Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013

Τοπ 10 δικαιώµατα µαθητών στο ιαδίκτυο (infographic)
«ΤΟP TEN» λίστα των δικαιωµάτων που επιθυµούν να
απολαµβάνουν οι ανήλικοι online ανέδειξε κλειστό online
ερωτηµατολόγιο της *ράσης Saferinternet.gr του Ελληνικού
Κέντρου Ασφαλούς *ιαδικτύου.
Πρώτο στη λίστα των 10 κορυφαίων online δικαιωµάτων
αναδεικνύεται η προστασία της ιδιωτικότητάς τους µε 83.8%,
ενώ ακολουθεί το δικαίωµα ελέγχου στα δεδοµένα που
αναρτούν (58,2%). Τρίτο κατά σειρά είναι να µην
παρενοχλούνται από επιτήδειους στο *ιαδίκτυο (57,8%), κάτι
που συνδέεται µε το ακριβώς επόµενο δικαίωµα στη λίστα,
δηλαδή να µπορούν να αναφέρουν εύκολα ύποπτες ή
ενοχλητικές συµπεριφορές στους διαχειριστές των εκάστοτε
ιστοχώρων (52,8%). Στην 5η θέση βρίσκουµε το δικαίωµα να
µαθαίνουν πώς να προστατεύονται στο *ιαδίκτυο (50,1%).
Το δικαίωµα στο ποιοτικό περιεχόµενο στο *ιαδίκτυο και η
αποφυγή επιβλαβούς ή ενοχλητικού περιεχοµένου έρχεται στην
6η θέση (40%), ενώ το δικαίωµα των ανηλίκων να µπορούν να παίζουν και να συνοµιλούν µε τους
φίλους τους καταλαµβάνει την 7η θέση (38,6%). Στην 8η και 9η θέση αντίστοιχα τοποθετούνται το
δικαίωµα των ανηλίκων να βοηθούν τους φίλους τους να πλοηγούνται µε ασφάλεια (25,9%), και να
µπορούν να µιλούν σε κάποιον έµπιστο για το τι τους έχει ενοχλήσει στο *ιαδίκτυο (24%).
Τελευταίο στη λίστα µε µόλις 15,5%, είναι το δικαίωµα των ανηλίκων να µπορούν να δηµιουργούν
περιεχόµενο στο *ιαδίκτυο, γεγονός που δείχνει πως οι νέοι είτε δε γνωρίζουν πώς να
δηµιουργούν ποιοτικό περιεχόµενο, είτε προτιµούν να ψυχαγωγούνται από τους ιστοχώρους στο
*ιαδίκτυο, παρά να είναι οι ίδιοι ενεργοί δηµιουργοί. Στο πλαίσιο της συνεργασίας µας µε το
Ελληνικό κέντρο Ασφαλούς *ιαδικτύου, δηµιουργήσαµε το σχετικό infographic:
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: http://www.sch.gr , email: info@sch.gr
Κόμβος Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: http://internet.safety.sch .gr e-mail: internet-safety@sch.gr
Κοινότητα – Δημόσια Ομάδα: http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: http://www.sch.gr , email: info@sch.gr
Κόμβος Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: http://internet.safety.sch .gr e-mail: internet-safety@sch.gr
Κοινότητα – Δημόσια Ομάδα: http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/

ENISA: από το Ηράκλειο στη µάχη της ασφάλειας των δικτύων
Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα παραµείνει για τουλάχιστον µια ακόµα
πενταετία ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια *ικτύων και
Πληροφοριών ENISA, αποκτώντας νέες αρµοδιότητες, µετά από
ψηφοφορία για το µέλλον του στην επιτροπή Βιοµηχανίας και
Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου στις 20 Φεβρουαρίου. Ο εισηγητής
τάχθηκε υπέρ της µεταφοράς του στις Βρυξέλλες όµως τελικά αυτό
δεν θα συµβεί τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
Η νέα εντολή της ENISA, που δηµιουργήθηκε το 2004 (βλέπε επίσης ENISA Ευρωπαϊκός Οργανισµός
για την Ασφάλεια *ικτύων και Πληροφοριών) µε αποστολή την προστασία των δικτύων
πληροφορικής της Ένωσης, έχει σα στόχο τον εκσυγχρονισµό της αποστολής της µε την
αναβάθµισή της σε κεντρικό µοχλό της µάχης κατά του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο.
Συντάχθηκε στις Πέµπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 20:17 Σχολιάστε πρώτοι! *ιαβάστε περισσότερα...

Στατιστικά (σελίδα)

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: http://www.sch.gr , email: info@sch.gr
Κόμβος Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: http://internet.safety.sch .gr e-mail: internet-safety@sch.gr
Κοινότητα – Δημόσια Ομάδα: http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/

Καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο
Κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια των
ψηφιακών δικτύων, την πρόληψη του διαδικτυακού
εγκλήµατος και την προστασία των καταναλωτών: Η
διαδικτυακή εγκληµατικότητα εξαπλώνεται µε ταχύτατους
ρυθµούς. Οι ηλεκτρονικοί "ιοί", οι "εισβολές" σε δίκτυα και
το κυβερνοέγκληµα µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικές
οικονοµικές απώλειες, να πλήξουν την εµπιστοσύνη στις
διαδικτυακές υπηρεσίες και να επιφέρουν σηµαντικές
ζηµίες στην ευρωπαϊκή οικονοµία.

Συντάχθηκε στις Πέµπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 11:44 Σχολιάστε πρώτοι! *ιαβάστε περισσότερα...

«Συνδέοµαι µε σεβασµό»
Στις 5 Φεβρουαρίου, Ηµέρα Ασφαλούς *ιαδικτύου για το 2013, η
Επιτροπή παρουσίασε τα αποτελέσµατα των κοινών εργασιών που
ανέλαβαν εταιρείες από τους τοµείς των µέσων επικοινωνίας, της
τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου σε συνέχεια της
δέσµευσης που ανέλαβαν τον *εκέµβριο του 2011 να καταστήσουν το
διαδίκτυο καλύτερο και ασφαλέστερο τόπο για τα παιδιά (βλέπε επίσης "Κορυφαίες εταιρείες
τεχνολογίας και ΜΜΕ συνεργάζονται στη βελτίωση του *ιαδικτύου για τα παιδιά").
Σχολιάστε πρώτοι! *ιαβάστε περισσότερα...

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: http://www.sch.gr , email: info@sch.gr
Κόμβος Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: http://internet.safety.sch .gr e-mail: internet-safety@sch.gr
Κοινότητα – Δημόσια Ομάδα: http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/

Ο ανοικτός, ασφαλής και προστατευµένος κυβερνοχώρος
Γράφτηκε από τον Ασφάλεια στο *ιαδίκτυο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού µε την Ύπατη
Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφαλείας, δηµοσίευσε τη στρατηγική για
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που φέρει τον τίτλο «Ο
ανοικτός, ασφαλής και προστατευµένος κυβερνοχώρος»
και αντιπροσωπεύει το όραµα της ΕΕ όσον αφορά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο για την πρόληψη και αντιµετώπιση
διαταραχών και επιθέσεων στο *ιαδίκτυο. Αυτό γίνεται για
να προωθηθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκές αξίες της
ελευθερίας και της δηµοκρατίας και να εξασφαλιστεί ότι η
ψηφιακή οικονοµία θα µπορέσει να αναπτυχθεί µε
ασφάλεια
Σχολιάστε πρώτοι! *ιαβάστε περισσότερα...

Θεµατική Παρουσίαση
cyberbullying
Με το φαινόµενο ηλεκτρονικού εκφοβισµού
(Cyberbullying) αναφερόµαστε στην ενδο και
εξωσχολική βία που εκδηλώνεται µέσω
ηλεκτρονικών συσκευών. Περιλαµβάνει την
επαναλαµβανόµενη αποστολή ηλεκτρονικών ή
τηλεφωνικών µηνυµάτων µε απειλητικό, ρατσιστικό
ή σεξιστικό περιεχόµενο, δηµιουργία προφίλ
διαδικτυακά µε ψευδή στοιχεία, ανάρτηση ψεύτικων
ειδήσεων, προσωπικών πληροφοριών,
φωτογραφιών, βιντεοσκοπηµένου υλικού καθώς και
την υποκίνηση ενός ατόµου να λάβει µέρος σε µια
οµάδα που έχει σκοπό την άσκηση βίας.
Η τεχνολογία προσφέρει µια ανωνυµία που οδηγεί
ορισµένους να συµπεριφέρονται καταχρηστικά
online, µε τρόπους που ποτέ δεν θα εξετάζαµε στον
πραγµατικό κόσµο. Κακόβουλο ή δυσφηµιστικό
περιεχόµενο µπορεί να κυκλοφορήσει µε ευκολία και

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: http://www.sch.gr , email: info@sch.gr
Κόμβος Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: http://internet.safety.sch .gr e-mail: internet-safety@sch.gr
Κοινότητα – Δημόσια Ομάδα: http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/

να το δει ένα ευρύτερο
ακροατήριο. Το περιεχόµενο µπορεί ενδεχοµένως να υπάρχει για πάντα, παρά τις καλύτερες
προσπάθειες για την αφαίρεσή του.
Ένα θύµα ηλεκτρονικής παρενόχλησης είναι δυνητικά ευάλωτο 24 ώρες το 24ωρο και δεν έχει πλέον
ένα ασφαλές καταφύγιο µακριά από αυτόν που τον φοβερίζει.
Σχολιάστε πρώτοι! *ιαβάστε περισσότερα...

Ποιοι κερδίζουν µε τα προσωπικά µας δεδοµένα στο
∆ιαδίκτυο
Η απειλή που στοιχειοθετεί για την ιδιωτική ζωή το
λεγόµενο "cloud computing" δεν έχει αξιολογηθεί
επαρκώς, ίσως µάλιστα έχει αγνοηθεί εντελώς,
προειδοποιεί µελέτη του ΕΚ καθώς προχωρεί η
διαδικασία αναθεώρησης της απαρχαιωµένης οδηγίας
του 1995 για την προστασία των δεδοµένων. Σήµερα η
Ευρώπη εορτάζει την Ηµέρα Προστασίας των
*εδοµένων, που είναι προσπάθεια αφύπνισης των
πολιτών για το πώς σχεδόν ότι κάνουν στο *ιαδίκτυο
συλλέγεται και "αξιοποιείται".
Η γοητεία της λήθης
Η αναθεώρηση της οδηγίας για την προστασία των
δεδοµένων που έχει δροµολογήσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προβλέπει κοινούς κανόνες σε σειρά
θεµάτων, µεταξύ άλλων το δικαίωµα κάθε πολίτη να
τον "ξεχάσει" το σύστηµα όταν αποφασίσει αυτός ότι
θέλει να διαγραφεί από τη µία ή άλλη υπηρεσία (εκτός
αν υπάρχουν σηµαίνοντες λόγοι διατήρησης των
στοιχείων για δικαστικούς ή παρεµφερείς λόγους).
Επιπλέον προβλέπονται αυστηρές ποινές για τις
εταιρίες που χάνουν ή αποκαλύπτουν προσωπικά
δεδοµένα που, µε διάφορους τρόπους, τους έχουν
εµπιστευθεί πολίτες.
Σχολιάστε πρώτοι! *ιαβάστε περισσότερα...

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: http://www.sch.gr , email: info@sch.gr
Κόμβος Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: http://internet.safety.sch .gr e-mail: internet-safety@sch.gr
Κοινότητα – Δημόσια Ομάδα: http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/

Έφηβοι και online φήµη
Γράφτηκε από τον Ασφάλεια στο *ιαδίκτυο
H online φήµη (Online reputation) είναι οι
πληροφορίες που είναι διαθέσιµες online
παρέχοντας σε άλλους χρήστες µια εικόνα για την
επαγγελµατική και κυρίως την προσωπική ζωή µας.
Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ψηφιακό αποτύπωµα
του µονοπατιού ή του ίχνους πληροφοριών που ένα
άτοµο µπορεί να αφήσει στο διαδίκτυο. Αυτό µπορεί
να κυµαίνεται από φωτογραφίες και σχόλια σε
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ως τα δεδοµένα
που αποθηκεύονται στον υπολογιστή (cookies) µετά
την περιήγηση στο διαδίκτυο. Όσο µεγαλύτερη
αλληλεπίδραση ένα άτοµο έχει σε ένα ψηφιακό
περιβάλλον, τόσο µεγαλύτερο είναι το ψηφιακό
αποτύπωµα του.
Γιατί χρειάζεται όµως να ανησυχούµε για το ψηφιακό µας αποτύπωµα;
Σχολιάστε πρώτοι! *ιαβάστε περισσότερα...

Θεµατική Παρουσίαση sexting
Γράφτηκε από τον Ασφάλεια στο *ιαδίκτυο
Ο ενηµερωτικός κόµβος ξεκινάει τον κύκλο µε τις θεµατικές
παρουσιάσεις για τα φαινόµενα του *ιαδικτύου που απασχολούν τους
γονείς σε σχέση µε τα παιδιά τους. Η συγκεκριµένη παρουσίαση
εστιάζει στο φαινόµενο sexting. Οι περισσότεροι έφηβοι µαθητές είναι
εξοικειωµένοι µε τα κινητά τηλέφωνα.
Σχολιάστε πρώτοι! *ιαβάστε περισσότερα...

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: http://www.sch.gr , email: info@sch.gr
Κόμβος Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: http://internet.safety.sch .gr e-mail: internet-safety@sch.gr
Κοινότητα – Δημόσια Ομάδα: http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/

7η Ευρωπαϊκή
Ηµέρα Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων
Με αφορµή τον εορτασµό της καθιερωµένης από το Συµβούλιο της Ευρώπης
Ευρωπαϊκής Ηµέρας Προστασίας Προσωπικών *εδοµένων, δηµιουργήσαµε
σχετικό αφιέρωµα στο πλαίσιο ενηµερωτικού υλικού, µε βάση τι ισχύει από
πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην Ελλάδα από πλευράς του αρµόδιου
φορέα (Αρχή Προστασίας *εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Ελλήνων απογραφή στο Facebook (infographic)
Γράφτηκε από τον Ασφάλεια στο *ιαδίκτυο
Επίσηµα στατιστικά στοιχεία για το τελευταίο
εξάµηνο, στο πασίγνωστο µέσο κοινωνικής
δικτύωσης, δείχνουν ότι η διείσδυση του
Facebook στην Ελλάδα είναι 35,8% σε σύγκριση µε
τον πληθυσµό της χώρας και 78,8% σε σχέση µε τον
αριθµό εκείνων που έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο. Ο συνολικός
αριθµός των χρηστών Facebook στην Ελλάδα έχει
φθάσει αισίως τους 3.937.880 δηλ. αυξήθηκε κατά
170.540 χρήστες τους τελευταίους 6 µήνες, γεγονός
που καθιστά τη χώρα µας 43η στην κατάταξη
παγκοσµίως.

Σχολιάστε πρώτοι! *ιαβάστε περισσότερα...

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: http://www.sch.gr , email: info@sch.gr
Κόμβος Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: http://internet.safety.sch .gr e-mail: internet-safety@sch.gr
Κοινότητα – Δημόσια Ομάδα: http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/

Ενημερωτικός Κόμβος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Με τρεις θεµατικές παρουσιάσεις (online reputation, sexting και cyberbullying) και ένα ειδικό
αφιέρωµα για την ιδιωτικότητα, µεταξύ άλλων άρθρων στο site, η “Ασφάλεια στο *ιαδίκτυο”
http://internet-safety.sch.gr υποδέχτηκε το πρώτο δίµηνο του 2013.
Επίσης, στον απόηχο της φετινής και επετειακής (10 χρόνια) Ηµέρας Ασφαλούς *ιαδικτύου
(Safer Internet Day), η οποία εορτάστηκε την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου και στη χώρα µας,
δηµιουργήσαµε ένα infographic (βλ. 2η σελίδα) για τα δικαιώµατα των παιδιών µε βάση τη
θεµατική του φετινού εορτασµού «Τα ικαιώµατα και οι υποχρεώσεις µας online», µε το
σύνθηµα: «Σύνδεση µε σύνεση! (Connect with respect!)».
Με αφορµή τον εορτασµό της καθιερωµένης από το Συµβούλιο της Ευρώπης Ευρωπαϊκής
Ηµέρας Προστασίας Προσωπικών *εδοµένων, στις 28 Ιανουαρίου, δηµιουργήσαµε σχετικό
αφιέρωµα, µε βάση τι ισχύει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και στη χώρα µας
από πλευράς του αρµόδιου φορέα (Αρχή Προστασίας *εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
Μπορείτε
να
«ξεφυλίσσετε”
το
ηλεκτρονικό
περιοδικό
στη
διεύθυνση:
http://users.sch.gr/internet-safety/privacy/ αλλά και να το κατεβάσετε σε pdf µορφή.
Μπορείτε επίσης να ενσωµατώσετε τον κώδικά του και να εµφανίζεται στα δικά σας sites.
Στο site “Ασφάλεια στο ιαδίκτυο” µπορείτε να «ψηφίζετε» τα άρθρα τα οποία υπάρχουν ή
τα νέα που ανεβαίνουν καθώς και να τα επικοινωνείτε µέσω των λογαριασµών που διατηρείτε
στα πιο γνωστά µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Google+).
Να υπενθυµίσουµε ότι η κοινότητα http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/παραµένει
ανοικτή προς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι µπορούν να συνεχίζουν να εγγράφονται ή να
παροτρύνουν συναδέλφους τους να ενταχθούν στην οµάδα, αν είναι ήδη µέλη.
Αναµένουµε σχόλια ή πιθανές υποδείξεις, πάντα καλοπροαίρετα, όπως επίσης αν εντοπίσετε
τυχόν λάθη, µέσω e-mail στο internet-safety@sch.gr. Περιµένουµε επίσης, τις προτάσεις σας,
τι ενδεχοµένως θα επιθυµούσατε να αναρτήσουµε και ότι άλλο σας απασχολεί σε σχέση µε την

Ασφάλεια στο ιαδίκτυο.

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: http://www.sch.gr , email: info@sch.gr
Κόμβος Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: http://internet.safety.sch .gr e-mail: internet-safety@sch.gr
Κοινότητα – Δημόσια Ομάδα: http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful