YEN

SG MEVZUATI

DEĞERLEND RME TOPLANTISI TUTANAĞI
Toplantı yeri Toplantı zamanı Toplantı Konusu Raportör : : : : GENEL MÜDÜRLÜK 2.KAT TOPLANTI SALONU 16 ŞUBAT 2013, CUMARTES , SAAT 10:00 ş Sağlığı ve Güvenliği ( SG) Emre GÜLEÇ

21.02.2013 Rev-1

Toplantı Gündemi “Özet – Amaç” : 4857 sayılı iş kanunu yerine 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası yürürlüğe girmiş olup önceki yasa üzerinde önemli değişiklikler (Şirketlerin organizasyon yapısında değişiklikler uygulatacak etkide istenen önlemler ve yaptırımlar) gerçekleşmiştir. Bu sebep ile NOKSEL Genel Merkez’in de yeni yasa ile yürürlüğü girecek mevzuatın kavranması amacıyla NOKSEL danışman firması olan DETAM çağrılmıştır. Toplantıdan aşağıdaki hususlar amaçlanmaktadır; • Yeni mevzuat çerçevesinde yapılması gereken zorunluluklar ve/veya önceki süreçte uygulamada yapılması gereken değişikler ve düzeltmeler. • Fabrikalar’ın yıllar içerisinde edindiği tecrübeler gözönüne alınarak katılımcıların da katkısıyla fabrikalardaki mevcut organizasyonun gözden geçirilmesi ve mevzuatın uygulamasında eksikliklerin düzeltilmesi ile olası problemler öncesi önlem alınması. • Kısa veya orta vadede beklenen, şirkete yüksek katma değer katacak iddialı ve rekabetçi projeler öncesinde bu sürecin fırsata çevrilmesi, denetim ve yeterlilik kriterlerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği alanında konu yasa kapsamında düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınması ve bu konuda etkin bir organizasyon yapısının kurulması. A Katılımcı Listesi A.1 B B.1 B.2 B.3 B.4 C C.1 C.2 D. DETAM : BRAH M UĞUR NOKSEL MERKEZ OF S : VEDAT YALÇIN (Toplantı Kapanışında) CENK AT K SUAT TUNÇ EMRE GÜLEÇ NOKSEL SKENDERUN FABR KASI : MEVLÜT ÖZER NAZIM CEYLAN NOKSEL HENDEK FABR KASI :

A.2 HAKAN ŞAH N

D.1 NAMIK ÖNER D.2 FERHAT AYAS D.3 CUMHUR ERBUDAK

16.02.2013 Yeni SG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı

Sayfa 1 / 6

Bu sebepler . Merkez ofisi Az Tehlikeli sınıfta yer almaktadır. ÇOK TEHL KEL sınıfta yer almakta iken yeni mevzuata göre TEHL KEL sınıfta yer almaktadır.2013 Rev-1 Bilgilendirme – stişare . Çok Tehlikeli Risk değerlendirmeleri NACE kodlarından yola çıkılarak. vb.02. NOKSEL ÇEL K BORU SANAY A. Eski mevzuata göre NOKSEL.) tam rakamlar ilerde daha detaylı çalışma yapılırken Detam tarafından verilecektir. Geçen zamanda 6331 sayılı yasayla ilgili yeni yönetmelikler yayınlamış olup. katılımcılar tarafından benimsenmiştir. Tehlikeli 3. 3. 10. (Detam yetkililileri işçiler üzerinde yapacağı etkiyi gözönünde bulundurarak gizli oy – açık tasnif yöntemini tavsiye etmiş olup. Daha önce yürürlükte olan 4857 sayılı yasaya göre Çevre. (2 ve 50 kişi arası için 1 kişi. Şirketimizde uygulamada olan OHSAS 18001’e göre düzenlenmiş Ç S G kurulu. 2. 6. Sendika temsilcisi de. bu toplantı boyunca DETAM kuruluşundan brahim Bey ve Hakan Bey rehberliğinde yapılması gereken faaliyetler ve önlemler istişare edilecektir. Bu yasa ile çalışan temsilcisi (herkesi kapsayan bir temsilci) seçme/atama zorunluluğu ortaya çıkmıştır. (Kaplama tesisleri vb. işletmenin bulunduğu sınıfa göre yapılacaktır.) 8.02. atama ile getirilebilir. 50 – 99 kişi arası için 2 kişi. Daha önce skenderun’da 6331 sayılı yasaya göre ortaya çıkan durumlar ile bir bilgilendirilme toplantısı yapılmıştır.2013 itibari ile Merkez için de ş Sağlığı ve Güvenliği yapılanması gerekecektir.fabrikaları NACE koduna göre “Metal kıvırma” sınıfında yani TEHL KEL sınıfta yer almaktadır. 7. 13. 12. 30.06.YEN SG MEVZUATI DEĞERLEND RME TOPLANTISI TUTANAĞI 21.06. NOKSEL ÇEL K BORU SANAY A. 11. 9. Bu sebep ile kanun herkesi kapsamaktadır.Öneri Başlangıç – Genel Kapsam : 1.Ş. Ancak. Toplantıda yapılacak muhtemel oluşacak istenmeyecek seçim sonucu ile ilgili olası şüpheler. Çalışan temsilcisi işçiler arasından seçilir. bu ihtimal dahilinde değilse ve uygulanamıyor ise. Detam yetkililerin belirttiğine göre NACE kodlarına göre tanımlamalar değişebilir ve değişmesi büyük olasılıktır. Kanuna göre işletmeler 3 ana sınıfa ayrılmaktadır. Kanunun Getirileri : 5. 16. Az Tehlikelikeli 2. dolayısıyla önlemler alınmalı ve şirket organizasyon şeması revize edilmelidir.Ş. Eskiden kanunda “işçi” tabiri varken yeni kanunda bu tabir yerine “çalışan” tabiri kullanılmıştır. yeni yasal mevzuata göre ş Sağlığı ve Güvenliği ( SG) Kurulu olarak adlandırılacaktır. Detam yetkililerin yöntemi NOKSEL’in belirleyebileceğini belirtmesi üzerine giderilmiştir.2012 itibari ile geçirli olmak üzere bu yasa sanayiler için yürürlüğe girmiştir. sendika arasından bir kişi de çalışan temsilcisi seçilebilir. Çalışan temsilcisi gizli oy-açık tasnif yoluyla seçilmelidir. 1. ş sağlığı ve güvenliği konusu sadece sanayi dalı için getilirilmişken 6331 numaralı yasa ile bu durum ofisler için de zaruri hale gelmiştir. 30.2013 Yeni SG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 2 / 6 4.

Hendek fabrikası 450 kişi kadardır. katılımcılar tarafından öneri makul bulunmuştur. Ancak. daha önce fabrikalarda uygulandığı üzere aynı zamanda “çok tehlikeli” sınıfında yer alınıyormuşcasına ayda 1 yapılması öngörülmüştür. 14. Yasaya göre çevre. tüm katılımcılar tarafından olumlu bulunmuştur. Yasada Çevre ve şçi Sağlığı – Güvenliği için max. (Piyasa da A ve B sertifikası kişi sayısında açık olduğu farkedilerek bu yönetmelik eklenmiş. Bu sayede fabrikada mesleki körlük denilebilecek alışılmış yanlışların önüne geçilebilecektir. 16. Yeni yasa uyarınca işyerlerinde hem SG Uzmanı hem de Çevre Uzmanı istihdam etme veya bu hizmetleri ayrı ayrı dışardan alma zorunluluğu bulunmaktadır.) Bu geçici durum 7 yıl süre ile geçerlidir.) Bu sistem henüz daha tam yerleşmemiştir. Ancak tüm bu sistem Kalite Departmanı altında toplanabilir. ancak TEHL KEL sınıfının getirilerinden yararlanacaktır.2012 tarihli yönetmelik ile C sertifikasına sahip bir personel bütün iş yerlerine bakabilir. Bu uzmanlar çalışma bakanlığına ayrı. “Tehlikeli” sınıfında yer almamız sebebi ile SG kurulu mevzuata göre 2 ayda 1 yapılabilir. skenderun için de bundan sonra 2 farklı defter tutulması gerekmektedir. Bu iki bakanlık kendilerine bildirilen uzman listelerini paylaştıkları için.2013 Rev-1 gözönünde bulundurulursa NOKSEL’in Çok Tehlikeli sınıfta yer almaması mantıklı gözükmemektedir.02.02. hem de Çevre Uzmanı olarak bildirilmesi mümkün değildir. 20. Ayrıca. 21.. 500 kişi’ye kadar çalıştırılacak uzmanlar yarı zamanlı veya tam zamanlı olabilir. Mevcut durumda fabrikalarımız çevre Uzmanlığı hizmetini dışardan almaktadır. Merkezde ise ayrıca yarı zamanlı bir personel alınması.2013 Yeni SG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 3 / 6 . Fabrikalarda C sertifikalı çalışanlarımız zaten mevcuttur. Bu kişinin sadece Merkez’e değil. Yeni mevzuata göre her bölüm kendi ayaklarının üzerinde durmaktadır. Çevre’ye ayrı bir sorumlu ve şçi Sağlığı ve Güvenliğine ayrı bir sorumlu bakmalıdır. ya iş mekanizmasını kendiniz oluşturacaksınız ya da dışardan bir ekibe bu işi verebilirsiniz. çevre bakanlığına ayrı bildirilmektedir. Hendek için de. Öneri. Yasayla ilgili 29. artık Kalite Departmanından bir kişi hem Çevre ve şçi Sağlığı Güvenliği ile ilgili hem de kalite ile ilgilenemez. skenderun fabrikası ise 200 kişi kadardır. Bu sorumlu için mecburi merkezdeki hizmet süresi aylık 500 dakikadır. ş sağlığı defteri 16. Merkez’de geçireceği bazı zamanlar yerine fabrikalara giderek.12. 15. Kısacası. tetkiklerde ve tavsiyelerde bulunan dışardan bakan bir göz olarak yararlı olacağı düşünülmektedir. aynı kişinin hem SG. bu konularda dışardan bir personel ile destek sağlanması düşünülmektedir. oraları kontrol eden. Yukarıda bahsedilen durum ışığında NOKSEL Fabrikaları yeni mevzuata ÇOK TEHL KEL sınıfındaymış gibi hazırlıklı olacak. Bu sınırlar içindedir. 18. 750 kişi üzeri için tam zamanlı uzman bulundurulma zorunluluğu vardır. 17. Bu süre zarfı içinde mevcut personel’in seviyesi yükseltilebilir. Kalite Bölümüne ayrı bir sorumlu. iş ve işçi sağlığı ve güvenliği konusunu 2 şekilde yönetebilirsiniz.YEN SG MEVZUATI DEĞERLEND RME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. Ancak zaten kurulu sistemin bulunması ve maliyetler düşünüldüğünde Hendek ve skenderun fabrikaları için mevcut organizasyonun geliştirilerek devam edilebileceğini belirten Detam yöneticilerinin önerisi üzerine fabrikalarda halihazırda eski organizasyon bulunduğu için ve bu organizasyon gelişime açık olduğu için tam zamanlı personelimiz ile devam etmemiz kaliteli ve daha az maliyetli olacağı göz önünde bulundurulmuş olup. 19.

21. Sağlık memurunun fabrikalarda vardiya sayısı kadar kalması gerekliliği vurgulanmıştır. Yangın ve Tahliye Ekibi bulunması yasaya göre zorunludur. Yasaya göre iş yeri hemşiresi kavramı getirilmiştir. 24. 3 tane sağlık memuru bulundurulması gerekmektedir. henüz düzenleme tam değildir. Bunların akabinde verilecek eğitimler belirlenmelidir. Yasaya göre fabrikada 3 vardiya var ise. Bu defterler noter veya işkur tarafından onaylamalıdır. Ancak. kaç metrekare olacağına dair yasal tanımlamalar mevcuttur. Hekimlerin ataması yapılmalıdır. Hasta nakil aracı bulundurmak veya yakın bir sağlık kurumu ile anlaşma yapmak zorunludur. Bu tip konular Detam görevlilerin fabrikalara gidip analizleri ile netlik kazanacak olup. Aksiyonlar ivedi uygulamaya geçilecek olup.02. Detam yetkilileri SG çalışmasının temelinin bir yasal zorunluluk olan Risk Değerlendirmesi çalışması olduğunu belirtmiş olup. Bu tanımlamara göre skenderun fabrikası revirinin standartları karşılamadığı belirtilmiştir.02.YEN SG MEVZUATI DEĞERLEND RME TOPLANTISI TUTANAĞI ve ş kurulu defteri olmalıdır. Merkez için ise Hazirana kadar süre vardır. Bu durumda çalışmalara şu şekilde devam edilmesi önerilmektedir. Bu da E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. bundan sadece mesleki eğitimlerin değil. 25. Şimdilik bu kavramı fabrikalarda bulunan sağlık memurunun karşıladığı belirtilmiştir. skenderun fabrikası yetkilileri de önümüzdeki hafta içinde başvuruları bildireceklerini belirtmişlerdir. (Oryantasyon eğitimleri. iletişim ve stres yönetimi gibi eğitimlerin alınmasının da yararlı olacağını belirtmiştir. Hendek ve skenderun için bakanlığa uzman sözleşmelerinin bildirilmesi gerekmektedir. Detam yetkilileri sürecin E-Devlet üzerinden başvuruyla daha hızlı yüreyeceğini belirtmiştir. ilk yardım eğitimleri vb. Yasada örneğin revir’in ne kadar. Mart ayı içinde fabrika durum tespitlerinin yapılması.) Cenk Bey. Ancak. aynı zamanda aile kavramı. 28. Bu sebep ile E-Devlet üzerinden de başvuru yapılacaktır. Hendek fabrikası bakanlığa atamaları bildirdiğini belirtmiştir. Aracın 16. sonrasında yapılacak toplantı ile bulguların paylaşılması ve alınacak aksiyonların belirlenmesi yapılacaktır.2013 Rev-1 23. eğitim konusunun önemli olduğunu belirtmiş olup. Konu ucu açık kalmıştır. Oryantasyon Eğitimi lk Yardım Eğitimi Çalışan Temsilcisi Özel Eğitimi ş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi Sağlık Eğitimi 30. 29. Eğitim hususunda. 27. bundan sonra da prosedür yazma işi başlayacaktır. bu kavram yasanın boş noktalarından biridir. kanunun gördüğü zaruri eğitimler zaten alınmaldır. 22. Risk Değerlendirmesi fabrikada uygunsuzlukları ve uygunsuz davranışları (Çevre ve SG yönetimi çerçevesinde yerine getirilmeyen hareketler) da kapsamalıdır. 26. Yasaya göre zorunlu eğitimler aşağıda belirtilmiştir . 31.2013 Yeni SG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 4 / 6 . Bunun üzerine Detam yetkilileri daha önce NOKSEL fabrikada bir stres yönetimi eğitimi verdiklerini konu ile ilgili çalışanların oldukça ilgili olduklarını gözlemlediklerini belirtmişlerdir. bu konuya çok önem verdiklerini söylemişlerdir. detaylara ilişkin konular fabrikalarda yapılacak olan toplantılarda gündeme getirilecektir.

Detam yetkilileri.2013 Rev-1 standartları veya anlaşma yapılacak ise bununla ilgili standartlar yasada belirtilmiştir. Hendekte Ferhat AYAS’ın sorumluluğundadır. 8) Fabrikalarımızda Mevcut durumun tespit edilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların yerinde çözümlenmesi için DETAM yetkililerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenecektir. 3) Fabrikalarımızda yasal zorunluluk olan SG defterlerinin noter onaylı veya işkur onaylı olarak tutulması sağlanacaktır.02. 34. 4) Oluşturulması yasal zorunluluk olan yapılacaktır.YEN SG MEVZUATI DEĞERLEND RME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. Kararlar Toplantı yöneticisi Cenk Bey tarafından toplantı neticesinde alınan kararlar belirtilmiştir. Buna göre NOKSEL aşağıdaki hukuki olaylarla karşılaşabilir. Yasada böyle bir şey tanımlı olmamasına rağmen 6 ayda 1 dışardan katılım da sağlanarak. Çalışan Temsilcisinin ataması da E-Devlet üzerinden yapılabilir. işverene rücu ediyor. Denetim işlemleri Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu 86’dan 89’a kadar olan maddeler ( şveren ve/veya temsilcisinin taksirli suçları). üzerinde Noksel ve Ambulans amblemleri ile standartlara uygun belli bir aracın fabrika’da bulunmasının işçilerin güvenini ve moralini yükselteceğini belirtmiştirler. bu kapsamda Çevre ve ş Sağlığı Güvenliği Uzmanı dış kaynaklı olacaktır. 32. 7) NOKSEL Merkez ofisi için de Haziran 2013 sonu itibariyle SG mevzuatı geçerlidir. • • 4 Mart skenderun fabrika 11 Mart Hendek fabrika Sayfa 5 / 6 SG Uzmanı ve Hekim bildirimleri E-Devlet üzerinden SG kurulu için fabrikalarımızda Çalışan Temsilcisi seçimi 16. Bu kararlar katılımcıların da katkısı ile aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Merkez ve fabrikaları kapsayacak şekilde Genişletilmiş Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılabilir. SGK karşılıyor. Borçlar Kanunu açısından işletmeye açılabilecek tazminat davaları Rücu Davaları (Bizim ülkemizde işleyen sistemde işveren’in kusurunu karşılayan bir sigorta bulunmamaktadır. 5) Yasal Zorunluluk olan ş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu. 2) Fabrikalarımızda Şubat sonuna kadar tamamlanacaktır. 1) Öncelikle NOKSEL merkez ve fabrikalarını kapsayacak ve merkezden koordine edilecek bir SG organizasyon yapısı düzenlenecek ve Genel Müdürlük onayına sunulacaktır. Detam Yetkilileri daha önce kendilerinden aldığımız SG ölçüm hizmetlerini de ilgili yasa çerçevesinde şirketin kendi SG Uzmanları tarafından yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. 6) Fabrikalarımızda SG mevzuatı uyarınce yukarıda özetlenen çalışmaların yapılması skenderun’da Nazım CEYLAN.02. Merkez ofiste bundan sonra 2 yasal defter tasdik ettirilerek tutulacak. bu seçimden sonra fabrikalarımızda ivedikle oluşturulacaktır.) 33.2013 Yeni SG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı . 35.

2013 Rev-1 9) Bu toplantılarda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yasal zorunluluk olan risk değerlendirmesi çalışmalarının planlanması amacıyla 18 Mart 2013 tarihinde Ankara’da DETAM yetkilileriyle bir araya gelinecektir.02. sistemin çalışır duruma getirilmesi. mevcut kimi güçlü ve güçsüz taraflarımızı vurgulamış olup. Toplantı Kapanışı Toplantının bu kısmına Vedat Bey de katılmış olup. çağımızın ve geleceğimiz getirilerini özetleyerek. Hedef : Yasaya uyumu sağlayacak sistemin ivedi olarak kurularak. NOKSEL’in 25 yıllık işletme sürecinde geçmişten çıkarılan kimi tecrübeleri özetlemiş. Vedat Bey. Dünya’nın değişen şartlarına ilk ayak uyduran şirketlerden biri olduğunu eskiden olduğu gibi bundan sonra da NOKSEL’in bu şekilde pozisyon alacağını belirtmiş olup.YEN SG MEVZUATI DEĞERLEND RME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. Bir işletmenin yaşaması için kar etmesi gerektiğini belirtmiş olup. TANAP gibi prestijli ve katma değeri yüksek işlerin başlamasının yakın olduğunu belirtmiş olup. bu desteği sağlamak için şirketin hiçbir masraftan kaçınmayacağını belirtmiştir.02. toplantı genel çerçevesi ve alınan kararlar Vedat Bey’e sunulmuştur. 10) Fabrika ve Merkez organizasyon ve kurullarının yapılandırılmasının akabinde. Bu komitelerde dışardan bir göz olarak bir DETAM SG Uzmanının bulunması sağlanacaktır. mali kıstaslar çerçevesinde de NOKSEL üst yönetiminin alınacak her türlü aksiyonu desteklemeye hazır olduğunu belirtmiştir.2013 Yeni SG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 6 / 6 . 16. konu ile ilgili NOKSEL’i destekleyen danışman firma yetkilililerine ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etmiştir. gerçekleşme sürecinin kıyısında olduğumuz TANAP ve TANAP benzeri projelerin önyeterlilik sürecine de katkıda bulunacağını belirtmiş olup. • • Risk değerlendirme raporlarının hazırlanması ve Acil eylem planlarının yapılmasıdır 11) Risk değerlendirme raporları fabrikalarımızda Risk değerlendirme komiteleri tarafından hazırlanacaktır. ön eleme sürecinin NABUCCO ön eleme sürecine göre daha sıkı geçebilme ihtimalinin büyük olduğunu belirtmiştir. NOKSEL’in tecrübelerinden güç alan daha önce olduğu gibi bugün de ulusal ve uluslararası piyasada ve teknolojik değişimde hep önde yer aldığını/alacağını ve ülkemizde. yasaya göre yapılacak iki önemli iş. Bu sebep ile toplantı gündemini oluşturan bu yasal mevzuat ile uyuma geçilme sürecinin. bu sürecin NOKSEL için çok uygun bir zamanda gerçekleşmekte olduğunu vurgulamıştır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful