P. 1
Re Vista 42008

Re Vista 42008

|Views: 15|Likes:
Published by Bianca Miron

More info:

Published by: Bianca Miron on Mar 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

C U P R I N S

PAG.
3. A TREIA PROMOŢIE DE ABSOLVENŢI A MASTERATULUI ÎN CRIMINALISTICĂ. VASILE LĂPĂDU I

CO NSILIUL

23. UN CAZ CARE A IMPRESIONAT POPULAŢIA CONSTANŢEI. MUSLEDIN SINAN VOINEAGU MARIAN

15. VALIDAREA METODELOR ANALITICE ÎN CHIMIA JUDICIARĂ. MARIA GEORGETA STOIAN ELENA GALAN

8. SOLUL MIJLOC DE PROBĂ ÎN EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ. CAMELIA GRIGORE

5. DIN ISTORIA TEHNICII POLIGRAF (I). VASILE LĂPĂDU I GABRIEL ŢÎRU

26. PARTICULARITĂŢILE EFECTUĂRII CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI ÎN CAZUL DISPARIŢIEI SUSPECTE DE PERSOANE. CONSTANTIN DRĂGHICI CRISTIAN EDUARD TEFAN

29. IMPLICAREA CRIMINALI TILOR ÎN EFECTUAREA INVESTIGĂRII UNUI ACCIDENT DE TRAFIC RUTIER A DUS ÎN MOD OPERATIV LA AFLAREA ADEVĂRULUI. GOLDAN EUGEN

32. IMPORTANŢA REALIZĂRII MODELELOR DE COMPARAŢIE ÎN CADRUL CONSTATĂRILOR TEHNICO- TIINŢIFICE I A EXPERTIZELOR DE NATURĂ TRASEOLOGICĂ. MAGHIAR PAVEL CIOBANU RAFAEL EMIL 35. CONSIDERAŢII PRIVIND APRECIEREA RAPOARTELOR DE EXPERTIZĂ CRIMINALISTICĂ I A CONSTATĂRILOR TEHNICO- TIINŢIFICE CA MIJLOACE DE PROBĂ ÎN PROCESUL PENAL. GHEORGHE ALECU

44. SPECIALIZAT ÎN NODURI CRIMINALE. ALEXANDRU BOGDAN GEORGESCU MIHAELA IRINA CONSTANTINESCU VASILE LĂPĂDU I

41. CONSIDERENTE DESPRE RELAŢIA EXPERT NUMIT-EXPERT PARTE. MIRCEA FIERBINŢEANU

38. DE LA FURT DE LEMNE LA TENTATIVĂ DE OMOR. GAVRA VIOREL COSTEL POPA

Preşedinte de onoare: Academician Marius SALA, vicepreşedinte al Academiei Române Preşedinte: Chestor conf. univ. dr. Gheorghe POPA Vicepreşedinţi: Prof. univ. dr. Lazăr CÂRJAN Chestor principal drd. Iancu TEFAN General maior magistrat dr. Dan VOINEA Prof. univ. dr. Vasile BERCHE AN Membri: Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI Procuror lector univ. Titus DUŢĂ Conf. univ. dr. habilitat în drept Mihail GHEORGHIŢĂ – R. Moldova Conf. univ. dr. GHEORGHE GOLUBENCO – R. Moldova LAZARENKO LINA – Republica Lituania Dr. KOSTADIN KIRILOV BOBEV – Bulgaria Prof. univ. dr. PETRE BUNECI Prof. univ. dr. Valentin IFTENIE Dr. Gheorghe BĂLAN Chestor conf. univ. dr. Bujor FLORESCU General de divizie (r) dr. Gavril Dorelu ŢĂRMUREAN Comisar-şef Gabriel ŢÎRU Comisar drd. Crişan-Mucenic LĂZUREANU Comisar-şef NICOLAE BUZATU Comisar-şef drd. Constantin DUVAC Lector univ. dr. Ioan HURDUBAIE Conf. univ. dr. Valerică DABU Conf. univ. dr. Nicolae VĂDUVA Ing. Anca BĂLAN Conf. univ. dr. Ghorghe PĂ ESCU Comisar-şef Niculae GHEORGHE Comisar-şef Grigore PĂTRUŢ Inginer Dan PE TINĂ Prof. Vladimir ALEXANDRESCU Comisar drd. Sorinel CĂRĂU U
ÎN ATENŢIA CITITORILOR I COLABORATORILOR!

TIINŢ IFIC

49 70 ANI DE VIAŢĂ I 50 DE ANI DE ACTIVITATE CRIMINALISTICĂ COL. (R) PROF. DR. CONSTANTIN DRĂGHICI. VASILE LĂPĂDU I

47. DIFERENŢELE EXISTENTE ÎNTRE INFRACŢIUNEA DE OMOR CALIFICAT COMIS DE MAMA ASUPRA COPILULUI I CEA DE PRUNCUCIDERE. EUGEN IOAN DAN

Următorul număr al revistei va apărea în luna octombrie 2008. Cei care doresc să-şi asigure procurarea publicaţiei noastre se pot adresa serviciilor de criminalistică de la inspectoratele de poliţie judeţene şi de la Poliţia Capitalei. De asemenea, materialele date spre publicare, însoţite de ilustraţiile necesare, se vor trimite redacţiei, tot prin serviciile de criminalistică, la Institutul de Criminalistică al I.G.P.R.

Revistă realizată de: Asociaţia Criminaliştilor din România; recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică, prin Hotărârea nr. 1240/2005; Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 17 din 26.02.2002, eliberat de Judecătoria Sectorului 3, Bucureşti; Autorizaţie nr. 44/PJ/2002, 80-3/12.997; cod fiscal nr. 14523220; cont nou: 2511.E01.0.564199.0080.ROL. 6; cod IBAN RO58RNCB0080005641990006-B.C.R. Sucursala Doamnei, Bucureşti Certificat de înregistrare a mărcii la O.S.M. nr. 78602 www.asociatiacriminalistilor.ro; asociatia criminalistilor@yahoo.com Editor: Asociaţia Criminaliştilor din România, LEI 5 I.S.S.N. 1454-3117 B-dul Dacia nr. 55, sector 1, telefon 210 33 44

Redactor – şef adjunct: Constantin GÂDEA Redactori: Simona CIOCAN, Steluţa GREJDINOIU, Cristian DIACONESCU, Mihaela Irina CONSTANTINESCU, Gheorghe APOSTOAIE, Marin RUIU, Lucian ALEXANDRESCU, Pantelimon BO TINĂ, Cristian DUMITRESCU Traducerea: Ioana VASILE – expert criminalist Trezorier: MIHAI IVANICI Secretar general de redacţie: BARBU ALEXANDRU Publicitate şi difuzare: Liviu OPREA şi NICOLAE SAVU Contabilitate: ILEANA-CAMELIA GRIGORE Mobil: 0740 06 06 96; E-mail: criminalistica@rol.ro Foto: Răzvan RIZEA, Emanoil APETREI şi Mihai MÂRZA Revista a fost fondată în martie 1999 de prof. VASILE LĂPĂDU I

Redactor – şef: Vasile LĂPĂDU I

Revista Română de Criminalistică a fost acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării tiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) cu avizul nr. 587/2006

SUMMARY
PAG.
3. THE THIRD GRADUATION CLASS FROM THE FORENSIC MASTER. VASILE LĂPĂDU I VASILE LĂPĂDU I GABRIEL ŢÎRU 5. FROM THE HISTORY OF THE POLYGRAPH (I).

SOMMAIRE
PAG.
3. LA TROISIÈME PROMOTION DU MASTERAT EN CRIMINALISTIQUE VASILE LĂPĂDU I 5. L’HISTOIRE DU POLYGRAPHE (I) VASILE LĂPĂDU I GABRIEL ŢÎRU 8. LE SOL – MOYEN DE PREUVE DANS L’EXPERTISE CRIMINALISTIQUE CAMELIA GRIGORE 15. VALIDATION DES MÉTHODES ANALYTIQUES DANS LA CHIMIE JUDICIAIRE MARIA-GEORGETA STOIAN ELENA GALAN 23.UN CAS QUI A IMPRESSIONNÉ LA POPULATION DE CONSTANŢA SINAN MUSLEDIN MARIAN VOINEAGU 26. PARTICULARITÉS DE L’INVESTIGATION DE LA SCÈNE DE CRIME DANS LE CAS DES DISPARITIONS SUSPECTES DES PERSONNES CONSTANTIN DRĂGHICI CRISTIAN-EDUARD TEFAN 29. L’IMPLICATION DES CRIMINALISTES DANS L’INVESTIGATION D’UN ACCIDENT DE TRAFIC ROUTIER A RÉVÉLÉ TRÈS VITE LA VÉRITÉ EUGEN GOLDAN 32. IMPORTANCE DE LA RÉALISATION DES MODÈLES DE COMPARAISON DANS LES CONSTATATIONS TECHNIQUESSCIENTIFIQUES ET DANS LES EXPERTISES DES TRACES PAVEL MAGHIAR RAFAEL-EMIL CIOBANU 35. CONSIDÉRATIONS SUR L’APPRÉCIATION DES RAPPORTS D’EXPERTISE CRIMINALISTIQUE ET DE CONSTATATION TECHNIQUE-SCIENTIFIQUE AUX MOYENS DE PREUVE DANS LE PROCÈS PÉNAL GHEORGHE ALECU 38. DU VOL DE BOIS À TENTATIVE DE MEURTRE VIOREL GAVRA COSTEL POPA 41. CONSIDÉRATIONS SUR LA RELATION EXPERT NOMMÉ – EXPERT PARTIE MIRCEA FIERBINŢEANU 44. SPÉCIALISÉ EN NŒUDS CRIMINELS ALEXANDRU-BOGDAN GEORGESCU MIHAELA-IRINA CONSTANTINESCU VASILE LĂPĂDU I 47. DIFFÉRENCES ENTRE LA CRIME DE MEURTRE QUALIFIÉ D’UN ENFANT PAR SA MÈRE ET LA CRIME D’INFANTICIDE EUGEN-IOAN DAN 14. SOIXANTE-DIX ANNÉES DE VIE ET CINQUANTE ANNÉES D’ACTIVITÉ CRIMINALISTIQUE POUR COL. (R) PROF. DR. CONSTANTIN DRĂGHICI VASILE LĂPĂDU I

8. SOIL AS EVIDENCE IN FORENSIC EXAMINATION. CAMELIA GRIGORE 15. VALIDATION OF THE ANALYTICAL METHODS IN FORENSIC CHEMISTRY. ELENA GALAN MARIA GEORGETA STOIAN

23. A CASE THAT IMPRESSED THE PEOPLE OF CONSTANŢA. MUSLEDIN SINAN VOINEAGU MARIAN

26. THE PARTICULARITIES OF THE CRIME SCENE INVESTIGATION IN CASES OF SUSPICIOUS MISSING PERSONS. CRISTIAN EDUARD TEFAN 29. THE COMMITMENT OF THE FORENSIC WORKERS IN LED TO THE TRUTH. GOLDAN EUGEN THE INVESTIGATION OF A TRAFFIC ACCIDENT QUICKLY CONSTANTIN DRĂGHICI

32. THE IMPORTANCE OF TAKING REFERENCE SAMPLES IN TOOL MARKS EXPERTISE AND TECHNICAL-SCIENTIFIC REPORTS. MAGHIAR PAVEL CIOBANU RAFAEL EMIL

35. CONSIDERATIONS ON THE EVALUATION OF FORENSIC AS EVIDENCE IN THE CRIMINAL TRIAL. GHEORGHE ALECU GAVRA VIOREL COSTEL POPA

EXPERTISE REPORTS AND TECHNICAL-SCIENTIFIC REPORTS

38. FROM THEFT TO ATTEMPTED MURDER.

41. CONSIDERATIONS ON THE RELATIONS BETWEEN THE PUBLIC AND PRIVATE EXPERT. MIRCEA FIERBINŢEANU

44. SPECIALIZED IN MURDER KNOTS. VASILE LĂPĂDU I

ALEXANDRU BOGDAN GEORGESCU MIHAELA IRINA CONSTANTINESCU

47. DIFFERENCES BETWEEN THE FIRST DEGREE MURDER COMMITTED BY THE MOTHER ON THE CHILD AND THE INFANTICIDE. EUGEN IOAN DAN

49. 70 YEARS OF LIFE AND 50 YEARS AS A FORENSIC VASILE LĂPĂDU I

SCIENTIST COL. (R) PROF. DR. CONSTANTIN DRĂGHICI.

2

CRIMINALISTICA

A TREIA PROMOŢIE DE ABSOLVENŢI A MASTERATULUI ÎN CRIMINALISTICĂ
This article presents some relevant aspects concerning the third graduation class from the Forensic Master and the presentation meeting “Juridica”.

VASILE LĂPĂDU I

n anul acesta s-au împlinit patru ani de când s-a înfiinţat, la iniţiativa Asociaţiei Criminaliştilor din România, Masteratul în Criminalistică. Reuşita acestei forme superioare de pregătire, organizate în parteneriat de către Universitatea de tiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti, Institutul de Criminalistică al I.G.P.R. şi Asociaţia Criminaliştilor din România, se datorează respectării întocmai a legislaţiei în vigoare şi a normelor europene privind legarea învăţământului de activitatea practică şi de cercetarea ştiinţifică. Punctele forte ale acestui masterat au constat în alcătuirea unui corp de cadre didactice şi specialişti în domeniul criminalisticii, dreptului, medicinii legale şi psihologiei judiciare, care au reuşit să ridice nivelul procesului de învăţământ, să prezinte cursanţilor noutăţile în domeniu, inclusiv metodele şi tehnicile moderne folosite în ţară şi în străinătate. Cu toate că în fiecare serie, în urma examenelor de admitere, au fost admişi mai mulţi masteranzi, pe parcurs, ca urmare a nerespectării prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Masteratului, precum şi a exigenţelor existente la examene, unii dintre cursanţi s-au retras sau au fost exmatriculaţi. Pozitiv este faptul că o parte dintre absolvenţi îşi continuă activitatea de cercetare ştiinţifică, reuşind să-şi

Î

aducă o mare contribuţie la dezvoltarea criminalisticii româneşti. În zilele de 26 şi 27 iunie 2008 a avut loc susţinerea lucrărilor de disertaţie de către masteranzii seriei a treia şi o sesiune de comunicări ştiinţifice ( denumită „Juridică”) cu teme de actualitate din domeniul criminalisticii şi dreptului. Comisia care a apreciat lucrările de disertaţie a fost formată din: prof. univ. dr. ing. Lidia Cristea, rectorul Universitaţii Române de Stiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, conf. univ. dr. Gheorghe Popa, prof. univ. dr. Lazăr Cârjan, conf. univ. dr. Nicolae Văduva, conf. univ. dr. Gheorghe Păşescu, lector univ. dr. Constantin Drăghici, expert judiciar ing. Mircea Fierbinţeanu, expert criminalist Gabriel Ţîru, expert Ionel Necula, expert criminalist ing. Mihai Ivanici şi col. (r) prof. Vasile Lăpăduşi (secretar). La susţinerea lucrărilor de disertaţie au participat cadrele didactice şi specialişti criminalişti care i-au sprijinit pe masteranzi în activităţile de cercetare şi întocmire a lucrărilor. Comisia a apreciat lucrările cu note cuprinse între 9 şi 10. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a fost condusă de către conf. univ. dr. Gheorghe Popa, directorul programului de masterat, prof. dr. Lazăr Cârjan, prim vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România şi col. (r) prof. Vasile Lăpăduşi, coordonatorul masteratului. În prima parte a sesiunii s-a prezentat comunicarea cu tema: „Stabilirea urmelor papilare ale persoanelor cu

CRIMINALISTICA

3

grupe sanguine diferite”, avându-i ca autori pe: dr. Gheorghe Popa, biochimist Romică Potoroc şi drd. Nicolae Preda. Aspectele tratate în comunicare sunt de certă valoare ştiinţifică, fiind apreciate şi în străinătate. Autorii şi-au însuşit şi unele propuneri făcute de participanţi, în legătură cu problematica respectivă. O altă comunicare s-a referit la studiul cercetărilor întreprinse de un colectiv de specialişti, sub îndrumarea dl. inginer expert Mircea Fierbinţeanu, cu privire la „Asigurarea siguranţei traficului rutier” (tema este înscrisă în planul de cercetare al Asociaţiei Criminaliştilor din România şi al unor instituţii cu preocupări în acest domeniu). De asemenea, au fost apreciate comunicările întocmite de masteranzi pe următoarele teme: ● Cercetarea criminalistică a urmelor lăsate de unele părţi anatomice ale corpului; ● Efectul „Raman” în expertiza criminalistică de tehnică a documentelor - identificarea materialelor de scriere; ● Contribuţia mijloacelor tehnice de interceptare şi înregistrare audio şi video în înregistrarea infracţiunilor de corupţie; ● Stabilirea identităţii participanţilor la crearea unui amestec de urme şi microurme prin metoda YSTR. ● Interpretarea criminalistică a urmelor de geam spart; ● Tehnici de investigare a criminalităţii informatice; ● Deosebiri şi similitudini ale scrisului de mână executat de persoane ambidextre; ● Investigarea criminalistică a urmelor biologice de natură umană; ● Particularităţile investigaţiei criminalistice în cazul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală; ● Analiza genetică a probelor biologice de natură umană cu un conţinut de ADN- matriţă mai mic de 100pg; ● Utilizarea tehnicii Polilight în redarea descoperirii urmelor papilare la faţa locului; ● Investigarea criminalistică a infracţiunilor de terorism săvârşite prin folosirea armelor de distrugere în masă; ● Utilizarea reconstrucţiei faciale în identificarea cadavrelor scheletizate cu identitate necunoscută;

● Particularităţi ale identificării cadavrelor găsite în mediul acvatic; ● Aplicarea unor procedee matematice ale identificării criminalistice prin utilizarea programului Lucia Forensic; ● Expertiza criminalistică în cazul probelor de sol; ● Particularităţi privind investigarea criminalistică a infracţiunilor de omor comise cu arme albe. Din cei 70 de masteranzi care s-au înscris la cursuri au absolvit următorii 54: 1. Amaricăi Răzvan Aurelian; 2. Antohie Cristina; 3. Baroian Marian; 4. Becherescu Constantin-Paul; 5. Bârsan Nicolae-Florin; 6. Bolunduţ Mircea; 7. Buzatu Nicoleta-Elena; 8. Călugăru Alexandru; 9. Chelaru (Popescu) Oana-Raluca; 10. Chende Mihai-Paul; 11. Ciofu Violeta; 12. Constantin Alexandra; 13. Constantin Marius-Florin; 14. Crăciunescu Iulian; 15. Crihan Marius; 16. Debu MariaDaniela; 17. Dulgheru Victor-Ovidiu; 18. Fodorean DorelFlorin; 19. Fusea Sorin; 20. Georgescu LucianAlexandru; 21. Gogioiu Livian-Răzvan; 22. Hubca Adrian-Constantin; 23. Hustea Aurel; 24. Ioanăş Cristian-Viorel; 25. Ionică Florin; 26. Iorgovici Ciprian; 27. Lojigan Dorin-Nicolae; 28. Manea Marian-Cristinel; 29. Manolache Horaţiu-Ionel; 30. Mihai Aurel; 31. Mihai Ion; 32. Mihailă Sorin; 33. Mîinea Marian; 34. Muja Cristina-Elena; 35. Muscoi Adrian-Daniel; 36. Neacşu Constantin; 37. Paraschiv Ionel-Iulian; 38. Pelin Paul; 39. Perşe Sorin-Titus; 40. Pisică Natalia; 41. Popescu Vasile-Daniel; 42. Pop Cornel; 43. Rădoi GheorgheDaniel; 44. chiopoiu Roxana; 45. Sprîncenatu CristianPetre; 46. Stanciu Cosmin-George; 47. Tănase (Marcu) Paula-Claudia; 48. Tănase (Grigore) Camelia; 49. Teau Sorin Traian; 50. Tomescu Valentin; 51. Tureac Emil; 52. Uţă Nicolae-Gabriel; 53. Verbancu Tudor; 54. Vintilescu Vasile. Au absolvit cursurile de masterat cu media 10 (zece): Debu Maria-Daniela şi Vintilescu Vasile. La încheierea cursurilor, doamna prof. univ. ing. dr. Lidia Cristea şi dl. conf. univ.dr. Gheorghe Popa au făcut un scurt bilanţ asupra celor doi ani parcurşi de masteranzi şi le-a urat succes în activitatea pe care o desfăşoară în prevenirea şi combaterea criminalităţii prin metode criminalistice.

4

CRIMINALISTICA

cercetǎrile lui Lombroso au fost continuate de William Marston. în care trateazǎ efectele modificǎrilor afective asupra tensiunii arteriale. încercǎrile lui Lombroso nu au fost luate în considerare de cǎtre specialişti ai timpului. Ulterior Larson a devenit psihiatru. de “înroşirea obrajilor”. Aparatul consta dintr-o cuvǎ umplutǎ cu apǎ în care era pusǎ mâna individului. V. puls şi respiraţie. Martson consta în utilizarea unui sfigmo-manometru obişnuit (folosit la vremea aceea pentru mǎsurarea tensiunii arteriale a pacienţilor). ducând la un tambur rotitor. Despre rezultatele cercetǎrilor sale s-a scris şi în România. John A.U. Vittorio Benussi. prezintǎ structura tehnicǎ a poligrafului şi modul cum poate fi folosit acesta. Benussi a mǎsurat reprezentǎrile grafice ale respiraţiei şi a descoperit cǎ amplitudinea acesteia este mai mare înaintea declarǎrii adevǎrului decât dupǎ minciunǎ. când Cesare Lombroso a fǎcut multe experinţe cu suspecţi de crimǎ. respiraţia) şi s-au gândit la găsirea unei metode care să facă posibilă stabilirea unei corelaţii între aceste modificǎri şi relatarea adevǎrului sau denaturarea lui. în timp ce se află în faţa oamenilor legii. specialiştii au studiat aceste modificǎri fiziologice neobservabile direct (tensiunea arterială. Hugo Mϋnsterberng. cu ajutorul cǎruia a obţinut valori periodice discontinue ale tensiunii arteriale de-a lungul unui test. Dar. Pe parcurs. prof. pulsului şi respiraţiei.U. a cǎror sinceritate s-a hotǎrât sǎ o stabileascǎ pe baza urmǎririi simultane a modificǎrilor de tensiune arterialǎ şi puls în timpul interogǎrilor. De menţionat cǎ Martson a început sǎ lucreze în timp ce era studentul C The author of the article presents a few theoretical and practical aspects of the relation between the public and private expert. Leonarde Keeler a construit un nou aparat. Tehnica lui W. CRIMINALISTICA 5 . Prima încercare de a folosi un instrument ştiinţific în scopul de a detecta minciuna a avut loc în 1895. respiraţiei. pe timpul testului. rǎspunsului galvanic al pielii etc. pulsul. VASILE LĂPĂDU I Expert criminalist GABRIEL ŢÎRU u mulţi ani în urmă. În 1927. prof. mai perfecţionat decât cel utilizat de Larson. un galvanomentru menit să evidenţieze reflexul galvanic al pielii sau răspunsul electrodermic. La majoritatea persoanelor care au comis infracţiuni. Cu acest aparat. în S. subliniind posibilitǎţile de a utiliza astfel de reacţii pentru detectarea minciunii.univ. Uneori. Fred Sanberg. în revista “Poliţia Românǎ”. Efortul de ascundere a adevărului este însoţit în multe ocazii de accelerarea bruscă a bătăilor inimii. se resimt anumite senzaţii lăuntrice de indispoziţie sau teamă de a nu fi descoperiţi. din pǎcate.univ. Un alt pionier al acestui domeniu. pe lângă elementele pentru înregistrarea modificărilor tensiunii arteriale. îndeosebi în legǎturǎ cu modificǎrile tensiunii arteriale.DIN ISTORIA TEHNICII POLIGRAF (I) Prof. Acesta din urmǎ a scris în lucrarea “Urmele emoţiei”. respectiv în ultimul deceniu al secolului XIX. un fel de manometru. O preocupare pe aceastǎ temǎ a avut-o prof. despre psihologia minciunii şi despre senzaţiile lăuntrice care o însoţesc. în anul 1921. în cursul sǎu pe care l-a predat la Facultatea de drept din Bucureşti unor magistraţi.A.dr. În anul 1937. În anul 1926. iar diferenţele de nivel ale apei erau transmise unui tub cu aer. Modificǎrile de puls şi de tensiune arterialǎ din mânǎ erau transmise apei.U. În cazurile-test.A. În 1915. La timpul respectiv. Larson a construit un aparat capabil sǎ înregistreze simultan cei trei parametri: tensiune arterialǎ. în subordinea cǎruia a lucrat ca poliţist. o serie de ofiţeri din Poliţia tehnico-ştiinţificǎ a ţǎrii noastre au fǎcut vizite de documentare în Franţa. În 1934. Lombroso a obţinut înregistrǎri ale modificǎrilor pulsului şi tensiunii arteriale. cel puţin parţiale. de un impuls involuntar sau alte astfel de fenomene. de poliţie ştiinţificǎ din S. ofiţeri de poliţie şi din structurile informative. este posibil să descoperi minciuna numai observând expresia feţei sau manifestarea generală a acesteia. procurori. Succesul lui Larson în domeniul detectǎrii minciunii s-a datorat şi sprijinului primit de la şeful Poliţiei din Berkeley (California). Aparatul folosit de Lombroso era un “hidrosfigmograf” utilizat în scopuri medicale (acest nu era conceput pentru detectarea minciunii). cǎruia ulterior i-a adus modificǎri suplimentare. psihologia experimentalǎ a luat avânt. fost prefect al Capitalei şi consilier regal. Larson a efectuat teste pe mai mulţi suspecţi de crimǎ şi a obţinut un procent mare de exactitate. Între anii 1938-1941. a fǎcut o pregǎtire specialǎ în S. au existat preocupări tot mai asidue pentru folosirea mijloacelor şi metodelor tehnicoştiinţifice în stabilirea adevărului şi administrarea probelor. Aproape toţi oamenii maturi au cunoştinţe. înghiţitul în sec. Stimulat de succesele predecesorilor sǎi. astfel cǎ în anul 1949 poligraful său includea. nu s-a reuşit achiziţionarea unui asemenea aparat. unde poligraful se folosea cu succes..A în domeniul tehnicii poligraf. a publicat în anul 1914 o lucrare cu rezultatele cercetǎrilor lui asupra modificǎrilor de respiraţie ca simptome ale minciunii. Cu aparatul sǎu. Eugen Bianu.

respiraţia şi R. tubul pneumograf se întinde.S. el a conceput un aparat. Modificările de presiune fac ca extremitatea traductorului sǎ se contracte şi să se destindă. conversaţia auzită din afara camerei de examinare sau prezenţa altor persoane în cameră vor denatura înregistrările fiziologice. Pe parcurs. care sunt transmise prin tubul mai mic unui traductor constând dintr-un tub subţire din metal ondulat. când persoana expiră. o aşa-numită “camera de observaţie” similară celei din multe laboratoare de psihologie. este recomandabil ca poligraful să fie înzestrat şi cu un modul pentru înregistrarea activităţii musculare.R.R – ului. În aceasta nu trebuie să existe ornamente. Este vorba de o cameră mai mică. Întrucât modificările de presiune pot fi induse de unele tipuri de mişcări musculare neobservabile.). coapsele şi picioarele persoanei.R. Camera de examinare trebuie să fie aerisită şi să aibă o temperatură agreabilă. mişcarea capătului lui liber fiind transmisă unui ax pivot. Testele poligraf trebuie să fie efectuate într-o cameră separată. Un senzor adiţional permite şi înregistrarea unei oarecare activităţi musculare. pulsului.= G.D. la înapoierea din misiuni. Dispozitivele de iluminat ale camerei trebuie să fie aranjate în asemenea mod încât să asigure un grad de iluminare uniform. Camera de examinare. acestea nu trebuie să fie în faţa persoanei în timpul testării. Ar fi foarte util să existe şi o a doua cameră. De asemenea. Cu toate că funcţionalitatea şi structura mecanică a unora este superioară altora.pneumatic al modifcărilor de tensiune arterială. Un manşon de tensiune arterială.E. Această mişcare produce modificări de presiune în interiorul tubului pneumograf. pulsului şi respiraţiei. Tubul pneumograf este din cauciuc articulat (burduf). acesta se contractă. Pentru înregistrarea activităţii musculare nu sunt necesare legături de ataşare.E. POLIGRAFUL CRIMINALISTICA . cadrele şi agenţii erau testaţi cu poligraful pentru a se vedea dacă informaţiile aduse corespundeau realităţii. poligraful clasic este un înregistrator mecano . pentru înregistrarea activităţii musculare concomitent cu cea a modificărilor tensiunii arteriale. fiind folosit cu succes şi de serviciile de spionaj şi contraspionaj.În anul 1954. De aceea. În istoria mijloacelor tehnice de determinare ştiinţifică a adevărului şi de “măsurare a minciunii”.S. în special presiunea musculară exercitată de antebraţul. a cărui extremitate superioară poartă perniţa înregistratoare. firmele producătoare au perfecţionat acest aparat. Tensiunea arterială. Electrozii utilizaţi pentru a obţine înregistrarea R. Cu ajutorul trecerii unei cantităţi imperceptibile de curent prin mâna purtătoare de electrozi. Dacă în cameră există totuşi oglinzi. imagini. situat sub cadrul instrumentului. În principal. de tipul celui utilizat de medici este fixat în jurul unuia dintre braţe (de preferinţǎ braţul stâng). un element de galvanograf furnizează variaţii produse în fluxul curentului electric.S. (răspunsul electrodermic) sunt fixaţi pe degete. cel mai important factor implicat în utilizarea oricăruia dintre ele rămâne nivelul de instruire.S. Atunci.R. Pentru sistemul de înregistrare a tensiunii arteriale şi a pulsului este utilizat un dispozitiv mecanic asemănător.-G. este necesar ca o cameră special echipată şi mobilată 6 să fie rezervată examinării la poligraf. căruia i-a dat denumirea de “Poligraful Reid”. Sunt recomandate sistemele moderne de supraveghere şi înregistrare audio-video. Zgomote ca soneria unui telefon. Serviciile respective îşi pregăteau cadrele şi reţeaua informativă în legătură cu modul în care să procedeze în cazul unei testări poligraf pentru a-l duce în eroare pe examinator. experienţă şi integritatea examinatorului. Care erau părţile componente ale unui poligraf? Pentru diagnosticarea adevărului există mai multe tipuri de poligraf. Poligraful este conectat la persoana care urmează a fi testată în modul următor: un tub pneumograf este fixat cu ajutorul unui lanţ în jurul toracelui şi altul în jurul abdomenului. suplimentat cu un modul pentru înregistrarea reflexului galvanometric al pielii (R. în peretele căreia să fie montată o “oglindă în dublu sens” – un panou din sticlă specială care permite celui aflat în camera de observaţie să vadă în “camera de examinare”. nici excesiv şi nici orbitor. un capăt fiind închis. anexa camerei de examinare. Camera trebuie să fie sobră în ceea ce priveşte ambianţa şi mobilierul. poligraful conţine caracterele esenţiale ale instrumentelor moderne de investigaţie. Reid a stabilit că în diferite forme de activitate musculară tensiunea arterială a unui individ se poate modifica în asemenea mod încât să afecteze serios exactitatea diagnosticului examinatorului. liniştită. iar celălalt conectat la instrumentul însuşi printr-un tub de cauciuc cu un diametru considerabil mai mic. sunt înregistrate simultan şi continuu pe suprafaţa hârtiei grafice conduse de un motor electric. Un set de electrozi este ataşat la degetele celuilalt braţ. tablouri sau alte obiecte decorative.G.E. pulsul. să poată auzi ce se vorbeşte în camera alăturată.D..D. tablouri ori alte obiecte care ar putea distrage atenţia persoanei examinate şi i-ar permite să profite de prezenţa lor pentru o aşa numită evaziune psihologică. respiraţia şi G. Deoarece în timpul unui test circumferinţa toracelui persoanei creşte la fiecare inspirare de aer.

NOUTĂŢI EDITORIALE Cadrul juridic – instituţional mondial antidrog: Participarea României Editura CIVITAS – Bucureşti a realizat lucrarea “Cadrul juridic instituţional mondial antidrog: Participarea României”. vol.A. T.) lector univ. C. Abordarea autorilor integrează într-o formă graduală principalele aspecte ale cooperării internaţionale. dar sincere. pag. J. Cu ocazia examinării la poligraf. în numărul viitor.Aranjamentul celor două camere este impus de necesitatea ca testul să fie efectuat în condiţii optime de izolare. • Acorduri multilaterale • Participarea României la activitatea instituţiilor internaţionale specializate. 2. Bibliografie 1. El detector de mentiros. în ’’Revue Moderne de la Police’’. în “Mundo Policial” (Buenos Aires). Ministerul de Interne. Astfel de informaţii înlesnesc interogarea pre-test ca şi cea de după test a unui individ care a minţit. trǎirile şi stǎrile afective privind efectuarea testului sau alte atitudini care trebuie să fie înţelese înainte. Gareu ’’Revue internationale de criminologie et de police scientifique’’. de “a se liniştii” sau poate spori teama de demascare a persoanei mincinoase. • Acorduri bilaterale la nivel guvernamental . de asemenea. J. Lucrarea se înscrie în contextul marcării de către Agenţia Naţională Antidrog a cinci ani de activitate consacrată alinierii politicii româneşti în domeniul drogurilor la tendinţele şi evoluţia mondială a fenomenului. dr. el nu va fi în măsură să efectueze interviul dinaintea testului (pretest) individului. iulie-august 1963. O schiţă a locului crimei pregătită dinainte este. 3. 58. in domeniul drogurilor . Détection scientifique du mensonge dans l’Armée Americaine. Col. Butoi. 1965. ’’Au nom de la loi’’. psiholog Tudorel Butoi. • Politica Uniunii Europene în materie de droguri Totodată . Pinatel. Ori de câte ori circumstanţele o permit. un adevărat ghid în ceea ce priveşte atitudinea cea mai eficientă de adoptat faţă de persona în cauză. Turner. 61. Mihai IVANICI CRIMINALISTICA 7 . un examinator competent va dobândi mult din observarea directă a persoanei din momentul în care aceasta intră în biroul său şi până când este condusă în camera de examinare.univ. • Acorduri bilaterale încheiate de România numai în domeniul drogurilor. 25 mai-iunie 1974. precum şi acordurile bilaterale şi multinaţionale încheiate de ţara noastră în acest domeniu. Profitând de avantajele oferite de camera de observaţie. Observaţiile înregistrate despre manifestările sau comportarea generală a persoanei vor fi de mare ajutor examinatorului. decât unele descrieri verbale sau chiar fotografii. menţionându-se convenţiile internaţionale împotriva drogurilor semnate şi notificate de România. pag. persoana sau persoanele care trebuie să fie testate vor fi informate despre modul cum va decurge examinarea poligraf întrun interval rezonabil de timp înainte de examinarea proiectată. 1978. autori fiind: generalul (r. De aceea. 16. 5. examinatorul nu trebuie să admită ca încăperea de examinare (sau chiar cea de observaţie) să fie folosită drept “scenă” pentru diverşi curioşi care nu au nicio legătură cu cauza respectivă. lucrarea are două anexe care cuprinde: • Situaţia acordurilor de cooperare încheiate cu statele membre ale Uniunii Europene care reglementează şi cooperarea în domeniul drogurilor. sincer sau nesigur. Editura Segers. nr. Observarea directă. atunci când la cazul respectiv au lucrat mai mulţi anchetatori şi dacǎ este posibil se va discuta cu ei separat. nr.R. Despre introducerea şi folosirea poligrafului în România. O astfel de informare preliminară îi va da posibilitatea persoanei probabil iritate. examinatorul trebuind totodată să se pună la adăpost împotriva oricărei reacţii neprevăzute din partea celui examinat. Lucrarea are următorul cuprins: • România si convenţiile internaţionale împotriva drogurilor. Ioan Hurduboie şi dr. 355. Paris. 1958. Tratat practic de criminalistică. neadevărată a faptelor. Parker. Cu toate că înregistrările la poligraf permit de regulă un diagnostic valabil. Până când examinatorul nu va fi complet edificat despre caz. în caz contrar examinatorul riscând să obţină o versiune deformată. Victor Nicolaescu. expertul va trebui să obţină informaţii exacte privind faptele şi circumstanţele care constituie baza suspectării ori a acuzării persoanei de examinat. II. T. 4. Bogdan. precum şi despre contribuţia prof. de ajutor pentru examinator să ştie cât mai multe date despre persoană şi antecedentele ei. volumul XIII. pag. Ele îi pot furniza puncte de reper. Este. de regulă. Activitǎţi preliminare.dr. mai bună pentru scopurile testului la poligraf. în cursul căruia sunt formulate anumite întrebări relevante şi de verificare (control). inclusiv în ceea ce priveste cadrul juridic de cooperare internaţională.

Solul nu este la fel peste tot. începând de la fixarea azotului atmosferic până la descompunerea materiei organice a organismelor moarte. termenul este format din cuvintele greceşti „pedon” care înseamnă teren. reţine apa îndeajuns ca plantele să se poată folosi de ea şi stochează nutrienţii care menţin viaţa. utilizării raţionale. dar şi râme. Acesta oferă ancorare rădacinilor. poartă numele de fertilitate. a modului de ocupare a spaţiului reflectând extraordinara diversitate a învelişului pedologic şi a relaţiilor dintre oameni şi sol. Toată această activitate biologică contribuie la “fabricarea” solului: solul nu există fără viaţă şi nici viaţa nu poate exista fără sol. rocile masive devin afânate. o mare parte a biodiversităţii terestre se găseşte în sol şi nu deasupra lui. The soil analyses represents a special science known as pedology. Solul adăposteşte animale microscopice. Proprietatea fundamentală a solului de a asigura condiţii pentru creşterea plantelor. care permit instalarea plantelor şi microorganismelor. Datorită dezagregării şi alterării în partea superioară a scoarţei se crează condiţii minime de apă. transformându-se în sol. oamenii nu numai că se hrănesc şi se îmbracă pornind de la sol. marea diversitate a modului de viaţă. aer şi substanţe minerale nutritive. cu sensul de studiu. Dacă se execută o secţiune verticală printr-un sol.SOLUL.E. se constată existenţa unor straturi diferite. partea superioară a scoarţei suferă profunde modificări fizice.N. and the knowledges about soil combined with physical. corp natural cu alcătuire şi insuşiri proprii. Prin urmare. El reprezintă suportul vieţii omeneşti şi al bunăstării. CAMELIA GRIGORE Expert criminalist I. chimice şi biochimice. caracterelor morfologice. absolventă a Masteratului în Criminalistică olul este un corp viu minunat. proprietăţilor fizice. caracteristică ce-l deosebeşte net de roca pe seama căreia s-a format. Pedologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul solului sub aspectul genezei. MIJLOC DE PROBĂ ÎN EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ chim.chemical and lab biocriminology can give precious informations and dates for the assessment of the situation in fact. chimice şi biologice. În lipsa acestor calităţi Pământul ar fi la fel de steril ca şi planeta Marte. a construcţiilor. un proces de natură biologică. Datorită bioacumulării. dar şi construiesc pe el. deci capătă CRIMINALISTICA . furnici şi termite. dezagregării şi alterării (care se continuă şi după instalarea plantelor şi microorganismelor şi cu participarea lor). clasificării. în esenţa ei. denumite orizonturi. 8 Solificarea este. Ansamblul orizonturilor respective constituie profilul de sol. repartiţiei geografice. De fapt. sol şi „logos” care înseamnă discuţie. poroase. vorbire.C. S The soil is one of the trace categories that is less analyzed because of its complexity or because the unknown informations that can be obtained by lab examinations. evoluţiei. care desfăşoară multiple transformări biochimice. Prin dezagregare şi alterare. Solul este mediul de viaţă pentru nenumărate microorganisme. precum şi ca urmare a reţinerii sau migrării produşilor rezultaţi din aceste procese. Etimologic. dobândesc capacitate pentru apă şi aer şi conţin unele substanţe nutritive.

galben. în general. de fapt. dintre care mai importante sunt: culoarea. în funcţie de trei variabile: nuanţă. constituie caracteristica fundamentală prin care solul se deosebeşte de roca din care s-a format. Vârsta relativă a solului este diferită de vârsta absolută. care determină vârsta relativă a solurilor şi care se apreciază după gradul de dezvoltare a profilului. sistemul Munsell porneşte de la roza culorilor. chiar bacterii sau orice alte vieţuitoare1. Materia organică a solului reprezintă un amestec extrem de complex de substanţe dintre cele mai diferite. culori verzuialbăstrui-vineţii etc. pe roci sărace în elemente bazice. pe adâncimea acestuia iau naştere anumite straturi. aer. Componentele solului prezintă culori diferite. chimice şi biologice care se petrec sub influenţa factorilor pedogenetici în sol. în direcţia debazificării. constituie profilul solului. omul sunt factori care influenţează formarea solului. deoarece ionii de calciu frânează procesele amintite. care conţine cuarţ (resturi din roca de formare). valoare şi cromă. Se foloseşte exprimarea vârstei solului în funcţie de gradul de dezvoltare a profilului sau ţinând cont de caracterele morfologice şi concordanţa lor cu condiţiile naturale. de la brun până la negru. prin distribuirea ei în scoarţă şi prin modul de transformare. Însă solificarea propriu-zisă nu a început şi nu poate avea loc decât sub acţiunea organismelor. textura. violet şi roşu-violet. Formarea solului fiind condiţionată de foarte mulţi factori. verde-galben. odată cu evoluţia procesului de solificare. carbonatul de calciu. de la suprafaţă şi până la roca de formare. pe care le imprimă şi solului respectiv. Profilele de sol prezintă diferite succesiuni de orizonturi. humusul imprimă solului culori închise. cu proprietăţi caracteristice. Prin combinarea culorilor date de componentele respective rezultă alte culori. structura. în acelaşi timp. albastru. îndeosebi sub formă de humus. culori de la roşu la galben. Formarea şi evoluţia solurilor poate fi frânată sau accelerată de o serie de factori locali. care pot fi delimitate în teren prin anumite proprietăţi. galben-roşu. component specific solului.. în care central este aşezat cenuşiul neutral N. Ansamblul de orizonturi ale profilului şi proprietăţile care le definesc constituie ceea ce se cunoaşte sub denumirea de caracteristici morfologice. albastru-verde. Succesiunea orizonturilor genetice. materie organică şi însuşirea de a asigura condiţii minime creşterii plantelor. porozitatea. de multe ori vârsta lui nu poate fi exprimată în număr de ani. compuşii feroşi. apă. silicea. culoarea constituie criteriul principal de separare a orizonturilor pe profil. cifrele respective fiind aşezate înaintea Diverse profile de sol 9 . Acesta stabileşte întreaga gamă de culori posibile. În urma formării solului. în măsura mai mare sau mai mică. Exprimând compoziţia solului. în zona umedă. elemente de alcătuire a solului şi sunt incluse în rândul proprietăţilor fizice. dar pe roci calcaroase. tipul de humus. în cadrul căreia din resturile organice rezultă compuşi minerali simpli. care determină bioacumularea. consistenţa (compactitatea) şi neoformaţiile. relieful. sărurile uşor solubile dau culori albicioase. component organic specific solului. humificarea duce la formarea humusului. deoarece se formează şi se dezvoltă treptat. proces care constituie. Întrucât celelalte caracteristici morfologice constituie. oxizii şi hidroxizii ferici. esenţa solificării. acidifierii etc. considerată culoarea neutră. Ca urmare a proceselor fizice. în funcţie de proporţia lor. timpul. de referinţă. argilă. De exemplu. procesul de solificare este orientat. se formează alte soluri. de recunoaştere şi denumire a majorităţii solurilor. De exemplu. iar radial cinci culori de bază şi cinci intermediare în ordinea: roşu. Nuanţa exprimă culoarea dominantă spectrală. se poate reprezenta schematic o particulă de sol. Fiecare dintre cele 10 domenii de nuanţe mai sus amintite este gradat de la 0 la 10. Influenţa vegetaţiei în formarea solului se realizează mai ales prin cantitatea şi calitatea materiei organice. Spre deosebire de mineralizare. Acestea se mai numesc şi orizonturi genetice. caracteristice diferitelor soluri şi orizonturi. vom prezenta aici Particula de sol doar culoarea şi neoformaţiile. Acumularea materiei organice în sol. verde. ca origine şi structură chimică. care pot încetini sau accelera procesul de solificare. roca sau forma de relief pot determina o viteză diferită a procesului de solificare. care poartă denumirea de orizonturi de sol.Clima. Pentru determinarea culorii pe criterii ştiinţifice se foloseşte sistemul Munsell. Astfel. CRIMINALISTICA Culoarea este determinată de însăşi compoziţia solului. Pentru stabilirea nuanţei posibile. violetalbastru. ceea ce influenţează stadiul de evoluţie a învelişului de sol.

• acumularea argilei (la solurile cu fenomene de eluviere-iluviere a argilei). Croma compartimentează planşa de la stânga la dreapta. columnară. prismatică. Astfel. solul este alcătuit din nisip (cel mai grosier). apărute în cursul procesului de solificare. Valoarea compartimentează planşa de jos în sus în 10 trepte. BG (blue-green) = albastru-verde B(blue)=albastru. în categorii de particule denumite fracţiuni granulometrice. columnoid-prismatică. poliedrică subangulară. lamelară etc. PB (purple-blue) = violet-albastru P(purple)=violet RP (red-purple) = roşu-violet • acţiunea organismelor animale şi a rădăcinii plantelor. poliedrică angulară. • acumularea de oxizi (la solurile umede). Există neoformaţii rezultate din: • acumularea de săruri (la solurile cu fenomene de eluviere-iluviere a sărurilor). Particulele componente ale solului au fost grupate. se notează cu cifre de la 1 la 20 şi indică în cadrul fiecărei valori intensitatea (saturaţia) culorii. YR (yellow-red) = galben-roşu Y(yellow)=galben. grăunţoasă. După forma pe care o prezintă agregatele din masa solului. Dicţionar: Sand = nisip Clay = argilă Silt = praf Loam= lut Diagrama pentru determinarea texturii Structura solului.simbolurilor. • acumularea coloizilor. Neoformaţiile Sunt acumulări şi separaţii de diferite substanţe. GY (green-yellow) = verde-galben G(green)=verde. praf şi argilă. se disting mai multe tipuri de structura: glomerulară. Prezentăm mai jos roza culorilor şi semnificaţia R(red)=roşu. notate cu cifre de la 1 la 10 şi arată gradul de strălucire (luminozitate) a culorii respective. în funcţie de condiţiile de mediu şi procesul de solificare. Tipuri de structuri 10 CRIMINALISTICA . în funcţie de mărimea lor. Particulele componente ale solului pot să formeze agregate structurale de forme şi mărimi diferite. Proprietatea solului de a se literelor din cadrul acesteia. Cantităţile procentuale în care acestea intră în alcătuirea solului determină textura. Roza culorilor în sistemul Munsell prezenta sub formă de agregate poartă denumirea de structură. Textura solului.

mulţi parametrii. Am dezvoltat mai pe larg acele proprietăţi care se pot regăsi în cantităţile mici de sol care se află la locul faptei. Pentru expertiza criminalistică. limita inferioară a lui V este de circa 5%. Principiul metodei constă în determinarea potenţiometrică a pH-ului. bazat pe măsurarea activităţii ionilor de hidrogen. În mod curent. reacţia solului. capacitatea totală pentru apă. conţinutul de aer din sol. Analiza compoziţiei granulometrice constă în stabilirea ponderii cu care categoriile de particule având aceeaşi mărime (fracţiuni granulometrice) intră în constituirea unei probe de sol. ca element de referinţă. Aparat de absorbţie atomică cum ar fi: capacitatea de adsorbţie moleculară. K+) din sol. iar determinarea fracţiunilor prin sedimentare se face cu ajutorul pipetei Kubiene. Suma cationilor bazici (SB) evidenţiază conţinutul total de elemente alcalino-pământoase (Ca2+. până în prezent. precum ca şi pentru analiza solului în general. folosind un electrod din sticlă ca indicator al acestuia şi unul din calomel. CRIMINALISTICA 11 . porozitatea. O altă analiză specifică este analiza micromorfologică. prezintă o importanţă deosebită eşantionarea solurilor. cu atât mai scăzute cu cât ponderea hidrogenului adsorbit este mai mare. Deoarece. La baza acestei metode stă fenomenul de absorbţie a luminii de către atomii de magneziu neexcitaţi. respctiv cu concentraţia de magneziu din soluţia de analizat. Mg2+) şi alcaline (Na+.Plasticitatea este proprietatea de a se modela uşor prin apăsare sau de a forma cu apa o pastă modelabilă care îşi menţine coeziunea. de a se lipi în stare umedă de obiectele cu care vine în contact. Cernerea se execută cu ajutorul sitelor. Separarea fracţiunilor granulometrice se realizează prin cernere şi sedimentare. Micromorfologia este un domeniu de cercetare care constă în studiul la microscop al sedimentelor şi solurilor. practic.2 O proprietate care poate fi uşor analizată este reacţia solului. care sunt în stare fundamentală. Diferite tipuri de pH-metre Solul are o multitudine de proprietăţi chimice datorită caracteristicilor elementelor componente. cât şi prin calcul. adică pH-ul. La solurile care nu au hidrogen adsorbit în complex V = 100%. Absorbţia definită ca logaritmul raportului dintre intensitatea radiaţiei incidente şi cea a radiaţiei transmise este direct proporţională cu numărul de atomi de magneziu neexcitaţi din gazul atomic. în scopul reconstituirii modului de formare şi a evoluţiei ulterioare. Adezivitatea sau aderenţa este proprietatea de a adera. cationică şi anionică. la o probă de sol se determină mai Gradul de saturaţie cu cationi bazici (V) exprimă gradul în care complexul coloidal al solului este saturat cu cationi bazici şi procentul cu care aceştia participă în capacitatea totală de schimb cationic. Acest indicator se poate determina atât direct. cu potenţial independent faţă de pH. temperatura solului. consistenţa. Solul în aşezare Sol pregătit naturală pentru examinare micromorfologică cu flacără Flamfotometru Metoda folosită pentru determinarea altor cationi schimbabili este spectrofotometria în absorbţie atomică utilizată pentru dozarea calciului şi a magneziului. nu există soluri în care cationii bazici adsorbiţi să fi fost complet înlocuiţi cu cationi de hidrogen. Alte proprietăţi ale solului sunt: densitatea. iar la cele care au hidrogen adsorbit V are valori sub 100. utilizată pentru determinarea sodiului şi a potasiului. capacitatea de tamponare etc. Coloizii din care este alcătuit îi conferă nişte proprietăţi deosebite. permeabilitatea pentru apă a solului etc. O metodă de dozare a unor cationi bazici este fotometria în flacără. Compoziţia granulometrică se determină pe probe de sol în structură deranjată.

spectrul şi graficul elementelor componente. rezultatele obţinute arătând dacă probele analizate au aceeaşi compuşi şi procentul în care aceştia se găsesc în probă. cu toţii depindem de stratul subţire şi roditor de la suprafaţa Pământului.gaz cromatograf. sol se poate folosi Digestor O altă tehnică de dată recentă este microscopul electronic cu baleiaj. Spectrofotometru în IR 12 Tot pentru cantităţi mici de Cu ajutorul microscopului electronic cu baleiaj. precum şi proporţia acestora (analiză calitativă şi cantitativă). la care. Microscop electronic cu baleiaj FEI model Quanta 400 sistemul spectrometru de masă . la care se obţin spectre care pot stabili dacă proba în litigiu şi cea de comparaţie au aceeaşi compoziţie. Sistem spectrometru de masă cuplat cu gaz cromatograf Cromatograma obţinută O metodă care necesită cantităţi mici de sol este spectrofotometria în IR. se poate obţine compoziţia elementară a probei de sol (elementele chimice). la analiza solului s-au obţinut: imaginea. de unde se extrag CRIMINALISTICA . Până la inventarea fotosintezei naturale. prin analiză nedistructivă.Cationii componenţi ai capacităţii totale de schimb cationic se pot exprima şi procentual. Pentru determinarea conţinutului total de metale se foloseşte în faza de mineralizare un „digestor”. Solul este capitalul cel mai preţios de care omul dispune pentru satisfacerea nevoilor şi ambiţiilor sale. care reduce timpul de analiză de la opt ore la doar două ore.

Astfel. sunt la rândul lor elemente care individualizează solul. apare poluarea cu metale grele. Acesta formează o peliculă impermeabilă la suprafaţa solului. Petrolul. b Aşa cum se poate observa pe harta solurilor României. Din această cauză. atât calitativ cât şi cantitativ. astăzi este dovedit că suprafaţa solului poate degrada numai aproximativ 30t materie uscată/ha/an. prin purtarea de către vânt a prafului poluant care se depune pe sol şi datorită ploilor sau lucrărilor agricole este amestecat cu orizontul de Repartiţia tipurilor de sol pe glob a a b b b c suprafaţă. noduli feri-manganici (b). poluarea afectează microfauna. Secţiune printr-un profil de sol sol şi atmosferă. a Rezultatele obţinute nu vor permite o identificare decât de grup. influenţând negativ activitatea microbiologică şi nutriţia plantelor cu azot. Din stabilirea culorii atât în stare umedă. Distructive – analiza cu ajutorului gaz cromatografului sau a gaz-cromatografului cuplat cu spectrometru de masă. în general. dacă proba conţine diverse elemente poluante. În timp ce tehnicile moderne îngăduie oamenilor să introducă în circuitul productiv mii de hectare de teren.majoritatea resurselor necesare vieţii. alte mii de hectare fertile devin improprii cultivării. afectând proprietăţile acestuia. acelaşi tip de sol. singurele analize posibile pentru microcantităţile de sol sunt: Nedistructive – stabilirea culorii. cioburile de sticlă. Orizontul AB: fisuri (a) care schiţează elemente structurale poliedrice subangulare de dimensiuni mari. Astfel. a granulometriei şi analiza solului cu ajutorul microscopului electronic cu baleiaj. remanentă în sol o lungă perioadă de timp. În general. şi se poate de asemenea afirma că solul în litigiu are în compoziţie elemente comune cu Secţiune subţire de sol. granule minerale de schelet (b). O identificare mai profundă se obţine când în proba în litigiu apar elemente neobişnuite. deci cu aceeaşi culoare. Deşi multă vreme s-a crezut că solul are o capacitate infinită să degradeze poluanţii. solul mai poate fi analizat şi morfologic. România are zone largi afectate de poluare cu produse petroliere şi produse din procesul de prelucrare. tot din cauza acţiunii omului. CRIMINALISTICA 13 . care la rândul ei produce efecte nedorite asupra solului şi implicit asupra producţiei În matricea solului se disting: materialul fin de sol constituit din argilă + materie organică ± oxihidroxizi de fier (a). După cum a reieşit din metodologia de efectuare a analizelor atât fizice. mult mai mare decât cantitatea care se recoltează ca probă în litigiu. Expertizarea solului pentru a putea obţine un rezultat concludent este extrem de dificilă. urmele de vopsea. poluare foarte greu de îndepărtat. poluarea apelor.Opriş (1971). după metoda elaborată de M. pelicule de argilă iluvială (c). la diferite mărimi (20-500 de ori). Fabricile de ciment şi de produse a chimice reprezintă altă sursă de poluare. Astfel. care împiedică circulaţia apei în sol şi schimbul de gaze dintre agricole. Altă sursă de poluare o reprezintă deversarea apelor uzate de la diferite fabrici în apele sau lacurile alăturate. care să stabilească compoziţia elementară. cantitatea de sol necesară este. Din probele de sol recoltate în aşezare naturală au fost confecţionate secţiuni subţiri. atât freatice cât şi de suprafaţă3. fiind bogat în carbon organic. Fenomenele de poluare determină scăderea fertilităţii solului. Secţiunile sunt analizate cu ajutorul documatorului şi a microscopului polarizant. Pe lângă aceste metode fizice şi chimice de analiză. cât şi chimice. deoarece nu se cunosc orizonturile pe întreg profilul de sol. se poate concluziona că proba în litigiu prezintă caracteristici comune cu solul din zona x afectat la rândul lui de acea poluare. ca ţară ce deţine resurse de petrol şi industrie de prelucrare a acestuia. cât şi cele chimice şi biologice. nu se poate preciza tipul de sol. Petrolul modifică radical proprietăţile solului atât cele fizice. cât şi uscată. granulaţie şi proprietăţi chimice se întâlneşte pe zone întinse. producând axfisierea rădăcinilor şi favorizând manifestarea procesului de reducere. fibrele. Picăturile de sânge. modificări ale microorganismelor. creşte raportul C/N în sol.

• Instrumente internaţionale de acţiune doctrinară si practică în combaterea terorismului. în ziua de 3 iulie 2008. conferită de Majestatea Sa Regele Albert II. În cadrul cursului. autorii au realizat şi îmbunătăţit toate capitolele şi au adăugat noi capitole cu probleme de actualitate ( investigarea infracţiunilor informatice. • Infracţiuni la regimul drogurilor şi al precursorilor (investigarea criminalistică a acestei categorii de infracţiuni). • Interferenţa dintre terorism şi crima organizată transnaţională.) În cele două părţi. ES Philippe Roland. • Terorismul legionar. MIHAI IVANICI În cadrul Masteratului în Criminalistică. a fost reeditat cursul „Crima Organizată şi Terorismul”. Rosetti”. vicepreşedinte al Academiei Române şi director al Institutului de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. • Investigarea criminalistică a infracţiunilor a căror săvârsire presupune traficul transfrontalier de bunuri si persoane. utilizarea agenţilor biologici în scopuri teroriste etc. • Investigarea infracţiunilor informatice. Domnul academician Marius Sala este preşedintele de onoare al Consiliului tiinţific al Revistei Române de Criminalistică. realizat de lector univ. academicianului Marius Sala. drd. Ioan Hurdubaie.cursul are următoarele capitole: • Preocupări legislative in legătură cu crima organizată. • Cercetarea la faţa locului în cazul evenimentelor grave. din Belgia. viaţă lungă şi succese deosebite în activitatea ştiinţifică. Regele Belgienilor. Iancu tefan şi prof. Decoraţia a fost acordată pentru lucrările de lingvistică romanică şi pentru impulsul dat relaţiilor ştiinţifice dintre Academia Română şi cele două comunităţi. • Utilizarea internetului în scopuri teroriste. Criminaliştii români îl felicită pe domnul academician pentru distincţia primită şi îi urează sănătate. Simona . • Dispozitive explozive improvizate.EVENIMENT Ambasadorul Belgiei. • Investigarea criminalistică a actelor teroriste săvârşite cu materiale explozive. • Spălarea banilor murdari.Florina CIOCAN NOUTĂŢI EDITORIALE CRIMA ORGANIZATĂ SI TERORISMUL • Consideraţii privind terorismul (contribuţia criminalisticii la investigarea actelor teroriste) • Legislaţia actuală privind actele de terorism. modalităţi de utilizare a internetului in scopuri teroriste. traficul transfrontalier de bunuri şi persoane. dr. • Terorismul şi internetul. Asociaţia Criminaliştilor din România şi Institutul de Criminalistică. Vasile Lăpăduşi. a înmânat. • Evaluarea riscurilor terorismului cibernetic. decoraţia Ofiţer al Ordinului Coroanei. 14 CRIMINALISTICA . • Utilizarea agenţilor biologici in scopuri teroriste. organizat în parteneriat de Universitatea Româană de tiinţe si Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti. flamandă şi francofonă.

analytical methods. physical and chemical analysis and bioforensic expertise.ENFSI). facilitate local and regional cooperation and develop activities in network. Ruggedness (or Robustness). so that exchange information could be possible in the best conditions. textile fibers. pyrotechnic devices. security marks. judicial identification. Institutul de Criminalistică din Poliţia Română este membru cu drepturi depline al Reţelei Europene a Institutelor de Criminalistică (European Network of Forensic Science Institutes . accredited 56 standard operating procedures in the fields of classical forensic expertise. explosives. gunshot residues etc. Accuracy.). the Romanian Forensic Science Institute implemented a quality management system according to ISO/IEC 17025:2005 and untill now The Romanian Accreditation Organization RENAR. Methods may be validated by comparison with other established methods using certified reference materials or materials of known characteristic. CRIMINALISTICA • acreditation according of the requirements of an ISO standard. Method validation is an important requirement in the practice of chemical analysis and it is the process of defining an analytical requirement. Such measures are: • using validated analytical methods. by systematic laboratory studies that the method is fit-for-purpose. if its performance characteristics are capable of producing results in line with the needs of the analytical problem. metals and alloys. Criteriile de eligibilitate ale acestei organizaţii sunt 15 . have access to reference documents. In forensic chemistry field there are used both qualitative and quantitative methods. validate and document own specific methods. Validation is an important feature in any method of measurement because it is closely related to the quality of the results. Quantitative methods of analysis provide information not only about the composition but also about the concentration of the analytes present in the sample and. and confirming that the method under consideration has performance capabilities consistent with what the application requires. • participating regularly in proficiency testing schemes. uniformly. Working & Linear Ranges. In Romanian forensic chemistry laboratories a wide range of items and substances are analyzed and examined: • toxic substances: controlled and toxic substances. estimated. plastics and adhesives. one must assure that it is done competently. chim. cosmetics. There are no standardized methods for the majority of the analyses in forensic chemistry field. equipment for all ENFSI members. Precision. chim.VALIDAREA METODELOR ANALITICE ÎN CHIMIA JUDICIARĂ Comisar de poliţie drd. ing. All technical procedures must be fully validated before being used in casework. In the time being in all chemistry analysis fields there are necessary reliable analytical methods and any laboratory it must have adequate measures in order to assure a given level of confidence. illicit drugs. ing. in consequence it is necessary to develop. glass. they often require more complex analytical techniques to obtain more accurate and reliable information about the sample. wherever forensic science is practised. generally speaking. The important performance characteristics of a method include: Selectivity/Specificity. lachrymatory chemicals. inks and printing materials etc. Validation of a method establishes. • trace evidence: fire debris. Din anul 2005. ELENA GALAN Institutul de Criminalistică Inspectoratul General al Poliţiei Române In 2006. • document examination: paper. Reproducibility. Because at european level. stamps. like ISO/IEC 17025:2005. • point out latent fingerprints for impressions identification. dyes pigments. Limit of Detection/Limit of Quantitation. petroleum products. paints. soils. Repeatability. control chart and so on). MARIA GEORGETA STOIAN Subcomisar de poliţie drd. Qualitative methods of analysis provide basic information about the composition of a sample and perform quite simple chemical reactions to identify the analytes it contains. therefore confirming their capabilities and their competence. Measurement uncertainty. • using internal quality control procedures (by use of certificate reference materials. pharmaceutical products. ENFSI promote consistent and reliable scientific evidence through the whole forensic process from the scene of crime to court in order to: enhance the cooperation between forensic departments.

cât şi de posibilitatea ca poliţiştii români. astfel încât schimbul de informaţii să poată fi efectuat în condiţii optime. În anul 2006. Datorită condiţiilor speciale ale domeniului criminalistic. începând cu cercetarea la faţa locului şi până la raportarea rezultatelor în instanţă. densitate.. standardul ISO/IEC 17025. accesul la documentele de referinţă. Consiliul de Acreditare RENAR a hotărât acreditarea a 56 proceduri specifice de lucru.iar ENFSI este principalul promotor al acestei cerinţe . grupul de lucru QCC (Quality and Competence Assurance Committee) monitorizează utilizarea şi aplicarea standardelor de calitate şi a manualelor de bune practici emise de această organizaţie şi compatibilizarea metodelor de lucru cu cele folosite în cadrul Reţelei Europene a Institutelor de Criminalistică (ENFSI). sticle. • utilizarea procedurilor de control intern al calităţii (utilizarea materialelor de referinţă. spectrometrie de masă. uniform.obligatorii pentru toţi membri şi. volum. conform acestora. La nivel european . combustibili. identificări judiciare. numit ILAC-G19:2002. să fie credibile din punct de vedere ştiinţific şi de aceea se promovează acreditarea laboratoarelor criminalistice. testele chimice de culoare.. Ca membru al ENFSI. Institutul de Criminalistică beneficiază atât de un schimb permanent de publicaţii de specialitate. completează şi armonizează cerinţele standardului ISO 17025/2005 la domeniul criminalistic şi se aplică tuturor încercărilor din laboratoarele criminalistice. de aceea. în cadrul cărora se fac schimburi de experienţă pentru diseminarea rezultatelor pozitive obţinute cu ocazia examinărilor de laborator şi adoptarea unor proceduri comune de lucru. pe studiu de caz. lungime. substanţe lacrimogene. • participarea la scheme de testare a competenţei laboratorului. materiale scripturale etc. fibre textile. substanţe toxice. De aceea a fost creat un ghid de aplicare. înlesnirea cooperării regionale şi locale şi dezvoltarea activităţilor în reţea. metale şi aliaje. cosmetice. în conformitate cu Standardul European ISO/CEI 17025/2005. multitudinii de materiale de analizat şi de tehnici utilizate pentru examinare. coloranţi şi pigmenţi. iar până în prezent. obiecte pirotehnice. precum: cromatografie în fază gazoasă sau lichidă. În laboratoarele de chimie judiciară din cadrul Institutului de Criminalistică se efectuează examinări fizico-chimice asupra unui spectru larg de probe judiciare: • toxicologie: substanţe controlate. microscopie electronică etc.se urmăreşte ca toate etapele procesului criminalistic. dintre care unul dintre cele mai importante pentru chimia judiciară îl reprezintă necesitatea validării tuturor metodelor înainte de utilizare. conform cerinţelor standardului ISO/IEC 17025. chimie judiciară. Asemenea măsuri includ: • utilizarea de metode analitice validate. la metodele analitice şi la echipamente pentru toţi membrii ENFSI. incendii. adaptează. soluri. care interpretează. ştampile. • relevare de urme papilare în vederea identificării impresiunilor. să participe în grupuri de lucru. deci pentru a-şi demonstra calificarea şi competenţa. Acreditarea unui laborator. vopsele. Tehnicile adoptate în analiza şi examinarea materialelor acoperă domenii extinse. orice laborator trebuind să întreprindă măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că este capabil să ofere rezultate de calitate aşteptată. factori secundari ai împuşcăturii etc. traseologie. cromatografia în strat subţire. microspectrofotometrie în IR şi în UV-Vis. grafică. analize fizico-chimice în domeniul chimiei judiciare şi al expertizelor biocriminalistice. măsurătorile fizice: greutate. • obţinerea acreditării conform cerinţelor unui standard internaţional. fluorescenţă şi difracţie de raze X. ADN etc. ca urmare. electroforeză. trebuie să existe asigurarea că aplicarea acestora se face într-un mod competent. 16 Astfel. în prezent. oriunde sunt practicate ştiinţele criminalistice. se adresează specific stabilirii trasabilităţii măsurărilor şi. la tehnici instrumentale sofisticate. care lucrează în domeniu. pentru domeniile expertizei criminalistice clasice. În prezent în toate domeniile analizei chimice sunt necesare metode analitice de încredere pentru a asigura conformitatea cu reglementările naţionale şi internaţionale. Pe de altă parte. materiale plastice şi adezivi. Deoarece la nivel european se doreşte o intensificare a cooperării între institutele de criminalistică.). a diagramelor de control etc. tehnica documentelor. elemente de siguranţă. droguri. • examinarea documentelor falsificate: hârtie. validarea CRIMINALISTICA . Institutul de Criminalistică a implementat Sistemul de Management al Calităţii. pe principalele specializări (balistică. ghidul ILAC-G19:2002 precizează aspectele care necesită o atenţie specială. • urme şi microurme: materiale explozive. de la examinarea vizuală.). spectroscopie de rezonanţă magnetică nucleară. a fost necesară dezvoltarea unor instrucţiuni care să armonizeze şi să optimizeze aplicarea standardului la nivel european. implementarea standardului este diferită în ţări diferite şi. spectroscopie de emisie şi de absorbţie atomică. precum şi a 130 proceduri generale şi instrucţiuni de lucru. produse farmaceutice. la nivel european s-a constatat o aplicare mai dificilă a Standardului European ISO/CEI 17025/2005.

Abordarea ştiinţifică. procedura de prelevare a probei. Validarea se efectuează pentru echipamente. Instrumentele validării constau.metodei analitice este o componentă esenţială a măsurărilor pe care un laborator trebuie să le implementeze. extinderea şi organizarea unei acţiuni de validare permit obţinerea unor concluzii referitoare la existenţa unor echipamente adecvate. reprezintă un interval de încredere de 5% în jurul rezultatului. cu mai multe etape. • pentru a demonstra echivalenţa dintre două metode (de exemplu. • identificarea influenţelor care pot schimba aceste caracteristici şi în ce măsură. Validarea metodei constă în: • stabilirea caracteristicilor. Aşadar. iar pe de altă parte. pe de o parte. Trebuie demonstrat că a fost luată în considerare influenţa diferiţilor factori care influenţează calitatea rezultatelor şi că aceasta este ţinută sub control. care sunt beneficiarii rapoartelor criminalistice. pentru a introduce îmbunătăţiri sau pentru extinderi. Validarea metodelor analitice şi asigurarea calităţii rezultatelor reprezintă.. în tehnici statistice. standarde de referinţă noi. trebuie să fie elaborate şi experimentate în laborator înainte de validarea prin experimente. analiza propriu-zisă a probei şi evaluarea datelor). are valori reale. • când se utilizează metode stabilite în laboratoare diferite.. folosind etaloane de referinţă. de analişti diferiţi. Aşadar. este necesar să se verifice că parametrii de performanţă ai metodei sunt adecvaţi pentru rezolvarea unei probleme analitice specifice. locaţie nouă cu condiţii de mediu diferite. Analiza chimică este un proces ciclic în care obiectivul final este obţinerea informaţiei chimice. verificarea validităţii unei metode analitice se face prin studii de laborator. aflat în interiorul acestuia.X+1] în care orice rezultat analitic X obţinut.. • verificarea că metoda corespunde scopului. ce poate necesita o revalidare totală sau parţială). Toate experimentele de validare folosite pentru a face afirmaţii şi concluzii despre validitatea unei metode se documentează într-un raport de validare. repetabilitatea şi reproductibilitatea pe baza datelor din informaţiile furnizate de producător sau din informaţiile ad-hoc. astfel. Metodele analitice. 2. metode de analiză şi de preparare a probelor (sistem analitic) şi constă în testarea acestora. • metoda de încercare a fost revizuită. trebuie să fie explicat faptul că incertitudinea evaluată de analişti. Probabil că în cadrul întâlnirilor protocolare cu reprezentanţi din cadrul organelor de cercetare şi urmărire penală. a valorilor proprietăţilor materialelor (identitatea şi/sau concentraţia unui component specific într-o anumită probă). CRIMINALISTICA Există două proceduri de validare: 1. Ca urmare. în general. O analiză este o investigaţie complexă. prin care metoda este evaluată prin compararea rezultatelor obţinute prin metoda supusă validării cu cele obţinute printr-o metodă deja validată (dacă este posibil). • evaluarea incertitudinii. schimbarea trebuie să urmeze un sistem documentat de control al schimbării. comparând rezultatele cu cele obţinute prin alte metode. Pentru a obţine cele mai precise rezultate. iar persistenţa acestora denotă invaliditatea instrumentului sau metodei analitice utilizate. Rezultatele analitice obţinute în afara acestui interval sunt incorecte. Abordarea comparativă. este potrivită pentru scopul dorit (destinat). deoarece ilustrează clar competenţa laboratorului. metodele analitice trebuie să fie validate în următoarele situaţii: • a fost dezvoltată o metodă nouă.1 reprezintă intervalul [X-1 . care se presupune că reprezintă valoarea adecvată. folosind aceeaşi matrice cu cea a probelor care se doresc a fi analizate. cu aptitudini diferite. corecte. Tipul. prepararea probei. pentru a dovedi că nu afectează cerinţele metodei. alături de documentarea completă şi corectă a funcţionării sistemului. indicând totodată că laboratorul are un management motivat şi personal competent. trebuie demonstrat că rezultatul este trasabil la o referinţă sau la un standard. Utilizarea unui echipament performant într-un laborator la realizarea încercărilor/ măsurărilor nu înseamnă neapărat şi obţinerea unor rezultate corecte. cu echipamente (instrumente) diferite. Este total greşită percepţia unor beneficiari din sistemul juridic care asimilează incertitudinea evaluată cu o îndoială în rezultatele măsurătorilor. • limite de precizie şi acurateţe. Acest proces este integrat cu definirea problemei analitice de bază (specificarea cerinţei analitice) şi se termină cu estimarea şi raportarea rezultatului analitic. 17 . incertitudinea cuantificată reprezintă o certitudine că rezultatele obţinute sunt corecte. Orice modificare adusă metodelor se supune revalidării. Înainte de estimarea incertitudinii măsurării. în prezent. exprimată spre exemplu sub forma ± 0. o preocupare esenţială în activitatea laboratoarelor analitice de măsurare şi încercare. modificarea unui parametru analitic. în etaloane sau probe caracterizate în activitatea anterioară. validarea metodelor analitice şi documentarea acestora pot fi privite ca o carte de vizită a laboratorului. Oricând există o modificare (de ex. pentru a asigura condiţia de obţinere a rezultatelor analitice de încredere. în procesul de validare a metodelor se iau în calcul toate variabilele (tipul probei. o metodă nouă şi una standardizată). În chimia judiciară metodele folosite pentru încercări sunt în majoritate metode dezvoltate în laborator. prin care se evaluează reprezentativitatea. VALIDAREA este instrumentul utilizat pentru demonstrarea faptului că o metodă analitică specifică măsoară ceea ce se pretinde că se măsoară şi că.. Un rezultat trebuie să fie prezentat împreună cu incertitudinea măsurării care. probe noi cu compuşi sau matrici noi. nereglementate prin standarde române sau standarde europene transpuse. Dimpotrivă. Din anumite puncte de vedere. performanţei şi a limitărilor unei metode. Scopul testelor este identificarea erorilor (diferenţa dintre rezultatele aşteptate şi cele obţinute într-un sistem). sau prin comparaţii interlaboratoare.

La fiecare nivel de concentraţie se măsoară cel puţin 10 probe. stabilind domeniul de concentraţii pentru care se poate atinge o incertitudine acceptabilă. studii de robusteţe şi. sunt proporţionale cu concentraţia analiţilor prezenţi în probe într-un domeniu de valori. o evaluare a limitelor de detecţie şi/sau cuantificare. d. acelaşi material) pe o perioadă scurtă de timp. Validarea metodei se efectuează pe baza estimării unui număr de parametri referitori la performanţa metodei. Diferenţa dintre rezultatele măsurătorilor este comparată cu rezultatul aşteptat. Selectivitatea/ specificitatea se testează prin compararea rezultatelor obţinute pe probe care conţin impurităţi faţă de cele obţinute pe probe care nu conţin impurităţi şi prin stabilirea diferenţelor dintre rezultatele testelor. în condiţiile stabilite ale încercării. Validarea joacă un rol important. Acurateţea reprezintă gradul de concordanţă între rezultatul unei încercări şi valoarea de referinţă adevărată (acceptată) a măsurandului. în acelaşi laborator. cu diverse nivele de concentraţii de analiţi. Precizia reprezintă gradul de concordanţă dintre rezultatele unei serii de măsurători. evaluează erorile sistematice şi întâmplătoare care pot influenţa rezultatele şi se exprimă în general în termeni de bias sau deviaţie. Analiza cantitativă este determinată de probele de analizat. trasabilitatea şi incertitudinea măsurării fac parte din scopul unei metode analitice. pe baza cerinţelor practice în ceea ce priveşte metoda. iar după trasarea curbei de răspuns a % de rezultate pozitive (negative) faţă de concentraţie. Obiectivul validării este verificarea condiţiilor de măsurare şi a faptului dacă ecuaţia utilizată pentru calcularea rezultatului final include toate influenţele care vor afecta rezultatul final: a. pe perioade lungi de timp. de către operatori diferiţi sau în zile diferite. Reproductibilitatea evaluează varianta când sunt analizate probe identice. precizia nu poate fi exprimată ca CRIMINALISTICA . sau cea mai mică concentraţie de analit din probă care poate fi în mod sigur distinsă de zero. e. Uzual. pe bază de criterii. pentru a se stabili la ce concentraţii se poate fixa un punct fezabil între detecţie şi non-detecţie. în aceleaşi condiţii de operare (acelaşi laborator. Pentru metode calitative există un prag de concentraţii sub care identificarea pozitivă devine de neîncredere. constă în studii de precizie şi deplasare a metodei. după care se adaugă o cantitate de constituent pur şi proba este din nou măsurată.150% din domeniul uzual de testare. • 10 probe oarbe independente fortificate la cea mai scăzută concentraţie acceptată. deplasarea) şi precizia. acelaşi instrument. se poate determina concentraţia limită de la care testul devine de neîncredere. direct sau indirect. în sensul că ea confirmă potrivirea pentru scop a unei anumite metode analitice.Aşadar. care sunt măsuratori tip pozitiv/negativ. în care o cantitate cunoscută de constituent activ pur este adăugată la proba oarbă. la un anumit nivel (prag) limită al concentraţiei analitului. trebuie să se ştie care este cea mai scăzută concentraţie de analit care poate fi determinată cu încredere. dar nu neapărat cuantificată ca o valoare exactă. O verificare a specificităţii/selectivităţii asigură faptul că metoda răspunde doar la analitul de interes şi nu la alţi interferenţi sau contaminanţi. Procesul de validare. • prin compararea rezultatelor metodei cu cele obţinute utilizând altă metodă validată. verificarea liniarităţii. • metoda recuperării. Repetabilitatea reprezintă precizia. 18 Determinarea celui mai mic semnal detectabil se poate face prin 2 metode: • 10 probe oarbe independente măsurate o singură dată. Precizia se exprimă în termenii abaterii standard (SD) sau abaterii standard relative (RSD%). prin aceeaşi metodă de către două sau mai multe laboratoare diferite. Domeniul de lucru. c. Pentru metode cantitative se verifică prin utilizare de analiţi la aproximativ 6 concentraţii diferite. precizie intermediară şi reproductibilitate. cu analişti diferiţi şi echipamente diferite. f. În analiza calitativă. în care o probă este măsurată. În cazul metodelor calitative. realizată prin metoda adiţiilor standard. pentru care: xLOD= 0 + 3σproba (deviaţie standard a probei). Exactitatea reprezintă apropierea valorilor obţinute pentru analit de valoarea certificată a acestuia. amestecul rezultat este analizat şi rezultatele obţinute sunt comparate cu rezultatele aşteptate. acelaşi analist. Exactitatea poate fi măsurată în diferite moduri: • analiza unei probe de concentraţie cunoscute (material de referinţă) şi compararea valorii măsurate cu valoarea adevărată. pe o perioadă lungă de timp. Limita de cuantificare (LQ) este cea mai joasă concentraţie sau cantitate de analit care poate fi determinată cantitativ cu un nivel acceptabil al repetabilităţii şi exactităţii. verificarea specificităţii/selectivităţii. pentru care: xLOD= xm(blanc) + 3σblanc (deviaţie standard a blancului). acurateţea este studiată pe baza a două componente: exactitatea (sau deviaţia. Aşadar limita de detecţie (LD) reprezintă cea mai mică concentraţie de analit dintr-o probă care poate fi detectată cu certitudine statistică rezonabilă. utilizând două sau mai multe instrumente diferite. Liniaritatea reprezintă capacitatea de a produce rezultate care. Precizia poate fi evaluată la trei nivele: repetabilitate. Cea mai scăzută concentraţie acceptată poate fi limita inferioară a domeniului de lucru. care să acopere 50 . Un control al liniarităţii verifică dacă poate fi folosită presupusa legătură dintre semnal şi unităţile utilizate pentru analit. Precizia intermediară evaluează varianta când sunt analizate probe identice prin aceeaşi metodă. • metoda recuperării. măsurate o singură dată. iar domeniul de răspuns se examinează prin testarea unei serii de probe şi standarde de măsură. b. aceeaşi metodă. se analizează probe repetate şi standarde de măsură pentru un domeniu de concentraţii. Limita de detecţie (LD) şi limita de cuantificare (LQ) Atunci când măsurările chimico-analitice implică concentraţii scăzute din domeniul analizei de urme.

2004 . Pe de altă parte.005 SR EN 590 .Benzină fără plumb COR98 tip super euroluk caiet de benzină euro 3 lucru . şi peste pragul de concentraţie.sol proba de control proba blanc 1 1 1 1 1 1 1 1 caiet de Motorină euro L diesel 2 analişti lucru 0.GC-FID . ci sub forma unor procente ale rezultatelor fals pozitive (negative). a parametrilor cu o variaţie maximă rezonabilă.2004 caiet de Motorină euro L diesel lucru 0. sunt cele mai importante criterii de validare. O modalitate uzuală de efectuare a testului de robusteţe este definirea. în funcţie de complexitatea procedurii specifice de analiză. În chimia judiciară se efectuează încercări cantitative.2004 proba standard în matrice. Dacă există metode comparative. prin gazcromatografie cu detector FID Parametri Limită de detecţie Repetabilitate Reproductibilitate Probe 5 soluţii etaloane de concentraţii diferite 1 etalon 1 etalon Nr. apoi fiecare parametru este variat succesiv. dar mai ales determinări calitative.2004 caiet de lucru caiet de lucru .o abatere standard. Exemplificăm moduri de validare pentru diferite proceduri analitice calitative şi cantitative de complexitate diferită: PROGRAME DE LUCRU PRIVIND VALIDAREA METODELOR 1. implicând moduri de validare diferite.Benzină fără plumb COR98 tip super Euroluk caiet de benzină euro 3 lucru . timp în care ceilalţi parametri sunt menţinuţi constanţi.Motorină euro L diesel 0. Înregisîncercări trări 5 5 3 Resurse materiale Resurse umane 1 analist 1 analist . echipamentelor (instrumente analitice de la producători diferiţi) şi timpului (perioade diferite de încercări). acestea pot fi utilizate pentru confirmare. Procedură specifică de analiză calitativă a produselor petroliere. g.material textil proba de control proba blanc 1 analist Confirmare Identificare calitativă 1 probă necunoscută 1 probă necunoscută 1 analist 3 analist CRIMINALISTICA 19 .005 SR EN 590 . total de rezultate negative cunoscute.2004 2 zile diferite . rezultate fals negative x100 / nr.005 SR EN 590 .GC-MS . Dacă nu.005 SR EN 590 . în primul rând.Benzină fără plumb COR98 tip super Euroluk caiet de benzină euro 3 lucru . rezultate fals pozitive x100 / nr.005 SR EN 590 . Aceste procente trebuie să fie determinate la un număr de concentraţii cu valori sub. semicantitative.GC-FID Selectivitate proba standard în matrice. Studiile de precizie şi deplasare.Motorină euro L diesel 0.Motorină euro L diesel 0. Robusteţea este evaluată înainte de a colabora cu alte laboratoare. la. total de rezultate pozitive cunoscute. Studiile de robusteţe (unul dintre cei mai importanţi parametri în validarea unei metode) “acoperă” efectele variabilităţii condiţiilor (temperatura camerei şi umiditatea). gradul de validare a metodelor este diferit. operatorilor (analişti cu experienţe diferite). care formează o parte a estimării incertitudinii măsurării. se analizează probe blanc fortifiate şi nefortifiate. % fals pozitive = nr. % fals negative = nr.

IR 1 analist 3 analişti Atât pentru determinarea calitativă a explozivilor.GC-MS .dinoseb. dimetoat. trimetilbenzen. Substanţe organice aromate volatile . naftalină. echipamente diferite Etaloane . coloane diferite. 0.6-Trinitrofenilmetil1 analist nitramină (Tetryl) . Pesticide . Înregisîncercări trări Etaloane (Benzodiazepine diazepam. labora toare 10 Precizia 1 blanc sau 1 probă fortifiată la Limita de detecţie/ cea mai scăzută Nivelul de încredere concentraţie a domeniului de lucru Repro ductibilitatea 8 %< RSD % < 15 % caiet de lucru σ blanc σ proba caiet de lucru RSD % <5% tg şi arii 1 analist 1 analist . robusteţea.5-triazină (RDX) . De exemplu: Parametri Probe Nr..Pentaeritritoltetranitrat (PETN) -1.toluen.CSS . flunitrazepam.acetonă de puritate analitică .4.4.2. dimetilnaftaline şi trimetilnaftalină) Etaloane Etaloane . lindan. 30 m x 0.2.32 mm.5-trinitro1.Nitroglicerină (NG) 1 analist .3 zile diferite Operatori diferiţi. xileni.) pot fi realizate şi alte tipuri de programe de validare. Înregistrări încercări 5 5 Resurse materiale Resurse umane caiet de lucru caiet de lucru caiet de lucru caiet de lucru caiet de lucru caiet de lucru 1 1 1 1 1 3 1 probă necunoscută 1 probă necunoscută .Hexahidro-1.coloană capilară tip DB5.2. oxazepam etc. dimetilnaftaline şi trimetilnaftalină etc. naftalină.25µm.Studiu intercomparare 1 analist 20 CRIMINALISTICA .. carbofuran etc.3. liniaritatea.toluen.3. metilnaftalină. în care să fie incluse stabilirea domeniului de lucru. cât şi pentru alte substanţe (medicamente.2 analişti .6 Trinitrotoluen 2 analişti (TNT) 2 zile diferite . substanţe organice aromate volatile rămase ca urmare a incendiilor provocate .Instrumente diferite Resurse materiale Resurse umane Stabilirea domeniului de lucru 7-10 concentraţii diferite 1 caiet de lucru 1 analist Liniaritatea Repeta bilitatea injectării Precizia intermediară 6 concentraţii diferite 1 soluţie etalon cu concentraţie medie 1 probă 1 alicot 1 10 6 Nr. Procedură specifică de identificare prin gazcromatografie cuplată cu spectrometrie de masă a substanţelor explozive de natură organică Parametri Limită de detecţie Repetabilitate Reproductibilitate Selectivitate Confirmare Identificare calitativă Probe 5 soluţii etaloane de concentraţii diferite 1 etalon proba standard în matrice. xileni.GC-MS .Etaloane de la furnizori diferiţi . nitrazepam. precizia intermediară.Laboratoare diferite . pesticide. metilnaftalină. trimetilbenzen. 1 analist .sol proba de control proba blanc 1 etalon Nr.

însă acestea trebuie să fie unic identificate şi controlate corespunzător. pentru a evidenţia dacă există caracteristici de asemănare sau diferenţiere între probele în litigiu şi cele de comparaţie. dar în domeniul chimiei judiciare nu există materiale de referinţă certificate pentru toate tipurile de analiză. probe de droguri.). validarea şi documentarea propriilor metode. Validarea metodei analitice reprezintă primul pas al 21 . Aşadar. este bine cunoscut că CRIMINALISTICA Standardul ISO 17025/2005 prevede că materialele de referinţă trebuie să fie trasabile la SI sau la materiale de referinţă certificate. Înregisîncercări trări 1 1 3-5 1 caiet de lucru caiet de lucru Resurse materiale Etaloane Etaloane Resurse umane 1 analist . iar în particular. de produse farmaceutice sau substanţe toxice. Există cerinţe speciale pentru fiecare disciplină. Se impune astfel analiza regulată a unor probe de control şi utilizarea diagramelor de control. materiale scripturale. vopsele auto. fragmente de sticlă sau materiale plastice. nu pot fi acoperite toate aspectele analizelor chimice. ca atare.zile diferite 5. comparare sau interpretare (spectre de masă. Procedură specifică de analiză calitativă şi cantitativă prin spectrometrie de substanţelor de natură anorganică Parametri Repetabilitate Reproductibilitate Test de precizie Stabilitatea instrumentului Incertitudine Identificare calitativă Probe 1 etalon 1 etalon 1 etalon 1 etalon 1 etalon 1 etalon 5 etaloane Nr. De aceea. prin programe de menţinere a calităţii şi teste de competenţă. orice material poate fi trimis pentru identificare şi comparare cu unul cunoscut. este necesar să se efectueze controlul calităţii rezultatelor. virtual. De asemenea. dar şi al criminalisticii în general. care cuprind materialele întâlnite în studiile de caz. care sunt păstrate pentru identificare. Mai trebuie evidenţiat faptul că în laboratoarele de chimie judiciară.03. Înregisîncercări trări 10 10 30 caiet de lucru caiet de lucru caiet de lucru caiet de lucru caiet de lucru caiet de lucru caiet de lucru fluorescenţă de raze X a Resurse umane . fiecare disciplină trebuie să-şi definească criteriile de performanţă proprii. sunt necesare dezvoltarea. produse petroliere etc. care pot fi trimise spre examinare. fragmente de lemn. în domeniul chimiei judiciare. ILAC G19:2002 permite crearea de colecţii de materiale de referinţă.2 analişti . 1 analist 1 analist Resurse materiale SS –CRM 475 SS –CRM 475 CRM – 2024 BRAS C30. Pentru majoritatea tipurilor de analize. Compararea necesită mai multe teste.2 zile diferite . necesare menţinerii poziţiei.1 analist din 10 în 10 min.2 zile diferite .1 analist . Din cauza spectrului foarte larg de tipuri de materiale.2 Spectrometru de fluorescenţă de raze X SS SS SS SS SS –CRM –CRM –CRM –CRM –CRM 481-1 483-1 484-1 486-1 487-1 SS –CRM 475 120 10 1 1 2 analişti 1 analist Interval de lucru şi liniaritate Pentru a demonstra că pentru o încercare care a fost documentată şi validată tot personalul implicat obţine aceleaşi rezultate în limite definite. nu există metode standard şi.2 analişti în .Parametri Selectivitate/ Specificitate Robusteţe proba standard în matrice proba de control proba blanc 1 etalon concentraţie medie Probe Nr. independent de disciplină. ILAC-G19:2002 oferă informaţii generale pentru laboratoarele criminalistice. Materialele trimise spre expertizare pot fi contaminate cu substanţe cunoscute sau necunoscute.

din Legea nr. • Posibilitatea constituirii unui sechestru asigurator în timpul instrucţiei penale. • Privire retrospectivă asupra procedurilor legale de vânzare a acţiunilor imobiliare in procesul de privatizare. ISO/IEC Application Document. Ghid de îndrumare pentru laboratoarele forensic. • Reorganizarea regiilor autonome. ea fiind confirmarea. autorii tratează următoarele probleme: • Evoluţia legislaţiei in domeniul privatizării. prin examinare şi furnizare de dovezi obiective. December 1994.asigurării calităţii într-un laborator şi este “un rău necesar” pentru asigurarea calităţii. 7. 5. • Participarea asociaţilor la privatizare. EURACHEM Guide: The Fitness for Purpose of Analytical Methods A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics. CITAC Guide 1. • Oferta de a contracta în procesul de privatizare.Forensic Testing Laboratories (PSA-FT). 78 / 2000 ). • Regimul juridic al proprietăţii. • Vânzarea de acţiuni ale societăţilor comerciale. reorganizării judiciare şi achiziţiilor publice. Accreditation for Forensic Analysis and Examination. • Obiectul material al infracţiunii şi paguba materială. ILAC G19:2002. • Investigarea societăţilor comerciale ( Legea nr. În principal.CONSECINŢE JURIDICE Renumita editură „Universal Juridic” a realizat lucrarea „Privatizarea în România. NIS 46. Ion Ghe. • Vânzarea de active ale societăţilor comerciale. Guidelines for the Accreditation of Forensic Testing Laboratories CAN-P-1578. 8. December 1995 2. • Înfiinţarea şi organizarea Fondului Proprietăţii Private. 10 lit. că anumite cerinţe specifice pentru o aplicare intenţionată sunt îndeplinite. Aspecte tehnice – consecinţe juridice”. 3. MIHAI IVANICI 22 CRIMINALISTICA . National Association of Testing Authorities (NATA). • Privatizarea bancară. Program Speciality Area . • Disfuncţionalităţi ale privatizării prin metoda negocierii. • Valoarea comercială reală – obiect material al infracţiunii ( prevăzut de art. protocol by the IUPAC/ISO/AOAC working party. 1. Harmonized Guidelines For Internal Quality Control In Analytical Chemistry Laboratories. • Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru investigare. December 1998. • Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie.a. • Reguli speciale privind privatizarea societăţilor. 9. ASPECTE TEHNICE. avându-i ca autori pe Sorin Fusea si Dorin Ciuncan. 1994. 58 / 1991 ). – Validarea metodelor analitice. 4. specialişti in domeniu.1. • Implicaţii asupra fenomenului de corupţie. Edition 2. • Vânzarea de active cu plata integrală. • Arendarea terenurilor proprietare publică. Principii teoretice şi studii NOUTĂŢI EDITORIALE PRIVATIZAREA ÎN ROMÂNIA. An Aid to Accreditation.a. Draft 2. EURACHEM document 1995 (under revision by Eurachem and CITAC): Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement 6. United Kingdom Accreditation Service (UKAS). May 2005. Gabriel Lucian Radu ş. International Guide to Quality in Analytical Chemistry. Tănase. Supplementary BIBLIOGRAFIE Requirements for Accreditation in the Field of Forensic Science: 2000 version 1. • Transferul şi vânzarea de acţiuni.

decided to murder a taxi driver in order to get money from selling his car. lângă cadavru fiind găsit un rest al unui recipient din material plastic topit s-a mers pe ipoteza sinuciderii prin autoincendiere. was not found.F din cadrul I.. At the necropsy it was established that the victim’s death was violent and was caused by a severe brain and skull trauma as a result of a gunshot. Trying to establish the victim’s identity. An investigation team was established that succeeded to identify the offenders in a short time by using almost all the available resources in the Police forces. În urma examinării cadavrului de către echipa operativă constituită de la nivelul Poliţiei Municipiului Medgidia.30.. in the area near the Deleni county.S.L.UN CAZ CARE A IMPRESIONAT POPULAŢIA CONSTANŢEI Subcomisar de poliţie MUSLEDIN SINAN – ef Serv. at 1230 a. from Constanţa. Based on this information it was decided that most likely it was murder with rubbery as a motif. la marginea drumului comunal 29 care face legătura cu satul Petroşani a fost descoperit un cadavru de sex bărbătesc care prezenta arsuri pe toată suprafaţa corpului.m. Scms. formată din: Cms. ef Pamfile Florian – ef Serviciu Investigaţii Criminale. Their actions were not succesfull and they were caught and had to answer for their heinous actions that will cost them a few tens of years in prison. care s-a deplasat la faţa locului împreună cu procurorul criminalist Zafer Sadîc şi 23 .J. Voineagu Marian – eful Biroului I. Iniţial s-a crezut că aceste arsuri au fost produse prin electrocutare de stâlpii de înaltă tensiune din apropiere. shot and later set on fire. acest fapt s-a raportat la dispeceratul Inspectoratului care a declanşat procedura de urgenţă în urma căreia a fost constituită o echipa complexă de investigare.T. Musledin Sinan – eful Serviciului Criminalistic şi Scms. in great need of money. Postul de Poliţie Deleni a fost sesizat că pe raza comunei Deleni. Cms. The certinaly deserve it for taking the life of an innocent man. Dar. 24 ianuarie 2008 orele 12.L. Criminalistic Subcomisar de poliţie VOINEAGU MARIAN – ef Biroul I. a badly burned male body was found. At the examination of the body it was found that the body’s head had multiple lesions.P. Colidiuc Dorin – adjunct al efului Inspectoratului. The victim they chose was strangled. s-a constatat că la nivelul capului prezenta mai multe leziuni de violenţă. It was later found that company’s taxi. These 3 young men from Constanţa. CRIMINALISTICA Imediat.S. a VW Golf. Constanţa On 24th of January 2008. 52 years of age. sensing that the police forces are on their trails.T. The 3 suspects. the forensic team succeeded in collecting a thin strip of epidermal tissue from one of the victim’s fingers. It was established that the victim’s name is Hari Băcanu.F. a taxi driver. decided to meet to decide on what to do to escape being caught.

după o săptămână de muncă.. Aşa s-a aflat că Hari Băcanu fusese solicitat de către trei indivizi să facă o cursă în judeţ iar în baza descrierilor oferite de taximetrişti s-a reuşit să se întocmească portrete robot. de unde aduseseră şi arma cu aer CRIMINALISTICA . de 25 ani. 24 de antecedente penale. din comuna Independenţa.ca de altfel în nenumărate rânduri) în faţa unei imagini de-a dreptul macabre. Atunci a început să se contureze ipoteza omorului comis în scopul jafului. criminaliştii au reuşit să preleveze doar o peliculă din epiderma descuamată (în urma arderii) a degetului arătător de la mâna stângă a acestuia. În urma cercetărilor. Au fost totodată luate în calcul şi persoanele recidiviste. La circa 10 metri de drumul comunal 29. se afla cadavrul unui bărbat complet dezbrăcat având suprafaţa pielii arsă. cunoscut cu antecedente penale. Aveau nevoie urgentă de bani pentru a pleca din nou în străinătate. de 25 ani. iar la nivelul capului prezenta mai multe leziuni de violenţă. în sensul de mers dinspre comuna Deleni spre satul Plopeni. şi el posesor În încercarea de a stabili identitatea victimei pe baza impresiunilor papilare. În acest perimetru membrii echipei de cercetare au identificat resturi de îmbrăcăminte carbonizate. din oraşul Hârşova.medicul legist. Era vorba de M. echipa a fost pusă (n. a fost obţinută impresiunea papilară care a condus la stabilirea identităţii victimei în persoana lui Hari Băcanu. în care au fost utilizate aproape toate mijloacele de care dispune Poliţia. G. celelalte degete fiind arse (inclusiv unghiile). care mai fuseseră condamnate pentru fapte asemănătoare iar în final. Deplasându-se la faţa locului. pe o solă de grâu.r. fără duşmani. urmare a unei plăgi împuşcate craniocerebral. S-au făcut mai multe investigaţii printre taximetrişti. Astfel. A urmat apoi o muncă de echipă contracronometru. recent eliberate din penitenciar. de 52 ani.” cunoscută ca o persoană paşnică.G. de 34 ani. Costin Cristian. Paul Adam. fiind condamnat cu suspendare pentru comiterea unui furt calificat. s-a ajuns la stabilirearea a trei bărbaţi suspecţi de comiterea crimei. fiind condamnat pentru comiterea unei tâlhării. de profesie taximetrist la o firmă de specialitate de pe raza municipiului Constanţa. iar pe 27 decembrie 2007 se întorseseră din Italia unde nu reuşiseră să facă mai nimic. un VW Golf. o brichetă şi un fragment de material plastic topit. nu este de găsit. cu atât mai mult cu cât victima era Una dintre cele două alice extrase din victimă.R. din comuna Gârliciu. Primii doi erau cumnaţi. s-a stabilit că această persoană nu s-a mai întors la domiciliu de 24 de ore şi nici autoturismul. dar nu carbonizată. Ulterior acestei echipe i s-au alăturat şi ofiţeri din cadrul Direcţiei Investigaţii Criminale din cadrul I. Dumitru. din Constanţa. descoperindu-se în creier şi maxilar câte o alică provenind de la o armă cu aer comprimat. C.P. În urma efectuării necropsiei cadavrului s-a concluzionat că „Moartea bărbatului a fost violentă şi s-a datorat dilacerării meningo-cerebrale.

a fost o luptă contra cronomentru. Tocmai când se pregăteau să plece în staţie şi-a făcut apariţia taxi-ul marca VW Golf condus de Hari Băcanu. iar din cele 7-8 alice trase. Au pus totul la cale cu premeditare şi cu o cruzime ieşită din comun. iar liga taximetriştilor din Constanţa organizase acţiuni de protest faţă de riscurile la care sunt supuşi în această meserie. Încă de la început în planul lor a intrat găsirea unui autoturism VW Golf pe care. ei fiind prinşi. în care presa a creat o presiune imensă pe umerii poliţiştilor.comprimat pe care aveau să o folosească mai târziu la împuşcarea taximetristului Hari Băcanu. altul l-a lovit cu pumnii. din comuna Independenţa. lovindu-l în ochi şi în gură. în special criminaliştii a căror muncă au constatat personal cât de dificilă este. La început. Cei trei suspecţi. odată eliminat şoferul. Mai mult decât atât. într-un garaj improvizat. Pentru a elimina urmele. Unul dintre ei l-a sugrumat cu un şiret. La aflarea veştii că ucigaşii taximetristului au fost prinşi. şi nu vă contrazic. pentru că şoferul de taxi a apărut tocmai acolo unde n-ar fi trebuit să fie. simţind că poliţiştii sunt pe urmele lor. Aşa cum am mai menţionat. învelit într-un tricou. poliţiştii au găsit VW Golf pe care ei se apucaseră să-l exfolieze de autocolantul galben cu care era acoperit. săl dezmembreze şi să-l vândă piesă cu piesă. În urma percheziţiei efectuate la domiciliul lui C. populaţia Constanţei a trimis prin mail pe siteurile presei mesaje pozitive adresate Poliţiei. l-au atacat cu sălbăticie pe şofer. nu au reuşit să facă acest lucru graţie profesionalismului poliţiştilor şi procurorului. când au ajuns în staţia de taxi au fost dezamăgiţi şi aproape că renunţaseră. două şi-au atins ţinta. N-au reuşit însă. aşa că cei trei l-au târât afară din maşină lângă un stâlp din apropierea şoselei. toţi taximetriştii constănţeni au organizat un miting pe străzile oraşului. au hotărât să se întâlnească pentru a stabilit ce au de făcut pentru a scăpa. iar toată presa locală şi nu numai. iar al treilea i-a aplicat o lovitură cu pistolul în zona tâmplei. În soba din casă au fost găsite resturi ale acestui autocolant ars. pistolul cu care a fost împuşcat Hari Băcanu. ajungând la culoarea iniţială de alb. Aceste plăgi împuşcate i-au fost fatale. căci au luat viaţa unui om nevinovat. iar în wc-ul din curte a fost descoperit. Dumitru. O merită cu prisosinţă. motivându-şi ulterior fapta prin alcoolul consumat. au luat la ei un recipient din plastic de 5 litri pe care l-au umplut pe jumătate cu benzină de la o staţie „Peco” şi l-au ascuns într-un rucsac. fiind nevoită să recunoască profesionalismul de care Poliţia a dat dovadă. dat fiind că nu găsiseră maşina planificată pentru jaf. CRIMINALISTICA 25 . Deşi victima a opus rezistenţă în încercarea zadarnică de a-şi salva viaţa. în apropiere de comuna Independenţa. Cei trei au urcat în taxi şi. veţi spune. cerând conducerii Inspectoratului ca cei care au lucrat în dosar să fie premiaţi. a fost în cele din urmă împuşcat. l-au stropit cu benzină şi i-au dat foc sperând să-şi acopere urmele şi nici să nu poată fi stabilită identitatea victimei. iar acum vor răspunde în faţa legii pentru bestiala faptă comisă care îi va costa câteva zeci de ani de închisoare. Soarta. în casă au fost găsite bunuri personale ale victimei. populaţia era oripilată de cruzimea acestei fapte. Cu toate măsurile diabolice pe care şi le-au luat. mulţumindu-le poliţiştilor pentru prinderea infractorilor.

Efectuată la timp şi în mod calificat. De aceea. precum şi locul unde s-a produs rezultatul ei. Aceasta deoarece. Această activitate se efectuează atunci când este necesar a se face constatări cu privire la situaţia locului săvârşirii infracţiunii. CRIMINALISTICA . să se descopere şi să se fixeze urmele infracţiunii.univ. rezultă că scopul acestei activităţi de urmărire P 26 penală şi de tactică criminalistică vizează următoarele: • examinarea criminalistică a locului unde s-a săvârşit în totalitate sau în parte o infracţiune şi fixarea procesuală a acestuia. CRISTIAN-EDUARD TEFAN Academia de Poliţie „A. tâlhăria urmată de moartea victimei. ridicarea şi interpretarea urmelor şi a mijloacelor materiale de probă. mobilul şi scopul urmărit. • stabilirea cauzelor. obligatorie şi. În cuprinsul acestui articol apare şi sintagma „locul săvârşirii infracţiunii”. Cercetarea la faţa locului prezintă o serie de trăsături caracteristice care o particularizează faţă de celelalte activităţi de urmărire penală desfăşurate de către organele judiciare şi care se referă la faptul că ea precede alte activităţi.PARTICULARITĂŢILE EFECTUĂRII CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI ÎN CAZUL DISPARIŢIILOR SUSPECTE ALE PERSOANELOR After various studies the authors present some particularities in conducting the crime scene in cases of suspicious missing persons. dr. cum ar fi omorul cu ascunderea sau secţionarea cadavrului.univ. ale mijlocului de transport folosit de acesta. Analizând dispoziţiile legii procesual penale care reglementează acest mijloc de probă. cercetarea la faţa locului contribuie decisiv la lămurirea multor probleme ale investigării criminalistice şi ne poate furniza informaţii privind: • existenţa urmelor care dovedesc săvârşirea unei infracţiuni despre care au fost sesizate organele judiciare. cazurile de dispariţie a unor persoane semnalate organelor de cercetare ale poliţiei pot disimula săvârşirea unor infracţiuni grave. fără a se face distincţie între cele două noţiuni. potrivit legii. De altfel. CONSTANTIN DRĂGHICI Asist. În accepţiunea legii procesual penale şi în opiniile specialiştilor în domeniu2. deoarece noţiunea de „locul săvârşirii infracţiunii” acoperă aproape în totalitate pe cea de „faţa locului”. să se stabilească poziţia şi starea mijloacelor materiale de probă şi împrejurările în care infracţiunea a fost săvârşită3. împrejurările comiterii faptei şi care ne pot furniza informaţii utile mai ales în cazul dispariţiilor de persoane. • persoanele care au perceput semnalmentele autorului. Opiniem că o atare distincţie nu este necesară. prin „locul săvârşirii infracţiunii” se înţelege locul unde s-a derulat activitatea infracţională. traficul internaţional de copii în scopul exploatării sexuale etc. precum şi pilonul pe care se sprijină şi care dirijează întreaga probaţiune judiciară 1. • elaborarea versiunilor de anchetă cu privire la natura infracţiunii. observăm că. la făptuitori. descoperirea. fixarea. De cele mai multe ori. cercetarea la faţa locului constituie un procedeu probatoriu care serveşte la administrarea sau aflarea unor mijloace de probă. acest punct de vedere este împărtăşit şi în plan doctrinar de majoritatea autorilor4. ne-am propus să scoatem în evidenţă particularităţile teoretice şi practice pe care le ridică această activitate de urmărire penală şi de tactică criminalistică în cazul dispariţiilor de persoane. de regulă. inclusiv itinerarul parcurs. cercetarea la faţa locului este considerată una dintre principalele activităţi care contribuie în mod substanţial la realizarea scopului procesului penal.I. Pornind de la noţiunea de „loc al faptei” în sensul arătat. • activităţile infracţionale desfăşurate de făptuitor în câmpul infracţiunii din momentul pătrunderii sale la locul faptei şi până la părăsirea lui. locul şi timpul comiterii. nu se poate repeta. niciuna dintre dispoziţiile cuprinse în art. Cuza” – Facultatea de Poliţie ornind de la ideea că cercetarea la faţa locului este atât punctul iniţial într-o investigaţie criminalistică. fie în totalitate. răpirea sau sechestrarea persoanei. fie numai anumite secvenţe ale acesteia. condiţiilor şi împrejurărilor care au generat ori favorizat comiterea faptei. • căutarea. violul urmat de moartea sau sinuciderea victimei.129 Cod Procedură Penală nu precizează în mod expres înţelesul acestei noţiuni. este urgentă. deşi denumirea marginală a textului este „cercetarea la faţa locului”. Lect.

spută. încălţăminte ortopedică. corespondenţă. În continuare. itinerarul parcurs. în toate cazurile. • obiecte care relevă particularităţi ale aparatului dentar. în situaţia în care ulterior a intervenit decesul persoanei. ciocolată brânză etc. chiar dacă dispariţia a fost voluntară. în vederea stabilirii grupei sanguine ori a profilului genetic.). autoturismul. mobilier. precum şi alimente care păstrează urmele dinamice ale dentiţiei (fructe.) sau medicamente întrebuinţate în mod curent. 27 . dacă este dispariţie voluntară sau produsă în împrejurări suspecte.). ca procedeu probatoriu. reprezintă baza investigării cu succes a cazurilor de dispariţie a unor persoane. pe parcursul efectuării acestei activităţi. Situaţiile în care se reclamă dispariţiile unor persoane sunt numeroase şi extrem de variate. Cercetarea la faţa locului. obligatorie şi care. grupa sanguină. salivă. iar în cazul dispariţiilor cu suspiciuni de omor este obligatorie informarea procurorului criminalist. întrucât numai cu această ocazie pot fi descoperite probe care să ateste comiterea unui omor ori care să ajute la identificarea cadavrului în situaţia găsirii persoanei dispărute în această postură. Deoarece nu se cunosc de la început circumstanţele în care a avut loc dispariţia. neefectuarea unei cercetări criminalistice a locuinţei persoanei dispărute poate conduce la imposibilitatea soluţionării cazului. obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte. cărţi sau reviste cu tematică de aventuri ori psihologică.Dincolo de consecinţele individuale ale evenimentelor. ochelari. cum ar fi: fire de păr. bilete de călătorie. obţinerea de date care să conducă la stabilirea locului posibil de deplasare a persoanei sau care să poată fi utilizate în procesul de comparare cu semnalmentele persoanelor sau cadavrelor cu identitate necunoscută descoperite în acea zonă. bilete de ameninţare. precum şi locurile pretabile a fi folosite pentru ascunderea sau îngroparea cadavrului. rude. zonele în care au fost descoperite urme care atestă comiterea infracţiunii de omor. • urme biologice. auditiv. după caz. atunci când. diverse adrese etc.). bunurile şi documentele aparţinând persoanei dispărute care au fost pierdute sau abandonate. urme de spermă sau resturi de unghii. necesare probaţiunii (urme care să furnizeze date despre o eventuală altercaţie. urme cu aspect de sânge ori resturi de ţesut biologic. aparate de corecţie a coloanei vertebrale sau dentiţiei.). Potrivit prevederilor legale6. bastoane. unde se descoperă urme biologice. răvăşire. care prezintă semne că au fost aprofundate de către persoana dispărută şi orice alte înscrisuri referitoare la persoanele cu care poate intra în legătură (agende telefonice. Considerăm că cercetarea criminalistică se impune a fi efectuată cu celeritate în toate situaţiile. instrumentele folosite de autor. Echipa de cercetare criminalistică va efectua cercetarea la faţa locului cu respectarea obligatorie a dispoziţiilor legale în vigoare. cu care a venit în contact. martori etc. cârje. din primele verificări sau din informaţiile obţinute ulterior de organul de cercetare. Organul de cercetare al poliţiei competent trebuie să efectueze cu maximă operativitate. O regulă de bază în efectuarea cercetării la faţa locului a locuinţei persoanei dispărute este aceea că trebuie să fie determinate în mod obligatoriu circumstanţele producerii dispariţiei şi tipologia acesteia. se obţin date că dispărutul ar putea fi victima unui omor urmat de ascunderea cadavrului sau a infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal7. fotolii rulante pentru copiii cu dizabilităţi etc. auditive sau ortopedice. vizual ori ale sistemului osos (proteze dentare. analiza şi coroborarea datelor şi informaţiilor iniţiale cu privire la dispariţie de la persoanele aflate la faţa locului (părinţi. curte etc. stări conflictuale. înscrisuri. Cercetarea locului faptei se efectuează de o echipă complexă. echipa de cercetare va avea în vedere căutarea. organul de cercetare trebuie să ia în considerare eventualitatea unei infracţiuni care a avut drept consecinţă moartea persoanei respective şi ascunderea cadavrului sau eventual producerea unui accident. CRIMINALISTICA cereri de răscumpărare. • documente care atestă antecedentele medicale ale persoanei dispărute. locul unde persoana şi-a desfăşurat activitatea. fiind în postură de cadavru cu identitate necunoscută. precum şi din alte locuri accesibile acesteia. numai în mod cu totul excepţional. reţete medicale. oculare. bunuri distruse sau care lipsesc. a locului unde aceasta şi-a desfăşurat activitatea. cercetarea criminalistică a locuinţei persoanei dispărute sau. obiecte şi înscrisuri8: • urme papilare. urme biologice provenind de la dispărut sau de la autor). Cercetarea criminalistică în cazul dispariţiilor voluntare va urmări. dispariţiile persoanelor produse în împrejurări suspecte reprezintă fapte cu implicaţii negative pentru întreaga societate civilă. În accepţiunea de “loc al faptei” sunt cuprinse locuinţa persoanei dispărute. garaj. dependinţele acesteia (boxe. în principal. poate fi repetată. indiferent dacă în urma primelor activităţi au rezultat sau nu suspiciuni că persoana în cauză a fost victima unui omor. cu caracter imediat. particularităţi ale sistemului osos şi dentar (bilete de externare din spital. iar în cazul dispariţiilor cu suspiciuni de omor va avea drept scop găsirea cadavrului şi a urmelor infracţiunii. condusă de procurorul competent. sarcina soluţionării dispariţiilor suspecte ale persoanelor revine organelor de poliţie. De asemenea. bilete lăsate în mod voit. care pot fi relevate de pe obiectele de uz personal ale persoanei dispărute. echipa de cercetare criminalistică trebuie să procedeze la delimitarea locului faptei şi la colectarea. apariţia unei situaţii fortuite în care persoana dispărută să-şi fi pierdut viaţa ori se află internată întrun spital fără a-şi putea preciza identitatea5. • înscrisuri din care să rezulte intenţiile persoanei dispărute: jurnale.). descoperite pe articolele de îmbrăcăminte sau pe alte lucruri folosite de persoana dispărută (obiecte de igienă personală). deoarece sunt frecvente cazurile în care se descoperă probe care atestă comiterea unor infracţiuni grave. Cercetarea locuinţei persoanei dispărute este o activitate iniţială. radiografii etc. identificarea şi ridicarea următoarelor categorii de urme. Odată ajunsă la faţa locului.

ca o bază de date centrală. care a fost ulterior condamnat la o pedeapsă de 20 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor deosebit de grav. în vârstă de 8 ani. 2006. primită în format electronic de la poliţistul de investigaţii criminale. În urma cercetărilor a fost identificat autorul omorului. cu detaliile referitoare la data. 2004. pag.. Echipa de cercetare trebuie să stabilească. lucrătorii din cadrul Compartimentului Identificări Judiciare vor efectua comparaţii antropologice judiciare între semnalmentele.14-15 9 tefan Iancu. Editura Academiei Române. pag. principal mijloc de probă în procesul penal. Arad. 2007. criminalistul trebuie să implementeze în sistem fişa tip Imagetrak a persoanei sau a copilului dispărut. Alexandra Chipăilă – Urmărirea judiciară. Editura Universul Juridic. iar în cazul când nu se poate obţine fotografia se va întocmi portertul vorbit9. pag. alin. Bucureşti. în vârstă de 17 ani. 2007. Iaşi. Facultatea de Drept. elevă la coala Generală din localitatea Lunca Cetăţuii. din baza de date CDN. printre ipotezele formulate în cauză a fost şi aceea că dispariţia a avut loc ca urmare a unei agresiuni sexuale în timpul căreia victima ar fi decedat în mod accidental sau ar fi fost ucisă cu intenţie. dar şi de identificare a anturajului pe care-l frecventează. obiectele şi înscrisurile ridicate se sigilează şi ambalează conform procedurii. sistem care funcţionează la nivelul serviciilor criminalistice teritoriale.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 7 Bujor Florescu – Curs de investigaţii criminale. iar urmele. pct.26. spaţiilor înguste. Bujor Florescu (coordonatori) şi colectiv – Manual de bune practici privind modul de acţiune al poliţiei în cazurile copiilor dispăruţi sau victime ale abuzurilor. Bujor Florescu (coordonatori) şi colectiv – op. Activităţile desfăşurate cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului se consemnează într-un proces-verbal.Criminalistica. ora şi împrejurările dispariţiei. nu trebuie să se omită efectuarea unui control amănunţit al zonei limitrofe locuinţei persoanei dispărute. din care unul va rămâne la dosarul cauzei. Universitatea „A. Vasile Bercheşan – Cercetarea la faţa locului. – Explicaţii teoretice ale Codului de Procedură Penală român. Editura Little Star. Editura Concordia. al doilea se trimite la serviciul criminalistic pentru implementare în aplicaţia CDN şi ultimul se înaintează Institutului de Criminalistică din carul Inspectoratului General al Poliţiei Române. domiciliat în acelaşi bloc cu minora dispărută. Exemplificând. semnele particulare. Pe linia folosirii sistemului PRINTRAK BIS. cu certitudine. În cursul lunii decembrie 2005.• fotografii ori imagini digitale reprezentând persoana dispărută sau alte persoane. pivniţelor etc. acesta fiind numitul Ciobanu Robert. a dispărut în împrejurări suspecte de la domiciliu. Aurel Ciopraga .83 6 Art. jud. 1975.13 din Legea nr. locul. 2007. Se vor efectua verificări privind copilul dispărut în secvenţa destinată categoriei dromomani. după cercetarea locului faptei. Periodic. Cristian-Eduard tefan. obiectele de îmbrăcăminte şi bunurile persoanei dispărute care lipsesc din locuinţă. canalelor. cadavrul persoanei dispărute a fost descoperit în imediata apropiere a locului dispariţiei. Va scana fotografia copilului sau persoanei dispărute la o rezoluţie corespunzătoare pentru efectuarea potrivirii faciale. a fost sesizat telefonic de către Chelaru Constantin cu privire la faptul că fiica sa Chelaru Larisa Georgiana. Elemente de tactică. Din practica judiciară a reieşit faptul că.II..I. Vasile Bercheşan – op.24-25 5 Ion Chipăilă. documentele de identitate. pag. la data de 18. pag. În acelaşi timp.cit.20. traficului de persoane şi pornografiei infantile pe internet.316. obiectele personale şi de îmbrăcăminte ale copilului sau persoanei dispărute cu cele ale persoanelor şi cadavrelor cu identitate necunoscută găsite după producerea dispariţiei. Iaşi. acestea urmând a fi utilizate de organul de cercetare al poliţiei în procesul de identificare a persoanei. cu menţiunea „Copil dispărut” şi să completeze câmpul „Note” de la „reţineri deţinut”.cit. Pentru verificarea acestei ipoteze.16 1 28 CRIMINALISTICA . vol. pag. care era bănuit şi de agresarea sexuală în cursul anului 2002 a doi minori în apartamentul său.1 din Codul de Procedură Penală al României 4 Vezi Emilian Stancu – Tratat de criminalistică (ediţia a III-a revăzută şi adăugită). Adrian Dumitrescu.2005. Legat de utilizarea sistemului CDN pentru cadavrele necunoscute şi persoanele dispărute. criminalistul împreună cu poliţistul de investigaţii criminale completează fişa de identificare tip „D” (dispărut) în 3 exemplare. inclusiv al autoturismelor parcate. iar ulterior cadavrul a fost transportat într-un loc necunoscut.129. cadavrul Larisei Chelaru a fost descoperit într-un container de gunoi aflat în faţa blocului unde locuia. locurilor întunecoase.10 2 Vintilă Dongoroz şi colab. Bucureşti. Cuza”.10. De asemenea. în cercul de suspecţi a fost inclus şi numitul Ciobanu Robert. ediţia 1986. Bucureşti. Editura MIRA. Biroul de Poliţie Ciurea. pag. pag. Editura MIRA. Bucureşti.169 3 Art. În urma cercetării la faţa locului a locuinţei minorei dispărute şi a verificărilor ulterioare întreprinse de organele de poliţie. Bucureşti. precum şi în baza de date cu copii dispăruţi implementaţi în sistem. precum şi detaliile referitoare la articolele de îmbrăcăminte ori alte informaţii care pot fi valorificate pentru soluţionarea cauzei. în majoritatea cazurilor. pag.363 8 tefan Iancu. în vederea comparaţiilor dactiloscopice ulterioare între aceste urme şi impresiunile papilare ale persoanelor şi cadavrelor cu identitate necunoscută introduse în sistem după data dispariţiei. urmele papilare ridicate de pe obiectele de uz personal ale copilului sau persoanei dispărute cu ocazia investigării tehnico-ştiinţifice efectuate la locul dispariţiei vor fi implementate în acest sistem.

Oneşti. găsind cam greu calea cea mai dreaptă şi mai sigură. având în vedere aspectele din câmpul infracţional. dezvoltarea şi perfecţionarea mijloacelor de fabricaţie a maşinilor. însoţită de lucrătorul criminalist de serviciu ag. cms. activităţi specifice de investigare pentru identificarea victimei. Era o seară târzie de toamnă cu ploaie măruntă care crea o atmosferă în stil bacovian. O desfăşurare normală a traficului rutier presupune existenţa unei tipologii determinate de relaţii între elementele componente. domiciliu” cu umbrela în mână. perseverence and experience of the forensic staff in identifying a vehicle involved in a traffic event. având ca ţintă obţinerea de date care să ducă la stabilirea modului în care s-a produs accidentul rutier şi la identificarea potenţialului vehicul implicat în comiterea acestuia. CRIMINALISTICA 29 .2007 pe str. Numitul T. Bălbărău Adrian.IMPLICAREA CRIMINALI TILOR ÎN EFECTUAREA INVESTIGĂRII UNUI ACCIDENT DE TRAFIC RUTIER A DUS ÎN MOD OPERATIV LA AFLAREA ADEVĂRULUI Comisar-şef de poliţie EUGEN GOLDAN şeful Serviciului criminalistic Bacău ccidentul de trafic rutier este un fenomen activ. Nedumerit de cele spuse. Imediat au fost alertate şi alte cadre din structura de poliţie rutieră. Bacău. De la o zi la alta se ivesc noi probleme în funcţie de numărul de autovehicule care este mereu în creştere. Oneşti condusă de scms. şef adj. pieton. creşterea vitezei. împreună cu conducătorul auto. În timpul virajului. constatăm că în accidentul de trafic rutier sunt implicaţi în general doi factori importanţi: autovehiculul şi omul în multiplele sale calităţi: conducător auto. Dăscălescu Vasile. Aşa s-a întâmplat şi în seara zilei de 01. Perturbările apărute în interacţiunea dintre elemente constituie efectiv materializarea alterării relaţiilor dintre factorii care contribuie la realizarea circulaţiei rutiere ca fenomen dinamic al vieţii sociale. în partea dreaptă a porţii de acces. au organizat. se întorcea abătut spre “locul de A This article wants to highlight the team work colaboration with specialists from other institutions and also the intuition. biciclist etc. care împreună cu şeful Poliţiei mun. după ce a consumat băuturi alcoolice ca să-şi mai dreagă amarul. drumul şi legislaţia în domeniu sau care are influenţă asupra sa. care în urma primelor evaluări efectuate. mutilarea ori moartea unei fiinţe.N. pasager. la lumina farurilor observă o persoană întinsă pe marginea carosabilului în zona parcării din faţa societăţii. au conchis că persoana în cauză (persoană care la momentul respectiv era cu identitate necunoscută) este victima unui accident rutier. şef. După ce intră în curte. nevând un adăpost ca tot omul (locuia singur într-o baracă metalică lângă groapa de gunoi a oraşului). La orele 21.. şeful biroului poliţiei rutiere. Circulaţia rutieră este un fenomen la a cărui existenţă îşi aduc contribuţia mai multe elemente componente dintre care cele mai importante sunt: omul. Braşovului de pe raza mun. Cunoscuţii l-au văzut îndreptându-se spre casă cam “nehotărât”. în paralel cu cercetarea locului faptei. întreabă pe angajatul societăţii dacă a văzut persoana de pe marginea şoselei. Nu a mai rămas decât să anunţe poliţia. jud. acesta a ieşit din curte văzând la rândul său persoana respectivă zăcând într-o baltă de sânge. vehiculul. O parte dintre aceste evenimente negative – perturbări – sunt denumite generic accidente de circulaţie rutieră. Moroşanu Emil. Pornind de la definirea accidentului ca fiind un eveniment întâmplător şi neprevăzut care cauzează o avarie sau aduce rănirea. Oneşti.11. a potenţialilor martori. în plină desfăşurare. dinspre Braşov. mergând pe partea stângă a carosabilului în direcţia de mers spre Braşov. extinderea şi dezvoltarea căilor rutiere. după ce a acordat prioritate autovehiculelor care veneau din sens opus. conducătorul unui autovehicul de marfă virează spre stânga intrând în curtea societăţii. La faţa locului s-a deplasat o echipă operativă constituită din cadre ale Poliţiei mun. înregistrându-se apoi în registrul de la poartă. probleme care necesită un studiu continuu şi aprofundat.30. ended with the victim’s death. încă nedesfăcută.

Toate aceste leziuni de violenţă externe şi interne au legătură de cauzalitate directă cu decesul. Totodată am examinat obiectele de îmbrăcăminte ale victimei. Decesul victimei a fost violent. a altor mijloace materiale de probă care pot fi valorificate în scopul stabilirii adevărului. coaste şi coloană vertebrală. de o parte şi de alta a carosabilului. datorându-se stopului cardio-respirator instalat după multiple fracturi de craniu. pentru organizarea cercetării lui în vederea identificării şi fixării urmelor infracţiunii. Oneşti lovind victima cu partea dreaptă – concluzie preliminară care contrazicea însă rezultatele verificărilor 30 ASPECTE FIXATE CU OCAZIA CERCETĂRII LOCULUI FAPTEI CRIMINALISTICA . consecutive unui politraumatism prin accident de circulaţie rutieră. stabilindu-se totodată câteva zile mai târziu că victima prezenta şi o alcoolemie de 2. Bacău. şeful biroului criminalistic Oneşti. un autovehicul de tonaj. deplasându-ne şi la locul comiterii accidentului. A doua zi. şef Alexa tefan. la sugestia şefului inspectoratului. rupturi viscerale şi hemoragie externă şi internă. După o evaluare făcută pe baza elementelor certe pe care le aveam şi anume urmele identificate. de concluziile preliminare ale medicului legist. împreună cu şeful biroului de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei m-am deplasat la Poliţia mun. modul de dispunere a obiectelor şi fragmentelor de plastic provenite de la vehiculul implicat în accident.75 g 0/00 Toate aceste activităţi au fost monitorizate în permanenţă de la nivelul conducerii I.Cercetarea locului faptei s-a desfăşurat în condiţiile atmosferice specifice anotimpului de toamnă. la lumină naturală. cu hemoragie subarahnoidială cerebrală şi cerebeloasă.30÷2. pe timp ploios. în paralel o altă echipă însoţită de cms.şef Unguru Viorel.nu au rezultat indicii clare pe baza cărora să se fi elaborat o ipoteză care să “stea în picioare” în ceea ce priveşte sensul de deplasare a vehiculului implicat în accident.J. înainte de toate. atât în direcţia de mers spre Oneşti. cât şi în cea de mers spre Braşov. am conchis că acesta din urmă.P. Oneşti unde am luat act de rezultatul cercetării la faţa locului. Întrucât în urma investigaţiilor efectuate – inclusiv identificarea şi vizionarea înregistrărilor camerelor de supraveghere ale staţiilor PECO ori ale altor societăţi aflate pe rutele prezumtive şi surprinse într-un interval orar în care s-ar fi comis accidentul rutier . Cercetarea nu s-a rezumat numai asupra locului în care a fost găsit cadavrul. se deplasa cel mai probabil din direcţia Braşov către mun. cunoaşterea locului unde s-a consumat activitatea infracţională are importanţă. la lumina artificială a surselor folosite. au fost reluate activităţile specifice. cms. activităţile criminalistice fiind verificate de către conducerea serviciului de profil. examinând împreună cu medicul legist victima. ci s-a desfăşurat pe arii mult mai extinse. Din perspectiva criminalistică.

şef Horgan Gheorghi. am contactat câteva persoane cu cunoştinţe în domeniul construcţiilor de maşini. munca în echipă.2007 a fost depistat în trafic autovehiculul. Din acest moment verificările specifice. contactat telefonic. care avea lipsă flapsul din dreapta barei de protecţie. CRIMINALISTICA 31 . ANSAMBLUL FRAGMENTELOR ÎN LITIGIU COMPARATIV CU FLAPS DREAPTA DE LA CABINA UNUI MAN TGA Examinările efectuate au confirmat supoziţiile cu privire la mecanismul accidentului. O parte dintre acestea se îmbinau şi alcătuiau o formă cât de cât aptă să ne ajute în acest demers al investigaţiei criminalistice. de asemenea. fiind instabil pe picioare din cauza stării de ebrietate în care se găsea. filtrele. intuiţia. La solicitarea organelor de poliţie. CABINA UNUI MAN TGA I LOCUL DE UNDE PROVIN FRAGMENTELE ÎN LITIGIU RIDICATE DE LA LOCUL FAPTEI Ca şi concluzie. văzând imaginea fragmentului de plastic a afirmat cu certitudine că provine din flapsul din partea dreaptă a barei de protecţie a cabinei unui autovehicul marca MAN TGA. verificările fiind efectuate pe trasee extinse. controalele aveau un obiectiv clar. Era. a pus la dispoziţie flapsul lăsat de conducătorul auto la reparat. Examinările efectuate au confirmat că fragmentele ridicate de la locul faptei provin de la flapsul cu pricina. De aici nu a mai lipsit decât un pas. insistenţa. Pentru a demonstra cele afirmate a adus un flaps provenind de la bara de protecţie a unui astfel de autovehicul apoi ne-a invitat la garajul său unde existau două autovehicule de aceeaşi marcă. Singura problemă era dacă acesta se găsea la momentul comiterii accidentului în tranzit. perseverenţa.şi investigaţiilor efectuate în zonă. a doua zi de la terminarea cercetărilor la faţa locului am reuşit să stabilim tipul de autovehicul şi totodată direcţia de deplasare. La data de 07. victima în momentul impactului aflându-se într-o poziţie semişezândă. Una dintre persoanele contactate. experienţa şi-au spus cuvântul.11. patronul firmei. chiar dacă acesta fusese raparat prin folosirea fibrei de sticlă. Pentru a certifica ori pentru a contrazice concluzia preliminară era absolut necesar să stabilim de la ce tip de autovehicul provin fragmentele de plastic identificate la faţa locului. posibil ca şoferul să nu fi avut cunoştinţă de producerea accidentului. marca MAN TGA. care la rândul lui provine de la vehiculul depistat în trafic. fiecare poliţist primind câte o imagine a caroseriei. am preluat imaginile fragmentului de plastic de culoare albă rezultat din îmbinarea unora dintre fragmentele dispersate şi împreună cu şeful biroului de cercetare a locului faptei din cadrul serviciului cms. Activităţile ulterioare au dat roade. Astfel. acest aspect fiind luat în calcul. Fragmentul rezultat din îmbinarea fragmentelor ridicate din câmpul infracţional cu ocazia cercetării şi recercetării efectuate În acest sens.

IMPORTANŢA REALIZĂRII MODELELOR DE COMPARAŢIE.01-01. Modelele de comparaţie se execută folosind instrumentele cu care se presupune că au fost create urmele în litigiu. şurubelniţe etc. se pot forma şi urme de frecare. O activitate foarte importantă în cadrul examinărilor traseologice este crearea modelelor de comparaţie. Modelele de comparaţie s-au realizat printr-o mişcare de comprimarefrecare prin care s-a urmărit reproducerea cât mai fidelă a muchiei frontale a tălpii levierului pe următoarele 32 suporturi : plastilină. autori necunoscuţi au intrat prin efracţie în trei case de vacanţă şi un magazin situate în localităţile Dalnic şi Moacşa. în care identificarea instrumentului s-a realizat numai atunci când modelele de comparaţie s-au obţinut folosind un suport cu caracteristici similare Î „In the present article. prezentăm o cauză penală soluţionată de poliţiştii criminalişti covăsneni. atunci când se cercetează infracţiuni de furt comise cu ajutorul unor „instrumente de spargere”. menţionate. suportului urmelor striaţii în litigiu. as being a successful stage whithin all the examinations of traseologic nature”. de unde au sustras bunuri. stabilindu-se că în aceste cauze s-a folosit acest tip de instrument de spargere.J. Prezentăm în continuare selecţii dintr-un raport de constatare tehnico-ştiinţifică din cele patru întocmite şi etapele obţinerii modelelor de comparaţie. Covasna n practica poliţienească.2008. Foto 1. ÎN CADRUL C. După identificarea acesteia în persoana numitului A. Spre exemplificare. se impune crearea de modele de comparaţie pe un suport asemănător din punct de vedere al caracteristicilor fizice. cum ar fi plastilina. judeţul Covasna.T. După câteva zile poliţiştii covăsneni au fost anunţaţi de colegii harghiteni despre faptul că au identificat o persoană care prezintă asupra sa bani şi bunuri pe care nu le poate justifica. almost similar to those on which remained the evidence at the crime place and by the same mechanism. s-a stabilit că cel în cauză deţinea în bagaje printre alte bunuri. Dacă rezultatul examinărilor comparative este nesatisfăcător. alimente şi bani. Urmele striaţii rezultate au un caracter dinamic şi conţin de regulă suficiente elemente pentru identificarea obiectului creator. ca urmare a forţării diferitelor obstacole întâlnite de infractor în timpul comiterii unei fapte. modelele experimentale să fie create pe suporturi moi.P.S./EXPERTIZELOR DE NATURĂ TRASEOLOGICĂ Subcomisar de poliţie MAGHIAR PAVEL Subcomisar de poliţie CIOBANU RAFAEL-EMIL I. cel mai frecvent întălnite sunt urmele de apăsare care mai sunt denumite şi urme de forţare.P.alunecare. Odată cu formarea urmelor de apăsare.N. ceară. un levier.. the authors want to emphasize the importance of the way of realizing the comparison patterns on such supports. Acestea sunt urme statice care reproduc în cele mai bune condiţii construcţia exterioară a instrumentului folosit şi sunt create de răngi. ceara sau plumbul. Modelul de comparaţie obţinut CRIMINALISTICA . În continuare s-a trecut la verificarea cauzelor cu A. În perioada 30. leviere. Pentru a se evita producerea unor modificări pe părţile active ale instrumentelor de spargere este bine ca la început. în încercările efectuate respectându-se pe cât posibil mecanismul prin care acestea au fost create. plumb.02.

Foto 4.pe suport de plastilină. Levierul metalic pus la CRIMINALISTICA dispoziţie. dispoziţie. Foto 2. Detaliu metric a urmei în litigiu. de lăţimi diferite şi este amplasată deasupra orificiului corespunzător siguranţei tip yale. Foto 5. după încercări repetate pe suporturile menţionate şi ilustrate mai sus. 33 . ildul pus la comprimare-frecare de pe şild conţine dâre şi striaţii paralele. ca urmare a acţiunii dinamice a instrumentului. ilustrat în pe suport de ceară. Modelul de comparaţie obţinut În final. s-a reuşit obţinerea modelului de comparaţie pe acelaşi tip de şild. Foto 3. la forţarea uşii de acces. Aceasta este dispusă transversal. Modelul de comparaţie obţinut pe suport de plumb. care prezintă striaţii comune cu urma în litigiu. Urma de foto 8. Foto 6. şi este formată prin detaşarea şi zgârierea vopselei. oblic pe şild. Urma redă proeminenţele unei zone a instrumentului folosite ca punct de sprijin pentru formarea unei pârghii.

trăsăturile. izvoarele şi legătura cu alte ramuri de drept. Detaliu al tălpii levierului. Recomandăm această lucrare de mare actualitate nu numai poliţiştilor. 34 CRIMINALISTICA . Editura SITECH din Craiova a scos de sub tipar manualul de Drept Contravenţional Ediţia a II-a revizuită şi actualizată cu ultimele reglementări legislative în domeniu. Victor Constantin Draghici. elementele constitutive ale acesteia şi sancţiunile contravenţionale. Levierul pus la dispoziţie nu conţine inscripţii de identificare. Adrian Iacob şi lector univ. cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei sau răspunderea juridică a făptuitorului: procedura de constatare a contravenţiilor. această lucrare este utilă avocaţilor. conf. În capitolele următoare sunt abordate aspecte legate de caracterizarea contravenţiei ca faptă antisocială. V. Autorii prezintă într-o succesiune logică si riguros argumentate probleme privind Dreptul Contravenţional ca ramură de drept. Constantin Drăghici . NOUTĂŢI EDITORIALE DREPT CONTRAVENŢIONAL căile de atac în materie contravenţională. principiile sale fundamentale. avându-i ca autori pe lector univ. Acesta are lungimea totală de 350 mm. univ. executarea sancţiunilor şi reglementări contravenţionale în diferite domenii de activitate reglementate de legi speciale. din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. precum şi magistraţilor care judecă plângerile îndreptate împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor. De asemenea. sudată pe corpul levierului. dr. dr. zona activă cu lăţimea de 35 mm este prevăzută cu o despicătură centrală de formă unghiulară. normele şi suporturile juridice de Drept Contravenţional. ci şi funcţionarilor publici abilitaţi să constate şi să sancţioneze contravenţii în diferite domenii de activitate. noţiunea.Foto 7. LĂPĂDU I Recent. Levierul este prevăzut cu o talpă metalică de formă aproape pătrată cu latura de 30 mm. de aplicare a sancţiunilor.dr. folosită ca punct de sprijin.

Dacă organul judiciar apreciază că din punct de vedere al regulilor procedurale raportul nu prezintă lipsuri. Throughout the examination of the conclusions of the expertise. de asemenea. se va avea în vedere dacă în raportul de constatare sau de expertiză este cuprinsă o descriere clară a elementelor oncluziile rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică şi ale expertizelor fie că aparţin unui singur specialist sau expert. O apreciere corectă a concluziilor acestor genuri de rapoarte presupune o examinare multilaterală din partea organelor judiciare. Se va verifica dacă expertul sau specialistul a folosit pentru investigaţiile sale toate materialele necesare pe care le putea avea la îndemână. dispunerea unui supliment de expertiză sau a unei noi expertize. organul judiciar va folosi propriile sale cunoştinţe de specialitate pe care le are sau se va documenta în problemele respective. The full understanding of a technical and scientific report or of an expertise is a difficult procedure which involves a multilateral examination of the concerned individuals. Foarte importantă pentru verificarea rapoartelor de constatare şi a expertizelor este verificarea lor sub dublu aspect: din punct de vedere al respectării regulilor procedurale şi al conţinutului acestora. dacă părţile au fost citate în cazul în care legea prevede expres această obligaţie. iar neîndeplinirea ei conducând la desfiinţarea hotărârii judecătoreşti deficitare sub acest aspect2. se va trece la etapa următoare. nor for the judicial instances. examinându-se CRIMINALISTICA 35 .CONSIDERAŢII PRIVIND APRECIEREA RAPOARTELOR DE EXPERTIZǍ CRIMINALISTICǍ I A CONSTATĂRILOR TEHNICO. C The conclusions of the technical and scientific reports as well as those of the expertise are not compulsory for the law enforcement employees. the individual needs to use his own knowledge of this domain or research the information he shall need to use. Tot astfel. Se va urmări dacă s-au dat răspunsuri la toate întrebările puse şi dacă răspunsurile sunt complete. aceasta constituind o condiţie foarte importantă. respectiv verificarea conţinutului propriu-zis al raportului de constatare sau de expertiză. respectiv anularea expertizei. Cât priveşte primul aspect. Se vor verifica. nu sunt obligatorii pentru organele de urmărire penală sau pentru instanţele de judecată. restituirea raportului pentru unele completări. GHEORGHE ALECU Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Constanţa Aceste organe verifică concluziile rapoartelor respective în funcţie de ansamblul probelor administrate în cauză.univ. se va verifica modul în care a fost numit expertul şi dacă nu există motive de recuzare care să nu fi fost observate. În examinarea concluziilor expertizei. precum şi dacă opiniile separate sunt cuprinse în raport. Acest al doilea aspect al verificării expertizei sau constatării tehnico-ştiinţifice va stabili dacă raportul corespunde exigenţelor de ordin logic şi ştiinţific şi dacă este suficient de motivat.TIINŢIFICE CA MIJLOACE DE PROBǍ ÎN PROCESUL PENAL Conf. Deficienţele constatate în cadrul acestei activităţi de verificare formală pot antrena consecinţe diferite. examinate de specialist şi care au stat la baza concluziilor constatării sau expertizei. care trebuie să fie efectuată cu grijă deoarece supraaprecierea sau subaprecierea concluziilor poate conduce la soluţii eronate1.dr. metodele de lucru folosite de specialişti şi experţi în cadrul investigaţiilor de specialitate pe care le-au întreprins. fie că exprimă consensul mai multor specialişti. Aprecierea unui raport de constatare tehnicoştiinţifică sau de expertiză judiciară este o operaţie dificilă. These individuals only check the conclusions of the given reports depending on the other evidence.

ci o completare a raportului primei expertize dispuse în cauză. în situaţiile în care se constată că investigaţiile de specialitate sunt incomplete. Organele judiciare sau părţile. Deci.pr. urmărindu-se dacă s-a ajuns la înţelegerea justă a faptelor care necesită o explicaţie ştiinţifică. Legile speciale au prevăzut. de aceea au stipulat obligativitatea exercitării controlului asupra expertizelor înainte de a fi depuse la organele judiciare6. Dr.dacă s-au folosit metodele.pr. prezentând neclarităţi sau lacune ale efectuării investigaţiilor de specialitate. nr.pr. Obligativitatea rezultă din prevederile art. fie de către acelaşi expert. Mina Minovici" Bucureşti. Cu privire la chemarea expertului pentru lămuriri.pr. ascultarea expertului se face potrivit dispoziţiilor referitoare la ascultarea martorilor. datele şi aparatele cele mai noi şi adecvate ale ştiinţei şi tehnicii în domeniul respectiv3. dar şi pentru faptul că ajută la formarea convingerii instanţelor de judecată cu privire la corectitudinea concluziilor finale.124 al. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată dispune efectuarea unui supliment de expertiză. din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală "Prof.2 prevede: "când se socoteşte necesar. se cer expertului lămuriri suplimentare în scris ori se dispune chemarea lui pentru a da explicaţii verbale asupra raportului de expertiză". nu se dispune o nouă expertiză. În ce priveşte situaţiile care ar putea crea îndoială cu privire la exactitatea concluziilor. 124 al. examinând raportul de expertiză. după cum urmează: • pentru rezolvarea unor neclarităţi. când între concluziile expertizei şi majoritatea celorlalte probe efectuate în cauză există o contradicţie flagrantă etc. CRIMINALISTICA .). se va dispune efectuarea unei noi expertize. Temeiul legal al măsurilor care se pot lua de către organele judiciare în cazul deficienţelor pe care le prezintă unele expertize se găseşte în dispoziţiile articolelor 124 şi 125 din C. În acest cadru. Este recomandat ca suplimentul de expertiză să fie efectuat de acelaşi expert. În cazul expertizei medico-legale care ajunge la concluzii contrare. fie de către altul. de asemenea. C. în art. În asemenea situaţii. constând în cercetări incomplete sau rezultate inexacte. • dacă concluziile expertului prezintă inexactităţi ori expertiza trebuie anulată din diferite motive care nu pot fi remediate. • dacă expertiza este incompletă. experţii au omis să întreprindă cercetări asupra uneia dintre problemele date spre rezolvare sau le-au cercetat parţial4. 197 din C. dacă lipsurile ce s-au constatat nu-i sunt imputabile5.pen. şi anume: organul judiciar nu a precizat suficient de clar cadrul expertizei sau nu a pus la dispoziţia expertului toate materialele necesare. trebuie verificat şi dacă răspunsurile specialiştilor şi ale experţilor la întrebările puse nu se contrazic. Acest lucru are importanţă deoarece dă posibilitatea să se aprecieze justeţea metodei de cercetare folosite. Efectuarea unei expertize incomplete poate fi determinată de mai multe cauze. părţile nu au dat expertului toate lămuririle care se impuneau. Se va verifica logica raţionamentelor pe care se bazează expertul. Dacă expertiza este 36 incompletă. pot constata că acesta este necorespunzător. În art.1 din C. organul judiciar trebuie să ia măsuri de remediere a situaţiilor necorespunzătoare. 1/2000. organul judiciar poate chema pe expert pentru a da lămuriri.pen. Această măsură poate fi luată din oficiu de către organele judiciare sau la cererea părţilor.pen.pen.3 se prevede că lămuriri suplimentare se pot cere în scris şi serviciului medico-legal.124 al. laboratorului de expertiză criminalistică ori institutului de specialitate care a efectuat expertiza. organul judiciar poate solicita un supliment de expertiză. o constituie motivarea corespunzătoare de către expert a concluziilor sale. când apar evidente îndoieli cu privire la competenţa. acestea pot fi multiple: când din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că expertul nu a folosit cele mai adecvate metode ştiinţifice în efectuarea lucrărilor.G.24 din O. Se va urmări în cazul numirii mai multor experţi dacă au aceeaşi părere sau există şi păreri diferite. unele situaţii care ar putea conduce la efectuarea unui supliment de expertiză sau a unei noi expertize. O condiţie neapărat necesară pentru ca organul judiciar să poată face aceste verificări. conştinciozitatea sau obiectivitatea expertului. În acest caz. O nouă expertiză poate fi dispusă atunci când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză. În astfel de situaţii se dispune anularea primei expertize (art. este obigatorie obţinerea avizului Comisiei superioare medico-legale. conform art.

evidenţiazǎ libertatea organelor judiciare de a aprecia valoarea mijloacelor de probă. constatările tehnico-ştiinţifice. publicată în Monitorul Oficial al României.pen. Caracterul probabil al concluziilor unor expertize judiciare ori constatări tehnico-ştiinţifice este consecinţa unor factori obiectivi. 343. deoarece o mărturie poate fi verificatǎ prin confruntarea cu alte mărturii. “Criminalistică. Ed. Police Revue. p. 72-73. p. 6 Ordonanţa Guvernului României. p. sunt preferabile concluziile probabile. Griga. Fundaţiei „România de Mâine“. martorul având mai puţină independenţă decât expertul care are la îndemână argumente ştiinţifice şi tehnice mai greu de verificat10. op.pr. 1971. p. Aceeaşi situaţie este întâlnită şi în cazul rapoartelor de constatare ori al expertizelor care pronunţă concluzii cert negative ori de probabilitate. fără ca temeinicia hotărârilor judecătoreşti să fie pusă la îndoială. interes şi vanitate". Bucureşti. Bucureşti 2004. în literatura de specialitate penalǎ şi procesual penalǎ sau pronunţat mai mulţi specialişti8. p. 3 Mihuleac E. privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală. temeinice. Gh. iar abuzurile din parţialitate. 156. volumul redus al materialului prezentat pentru examinare cât şi a unor factori subiectivi cum ar fi săvârşirea unor greşeli în cercetarea locului faptei şi pe care organele judiciare le-au sesizat şi au dispus măsuri corespunzătoare. 421// I. Ed. 22/2000. Noţiuni teoretice şi practice”. Faptul că în aprecierea finală a probelor organul judiciar nu este obligat să dea o soluţie în conformitate cu concluziile specialistului sau ale expertului. Baza concluziilor probabile este constituită totdeauna pe date faptice certe. Ed. arătându-se în ce constau insuficienţele acestora. Bucureşti.Ovidius University Press. de mai multe ori concluziile constatărilor şi ale expertizelor au fost reţinute ca unice probe în lipsa altor probe concludente. p.Curs Universitar”. Boroi. “Expertiza criminalistică a semnăturii”Ed. Infirmarea concluziilor nu trebuie să fie făcută decât motivat. datorită faptului că cercetările organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată au condus la aflarea de elemente probatorii noi care pun într-o altă lumină datele anterioare pe care se sprijină constatarea sau expertiza7.Noua expertiză se dispune pentru lămurirea aceloraşi probleme care au format obiectul cercetării iniţiale. p. Aşa cum am mai arătat. stabilite în mod corect şi obiectiv şi pe o motivaţie ştiinţifică a situaţiilor care nu au permis o certitudine. 7 E. raportul de constatare sau de expertiză este confirmat. 1/2000. 2004. cum ar fi lipsa unor metode şi tehnici adecvate de cercetare a problemelor care se pun în cauza respectivă. pp. nr. Al.Moldovan. acestea pot fi invocate numai de partea interesată şi numai dacă s-a adus vreuneia dintre părţi o vătămare care nu ar putea fi înlăturată în alt mod.. expertizele judiciare s-au impus de la sine ca mijloace de probă. Drept penal şi procesul penal. Ed. Profesorul Traian Pop subliniază în lucrarea "Drept procesual penal" că "expertiza.Europolis. nr. tiinţifică. În materia constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor nu există reglementări proprii cu privire la nulitate. 1 CRIMINALISTICA 37 . verificarea rapoartelor de constatare sau de expertiză poate conduce la constatarea că persoanele însărcinate cu efectuarea acestora au procedat necorespunzător cunoştinţelor de specialitate sau nu au folosit metodele sau mijloacele cele mai indicate pentru a ajunge la concluzii precise. Tot domnia sa. iar în ceea ce priveşte erorile care pot conduce la nulitatea lor s-au adus multe îmbunătăţiri în timp. Bucureşti 1997. apreciate ca întemeiată. 9 A. p. “Drept procesual penal”. Ed.Pop. din aceleaşi considerente obiective prezentate mai sus9. „Manuel de police tecnique“. 2004. Rezultatul verificării concluziilor rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică ori ale expertizelor poate conduce la existenţa unei perfecte concordanţe între aceste concluzii şi cele care pot fi trase din ansamblul probelor adunate în cursul urmăririi penale sau al cercetării judecătoreşti. ceea ce reflectă valoarea ştiinţifică şi forţa probantă a lucrărilor prezentate. “Curs de Criminologie”.52. se poate afirma că în locul unor concluzii categorice. Verificarea poate avea însă ca rezultat neacceptarea concluziilor.197 din C. pp. cât şi posibilitatea efectuării unui supliment de expertiză sau a unei noi expertize. 10 T. Oscar Print. Alteori. 1928.Păşescu.cit. Didactică şi Pedagogică. dar că nu este corect a generaliza acest lucru. respectiv a unor norme cu caracter dispozitiv. Denumirea de "concluzie probabilă" folosită în România este utilizatǎ şi în alte ţări. Bucureşti. 8 Gr. All Beck. Constanţa 2004. bazate pe date obiective şi coroborate cu alte mijloace de probă.Mihuleac. În acelaşi sens.Alecu. 275. 310. decât la martor. Nistoreanu. Mai mult decât atât. Faţă de progresul ştiinţei şi tehnicii. 1979. 304-305. Bucureşti. Ed. 156 // Gh. 2 Cârjan L. precizând că erorile pot proveni din ignoranţă sau superficialitate. p. În acest caz. În cazul celorlalte încălcări. este susceptibilă de erori şi abuzuri. “Criminalistică. L. Ed. Ed.462. În astfel de situaţii rapoartele de constatare sau de expertiză şi concluziile lor vor fi infirmate.Naţional. “Drept procesual penal”. Paris 1974. Această nouă expertiză se dispune de către organul judiciar din oficiu sau ca urmare a cererii părţilor. 4 Alecu Gh.Frăţilă. fiind aplicabile dispoziţiile de drept comun cuprinse în art. nefundamentate ştiinţific. Cluj. ca orice activitate omenească. 5 Le Clere M. „Compendiu de criminalistică“. 280. arată că la expert posibilitatea de eroare este mai mare (ca şi tentaţia de abuz). Gh.Theodoru. care permit stabilirea adevărului în procesul penal. „Expertiza judiciară“. Ediţia a III-a.. Constanţa 2004.

prin incendiere şi distrugere. ca şi partea nordestică a terasei locuinţei şi o parte din acoperiş. provocate de ardere pe latura nordică. s-a deplasat o echipă complexă.J. În vederea efectuării cercetării la faţa locului. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor Subcomisar de poliţie COSTEL POPA. The main aspects of the crime scene are presented. explozie ori prin orice alt mijloc şi dacă rezultă pericol public. adjunct şef I. 4 al articolului. Lângă partea nordică a locuinţei s-a găsit un recipient din plastic.P.I. S-au întocmit R. erfezeu Nicolae. folosite la documentarea activităţii infracţionale şi la emiterea de mandate de arestare preventivă pentru autori. committed in Bihor County. s-a stabilit că o urmă papilară a fost creată de către numitul D. alin. uşa de acces situată la est erau distruse. din Tileagd.S . scms Popa Costel şi agent şef Silaghi Dumitru conductor câine urmă şi cms. din Tileagd. Prelevîndu-se impresiunile papilare ale persoanelor incluse în cercul de suspecţi şi efectuându-se comparaţii dactiloscopice s-a stabilit că celelalte două urme papilare ridicate cu ocazia CFL au fost create de către numiţii D. Postul Poliţie Tileagd a fost sesizat de către I.P. pe baza urmelor papilare. De la faţa locului s-au ridicat urme biologice şi urme papilare de pe stinghiile din lemn găsite în locuinţă. trei fiind apte în procesul de identificare criminalistică. La faţa locului s-au deplasat lucrători ai P. degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia sau împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun. O formă agravantă este prevăzută în alin. hol.P. loc de unde a fost scos de către partea vătămată. şi C. conservarea locului faptei şi au efectuat primele investigaţii. prezentând urme de tăiere la anvelopele roţilor. La o distanţă de aproximativ 3 m de latura estică s-a găsit tractorul părţii vătămate.T. distrugând terasa în partea nordvestică. carbonizat. Laza Gheorghe de la Serviciul de investigaţii criminale.C.V. le-au pus viaţa în pericol lui şi părinţilor săi. În sarcina acestora sau reţinut săvârşirea infracţiunilor de distrugere cu 38 CRIMINALISTICA . ridicat în vederea efectuării de expertize fizico-chimice.J. degradarea ori aducerea în stare de neîntrebiunţare se săvârşeşte prin incendiere. S-au ridicat 5 urme papilare. G-F din Tileagd. O A The authors present a case of attempted murder.Tractorul a fost manipulat de către autori. str. rt. respectiv terasă. Geamurile locuinţei situate pe laturile de est. S-a constatat că spaţiul de locuit prezintă distrugeri morul este prima faptă incriminată de Codul Penal din suita celor comise cu intenţia de a suprima viaţa victimei. sud şi nord. defineşte omorul deosebit de grav ca săvârşit asupra a două sau mai multor persoane. lit. însuşite de către instanţa de judecată. TENTATIVĂ DE OMOR Procuror VIOREL GAVRA. Tentativa se pedepseşte. Bihor. cu miros de carburant.. în locuinţa de domiciliu.P. a trei dintre cei patru autori. nr 1.dactiloscopice. tehnician silvic. Tileagd care au luat măsuri pentru înlăturarea pericolului. stipulează infracţiunea de distrugere astfel: distrugerea. şef Ursuţa Cantemir. În locuinţă. prin Serviciul 112. iar în partea superioară a acestuia sau găsit fragmente de ţigle şi plăci onduline provenind din acoperişul distrus al locuinţei. cms. S-a reuşit astfel să se probeze participarea la comiterea infracţiunilor. 176. Incendiul a fost stins de către părţile vătămate prin mijloace proprii. din partea nordică a imobilului şi deplasat 40 m. condusă de către procuror Gavra Viorel şi compusă din cms. precum şi înlăturarea măsurilor luate. În urma comparaţiilor dactiloscopice efectuate în Sistemul AFIS 2000. despre faptul că AN. Serviciul Criminalistic al I. Bihor În ziua de 3 mai 2008. s-au găsit fragmente de stinghii din lemn provenind din terasa distrusă. 1. şeful Serviciului Criminalistic. sancţiunea prevăzută fiind detenţia pe viată sau închisoarea de la 15 la 25 ani. pentru a se evita amploarea incendiului şi distrugerea sa. Imobilul unde se reclama comiterea actelor de distrugere şi violenţă este situat la liziera unei păduri. Art. 1 din C..DE LA FURT DE LEMNE LA .P. fiind mărginit de aceasta din trei părţi-la vest. Cele patru persoane erau cunoscute de către poliţişti şi de către lucrătorul silvic ca fiind sancţionaţi pentru infracţiuni silvice şi având o stare conflictuală pe acest fond cu lucrătorul silvic. sud şi est. bucătărie şi cameră. „b” din C. în situaţia în care distrugerea. Viilor.S. 217 alin. în jurul orei 02.

4: Locuinţa situată în Tileagd. distrusă prin deplasarea tractorului şi locul unde a fost găsit tractorul având anvelopele roţilor tăiate Foto 7: Uşa forţată CRIMINALISTICA 39 . 1 şi distrugerile cauzate de incendiu pe latura nordică.) Foto 1. nr. Foto 5-6.F.L. Latura nord-estică a terasei. Viilor.Aspecte din planşa foto efectuată cu ocazia cercetării la faţa locului (C. str.

provenind din terasa distrusă (de pe care s-au ridicat urmele papilare). 40 CRIMINALISTICA . Foto 10-14: Fragmente de stinghii din lemn.Foto 8-9: Ferestrele distruse ale locuinţei.

2/2000. expertiza judiciară şi criminalistică este reglementată prin Codul de procedură Penală. 75/24. care se pot solda. cu nerespectarea procedurilor.11. Atât normele speciale în materie. în domeniul expertizei criminalistice acest drept este desconsiderat complet. efect asemănător celui produs de abrogare. recomandat de către acestea. referitoare la expertizele criminalistice. În cauzele penale. iar al doilea subordonat Inspectoratului General al Poliţiei Române – a se vedea monopolul de stat în domeniu . Decizia menţionată. ridicate de pe stinghiile din lemn cu ocazia CFL. 116-125. care.. în conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr.1999. care la momentul actual se realizează numai prin Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (INEC) şi Institutul de Criminalistică. Opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului de expertiză sau într-o anexă. la art. 488/11. cât şi Ordonanţa Guvernului României nr. care să participe la efectuarea expertizei. 143/05. primul subordonat Ministerului Justiţiei. Ordonanţa Guvernului României nr. pot provoca mari neajunsuri în procesul de justiţie.08. în cauzele judiciare. 119-122. Dacă în domeniul expertizei judiciare dreptul părţilor de a apela la un expert recomandat sau specialist se respectă cu relativă exactitate. în sensul că expertul numit colaborează cu expertul parte şi elaborează un singur raport de expertiză sau expertul parte îşi exprimă opinia separat. 156/2002 referitoare la expertiza judiciară şi extrajudiciară. dar referitor la raportul de expertiză întocmit de către expertul numit. mai precis atunci când sunt mai mulţi experţi sau dacă sunt deosebiri de păreri. definitivă şi obligatorie. aprobată P The author of the article presents a few theoretical and practical aspects of the relation between the public and private expert. de cele mai multe ori.Foto 15-17: Cele trei urme papilare apte pentru procesul de identificare criminalistică. Mai mult. 585/30. dar cu putere numai de la data publicării în monitorul oficial. precum şi a modului de conlucrare a expertului numit cu cel recomandat de către părţi. în domeniul expertizei criminalistice. MIRCEA FIERBINŢEANU – expert judiciar ractica elaborării expertizelor conduce uneori la atâtea subiecte controversate. aprobată prin Legea nr. are ca efect înlăturarea din legislaţie a dispoziţiei declarate neconstituţionale. iar în consecinţă motive de recurgere la alte instanţe sau denigrarea justiţiei deformând imaginea magistraţilor.10. publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.2000.2002. 54. art. 319 şi 327. încât uneori acestea se transformă în pure abuzuri. C.p. stabileşte modul cum expertul parte are acces la dosar şi cum trebuie să fie întocmit un raport de expertiză. CONSIDERENTE DESPRE RELAŢIA EXPERT NUMIT . 190.p.1999.ca şi cum în România nu ar exista cadre şi CRIMINALISTICA 41 . prin Legea nr. statuează în mod expres dreptul părţilor interesate de a solicita participarea la efectuarea expertizei pe cheltuiala lor şi a unui expert sau specialist nominalizat de ele. Dacă în domeniul unei expertize judiciare acest lucru se respectă. Părţile pot fi asistate de un expert. că expertul parte participă la efectuarea expertizei dispuse de către organul judiciar şi expertului numit conlucrează cu cel recomandat de către părţi.EXPERT PARTE! Ing.06. trebuie să recunoaştem că.

iar expertul recomandat de parte este din Bucureşti. • citaţii. practicat şi publicat în buletinele informative publicate în acest sens. prin care. 678/27. stabilind viteza iniţială a autovehiculului şi cea limită sub care se putea evita producerea unui accident în anumite condiţii concrete de trafic rutier şi meteorologice. dacă au prezentat ori nu defecţiuni anterior producerii accidentului şi dacă acestea puteau fi cauza producerii lui în funcţie de datele referitoare la caracteristicile tehnice ale vehiculului. trafic aerian. împreună cu expertul parte sau cu specialistul? Răspunsul este unul singur: nu există niciun temei legal! Atunci în această situaţiune se impune emiterea unui act normativ prin care să se statueze aceste comportamente. • proces-verbal de cercetare la faţa locului. • certificat de deces (dacă este cazul). organul judiciar are misiunea numai să observe şi să îndrume întreaga operaţiune de administrare a expertizei. aerian sau naval! Este interesant de ştiut cum a fost posibil ca un grup de ingineri în specialitatea autovehicule rutiere. Tot în materie penală. • declaraţiile părţilor. legea reglementându-le cu grijă. trafic de influenţă sau trafic de circulaţie cu menţionarea domeniului: rutier. Organul judiciar este competent să stabilească dacă în cauză este necesară o expertiză tehnică judiciară sau criminalistică. cât şi penal. specialişti la nivelul experţilor criminalişti privaţi cu vastă experienţă în domeniile lor. • raportul medico-legal sau necropsia. dosarul trebuie să conţină de regulă următoarele documente: 42 Numai după studierea tuturor acestor date cuprinse în documentele amintite mai sus. Toate aceste operaţii nu sunt lăsate la voia întâmplării. în vederea obţinerii unor concluzii obiective şi corect fundamentate din punct de vedere al specialităţii. Expertul tehnic judiciar stabileşte starea tehnică a autovehiculului şi a sistemelor acestuia. dovezi referitoare la luarea la cunoştinţă a unor drepturi ca: apărător. cu respectarea legislaţiei şi a procedurilor în vigoare. atât în procesul civil.2006. în funcţie de urmele de frânare rămase pe partea carosabilă. lucrurile stau altfel. în această situaţie îngreunându-se mersul procedural al sistemului judiciar? Desigur că aici este cazul unui abuz.02. fiind urmat de o serie de alte operaţiuni care se termină cu depunerea şi aprecierea raportului de expertiză. să primească competenţă în specialităţile trafic material rulant. iar pentru a le delimita le vom invoca conţinutul juridic. ale urmaşilor decedatului (dacă este cazul). ale tuturor martorilor oculari şi asistenţi.• ordonanţa cu numirea expertului şi cu obiectivele expertizei. iar organul judiciar având sarcina să desfăşoare un rol activ în diferitele etape. drumului şi starea psiho-motorie a şoferului. exercitând un embargou total asupra dosarului. organul judiciar este acela care apreciază necesitatea ei. Expertiza criminalistică are un aport deosebit în clarificarea unor împrejurări privind producerea accidentului rutier şi identificarea autovehiculului.2000. punctul 2). în cadrul art. • chitanţa de achitare a onorariului de expert. iar expertiza se dispune a se efectua de către INEC. dosarul cauzei trebuie să conţină toate datele care se referă la cauză – în speţă producerea unui accident cu vătămare corporală sau decesul de persoane. după tipicul cunoscut. care activează ca experţi criminalişti. Se pune următoarea întrebare: dacă organul judiciar este din Satu Mare.). expert parte etc. fiind acţiune de cercetare penală sau de începere a urmăririi penale. EDS etc. Aceasta nu înseamnă însă că libertatea tehnică sau ştiinţifică a expertului sau drepturile părţilor ar suferi îngrădiri. Dar să ne explicăm. a unor resturi desprinse din caroserie. conducând astfel la identificarea vehiculului antrenat în accident. 75/24. precum: Ce fel de trafic? Trafic de droguri. după părerea autorului cel mai potrivit fiind un ordin al Ministrului Justiţiei. apoi expediază atât dosarul. Expertiza judiciară are menirea de a reconstitui dinamica producerii accidentului rutier. Pentru ca expertiza să răspundă la întrebările formulate de către organul de cercetare penală. Ţinând seama de drepturile expertului şi ale părţilor. după care elaborează expertiza în cauză. • declaraţiile participanţilor la trafic. a persoanei vinovate. În această situaţie se impune să delimităm cele două tipuri de expertize. S-au respectat în acest sens prevederile legale în domeniu? Categoric nu! Administrarea expertizei şi a felului acesteia constituie un proces complex. dispuse de către organul de cercetare penală. • schiţa cu locul producerii accidentului. care se poate elimina prin răspunsul la o altă simplă întrebare: care este temeiul legal prin care INEC nu asigură accesul la dosar şi nu elaborează o singură expertiză. INEC nu permite accesul expertului parte la dosarul cauzei. aici este necesar să facem o paranteză şi să amintim că expertului trebuie să ştie dotările opţionale (ABS. trafic naval şi traseologie fiind publicaţi în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. • procesul-verbal de verificare a stării tehnice. Am amintit mai sus că în materie penală dreptul la expert parte se exprimă în două tipuri de expertize: expertiza tehnică judiciară şi expertiza criminalistică. stabilind acest lucru prin ordonanţă şi comunicând părţilor termenul la care sunt chemate pentru a li se CRIMINALISTICA . Aici este de menţionat o carenţă a Ordonanţei Guvernului României nr. expertul poate trece la prelucrarea tuturor datelor. dovezi de convocare. cu prezenţa obligatorie a acestuia. cum ia acesta la cunoştinţă de conţinutul expertizei? Ducându-se la Satu Mare. • copie de pe fişa de internare şi foile de observaţie medicală. • dovezi de efectuare a unor experimente judiciare. pentru ca totul să se desfăşoare conform prevederilor legii. 2. în care momentul dispunerii efectuării ei nu este decât începutul. • planşele fotografice de la locul accidentului. În ceea ce priveşte participarea părţilor la efectuarea expertizei în materie penală. chiar cu riscul că ne repetăm faţă de alte articole sau opinii scrise în diferite publicaţii. • copie de pe certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului.08. cât şi expertiza respectivă la organul judiciar. • buletin de stabilire a alcoolemiei cu procesul-verbal de recoltare. rulant. pentru edificarea expertului de ce autovehiculul nu a descris în traiectoria sa urme de frânare. îndeosebi în ipoteza părăsirii locului accidentului. a urmelor biologice lăsate de/pe corpul victimei. se precizează specialităţile expertului criminalist ”expertiza criminalistică în accidentele de trafic” care dă naştere la întrebări. a peliculelor de vopsea.

consideră că aceasta este necorespunzătoare. deficienţă care urmează a fi reparată prin chemarea expertului pentru a da lămuriri. 208 din codul de procedură civilă. Singura excepţie care poate exista este o constatare tehnică la un atelier service. ci numai din punctul de vedere al unei anumite ştiinţe a tehnicii. În cazul în care una sau ambele părţi nu se prezintă la convocare.1999 a Curţii Constituţionale. pe lângă faptul că nu aplică legea. în acelaşi timp. declaraţiile părţilor date în faţa expertului) fac dovada înscrierii în fals. expertizei i se acordă. Deşi într-un dosar toate probele sunt considerate egale. Revenind la expertizele criminalistice elaborate de către experţii criminalişti din INEC. expertul întocmeşte lucrarea. cu indicarea zilelor şi orelor când începe şi continuă lucrarea. Expertul nu are competenţa juridică să ia declaraţii de la părţi sau de la martori şi nici calitatea încheierii unor procese-verbale care să fie semnate de către acestea. ora şi locul convocării. • concluziile expertului pot prezenta inexactităţi sau expertiza trebuie anulată pentru neobservarea formelor legale în efectuarea ei. fără tendinţe de părtinire. expertul este obligat să convoace părţile. Odată îndeplinite formalităţile descrise anterior. Nu se recunoaşte deci expertizei o forţă probantă absolută. are facultatea să aprecieze necesitatea unor îndreptări în cazul cererilor făcute de una dintre părţi. aceste expertize mai sunt lovite de nulitate absolută. constatate de expert. Aici trebuie să se schimbe ceva. Organul judiciar are facultatea. În cauzele civile. bazat pe conştiinţa sa juridică solidă. iar dacă dosarul nu conţine detalii suficiente care ar putea fi oferite prin aducerea unei completări care de regulă stă în obligaţia instrumentării cauzei. este subordonat Ministerului Justiţiei. cu condiţia ca să existe un timp suficient pentru primirea cărţii poştale recomandate pe circuitul poştal. atunci poate cere acest lucru. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată cu dovadă de primire. Concluziile expertului nu pot fi considerate drept o “hotărâre ştiinţifică”. Urmare a numirii ca expert. dar numai cu participarea ambelor părţi şi cu prezenţa unui cadru de răspundere din atelierul respectiv. din cauza nerespectării procedurilor constituţionale privind drepturile fundamentale ale omului. in abstracto. În materie civilă. situaţii care nu pot fi remediate decât printr-o nouă expertiză. cu menţionarea lipsei respective. independent de faptul că lucrările expertizei au fost efectuate de unul sau mai mulţi experţi. constatările proprii pe care expertul le-a făcut cu acest prilej. precum şi concluziile finale ale cercetărilor sale de specialitate pe care el le-a întreprins). care nu poate fi avizat. arătarea cercetărilor efectuate. • expertiza poate fi efectuată în mod incomplet. conform art. abuzivă şi nelegală de către un institut naţional care. prezintă vădite neclarităţi. se mai naşte o altă întrebare foarte importantă: au forţă probantă aceste expertize criminalistice în sistemul judiciar? Răspunsul este: categoric nu! Mai mult. dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la faţa locului. lacună care urmează a fi acoperită pe calea întregirii expertizei printr-un supliment de expertiză. nu poate fi atribuită expertului o părere pe care n-a emiso sau alte constatări decât cele făcute. de a lua sau nu în considerare concluziile raportului de expertiză. Întorcându-ne la fondul problemei. în cadrul activităţii pe care o desfăşoară în calitatea sa de delegat al organului judiciar. sau poate efectua o nouă convocare. Îndatorirea de a încunoştiinţa părţile în modul sus-arătat îi revine expertului care va trebui să anexeze la raportul de expertiză dovada îndeplinirii acestei obligaţii. precum şi măsurile care se pot lua sunt următoarele: • raportul de expertiză poate prezenta neclarităţi. în conformitate cu principiul aprecierii probelor potrivit ultimei convingeri a judecătorului. Informaţiile. în virtutea dreptului său de liberă apreciere a probelor. susţinute de către Decizia nr. În ceea ce priveşte restul raportului de expertiză (răspunsurile la întrebările puse expertului. lacune sau contraziceri. acesta are obligaţia de a studia dosarul cauzei. Se face însă distincţie: unele menţiuni cuprinse în raportul de expertiză (precum: data pe care o poartă raportul. se mai bucură şi de “calitatea” că nu este neutru. dat fiind fundamentul său ştiinţific. care constituie punctul personal de vedere al cauzei. deoarece fie că expertiza are ca obiect cercetarea tuturor problemelor cauzei sau numai o parte dintre ele ori o singură problemă. putem conchide cum se poate încălca un drept la apărare al uneia dintre părţi printr-o simplă măsură arbitrară. aşa cum o va face organul care ordonă expertiza. expertul nu va lua legătura cu părţile din dosar. În cauzele penale. prin care nu s-a dat posibilitatea experţilor parte să conlucreze cu cei desemnaţi. aceasta constituind o obligaţie procedurală fără de care expertiza poate fi anulată. de a culege informaţiile necesare de la faţa locului – dacă este cazul – de a asculta părţile – dacă este cazul – să analizeze autovehiculul în cauză. modificat sau cenzurat sub aspectul conţinutului ştiinţific. Ne mai întrebăm cum pot avea experţii din cadrul INEC calitatea de funcţionari publici. CRIMINALISTICA 43 . Dacă organul judiciar.10. 143/05. Expertul este competent să fixeze data. decât numai cu încuviinţarea organului de cercetare penală şi în prezenţa acestuia. ci din contră. expertul poate întocmi lucrarea. care au avut sau nu o opinie comună. după ce examinează lucrarea. Dar. Deci organul judiciar nu este legat de concluziile raportului de expertiză. întrucât menţiunile respective se referă la împrejurări de fapt privind obiectul expertizei. Situaţiile necorespunzătoare care se pot constata. dar în practica lucrărilor este considerată ca oricare alt mijloc de probă. după care dacă are date suficiente poate întocmi expertiza în mod ipotetic. expertiza nu le rezolvă din punct de vedere juridic. în momentul depunerii raportului de expertiză. raportul de expertiză fiind lăsat la libera apreciere a organului judiciar. explicaţiile sau elementele referitoare la lămurirea cauzei trebuie să fie menţionate în raportul de expertiză. o autoritate deosebită. acestea devenind probe numai atunci când vor fi confirmate de ambele părţi.aduce la cunoştinţă obiectivele expertizei. Acest lucru este posibil. acesta va fi supus liberei aprecieri a organului judiciar. care pot fi combătute prin celelalte probe din dosarul cauzei. (în timp ce onorariul pentru expertul recomandat de parte se virează în contul INEC).

Bărac Gheoghe. Gheorghe Cristian. formată din E The article presents a murder case committed in Bucharest in 2007. precum şi Bărac Gabriela-Florentina (sora victimei) şi prietenul ei. accesul fiind prevăzut cu sistem interfon. Prima măsură care a fost luată de procuror a constat în formarea echipei complexe de cercetare. precum şi activităţi metodologice privind investigarea infracţiunilor de omor. 42. În aflarea adevărului cu privire la faptele comise de criminali. locuieşte Bărac Gabriela-Florentina. organele judiciare folosesc metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice de investigare a realităţii. . care avea înfăşurat în jurul gâtului un cearşaf. în vârstă de 21 ani. Din cele prezentate redăm. VASILE LĂPĂDU I voluţia societăţii contemporane scoate în relief creşterea fără precedent a actelor de violenţă care au devenit tot mai periculoase pentru societate. La sosirea echipei complexe. Pregătirile investigării locului faptei 44 medicul legist. Criminalii sunt persoane greu de evaluat. cercetarea la faţa locului este o activitate foarte importantă. care nu prezenta urme de forţare. a locuit cu tatăl ei.SPECIALIZAT ÎN NODURI CRIMINALE Procuror ALEXANDRU BOGDAN GEORGESCU Avocat MIHAELA IRINA CONSTANTINESCU Prof. care a ucis-o prin cruzimi pe numita Bărac Georgeta-Alina. Zane Marius. Un caz unde cercetarea la faţa locului a constituit un procedeu probator. Omorul este infracţiunea cea mai gravă îndreptată împotriva vieţii şi constă în uciderea unei persoane. Sora ei.11. Oprea Ioana (fostă Bărac). au divorţat. urmări care se concretizează în violentări fizice sau morale. prin care se realizează cunoaşterea imediată a locului în care s-a comis crima. Viaţa cotidiană ne oferă situaţii conflictuale de natură diversă. pe palier. următoarele: . reguli tactice stabilite pentru efectuarea unor acte premergătoare. sector 5. criminaliştii acţionează pentru descoperirea. având ca scop stabilirea naturii şi împrejurărilor comiterii faptei.20. prelevarea. Apartamentul 42 în care se găsea cadavrul victimei era situat la etajul 8. din Bucureşti. 1 CRIMINALISTICA . În noaptea de 22-23 iulie 2007. comune în cele mai diferite medii. în vârstă de 31 ani. în sinteză.Părinţii lor. şi concubinul acesteia. Bărac Gheorghe şi Ioana. apartamentul 42. a fost descoperit cadavrul numitei Bărac Georgeta-Alina. Alături de alte acte de urmărire penală care contribuie la realizarea scopului procesului penal. str. cu acest prilej. Totodată. a căror finalitate produce. a fost al inculpatului Preda Aurel. iar uşa metalică de acces în apartament avea un sistem de închidere de tip yală. procurorul criminalist de serviciu din cadrul secţiei de urmărire penală de pe lângă Tribunalul Bucureşi a fost sesizat de către organele de poliţie că în os. de intensităţi diferite. Fig. care asigurau paza locului faptei. Dezrobirii nr. Primele cercetări făcute la intrarea în bloc nu au scos în evidenţă probleme deosebite. sectorul 6. împreună cu mama ei. întotdeauna. Bărac Georgeta-Alina. Bucureşti. în cartierul Drumul Taberei. în faţa apartamentului 42 se aflau lucrători de la secţia 17 poliţie. blocul P20. minţi întortocheate şi mai perverse decât şi-ar imagina cineva. ofiţeri aparţinând serviciului omoruri. the murderer used a particular method for strangling the victim. Panduri la nr. Astfel că. Sora victimei a informat pe procuror şi pe membrii echipei complexe despre familia sa şi cele întâmplate. în apartamentul nr. cu adâncă semnificaţie în aflarea adevărului.Victima Bărac Georgeta-Alina avea şi ea o cheie de la apartamentul în care locuiau mama şi sora sa. ridicarea şi examinarea urmelor şi a mijloacelor materiale de probă. serviciului criminalistic şi secţiei 17 poliţie.

în jurul orelor 23. pe blatul lavoarului chiuvetei din baie). . urme de substanţă brun-roşcată descoperite în baie. două sticle de apă minerală. Vineri. Victima era dezbrăcată în partea inferioară. în stare avansată de putrefacţie. ţinând seama de condiţiile existente. un cearşaf de culoare galbenă (ridicat de pe pat). Pe timpul întreruperii cercetării. un muc de ţigară „Marlboro”. Zane Marius. iar pe mâinile cadavrului s-au aplicat pungi de hârtie. Ca urmare a investigaţiilor efectuate de poliţişti. o telecomandă de televizor. nu au fost observate leziuni traumatice externe. realizând o legătură comună(cu noduri) pentru ambele articulaţii ale pumnilor la cele două membre superioare Sugrumarea Alinei Pe urmele criminalului Fig.Cadavrul era înfăşurat la nivel cervical cu un laţ din material textil. 2 care se aflau răsucite la spate. De asemenea. În fig. criminaliştii au descoperit. În Pe timpul cercetărilor s-a constatat. s-a luat măsura secţionării laţului.În seara zilei de 20 iulie 2007. convorbirea întrerupându-se brusc. După înregistrările foto şi video făcute de criminalişti. 20 iulie 2007. bucătărie şi dormitor.42 din os. după care s-a continuat între orele 09. permanent. unde au găsit uşa încuiată cu cheia de două ori.45. 3 CRIMINALISTICA 45 . criminaliştii au descoperit. cu numeroase flictene cu conţinut lichidian vişiniu care se sparg la mobilizare. împreună cu concubinul său Gheorghe Cristian. fixat şi ridicat de la locul faptei: mai multe fire de păr descoperite în patul în care se afla victima. o pereche de papuci bărbăteşti. Fig. în jurul orelor 22. un pahar cilindric din sticlă cu inscripţia „Coca-Cola”.00. o brichetă. un plic pe care era scris următorul număr de telefon mobil 0726922035. fiind înregistrate toate aspectele constatate. un fragment de cearşaf reprezentând nodul de la mâinile cadavrului (ridicat prin decupare). o bucată de hârtie pe care era scris numărul de telefon 0767464480. au constatat că în dormitor se afla cadavrul Alinei.Cadavrul numitei Bărac Georgeta-Alina se afla în sufrageria apartamentului pe o canapea extensibilă. După ce au deschis uşa.M. iar capetele libere ale laţului se continuau. ulterior întocmindu-se planşele foto care fac parte integrantă din procesul-verbal.Luni. având un tampon absorbant. apartamentul a fost sigilat. desfăcută. Imediat au anunţat organele de poliţie şi salvarea.Panduri.00. Din camera în care se afla cadavrul. care se afla în apartamentul nr.L. urme papilare descoperite pe mai multe obiecte (un scaun din bucătărie. o scrumieră. Bărac Georgeta-Alina. iar în partea inferioară îmbrăcată cu chiloţi din material textil. dar telefonul era închis.N. . în baie şi în dormitor. o faţă de pernă şi alte obiecte aflate în baie. un pahar „CocaCola”.00 şi 16. Adrian Sîrbu din cadrul I.Duminică. . o pereche de cercei şi un ceas de mână. în principal următoarele: . cercetarea la faţa locului s-a făcut pe timp de noapte între orele 00. Oprea Ioana(fostă Bărac). . Bărac Gabriela-Florentina a plecat în concediu pe litoral cu prietenul său. Apoi. fiind în poziţia decubit ventral. cu poliţişti de la secţia 17. relaţie care a fost întrerupt şi reluată de mai multe ori. Cu prilejul examinărilor făcute cadavrului de către medicul legist dr. un maiou de damă. o sticlă de apă minerală „Dorna”. la luminată naturală.vizitându-le deseori. Bucureşti. la lumină artificială. 22 iulie 2007. respectiv un cearşaf care prezenta un nod în zona cefei. o geantă de damă de culoare neagră. au plecat la ţară. În baza planului stabilit de procuror. fixat şi ridicat în vederea examinărilor mai multe obiecte: un pachet de ţigări „Marlboro”. cadavrul a fost transportat în vederea autopsierii şi examinării cu amănunţime. instalându-se şi un post fix. Florentina şi prietenul ei au ajuns la apartamentul 42.15 şi 02. sub rezerva stării avansate de putrefacţie. 1-4 sunt prezentate aspecte de la locul faptei. 16 iulie 2007.00. Pe timpul cercetării la faţa locului s-au efectuat fotografii judiciare şi filmări. s-a stabilit că victima Bărac Georgeta-Alina a avut o relaţie cu numitul Preda Aurel timp de 3 ani şi jumătate. Florentina a încercat să sune de mai multe ori pe sora sa. După aceea. Bărac Gabriela –Florentina a vorbit la telefon cu sora sa.

Din raportul de expertiză medico-legală psihiatrică a rezultat că Preda Aurel prezintă tulburare de personalitate de tip antisocial... iar cealaltă era sub piciorul meu. precum şi alte obiecte. în general tot la cererea ei. Am stat de vorbă mai mult timp. Alina mi-a spus că mama ei şi concubinul acesteia vor pleca la ţară..G. 33 lit. Preda Aurel a dat explicaţii amănunţite asupra modului în care a comis crima. pe mânerele şifonierului poliţiştii au găsit înnodat un şnur având la capăt un laţ.am vândut telefonul mobil al Alinei unui individ. acestea fiind prezentate în procesul-verbal de reconstituire şi în planşa foto. 211 alin.. În apartament am băut cu Alina toată sticla de CocaCola şi circa jumătate de sticlă de apă minerală „Dorna” de 1. După ce a ucis-o pe Alina şi a luat mai multe obiecte din casă. În concluzia raportului se arată că inculpatul are Fig. corpul ei a mai avut convulsii. iar apoi i-am înfăşurat şi cealaltă mână... criminalul a stins lumina peste tot. iar dacă persoana cu care mă cert insistă să mă contrazică. După aceea.. şi art. a mai sustras din locuinţă două brichete şi trei pachete de ţigări „Marlboro”. b şi alin. iar după câteva zile ne împăcam. Alina a venit la mine acasă unde am întreţinut relaţii sexuale.. prevăzute de art..De câte ori nu-i convenea ceva Alinei. Nu a avut cum să se apere întrucât mâna dreaptă era sub ea. folosindu-se de lift... Celelalte lucruri le-am predat poliţiştilor când m-au arestat. alin. Din verificările făcute asupra lui Preda Aurel a rezultat că este fără ocupaţie.5 litri. Eu când mă enervez sunt vulcanic.. Eu am bruscat-o de umeri şi am zdruncinato. am luat cearşaful cu care eram înveliţi şi l-am înfăşurat o dată în jurul gâtului Alinei. 69. Alina a fost sunată la telefon de sora sa Florentina. s-a desprins faptul că: Preda Aurel se purta urât cu Alina. Acesta îşi produsese o tăietură la antebraţul stâng cu un cuţit. a şi d. am cumpărat o sticlă de Coca-Cola de 2 litri.P.9. cu aplicarea art. După ce a adormit. De asemenea. sector 6. Am întors-o şi m-am aşezat deasupra ei şi i-am înfăşurat a doua oară cearşaful în jurul gâtului. uneori exercitând violenţe asupra acesteia.. Actele de violenţă apăreau când Preda Aurel îi cerea bani sau când ea refuza să întreţină relaţii sexuale cu el. scara B. Ne-am întâlnit în faţa blocului. fiind necesară forţarea uşii.. dar Alina mi s-a adresat deseori cu apelativul <<Ionuţ>> şi a mai adăugat: <<Oricum. după care am plecat. Pe Alina am înjurat-o de mai multe ori în timpul certurilor. În ziua de 20 iulie 2007...1. iar din geanta victimei i-a luat cardul bancar. Preda Aurel declarând că intenţiona să se spânzure.. Trecându-se la anchetarea lui..B. am stabilit cu Alina să ne întâlnim din nou. Aşa de exemplu. A mai sustras o bancnotă de 5 RON şi una de 1 RON aflate pe o comodă din sufragerie. pen. mă enervez şi mai tare. în sensul că o bătea şi câteodată o strângea de gât.. În seara zilei de 3 iunie 2007... c C.. Apoi i-am răsucit mâinile la spate şi i-am înfăşurat mai întâi una dintre mâini cu unul dintre capetele libere ale cearşafului. Mijloacele de probă aflate la dosarul cauzei scot în evidenţă fapta comisă de inculpatul Preda Aurel... În ziua de 24 iulie 2007... după care am mers în apartament. în raportul de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică. Păstrează capacitatea psihică de apreciere a conţinutului şi consecinţelor faptelor sale.. se pot întâlni în apartamentul acestora când mergea să ude florile... cu prilejul cercetării la faţa locului. certurile porneau de la faptul că mie mi se părea că Alina nu-mi acorda suficientă atenţie. C. are 10 clase şi locuieşte în Bucureşti. pen. Aleea Băiuţ nr.. o echipă de poliţişti s-a deplasat la locuinţa lui Preda Aurel. am întreţinut relaţii sexuale. dar nu i-a spus nimic de prezenţa mea în apartament. După ce am terminat de legat..” Cu ocazia efectuării reconstituirii.. răvăşind hainele şi lucrurile din dulapul din dormitor. La pătrunderea în locuinţă.M. următoarele: „În cursul relaţiei pe care am avut-o cu Alina (victima) ne-am certat de mai multe ori. Fapta inculpatului Preda Aurel întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de omor deosebit de grav şi tâlhărie. fără să fie văzut de vreun locatar. dar relaţia noastră se baza aproape în totalitate pe latura sexuală. I-am legat mâinile între ele şi am făcut două noduri simple. m-a cuprins furia... pen.. Eu am rămas călare pe corpul ei. Atunci. se arată că cele trei urme papilare ridicate de pe braţul lavoarului chiuvetei din baia apartamentului.2 ind.. iar cardul bancar l-am aruncat. ap.această perioadă.174-176 lit. 4 După faptă şi răsplată 46 CRIMINALISTICA . I-am înnodat cearşaful la ceafă strâns.. „Când am ajuns în zona pieţei Obor – a declarat Preda Aurel . Preda Aurel a declarat în principal. dar acesta a refuzat accesul în apartament al poliţiştilor. Bărac Georgeta-Alina a mai avut o relaţie similară şi cu numitul Stoicea Ionuţ Din cele relatate de membrii familiei Alinei. aceasta îmi spunea <<Hai să ne despărţim>>. întocmit de Serviciul Criminalistic al D. şi am fumat ţigări „Marlboro”...” După ce a ucis-o pe Alina.... criminalul a sustras din locuinţă telefonul mobil „Samsung” al victimei. bloc M30. I-am făcut un singur nod. în consecinţă. a închis uşa cu cheia pe care a sustras-o şi a părăsit blocul. cu fundul pe mijlocul ei şi cu genunchii în lateral. Alina horcăia şi i-am simţit corpul tremurând. înjur şi distrug lucrurile din jur. a C. În cursul acestei zile am vorbit la telefon de mai multe ori cu Alina şi am stabilit să ne întâlnim în apartamentul mamei sale. De multe ori. tot pe tine te iubesc Ionuţ>>. iar sora ei e plecată la mare şi.. . 1 lit. au fost lăsate de regiunea digito-palmară şi regiunea hipotenară de la mâna stângă a inculpatului Preda Aurel.2 lit. după care neam certat.

175 litera c şi d din Codul penal. it still takes place. In many past societies. Nonetheless. respectiv a violenţei. Termenul românesc de pruncucidere are o semnificaţie proprie. O a doua condiţie privind existenţa situaţiei premise este ca pruncul să fie un nou – născut. criza de autoritate în familie şi şcoală. autoarele îşi iau măsuri de precauţie pentru ca fapta lor să nu fie descoperită (astfel că. EUGEN – IOAN DAN ranziţia prin care trece societatea românească cu efectele sale imediate. În timp ce infanticidul este T Infanticide is the practice of someone intentionally causing the death of an infant. În structura infracţiunii de pruncucidere intră. • omuciderea să se execute asupra unui copil nou – născut. Definiţia medico – legală a pruncuciderii este dată de art. în cea mai mare parte a cazurilor. Lipsa uneia din cele două cerinţe esenţiale ale laturii obiective ori a uneia CRIMINALISTICA 47 . existenţa unor medii de subcultură şi viaţă necorespunzătoare etc. locul în care a fost găsit cadavrul victimei nu corespunde cu locul în care s-a săvârşit fapta). săvârşită imediat după naştere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naştere. legate de situarea unei mari părţi a populaţiei sub gradul de subzistenţă.” Din textul de lege rezultă că această infracţiune cuprinde următoarele elemente: • să existe o omucidere.DIFERENŢELE EXISTENTE ÎNTRE INFRACŢIUNEA DE OMOR CALIFICAT COMIS DE MAMĂ ASUPRA COPILULUI I CEA DE PRUNCUCIDERE Drd. şomajul. whereas in most modern societies the practice is considered immoral and criminal. mai restrânsă decât noţiunea de „infanticid” care este folosită în terminologia legislaţiilor din ţările occidentale şi nu are un corespondent în acestea. • mama să prezinte o tulburare legată de actul naşterii. pe de altă parte. în caz contrar neputându-se vorbi de omor şi prin urmare nici de pruncucidere. considerat de multe legislaţii penale ca una din formele omorului calificat. lipsa unei protecţii sociale adecvate. O primă condiţie pentru realizarea acestei situaţii preexistente este ca femeia gravidă să fi născut un copil viu. Uciderea copilului nou – născut. iar. şi o situaţie premisă.) a făcut ca sfera agresivităţii. aceasta fiind pedepsită cu închisoarea între 15 şi 25 ani şi interzicerea unor drepturi. să se mute cel mai adesea în familie. se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. • omuciderea să fie săvârşită de mama copilului. deoarece victimele acestor fapte sunt nişte fiinţe foarte fragile. Între infracţiunea de pruncucidere şi infracţiunea de omor există o strânsă legătură. certain forms of infanticide were considered permissible. but criminology recognises various forms of non-maternal child murder.177 al Codului penal: „Uciderea copilului nou – născut. putându-se corela şi cu relativismul moral actual. faptă prevăzută şi sancţionată de art. sometimes with tacit societal acceptance. care nu se pot apăra şi ţinând cont de faptul că acestea sunt de dimensiuni relativ mici. Infracţiunile îndreptate împotriva vieţii nou născuţilor sunt din ce în ce mai frecvente la noi în ţară. deficienţa în sistemul educaţional. săvârşită de către mamă în alte condiţii decât cele arătate mai sus urmează a fi încadrată ca omor calificat. • omuciderea să se execute imediat după naştere. Stresul cotidian creat de tipul de normalitate şi accentuat de diferite cauze (scăderea nivelului de trai. În multe dintre aceste infracţiuni nu sunt descoperite autoarele faptelor. a dus la schimbări majore în structura criminalităţii în general şi la creşterea în special a infracţiunilor comise cu mare violenţă. Often it is the mother who commits the act. pe lângă componenţa conţinutului constitutiv. se poate scăpa cu mai multă uşurinţă de cadavre. pruncuciderea defineşte omorârea noului născut de către propria-i mamă.

Mureş. de 23 ani din municipiul Tg. Această stare se va stabili în urma efectuării unei expertize medico – legale psihiatrice. nu constituie pruncucidere. apoi i-a învelit cadavrul în mai multe obiecte de îmbrăcăminte şi l-a introdus într-un sac din plastic.complexul de situaţii conflictuale.dintre condiţiile situaţiei preexistente duce la încadrarea faptei la infracţiunea de omor. Pentru concretizarea acestei cerinţe este necesar ca între starea de tulburare pricinuită de naştere şi starea de tulburare generată de factorii psihici sau fizici care a condus la săvârşirea acţiunii de ucidere să existe un raport de cauzalitate. femeia poate avea anumite stări ce-i pot provoca o tulburare fizică şi psihică de natură a o împinge la uciderea propriului copil. Redăm mai jos fotografiile efectuate cu ocazia cercetării locului faptei în acest caz. l-a omorât prin asfixiere. chiar dacă priveşte un copil nou – născut.I. legiuitorul a ţinut cont de datele oferite de ştiinţa medicală. 3865/1971 arată că: . respectiv ca acţiunea de ucidere să fie determinată de starea de tulburare pricinuită de naştere. unele dintre ele pot constitui circumstanţe procesuale de care se va ţine seama la individualizarea pedepsei. de către mama lui. infracţiunea este cea de pruncucidere. imediat după naştere. Pentru existenţa infracţiunii de pruncucidere se cer îndeplinte – cumulativ – două cerinţe esenţiale: • prima constă în condiţia ca acţiunea de ucidere a copilului nou – născut să aibă loc imediat după naştere. de-a lungul timpului au apărut interpretări diferite în practica unor instanţe de judecată. În urma expertizei medico – legale psihiatrice s-a stabilit că autoarea s-a aflat într-o stare de tulburare pricinuită de naştere şi avea discernământul diminuat în momentul comiterii faptei.” S-a decis că nu există infracţiune de pruncucidere dacă făptuitoarea nu a acţionat ca urmare a tulburărilor pricinuite de naştere ori atunci când făptuitoarea nu a acţionat cu o intenţie spontană determinată de starea de tulburare pricinuită de naştere. conform art. Tribunalul suprem-secţia penală prin decizia nr. Un exemplu din practica organelor judiciare este cel al numitei R. din cauza naşterii şi imediat după aceasta. ci a pus în executare o hotărâre luată anterior. pe care l-a abandonat într-un tomberon de gunoi. supusă însă unei sancţiuni atenuante. Încriminând această faptă. trebuie să se stabilească dacă autoarea a comis fapta într-o stare de tulburare pricinuită de naştere sau nu. respectiv sunt considerate mobiluri ale săvârşirii faptei şi nu li se poate da efect juridic în înţelesul tulburărilor pricinuite de naştere. ci omor calificat . Dacă în urma expertizei s-a stabilit că mama nu a avut discernământul abolit şi nici nu a prezentat tulburări pricinuite de naştere. 175 lit.. fapta nu constituie pruncucidere dacă se săvârşeşte înainte de naştere. c şi d. fapta va fi încadrată ca omor calificat. În problema aprecierii „tulburărilor pricinuite de naştere”. frica de reacţia părinţilor sau de oprobriul public constituie împrejurări lăturalnice procesului fiziologic al naşterii. Infracţiunea de pruncucidere este în esenţă o faptă de omor. Pentru a se putea stabili despre ce faptă este vorba în cazul omorului unui nou – născut. şi că dacă uciderea nu se realizează imediat după naştere. potrivit cărora există situaţii când. loc în care a fost găsit a doua zi de către o persoană care căuta resturi de alimente în acest loc. pe de o parte. 48 CRIMINALISTICA . care imediat după ce a născut un copil de sex masculin. Aceasta înseamnă că. Dacă mama s-a aflat într-o stare de tulburare pricinuită de naştere şi nu a avut discernământul abolit. • o a doua cerinţă esenţială priveşte elementul material al infracţiunii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->