You are on page 1of 10

ECHIPA DE LUCRU LA TEMA “STUDIUL AMDEC”

:
BUJOR B. GABRIELA (născută ZAHARIA) – M&IC ANDRONIC M. DANIELA (născută CREŢU) – M&IC IVANCIUC V. CARMEN (născută MIRONOIUC) – MMK

STUDIUL AMDEC
I. CONSIDERAŢII GENERALE

AMDEC este o metodă inductivă care permite studiul sistematic al cauzelor şi efectele defectărilor care afectează componentele unui sistem (produs, maşină sau procedeu). Metoda urmăreşte evaluarea previzională a fiabilităţii sistemului, analizând în mod sistematic diverse defectări pe care acesta le poate avea în cursul utilizării sale. Este deci o medotă calitativă de fiabilitate, care permite prevederea riscurilor de apariţie a defectărilor, evaluarea consecinţelor lor şi stabilirea cauzelor. Metoda are ca obiectiv principal obţinerea calităţii optimale de către un sistem. Pentru aceasta trebuie examinate în mod sistematic defectările potenţiale, evaluată gravitatea consecinţelor lor, asigurată detectarea, declanşate acţiunile corective în funcţie de gradul lor de criticitate. AMDEC este o tehnică de analiză exhaustivă şi riguroasă de muncă în grup, foarte eficientă datorită punerii în comun a experienţei şi competenţei fiecărui participant. Această metodă identifică acţiunile corective ce trebuiesc aplicate pentru ameliorarea sistemului. În condiţiile creşterii pretenţiilor de calitate ale clineţilor, de creştere a complexităţii produselor, a scăderii perioadelor de proiectare şi lansare trebuie să existe o planificare sistematică a calităţii. Motivul e extrem de simplu şi de intuitiv: defectele care pot fi evitate iniţial nu trebuie să fie corectate mai târziu. Principiul de prevenire răspunde unei analize sistematice şi evaluării resurselor potenţiale de erori susceptibile a se produce în toate fazele realizării unui proiect. Noile metode ale proiectării sistematice ale calităţii sunt răspunsuri la noile nevoi, ele trebuie să permită analiza şi eliminarea defectelor potenţiale încă din stadiul de proiectare şi implementare, astfel încât tot mai des se întâlneşte noţiunea de “proiectare a calităţii”. În practică s-a demonstrat că costurile pentru corectarea unui defect nedetectat într-o etapă anterioară cresc de 10 ori de la un stadiu de implementare la altul. AMDEC este o metodă de analiză, care încearcă să pună în comun competenţele grupurilor de muncă implicate într-un proces de producţie, în vederea elaborării unui plan de măsuri ce au ca scop creşterea nivelului calitativ al produselor, proceselor de muncă şi a mediilor de producţie. Derularea AMDEC constă în a inventaria modul de detectare a slăbiciunilor componentelor şi evaluarea efectelor asupra ansamblului de funcţiuni a sistemului şi de ai analiza cauzele. II. OBIECTIVELE AMDEC

Fiind o metodă de analiză critică, AMDEC are obiective extrem de clare, orientate spre: - determinarea punctelor slabe ale unui sistem tehnic - căutarea cauzelor iniţiatoare ale disfuncţionalităţii componentelor - analiza consecinţelor asupra mediului, siguranţei de funcţionare - prevederea unor acţiuni corective de înlăturare a cauzelor de apariţie a defectelor - prevederea unui plan de ameliorare a calităţii produselor şi mentenanţei - determinarea necesităţilor de tehnologizare şi modernizare a producţiei - creşterea nivelului de comunicare între compartimente de muncă, persoane, nivele ierarhice. Deci, obiectivul principal al metodei AMDEC este de a obţine calitatea optimă pentru un produs/proces/mediu studiat.

1

să pregătească şi să analizeze corect. Activitatea grupului va fi condusă de un animator. Deci.asigura detectarea . analizând în mod sistematic diversele defectări pe care aceasta le poate avea în cursul utilizării sale. de asigurare a calităţii şi mentenanţă. ce permite: . Metodele de muncă în grup trebuie să fie cunoscute şi practicate.  Decidentul este persoana cu responsabilitate din întreprindere. AMDEC e o metodă de analiză care încearcă să pună în comun competenţele grupurilor de muncă implicate într-un proces de producţie. actorii metodei  Iniţiatorul este persoana/serviciul care are iniţiativa de a declanşa studiul şi de a alege subiectul analizei.stabilirea cauzelor Vom . un bun cunoscător şi profesionist. S-a preferat să se angajeze un consultant de la o altă firmă în vederea animării şi organizării activităţii grupului de analiză. Stabilirea variantei AMDEC de aplicat Prin metoda AMDEC vom urmări evaluarea previzională a fiabilităţii imprimantei cu jet de cerneală CANON PIXMA MP210.evaluarea consecinţelor .III. punctuali.prevederea riscurilor de apariţie a defectărilor . responsabile şi competente.  Animatorul este garantul metodei. pentru ca acesta să poată anima membrii grupului. sau cel puţin din exteriorul compartimentului în cauză.evalua gravitatea consecinţelor lor . Este un criteriu esenţial de reuşită. să nu dramatizeze sau să nu genereze situaţii de conflict. c). care să poată identifica cauzele de fond ale apariţiei defectelor. INIŢIALIZAREA AMDEC a). Componenţa echipei de analiză. Se recomandă ca animator să fie o persoană din exteriorul firmei. Din echipă vor face parte. Aceasta va lua deciziile finale referitoare la cost. Identificarea produsului de studiat Spre studiul şi analiza AMDEC supunem imprimanta cu jet de cerneală CANON PIXMA MP210. b). bun cunoscător al metodei. E motivul pentru care analiza se face în grup. organizatorul activităţii grupului.examina sistematic . e necesară constituirea unei echipe multidisciplinare. deci acesta e decidentul. cu bune cunoştinţe despre sistemul studiat – imprimanta cu jet de cerneală CANON PIXMA MP210 – 2 . să folosească oameni corecţi.declanşa acţiuni corective în funcţie de gradul lor de criticitate. trebuie să ştie să asculte. conduce reuniunile. minimal. El precizează ordinea de zi a întâlnirilor. de a lua decizia finală.detectările potenţiale .  Grupul de analiză poate fi constituit din 5 până la 8 persoane. Ca urmare. reprezentanţi ai compartimentelor de: proiectare. În această situaţie iniţiatorul este directorul compartimentului de marketing. Animatorul trebuie să fie un bun generalist. în vederea elaborării unui plan de măsuri ce au ca scop creşterea nivelului de producţie. care are puterea de a exercita o alegere definitivă. asigură secretariatul şi urmărirea avansului studiului. calitate şi termene. Deci e o metodă calitativă de fiabilitate. În acest fel se permite evoluţia concluziilor trase de fiecare membru şi se evită ca acestea să rămână la nivel de persoană. Constituirea echipei de analiză AMDEC face apel la experienţă şi asamblează toate informaţiile deţinute de diferitele echipe de muncă implicate. să fie capabili să ghideze analiza către obiectivul impus. Cel investit cu asemenea competenţe. precum şi reprezentanţi ai utilizatorilor. este managerul firmei. în scopul de a asigura o eficienţă optimală grupului.

Persoanele ce vor face parte din grupul ţintă sunt: .cdr (grafică).txt sau *. .un tehnician de la compartimentul de asigurare a calităţii . încercând să evidenţieze care sunt defectele posibile şi implicaţiile acestora asupra utilităţii produsului final . *.Mijloc de muncă – utilaj – AMDEC e focalizat pe analiza mijloacelor de producţie. un calculator fără imprimantă e ca trupul fără membre.jpg (poze. Fişa de animaţie Aceasta va acompania studiul pe toată durata lui. concret pe foaia de hârtie mai ales atunci când lucrezi cu documente virtuale de tip *. terminare cerneală din cartuş 3 . în scopul diminuării numărului de rebuturi. dar pe măsură ce uzezi de ea. *. *. AMDEC este orientată către: .produs – proiect: AMDEC permite urmărirea şi analiza produsului – a imprimantei CANON cu jet de cerneală – încă din stadiul de proiectare. începând cu “iniţializarea” până la “acţiuni propuse” .doc (text). toată aparatura e reparabilă. cresc cheltuielile pentru achiziţionarea resurselor necesare. diminuează buna dispoziţie şi finalizarea lucrărilor de bună calitate devine un moment necunoscut sau îndepărtat faţă de termenul stabilit pe lucrare. apar tot mai multe probleme. umplere cu praf şi înfundarea orificiilor capului de imprimare b.un tehnician de la creaţie – biroul de proiectare . a fi productivi şi a mări calitatea produselor finite ale muncii noastre. intervenţiile pentru service le facem personal sau sub îndrumarea administratorului de sistem atunci când cunoştinţele noastre despre întreţinere şi reparaţie depăşesc limita competenţelor noastre. căci suntem dependenţi de nişte dispozitive tehnice perfectibile. Totul pare uşor şi frumos la început când aparatura e nouă. Acesta e motivul pentru care trebuie planificate toate fazele. În concluzie.un expert în domeniul IT (Information Technology) Ca urmare. începând cu iniţializarea. Planificarea reuniunilor E destul de dificil de a reuni minim 5 persoane de un anumit nivel ierarhic (adeseori sunt puţin disponibile). De cele mai multe ori efectele disfuncţiilor sunt uşor reparabile şi cauzele defectării reuşim să le îndepărtăm pentru o lungă perioadă de timp.şi care ar putea aduce informaţii necesare analizei (nu se poate discuta decât despre ceea ce se cunoaşte bine). respectând în general o frecvenţă de o jumătate de zi la fiecare 15 zile. înlocuibilă dar provoacă fluctuaţii de productivitate când începe să dea semne de uzură fizică. De multe ori. 1. Disfuncţionalităţi apărute la imprimanta cu jet de cerneală CANON PIXMA MP210: a. În timp. PRODUSUL UTILIZAT FRECVENT: Imprimanta cu jet de cerneală CANON PIXMA MP210 Trăim într-o lume informatizată cu organizaţii bine structurate şi dotate cu apartură hi-tech pentru a fi eficienţi. imagini). Imprimarea rezultatelor prelucrării computerizate a datelor e o operaţiune pe care o executăm zilnic la serviciu. scade eficienţa.un reprezentant client (pentru AMDEC produs/client) . Rezultatul muncii pe calculator e vizibil. Chiar dacă se tinde spre o lume în care să existe “biroul hârtie”. adică chiar şi acele defecţiuni minore pot îngreuna munca. se va regăsi în toate fazele. ajungem să cunoaştem metehnele şi capriciile imprimantei pe care o folosim la birou şi să descoperim noi şi noi motive care-i încetinesc funcţionarea. slăbeşte ritmul.produs – proces – AMDEC permite validarea tehnologiilor de realizare a produsului .un tehnician de la compartimentul de producţie . xls (calcul tabelar). a ratei de detectare şi creşterii fiabilităţii şi disponibilităţii.a imprimantei CANON cu jet de cerneală – astfel încât să fie asigurată o fabricaţie eficientă a acesteia.

modul devine efect pe un nivel de descompunere superior . g. n. q. o. p. m. h.c. Sistem (utilizator + imprimantă) tipăresc documente date de manager. f. Cauză Mod Efect Manager Utilizator + Imprimantă Nivel înţeles de manager Cauză Utilizator Imprimantă Scurtcircuit alimentator Mod Oprire ansamblu de încărcare a hârtiei Efect Utilizator şi imprimantă stau Oprire ansamblu de încărcare a hârtiei Utilizator şi imprimantă stau Misiune neîndeplinită Nivel înţeles de utilizatorul imprimantei Cauză Ardere componentă electronică (tranzistor) Mod Scurtcircuit alimentator Efect Oprire ansamblu de încărcare a hârtiei Imprimantă Ansamblu Cauză Fluctuaţie alimentare reţea Mod Ardere componentă electronică (tranzistor) Efect Scurtcircuit alimentator Nivel înţeles de administratorul de reţea Tripleta Nivel înţeles de operatorul service Ansamblu Alimentator Cauză Defecţiune post/staţie de transformare electrică Mod Fluctuaţie alimentare reţea Efect Ardere componentă electronică (tranzistor) Tripleta Nivel înţeles de proiectant 4 Tripleta . mai multe moduri de percepere a problemei respective şi de interpretare a ei: .modul se poate confunda uşor cu o cauză sau cu un efect Să analizăm tripleta CAUZĂ – MOD – EFECT pentru disfuncţia: imposibilitatea tragerii hârtiei din tăviţa de alimentare. l. e. j.orice sistem se poate descompune în subsisteme . uscare cerneală în cartuş rupere ax motor pentru mişcarea ansamblului capului de imprimare rupere curea folosită pentru a mişca ansamblul capului de imprimare de-a lungul paginii descentralizarea stabilizatorului ce asigură mişcarea precisă şi controlată a ansamblului capului de imprimare poziţionare incorectă a tăviţei după încărcarea cu hârtie oprire rolere ce trag hârtia din tăviţă prin ghidaj imposibilitatea alimentării automate cu hârtie – disfuncţii electronice la rola de tragere a hârtiei scurtcircuitul spirelor motorului pentru încărcarea hârtiei scurtcircuit componente electronice din circuitul de control care activează motorul de tragere al hârtiei conectare incorectă a porturilor de legătură între imprimantă şi computer uscarea incompleta a cernelii depuse pe stratul de hârtie configurare incorectă a imprimantei instalare incorectă a driver-ului imprimantei blocarea hârtiei în interiorul imprimantei scoaterea şifonată (tip armonică) a hârtiei imprimate imprimanta emană un miros ciudat în timpul operării – uleiul utilizat pentru protejarea cuptorului se evaporă 2. k. CORELARE TRIPLETA CAUZĂ – MOD – EFECT În analizarea disfuncţiilor unui sistem/produs/proces/servicii există mai multe puncte de vedere. i. d. r.

Analiza va permite să obţinem o sinteză care să conducă la o situaţie fiabilă în plan tehnic.respectă reglementările 1. diplome.3. dar şi în plan economic. hârtia se alege de calitate corespunzătoare imprimării (de ex. a. care prin demersul său original şi riguros. la comanda pentru copiere documentul original se plasează în loc special 5 . la comanda pentru imprimare. compatibilitate computer cu program de instalare Windows 2000. Noi vom trata mai pe larg aspectul tehnic: AMDEC.funcţii restrictive. constituie un mijloc metodologic indispensabil obţinerii calităţii în concepţie şi va interveni în diferitele etape ale unei acţiuni de Analiza Valorii într-un mod mai mult sau mai puţin interactiv. culorii. tras forţat din priză şi să nu fie înnădit cu alte prelungitoare 4. cablul de alimentare(USB) să nu fie dezizolat. Analiza funcţională e strict necesară pentru a construi riguros un sistem. XP 3. înainte de instalare driver imprimantă se utilizează program antivirus 5. orientare şi alţi parametri (calitate. e necesar să se identifice corect mai întâi la ce foloseşte aceasta: adică de a vedea care sunt funcţiile pe care o imprimantă trebuie să le îndeplinească pe toată durata vieţii sale. rezistă la mediul exterior FR2 . nr. ANALIZA FUNCŢIONALĂ EXTERNĂ Pentru analiza defecţiunilor imprimantei. trebuie ales formatul paginii.tonerm FP Imprimanta FR1 Mediu exterior FR2 Reglementări FP = pune în valoare elementele grup verbal înscrise pe hârtie ME1 utilizând imprimanta ME2 FP (funcţia principală) = tipărire (copiere. poze) 6.com/images?q=tbn:Eie_Amn4kk1XkM:http://www.google. Schema Imprimanta cu jet de cerneală CANON PIXMA MP 210 Roza funcţiilor Mâna Hârtie INCLUDEPICTURE "http://tbn3. hârtie pentru invitaţii. Toate informaţiile despre evoluţia unui bun folosit sunt menţionate în Caietul de Sarcini. de coli de hârtie). tensiune de alimentare 100-240V. 50/60Hz 2. scanare) pe hârtie FR1 .

6 . manipularea cu precauţie a cartuşului de cerneală şi introducerea corectă în locul corespunzător (pentru color şi respectiv negru) 9. motor Tava. cameră. este resimţită de utilizator. telefon (PickBridge). ghidajul hârtiei Hârtie Limitele studiului Analiza disfuncţiunilor Criterii de analiză: • gravitatea • detectabilitatea • securitatea Gravitatea (G) – evaluează efectul disfuncţiunii. imprimă la temperatura 5-350C 2. rezoluţie.9kg Se negociază fiecare funcţie. format. se stabileşte importanţa funcţiilor. umiditate 10-90% umiditate relativă (fără condens) 3. motor. se poate exprima în funcţie de timpul de remediere. Unele funcţii sunt fixe altele variază între anumite limite. 4. 8. conectare corectă a cablului USB de la aparatul foto.7. din punct de vedere legal non-toxic FR1 rezistă la mediul exterior 1. curea Flux principal Flux buclat Ansamblu încărcare hârtie Alimentator Rolere. ANALIZA INTERNĂ (reprezintă faza din ciclul de viaţă a produsului în care acesta este analizat funcţional) Se detaliază diferitele elemente analizate pentru AMDEC. Bloc diagramă funcţională Mână Carcasă Buton pornire Cartuş Port de conectare la reţea Ansamblu cap de imprimare Cap imprimare. Toate funcţiile restrictive conduc la caietul de sarcini. pentru realizare poze trebuie aleasă hârtie corespunzătoare. în caz de înlocuire. greutate 5.

FIŞĂ AMDEC Obiectiv: obţinerea rapidă de ameliorării. FIŞA AMDEC NR.2008 Funcţie/ Mod de subansamblu Cauză Efect disfuncţiune produs Tipărire/ansamblu Scurtcircuit Ardere Oprire încărcare hârtie alimentator componentă ansamblu de electronică încărcare a hârtiei Tipărire/ansamblu Rupere ax Defect de Oprire cap de imprimare motor pentru material ansamblu mişcarea cap de ansamblului imprimare capului de imprimare Tipărire/ansamblu Rupere curea Îmbătrânire Oprire cap de imprimare folosită pentru a ansamblu mişca cap de ansamblul imprimare capului de imprimare de-a lungul paginii Tipărire/ansamblu Oprire rolere ce Defecţiune Oprire încărcare hârtie trag hârtia din motor ansamblu de tăviţă prin încărcare a ghidaj hârtiei Tipărire/ansamblu Scurtcircuitul Supracurent Oprire încărcare hârtie spirelor alimentare reţea ansamblu de motorului încărcare a pentru hârtiei încărcarea hârtiei Tipărire/ansamblu Scurtcircuit Arderea Oprire încărcare hârtie componente componentelor ansamblu de electronice din electronice încărcare a F 1 G 2 D 2 C 4 Acţiuni corective Înlocuire alimentator Înlocuire motor ansamblu cap de imprimare 2 2 2 8 3 2 2 1 2 Înlocuire curea 1 2 2 4 Înlocuire motor ansamblu încărcare hârtie Înlocuire motor ansamblu încărcare hârtie 3 2 2 1 2 1 2 2 4 Înlocuire componentă electronică 7 . prin acţiuni asupra punctelor „critice”. 1 Firma: SC ELROM BACĂU Proces/Produs/Utilaj/Acţiune: Reparare produse electrice şi electronice Obiectivele studiului: Defecţiune imprimantă CANON PIXMA MP 210 Data declanşării studiului: 17.11. Descrierea criteriului Există un risc scăzut ca detecţia să nu fie eficientă D 2 Securitatea(S) – se exprimă relativ la efectele disfuncţiunii Descrierea criteriului Fără influenţă. nu afectează bunurile şi mediul înconjurător S 1 5.Descrierea criteriului 1h<Timp de remediere≤ 4h G 2 Detectabilitatea(D) – este dată de posibilitatea ca o disfuncţiune să poată fi identificată când cauza de apariţie a acesteia există.

Tipărire/ansamblu cap de imprimare Tipărire/ansamblu cap de imprimare Tipărire/ porturi de legătură între imprimantă şi computer Tipărire/ansamblu cap de imprimare circuitul de control care activează motorul de tragere al hârtiei Umplere de praf şi înfundarea orificiilor capului de imprimare Descentralizarea stabilizatorului ce asigură mişcarea precisă şi controlată a ansamblului capului de imprimare Conectare incorectă a porturilor de legătură între imprimantă şi computer Scurtcircuitul spirelor motorului pentru pentru imprimare hârtiei Mediu poluat Oprire ansamblu cap de imprimare Oprire ansamblu cap de imprimare 2 2 2 8 Curăţare cap imprimare Poziţie neadecvată 1 2 2 4 Reglarea stabilizatorului Îndoire terminal Nepornire 3 2 2 1 2 Verificare şi conectarea corectă a legăturilor Supracurent alimentare reţea Oprire ansamblu cap de imprimare 4 2 2 1 6 Înlocuire motor ansamblu cap de imprimare Formulă de calcul a criticităţii: C = F x G x D Moduri generice de disfuncţiune: Pierderea funcţiei: Funcţionare prevăzută Funcţionare reală 8 .

ardere componente electronice Praf Paraziţi Montaj. scurtcircuit. descentralizarea stabilizatorului 4 4 4 4 9 . conectare incorectă 3 3 3 Rupere ax motor. scurtcircuitul spirelor.Exemple de cauze: Tip de produs Cauze interne materiale Cauze legate de mediu şi de exploatare Cauze legate de om şi de mijloacele de producţie Electronice/electromecanice Îmbătrânire. reglare Supracurent alimentare cu energie 6. HISTOGRAMA CRITICITĂŢII Tipuri de disfuncţiuni PRAG DE CRITICITATE TOLERABILĂ 1 Scurtcircuitul spirelor motorului pentru pentru imprimare Rupere curea. umplere de praf 2 2 Scurtcircuit alimentator oprire rolere. componente.

10 . umplerea de praf a capului de imprimare se remediază pe loc. praf. se verifică dacă a fost facută revizia tehnică la numărul de imprimări recomandat în cartea tehnică a imprimantei şi se apelează la operatorul service specializat La un număr mare de imprimante se preferă crearea unui service propriu.0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Criticitate Criticitate 7. la defecţiuni precum conectarea incorectă a porturilor. PLANUL DE AMELIORARE • • • • • • Urmăreşte tratarea prioritară a disfuncţiunilor critice referitoare la zgomot. plasarea incorectă (când apare zgomot). dar la înlocuire de elemente componente se face apel la firma specializată. vibraţii De exemplu. se preferă cumpărarea unei noi imprimante. cu speciliaşti în domeniu. Dacă defectul este mai grav şi reparaţiile presupun costuri mari. se schimbă topul de hârtie cu unul recomandat în specificaţiile ei de funcţionare Dacă după toate încercările de remediere tot nu funcţionează corect imprimanta. Dacă se determină că hârtia este cauza disfuncţiunilor imprimantei.