Evanghelia lui Petru

EVANGHELIA LUI PETRU
I 1. Şi pentru că nici unul dintre iudei n-a vrut să-şi spele mâinile ­ nici Irod, nici judecătorii - Pilat s-a ridicat în picioare. 2. Atunci regele Irod a poruncit să-l ia pe Domnul zicându-le: "Faceţi totul precum v-am zis!". II 3. Acolo se afla şi Iosif din Arimateea, prietenul lui Pilat şi al Domnului. Ştiind el că au de gând să-l răstignească, s-a dus la Pilat şi a cerut trupul Domnului, ca să-l îngroape. 4. Pilat a trimis la Irod să-i ceară trupul. 5. Şi Irod i-a zis: "Frate Pilat, dacă nu l-ar fi cerut nimeni, noi înşine l-am fi îngropat, căci se apropie ziua sabatului şi în Lege stă scris că soarele nu trebuie să apună peste vreun cadavru". Aşadar l-au încredinţat poporului iudeilor cu o zi înainte de sărbătoarea azimilor. III 6. Iar aceştia, luând pe Domnul, îl tot înghionteau în fugă şi ziceau: "Să-l schingiuim pe Fiul lui Dumnezeu, căci toată puterea lui este acum în mâinile noastre!". 7. După aceea l-au îmbrăcat în purpură şi l-au aşezat pe scaunul judecătorului zicându-i: "Să judeci cu dreptate, Rege al Israelului!". 8. Cineva a luat o cunună de spini şi a pus-o pe capul Domnului. 9. Şi unii care se aflau acolo îl scuipau în ochi, alţii îl loveau peste faţă, iar alţii îl tot împungeau cu o trestie rănindu-i trupul. Câţiva îl biciuiau zicând: "Asta-i cinstirea ce i se cuvine Fiului lui Dumnezeu!". IV 10. Apoi au luat doi răufăcători şi i-au crucificat de-o parte şi de alta a Domnului. Iar Domnul tăcea, ca şi cum n-ar fi simţit nici o durere. 11. Şi ridicând crucea în picioare au scris pe ea: "Acesta este regele Israelului!". 12. I-au pus veşmintele în faţa crucii, apoi le-au luat unul câte unul şi le-au tras la sorţi. 13. Dar unul dintre cei doi răufăcători a strigat la ei certându-i: "Noi suferim chinurile morţii pentru relele pe care le-am făcut; cu ce v-a greşit însă Mântuitorul oamenilor?". 14. Atunci au prins şi mai cumplită ură pe El şi au poruncit să nu i se zdrobească picioarele, ca să moară în chinuri. V 15. Era în miezul zilei când întunericul a cuprins Iudeea. Atunci s-a stârnit o mare zarvă şi toţi se temeau să nu apună soarele, căci Iisus trăia încă. Doar în Lege stă scris că soarele nu trebuie să apună peste un cadavru. 1

"Dă-ne câţiva soldaţi care să păzească mormântul aceluia. împreună cu centurionul şi soldaţii. 20. s-a auzit un glas puternic în cer. Şi după ce le-au amestecat i-au dat să bea. 28. 22. dis-de-dimineaţă. Iar pământul s-a cutremurat şi spaimă mare s-a făcut. pentru ca nu cumva ucenicii lui să vină şi să-i fure trupul iar poporul să creadă că el a înviat din morţi şi să se răzbune pe noi". au răsturnat o piatră uriaşă peste intrarea mormântului. Iudeii s-au bucurat foarte tare şi au dat trupul lui Iosif din Arimateea. 29. l-a înfăşurat într-o pânză de in şi l-a astrucat în propriul lui mormânt cunoscut sub numele de Grădina lui Iosif". 32. Când a ieşit soarele au văzut că era ceasul al nouălea. dar ne ţineam ascunşi. 35. 18. Mulţi umblau cu făclii aprinse crezând că s-a făcut noapte. Pilat l-a trimis pe centurionul Petronius împreună cu mai mulţi soldaţi. Acesta văzuse tot binele pe care l-a făcut Iisus. Înspăimântaţi. VIII 27. Atunci iudeii. Au săvârşit de toate şi s-au umplut până peste cap de păcate. 19. Toţi cei de acolo. 17. se apropie judecata şi sfârşitul Ierusalimului!". dându-şi seama ce rău şi-au făcut singuri. iată. 26. cu toată durerea din inima noastră. 33. După aceea au smuls cuiele din palmele Domnului şi i-au aşezat trupul pe pământ. ne-am aşezat şi am jelit toată ziua şi toată noaptea până la sabat. 24. o mulţime de oameni din Ierusalim şi din împrejurimi a venit să vadă mormântul pecetluit. IX 34. Zicând acestea a fost ridicat la cer. bătrânii s-au dus în grabă la Pilat şi l-au rugat: 30. Doctorii şi bătrânii iudeilor i-au însoţit. fariseii şi bătrânii căci auziseră că poporul murmură şi se loveşte cu pumnii în piept zicând: "Dacă la moartea lui s-au întâmplat atâtea minuni. 2 . Şi Domnul a strigat: "Puterea mea. au început să se lovească cu pumnii în piept şi să se tânguie: "Vai de păcatele noastre. VI 21. În ziua sabatului. Luând pe Domnul l-a spălat. pe când soldaţii făceau de strajă câte doi. Atunci s-au adunat doctorii. După aceea am ţinut post. Eu sufeream laolaltă cu ai mei. ca să păzească groapa. Apoi au lipit pe ea şapte peceţi şi încropindu-şi un adăpost au rămas de strajă. Căci eram căutaţi ca răufăcători şi ca unii care vroiau să dea foc Templului. Atunci catapeteasma Templului s-a rupt în două. să ştiţi că e un mare sfânt". bătrânii şi preoţii. 23. acum m-ai părăsit!". În noaptea de dinaintea duminicii. Atunci unul dintre ei a zis: "Daţi-i să bea fiere cu oţet!". 31. VII 25.Evanghelia lui Petru 16. puterea mea. ca să-l îngroape.

o cruce. 37. 40. XII 50. a venit răspunsul dinspre cruce. au alergat în toiul nopţii la Pilat şi i-au povestit tot ce văzuseră. măcar s-o facem acum. de data aceasta trei bărbaţi ieşind din mormânt .doi dintre ei sprijinindu-l pe al treilea . atunci. X 38. În zorii zilei de duminică Maria Magdalena. 49. 53. când iarăşi se arată. XI 43. Dacă nu vom reuşi s-o urnim din loc. iată că din nou se deschid cerurile şi un om coboară şi intră în mormânt. "Am dus-o". 41.Evanghelia lui Petru 36. la mormânt. 46. XIII 3 . însoţindu-i. "căci. Voi singuri aţi hotărât aşa". Văzând soldaţii una ca asta s-au dus şi i-au trezit pe centurion şi pe bătrâni. 44. intrând. cei doi tineri au intrat în el. 52. Tocmai le povesteau ce văzuseră. iar doi bărbaţi strălucitori ca soarele au coborât din ele şi s-au apropiat de mormânt. Şi piatra care fusese aşezată la intrare s-a dat singură la o parte. Îndată cei din preajma centurionului au părăsit mormântul pe care-l păzeau. 42. a luat cu ea câteva prietene şi s-a dus la locul unde a fost aşezat trupul lui Iisus. 45. descoperindu-se mormântul.şi-n urmă. După aceea s-au apropiat cu toţii şi l-au rugat stăruitor să poruncească centurionului şi soldaţilor să nu vorbească despre ce-au văzut. Căci uriaşă mai era piatra aceea şi ne temem să nu ne vadă careva. iar capetele primilor doi ajungeau până la cer în timp ce capul Aceluia pe care-l ţineau de mâini trecea dincolo de ceruri. Iar la sfârşit au zis cu glas cutremurat: "Într-adevăr era Fiu al lui Dumnezeu". Şi au văzut cerurile deschizându-se. ucenica Domnului ­ care nu făcuse la mormântul Domnului cele ce făceau de obicei femeile în amintirea morţilor dragi. 48. pentru ca noi. ziceau ei. mai degrabă să avem de ispăşit un păcat mare în faţa lui Dumnezeu decât să cădem în mâinile iudeilor şi să fim omorâţi cu pietre". Iar Pilat a poruncit centurionului şi soldaţilor să nu vorbească. măcar să punem la intrare tot ce-am adus întru pomenirea lui şi să bocim lovindu-ne cu pumnii în piept pân-o trebui să ne întoarcem la casele noastre". şi asta numai de frica iudeilor 51. Şi pe când discutau ei. Cine însă ne va da la o parte piatra de pe gura mormântului. 39. Dar se temeau ca nu cumva să le vadă iudeii şi ziceau: "Dacă n-am putut plânge şi jeli în ziua când l-au răstignit. 47. Şi au auzit un glas de sus zicând: "Ai dus vestea celor adormiţi?". Şi răspunzându-le Pilat a zis: "Eu nu m-am pătat cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Atunci toţi cei de faţă au început să se sfătuiască între ei dacă să meargă să-l înştiinţeze pe Pilat. să putem sta lângă el şi împlini cele de cuviinţă? 54.

cel pe care Domnul. Cu noi se afla şi Levi. Atunci femeile au fugit înspăimântate. Simon Petru. 59. plângeam şi eram trişti. Sosi şi ultima zi a azimilor. S-au apropiat şi privind cu luareaminte înăuntru au văzut în mijlocul mormântului un tânăr minunat la înfăţişare. 57. şi fratele meu. Ne-am întors acasă zdrobiţi de cele întâmplate.. căci sărbătoarea era pe sfârşite.Evanghelia lui Petru 55. XIV 58. "De ce-aţi venit? Pe cine căutaţi? Pe Cel care-a fost răstignit? A înviat şi s-a dus. Mulţi începură să se întoarcă la casele lor. 60.r.. care le-a zis: 56. aplecaţi-vă şi vedeţi că nu mai este pe locul unde a fost întins. fiul lui Alfeu. Iar dacă nu credeţi. Iar eu. Andrei.scribd. Şi când au sosit au găsit mormântul deschis. am luat năvoadele şi ne-am îndreptat spre mare. îmbrăcat într-un veşmânt strălucitor.com/people/documents/236910billydea . (continuarea s-a pierdut) (Vezi şi alte Evanghelii apocrife: http://www. Noi. n. Căci a înviat şi s-a întors acolo de unde a fost trimis". cei doisprezece ucenici ai Domnului.) 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful