AKTIVITI BULAN BAHASA MELAYU SK AMPANGAN CARI PERKATAAN TERSEMBUNYI - TAHUN 2 NAMA: ______________________________ TAHUN :____________

AKTIVITI BULAN BAHASA MELAYU SK AMPANGAN) CARI PERKATAAN TERSEMBUNYI - TAHUN 2 NAMA:_____________________________ TAHUN: ________________

(SEKOLAH SAYA)
1. 2. 3. 4. 5. KANTIN PEJABAT MAKMAL BUKU MEJA 6. GURU 7. SUKAN 8. UJIAN 9. TANDAS 10. PENSEL 1. 2. 3. 4. 5.

(SEKOLAH SAYA)
KANTIN PEJABAT MAKMAL BUKU MEJA 6. GURU 7. SUKAN 8. UJIAN 9. TANDAS 10. PENSEL

A P Q M A K M A L G H

B O P E J A B A T F I

C N R A B N L U V E G

D M M Z C T J Q W D U

B L E Y D I M R X C R

U K J T A N D A S B U

K J A N E I N S U A J

U I S X F J O T K Z K

E H T W G K P U A Y L

F G U V H L E S N E P

A P Q M A K M A L G H

B O P E J A B A T F I

C N R A B N L U V E G

D M M Z C T J Q W D U

B L E Y D I M R X C R

U K J T A N D A S B U

K J A N E I N S U A J

U I S X F J O T K Z K

E H T W G K P U A Y L

F G U V H L E S N E P

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful