Seminar republican al conducătorilor formaţiilor folclorice de copii

Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural găzduieşte cel de-al doilea seminar din anul curent. Marţi, 26 februarie, a avut loc seminarul republican al conducătorilor formaţiilor folclorice de copii, structurat şi moderat de Snejanan Frija, specialist principal, formaţii folclorice – copii CNCPPCI şi Silvia Zagoreanu - specialist principal, coordonator al ansamblurilor folclorice adulţi, CNCPPCI. Evenimentul a fost deschis de către directoarea CNCPPCI, Diana Dicusarî şi Silvia Zagoreanu în calitatea de moderator al evenimentului. Ca invitat din partea Ministerului Culturii a fost prezent d-nul Sergiu Boboc, şeful Direcţiei arte şi învăţămînt artistic, care a salutat şi a încurajat activitatea Centrului şi invitaţii acestuia. Seminarul a fost desfăşurat pe mai multe etape metodice în promovarea şi menţinerea folclorului pentru copii. Costumul popular, parte componentă a culturii tradiţionale a fost studiat şi explicat conducătorilor de formaţii folclorice pentru copii de către Varvara Buzilă, Conferenţiar Universitar, Doctor în Filologie. Mariana Dobzeu, specialist principal, CNCPPCI a vorbit despre aspectele esenţiale privind portul popular din republică în cadrul atestărilor de anul trecut. Consideraţii asupra stilului de acompaniament în ansamblul folcloric enuanţate de către Oleg Volontir, director artistic, CNCPPCI, Om Emerit. Ecaterina Ursu, conducătorul ansamblului folcloric din s. Paşcani, r-n Hînceşti a fost invitată să ţină un discurs despre constituirea repertoriului ansamblului folcloric şi dansul folcloric în repertoriul de copii. Nicolae Grebincea, lector conferenţiar universitar, Maestru în Arte, a vorbit despre creaţiile artistice pentru copii , repertoriu inclus în propria sa culegere „Tăpănuţa cea de aur”. La această întîlnire au participat 56 de conducători de formaţii din întreaga ţară. Majoritatea celor care au completat chestionarele au cerut să se organizeze cît mai multe seminare cu tematică folclorică, astfel se poate menţine şi promova cultura tradiţională. Organizarea concertelor şi onorarea invitaţiilor în diferite zone ale Moldovei, în vederea unui schimb de experienţă în fondul cultural, au primat printre sugestiile şi propunerilor celor care au îndeplinit chestionarele propuse de CNCPPCI în vederea unei evaluări obiective a situaţiei prezente.

Alla Tofan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful