Deepak Chopra

Merlin és Artúr király A MÁGUS ÚTJA
- Hallottál már a mágus útjának nevezett tanításról? – kérdezte egyszer Merlin. Artúr felpillantott sikertelen tűzrakási kísérletéből. A tűzgyújtás nehéz művelet volt a nyugati tartományok kora tavaszi párás reggelein. - Nem, sohasem hallottam róla – mondta Artúr rövid gondolkodás után. – Mágusok? Arra gondolsz, hogy ők különleges dolgokat visznek végbe? - Nem, csak olyasmiket, amiket mi is teszünk – válaszolt Merlin. Ujjainak egyetlen csettintésével lobbantotta lángra az Artúr által összegyűjtött aprófa nedves halmát, mert elunta a fiú ügyetlen kísérletezését. Azonnal fellobbant a láng. Merlin ekkor kitárta tenyerét, és ennivalót szerzett a puszta légből: két vörösesbarna burgonyát és egy maréknyi gombát. – Tűzd ezeket a nyársra, és süsd meg! Mondta. Artúr magától értetődően bólintott. Kb. tízesztendős volt, és csak Merlint ismerte. Ameddig csak vissza tudott emlékezni, mindig együtt voltak. Bizonyára volt valaha édesanyja, de arcát még haloványan sem tudta felidézni. Megszületése után néhány órával a fehér szakállú öregember már érvényesítette a királyi csecsemőre vonatkozó jogait. - Én vagyok a mágus tudományának utolsó őre – mondta Merlin -, és talán te leszel az utolsó, aki megtanulja azt. Artúr a nyársakat a tűz fölé rakva hátratekintett a válla fölött. Kíváncsi lett. Merlin Mágus lenne? Sohasem tűnt föl neki. Kettesben éltek az erdőben és a kristálybarlangban. A barlang derengése adott nekik fényt. Artúr úgy

tanult meg úszni, hogy hallá változott. Ha enni akart, megjelent az élelem, vagy éppen Merlin adott neki valamit. Nem így áll a helyzet mindenkivel? - Tudod, hamarosan elmész innen – folytatta Merlin. - Vigyázz, ne ejtsd azt a burgonyát a tűzbe! – Persze a fiú már bele is ejtette. Mert Merlin visszafelé élt az időben, és figyelmeztetései mindig túl későn érkeztek, mindig csak az apróbb balesetek után. Artúr letörölte a hamut a burgonyáról és visszatette a zöldellő fáról vágott nyársra. - Sose bánd, majd az lesz a tied! – mondta Merlin. - Mit értesz azon, hogy elmegyek? – kérdezte Artúr. Csak ritka alkalmakkor járt a közeli faluban, amikor Merlin piacra ment, de ilyenkor a mágus elővigyázatosan mindkettőjüket vastag, csuklyás köpönyegbe öltöztette. Mivel a fiú jó megfigyelő volt, nyugtalanította az, amit másoknál látott. Merlin különös, bandzsító tekintettel nézett tanítványára. – A mocsárba küldelek, vagy – ahogyan a halandók nevezik – a világba. Azért őriztelek meg ennyi éven át a mocsártól, hogy olyasmire tanítsalak, amit sosem szabad elfelejtened. – Merlin hatásszünetet tartott, majd folytatta – A mágus útjára. Miután kiejtette ezeket a szavakat, hosszú ideig egyikük sem szólalt meg, ahogyan ez régi barátoknál már csak lenni szokott. Szinte együtt lélegzett az öregember és a fiú, s így Merlinnek éreznie kellett, milyen nyugtalanul, ketrecbe zárt tigrishez hasonlóan vágtatnak Artúr gondolatai. Elköltötték az étket, és a fiú elment, hogy megmosdjon a barlang alatti azúrkék tavacskában. Amikor visszatért, Merlin a kedvenc szikláján napozott (bár a napozás kifejezés sajátosan értendő: a boglyas felhők épp csak annyira nyíltak meg, hogy egyetlen napsugár áthatolhasson a fák koronáján, és elérje a mágus hófehér haját). Ekkor szólalt meg először a fiú: - és mi lesz veled? - Velem? Ne légy beképzelt! Egész jól elleszek a segítséged nélkül is, köszönöm. – Amint rövid visszavágása végére jutott, Merlin máris érezte, nagyon megbántotta a fiú érzelmeit. De a mágusok nem szívesen kérnek elnézést. Ekkor egy szép, fehér kőrisből készült íj jelent meg Artúr előtt a földön, aki buzgón lehajolt érte, és rögtön kezdte felhúrozni. Saját jelrendszerüket ismerve, ez volt az öregember bocsánatkérése. - Nem magam miatt aggódom – folytatta Merlin -, hanem a tudás elvesztése miatt. Mint mondtam, talán te leszel az utolsó, aki megismeri a mágus útját. - Akkor majd gondoskodom róla, hogy el ne vesszen! – ígérte Artúr. Merlin bólintott. Aznap már nem beszélt a mágus útjáról és számos további napon sem. Aztán egy júniusi reggelen Artúr arra ébredt, hogy fenyőtű ágyát hó borítja. Didergett és felült. Őzbőr takarójáról fehér hópelyheket söpört a levegőbe. - Azt hittem, ezt csak decemberben csinálod – mondta. Merlin nem válaszolt. Némán állt a táborukat borító hóban. Valami furcsa termett előtte: egy nagy szikladarabból kiálló kard. A hideg ellenére egyetlen hópihe sem tapadt a kőre, az ötlábnyi ragyogó damaszkuszi acélból kovácsolt penge ragyogóan szikrázott. - Mi ez? Kérdezte Artúr. A kő látványa mélyen felzaklatta, de fogalma sem volt róla, miért. - Semmi – válaszolta Merlin -, csak emlékezz rá! Egy perc múlva a kard és a kő elhalványodott, s mire Artúr visszatért a reggeli mosdásából, a tisztáson ismét meleg volt, a hópihék elolvadtak a nyári nap melegében, és a kő, mint álom, eltűnt. A fiúnak sírhatnékja támadt, mert megértette: a jelenés Merlin búcsúját jelezte, a búcsút és az emlékeztetést. Artúr további életének eseményeit jól ismerjük a legendából. Egy havas karácsonyi reggelen, Londonban a kőbe szorult kard csodás módon újra megjelent a katedrális előtt. A templomból kijövő tömeg meglepetésére kihúzta a kardot, és ezzel

megérdemelte a királyságot. Hosszú, elkeseredett harcot folytatott ellenfeleivel a trónért, majd királyi székhelyként megalapította Camelotot. Napról napra, életre váltotta a mágus útjának titkait. Halála után történelmi figurává lett. A későbbi korokra maradt, hogy el-eltöprengjenek azon, mit tanított Merlin a kis tanítványának az erdőben töltött évek során, még mielőtt Artúr a kőhöz lépett volna, hogy a drágaköves markolattal egyben a sorsát is megragadja. Azután Camelot elesett, és rövid idő alatt szertefoszlott Artúr világa. Az ország viszálykodásba és tudatlanságba süllyedt. Merlin – jóslatának megfelelően – fajtája utolsó képviselőjének bizonyult. Utána nincs több mágus a nyugati kultúrában. De Merlin sohasem hitte, hogy a mágus útjának sorsa a történelem alakulásától függene. - Amit tudok, az a levegőben van – szokta volt mondani. – Lélegezz, s máris jelen lesz! – A mágusok időtlen dolgokat ismernek, és ennek megfelelően tudásuk tárháza kívül van az időn. Az ösvény nyitva áll. Bárhol kezdődhet, nem vezet sehová, mégis igaz. Mindez kibontakozik számunkra is, ha Merlint hallgatjuk. ELSŐ LECKE

A mágus mindannyiunkban létezik. A mágus mindent lát, és mindent tud. A mágus minden ellentét, így például a világosság és a sötétség, a jó és a rossz, az öröm és a szenvedés ellentétei fölött áll. Mindaz, amit a mágus lát, a láthatatlan világban gyökerezik. A természet a mágus hangulatait tükrözi. A test és a tudat szunnyadhatnak, de a mágus mindig ébren van. A mágus birtokolja a halhatatlanság titkát.
- Tessék, kóstold meg – szólt egy napon Merlin, és egy tál levest tolt a gyermek Artúr elé. Artúr bizonytalankodva engedelmeskedett. De az étel nagyszerű vadhúsleves volt, amit Merlin erdei gyökerekkel ízesített, amikor a fiú éppen nem nézett oda. Ellenállhatatlanul finom volt, s Artúr mohón mártotta bele ismét kanalát, de a mágus ekkor kivette kezéből a tálat. - Várj, kérek még! -, szólt még mindig teli szájjal. Merlin azonban a fejét rázta. Az egész lakoma benne van az első kanálban – dorgált szelíden. Artúr először csalódottságot érzett, de azután rájött, olyan elégedett, mintha megette volna az egész tálnyi levest. Később, míg Artúr a fa alatt szundikált, Merlin csendesen odalépett, és az egész nagy tálat letette melléje. Elmenőben így szólt: - Csak gondolj bele, mire szolgálna a mágus iskolája, ha bemutathatnék mindent már az első leckében?! A LECKE MEGÉRTÉSE

Egy élet kell ahhoz, hogy megtanuljuk a mágus tanítását, de mindaz, ami majd évek, évtizedek során bontakozik ki számunkra, már ott van Merlin legelső leckéjében. Ekkor mutatkozik be a mágus. Leírja számunkra az élet, a halandó és halhatatlan közötti feszültséget. Mindezt csodás módon. Mert Merlin nem jelenik meg testi alakjában. A formáknak nincs jelentősége az ő számára. Látta a világok keletkezését és elmúlását, korszakok kibontakozását, és hozzáállása mindig mindenhez, örökké azonos volt: ő a látó. A mágusok látók. Mit látnak? A teljesség valóságát, nem csupán sok-sok részletet. - Te mindig mágus voltál? – kérdezte Artúr. - Hogyan lehettem volna? – válaszolta Merlin. – Egykor én is ugyanúgy járkáltam, mint most te. Ha az emberre tekintettem, csupán hús-vér alakban láttam. De az idő múlásával észrevettem, hogy az az ember egy házban lakik, s ezáltal kitágítja testét: a boldogtalan és zavaros érzelmű emberek rendetlen házban laknak, a boldog és kiegyensúlyozott emberek pedig rendezett házakban. Ez csak egyszerű megfigyelés volt, de aztán arra gondoltam, hogy amikor megnézek egy házat, valójában a lakóját ismerem meg jobban. Azután a látásom szélesebb lett. Ha rátekintettem valakire, elkerülhetetlenül megláttam vele a családját és a barátait is. Ezek is a személy kiterjesztéseit jelentették, s még többet mondtak el róla. A látásom pedig tovább szélesedett: az ember megjelenése mögé láttam. Láttam az érzelmeit, a vágyait, a félelmeit és az álmait. Ezek is minden kétséget kizáróan a személyiség részei, csak épp észre kell venni! A minden emberből kiáradó energiákra kezdtem figyelni. Ekkorra a hús-vér valóság veszített jelentőségéből, s lassan bárki, akivel találkoztam, egész világokat jelentett számomra. Végül rájöttem, hogy minden élő az egész világmindenséget hordozza magában, csak éppen különböző álruhákban. - Valóban így van? – kérdezte Artúr. - Egy nap majd felfedezed, hogy magadban hordozod a világmindenséget, s ekkor te magad is mágussá leszel. A mágus nem a világban él, hanem a világ él őbenne. Századról századra a mágust mindig felkutatták, akár a mély erdő barlangjaiban élt, akár tornyokban vagy templomokban. A mágusok különböző neveket is viseltek, mint pl. filozófus, csodatevő, látnok, sámán, guru. “Mondd meg, miért szenvedünk? Mondd meg, miért vagyunk túl gyengék ahhoz, hogy jó életet alakítsunk ki a magunk számára?” A halandók csak a mágusoknak tehették fel e nehéz kérdéseiket. Figyelmes hallgatás után a mágusok, a mesterek és a guruk mindig ugyanazt mondták: “Meg tudok oldani minden tudatlanságot és szenvedést, ha azt megérted, hogy: benned lakozom. Ez az elkülönült ember, akihez látszólag beszélsz, valójában nem különálló. Egyek vagyunk és azon a bizonyos szinten, a kérdéseid közül már egyik sem létezik.” Amikor Artúr egyszer arról panaszkodott, hogy Merlin az erdőben szinte fogva tartja őt, és csupán pillanatokra láthatja az emberi világot, a mágus rámordult. A világot? Miből gondolod, hogy azok az emberek, akiket a faluban láttál, élnek? Az öröm és a bánat foglalkoztatja őket, az egyiket keresik, a másikat minden erővel igyekeznek elkerülni. Állandóan az izgatja őket, és az okoz nekik mélységes aggódást, hogy gazdaggá vagy szegénnyé lesznek-e. Szerencsére a bennünk lakó mágus semmi ilyesmit nem él át. Ő az igazságot látja, s nem látja a valótlant. Az ellentétek játéka – öröm és bánat, gazdagság és szegénység, jó és gonoszság – csupán addig tűnik valósnak, amíg nem a mágus tágabb szemszögéből nézed a dolgokat. Természetesen az átlagember számára a napi élet fenti drámái nagyon is valósak. Az élet külső megnyilvánulásai jelentik magát az életet mindaddig, amíg az érzékeidnek hiszel: annak, amit látsz és érzel.

az jó lesz. Furcsának tűnhet. és csodásan tiszta forrást hoznak létre. Ez a szeretet fénye. hogy megtaláld a mágust és megtanuld becsülni a látásmódját. amiért élnünk érdemes”. hogy a jelenségek e rabságából kiszabaduljanak.gondolataidtól és érzelmeidtől meghatározott – látásmódodtól. de a mágus szerint a szeretet a csendben rejtőzik. hogy az élet többet hordoz. Ez mégsem tehetetlen létezés csupán! A mágus világában minden azon a meglátáson alapszik. Ez igencsak különbözik a Te . “Kell valami többletnek lennie.A halandók midig a mágushoz fordulnak. hogy merre haladnak. Az érzelem egyszerre egy valamire összpontosít. Így van ez Merlinnel is. S bár mindannyian azt tanultuk. Az első lecke arra szolgál. mást viszont nem. Tehát az érzelem is. Összehasonlítja az új élményt a régiekkel és döntést kínál: ez jó. átszáguld közöttük. a szeretet érzéshullám. a dolog nem egészen így áll. Merlin egyszerűen csak van. Mielőtt azt mondhatnád “ezt szeretem”. ami történik! Mert akármi történik. Az értelemnek megvannak a saját. gondolták. az rossz. sem késleltetettek -. A mágus világelfogadása tehát az önelfogadás fényében történik. mi lehet ez a többlet. A mágusnak viszont nincsenek ehhez hasonló válaszai – sem azonnaliak. Érzelmeid azonnaliak. Az első lecke tehát: tekints a határos énednél mélyebbre. Ha kis időt csendes üldögéléssel és odafigyeléssel töltesz. engedd. s ne csupán azzal. Az elutasított dolgok . el kell utasítanod más lehetőségeket. de a tiéd is! A LECKE MEGÉLÉSE Merlin mondanivalója finoman hat. de ettől alig eltérő útjai: a “szeretem ezt…” alapvetően azt jelenti: “Szeretem megismételni azt. az értelem is kiválasztó elem. Lépésről lépésre fog ez megvilágosodni számodra. Senki sem ismeri igazán e rejtett vizek életét. A létezést vagy a szeretetet nem tudjuk erőfeszítéssel elérni. Az érzelmek tehát azonnali. Érzelmi éned érez és válaszol. átgondolatlan választ adnak minden helyzetre. s nem találod meg sehol máshol. ne feltételezz bármiféle eredményt. hogy miért látsz valamit. már érzed majd. A mágus hangja. mintha egy csendes hang suttogná: . Ha érzelemként nézzük.Találj meg! – E hang érzelemmentesen. s minden értelmet kapjon. hogy a bölcsesség elvégezze a maga munkáját! Ne várj. hogy megpillanthasd határtalan énedet! Less a halandó álarca mögé. de légy készen mindarra. az öröm pedig kiterjeszkedést és felszabadultságot. hogy mit látsz! .Tölts némi időt azon töprengve. a szavak lassan átjárnak. Engedd. A ma fakadó források vize évezredekkel. mi történik velük a mélyben rejlő kövek közt. talán évmilliókkal ezelőtt hullott esőként a Földre. e vizek a felszínre törnek. Ha viszont egyszer fölfedezted. az erős megszólításra adott pozitív válasz.tanácsolta Merlin Artúrnak. De kiszabadulva a gravitáció erejéből. bár nem tudták pontosan. hasonlítanak a tengeri rózsa minden érintésre összeránduló karjaihoz. Olyan az. békésen. hogy megleld a mágust! Benned lakik. vagy munka nélkül nem érhetünk el semmit. hogy ez megtörténjen. hogy minden én magam vagyok. önmagával harmóniában és nehezen megfoghatóan szólít. de erőfeszítést igényel. Az értelem nem azonnali módon válaszol. ezt érdemes megismételni. A finomabb rétegben a kiválasztás elutasítást is tartalmaz. te magad is látóvá leszel. mint amennyit megélünk belőle. ahogy a víz is mélyen beszivárog a földbe. . A választás nem rossz. ami olyan jó érzést okozott korábban”. A fájdalom érzelmi összehúzódást okoz. Az érzelem bevonja az emlékbankot majd késleltetett választ ad. Az agy emlékek óriási tárházát őrzi és újra meg újra. Mielőtt igazi látóvá lennél. hogy az erőfeszítés hasznos. miként a csecsemő is önkéntelenül mosolyog vagy sír.

Ne állj ellent az ilyen érzelmeknek! Ezek a választáshoz kapcsolódó régi. engedd a bölcsesség cseppjeit belső éned titkos mélységeibe szivárogni. De végül aztán kitört: . mert az értelemnek állandóan készenlétben kell állnia. ő sem lelkesedett különösebben ezért a feladatért. hiszen a kellemetlen dolgokat távol tartotta tőled. és egyetlen dolgot akar: megszületni! MÁSODIK LECKE A csoda visszatérése csak az ártatlanság visszatérésével lehetséges A mágus lényege az átváltozás Artúr minden reggel elsétált mosakodni az erdőben levő kis tóhoz. nem látom az arcom visszatükröződését. Mint minden fiú.Fogd! – mondta. nem tekintik közömbösnek: félnek tőlük. Az értelem és az érzelmek a fájdalmat. hogy nézek ki. mint a zárt rózsabimbóban nyugvó szirmok. Merlin nem száll vitába az értelemmel. Élj együtt ezzel az első leckével. megvalósítod külső világodban is. nem azért teszik. ami éri. értelmed fellázadhat. . megszokott érzelmek. a magányosság és számos további fájdalmas tapasztalás ne ismétlődjön. hogy elutasít. a csalódottság.Féltem bevallani Merlin. ami érdekesebb volt a szappannál és a víznél. kételkedéshez vagy bármi máshoz. hogy létezik. nemet mondva minden. Csak lát. aggódáshoz. ott van a béke! Tehát a Merlin világába vezető első lépésként elég azt felismerni. És a mágus válasza: . – Hogyan tudsz ilyen lelki békében élni? – kérdezik a halandók. és azt sem. hogy a mágus félelem nélkül él. A mágus elfogadással. amit meglátsz belső világodban. Értelmed azzal teszi fontossá magát. ezért elutasítják. Amikor a halandók tanácsot kérnek a mágustól. . ha csak egyetlen percet töltesz a tóban. a szenvedést. az övétől különböző látásmódra. holott az olyan finom a mélyebb rétegekben. hogy a megbántottság. kiteljesedetté és önmagaddal békében élővé lenni. a fecsegő szarkák vagy bármi más. mert Merlin őszinte örömmel tekintett rá. Figyelmét gyakran elvonták a csevegő mókusok. Marad-e így még helye a csendnek? Mert csend nélkül nem jut szóhoz a mágus! Csend nélkül nincs mód az élet igazi érzékelésére. Kérdés az. Éveken keresztül hűséggel szolgált. A kiválasztás szokása igen sok energiát emészt fel. .könnye kapják a félelem színezetét. . Merlint láthatóan nem zavarta különösebben a fiú arcán és egyebütt növekvő piszok. és igencsak meglepődött. Minden vitát a gondolkodás okoz. de amikor a víz fölé hajolok. hol kellene tisztára mosakodnom. mintha észrevették volna. és figyelj. és jutalmul egy nagy smaragdot nyomott a fiú kezébe (amivel Artúr később a vízen kacsázott). ami felmerül benned. Ez a varázslat kulcsa! Mindazt. hatékonyak voltak-e az értelem taktikái? Az értelem sikeresen tehet eszessé. unalomhoz.A fiú feltekintett. Amikor e lecke feldolgozásán töprengve üldögélsz. Nem tudom. de tisztálkodj meg végre! Artúr lehorgasztotta a fejét. de ettől még aligha leszel képes boldoggá. ügyelnie kell arra. A mágus benned van.Lassan babot vethetek a füled mögé! Nem bánom. sőt örömmel nyugtázza mindazt.Nézz magadba. Érzelmeid csatlakozhatnak ehhez a bizalmatlansághoz. de a mágus nem gondolkodik.

Ha egyszer már címkét ragasztottál valamire. A történelem során bármit megláttak. Az ellenséggel csak megküzdeni tud. egymással szorosan összefonódó rétegekből álló képet látunk. Számára nincs por a lencsén.és legyőznivalónak tekintették. egy legelésző őzsutát vagy az éjszakai égboltot. barát vagy ellenség-e a másik. Merlint mindez szinte egyáltalán nem érdekelte. címkéidet látod. mert a tekintete ártatlan. hogyan viselkedjék. örökösen újnak látja azokat. nincs önképed sem. már ítéleteket hordoznak. megkérheti. Nem homályosítják el ítéletek. Mindenből ugyanaz a halk dallam szól: . többé nem az adott dolgot látod. Amikor úgy hiszed. meghívhatja lakomára. hogy ismersz valamit . Minden madár és állat nevet kapott. mint a por a lencsét. bárhova tekint. miért látja mindig újnak a világot. s így számára a világ frissen ragyog. címkék. valójában saját ítéleteidet. ami elárulja. még ha igyekszünk is teljesen őszintének lenni. s elmélkedésük minden perce magában foglalja a mindenséget. de tévedtem. Az én jelenti legsajátabb nézőpontodat. Még ha ítéleteinket nem is hozzuk a felszínre. mert érdekeik más irányba húzzák őket. és meghatározások. mint aki körültekintve mindenhol önmagát látja. győzelmekről és vereségekről. Amikor magunkra tekintünk. hanem csupán a címkét helyette. az idegent másképpen. A LECKE MEGÉRTÉSE Az ártatlanság természetes állapotunk. A barát és az idegen értelme között tátongó hatalmas szakadék telis-tele van értelmezésekkel.legyen az akár saját magad -. mielőtt az önképünk eltakarja. a dámvad vagy a csillagképek – a nevét sem tudják. Amint megpillantja – de csak akkor! – a jelet. csakis az ártatlanság állapotában lehetsz. Ugyanakkor órákig el tudnak nézni egy göcsörtös fát. engedetlenséged az ártatlanságod elvesztését jelentette. A Földet felfedezni. Növényeket neveltek az élelmezésre és az örömszerzésre. mint például – barát. A halandók is örömmel éltek volna e megragadott figyelemmel. mint az átlátszó lencse. az élet összefüggéseiben látja azokat.. A mágus tisztában van én-je és önképe létezésével. az évek alatt felépített. Ha két ismeretlen lovag találkozik az erdőben. Ha nincs tükörképed. s amennyiben bennünket saját képére és hasonlatosságára alkotott. a mi világunk is tükör.Vedd észre önmagad! – Istent olyannak írhatnánk le. Az ártatlanság állapotában ez a nézőpont tiszta. hogy mondja el történetét. A mágus mindig önmagát látja. Az ember arcán a vonások és a ráncok elmúlt örömökről és bánatokról. Kifelé lenyűgözik őket a dolgok. A mágusok gyakran a legközönségesebb dolgoknak – mint például a tölgyfa. látásmódunkat elhomályosítják.Azt hittem. Az egymás leírására használt legegyszerűbb szavaink. de ezek nem vonják el figyelmét. rögtön valamilyen jelzést vagy zászlót keresnek egymáson. A halandók igen különlegesnek találják a mágus látásmódját. De ártatlanság nélkül az én csak torzított képet közvetít. álmokról és tapasztalásokról árulkodnak. A barátot átölelheti. Ezt egyszerű szemléltetni. azt elnevezték. Mivel a mágus nem tesz címkéket a dolgokra. Merlin azt mondta: . rokon idegen -. A barátot az adott módon kezeljük. S ha figyelmedet nem vonja el az önmagadról alkotott kép. a lovag máris tudja. és használni kezdték. .Hiányzik belőletek az ártatlanság. Amikor arról kérdezték. A teljesség távlatában.

s bármit tapasztaltál. Mindegy. A LECKE MEGÉLÉSE Miután elolvastad ezt a leckét. elképzeléseket vagy konkrét tárgyakat. A tulajdonságok létéhez a te közreműködésed szükséges. És máris rohansz valami újért. már korábban megtapasztaltad. finomsága.Pedig kimondtad a megfelelő szót: átalakulás. mint a rózsa szirmai. érzelmeket. Harag. amikor közönséges dolgokat látunk meg. tiszta és világos. Bármit gondolsz. . kecsessége. hanem létezésének valamely új vonása: kedvessége. és próbáld meg visszaszerezni az ártatlanságodat! Először is tudnod kell. De saját magadnak kell állandóan átalakulnod. Sosem hervad el. Az értelem nem tud e címkék nélkül működni. akkor frissen. hogy az ártatlanság nem veszhet el. adj magadnak egy kis időt. hogy képeket hívsz-e ehhez segítségül. hiszen Merlin szerint az ártatlanság az értelem fölött áll. egy hajóra. . – A világ hatalmas és a természet tele van különféle nézőpontokkal és átalakulásokkal. . Hallom az értelmed sóhajtozását: “Már megint ez az ősi jószág”. újszerűen léteznek. Ez a tapasztalat mutatja. . A mágus sosem látja ugyanazt a dolgot kétszer egyformának. értelmünk villámgyorsan átszáguld közöttük. Saját lelkével ad nekik életet. mit ne csinálj. Így lát a festő. azt várva. Észrevetted. a csillagokat nézni? – kérdezte. a könnyűséghez. nem magának az őznek a látványa ragadja meg. Felejtsd el mindezt. idővel elunod. ő hozza létre azokat – látása által. hogy a tudatod nem képes elfojtani a súlyossághoz. Úgy bontakoznak ki. .Nem értem miért baj ez – mondta egy falusi öregember. – folytatta Merlin.Csodálkozol. Mindannyian milliónyi előre gyártott címkét hordozunk fejünkben. Ne ítélkezz a jelen élethelyzeteden! Ettől fáradttá és borúlátóvá válhatsz. – ismerte e Merlin. hogy a tulajdonságok valami halvány érzést ne keltsenek benned. S így teszünk valamennyien. Olvasd el a következő szavakat: Súlyos – Könnyű Fekete – Fehér Nap – Hold Vedd őket sorba. Az ott kint lévő dolgok végtelenségét nem is lehet tagadni. de megéri! Saját ártatlanságod az egyetlen létező virág. hogy egy percig sem tudod a tölgyet. Amikor pillantása az erdőn nyugszik.Ez így igaz. A megközelítés működni fog. s ezért a világ sem veszít frissességéből.Merlin szerint a dolgok ilyen mániákus felcímkézése az értelem tevékenysége. a fehérséghez kapcsolódó érzéseket? Elolvasni sem tudod ezeket a szavakat anélkül. de a sebesség nem tud mindenkor megkímélni az áporodottságtól. Az értelem sebessége lenyűgöző. Nem adhatod állandóan saját megposhadt önmagadat a világnak. hogy az viszont mindig új legyen számodra. a szarvast. Rátekint egy kosár gyümölcsre. Pedig az unalom a közös panasza a halandóknak. de az érvelésed alapján soha semmi sem válna unalmassá. Ha részvételed ártatlan. félelem és vádaskodás boríthat el. egy felhőre. Friss szemmel mindenki észreveheti ezeket a tulajdonságokat. Türelmesnek kell lenned. a feketeséghez. nem? – Az öreg bólintott. félénksége. -. s ahelyett hogy e dolgok egyszerű befogadója lenne. a legnagyszerűbb helyzetekben is. és tapasztald meg hordozott tulajdonságaikat.

miután Merlin több órán keresztül bámult a tavacskába. azután jövök én”. hogy elpusztuljanak. úgy meglepődnél. Értelem nélkül nincs élet.Láss ártatlanul. A lét minden molekulája mögött tudatosságnak és értelemnek kell állnia. Küldj egy kamerát a holdra. hiszen szerette az életet. De a másik értelem számára a végtelen lélek és a szépség kifejeződése. – Az értelmed szerint csupán fa. amit látni akarsz. amelyet nem határoz meg az. Visszanyered saját ártatlanságodat. majd hozza vissza a filmet a földre! Ha nincs emberi lény. hogy életet adhass! – Ez Merlin életének varázslatos hitvallása. olyan látásban. Merlin azt mondaná. A súlyos vagy a fehér szó olyan érzéseket kelt benned. Amíg az értelem a világ színét. a mestere vén darumadárhoz hasonló. mégpedig szeretetből fakadó tett. mit nézett. valójában önmagát érzékeli. De mi magunk sem léteznénk. mely szerint “előbb van a világ. . Egy nap. ha senki sem nézi a Hold képeit. De lelke a fény birodalmában lakozik A díszlet változik. melyek kizárólagosan a tieid. de Merlin szoborként állt ott. hangot sem adott. . vastagságát és tapintását jegyzi. szarvasok és a csillagok szemlélésének feladatát. hogy hanyatt esnél – mondta Merlin. hanem csupán a fotonok pillanatnyi hatását tükröző kémiai anyagok. Ilyenkor Artúrnak úgy tűnt. Az ártatlan látás titka az új nézőpontból való látásban rejlik. Nincs semmiféle érzékelés nélküli súlyosság vagy fehérség “odakint”. HARMADIK LECKE A mágus szemléli ugyan a világ keletkezését és elmúlását. nincs tevékenység. tapintás. íz vagy szag a tudatosság bármily kicsi közreműködése nélkül. A lecke végkövetkeztetése tehát: . A szemed életadó. Valahányszor kipillantasz az ablakon. fényét. amely a lápban ácsorogva halra vár. . Kíváncsi parasztok jöttek oda hozzá. Nem akarta. mert egyedül ez ad számunkra életet. A halandók nehezen értik meg ezt az egyszerű tételt.Tényleg? Miért? – kérdezte Artúr. Ezért vette Merlin annyira komolyan a fák.Ha tényleg látnád amott azt a fát. ami hiába vágyakozna megszületésre. ha először egy ártatlan Létező nem látott volna meg bennünket. Éppen ezért rendkívül fontos ártatlanul tekintenünk a világra.Nem – mondta Merlin. . hang. Nincs kép. a fiú nem tudott ellenállni a kísértésnek. A film éppoly halott. a jelenlétüket sem vette tudomásul. ha majd felismered a teremtés minden elemében ott lélegző szeretetet. Az Isten értelmében egy kedves teremtmény minden elképzelhetőnél kedvesebb. és megkérdezte. de a látó ugyanaz marad Tested az a hely. másként a világegyetem élettelen gázok és holt csillagok összevisszasága lenne. amit emlékeid otthonnak mondanak Merlin általában szívesen kivonult a halandók látómezejéből. hogy felvételeket készítsen az összes kráterről és völgyről. valójában a képek sem léteznek.csupán más dolgok eltakarhatják. – Hiszen az csak egy fa. mert ellentétesen hangzik a legmélyebb előítéletükkel. tekinteted alkotásra buzdítja az élet erejét. Ez volt az egész világegyetem létrehozását megalapozó cselekedet. mint maga a Hold. aki megnézze a képeket. maga a Hold sincsen. de egy-egy késő nyári estén olykor fél lábon ácsorogva találták a szántóföld szélén.

vagy akár álom nélkül alszol.Hát nem nyilvánvaló a válasz? – kérdezte Artúr. de nem szoktak hozzá magához a Tudáshoz. de a látó ugyanaz marad.Nem tudom megmondani! – válaszolta Merlin. De én mindenütt megtalálom magamat. Közvetlenül a forrásból meríti az élet vizét. hanem nézi és megérteni. Amikor a tanú tökéletesen jelen van. Tudnak dolgokat. Benne él minden atomban. de később már nem tudtam volna megmondani.Mit csinálsz? – kérdezte a fiú reszketve. Ezért nem a te szemed segítségével kell látnia. kaotikus sebességgel szállhat el. Egy alkalommal Artúrban megfagyott a vér a félelemtől. Mielőtt találkozunk a bennünk élő mágussal. és nem külső tényekben bízik. vagy érintünk. Az értelem a világegyetem kötőanyaga. mint a legnagyobb bolond. A látás – a szó legszélesebb értelmében – akár álmodás vagy alvás közben is történhet. amint mindketten aludni térek. hogy ő maga az értelem. . mert ez nem az értelemtől származik. A tanú sosem pihen. A mágusnak nem kell nyitott szemmel ébren lennie ahhoz. . Egy köteg energia. A félelem velünk született.A legragyogóbb halandó sem jobb. vagy az álmodik rólam. és a gyönyörűség egyetlen pillanatát sem vagyunk képesek az elmúlás miatti aggodalom nélkül élvezni. . fül a fül mögött. – mondta Merlin. Ősi állapotukban ezek az alkotórészek formátlanok. az álmaid itt vannak: bent. A mágus számára ez nem puszta elméleti fogalom. Úgy repült át az ösvény fölött. egyetemes értelem nem csupán valami távoli alkotó erő. hogy létrehozza a világ csodálatos életét. hiszen látni annyit jelent. A mágus tudása tiszta forrás. Szem a szem mögött. értelem az értelem mögött. mint ébernek lenni az egyetemes értelem számára. amikor Merlin egy hatalmas mészároskéssel őrülten hadonászva futkosott. Ezért másik erőre van szükség ahhoz. A tanú feladata nem az. amelyet emlékezetünkben raktározunk. mindent megért. mindig ébren van. . – Te nem így gondolkodsz? . tehát ki tudhatja. az érzékelésünket és az értelmünket kell igénybe vennünk. . A mágus tudása még alvás közben is jelenvaló marad. s ez bizony egészen különlegesen hangzik. hogy lásson. a mágus tudása nem változhat: a díszlet jön és megy. mindent tudó.Gondolkodom – válaszolt Merlin. hogy beavatkozzék a változó világ dolgaiba. . kis füstfelhőhöz hasonlóan. alapvetően energiából és közlésből áll. a közlés véletlenszerűen apró darabkákra hullhat szét. A halandók zavarba jönnek az ilyen kijelentés hallatán. melyik részem álmodik egy másik részemről? A LECKE MEGÉRTÉSE A bennünk élő mágust tanúnak is nevezhetnénk. mindig tudatos. Minden egyes atom felbontható ezekre az összetevőkre.Ugyanazokat a félelmetes rémálmokat álmodják és aggódnak a halál miatt.Azt hiszed. A mi tudásunk tanult magatartás. A mágus tudása veleszületett. ahhoz. mert saját belső látásával látja. hogy bármit is tudhassunk. mint egy röppenő álom. akkor is ha álmodsz. Függetlenül attól. – Észrevettem egy szitakötőt és meg akartam nézni közelebbről. hallunk. és érdeklődésünk szerint csoportosítunk. hogy én álmodom-e a szitakötőről. s ebből következően sajátosan válogat. Nem a szem a látás nélkülözhetetlen szerve? Mindaz. Merlin keményen a fiú fejére koppantott. amit a viszonylagos világban látunk. A mágus számára az éber.. hogy milyen hogy milyen változások történnek a világegyetemben.

hogy “ott kint” és “itt bent” besorolásokban gondolkodna. csupán megszokásokból épülnek föl. A létezés valamennyi formája – legfinomabbtól és leganyagtalanabbtól kezdve a legdurvábbig és legszilárdabbig – a szemlélőtől függ. ami minden képet összegyűjt és torzítás nélkül továbbít. a molekulákat pedig atomok alkotják. akár a lencse. és azt mondja. hogy nem látod egyszerre mindkettőnek! A különböző valóságok létezhetnek együtt. éppolyan könnyen el is tüntethetjük őket. A határok. A fény megjelenhet a menny. Merlin hirtelen megállt. hiszen gondolatok alkotják. akár a saját testedhez. de elvont is. A világ változásai tehát teljes mértékben az érzékelés . Kiindulhatunk az “üres” térből. Ahelyett. ha kész vagy a nap és a közöttünk levő teret is szilárdnak mondani. de másik szinten kulcsfontosságú gondolatok hordozója. hogy egyesít. de vedd észre azt is. Szilárd abban az értelemben. de mindegyik a létezés számára annak megfelelő lépcsőjén áll. milyen könnyedén meglátod benne mindkettőt. atomokat. míg a racionális gondolkodás mindig szétválaszt. a téged is körülvevő ultraibolya sugárzás teljesen elkerüli a figyelmünket. vagy esetleg mindkettő? Figyeld meg. a szellemit és a tárgyit. és a fény is tudatosság. mit jelent ebben az összefüggésben tanúnak lenni. a mágus viszont mindent önmaga részeként lát. és a korlátlan energia 99. Rendes ébrenléti állapotban mindannyian látjuk a tárgyakat. s mindet csupán fénynek az óriási állandóan változó térben. nevezheted ezt a papírt szilárdnak. -. Kipróbáltam. 9999 százalékban üres térből áll. milyen érzés. Amikor valaki halálközeli élményt él át. Mivel a szomszédos atomok közötti távolság óriási. molekulákat és így tovább. vagdalnak és darabolnak. csak a szüntelen folyamatot érzékeli. Enne a fajta tudatosságnak előnye. de a tanú fényt lát. S mivel mi húztuk meg a határokat. mint a Föld és Nap távolsága-. A fény a magasabbrendű létezés tartalmi hasonlata. Más energianyalábok.Nem – válaszolta Artúr. Akkor tehát ez a tárgy most papír. hogy a halandók késként használják az értelmüket. A LECKE MEGÉLÉSE Nem könnyű elmagyarázni. mígnem a teremtés folyamata eljut a kívánt tárgyakhoz. Kvantum szinten az atomok korlátlan energiát képviselnek. energianyalábokat építhetünk. – Nos akkor valószínűleg tévedtem. vagy egy másik világ képében.arányaiban nagyobb. a valóságosat és a nemvalóságosat. de a mágus számára a mi megszokott világunk is csupán kép: a tudat kivetítése. A szilárdnak tűnő tárgyak semmivé változtatásának tapasztalatát meg is lehet fordítani. hogy a fa rostjait dolgozták fel papírrá. gondolat. Ami azt illeti nagy adag erőszak rejlik abban.Minden tudatosság fény – mondta Merlin. “beléptem a nagy fényességbe” valójában csak énje finomabb rétegét tapasztalta meg. Valamely szó egy adott szinten csupán tintapontokból áll. . a papírt molekulák. Ha úgy akarnánk. amit ti. mint pl. a szilárd papírt is semmivé oszlathatnánk szét a következőképpen: a könyvoldal papírból készült. . Az volt a benyomásom. az értelem működésével jön létre. a tárgyat egy másik középpontban levőnek. A mágus szemében ők ketten azonosak. amelyekkel szétválasztjuk a mennyeit és a földit. halandók ésszerűségek mondotok. miszerint alig tudja megmondani. A racionális értelem a világban “kint” levő tárgyakat időben és térben nézni. Önmagát pedig a fény középpontjában levőnek. Nézz figyelmesen erre a könyvoldalra! Ez egy tárgy.. más szavakban. Ebből adódik Merlin válasza. A mágus szeme olyan. vajon ő álmodott-e a szitakötőről vagy a szitakötő álmodott-e őróla. A különbség csak a szétválasztás esetén.

. megtermékenyített sejtben. ha a mágus nem tudja megmondani. mert most éppen egy kiemelten teremtő folyamat részeseként az univerzum fényét egyetlen fókuszban a saját testeddé és értelmedé alakítod át. Miért létezik a világ? Mert valami hatalmas tudatosság meg akarta írni az élet kódját úgy. Nincs meghatározott helye. Nem csoda. Más szóval az étkezés csupán annak megvalósulása. és hol kezdődik a világ. S erre az egyetlenre sosincs válasz. miközben valójában a tudatok közlésének eszköze. Rátekintés nélkül a világ láthatatlan lenne. Te látónak teremtettél. amit elfelejthetsz.erején múlnak. Tekintsük a fentieket megértettnek és lépjünk tovább! A Földön mindent a Nap nevű csillag táplál. önmagad vagy. .Nem igaz – válaszolt Merlin. az orr. a saját testedet is ebből a forrásból építed. A látó szem mögött csupán a maga a tudatosság van. Ha nem tudnád. a világ pedig látnivalónak. ami körülvesz bennünket. vagy könyv álmodik téged? NEGYEDIK LECKE Ki vagyok én? Egyedül ezt a kérdést érdemes feltenni. amely életet ad az érzékeinknek. stb. de ez csak azért igaz. Merlin szemével nézve. majd figyelmeztet az erdő – bíztatta Artúrt. a nyelv. Ez nem metafizikai misztérium. mint a fül. . Úgy tűnik. Ilyen például ez a könyv. azután szaporodó sejteké alakul át. és különböző alakjaik megtévesztőek. Álmodod ezt a könyvet. hogy azok azután életet adjanak mindannak. Az étel átalakított csillagfény. hogy végtelen sok szerepet játssz el. a fülek. azt mondhatnád. . hogy a csillagfény csillagfényt vesz magához. Ez a fény – bár sokféle formát ölt az örvénylő gázoktól és a kvazároktól kezdve a lóherét rágcsáló nyúlig – mégis mindig csak fény marad. de ezek egyike sem te vagy. A sorsod. idővel a sejthalmaz meghatározott részei változatos funkciókra kezdenek koncentrálni: ezekből a funkciókból alakulnak ki a szemek. Ha tekinteted tette láthatóvá a világot – kérdi – ki vagy mi alkotta a tekintetet? Ki látta szemet azelőtt.Ez a világ csak általad létezik – válaszolta Merlin. de mindenütt jelen van. hogy a szem látott volna? A válasz: a tudatosság. neked meghatározott helyed van. s az minden fa tövében megtalálható. mi a könyv. az egész világ az önmagával folytatott közlés eszköze volt. hogy az idő lapjain keresztül bontakozzék ki.Úgy szeretnék csodákat tenni! – kérte egy napon Artúr. Az anya méhében az embrió egyetlen sejtje még érzékek nélkül jön létre. A szem egyáltalán nem úgy néz ki. – Ha valaha elfelejtesz valamit. csupán furcsa kódokat hordozó jelek gyűjteménye. – Az egyetlen. – Nem elég nagy csoda ez? A mágus ezt a csodás érvelést a végsőkig elviszi. De minden érzékszervünk kódolt információként már jelen volt legelső. és az erdő sosem emlékeztetett – vetette ellen a fiú. s amikor elfogyasztod. Az információ a tudatosság tárolható formában történő megnyilvánulása.Gyakran és sok mindent elfelejtettem már eddig is. . hol ér véget saját teste.

kinyitotta az erszényt és a levegőbe szórta az aranyport. Merlin sok évre eltűnt Artúr világából. – És a keze között megjelent az aranyportól duzzadó zsákocska. . És válaszom ez: régi barátod és tanítványod. De Merlin ismét csak a fejét rázta.Talán részt vehetek a lakomán. De Merlin zavartan viselkedett. s végül csak a mágus meg a király maradtak a nagy csarnokban. mintha sosem látta volna még. de a mágus kérdése hamarosan játékká alakult. királyi lakomát rendezett. ha az vagy. Merlin a pillantásával kereste – és őt is kutasította teremből. . Hosszas várakozás után jelentkezett egy fiatal apród: .A szél? Hiszen nem mondott semmit! . A mágus maga a világ. aki a nagyobb világról álmodik. mint Ádám fia. és úgy nézett egykori növendékére. aki megmondja. Férfi a férfiak között stb. hogy ő a király. Sorban mindenkit elbocsátott. . s a királynak nem maradt más választása. minden bolond tudja. akinek tartalak. mindannyiunkon kifogtál – ismerte el Artúr. ahonnan beláthatott a nagy terembe. – mondta Merlin.Nem tudja egyikőtök sem. amely a helyi jelenségekről álmodik.Számos válasz röppent fel: Uther Pendragon fia. amikor Camelot erdején átsétált. . A mágus nem helyi jelenségnek gondolja magát. Az egész udvar zavarban volt. Merlin egyik választ sem fogadta el. De én biztosan tudom. de mielőtt tiltakozhatott volna. és kurtán-furcsán kiküldte az apródot a teremből. Camelot uralkodója. hogy ki vagyok. hogy ki vagy te – válaszolt. – Így kellett tennem. és igencsak bosszankodtak. Artúr király a mester viszontlátása feletti örömében. mégis a testnek Nevezett ujjlenyomatban lakozik.Miért dobtad ki az értékes aranyat? – kiáltott fel Artúr nem tudván uralkodni magán. . amint Merlin az ablakhoz lépett. – Pillanatnyi mérlegelés után Merlin a korábbiakhoz hasonlóan ezt a választ is elutasította.Mindannyian tudjuk. de egyikük sem lépett előre. – suttogta. azután egy napon hirtelen újra feltűnt. például az olyan szellemes válaszokat sem. .Bár a lélek nem helyhez kötött.Ő Artúr! – kiáltotta egy hang -. Meglepődve figyelte.Artúr igen meglepődött.Merlin. és hangosan így szólt: . Albion virága. Merlin az egybegyűlt udvarhoz fordult.A Kerekasztal lovagjai zavarba jöttek. kicsoda ez az ember. mert csak a szél mondta meg. mint hogy ő is elmenjen. Végül Guinevere maga is megszólalt: Ez az én szeretett férjem. igaz lelkedre. ki vagy te? . Anglia királya. Merlin feltekintett. . . – De mondd meg. hogy kicsoda ő? – kérdezte ismét.Merlin a fejét rázta. . De kíváncsiságában egy nyitott ajtóhoz ment.Ezt a zacskó aranyport annak adom.Pontosan A LECKE MEGÉRTÉSE .

a szavak. pedig csupán a testedhez tartoznak. három gyermeke van. ahogyan a sziklák. Bár hasznos. Leírja.A testem olyan. Tudatgomolyagnak látja. a vágyak és az álmok is áradnak és alakot öltenek. ami formát ölt a világban. hogy gondolataink a fejünkben zajlanak. mikor és hol születtél. továbbá kölcsönt vett fel. még nem ismersz engem – magyarázta Merlin. édesanyád mindennél fontosabb volt számodra. de mégis félrevezetők. hogy ismered az arcomat. A legtöbb esetben a határok által tapasztaljuk meg önmagunkat. Attól. hogy a vágyak és az álmok nem kötődnek anyaghoz. melyik születési bizonyítvány a tiéd. . hiszen az otthonban talál a test védelmet és nyugalmat. ha van neved – pl. Fel sem . hogy valaki a nevemen szólít. Test nélkül az ember még azt sem tudná. címkék. de csak akkor. Cornellben tanult. Merlin szerint ezt cselekedték a halandók a saját testükkel. a fák. Merlin mégsem tekintette magát hontalannak. s te magad sokkal több vagy testednél. . Néhány év elmúltával jelzi. nős. Azt mondta: . kik a szüleid. Feltételezzük. hol van otthon. A halandók nem létezhetnek korlátok nélkül. felfedezheted. Ha túl sok kabátot rakunk a fogasra. A LECKE MEGÉLÉSE E lecke megtapasztalásához egy időre el kell felejtened a nevedet. A feltételekhez nem kötött szellemet zárnák a feltételek csapdájába. Úgy tűnhet. magát a fogast már nem is látni. Akkor tedd fel a kérdést: Ki vagyok én? Ha elhagyod a nevet és a formát. Ki látott már akár csak egyetlen gondolatot is megszületése előtt? Ki képes követni a gondolatot a maga változásaiban? Merlin sosem értette. előítéleteket és álmokat aggattak. De olyan gyorsan röppennek ki meg be. Az emberi testtől többé már nem látni a valóságot – a tudatosság időn áthaladó folyamát – mert a múlt súlya nehezedik rá. mint valami pihenőhely. legelőre. de ezt sem tudjuk bizonyítani. ha arra a dombra. kastélyra is azt mondjuk. e határok közül sok tartozik hozzád. hogy akár azt is mondhatnánk. Az az egyszerű tény nem zavarja a mágust. A mágus nem helyi jelenségnek gondolja magát. hogy “én vagyok”. Nem szívesen tartózkodnak olyan helyeken. amire hiteket. A neved címke. ahová gondolataim haza-hazatérnek. Harmincéves kor körül a személyazonosságodat már a szavak ládájába lehet zárni. miszerint a “szilárd” egyenlő a “valódi”-val. Nem korlátozzák a határok. ebből tudhatod. – Ám mondjuk erre az adagnyi húsra és csontra. A halandó test Merlin szemével nézve ruhafogas. Szerepet játszani is korlátozottságot jelent. a test viszont szilárd. még idegen. ahol a halandók otthonosan mozognak. Testük határozza meg.Attól. ami helyi jelenségekről álmodik.A mágusok a kozmosz polgárainak tekintik magukat. és meghatározások jelölnek. félelmeket. inkább a levegőben laknak. de hamarosan korláttá lesz. miért ragaszkodnak a halandók testükhöz. Ezért lényegtelen számukra bármiféle helymeghatározás. hol vannak. ki vagy valójában. hogy az is “én vagyok”. A halandó éltben bennünket nevek. A ládika falai például a következő mondatokból lehetnek: katolikus adófizető. aki nagyobb világról álmodik. – Lehetnek e tények pontosak. A mágusokban nincs meg a mi megszokott előítéletünk.A mágusok és a hozzájuk hasonlók általában örömmel maradnak névtelenek és helyhez nem kötöttek. Amikor kisgyermek voltál. a helyek. milyen iskolába jártál és mi a foglalkozásod. mégis mindenki állandóan különböző szerepeket tölt be. A mágus maga a világ. A mágus különös viszonyban van testével.

De valójában nem az vagy. Vagy fordítsd figyelmedet a hallgatóra. címkékhez és szerepekhez kapcsolódott. Amikor orvosi gyakorlatom során diagnózisokról. de még mindig határozott gondolat nélkül. Csak önmagad vagy a tudatosság állapotában. aminek léte ehhez a kis testhez kötődik – mondaná Merlin. mert szokásaink alapján a gondolkodási folyamattal azonosulunk. akkor ezek bennem az orvos gondolatai. stb. Veszélyes dolog kilépni a szerepjátszásból. Számtalan ember összeroskad. Nehezen hihetőnek találod ezt. De idővel szüleink példáján valamennyien megtanuljuk saját szerepeinket. pillants a szemlélőre! Ezekben az esetekben azonnal érzékelni fogod az éber. A valóságosság nem meghatározható. tulajdonképpen nem te gondolod mindezt. életét fojtogatónak láthatja. bármennyire is jól töltöttük be azokat. csendes. mintha kitágítanánk tapasztalásunkat. Figyelj az olvasóra. de attól a fénye még betölti az égboltot. Figyeld éberen a nap során azokat a kurta perceket. ha szeretett társuk meghal. receptekről gondolkodom. Csak amikor felnőttél. igyekezd elkapni a tiszta és egyszerű létezés pillanatát! Ez a mozdulatlan. egy érzékelés mögött! Mielőtt holnap kiugranál az ágyból. Az anyaszerep vagy az orvosszerep természetesen hasznos. Gondolkodás. “Teljes”-nek lenni a mai társadalmunkban azt jelenti: a lehető legtöbb szerepet hordozni. hogy elkapd tekinteteddel a megfigyelőt. Mit csinálsz hát tulajdonképpen? Megszakítod a megfigyelés folyamatát. pedig a fejedben lakozó gondolatok nem tartoznak hozzád. mielőtt elkezdenél az előtted álló napon gondolkodni. mert minden megfigyelésen túl ott áll a változatlan megfigyelő. Mit jelent a minden szereptől való szabadság megtapasztalása? Valójában eléggé egyszerű. Ezek az anya gondolatai. ha gyermekei felnőnek és elhagyják a szülői házat. Az egyszerű létezésnek ez az állapota meg-megismétlődik a nap során. A legtöbb gyermek számára nehéz elfogadni. hogy anyja életében az anyaszerepen túl másnak is helye van: ilyen a kisgyermek természetes önzése. ha szorosan azonosulsz az általad játszott szerepekkel. amikor alapvető emberi énedet megtapasztalod egy lélegzet. Ha mondjuk a gyermekére gondoló asszony vagy. . gyermek. s az is végighúzódik a napunkon. csendes mégis nagyon is élő tudatot. Erre általában nem adnak választ a szerepeink. hogy az ő életében más is létezhet. Egészen emberivé lennünk valóságossá tesz bennünket. Számára a teljesség a minden szereptől való elszabadulást jelenti. és egy napon mindannyiunknak szembe kell néznie a “Ki vagyok én valójában?” kérdésével. Ugyanakkor a másodperc töredéke alatt kiléphetsz szerepeidből ha akarsz. Csak kevesen veszik észre. hogy mi lehet vele az iskolában. Időtlennek lenni ijesztő távlat lehet. A nevedhez. amikor zenét hallgatsz! Vagy amikor szivárványt nézel. dolgozó nő stb. hogy más szerepeket is átél: feleség. akire gondolsz. De a mágus egyáltalán nem így látja a helyzetet. akad egy röpke pillanat: amikor már ébren vagy. mint az anyaszerep: rögzült elképzelésed alakult ki személyéről. amíg ezt az oldalt olvasod. de véges. hogy nem maradt idejük valódi énjük felfedezésére. A látó minden időhöz kötött tapasztalás időtlen szereplője. testvér. névtelen állapot rendkívül megnyugtató. ha azonosítod magad hordozott szerepeiddel. vetted észre. – Hüvelyk és mutatóujjaddal körbefoghatod a Napot. de nem léphetsz be a mágus birodalmába. a felvett szerepeidhez tartoznak. Amikor reggel felébredsz. Ha több szerepet viselünk. vagy mit készítsen neki vacsorára. ha elveszíti az állását. kívülálló. – Szabad lélek vagyok. egy érzelem. csak megtapasztalható. Ha egy nő csupán anya volt. akinek az jár a fejében. “Én” érzékelésük annyira nevekhez. mielőtt értelmed zakatolásba kezd. Ez a trükk bepillantást ad létezésed teljes bizonyosságába. és ez a látó te magad vagy.merült benned. beszéd.

Vigyázz! .kiáltott az öreg mágus egy másodperccel az után. és álla alatt megcsipkedte a holttestet. aminek a falait ellenség soha nem veszi be. Merlin ősút nyomott a fiú kezébe. A LECKE MEGÉRTÉSE Az Artúr-mondakör elbeszélései egyszerűsítenek. Forró nyári nap volt.mondta Merlin.Mi a véleményed az elvégzett munkáról? . és így szólt: . . .még a legzavarosabb is . Olyan vár. és Merlin még mindig nem szólt. tudtad volna. Minden Merlinről szóló történet .Most pedig ülj mellém! . látták időként.vagy cselekvés nem éri el.Ezt választottuk.tört ki a fiú. Sőt. s neki se kezdtél volna. .szólt Merlin. Ez saját korában sok megrökönyödést váltott ki a halandók köréhen. amikor azt állítják.vetette ellen Artúr. . . . a falubeliek elbeszélése szerint. .Igen. A mágus szármára ezek csapán a képzelet alkotásai. a nap épp a fejük felett állt. hogy Merlin visszafelé élt az időben. aztán amikor már nagyon kimerült volt.válaszolta Merlin. már a munka elvégzése után. hogy értelmetlen dolog megásni az árkot. amíg nem szólok! Artúr nekiveselkedett a feladatnak.Mert minden mágus így él .természetesnek veszi. Izzadva és morcosan erőlködött a tűző napon.kérdezte őt egyszer Artúr. s a vadrózsák szinte a földre lankadtak. amint Merlin a temetőben keresztelői ajándékokat osztott szét a fejfák között.De miért van? . éppen elég . hogy Artúr magára rántotta a forrásban lévő vizet. mintha újszülött kisbaba lett volna. . Ha te is visszafelé élnél az időben.És most töltsd be megint! Artúr ugyan megszokta. .Figyelj. A tudatosság fényében minden élő: Nincsenek kezdetek és végek. megmutatom! . ÖTÖDIK LECKE A mágusok nem hisznek a halálban. Ha egészen élő akarsz lenni. De az értelmetlenség csak többnyire túl későn derül ki. hogy engedelmeskedjék. és kivezette Artúrt a kristálybarlangból. s addig ne hagyd abba.Áss egy árkot innen arrafelé. Ennek eredményeként néhányan prófétának vagy . A molekulák felbomlanak és eltűnhetnek. mit jelenthet visszafelé élni az időben. hogy ő visszafelé élt az időben. de ez az utasítás nagyon nem volt a kedvére való. s a hallgató. Megjelent egy temetésen. igencsak álmélkodott Merlin különös lényén. s így áll a dolog a legtöbb emberi erőfeszítéssel. míg csak az egész árkot be nem temette. s Merlin olyan különös szokásai ötlöttek eszébe.Megmagyaráznád. kérdezte: .Hogy értelmetlen volt! . mint a lefekvés előtti reggeli.mondta. teljes erővel ásott. . de a tudat túléli hordozójának pusztulását.Egyiket sem látom . s az élet minden gazdagságát magában rejtő kincseskamrát őrzi. miért élsz visszafelé az időben? . meg kell halnod a múlthoz képest. aki igyekezett megfejteni. . A régi mesélők szívesen okoztak megdöbbenést.Pontosan.Elég hosszú már? Merlin megnézte a mintegy 3 méter hosszú és 60 centi mély árkot. Sok előnye van.

mielőtt még matematikailag bizonyítani tudta volna. megöregszik és meghal. . De ha egyszer eldobod ezt a megunt szokást. Ennek megértéséhez föl kell dolgoznunk a varázslók gyakorlatát. hogy visszafelé él az időben. . Mit talált vajon? Mi a mágusok szerinti téves logikai lépés a halandóság mögött? Alapvetően a testünkkel való azonosulásunk.tiltakozott Artúr. mi-szerint legfőbb tulajdonságod a halandó voltod. A halandóság bűbájának fennhatósága alá kerülünk. A relativitás megengedi. . Nyomon akarta követni az időt egészen annak gyökeréig. Halhatatlanoknak hívnátok magatokat.jövendőmondónak tekintették. A szerelem egy napja csak másodpercnek. Számunkra az idő az események egymásutánjában halad. Az időt valamennyien viszonylagos és folyékony dolognak éljük meg: minden örömteli tapasztalás felgyorsítja. Ahhoz. de a fogorvosi székben eltöltött óra örökkévalóságnak tűnik. . Tévedés azonosulnunk ezzel a folyamattal.Nem. s ez győzött meg arról.Először is menj vissza a szokás forrásához! Itt egy cseppnyi téves okfejtést találsz. minden valószínűség szerint kicsit átcsusszant a mágus világába. hogy felfedezze az időre vonatkozó igazságot: ez a valódi jelentése annak a mesének. .akarta tudni Artúr. Az időnek eme elképzelését mozdította ki a holtpontjáról Einstein. s onnan hozta magával ezt a meglepő elképzelést. . miszerint Merlin visszafelé élt az időben. hogy megkérdőjelezzük a lineáris időbe . Érezte a relativitás elméletét. így mérik a múltból a jelenen át a jövőbe vezető hosszú menetelést. csak egyszerűen megszoktátok. órákat tiktakolnak. s nem marad más választásunk.Ez nem igazságos . hogy az illető ellene szegül az élet és a halál természetes ciklusának. megváltoztathatatlan törvény hatalma alól. gyorsulását és lassulását bizonyította. Artúrt a legenda úgy tartja számon. perceket. magunkat is halálra ítél. .mondta Merlin a kristálybarlangban. Azután keresd meg a hibát a logikai okfejtésben. Ugyan Einstein némileg hasonlított Merlinhez. amikor az idő relativitását. A LECKE MEGÉLÉSE A mágus tapasztalatában az idő csupán a mennyiségekre bontott örökkévalóság. Az órák másodperceket. . hogy mit kezdünk vele? Az időtlen apró darabokra való felszabdalása hozza létre az időt.Eldobni a halált? Hogyan? . Vajon az idő ilyen új elképzelése valóban megszabadítana a haláltól? A mágus szerint a halál csupán hiedelem. mint elfogadni a halált. az kiszabadult a minden élő öregedését és halálát jelentő.Ti halandók a Haláltól veszitek a neveteket is . mert láttok másokat megöregedni és meghalni. Valamennyien megöregszetek és meghaltok. Úgy tűnik. Minden tévhit téves érvelésben gyökerezik. Ezért indul a mágus utazásra. Minden prófétáról azt állíthatnánk. kiszabadulsz az idő hálójának rabságából. hiszen még meg nem történt dolgokról beszél. azt a jelentést hordozta. amikor kilép a világból.állította Merlin. s mindmáig ez a jellemző ránk. mint aki "király a múltban és a jövőben" és ő is kitört a halál bűvköréből. a mágus akkor születik meg.Valamennyiünket az időtlenség vesz körül . önazonosságunkat az időköz kötöttből át kell tennünk az időtlenségbe. de ha egyszer magunkévá tettük ezt a logikát. és vágd ki! Nagyon egyszerű. hogy megtörjük a varázst.A halált nem mi választottuk! Arra ítéltettünk. bennünket. ha az Élet alkotásainak hinnétek önmagatokat.A kérdés csak az. Ha valaki napról napra fiatalodik. ha ugyan egyáltalán meghal. minden fájdalmas pedig lelassítja. ha valaki visszafelé él az időben. De mélyebb értelemben a középkori gondolkodó számára. Az emberi test megszületik.

Ez a te végzetes hibád . A haláltól való érzelmi félelem ezen gátak egyike. hogy mi élőnek vagy halottnak tekintjük." és megint fejezd be azzal. hogy hatását nem is lehet rögtön látni. Látva a fiú csalódott képét. a napsugár pedig nem. A fény. hogy az energia nem születik. s akkor a halandóság közepette is tiéd lesz a halhatatlanság. Hozhatunk más példákat is. Pedig csak arra mutattam rá. Töröld le kicsorduló könnyeidet! Engedd valamennyit felszínre jutni. míg a falevél és a talaj látható. Amíg nem szakítasz azzal az elképzeléssel. A napsugár energiája falevéllé alakul.különös és nem várt összefüggést fedezhetsz fel. nem rablom el a testedet. sőt dühöt. .Ne félj. most meg kell tanulnunk annak megfelelően élni. .mutatott rá Merlin. mint jelenséget félelembe burkolták. Például ha a világegyetemet energiaraktárnak tekintjük. . megállás nélküli ki-és belégzést végzed. Ülj le papírral. Energiaként mindig itt leszel! . amíg nem végeztél! Figyelmeztetés: ha rosszul érzed magad. A tudat viszont túléli az őt hordozó molekulák halálát. mert az energia nem elpusztítható. bár ez a félelem annyira mélyen gyökerezik. hogy öt percig fel sem emeled! Írd le azt a mondatkezdést: "Félek attól. amelyek megkönnyítenék a halhatatlanságba vetett hitünket. hogy." majd fejezd be akarod szerint! Ne hagyd abba. A molekulák alakulnak és felbomlanak. zavaró körülményektől mentes szobában! Tedd a tollad hegyét az első papírra és határozd el. nincs kezdete és vége. Az állapotok változása sok határon jut át. kimérten.. A mágusok szerint a halált. de az érzelmi és az ösztönös gátakat nekünk magunknak kell lerombolnunk. egyenletes. hanem írd le újra ugyanazt a mondatkezdést. nem tudod elképzelni.tiltakozott Artúr.a félelemhez kapcsolódó . nehéz lesz abbahagynod a sort! Ha szabadon végzed ezt a gyakorlatot. és titkos félelmeidet is lemered írni. gondolataidat az ellenőrzés kísérlete nélkül engeded kibontakozni." kezdetű mondatokat! Ha sikerül felszabadulnod. A modern tudomány már átvezette gondolkodásunkat a meg-felelő új távlatba. a levél és a föld színe különbözik stb. A napsugár láthatatlan. bánatot és nagy megkönnyebbülést. hagyd abba! Jó lehet az is. ami eszedbe jut! Amíg ezt csinálod. szünetet ne tarts! E légzésmóddal az ember megkerülheti a tudatos agyműködést. hogy. Merlin még biztatóan hozzá-tette: . Valójában a napsugárban lévő energia nem változik: fotonok és elektronok állandó játéka van minden mögött. térj vissza újra meg újra e légzésmódhoz és ne emeld fel tollad a papírról. A falevél él és növekszik. ezzel visszajutsz a normális egyensúlyi helyzetbe. A következő.A jelen testeddel azonosulsz. igen egyszerű gyakorlat segítségével azonban ki-ki felfedezheti saját magának.. ami-kor a fenti logikával szembesült.Én nem akarok energia lenni . sosem találod meg lényed halhatatlan részét. Miközben a folyamatos. ceruzával egy csendes. Az olyan látnoki gondolkodók. Mindezen változások az agy szüleményeiként léteznek. szükséged van valamilyen alakra. ami idővel lehullik.vetett hitünket. visszatérnek az atomok őstengerébe. akkor az energia szempontját tekintve soha semmi nem hal meg... hanem van. s azt hiszed. függetlenül attól. hogy te magad az lehetsz. sok . ha a gyakorlat végén lefekszel és pihensz. folytasd tovább a gyakorlatot. lélegezz lassan. e nélkül sokkal nehezebb lenne elérni a félelem tudatalatti rétegét. mint Einstein csak segíteni tudnak bennünket a szellemi határok átlépésében. ami nem születik és nem is hal meg soha. "Félek attól. és talajjá lesz. fejezz be újabb és újabb "Félek attól. hogy alaktalanná tegyelek! Csak meg kell látnod az alaktalant az alakban. E nem várt félelmek érzelmeket is hoznak majd magukkal. Mivel az energia alaktalan. hogy. hogy kezdeted van.

Nézd kicsit közelebbről a kétségeidet. mit látsz? Egy tapasztalatokból álló lény vagy. akiben minden folyamatosan emlékké válik. HATODIK LECKE A mágus tudata a mindent magába ölelő tér. mintha mindenki a végsőkig egyedül lenne . és vizsgáld. a gondolkodó mögött a tiszta tudatosság egy cseppje. .Ez úgy hangzik. . Ha az ént félreállítod. És akkor halhatatlanságom nem puszta eszme lesz csupán.Ezt álmodtad? . Merlin így mondaná: . .Azt álmodtam. ki vagyok. melynek már ott kellett lennie minden gondolat megszületése előtt.Rossz álmom volt . a kételkedő mögött a gondolkodó. a senki mással meg nem osztható egyéni történetedre. te vagy az egyetlen. Nem tudok úgy egy virágra nézni. hozzáférsz emlékeid teljes tárházához. hogy ez álomi Te vagy az utolsó ember a Földön. mégis külön utakon lépdeltünk. Századok tudása van jelen a felfedezések pillanataiban. mert azt állítja. Ne csak töprengj velem kapcsolatban. álmokat. mint az emlékek.Hogy mondhatsz ilyet? Te meg én együtt vagyunk itt. ugye? .Véleményed szerint a Földön élő egyetlen ember egyben az utolsó ember is. azzal hitrendszerünk egy rétegét lehámozzuk.Hogyan? . vajon elfogadj-e vagy elutasíts! Merülj a mélybe. amelyet majd a későbbi korokban énnek (egónak) neveznek. ahol emberek ezreinek kell élniük! Merlin azonban a fejét rázta.Ha őszintén magadba nézel. hogy én vagyok az utolsó ember a Földön. Az e térben lévő tudás örök és mindig áramlik. Én vagyok a tudatosság e cseppje.Nos. Amikor azt mondod.Igen. didergett fekhelyén és azt vette észre. hanem élő valóság.Tapasztalatom szerint ez a gyakorlat az első alkalommal a leghatásosabb. erdőkben és utcákon vándorolok. de rajtam kívül sehol nincs senki. . Mi köze van mindennek ahhoz. hogy ne legyenek a tieidtó'1 elkülönülő élményeim. de számos ezzel ellentétes hitbó'1 álló réteg borítja.kérdezte Merlin. Semmi sem sajátabb. hogy a halát mindenütt jelen van a természetben. de bármikor megismételhető. Egy reggel Artúr korán ébredt. A kétség mögött ott a kételkedő.szólt a fiú. . Artúr szomorúnak tűnt. Energia fodrokként élünk az energia hatalmas óceánjában. öntudatlan társításokat élünk meg. . . hogy "én".Ne hidd. A halhatatlanság ott van az emberi élet legközepében. meg kell halnunk. nem? Jártunk falvakban és a városokban.kérdezte Artúr. tudni fogod. s végül legmélyebb meggyőződésünk szerint.motyogta Artúr. ahogyan a mágus a halhatatlanságot látja? Az. vágyakat. Amikor Merlin elhallgatott. A racionális ész valószínűleg védi ezt a tételt. Egyetlen könnyet vagy nevetést sem oszthatunk meg igazán egymással. hogy Merlin a barlang túloldaláról őt Egyeli. akkor erre az egyedi tapasztalat-együttesre utalsz. Te meg én ugyan együtt jártunk. Halhatatlan vagyok és nem hat rám az idő. . önképed felöl nézve. . . ha öt percet a fenti "félelemgyakorlatnak" szentelünk. hámozd le magadról a kétkedés rétegeit! Amikor végre találkozunk. Ezeket a hiteket mozgósítja a mindennapi élet: félelmeket. .

Tanítványának zavarát látva. Mi más a csillag. Merlin egyszer azt mondta a gyermek Artúrnak: . amit tehetünk.s ezzel visszament a meleg és kényelmes barlangba. akkor nincs elkülönültség közted és a csillag között. akaszd vissza azt a micsodát! . félelmedbe. A legsajátabb és legszemélyesebb birtokod .vagy legalábbis a maguk teljességében nem . Rés van közted és az elutasított valami között.Nem én állítom ezt .válaszolta Merlin nyugodtan. hogy a Szíriusz ott hever előtte. Mindketten részei vagytok ugyanannak a megszakítás nélküli áramlásnak. Tény és valamennyien elfogadjuk. . hogy közlési hidakat építünk. mert az éri nincs jelen abban. Közted és közöttem is. .. Merlin szelídebb hangon folytatta. ha félreraknád az énedet. Haladd meg az én-t. mert élményeink nem azonosak: az én-ünk elválaszt.aggódás töltötte el. megszabadítva a régi képektől. hogy élményeinket nem . a megoszthatatlannak tűnő ént értem. . milyen messze van az a csillag? . láthatatlan hidat alkotnak áramlanak innen oda.Soha nem foglak és nem is akarlak elfelejteni! . A legtöbb.tiltakozott Artúr.De az én-t félre lehet állítani. amit mondtál.Túl távolinak tűnik. mert éned elkülönültnek és magányosnak tekint. ha lehet! . hátha Merlin valamiképpen elutasítja őt.Majd gondolkodom azon. ha barátok lennénk! De ha emlékeimben őrizlek. Merlin vállat vont. mindig újra téged veszlek észre.lehet megosztani. és a tudat egyetemes óceánjába merülsz! . ami ne lenne mindenki másé is. Nem léphetek be minden érzelmedbe.Tedd azt! . .Merlin a fejét rázta. . Az én alatt most a személyesnek. ahogyan a dolgokat látja. Nincs olyan részed.Nem tudom. .Te el akarsz felejteni engem? . vágyadba és álmodba. .Én még alszom egy sort . A valós énedet látom. Gyere velem! . Így az én szétválasztást hoz létre. . azt szeretném. s onnan ide. Végül is nem vehetem le az égről .kérdezte kisvártatva. mint amennyit meg tudok mérni. . . .Artúr lepillantott a lábához és döbbenten látta. mindannyiunkat egyetlen fénymezőben. .Mit gondolsz. . Te meg én meg bárki más különállónak tűnünk.ásított Merlin. ahová senki más nem jut be. ahol a pirkadat előtti ég tele volt csillagokkal.Teljes mértékben . mint fény? Ha tehát fény van itt is. De amíg napról napra el tudlak felejteni.Micsoda? . . sőt némelyeket el is utasít.Az elkülönültség csak illúzió.Mit? . a tudat terében látnál! Ez a tér mindenütt jelenvaló és láthatatlan hidat képez minden létező között. . Gondolj bele: ahhoz. A mágus soha nem elszigetelt. az én válogat a tapasztalatok között.Nincs távolság. hanem csak az élettelen képedet.válaszolta Artúr.kérdezte a Szíriuszra mutatva.Artúr töprengő képpel szólt: .Igyekezz elfelejteni engem.a születésed óta egyedülléthez és szétválasztottsághoz vezet. mivel minden kiválasztással és kiemeléssel rés keletkezik. De biztosíthatlak.Nézd. Azt hiszem. vagy akár el tudok képzelni . Nyár közepe lévén.Az én (ego) működése tesz magányossá: olyan világba zár. de csak azért.emlékeid és tapasztalataid tárháza . Az emlék semmi többet nem hordoz: a valamikor élő valóság holt képpé válik. . bár ezek gyakran túl gyengének bizonyulnak. csak hát az én másként látja. ahogyan te sem az enyéimbe. a fényének be kell jutnia a szemedbe! A fénysugarak folyamatosan. .Felkelt és kivezette Artúrt a barlangból. meg ott is és a köztünk lévő hídon is. kérlek. akkor valahányszor felébredek.Mi-előtt visszafeküdnél. hogy lásd a csillagot.kiáltott fel döbbenten Artúr. mit őrizhetek? Nem téged magadat. A LECKE MEGÉRTÉSE Mint már láttuk. az ragyogóan és alacsonyan állt a horizont fölött. messzebb van.válaszolt Merlin.

a mérgezett gondolatoktól. hogy mit kedvel és mit nem. és minden gondolatot. A LECKE MEGÉLÉSE Mindannyian ragaszkodunk az emlékeinkhez. érzelmet és élményt magába ölel. soha többé nem magányos. Ez misztérium. Miközben magánvilágunkban időzünk.Nem. a szerinted súlyosat ő könnyűnek tekintheti. mit tudsz valójában erró'1 az emberről! Haladd meg az egyszerű tényeket. ahová senki más nem juthat be. Valójában a saját látásodat írod le. A mágus világában mindenki ugyanannak az egyetemes tudatosságnak részét alkotja. . s így a személyleírásod még inkább egyéni. Ha az ember egyszer ezt megtette. . mint például a szeme színe. a szó1cét sötétnek. az más számára taszító lehet.kérdezte Artúr. Csupán az emlékek függönye mögött fedezheted föl a valóságot! HETEDIK LECKE Ha megtisztítod az érzékelés ajtaját. Ha pedig mindaz. akárha kémlelőnyíláson át néznénk a világot. Ez örökké árad. a foglalkozása vagy a lakcíme! Gondolj a személyesebb jellemzőire. hogy áttételesen rólad szól.nyugtatta meg Merlin. arra. Sőt. az másnak csak alacsony vagy átlagos lesz. közvetlenül is észlelhető energiakötegekből áll. az adott személyről lévő élményeid kizárólagosan a tieidek. azt valaki más régen elfelejthette. a súlya. A különállás megszüntetéséhez meg kell ismernünk az emlékek igazi természetét. . A tisztulás az életed mérgeitől való megszabadulást jelenti: szabadulást a mérgezett érzelmektó1. Egyéni látásmódunk nyomán feldaraboljuk a világot. A valóságnak nincs szüksége nézőpontra. Be kell majd látnod. akkor az emlékek végképp az elszigetelődést szolgálják. amit egy másik emberről gondoltál. Ami számodra kedves. . elszigetelt cellákat hozunk létre. az emlékeidbó1 származik: a te saját szemszögedbó1 írtad le az illetőt. kiderült.szilárd vagy szellemi . a testvéredre vagy egy barátodra! Gondolatban hívd magad elé. az egyént még a tudat óceánjának megtapasztalásával sem lehet megsemmisíteni . akit jól ismersz: a feleséged re. Egy másik nézőpontból ugyanezt a személyt tökéletesen ellen tétesen is le lehetne írni. a barátságost barátságtalannak stb. Gondolj valakire. alig találkozunk a valódi világgal. a mérgezett kapcsolatoktól. mert azok határoznak meg bennünket. mégis így van.Egyetlen személyként az óceán egyetlen cseppje vagy. Az érzékek otthona nem-valós világ. az-tán kérdezd meg magadtól. Mégis mindaz. a mágus világát.tanította Merlin. ami neked emlékezetes. Mivel látásmódod viszonylagos. hiszen a valós világ a mágusé. . amit felsorakoztattál. egyszerűen csak van.Egy-egy csepp beleolvad és elvész az óceánban? . hogy az adott személy pontos leírását állítottad össze. a leírásodban minden teljesen viszonylagos.szervezet. az élénk emlékekre és a kölcsönhatásokra! A gyakorlat végén talán megállapíthatod. Az egyéni ész leszűkíti a tudatot.Az én félreállítása tehát az emlékek félretételét jelenti. látni kezded majd a láthatatlant. Amit te képzelsz a magasról. nem pedig az adott személyt.Lehetsz egyszerre önmagad és a Mindenség. de az egyetemes tudat részeként te vagy az egész óceán . A benned levő életforráshoz járulhatsz tisztulásért és átalakulásért. Bármely élő . nem mondhatod valósnak.

amely születésedtől veled növekszik. hogy fizikai szerkezetek. A test több. Az önazonosság. amit szeretsz és nem szeretsz. amelyek megtanultak fizikai szerkezeteket létrehozni. hogy az "Én" ragyogása a legbelsőbbtől kifelé árad. . figyelmünk az anyagi világ látványaihoz és hangjaihoz tapad. S mi történik. A mágus jól tudja.Egy napon. a legdurvábbig. mintha aludna. az "én-érzés" e testek tudatosításából fakad. a réges-régi jövőben olvastam egy verset. melyek egy nagyobb egységet képeznek. Érzelmi tested elsősorban élő történelme mindannak. a barátaid azonnal felismernének. hogy megértsd a létet. Ha szellemi testben vagy ok-testben lépnél be egy szobába. Nevezzük ezt szellemi testnek! A tudás finomabb réteg. megkapjuk az érzelmi testet. ha alszol. ha álmot látsz? S mi történik. cselekedni és érezni tud. mert el-vont elképzelések alkotják. a léttel. így könnyen hisszük fizikai testünket az egyetlen létező testnek. mi van akkor? A LECKE MEGÉRTÉSE Amikor ébren vagyunk. gyönyörű virágot? S mi történik. Mi a test? A legtágabb meghatározás szerint a sejtek együttese. mintha nem hallanál . arcát a kezével takarta el a júliusi nap sugarai elől. Merlin megszólalt: . Holott valójában gondolatok. mert érzelmeink személyiségünk jelentős részét képezik. Csak a sor végén kel életre a fizikai test. mit szólsz hozzá? Artúr úgy tett. amikor álmos. ami az önálló sejtek számára lehetetlen.A halandók azt hiszik. az élet természetével kapcsolatos hited. Kíváncsi vagyok. amelyek megtanultak gondolkodni. a vágyaidnak stb. Ha ezeket mind összerakjuk. . mint az érzelmek. és leszakítasz egy különös. mint nap a sejtekéhez hasonlatos különálló érzelmeket élünk meg. mert ez a vers túl szép ahhoz. szokatlan területre: az érzelmekre! Nap. Valahányszor Merlin úgy beszélt a jövőről. mint az alkotórészek összessége. Ebben találhatók az emlékezés és a vágyakozás legmélyebb gyökerei. Nevezzük ezt ok-testnek! Ez teszi lehetővé. rögtön felismerhető lennél.folytatta Merlin -. A veled azonos ént először is a hiedelmeid és az élet okának megragadása (ok-test) alkotja. a személyiség. majd az alapra épülnek a gondolataid (szellemi test) és az érzelmeid (érzelmi test). Mint Merlin mondta: . nyári hangulatban Merlin és Artúr a folyó partján heverésztek. hogy ne is figyelj rá! Mi történik. Alkalmazzuk ezt a meghatározást most egy másik.Ne csinálj úgy. Ha érzelmi testedben lépnél be egy szobába.szintén láthatatlan .Kisfiú koromban. Mindezek csak rád jellemzőek. a félelmeidnek. a reményeidnek. Ilyen a tudásból keletkező tested. Egyediségünk létrehozásában még számos .test vesz részt. ha álmodban a mennyben jársz. ha felébredvén a virág ott a kezedben? Nos. De még finomabb réteget jelent a saját életed okával és értelmével. mint a múltról. a fiúnak nagy erőfeszítésébe került követnie.

jegyezte meg Merlin. amelyekre a sejtek épülnek. De a mágus még mélyebbre hatol a láthatatlan világába. a félelmeidet. Hasonlóképpen gondolataid és érzelmeid is az értelem láthatatlan kisugárzásából erednek.Hagyj aludni! Merlin ismét megböködte a mogyoróvesszővel. Ennek indító lökése nélkül az információ és az energia halott maradt volna. . aki . hogy főleg és elsősorban fizikai létező vagy.Mi van? . s nem a fizikai valóságban. máris erezte. szellemi és ok-testek közötti résen.rétegben zajlik. valóban felült a fa alatt a puha fűben.morogta álmosan. egészen másként fogod berendezni az életedet. A mély csendben visszatérsz valamennyiünk ős okához. Egy ízben Artúr és Merlin hazatérőben voltak a Questing Woodban. Ok-tested visszatér a fény birodalmába. érzelmi. A legfinomabb munka csendben zajlik.Szükség van az erődre az út utolsó szakaszán! Ha szundítasz egyet. Ha úgy gondolod. Fizikai tested a DNS-ben hordozott sürgető. A testet a DNS-ben elraktározott. Ha igazi gyökereid inkább a finom. . kimerült leszel.látható és láthatatlan . hogy legmélyebb meggyőződésed képezi a legerősebb alkotóerőt.a meggyőződése szerint . és ledőlt szunyókálni egy fa tövébe. Álmodban az érzelmi tested éli meg a vágyaidat.kérdezte. ne tekintsd ezt szórakozottságnak! Ilyenkor tudatod kisurran a fizikai. van és lesz forrását.Milyen munkát végzek álmomban? És miért nem tudok róla? . magyarázta Merlin a tanítványának.Amikor alszol. Nem veszed észre. . a fizikai tested pihen. a mágus birodalmához tartozó mély erdőben tett vándorútjukról. Mint lenni szokott. Jól tudta. vagy nagyszerű ötletük támad. s ez önmagad vagy. mivel tudja. belesűríti az évmilliók összes tudományát az élet másodperceibe. akkor tested valójában nem sejtekből épül. éltető erő nyomán jött létre. . s így építik fel a legfinomabb testedet. láthatatlan világban vannak. sem az atomok és a molekulák. . amit valaha véghezvihetsz: önmagadat alkotod. Még szinte be sem hunyta a szemét. a tiszta Léthez. amit az emberek Mennynek neveznek. NYOLCADIK LECKE . mint az.A LECKE MEGÉLÉSE E tudás óriási jelentőséggel bír a gyakorlatban. Mindezzel csak helyreállítod a bonyolult összhangot a két-féle tested között.elsősorban szellemi lény. mint amennyit ébren valaha is tevékenykedtél! .szólt Merlin egyszerűen. Éppen ez a legalkotóbb tett.válaszolt Artúr. aki némi mocorgás és forgolódás után. a reményeidet.De hiszen sokkal többet dolgozol álmodban. Egyesek ébredés után. információnak és energiának nevezett láthatatlan absztrakciók építik fel. . hogy a mindenség története vezetett bennünket ehhez a pillanathoz? A teremtés kedves gyermekei vagyunk. vágyak és érzések nélküli csend van benned. ahol bepillanthatsz a teremtés méhébe. és mindez nekünk készült -.Kimerült? Éppen ezért akarok elszundítani . hirtelen szinte a semmiből rájönnek valaminek a megoldására. A mágusok szerint azért megyünk esténként aludni. az erőfeszítés után Artúr a mesterénél jóval fáradtabb volt. Elrendezi a világegyetem minden értelmét. Ha valaha egy pillanatra gondolatok. megláthatod minden volt. és a fejét csóválta: . mindenfélét .Ó. Megszámlálhatatlan . hogy valaki oldalba bökte. és helyreállítja önmagát. az ok-testet. a fantáziálásodat. mivel kelti fel Artúr kíváncsiságát. . Nem azok jelentik az élet építőköveit. hogy a napi ébrenlét és tevékenység erőfeszítése után a különböző testeinket ismét rendezni tudjuk.

s mielőtt az egér mozdulni tudott volna. Mint a sas zsákmánya.Hát akkor miért? . de nem tudom. .Azt ígérted.Szeretnék megkérdezni valamit.mondta Merlin. Ahogyan a keserűség már nem érződik a vízben. de nem ezért. ahogyan mestere kérte.Most kóstold meg a vizet! . De Merlin nem válaszolt.Kóstold meg! . hogy ég-e vagy sem? . Kisvártatva néhány méternyire tőlük egy egér bújt ki a tisztásra. ha megmondanád nekem. saját fontosságod is csak szemvillanásnyi lesz.Talán azt szeretnéd tudni.Szomorú vagyok. ha egyszer magával ragad a szerelem.Ülj csendesen szólt halkan.Meg tudod-e állapítani. De van valami a szeretetben. .Először is: semmi okod szégyenkezni.Érzel benne bármi keserűt? .válaszolta Artúr. . életed keserűsége is olyan lesz.kérdezte a fiú.Nagyon keserű. Ereje mámorító. Mielőtt Artúr kikerült Merlin védőszárnyai alól. Majd tizenöt évesen alig találkozott más emberekkel.Figyelj! .Nem . . .szólt a mester. Az én ereje ellenőrizni és uralkodni akar.Hallgass ide! .kérdezte Merlin. . . Énünk sötét árnyékként követ.Nem . Leszakított egy vad tárnicsvirágot.és zavartan elhallgatott. mert közéjük kell menned? . Most pedig gyere velem! Merlin elvezette Artúrt egy tisztásra. Artúr elfintorodott. megragadta és elrepült zsákmányával a magas sziklák között lévő fészke felé. és egy gyapotgombolyagot tartott a gyertyához. .Mi köze ennek a szerelemhez? . mert igazán fontos dolgot kérdeztél. . akár a legédesebb és legfrissebb víz. .kérdezte. A erő lakóhelye a belső én. csak mélyebbre vezette a fiút az erdőbe.ismerte el Artúr. .Azért vagy szomorú. . A nap ragyogása láthatatlanná tette a gyertyalángot.mondta. ahová besütött a nap. . rosszkedvűvé vált. amiért Merlin kisegítette szorult helyzetébó1. . milyen az.Nem kapcsolódik egyik általad hangoztatott tanításhoz sem.Hiszen végül is az ő fajtájukból való vagy! Artúr elkapta a tekintetét. . Kezében égő gyertyát emelt a nap felé. . Artúr úgy tett.Csak rajta! Artúr gondban volt. Artúr kitört teljesen összezavarodva: . A LECKE MEGÉRTÉSE . a szerelemről tanítasz! Mi köze van ennek a szerelemhez? . lecsapott rá a sas. amikor az ember szerelmes? Artúr hálásan bólintott. .. A mágus ereje a szeretet ereje.Mint a gyertya lángja a napfényben. az az. s nedvébó1 két cseppet Artúr ujjaira sajtolt. amit nem lehet szavakba foglalni. azután így szólt: .. úgy oldódik fel én-ed a szerelem mindent el-söprő erejében. . Merlin a tóhoz vezette és kezet mosatott vele. szenvedélyek rabjává tesz. De amit mindennél jobban szeretnék tudni. Az erő örök küzdelme az egységben ér véget. . ha egyszer feloldódik a szerelemben.utasította. majd végül rombol. hogyan. amely azonnal lángra lobbant. Azután egy árnyék jelent meg. Az öreg mágus töprengett egy percig.De mi köze mindennek a szerelemhez? Merlin ismét nem válaszolt.Az erő kétélű kard.

A szeretet szót sokféle értelemben használják.kérdezte Artúr. először adnod kell. amit belélegzünk. mert már kezdetben nem volt érzelem. Amíg önző vagy. mert ezek elhomályosítják. Még a szenvedésben. Először meg kell tanulnod magadat szeretni. a harag és az önzés olykor magukkal ragadják.A szeretet ereje a tisztaság ereje. mint érzelem vagy érzés. nem tudsz igazán szeretni . a minden sejtet elérő keringés. mint élvezet vagy önkívület. A király a hatalmát az alattvalóitól kapja. a valódit hagyja meg. hogy életedben teljes és megingathatatlan alapkó1cént legyen jelen a szeretet.Amíg félsz. minden más erő gyenge.figyelmeztet Merlin. idővel szükségképpen el kell halványodnia és végül e kell pusztulnia . akik nem érzik a szeretet erejét. ami az elfogadottság érzését adja. . Ahhoz. nincs tárgya. A másik ember feltétel nélküli szeretetéhez te sem állíthatsz feltételeket az ő számára. Egyik vágyott tárgyáról a másikra vált. mert erőszak nélkül bármit megvalósít. és nem változhat át másik érzelemmé. mint egy király? . Több. csak olyanok varrnak. de a mágus számára szent szó. amíg csak hatalmát oda nem adja. akik bármikor fellázadhatnak és megfoszthatják őt attól. de valójában a befogadó személy. hogy életed szerető élet lehessen. megingathatatlan békében él.Annak a szeretetnek.válaszolt Merlin. A szeretetnek nincs jó vagy rossz megközelítése. mert számára a szeretet minden tisztátalanságot feloldó. a mágus szerint legjobb esetben is csak töredékes meghatározásnak tekinthetők. mert eszébe jutott. öröm és gyönyörűség. nem pedig a "kinti világ" foszt meg bárkit a szeretettót. valójában csak kölcsönben van nála. halandók meghatározzátok. A szeretet láthatatlan és mindig jelen lévő. . mint valami elöregedett lakk. Többnyire mindez magától értetődőnek tűnik! Miért nem eszerint élünk?! A mágus szerint a szeretetet ki kell bontani. hogy a félelem.mondta Merlin. Az igazi szeretet változatlan.Mibó1 gondolod. .Bármennyire tisztátalan vagy is. hogy szeretni tudj. ki kell szabadítani a harag. A szeretet sok titka kívül marad az emberek figyelmén. .magyarázta Merlin. .A ti úgynevezett szeretetetek jön és megy. Aki a világot a szeretet belülről jövő fényében látja. Ahhoz.Amíg harag lakozik benned. Nincs szeretet nélküli személy. hogy kiégethesse azt. erős érzés vagy érzelem. Könnyen gyűlöletbe fordul. csak azután tudsz másokat szeretni. hogy a királynak bármiféle hatalma van? . hogy szeretetet kapj. a szeretet felkutat és megmunkál. és csak az igazat. Egyetemes forrásából mindent táplál. amelyik kétségbeesetten keresi a vizet . Az ország legszegényebb alattvalója is gazdagabb a királynál.Olyan hatalmas vagy. ha vágyai meghiúsulnak. . Ez a végső erő. először meg kell határoznod. Az élet olykor szeretetlennek tűnhet. meg kell tisztítanod a jelenlegi életedet. .Nos. Legtöbbünk szerint a szeretet valaki máshoz való vonzódás. több. . nem vagy képes igazán szeretni. tápláló erő. A szeretet megkeresi a tisztátalanságot. és meg nem hajol neki. Az igazi erő bennünk van. az én és az értelem látókörén kívül is tovább hat a szeretet. A mágus szerint a szeretet a levegő. ahogyan azt ti. Bár a szeretet valamennyire jelen van mindezekben. mit értesz ezen a fogalmon ma. . . Ezért él minden király rettegésben: amit birtokol. . éppen ez a titok .Akkor hogyan szerethetek?! . az félelem nélkül.A szeretetet kétségbeesetten kereső ember egy halra emlékeztet. a félelem és az önzés rétegei alól.kérdezte Artúr Merlint.kérdezett vissza Merlin. Ahhoz. Hatalmával összevetve. nem szeretsz igazán.

mi marad? A válasz az önelfogadás körül kezd bontakozni. . a rend már benne van a teremtésben. Amikor a csillagos égre tekintünk.Egyszer. Amikor ez az én azt mondja. .Ez hihetetlenül önzőnek hangzik . és tekints a föléd boruló csillagos égboltra! Századok óta nézik az emberek. a csillagok keletkezésén át a DNS megjelenéséig. Így egészen új tapasztalás nyílt meg előttük. a félelem. a csillagokat vagy a DNS-t létrehozták. nem jött volna létre. A mágus szerint rend nem jöhet létre összevisszaságból. hogy a szeretetet úgy éljük meg. nyugtalanul és aggódva forgolódnak a szeretet körül . mert sosem indít kifelé. A világmindenségben lévő erők minden elképzelhetőnél hatalmasabbak. azután. . A mágus számára minden szeretet belülrő1 fakad. mert az enyém vagy”. mint a gyertya lángja.A halandók lázasan. A valakitől remélt szeretet csak a saját tudatosságodat veti alá a korlátoknak. ahogyan azt a mágus ismeri. hogy ha ma megfigyelőként a kozmoszba tekintesz.Az milyen? Megismerem-e valaha? . ami az évmilliók során a világmindenség minden életét magában hordozta az első hidrogénatom kialakulásától. hogy a szeretet ereje mindenhol jelen van. amit most saját magadnak mondasz. Akik igazán megtanultak szeretni. a szeretetet először saját magadban fedezheted fel.Összekevered a belső világot az énnel. A LECKE MEGÉLÉSE Az én félreállításának megtanulása lépésenként történik.mondta Merlin. ellenőrizni és uralkodni akar. szeretett lény is csak önmagad kiterjesztése. az igazi szeretet nem okozhat nyugtalanságot. az önzés és a düh sok-sok rétege akadályoz bennünket abban. A szervezettség és az értelem tartják egyensúlyban a folyamatokat. az érzelmek és a hiedelmek majd követik. Próbáld ki a következő gyakorlatot: menj ki éjszaka a szabadba. Belső erő lévén.válaszolt Merlin. . valamennyien létezhetnek és alakulhatnak a természet növekedési irányai szerint. és álmélkodnak csodás szerkezetén és szépségén.Ha nem kapják meg azt. hogy a szeretetet egyetemes erőnek tekintsük. A dolgok alakulhattak volna másképpen is. s a végén lobogó máglyává nő.Ha elhagyod a szeretet minden felszínes formáját. és hidd el. Mi az értelem új szempontjának alapja? Egyszerűen az. mégis benned. Vezető szerep jut az észnek ebben a tanulási folyamatban. hiszen a lehetőségek száma végtelen. amikor már túljutottál a lázas nyugtalanságon. . melyek a hidrogénatomokat. mégis azok a folyamatok. pedig a belső valójában a lélek . a természet rendjének tökéletes megnyilvánulását látjuk. Kezdetben csupán szikrányi. Ez az óriási időtartam nincs fonalra fűzve. meghalnak. amely mindig birtokolni. Rácsodálkozhatunk az idő végtelen folyamára. . a te szívedben lesz mindez. A leginkább vágyott. De a szeretet. s akkor az a valami. . a megszokás. Az elszigeteltség. Abban a pillanatban majd kizárólag a szeretet tölti be az egész világmindenséget. nem pedig a szeretetről.kérdezte Artúr. akit szeretnek.Az önzés az énből ered. Az űrben száguldó titáni erők nem harcolnak egymással. a te életedben is rendet és békét hoz létre. Ha az ész vállalja az új távlatot. az uralkodásról és a birtoklásról jelent ki valamit. Az információ és az energia minden része úgy fejlődött. Amikor ráébredsz erre. rendkívül finomak. ott látod a teljes múlt élő képét. “szeretlek. majd pici fényt fedezel föl a szívedben. először is megszabadultak minden önzéstől. amint terád irányul. a Holdat és a csillagokat.vitatta Artúr. a lángok eltakarják a Napot. úgy hiszik. .

Amit szándékozol. az a javadra változtatja meg a téged körülvevő teret. gondolkodásra. az erőszak és a rombolás csak a saját téves hiedelmeink tükröződése. esetleg a sejtekben lezajló téves mutációjával ellened a fogantatásodtól mind a mai napig. A küzdelemre vonatkozó mély meggyőződésünk szerint. Az életet fenntartó szeretet hullámzása hasonló az egyes hullámokban megújuló óceán mozgásához. s mindig megújulnak alulról. Valójában a tudat nem képes előre látni vagy megtervezni az élet születését. olyan világba hív. . fenntartását és sok-sok veszélytől való védelmét. szeretetben. A félelem és a kétség azt mondatja veled. Ezek közül bármelyik megfoszthatott volna a túlélés esélyétől. Ezen a szinten kezdi felfogni az értelem a szeretet valódi erejét. Gondolj annak legkezdetére: amikor annyi akadály ellenére egyetlen hímivarsejt megtermékenyítette anyád méhében a petesejtet! A mai léted kizárólag ennek a függvénye. hogy a világmindenség kivételezett gyermeke vagy: tökéletes biztonságban. hanem a mágus szeretetfogalma. ahol a félelem. amint az élet hullámának taraján lovagolsz? Mert tulajdonképpen így teszel minden pillanatban. Amint átláttad. Hasonlóképpen. KILENCEDIK LECKE A mágus a tudás állapotában él. állandóan ingatagnak és veszélyben lévőnek tekintsük. Pusztán ennek a bekövetkeztére alig volt esély. hogy az életet. milyen ridegek a feltételek. az életet fenntartó és tápláló erő. Ez a szeretet meghatározása! Nem valami népszerű eszme. egymás elpusztítása nélkül létezni a te életed is fennmarad. a környezet millió támadást intézett szennyezés. támogatottságban. Személyes. Mindegy. ez a bizalom kezdete lesz. hogy eddig már átvészelt évmilliókat. maga az élet elpusztíthatatlan! Ezt a meglátást a saját életedre is alkalmazhatod. mint a hullám taraja. miszerint az életet csak küzdelemmel lehet fenntartani. Ha a titáni erők. ahhoz. Az idő során kibontakozó bizalom fényében majd rájössz. Manapság hozzászoktunk az összevisszasághoz. Mégis a benned lévő értelem és rendező erő minden erőfeszítés nélkül túljutott ezeken az akadályokon. és a soha nem veszélyeztetett mély értelem által állandóan megteremtette a saját túlélése feltételeit. örökké előre visznek a jövő felé. A tudás maga vezényli a saját megvalósulását. egyensúly. hogy ez nem lehet igaz. mint például a gravitáció vagy a csillagokat fűtő óriási energiák . fejlődés és értelem. Ezzel megcáfolta a tudat meggyőződését. A mágus más utat nyit meg előttünk. Pedig az élet története azt bizonyítja. Ha ez az erőfeszítés nélküliség működni tud a tudattalanban és a sejtek szintjén. sugárzás. A tudatosság tere a szándékaink köré rendeződik. és mégis minden erőfeszítés nélkül megvalósult.az erők. ha nem harcolnánk a túlélésért. érzésre és cselekvésre indító ösztönzéseid olyanok. A tudás és a szándék . miért ne lenne képes erre a tudatos rétegben? EI tudod képzelni magadat.tudnak együtt.Most rakjuk össze mindezeket a tulajdonságokat: rend. akkor a természet közömbössége eltaposna. A szavakban tömörített szándékok varázserővel bírnak.

A tudás varázslata az.mondták. A szándék nyilvánult meg abban. Megéli azt itt és most Hosszú időbe telt. hogy a fiú talán mégsem egyszerűen csak bolond) -. Egész életünk bennünk van. . amely az Anglia elnevezéshez tapad . a szavakra többé nincs szükségünk. Valamennyien e szavak által tanultunk meg fontos tevékenységeket. . hanem a tekintet alól elrejtett tartalmakban. Amikor kicsit nagyobb lettem. a szándék még erősebb. azt mondta "Aludj!". ugye? Senki nem értett vele egyet. és értetlenkedését látva. . hanem azon töprengtek. a varázsige értelmi bevésődésként hat.valójában az egész történelmet bele lehet sűríteni alig néhány szótagba. még mindig a kérdésen töprengve.A kifejezést majd veled és a körülötted élőkkel azonosítják. Ha tényleg találkoztál Merlinnel ." Lehet ezt varázsigének nevezni. Ha pedig a túl későig maradtam fenn. de az emberek nem voltak vele elégedettek. és az ifjú csak évekkel később. A szavak szándéka belénk ivódott. hogyan működött Merlin bűbája. . Azt mondta. A LECKE MEGÉRTÉSE A szavak ereje nem azok felszíni jelentésében mutatkozik meg. most elmegyek aludni. mert ha egyszer a szó által hordozott szándék beépült. Akkor tehát ezek jól ható varázsigék voltak. ahogyan Artúr tette? Igen. Minden szó tudást és szándékot takar. feltárul előttük egész birodalmad és minden hőstetted.Merlin sokszor tanított a szavakkal kapcsolatban . hogy Artúr vagy rendkívül buta vagy pedig alaposan becsapta őt a mestere.Nos . . És mindez így is történt. különleges szavakra.mondta Artúr lassan. A nyelv minden gazdag szava a jelentés és a tudás rejtett ösvényeit nyitja meg. Fordulópontként fog hatni. és azonnal megjelenik előtte az iskolába járás képe. S ezek mágikus tartalmak. mint amikor a kilincset lenyomva megnyílik a kincseskamra ajtaja. amikor Merlin .Varázsigékre? .mondták az emberek (már akikben fölmerült. és szavakkal előhívható. de most. E magyarázat jól hangzott.azt mondta a gyermeknek. arra gondoltak. Ejtsd ki bárki előtt az iskola szót. sikertelenség és bírálat a gyengének. s csupán néha emlékeztetőre van szükségünk a kívánt eredmény eléréséhez: "Azt hiszem. alig néhány órával a születése után.kérdezett vissza Artúr. hogy a szavaknak ereje van.A mágus nem igyekszik megfejteni az élet misztériumát.tanácsolta Merlin a fiúnak. S azóta is eszem.válaszolt Merlin. s titkokat takarnak. magával vitte az erdőbe. mint a csapóajtók a föld alatti járatok fölött. ugyan miféle varázsigékre tanított meg? . mielőtt az nekivágott a világnak. járjon és aludjon. hogy egyen. Tudni akarták. Siker és dicséret kapcsolódik hozzá a jó tanuló számára. járok és alszom. amikor még szinte csecsemő voltam. . . mire Artúr végül méltányolna tudta a mágus tanításait. hogy a tapasztalás sok-sok rétegét . vajon ez a Sir Ector által befogadott mafla fickó viszi-e valaha valamire az életben.Mert ez az új szó nem hordozza mindazt a terhet.Miért? . Merlin őt. amik Merlin erejét adják .minden más szülőhöz hasonlóan . Azonban a szavak másik tartalma. így szólt "Járj!". milyen különleges volt a kapcsolata a mágussal.Camelotnak nevezd majd a királyságodat! . azt mondta "Egyél!". Amikor az emberek kimondják. a világba való visszatérése után értette meg. bűbájosságra.Igézetre. amikor már tudjuk azokat.válaszolt Artúr -.

s így valamely szándék szavakba foglalása az első lépés a megvalósulás irányába. hogy használnod kell őket önnevelésed és tanulásod érdekében . hogy kitörjünk régi szokásainkból és korlátozott én-azonosságunkból? Ha minden szó nyomot hagy az értelemben.Csak ebben a helyzetben te vagy a pók is. és választ várnak. miszerint "Jó vagyok". De melyek segítenek bennünket. nem csak korlátozni. . mégis sokkal többek vagyunk. vagy az Istenhez szóló ima. Másra nincs is szükség vágyad beteljesüléséhez. A mágus gyakran olyasmikre mond igent. A LECKE MEGÉLÉSE A lecke megélése azt jelenti. akkor minden szó korlátoz is egyben? . hiszen annyi ellentmondás rejlik bennük: az emberi szív ellentmondásai. amire úgy tanultuk. Bármennyire erősek a varázsigék. nem vagyunk ennyire tudatosak. hogy a szavaknak pszichológiai jelentése is van. holott ez energiapazarlás.mondta Merlin. Minden. Mi is állandóan szándékokat üzenünk.Miért paradox ez? . . az olvasás tudományával az újszülött még nem rendelkezik. A nevekkel és a címkékkel való azonosulás kérdéskörével már foglalkoztunk. és vár. s ezáltal új világot bontakoztat ki.A halandók és a mágusok nem is annyira különbözők. márpedig azok is értelemszerűen mind szavak. ez szavakkal történik. hogy képes vagy rá.. mert saját magadat börtönzöd be a szavak hálójával. A szavak ereje újat is létre tud hozni. kik vagyunk. amit vagy szülő vagy tanár mondott ki a régmúltban. A szavak által a szülők jó vagy rossz érzést okoznak a gyermekeikben. -. A szülők igazítják el őt a világ dolgaiban. A gond az. Bizonyos szinten ez a könyv hasonlót tesz: a régi. – Az írás. A leginkább erővel telt kifejezések az igen és a nem. .Pedig a munkálkodásotok a legtöbb esetben éppen megakadályozza az . de nem tudatosan tesszük. mint amennyi szavakba foglalható.Mert bár a szavak megmondják. az üzenetként és kérésként lép a tudatosság terébe. A szavak tudást és szándékot hordoznak. míg a mágusnál kristálytiszta. amire képtelennek érzed magadat. nemet kell mondanunk.Ti halandók. .A halandók úgy csomagolják be magukat a szavakba. Csak a halandók esetében a viszont-üzenet elferdített és zavaros. ismétlődőek és mániákusak. Két jó példa erre az imádság és az állítás. Mindannyian szavakat használunk arra. miszerint minden szándék valamiféle eredményre vezet.A szavak paradoxonja. hogy bevéssük azokat a szokásokat. E két szó képes határokat húzni vagy eltörölni azokat. mert az egyetemes tudatosság teljesítőképessége határtalan. . De még mélyebb titok is lappang itt. hogy munkálkodnotok kell álmaitok beteljesülésén mondta Merlin. mint gondolnád . Az olyan állítás. A mágus pontosan meg tudja fogalmazni szándékát. mint "Adj nekem gyógyulást!" nem csupán gondolatok szóbeli kifejezései. meg a légy is. de teljesülésének lehetnek akadályai. jól megtanult jelentéstartalmakat újakra akarja cserélni. míg beteljesül. . ugyanezektől származó régi nemet tartalmaz.Valamennyien megfogalmazzák a mindenség számára a vágyaikat. az emberek változhatnak. A mindenség tájékoztatást kapott a vágyadról. Egyetlen szándék sincs elfelejtve. melyek segítségével az élet öntudatlanul is megy tovább.magyarázta Merlin. azt gondoljátok. Mi többiek.kérdezte Artúr. amiről ma úgy gondolod. a beszéd. hogy tudomásul veszed. Vágyaink összevisszák. rejtett igent hordoz. Minden üzenet meghallgatásra talál és választ vált ki. mint pók a legyet a pókhálóba magyarázta Merlin. Ha egy szó szándékot tartalmaz. S mindaz.

morgott egyszer Merlin. A változás felé tett első lépés a felismerés. . . amikor beszélni akartál vele. valami kevésbé kívánatos. amely fölötte áll a térben-időben korlátozott önmagadnak.kérdezte Artúr ártatlanul. hogy "azt akarom" vagy "azt szeretném" vagy "azt remélem" aztán semmi sem történt. Az értelem hasonlóképpen tele van értelmetlen ismétlésekkel. ősi félelmekkel és vágyakkal. hogy bármit tettél volna. ami ne váltana ki valamiféle eredményt. Az értelem meg nem valósulttal foglalkozó működése tehát. milyenné szeretnénk alakulni.sóhajtotta Merlin. hogyan gondolkodjanak rendezettebben. . hogy szándékod megfogalmazd és kiküldd az űrbe. de ugyanakkor kételkedünk is lehetségességükben. mint beteljesíted a szándékaidat.Miért nem tudod kisöpörni az agyamat? . Sok ezer alkalommal gondoltad.álmok valóra válását. Mindez a világegyetem terében zajlik. Vedd észre. . a kívánó és a kívánság teljesítője. A szándékok egyszerű vágyak. és ezek csak akkor tűnnek el.Mert mindenki és minden benned van . valójában régi és beteljesületlen szúkségletekró1 szól. ha megváltozol. . de ugyanakkor rendkívül határozott állításokkal. halandók a kell és a ha világában éltek. Nincs egyetlen olyan gondolatod. Valamennyien a szokások. hogy értelmed rádióadó. segítség érkezett. amelyek akadályozzák a mindenséget vágyaid beteljesítésében. a három vonatkozást együtt kell szemlélned: küldő. Te vagy a megfigyelő. bár azért ebben is akadnak kétségeink. anélkül. Valószínűleg csak a tudatos és akaratlagos gondolataidra figyelsz. a tiszta tudatosság. a vágyak pedig a szükségesre irányulnak. És ami még ennél is több: te vagy az üzenet közvetítője is. Mégsem veszünk észre finom eredményeket. pedig a háttérben a tudattalanod csordultig van beteljesületlen reményekkel. aminek szerintünk történnie kellene. Egységes természetedben mást sem teszel. azaz sok mindennel. . valaki felhívott telefonon épp akkor. De egyben te vagy az üzenet fogadója is. vannak beteljesült reményeid és vágyaid! Váratlanul. ami nem valósult meg a múltban.Képzeld el. Ahhoz tehát.A régi. Ha valamely szándékodat elküldöd az egyetemes tudatossághoz. . fogadó és közvetítő. és az űrt üzenetekkel bombázza.A gondolkodásod tiszta folyam legyen. mivel álruhádban jelen van a magasabbrendű Éned is. melyek az egészen kisgyermekkori emlékekben gyökereznek. Elképzeljük. az aggodalmak és a görcsök rabjai vagyunk. . Tanításukban a mágusok megmutatják növendékeiknek. ahonnan nem is vártad.Ti. tudatosabban. észre fogod venni. Továbbá az értelem tele van nem tudatos. imáid meghallgatásra találtak. ismétlődő ellentéteket hordozod. Sok változat lehetséges: te vagy a kívánság. Egyes dolgokat meg akarunk valósítani. csak valami más. Ennek eléréséhez föl kell számolnod azokat a gondolkodási szokásaidat. ne pedig háborúság. mikor Artúr valamit különösképp rendetlenül csinált. Magam a van birodalmában létezem magyarázta Merlin. Becslések szerint az egy adott napon felmerülő gondolatok 90%-a azonos az előző napi gondolatokkal. nem szükséges semmiféle munkálkodás. a megfigyelt és maga a megfigyelés folyamata.A mágus szemszögébő1 nézve a lehető legkevesebb erőfeszítés a legjobb.Bárcsak kisöpörhetném az agyadat . majd pedig választ is kapj. hatékonyabban. ha nem esnek egybe énünk arra vonatkozó döntésével. akkor tulajdonképpen önmagaddal beszélgetsz egy másik formában. hogy kevert jeleket közvetít. Ha igazán látni akarod magad. Ha csendben ülsz és figyeled. E hármas állapotot mondjuk egységnek. ha nem azonnal illeszkednek a céljainkhoz. Az üzenet küldőjeként itt és most létező egyén vagy.

Nem értem. A mágus pedig azért nem magányos. s megakadályozza a van valóságát látnia.a legjelentősebb lépések egyike a változtatás felé. s bár apámként szeretlek.bár igen egyszerű .. kibontakozik előtted a világmindenség működésének egyszerű valósága. . ami sötétbe borítja az agyat. hiszen annyiféle személyiség küzd benne.. és hálózatként kötik össze gondolataidat a mindenséggel. Ha már minden ellentétes tulajdonságoddal együtt tudsz élni. Majd még szólunk erró1 a könyv harmadik részében.Isten azt akarja. így hát ismét elhallgatott. de meg kell tanulni azokat. annál világosabb az elküldött jelzés. Egyelőre szánj mindennap időt rá. Arra az ürügyre hivatkozik. Ki más volna bennem saját magamon kívül? . hogy szenvedni fogsz. a van világa.Artúr nem tudta. Érzések helyett vond ellenőrzésed alá szándékaid eredményét. akkor . néha akadnak pillanatok . mi tartalmaz az agyad! Ez a megfigyelés . Az árnyék nem bántani akar. hogyan folytassa. azt csak az értelem teszi.. Igazában az értelem sötétségei nem bűnök..Ha sikerül elcsendesítened az agyadat és megtisztítanod a régóta őrzött gondoktól. mert nem lakozik benne személyiség. S ha meggyógyult. bűntudattal és minden mással. de azután érzelmei úrrá lettek rajta és kitört. . hogy telve vagy tagadással.Nem. . hogyan tanuld meg beteljesíteni a szándékaidat! A lépések természetesek. A második lépés az. Merlin alaposan a szemébe nézett. . Énedet tedd félre minden elvárásával és előrelátásával. .Képtelenség magányosnak lenni . az élőknek mindössze két csoportja van. meggyógyul a hiányosságod. légy könnyed és természetes az egész folyamatban! Ha ezek a lépések összeálltak. szándékaid belépnek a tudatosság terébe. azt nem tudod megváltoztatni.Mindig emlékezz .szólt egyszer Artúr Merlinhez. .Számomra igenis lehetséges a magányosság! Nincs itt az erdőben senki más rajtad és rajtam kívül.Nos. Valami élesség volt a hangjában.a mágusokhoz hasonlóan . de.a teljes éned él. Ha átöleled árnyék-énedet.ismételte meg még határozottabban Merlin. Ez saját valóságunk teremtőiként a természetes állapotunk! TIZEDIK LECKE Valamennyiünk árnyék-énje része a teljes valóságnak.A fiú hirtelen ajkába harapva elhallgatott.kezdte Merlin. . . akikkel ebből a szempontból érdemes foglalkoznunk: a mágusok és a halandók . Ekkor a kíváncsiság uralta Artúr érzelmeit. . csak rámutat tökéletlenségeidre. miért . s a világegyetem majd elvégzi érted a maga dolgát! Bocsásd szabadon szándékaidat az időtlenségbe! Minél tágabb a tudatosságod. és figyeld. hogy minden ember valamennyi szívbéli kívánsága teljesüljön. ha látod tévedéseidet. . Végül.Talán neked. szégyennel.Magányosnak tűnsz . .A halandó nem magányos.Nem értem. vegyes szándékokkal.mondta. . szeretetté változik.figyelmeztette gyakran Merlin a gyermek Artúrt -. képtelenség magányosnak lenni. hibáidat és bűneidet. Az erőltetés nélküli haladást nem gátolják vagy árnyékolják a félelemmel telt én aggódásai és ragaszkodásai. Éned nem szívesen fogja belátni. . ellentmondással. Amit nem látsz. nem Isten ítél. Tulajdonképpen az én büszkesége eltakarja előled.

kérdezte Artúr.Mindig lesznek más emberek is a világon . egy egész faluval állok szóba egyetlen húsvér emberben! A fiú elgondolkodott. . valójában számos személyiség összessége vagy. .Ha egyetlen embernek érzed magad. miért olyan megosztottak és gonddal terheltek a halandók a mágusok szemében. Amíg "én" és "ő" van.bizony az vagyok. orvos. A személyiségek általában összeütközésben állnak. a szent és a bűnös küzdelme. Merlin átható pillantással nézett rá.Először is azt kéne megvizsgálni. Azután ott vannak azok a szerepek. . amit saját magadnak mondasz. sőt! Tucatnyi részre szabdaltak.vitatkozott Artúr. .válaszolt Merlin.tiltakozott Artúr. az egyik oldal folyton Isten megelégedésére cselekszik. . s azután mondd el az érzéseidet! A LECKE MEGÉRTÉSE Ha alaposan magadba nézel. amíg nem gondolkozol ismét csecsemőként . hogy néha az az érzésem.Ezen nem tudok segíteni . addig a benned lakó egyéniségek harcának foglya vagy. Épp ilyen könnyen láthatnád magadat úgy is. és minden lehetséges irányzatot megmozgatnak. Tapasztalatom szerint a halandók állandó belső harcokat folytatnak. Sosem hagyják abba a vitájukat.mondta Merlin. és akkor még nem is érintettük a nemzeti vagy felekezeti hovatartozást. Mester.Olyan biztos vagy ebben? . . Amit boldogságnak hívunk. . pedig már önmagukban ezek is vége nincs vitákba sodornak. pap. .Igen. azt találod.Érthetetlennek tűnik. .bevallom . mint pl. hogy magány addig van. az olyan állapot.Mégis egy embernek érzem magam . testvér. . szülő. S a magányosság elszigeteltség.Hogyan gondolkoznak a csecsemők? . Valamennyien jogot formálnak rád. ott elszigeteltség is van.De akkor hát miért vagyok magányos? Mert . akik mind a testedért küzdenek.. nő vagy. . Amíg nem találod meg saját szabadságodat. melyekkel azonosulsz: gyerek. s nem mindig sikerül ezeknek ellenállni. s ezek a személyiségeid nem mindig jönnek jól ki egymással. mert megmagyarázza. amíg a mágus útját végigjárod. férfi ill. és ahol elkülönülés lehet. a másik oldal újra meg újra "rossz" ösztönzéseket ad.Biztosan lesznek emberek tagadhatatlan -. Majd arra a következtetésre jutottam. mindegyik a maga szűk látókörű igazát hangoztatja az összes többivel szemben. mint én leírtalak. addig örökké jelen lesz az elkülönültség érzése. amelyben e konfliktusok zöme épp elcsendesedett.kérdezte a fiú. Születésedkor még nem zajlott ez a háborúság benned.Nem lehetsz mágus. ki vagy mi az. mert a csecsemő vágyai nem keverednek vitába. miért érezheted magadat magányosnak azzal a sok személyiséggel. de vajon azok mindig mások lesznek? Várj. jogász.kérdezte Merlin. Annyira zavaró a halandókkal beszélni. s akkor még nem is említettük a foglalkozásokat. A jó és a gonosz mindaddig nem harcol benne. sok személyiség küzd benned a tested birtoklásáért. míg később el nem sajátítja ezeket az elképzeléseket a szüleitől. ezek aztán a tested birtoklásáért küzdenek. gyermekfelügyelő stb. csak más néven. Az én szemléletmódom igazabb. . Például a jó és a rossz harca valójában két személyiség. amíg másik ember van.Így vannak ezzel mások is? . megszokásból fakad. . Ugyan egyedülálló személyiségnek érzed magad.

akkor egyik sem te vagy.jegyezte meg egy-szer Merlin.De mi ez az egyen-foglalkozás? . ha azt akarom? Az egész életünket azzal töltjük. A legtöbb esetben az árnyék-én túlságosan szégyenkezik vagy fél a nappali fényben mutatkozni.Sok halandó boldog lenne. bármennyire mélyre akarjuk őket ásni. majd elment hozzá. amit a csecsemő akar.mondta Artúr.válaszolt Merlin. miután Artúr királlyá lett. jó baba". sem az egészségtelen érzésekhez való ragaszkodás. A kisgyermek megtanul kételkedni a saját megérzéseiben. sötét celláiba annyi kétséget. azonnal sírni kezd és elfordul tőle.válaszolt Merlin. Amint va1ami negatív kerül a környezetébe. jó és rossz minősítés. Ám kétségtelenül létezik. ha felnőttként is ezt tehetné . majd az újszülött jó kedélyét beárnyékolja a félelem.Hogyan találhatom meg azt az árnyék-ént. olyan energiákat hordozó személyiséget. Nem azért. A belső indítás: "Azt akarom" kérdéssé változik: . mint a tartós . mert éveken keresztül belénk vésődött sok-sok igen és nem. Később elkerülhetetlenül nézeteltérés támad a gyermek igényei és a szülők elvárásai között. Vedd ezt észre. az is üzeneteket kopog a cellája falán.Korábban nem vettem észre. hogy nem mindig helyénvaló önkéntelen válaszainkat szabadjára engedni.A megelégedettség állapotában lenni e világban . hogy a halandók valamennyien ugyanazt a foglalkozást űzik. amennyit csak lehet. a csecsemő érzi. A kérdések éveken keresztül csak szaporodnak. Felnövekedvén megtanuljuk.Mi sem egyszerűbb -. helyünket tudva vagy szüleinknek engedelmeskedve. A tudattalan az a börtön. valamennyien megtanultuk. hogy jó érzést vagy fájdalmat okoz-e az neki.. . s ennek megfelelően válaszol.bizony komoly eredmény! Az újszülött ártatlan megérzése jóról és rosszról hamar elvész. Artúr elgondolkodott Merlin börtönőrre utaló kijelentésén. . jó baba-rossz baba megfogalmazások egybeesnek azzal.Nem akarok így élni. A csecsemő érzi.Így tennénk? . és olyanokat mond: "jó".Mindenekelőtt érzésekkel. . hogyan .Ebben nincs semmi különös . . hogy uralkodjunk a negatív erőkön. .Csak fülelj! Mint minden rab. esznek és alszanak. Valamennyien létrehoztuk árnyékunkat. Amíg a jó-rossz.jó-e. Az újszülött számára nem létező gond a "rossz". . és így szólt: . A bűntudat és a szégyen magvait hamar elvetik. Miként változtathatnék? . s a psziché titkos barlangjaiba.Érdekes itt lenni az udvarodban . "rossz baba". Ezek az érzések élők maradnak. természetes önelfogadási állapotba.Nem tudom.tűnődött Artúr. mintha ott kellene lenniük. amiről beszélsz? .Csak lásd magadat mindkét szerepben: rabként és rabtartóként! Ha az érem mindkét oldalát látod. s nem volt hajlandó további magyarázattal szolgálni. Hangok szólalnak meg: először az anya hangja. mivel ennyire szabadon fejezi ki magát. Ez hihetetlenül egészséges válasz. bár sosem mutatjuk meg nyilvánosan. Az összes nehezen megoldható belső összeütközésünk ehhez az árnyékszemélyiségünkhöz vezethető vissza. nincs semmi baj. Megkezdődik a belső és a külső világ ütközése. ahová a nemkívánatos energiákat zárjuk. Az árnyék-én is egyike hordozott szerepeinknek vagy személyiségeinknek. . . . mikor éhes vagy álmos.Börtönőr . mert semlegesítik egymást. Olyanok lettünk.dörmögte Merlin. és légy szabad! . . Amikor valamit érzékel. A csecsemő megszabadul az egyébként hozzátapadó erőktől.kérdezte Artúr. Az udvariasság és a taktika nevében. amitől nem szabadulhattunk. "rossz". hanem azért.A csecsemők csak sírnak és mosolyognak. szégyent. hogy visszajussunk az eredetileg velünk született. bűntudatot és félelmet halmozunk fel. A mágus szemében valamennyien árnyékszemélyiségünk rabtartói vagyunk.

Ám az egymással ellentétes emlékképek nem semlegesítik egymást. Csak azért beszélek erről. . addig megmarad. megbüntettek gyermekkorodban. . hogy megöljön embereket.Te jóságos ég! Nem lehetne ezt a jövőben valahogy megakadályozni? . A LECKE MEGÉLÉSE Belső háborúságod megszüntetése azt jelenti. csalódottságot és félelmet. hogy apróságot vagy komoly dolgot: most a régi érzelmet keresed. Mivel vannak örömteli emlékeid is. amiért valamit nem csináltál meg. hogy elfelejtettük az elem "kisülésének" ösztönét. A bomba hasonló elven működik. Ülj le kis időre egyedül egy csendes szobában! Lélegezz könnyedén! Most . már tudnád.valójában a düh foghatóvá válása. . és amíg ez meg nem történik. .elemek. amíg energiaraktárunk másik szögletében hasonló élénkséggel van jelen az.kérdezte Artúr aggódva. A meghántott gyermek csupán emlék. Mindegy.mondta egyszer Merlin a gyermek Artúrnak. még ha a kelvetkező tapasztalás ezzel szögesen ellentétes is lesz.Ha visszafelé élnél az időben. mennyire hasonlítasz egy bombához . mert valami emlékhez tapadó régi energia táplálja.ezt hívják robbanófejnek . A bomba épp azért robban. Könnyű kapcsolatba lépni ezekkel a visszatartott erőkkel. Mert a bántástól való félelem miatt nem bíznak egymásban a benned élő személyiségeid. amíg nem tudod. Megszabadítod árnyék-énedet a múltból visszatartott erők terhétől. amint azt minden élő-lény teszi. s ezzel megteremted a belső béke feltételét. Mondjuk például.Mi az a bomba? . csak arra vár. Ha a halandók a megtorlástól való félelem nélkül robbanthatnának fel és ölhetnének meg másokat. s nem jó érés a bírálatot felidézni. az pedig érvényesíteni fogja a maga szűk látókörű szempontjait mindaddig. A legrosszabb az egészben pedig. a belső személyiségeknek kellemes és kellemetlen alakjai vannak. . hogy véget vetsz a benned élő személyiségek harcának. A kritikát vagy az igazságtalan büntetést is hordozzuk. neheztelést. és a kapcsolódó erős negatív érzelmeket. szégyen. . bizony a zömük megtenné. amikor igazságos elbánásban vagy dicséretben részesültünk. és végül felnőttként akár évekig is hordozunk haragot. Ehhez az emlékhez a megbántódás vagy az igazságtalanság érzése és energiái kapcsolódnak. s ezzel egy részszemélyiség születik (a megbántott gyermeké). rajtakaptak. miféle személyiségek lakoznak benned. mint pl. A srapnel szétszóródása . amikor csaltál a vizsgán vagy loptál valamit. .Merlin elgondolkodott kissé. hogy megszabadulhasson a visszatartott energiáktól. Ez az értelme. Jó érzés visszaemlékezni a jó munkáért kapott dicséretre. megaláztatás vagy bűntudat. megtartják a sajátosságukat és ütköznek az ellentétükkel. akik maguk is bármikor szétrobbanhatnak.Aztán később meglepődsz. idézz fel valami rendkívül rossz élményt. csak éppen az erejével embereket öl meg. amíg az energiái fel nem szabadulnak. Az ítéletmondás természetéből következik az az állítás: "Igazam van". amíg lélegzésed nem nyugodt és egyenletes! Amikor ide eljutottál.Képzelj el egy marhahólyagot. Mondjuk. újra meg újra visszaidézzük. amit addig fújsz. mert a bombák annyira hasonlítanak a halandókhoz.Nem értesz.lélegzésed megváltoztatása nélkül figyeld meg annak könnyű ritmusát és folytonosságát! Ne menj tovább. Mindegyik személyiséged azonosan épül fel. De addig hozzá sem tudsz kezdeni a belső feszültségek feloldásához. amíg ki nem pukkad.

ezért valamennyien igyekszenek legalább kis időre. a reménykedő szerelmes. egyszerűen tekints magadra és mondd: "Ezt érzem". és lazíts! Lélegezz be. mint halvány emlékek. engedj bármilyen érzelmet vagy képet a felszínre bukkanni és elszabadulni! A folyamatot segítheti. erőltetés vagy visszatartás nélkül! Amíg így lélegzel. Ha ez a három együtt van. a magányos kisgyermek. ahogy akarsz. felszínes és elég gyors levegővétellel! E gyors. majd engedd ki egyszerűen. ha a szívedre vagy tested bármely más. Ne állíts ilyet "Jól van az. nem pedig állandósítani azokat. hogy a tiszta tudat állapotában legyen. hogy ésszel visszafogod az energiáidat. De azt igenis ki kell mondanod. Az elengedés olyan jelekkel járhat együtt. Eszerint bizonyosan a gondolkodási folyamat a lélegzés hű tükre. hogy letagadnád a szégyenkezést vagy a bűntudatot. érzelmet hordozó részére összpontosítasz: egyes területek szorosan kapcsolódnak bizonyos érzésekhez.kerülni. Feküdj le egy csöndes szobában. hogy "vannak ilyen valós érzelmeim". mert minden visszafojtott régi energia a tagadás által maradt fenn benned. . hogy a bennük őrzött faradság szabadult fel és hatalmába kerítette a testüket. Az észt ki lehet hagyni a gyakorlat kis változtatásával: lélegezz zihálva. energia és ragaszkodás. felszínesen vagy mélyen. visszatartott energiáid elindulnak a felszín felé. Az önelfogadásnak fontos szerepe van. nem baj. Többféle mód van a régi energiák felszabadítására. a sok fény és árnyék együttélésévé. Amit megtapasztalsz. hogy e légző gyakorlat során rögtön el is alszanak. Egyetlen belső személyiség sem jut soha tökéletes kibontakozáshoz. lélegzésed akadozóvá vagy felszínessé vált. ez annak jele. a mágus túljut a személyiségen. úgy a mágus sem tart vissza energiát. hogy a kapcsolódó érzelmek is feltoluljanak vele. amit az élet áramlása képes fenntartani. A halandó állapotából a máguséba való eljutás rejtélyesnek tűnhet. A síró kisbaba. gyorsan vagy lassan. sőt. hiszen ezektől az energiáktól éppen megszabadulni igyekszel. Mint a csecsemő. Ha a fent leírtakból nem tapasztalsz meg semmit. önmaga kifejezését. Megint lélegezz be. A kialakuló gondok teszik az emberi életet annyira változatossá. Ahelyett. félig nyert ügyed van. Ismét segíthet a lélegzés a tagadás legyőzésében. Gyakran az öntudatosításnak ez a pillanata már elég is. Ez annak jele. majd lelegezz ki természetesen! Ne gondolj ritmusra vagy erőfeszítésre. hogy szégyenkezem és bűntudatot érzek". Az egyik leghatékonyabb egyszerűen elismerni a létüket. A mágus csak a fényt éli meg. csak egyszerűen engedd ki a levegőt! Talán kicsit sóhajtasz vagy zihálsz. hagyd abba a gyakorlatot.vagy éppen árnyékba . gyengéden vagy akár erősen (pl.A lehető legélénkebben idézd fel ezt az eseményt és engedd. különösen a visszaidézett érzelmek esetén. a csalódott ifjú. sírásig menően) megnyilvánuló érzelmek. Csak egyensúlyra van szükség. Figyelj a lélegzésedre: már nem olyan könnyed! A felidézett érzelemtől függően. de valójában természetes. az tárgyalásunk három alkotóeleme: emlék. fényre . és így az energiák kiszabadulhatnak az ellenőrzése alól. Felszabadítva a belső harcokat. (Ha érzelmeid túlságosan erőssé válnának. Amíg folytatod ezt a gyakorlatot. általad. elindulhatsz a mélyebb éned felé. mert a felszabaduló erők könnyen túl erőssé válhatnak. a törekvő dolgozó: mind élni akarnak általad. táplál minden régi ragaszkodást. esetleg levegőért kapkodsz vagy éppen visszafojtod a lélegzetedet. és pihenj csukott szemmel öt percig) Sokan annyi elraktározott energiát hordoznak. felszínes és ritmikus légzés elvonja a tudatos ész figyelmét. A zihálást egy-két percig folytasd csak. Ha feloldod a tagadást. Minden mélyebb én ugyanazt akarja.

hogy a halandókat a szenvedés és tudatlanság állapotából a megvilágosodás és boldogság állapotába vezesse. Kay szeme tágra nyílt.Csaló vagy . Így aztán Artúr sok időt töltött magányosan.Nem . TIZENEGYEDIK LECKE A mágus az alkímia tanára. a szellemed rejtett börtöneiben lévő negatív energiákat természetes és kényelmes módon felszabadítod. A keresés céljai a hősiesség. Ahhoz.Hát persze. AL alkímia-keresés. Valójában Artúrnak nem volt sem családja. nem pedig makacsnak az ítéletben. s Artúr bólintott.kérdezte Kay gyanakodva. . Már hallott valamit arról. a szolgálólányok pedig azt suttogták. . erősnek kell lenned az igazságban. .Csak kölcsönvettem. Merlin szerint az alkímia állandóan történik. hogy Artúr behunyta a szemét. belébotlott Kay.Elloptad? . árnyék-személyiséged is kifejeződni és felszabadulni akar. Megvalósulásához az első lépésként. mit tudsz! Artúr ismét bólintott. Amikor egy tölgyerdőcske szélén üldögélve bámulta az ütött-kopott ón vizeskancsót. Türelmetlenül várt.Mutasd. Amint az arany azért a legtökéletesebb a fémek között. és valójában még azt sem hitték el. Az után Kay észrevette.Ha arannyá tudod változtatni az ónt.átváltozás. a tökéletesedésre irányul. Miután Artúr elhagyta Merlin erdejét. Saját magamat igyekszem arannyá változtatni. . úgy a . Nem tudod megakadályozni az élet minden szintjén zajló szüntelen változást. Még a saját ruháit sem tudta megvenni.szólt izgatottan Kay.A gyakorlatot meg-megismételheted a régi energiák kilélegzésére. Ez csak emlékeztető. hogyan lehet az új. Az alkímia .Minek? . hogy nemesi családból származik.válaszolta Artúr a fejét rázva. a jóindulat és a szeretet . szabadulni vágyó érzéseket és érzelmeket is elengedni. Ehhez képest a puszta fém arannyá változtatása jelentéktelen ügy. . Az alkímia által kezded meg a tökéletesedés keresését. és hellyel kínálta Kay-t a füvön.Alkímiához. Artúr nyugodtan nézett rá.A kancsó még mindig ónból van. csupán névleges címet. Némán bámult az ónkancsóra.az időtlenség örökségei. Ha megváltozol. a világod is változik. de igen hasznos megtanulni azt is. . hogy Artúr ismeri a fekete mágiát. A mágusok tanítása szerint az alkímia arra való. . hogy segítségül hívhasd a mágust. a remény. és minden keresés egyetlen dologra. . hogy a mágusok az egyszerű fémet arannyá tudják változtatni. Mint éned minden más eleme. Sir Ectorral és annak fiával.Te tanultál alkímiát? . Kay-vel élt. a mi családunk lesz a leggazdagabb egész Angliában! . a kancsó változatlan volt. Sir Ector háta mögött az istállófiúk sárral dobálták. sem vagyona. A LECKE MEGÉRTÉSE Az alkímia az átváltozás művészete.mondta Kay indulatosan. de mikor negyedóra múlva Artúr kinyitotta a szemét. Engem a te átváltozásod érdekel. . A pajzshordozó tisztét kapta.kérdezte. mert nem rozsdásodik. . Te vagy a világ.

szövetként és sejtként. Az alkímia majd megmutatja neked ezeket az igazságokat. hogy korlátozott életük van az adott testben. Ami tökéletes benned. a fákat. mint amilyennek látszunk? .A titok nem abban van.Energiafelhőnek látlak . az értelem korszakának adjon helyet. amerre te mész. .Miért nem látom én is úgy magamat. a mágusok kora már letűnőben volt. Lelked összeér minden lélekkel. .kérdezte a fiú. és amikor szomorú vagy. mielőtt az ifjú nekiindult a maga kereső útjának. az alkímia az atomok és a molekulák felszíne alatt. az idő és a tér bizonyos meghatározott pontján. mint a testedet. mint ahogyan te látsz engem? .önálló léttel rendelkeznek.válaszolta Merlin. hogy a szilárd dolgok az igaziak. de ezek az atomok állandóan mozognak és változnak. hogy szilárd test vagy.mondta Merlin Artúrnak.és szénatomok alkotják a felhőket. nitrogén-. De bármennyire ragyogó is a fény. a lényeged lett vizes? A határokat fel lehet térképezni. mint az élet áramlása vagy. a bennünket alkotó szilárd elemeket tekintjük valósnak. akkor a tökéletesedés keresése a határokat meghaladó kereséssé válik. Ennyi erővel akár a fúvó szelet is térképre rajzolhatnád. ha az embereket nem lehet tökéletesíteni? Ha valóban olyan gyengék és törékenyek vagyunk. és amikor elfáradsz. Az agyat feltérképezhetjük 10 milliárd neuron szüntelen interakciója útvonalrendszereként. Merlin majd ellátja őt ehhez lóval és térképpel.De mi van akkor. mint sötét árnyékok. amikor izgatott vagy. ami emberré teszi az embert. a virágokat és az állatokat.Sokszor mondtam már. Amikor Merlin így beszélt. mint ragyogó fények.A térképek hasznavehetetlenek ott.Nevezzük őket fénynek és árnyéknak. s minden lépését egyedül kell megtenni. a láthatatlan tudatosságból indulnak és oda is térnek vissza. a változás látszata mögött kezdődik.kérdezte Artúr. Ugyanazok a hidrogén-. Ez is csak anyag. a családod iránti szeretet ment át? Amikor vizes leszel a fürdőkádban. az emberi lény látható vonatkozásait le lehet írni csontként. hogy a húsnak-vérnek ez az együttese nem a tested. De Merlin sokat mesélt Artúrnak. és amikor a mágusok visszavonultak a legendák homályába. A keresés. . melyek kirajzolják körülötted. . hanem milyen mélyre akarsz nézni . kétségtót és félelemtől való szabadulást jelenti. nem te magad vagy. amit gondolsz és érzel. amikor örülsz. Egyes halandók úgy vonulnak át ezen a világon. mint benned a tiszta csönd. és amikor unatkozol. s azt remélte.És te is annak láthatsz engem. De még ez sem igazán te vagy. amikor lelkesedsz. mások. szenvedéstót.tökéletesedés az emberek között is a fájdalomtól. . Mivel magától értetődőnek tekintjük. A lényeg. oxigén. hogy az a véges személyiség. bár finomabb rétegben. mert az előtted lévő terület állandóan változik. amikor a szilárdság is üres terekből és állandó változásból áll. . izomként. . . De Merlin azt mondta: . A fény más. Artúr már gyermekként nagy izgalommal nézett első kereső útja elé. Ezek nem rögzíthetők térben és időben. az a lényeges: a létezés és a szeretet.kérdezte Artúr. Az értelem lehetetlennek tartotta az alkímiát. Amikor átmész a szobán. sem időben nincs határa.Miféle energiákról beszélsz? . sem térben. Tested tulajdonképpen végtelen és egy az egész világmindenséggel. Még így sem azonos a térkép a területtel. 1Ia egyszer elfogadod. A keresések személyes utak. hogyan nézel. hogy egy új kornak. az emberek lassan elfogadták. azaz a létezés és a szeretet . hogy nem kevesebb. Az egy évvel korábbi testedet alkotó atomokból már egyetlen százaléknyi sincs mára a testedben! Még az anyagi dolgok vonatkozásában sem állíthatjuk. . aminek magadat tapasztalod. sohasem annyira valóságos.

az érzelmek. Az élettelen anyagokat létre lobbantó tüzet nem lehet így kimutatni. azután tekerd tovább a tekercset a középiskola. hogy ez a sejtcsoport csökken: két sejt lesz. és vízből való vagy. az élő és a bölcs alkimista. a színfalak mögött dolgozik. Amikor eléred az emlékek. totyogó. már az is jó. mint könyvtekercset. még mindig megmaradsz a létben.. érzékeled a környezetedet. mert az alkimista nincs az idő világához kötve. azután már csak egy! Végül lépj át a határon. Ez a tudatosságban rejtőzködő önazonosság a szabad. Lásd minél világosabban azokat a képeket. Egyesek sűrűek. amit valaha véghezvihetsz. s kevesen gondolnak arra. E csodás alkímiának nincs határa. és keress egy ismerős képet. meglátod. Hasonlóképpen a jövő fele is tekerheted a képzeletbeli könyvtekercset. mások könnyűek. azután menj vissza egy kicsit. a levegő. Az alkimista láthatatlan. proteinek és enzimek keletkeznek. Haladj visszafelé a megszületésed napjáig . az általános iskola. amit az egyre távolabbi múlt felé bontasz ki. Mégis valamennyien sétáló felhőknek néznek ki. milyen voltál ezekben az életkorokban. amikor még egyetlen sejttel sem tudsz azonosulni! Amikor átlépsz ezen a küszöbön. változtatások zöme tudatosítás nélkül történik. lélegzel. s ott áll a változás állandó áramlásában. az elképzelések határát. amikor kisgyermek voltál. akár könyvet olvasol. majd lásd magad embrióként. s így jött létre a csodás eredmény: az élet.Mert ezek az energiák köpönyegek. mint például azt a napot. csecsemő! Mindegy. aki buta és élettelen molekulákat folyamatosan saját élő önmagaddá változtatsz. Ezt sem tudod megtenni. vírusokat győzöl le és számtalan más tevékenységet folytatsz. az emlékezeten túl. mert nem látható tűzről vagy az anyagcsere során keletkező hőrő1 van szó. s ezek alakzatait veszed magadhoz az étellel. E változások. A LECKE MEGÉLÉSE Az alkímia tanítása szerint a négy elem .innen már csak elképzelés lesz minden -. az önazonosságod nem szűnik meg! Minden elképzelhető kép vagy test nélkül is az maradsz. állandó tudatosság. hogy élénk képek kerülnek eléd. és képzeld el magad a fogantatásod előtt. a létezés alkímiája minden elképzelhető világot meghalad. levegőből.misztikus módon vegyültek. aki valójában vagy: figyelő. vagy nem. akár az étkezést emészted. TIZENKETTEDIK LECKE . az időtlenben. elhalt sejteket helyettesítesz. áradsz a teremtés délibábjában. mondjuk a tanuló éveidbe. és megpróbálhatod magadat halottnak. információkat tárolsz az agyadban. hogy ez a tudatosság eltűnik! Más szavakkal: képzeld el a világot a létezésed előtt! Nem tudod megtenni. Ez a legalkotóbb és a legcsodálatosabb tett. növekszel. időtlen magot. ki ő maga valójában. Amíg le nem hámozod a lelked körül lévő rétegeket. Most képzeld el. Saját magad alkimistája vagy. Ülj le egy percre és képzeld el az életedet. Lásd ezt világosan. az óvoda felé. miközben életed színpadképei folytonosan változnak. azután áttetsző sejtcsoportként! Képzeld el. és nincs két ember. akinél egyformán rétegződnének. Tagadhatatlanul földből. majd teljesen elmúltnak elképzelni. Ha csupán érzed. egyszerű tüze. Ez az átváltozás tiszta. az átváltozó és az átváltozott. a víz és a tűz . Tekerd ki. ahol mindennek kezdete és vége van. sosem fogod felismerni az éned legközepén lévő tiszta. Ez az áradás állandó változásként van jelen.a föld. Tehát te vagy az átváltozás. gyógyul a sebed. amikor a jelenlegi munkahelyedre beléptél. Otthona téren és időn kívül van. Bármely pillanatban. az érzések.

Nos. épp csak sejthető tömegvonzásból események láncolata jött létre. de a közelgő esemény annyira félelmetes. De ebből a gyenge.A halál csak képzelődés .el kell ismernünkelég jól boldogul. s abba is olvadnak vissza. Az emberi rendet szabályok alkotják. A szarka ideges.válaszolt Artúr. mit tesz majd a következő percben.mondta Merlin -.szólt Merlin halkan. Ez szó szerint igaz. majd megelégelte a dolgot. A tested bizonyos szinteken igazán kaotikus: örvénylő oxigénatomok jutnak minden levegővétellel a véráramba. A keresőt mindig bizonytalanság kíséri. az agyad pedig rendezett gondolkodásra képes. botladozik. amit ezzel kiváltanak. hogy akár csak egyetlen gondolatot is szánna a jövőre. . . Belső bizonytalanságod a bölcsesség kapuja. .kérdezte Merlin. felfigyelt egy közeli fenyőfáról cserregő szarkára. elkergette a szürke ökörszemet. örvénylő gázok megelőzték a galaxisok keletkezését. Egyetlen halandó sem tudja. és meglátta bennük a tanítást. s ezért kiszámíthatatlan A rend a káosz másik arca. valójában mi a halál. nyüzsgő enzimek és proteinek töltik meg a sejteket. ha a teremtmény egyedül Istenben bízva él . Minták bukkannak fel a rendezetlenségből. elfonnyad: ami fiatal. . szeszélyes madár. a káosz a rend másik oldala. még az agyadban lévő elektromos vihar. aztán a harmadikra szállt. . megöregszik és meghal. A LECKE MEGÉRTÉSE Az élet természetében egyszerre van jelen a káosz és a rend. Rövidesen már egy kis tócsában pancsolt. hiszen a sejtek a szervezet funkcióinak vitathatatlan mesterművei. A dolgok hajlamosak szétesni: ami friss és érett volt. s nem veszik észre az óriási rendetlenséget és a káoszt.Nem tartom sokra . s végül rothadt fakérget kezdett csipegetni. csupán valami halvány vonzás létezett közöttük. hogy valójában szétválaszthatatlanok. Emberi léptékben valamennyien a rend és a rendetlenség kérdéseivel küzdünk. hogy a halandók minden erejükkel harcolnak ellene. Kezdetben ezek a gázok semmiféle alakba nem rendeződtek. De .Amikor Artúrral az erdőt járták. ez a káosz csak a rend egyik oldala. Káosz és rend annyira közel vannak egymáshoz. hogy alaposan szemügyre vegye a fenyőtobozt. . A mágus rendjében nincsenek szabályok: hiszen az élet természetébő1 fakad.Eszetlen tollcsomóként viselkedik. . Először káosszá kell lenned. de a halandók halál elleni küzdelme nagyon is valóságos.Mit tartasz erről az életmódról? . Végül valószínűleg megfeledkezett a jelenlétükről. akinek fogalma sincs.mondta Merlin.A bölcsesség élő.Az egész napját azzal tölti. E bonyolult molekula 3 millió genetikai egységéből akár egynek a megváltoztatása már életet és halált befolyásol. a neuronnk tüze sem szűnik soha. . meg és nézd! . ami végül az emberi DNS kialakulásáig vezetett. Miután rárikácsolt a leívatlan vendégre.Állj.mondta Merlin.Ilyennek látszik. de sosem esik el. . A természet apró részletei gyakran megragadták Merlin figyelmét. leszállt a földre. hiszen a korai világegyetemben az ősi. a jobb kilátás kedvéért egy másik ágra repült. hogy egyik átgondolatlan indíttatása után a következőt éli anélkül. mielőtt szikrázó csillaggá válhatnál .

A rendetlenség megjósolhatatlan.válaszolt Merlin. mert az emberek rendre törekszenek. A dolgok általában megoldják önmagukat. ha a madarak gondolkodás nélkül élnek? A rózsa is mindig rózsa marad szólt Artúr. vajon jól fejlődünk-e. Gondolj arra.nincs ennél változatosabb. s magkorában egyedüliségének egyetlen biztosítéka DNS-ének apró kettős spiráljában rejtezik. s így kiszolgáltatottnak érezzük magunkat.Én ugyan választások nélkül élek. elővigyázatossági intézkedéseket tettél. Ha az élet áramlásában akarsz részesedni.A világ és az élet befogadására és csodálatára. hogyan növekedjenek a sejtjei. Nézz a kezedre! Kétségkívül hozzád tartozik. .Ezek nem gondolkodnak.én átadtam az agyam automatikus részének. Ugyanígy mind azt.Téged megtéveszt. . aggódás. megítélésre . Rendezetlen erőket hordozó társadalmunk a végeláthatatlan törvények és szabályok társadalma. . tervezés és ellenőrzés az élet lényege ellen való. legföljebb apró kellemetlenség ér. és még több ellenőrzést kíván gyakorolni. miként mozognak benne az idegek és izmok. bár magocskaként talán alig különbözik a babtól vagy az ibolyától. nem tudatosan növeszted a körmeidet és a sebes kezedről sem tudod. . hogy mindez a küzdelem. Nem meglepő. félelmet és kényelmetlenséget jelez. .A mágus tudja. s ezért nem lehetnek másokká.De hát akkor mire használod az agyad tudatos részét? . Más szóval alávetettem ezeket Istennek. elromlott a kocsid az országúton. . de nem választhatod meg. s az automatikusan törődik vele. érzésre.Így igaz.Ezeket a feladatokat átadtad agyad akaratlan részének. ezek közül egyikkel sem kell törődnöm. éle messze túl sokat képzeltek róla . amikor rendkívüli helyzet lett hirtelen úrrá az életeden: lemaradtál a repülőgépről. Mi emberek nagyon aggódunk azon. A rózsa biztos lehet abban. A gond az. de sokkal boldogabbnak tűnik az életem. Létezésed nem sérül komolyan. hogy az élet mindig belülről szervezte meg magát. . egyediségünk biztosításával. .kérdezte Artúr. mint én . hogy rózsává fejlődik. . mint aminek születtek. s megszámlálhatatlan órát töltünk. hogyan gyógyul be. Nektek.Igen. szebb és kielégítőbb előadás.például a gondolkodásra. Merlin vállat vont.Választások nélkül? De hiszen te is épp úgy döntéseket hozol. amikor a dolgaid nem tervszerűen alakulnak. nehogy ismét lerobbanj az országúton. . és félnek a rendetlenségtót. és jó korán kimentél a repülőtérre. Fogalmad sincs arról. mérhetetlen erőfeszítés árán. Én mindennek tanúja vagyok és biztosíthatlak róla . Amikor legközelebb repülőutazásra indultál. A káoszból a csillagok megszületéséhez vezető gyenge vonzások a természet minden szintjén megtalálhatók. A lét egyszerre tartalmaz rendet és rendezetlenséget.vitatkozott Artúr. kívül esik ellenőrzésünkön. Amikor legközelebb autóval mentél valahová. amit látsz. számodra kedves valaki elveszítette az állását. Az én harcosan válaszol a káoszra. valószínűleg kétszer is ellenőrizted az indulási időt.Más szóval ezek nem a te választásaidon múlnak. nem küzdhetsz állandóan .Mit számít. A LECKE MEGÉLÉSE A modern élet annyi különböző irányba ható feszülést hordoz. Idegrendszered mégis erősen válaszol.folytatta Merlin. . Az egyik nem létezhet a másik nélkül. halandóknak szabad akaratotok van. amire te sok időt szánsz . hogy legtöbbünk valamiféle rendet akar rákényszeríteni. választásra.

a fel sem tételezett segítségekre. vagy drámait. az élet tükörképéről a tényleges élet helyett.ellene.Egészen más. és kezdd elólró1! A gyakorlat lényege. de soha el ne essék .Az életed már önmagában rendezett . ünnepeld és engedd.mondta Merlin. . akkor élhetsz békében és boldogságban.elvárásaink tükörképe. csak téves önkontrollunk hiteti el velünk. hogy mozdulj vagy beszédbe elegyedj egy idegennel. az ösztökélő erőre. . Nem egyetlen jövőd van. a valóság az. de engedd az eseményeket most másként alakulni! Mivel ez csak a képzelet ágyéka. akkor elfogadod azt. egyedül feleségével.Ha olyan zord.mondta Merlin. A tökéletes figyelem rendezi áttekinthetővé a zűrzavart. Tedd kívánatossá: fájdalommentes és békés halállá! Ha ezt végignézted. hogy botladozzék. katasztrófákkal teli életet. mint amit feltételezel róla. mint az egyszarvút vagy más misztikus állatot.mondta egyszer Artúrnak. hogy mindaz. Ha el tudod fogadni az élet áramlását. hogy újra meg újra csak nyersz általa. . . . ami által új horizontok nyíltak meg előtted! Ez az élet természetes állapota. és alá tudod magadat neki vetni. a gyermek felnőtté érik. hogy életedet filmen láthatod! Indítsd el a videót a mai nappal. a bimbó virággá bomlik. hanem minden lehetséges. Ugyan éned gyűlöli az előre nem láthatót. Gondolj csak a nem várt lehetőségekre. Ha napról napra ugyanazt vetítjük magunk köré. amit elképzelsz: igaz. . a bennünket körülvevő valóság ehhez formálódik. vagy megszenteltet. Ezért a tökéletességet kereső elfogadja. kitalálhatsz magadnak esetleg vad. Az ezzel ellentétes küzdelem sosem ér véget. gyere vissza és nézz meg egy teljesen új filmet! Indulj el ismét a mai naptól.Az életből élet fakad. TIZENHARMADIK LECKE A megtapasztalt valóság . ahol született. Mindenkinek ilyen az élete. mert a nem valóságossal folytatott küzdelemrő1 van szó. Megint térj vissza. Az énnek meg kell vizsgálnia a félelmeit. vagy ahogyan elképzeled. hogy a következő erőfeszítés nélkül bekövetkezhessen! Egyszerű gyakorlat segítségével megláthatod. majd fejezd be a "vetítést" a haláloddal. és abba kell hagynia az örökös ellenőrzést. a hirtelen ötletekre és megvilágosodásokra.Merlin nem olyan . hogy mindig bizonytalan lesz. S. mintha minden vágyad teljesülne! Engedd a fantáziádat szabadon szárnyalni.válaszolta Artúr. akkor reszketnem kell a találkozástól . és képzeld rá a holnapi napot. Mindez évekkel Merlin újabb megjelenése előtt történt.A tanítvány feladata. Ez az általad is járt kereső út egyik jelentős része. ami valóságos. Ülj le és képzeld el. hogy rendet erőszakolhatunk: a valójában előre nem láthatóra. Miután Artúr király lett. majd az azutánit és tovább! Képzeld el magadat öregedőnek: lásd a jövőt úgy. mint Wales sötét hegyei. Bízzál mindegyik állomásban. Guinevere-el osztotta meg a kristálybarlangban szerzett tudást. hogy mindig egyensúlyát vesztettnek érzi majd magát. Juss el ismét a halálodig. A jelen pillanatból a lehetőség láthatatlan szálai ágaznak szét. . Guinevere többé-kevésbé hasonló módon képzelte el Merlint. milyen csodálatos a megjósolhatatlan életet élni. csak amikor elfogadod a valóságosat.

hogy halat fogjon vacsorára. Minden tapasztalatunk korábbi tapasztalatainkra épül.szólt egy hang.De még nappal is . Lám. mit kívánsz. semmi sem lenne valóságos.szólt Artúr. Gyertyát gyújtott. hogy belebotlasz valamelyik tárgyba! Guinevere bólintott. itt vagyok . . amelyek az előző napon." Rám nézett és megrázta a fejét. mintha közönséges halandó számára láthatatlan dolgokat látnának. ahogy a király kérte.Szeretném megtudni.suttogta. szólt-e valaha arról. amit én valóságnak tartok . az a ráruházott elképzelések nélküli.világban él. mit tegyek? . varázslókkal vagy legalábbis olyanokkal.Ez az ágyunk. ahol féltél. a hallásunkra és a tapintásunkra épülő előfeltételezésekre hagyatkozva járunk kelünk. mint ahogy bárki más is ugyanígy látná. Egyszer megkérdeztem tőle: "Miben különbözünk. mivel az a tökéletes világosság birodalma. . és nem pedig a téged körülvevő tényleges valóságot mutattad be. . . nézz körül! . hogy elég jól ismered-e ezt a szobát .folytatta Guinevere. A sarokban spanyol acélból készült magas gyertyatartó áll. minden gyertyát eloltottak. akiket így neveztek . és mintha különös hatalmuk lenne. hiszen az utolsó párnáig ő rendezte be. amilyet még soha senki nem tapasztalt. Olykor ingatták a fejüket. amott meg a tölgyfa láda. . arról szólt. . a patak.Ne félj. addig a patak.folytatta Artúr -.válaszolt Artúr. a saját megtévesztő érzéki csalódásom. . de Merlin nem közülük való. és közben mondd el. annak idején a francia udvarban találkoztam mágusokkal.a fa. csupán két ember hever itt. és az éjféli óraütésig ne is térjen vissza. Guinevere így is tett. Megkérte a királynét. Ugyanakkor az ő világa nyitva áll mindenki számára. A szoba legapróbb részleteit is hűen leírta. a hosszú fehér szakállal. Ez nem lehet érzéki csalódás! . amit ma biztosnak tekintek. tiszta fényben fürdő valódi világ.Uram.Nem értem . a látásunkra. hogyan lehet eljutni oda? . Amikor végül visszatért. az előző másodpercben ivódtak belénk.Mindaz.Ilyen mágusokkal én is találkoztam már.Számomra egyszerű-a öreg embereknek tűntek. Artúr mosolygott. hogy hagyja el a szobájukat. de úgy tett. Guinevere zavarba jött. . mi vesz körül! De ne érints meg semmit! . az erdő mindenestül káprázat.mondta Artúr.kérdezte Guinevere. De amíg számodra ez a valóság egésze. Mi viszont sötétségben tapogatózunk.A királyné igen furcsának találta a próbát. milyen óvatosan lépkedtél ott. mint mondod.kérdezte Guinevere. az előző urában.Gyere ide hozzám.tó1ünk ennyire távoli -. te meg én? .Számomra itt csupán két ember hever egy fa alatt a patak partján.válaszolt Artúr. A sötétben a feltételezéseid szerint viselkedtél. amelyben a hozományom érkezett a vízen túlról. . "Igaz. A szoba változatlan érzést keltett benned.Ha valóban olyan . mindkét oldalán faliszőnyeg függ. hogy meg ne botoljon a tárgyakban. Óvatosan lépkedett. hogy milyennek képzeled a valóságot magad körül. Merlin tanítása szerint: ha minden előfeltételezés nélkül tudnám nézni a világot.Szeretnék mutatni neked valamit .De hiszen te meg én egyaránt látjuk ezt a szobát magunk körül. . amit az imént mondtál. . – Szerinte. . Amit a mágus lát. . a fa és körülöttünk minden más csak apró folt az én tudatom tágabb látókörében.Nos. akkor abból. és bölcsként viselkedtek." .Uram.Igen . és Guinevere a meglepetéstől másodpercekig csak némán állt. koromsötétségben lelte a szobát.. 1A szoba teljesen üres volt. . A feltételezés óriási erővel bír. a bársonyfüggönyöket behúzták.

. tudom". Ez . . a felhők és a rét csupán agysejtjeid véletlenszerű csillámai voltak. vagy megfogalmazod a gondolataidat. megmerevedett és halott. de csak néhányan vesszük észre az ismeretlen hívogatását. A “valóságos” hegy. ébren is megtehetnének. a hegy pedig hegy? . belepusztul. A megkülönböztetések kalitkát építenek. a másikat káprázatnak? . mintha önmagunk részeként köszönne vissza ránk: . és bámulhatod a hegy felett tovaúszó felhőket. Kulcsokat kínál egy másik valóságba vezető ajtóhoz. Amint szavakba öntöd a körülvevő tapasztalati világot. saját valódi éned néz majd vissza! Az események látszólagos véletlenszerűsége kezd formát és jelentést ölteni. A választás személves.mindezek úgy formálják a valóságot. hogy a te világod börtön? . a fal az fal. Merlin. akkor az is igaz. amit most csak álmukban tudnak. és különféle érzetek egész sorát tapasztalhatod. . hogy az én keretek között érzi jobban magát. amit a világ eléd tár. Ha igaz. A valóság viszont kényes. az ébrenlét állapotában. és a tágas valóság kicsalogatna éned félhomályos börtönéből. ugyanis minden tudás a múlthoz köt. A határvonalak feloldódnának. hogy az ébrenlét más jellegű volna. Ezek azonban csak egy bizonyos tudatállapotban valóságosak. Miféle kulcsokat? Percről percre változókat. akkor akadálytalanul érzékeled a felsőbb valóságot.Találkozási lehetőségek. hogy az tenyerére vesz és kivezet az önmagunk alkotta börtönből. A szív legmélyén kell dönteni: az ismerős. Semmi sem bizonyítja. megsebez! . A LECKE MEGÉLÉSE Aki e tanítás szerint él. Számára a szabadság kulcsa az ismeretlenben rejlik. . rét vagy felhő nem vizsgálható a gondolatvilágodban létrejött képek köréből kilépve. az fa. vagy az ismeretlen.emlékeztette. Ha mindent el tudsz felejteni és semmit sem tekintesz adottnak. hogy a hegy. Ezek saját magunk tükörképei csupán.Nem világos. de az én valóságosnak tekinti azokat. Álmodban üldögélhetsz a réten. Észreveszel? . akkor bármit.A káprázat nem egyszerűen látvány .kérdezi az én. . meglepően teljesülő óhajok.Megszokásból. megvalósuló előérzetek. de üde és végtelen lehetőségeket hordozó távlatok között. amikor Merlin a látható világot káprázatként elvetette. miért mondogatom. hogy az ismeretlen a szabadság birodalmába vezető kapu. a tenyeredre rebben. elillan valami csodálatos és megfoghatatlan. és tapinthatónak érzem őket! Ha sziklába verem a fejem. Ha a halandók eltanulnák a mágusoktól azt. tünékeny képek. Artúr megdöbbent. . a bölcsesség és a mély bizalom érzése . Mindannyian tapasztaljuk az újat és az ismeretlent. az túllép az ismert határain. lét között? Miért nevezi mindenki az egyiket valóságosnak. Gondolkodásunkban napról napra ugyanazok a képek élednek újra. de áporodott. amiről beszéltem.Ami csak felmerülhet a gondolatvilágodban. rájössz. váratlan egybeesések.Álmodban is megérintheted a tárgyakat. fogalmakhoz kötöz.De hiszen megérinthetem a dolgokat magam körül. Nem kötelező hallgatnunk e hívogató suttogásra. De ha bármit alaposan megnézel abból.Itt vagyok.Tudod-e. finom madár. . akárcsak annyit mondasz: "persze. Miután felébredsz. megjósolhatatlanul felbukkanó örömök.ellenkezett.Akkor miért teszünk különbséget az álom és az ébren-. de ha túl hosszan akarod ott tartani. hogy a fa.A LECKE MEGÉRTÉSE A mágust nem köti gúzsba az ismeret.kérdezte Merlin.

de azért ne ütközz beléjük! Tapasztalni fogod. amikor a felismerés még nem fogalmazódott meg. A megszokáson és a tehetetlenségen túl a félelem játszik fontos szerepet abban. Egy másik. és kérj meg valakit. A madarat alkotó anyagok visszatérnek a földbe. A legtöbbünk retteg a vakság gondolatától is. a dolgok keretek közé szorulnak. azonban ez az egyetlen út a mágus birodalmába. a megszokott életvitelünk felborulásától. . Bármennyire ismered a szobádat. valami szokatlant élsz át: váratlan halmazállapotot.Mi történt vele? . mert az bizonytalanságérzéssel járna.válaszolt Merlin. amit biztosan tudunk talán az. De a bölcsebb halandók mélyebbre néznének. mert csak a valótlant lehet elveszíteni. megszokott világunkban. Ők a halált újrarendeződésnek látják.a felsőbb valóság jelen van mindennapi. Egy kis szürke tollcsomó. A szívünk hevesebben ver az eleséstől. . Holott a dolgok. hogy megmondaná. amennyire csak lehet. Amíg bizonyos vagy a dolgok felől. . leheletnyi ízt. de érdemes észrevenned. Kóstold meg ezeket! Gyorsan felismered majd mindegyiket. S azon. hogy elvegyüljenek az élethez szükséges anyagokkal. Négy-vagy ötéves lehetett. gondolj arra.Elég érdekesnek kell tehát lennie ahhoz. hogy a tudás nem véd meg a félelemtől. Ez a bizonytalanság hatalma. hogy talán te nézed másnak a világot. Az én számára nem könnyű a bizonytalanság útját vállalni. Ülj le bekötött szemmel a konyhában.Hogy honnan nézed. hogy minden továbbra is a régi kerékvágásban haladjon tovább. Ám veszíts el mindent . hogy helyezzen eléd háromféle ételt anélkül. hogy tartósan lekösse a figyelmét. mi micsoda. nézz alaposan! Mint minden gyermek. milyen nehéz még a legismertebb szobán is érzékelés nélkül átjutni. . árnyalatnyi zamatot. A fiú kis ideig gondolkodott. hogy abban a röpke pillanatban. hogy élete elpusztult.mondta Merlin. Mégis az egyetlen.Miért félek ezt látni? .Isten alkotta ezt a világot . amelyeket ismerni vélsz.a valódi mindig megmarad! A pusztulás és a szerencsétlenség romjai között rejtett kincsek bújnak meg. Próbáld ki a Guinevere elé állított feladatot! Az éjszaka sötétjében állj jól ismert szobád közepére! Azután sétálj keresztül rajta! Olyan közel haladj el a tárgyak mellett. új arcukat is készek megmutatni. Amikor a romokba nézel.kérdezte a fiú. addig korlátok között élsz. a szorongás megmarad. áporodottak vagy túlságosan előre láthatóak lesznek.Mitől? .Attól függ . a biztonság hirtelen elvesztésétől. Nem fizikai távolság választ el! Mégis. néha mérhetetlen a távolság a hétköznapi és a felsőbb valóság között. a baj lehetősége szüntelenül ott lappang a tudatod felszíne alatt. Nem csupán a sötétségtől félünk. . Artúr is felfigyelt a halálra. Ha úgy érzed. Bármennyire megnyugtatónak érzed életedet az ismert világban. a tárgyakban való elbotlástól való félelmünkben. szintén egyszerű gyakorlattal is tapasztalatot gyűjthetsz az ismeretlenről. amit már rég elfeledtél. egy halott veréb fölött guggolt. hogy "halott" azt értik. csak ekkor kissé mélyebbre temetjük a félelmeinket. amikor Merlin az erdőben talált rá. A legtöbb halandó halott madárnak mondaná. talán te veszítetted el az érdeklődésedet. S a nappali világosságban is ez a helyzet. TIZENNEGYEDIK LECKE A mágus nem bánkódik a veszteség fölött. hanem a balesettől. .

. mert a birtokuk elvesztésétől félnek. és a felfedezed a végtelen élet kapuját! A LECKE MEGÉRTÉSE A változó világban nyereségnek és veszteségnek kell léteznie. a veszteséget rossznak ítéli. Mindaddig elégedett volt a Merlintől kapott magyarázattal. Az én a nyereséget jónak. Nézz a mágus szemével.válaszolt Artúr. A halandók házakat és sok mást őriznek saját magukban. melyik része pusztult el. hogy a halál őt is elérheti.kérdezte Merlin. Ezek elvesztése a rémisztő. A halál kezdet. halandók. amíg rá nem ébredt. el akarjátok törölni a halált . Csak a lélegzés szűnt meg. akárcsak én. hogy a Föld milyen gyorsan túlzsúfolódna emberekkel. amit nem akarnék elveszíteni. milyen a halál.megtorpant az igazi kérdések feltevése előtt. A születés és az elmúlás körforgása csak akkor lesz félelem és küzdelem tárgyává.Jó1 van .Amint egyre többet tapasztalsz meg a világból. .. s a halált végső vereségnek tekinti. akár nem. amikor személyessé válik. emlékeid egyre erősebben térnek vissza. Elhullott állatot látva. A halandók azért félnek a haláltól. Igazában senki sem tudja. Az én egy életen át minden erejével a veszteség megakadályozásáért harcol. magunk mögött hagyjuk az anyagi világot. a múlt része! Halj meg a pillanatnak. hogy én már halott vagyok . az ismeretszerzés megszűnik a halál pillanatában. f azonban a természet nem ismer ilyen megkülönböztetést.Azt hiszem. és emlékezz: mindaz. Az utolsó lélegzet után a test súlya változatlan. csak saját emlékeikhez ragaszkodnak. és a mindennapi élet során tagadja azt.Ti. . a sejtek is azonosak. A fiú túlságosan fiatal lévén.De igazad van.Nem látszol annak . s . nem tudod megmondani.mondta Merlin -. . nem értette Merlin magyarázatát.Lazíts egy kicsit a szorításon. A haláltól való félelem a legtöbb ember számára nyomasztó. a tenger hemzsegne a helyért és a levegőért küzdő állatoktól. egyre jobban félni fogok a haláltól . . s mindaz. A köznapi ismeretszerzés a látás. ha megértenéd. A halállal megszűnik az érzékelés. nagyon sok minden van. csecsemő-korod óta formálod elképzelésedet a halálról. Amikor a halandók rettegnek tőle. és az érzékelés új módjára térünk át. alszanak. a természet finom egyensúlyának szépsége örökre eltűnne. addig pusztulásnak is lennie kell. valójában már halott. Inkább átszellemíti a tagadást. Ezekhez gondolatok és érzelmek társulnak. állatokkal és növényekkel. . . az ízlelés és a szaglás tapasztalásaira épül. Akár tudod. Amíg van keletkezés. Az erdő hamarosan belefulladna a saját életerejébe. nem csak az erdő állatait. a halál végső veszteségét is! . . ezért a tudatalattiba szorítja. ami ennél magasabb rendű. amihez ragaszkodsz. Aztán van itt valami más is.mondta tizenkét évesen. A mágus szerint a halált más okból nem ismerhetjük: a szokásos tapasztalás. Merlin bólintott. élményeket szereznek. a hallás. a tapintás. és fogadj minden veszteséget őrömmel. Te is ezt teszed. azután megnyugtató érzelmi távolságból mérlegeli.Szerintem az élők esznek. . és ehhez az emlékeidben félelem és fájdalom tapad.mondta Artúr kétségek közt vergődve. isznak. Elárulok neked egy titkot: semmi sem hal meg a halál pillanatában. nem mer vele szembenézni. nem befejezés. s nem gondoltok arra.Az emlékezés miatt.mint általában a gyerekek . Családjuk és nagyra értékelt tapasztalataik vannak.Mi lenne. a halált pedig metafizikai titokként fogalmazza meg. nem? Merlin a fejét rázta.

A halál érzékeny lény. amíg végül a feloldódás lesz az egyetlen választható út. amelyeket igyekszünk védeni az idő múlása során. A gondolatok vendégek: jönnek. mert eredetileg semmi sem volt a tied? . . A gyerekkort elhagyva. egy állásban. De te megmaradsz! Az élet tele van kisebb-nagyobb hányattatásokkal. s nem akarja ezek feloldódását engedni. hogy az embrió kisbabává fejlődjön. Házasságkötéskor az ember elveszíti a független életét.Így igaz. eljutsz erre a felismerésre.például pénzhez. egy kapcsolat. hogy megkeresem a halált és átölelem.ezek a maguk módján mind energiaformák. közben már a tudás állapotában vagyok. A feloldás is az élet nevében történik. mert nem félsz a haláltól. mint egy szeretőt. aztán idővel mindez megváltozik. mert az én minden veszteség esetén ragaszkodással válaszol. Ti mindig menekültök előle. Elhatároztam. mint élet. Az ilyen viaskodások nem szükségesek. egy ház.ott nem. és amíg csak lehet. hiszen nincs más körülöttünk. a kép. hanem csak az értelem alkotásai. Azok is jönnek és mennek.Miből gondolod. távoli marad. hogy tulajdonképpen nem veszíthetsz el semmit. . Egyszerűen az ismeretlentől.. hogy a teremtésben minden pusztán energiából áll. Amikor ezek megtörténnek. hogy ez bekövetkezhessen. s ha gonosz szellemként kezelik. Egy rakás pénz. adott mennyiségű pénz fölött rendelkezhet. Tulajdonképpen a halállal kapcsolatos minden félelmed a saját tudatlanságod kivetítése. Azért sem kell erőfeszítést tenni. De az én ragaszkodik bizonyos energiaformákhoz. bizonyos szempontból veszteség. és mennek. . tartja a szólás.jegyezte meg Artúr. Véd a veszteségektől és szerencsétlenségektől. A mágus szemében azonos törvények kormányozzák a . mert ő azt látja. túlhaladott formákat fel kell oldania. hogy őrködik az élet fölött.Kizárólag saját magad tartoztál önmagadhoz.kérdezte Merlin. A LECKE MEGÉLÉSE A halál végső esemény a hozzá vezető úton pedig sok apróbb veszteség ér. a régi. . hogy a rózsa virágba boruljon. serdülővé válni. Tekints a tárgyakra és a birtoklásra hasonlóképpen. A stabilitás korszaka után az életerő valami újat akar létrehozni. mintha valami rossz szellem volna. A mágus viszont örömmel fogad minden hányattatást és veszteséget. De ha szerencsés vagy. még mielőtt kilépnél a testedből. S ahhoz.Jó neked. házhoz. egy kormány . magamat önmagamként tudva. miközben te mindig jelen vagy. Csak az emlék marad. annál jobb! . A halál ezt az állapotot teszi felfedezhetővé a számodra. Az életben az egyetlen tiszta nyereség a tudatosság elérése. ezek a saját ritmusukat követve történnek meg. amilyet a legtöbb halandó messzire elkerül. Az én elvállalta azt a kötöttséget. Ez a valaki tölthet bizonyos időt egy házban. Ha belegondolsz. könnyen felfedezed a nyereségek és a veszteségek egész életeden végighúzódó ritmusát. hogy addig véd valamit. távol tartja a halál képzetét. és fiatalon. de ehhez olyan döntést hoztam. s erre irányul minden értelmes keresés. s ez annyit jelent. Az ember mindhalálig küzd. Ezek nem valóságosak. s a titkait megtartja magának.Észrevetted már. Létrejöttét követően minden energiaforma egy ideig fenntartja aramagát. más szempontból nyereség. Veszteség és nyereség ugyanannak a dolognak két arca. az elképzelés. sosem születve és soha el nem múlóan. amit felsoroltál. és ahol ragaszkodsz valamihez . ugyanakkor társat nyer. kapcsolathoz . Az éned elfogadja ezt tényként a rózsa vagy a kisbaba vonatkozásában. hogy élet és halál nem létezhetnek együtt? Miközben mindazt megteszem. Nincs mit küzdeni azon. a veszteségek fájdalmasnak tűnnek.

házasságon kívül született. . hanem mert a valóság felé tett minden lépésed fontos. aki . Ha kimondod a szót "szeretet". mert mesterséges életet erőltet. mint érzelem. Mögöttük ott a mindenen átragyogó örök fény. méltóságot és kincses ládákat hagytok magatok után. Bár nem tapadt hozzá szégyenfolt azért. . amit akarsz.a királyhoz hasonlóan . de nem azért.mondta Merlin. felnő. De ugyan ki állítaná. Ez lépésenként alakul ki. kihímezheted azokat. mert a természet gonosz és közömbös. hogy éried ítélete hamis a veszteséggel kapcsolatban. ami pedig mindent egyensúlyban tart. Harmadik lépésként tedd a szégyen és a panasz helyére a nyugodt és biztos tudást. mert eltávolodnak tőled emberek.A fájdalom nem az igazság . hogy eljussanak az igazsághoz.világegyetemet.Testetek megszületik. Ebben a megvilágításban majd észreveszed. akkor kezd növekedni benned a bizalom. . hogy a veszteség és a nyereség csupán álcák. hogy halhatatlan épületeket és szobrokat. megöregszik és meghal.a ragaszkodás nélküliségben. Tégy. pénz vagy más. . miszerint a természet őrizete alatt állsz. A szeretet több. s minden veszteséged csak időleges és nem valóságos. s egységet hoz majd létre a káoszból. mielőtt lemondanál az ellenőrzésről. s ti közben arról álmodoztok. mert Lancelot törvénytelen fia . s jó oka van erre .mondta egyszer Merlin magában mosolyogva. . de ha meg akarsz szabadulni a haláltól és a fájdalomtól. Azután vedd észre a szerencsétlenségben vagy a veszteségben a megszületni akaró új apró magvacskáit! . A természet ereje és ezért az igazság hordozója. annyira válsz magad is szeretetté. amikor az ellenőrzés és a küzdelem szükségességét érzed. Először észreveszed.Bizalomra kell szert tenned. olyan nagyon el akarjátok hinni.De a halandóknak át kell jutniuk rajta. Ha éppen a nem most nyíló virágokra vágysz. ahol legkevésbé várnánk . és örökké fognak tartani. TIZENÖTÖDIK LECKE Amennyire megismered a szeretetet. először hagyd el azt a képzelgést. megragadhat az érzés. És ugye te sem az éned küzdelmének köszönhetően születtél erre a világra? Az én küzdelme az élettel való ellenkezés egyik formája. hogy élnek is? Hasonlóképpen. de a lényeg kimondhatatlan marad. A feltétel-állításaid bizalmatlansághoz vezetnek.tanácsolta Merlin. az univerzum erejével szállsz szembe. mert ti halandók. A legtisztább szeretet ott rejtezik. hogy a természet fölött állsz! Amikor képes vagy a lehetőség magvait észrevenni a szerencsétlenség romjai között. Artúr legtisztább lelkű lovagja Galahad volt.mondta Merlin. Ideje volt elmennie annak.A természet elvesz bizonyos dolgokat a megfelelő időben. hogy a természet körforgása épp rátok nem vonatkozik . nézz alaposan! .Amikor a romokba nézel. amihez ragaszkodsz. amit elveszítettél.

De mit szólsz ehhez ad hölgyhöz: nemesi származású.magyarázta Artúr. hogy szolgáld.Nem akarom. .Hozzátok a másikat! . . öreg. S bár egyetértett azzal. Margaretet túlságosan öregnek és csúnyának találtad. de ez még nem a történet vége. Ez esetben az ürességtől. . .éles pillantással nézett rá. . . Galahad elpirult és hebegni kezdett: . a csecsemőre vagy lánytestvéredre! Ők valamennyien az örök nőt testesítik meg. . de ha megcsal. mondják ők. szeretsz valakit. valójában arról beszélsz. s kutasd ki.Lovagjaim szeretetből szolgálják a hölgyeket.Nem értelek.Kemény mester a te szereteted .mondta Artúr. az ősz. hogy nemes hölgy bajnoka légy . hogy szeretsz egy nőt. Így kezdődik a ragaszkodás. .Mit lehet ez ügyben tenni? . . S ahogyan megjelenésük változik. Most egy újszülött leánygyermeket hoztak be. Galahad rátekintett. akik közül választhatsz.A szerelmet szépnek és magasztosnak tartják. Ezért okoz annyi fájdalmat. . s mert valójában azt szeretted. ugye? .jelen-tette ki Artúr. és most már a király lágyabb arcvonásaira lett figyelmes.mondta. amikor eljött a nap. uram? Artúr intett a kezével. gyakran szörnyű következményekkel jár. kettesben maradtak. Most már választanod kell! Gálahad döbbenten állt.Mit tudsz te a szerelemről? .Artúr elküldött Margaretért. bibircsókos takarítónőért. és elküldte az öregasszonyt. . mi van a kép mögött? A kép csak a fantázia szülötte. általában szenvedély ébred bennük a szolgált hölgy iránt.Ha olyan nagyon szolgálni akarsz egy hölgyet.Uram. Szeretethiányod van.Szeretnélek megtanítani valamire. . Így van? .De uram. ez csak egy leányka és a féltestvérem .Amirő1 azt állítják.Merlin másféle szeretetre tanított . mégpedig egy képhez.parancsolta. ha elutasítják vagy elárulják a szerelmedet: saját vágyaid tátongó sebe kerül a felszínre. .volt. . egy elképzeléshez való ragaszkodás.kérdezte Artúr. annak bemocskolása dühít. Gálahad feltekintett.Az ifjú lovag ismét bólintott. miszerint szűzien szeretik őket.motyogta. Merlintől tanultam. Azt állítod. minden lovagnak egy hölgyet kell szolgálnia tiszta szerelme jeleként. úgy változik irántuk való szereteted is. csinos Arabelle lépett be. Amikor azt mondod.Nézz a mindig változó érzelmeid mögé. hogy egy hölgy bajnokává legyen az udvarban. aki a magadban hordozott képnek megfelel. . annál buzgóbban szolgálják. Artúr a fejét csóválta és a szemöldökét ráncolta. Artúr. Gondolj az öregasszonyra. De minden esküvés ellenére.Miért gúnyolódsz telem. . mégis.mondta. A . uram . hármat is ajánlok neked. . hogy szerelem. és erre mindenki elhagyta a termet. egy hölgyet akarsz szolgálni .Galahad bólintott. Galahad egyre nagyobb zavarban volt. Miért? Mert meggyalázták a benned élő képet. amit a mesteremtől. s elképzeléseink megvédenek valamitől. ezért az űr elfedésére képet alkotsz.S minél szenvedélyesebben kötődnek a hölgyükhöz.szólt Artúr. Gálahad zavarban volt. amivel nem akarunk szembenézni. amitől Galahad bíborvörös lett.Nem gúnyolódom veled . szereteted gyűlöletté változik. Artúr mosolygott. hogy a gyermek nagyon szép. és igyekezett a haragját féken tartani. és a szépségét neked is el kell ismerned. . .kérdezte Galahad. s ekkor a tizenkét éves. .kérdezte Artúr metsző Rangon. de a te szádból szörnyűségesnek hangzik-mondta Galahad. Nagylelkűen hármat is eléd állítottam.Szolgálnád-e őt tiszta szeretetbók nemes lovag? .Azt mondtad. Harmadjára is elküldött valakiért. Nemet intett.

Ti. már képes vagy a puszta formán túl szeretni. nem pedig . amikor erősen kötődtök egy másik emberhez mondta Merlin. ez a szeretet jele . .válaszolta Merlin.A személyes szeretet. A LECKE MEGÉRTÉSE Amikor a mágus szeretetről beszél. Merlin sok évvel ezelőtt elárulta nekem.Nem kell hidat építeni. az egyetemes szeretet sűrített változata. eltorzulva bukkan a felszínre. Nem leszel ragaszkodó. hogy megosztod az ismeretlent a másik emberrel. Régebbi élmények okozzák. ha már a gyökerénél meglátnád! . de ahhoz üres edénnyé kell lenned. . Akkor a szeretet lényege .Nem egyszerűen közömbösségről van szó? . és a kozmosz energiája árad benne. hol meg azt. . s készek vagytok együtt a bizonytalanság bölcsességébe lépni.A szerelem nagy lehetőség számodra. Az egyik fajta szeretet tükröt keres. mert csak egyetlen szeretet létezik . hogy valaki teljesen birtokol benneteket. aki visszatükrözi énképünket. mert az enyém vagy" E formájában a szereteted valójában az éned kiterjesztése. A mágus számára a szeretetnek nincsenek fokozatai. A mágus üres. A LECKE MEGÉLÉSE Többnyire elképzelésekbe szeretünk bele. és beléd köt. a .kérdezte Artúr. Számunkra a szeretet messzemenően személyes érzés.Ha elsétál melletted az ellenséged.általában elhalványul. halandók azt hívjátok szerelemnek. nem vagy sebezhető.Hol azt képzelitek. mely mindig az "én" "nekem" "enyém" fogalmakkal dolgozik. Az az ítélkezés nyelvezete.korábbi félelmeid szerint . de e csendes felhívásnak engedelmeskedik a szerelmed. Mégse feledd: minden kapcsolat szeretet lenne.A szeretet érzése indította feléd az ellenségedet. . Amikor szerelmes leszel. ha engeded megnyílni magadat. majdnem tökéletesen ellentétes fogalomról szól. vagy olyat.szerelemnek titka van.Lehet-e hidat verni a halandók szeretete és az általad érzett szeretet közé? .az egyetemes erő . aki javítani tudja azt. s a világmindenség szeretete csupán a személyes szeretet kitágítása. egy csecsemőt vagy egy leánykát. hogy valakit teljes mértékben birtokoltok.fájdalmassá.felszabadul benned. A legnagyobb különbség a ragaszkodás körül adódik. Merlin a fejét rázta. s igyekszünk annak megfelelőt találni a világban. sem birtoklást. . amit valaki iránt érzel. így másnak nem is marad hely.kérdezte Artúr. amint kapcsolatba került az emlékképeivel. . szinte lágyan beszélt. hogy a szeretet érzése már kicsavarodva. amikor nem érez sem kötődést. A halandók viszont csordultig vannak a saját énükkel. amikor azt mondod: "Szeretlek. A mágus szeretete hihetetlenül élő. a mágus állandóan a szeretet áramlatában él. s ezért a világmindenség megtöltheti szeretettel. A szerelem . Mindkettőt megtapasztalhatod a maga teljességében. a mágus számára egyetemes erő. Ragaszkodásról van szó. . Kedveled ezt a biztonságot.A közömbösségnek nincs energiája vagy élete. de szeretete gyűlöletté vált.magyarázta Merlin. Általában vagy olyat keresünk. legalább időlegesen leomlanak a falaid. Ezeket magunkban hordozzuk. . A mágus viszont azt nevezi szeretetnek. Védtelenné és sebezhetővé válsz . Általában éned szilárd falai mögött élsz. de a mindent elborító szerelem ezt elragadtatott állapottá teszi. s most megosztom veled: ha egyformán tudsz szeretni egy öregasszonyt.Merlin kedvesen. s a mágusok nem mondanak ítéletet .éppen ahogyan tartottál tőle -. mint amit mi értünk ezen. Jó esetben szerelmesnek lenni azt jelenti. .a mi fogalmaink szerint .

majd változtass az arcán: öregedjen fokról fokra. a lényeg közepébe. a gyűlöletet.Az egyetlen különbség. hogy eljuthatsz a létezés. a tiszta. majd második lépésként töltsd be azokat Léttel és lényeggel. mint kezdetben? Legtöbbünk úgy találja majd. mindig vegyes képet látsz: egyes tapasztalataid saját magad vagy mások szeretetére indítottak. minden ürességedet be kell töltened.Ha úgy akarsz szeretni. amiről képek ezreit őrzöd magadban.felelte Merlin. Ha becsületesen tekintesz a múltba. amelyet más által akarsz gyógyítani. A legerősebb szeretet mögött ott rejtőzik az épp annyira erős gyűlölet . amit érezni akartál. a bűntudatot. . az sem tökéletes. birtokolsz valakit. öreg arc iránt. . Megpróbálkozhatsz ezzel a gyakorlattal is: gondolj vissza egy esetre. kerülöd a saját letagadott félelmeidet és gyengeségeidet. hanem valami. mit jelent túljutni az elképzeléseken: képzelj el egy gyönyörű nőt vagy egy jóképű férfit! Olyasvalakit. Ha becsületes vagy magadhoz.Miért változik a szeretet? . A meditáció sok formáját Keleten és Nyugaton egyaránt gyakorolják. Fogadd el őket. s csak egy töpörödött. míg csak a szépsége szerte nem foszlik. hogy a szeretet már virágba borult. Első lépésként derítsd fel a hiányosságaidat. de óvatos légy ezzel a kifejezéssel! Túlságosan gyakran összetévesztik az önmagadról alkotott kép szeretetével. vagy valami esemény. ami már nem emlékekhez kötődik! Az emlékezés bezár személyes múltad fullasztó érzésébe. mint Isten. Mindkét esetben azonos szükséglet van a dolog mélyén.másik a hiányzó részt. Miért tettél így? Az egyszerű jó érzésen túl van egy másik ok is: az én. A szégyent. a szerelem tükrébe nézel. Nem a szeretett lény valósága tartja fenn. az elutasítottságot. akit igazán szerettél. hogy nagyon nehéz ugyanazt a szeretetet érezni a ráncos. ami sokkal döntőbb: a saját birtokolni akarásod. Az akkor fellángoló gyűlölet. amilyenek. féltékenység vagy megbántottság csírájában mindig jelen volt. ha a külső kép átalakulása ekkora változást idéz elő? . más élményeid viszont nem. a neheztelést és más szeretetlen érzéseket nem lehet szeretetté változtatni. aki méltán képviseli szereteted ideális tárgyát! Lásd ezt a személyt magad előtt olyan élénken.kérdezte egyszer Artúr. ahogyan csak lehet. A mágus szerint az önmagadról alkotott kép csupán tagadással takarja el a hiányosságaidat. Ahelyett. milyen erősen és hirtelen tud a szeretet más érzelemmé változni. de eltakarta a szeretet. hogy szembenéznél magaddal. emlékszel. hanem sokkal inkább a csendbe történő behúzódással. hogy akit szeretsz. Önmagad igazi szeretetének folyamata a lelked megszeretésével írható le. hanem csupán ember. Irányító alapelve az. de tartalom nélküli tudatosság.Mert a szeretet érzése mindig tartalmazza a saját ellentétét is.tanácsolta Merlin. tulajdonképpen csak elmenekülsz saját magadtól. ami rávilágított. Ezt a folyamatot általában úgy nevezik. amikor valaki. ahová a meditáció által juthatsz el. Amikor azt hiszed. mint a fiatal és a szép esetében. Az emlékeken túl ott van a létezés csendes tapasztalása. megbántott! Lehetett az közömbösség vagy árulás. De szeretetnek mondhatod-e az érzést. és szeret . Hiányosnak érzed magad. mert Isten mindig a teljesség állapotában van. De nem gondolkodás vagy érzés által. és a szerelmed iránti érzelmeidet látod . Ezek olyanok. A másik emberhez ragaszkodó szeretet valójában rólad szól. ráncos valakit látsz! Most is annyira szereted. A következő gyakorlat által tapasztalatot szerezhetsz arról. hogy megtanulod magadat szeretni. s a hiányt valaki más által akarod betölteni. . Ez a szeretet birodalma. A jó szeretethez nem szabad titkos gyengeségednek vagy sebednek lennie. míg a gyűlölet még csak csíraként van jelen. és lépj éned magasabb lépcsőjére.

Merlin köntösét hímzett holdak és csillagok díszítették.mutatott a fiú mintegy háromszáz méternyire. . . A mágus elégedetten nézett rá. a világ pereme. . . Az én meghaladására a szerelem tükre különlegesen nagyszerű lehetőség. valamennyien arrafelé igyekszünk! TIZENHATODIK LECKE Az ébrenléten.szólt a mágus.Itt mi a legtávolabbi. bárhol legyél is. de tekintheted úgy is.teljességnek. hogy mindenkit vonz az egyetemes erő: a mágus szeretete.Szívesen megmutatom neked . hogy a folyó a tengerbe torkollik és a tenger a látóhatárig ér.Jegyezd meg hát jól . A fiú bólintott. .kérdezte Merlin. minden érzelem szeretet.válaszolta Artúr. Ha a szeretetet már nem puszta érzelemnek tekinted.Most mondd el nekem.éppúgy. s a gyermek Artúr kíváncsian kérdezte az okát. az ég.válaszolt Artúr. A mágus egyszerre van jelen minden időben. -A fiú egyetértett. bárhová mész. bármennyire torznak tűnik! Ugyan kevés ember tudja a szeretet egyetemes hatalmát a maga teljességében megtapasztalni.Ne feledd .Most gyere velem! .És itt mi a legtávolabbi. a látóhatár.válaszolt Artúr.És azon is túl? A csillagok és végtelen üres tér. amit látsz? .A sűrű erdőben nem látok messzire. de csak. mindenhol ugyanaz a végtelen vesz körül minden irányban. Ez a legtávolabbi.mondta Merlin -. rájössz. meglátod. ami látható? . a csillagok. a Nap.Homály van. A mágus minden esemény végtelen számú változatát látja. Becsüljük meg a szeretet összes kifejeződését. a Nap. ha már eljutottál a Létezés tiszta áradásában rejtett kincsként lévő szeretetben. akkor is ezt mondhatnád? .Azt hiszem. . Tehát Te vagy a világegyetem közepe. mint az előbb beszéltünk róla? .ajánlotta Merlin. csak a folyó következő kanyarulatáig .Ha most megfordulnál. A féltékenység és a gyűlölet a szeretettel ellentétes érzelmeknek tűnnek. és a kristálybarlangba vitte a növendékét. az álmodáson és az álmodozáson túl a tudatnak végtelen távlatai vannak. . . Az idő egyenes vonalai valójában az időtlenség felé kinyúló háló fonalai. és ott leültette.Mi van ezen túl? . . csak éppen ez nem történhet képzelgéssel. a dombok. amit látok . hanem egyetemes erő. ahol gyakran szundítottak ebéd után. . . az ég. máris mondom. hogy a barlangon túl ott az erdő.És azután a látóhatáron túl ott a világ pereme.válaszolta Artúr. mi a legtávolabbi. a Nap . Ez nem bírálat. amit látsz! . így csak a barlang falait látom . Kivezette Artúrt egy dombtetőre. . mint a szeretethez való visszatérés eltorzított útjait. .Látom az erdőt.kérdezte Merlin.Elvezette a fiút a folyópartra. az ég. s ezért igazságot kell hordoznia! Ha ennyire mélyre tudsz ásni.emelte fel hangját Merlin -.De azt tudod. de reménytelenségében gyűlölködik.De mielőtt ismét kérdeznél. A mágus szerint a szeretet valóban a teljesség megtapasztalására szolgál. meg az üres tér. a csillagok és a végtelen üres tér . . amint mérföldeken át egész a látóhatárig nyúlik. legfeljebb álruhában. A féltékeny ember szeretetre vágyik. a szeretet nem puszta érzelem. de torzan közelít hozzá. A másik majd meghal egy kis szeretetért.Igen . Nagyon jó . .

- Ez elég trükkösen hangzik! - jegyezte meg Artúr. - Ugyan, a trükköt az érzékeid játsszák veled. Elhitetik, hogy helyhez vagy kötve. Valójában a világegyetem minden pontja egyazon pont: a minden irányba kiterjedő végtelenség középpontja. Nincs itt meg ott, nincs közel meg távol. A mágus szemével nézve csak itt vagy sehol létezik. Ha ezt megértenéd, te is holdakba és csillagokba öltözködnél. Ha érzékeid nem tévesztenének meg, rájönnél, hogy a Hold és a csillagok itt vannak a közvetlen környezetedben. - Mikor fogom ezt megérteni? - kíváncsiskodott a fiú. - Kellő időben. Amint elcsendesedik a lelked vihara, a saját létezésedben fogod felfedezni a mennyet. A LECKE MEGÉRTÉSE Ha hiszünk az érzékeinknek, a tér és az idő nem rejtélyes. A dombon állva jól látható, amint a föld véget ér a látóhatár szélén és a nap az égre emelkedik. Az idő egyenes vonalban, másodpercenként halad a múltból a jövő felé. De a mágus számára a tér és az idő végtelen titokkal terhes. Ó az örök jelenben hisz, minden eseményt egyidejűnek lát, és minden hely a végtelennel körülvett azonos pont a világegyetemben. - A közönséges tér és idő olyan fátyol, amin még nem hatoltál át - mondta Merlin. Amíg az érzékeidben bízol, mindig ezen az oldalon maradsz. Amint túllépsz az érzékeiden, ma még elképzelhetetlen birodalmakba és világokba érkezel. Mindegyik a teljes tudatosság állapotában van. S hogy mennyit fedezel fel, az csak a saját tudatod finomításán múlik, azon, hogy ráébredsz-e ezekre az oly közel lévő valóságokra. Már most is mindketten a végtelent látjuk minden irányban, csak éppen különbözően használjuk föl a látványt. A végtelen használatbavételéhez el kell vetned az érzékelés által közvetített durva tapasztalást, a megszokott tér és idő fogalmát. Azt már tudod, hogy a világ nem csupán a látóhatárig terjed, és hogy nem a Nap kúszik fel az égre. A téves elképzelések helyére lépett tények eléggé biztosnak tűnnek, de azért ezek is változhatnak. A mágus számára az idő például finom szálak percről percre szövődő gyűjteménye. Amikor döntést hozol, mindig a mostani pillanattól induló új szál jön létre. Azonban amíg nem születik meg a döntésed, addig ez az időfonal nem létezik. Ilyen személyes és alkotó módon nézve az időt, a mágus beleszőheti a hálóba az események általa látott változatát, így módosíthat múlton vagy jövőn egyaránt. - Az ember tényleg változtathat a múlton? - érdeklődött Artúr. - Természetesen - válaszolt Merlin. - Ti, halandók beleéltétek magatokat, hogy a múltból születik a jelen, s a jelenbó1 a jövő. Ez önkényes szemléletmód. Képzeld el saját tökéletes jövőképedet! Lásd magadat úgy, hogy minden vágyad teljesült! Artúr előtt hirtelen felsejlett Camelot minden dicsőségében. - Jól van. Most őrizd meg e jövőkép emlékét, és térj vele vissza a jelenbe! Engedd, hogy ez a kép a mostani pillanattól kezdve befolyásoljon! Ha békét, elégedettséget és félelem nélküliséget képzeltél el, kezdd el máris megélni! Hagyd el a harag, a félelem vagy a hiányérzet emlékképeit, s helyettük idézd fel a jövőképed emlékét! Temesd el a múlt korlátait, s engedd, hogy a megvalósult jövőről való látomásod vezessen! Érted a különbséget? - Még nem egészen - felelte Artúr. - Visszafelé élsz az időben, mint a mágusok. A holnap álomképét már ma megélheted. Ki írta elő, hogy csak a múltból élhetsz? Az idő mentén élő halandókat mindig visszahúzza a saját emlékeik terhe, s így a múlt alakítja a jelent. A mágus engedi, hogy a jövő alakítsa a jelent, ezt jelenti az időben visszafelé való élés.

- És ezzel megváltoztatod a múltat, hogy ne az befolyásolja a jelen tetteidet - tette hozzá Artúr. - Pontosan. De ez még nem a vége! A múltat még gyökeresebben meg lehet változtatni. Amikor megtanulod, hogy az időt a saját agyad hozza létre, akkor felismered, hogy nincsen múlt. Valójában csak a jelen létezik. A múlt pusztán emlék, a jövő csupán lehetőség. A jelen ponton fordul minden elképzelhető jövő. Változtass tehát a múlton azáltal, hogy valótlannak, az elme kísértetének tekinted! Az időben visszafelé való élet nem csak a képzelet játéka, mivel már most is a jövő valamiféle változatát éled. Tudatodban a dolgok működéséről szóló elképzeléseket hordozol, s ezek a modellek lehetővé teszik, hogy várakozásaidat a jövőbe vetítsd. Feltételezed, hogy a barátaid barátok maradnak, s a jövőben is lesz állásod és családod. Mélyebb szinten a társadalmi emlékezéseid működnek, miszerint a hazád és a kormányod is nagyjából hasonló marad. A még mélyebb rétegben azt is feltételezed, hogy a nehézkedési erő, a fény és más természeti erők változatlanok maradnak. A dolgok fennmaradásáról és működéséről való elképzeléseink lélektanilag igen fontosak, ezért valóságos szenvedést okoz, ha ezeket az elképzeléseket az életünkben bekövetkező mély vagy váratlan változás fenyegeti. Jövőképünkbe mindig a jelen életünknél szebb, teljesebb elképzelést vetítünk. Valamennyiünknek vannak vágyai, álmai, félelmei és hitei - ezek belső modelljeink kivetítései -, amelyek feltételezésekre alapuló másodéletet teremtenek. A mágus szemében a legtöbb ember olyan, mint a vakító lámpával síneken robogó vonat. Csak az előrefelé beállított lámpák fénykörében mozog, s nem méri fel a kétoldalt lévő végtelen lehetőségek gazdagságát. Tekintsd a síneket időnek! Behatárolt időértelmezésünk szűk körű elképzeléseinkből ered. A pesszimista szerint semmi sem alakulhat jól, s ez leegyszerűsített jövőképet tükröz. Az optimista szerint mindig a magasabb eszmei érték győzedelmeskedik, ám ez is működő jövőkép. Ha a pesszimistát valami szerencse éri, vagy ha az optimista nem tökéletes végkifejletet tapasztal, mindketten az elképzeléseiket fogják előnyben részesíteni a valósággal szemben. Mindez nem a modellek hasznosságát kérdőjelezi meg, csak szemlélteti, hogy mennyivel kevesebbek a valóságnál. Ahelyett, hogy a jelen pillanatot a maga valóságában élnénk át, valamennyien visszafelé élünk az időben, mert elképzelt jövőnk vezet mostani tetteinkben. A mágustól eltérően, mi ezt nem tudatosan tesszük. Ahelyett, hogy a tudatalatti áldozatává válnál, ami a megjósolható jövő elfogadására ösztökél, ellenőrzésed alá vonod a képzelőerődet. Higgy a magasabbrendűbben! Lásd a jövődet úgy, mint amire a világegyetem gondviselése ügyel! A tisztább tudatállapot felé növekszel, s akkor a szeretet, az igazság és az önelfogadás máris a tiéd! Nem kell erre az állapotra eljutnod ahhoz, hogy ezek szerint élj! Ha megéled, a tieiddé válnak! A LECKE MEGÉLÉSE Amint láttuk, a térről és az időről való régi feltevéseinket le kell cserélnünk, mert amit "valódinak" gondolunk térben és időben, az mind a gyermekkorban megtanult előítéletekre épül. - Idő-hálónak nevezem - magyarázta Merlin -, mert úgy látom magamat, mint egy pókot: az események közepében ülök, s azok belőlem áradnak ki, mint a finom pókfonál. Minden esemény hozzájárul a hálószövéshez, de én döntöm el, mikor melyik szálat követem. A mágus számára könnyű a helyi időről az egyetemes időre átállni, az egymástól elkülönülő dolgokat egyetlen egészként látni.

Miként tanulhatod meg az időt egészként látni az egyenes vonal helyett? Az előbbi történetben Merlin megmutatta Artúrnak, miként lássa magát a világegyetem középpontjának, függetlenül a tartózkodási helyétől. Az idővel hasonlóképpen bánhatunk. Tekintsd a mostani pillanatot, majd lépj vissza a tegnapba, a tavalyi évbe, egy évtizeddel korábbra! Haladj egészen a születésedig, majd gyorsíts, lásd a régebbi századokat, a történelem előtti időket, a világ kezdetét! Menj vissza az idő vonalán a Föld keletkezéséig, a Nap és a csillagok születéséig! Majd szétoszlatod a csillagokat, elérkezel az ősködhöz és eljutsz az Ősrobbanáshoz. Nos, ennél régebbi múltat valószínűleg nem tudsz elképzelni, pedig még most sem kellene megállnod. Igazában az időnek nincs kezdete, mert a létezés minden percére vonatkozóan felteheted a kérdést: és mi volt azelőtti? Hasonlóképpen, ha a mostani perctől a jövő felé haladsz az időben, kifogyhatsz a fantáziaképekből a Föld, a Nap, a csillagrendszerek elmúlásával. De még akkor sem jutsz el az idő végéig, mert újra ott a kérdés: és mi történik ezután? Összefoglalva: az idő mindkét irányban az örökkévalóságba mutat, függetlenül attól, hogy te éppen, melyik pontján helyezkedsz el. Ez két dologra tanít: te vagy az örökkévalóság közepe, és valójában minden időpillanat azonos. Ennek igaznak kell lennie, ha az örökkévalóság egyforma távolságra van minden időtől. Mondják, a természet az idő által véd meg attól, hogy mindent egyszerre éljünk át; vagy a természet az idő útján engedi, hogy vágyaink sorban beteljesüljenek. Ennél örömtelibb tapasztalásunk aligha lehet. Tulajdonképpen minden perc egyben minden más perc is, s csupán figyelmed összpontosítása hozza létre a múlt, a jelen és a jövő képzetét. Elméd késként darabolja a tér és az idő végtelenjét a lineáris tapasztalás szeleteire, Amikor ezt az erőt tudatosan használod, mágussá lettél. Írd le a sehol szót - kérte Merlin Artúrtól, azután azt: itt és most. Ez tehát az igazság időről és térről. Az örök folyamatból származtatod azt, aminek sem időben, sem térben nincs kezdete. Mégis, a véget nem érő folyamatosság megnyilvánul a pillanatban. Értelmed és érzékeid helyhez kötötték számodra az örökkévalót, az itt lévő pillanathoz. A sehol, meg az itt és most közötti kapcsolat egyenlő a végtelennel és az általad megélt pillanattal. TIZENHETEDIK LECKE

A keresők sosem tévednek el, mert a szellem hívogatja őket. A keresők egyre újabb megfejtési kulcsokat kapnak a szellem világából. Az átlagemberek ezeket a kulcsokat csak véletleneknek látják. A mágus szerint nincsenek vétetlenek. Minden történés a lélek más-más rétegét hozza felszínre. A szellem találkozni akar veled. Ha el akarod fogadni a meghívását, védtelennek kell lenned. Ha keresel, a szívednél kezdd! A szív mélye az igazság lakhelye.
Merlinnek furcsa szokása volt, hogy Artúr minden balszerencséjének örült. Ha Artúr leesett egy fáról, és horzsolásokkal, zúzódásokkal jött haza, a mágus alig hallhatóan ezt dünnyögte: - Jól van. Más alkalommal a zivatar során a villám belecsapott egy öreg, korhadt platánfába, ami kidőltekor majdnem agyonütötte a fiút.

- Nagyon helyes - suttogta Merlin. Bármennyire lágyan ejtette is el ezeket a megjegyzéseket, a fiút mélyen bántották. Így hát elhatározta, hogy apróbb baleseteit eltitkolja a mestere elől. Aztán másnap a tűzifa aprítása közben megcsúszott kezében a balta. A másodperc töredéke alatt éle áthasította Artúr cipőjét, épp csak nem vágta le a lábujját. Amikor ijedtében felkiáltott; Merlin futva jött felé és szigorú pillantást vetett a cipőre. - Egyre jobb - szólt Merlin csendesen. Erre már Artúr sem tudott uralkodni magán. - Hogyan örülhetsz, amikor baj ért? - Örülök? Miró1 beszélsz? - Merlin őszintén zavarban volt. - Azt gondolod, nem veszem észre, hogy valahányszor engem valami baj ér, te elégedettnek látszol! Merlin összeráncolta a szemöldökét. - Nem kellene hallgatóznod, főleg akkor nem, amikor magammal beszélgetek. - A választól a fiú egészen elutasítottnak érezte magát. Azt fontolgatta, hogy megszökik Merlin kőszívűsége elől, de ekkor a mágus a vállánál fogva maga felé fordította. - Azt hiszed, értesz, pedig nem, mondta. Hangja lágyabb lett. - Nem a baleseteidnek, hanem a megmeneküléseidnek örülök. Ha belegondolsz, mennyivel rosszabbul is alakulhattak volna a dolgok! - Azt gondolod, hogy veszélytől mentettél meg? - kérdezte Artúr csodálkozva. Merlin a fejét rázta. - Nem, te mentetted meg saját magadat, vagy legalábbis tanulgatod azt. Ezek nem véletlen balesetek, mint a halandók képzelik. Csak ok és okozat létezik. Ha az ok időben távol van, az emberek hajlamosak megfeledkezni róla akkor, amikor bekövetkezik az okozat. Bármi, ami veled történik, jó vagy rossz, valami régi tett eredménye. Mivel Artúr fiatal volt, és őszintén bízott mesterében, nem kérdőjelezte meg ezt az új szemléletet, csupán eltöprengett rajta. - Tehát szerinted minden baleset olyan, mint a visszhang. Ha tegnap kiáltottam, de a visszhang csak mára ért vissza, már el is feledkezhettem volna az egészró1. - Pontosan. - Hogyan előzhetném meg ezeket a megkésett következményeket, ha egyszer az indítóokról már el is felejtkeztem? - kérdezte a fiú. - Éberebbnek kell lenned! Az események minden irányból vissza-visszatérnek hozzánk. Olyan sok ok és okozat vesz körül bennünket, hogy csak nagyfokú éberséggel lehet ezeket észrevenni. A világegyetemben semmi sem történik véletlenül. A múltban elkövetett tetteid eredményei nem azért érnek el most, hogy megbüntessenek, hanem, hogy figyelmeztessenek. Olyanok, mint egy rejtvény kulcsai. - Kulcsok? Mihez? Merlin mosolygott. - Elrontaná a rejtvényt, ha mindent elárulnék! Legyen most elég annyi, hogy nem az vagy, akinek gondolod magad. A valóság sok-sok rétegében élsz. Az egyik réteget szelleminek nevezzük. Képzeld el, ugyan nem ismered a szellemi valódat, de az jól ismer téged! Mi sem természetesebb, mint hogy szólongasson. A hirtelen támadó megoldások a szellemi lét üzenetei, de éberebbnek kell lenned ahhoz, hogy megragadhasd őket. - Hiszen nem történt más, mint elvágtam a cipőmet a baltával, vagy majdnem rám esett a kidőlő fa. Tiszta véletlen volt, hogy éppen ott kerestem védelmet a viharban - vetette ellen a fiú. - Te így fogod fel, s hasonlóan jár el a halandók nagy többsége is. De ha odafigyelsz, észreveszed, hogy minden véletlenben ott rejtőzik a megoldás kulcsa. Mondok neked valamit, ha a fa rád esett volna, vagy ha ma alaposan megsebesülsz, nem búslakodnék,

mit akar? . . Számunkra. Ha valaki kitárt karral fut feléd.figyelmeztette a fiút Merlin. Ezek létünk ellentétes pólusai.Ne légy annyira biztos abban. Amikor okról és okozatról beszélünk. hogy ezt ő választotta így! . hogy a Nap vonzza a körülötte keringő Földet. tekintheted támadásnak. de az anya szemével nézve cselekedete a szerető gondoskodás kifejezése. aki nem hajlandó megmutatkozni nekem. Az egész világmindenséget a sorsotok köré rendezték és minden a ti óhaj-sóhajotokat lesi. ti halandók! . hogy egyetlen más teremtmény sincs ennyire hiúsággal telve . akkor az események az emberi lét figyelembevétele nélkül zajlanak. az a nézőpont kérdése. Ő a másik pólusra. . A mágus nem fogadja el az anyagból eredő szemléletmódon. ha ellenséget vélsz benne felfedezni. Akkor mire való az egész úgynevezett szeretete? . viszont mindez rejtve marad. Mégis állandóan panaszkodtok.Nehezen tudnék elképzelni egy szerető atyát. azt mondhatom: "A fiú lassanként.Óh. . észrevennétek. . a szellem világára figyel.szólt Merlin.mondta Artúrnak. hogy a világ miképpen tud egyszerre anyagi és szellemi lenni. hogy a gyufásdobozon végighúzott gyufa lángra lobban. hogy rájöjj! Talán az egész világ valami isteni bújócskaként működik. keresned kell. Isten elhagyott.Ezt ma is állítom. A feladvány itt az. Minden a nézőponton múlik. hogy Isten és a természet közömbös. amíg érzékelésünk nem teljesen tiszta. ha barátnak látod őt. hogy a villám belecsap a fába. és az kidől. mert ezeket élvezem . de ha még hiúbbak lennétek.Hiúbbnak kellene lennetek. Ezért nevezte Merlin az üzeneteket megoldási kulcsoknak.Amikor úgy tűnik. Az. például a hitbó1 a kételkedésbe átcsapni. . Merlin szemével nézve a természet legapróbb eseményének is van emberi vonatkozása. A kisbaba talán rúgkapál és sír. akkor talán a természet közömbösségnek látszó viselkedése csupán rejtett üzenetet takaró álca. A mágusok átlátnak az álcán. az anyagi dolgok egymásra hatásáról beszélünk: például arról.hanem azt mondanám: "A szellemére gondosan oda kell figyelni!" De mivel egyre jobban el tudod kerülni a bajt. nem változtat semmin. bár mindennapi gondolkodásunkat most is az határozza meg. illetve egy esemény miért fogható fel egyaránt Isten közömbössége vagy szeretete jeleként. míg csak a két szélsőség egységbe nem kerül.Ha Isten nem közömbös.válaszolt a fiú. miért nem mutatja meg. vagy fogadhatod ölelésként. megtanul figyelni. Amit itt Merlin érint. észreveszik a szellem üzenetét minden történésben.Ez elég durva játék lenne . talán éppen te küldted el. A természet törvényei nincsenek ránk tekintettel. . . Ha viszont a szellemit teleinted a világegyetem meghatározó erejének. milyen különleges helyzetben vagytok.válaszolta fejcsóválva Artúr. Könnyűszerrel tudunk az egyik végletbó1 a másikba.Hiúbbnak? Hiszen egyre azt veted a szememre. . . amikor anyja letisztítja az arcát." A LECKE MEGÉRTÉSE A mágus által lakott minden terek közül a két legtávolabbi az anyagi és a szellemi. hogy emberek is élnek az okok és okozatok érvényességi terében. hogy felfedezze az okok és az okozatok kiindulópontjait.Nem azért kerülök látszólagos ellentmondásokba. Korunkban éppen távolodóban vagyunk az anyagi pólustól. Ha anyaginak látod a világot. A kulcshoz feladvány is tartozik.

És mi a helyzet az igazán szörnyűségessel? A mágus szerint ez szintén a szellemi által választható legjobb. Így ezek az üzenetek tartalmatlanok maradnak. hogy megmenthessen a nagyobb bajoktól. A gyorsan elhalványuló és elfelejthető véletlenek helyett az események a szellemi világba mutató felhangot kapnak. A LECKE MEGÉLÉSE Ha a szellemvilág a megoldási kulcsokat közelünkbe helyezi. Tudnunk kell. a magyarázat nem lesz sikeres. hiszen annak is tekintetbe kell vennie az okok és okozatok szövevényes hálóját. de igen sokszor tévesen természetfeletti jelenségek címkével illeti . Ezek csupán első hívogatások. A szellemi gyakran ilyen módon szól először: nevezhetjük ezeket első találkozásoknak is. a magyarázatok pedig túlságosan erőltetettek. E helyzetekben a megszokott ok-okozati összefüggések nem pontosan. Azokat a válságokat vizsgálják. mert ezek a véletlenek nagyon személyesek.rétege áttűnik az anyagi világ álarca mögül. őszinte kíváncsiságból. Társadalmunk minden korábbit meghaladó figyelmet fordít ezekre a dolgokra. mert a bajból.Hasonlóan mindaz. de ha nem tekinti jeleknek. Ha a hagyományos logikát (miszerint A az oka B-nek. . s eredménye C) alkalmazzuk. valójában együttérzésből fakad. Fontos keretet adnunk az értelmezésünknek. Az éppen csak . ha azt mondom. a hibából. Meg kell tisztítania.Bár a megoldás nem nyilvánvaló. amiből senki sem vonhatja ki magát. akkor észre fogod venni a kezedbe adott kulcsokat. Csak tapasztalja a megtörténtüket. Gyakran a rejtvényfejtő kulcsoknak nincs könnyen felfedezhető szellemi tartalma a mindennapi életben. önsajnálat nélkül feltenni. a katasztrófából olvasható ki a legmélyebb igazság. Ha készen állsz annak elfogadósára. Mindenki megfigyel szokatlan eseményeket. a megvalósuló megérzések is ebbe a körbe tartoznak. s meglátod benne a rejtett hasznot. a rejtvény könnyen megfejthető. hogy lényünk másik szellemi . Sokféle formában érkezhetnek. De meg kell tanulnunk a kérdést másként. akire éppen gondoltál. a halál-közeli élmények. vagy az angyalok jelenlétének érzékelése. amit balszerencsének vagy akár Isten büntetésének nevezel. Például. Az én azt akarja elhitetni. felfigyelsz arra. Pedig minden történés hasznos akar lenni számunkra. meghallasz egy szót.Ne érts félre. majd megfeledkezik róluk..megmenekülések. ami éppen átfutott a gondolataidban. melyektől a legtöbb ember elfordul. az aurák és a mennyei fényességek látványai. valaminek a tönkremenésétó1 tartasz. hogy egy furcsa vagy rossz esemény nem vezethet semmi jóra. hiszen Isten az egyensúlyvesztések esetén mindig a lehető legkedvesebb módot választja a helyreállításra. A jó kérdés nem az: mi történt? Hanem: miért velem történt meg ez? Az önsajnálat is felvetheti a miért pont velem történt meg kérdést. hogy ez a szellemi hívogat téged. A szellemvilág néha tiszta kedvességből és együttérzésből küld kemény leckét. vagy egyáltalán nem érvényesülnek. s ezzel elfordít valami igazán szörnyűségestől. a szellemvilág sok-sok megfejtési kulcsot kínál! figyelmeztetett Merlin. E feladvány megoldására érdemes az életet áldozni. hogy ezek valóban véletlenek legyenek. A keresők igyekszenek megfejteni a látszólagos ellentmondást Isten közömbössége és szeretete között. találkozol valakivel. . hogy túl sok véletlen történik veled ahhoz. hogyan lelhetünk rájuk? Először is akarnunk kell észrevenni azokat. Ilyenek a meghallgatott imádságok. a szerencsés kimenetelű balesetek. ébresztgetések. nem is gondol utánuk.

válaszolt egy elhaló hang. felolvassa azt! . pontosan igazodik a tudatossági szintedhez. A szellem szerint maga a küzdelem a gond. hallott a Camelot erdejében élő bolondról. Semmi sem halott vagy élettelen.hívja fel a figyelmedet Merlin. megint máskor egy mosolyban vagy boldog mámorban.válaszolt a hang. hogy az egész világ életre kel. aki nem ebből a világból való . . akárki vagy. . Amikor Artúr fiatal király volt. . Légy hálás. Artúr rövid ideig csendben gondolkodott. hogy minden megismeréssel egyre több felfedeznivalót találsz. aki .Csak egy elmebajos. hogy egy életen át kereső lehetsz. Magához hívatta a lovagfiait.Tiszteld a titkodat! Semmi sem mélyebb ennél . és. A mágus ismeri az én és a szellem küzdelmét. . és hamarosan meg fog halni. Az idő és az időtlenség nem ellentétei egymásnak. . Nem talált ajtót. A jelenség szó személytelen.mondta Merlin. mert minden megfejtési segédeszközként szolgálhat annak a kérdésnek megválaszolásában. mert ha minden titkot egyszerre fednének fel előtted. Segítségre van szükséged . .Az élet alkotóképes. hogy ki vagy valójában. Annak a közepén sárból és vesszőből összetákolt. . A mágus világába való belépés nagy öröme. Artúr udvaroncait mélyen megdöbbentette a király érdeklődése az elmebajos iránt. térjen velük haza. csupán egy kis szellőzőablakot.Van itt valaki? .azokat. amíg nem érted az értelmét.intették az okosak.Beszélni akarok veled.Nekem nincs királyom. . Az én szintjén küzdünk gondjaink megoldásáért. Hagyj magamra! .Ne figyelj ilyen buta pletykákra . mint az éjszakában lopakodó macska léptei.mondta Artúr. A király parancsára gyere ki! . hogy hozzanak elébe bárkit. ismeri mindkettő halhatatlanságát és elpusztíthatatlanságát. sorsod az élet láthatatlan forrásából fakad és alakul.De kutasd fáradhatatlanul. Az időtlenség mindent magába ölel. s így nincs ellentéte. hogy a szellemi világ könyvet írjon neked. hogy a szellemek a látómeződön kívül. Artúr leszállt a lováról. máskor olyan csendesen. és odasétált. meg kedvetlen és unalmas jövőből állna! A szellemvilág állandóan változik. Éned minden vonatkozása halhatatlan. Nem fogod tudni megfejteni a rejtett tartalmat. TIZENNYOLCADIK LECKE A halhatatlanságot a halandóság közepette is átélhetjük. Valami azonban izgatta Artúrt. az életed csak kellemes emlékekből. Megértéséhez örökösen ébernek kell lenned. és elindult a bolondhoz. A kulcsok néha derült égbók villámcsapásként érkeznek.Ne várd. .kérdezte. A mágus szerint viszont ezek a jelek-kulcsok messzemenően személyesen szolgálnak valaki vezetésére. s így a szellemi is. Szerették volna rávenni Artúrt.Nem kell a segítséged . . próbálj minden pillanatban a fátylak mögé kukkantani! Az teszi az életedet gazdaggá. rozoga viskó állt. de mégis a közeledben maradnak! Örvendezz azon. még az általad nem kedveltek is.Nincs ennivalód és vized. de ő e helyett parancsot adott.Valaki.válaszolt a hang. . aki a kunyhójába zárkózott. Sokórányi lovaglás után a királyi társaság az erdőt átszelő út melletti tisztásra ért. Minden számodra alkotott kulcs. s többé nem szólt.

. Amíg fény és árnyék létezik. s kíséretét hazafelé indította. s ő azt mondta. Kiáltoztunk és kerestük.Itt töltöm az éjszakát és beszélgetni fogok ezzel a szegény nyomorulttal . s egy napon elment az erdőbe a hatéves gyerekkel. A munkájára figyelt. táborozzanak le néhány mérfölddel arrább. Will favágó volt.jelentette ki a szegény asszony . Sok álmatlan éjszakán töprengtem azon. . mint bárki máshoz a birodalmamban szólalt meg.mondta a hang.kérdezte a kunyhó felé fordulva. a hold sem világított. Volt egy mesterem. hogy magyarázatot adjon. vagy jelet nem kap Istentói. Az asszony remegve válaszolt: Már nem nevez feleségének. ahogyan a férfi Istenről gondolkodott. hogy valójában nem is létezik.Merlin szerint a jó és a gonosz állandóan összecsapnak. .Igaz. amíg meg nem hal.mondta közülük az egyik. Will (angol jelentése a férfinéven túl: akarat) megesküdött.jelentette ki Artúr. . Megfulladt a kisfiunk. amit Isten megenged.Az Istenre várok . hogy e kunyhóba befalazva vár. . .Csak hallgass tovább! .Nyugodj meg! Segíteni szeretnék neki .Nem érdekel. .válaszolt Artúr. s bezárkóznod velem ebbe a kunyhóba. . Nem bírom tovább.Ez így becsületes . hanem annak belátása. miért vette el a gyermekünket. . miképpen lehetne a gonoszt kiküszöbölni a világból. és meg nem magyarázza. Ha nem jön el Ő maga.Akkor neked is kétségbe kellene esned.szólt Artúr. Azt akarja.szólt közbe a hang a kunyhóból. mit beszélsz. akkor úgyis mindegy.Ezt mondom én is .Keress magadnak másik mestert! . amit az asszony elmondott? .De én magamat is látom benned. .De ő megesküdött.Ez a felesége . Udvaroncai nem szívesen hagyták urukat egyedül az erdőben. .A gyász még nem ok az öngyilkosságra. Hadd jöjjön Ő. Volt egy kisfiunk. szegényeket. élek-e vagy halok.felvilágosítást tud adni a bolondról. addig van jó és gonosz is. hogy amíg az Isten maga el nem jön. hogy szenvedjünk! . hiszen mindkettő sok-sok emberöltővel ezelőtt jött a világra. . és nem vállal vele közösséget.mondta a hang keserűen. hogy a körülöttem lévő szerencsétleneken segítsek. Artúrt érdekelte. s a férjem nem tud megbocsátani magának. uram. A történet nagyon meghatotta Artúrt. hogy lovagoljanak el félútig. de azért így szólt: . Gyorsan leszállt az éjszaka. Egész életemet és egész vagyonomat rászánhatom.kérdezte Artúr. hiszen a királyuk vagyok. . Megláttad Isten igazi érzéseit a világ iránt. A lovasok indultak az erdőbe. Azután másnap a folyó magával hozta a kicsi testet. egyébként a favágónak nem volt mondandója.Valahogyan közelebb érzem magam hozzád. nyomorékokat látok.Miért? . addig csak átkozza ezt a világot. s érzékelem az engem körülvevő sok-sok nyomorúságot. Merlinnek hívták. . . Az asszony által elmondott történet megrendítő volta ellenére. szem elől tévesztette a fiút. Artúr a köntösébe burkolózva óvta magát a ködös hidegtől. Csak némi morgás hallatszott.Bolond beszéd . Bármerre nézek. majd kis idő múlva egy rongyokba öltözött asszonnyal tértek vissza. Szenvedésük az enyém is.erősködött Artúr. akit mindennél jobban szeretett a világon. de egy helyébe rögtön kettő kerül. . betegeket. Azt mondta: egy életen át láttam a sok szenvedést. . de végül a király rávette őket. majd elengedte a szemmel láthatólag zavart és rettegő asszonyt.Nem régóta uralkodom. és feleljen saját magáért. amíg csak össze nem estünk a fáradtságtól. a gonoszság megoldása nem az ellene való küzdelem.Minden a gyászból fakad. .

szólt a hang mély keserűséggel. S mint mindig. De hirtelen földbe gyökerezett a lába. hogy Isten nem egyszerűen a mennyben van. Artúr felkelt. Artúr elhallgatott. . erényesen él. de biztosan csak időleges. hogy megzavartam gyászodat! .A mesterem is épp erre mutatott rá. Te már tudod.Lemondhatunk a kettősség elvéró1. A LECKE MEGÉRTÉSE A lecke lényegét elmondja a történet: ez az élet két lehetséges ösvénye. valami felizzik a háta mögött. s egy angyal lépett ki belőle: . Hirtelen furcsának találta. Szabad akaratunk van: örökre beláncolhatjuk magunkat az öröm és a fájdalom körforgásába.Most már elmegyek. A pokolnak léteznie kell. a tiszta Lét. .Ki tudna szeretni olyan atyát. Hiszünk a dualitásban. aki csak azért tartja fenn a mennyet. a tiszta szellem birodalmában. De éppígy szabadságunkban áll kilépni a körforgásból. hogy egy sosem látott szegény nyomorulthoz beszél ezekről a dolgokról. s életét a rossz elleni küzdelemnek szenteli. Amikor saját magunk megértjük a lehetséges választásainkat. . a szerencsétlen ember magára gyújtotta a kunyhót. hogy a mennyet és a poklot valójában magunk hozzuk létre. az ilyen ember lassan visszacsúszik. hogy az életben két ösvény lehetséges. Az ezt az első ösvényt választó ember tehát az örök körforgást választja: a mennyből a pokol felé. "A jó és a gonosz minden baja miattad van. azaz hogy a jó ellentéteként a gonosznak is léteznie kell. Alig ment néhány száz métert. kedves barátom. most is igaza volt. Egyre süllyed." szokta volt mondani. hanem messze azon túl. egyszerűen menj tovább!" A te nevedben nem beszélhetek. míg a végén a pokolban találja magát. A kunyhó ragyogó fehér fénygömbbé változott. szorosabbra húzta magán a köntösét. . egyaránt elvethetjük a poklot és a mennyet. le kell mondanod a gonosz elleni küzdelemről. amit beszélsz. akkor ebben megtapasztaljuk Istent.Miféle választásé? .szólt végül. E szavakkal az angyal eltűnt. akad egyetlen kivétel: a teljesség. a tiszta szeretet birodalma. . vagy attól való félelmében. de azután Merlin megmutatta.mondta Artúr. és soha többé nem szenvedni. . miénk a választás lehetősége. a teremtésben mindennek van ellentéte. Az egyik ösvényen járó ember a jutalmát a mennyben reméli. amikor érezte. Bár úgy tűnik. Mert az ellentétek játékán túl . . hogy a jó és a gonosz napról napra ütköznek.magyarázta Merlin . Ha megértettük ezt. . majd meghallotta a lángok ropogását is. hogy ti halandók.Hosszú ideig én is hozzád hasonlóan gondolkodtam. hogy nem szolgálta meg kellőképpen a mennyet. s futva indult visszafelé. tényként kezeli. hogy elérje célját. hiszen az ide kerülő ember szabadulni akar a szenvedéseitől. De van egy másik ösvény is. de számomra ez isteni eligazítás. és ismét felfelé törekszik. és elindult az erdőbe. tudtok egy titkot. majd ismét a menny felé halad. hiszen árnyék nélkül fény sincs. A szellemi teljesség mindent magába ölel. s mi ítéljük magunkat örök körforgásra. nincs ellentéte..Szólt nekem Isten. s talán pusztán unalmában.Igazad van . A másik ösvényen járó választásunk eredményének a kettősséget tekinti. Az első ösvényen járó valóságosnak fogadja el a kettősséget.A kunyhóból nem jött válasz.ott van a tiszta fény. ha létezik menny.Elnézésedet kérem. "Ne kergesd tovább a saját árnyékodat. Az ezen való haladáshoz fel kell ismernünk. Ha a második ösvényt választod.Ha igaz. hogy onnan ismét a pokolba taszítson? . Ezen az ösvényen jár a mágus. Attól tartott. mindannyiunkból gúnyt űznek és elátkozottak vagyunk . De még a mennyben is élhetnek az elégedetlenség magvai.

Ápold szíved legjelentéktelenebb kívánságát is! Egy napon ezek elvezetnek Istenhez. a küzdelem jogosnak tűnik. de új elemet is hordoz.mondta Merlin. . A tapasztalás helyére mélyebb. A mágus útja együtt érző út. fedezd fél a meditáció segítségével a benned lévő tiszta csendet. S mert az emberek szabadulni akarnak a gonosztól.magvak. De mi van akkor. hogy a kitűzött célok valóságosak. félelemmel és haraggal viszonyulunk hozzá. Bármennyit panaszkodnak az emberek a gonosz és az ellene való küzdelem miatt. hogy amikor gonoszsággal találkozunk. miképpen tapasztalhatod meg a Merlin által emlegetett fény birodalmát. s a mágusok azért léptek fel. Ezért a kérdés az. hogy elmondják: a rossznak véget lehet vetni. A tettet figyelő nagy tömegből senki nem volt annyira meglepve. Egyetlen vágy-magvacskából egész erdő növekedhet.Légy türelmes önmagaddal szemben! A kettősség elhalványodásához idő kell . mint az. aki befalazta magát a kunyhóba. ha éppen a félelem és a harag okozza a rosszat? Ha éppen a hozzá való viszonyulásunk tartja fenn a körforgást. De . A LECKE MEGÉLÉSE Nem fogod tudni elutasítani a jó és a rossz kettősségét. vagy hogy alá kell vetnünk magunkat a gonosz hatalmának! De a gonoszságtól való szabadulás komoly dolog. Egy csodálatos karácsonyon Artúr kihúzta a kardot a kőből. Ennek eredményeként az emberek elbátortalanodtak. A vágyak . mint maga az ifjú Artúr. amíg személyiségedben valósággá nem válnak. Ez maga az élet. és érdemes feléjük haladni! Ez a lecke megerősít a lépésekben. De az ő neve nem véletlenül volt Will (angolul akarat).Amint bekövetkezik. Hol van ilyenkor Merlin. a sarjadási idejükre várnak. Minden vágy valamely korábbira épül.pusztán szavak. A vágyak sora sosem ér véget. A szellemi mindig hívogat. mert a szenvedés dolgát a szellem fényének közeledtével oldja fel. akkor az egység magától megszületik. Teljesség és szellem . szavakon túli élménynek kell kerülnie. Ebből a válaszból küzdelem születik. Nem arról van szó. A valóság mindig tapasztalást jelent. hogy a küzdelem rossz. Ne tekints egyetlen vágyat sem haszontalannak vagy rossznak! Egy szép napon mindegyik tejesül. amelyekkel oly régóta kísérletezünk. Csak éppen nem azokkal az eszközökkel. Ezt az ígéretet hordozza ez a lecke. a rossz mégis időtlen idők óta velünk van. s így végtelen a kapcsolatfelvételi lehetőségek száma. amíg ezeket tapasztalod.Nem kétséges. mely így soha nem érhet véget? E kérdésekkel már a második ösvényhez érkezünk. mert szabad akaratunk lehetőséget kínál a jó és a gonosz örök körforgásából történő kitörésre. Az első lépésekről már beszéltünk: légy készen a szellemitől adott "megfejtési kulcsok" követésére. tudd biztosan. kérdezte magában s arra gondolt. Vágyaik követésével váltak mágusokká. TIZENKILENCEDIK LECKE A mágusok nem ítélik el a vágyat. . hogy az ő varázsereje képesítette erre.

– Miért dobná el bárki a koronát? – kérdezte megbotránkozva. nem ez a megoldás – válaszolt Merlin. – A vágyakozás vezet az életen át.Mester. Már mélyen benn jártak az éjszakában. mi válaszolhatna. Emeld csak magasabbra a mécsest! – szólt Kay-nek.Ha majd a világban jársz – mondta egyszer Merlin a gyermek Artúrnak -. Egy napon majd így hagyom magam mögött a koronát is. Nyolcévesen minden vágyam az volt. mindig többet akarsz –magyarázta Merlin. függetlenül attól. de Artúr még mindig az ágya szélén üldögélve töprengett királyi jövőjén. – A maga idejében mindegyik a lehető legfontosabb tárgy volt számomra. – A vágyak a halandókat mindenféle zűrzavarba viszik.Igen. hogy verebekre és mókusokra vadászhassak. és olyan fölös hiuság.Látod ezeket? – kérdezte Artúr elfulladó hangon. és mindenki nyugovóra tért. mert bár mindegyikünk sok-sok vágyat dédelget élete során. hogy újra látom őket. – Nem.Hogy vagy? – kérdezte Kay. hány kívánságunk teljesedett be. hogy ha megkapod. aki őszintén tisztelte a királyság intézményét. mert most már tudom. olyan kincset szerzel meg. látom. Kay csodálkozva válaszolt. mint a tükör. csak játékokat akartam. . – Akkor inkább lemondok róla – mondta Artúr elkomorodva. Keleten a buddhizmus a vágyakat hibáztatja. amikor kétéves voltam. egy törött csúzlira és egy repedt tükörre. Tizenkét évesen meg minden gondolatom akörül forgott.Merlin nem mutatkozott. s ezek jelentek meg. s ugyanakkor egyik sem tart elég sokáig ahhoz. olyan haszontalan. . s ne is áltasd magad. A vágyakozásnak sosincs vége. Ezek a dolgok már mind mögöttem vannak. s természetedből fakadóan. Nyugaton a keresztények elítélik alapvető vágyaiért a test gyengeségét. s ezért folyton a tűkörben nézegettem magamat. régi vágyainkat úgy dobjuk el. mintha sosem léteztek volna. s így évekig harcolsz majd koronádért. hogy legyenek vágyaid. Artúr nem tudta.Értéktelen kacat – motyogott Kay. . – Mert eljön a nap. a fogadott bátyja. – Merlin segítségére vágytam. . Kay egyszerű lélek volt. Merlin vezetett. Tehát ne szégyelld. A baba volt első játékom – magyarázta Artúr. . A törött csúzlit én csináltam szarvasbőrből és fűzfaágból. Látod. . S most nézz rájuk! . mint a törött csúzli. – Mégis boldog vagyok. Mélyen meg volt döbbenve. amit ma kívánsz. Merlin ezt akarta beláttatni velem. Ezt a repedt tükröt pedig tizenkét éves korom körül találtam az erdőben. de számomra nem jelentenek semmit. mondván abban gyökerezik az öröm és a fájdalom vég nélküli körforgása. Kay. Hirtelen fényt látott a küszöb fölött. hogy leszoktasson a vágyakozásról. – Merlin készítette. amire sokan áhítoznak. A LECKE MEGÉRTÉSE A vágyaknak különleges helye van szívünkben. de maguk idejében mindegyik egy-egy lépcsőfokot jelentett. A mágus szerint azonban nincs semmi okunk vágyaink elítélésére. vajon a lányok majd csinosnak vagy csúnyának találnak-e. hogy annyi mindent szeretnél. nyolcéves koromban. de nem a mágus állt ott. Azt hiszem. A gyertya lángjának fénye az Artúr ágyán levő három tárgyra esett: egy szalmababára. amikor az is olyan jelentéktelen lesz. . Elakadt a lélegzete. amikor körülbelül kétéves lehettem.Ember vagy. bár ma az minden vágyam. amíg csak el nem kezdesz a magasabbrendű élet után vágyakozni. Ez ezreket fordít majd ellened. Ennek ellenére a lélek és a szellem emberei újra meg újra elítélik a vágyakozást. de Isten akarata. Kay volt. azzal holnap elégedett leszel! Tehát a vágyaknak sosincs vége. Tudod mi a közös bennük? – Kay a fejét rázta. szükségem van rád – fohászkodott. Az ajtóhoz lépett és kinyitotta. mint a játék baba. így némán visszafordult a szoba belseje felé.

Ez a világ – ajándék. mint jó érzés. – Ezek mind a vágy alkalmazásai .Akkor Isten miért teremtette a vágyaink tárgyát képező dolgokat? – kérdezte Artúr. mint készséget Isten valamennyi adományának elfogadására.mutatott rá Merlin. Erőszakot váltanak ki. Tekints tisztelettel az összes vágyadra! Ápold őket a szíved mélyén! Ne küzdj érte. A szellemi ürességet nem ezek az anyagi javak hozzák létre. Ahogy a gyermek bizonyos életkorban kinő egy-egy játékból. valójában önmagadtól félsz. Nemtörődömséget okoznak. Ha félsz a vágyaidtól. autóra. Eredményekkel. amire nem alkalmasak. ha vágyad nem teljesedik be. – A vágy alapvető értelme az. mert a vágyakat a magasabb szellem által megrajzolt. amint épp az előbb mondtad. A mágus nem küzd azért. Kezdetben olyasmire irányulnak. vagy rossz. Miért adna Isten valamit. Ezzel nem azt állítom. ha többre vágysz a világból. hogy vágyakozás nélkül az ember nem tud növekedni. Ebben nem segít soha semmi külsődleges. A vágyakozás maga az ösvény. amiért meg kellett volna alkotnia. hogy a pénznek nincs lelki-szellemi értéke. – Miért ne teremtette volna? Mi rossz van abban. – Tekintsd a vágyakozást úgy. vagy ranggal sosem éred el a teljes megelégedettséget. Isten adakozó szándékának csak a te elfogadókészséged szab határt! . A mágusok szerint a vágyakat ösvényeknek kell tekinteni. ha a külsődleges dolgok felé fordulunk. Ugyanis a vágyakban lévő rossz valójában nem magából a vágyból származik. hanem a hozzá kapcsolódó emberi küzdelemből. bankszámlára vágyni rossz. hogy ez a magasabb szellem hozzásegítsen a beteljesedéshez. de miért nem adott Isten nekünk sima. A mondás. birtoklással. hogy házra. Életbevágóan fontos ismerned vágyaid . . azok forrását ítéled meg. és egyenes utat önmagához? – kérdezte Artúr. mert olyan társadalomban élünk. Idővel azonban a vágyak ösvénye messzebbre vezet. nem akar megragadni. – Az itt lappangó titkot – mint minden titkot – csak a látók fedezik fel. A Teremtőnek semmi kötelezettsége nem volt. vagy szégyenletes. és olyasmit várunk tőle. feltéve. bízz abban. Ekkor kezdődik a küzdelem és az ítélkezés. amelyben az emberek egyre több anyagi javat birtokolhatnak. mint a gazdag embernek a mennyországba” nem a vagyon elítélése. Gyakran a gazdagodás mögött szellemi üresség áll. hanem a csalódással. hogy egy magasabb szellem oltotta beléd a vágyat és engedd. vagy birtokolni. elnyerni. A pénz nem jut be a Paradicsomba. hogy újra meg újra a tökéletesedésre buzdít. Azután mégsem lesznek boldogabbak. – Adott. hanem.. s azok már nem a puszta kielégülést óhajtják.A vágyak pedig elvakítják és önzővé teszik az embereket. mely szerint “könnyebb a tevének átmenni a tű fokán. A LECKE MEGÉLÉSE Merlin gondolatai a vágyakozásról mélyen érintenek. akkor felismernéd. nagyobb egész részének látja. mint játékra! A benned ébredő új meg új vágyak nélkül örök éretlenségben maradnál. amit Isten mindannyiunknak szán -. ahol az Isten iránti vágy számára mindennél fontosabb lesz. Például a gyerek semmi többre nem vágyik. hiszen nincs gyorsabban Istenhez vezető út. vagy egyik sem? Segítek a megfejtésben. azaz önmagadat. Egyszerűen azt állítja. A vágy igazi természetét csak ítéletektől mentesen értheted meg. tudod-e miért teszed? Amikor megítéled a vágyakat. mielőtt akarnád azt? Amikor a saját vágyaidat elítéled.Talán így van. hogy a dolgok az ő elképzelése szerint alakuljanak. túlélés vagy hatalom. Szerinted a vágy jó. hasonlóképpen az egyre többet kívánó ember is magától értetődően elérkezhet arra a szintre. hogy érdemes rá vágynod? – válaszolt Merlin. és embert ember ellen fordítanak. . A baj tehát nem a vágyakozással van.Ha valamennyi vágyad beteljesedhet – s ez az a sors. mint saját kívánságaid és szükségleteid.

Lélekben tulajdonképpen az út nyugtalan pora vagy a szélben. A mi dolgunk véget ért. gondolta Artúr. aki mellette állt.Nem jövök már ide vissza. . amit mondok. te is mágussá váltál. hogyan kell elmenni. házakat építetek. A Merlinnel töltött évek álomszerűvé homályosodtak. Merlin sok tanítását kívülről tudta. . . Ti halandók. Mindegyik apró lépésenként arra vezet. Most majd vissza kell találnod e helyekre. s ez lesz az Istenhez vezető legrövidebb és legtermészetesebb út. Kétlem. A mágus arra tanít. . Merlin tisztását kereste. Artúr lépésről lépésre változott. Néhány száz méternyire kanyart vett az út.Nem. A számára addig ismeretlen világ minden eseménye és vágya hívogatta. hogy azok védelmet nyújtsanak a világtól. Artúr szívébe fájdalom hasított. igazában csak áthaladsz rajta. Isten nem zár el semmitől! Te magad hiszed el a lelked legmélyén. mi van azon túl. hiszen e veszteséget minden halandó megérzi majd. hogy bármikor véget érhet.mutatott a lábuk előtt kanyargó útra. már alig várta. Noha áltathatod magad azzal.S ekkor a fiú vonakodó lába lépésre mozdult. . mint amit már elsajátított.Igen . Merlin. s látnod. . Lába most már szinte repülve vitte kifelé az erdőből.Az idő útján . de már a saját erődből.hagyta jóvá Merlin. A fiú a szeme sarkából őt leste. Az éjszaka nőtte be a sűrű erdő. . hogy részt kérjen belőle a maga számára. Mire a kanyarhoz ért. hogy az isteni terv alapján kívánságaidnak teljesülniük kell. a vágyak ösvénye örömtelivé változik. elborította a tisztást. S amikor már magad is el tudsz menni. A tanulással töltött hosszú évek múltával is úgy tűnt.kérdezte. . ami szintén az éjszaka műve. HUSZADIK LECKE A legtöbb jó.De nyomát sem látta. és eltakarta a kristálybarlang bejáratát.Lelked titkos helyeire vezettelek.Valójában hiszel nekem . vajon szomorkodik-e. A mágus otthona a pillanat. . ugye? .Búcsúajándékot akartam adni neked. amit az emberiségért tehetsz.Nincs szükség rá. s a világ iránti kíváncsisága nőttön-nőtt. ..természetét. vagy legalább egy kicsit megüli-e a lelkét az elválásuk feletti bánat. de ha egyszer elbontod a gátat. Az ifjú Artúr az erdőből kivezető út mentén állt.mondta Merlin. és a pillanatok egyre haladnak. a fejét rázta. A mágus olvasott a gondolataiban. . nem csak ő. Egyetlen vágy sem köznapi. még többet tanulhatna meg a mesterétől.Akkor jegyezd meg jól.fejezte be Artúr a mondatot. Az utolsó együtt töltött napjukon történt. míg már csak az elhalkuló hangját hallotta magában: . hogy ezt vagy azt nem érdemelsz meg. s így szólt: .Az utak a mágus jelei. Merlin képe is elhalványodott. s ahogy közeledett felé. saját isteni természeted megismerésére. hogy birtokolod a Föld egy darabját. ahol már a legmagasabbrendű beteljesedésre vágysz majd. de az már többé nem volt ott.. Az ilyen önítélet akadályozza az élet természetes folyását. Mindketten hallgattak. hogy magad is mágussá leszel. mert mindegyiknek szellemi jelentése van. és semmi jobb nem jutott eszembe .Elmeneteled a lehető legnagyobb ajándékom. Vagy ezt nem tudtad? .

kérdezte Merlin Artúrtól. hogy nem veszed figyelembe a szellemit. hidd el! Ti. mind másképpen gondolkodunk. A biztonság az. A szikra aprócskának tűnik. mint például a szeretet. amit a kő valójában csak visszaadott neked.a szellemi világban él. miszerint birtokolják a világot.válaszolt a fiú. hogy valahányszor utat lát majd. Ragaszkodásaink közül a legelső az e világhoz való viszonyunk. mindig Merlin jut az eszébe.Azután ez a hang is elhalt. s úgy hisszük. halandók olyanok vagytok. mert a Föld békésen viseli a rúgásodat. . és alakíthatjuk a sorsunkat. A természet szelleme magában hordja a tiltakozásnélküliséget.mondta. Mindenhez ragaszkodunk.a mágusokhoz hasonlóan .Mi a furcsa ebben? . A legtöbb ember küzd a saját akarata ellen. A békés élet azon múlik. mert a Föld sosem ellenkezik. Az ilyen megközelítés még nem elfogadott a mi társadalmunkban. s ezt csak a mágus útján járók érhetik el. Félelemmel és haraggal tekintünk magunkra. . .Már nem bízol a bizalomban.kérdezte Artúr. mint ami e nélkül lehetséges. De ha elragad a düh a sebesülésed miatt. ami felgyújtja az egész erdőt. A mágus szerint a halandók tévhitben ringatják magukat.Pedig igazat mondok. Sejtette. A LECKE MEGÉRTÉSE Az úton járás a függetlenség jelképe. . Amiről itt szó van. s ha így döntesz. és befolyásolni tudják a sorsát. ezek a ragaszkodások segítenek élni. . a bizalom. a saját céljaidra akarod majd használni.A kő kapta a rúgást.Azt mondod. mert neveltetésünk miatt. A szabad ember . A kődarab nem ellenkezett. . mert úgy érzi. hogy el fogjuk pusztítani a világot? . De mindezt csak azért csinálhatod. . hogy a mágus úgy igazította a dolgokat.morgott Artúr. ahogyan a mestere utasította. akkor nem leszel tekintettel a Földre.Milyen furcsa . Össze akarod zúzni a követ. nem a maga választotta úton jár. és mosolygott. ugye? . amit a Föld a halandóknak tanít. A szellemnek nem lehet kárt okozni. E szellem védelmében élünk. de végül mindig saját maguknak okoznak kárt. akkor szellemed egyesülni fog a világ szellemével. De a szellem sosem birtokolható és ellenőrizhető. .mondta Merlin.kiáltott fel. s ha majd magadat is szellemi lényként látod. Hirtelen ráébredt. Merlin egy nagy kőre mutatott. .Nem hiszem . azok a szellem jellemzői.A szellemről szereztél tudást. mint akart. A másik lehetőség. mint a szikra. Nem tiszteljük a saját szellemi lényünket sem. Annak fájdalma nem érint majd téged. az neked fájt. . A mágusok szerint a világnak megvan a maga szelleme. . s az gondoskodik a jólétünkről. hogy ne rosszakaratú erők irányítsanak. hogy jóra lehessen használni.Rúgj bele! . és nem tiltakozik ellene.jegyezte meg Merlin. s a mágusok szerint a függetlenségben van az igazi szabadság. s mégis te jajongsz. de egyre csak terjed és terjed. . Félelemhez és haraghoz folyamodik. bár az emberek folyton újabb büntetéseket rónak ki a Földre. A fiú elérte az útkanyart. belerúgott a porba. .Attól függ. S Artúr úgy tett. hogy erősebben rúgott a kőbe. a hit. s ezeket ismerni és tapasztalni kell ahhoz. . Amikor belerúgtál a kőbe.Az egész világot akarod birtokolni. és sokkal több jóra képes.Jaj! . A szellemet nem lehet elpusztítani.Elvesztetted a hitbe vetett hitedet . akkor igyekszel semmibe venni a szellemet.

Ott várnak ránk. Az ember átérezheti a másik fájdalmát. vérünkkel öntözzük mezeit. derűs napokat. s ugyanakkor része vagy a világnak. Titkaik feltárásával az út a saját természetedhez. Az idő a mostani pillanatból indul. amikor még az ember az ősi erdőségek védelmében élt. a jó.Ha szenvedést látsz. mert a halandók elszakadtak a természettől. a vízpartok és a hegyek nem miattunk növekszenek és pusztulnak el. ha összekapcsolódsz a szellemével. Ma nincsenek természeti szellemek. A függetlenség nem közömbösséget jelent. A megfejtéshez érzékelned kell. így nekik nem kell visszatérniük. Ha jelen vagy a mostani percben. azaz a tiszta tudatosság állapotához vezet. A mágus szerint azonban a jelenlétre való képességedből fakad a különbség. de végül is minden szellem a szellemvilág része. mint az idebent tükrözése.mondta Merlin -. varázshatalommal bíró természeti szellemet képviselt. A LECKE MEGÉLÉSE A mágusok nem bátortalanítanak el. A részvét szóban a részt vállalás. Minden erőt önmagadon belül kell meglelned! Mindenki átél energiával telített. Az igazi részvét jótétemény. de akkor is válj mágussá! Ez ellentmondásként hangzik. sokkal több.mindenki keresi a természethez való visszatérés útját. akkor légy önző.talán az utolsó pillanatban . mint amit az értelem el tud képzelni. és szenvedés ne tapadjon hozzád! Ez a tanács magáról a részvétről szól. Noha az emberi dráma a Föld színén játszódik. vagyonokat gyűjtünk partjain. a mezők.Ha jót akarsz tenni az emberiséggel. hogy te magad vagy a jelen pillanat. ha jót cselekszel. A mágus útjának kezdete a mondák ködébe vész. mások szerint a véletlenszerű erők játéka. Ez titok és látszólagos ellentmondás. Az emberiség vágyát képező hatalom és beteljesülés itt van.ban hatalmas erő rejlik. az együtt szenvedés rejtezik. A mágusok sosem szakadtak el a természettől. . zavaros és lehangoló napokat is. s most . Merlin akkor nagy erejű. menj és enyhítsd . hogyan működik az . Egyénként jársz a Földön. Ha haza akarsz térni. Nincs más odakint. Az ősi indíttatás szerint a természettel együtt kell élni. elég felismerned. Mára átadta a helyét önmaga ellentétének. hogyan szakadhat el tőlünk. Ez az indíttatás idestova katasztrófa-közeli helyzetbe juttatott. amikor visszatérünk a szellemi világhoz. hogy a mindenkori most a jelen. A “most”. Mit jelent az összekapcsolódás? Igyekszünk némi válasszal szolgálni.. Az erdők. Semmi sem lehet hozzád közelebb. s a legtöbb ember így is értelmezi. légy önzetlen. megérinted az élet forrását. lelkes. S a közömbösség nevében kizsákmányolod a Földet. A Föld felé akkor leszel részvéttel. de lelkében mégis biztonságban maradhat. vagy a sors.vagy balszerencse az ok. Tehát. ha ura vagy önmagadnak. Az ember álmélkodhat azon. Ha tehát az idő hullámán akarsz lovagolni. meg átél fáradt. hogy otthonod ez a mostani pillanat. Ha nem fogadod el a Föld szellemét.Ha csak magadnak akarsz jót tenni. megnyered a Földet is. s ugyanakkor semmi sem távolodik tó1ed gyorsabban. a Föld mégis független marad. Mi okozza a különbséget? Egyesek szerint a test ciklusai. hogy örömmel köszöntsenek. a függetlenség közömbösséggé válik. Gondolj bele. akkor minden lehetséges erőre szükséged van. Egyszerű gyakorlat segít a megértésben. a jelen pillanatban. . s ezt mindig a jelenből merítheted. és válj magad is mágussá mondta Merlin. mely szerint a természetet le kell győzni. az emberiség ősi emlékezetében gyökerezik.

nem a küzdelem a megoldás! Élvezd csendben a percről percre megérintő életet! Ezzel a csendes elfogadással tiéd lesz a jelenben rejtező valamennyi energia: a bőség.emlékezet! Emlékszel valakinek az arcára. amit valaha tudott. Hidd el végre. küzdünk a vágyott tárgy megszerzéséért. s könnyen beleesünk a csapdába. higgyél a hitben! . de most mélyebb értelemben szeretném ismét felidézni ezeket a gondolatokat. Például a tudatos agyad nem képes annak mélyére hatolni. bár kevesebben vannak tisztában vele. hogy egy-egy elfelejtett név vagy adat hirtelen az eszünkbe jutott. Tudatos gondolkodással nem tudsz emlékezni valamire.mondta egykor Merlin Artúrnak. . hogy könnyedén lélegezzünk. ha nem jut eszébe egy név. nem ismeri fel. az értelem és az alkotókészség. mert réges-rég óta félted földi biztonságodat. A fiatalabbak már indultak volna a Szentföldre vagy a Monserrat hegyére. hogyan térnek vissza az elfelejtett emlékek.A szívünk legmélyén valamennyien bízva bízunk. mit teszel? Ha töröd a fejedet.mondta Merlin. S ő jól emlékezett ezekre a szavakra. HARMADIK RÉSZ AZ ALKÍMIA HÉT LÉPCSŐJE Artúr király idejében a Szent Grál felkutatásánál nem akadt nagyobb szenvedély Artúr valamennyi lovagja meg akarta szerezni ezt a megfoghatatlan kincset. De mindannyian átéltük már. Amikor elengedjük az egész kérdést. S ezt éppoly könnyen eszünkbe véshetjük. nem pedig megoldást. nem lennénk ennyire hisztérikusak a túlélés kérdésében. különösen a hosszú. Minderről esett már szó itt. Az ember hiába töri a fejét. ahogyan a festők is egyre csodálatosabb képeket készítettek az Utolsó Vacsoráról. Azért van ez így. hogy állandóan dolgozunk. hogy sajátunknak fogadjuk el a Föld szellemét. aggódunk. Ugyanígy hiába erőlködik vágyai beteljesítésén. A király azonban tartózkodóan tekintett erre a buzgalomra. mert ha bíznánk abban. mert az Isten áldását és védelmét jelentené a királyuk számára. de nem tudod felidézni a nevét.Ez az egyetlen megoldás.Bízzál a bizalomban.Szinte lehetetlen a halandókat meggyőzni arról. holott már tudod. de ugyanakkor agyadnak egyszer csak eszébe jut bármi. hogy a kutatás tárgya sosem valami külső. a béke. . Valamennyien akarunk dolgokat. Az emlékezés és a vágy elfátyolozzák a szellemet. miképpen gondoskodik a vágyak beteljesítéséről világegyetem. A lét és a szeretet szintén velünk született én-részeink. Csupán elhatárolódtál a jelentől a fájdalom elkerülésére irányuló küzdelmed során.akár csak látomásban történő . A mágus szerint. . bármely mitikus vagy valós helyre. akkor éppen ez hozza működésbe az emlékezetünket. hogy van. A Grál . amikor pedig nem is gondolkodtunk rajta. amikor a lovagok unatkozván. mint bármi egyebet. sosem szakadtál el Istentől és a természettót. de a bizalom teszi lehetővé. Szellemed tökéletes. legyen az bármennyire szent . téli hónapokban. ha megrendült a bizalmad és a hited. Bizonytalanságérzésből támadjuk a Földet.megpillantásáért a vezeklő lovagok serege élt. aki táplál és óv. nyugtalanul egyre hevesebb "Grál-lázban" égtek. az erőfeszítés elzárja az emlékezés forrását. A jelen pillanatban mágus vagy. ha erőltetés helyett elengedjük. . A vágy hasonlóképpen működik. . akkor a vágyak működési mechanizmusa gondoskodik önmagáról. ahol a Szent Grált fellelhetőnek hitték. Mindezek a Föld szellemének csöndbe burkolt ajándékai. Ez hihetetlennek látszik. hogy az erőlködés gondot okoz.

. . csinálj magadnak tüzet! Itt két lovag vezekel. mintha én birtokolnám . mert a fagyott földből fellobbant . Néha az imádság és a böjt csak nagyobb tüzet gyújt. ha megosztanátok velem. hadd valljam be neked. s így ő néha olyasmit is meg mert kérdezni.Ne féljetek. amikor a mezők még épp csak felengedtek a téli fagy után. . hogy megszerezze a Grált. mert ez volt az első alkalom. . . .Ha bárkit is arra rendelt a sors. Galahad. A két lovag vezeklési fogadalmat tett. . amíg meg nem próbálom. Galahad azonban mégis osztotta Percivel egyre növekvő vágyát. az bizonyára közülünk való . . s nem léphetnek most kapcsolatba a tisztátalan világgal.emlékeztette a fiatalabb lovag.szólalt meg Percivel. amikor az ismeretlen így szólt: . mit higgyek . azt mondván. ha akartok. mint amit kiolt -. Még túl korán volt a lelkigyakorlathoz. de hangja elhalt. s nem csupán rettegést hintve gázolja le a vidéket. Te magad is hallottad. s nem is úgy. .Hit? Azt gondolom. . hogy elnyerjem a Grált . Gúnyolódó nevetés volt a válasz. hogyan kapnak belé a lángok. Artúr eltöprengett.válaszolt Galahad vonakodva -. amire mások nem bátorkodtak. eléggé tiszta-e ahhoz a szívem. Mielőtt Artúr kihúzta volna a kardot a kőből.Magam sem tudom. Galahad döbbenten nézett körül. ahol évszázadokon keresztül titokban rejtezett.mondta Artúr. gyújtsak magamnak tüzet? Ezt fogom tenni. Artúr azonban nem folytatta. majd az ölembe hullik -. és engedjetek békében távoznom! Tűzre lenne szükségem.Merlínnel kapcsolatban. majd a sötétségbe nézett. . sem annyira buta.Egykor haszontalan szeszélynek tartottam.. mint ti magatok hisztek.Percivel hangja kihívóan csengett. ma lelkem tűzben ég a kincsért. el kellene ismernetek a hitemet .Ám menjetek. Ebben a pillanatban a két férfi a földkérget borító vékony jégréteget megroppantó lépésekre figyelt fel. de én évekre hátat fordítottam saját vágyaimnak. a vár falaitól távol.A király szerint az nem csupán tárgy . és az alig körömnyi nárciszok virágozni kezdtek az elhervadó fekete hunyor helyén tüzet láttak. Egy kora tavaszi éjszakán.nem vagyok sem annyira hiú.kérdezte Galahad sokkal szelídebb hangvétellel. Állítólag ő maga hozta el a kelyhet a Szentföldről. amelyik valóban a béke védelméért él. S mielőtt még szavai elhaltak volna. mert lába alatt lángba borult a talaj. de addig nem nyughatok. Nem tudom.Eredj a dolgodra. .válaszolt Artúr csendesen -.Úgy kérdezed. .Mint minden történetben.. Kay-t a bátyjának tekintették. csak nem úgy. hogy azok csupán hiúságom játékai. hogy azt higgyem. Így a két lovag a király lakosztályából jól látható kis sátorban imádkozott és böjtölt. Sir Percivel és Sir Galahad ült a király mellett.Szerinte Merlin hozta Angliába. Percivel Galahadra pillantott. . aki elharapta arcátlanabb kérdéseit.kérdezte Sir Kay hevesen. uram? . A válasz eléggé körmönfont volt Kay számára. hogy a Szent Grál megszerzésén álmodozzam .Mi vagyunk a lovagok egyetlen olyan társasága. Percivel rémültem ugrott talpra. gondolta. s figyelte.mondta. ebben is ott van az igazság szikrája. amikor a király bármit is szólt a valamennyiük által áhított kintsról. .Azt mondod. Néhány száraz mogyoróvesszőt dobott a tűzre. Az udvar elnémult. mint gondoljátok. de közszájon forognak bizonyos történetek.Minden lovag első akar lenni. .Miféle történetek? .Miért? Te talán nem hiszel a Szent Grálban? .Valóságos a Szent Grál. Feszülten figyeltek a jövevényre. mert mélyen az erdőben még piszkos hókupacok olvadoztak a fák tövében. . De. de Galahad csupán bólintott. nemde? .mondta.

kérdezte Percivel.Mirő1? . .Őrzöm.Ne bámulj. Csak azt szeretném. mint a többi rész? . amelynek fehér hajkoronáján megcsillant a kelő Hold sugara.toldotta meg a mágus. bármely elhagyatott. Percivel nem irigyli tőle ezt a nem várt elismerést. a királyotok jól beszélt .mondta Merlin.A király azt mondta.lánggyűrű ölelte körül őket. ha itt én vagyok a balga. Merlin elismerően vizsgálgatta.Mi hozott erre oly hosszú távollét után? . kicsiny és jelentéktelen része kevésbé áldott. S ez elég jó az Isten szemében. . .bár kissé morcosan . . . sem azt nem fogod látni. amit az ember lóhátról vesz üldözőbe. nem olyan utazás.intett a mágus. Mielőtt kiálthatott volna. amennyi csak lehetséges. irányítom a kutatást. Én megtaníthatom. átalakulásra irányuló keresés. Percivel hirtelen felállt.engedett az udvarias kérésnek.Foglalj helyet! .Nos.Minden buta bevezetés nélkül azonnal rájöttél. Bevezető megjegyzéseim nem voltak sem durvák. azt hiszem. akkor miért lenne. Most már csak az a kérdés. . Nem aranyból és drágakövekből való. mint egy rókát. de sem engem. amikor megtalálod a Grált. . . ösztövér figura jött át hozzájuk a lángokon. Galahad a természetéből fakadó szerénységgel sütötte le a szemét. ha rejtegeti.A Grállal kapcsolatban? .Létezik egy megkerülhetetlen törvény: ha a növendék kész rá. ha az egész világ Isten alkotása. . ki vagyok. mintha már felfedezték volna a dohányt. ami nem vezet sehová. Merlinnel szemközt. Mindketten hallottatok . aki alig tudott érzelmein uralkodni. aki igencsak igyekezett méltóságának romjaiból annyit menteni. mint a nem-birtoklása. .Merlin . .Igen.Feltétlenül folytatni akarjuk a kutatást. Kis idő múltán az arckifejezése meglágyult.Tudjátok. Belső utazás. amit tudni vágytok. mint amilyenre egyes tudatlan lovagok vágynak. gondolkodom! . te vagy az őrzője! Merlin bólintott.Te balga.kérdezte Galahad. Leült Galahad mellé. .Ugye létezik a Grál? .Nem véletlenül jöttem a tüzetekhez.mondta Merlin.Ígéretes szólt Merlin. ha az ember hátsó fele tüzet fogott.Nem a szemtelen barátod . . a keresésetek tárgyára vonatkozó félrevezető elképzelést! Merlin egy kézmozdulattal enyhe derengéssé szelídítette a tűzgyűrűt. hogy a Grálhoz vezesselek jelentette ki Merlin. Percivel egyre izgatottabb lett. végül közbevágott.És ne is vágj közbe! . mégis Artúr részletekbe menő leírása nyomán azonnal felismerték.Az vagy. s elég ritka ebben a reménytelen világban. s kis füstfelhőt fújt. kérlek! Percivel . aki vagy. mit kezdjünk vele. Birtoklása nem közvetíti jobban Isten áldását. S Percivel kínzó fájdalma megszűnt. s végül ott leszek. . . s most szinte a gondolataimban olvasol. . s őszintén remélte. megjelenik a mester. Egyikük sem látta korábban a mágust.A kereső út a Grál elnyeréséhez. igazat beszéltek. hogy verjetek ki a fejetekből minden. Ülj le. akkor inkább megyek! Merlin modora némiképp enyhült. bár nincs szüksége őrizetre. Merlin elégedettnek tűnt ezzel a rejtvénnyel. .Hogy mondhatsz ilyet? A Grálnak közvetítenie kell Isten áldását! Merlin szúrós pillantással hallgattatta el.kiáltott fel Galahad. -A Grál nem olyasmi. . egy magas. sem titokzatosak.kérdezte Galahad. . . Azért vagyok itt.válaszolt Merlin Percivel felé. s vonásait épp csak megvilágította a pislákoló parázs. A két lovag csak egy hosszú árnyat látott. s ezért semmi haszna nem származik senkinek. .

Galahad attól tartott.S ennél vannak még mélyebb jelentései is. pedig születésetek óta gyakoroljátok! Minden újszülött alkimistának születik.intette le Merlin.. de az utolsókat már rátok bízták. csupán az erre bontakozó jelenről. De én a szabadság szó mélyebb értelemét használom: a képességet értem alatta. a mágus nem várt válaszra. percről percre átléphetnéd az ismeret határait.Ugye. . .Nem sokat. hogy az alkimisták. hiszen nem raboskodsz. mielőtt beleegyezően bólintott.kérdezte Percival.A létező legnagyobb pazarlás .Percivel és Galahad bólintottak.Az ártatlanság állapotában jöttél a világra.válaszolt Merlin: . s csak az nyerheti el a Grált. A csecsemő magának az Életnek a forrásából érkezik a világba. Ugyanakkor sugárzóan betölti a tiszta tudatosság. de ugyanakkor éppen azáltal nyerhetitek vissza a végén. megmutatod nekünk a hét lépcsőt? Merlin halványan. A "Ki vagyok én?" kérdése értelmetlen a számára. hogy mindenki a szabadság és a beteljesülés megvalósítására teremtetett. mint bárki más. Így hát bölcsen úgy döntött. Az újszülött csecsemő nem kérdőjelezi meg a létét: önelfogadásban. A kétkedés civódó hangja még nem szólalt meg benne. Csecsemőként ugyan a Grálhoz méltóan tisztaszívűek voltatok. . hogy az alkímia hét lépésben vezet a szabadsághoz és a beteljesüléshez. hogy felkutassa a Grált. Percivel sejteni kezdte. Minden halandó azért érkezett a világra.kérdezett közbe Percivel.Azt mondtam. de még mit sem tudtatok róla. ha továbbra is kételkedik a szavában. . Az alkimisták által használt összetevők közül ez a legfontosabb. hogy bármit bármikor megtehess . Valóban ez az öröklétben való élet. a szellem eltékozlása. Nincs elképzelése sem múltról. Amikor a csecsemő szemébe nézel. sokatmondóan elmosolyodott. AZ ELSŐ LÉPCSŐ: AZ ÁRTATLANSÁG . . hogy a mágus ismét csak rejtvényekben beszél. sötét alakjuk alig vált ki az őket körülvevő éjszakai sötétségből.folytatta Merlin -.. . El kell ismerned: a múlt rabja vagy. Egy darabig még az időtlenségben fürdik. Értitek? Most.A legegyszerűbb értelemben az vagy. Az isteni terv mindig gondoskodik rólatok. A Grál csupán a látható ígérete a tökéletesség létezésének. . hiszen mi más lenne az örök.Szamárság! . . . A szabad akarat bevezetése okozta a Grál elvesztését. mivel emlékeid alakítják az életed menetét.Hét lépcső? . ami minden bölcsesség forrása. így hát gyorsan megkérdezte: . de felnőttként a saját akaratotok és vágyatok növekvő szerepet játszik. majd idővel újra visszaszerzi. Felnőttként pedig ismeritek a célt. sem jövőről.Akkor tehát a Grál mégiscsak aranyból van. majd elveszíti ezt a képességét.folytatta Merlin -. hogy Percival talán akadékoskodni fog. inkább hallgatni fog. ugye? .már az alkímiáról. bizalomban és szeretetben él. mert az idő nélküli élet a elmúlás-nélküliség titka. beléphetnél a végtelen lehetőségek birodalmába. de már elzártátok a megközelítés útját. s csak lassanként függetlenedik tőle. A mágus már látja. azután néhány a gyermekkorban következik. vagy tán semmit sem tudtok erről a tudományról.Az alkímia az átváltozás művészete . . amikor már belemelegedett a mondanivalójába. aki végigjárta a hét lépcsőt. ha nem a jelen pillanat állandó megújulása?! Minden csecsemő átélte már a Grál ígéretét a halhatatlanságot -. Ha szabad lennél a múlttól.Én nem vagyok szabad? . mert tudom. Az első lépésre a születéskor kerül sor. kevés egyénit találsz benne. E tekintetben senki sem született kivételezettebbnek.

aki mindenhatónak gondolja magát a saját világában! Bármerre néz. hogy az időtlenből átlépjen a világ órákra. hogy a belső világ békéjét felcserélje a külső világ tevékenykedésére. meglepően új környezet felé. Ártatlanságod elvesztése valós esemény volt. a bizalmatlanság és a kétkedés első fájdalmait. . Az alkímia erői a látott. s ehhez kapcsolódva megindul az ellenállás. a hallott és a tapintott valóságnál mélyebben működnek! . akkor miért nem vagyunk a születésünktől kezdve mind halhatatlanok? szólt Galahad komolyan. kíváncsiság. a maga tisztaságában és teljességében megmarad a mélyben. ugye? Feltétlenül szükséges volt ez a lépés? . Senki nem emlékszik erre a megrázó élményre. az ütéseket és sebeket is osztó világba lép. És így kezdődik az alkímia. számodra a világ korlátok közé szorult én-érzékelésedet egyéni tapasztalataid és emlékeid határozzák meg. napokra. az én színrelépése.folytatta Merlin -. s erre feledés borul. annak bizonyossága. Ellentétek vesznek körül. . Az énhez te meg az is tartozik.Minden csecsemő magában hordja a hajlamot. Amikor elfelejtetted a teljességet.Mi köze ennek a szomorú történetnek az alkímiához? .A következő lépcső . hogy ez az ártatlanság valóban jelen van még? . Most töredékesen élsz.Miből tudhatom. Az én megszületésével kialakul a kettősség. s az ártatlanság állapotát elhagyva. amikor a kíváncsiság figyelmét a körülötte lévő világra irányítja? Elsőként édesanyja arcát.Ha ez igaz. évekre tagolt idejébe. mert kora gyermekkorban történik. még mindig kétségek közt hánykolódva. Minden csecsemő átéli mindezt. rácsodálkozás. Már nem te vagy az isten! Képzelj el valakit.Ezzel megszülettünk a fájdalom számára is.kérdezte Galahad.Igen.Mert a rejtett varázslat ekkor már működésbe lép válaszolta Merlin. ezt a kegyelem állapota elvesztéseként értelmezitek. hogy helyed van itt a Földön. a régi világot. A csecsemő nem angyal: tisztasága rövid életű. Már érzi a düh és a félelem. s most halandóvá lettél. a lényeg megmaradt.Ha a bensődben rejtőző ártatlanságot akarod meglelni.A csecsemő növekedésével tűnik el a veleszületett ártatlansága. úgy tűnt. Ti halandók. minden őt tükrözi. mely ettől kezdve ott rejtezik majd a múló évek valamennyi szívdobbanásának mélyén. az átváltozás. bár korlátozott érzékelésetek miatt általában nem fedezitek fel. Figyeld meg a gyermeket élete első heteiben! Látni fogod. az időtlenség tökéletes békéjének érzése stb. de tévedtek. keresd a kisgyermek jellemvonásait: éberség. . Pedig ez a születéssel azonos jelentőségű változás! Istenként boldog voltál. A . még ennél is csodálatosabb: az ártatlanság sértetlenül. A kegyelem ott működik az emberi élet minden lépésében. . .Csírák és hajlamok . Bár nem úgy érzel és cselekszel.válaszolt Merlin. De egyszerre az emberek és a tárgyak elkezdenek önálló életet élni. MÁSODIK LÉPCSŐ: AZ ÉN SZÜLETÉSE . mint egy újszülött. . . mint már mondtam. az igazságnak nem árt a nem-igazság. mintha önmagadat veszítetted volna el. hogy a magába-mélyedés helyett az őt körülvevő izgalmas világba merüljön bele. de talán ez a lépcsőfok a legdöbbenetesebb. De ami történik. Mit lát a csecsemő.kérdezte Percival. . Ha nem teljesíthető kívánságai támadnak első ízben éli át a szenvedést.kérdezte Percival. Az alkímia minden lépcsője felborítja a korábbi állapotot. Valójában a teljességet nem lehet részekre tördelni. csírák és hajlamok. hogyan fordul figyelme lépésről lépésre az őt körülvevő.. ám ez tévhit. de ugyanakkor nem lehetett igaz.

Igen. megszületett a "külső világ". .Újabb szomorú történet . fájdalmam. mert bármennyire tökéletes is az anyai szeretet.De ha igaz.folytatta Merlin -. amiről beszélsz. Apró elkalandozási kísérletei először egészen óvatosak.bólintott rá Merlin.természet terve szerint a csecsemő az anyját a szeretet és a gondoskodás forrásaként azonosítja.válaszolt Merlin. . amíg isteni lényként érzékelted magadat. s hamarosan tiltakozni kezd. . aki korábban biztonságérzetre. az önsajnálat stb. míg a csecsemő önmagára-irányuló volt. Így tárgyrairányuló leszel.Soha semmi sem vész el. .A szétválasztottságban magadat kezded a tárgyakban és eseményekben keresni. akkor a Grál keresése innen indul. s a maguk teljességében már nem megoszthatók. mert az én tisztában van azzal. hogy valójában a saját énedhez való ősi. Hiszen mi másból fakadhatna. a bizalom veleszületett valóságától. Ám ez a forrás már a csecsemőn kívül van. . hanem kavargó emlékeket. Amikor a gyermek önmagába mélyed.Nem emlékszem erre a születésre . Itt a csapda. az elismerés szükségessége.." Sorrendek alakulnak ki. hogy az ismeretlen szüli a féleiemet. az egység.. . mindezt a felosztatlan. az pedig nem én vagyok.. a külvilágot. Csecsemőként önmagad az élet forrásaként érzékelted. Amikor kezded felderíteni a külső világot s annak tárgyait. védelemre vágyott. mindenki más színrelépése előtti viszonyulásod elmúltát sajnálod.sóhajtott föl Porcival. boldogságodat azoktól teszed függővé. A csecsemő megfogni és megtartani akar dolgokat.. S ha a gyermek nem akarná meghódítani a világot. a gondban levés.enyém világa. most szabadulni akar. Ugyanaz a gyermek. de azért anyja közelségét maga mögött akarja tudni. Később azonban a csecsemő érzékeli a rajta kívül lévő dolgokat. már nem önszeretet. S amikor hosszú éveken keresztül a tökéletes szeretet elvesztésén bánkódsz. az elválás miatti aggódás. amelyek máig hatnak: az elhagyatottságtól való félelem. a birtoklásvágy. mert már nem töltött el a csecsemőkre jellemző egyszerű teljességérzés.kérdezte Galahad. Azután megteszi az első lépéseit. .Amint éned lett . éhségem. mint a szétválasztottságból? . s megfogalmazódik a nem-én. játékom.Nem mindenki lesz eredményes. Az én így beszél: "Ez én vagyok. a nem . ugye? . akkor igen . A lélek fölött az én veszi át az uralmat. Amikor az újszülött hozzáért az anyamellhez.az ." Fokozatosan bizonyos dolgok az énnel azonosulnak: "az én anyukám. már nem azt a tiszta tudatosságot találja.Ha ez lenne a vége... . Az énre szükség van az általatok és a halandók által választott úton. Ez egészséges indíttatás... stb.kérdezte Galahad. Az én születése olyan szempontok kialakulása előtt nyitott utat.. A világ rabja lettél. idővel felismered. ágyam. mint korábban. Már nem mindezek forrásaként látod magad. a bölcső oldalához vagy a falhoz.De az eredményt elérő én ugyanakkor önbizalmat és az egyediség érzését adja. kíváncsian kutatni kezd.mondta Percival. Kezdetben nem volt szétválasztás. A HARMADIK LÉPCSŐ: A SZERZÉS VÁGYA .. A tárgyakban és az eseményekben megvalósuló világ egyetlen dologról szól: az egyéniséggé válásról. Egyre távolodunk a béke. Az élmények személyessé válnak. Szükséges állomás ez? . nem volt szükség visszaszerezned Isten áldását . . ha anyja valamit nem enged.Ez a lépcső nem veszett el a gyermek növekedésével. s új biztatásokat érzel magadban annak felfedezésére és meghódítására. . akkor egyre jobban félne tó1e. Ne veszítsd el a reményt: mind e változások mélyén egy óriási erő működött. A változás első jelei igen egyszerűek. állandó érzékelés részeként élte meg.

.Idővel az ín új elképzelésre bukkan . hogy osztozzanak . . éppen az eredményesség biztosítja. hanem az adakozásban is rejlik. s nem mindenki azonosítja azt a pénzzel. Tehát e harmadik fokozat is veletek marad. Azt mondja: "Figyelj ide! Szerezz meg magadnak mindent.A szívben megjelent a szeretet. amit megtanulandó. Bár még mindig az én uralkodik. örül az énje. vagy az ellenségtől való félelemtől. az én megszabadul e félelmektől. mint a belső. a világ örömeit. aminek alapja az örömszerzés. a negyedik születés küszöbére. hanem aktív összetartozás.haladt tovább a gondolataiban Merlin. mely a mindent megszerezni és megtartani akarásból fakad. a munkával vagy a helyzetével . fontosabb.De az eredményességre való törekvés ennél elemibb. Az adás nem korlátozódik csupán pénz vagy anyagi javak adományozására. Sokak hosszú életszakaszon át törekszenek a sikerre. de legalábbis lényegesen csökkenti azokat. . s ettől majd boldog leszel!" Egy darabig a halandók követik ezt a tanácsot.. hogy boldogság nem csak a szerzésben. ami már nem a csecsemő öntudatlan kapcsolódása az anyjával. S bár néha ezeket is szeretetnek mondják. Ez a veszteség vonatkozhatott pénzre. hogy a szabad akarat birtokában majd ki-ki jól választ.önzetlen. az adomány vételének öröme sosem volt ilyen! Galahad elgondolkodva nézett maga elé. Rendkívül jelentős felfedezés. ez okozza különbséget. Lehet az szolgálat. E kapcsolat új összetartozási érzéshez vezet. már körülnéz önmagán kívül is. amihez a tökéletes önzés vezet. önmagad odaadása. mert amíg él az én. Egy kínzó gonddal kevesebb! De ennél több történik: az adás két embert kapcsol össze: az adót és a fogadót. nem érez szeretetet. de lehetett az önértékelés vagy a fontosság tudatának csökkenése is. Ebben az új állapotban viszont a személy már szívesen válik meg bizonyos dolgoktól. mert sokféle félelemtől megszabadítja az ént.Igen .mondta Merlin. A legtöbb ember már kisgyermekként átéli az adás örömét: szüleik megtanítják őket arra. Az odaadás és az adományozás alkotó tevékenység. Az adakozó megszületése előtt mindennél fontosabb volt a veszteség elleni védekezés. mert Ő bízik abban. önelégültséget. A hírnév vagy a vagyon szomja elnyomja bennük a törekvés igazi célját. vagy ragaszkodást. Sőt. A sikeréhség nem csillapítható. de az igazi szeretet . s nem érzi azt veszteségnek. De Isten tökéletes szabadságot hagy: ha valakinek a kinti világ. addig él az eredményességre való törekvés is. hogy a szétválasztottság elviselhető. bár egy kis hangocska megmegszólal a mélyben: "Hol marad a szeretet? Hol a létezés?" S így jut el az ember a negyedik lépcső. . .a természetéből adódóan . Isten felől nézve nincs is benne semmi rossz. s csak az önzetlen cselekedetből születik szeretet.Rájön arra. Amikor adakozóvá válik. vagy a veszteségtől való félelemtől. Például az elszigeteltségtől való félelemtől.hagyta rá Merlin. mert az valamit elvesz majd. Ellenőrzése ugyanis szeretetlen.Nem mindenki a sikert tartja a lehető legfontosabbnak. Az én növekedése fojtogatja a lelket a vagyon.Amíg az én csak önérdeket követ. Megváltoztatja az én teljes szemléletmódját. A működő én bizonyítja. A NEGYEDIK LÉPCSŐ: AZ ADAKOZÓ SZÜLETÉSE . akkor áhítozhat hírnévre és vagyonra. Meglepő módon. elérendő dolgokból áll. az énkép rárakódó rétegeivel. tiszta szeretet. és a világ hihetetlenül változatos. Átélhet jó érzést. Az átélhető élmények száma végtelen. a hatalom. Mindezek miatt az adakozó megszületése örömteli és felszabadító élmény. Sőt. A mágus szemében az én gátolja a beteljesülés érzésének megszületését. birtokra.

.Válaszolt Merlin. hogy az adakozó életállapot olyan kérdéseket vet fel.Aki ebben az életben szent. Merlin elhúzta a száját. Ami egykor örömet jelentett. Amint már mondtam.Egyenlők.vélte Galahad. tudatlannak. hogy az én ellenőrzést gyakorol és szeretetlen vetette ellen Percival. Azt gondolhatnád. Az én haláláról szóló régi elképzelés azt tükrözi. mintha bizonyos részeidet Isten elítélné. s én így mutatom az előttetek lévő utat. és keresővé válik.Az alkímia nem ismeri a halált. hogy a szabad akarat birtokában az emberek egyre önzőbbek lesznek.Hosszú ideig minden az én játékszabályai szerint zajlott . a lélek titkos mélységeiben működik.Szerinted a gyilkos és a szent egyenlőtik? . amelyekre nem tudja a választ.A “mi jó nekem?” kérdése volt döntő minden meggondolásban. Ez az új állomás is megrázó élményként hat. Ebben a szakaszban az én régi. hogyan lehetsz egyéniséggé! De az egyéniség tulajdonképpen megnyílással. Idővel az adakozó eljut az újabb lépcsőfokra. . Ha ki akarod próbálni. Mindez magától értetődő. s szentté válhat.Amikor az ember adni kezd.Ez is Isten terve volna velünk? . AZ ÖTŐDIK LÉPCSŐ: A KERESŐ SZÜLETÉSE .szólt Merlin. Az adakozó. de az alkímia láthatatlanul. egyetlen cselekedeted sem nem jó. ez már az én elhalásának jele? . Az adakozó legjobb állapotában őszinte emberbaráttá vált. mert véleményed szerint ez a helyes. Isten szemében e szerepek csupán a képzelet játékai. mert a bűnös vagy a szent csupán álarcok . Ha a szeretetlen és ellenőrzést gyakorló éné lenne az utolsó szó. Lehetséges egyénként az egész emberiségnek adnunk valamit? Ezzel a kérdéssel eljutsz az individualitás határához. végül az adományozás szellemét már csak az emberiség egészének szóló adással tudja kielégíteni. a látómező kiszélesítésével kezdődik. hogy elérj valami eleve meg-határozott célt. egyszeriben észreveszi. Az én értelme kitágul. Az adásnak önkéntesnek kell lennie: az “ezt akarom tenni” érzése töltsön el. Amíg azért adsz. . . hogy megtaláld önmagadat .Nem arra születtél. s ezzel a következő életállapot megszületéséhez vezet.Ez döbbenetes! . . megszokott aggodalmai lényegtelenné válnak. Nem kell magatokra kényszerítenetek ezt a látásmódot! De tanácsot kértetek tőlem. gonosznak vagy hitetlennek lenni. ma unalmasnak tűnik. S a kérdésre csak a szentek ismerik a választ. Isten mindezeket a tapasztalatokat megengedi. sem nem rossz az Ő szemében. De az adakozó valódi megszületése csak jóval később következik be. . talán ez lenne a sorsotok.kérdezte Percival. Az ember nyitottá válik a lelki élményekre. Kezdetben csak a családjának és a barátainak adott. mert így tanítottak. aki korábban magához akarta ölelni az egész világot. ne csak “az ezt kell tenni” . Könnyen megérthető. még bűnös lehet egy másikban.másokkal. egyedül a korlátozott egyéni látás tűnt valóságosnak. . hogy ez már nem okoz elégedettséget. addig nem éled át az ajándékozás mélyről fakadó örömét. hogy elnyerd a Grált.Isten terve az. amelyet ember mégoly nagy szeretettel sem adhat másnak. a ma vétkese pedig levonhatja a tapasztalatot.é! . a szeretet és a beteljesülés olyan forrását sejti meg. ennek a relatív világnak célja van: meg akar tanítani. Semminek nem kell elpusztulnia ahhoz. . s különösképpen az én elismerés és fontosságigénye már nem vezet elégedett jó . milyen önzőnek. azután már jótékony és közösségi célokra is.De hiszen az előbb azt mondtad. Miért ne tenné? Hiszen Ő nem hoz ítéletet.folytatta Merlin.

Nincsenek titkos helyek. az valami isteni indíttatást követ? Hiszen ezek is vágyak! . Nevezhetjük Istennek. . olyannak fogod a világot is látni.A szeretet egyetemes. .Így Isten nem jut a közeledbe . isteni kiáradás. és amire a halandók a leginkább felkészületlenek! Csecsemőkorod óta egyre többre vágytál. Ez sem magasabbrendű. amikor ezek voltak számodra a legfontosabbak. egy hajszállal sem csökkenti Isten szeretetét.fejezte be bánatosan a gondolatot Galahad. mert ez a világ iskola. Mert lényeged határtalan. ha nem veszed észre Őt! A kereső azon fáradozik. az Ó tiszta szellemi mivoltához. szentre és bűnösre. a pénz. A kereső vágya sokféle formát ölthet: szemtől szembe akarja látni Istent. mindig felosztjátok a valóságot jóra és rosszra. mert ez az az állapot. Bármi. akkor ez távol tartja tőled Istent. a pénz.A keresők mindig megkapják mindazokat az elképzeléseket és tapasztalatokat. de mit sem használ ez neked. De az idő nem foszt-e meg végül a tulajdonodtól és az életedtől? Nem bűntény? Lehet a világot úgy tekinteni.érzéshez. A kereső színre lépésével végre nevet adunk az addig névtelenül maradt vágynak.válaszolt Merlin.kérdezte Percival. Azért tapasztalsz korlátozottságot. hogy lásson.válaszolt Merlin. addig természetesen elítéled az okozójukat is. még ha akarna se. hiszen minden szellem. A kereső eljutott odáig. isteni létezésnek vagy szellemnek. hogy már csak egyedül az Istennel szemtől szemben való találkozás elégítheti ki a vágyait. a gyilkos pedig az életben. Miért? Ha egyszer Isten mindenhol jelen van.szólt Galahad. . . .válaszolt Merlin -. . Azt mondhatja: "Én megérdemlem Isten szeretetét.Nem tréfál meg.Azt mondod tehát. a te akkori Istenelképzelésed. mint a játék. s ezért nem foglal állást . Grálnak. hogy az anyagi világ nem elégíti már ki vágyaikat." Ez ugyan nem Isten álláspontja. hogy aki lopni készül vagy gyilkosságot tervez. amiről úgy gondolod. Merlin együtt érzően pillantott rá. . Abban valamennyien egyetértenek. hogy ki akarjunk törni az idő és a tér ránk kényszerített korlátai közül. Valamennyire mégis igazad van. amikor a mágus eljut hozzád. . A játék. de ez is csupán látszat. . Ha hiányosnak és méltatlannak tűnsz a saját szemedben. Egyetlen indítéka van: a teljes tudás és beteljesülés felé halad. Aztán amint egyik állapotból belenősz a másikba. de az a másik ember nem. de az ártatlanság elmúlása óta átélt valamennyi lépcső a kutatás része.A halandók közül néhányak számára valóban ekkor válik a Grál a mély belső igény jelképévé . egyre közelebb kerülsz az igazi célhoz: Istenképzeted közelít a valóságoshoz. a hírnév vagy a szeretet iránti vágy. ahol nincs jelen. Ti halandók. ekkor indul el az ember a Grál keresésére .Azt hiszem.Akkor tehát a Grál keresése sosem ér véget. S az alapvető szabály szerint. És bármi. hogy teljes békét és kielégülést ad. pedig valójában az élet óriási.A szellem nem tud tőled távol maradni. A világ ugyan időben és térben határosnak tűnik. a hírnév vagy a szeretet a maguk idejében Isten arcát hordozták számodra. hogy a bűn csupán káprázat. a tiszta tudat csendjében akar megmerítkezni. . Isten szerint semmi baj sincs! Hadd szóljak még a keresőről. amit bűnnek mondanak.Miért csapnak be minket ilyen látszatok? . gyakorlótér. Mind azért ösztökélnek. Amíg e veszteségek valóságosak a számodra. .mondta Percival. A tolvaj a vagyonban okoz veszteséget.kérdezte Galahad. . Az egyetemes életbe születtél bele. fényben akar élni. a szellem ne lenne ott a legkisebb homokszemcsében?! Igen és nem. Isten ugyan mindenütt jelen van. Ugyan te találkozni akarsz Vele. istenire és istentelenre.A világegyetem nem rejteget előled semmit .Az én nem fogadja szívesen e tényt. és egyszersmind ragaszkodsz a kialakult véleményedhez is. Bár minden korábbi lépés is isteni. . mindegy. ahogyan saját magadat látod. amelyekre vágynak? .

. S még vadabb iramban száguldanak. akik magányba vonulnak. s a hang a kocsi belsejében a szellemi éned. . Mert ez a keresés belső folyamat. a megérzés a cselekedetek megbízható rugójává lesz. Egyesek látomásokban tapasztalják meg Istent. Képzeld el magad úgy. de a hangocska újra meg újra ismétli: "Állj!” s lovak nem hisznek a fülüknek. A korábbi . hogy már keresővé lett? .Valóban nem tűnik nagynak a keresők tábora. a befogadáshoz. mert küzdelem nélkül nem mond le az eddigi hatalmáról. hogy megtalálja a Grált! Emlékeztette Merlin.Mindenki az isteninek olyan változatát tapasztalja meg. a további növekedésre már nincs szükség. . Ezért lelik meg csak oly kevesen a Grált? . a Lét iránti lelkesedés és a bizalomkészség kíséri. Ha éned képes egy pillanat alatt behódolni. s ki nem. Azután egy napon a kocsi mélyében megszólal egy hang.továbbra is a társadalomban élnek. Van. E jeleket a magány egyre növekvő élvezete. mintha lovas kocsi lennél! Hosszú ideig nem ült kocsis a bakon. ha egyszer a szellemi nem fejt ki erőt? kérdezte Percival.Azt hiszem. az én ereje nevetségesen korlátozott és elenyésző. nem tiltakozik.Hogyan érhet valaha véget ez a küzdelem. hiszen olyan kemény ez a küzdelem! jelentette ki Galahad. . nem vár viszonzást. Ehhez felemelkedni újabb feladat. Szervező erő. Akadnak közöttük. A társadalom nem emeli ki a keresőket. csak ismétli: "Állj!" Ez zajlik benned.Mindenki arra született. A dolog nem így áll! A szellemi hangja magasabb valóságról szól. . s azt súgja: "Állj!" Kezdetben a lovak meg sem hallják. az ember be-bepillant a magasabb valóság eddig láthatatlan világába. adakozó állapot nem tűnik el. A kereső megszületésével egyre inkább hallod ezt a hangot. átveszi a hűvös ész szerepét. aki csodás közbenjárást és megváltást vár. Ereje e három dologra korlátozódott. a lovak az éned. és csupán kijelentéseket tesz. Ebből következően a kereső világra-jötte rendkívül viharos lehet.Bizonyára sokan feladják. és elveszítik a reményüket. Idővel majd megtanulod. A belső hang nem erőszakos. hogy a szellem maga a végtelen erő. bár a korábbi. mások egy virágban. A keresőknek sok fajtája létezik. hogy a kocsi tulajdonképpen az övék. Ekkor kérdőjelezhető meg először az én mindent-tudása és mindenek fölötti hatalma. de ez főként a láthatóság miatt van így. A keresőt a magasabb valóság iránti vágy hajtja. De a szellem nem az én által megszokott erőket használja. amit a saját tudata alapján létrehoz. a kereső megszületése már elég lenne. . hiszen: nincs parancsolójuk. Külső jelekből nem tudod megállapítani. az én először oda sem figyel. A szellemi a Lét csöndes hangja. Amikor a szellemi színre lép.A kereső belső jegyei a következők: az adás indítóokává az önzetlen szeretet és az együttérzés válik.Mert a szellemi nem az én által ismert erőt használja.Miből tudja meg az ember. Csak az adományozást már nem önző indítékok hatják át. mások viszont . hanem az őszinte együttérzés. ki a kereső. Ezzel összehasonlítva. s így a lovak lassan elhitték.kérdezte Percival. ha éned feladta mindent ellenőrző. és a világegyetem összes atomját egyensúlyban tartja. de készen kell állnod az én heves válaszára. A kocsi az egész személyiséged. Az én a dolgok elutasításához szokott hozzá: az ítéletalkotáshoz. a társadalmi megítéléstől való függetlenedés. mert feltétlennek gondolja a saját erejét. de még hálát sem. . a szétválasztáshoz. Mindezt megsejteni is majd csak akkor leszel képes. más a legköznapibb jelenségekben felbukkanó erőt követi.akár magas állásban . mindent előre megmondó és mindent megvédeni akaró bástyáit. tapasztalja Isten és a halhatatlanság jeleit. kevesen vannak a keresők. .

ahol minden egyszerűen csak van.folytatta Merlin -. . aki beszélnek Róla.Nem úgy.mormolta Percival. hogy megvilágosítsák a szívünket. s ez hamarosan be is következik. hanem felfigyel arra. nem beszélnek Róla. Ha végül megismered a szellemet. addig a változó képekre figyelsz. kifinomult megérzésekkel közelíthető szellem. Szerencsére az isteni tervben minden kérdésre rögtön válasz is kapható. s annak növekvő jelenléte az életedet jobbá teszi. minden kifelé irányuló azonosulás végét. az . és valósnak fogadod el azokat. S bár mindezek a szellemi tapasztalatok az anyagi világból kifelé vonzanak. azok viszont nem ismerik. A látó megszületésével hátat fordítasz a vászonnak. .Mondtam már nektek . Ha a látó rátekint valamire. Már nem hús és vér alkotta épületnek látja önmagát. A szellem közvetlenül tapasztalható. Az ész a szellem hallható és megérthető formája.Nem éppen Róla beszélsz most? . és sosem láttál volna egyet sem. hogy mélyebb kapcsolatba kerülsz a természettel. Percinalt és Galahadot mélyen megérintették Merlin gondolatai.kérdezte némi értetlenkedéssel Galahad. ha csak elgondolni tudnád. birtokolni és elpusztítani akar. . ahol otthont ad a léleknek. mert a valóság méhében találod magad. aki venni. . láthatod és megérintheted. Amikor a szellemről beszélek.Egy rózsa is titokzatos lenne. Ha egyszer igazán azt a kérdést teszed fel." Ez a szellem titka. Ezek egyike sem a tiszta. mert nincs oka: a birtoklási vágy kiürült. Már nincs én. Most már igazi valóságában látod önmagadat. hogy fontosságot adjon az időhöz kötött észnek és testnek. akkor az élő tested a lehető legnagyobb megvalósítható szellemi célkitűzés. s a rátalálás élménye nélkül a kereső élete száraz és csalódott lenne.Ez elég különösen hangzik . A tökéletes csend végtelen lehetőségeket hordoz. minden cél tulajdonképpen már a forrásnál elérhető. Önmagában a keresés nem hordoz beteljesedést. de meghaladja e világ korlátait. akkor a láthatatlan világ felé mutatok. ami vele ellentétesnek tűnhet! A HATODIK LÉPCSŐ: A LÁTÓ SZÜLETÉSE . Ismered a mondást: "Akik ismerik. Fénynyilak röppennek felénk abból a világból. és könnyebben elfogadsz másokat. A korábbi lépcsőfokokról szóló magyarázatot is figyelmesen hallgatták: az én. nem csupán azt a gyarló képet. hogy minden a szellem. amit az én hozott felszínre. s nem alkot róla ítéletet. Ez azért van így. A hatodik lépcső. Az én végét jelenti. hogy az érzékek elérhessék: tapintható. kezded érezni nem-valós voltukat. szagolható legyen. látható. és a fénybe tekintesz. mint bármelyik korábbi születés. jobban érzed magad a bőrödben. amit be akarnál tölteni. A látó már átlát mindezen. a kereső minden vágya a látás. még azt is. A testet a szellem azért veszi fel formaként.megrögzöttségek elmúlóban vannak. Az ima és a meditáció a mindennapi élet szerves részévé válik. mint gondolod. Nincs félelem. de mi nem tudunk gondolatnyilakat visszaküldeni. Amikor színre lép a kereső. S ha nincs üresség. mert a szellemi nem az anyagi ellentéte! Minden szellemi. mégis azt fogod tapasztalni. az eredményes. Képzeld el az életedet vászonra vetített filmként! Amíg az én határoz meg. akkor magát a tudást ismered meg! A kérdések véget érnek. többé nem lehet becsapni. a látó megszületése már egészen felszínközeli a kereső életében. választ fogsz kapni! Nem akarlak azonban becsapni: a látó megszületése éppoly forradalmi. hogy "hol van az Isten?". Amikor egy szikláról beszélek. akkor csupán elfogadja azt. A megismerés során mindig valamiről tudást szerzel.

de még sosem látott táj. mert Isten megadta nektek ezt az egyedülálló képességet.Bárcsak látó lehetnék! .Téged is erre a lépcsőfokra állítalak. hogy a tökéletes öröm és teljesség képes tovább gazdagodni. Te már belekóstoltál.figyelmeztette Merlin." A látó már az egész életében magát Istent látja. A messzi Indiában úgy mondják.Óvatosan bánj a magasabbrendű szóval! . Amikor már képes vagy önmagadat szellemi valóságként látni. Értsétek meg: a mágus számára a születés csupán gondolat: "ez a testem". A mágus az embereket mindössze három csoportba sorolja: akik még nem tapasztalták meg a tiszta Létet. amint Ő ismeri önmagát. A világegyetem testének egyetlen kis sejtje leszel. nem gördítenek akadályokat sem emberek. de lángja láthatatlanná válik a déli nap fényében. Ártatlanságból indultál. A HETEDIK LÉPCSŐ: A SZELLEM . s oda is érkezel. vagy nincs jelen az Isten.kiáltott föl hevesen Galahad. s most teljes egészében meg akarod ismerni. akik már megízlelték. De a teljességet nem éred el. úgy. Számodra ez a szilárd világ lassan el fog merülni a Létezés mindent elborító ragyogásában. a hetedik lépcsőfok másik elnevezése. A látó említése tiszteletet ébresztett bennünk. Merlin bólintott. hogy a köznapi élet elhalványul Isten színe előtt. de belül nyitottságot és boldogságot éreznek. s a halál egy másik gondolat: "már nincsen testem". . Percival mélyen elpirult. ugyan másképp ítéltelek meg korábban. A kereső még mindig a képzetek rabja. s lemondtak énjük legapróbb maradékáról is. hogy eggyé válhattok az Ő természetével. a harcos megpihenhet. sem események elé.szólt kisvártatva Galahad. Amikor a mágus a keresőről beszélt. pedig a legnagyobb csoda magatok vagytok. Ti halandók. Ez a legtöbb. amíg egészen meg nem ismered Istent. A hosszú belső harc véget ér. majd szinte dadogva kérdezte: . Azonban ez az ártatlanság már más. de ez a kozmikus test majd éppolyan közeli lesz számodra. Mivel a mágusok már nem elképzelések . mit jelent az isteni lét. A tökéletes rózsaszál nem érzi az ő rózsa mivoltát. A küzdelem helyére tapasztalás kerül: összes vágyad természetesen és erőfeszítés nélkül beteljesedik. Az Isten jelenvalóságába történő belépés még nem a kereső út vége. amivé válni akar. a két lovag úgy érezte. engedik. amint a gyertya is ragyog a sötét szobában. hanem a kezdete.Ez az alkímia hetedik lépcsője: a tiszta szellem. .Azután Percivalhoz fordult: . Mert a mágus. . . amíg a csecsemőnek csupán érzései voltak. a látó megérti. Amikor eljő. róluk szól. s kitárul előtte a rég vágyott. mint érez a mágus. . és akik már egészen fel is fedezték azt. mint most a jelenlegi tested. Ugyanígy a születés és a halál képzete is. amikor körüljárva azt mondja: "Itt jelen van.Mint mindig.adakozó ismerősen csengett. Az én igényli a magasabb és az alacsonyabb minősítést. mint amikor a hegymászó sok fáradsággal eléri a tetőt. mindig csodákra vágytok.Készen állsz rá. Életed célja a szabadság és a beteljesülés. . A látó abban különbözik a keresőtót. ez is újjászületésnek tűnik. tested és eszed megszűnik. A látóknak nincsenek külső megkülönböztető jeleik. akit mélyen meghatott Merlin leírása a látóról.Nehéz elképzelni ennél magasabbrendű életállapotot . hogy ki-ki azzá legyen.Milyen lesz hát ez az új élet? .Lehet-e szavakba foglalni ezt az állapotot? . hogy többé már nem kell választania a dolgok között. mert azóta tudásra tettél szert. de a kiteljesedett ember tudja. amit el tudok mondani arról.kérdezte Percival.

de az énben. Galahad feltekintett az éjszakai égboltra. Bármely szerény óhajotok hatalmas erőket hoz mozgásba a beteljesülés érdekében. Ez Isten látásmódja. fényre és árnyékra osztotta.Végül visszatérünk a kezdethez .Ne ijedjetek meg! . mint a szoba. itt ér véget a keresés! . az én darabokra szabdaltsága. Ez az erő nem Isten tetteiből származik. A világ belső fényt hordoz. lelkiismeretfurdalást. hogy az anyag a szellem megnyilvánulása. s a körülöttük lévő fénykör egészen elhalványult. minden testet energiarendszerként. A szellem a tiszta csendből születik. Az anyagi eseményeknek szellemi oka lesz. Isten a maga teljességével ott van az ártatlanság állapotában. mindenütt csak önmagát látja. s három fokozatban bontakozik ki előttetek: Először a kozmikus tudat állapotának csodáját tapasztaljátok majd.biztatta őket Merlin csendes szóval. Szívét elöntötte a világgal való összetartozás érzése. teljesen és örök módon. ahol épp lakik. Mindenben szépséges ragyogásként fedezitek majd fel az isteni tudatosságot. elragadtattak abba az állapotba. szégyent. hiszen Ő bármerre tekint. Mindenki szeretetből indul. helyesre és hibásra. S mégis. A természetes állapot az egyesülés a világegyetemmel. a fájdalom állomásain. bizalmas kapcsolat az élet minden formájával. a szenvedés. Létezésedben ott rejlik az egész világegyetem minden vonatkozása. Másodjára ti magatok képesek lesztek csodás tettekre az isteni tudatosság állapotában. elárulok egy titkot. Minden apró helyi ügy egyben a világegyetem eseménye is. jönnek-mennek. Ha ezt a célt túlságosan fennköltnek. mely végtelen távlatokat jár be végtelen sebességgel. a két lovag úgy érezte. úgy válik egyre ismerősebbé számodra az isteni. hogy vágyaitok különösebb igyekezet nélkül megvalósulnak. azért ragadnak meg most ilyen erővel. .Valóban. A szellem csodaállapot. amikor egyesültök Isten világokat és eseményeket mozgató erejével. csodákra vágytok. az adakozóban vagy a keresőben is. meg tudná érinteni a csillagokat. s hirtelen úgy érezte. A tiszta alkotóképesség állapota. Noha úgy tűnik. távolinak találjátok. E rendszerek pedig állandóan változnak.Ti halandók. Az én kettősség-igénye a világot jóra és rosszra. Már jóval a kozmikus tudat megtapasztalása előtt megélitek majd. hogy a végén visszatérjen a szeretetbe. már nincs jelen. Az ész és a test számára olyan. amelyről Merlin beszélt. mintha hét lépcsőfokot jártatok volna meg az alkímia útján. de nem tölti ott minden idejét.Merlin hangja elhalkult. mint a végtelen létezést. valójában mindegyik állapot jelen volt kezdettől fogva. .suttogta maga elé Percival. Most felismered. míg végül Istent úgy tapasztalod meg. Egységes önmagad leszel. .Itthon vagyunk . hanem pusztán a tudatából. A világegyetem kivételezett gyermekei vagytok. Az . Ezt az állapotot nem lehet sok-sok gondolkodással vagy érzésekkel megközelíteni. hogy ezek az ellentétek egybeolvadnak. amint újszülöttként is az voltál. ahogy most itt ülsz a csillagok alatt. . mint az. . azután áthalad a küzdelem. akár maga az univerzum. a szellemi létállapotra való megszületés óriási dolog! Ahogyan érlelődik az egység. s minden elmét adatrendszerként tekintenek. Tulajdonképpen csak a figyelmed középpontja változott.Ezek az érzések újak számotokra. mert ami táplálta. akiktől az semmit sem tagad meg. de maga a mágus örök. Ha felsejlik ez a félelmetes tapasztalás. s egyértelművé válik. Nem érzel többé kétséget. az eredményesben. . akkor olyan egyszerűnek és magától értetődőnek tűnik majd. de akkor már minden szikrázó csillag te magad leszel! Amint az a mágusok beszéde alatt szokott.szólt halkan Galahad.rabjai. Az ész belső párbeszéde örökre véget ér. s végül eggyé válás a saját Létezésetekkel: ez a sorsotok.

Idevezettelek titeket őszinte vágyatok miatt.Mit keressünk. s a jelképek korszakról korszakra változnak.Egy napon majd visszagondoltok erre az éjszakára.akarta kérdezni Galahad. Mágus vagyok. de most majd el kell nyernetek az igazi Grált.szólt Merlin.isteni tudatosság fényében saját magatokat is teremtőnek. Szenteljétek az életeteket e pillanatnak! . A benned élő szellem tökéletes egységet alkot minden más szellemmel. Kibontakozik visszatérésed az ártatlanságba.óvta Merlin. nem pedig elfogadónak látjátok majd. nem csupán annak jelképét. A tűz már elhamvadt. a tested valójában csak a Létezés végtelen óceánjának partján lévő apró homokszemcse lesz. mint maga az élet?! Az utolsó szikra ellobbanásával az öreg eltűnt. Nyilván ő is átélte mindezt. hogy társai vagyunk a merlini kereső úton. Percivel azonnal egyetértett. se ne feltételezz! .A lovagok a hideg földön térdepelve imádkoztak. de ezekből a visszaverődésekből jön létre az érzékeiddel megtapasztalt tested-lelked.Mi ez? . .Bizonyára a király pontosan tudja. mint a virág szirmai. . s nem teremtettnek. mi történt. csupán a csillagos ég alatt. amikor megérinti az ágya mellett a falat vagy a bölcsője oldalát. mikor a Grál-látomás halványodni kezdett. és fölöttébb sajnálták. áttetsző gyémántot pillantottak meg. . s az egyes rétegek úgy bomlottak ki előttük. hogy a Létezés magasságaiba ragadtattak.Az igazi Grált?! . Percivel és Galahad csendben. mintha ez lenne a világ legélvezetesebb tette. hogy a Grálról beszéljen? Én csak azt szeretném. hogy szívük méltó legyen e látomásra. nem csupán annak látomását. Percivel és Galahad mégis érezték Merlin rajtuk nyugvó tekintetét. különben miért húzódozna annyira attól. A Grál a Lét kristálycseppje a szívedben.Ne várj semmit. és teljes sötétség borult rájuk. . ha Artúr tudná. Kitárta két karját és felállt. szótlanul álltak. A felkelő nap aranyló fényében Percivel észrevette Artúrt. Gyengén veri vissza felületéről a fényt. A két lovagnak sejtelme sem volt. bár a bűvölet lassan szertefoszlott. de nem mert megszólalni.Az ember jelképek után ered. úgy te is majd mindent a szellem áradásának érzel. De te most az igazságot pillantottad meg. adakozónak. mit jelent. amint királyi lakosztálya ablakában állt. a sátrukban. ezt a képet? . . Annak közepében forgó.motyogta Percivel. Itt már eltűnik minden különbségtétel teremtő és teremtmény között. mennyi időt vett igénybe Merlin magyarázata. . és azt kérdezitek: Ki volt hát ez a Merlin? Az időn kívülről válaszolok nektek: Az vagyok.kérdezte Percivel. Nevezzük ezt az éjszakát a kristálybarlang éjszakájának! S a király tudni fogja. mert ahogyan a csecsemő csak önmagát érzékeli. Galahad a fejét rázta. .Íme a Grál! . Mindketten remegtek. hogy vissza kell térniük a világba. akinek nincs szüksége csodákra.Gondolod. de a tiszta Létezés áttetsző gyémántja még sokkal valódibb! Merlin váratlanul ásított egyet. aki így szólt: . S bár látszatra még mindig e testben lakozol. A tökéletes tudás és a bizalom állapotában élsz. . hogy elmeséljük neki mindezt? . Pirkadatkor a kastély felé vették útjukat. Tükröződésként mind valódiak. .suttogta Merlin. s számomra az ittlét már épp eléggé csodálatos! Hiszen mi lenne csodálatosabb. Érezték. . bár nem jártak semmiféle barlangban. Még fogva tartotta őket Merlin szavainak varázsa.Kereső utatok kibontakozása során most látomásban pillanthatjátok meg a célt: a tiszta fényt. a lelketekben égő gyémánt-lényeget. Harmadjára pedig ti magatok váltok a csodává az egység-tudat állapotában. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful