You are on page 1of 17

Donosimo svih 100 pitanja koje podnositelji zahtjeva moraju nauiti 1.

Nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj je: _______________Hrvatski sabor_______________________________ 2. U Republici Hrvatskoj svatko je duan: a) drati se Ustava i zakona i potivati pravni poredak Republike Hrvatske b) drati se samo zakona c) drati se samo Ustava d) samo potivati pravni poredak Republike Hrvatske 3. Dana 5. kolovoza u Republici Hrvatskoj je blagdan: a) Praznik rada b) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti c) Svi Sveti d) Dan antifaistike borbe 4. Himna Republike Hrvatske je ____________________Lijepa naa domovino__________________________ 5. U Republici Hrvatskoj jami se ravnopravnost pripadnicima svih __________________nacionalnih_________________ manjina. 6. U studenome 1991. godine, nakon to su tri mjeseca stotinama artiljerijskih granata svakodnevno razarali mjesto, jugoslavenska vojska i paravojne formacije okupirali su grad. Ubijeno je preko 2.000 graana i branitelja, a 800 osoba je nestalo i do danas se ne zna njihova sudbina. Taj grad je: _____________________Vukovar_________________________ 7. Povijesna graevina, najvei rimski amfiteatar na podruju dananje Hrvatske nalazi se u: a) Puli b) Zagrebu c) Osijeku d) Zadru

8. Druga najdua europska rijeka koja protjee kroz istoni dio Republike Hrvatske zove se ____________Dunav__________________________________

9. Poznati nacionalni park koji ine 16 meusobno povezanih jezera, pod zatitom UNESCOa, je: __________________Plitvika jezera____________________________ 10. Bronane kipove biskupa Grgura Ninskog, koji se nalaze u gradovima Ninu, Splitu i Varadinu, izradio je poznati hrvatski kipar: a) Robert Frange b) Ivan Metrovi c) Antun Augustini d) Frano Krini 11. Jedna od poznatih znamenitosti Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske je: a) katedrala b) amfiteatar c) dvorac Trakoan d) morske orgulje 12. Osniva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bio je akovako-srijemski biskup: a) Juraj Dobrila b) Josip Jelai c) Josip Juraj Strossmayer d) Juraj Jezerinac 13. Hrvatski grad kroz koji prolaze etiri rijeke (Korana, Kupa, Mrenica i Dobra) zove se: a) Karlovac b) Dubrovnik c) Varadin

d) Rijeka 14. Poznati hrvatski matematiar, astronom, geodet i fiziar po kome je nazvan Institut koji predstavlja stoernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u podruju prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraivanju mora i okolia je: a) Juraj Dobrila b) Ruer Bokovi c) Lavoslav Ruika d) Ivan Vueti 15. Draen Petrovi, Toni Kuko i Dino Raa natjecali su se u istom sportu i postizali zapaene rezultate. Oni su se bavili a) tenisom b) skijanje c) atletikom d) koarkom 16. Nositelj izvrne vlasti u Republici Hrvatskoj je: a) Vlada Republike Hrvatske b) Vrhovni sud Republike Hrvatske c) Hrvatski sabor d) Puki pravobranitelj 17. Osnivanje politikih stranaka u Republici Hrvatskoj je slobodno. To u praksi znai da se mogu osnivati sve politike stranke: a) koje prikupe dovoljan broj osnivaa, bez ikakvih zakonskih ogranienja b) koje prikupe dovoljna financijska sredstva za ostvarivanje programa i djelovanja c) koje svojim programom jame da e moi sudjelovati u parlamentu d) osim onih koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnog demokratskog poretka 18. Dana 1. svibnja u Republici Hrvatskoj je blagdan: a) Praznik rada

b) Dan neovisnosti c) Svi Svetih d) Dan antifaistike borbe 19. U Republici Hrvatskoj dravna je vlast ustrojena na naelu diobe vlasti na: a) zakonodavnu, izvrnu i sudbenu b) izvrnu i sudbenu c) zakonodavnu i sudbenu d) zakonodavnu i izvrnu 20. Navedite nazive barem tri upanije u Republici Hrvatskoj: _______ibensko-kninska, Krapinsko-zagorska, Zagrebaka_________ 21. Najpoznatija vrsta ugroenih ptica, koje obitavaju na hrvatskim otocima (preteno na Cresu) jest: a) galeb b) golub c) roda d) bjeloglavi sup 22. Jedan od najpoznatijih dvoraca u sjevernom dijelu Republike Hrvatske je: a) Stari Grad b) Trakoan c) Dioklecijanova palaa d) Eufrazijeva bazilika 23. Kako se zove rijeka koja je, prema ukupnoj duljini vodotoka, najdulja rijeka u Republici Hrvatskoj (562 km)? _________Sava___ 24. S kojom dravom Republika Hrvatska ima najkrau kopnenu granicu, dugu svega 14 kilometara? ____Crna Gora________________ 25. Prvi hrvatski roman Planine 1536. godine napisao je: a) Silvije Strahimir Kranjevi

b) August enoa c) Petar Zorani d) Petar Preradovi 26. Voa hrvatskog narodnog preporoda pokrenuo je na hrvatskom jeziku 1835. godine Novine horvatzke. Njegovo ime je: a) Ranko Marinkovi b) Dimitrije Demeter c) Ljudevit Gaj d) Antun oljan 27. Pejza I i II djela su poznatog hrvatskog lirika: a) Hanibala Lucia b) ika Menetia c) Andrije Kaia Mioia d) Vladimira Vidria 28. Katedrala sv. Jakova 2000. godine uvrtena u UNESCO-ov popis svjetskog kulturnog nasljea nalazi se u: a) Splitu b) Zagrebu c) Puli d) ibeniku 29. Sredinja banka Republike Hrvatske je a) Hrvatska banka za obnovu i razvoj b) Hrvatska gospodarska banka c) Hrvatska narodna banka d) Hrvatska potanska banka 30. Mate Parlov, Damir karo i eljko Mavrovi natjecali su se u istom sportu, ali u razliito vrijeme i postizali zapaene rezultate. Oni su se bavili

a) tenisom b) skijanjem c) atletikom d) boksom

31. Jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost graana osigurava: a) Visoki upravni sud Republike Hrvatske b) Vrhovni sud Republike Hrvatske c) Vlada Republike Hrvatske d) Puki pravobranitelj 32. Hrvatski dravljani stjeu ope i jednako birako pravo: a) s navrenih 16 godina ivota b) mukarci s navrenih 16, a ene s navrenih 18 godina ivota c) s navrenih 18 godina ivota d) s navrenom 21 godinom ivota 33. Dana 25. lipnja u Republici Hrvatskoj je blagdan: a) Praznik rada b) Dan neovisnosti c) Svi Sveti d) Dan dravnosti 34. Lijepa naa domovino, je poetak teksta: ____________Himne RH__________________________________

35. Prvi papa koji je posjetio Republiku Hrvatsku bio je: ______________Ivan Pavao II________________________________

36. Slava Rakaj bila je poznata hrvatska: a) knjievnica b) balerina c) slikarica d) lijenica 37. Poznati hrvatski politiar, ubijen u atentatu 1928. godine u beogradskoj skuptini, bio je: a) Stjepan Radi b) Josip Jelai c) Petar Zrinski d) Franjo Raki 38. Morske orgulje jedna su od znamenitosti grada a) Zadra b) Osijeka c) Varadina d) Pule 39. Marija Juri Zagorka bila je: a) prva profesionalna novinarka i poznata hrvatska knjievnica b) operna pjevaica c) sportaica d) skladateljica 40. Hrvatska je 1987. godine bila domain mladim sportaima iz cijeloga svijeta, na natjecanju: a) Svjetsko nogometno prvenstvo za mlade igrae do 21 godine b) Univerzijada c) Svjetsko atletsko prvenstvo d) Olimpijske igre mladih

41. Poznati park prirode u Baranji je: a) Velebit b) Kopaki rit c) Brijuni d) Kornati 42. Knjievnost baroka u Republici Hrvatskoj obiljeio je svojim epovima Ivan Gunduli. Njegova poznata djela su: a) Osman i Dubravka b) Zlatarevo zlato i uvaj se senjske ruke c) Smrt Smail-age engia i Ribanje i ribarsko prigovaranje d) Zagrepanka i Na Drini uprija 43. Jedan od najstarijih spomenika hrvatske pismenosti, iz razdoblja oko 1100. godine, sauvan je na otoku Krku. Pisan je glagoljskim pismom. To je: a) Ljetopis popa Dukljanina b) Baanska ploa c) Vinodolski zakonik d) Judita 44. Na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine Republika Hrvatska osvojila je zlatnu medalju u: a) nogometu b) vaterpolu c) rukometu d) odbojci 45. S kojom dravom Republika Hrvatska ima najduu kopnenu granicu? ______________Bosna i Hercegovina________________________________ 46. Zastupnici u Hrvatskom saboru biraju se na vrijeme od: a) 2 godine

b) 3 godine c) 4 godine d) 5 godine 47. U Republici Hrvatskoj smrtna kazna: a) ne postoji b) postoji, ali se ne primjenjuje c) postoji samo za ratni zloin i zloin protiv ovjenosti d) postoji samo za djelo veleizdaje, u situaciji neposredne ratne opasnosti 48. Opunomoenik Hrvatskog sabora koji titi ustavna i zakonska prava graana u postupku pred dravnom upravom i tijelima Ombudsman, na hrvatskom jeziku naziva se: _______________Puki pravobranitelj_______________________________ 49. Dan antifaistike borbe u Republici Hrvatskoj je dan: a) 9. svibnja b) 15. svibnja c) 22. lipnja d) 5. kolovoza 50. Poetkom 4. stoljea rimski car Dioklecijan izgradio je svoju palau na podruju Dalmacije. Kako se danas zove grad ija je povijesna jezgra Dioklecijanova palaa? ______Split________ 51. Katoliki sveenik, zagrebaki nadbiskup koji je bio proganjan u bivoj dravi, nakon II. svjetskog rata, zvao se: a) Josip Juraj Strossmayer b) Alojzije Stepinac c) Maksimilijan Vrhovac d) Franjo Kuhari

52. Godine 1993. Hrvatska vojska izvela je munjevitu vojnu akciju kojom je, kopnenim putem, povezala sjever i jug Hrvatske, koji je agresor okupacijom prostora razdvojio. To je bila akcija: a) Maslenica b) Bljesak c) Oluja d) Ljeto 53. Nacionalni park koji je dobio ime po rijeci, a smjeten je nedaleko ibenika je: a) Cetina b) Krka c) Biokovo d) Kopaki rit 54. Ivana Brli Maurani bila je poznata hrvatska: a) knjievnica b) glumica c) slikarica d) lijenica 55. Vatroslav Lisinski skladao je prve hrvatske opere: a) Ljubavi i zloba i Porin b) Ero s onoga svijeta i Hasanaginica c) Gubec beg i Nikola ubi Zrinski d) Jo Horvatska nij propala i Lijepa naa domovino 56. Prvi predsjednik Republike Hrvatske bio je _Dr. Franjo Tuman_____________ 57. Renesansni dubrovaki dramski pisac i komediograf, koji je ivio 1508. 1567. godine, autor je poznatih djela: Dundo Maroje, Skup i Novela od Stanca. Njegovo ime je: a) Matija Vlai b) Ruer Bokovi

c) Marin Dri d) Marin Getaldi 58. Dalmacija je poznata po uzgoju: a) maslina i smokvi b) ljiva i jabuka c) ananasa i banana d) jagoda i malina 59. U parku Olimpijskog muzeja u Lausanni postavljena je skulptura poznatog hrvatskog i, u vrijeme dok je igrao, ponajboljeg europskog koarkaa. To je skulptura _ Draen Petrovi 60. Ustav Republike Hrvatske proglaen je: a) 29. svibnja 1990. b) 22. prosinca 1990. c) 25. lipnja 1991. d) 15. sijenja 1992. 61. Bojni ples s maevima koji se od 15. stoljea tradicionalno odrava na Koruli zove se __________Moreka_______________ 62. Opiite zastavu Republike Hrvatske: Sastoji se od tri boje koje su poloene vodoravno i to ovim redom (odozgo prema dolje): crvena,bijela i plava, a u sredini zastave nalazi se grb . 63. Zatita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamena je najviim dravnim aktom. To je: Ustav RH 64. Prvi hrvatski kralj, vladao je u prvoj polovini 10. stoljea. Njegov se spomenik nalazi na istoimenom trgu, preko puta glavnog eljeznikog kolodvora u Zagrebu. To je: a) Trpimir b) Zdesla c) Tomislav

d) Drislav 65. Kojim je zakonom regulirano stjecanje hrvatskog dravljanstva? ____________Zakon o hrvatskom dravljanstvu__________________________________ 66. Banovina Hrvatska postaje sporazumom Cvetkovi-: a) Tito b) Trumbi c) Tuman d) Maek 67. Republika Hrvatska ima dugu morsku granicu na moru, koje se na hrvatskom jeziku zove __________Jadransko more_________________. 68. Najvia planina u Hrvatskoj, s najviim vrhom od 1.831 m, jest: a) Medvednica b) Ivanica c) Pljeivica d) Dinara vrh Sinjal 69. Svjetski afirmirani slikar, koji je studirao u Parizu, a slikao je alegorijske i povijesne kompozicije i portrete te je izradio sveani zastor Hrvatskog narodnog kazalita u Zagrebu Hrvatski narodni preporod, zvao se: a) Edo Murti b) Julije Klovi c) Vlaho Bukovac d) Ivan Lackovi Croata 70. Tko pjeva zlo ne misli, antologijsku ljubavnu komediju s pjevanjem, na temelju Dnevnika malog Perice Vjekoslava Majera, reirao je: a) Boris Papandopulo b) Kreo Golik c) Vatroslav Lisinski

d) Krsto Hegedui 71. Voa seljake bune 1573. godine na podruju dananje sjeverozapadne Hrvatske bio je _________Matija Gubec_________________ 72. U Republici Hrvatskoj u uporabi je _hrvatski jezik i __latinino___ pismo. 73. U Republici Hrvatskoj novana jedinica zove se ____kuna________, a njezin stoti dio je ______lipa____________ . 74. Najpoznatija hrvatska skijaica, osvajaica 4 zlatne i 2 srebrne olimpijske medalje u alpskom skijanju, zove se: a) Sanda Dubravi imunjak b) Janica Kosteli c) Ana Jelui d) Nika Fleiss 75. Republiku Hrvatsku zastupa i predstavlja u zemlji i inozemstvu __________Predsjednik drave____________________________________ 77. Koji je glavni grad Republike Hrvatske? _____Zagreb___________ 78. Najvie vrednote ustavnog poretka su: a) vladavina radnika, dravno vlasnitvo, jednostranaki sustav b) naelo samoodrivosti, nesvrstanosti, oslonca na vlastite snage i radniko samoupravljanje c) sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, nepovredivost vlasnitva d) univerzalnost Katolike crkve, kranski odgoj, jednakost pred Bogom i narodom, solidarnost s drugim kranskim narodima 79. Svjetski poznat izumitelj, fiziar i elektrotehniar roen 1856. godine u Smiljanima kod Gospia po kome je nazvana mjerna jedinica magnetskog polja je: a) Ruer Bokovi b) Nikola Tesla c) Ivan Supek d) Slavoljub Penkala

80. Hrvatski redarstvenik Josip Jovi, prva hrvatska rtva u Domovinskom ratu, poginuo je 1991. godine ________________U Plitvicama______________________________ (navesti mjesto) 81. Godine 1999., zbog izrazite raznolikosti krkih fenomena, ivog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru, nacionalnim parkom proglaen je dio jedne planine. To je: a) sjeverni Velebit b) sjeverno Biokovo c) sjeverna Medvednica d) sjeverna Pljeivica

82. Poznati hrvatski pjesnik, pripovjeda i esejist, autor poeme Jama, je: a) Miroslav Krlea b) Ivan Goran Kovai c) Mate Lovrak d) Ivan Metrovi 83. Hrvatski ban, po ijem imenu naziv nosi glavni trg u gradu Zagrebu, zvao se: ___________________Ban Josip Jelai___________________________

84. Koje najvie tijelo antifaistikog pokreta je 1943. godine donijelo odluku o prikljuenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj? _______________________ZAVNOH_______________________ 85. Dekorativni odjevni predmet, oblika vrpce, koji se nosi oko vrata i smatra se izvornim hrvatskim proizvodom je _______ ________________Kravata - Kroata______________________________ 86. Eufrazijeva bazilika poznata je znamenitost grada u Istri: a) Porea

b) Koprivnice c) Biograda d) Gospia 87. Ivo Robi, Mio Kova i Oliver Dragojevi, poznati su hrvatski: a) pisci b) pjevai c) slikari d) sportai 88. Dopunite tekst himne Republike Hrvatske: Lijepa naa domovino, Oj junaka zemljo mila, Stare slave djedovino, da bi vazda sretna bila!. 89. Pravo predlagati zakone u Hrvatskom saboru ima a) samo predsjednik Republike Hrvatske b) samo politike stranke zastupljene u Hrvatskom saboru c) svaki dravljanin Republike Hrvatske d) svaki zastupnik u Hrvatskom saboru 90. O udruivanju u saveze s drugim dravama prethodno: a) odluuju graani putem referenduma b) odluuje Predsjednik Republike Hrvatske c) odluuje Hrvatski sabor d) odluuje Vlada Republike Hrvatske 91. Meunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvreni u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i objavljeni te su na snazi, po pravnoj su snazi: a) iznad zakona Republike Hrvatske b) izjednaeni s pravnom snagom zakona, a Hrvatski sabor arbitrira kod primjene ako su im odredbe u suprotnosti

c) ispod zakona Republike Hrvatske d) primjenjuju se samo ako to zakonom nije drugaije ureeno 92. Bitka na Mohakom polju, izmeu Hrvatsko-ugarskog kraljevstva i Osmanskog carstva, bila je: a) 426. godine b) 1026. godine c) 1526. godine d) 1926. godine 93. Ime poznate hrvatske glumice tragino preminule 15. 8. 2000. godine, koja je glumila u poznatim hrvatskim filmovima: Glembajevi, Trea ena i Tri mukarca Melite ganjer, je: a) Mia Oremovi b) Vida Jerman c) Ena Begovi d) Zdravka Krstulovi 94. Kako se zove uspjena hrvatska atletiarka, dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis? _________________Blanka Vlai_____________________________ 95. Svjetski poznati izvozni proizvod hrvatske prehrambene industrije je zain: a) mauran b) vegeta c) papar d) origano 96. Kako se zove najvei grad u Slavoniji, etvrti po veliini grad u Republici Hrvatskoj? ___________________Osijek___________________________ 97. Hrvatska viteka igra koja se odrava svake godine u prvoj nedjelji mjeseca kolovoza u Sinju, na godinjicu pobjede nad turskim osvajaima 14. kolovoza 1715. godine, zove se ________________________Sinjska alka______________________

98. Kreimir osi, velikan hrvatskog sporta 60-ih, 70-ih i poetka 80-ih godina prolog stoljea, poznat je izvan granica Republike Hrvatske. Kojim se sportom bavio? ____________________Koarkom__________________________ 99. Poznatu slikarsku kolu osnovao je, u podravskom selu Hlebine, slikar: a) Josip Rai b) Hrvoje Hegedui c) Krsto Hegedui d) Ljubo Babi 100. Od 1972. godine Grad Zagreb i produkcijska kua Zagreb film, kao osnivai, pokrenuli su svjetski filmski festival: a) igranog filma b) dokumentarnog filma c) kratkometranog filma d) animiranog filma.