2

2

Valabil in anul universitar

2012

2013

Programul de studii Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Durata studiilor Forma de învăţământ

Design Industrial (in lb engleza)

Stiinte ingineresti
Inginerie Industriala

ani 4 cu frecventa

NrSaptS1

14

NrSaptS2

14

Abr.

F

PLAN DE INVATAMANT
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 Chimie Tehnologii de prelucrare Rezistenţa materialelor I Electrotehnică şi electronică aplicată Bazele designului de produs Modelare 3D Rezistenţa materialelor II Mecanica fluidelor Organe de maşini I Metode numerice în inginerie Toleranţe şi control dimensional Mecanisme Practica 90 ore Limba engleză Limba franceză Limba germană Limba spaniolă MODUL A (socio-umane) MODUL B (limbi moderne) MODUL C (informatică) MODUL D (tehnice) MODUL E (sportive)

ANUL
SI Vr
58 58 80 30 80 44 E E E E E C

2
Semestrul II

Disciplina

Codul disciplinei

C1

C2

Semestrul I

C
2 2 2 3 2 2

S

L
1 1 2 1 2 3 2

P

Cr
4 4 6 4 6 4

C

S

L

P

SI Vr

Cr

CHIM IDDMA08 REZ1 ELEA BDP IDMODE REZ2 MEFM IDORM1 IDMNI TOCD IDMECA IDPr04
LE03/ LE04

F D D D D D D D D F D D D C C C C C C S S C

I I I I I I I I I I I I I O3 O3 O3 O3 Fc Fc Fc Fc Fc

3 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 22 33 33 C C C C C C 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 22 C 2 1 1 1 1

1

1 1 1 2 2 1 2 1

55 33 44 44 58 41

E E E C E E C C C C

5 3 4 4 4 5 3 2 2 2 2

1 1 1 1 22

LF03/ LF04
LG03/LG04

LS03/LS04

C

1 1 1 2

33 33 33 22

C C C C

3 3 3 2

Ore fizice obligatorii şi opţionale pe saptamana Ore fizice facultative pe saptamana

CSLP Total CSLP Total

14 4

3 4 8

10 27 0

0 0

372 88

7 3

30 8

14 6

2 27 3 11

8 2

3 0

297 121

8 4

30 11

RECTOR
Prof.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN

DECAN
Prof.dr.ing. Olimpiu MUNTEANU

DIRECTOR DEPARTAMENT
Prof.dr.ing. Codruta JALIU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful