3.2. Sloboda kretanja osoba 3.2.5.

Socijalna sigurnost

1.

Opis prioriteta:

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu radi usklađivanja jednokratnih obiteljskih davanja seuropskim načelom zbrajanja razdoblja osiguranja, rada i prebivanja u svim državama članicama Europske unije 2. Rezultati ostvareni u 2003. godini:
Opis aktivnosti Usklađivanje zakonodavstva: NPPEU 2003 (broj poglavlja) Nositelj Postignuto: -

3.
Šifra -

Zakonodavne mjere predviđene za 2004. godinu:
Zakonodavna mjera Institucija MOBMS Odgovorna osoba, zvanje Kontakt Tehnička pomoć Financijska sredstva iz proračuna RH trenutno nije moguće procijeniti

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

4.
Šifra

Usvajanje acquis communautairea:
Zakonodavna mjera EU acquis s kojim se mjera usklađuje Stupanj usklađenosti s EU acquisem (potpuno usklađeno, djelomično usklađeno, neusklađeno, neprimjenjivo) potpuno usklađeno CELEX broj Trajanje Upućivanje Usvajanje i u proceduru stupanje na VRH snagu IV. kvartal 2004. IV. kvartal 2004.

-

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

Uredba Viijeća (EEC) 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlenike i članove njihovih obitelji na području zajednice

31971R1408

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful