P. 1
Hotarari Ale Curtii Europene a Drepturilor Omului Vol I

Hotarari Ale Curtii Europene a Drepturilor Omului Vol I

|Views: 30|Likes:
Published by Leon Mihai

More info:

Published by: Leon Mihai on Mar 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________

HOTĂRÂRI ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
Culegere selectivă Volumul I

Chişinău 2006
1

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________

CZU 341.231.14(094) C 95

Editarea şi publicarea acestei lucrări a fost posibilă datorită unei contribuţii generoase din partea Elveţiei şi fondurilor comune ale Consiliului Europei şi Comisiei europene

Colegiul redacţional: Lilia Snegureac, Svetlana Ungureanu, Natalia Trepăduş, Rodica Secrieru; Diana Sârcu (red. juridică); Anton Stogu (lector)

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Curtea Europeană a drepturilor omului: Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culeg. selectivă: [În 3 vol.] - Ch.: Î.S. F.E.-P. “Tipogr. Centrală“, 2006. - ISBN 978-9975-78-105-3 Vol. 1 – 2006. – 730 p. – ISBN 978-9975-108-4 (Vol. 1) 1000 ex. 1. Drepturilor Omului. 2. Curtea Europeană 341.231.14(094)

© Consiliul Europei, 2006 © Comisia europeană, 2006 © Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova, 2006

Biroul de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova Str. 31 August, 78 «A», biroul 23, 2012 Chişinău Tel./fax: 373 22 24 10 96 e-mail: informchisinau@coe.int

ISBN 978-9975-78-105-3 (general) 978-9975-78-108-4 (Vol. 1)

Imprimat în Republica Moldova, 2006 Se distribuie gratuit

2

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________

CUPRINS
Prefaţă ....................................................................................................................... 4 Lawless contra Irlandei (nr. 3) (art. 17; 5; 5-1-b; 5-1-c; 5-3; 6; 7-1; 15) .................. 5 Neumeister contra Austriei (art. 5-3; 6-1; 5-4) ..................................................... 39 Minelli contra Elveţiei (art. 6-2; 41) ....................................................................... 77 Van der Mussele contra Regatului Belgiei (art. 4-2; 14+4; P1-1; 14+P1-1) ................................................................................ 95 Luberti contra Italiei (art. 5; 5-1-c; 5-4; 41) ......................................................... 115 Goddi contra Italiei (art. 6-3-c; 41) ...................................................................... 131 Duinhof şi Duijf contra Olandei (art. 35-1; 5-3; 41) ............................................ 141 Ozturk contra Germaniei (art. 6-3-e)................................................................... 155 Feldbrugge contra Olandei (art. 6-1) .................................................................. 185 Lithgow contra Regatului Unit (art. 6-1; 13; P1-1; P1-1+14) ............................. 207 Johnston şi alţii contra Irlandei (art. 25-1; 35-1; 12; 8; 14+8; 9; 41) ................. 277 Leander contra Regatului Suediei (art. 8; 10; 13) .............................................. 307 Pudas contra Suediei (art. 6-1; 13; P1-1; 41)...................................................... 335 F. contra Elveţiei (art. 12; 41)............................................................................... 351 Müller şi alţii contra Elveţiei (art. 10).................................................................. 365 Hauschildt contra Danemarcei (art. 35-1; 6-1; 41) ............................................. 389 Eriksson contra Suediei (art. 8; 6-1; P1-2; 13; 13+P1-2; 13+6-1; 41) ................ 409 Gaskin contra Regatului Unit (art. 8; 10; 41)...................................................... 435 Fox, Campbell şi Hartley contra Regatului Unit (art. 5; 13; 41) .......................455 Observer şi Guardian contra Regatului Unit (art. 10; 14+10; 13; 41) ............... 473 Vermeire contra Belgiei (art. 14+8; 46-1)............................................................ 529 X. contra Franţei (art. 6-1; 41) ............................................................................. 541 Hadjianastassiou contra Greciei (art. 6-1; 6-3-b; 10; 41)................................... 555 Dombo Beheer B. V. contra Olandei (art. 6-1; 41) ............................................. 569 Fredin (Nr. 2) contra Suediei (nr. 2) (art. 6-1; 41) ............................................... 589 Jacubowski contra Germaniei (art. 10) .............................................................. 597 Karlheinz Schmidt contra Germaniei (art. 14+4-3-d; 41; P1-1) ......................... 609 Hokkanen contra Finlandei (art. 6-1; 8; 13; 41; P7-5) ........................................ 623 Poitrimol contra Franţei (art. 6-1; 6-3-c; 41) ....................................................... 645 López Ostra contra Spaniei (art. 3; 8; 35-1; 41) ................................................. 663 Sfintele Mănăstiri contra Greciei (art. 6-1; 9; 11; 13; 35-1; P1-1; 14+6; 14+9; 14+11; 14+P1) .......................................................................... 681 Vereinigung Demolratisher Soldaten Österreichs şi Gubi contra Austriei (art. 10; 13; 14+10; 41)................................................................713

3

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________

Prefaţă
Apariţia culegerii în trei volume a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în varianta moldovenească este un eveniment extrem de aşteptat şi binevenit. Îmi exprim recunoştinţa faţă de partenerii naţionali (Lilia Snegureac, Diana Sârcu, Svetlana Ungureanu, Rodica Secrieru, Natalia Trepăduş, Anton Stogu) care au contribuit la finalizarea acestui proiect în vederea asigurării accesului şi disponibilităţii jurisprudenţei tot mai abundente a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Convenţia având un efect direct asupra dreptului intern. Publicaţia, fiind o valoroasă sursă de referinţă, va servi profesioniştilor sistemului judiciar, judecătorilor, avocaţilor, procurorilor în vederea asigurării unui sistem juridic echitabil şi eficient. În egală măsură, culegerea va prezenta un interes pentru un public mai larg, inclusiv poliţia şi serviciul penitenciar, precum şi pentru funcţionarii publici de la toate nivelurile administrării naţionale. Astfel, ţinând cont de caracterul subsidiar al Curţii de la Strasbourg, protecţia drepturilor prevăzute în Convenţie ar putea fi asigurată, în prumul rând, la nivelul naţional, unde sunt protejate cel mai bine. În calitate de sursă educaţională, această publicaţie va fi în mod special utilă pentru profesorii şi studenţii în drept, precum şi în alte domenii academice, din moment ce o bună cunoaştere a principiilor drepturilor omului şi a protecţiei lor internaţionale are o importanţă fundamentală pentru cei care vor modela şi vor conduce viitoarea societate moldovenească. În afară de valoarea profesională şi educaţională, aceste trei volume vor servi în calitate de manual indispensabil cu privire la valorile democratice fundamentale împărtăşite de Statele membre ale Consiliului Europei. Toţi cei care participă la viaţa politică şi publică din Moldova, fie că sunt demnitari aleşi sau funcţionari numiţi în Guvern, reprezetanţi ai societăţii civile şi analişti mass-media, se vor inspira din această publicaţie şi îşi vor realiza în deplină măsură rolul în consolidarea unei culturi a drepturilor omului care-şi trage rădăcinile din solul fertil al celui mai reuşit sistem actual al drepturilor omului din lume.

Preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului

Luzius Wildhaber

4

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________

LAWLESS contra IRLANDEI
(Cererea nr. 332/57) HOTĂRÂRE 1 iulie 1961
În cauza „Lawless”, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, constituită potrivit dispoziţiilor articolului 43 (art. 43) al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (în continuare „Convenţia”) şi ale articolelor 21 şi 22 din Regulamentul Curţii, într-o Cameră compusă din: şi dnii

Dl. R. Cassin, Preşedinte G. Marikiadis E. Rodenbourg R. McGonigal, membru ex officio G. Balladore Pallieri E. Arnalds K.F. Arik, Judecători P. Modinos, Grefier,
pronunţă următoarea hotărâre:

PROCEDURA
1. Prezenta cauză a fost deferită Curţii la 13 aprilie 1960, de către Comisia Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Comisia”) printr-o cerere care datează cu 12 aprilie 1960. La cererea sa de deferire a cauzei, Comisia a anexat raportul său potrivit articolului 31 (art. 31) al Convenţiei. Cauza se referă la cererea introdusă în faţa Comisiei, în temeiul articolului 25 (art. 25) al Convenţiei, de dl G. R. Lawless, cetăţean al Republicii Irlanda, îndreptată împotriva Guvernului acestui stat. 2. Atât Comisia, cât şi Guvernul irlandez, Parte în această cauză, au ridicat excepţii preliminare şi probleme de procedură în prezenta cauză. Curtea s-a pronunţat asupra acestor probleme în hotărârea sa din 14 noiembrie 1960. 5

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________

Procedura, aşa precum s-a desfăşurat până la această dată, este expusă în hotărârea precitată. 3. Urmare a hotărârii precitate, Preşedintele Camerei, printr-o ordonanţă din 14 noiembrie 1960, a fixat data de 16 decembrie 1960 drept termen limită pentru prezentarea memoriului delegaţilor Comisiei şi data de 5 februarie 1961 drept termen limită pentru prezentarea contra-memoriului Guvernului irlandez. Conformându-se acestei ordonanţe, Comisia a prezentat la 16 decembrie 1960 o „Expunere cu privire la contra-memoriu (fondul cauzei)”, care la 19 decembrie 1960 a fost notificată Guvernului irlandez, Parte în această cauză. La 3 februarie 1961, înainte de expirarea termenului acordat, Guvernul irlandez de asemenea a prezentat un document intitulat „Observaţiile Guvernului irlandez cu privire la Expunerea Comisiei Europene a Drepturilor Omului din 16 decembrie 1960”. Acest document a fost comunicat delegaţilor Comisiei la 7 februarie 1961, dată de la care cauza putea fi prin urmare examinată în fond. Înainte de deschiderea procedurii orale, delegatul principal al Comisiei a adus la cunoştinţa Curţii, printr-o scrisoare adresată Grefierului la 14 martie 1961, opinia delegaţilor Comisiei cu privire la unele chestiuni ridicate de Guvernul irlandez în documentul său din 3 februarie 1961, copia căreia fiind transmisă Guvernului irlandez şi vărsată, de asemenea, la dosarul cauzei. 4. La 7, 8, 10 şi 11 aprilie 1961, la Strasbourg, au avut loc audieri în şedinţă publică, la care au participat: din partea Comisiei: Sir Humphrey Waldock, Preşedinte al Comisiei, Delegat principal, Dl C. Th. Eustathiades, Vicepreşedinte şi Dl

S. Petren, Membru al Comisiei, Delegaţi adjuncţi,

din partea Guvernului irlandez, Parte în această cauză: Dl A. O’Keeffe, Procurorul General al Irlandei, acţionând în calitate de agent, asistat de: Dl S. Morrissey, Barrister-at-Law, consilier juridic, Ministerul Afacerilor Externe, Dl A. J. Hederman, Barrister-at-Law, consilier, şi de către: Dnii

D. O’Donovan, Chief State Solicitor, P. Berry, Assistant Secretary-General, Ministerul Justiţiei.

5. Înainte de examinarea fondului cauzei, Sir Humphrey Waldock, delegat principal al Comisiei, a ridicat câteva chestiuni de procedură şi a prezentat la acest subiect următoarele concluzii: 6

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ „Invităm Curtea să statueze că delegaţii Comisiei au dreptul: (a) să considere ca parte integrantă a procedurii cauzei observaţiile scrise ale reclamantului asupra raportului Comisiei, reproduse la paragrafele 31-49 ale Expunerii Comisiei din 16 decembrie 1960, astfel precum este indicat la pagina 15 a hotărârii Curţii din 14 noiembrie 1960; (b) să aducă la cunoştinţa Curţii opinia reclamantului asupra chestiunilor particulare apărute în cadrul dezbaterilor, astfel precum este indicat la pagina 15 a hotărârii Curţii din 14 noiembrie 1960; (c) să considere persoana desemnată de către reclamant ca fiind la dispoziţia delegaţilor pentru orice asistenţă pe care aceştia ar considera-o utilă de solicitat, în vederea comunicării Curţii a opiniei reclamantului asupra chestiunilor particulare apărute în cadrul dezbaterilor.”

Dl A. O’Keeffe, acţionând în calitate de agent al Guvernului irlandez, a declarat că lasă această chestiune la discreţia Curţii. 6. Asupra acestei chestiuni de procedură, Curtea a adoptat la 7 aprilie 1961 următoarea hotărâre:
„Curtea, Ţinând cont de concluziile prezentate de către delegaţii Comisiei Europene a Drepturilor Omului la audierea din 7 aprilie 1961; Luând notă de faptul că agentul Guvernului irlandez nu doreşte să se pronunţe asupra chestiunii; Considerând că, în hotărârea sa din 14 noiembrie 1960, Curtea a declarat că la această etapă a procedurii nu consideră necesar să autorizeze Comisia să-i transmită observaţiile scrise ale reclamantului asupra Raportului Comisiei; Considerând că, pe de altă parte, Curtea a recunoscut deja Comisiei în hotărârea precitată, doar versiunea franceză fiind autentică, facultatea de a aduce la cunoştinţă, sub proprie răspundere, opinia reclamantului, ca element ce ar putea servi drept explicaţie Curţii; Considerând că această latitudine a Comisiei se extinde asupra oricăror consideraţii pe care Comisia le-ar obţine de la reclamant în cadrul procedurii în faţa Curţii; Considerând că, pe de altă parte, Comisia dispune de deplina libertate cu privire la alegerea metodelor prin care doreşte să stabilească contactul cu reclamantul şi să-i ofere acestuia ocazia să-i comunice opinia; considerând, în special, că aceasta îi poate cere reclamantului să desemneze o persoană care să fie la dispoziţia delegaţilor Comisiei; considerând că din aceasta nu rezultă că persoana în cauză ar avea locus standi in judicio; Din aceste considerente, Decide în unanimitate: Cu referire la concluziile formulate la litera (a), că, la etapa actuală, nu este cazul de a examina observaţiile scrise ale reclamantului, reproduse la paragrafele 31-49 ale Expunerii Comisiei din 16 decembrie 1960, ca făcând parte integrantă din procedura cauzei; Cu referire la litera (b), că Comisia are deplina latitudine, în cadrul dezbaterilor şi în măsura în care le consideră utile pentru a servi drept explicaţie Curţii, să ia în considerare opinia reclamantului asupra Raportului sau asupra oricărei chestiuni particulare ridicate după transmiterea lui; Cu referire la litera (c), că Comisia este împuternicită, la momentul în care consideră util să o facă, să invite reclamantul să-i pună la dispoziţie o persoană, sub rezerva celor indicate mai sus.”

7. În continuare, Curtea a audiat declaraţiile, răspunsurile şi prezentările cu privire la chestiunile de fapt şi de drept asupra fondului cauzei, date de Sir Humphrey Waldock, delegat principal, din partea Comisiei, de dl A. O’Keeffe, Attorney-General, acţionând în calitate de Agent din partea Guvernului irlandez. 7

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________

ÎN FAPT I
1. Cererea Comisiei de deferire a cauzei – la care este anexat Raportul său, întocmit potrivit dispoziţiilor articolului 31 (art. 31) din Convenţie – are drept obiect de a supune cauza G. R. Lawless spre examinare Curţii, astfel încât aceasta să poată decide dacă faptele cauzei denunţă sau nu o încălcare a obligaţiilor asumate de Guvernul irlandez în temeiul dispoziţiilor Convenţiei. Precum rezultă din cererea şi memoriul Comisiei, G. R. Lawless invocă, în ceea ce îl priveşte, încălcarea din partea autorităţilor Republicii Irlanda a dispoziţiilor Convenţiei, prin faptul că, întru executarea unei ordonanţe emise de către Ministrul Justiţiei în baza articolului 4 al Legii nr. 2 din 1940 de modificare a Legii din 1939 cu privire la atentatele contra securităţii statului, s-a aflat în detenţie fără judecată de la 13 iulie până la 11 decembrie 1957 într-o tabără de detenţie militară, situată pe teritoriul Republicii Irlanda. 2. Faptele cauzei, astfel precum rezultă din Raportul Comisiei, din memorii, probele şi documentele prezentate Curţii, precum şi din concluziile formulate atât de Comisie, cât şi de Guvernul irlandez, în cadrul audierilor orale în faţa Curţii, se rezumă la următoarele: 3. G. R. Lawless, născut în 1936, este muncitor în construcţie. El are domiciliu permanent în Dublin (Irlanda). 4. G. R. Lawless a recunoscut în faţa Comisiei că a devenit membru al I.R.A. („Irish Republican Army” / „Armata republicană irlandeză”) în ianuarie 1956. Potrivit propriilor sale declaraţii, el ar fi părăsit I.R.A. în iunie 1956 şi un grup disident al I.R.A în decembrie 1956.

II
5. Potrivit tratatului cu privire la crearea Statului Liber al Irlandei, semnat la 6 decembrie 1921 între Regatul Unit şi Statul Liber al Irlandei, şase comitate situate în nordul Insulei irlandeze au rămas sub suveranitatea britanică. 6. După crearea Statului Liber al Irlandei, cu diferite ocazii, s-au constituit grupuri armate autoproclamate „Armata republicană irlandeză” (I.R.A.), având ca obiectiv evident desfăşurarea activităţilor teroriste ce ar pune capăt suveranităţii exercitate de Regatul Unit asupra Irlandei de Nord. Activităţile acestor grupuri au luat uneori proporţii atât de mari, încât legislaţia ordinară nu mai putea asigura o reprimare eficientă. Astfel, legislatorul i-a acordat cu diferite ocazii Guvernului împuterniciri speciale, de natură să-i permită acestuia să facă faţă situaţiei create prin aceste activităţi ilegale; printre aceste împuterniciri a figurat uneori dreptul de detenţie fără judecată. La 29 decembrie 1937 a fost promulgată Constituţia Republicii Irlanda, în vigoare în prezent. În luna mai a anului 1938, toate persoanele deţinute pentru delicte politice au fost eliberate. 8

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________

La momentul când situaţia politică din Europa prezicea declanşarea războiului, I.R.A. şi-a reluat activităţile şi săvârşea noi acte de violenţă pe teritoriul Republicii Irlanda. La începutul anului 1939, I.R.A. a publicat documente pe care le-a denumit „declaraţie de război Regatului Unit”. În special după această declaraţie I.R.A., acţionând de pe teritoriul Republicii Irlanda, şi-a intensificat actele de violenţă pe teritoriul britanic. 7. Pentru a face faţă situaţiei create prin activitatea I.R.A., Parlamentul Republicii Irlanda a adoptat o lege cu privire la atentatele contra securităţii statului („Offences against the State Act, 1939”), care a intrat în vigoare la 14 iunie 1939.

III
8. Titlul II al legii din 1939 defineşte „activităţile prejudiciabile menţinerii păcii şi ordinii publice sau securităţii statului”. Titlul III conţine dispoziţii cu privire la organizaţii a căror activitate cade sub incidenţa legii şi care, din aceste motive, pot fi declarate prin ordonanţă de Guvern „organizaţii ilegale”. În acest sens, articolul 21 din legea din 1939 prevede:
„(1) Este interzis oricărei persoane să facă parte dintr-o organizaţie ilegală; (2) Orice persoana care este membru al unei organizaţii ilegale, contrar prezentului articol, se face vinovată de încălcarea dispoziţiilor prezentului articol şi este pasibilă: (a) în cazul constatării vinovăţiei, de o amendă în valoare de cel mult 50 lire sau, la discreţia instanţei de judecată, de pedeapsa cu închisoarea de până la trei luni, sau de ambele pedepse; fie (b) în cazul pronunţării hotărârii de condamnare de către instanţa de judecată, de o pedeapsă cu închisoarea de până la doi ani”.

Titlul IV al legii din 1939 conţine diverse dispoziţii cu privire la reprimarea activităţilor ilegale, printre care, articolul 30 prevede următoarea dispoziţie referitoare la arestarea şi detenţia persoanelor bănuite de implicare în activităţi ilegale:
Articolul 30: „(1) Orice membru al Gárda Síochána (dacă nu este îmbrăcat în uniformă, la prezentarea legitimaţiei, dacă i se cere) poate fără mandat să oprească, să percheziţioneze, să interogheze şi să aresteze orice persoana sau să efectueze una sau mai multe dintre aceste măsuri în privinţa oricărei persoane pe care o bănuieşte de a fi comis o încălcare sau este pe cale să comită o încălcare a oricărui articol sau paragraf din prezenta lege, sau un act calificat drept delict în sensul Titlului V din prezenta lege, sau pe care o bănuieşte de a fi posesorul unui document având legătură cu comiterea sau tentativa de comitere a oricărei dintre încălcările sus-menţionate. (2) Orice membru al Gárda Síochána (dacă nu este îmbrăcat în uniformă, la prezentarea legitimaţiei, dacă i se cere) poate, în scopul exercitării oricărei dintre împuternicirile acordate de paragraful precedent al acestui articol, să oprească şi să percheziţioneze (făcând uz de forţă, în caz de necesitate) orice vehicul sau navă, corabie sau alt vas pe care îl bănuieşte de transportarea unei persoane pe care este autorizat, potrivit paragrafului sus-menţionat, să o reţină fără mandat. (3) Orice persoană reţinută în temeiul prezentului articol poate fi condusă şi deţinută la un post al Gárda Síochána, o închisoare sau orice alt loc corespunzător acestui scop, timp de 24 de ore din momentul reţinerii şi oricărei persoane i se poate, la ordinul unui ofiţer din Gárda Síochána, având cel puţin rangul de Comisar principal, prelungi detenţia pentru încă 24 de ore.

9

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ (4) Orice persoană deţinută ca urmare a aplicării paragrafului precedent poate, în orice moment pe parcursul detenţiei sale, să fie inculpată de săvârşirea unei infracţiuni şi tradusă în faţa Tribunalului de District sau în faţa unei Curţi Penale Speciale, sau eliberată la ordinul unui ofiţer din Gárda Síochána, şi trebuie, în cazul în care nu este inculpată sau eliberată, să fie eliberată la expirarea perioadei de detenţie autorizate de paragraful precitat. (5) Orice membru al Gárda Síochána poate lua, cu privire la o persoană deţinută în temeiul prezentului articol, una sau mai multe dintre următoarele măsuri: (a) să noteze numele şi adresa unei astfel de persoane; (b) să percheziţioneze o astfel de persoana sau să dispună percheziţia; (c) să fotografieze o astfel de persoana sau să dispună fotografierea; (d) să-i ia sau să dispună luarea amprentelor digitale unei astfel de persoane; (6) Orice persoană care va opune rezistenţă exercitării de către un membru al Gárda Síochána a oricărei dintre împuternicirile acordate de paragraful precedent, sau care nu-şi va declara numele sau va refuza să-şi declare numele sau adresa şi va furniza la orice întrebare de această natură un nume sau o adresă falsă sau înşelătoare, se va face vinovat de încălcarea prezentului articol şi va fi, după constatarea vinovăţiei, pasibil de pedeapsa cu închisoarea de până la şase luni”.

Titlul V al legii din 1939 are drept obiect crearea unei „Curţi Penale Speciale”, având competenţa de judecare a persoanelor acuzate de delicte în temeiul acestei legi. În cele din urmă, Titlul VI al legii din 1939 conţine dispoziţii care autorizează orice Ministru de Stat – din momentul în care Guvernul a pus în vigoare această parte a legii – să ordone, în anumite circumstanţe, arestarea sau detenţia oricărei persoane în privinţa căreia are convingerea că se dedică unor activităţi declarate ilegale prin lege. 9. La 23 iunie 1939, adică după nouă zile de la intrarea în vigoare a legii cu privire la atentatele contra securităţii statului, Guvernul a promulgat, în temeiul articolului 19 al acestei legi, o ordonanţă prin care I.R.A., declarată „Organizaţie ilegală”, a fost dizolvată. 10. Ulterior, circa 70 de persoane au fost arestate şi deţinute în temeiul Titlului VI al legii; una dintre acele persoane a înaintat o acţiune în faţa Înaltei Curţi a Irlandei, contestând legalitatea detenţiei sale. Înalta Curte a Irlandei a declarat atunci această detenţie ca fiind ilegală şi a dispus eliberarea persoanei printr-o hotărâre de habeas corpus. Guvernul a ordonat atunci eliberarea tuturor persoanelor deţinute în baza aceloraşi dispoziţii. 11. Luând în consideraţie hotărârea Înaltei Curţi, Guvernul a prezentat Parlamentului un proiect de lege de modificare a Titlului VI al legii din 1939 contra securităţii statului. La 9 februarie 1940, după ce a fost declarat constituţional de către Curtea Supremă, acest proiect a fost adoptat de către Parlament, devenind legea nr. 2 din 1940, „Offences against the State (Amendment) Act 1940”. Această lege nr. 2 din 1940 conferă Miniştrilor de Stat împuterniciri speciale de detenţie fără judecată, „dacă şi din momentul în care Guvernul va face şi va publica o declaraţie prin care să declare că împuternicirile atribuite prin prezentul Titlu al legii sunt necesare pentru a asigura menţinerea păcii şi ordinii publice şi că este oportun ca prezentul Titlu al legii să intre imediat în vigoare” (articolul 3, paragraful (2) al legii). 10

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________

Cu toate acestea, în temeiul paragrafului (4) al articolului 3 al legii, declaraţia Guvernului de punere în vigoare a împuternicirilor speciale de detenţie poate fi anulată în orice moment printr-o simplă rezoluţie a Camerei inferioare a Parlamentului irlandez. În plus, potrivit prevederilor articolului 9 al legii, cele două Camere ale Parlamentului trebuie să fie informate în deplină măsură, cu regularitate, despre modul de exercitare a împuternicirilor de detenţie. 12. Împuternicirile de detenţie prevăzute de legea precitată sunt încredinţate Miniştrilor de Stat. În acest sens, articolul 4 al legii dispune:
„(1) În cazul în care un Ministru de Stat consideră că o persoană este implicată în activităţi care, după părerea sa, sunt prejudiciabile menţinerii păcii şi ordinii publice sau a siguranţei statului, el poate, prin ordin sub semnătură proprie şi purtând sigiliul său oficial, să ordone arestarea sau detenţia acelei persoane în baza prezentului articol. (2) Orice membru al Gárda Síochána poate să aresteze fără mandat orice persoană indicată în ordinul emis de către un Ministru de Stat în aplicarea paragrafului precedent. (3) Orice persoană arestată în aplicarea paragrafului precedent va fi deţinută într-o închisoare sau într-un alt loc indicat în acest scop printr-un regulament adoptat în aplicarea prezentului Titlu al legii, până la momentul în care acest Titlu va înceta să mai fie în vigoare sau până la momentul în care aceasta va fi eliberată în temeiul dispoziţiilor subsecvente ale prezentului Titlu al acestei legi. (4) În cazul în care o persoană este deţinută în baza prezentului articol, acesteia i se prezintă, imediat după sosire la închisoare sau în orice alt loc indicat în acest scop prin regulamentele adoptate în aplicarea prezentei părţi a acestei legi, o copie a ordinului emis pe numele său în temeiul prezentului articol, precum şi a dispoziţiilor articolului 8 al prezentei legi”.

13. În temeiul articolului 8 al legii nr. 2 din 1940, Guvernul trebuie să instituie, cât de curând posibil după intrarea în vigoare a împuternicirilor de detenţie fără judecată, o Comisie (numită în continuare: „Comisia de detenţie”) care să poate fi sesizată de către orice persoană arestată sau deţinută în temeiul legii, prin intermediul Guvernului, în vederea examinării cauzei sale. Această Comisie trebuie să fie alcătuită din trei membri numiţi de Guvern, printre care un ofiţer al Forţelor Apărării, având cel puţin şapte ani de serviciu, şi alţi doi membri, care trebuie să fie un avocat sau jurisconsult având o experienţă de cel puţin şapte ani, fie judecători sau foşti judecători ai tribunalelor ordinare. În cele din urmă, articolul 8 al legii prevede ca, în cazul în care Comisia conchide că nu există temeiuri pentru menţinerea persoanei în detenţie, aceasta este eliberată în cei mai scurţi termeni.

IV
14. După o perioadă de mai mulţi ani în care activităţile I.R.A. nu au fost atât de pronunţate, în 1954 şi apoi începând cu al doilea semestru al anului 1956 s-a produs o recrudescenţă. În cea de-a doua jumătate a lunii decembrie 1956, au fost comise atacuri armate împotriva mai multor unităţi ale poliţiei Irlandei de Nord, iar la sfârşitul lunii a fost ucis un poliţist. În aceeaşi lună, o patrulă a poliţiei circulând pe drumuri frontaliere a fost ţinta unor focuri de armă, au fost doborâţi arbori de-a curmezişul drumurilor, au fost tăiate fire telefonice etc. În ianuarie 1957, incidentele au devenit şi mai frecven11

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________

te. La începutul lunii, împotriva unităţilor poliţiei din Brookeborough a fost declanşat un atac armat, în cursul căruia doi dintre atacatori au fost ucişi, ambii provenind din teritoriul comitatului 26. Alţi doisprezece, dintre care patru răniţi, au trecut frontiera şi au fost arestaţi de poliţia Republicii Irlanda. În aceste circumstanţe, Prim-ministrul Republicii Irlanda a adresat publicului, în cadrul unui mesaj radiofonic din 6 ianuarie 1957, un apel insistent de a pune capăt acestor atacuri. La şase zile după acest mesaj radiofonic, adică pe 12 ianuarie 1957, I.R.A. săvârşeşte pe teritoriul Republicii Irlanda un atac armat împotriva unui magazin de explozibile, situat în Moortown, comitatul Dublin, în scopul de a sustrage explozibile. La 6 mai 1957, grupuri armate au pătruns în magazinul de explozibile din Swan Laois, au imobilizat paznicul şi au sustras o mare cantitate de explozibile. Pe 18 aprilie 1957, printr-o explozie care cauzează serioase prejudicii podului de cale ferată din Ayallogue, în comitatul Armagh, la circa 5 mile în partea de nord a frontierei, a fost întreruptă linia de cale ferată Dublin-Belfast. În noaptea din 25 spre 26 aprilie, trei explozii între Lurgan şi Portadown, în Irlanda de Nord, au cauzat daune aceleiaşi linii de cale ferată. În noaptea din 3 spre 4 iulie 1957, o patrulă a poliţiei Irlandei de Nord, în timpul serviciului în imediată apropiere de frontieră, a căzut într-o ambuscadă. Un poliţist a fost împuşcat mortal, iar altul a fost rănit. La locul ambuscadei au fost descoperite 87 de batoane de gelinită plasate pe drum, acoperite cu pietre şi conectate la un detonator. Acest incident s-a produs cu doar 8 zile înainte de Orange Processions, care se desfăşoară anual în numeroase localităţi ale Irlandei de Nord la data de 12 iulie. În trecut, această dată a fost deosebit de critică pentru menţinerea păcii şi ordinii publice.

V
15. Împuternicirile speciale de arestare şi detenţie atribuite Miniştrilor de Stat prin legea nr. 2 din 1940, au fost puse în vigoare la 8 iulie 1957 printr-o Declaraţie a Guvernului irlandez publicată în Jurnalul Oficial la 5 iulie 1957. La 16 iulie 1957, Guvernul a constituit Comisia de detenţie, prevăzută de articolul 8 al legii şi a desemnat în calitate de membri ai Comisiei un ofiţer al Forţelor Apărării, un judecător şi un judecător de district. 16. Declaraţia Guvernului irlandez de punere în vigoare, la 8 iulie 1957, a împuternicirilor speciale de detenţie prevăzute în Titlul II al legii nr. 2 din 1940, avea următorul conţinut:
„Guvernul, în exercitarea împuternicirilor conferite de paragraful 2 al articolului 3 al legii cu privire la atentatele contra securităţii statului din 1940 (nr. 2 din 1940), prin prezenta declară că împuternicirile conferite de Titlul II al legii precitate sunt necesare în vederea menţinerii păcii şi ordinii publice şi că este necesar ca Titlul menţionat să intre în vigoare imediat.”

17. Prin scrisoarea din 20 iulie 1957, Ministrul irlandez al Afacerilor Externe a informat Secretarul General al Consiliului Europei că Titlul II al legii nr. 2 din 1940 cu privire la atentatele contra securităţii statului a intrat în vigoare la 8 iulie 1957. 12

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________

Paragraful 2 al scrisorii avea următorul conţinut:
„... În măsura în care punerea în aplicare a Titlului II al legii, care conferă împuterniciri speciale de arestare şi de detenţie, poate implica o derogare de la obligaţiile ce rezultă din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, am onoarea să vă invit să consideraţi prezenta scrisoare ca una de notificare potrivit articolului 15 (3) (art. 15-3) al Convenţiei.” Scrisoarea indica faptul că detenţia persoanelor în baza legii nr. 2 devenise necesară „în vederea împiedicării săvârşirii delictelor contra păcii şi ordinii publice şi menţinerii unor forţe militare sau armate, altele decât cele autorizate prin Constituţie”.

Secretarului General i se atrăgea atenţia asupra dispoziţiilor articolului 8 al Legii din 1940, care prevedea constituirea unei Comisii căreia i se poate adresa orice persoană deţinută. Comisia a fost instituită la 16 iulie 1957. 18. Îndată după publicarea Declaraţiei din 5 iulie 1957 cu privire la punerea în vigoare a împuternicirilor de detenţie prevăzute de legea nr. 2 din 1940, Prim-ministrul Republicii Irlanda a anunţat că Guvernul va elibera orice persoană deţinută în temeiul legii menţionate, care îşi va lua angajamentul de „a respecta Constituţia şi legile Irlandei” şi de „a nu adera, nici sprijini vreo organizaţie declarată ilegală în temeiul legii din 1939 cu privire la atentatele contra securităţii statului”.

VI
19. La 21 septembrie 1936 G.R. Lawless a fost arestat pentru prima dată împreuna cu alţi trei bărbaţi într-un hambar dezafectat la Keshcarrigan, comitatul Leitrim. În acest hambar poliţia a descoperit o mitralieră Thompson, 6 arme de război, 6 arme de vânătoare, un revolver, un pistol automat şi 400 încărcătoare. Lawless a recunoscut că era membru al I.R.A. şi că a luat parte la un atac armat în cadrul căruia au fost furate arme şi revolvere. La 18 octombrie, el a fost acuzat de deţinere ilegală de arme de foc, în temeiul legii din 1925 cu privire la armele de foc (The Firearms Act, 1925) şi a articolului 21 din legea din 1939 cu privire la atentatele contra securităţii statului (The Offences against the State Act, 1939) (în continuare „legea din 1939”). G. R. Lawless şi ceilalţi inculpaţi au fost traduşi în faţa Curţii penale de circumscripţie Dublin. La 23 noiembrie 1956, aceştia au fost achitaţi în ceea ce priveşte capătul de acuzare de posesie ilegală de arme de foc. Judecătorul a semnalat juraţilor faptul că nu au fost respectate condiţiile tehnice referitoare la probarea vinovăţiei acuzatului, acuzarea nedemonstrând în mod concludent că nici o autoritate competentă nu îi acordase acuzatului vreun permis ce l-ar fi autorizat să deţină armele în cauză. În cadrul audierilor din data de 26 octombrie în faţa acestei Curţi, judecătorul de district l-a întrebat pe unul dintre inculpaţi, Sean Geraghty, dacă acesta dorea să adreseze întrebări agenţilor de poliţie prezenţi. Sean Geraghty a răspuns în felul următor:
„În calitate de soldat al Armatei Republicane Irlandeze şi ca leader al bărbaţilor aici prezenţi, nu doresc sa iau parte la deliberările acestui tribunal.”

La întrebarea judecătorului dacă pleda vinovat sau nevinovat, acesta a răspuns din nou: 13

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ „În numele camarazilor mei şi al meu personal, ţin să declar că armele şi muniţiile găsite asupra noastră urmau să fie utilizate împotriva forţelor britanice de ocupaţie, în scopul realizării reunificării ţării noastre şi irlandezii şi irlandezele, indiferent de opinie politică, nu trebuie să se teamă de noi. Noi reafirmăm că posesia armelor este legală şi credem, de asemenea, că orice irlandez are datoria de a lua arma în mână pentru a-şi apăra ţara”.

Ulterior, răspunzând la o întrebare ce i-a fost adresată de către judecător, G.R. Lawless a declarat: „Sean Gergharty a vorbit în numele meu”. La 14 mai 1957, Lawless a fost arestat din nou la Dublin, în temeiul articolului 30 din legea din 1939, fiind bănuit de implicare în activităţi ilegale. Asupra lui a fost găsită o schiţă de plan pentru atacarea unor posturi de frontieră între Republica Irlanda şi Irlanda de Nord, având inscripţia: „A se infiltra, a anihila şi a distruge”. În aceeaşi zi la domiciliul lui G. R. Lawless a fost efectuată o percheziţie. În timpul acesteia a fost depistat un document manuscris cu privire la războiul de gherilă, document ce conţinea, printre altele, următoarele declaraţii:
„Mişcarea de rezistenţă este avangarda armată a poporului irlandez în luptă pentru eliberarea Irlandei. Forţa acestei mişcări constă în caracterul său popular şi patriotic. Principala misiune a unităţilor locale ale rezistenţei este de a distruge instalaţiile şi unităţile inamice, localurile Armatei teritoriale, unităţile speciale, birourile de recrutare, posturile de frontieră, depozitele, etc. A ataca aerodromurile inamice şi a distruge hangarele pentru avioane, depozitele de bombe şi de carburanţi, a nimici membrii-cheie ai personalului aerian şi mecanicii, a nimici sau captura ofiţerii inamici de rang înalt şi înalţii funcţionari ai administraţiei coloniale inamice, precum şi trădătorii ţării noastre aflaţi în serviciul acestora, şi anume ofiţeri britanici, agenţi de poliţie, spioni, magistraţi, membri importanţi ai partidului colaboraţionist, etc.”

După arestare, G. R. Lawless a fost acuzat: (a) de deţinere de documente compromiţătoare, cu încălcarea articolului 12 din legea din 1939; (b) de apartenenţă la o organizaţie ilegală, I.R.A., cu încălcarea articolului 21 din legea din 1939. La 16 mai 1957, G. R. Lawless a fost tradus în faţa Curţii penale de circumscripţie Dublin, împreună cu alţi trei bărbaţi acuzaţi de infracţiuni similare în temeiul legii din 1939. În ceea ce priveşte primul capăt de acuzare, Curtea l-a condamnat pe Lawless la o lună de închisoare, dar l-a achitat în privinţa celui de-al doilea. Actele Curţii arată că cel de-al doilea capăt de acuzare a fost respins pentru „motive de fond”, fără ca aceasta să fi fost consemnat în vreun proces-verbal oficial al dezbaterilor. Motivele acestei achitări nu au putut fi stabilite cu claritate. G. R. Lawless a fost eliberat în jurul datei de 16 iunie 1957, după ce şi-a ispăşit pedeapsa în închisoarea Mountjoy din Dublin. 20. La 11 iulie 1957, G. R. Lawless a fost din nou arestat la Dun Laoghaire de către agentul de securitate Connor, în momentul în care era pe punctul de a se îmbarca pe un vas cu destinaţia Anglia. El a fost deţinut timp de 24 de ore la Comisariatul de poliţie Bridewell din Dublin, în temeiul articolului 30 din legea din 1939, fiind bănuit de apartenenţă la o organizaţie ilegală, şi anume la I.R.A. În aceeaşi zi, inspectorul de poliţie McMahon i-a declarat reclamantului că el ar putea fi eliberat dacă ar semna un angajament cu privire la comportamentul său viitor. 14

a fost deţinut în această instituţie în temeiul unui ordin de detenţie emis la 12 iulie 1957.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Dlui G. R. nici susţine vreo organizaţie declarată ilegală în temeiul legii din 1939 cu privire la atentatele contra securităţii statului”. din acel moment.2 din 1940. R. La 13 iulie 1957.45. R. înainte de expirarea termenului detenţiei sale în temeiul articolului 30 din legea din 1939. Lawless a primit copia ordinului de detenţie precitat. acţionând în temeiul paragrafului 3 al articolului 30 din legea din 1939. Comisia de detenţie s-a întrunit la 20 sep15 . Ea a fost de asemenea notificată Comisiei de detenţie. Ordonanţa condiţionată a fost acordată în aceeaşi zi şi notificată Comandantului care trebuia să-şi motiveze refuzul într-un termen de patru zile. la prima şedinţă a adoptat câteva reguli de procedură şi a amânat audierile până la data de 20 septembrie. R. ora 19. până la data de 13 iulie 1957. El s-a prezentat în faţa acestei Comisii la 17 septembrie 1957. Lawless a fost transferat de la „Glass House” într-o unitate cunoscută sub numele de „Curragh Internment Camp”. Pronunţarea unei ordonanţe condiţionate de habeas corpus l-ar fi obligat pe Comandant să-şi motiveze refuzul de a se conforma ordonanţei în faţa Înaltei Curţi. la 18 septembrie 1957. G. de a cere ca chestiunea menţinerii sale în detenţie să fie examinată de către Comisia de detenţie. Comisia de detenţie. Lawless şi-a exercitat dreptul. Lawless a refuzat să-şi asume un asemenea angajament. La momentul sosirii la „Glass House”. creată potrivit aceluiaşi articol din legea precitată. La 17 iulie 1957. comitatul Kildare. recunoscut de articolul 8 al legii din 1940. împreuna cu alte circa 120 de persoane. G. Lawless nu i-a fost prezentat nici un text scris al angajamentului propus. Lawless a fost informat că va fi eliberat dacă îşi va lua în scris angajamentul de „a respecta Constituţia şi legile Irlandei” şi de „a nu adera. până la eliberarea sa la 11 decembrie 1957. de asemenea. El a ajuns acolo în aceeaşi zi la orele 8 dimineaţa şi. în care Ministrul Justiţiei a declarat că. Cu toate acestea. loc unde a fost deţinut. R. Obiectul cererii consta în obţinerea unei ordonanţe a Curţii de obligare a Comandantului Unităţii de detenţie să-l aducă pe G. Lawless în faţa Curţii în vederea examinării legalităţii detenţiei sale şi adoptării unei decizii în această privinţă. G. întemeindu-se pe articolul 40 din Constituţia Irlandei. R. Lawless. fiind asistat de un consilier şi de avocaţi. R. Şeful Comisariatului de poliţie. fără a fi tradus în faţa unui judecător. G. 22. La 12 iulie 1957. R. R. Lawless a fost transferat de la Comisariatul de poliţie Bridewell la închisoarea militară din Curragh. La 8 septembrie 1957. G. G. consilierul lui G. care face parte din unitatea militară şi cazarmele din Curragh. Lawless era implicat în activităţi prejudiciabile securităţii statului şi a dispus arestarea şi detenţia sa în temeiul articolului 4 din legea din 1940. 23. 21. R. Condiţiile acestuia nu au putut fi stabilite cu exactitate. comitatul Kildare (cunoscută sub numele de „Glass House”). la ora 6 dimineaţa. Lawless cu 24 de ore. La 16 august 1957. de către Ministrul justiţiei. a dispus prelungirea detenţiei dlui G. Înaltei Curţi a Irlandei o cerere prin care solicita pronunţarea unei ordonanţe condiţionate de habeas corpus ad subjiciendum. a adresat. în opinia sa. potrivit articolului 4 din legea nr.

Lawless a declarat apel în faţa Curţii Supreme. iar în temeiul articolului 34 (3) 3 al Constituţiei. invocând nu numai Constituţia şi legislaţia Irlandei. solicitând. Curtea Supremă nu putea să aplice Convenţia. iar menţinerea sa în detenţie era absolut justificată prin acest al doilea ordin. în măsura în care aceasta acorda cetăţenilor drepturi suplimentare sau diferite de cele prevăzute de dreptul intern irlandez. (f) În cadrul procedurii de habeas corpus în faţa Înaltei Curţi. ora 19. singura autoritate legislativă. La 14 octombrie 1957. R. R. nici un tribunal nu poate aprecia constituţionalitatea unei legi a cărei proiect a fost aprobat de către Curtea Supremă. Lawless. Înalta Curte s-a întrunit la 8 şi la 11 octombrie 1957 şi a audiat argumentele legale prezentate de către consilierii celor două părţi. G. În acel moment. nu adoptase nici o lege prin care sa încorporeze Convenţia europeană a drepturilor omului în dreptul intern al Irlandei. Ea şi-a emis hotărârea motivată la 3 decembrie 1957. În orice caz. chiar dacă ar fi fost constatată o neregularitate la arestare. Chiar daca s-ar demonstra că deciziile Comisiei de detenţie cu privire la anumite chestiuni procedurale ar fi fost ero16 . în pofida motivelor Comandantului unităţii de detenţie de a nu da curs cererii. el era deja deţinut potrivit unui alt ordin emis de către Ministrul justiţiei. ca ordonanţa condiţionată de habeas corpus să devină necondiţionată. reclamantul a contestat legalitatea constituirii Comisiei de detenţie.LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ tembrie 1957 şi a decis să amâne şedinţa sine diem în aşteptarea rezultatului cererii de habeas corpus. (b) Oireachtas (adică Parlamentul). drepturile pe care i le-ar fi putut acorda reclamantului dreptul irlandez. oricare ar fi. Comandantul s-a bazat pe ordinul de detenţie emis pe numele reclamantului de către Ministrul justiţiei. Curtea Supremă a respins apelul dlui G.45. dar şi prevederile Convenţiei europene a drepturilor omului. Prin urmare. În consecinţă. Atunci G. R. (d) Reclamantul nu a adus nici o probă prima facie în sprijinul alegaţiei sale. ea a pronunţat o hotărâre prin care a admis motivele invocate de către Comandantul unităţii întru justificarea detenţiei. Principalele concluzii ale hotărârii Curţii Supreme au fost următoarele: (a) legea din 1940 a fost prezentată. Curţii Supreme în vederea examinării constituţionalităţii sale. 24. Lawless a adresat o cerere Înaltei Curţi. aceasta nu ar fi făcut detenţia ulterioară ilegală. (c) Detenţia reclamantului în temeiul articolului 30 din legea din 1939 trebuia să ia sfârşit la 13 iulie 1957. (e) Curtea a statuat deja odată cu examinarea proiectului legii din 1940 că aceasta nu era împuternicită să examineze temeinicia opiniei unui ministru care emite un ordin de detenţie în temeiul articolului 4 din legea precitată. cererea de habeas corpus a fost respinsă. potrivit căreia nu ar fi fost informat cu privire la motivele arestării sale în baza ordinului ministerial. În acest context. de altfel. La 11 octombrie. în faza de proiect. La 6 noiembrie 1957. Curtea Supremă a decis că aceasta nu era contrară Constituţiei. 25.

Puţin mai târziu. examinarea cauzei dlui G. Lawless. R. La 10 decembrie. Lawless a adus la cunoştinţa Comisiei Europene a Drepturilor Omului faptul eliberării acestuia printr-o scrisoare datată cu 16 decembrie 1957. în temeiul articolului 4 din legea din 1940 de modificare a legii cu privire la atentatele împotriva securităţii statului. din acţiunile intentate de el în faţa jurisdicţiilor irlandeze şi a Comisiei în vederea obţinerii eliberării sale. nici nu ar constitui temei al unei cereri de habeas corpus. la 8 noiembrie 1957 – adică după două zile de la notificarea respingerii cererii de către Curtea Supremă – G. 5 şi 6) din Convenţie. G. Din conţinutul articolului 8 din legea din 1940 rezultă că această Comisie nu este o instanţă judecătorească şi că o cerere formulată în faţa acesteia nu constituie o procedură jurisdicţională. R. a emis un ordin prin care a dispus eliberarea dlui G. 17 . în memoriul său din 27 iunie 1960: “Invită Curtea să ia în considerare concluziile Comisiei din raportul său cu privire la cauza Gerard Richard Lawless şi (1) să decidă: (a) dacă detenţia fără judecată a reclamantului de la 13 iulie până la 11 decembrie 1957. el preciza că Lawless intenţiona să-şi continue acţiunea în faţa Comisiei în ceea ce priveşte (a) cererea sa de recuperare a despăgubirilor pentru privarea de libertate şi (b) cererea de recuperare a tuturor costurilor şi cheltuielilor decurgând din acţiunile intentate în vederea obţinerii eliberării sale. Lawless a adresat cererea în faţa Comisiei Europene a Drepturilor Omului. acest fapt nu ar avea drept efect ilegalitatea detenţiei reclamantului. Lawless şi şi-a ţinut şedinţele în acest scop la 6 şi 10 decembrie 1957. în temeiul articolului 8 din legea din 1940. R. A doua zi. direct sau indirect. VII 29. s-a angajat verbal de a nu „se implica în nici o activitate ilegală în sensul legilor din 1939 şi 1940 cu privire la atentatele contra securităţii statului”. În scrisoare. în care afirma că arestarea şi detenţia sa. Comisia Europeană a Drepturilor Omului şi Guvernul irlandez au făcut următoarele concluzii finale: Comisia. bazându-se pe articolul 6 din legea nr. 27. a constituit o încălcare a Convenţiei şi solicita: (a) eliberarea sa imediată. 2 din 1940. la invitaţia Procurorului General al Republicii Irlanda. R. 28. şi (c) plata tuturor costurilor şi cheltuielilor decurgând. (b) plata unei reparaţii şi a despăgubirilor pentru privarea de libertate. prezentându-se personal în faţa Comisiei de detenţie. Ministrul justiţiei. Comisia de detenţie a reluat. era sau nu contrară obligaţiilor Guvernului reclamat potrivit articolelor 5 şi 6 (art. Lawless. În cadrul procedurii scrise şi orale în faţa Curţii. Avocatul dlui G. Între timp. ci o simplă cerere cu caracter administrativ. fără acuzaţie şi judecată. 26.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ nate. potrivit articolului 8 din legea din 1940. R.

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ (b) dacă această detenţie era sau nu contrară obligaţiilor Guvernului reclamat potrivit articolului 7 (art. 5. Lawless i-a fost înmâ18 .3 ale concluziilor.15-1). R. dacă. exista un pericol public. era o măsură strictă cerută de circumstanţe. 7) din Convenţie. 15-3) din Convenţie. (art. că în prezenta cauza. (b) Că. 6) din Convenţie. 6 şi 7 (art. la 13 iulie 1957. Agentul Guvernului irlandez. dacă reclamantul are dreptul la compensaţie ca rezultat al constatării încălcării şi în ce cuantum. dacă detenţia persoanelor fără judecată în temeiul articolului 4 din legea din 1940. nici o dispoziţie a paragrafului (3) precitat (art. în lumina celor expuse supra. 7). art.” 30. R. 15-3) din Convenţie. aşa cum a fost aplicată de către Guvern. a existat sau nu în perioada de 13 iulie până la 11 decembrie 1957. 17) din Convenţie îi interzice reclamantului să invoce dispoziţiile articolelor 5. 2. (b) Că această detenţie nu a fost contrară obligaţiilor Guvernului potrivit articolului 7 (art. (c) Că detenţia persoanelor fără judecată. reclamantul nu are dreptul la compensaţie. 4. art.15-1) din Convenţie. 6 şi 7 (art. (b) dacă. paragraful (3) (art. un pericol public ameninţând viaţa naţiunii în sensul articolului 15. în orice caz. (4) în lumina deciziilor sale asupra chestiunilor enumerate la paragrafele 1 . 13 din 1939 (Offences aigainst the State Act. ameninţând viaţa naţiunii în sensul paragrafului (1) al articolului 15 (art. că. paragraful (1) (art. 13 din 1939. în cadrul audierilor publice din 10 aprilie 1961: ”Invită Curtea să decidă şi să declare că răspunsurile la întrebările formulate la paragraful 58 al memoriului Comisiei din 27 iunie 1960 sunt următoarele: 1. Că. Luând în consideraţie faptul stabilit că G.5. (b) în caz afirmativ. înainte de expirarea ordinului de arest emis potrivit legii nr.” ÎN DREPT 1. (a) Că scrisoarea Guvernului din 20 iulie 1957 a constituit o notificare suficientă în sensul articolului 15. aşa cum a fost aplicată de către Guvern. art. era o măsura strictă cerută de circumstanţe. dlui G. 17) din Convenţie interzice sau nu reclamantului să invoce dispoziţiile articolelor 5. 5. (c) în cazul în care un astfel de pericol a existat în acea perioadă. articolul 17 (art. 7) din Convenţie. sau. 1939). 15-1) din Convenţie. să decidă: (a) dacă scrisoarea adresată de Guvern Secretarului General la 20 iulie 1957 constituia sau nu o notificare suficientă în sensul articolului 15. (2) în cazul în care această detenţie ar fi contrară obligaţiilor Guvernului reclamat potrivit articolelor 5 şi 6 (art. alternativ. 6. 15-3) nu împiedica Guvernul să se întemeieze pe dispoziţiile paragrafului (1) al articolului 15 (art. (b) Că în perioada de 13 iulie până la 11 decembrie 1957. (a) Că detenţia reclamantului nu a fost contrară obligaţiilor Guvernului potrivit articolelor 5 şi 6 (art. 3. articolul 17 (art. art. 5 şi 6) din Convenţie. Lawless a fost arestat de către autorităţile irlandeze la 11 iulie 1957 în temeiul articolelor 21 şi 30 din legea nr. să decidă şi să declare: (a) dacă faptele constatate constituie sau nu o încălcare din partea Guvernului reclamat a obligaţiilor sale potrivit Convenţiei. 6. paragraful (3). în orice caz. art. (a) Că faptele constatate nu constituie vreo încălcare din partea Guvernului reclamat a obligaţiilor sale potrivit Convenţiei. 7) din Convenţie. (3) să decidă.

Lawless. implicat în activităţi vizate la articolul 17 (art. Considerând că Guvernul irlandez a afirmat în faţa Comisiei şi a reafirmat în faţa Curţii (i) că G. cât şi de Guvernul irlandez. a fost sau nu conformă prevederilor Convenţiei. 2 din 1940 cu privire la atentatele contra securităţii statului. (iii) că I. Luând în consideraţie că articolul 17 (art. 1940).A.R. 3. 5. Guvernul irlandez a invocat împotriva cererii dlui G. prin urmare. până la eliberarea sa la 11 decembrie 1957. R. în fapt. art. Considerând că această Curte nu este chemată să statueze în privinţa arestării dlui G. în consecinţă. a menţionat deja. în lumina concluziilor prezentate atât de Comisie. fără a fi. că G.R. dacă detenţia dlui G. art. Lawless o excepţie de inadmisibilitate de fond. (ii) că Comisia. Lawless era „de natură a fi serios suspectat de a mai fi implicat în activităţile I.” 5. că. acesta a fost deţinut. 17) din Convenţie nu poate să se prevaleze de nici una din dispoziţiile Convenţiei.A. R. în paragraful 138 al Raportului său. 4. în această perioadă. la momentul arestării sale în iulie 1957. în legătură cu aceasta. în Raportul său. şi că. un drept oarecare de a desfăşura o activitate sau de a îndeplini un act ce urmăreşte distrugerea drepturilor sau a libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie sau de a aduce limitări mai ample acestor drepturi şi libertăţi decât cele prevăzute de această Convenţie. că comportamentul dlui G. 17). R. în temeiul articolului 4 din legea nr. un grup.R. Lawless operată la 11 iulie 1957. Considerând că. 6. la momentul arestării sale în iulie 1957 era implicat în activităţile I.R. 6 şi 7 (art. membru al acestei organizaţii”. la acea data.A. Lawless era. 2 din 1940 cu privire la atentatele contra securităţii statului (Offences aigainst the State (Amendment) Act. 17) din Convenţie. Comisia şi-a exprimat opinia că articolul 17 (art. indiferent de faptul dacă era sau nu. dar numai. că trebuie examinată în prealabil această excepţie de inadmisibilitate. iniţial în închisoarea militară din Curragh. că. nu avea dreptul să se prevaleze de articolele 5. sau un individ. din acest motiv. 17) nu ar fi aplicabil 19 . . a fost interzisă din cauza activităţii sale îndreptate spre distrugerea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie. în iulie 1957. un stat. 2. R. R. 17) al Convenţiei are următorul conţinut: „Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu poate fi interpretată ca implicând. în cazul aplicării articolului 17 (art. iar apoi în Unitatea de detenţie din Curragh. tradus în faţa unui judecător. Considerând că. că. 17) al Convenţiei.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ nată o copie a unui ordin de detenţie emis de către Ministrul justiţiei la 12 iulie 1957 în temeiul prevederilor articolului 4 din legea nr. Lawless în perioada de la 13 iulie până la 11 decembrie 1957. 7) sau oricare alt articol din Convenţie. în temeiul articolului 17 (art. totuşi. 6. o grupare sau un individ ce desfăşoară activităţile vizate la articolul 17 (art. Cu privire la excepţia de inadmisibilitate în temeiul articolului 17 (art. 17) din Convenţie. un guvern nu este absolvit de orice obligaţie faţă de alte Părţi Contractante de a asigura comportamentul său potrivit dispoziţiilor Convenţiei. precum şi în cadrul procedurii scrise şi orale în faţa Curţii. că această interpretare este confirmată de altfel prin decizia Comisiei cu privire la admisibilitatea cererii introduse în faţa ei în 1957 de către Partidul comunist german. pentru un stat.

7. că deşi această dispoziţie are un conţinut negativ. că. Considerând că din opinia Curţii rezultă că articolul 17 (art. 11) din Convenţie. că Decizia cu privire la admisibilitatea cererii prezentate de către Partidul comunist german (cererea nr. 5.LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ cauzei. considerând. R. de a încerca excluderea dreptului de a se implica în activităţi îndreptate spre distrugerea „unor drepturi şi libertăţi recunoscute de Convenţie”. art.A. în temeiul articolului 4 din legea din 1940 cu privire la atentatele contra securităţii statului (Offences against the State (Amendment) Act. 8. 5) al Convenţiei are următorul conţinut: „(1) Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Lawless de la 13 iulie până la 11 decembrie 1957. R. că articolul 17 (art. i-ar fi permis acestuia din urmă să se dedice anume activităţilor vizate de articolul 17 (art. Cu privire la chestiunea dacă detenţia lui G. articolul 17 (art. art. R. că. art. Că. nici o persoană nu poate să se prevaleze de dispoziţiile Convenţiei pentru a se dedica unor activităţi îndreptate spre distrugerea drepturilor şi libertăţilor precitate. pentru a atinge acest scop. în legătură cu această cerere. Lawless nu s-a prevalat de Convenţie pentru a justifica sau a săvârşi acte contrare drepturilor şi libertăţilor recunoscute de aceasta. dacă ar fi fost invocate. 17) se referă în esenţă la drepturile care ar permite. art. Comisia a apreciat că. 10. 17) nu-l împiedica să revendice protecţia articolelor 5 şi 6 (art. la momentul arestării sale. 6) din Convenţie. în cazul în care ar fi fost recunoscute Partidului comunist. nu poate fi interpretată a contrario ca privând o persoană fizică de drepturile individuale fundamentale garantate de articolele 5 şi 6 (art. 250/57) se încadra perfect în sensul atribuit de articolul 17 (art.. cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale: (a) dacă este deţinut legal pe baza condamnării pronunţate de către un tribunal competent. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa. că. că în speţă G. fără prezentarea în faţa unui judecător era sau nu contrară obligaţiilor Guvernului irlandez în temeiul articolelor 5 şi 6 (art. 6) din Convenţie. 1940). 5. 5. prin urmare. ci s-a plâns de faptul că a fost privat de garanţiile acordate de articolele 5 şi 6 (art. 17) este de a împiedica ca grupările totalitare să poată exploata în propriile interese principiile enunţate de Convenţie. dar că. drepturi care. nici nu elibera Guvernul irlandez de obligaţia de a respecta dispoziţiile acestor articole. art. 6) din Convenţie. 9. Considerând că articolul 5 (art. 10 şi 11 (art. 20 . concluziile Comisiei pot fi rezumate după cum urmează: că scopul general al articolului 17 (art. 17). în speţă. nu este necesar ca persoanele recunoscute vinovate de implicare în activităţi îndreptate spre distrugerea unuia dintre drepturile şi libertăţile garantate de Convenţie să fie private de orice drept sau libertate. la activităţile I. în această privinţă. Lawless participa întradevăr.R. considerând că. în consecinţă. 5. 17). art. care protejează orice persoană împotriva arestării arbitrare şi detenţiei fără judecată. nu putea fi vorba de drepturile recunoscute de articolele 9. nu poate reţine concluziile prezentate în această privinţă de către Guvernul irlandez. 17) vizează grupuri sau indivizi şi are drept scop de a-i pune în imposibilitatea de a deduce din Convenţie un drept care le-ar permite să se implice în activităţi sau să îndeplinească acte îndreptate spre distrugerea unor drepturi şi libertăţi recunoscute în Convenţie. 6) din Convenţie. chiar dacă G.

R. hotărâtă pentru educaţia sa sub supraveghere sau despre detenţia sa legală. 5) autorizează privarea de libertate doar în şase categorii distincte de cazuri. R. a unui alienat. pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalităţii deţinerii sale şi să dispună eliberarea sa dacă deţinerea este ilegală. (c) dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente. a unui alcoolic. Guvernul irlandez invocându-le ambele în faţa Comisiei pentru a justifica detenţia dlui G. Lawless. nu poate fi considerată drept o măsură luată „în vederea garantării executării unei obligaţii prevăzute de lege”. această dispoziţie vizând arestarea sau detenţia nu în vederea împiedicării săvârşirii infracţiunilor contra păcii şi ordinii publice sau securităţii statului. a unui toxicoman sau a unui vagabond. în perioada examinată. (4) Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau deţinere are dreptul să introducă un recurs în faţa unui tribunal. adus în faţa autorităţii judiciare competente. dar în vederea garantării executării unor obligaţii specifice prevăzute de lege. (2) Orice persoană arestată trebuie să fie informată. în termenul cel mai scurt şi într-o limbă pe care o înţelege. că potrivit Comisiei.5-1) din Convenţie şi. Lawless nu cade cu atât mai mult. că paragraful 1 litera (c) (art. Considerând. Lawless nu se referă la nici una dintre categoriile de cazuri enumerate la articolul 5 paragraful 1 (art.” 9. paragraful 1 litera (b) (art. conform legii. 5-1-c) a articolului 5. 5-1-c) ale paragrafului menţionat pot fi luate în consideraţie în speţă. 5-1-c) nu autorizează arestarea sau de21 . detenţia lui Lawless potrivit ordinului unui Ministru de Stat întemeiată pe bănuiala că acesta era implicat în activităţi prejudiciabile menţinerii păcii şi ordinii publice sau securităţii statului. în ceea ce priveşte articolul 5. 5-1-b) in fine. nu a constituit o măsură privativă de libertate autorizată de dispoziţia precitată. dat fiind faptul că acesta nu a fost. că în aceasta opinie se subliniază că paragraful 1 al articolului 5 (art. R. 5-1-b) in fine („în vederea garantării executării unei obligaţii prevăzute de lege”) şi (c) (art. în condiţiile prevăzute de paragraful 1 lit c) din prezentul articol. trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Considerând că. în Raportul său. detenţia dlui G. prin urmare. (5) Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei deţineri în condiţii contrare dispoziţiilor acestui articol are dreptul la reparaţii. în scopul aducerii sale în faţa autorităţii competente. (f) dacă este vorba despre arestarea sau detenţia legală a unei persoane pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori de extrădare. (e) dacă este vorba despre detenţia legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală contagioasă. că. (3) Orice persoană arestată sau deţinută. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanţii care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere. (d) dacă este vorba de detenţia legală a unui minor. dintre care doar cele vizate de dispoziţiile literelor (b) (art. atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ (b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei deţineri legale pentru nesupunerea la o hotărâre pronunţată. asupra motivelor arestării sale şi asupra oricărei acuzaţii aduse împotriva sa. sub incidenţa paragrafului 1 litera (c) (art. de către un tribunal ori în vederea garantării executării unei obligaţii prevăzute de lege. Comisia şi-a exprimat opinia potrivit căreia detenţia dlui G.

Luând în consideraţie faptul că Comisia nu a exprimat nici o opinie cu privire la chestiunea dacă detenţia dlui G. 5-1-b). de către delegaţia 22 . dispoziţia articolului 5 paragraful 1 litera (c) (art. în martie 1950. 5-1-c). şi că.că detenţia lui G. 5-3). fără a face referinţă în faţa Curţii. a prezentat următoarele concluzii: că articolul 5 paragraful 1 litera (c) (art. astfel. că anume acesta este sensul acestei dispoziţii. în afară de aceasta. vizează două categorii de cazuri de privare de libertate complet distincte: situaţia persoanei arestate sau deţinute „atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune” şi cea a persoanei arestate sau deţinute atunci „când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune.că lucrările pregătitoare asupra articolului 5 (art. Comisia a relevat. R. trebuie să fie înţeleasă în contextul paragrafului 3 al aceluiaşi articol (art. dar şi în cazul unei persoane arestate sau deţinute atunci „când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia”. Lawless era sau nu conformă articolului 6 (art. 6) din Convenţie. 5-1-c). potrivit căruia orice persoană arestată sau deţinută. 6) al Convenţiei. precum a făcut-o în faţa Comisiei. nu permite arestarea sau detenţia unei persoane decât în vederea aducerii sale înaintea unui judecător. rezultă cu claritate că sintagma „în vederea aducerii în faţa autorităţii judiciare competente” nu se aplică numai în cazul unei persoane arestate sau deţinute „atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune”. în special în versiunea sa engleză. că din conţinutul dispoziţiei respective rezultă că obligaţia de a aduce individul arestat sau deţinut în faţa autorităţii judiciare competente nu se referă decât la prima categorie din situaţiile sus-menţionate. inclusiv potrivit opiniei Comisiei (paragraful 138 din Raportul său).LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ tenţia unei persoane bănuite de săvârşirea unor infracţiuni penale decât în cazul în care aceasta are loc în vederea aducerii în faţa autorităţii judiciare competente.”. R.” la momentul arestării sale în iulie 1957 – nu constituie o încălcare a articolelor 5 şi 6 (art. că. 10. la dispoziţiile articolelor 5 paragraful 1 litera (b) (art. Guvernul irlandez. în această privinţă. în condiţiile prevăzute de paragraful 1 litera (c) din articolul menţionat (art. în special. în consecinţă. că Guvernul irlandez a susţinut că Convenţia nu cere ca persoana arestată sau deţinută cu titlu preventiv să fie adusă în faţa unei autorităţi judiciare. că. trebuie tradusă de îndată înaintea unui judecător. că. că. 5-1-c). se confirmă că articolul 5 paragraful 1 litera (c) (art. etc. că. . „să bănuiască foarte serios că ar fi fost implicat în activităţile I. cât şi din versiunea franceză a dispoziţiei menţionate.5. Considerând că Guvernul irlandez a afirmat în faţa Curţii: . 5) confirmă sensul astfel atribuit dispoziţiei menţionate. că atât din versiunea engleză. 5-1-c). art.A. în plus. detenţia dlui G. după cuvintele „s’il a été arrêté en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente” înseamnă că acest text se refera la toate ipotezele arestării şi detenţiei vizate de cuvintele care urmează după virgulă. în această privinţa. că trebuie să se ţină cont de faptul că articolul menţionat derivă dintr-o propunere supusă Comitetului de Experţi. prezenţa virgulei în versiunea franceză. R.R. Lawless nu a fost contrară cerinţelor Convenţiei. Lawless de la data de 13 iulie până la 11 decembrie 1957 – al cărui comportament general şi o serie de fapte precise îl determinau.

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Regatului-Unit şi că. ci printr-o aplicare riguroasă a regulii conţinute la articolul 13.că din raportul menţionat al Înalţilor Funcţionari rezultă că aceştia – conştienţi de riscurile unui abuz în cazul aplicării unei dispoziţii care permite. În scopul de a evita potenţiale abuzuri de dreptul astfel acordat autorităţilor publice. paragraful 3. că paragraful 3 (art. o infracţiune penală. 14): „Conferinţa a considerat util să menţioneze că arestarea sau detenţia autorizată. în consecinţă. între altele. 51-c). versiunea franceză nu este decât o traducere a textului original englez. în ceea ce priveşte paragraful 1 litera (c) al articolului (art. că această interpretare este confirmată prin faptul că în statele contractante de tradiţie juridică anglo-saxonă (Common Law Countries) o persoană nu poate fi judecată pentru faptul că a avut intenţia de a comite o infracţiune. 5-1-c). „Comitetului de Experţi” însărcinat să elaboreze un prim proiect al Convenţiei. 5-3) cazul unei persoane arestate în vederea împiedicării săvârşirii infracţiunii. arestarea sau detenţia unei persoane atunci când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a o împiedica să săvârşească o infracţiune – au dorit să evite aceste riscuri nu printr-o hotărâre judecătorească. după modificarea operată de Înalţii Funcţionari. atunci când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a împiedica o persoană să săvârşească o infracţiune. la cuvintele „arrest or detention”. arestarea unei persoane poate să fie necesară în scopul de a o împiedica să săvârşească o infracţiune. prin ele însele. prin urmare. în primul proiect. este necesară aplicarea riguroasă a dispoziţiilor articolului 13. 23 .că. de asemenea.că dispoziţia articolului 5 paragraful 3 (art. că. articolul 5 paragraful 3 (art. în plus.că din cele precedente rezultă că Înalţii Funcţionari aveau intenţia de a exclude din câmpul de aplicare a articolului 5 paragraful 3 (art. nu ar trebui să permită introducerea unui regim de poliţie. 5-3) nu vizează decât prima categorie a cazurilor menţionate la paragraful 1 litera (c) (art. această dispoziţie nu a suferit decât modificări de ordin redacţional. că această intenţie a Înalţilor Funcţionari este confirmată. . care a suprimat la paragraful 3 cuvintele „or to prevent his commiting crime” („sau de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune”). şi nu la cuvintele „effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority”. paragraful 1 litera (c) (art. CM/WP 4 (50) 19. paragraful 2 al proiectului. în anumite circumstanţe. că acest proiect a fost examinat ulterior la o „Conferinţă a Înalţilor Funcţionari”. . că. prin următorul fragment din raportul acestora adresat Comitetului de Miniştri (Doc. 5-1-c) şi nu cazul arestării sau detenţiei unei persoane atunci „când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune” . 5-3) derivă. Cu toate acestea. 5-1-c). 13-2)”. . 5-1-) trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege”. astfel ca articolul 5. paragraful 2 (art. în consecinţă. fiind acuzată de comiterea unei infracţiuni. după cum urmează: „or which is reasonably considered to be necesary”. în versiunea engleză. că. că propunerea britanică menţionată a fost încorporată în proiectul rezultat din lucrările Comitetului de Experţi. în martie 1950. în condiţiile prevăzute de paragraful (1) (c) (art. p. chiar dacă faptele prin care s-a manifestat intenţia acesteia de a o săvârşi nu constituie. dintr-o propunere a delegaţiei britanice supuse. ceea ce se referă. . are următorul conţinut: „Orice persoană arestată sau deţinută. cuvintele „or when it is reasonably considered necesary” erau redactate. 5-3) nu contrazice analiza făcută a paragrafului 1 litera (c) al aceluiaşi articol (art.

în mai multe limbi. 5-3) exclud orice echivoc în ceea ce priveşte intenţia redactorilor Convenţiei de a cere ca orice persoană arestată sau deţinută în condiţiile vizate de una sau cealaltă din ipotezele de la paragraful 1. că. şi că. . 5) de către Comisie. 5-1-c) operată de către Comisie. din care făcea parte nu numai Marea Britanie. aceasta a avansat argumentele care pot fi rezumate după cum urmează: că este adevărat că.. că versiunea engleză nu poate fi considerată drept text de bază. că acest text îşi are. Guvernul irlandez a susţinut că această dispoziţie nu este relevantă speţei. că lucrările pregătitoare ale articolului 5. atunci când sensul dispoziţiilor care urmează a fi interpretate este clar şi neechivoc. în martie 1950. potrivit unei reguli bine stabilite cu privire la interpretarea tratatelor internaţionale. că aceasta este mai ales adevărat în ceea ce priveşte virgula după cuvintele „autoritate judiciară competentă”.U. 5-1-c) să fie adusă de îndată în faţa unui judecător. că concluziile Guvernului irlandez nu-şi găsesc suportul în materialele lucrărilor pregătitoare. 5) nu a suferit decât modificări de ordin redacţional. că. litera (c) al aceluiaşi articolul (art. atât în Raportul său. însă. în ceea ce priveşte articolul 6 (art. 24 . dimpotrivă.. care. inclusiv engleză şi franceză. adresându-şi propunerea Comitetului de Experţi ai Consiliului Europei.LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ devenit ulterior articolul 18 (art. deoarece dl Lawless nu a făcut obiectul nici unei acuzaţii penale. 11. au fost operate. originea în ambele versiuni lingvistice ale proiectelor Pactelor O. este în mod esenţial aceeaşi ca şi cea reţinută în mod definitiv la articolul 5 (art. înainte de toate. a remis ambele versiuni. dar că această propunere se baza pe un text elaborat în cadrul O.U. nu au făcut sensul acestui text absolut clar. care confirmă în mod formal interpretarea articolului 5 paragraful 1 litera (c) (art.. au respins interpretarea articolului 5 (art. 5) făcută de Guvernul irlandez. că Comisia a menţionat. care. articolul 5 (art. de natură să elimine orice interpretare eronată. deja la faza lucrărilor pregătitoare ale Conferinţei Înalţilor Funcţionari. că acest text a fost elaborat în cadrul O.U. în parte. în afara unor modificări redacţionale nesemnificative pentru necesităţile cauzei. avea următorul conţinut: „Toute personne arrêtée ou détenue. că. dar numai în scopul de a pune versiunea engleză în concordanţă cu versiunea franceză.”.N. că şi atunci când s-ar recurge la materialele lucrărilor pregătitoare. în cadrul lucrărilor pregătitoare desfăşurate în incinta Consiliului Europei. 5-1-c). bazată. care.N. şi în special. cele referitoare la articolul 5 paragraful 1 litera (c) (art. dar şi Franţa. franceză şi engleză. nu se permite recurgerea la materialele lucrărilor pregătitoare. 5) derivă dintr-o propunere adresată Comitetului de Experţi. 18) al Convenţiei. cât şi Delegatul său principal în cursul pledoariilor verbale. pe lucrările pregătitoare. de delegaţia Regatului Unit. Considerând că Comisia. paragraful 3 (art. la 7 august 1950.că. totul indică că toate modificările din versiunea engleză. în cadrul Consiliului Europei. nici un element nu permite infirmarea interpretării date dispoziţiilor articolului 5 (art. de asemenea. articolul 5 (art. dans les conditions prévues au paragraphe 1 (c) etc. 6) din Convenţie. că delegaţia britanică.N. în sprijinul interpretării sale. de către un grup de state. în vederea adaptării acesteia la versiunea franceză. că este adevărat că cuvintele „on the charge of having commited a crime” au fost suprimate de însuşi Comitetul de Miniştri. a textului în cauză. prin urmare. . 5) din Convenţie.

precum şi al paragrafului 3 al articolului 5 (art. de a proteja libertatea şi siguranţa persoanei împotriva arestărilor şi detenţiilor arbitrare.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 12. menţionând.. Curtea urmează să examineze dacă dispoziţiile paragrafelor 1 litera (c) şi 3 ale articolului 5 (art. 5-1-c) trebuie înţeles în contextul paragrafului 3 al aceluiaşi articol (art.” şi „are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil”.. 5-3). litera (c). şi 3 (art. art. Curtea este chemată să examineze dacă detenţia dlui G. de către un tribunal”. paragraful 1 litera (c) (art. în condiţiile prevăzute de paragraful 1 lit. 5-1-b. potrivit legii. Considerând că sensul textului astfel degajat din analiza gramaticală este în perfectă armonie cu scopul Convenţiei. iar al doilea pentru ca acesta nu a făcut obiectul unei acuzaţii în materie penală. fie în vederea examinării problemei privării de libertate. în această privinţă. Lawless nu a fost deţinut „pentru nesupunerea unei hotărâri pronunţate. Curtea trebuie să ţină cont că regulile enunţate la articolul 5. între altele. art. în primul rând. orice persoană arestată sau deţinută în condiţiile vizate la paragraful 1 litera (c) (art. 2 din 1940. 5-3) prevede expres că „orice persoană arestată sau deţinută. considerând că. 5-1-c. era sau nu conformă dispoziţiilor articolului 5. R. 5-1-c) în toate ipotezele acestuia. şi anume. că din aceasta rezultă cu claritate obligaţia de a aduce în faţa unui judecător. că. 14. că este evident că sintagma „în vederea aducerii în faţa autorităţii judiciare competente” se referă la toate categoriile de cazuri de arestare sau detenţie vizate la acest paragraf. Considerând că conţinutul articolului 5. R. fie că este vorba de o persoană în privinţa căreia există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune. trebuie tradusă de îndată în faţa unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare . art. în cazul interpretării incorecte de către Curte a dispoziţiilor precitate. cuvintele „în vederea aducerii în faţa autorităţii judiciare competente” se referă numai la cuvintele „atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune” sau şi la cuvintele „atunci când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a o împiedica să săvârşească o infracţiune”. consideră că acesta este sensul clar şi firesc al conţinutului paragrafului 1 litera (c) (art. 5-3) prescriu sau nu că o persoană arestată sau deţinută atunci „când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a o împiedica să săvârşească o infracţiune” trebuie să fie adusă în faţa judecătorului. Considerând că referitor la această chestiune. Considerând că. primul pentru că dl G. 13. fie o persoană în privinţa căreia există motive temeinice de a crede în necesitatea de a o împiedica să săvârşească o infracţiune sau o persoană în privinţa căreia există motive temeinice de a crede în necesitatea de a o împiedica să se ascundă după săvârşirea unei infracţiuni. 5-1-c). c) din prezentul articol. 5-1-c) este suficient de clar pentru a răspunde la această întrebare. orice 25 . dacă. paragraful 1 litera (b) şi articolul 6 (art. 5-3). că paragraful 3 menţionat (art. 5-1-c). Lawless de la data de 13 iulie până la 11 decembrie 1957. Considerând. dispoziţia menţionată nu permite luarea unei măsuri privative de libertate decât în vederea aducerii persoanei arestate sau deţinute în faţa autorităţii judiciare competente. paragrafele 1. la paragraful 1 litera (c) al articolul 5 (art. cu alte cuvinte. în acest context. 5-3) cu care formează un tot întreg. că paragraful 1 litera (c) al articolului 5 (art. fie în vederea examinării fondului. 6) nu sunt relevante speţei. 5-1-c. că. în temeiul legii nr. în consecinţă.

5-1c). Lawless nu a fost deţinut de la data de 13 iulie până la 11 decembrie 1957 „în vederea aducerii în faţa autorităţii judiciare competente” şi că. considerând că. prin el-însuşi. este necesar să se examineze dacă. că nu poate fi acceptată analiza paragrafului 3 (art. excluzându-se astfel ipoteza arestării sau detenţiei unei persoane „atunci când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a o împiedica să săvârşească o infracţiune”. precum şi din impresia care se degajează din contextul în care sunt plasaţi. tinzând să demonstreze că această dispoziţie nu se aplică decât primei categorii de cazuri vizate la paragraful 1 litera (c) al articolului (art. Lawless de la data de 13 iulie până la 11 decembrie 1957. suficient de clar şi precis. având în vedere unul dintre principiile general recunoscute de interpretare a tratatelor internaţionale. Lawless. art. de asemenea. 16. paragrafele 1 litera (c) şi 3 (art. în timpul detenţiei sale. paragrafele 1 litera (c) şi 3 (art. fără ca o astfel de arestare sau detenţie să poată fi considerată drept o încălcare a Convenţiei. considerând că s-a constatat că G. era sau nu contrară obligaţiilor Guvernului irlandez în temeiul articolului 7 (art. În concluzie. această detenţie nu avea alt temei juridic. 26 . în consecinţă. R. consideră că o astfel de ipoteză. în baza legii din 1940 (Offences against the State (Amendment) Act) cu privire la atentatele contra securităţii statului. De asemenea. considerând. R. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune care. paragrafele 1 litera (c) şi 3 (art. că articolul precitat (art. nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea care era aplicabilă în momentul săvârşirii infracţiunii. 15. 5-3) pe care o face Guvernul irlandez. prin urmare. art. pe de altă parte. în sensul că dispune. constatând. odată arestată sau deţinută. că. 7) din Convenţie. să recurgă la materialele lucrărilor pregătitoare. cu tot aspectul arbitrar pe care îl implică. Cu privire la chestiunea dacă detenţia dlui G. art. 5-1c. Curtea nu ar putea nega articolului 5. Considerând că Comisia a adus la cunoştinţă Curţii noua alegaţie formulată de către G. că sensul acestui text este în armonie cu scopul Convenţiei. considerând că. potrivit dreptului naţional sau internaţional. 5-3) sensul clar şi firesc care rezultă din termenii exacţi utilizaţi. nu constituia o infracţiune. acesta nu a fost tradus în faţa unui judecător „într-un termen rezonabil”. 5-1-c. prin urmare. Curtea consideră că nu poate. R. 7) are următorul conţinut: “1. prin urmare. Constatând astfel că textul articolului 5. ar conduce la rezultate contrare principiilor fundamentale ale Convenţiei. în momentul în care a fost săvârşită. 5-3) din Convenţie. detenţia sa în virtutea articolului 4 din legea din 1940 nu a fost conformă dispoziţiilor articolului 5. în lumina circumstanţelor particulare ale cauzei. potrivit căreia detenţia sa ar fi constituit o încălcare a articolului 7 (art. această persoană trebuie tradusă în faţa unui judecător şi are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil şi.LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ persoană bănuită că ar avea intenţia de a săvârşi o infracţiune ar putea fi arestată şi deţinută doar în baza unei decizii administrative pentru o perioadă nelimitată. 7) din Convenţie. 5-3) este. pe de o parte. că orice persoană în privinţa căreia „exista motive temeinice de a crede în necesitatea de a o împiedica să săvârşească o infracţiune” nu poate fi arestată sau deţinută decât „în vederea aducerii în faţa autorităţii judiciare competente” şi că. 5-1-c.

R. nu şi-a încălcat obligaţiile potrivit articolului 7 (art. în Raportul său. detenţia în temeiul legii menţionate ar constitui o pedeapsă pentru săvârşirea unei infracţiuni. că. dacă pentru infracţiunile incriminate el ar fi fost condamnat de către o jurisdicţie ordinară. deţinându-l pe G. în pofida articolelor 5 şi 6 (art. în special. considerând. din moment ce o persoană nu putea fi deţinută în temeiul acestei dispoziţii decât dacă un Ministru de Stat considera că aceasta era implicată. R. că infracţiunile vizate de legea din 1940 nu erau incriminate înainte de 8 iulie 1957. pe dreptul la derogare recunoscut Înaltelor Părţi Contractante de articolul 15 (art. 18. R. în plus. 17. Considerând că. Considerând că Guvernul irlandez împărtăşeşte opinia Comisiei în această privinţă. Comisia a exprimat opinia că articolul 7 (art. Lawless de la data de 13 iulie până la 11 decembrie 1957 potrivit legii din 1940 (Offences against the State (Amendment) Act) era întemeiată. 19. art. Considerând că Curtea urmează să examineze dacă detenţia dlui G.5. există marea probabilitate să fi fost supus unei pedepse mai puţin severe şi susceptibile de a fi revizuită prin exercitarea căilor ordinare de recurs. Lawless. Lawless în temeiul legii din 1940. data intrării în vigoare a legii. Prezentul articol nu va aduce atingere judecării şi pedepsirii unei persoane vinovate de o acţiune sau de o omisiune care. 20. iar acesta a fost arestat la 11 iulie 1957. potrivit articolului 15 (art. era considerată infracţiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate. 7) din Convenţie. în pofida articolelor 5 şi 6 (art. la momentul săvârşirii sale. Lawless în temeiul legii din 1940 cu privire la atentatele contra securităţii statului doar în scopul de a-l împiedica să desfăşoare activităţi prejudiciabile menţinerii păcii şi ordinii publice sau securităţii statului. 7) din Convenţie. ulterior intrării în vigoare a împuternicirilor de detenţie acordate de articolul 4. G. că. Lawless în faţa Comisiei au fost. decât forma acesteia.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 2. articolul 7 (art. care a constituit o măsură preventivă. 7) nu este aplicabil cauzei. art. 27 .” Că argumentele invocate de către G. Lawless se întemeia pe dreptul de derogare recunoscut Înaltelor Părţi Contractante. detenţia dlui G.5. 15) din Convenţie în anumite circumstanţe excepţionale. 6) din Convenţie. R. prin urmare. R. Cu privire la chestiunea dacă. Considerând că din dezbateri rezultă că Guvernul irlandez l-a deţinut pe G. 15) din Convenţie. că. 7). articolul 4 din legea din 1940 nu putea fi aplicat retroactiv. că această detenţie. că din procedura desfăşurată în faţa Comisiei de detenţie – care era competenta să examineze cazurile de detenţie operate în temeiul legii din 1940 – rezulta că Ministrul de Stat. dacă s-ar analiza mai mult conţinutul legii din 1940. în activităţi prejudiciabile menţinerii păcii şi ordinii publice sau securităţii statului. că. în anumite circumstanţe excepţionale. 7) nu are nici o legătură cu cazul dlui G. R. că. R. nu poate fi considerată ca rezultând dintr-o condamnare penală în sensul articolului 7 (art. în consecinţă. următoarele: că legea din 1940 a intrat în vigoare la 8 iulie 1957. Lawless nu a fost deţinut în urma unei condamnări penale şi că pedeapsa sa nu constituia o „pedeapsă mai severă” în sensul articolului 7 (art. 6) ale Convenţiei. că Guvernul irlandez. semnând ordinul de detenţie. în substanţă. în plus. a luat în consideraţie faptele care s-ar fi produs înainte de data de 8 iulie 1957.

de asemenea. 15). drept răspuns la cererea introdusă de G. a pus în vigoare împuternicirile excepţionale ce i-au fost acordate prin legea din 1940 (Offences against the State (Amendment) Act. Considerând că. nu ar fi constituit „un pericol public ameninţând viaţa naţiunii”. în măsura strictă în care situaţia o cere şi cu condiţia ca aceste măsuri să nu fie în contradicţie cu alte obligaţii care decurg din dreptul internaţional. 3. 28) din Convenţie. în faţa Comisiei. fără a fi detaşate din ansamblul angajamentelor asumate în temeiul Convenţiei. 15-1) din Convenţie”. a unui „pericol public ameninţând viaţa naţiunii” în sensul articolului 15 (art. că acesta a contestat realitatea anumitor fapte invocate de Guvernul irlandez. R. să-l informeze pe Secretarul General al Consiliului Europei şi asupra datei la care aceste măsuri au încetat a fi în vigoare şi de la care dispoziţiile convenţiei devin din nou aplicabile. că ţine de competenţa Curţii să verifice dacă condiţiile enumerate la articolul 15 (art. R. 15) are următorul conţinut: „(1) În caz de război sau de alt pericol public ce ameninţă viaţa naţiunii. în plus. pe parcursul perioadei examinate. (a) Cu privire la pericolul public ameninţând viaţa naţiunii. Considerând că Guvernul irlandez. 15) pentru exercitarea dreptului excepţional de derogare erau întrunite în cauza. cu excepţia celor vizate de articolul 15. 4 par. 15). 1940 – Part II) în vederea asigurării menţinerii păcii şi ordinii publice („to secure the preservation of public peace and order”). 26.LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 21. Considerând că articolul 15 (art. altele decât cele autorizate prin Constituţie”. art. Aceasta trebuie. 28 . în caz de război sau pericol public ameninţând viaţa naţiunii. opinia majoritară. a exprimat. în Irlanda exista un pericol public ameninţând viaţa naţiunii în sensul articolului 15. 7. potrivit căreia în „iulie 1957. să nu fie contrare altor obligaţii decurgând din dreptul internaţional. în Raportul său. Considerând că Comisia. chiar daca ar fi existat. paragraful 2 (art. Lawless în faţa Comisiei. paragraful 1 (art. printr-o scrisoare din data de 20 iulie 1957 adresată Secretarului General al Consiliului Europei. să ia măsuri derogatorii de la obligaţiile prevăzute de Convenţie. (3) Orice Înaltă Parte Contractantă ce exercită acest drept de derogare îl informează pe deplin pe Secretarul General al Consiliului Europei cu privire la măsurile luate şi la motivele care le-au determinat. Lawless a invocat în susţinerea cererii sale că faptele sus-menţionate. cu excepţia cazului de deces rezultând din acte licite de război. (2) Dispoziţia precedentă nu îngăduie nici o derogare de la articolul 2. de asemenea. orice Înaltă Parte Contractantă poate lua măsuri care derogă de la obligaţiile prevăzute de prezenta convenţie. Guvernul irlandez a declarat expres că „detenţia persoanelor în temeiul prezentei legi a devenit necesară pentru a împiedica săvârşirea infracţiunilor contra păcii şi ordinii publice şi pentru a împiedica menţinerea unor forţe militare sau armate. rezultă că Guvernul oricărei Înalte Părţi Contractante are dreptul.15-2) şi cu condiţia ca acestea să fie strict limitate la exigenţele situaţiei şi. 27. 23. Considerând că. Considerând că. publicată în Jurnalul Oficial la 8 iulie 1957. în urma instrucţiunii întreprinse în conformitate cu articolul 28 (art. prin Declaraţia din 5 iulie 1957. Guvernul irlandez a expus o serie de fapte din care el deduce existenţa.” 22. Considerând că din aceste dispoziţii. şi nici de la art. 25. 1 şi art. 24. considerând. G. în sensul articolului 15 (art.

în consecinţă. în al doilea rând. că. 15) din Convenţie. Curtea trebuie să examineze în speţă dacă punerea în vigoare a Titlului II al legii din 1940 constituia o măsură strictă dictată de pericolul public existent în 1957. 29. în consecinţă. că existenţa la acel moment a unui „pericol public ameninţând viaţa naţiunii” a putut fi dedusă în mod rezonabil de către Guvernul irlandez. (b) Cu privire la chestiunea dacă măsurile derogatorii de la obligaţiile decurgând din Convenţie au fost luate „în măsura strictă în care situaţia o cere”. în pofida gravităţii situaţiei. Guvernul a reuşit să menţină. 29 . punerea în aplicare a Titlului II al legii din 1940 cu privire la atentatele contra securităţii statului nu era proporţională exigenţelor stricte impuse de situaţie. că. paragraful 1 (art. Curtea urmează să verifice dacă faptele şi circumstanţele care au determinat Guvernul irlandez să adopte Declaraţia din 5 iulie 1957 cad sub incidenţa acestei noţiuni. faptul că această armată opera. o Înaltă Parte Contractantă nu poate deroga de la obligaţiile decurgând din Convenţie decât „în măsura strictă în care situaţia o cere”. Considerând că G. este deosebit de critică pentru menţinerea păcii şi ordinii publice – pericolul iminent de ameninţare a naţiunii din cauza persistenţei în Irlanda de Nord a activităţilor ilegale ale I. acesta avea dreptul să adopte. din motive istorice. 30. Considerând că.A. 32. că Guvernul irlandez avea temeiuri să declare că în Republica Irlanda exista un pericol public ameninţând viaţa naţiunii şi că. compromiţând astfel grav relaţiile Republicii Irlanda cu ţara învecinată. R. după examinare. a unei armate secrete acţionând în afara ordinii constituţionale şi făcând uz de violenţă pentru a-şi atinge scopurile. Considerând că. agravarea progresivă şi alarmantă a activităţilor teroriste în toamna anului 1956 şi pe tot parcursul primului semestru al anului 1957. în aplicarea dispoziţiilor articolului 15. potrivit articolului 15 paragraful 1 (art. că. măsuri derogatorii de la obligaţiile decurgând din Convenţie. Lawless a susţinut în faţa Comisiei că. reieşind din conjunctura mai multor elemente constitutive. existenţa. în contextul general al articolului 15 (art. şi ale diferitor grupări asociate.R. 31. acţionând de pe teritoriul Republicii Irlanda. în al treilea rând. sensul normal şi obişnuit al cuvintelor „în caz de război sau în caz de pericol public ameninţând viaţa naţiunii” este suficient de clar. Considerând că. 15-1). în concluzie. că ele desemnează o situaţie de criză sau de pericol excepţional şi iminent ce afectează ansamblul populaţiei şi constituie o ameninţare pentru viaţa organizată a comunităţii dintr-un stat. chiar dacă în 1957 ar fi existat o situaţie justificând o derogare de la obligaţiile decurgând din Convenţie. care. în afara teritoriului statului. şi anume: în primul rând. 15-1) din Convenţie şi în scopul în care aceste dispoziţii au fost prevăzute. pe teritoriul Republicii Irlanda. degajând astfel sensul normal şi obişnuit al acestei noţiuni. funcţionarea aproape normală a instituţiilor publice.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 28. Curtea consideră că faptele şi circumstanţele ce au determinat Guvernul irlandez să adopte Proclamaţia din 5 iulie 1957 cad sub incidenţa acestei noţiuni. prin mijloacele rezultate din legislaţia ordinară. Considerând. de asemenea. dar că ambuscada ucigaşă survenită în noaptea din 3 spre 4 iulie 1957 pe teritoriul Irlandei de Nord în proximitatea frontierei a pus în evidenţă în ajunul zilei de 12 iulie – dată.

numind în componenţa acesteia un 30 . Considerând că. unii dintre membrii Comisiei au dedus din faptele constatate concluzii distincte. deşi majoritatea membrilor Comisiei au împărtăşit concluziile Guvernului irlandez la acest capitol. aplicarea legii era supusă supravegherii permanente din partea Parlamentului. care ar fi făcut inutilă recurgerea la un mijloc atât de grav precum detenţia fără judecată. că închiderea completă a frontierei ar fi antrenat. legea din 1940.A. prevedea crearea unei „Comisii de detenţie”. considerând. strict impuse de situaţie. 36.A. pentru ansamblul populaţiei.LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 33. că. şi grupărilor sale disidente. că măsurile luate în temeiul Titlului II al legii din 1940 erau. că faptul că aceste grupări îşi desfăşurau activităţile în principal în Irlanda de Nord. a fost. şi ale grupărilor sale disidente întâmpina mari dificultăţi din cauza caracterului militar. că ar fi fost posibilă identificarea altor măsuri. de tipul celor prevăzute în legea din 1939 cu privire la atentatele contra securităţii statului. Că. rezultă că nici unul din mijloacele sus-menţionate nu ar fi permis să se facă faţă în mod eficace situaţiei existente în Irlanda în 1957. s-a menţionat aplicarea legislaţiei penale ordinare. repercusiuni foarte grave. Comisie pe care Guvernul a constituit-o în realitate. putea. că s-a adeverit că aplicarea legislaţiei ordinare nu a permis în 1957 împiedicarea pericolului sporit ce ameninţa Republica Irlanda.R. 34. sau a tribunalelor militare. Considerând că s-a afirmat că. în orice moment. acesta ar fi putut lua alte măsuri. Considerând. precum şi din cauza terorii pe care acestea o inspirau în rândul populaţiei. că. cele desfăşurate în Republica Irlanda fiind practic limitate la pregătirea raidurilor militare efectuate dincolo de frontieră. astfel. în plus. că. de asemenea. 35. că.R. în special. crearea jurisdicţiilor penale speciale. precum închiderea completă a frontierei dintre Republica Irlanda şi Irlanda de Nord. având în vedere mijloacele de care dispunea Guvernul irlandez în 1957 pentru a face faţă activităţilor I. că funcţionarea jurisdicţiilor penale ordinare şi chiar a jurisdicţiilor penale speciale sau a tribunalelor militare nu era suficientă pentru restabilirea păcii şi ordinii publice. activitatea de colectare a probelor suficiente pentru condamnarea persoanelor implicate în activităţile I. în aceste condiţii. 15-1) din Convenţie. din cele expuse mai sus. să abroge printr-o rezoluţie declaraţia guvernamentală cu privire la punerea în vigoare a legii. care. că legea din 1940 cu privire la modificarea legii cu privire la atentatele contra securităţii statului prevedea un anumit număr de garanţii în vederea prevenirii abuzurilor în cadrul aplicării regimului detenţiei administrative. Considerând că Guvernul irlandez a afirmat în faţa Comisiei. în aprecierea Curţii. constituia un obstacol suplimentar cu care se confrunta activitatea de colectare a probelor suficiente. că. de altfel. alcătuită din trei membri. paragraful 1 (art. o măsura cerută de circumstanţe. care ar fi depăşit măsura strictă pe care situaţia o cerea. în afara informaţiilor exacte pe care le primea cu regularitate cu privire la aplicarea acesteia. precum şi în faţa Curţii. în acele circumstanţe. în acest context. secret şi terorist al acestor grupări. Cu toate acestea. 37. în pofida gravităţii sale. potrivit articolului 15. detenţia administrativă – astfel precum a fost instituită prin legea din 1940 – a persoanelor bănuite de implicare în activităţi teroriste.

15) din Convenţie. că conţinutul acestui angajament a fost ulterior modificat astfel încât persoana deţinută nu trebuia decât să-şi ia angajamentul de a respecta legea şi de a se abţine de la desfăşurarea activităţilor contrare legii din 1940.R. R. Că în cele din urmă. Că. nimic nu indică că împuternicirile de detenţie acordate Guvernului irlandez prin legea nr. 38.A. jurisdicţiile ordinare puteau.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ ofiţer al Forţelor apărării şi doi magistraţi. existenţa acestei garanţii de eliberare. în cazul în care era favorabil eliberării persoanei interesate. precum şi alte fapte.membri activi notorii ai I. Comisia. nici sprijini vreo organizaţie declarată ilegală în temeiul legii din 1939 cu privire la atentatele contra securităţii statului”. 18) din Convenţie. avea caracter obligatoriu pentru Guvern. că. în alt scop decât cel pentru care au fost prevăzute. luându-şi în faţa Comisiei de detenţie angajamentul verbal de a nu „participa la nici o activitate ilegala în sensul legilor din 1939 şi 1940 cu privire la atentatele contra securităţii statului” şi că. membru al acestei organizaţii. 2 din 1940. dimpotrivă. imediat după declaraţia cu privire la punerea în vigoare a împuternicirilor de detenţie. că. 31 .. la momentul arestării sale în iulie 1957. persoanele arestate erau informate că vor fi eliberate după ce îşi vor lua angajamentul în cauză. avizul căreia. în virtutea unei măsuri depăşind necesităţile situaţiei la acea dată. că. erau de natură a-l face pe reclamant să fie foarte serios bănuit de implicare în continuare în activităţile I. de asemenea. a menţionat în Raportul său că conduita generală al dlui G. Guvernul şi-a reînnoit. „relaţiile cu persoane . a fost eliberat. constituia. 15) din Convenţie. Considerând că. că din dosar rezultă. fie. că. Lawless. la rândul lor. în consecinţă.2 din 1940 ar fi fost utilizate împotriva acestuia. în consecinţă. fie. pentru acesta din urmă. constatând în decizia sa din 30 august 1958 cu privire la admisibilitatea cererii că reclamantul epuizase căile interne de recurs. însoţită de garanţiile menţionate mai sus. că orice persoană deţinută în temeiul legii din 1940 se putea plânge în faţa acestei Comisii. plus la aceasta. R. Lawless. Lawless că va fi eliberat dacă îşi va lua în scris angajamentul de a „respecta Constituţia şi legile Irlandei” şi de „a nu adera. Guvernul irlandez l-a informat pe G. pe care G. în ceea ce priveşte cazul particular al dlui G. apare ca o măsura strict limitată la exigenţele situaţiei. acordată în mod public de către Guvern. într-o ţară democratică precum este Irlanda. că. R. în sensul articolului 15 (art. o obligaţie juridică de a elibera toate persoanele care şi-ar fi asumat angajamentul în cauză. că. detenţia fără judecată astfel precum a fost instituită prin legea din 1940. obliga Comisia de Detenţie să-şi exercite activitate. fie că era sau nu. Guvernul a anunţat public că va elibera orice persoană deţinută care îşi va lua angajamentul de a respecta Constituţia şi legea şi de a nu se implica în activităţi ilegale. în luna decembrie 1957. propunerea. la începutul detenţiei sale în temeiul legii nr. într-o altă formă. R. în sensul articolului 18 (art. Lawless a acceptat-o. la acea dată. imediat după arestare. în sensul articolului 15 (art. condamnarea sa pentru portul de documente compromiţătoare.R.A. (c) Cu privire la chestiunea dacă măsurile derogatorii de la obligaţiile decurgând din Convenţie nu erau „în contradicţie cu celelalte obligaţii decurgând din dreptul internaţional”.

că. paragraful 3 (art. 15-3). cu toate că nici Comisia. 42. că la această scrisoare erau anexate textele declaraţiei făcute în acest sens de Guvernul irlandez şi a legii din 1940 propriu-zise. în sensul articolului 15 paragraful 3 (art. trebuie să informeze în mod complet Secretarul General al Consiliului Europei cu privire la măsurile luate şi motivele care le-au inspirat şi trebuie. printre altele. 19) şi poate să examineze din oficiu dacă condiţia sus-menţionată a fost respectată în speţă. pe de o parte. dreptul la derogare. 15-1). Considerând că. conform căruia derogarea. pentru a justifica detenţia fără judecată. că Guvernul irlandez a precizat în scrisoare că măsura în cauză „devenise necesară pentru a împiedica săvârşirea delictelor contra păcii şi ordinii publice şi menţinerea de forţe militare sau armate. R.despre intrarea în vigoare la 8 iulie 1957 a Titlului II al legii din 1940 (Offences against the State (Amendment) Act). 15-3) din Convenţie. 41. că Delegatul principal al Comisiei a menţionat. chiar dacă ar fi fost notificata în modul corespunzător Secretarului General al Consiliului Europei la 20 iulie 1957. în cursul procedurii în faţa Curţii un al treilea argument al dlui G. nici Guvernul irlandez nu au făcut referinţă. ea nu definea corect natura măsurii luate de către Guvern. 44. altele decât cele autorizate de Constituţie”. Curtea are misiunea de a asigura respectarea angajamentelor Părţilor Contractante rezultând din Convenţie (articolul 19 al Convenţiei) (art. iar. 40. Considerând că în speţă Guvernul irlandez a adresat la 20 iulie 1957 o scrisoare Secretarului General al Consiliului Europei prin care îl informa – precum este menţionat în aceasta: „în conformitate cu articolul 15 (3) (art. pe de altă parte. la această dispoziţie. Cu privire la chestiunea dacă scrisoarea adresată de către Guvernul irlandez Secretarului General al Consiliului Europei la 20 iulie 1957 constituie sau nu o informare oficială suficientă în sensul articolului 15. 15-3) din Convenţie” . existenţa unei stări de război sau a unui alt pericol public ameninţând viaţa naţiunii. de asemenea. un Stat Contractant care exercită. paragraful 3 (art.LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 39. în cadrul procedurii. Lawless a contestat în faţa Comisiei dreptul Guvernului irlandez de a invoca scrisoarea din 20 iulie 1957 în calitate de informare de derogare valabilă în sensul articolului 15. Considerând că articolul 15 paragraful 1 (art. chiar dacă s-ar considera că scrisoarea constituie un astfel de aviz. Considerând că. nu era opozabilă persoanelor aflate 32 . ea nu invoca. R. paragraful 3 (art. având în vedere faptul că. Considerând că Curţii nu i-a fost adus la cunoştinţă nici un element care i-ar permite să aprecieze că măsurile luate de Guvernul irlandez prin derogare de la Convenţie ar fi fost în contradicţie cu alte obligaţii decurgând pentru acest Guvern din dreptul internaţional. 15-3) din Convenţie. Considerând că G. aceasta nu corespunde cerinţelor formale ale articolului 15. 43. că el a afirmat în substanţă în faţa Comisiei: că scrisoarea nu avea deloc caracterul unui aviz de derogare. 15-3) al Convenţiei. în conformitate cu paragraful 1 al aceluiaşi articol (art. Lawless. 15-1) din Convenţie nu autorizează o Înaltă Parte Contractantă să ia măsuri derogatorii de la Convenţie decât cu condiţia ca acestea să nu fie „în contradicţie cu celelalte obligaţii decurgând din dreptul internaţional”. deoarece Guvernul nu a expediat-o cu intenţia de a notifica un adevărat aviz de derogare. să-i semnalizeze data la care aceste măsuri au încetat să fie în vigoare.

cu titlu subsidiar. în special al treilea argument invocat de G. 45. Considerând că Comisia şi-a exprimat opinia precum că Guvernul irlandez nu a înregistrat nici o întârziere de a informa Secretarul General al Consiliului Europei despre punerea în vigoare a măsurilor speciale referindu-se explicit la articolul 15. Că în consecinţă. în plus. paragraful 3 (art. 15-3) din Convenţie sau. 33 . că scrisoarea din 20 iulie 1957 constituia o informare suficientă în sensul articolului 15. în măsura în care această derogare era invocată de Guvernul irlandez pentru perioada anterioară datei de 23 octombrie 1957. în ceea ce priveşte. că. 15-3) din Convenţie. 46. pentru aceste. Convenţia nu conţine nici o dispoziţie specială care ar obliga Statul Contractant interesat să promulge pe teritoriul său avizul de derogare pe care l-a adresat Secretarului General al Consiliului Europei. Considerând că. 48. Din aceste considerente. Delegaţii Comisiei au adăugat. că. că. 15-3) nu au fost suficient respectate în speţă. Considerând că Curtea este chemată să examineze. 15-3) nu privează Guvernul irlandez de dreptul de a invoca în mod valabil paragraful 1 al aceluiaşi articol 15 (art. dacă. Guvernul irlandez a adus aceste informaţii la cunoştinţa Secretarului General la doar douăsprezece zile de la punerea în vigoare a măsurilor derogatorii de la obligaţiile decurgând din Convenţie. paragraful 3 (art. în al doilea rând. dată la care aceasta ar fi fost publicată pentru prima oară în Irlanda. fără a obliga statul interesat să promulge avizul de derogare în dreptul său intern. paragraful 3 (art. 47. că. să declare că. cât şi cu privire la motivele care le-au determinat. Guvernul irlandez a invitat Curtea să declare. că la scrisoarea din 20 iulie era anexat textul legii nr. astfel Guvernul irlandez a informat suficient Secretarul General al Consiliului Europei despre măsurile luate şi motivele care le-au determinat. 15-3) din Convenţie. 2 din 1940 (Offences against the State (Amendment) Act) şi cel al declaraţiei emise la 5 iulie şi publicată la 8 iulie 1957 cu privire la punerea în vigoare a Titlului II al legii precitate. în concluzie. că termenii scrisorii din 20 iulie 1957 şi ai declaraţiei cu privire la punerea ei în vigoare. altele decât cele autorizate de Constituţie”. că articolul 15. potrivit paragrafului 3 al articolului 15 (art. în prezenta cauză. Guvernul irlandez şi-a îndeplinit obligaţiile în calitate de Parte la Convenţie. Secretarul General al Consiliului Europei a fost informat în modul corespunzător atât cu privire la măsurile luate. Curtea constată că în prezentul caz. în scrisoarea din 20 iulie s-a precizat că măsurile au fost luate „pentru a împiedica săvârşirea infracţiunilor contra păcii şi ordinii publice şi menţinerea de forţe militare sau armate. că. că Curtea reţine. paragraful 3 (art. în concluziile sale finale. 15-3) din Convenţie. Lawless. în primul rând. în cadrul procedurii în faţa Curţii. 15-3) din Convenţie cere doar ca Secretarul General al Consiliului Europei să fie informat cu privire la măsurile derogatorii luate. în sensul paragrafului 3 al articolului 15 (art. erau suficienţi pentru a informa Secretarul General cu privire la natura măsurilor luate şi că. R. în corespundere cu opinia Comisiei. 15-1).Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ sub jurisdicţia Republicii Irlanda. ea nu consideră că dispoziţiile articolului 15. constatând că scrisoarea din 20 iulie nu conţinea o expunere detaliată cu privire la motivele care au determinat Guvernul irlandez să ia masurile derogatorii. în această privinţă. nici o dispoziţie a paragrafului 3 menţionat (art. că notificarea a fost făcută astfel fără întârziere.

în iulie 1957. Cassin Preşedinte P. R. judecător. 7) din Convenţie nu a fost încălcat. (ii) Decide că detenţia dlui G. (iv) Decide că detenţia dlui G. 34 . opinia sa separată. Decide. 15) din Convenţie. 1940). nu-şi găseşte temeiul juridic în articolele 5 şi 6 (art. în consecinţă. în unanimitate. la întâi iulie o mie nouă sute şaizeci şi unu. 2 din 1940 (Offences against the State (Amendment) Act. Lawless fără judecata de la data de 13 iulie până la 11 decembrie 1957. art. 5.LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ CURTEA.M. Semnat: R. paragraful 3 (art. Maridakis.C. în temeiul articolului 4 al legii nr. că faptele constatate în prezenta cauză nu relevă o încălcare din partea Guvernului irlandez a dispoziţiilor Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. la sediul Consiliului Europei la Strasbourg. paragraful 2 din Regulamentului Curţii. Modinos Grefier Dl G. Parafat: R. (iii) Decide că articolul 7 (art. (i) Respinge excepţia de inadmisibilitate ridicată de Guvernul irlandez în baza articolului 17 (art. Lawless de la data de 13 iulie până la 11 decembrie 1957 a fost întemeiată pe dreptul de derogare exercitat în mod corespunzător de către Guvernul irlandez. că G. 15-3) din Convenţie. potrivit articolului 50. R. Parafat: P. 6) din Convenţie. Decide. Lawless nu are dreptul la reparaţie. R. 17) din Convenţie. alăturându-se dispozitivului hotărârii. anexează. prin urmare. potrivit articolului 15 (art. (v) Decide că comunicarea adresată de Guvernul irlandez Secretarului General al Consiliului Europei la 20 iulie 1957 a constituit o notificare suficientă în sensul articolului 15. Făcut în limbile franceză şi engleză. textul francez fiind autentic.

15) din Convenţie. care prevede crearea unei Comisii împuternicite să examineze temeiurile detenţiei oricărei persoane care i se adresează cu o cerere în acest sens. susceptibile de a spori pericolul public ameninţând viaţa naţiunii.A. Guvernul Irlandei a notificat Secretarului General al Consiliului Europei. 15) din Convenţie. Postulând acest drept de protecţie. ca să o facă „în măsura strictă în care situaţia o cere şi cu condiţia ca aceste măsuri să nu fie în contradicţie cu alte obligaţii care decurg din dreptul internaţional.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ OPINIA SEPARATĂ A DLUI G. orice Înaltă Parte Contractantă poate lua măsuri care derogă de la obligaţiile prevăzute de prezenta convenţie. pentru a face faţă acestui pericol.” cu condiţia. Guvernul irlandez. Atunci când un stat este angajat într-o luptă pe viaţă şi pe moarte. el acţionează în limitele impuse statului de articolul 15 (art. MARIDAKIS Guvernul Irlandei nu a încălcat dispoziţiile articolului 15 (art. legea din 1940 cu privire la modificarea legii din 1939 cu privire la atentatele contra securităţii statului (Offences against the State (Amendment) Act.”. Legea. în conformitate cu articolul 15. 15). de altfel. Convenţia prescrie în acest articol (art. potrivit articolului 15 (art. decizia de a pune în vigoare legea din 1940 prin scrisoarea din 20 iulie 1957. dacă. de asemenea. potrivit cărora legea din 1940 permite arestarea. a dobândit caracterul de pericol public ameninţând viaţa naţiunii. Prin „pericol public ameninţând viaţa naţiunii” se înţelege o situaţie absolut excepţională. 35 . 15) din Convenţie.R. Din aceasta rezultă că legea din 1940 privind modificarea legii din 1939 cu privire la atentatele contra securităţii statului este. erau întrunite în ceea ce priveşte persoana reclamantului. O Comisie specială cercetează motivele care au dus la arestarea persoanei. Din totdeauna Guvernul irlandez a luptat contra I. De asemenea.R. pentru a preveni actele I. paragraful 3 (art. cât şi relaţiile cu statele străine. începând cu 8 iulie 1957. care pune sau ar putea eventual pune în pericol funcţionarea normală a ordinii publice stabilite în conformitate cu voinţa cetăţenilor manifestată în mod legal. în „măsura strictă în care situaţia o cere”. nimeni nu-i poate cere să renunţe la măsurile de excepţie extraordinare: salus rei publicae lex est. a pus în aplicare. onoarea de a va atrage atenţia asupra articolului 8 al legii. Rămâne de examinat dacă condiţiile prealabile.A.R. 1940). Deci. nu privează persoana arestată de anumite garanţii. care astfel este protejată împotriva oricărei arestării arbitrare. Comisia prevăzută de articolul precitat a fost creată la 16 iulie 1957.” Totuşi. această derogare nu depăşeşte „măsura strictă în care situaţia o cere”. totuşi. 15) că „în caz de război sau de alt pericol public ce ameninţă viaţa naţiunii. în care declara: „Am. Guvernul adoptă o lege autorizând arestarea oricărei persoane în privinţa căreia există motive temeinice de a bănui că are legături cu aceasta organizaţie clandestină şi ilegală.A. Anume din acest principiu rezultă dispoziţia articolului 15 (art. estimând că în iulie 1957 activitatea I. 15-3). atât în ceea ce priveşte situaţia din interiorul frontierelor.

articolele 5. art.LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Fără îndoială. art. a securităţii naţionale. În plus. 5.A era în regres. obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile recunoscute persoanei (articolul 13) (art. 4-3-c. Aceasta rezultă cu claritate din enumerarea cazurilor în care. Guvernul irlandez. 10). dacă fiecare stat recunoaşte oricărei persoane aflate sub jurisdicţia sa drepturile şi libertăţile definite în titlul I al Convenţiei (articolul 1) (art. Este adevărat că în iulie 1957 activitatea I. ar fi eventual puterea statului de a-i cere reclamantului o repudiere a convingerilor sale politice pentru realizarea cărora acesta s-a angajat să lupte în calitate de membru al I. Şi aceste cazuri sunt anume cele de apărare a securităţii publice. 6. anume angajamentul de a respecta de acum înainte Constituţia şi legile Irlandei. Mai mult. Astfel. potrivit căruia orice persoană are dreptul la libera exprimare. din textul aceluiaşi articol (art. că el ar fi putut să participe în continuare la acte favorizând obiectivele acestei organizaţii. art. statul este autorizat să limiteze exerciţiul unor drepturi individuale sau chiar să priveze persoana de acest exerciţiu. face parte din campania generală pe care Guvernul irlandez o declanşase pentru a reprima activitatea acestei organizaţii ilegale şi clandestine.R.A. articolul 9 paragraful 2. art. O astfel de cerinţă ar fi cu siguranţă contrară articolului 10 (art. 2-2-c. art. din care rezultă perspectiva activităţii pe care aceasta ar putea-o eventual desfăşura pe viitor. 8 paragraful 2.R. 10). bănuind. în iulie 1957. ceea ce ar trebui să fie considerat drept incompatibil cu Convenţia. în termenii majorităţii articolelor.R. este important ca el să nu fie interpretat izolat.R. indiferent de convingerile sale intime sau chiar declarate. Pentru a aprecia acest fapt la justa sa valoare. Nu am putea considera drept contrară Convenţiei condiţia pusă de Guvernul irlandez pentru eliberarea reclamantului.R. ci în corelaţie cu activitatea anterioară a I. Arestarea reclamantului.A. Anume din acest principiu se in36 . cert faptul că I. chiar şi în ipoteza în care reclamantul menţionat ar fi încetat să fie membru al I. reclamantul era membru al I.R. articolul 4 paragraful 3 (c). Această condiţie nu ar aduce cu nimic atingere demnităţii persoanei umane şi nu ar putea fi considerată drept o încălcare a obligaţiilor ce le revin statelor potrivit Convenţiei. dacă ţinem cont de faptul că reclamantul era un fost membru al I. 1). 6.A. în plus.A era o organizaţie ilegală şi clandestină împotriva căreia Guvernul irlandez nu a încetat niciodată să lupte. Guvernul irlandez se limitează la a-i cere reclamantului. 9-2. a integrităţii teritoriale şi de asigurare a garanţiei ordinii (articolul 2 paragraful 2 (c). din respect pentru persoană. dar acest declin al activităţii nu era decât un act deliberat al organizaţiei.13).A.R. articolul 11 paragraful 2) (art. 11-2). Dar. la libertatea opiniei şi la libertatea de a primi sau comunica informaţii sau idei. 8-2. Este. persoana are şi ea obligaţia reciprocă. pentru a-i reda libertatea. de asemenea. rezultă că angajamentul pe care Guvernul îl cerea reclamantului înainte de a-i reda libertatea. de a se comporta loial în privinţa statului şi nu poate fi considerată ca fiind absolvită de această obligaţie. a aplicat în mod legal legea din 1940 în privinţa reclamantului. De fapt. art. simpla asigurare că acesta va recunoaşte de acum înainte „Constituţia şi legile Irlandei”.A. dacă îşi asumă. face parte din însuşi spiritul Convenţiei.

prin care cerea „ca chestiunea menţinerii în detenţie să fie examinată de o Comisie specială creată în temeiul articolului 8 din legea din 1940”. reclamantul a introdus un recurs în faţa Înaltei Curţi şi Curţii Supreme şi a refuzat. nu a făcut decât să-i reamintească respectarea obligaţiei de loialitate faţă de puterea instituită. privat de libertatea sa. în acest timp. să dea asigurarea pe care Guvernul o punea drept condiţie prealabilă eliberării. Din cele expuse rezultă că nu ar putea fi reproşat legii din 1940 cu privire la modificarea celei din 1939. şi că la 16 iulie 1957 el a fost informat că va fi eliberat dacă îşi va asuma în scris angajamentul de „a respecta Constituţia şi legile Irlandei şi de a nu adera nici sprijini nici o organizaţie declarată ilegală în temeiul legii din 1939 cu privire la atentatele contra securităţii statului”. cererea reclamantului nu poate fi declarată inadmisibilă. şi-a asumat angajamentul verbal de a nu se implica în nici o activitate ilegala. în sensul legilor din 1939 şi 1940 cu privire la atentatele contra securităţii statului. s-au pronunţat în defavoarea reclamantului. De fapt. art. şi nu a adus nicicum atingere drepturilor şi libertăţilor prevăzute de Convenţie. fără îndoială deoarece aştepta rezultatul petiţiei pe care o prezentase la 8 septembrie 1957. Curtea Supremă. În perioada din 16 iulie până la 10 decembrie 1957. Rezultă că nu mai este cazul să se examineze fondul alegaţiei potrivit căreia Guvernul irlandez ar fi încălcat obligaţiile ce-i revin din aceste ultime dispoziţii. 17) din Convenţie. 1 (c) şi 3 (art. Pe de altă parte. reclamantul a refuzat să facă această declaraţie. în apel. 5-1-c. 9). şi anume. Curtea Supremă a emis hotărârea sa motivată la 3 decembrie 1957 şi Comisia de detenţie şi-a reluat şedinţele la 6 şi 10 decembrie 1957. solicitându-i reclamantului asigurarea respectării unei conduite conforme Constituţiei şi legilor Irlandei. Pe parcursul întregii perioade de timp scurse de la arestarea sa (11 iulie 1957) până la 10 decembrie 1957.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ spiră rezervele şi limitările precitate la drepturile garantate de Convenţie. de asemenea. că ar fi incompatibilă cu articolul 15 (art. Din cele expuse supra rezultă că Guvernul irlandez. în faţa Comisiei de detenţie. Anume atunci reclamantul. 17) vizează să elimine orice interpretare a clauzelor Convenţiei ce ar tinde să denature37 .17. 17) din Convenţie. 5-3). deoarece aştepta rezultatul cererii pe care o adresase la 8 septembrie 1957 Înaltei Curţi a Irlandei prin care solicita. pronunţarea unei ordonanţe condiţionate de habeas corpus ad subjiciendum. Acţionând în acest fel. şi. în temeiul articolului 40 al Constituţiei. libertăţii conştiinţei garantată de articolul 9 (art. acest articol 17 (art. 15) din Convenţie şi rezultă că măsurile stabilite prin această lege constituie derogări conforme rezervelor formulate la articolul 5 alin. Şi tot acelaşi principiu general al dreptului era enunţat în adagiul roman: nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest (Digestorum 50.134 paragraful 4) (nemo turpitudinem sunam allegans auditur). Este adevărat că reclamantul a fost arestat la 11 iulie 1957 potrivit legii din 1940. în temeiul articolului 17 (art. Înalta Curte şi. reclamantul nu ar putea să se plângă că ar fi fost. Şi din acest spirit anume se inspiră articolul 17 (art. atâta timp cât cauza era încă în instanţă.

indiferent de ilegalitatea ce ar putea fi reproşată comportamentului acestuia. nu poate fi considerat ca desfăşurând activităţi interzise de articolul 17 (art. Semnat: G. Maridakis 38 . Reclamantul. ca fiind inadmisibilă. aşa precum este definit în Preambulul său.LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ ze drepturile şi libertăţile garantate de ea şi a le face să servească tendinţelor sau activităţilor contrare spiritului Convenţiei. 17) astfel încât cererea sa să poată fi respinsă. în baza aplicării acestui text.

la originea căruia se află o cerere introdusă contra Republicii Austria. 1936/63) HOTĂRÂRE 27 iunie 1968 În cauza „Neumeister”. Eissen. H. Pronunţă următoarea hotărâre: PROCEDURA 1. Zekia. Mosler. dl Fritz Neumeister. constituită. dintr-o cameră compusă din următorul complet: Dnii H. Guvernul Republicii Austria (în continuare „Guvernul”) a sesizat de asemenea Curtea cu această cauză. M. 25) din Convenţie. potrivit prevederilor articolului 43 (art. H. Judecător ad-hoc precum şi dl M. Cauza „Neumeister” a fost deferită Curţii de Comisia Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Comisia”) printr-o cerere care datează cu 7 octombrie 1966. cu care cetăţeanul austriac. Grefier adjunct. Bilge. Rolin.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ NEUMEISTER contra AUSTRIEI (Cererea nr.-A. 43) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare „Convenţia”) şi ale articolelor 21 şi 23 din Regulamentul Curţii. Cererea Comisiei – care era însoţită de raportul său potrivit articolului 31 (art. Preşedinte A. Balladore Pallieri. S. La 11 octombrie 1966. G. Holmbäck. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 31) din Convenţie – şi cererea Guvernului au fost depuse la Grefa Curţii în termen de 39 . Schima. a sesizat Comisia la 12 iulie 1963 în temeiul articolului 25 (art.

48). 2. 47). preşedintele Camerei a fixat pentru 4 ianuarie 1968 data deschiderii procedurii orale. art. 13 şi 14 februarie 1968. în prezenţa grefierului adjunct.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ trei luni oferit de articolele 32 § 1 şi 47 (art. La 10 martie 1967. dl René Cassin. 46) din Convenţie. La 18 decembrie 1967. preşedintele Camerei a împuternicit grefierul să invite Guvernul şi Comisia să prezinte anumite acte care au fost anexate la dosar respectiv la 23 ianuarie şi la 5 februarie 1968. preşedintele Camerei a prelungit termenul acordat Guvernului până la 1 mai 1967. că depunerea memoriului ca răspuns al Comisiei va fi cel târziu până la 1 septembrie 1967. 44. cu condiţia ca acesta să asigure interpretarea în franceză sau în engleză a pledoariilor şi declaraţiilor lor (articolul 27 § 2 din Regulament). Potrivit ordonanţei menţionate din 4 ianuarie 1968. profesor emerit la Facultatea de Drept a Universităţii din Viena şi membru al Academiei de Ştiinţe din Austria. 3. 40 . dl Alfred Verdross. Preşedintele Camerei a consultat. şase din cei şapte judecători din Camera menţionată. opinia agentului guvernamental. Ele făceau trimitere la articolele 44 şi 48 (art. preşedintele Curţii. la 22 noiembrie 1966. 5. în calitate de judecător ad-hoc. Comisia va putea depune un contra-memoriu într-un termen care va fi specificat ulterior. dar îmbolnăvirea bruscă a doi judecători l-a motivat să amâne dezbaterile pentru 12 februarie 1968 printr-o ordonanţă din 4 ianuarie 1968. La 24 noiembrie 1967. Preşedintele Camerei a refuzat această cerere. 4. pentru a judeca această cauză pe dl Hans Schima. 43) din Convenţie. a desemnat prin tragere la sorţi. făcea parte din oficiu. Memoriul Guvernului a parvenit la Grefă la 27 aprilie 1967. precum şi cea a delegaţilor Comisiei cu privire la procedura ce va urma. În aceeaşi zi el a decis printr-o ordonanţă că Guvernul trebuie să prezinte un memoriu până la 25 martie 1967 şi că după ce va primi acest memoriu. 6. reprezentanţii şi avocaţii acestuia să utilizeze limba germană în timpul acestei proceduri. 7. În legătură cu faptul că judecătorul Verdross nu putea participa. La 13 ianuarie 1968. potrivit articolului 43 (art. în egală măsură preşedintele a desemnat prin tragere la sorţi trei judecători supleanţi. La 7 noiembrie 1966. În acelaşi timp. Un judecător şi un judecător supleant au informat preşedintele Camerei că nu puteau să participe la audiere şi preşedintele Curţii la 17 ianuarie 1968 a desemnat prin tragere la sorţi doi judecători supleanţi. iar cel al Comisiei la 3 august 1967. judecător ales din partea Austriei. art. Guvernul a desemnat la 12 februarie 1968. Printr-o ordonanţă din 12 octombrie 1967. precum şi la declaraţia prin care Guvernul a recunoscut jurisdicţia obligatorie a Curţii în temeiul articolului 46 (art. Guvernul a prezentat o cerere de amânare a audierilor. el a precizat. a autorizat agentul. urmare a unei cereri din partea Guvernului. şedinţele publice s-au desfăşurat la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg la 12. Camera. 32-1.

născut la 19 mai 1922. pot fi rezumate astfel: 3. Faptele cauzei. 5 § 4 şi 6 § 1 (art. preşedintele Camerei a declarat închiderea dezbaterilor. Sórensen. E.din partea Comisiei: Dl Dnii M. Dl Fritz Neumeister. care avea aproximativ două sute de angajaţi. Pahr. ministerialsekretär al Cancelariei federale. domiciliat în Viena unde era proprtietar şi director al unei mari întreprinderi de transporturi „Internationales Transportkontor” sau „ITEKA”. în privinţa a cinci indivizi printre care Lothar Rafael. S. astfel precum rezultă din raportul Comisiei. 5-4. delegaţi. Curtea a pronunţat următoarea hotărâre. La 11 august 1959. W. 4. din memorii. de fapt. ÎN FAPT 1. la 14 şi 15 februarie 1968. Fawcett. agent.T.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ În faţa Curţii s-au înfăţişat: . 9. P. Curtea a audiat declaraţiile ambelor părţi şi concluziile lor. Cererea Comisiei de deferire a cauzei şi cererea Guvernului au drept obiect de a supune cauza Neumeister spre examinare Curţii. . 5-3. delegat principal. Curtea a invitat. Curtea a adresat agentului guvernamental şi reprezentanţilor Comisiei o serie de întrebări la care ei au răspuns la 13 şi 14 februarie 1968. Eustathiades şi J. Serviciul fiscal al primului cartier din capitală a denunţat (Anzeige) la procuratură persoanele vizate: acesta bănuia că unele persoane au comis o frau41 . Herbert Huber şi Franz Schmuckerschlag şi o anchetă (Vorerhebungen) în privinţa lui Fritz Neumeister şi a altor trei persoane. art. 6-1) din Convenţie. avocaţi. actele şi documentele prezentate şi declaraţiile orale ale reprezentanţilor respectiv ai Comisiei şi ai Guvernului. şi R. După ce a deliberat cu uşile închise. Procuratura (Staatsanwaltschaft) din Viena a solicitat Tribunalului penal regional (Landesgericht für Strafsachen) al acestui oraş să iniţieze o anchetă preliminară (Voruntersuchung) cu aplicarea arestării imediate. Legationssekretär la Ministerul federal al afacerilor externe. cetăţean austriac. Nettel.E. 8. 2.din partea Guvernului: Dl asistat de Dl Dl La 13 februarie 1968. art. Guvernul şi Comisia să prezinte o nouă serie de acte care au fost anexate ulterior la dosar. Sektionsrat al Ministerului federal al justiţiei. astfel încât aceasta să poată decide dacă faptele cauzei denunţă sau nu o încălcare a obligaţiilor asumate de Republica Austria în temeiul prevederilor articolelor 5 § 3. Linke. şi C. În ajun. La 14 februarie1968.

În Austria. dl Besau.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ dă fiscală obţinând în mod nelegitim în perioada 1952 .1958. 6. el a protestat invocând nevinovăţia sa. dar o escrocherie (Betrug) în sensul articolului 197 din Codul penal. Neumeister a fost plasat a doua zi sub arest preventiv în legătură cu cazul Rafael şi alţii (24 a Vr 6101/59). el a luat cunoştinţă de acţiunile menţionate ale procuraturii. dar a adresat instanţei o scrisoare lungă de mai mult de treizeci de pagini. Aceste două sume au fost modificate de atunci. 21 aprilie şi 24 aprilie 1961. 6 b Vr 8622/60) pentru care el se afla în detenţie de douăzeci de zile. La 12 mai 1961. În timpul interogării sale. 5. un act de genul acesta nu constituie o simplă infracţiune fiscală. 19 aprilie. cu titlu de ajutor pentru exportare (Ausfuhrhändlervergütung şi Ausfuhrvergütung). În acelaşi timp. 2 martie. acesta s-a finisat cu achitarea celor opt preveniţi. 20 aprilie. la 27 februarie. Din cele 67 de pagini ale proceselor verbale. i-a fost notificat despre liberarea sa provizorie într-o cauză de fraudă vamală (nr. Potrivit dispoziţiilor din dreptul austriac (ständige Geschäftsverteilung). Pedeapsa prevede „închisoare cu regim sever” de la cinci la zece ani dacă suma depăşeşte 10 000 de şilingi şi dacă infractorul a dat dovadă de „o obrăznicie sau o şiretenie deosebită” sau dacă el este un escroc ordinar (articolul 203). rezultă că judecătorul de instrucţie l-a informat în detalii despre declaraţiile depuse împotriva sa de mai mulţi coinculpaţi. în sensul austriac al acestui cuvânt. Prin urmare. La cererea procuraturii din Viena (22 februarie 1961). prin sentinţa din 29 martie 1963 a Tribunalului penal regional din Viena. cauza Stögmüller. în calitate de bănuit (Verdächtigter). Acesta din urmă fugise în străinătate. în faţa judecătorului de instrucţie. a mai mult de 54 500 000 şilingi a impozitului pe venit (Umsatzsteuer). Reclamantul şi-a explicat comportamentul său în detalii. „rambursarea”. care a durat o oră şi un sfert. de la 13 februarie 1959. conducerea cercetării şi anchetei intentate de procuratură a fost repartizată în mod automat la 17 august 1959. 8. Acest alt caz nu este examinat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. reclamantul a fost interogat în calitate de inculpat („Beschuldigter”. La 21 ianuarie 1960. escrocheria devine o crimă (Verbrechen) dacă suma prejudiciului cauzat sau scontat depăşeşte 1500 de şilingi. 7. în care îl acuza pe Neumeister. Leopold Brunner şi Lothar Rafael. Neumeister s-a înfăţişat pentru prima dată. interogările se desfăşurau de regulă în prezenţa unui inspector fiscal (Finanzoberrevisor). de o altă mare cauză de escrocherie. judecătorului de instrucţie Leonard care se ocupa deja. judecătorul de instrucţie a decis la 23 februarie 1961 să iniţieze o anchetă preliminară în privinţa lui Neumeister şi a dispus aplicarea arestului preventiv a acestuia (Untersuchungsschaft). Walter Vollman (fost director al sucursalei pe care ITEKA o avea la Salzbourg). În timpul detenţiei sale. dintre care Franz Scherzer. menţinută la 14 aprilie 1964 de Curtea Supremă din Austria (Oberster Gerichtshof). iar că alte persoane – în special Neumeister – a participat la aceste afaceri în calitate de complice (als Mitschuldige). poziţie care ulterior pare să fi fost menţinută de acesta. Potrivit articolului 200. ele se ridică acum la 2500 şi 25 000 de şilingi respectiv. Neumeister a beneficiat de o măsură de liberare provizorie pe cuvânt: el a depus jurământul (Gelöbnis) potrivit prevederilor articolului 191 din 42 . în înţelesul austriac al acestui cuvânt). 18 aprilie.

el vânduse ITEKA. că dl Neumeister va reveni după călătoria sa în Finlanda. el a făcut o călătorie de câteva zile la Sarre. dumneavoastră cunoaşteţi că un judecător nu trebuie să se lase influienţat de sentimente. rezultă că Neumeister menţinea negările sale de nevinovăţie. care a depus grave acuzaţii în adresa lui Neumeister. Cu această ocazie au fost redactate cincizeci de pagini de procese-verbale. În ianuarie 1962. Confruntarea lui Neumeister cu Rafael s-a desfăşurat la poliţia economică din Viena la 10 şi 11 iulie 1962. cu autorizaţia judecătorului de instrucţie. Lothar Rafael a fost extradat în Austria la 21 decembrie 1961 de ministrul justiţiei din Renania din Nord-Westfalia fiind deferit la cererea autorităţilor austriece în acest sens. 9. eram convins. Reclamantul afirmă că în perioada care s-a scurs până la cea de-a doua arestare a sa. pentru că eu aveam acest sentiment – subliniez: sentimentul -. În iulie 1961. În perioada procesului cu privire la cazul de fraudă vamală (6 b VR 8622/60). 5 şi 6 iulie 1962. Fiind arestat la 22 iunie 1961 la Paderborn (Republica Federativă a Germaniei). Apoi. el le-a contestat cu vehemenţă. paragraful 12 infra). firma Scherzinger care avea trei angajaţi. Personal. La începutul lunii februarie 1962. 4. în primăvara anului 1962. dar nu a depus cauţiune. care au fost plătiţi în patruzeci şi opt de luni – însă el a fondat o mică întreprindere de transporturi. dlor din Comisie. că dorea să plece iarăşi în Finlanda cu familia sa în perioada lunii iulie. Neumeister a fost interogat de judecătorul de instrucţie în prezenţa inspectorului fiscal Besau. de asemenea cu acordul acestui magistrat. 11. Fiind ascultat în calitate de martor la 7 iulie 1965. La 3.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Codul de procedură penală. În dimineaţa zilei de 12 iulie. După eliberarea sa. în ianuarie 1962. Neumeister l-a informat pe judecătorul de instrucţie. în aparenţă la un preţ de nimic – aproximativ 700 000 şilingi. Dle Preşedinte. judecătorul de instrucţie a comunicat lui Neumeister că procuratura se opunea plecării sale prevăzute pentru data de 15 în Finlanda. Judecătorul de instrucţie nu a avut pentru moment obiecţii. Această lege m-a impus. el l-a vizitat deseori de bună voie pe judecătorul de instrucţie. Din cele douăzeci şi două de pagini ale proceselor verbale. Procuratura a atacat în zadar această decizie în faţa Curţii de Apel (Oberlandesgericht) din Viena. reclamantul a revenit la activităţile sale profesionale. Luând cunoştinţă cu declaraţiile făcute în privinţa sa de către diferiţi martori şi inculpaţi. Neumeister a plecat în Finlanda. pentru a-şi petrece vacanţa împreună cu soţia şi cei trei copii ai lor. de o subcomisie a Comisiei Europene a Drepturilor Omului. 10. acesta a anunţat reclamantul că va fi probabil confruntat cu Rafael în luna iunie şi că el nu trebuia să renunţe pentru aceasta la planurile sale de vacanţă în străinătate. judecătorul de instrucţie a prezentat referitor la aceasta următoarele precizări: „Ceea ce susţin acum este un pic mai dificil pentru mine. (12 iulie 1962. în special de Rafael. dat fiind că nici un acord de asistenţă juridică sau de extrădare nu există ca atare între Austria şi Finlanda. însă doar de lege. poliţia economică (Wirtschaftspoizei) din Viena l-a interogat pe Rafael. să nu 43 .

luni 16 iulie. însă nu pot. paragraful 1 din Codul de procedură penală). La 23 iulie 1962. Din aceste diverse circumstanţe. Reclamantul a atacat această decizie la 4 august 1962. 12. judecătorul de instrucţie a dispus în aceeaşi zi.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ cedez sentimentului pe care-l aveam că Neumeister va reveni. Camera Consiliului (Ratskammer) a Tribunalului penal regional din Viena a respins recursul la 13 iulie 1962. că un asemenea risc trebuie să fie apreciat în lumina unor fapte exacte şi că eventualitatea unei condamnări severe nu este suficientă în această privinţă. Poliţiştilor. nu departe de biroul său. că fostul său angajat Walter Vollmann. reclamantul a depus primul recurs împotriva mandatului de arestare din 12 iulie 1962. mandatul a dedus că exista în speţă un pericol de fugă (Fluchtgefahr). în opinia ei. Oricum. El a rugat îndată pe cea mai mare din fiicele sale. Mandatul (Haftbefehl) releva. din partea sa. fără aprobarea procuraturii. am sentimentul că veţi reveni. La 13 iulie 1962. Maria Neumeister. alineatul 2. el făcea referinţă la o hotărâre pronunţată de Curtea Con44 . el afirma că nimic nu permitea să se creadă că riscul de a fugi era real şi că el ar fi putut să fugă mai înainte dacă ar fi dorit. care venise să-l aresteze. din motive similare cu cele enunţate în mandatul litigios. arestarea lui Neumeister. aceasta s-a bazat pe declaraţiile lui Rafael care. domiciliul şi familia sa se află la Viena. el le-a declarat că avusese intenţia de a pleca a doua zi la procuratură pentru a solicita autorizaţia de a pleca în Finlanda. alineatul 2 din Codul de procedură penală cere un veritabil „risc de fugă” şi nu o simplă „posibilitate de fugă”. că persoana vizată era bănuită că săvârşise împreună cu Lothar Rafael şi alţi inculpaţi din 1952 până în 1957. să vă dau nici o autorizare. a pretins în faţa subcomisiei că judecătorul de instrucţie îi permisese să plece în Finlanda în pofida avizului negativ al procuraturii. paragraful 1. se eschiva de la urmărirea penală ascunzându-se. paragraful 1. acest document nu mai era necesar pentru a trece anumite frontiere. că avea intenţia de a petrece vacanţa în străinătate şi că eliberarea paşaportului său nu i-ar fi oferit o garanţie adecvată. pentru început. Subliniind ca întreprinderea sa. în sensul articolului 175. pentru care rezultatele anchetei s-au dovedit totuşi a fi mai puţin apăsătoare. 13. la cererea procuraturii.” Reclamantul. că recentele interogatorii ale recalmantului şi confruntarea sa cu Rafael îi arătaseră fără nici o îndoială că va trebui de acum înainte să renunţe la poziţia sa de negare certă. au înrăutăţit în mod considerabil situaţia lui Neumeister. Neumeister a fost arestat în după-amiaza zilei de 12 iulie 1962. El susţinea că articolul 175. El a adăugat că Neumeister cunoştea acuzaţiile în privinţa lui până la eliberarea sa (12 mai 1961) şi trebuia să se aştepte la o pedeapsă gravă. În special. la 12 iulie 1962. să anuleze prin telegramă biletele pe care le comandase pentru a traversa Baltica. Eu ştiu ce i-am spus la acel moment dlui Neumeister: ”Personal. o serie de acte de escrocherie care cauzaseră statului un prejudiciu de aproximativ două milioane de şilingi.” Această aprobare a fost refuzată atunci de procuratură. Neumeister s-a înfăţişat pentru câteva momente în faţa judecătorului de instrucţie care i-a notificat aplicarea arestării preventive (articolul 176. din Codul de procedură penală.

. în favoarea lipsei de pericol de fugă. şi arestul său. de altfel. .Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ stituţională (Verfassungsgerichtshof) la 8 martie 1961 (Culegere oficială de decizii a acestei Curţi. Curtea a decis că trebuia de făcut concluzia că exista pericolul de fugă. deschisese recent un magazin de confecţii pentru dame. 14. Camera Consiliului a respins cererea la 27 decembrie 1962. În aceste condiţii.că toate interesele sale profesionale şi familiale erau la Viena unde soţia sa.că suma pagubei de care era învinuit. dacă e să credem. pregătiri la care el nu dorise să renunţe fără a încerca un ultim demers în adresa procuraturii. potrivit raportului poliţiei din 12 iulie 1962. în momentul aflării sale în Finlanda. ea a adăugat că persoana vizată ştia că învinuirile îndreptate în privinţa sa s-au agravat după 12 mai 1961 şi trebuia să se aştepte la o pedeapsă gravă ţinând cont de paguba enormă cauzată şi. pe nedrept după părerea lui. o garanţie bancară de 200 000 sau. el a accentuat: . diminuase considerabil.că acest interval scurt nu-i oferea posibilitatea reală de a anula pregătirile sale de călătorie.că trecuseră câteva ore dintre înfăţişarea sa în faţa judecătorului de instrucţie. de exemplu în perioada dintre eliberarea sa (12 mai 1961) şi cel de-al doilea arest (12 iulie 1962) şi. element care pleda de asemenea. . Fiind de acord cu motivele reţinute de Camera Consiliului. el a propus pentru prima oară. paginile 80-82). a întreprins acţiuni de pregătire pentru călătorie în străinătate şi le menţinuse cu toate că judecătorul de instrucţie competent îi refuzase expres autorizaţia necesară. cu titlu subsidiar.că el nu a încercat niciodată să fugă. 45 . Curtea de Apel (Oberlandesgericht) din Viena a respins recursul (Beschwerde) la 10 septembrie 1962. . Neumeister a atacat această decizie la 15 ianuarie 1963. Reamintind că Neumeister risca o pedeapsă de la cinci la zece ani de închisoare cu regim sever (articolul 203 din Codul penal) şi trebuia să răspundă pentru un prejudiciu de aproximativ 6 750 000 şilingi. Pe lângă argumentele expuse în cererea sa din 23 iulie 1962 şi în recursul din 4 august 1962. Neumeister a introdus cea de-a doua cerere de liberare provizorie la 26 octombrie 1962. ea a estimat că prezentarea unei garanţii nu era suficientă pentru a înlătura riscul de fugă şi că nu era cazul să fie examinată suma garanţiei propuse. . Străduindu-se din nou să dovedească că pericolul de fugă lipsea. 1961.că se afla mai mult de nouă luni în detenţie preventivă (24 februarie 1961 – 12 mai 1961 şi 12 iulie 1962 – 15 ianuarie 1963).că deţinuţii implicaţi în alte cazuri mai importante îşi obţinuse eliberarea plătind o cauţiune. . în dimineaţa zilei de 12 iulie 1962. în special. în cel mai rău caz 250 000 şilingi (articolul 192 din Codul de procedură penală). de la mai mult de patruzeci de milioane de şilingi (24 februarie 1961) la puţin mai mult de unsprezece milioane şi jumătate (12 mai 1961) şi ulterior până la 6 748 510 şilingi (decizia din 27 decembrie 1962).

în principal. mai exact la 21 ianuarie 1963. Reiterând argumentele sale anterioare. . ea a relevat că situaţia nu a evoluat de atunci într-o direcţie favorabilă pentru Neumeister. 27 decembrie 1962 şi 19 februarie 1963 păstrau actualitatea lor. el a fost întotdeauna la dispoziţia judecătorului de instrucţie. 15. nici o învinuire nouă nu fusese înaintată în privinţa sa. De altfel. . De fapt. un depozit cu o valoare de peste un milion şi jumătate de şilingi. el susţinea: .că instituţia feroviară austriacă îl autorizase să construiască la Viena. Referindu-se la decizia sa din 10 septembrie 1962. La 12 iulie 1963. suma nu scăzuse până la punctul de a influenţa într-un mod decisiv asupra pedepsei la care Neumeister trebuia să se aştepte în cazul condamnării sale. dacă era necesar. care a fost completată la 16 iulie. 16. După părerea reclamantului. declaraţiile lor respective din 10 şi 11 iulie 1962. ipoteza unui pericol de fugă nu mai era plauzibilă. Curtea a conchis că pericolul de fugă rămânea atât de mare încât chiar depunerea unei garanţii eventuale nu putea fi luată în considerare (indiskutabel ist) şi că ea nu era de natură să elimine acest pericol. judecătorul de instrucţie a efectuat o nouă confruntare între Rafael şi Neumeister care confirmase. . 10 septembrie 1962. acesta a estimat că motivele reţinute în deciziile din 31 iulie 1962.că Lothar Rafael. Fără îndoială că suma prejudiciului imputată acestuia a scăzut. confruntarea a durat aproximativ un sfert de oră. încerca să amelioreze situaţia sa dând vina sa asupra altuia şi că declaraţiile sale nu meritau nici o încredere. în principal. Cu această ocazie a fost întocmit un proces-verbal de o pagină şi jumătate. el se obliga să depună jurământul (Gelöbnis) prevăzut de articolul 191 din Codul de procedură penală şi din nou propunea să depună. făcând mărturisiri (Geständiger). adică în aceeaşi zi a introducerii cererii sale în faţa Comisiei Europene a Drepturilor Omului.că după mai mult de un an de detenţie provizorie. lângă Gara de Est. Judecătorul de instrucţie a respins cererea din 23 iulie 1963.că în perioada eliberării sale (12 mai 1961) şi cel de-al doilea arest al său (12 iulie 1962). adăugând la ele în special următoarele: 46 . o garanţie bancară de 200 000 sau 250 000 şilingi. la 5 august 1963 reclamantul a sesizat Camera Consiliului a Tribunalului penal regional din Viena. Patru săptămâni mai devreme. iar actele din dosar consolidau. acuzaţiile lui Rafael în privinţa lui Neumeister.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Curtea de Apel din Viena a respins recursul la 19 februarie 1963. se prezentase spontan de cinci sau şase ori la acesta pentru a se informa despre evoluţia anchetei şi îl informase începând cu luna martie 1962 asupra intenţiei sale de a pleca în Finlanda. Neumeister a depus a treia cerere de eliberare provizorie. însă ea nu includea suma de care persoana vizată ar fi putut răspunde într-o cauză de exportare simulată de maşini (Kreisverkehr der Textilien der Firma Benistex). .că după aceasta. În legătură cu aceasta. cu un recurs în care relua multe din consideraţiile rezumate mai sus. proiect pe care el nu l-ar fi putut realiza din motivul reîncarcerării sale.

Camera Consiliului a refuzat recursul la 8 august 1963. Curtea de Apel nu s-a pronunţat asupra acestui recurs. care de altfel aveau mari şanse de a fi retrase mai devreme sau mai târziu. 47 . . dacă ar fi dorit.). reducere care putea foarte mult să se accentueze în viitor.ţinând cont de amploarea şi de complexitatea cazului. Persoana interesată sublinia de altfel: . că a lăsat în umbră chestiunea de a examina dacă.că. La 20 august 1963. Referindu-se la decizia atacată şi la cele precedente ea a remarcat în esenţă: .că fuga în străinătate nu ar fi avut nici un sens pentru o persoană de vârsta sa şi. acelaşi magistrat a minimalizat pe nedrept importanţa reducerii prejudiciului de care era învinuit Neumeister.judecătorul de instrucţie a neglijat să răspundă la mai multe din argumentele lui Neumeister şi să indice documentele justificative întru susţinerea declaraţiilor lui Rafael. deja mai mare de patrusprezece luni.că el nu avea mijloace de a-şi întreţine familia în străinătate. Plângerile sale coincideau în mare măsură cu cele pe care el le formulase la 5 august 1963. un recurs împotriva acestei decizii. etc. .că confruntarea lui Rafael şi a lui Neumeister în iulie 1962 a agravat profund situaţia acestuia din urmă şi că judecătorul de instrucţie corect a calificat importanţa efectelor care le-ar fi avut asupra reclamantului. ancheta şi procedura ulterioară se anunţa a fi extrem de lungă încât durata detenţiei preventive.că era gata să depună la tribunal documentele sale de identitate şi paşaportul. deoarece Neumeister şi-a retras apelul la 11 septembrie 1963. din considerentul că în caz de extrădare.că declaraţiile lui Rafael erau confirmate de o serie de elemente (scrisori originale. . De asemenea. depoziţiile martorilor. dar pe simple presupuneri cu privire la repercusiunile declaraţiilor lui Rafael cu privire la starea sufletească a lui Neumeister (Seelenzustand). . el a atras atenţia asupra faptului că ar fi putut cu uşurinţă să fugă. extrase de conturi. documente contabile. în perioada dintre confruntarea sa cu Rafael şi arestarea sa. Totuşi. risca să o depăşească pe cea a pedepsei eventuale dacă ar fi intervenit în scurt timp.el nu fondase decizia sa pe fapte. fără a explica de ce. . în aceste condiţii. era supus riscului de a nu i se calcula perioada aflării sale în detenţie preventivă ca parte din eventuala sa pedeapsă (aluzie la articolului 55 a) din Codul penal. el reproşa Camerei Consiliului că nu a precizat conţinutul documentelor justificative întru susţinerea acuzaţiilor lui Rafael. . În egală măsură. Neumeister a depus la Curtea de Apel din Viena. depunerea eventuală a unei garanţii nu putea fi luată în considerare (indiskutabel ist) şi nu era deloc de natură să evite pericolul de fugă. în egală măsură.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ . Neumeister ştiuse de aceste documente şi că a pierdut din vedere faptul că se scursese mai mult de şase luni de la ultima decizie a Curţii de Apel (19 februarie 1963).

Aceasta a recunoscut că argumentarea reclamantului avea o anumită valoare: reamintind că Neumeister risca o pedeapsă de la cinci la zece ani de închisoare cu regim sever. în decizia sa din 5 decembrie. fiica mai mare a lui Neumeister a adresat Ministerului justiţiei o petiţie prin care cerea eliberarea tatălui său. El a contestat încă o dată existenţa unui pericol de fugă. se bazau pe presupuneri vagi şi nu pe probe concrete şi i-a acordat pe nedrept o importanţă determinantă mărimei pagubei pretinse ca fiind cauzată statului. Câteva zile mai devreme – la 6 noiembrie 1963. susţinând că Tribunalul penal regional şi Curtea de Apel din Viena nu a apreciat niciodată bine faptele pertinente în această privinţă. el a considerat că reclamantul nu aducea nici un element de natură să justifice eliberarea sa. avocat. În timpul procedurii în faţa Comisiei. În special. sublinia că detenţia preventivă a reclamantului dura de aproape douăzeci de luni şi propunea o garanţie bancară de un milion de şilingi. Poliţia economică din Viena a adresat Tribunalului penal regional. însă că durata detenţiei preventive ar fi. potrivit oricărei probabilităţi. un raport confidenţial de unde reieşea că Maria Neumeister încercase în zadar să obţină o parte din această sumă de la un vechi client al firmelor ITEKA şi Scherzinger. în recurs se reitera despre propunerea depunerii unei garanţii bancare de un milion de şilingi. aceasta considera că o garanţie de un milion de şilingi nu ar fi fost suficientă pentru a evita pericolul de fugă. În concluzie. Neumeister a atacat această decizie la 13 decembrie 1963. peste o zi de la terminarea anchetei preliminare (paragrafele 19 şi 20 infra) – dl Michael Stern. ea a subliniat că în 48 . În această privinţă. Camera Consiliului a Tribunalului penal regional din Viena a primit recursul la 8 ianuarie 1964. Neumeister a declarat că această propunere fusese prezentată contrar voinţei sale. 27 decembrie 1962. el se plângea că Tribunalul penal nu a luat în considerare. ea propunea o cauţiune de un milion de şilingi. Referindu-se la deciziile din 31 iulie 1962. El relua aici pe scurt argumentele dezvoltate în cererile precedente. deoarece el nu era atunci în măsură să depună o garanţie cu o sumă atât de mare. dl Stern a confirmat că a acţionat în această privinţă din propria sa iniţiativă. Totuşi. Printr-o scrisoare din 14 aprilie 1964. 18. ea releva că nu se putea şti dacă el ar fi beneficiat de „dreptul de atenuare extraordinară” (ausserordentliches Milderungsrecht. articolul 265 a) din Codul de procedură penală). 19 februarie 1963 şi 8 august 1963.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 17. Judecătorul de instrucţie a respins cererea din 5 decembrie 1963. la 13 noiembrie 1963. adăugată la cea a pedepsei în caz de condamnare (articolul 55 a) din Codul penal) şi că tentativa de a fugi era foarte mult minimalizată (vesentluch verringert). de durata detenţiei preventive deja suportată. 10 septembrie 1962. Reprezentanţii Guvernului au pledat în faţa Comisiei că această propunere îl obliga pe Neumeister şi că jurisdicţiile competente nu aveau nici un motiv să gândească că ea nu reflecta voinţa sa. La 16 septembrie 1963. a depus din numele lui Neumeister cea de-a patra cerere de liberare provizorie.

în mod categoric. dl Stern a depus din numele lui Neumeister. Curtea de Apel din Viena a considerat. Printr-un recurs din 20 aprilie 1964. Din aceste motive. mărimea cauţiunii depinde nu numai de situaţia deţinutului şi de averea garantului eventual. cuantumul cauţiunii cuprinse între unul şi două milioane de şilingi. că o garanţie de un milion de şilingi ar fi epuizat resursele sale. Într-un raport din 16 martie 1964. Camera Consiliului a dispus liberarea provizorie a lui Neumeister pe cauţiune. potrivit căreia o persoană care vroia să păstreze anonimatul a acceptat să depună o cauţiune de un milion două sute cincizeci de mii de şilingi. ea a trimis cauza la Camera Consiliului subliniind că acesteia i-ar fi revenit sarcina de a determina. la două săptămâni după întocmirea rechizitoriului (paragrafele 19 şi 21 infra). Ea a adăugat că reclamantul dispunea. Camera Consiliului a redus la un milion şapte sute cincizeci de mii de şilingi cuantumul cauţiunii cerute de la reclamant. pentru că ea nu dispunea de elementele necesare de apreciere. el înainta faptul că potrivit articolului 192 din Codul de procedură penală. Camera Consiliului a Tribunalului penal regional din Viena a statuat la 31 martie 1964. să refuze orice liberare provizorie. întocmit la solicitarea Camerei Consiliului. un recurs în scopul de a micşora suma cauţiunii la un milion de şilingi. în lumina unei examinări profunde a situaţiei lui Neumeister şi a averii garanţiilor pe care el ar fi putut să le desemneze. că o sumă de un milion de şilingi părea foarte mică faţă de paguba cauzată de faptele de care Neumeister trebuia să răspundă. Prin urmare. cuantumul căreia era de două milioane de şilingi (bani lichizi sau în formă de garanţie bancară) şi depunerea voluntară (freiwillige Hinterlegung) a paşaportului persoanei în cauză la Tribunal. poliţia economică din Viena a exprimat opinia că Neumeister nu era în stare să obţină două milioane de şilingi. Decizia litigioasă a fost parţial schimbată la 4 februarie 1964. ea a notat că el nu pretindea. în ipoteza unui prejudiciu important. După ce a constatat că recursul viza în exclusivitate cuantumul cauţiunii care trebuia depus. consecinţele infracţiunii nu au fost luate în considerare. La 21 ianuarie 1964. propunerea fiicei sale era inclusă în cea a garantului care nu vroia să-şi dezvăluie identitatea. după părerea lui. de comun cu Camera Consiliului. În particular. El a conchis că tribunalele nu trebuie nici într-un caz să ceară o garanţie care să depăşească posibilităţile solicitantului (Gesuchssteller). dar numai situaţia deţinutului şi averea garantului. În afară de raportul poliţiei economice. 49 . datorită câştigurilor pe care le realizase chiar prin aceste fapte. Curtea a relevat totuşi că ea nu era în măsură să se pronunţe asupra cuantumului cauţiunii cerute de Camera Consiliului. Ea se sprijinea pe o serie de acte din care rezulta că firma Scherzinger nu era prosperă şi că Maria Neumeister se declarase capabilă de a depune o garanţie de cinci sute de mii de şilingi. Neumeister a solicitat ca suma să fie diminuată la un milion două sute cincizeci de mii de şilingi. ea a menţionat o scrisoare a lui Neumeister. dupa toate aparenţele. fără de care ei puteau după dorinţa lor. Adăugând această sumă la cele cinci sute de mii de şilingi propuşi de Maria Neumeister. de mijloace cu mult mai mari decât propunea. De asemenea.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ termenii articolului 192 din Codul de procedură penală. datată din 25 februarie 1964. dar şi de consecinţele infracţiunii.

Termeni de la şase la şaisprezece luni s-au scurs între trimiterea cererii de asistenţă judiciară şi primirea rezultatului cercetărilor care s-au desfăşurat în Olanda. de căile ferate austriece şi de administraţia poştelor. deoarece el avea cetăţenia germană pe lângă cea austriacă. Elveţia şi Liechtenstein. etc. terminarea anchetei preliminare şi a comunicat procuraturii dosarul care cuprindea 21 de volume. judecătorul de instrucţie a fost consultat de poliţia economică din Viena. primii trei de la intentarea urmăririi penale. Mulţi martori trăiau în străinătate. aproximativ cu 500 pagini fiecare. Ancheta viza la început douăzeci şi două de persoane şi se avea douăzeci şi două de capete de acuzare. o parte. a trebuit studiat un mare număr de dosare ale serviciului fiscal. nu a fost găsit până în prezent. Prin urmare. Între timp. cererea adresată Elveţiei rămânea în instanţă cu privire la un moment care. plus o cantitate apreciabilă de alte documente (articolele 111 şi 112 din Codul de procedură penală). 20. În ceea ce priveşte Vollmann. că întreprinderile destinatare din străinătate nu existau sau nu ştiau nimic de afacere şi că dacă exportatorii au plasat în vânzare în Elveţia sau în Liechtenstein produsul lor. în prezenţa funcţionarilor austrieci şi. La aceasta se adăugase o serie de dificultăţi inerente caracterului. La sfârşitul acestei lungi proceduri. patru din principalii inculpaţi. şi în Elveţia. că valoarea exporturilor a fost majorată în mod fraudulos. autorităţile austriece au obţinut extradarea lui Rafael (21 decembrie 1961) din Republica Federativă a Germaniei şi cea a lui Huber (27 septembrie 1962) din Elveţia. Italia. Franz Schmuckerschlag şi Walter Vollmann. Republica Federativă a Germaniei a refuzat să-l extradeze pe Schmuckerschlag. de serviciul fiscal (inspectorul Besau). de altfel. Republica Federativă a Germaniei. La îndeplinirea obligaţiilor sale. Republica Federativă a Germaniei. al patrulea după ce a beneficiat de o măsură de liberare provizorie pe cuvânt. Republica Federativă a Germaniei şi Elveţia s-au desfăşurat. în principal. În special. cu toate acestea el a întâmpinat obstacole considerabile. judecătorul Leon Hard a pronunţat. au trebuit verificate itinerariile urmate de o sută cincizeci sau o sută şaizeci vagoane de cale ferată. Anchetele din Olanda. În acest scop au trebuit să fie reconstituite multiple operaţii comerciale efectuate pe parcursul a multor ani. 19. în prezenţa judecătorului de instrucţie Leonhard. nu aducea 50 . La 17 martie 1964. în ceea ce priveşte Elveţia. acuzării îi revenea să dovedească că actele referitoare la cumpărarea mărfurilor au fost falsificate. la 4 noiembrie 1963. Africa şi Orientul Apropiat. Herbert Huber. Ea a considerat de fapt că Camera Consiliului s-a conformat deciziei din 4 februarie şi că consecinţele infracţiunii aveau o importanţă primordială în scopul aplicării articolului 192 din Codul de procedură penală. Republica Austria a fost obligată să recurgă la serviciile interpolului şi să invoce tratate de asistenţă juridică reciprocă pe care ea le-a încheiat cu Olanda. de exemplu în Olanda. La momentul terminării anchetei. şi anume Lothar Rafael. Italia. Astfel. Italia. procuratura din Viena din partea sa a definitivat rechizitoriul (Anclageschrift) care i-a fost notificat lui Neumeister la 26 martie (articolele 207 şi 208 din Codul de procedură penală). amplorii şi complexităţii actelor incriminate. America Latină.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Curtea de Apel din Viena a respins recursul din 20 mai 1964. au fugit în străinătate. să fie audiaţi zeci de martori dintre care unii au trebuit să fie interogaţi din nou după extrădarea lui Rafael. Canada.

De asemenea. După procesul-verbal al confruntării din 21 ianuarie 1963 a fost preconizată o nouă confruntare. după Rafael (mai mult de 35 100 000 şilingi). potrivit reclamantului refuzul lui Lothar Rafael a împiedicat această confruntare. l-a interogat de douăzeci şi opt de ori pe Rafael (272 de pagini de procese-verbale) şi cinci alţi inculpaţi de şaptesprezece ori în total (119 pagini de procese-verbale). Totuşi. pe parcrsul aceleiaşi perioade. Din partea sa. Pe din altă parte. şi 203 din Codul penal) în zece grupuri de tanzacţii cu privire la obiecte foarte diverse: săpun de toaletă. data ultimei sale confruntări cu Rafael. Era vorba. în cauză erau şi întreprinderi administrate de sovietici. era învinuit de escrocherie (articolele 197. 51 . ea pare a fi sistată ulterior (articolul 34 paragraful 2 din acelaşi cod). convocarea a treizeci şi cinci de martori şi citirea depoziţiilor ale altor cincizeci şi şapte de martori. Brunner (mai mult de 1 250 000 şilingi). Leopold Brunner. Neumeister. În această privinţă. autorităţile elveţiene au estimat (septembrie 1964) că secretul profesional al băncilor din Zurich în cauză era contrar comunicării informaţiilor solicitate. Cursul anchetei pare să fi fost încetinit prin refuzul unuia dintre inculpaţi – Herbert Huber – de a face vreo declaraţie în faţa judecătorului de instrucţie. instrumente (burghie şi vergele de sudură). Franz Scherzer. el nu avea nici o legătură cu dosarul „Kreisverkehr der Textilien der Firma Benistex”. încălţăminte de gimnastică. Nici un document nu a putut fi obţinut de la banca forţelor armate sovietice prin intermediul căreia au fost efectuate decontările. În ceea ce priveşte răspunsul celor din Liechtenstein. fuste. Fritz Neumeister. Suma totală a prejudiciului de care el trebuia să răspundă depăşea 5 200 000 de şilingi. Herman Fuchschuber. La momentul terminării anchetei preliminare numărul indivizilor inculpaţi în speţă nu era mai mare de zece. Având un volum de 219 pagini. Helmut Dachs şi Rudof Grömmer. 201. în primul rând. Herbert Huber. p.). Neumeister nu a mai fost audiat de judecătorul de instrucţie care. procuratura a solicitat începerea unei proceduri de judecată în faţa Tribunalului penal regional din Viena. Anumite intrigi incriminate nu se referau la persoana sa. articole de catifea. alineatul a) şi d). fiind obiectul unei proceduri independente ( paragraful 22 infra). 200. în care doar Rafael. lămpi de apartament şi mecanisme de rulment. mai ales în timpul primei faze a anchetei. îmbrăcăminte de damă (ciorapi de nylon. Dachs (mai mult de 1 100 000 şilingi). urmărirea penală privind anumite fapte sau inculpaţi a fost disjungată din motivul importanţei lor secundare (articolul 57 paragraful 1 din Codul de precedură penală). După 21 ianuarie 1963.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ la nimic. În special. Huber şi Vollmann erau implicaţi (mai mult de 25 700 000 şilingi. ea nu a avut loc. despre o mare afacere de export de produse textile. şi anume Lothar Rafael. el a sosit în Austria doar în iunie 1964. rechizitoriul din 17 martie 1964 viza zece persoane. articole din piele. 101-170 din rechizitoriu). Vollmann (aproape 31 900 000 şilingi) şi Huber (aproape 31 800 000 şilingi). bluze etc. reclamantul era plasat în a patra poziţie. Ackermann şi Grömmer (aproape 200 000 şilingi). 21. dar înaintea lui Scherzer (mai mult de 1 400 000 şilingi). Ivan Ackermann. Walter Vollmann.

cât şi din partea diferitor acuzaţi. constatând că prejudiciul total de învinuire a lui Neumeister era diminuat la mai mult de patru milioane de şilingi. a depus paşaportul său la tribunal potrivit deciziei din 8 ianuarie 1964. 25. în legătură cu cererea sa depusă în faţa Comisiei Europene a Drepturilor Omului. Ancheta suplimentară nu a putut fi asigurată de judecătorul Leonhard care a depus mărturii în faţa Tribunalului în calitate de martor (articolul 68 din Codul de proce52 . Tribunalul penal regional din Viena. 24. cea de-a doua pentru 150 000.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 22. Persoanele în cauză au confirmat acest lucru a doua zi. Toate deciziile cu privire la detenţia preventivă a lui Neumeister au fost pronunţate potrivit articolelor 113 paragraful 2 (prima instanţă) şi 114 paragraful 2 (apel) din Codul de procedură penală în şedinţe închise. atât din partea procuraturii. Tribunalul a indicat totuşi că ar fi trebuit. ca o parte din noile anchete şi audieri ale martorilor. după o sută două zile de audiere. Huber explica judecătorilor în detalii. Neumeister a plecat la Strasbourg. Camera Consiliului a acceptat propunerea lor la 16 septembrie 1964. din Codul de procedură penală). alineatul 1. Fiind sesizat de o serie de cereri. La 3 iunie 1964. Camera Consiliului. a amânat dezbaterile pentru o dată nedeterminată pentru a completa ancheta. procuratura a obţinut de la Tribunal disjungerea acestor urmăriri penale care au constituit obiectul unei proceduri separate (26 d VR 2407/64). Se pare că poziţia lui Herbert Huber a determinat Tribunalul de a dispune efectuarea unor măsuri de anchetă suplimentară: în timp ce el păstra tăcerea în timpul anchetei preliminare. cu acordul Tribunalului. reclamantul a depus jurământul prevăzut în articolul 191 din Codul de procedură penală. În aceeaşi zi. Câteva ore mai târziu. acesta a dat curs mai multor dintre ele şi a prescris din oficiu unele măsuri de anchetă suplimentare. Neumeister a informat Camera Consiliului că fiica sa Maria Neumeister şi o altă persoană în special desemnată consimţeau să-i servească drept garanţi (Bürgen). La 13 august 1964. în timpul anchetei preliminare. declaraţiile acestuia au fost favorabile pentru cel din urmă şi insuportabile pentru Rafael. procuratura din Viena a informat Camera Consiliului a Tribunalului penal regional că ea a sistat provizoriu urmărirea penală intentată în privinţa lui Neumeister în cazul „Kreisverkehr der Textilien der Firma Benistex” (articolul 34 paragraful 2. 26. Paşaportul său i-a fost restituit cu câteva zile înainte de cea de-a doua călătorie. cu rezerva de a o reiniţia la o dată ulterioară. să se înceapă mai devreme. în cadrul cărora procurorul a fost audiat în absenţa reclamantului şi a avocatului său (in nichtöffentlicher Sitzung nach Anhörung der Staatsanwaltschaft bzw. der Oberstaatsanwaltschaft). constituit ca Tribunal de magistraţi (Schöffengericht). rămasă neschimbată în acest sens. La 9 octombrie 1964 a fost fixată data începerii procedurii de judecată (Hauptverhandlung) pentru 9 noiembrie. Cu ocazia depunerii rechizitoriului. inclusiv şi Neumeister. dispuse de el. 23. a decis să micşoreze la un milion de şilingi – bani lichizi sau sub formă de garanţie bancară – cuantumul cauţiunii stabilite pentru eliberarea reclamantului. şi a obţinut liberarea sa. după părerea lui. prima pentru 850 000 de şilingi. În februarie şi iulie 1965. La 18 iunie 1965. După ce a verificat solvabilitatea acestora (Tauglichkeit). potrivit lui Neumeister.

Ancheta a durat mai bine de doi ani şi s-a terminat numai după adoptarea raportului Comisiei la 27 mai 1966. fratele reclamantului (13 decembrie 1966).că a fost arestat şi deţinut fără „motive plauzibile” fiind bănuit de comiterea unei infracţiuni şi fără „motive rezonabile” considerată necesară pentru a împiedica fuga (articolul 5 § 1 c) din Convenţie) (art.că procedura utilizată pentru examinarea cererilor sale de liberare provizorie nu era în conformitate cu exigenţele articolului 5 § 4 şi ale articolului 6 § 1 şi 3 b) şi c) (art. plângerile cu privire la paragrafele 1 c) şi 2 ale articolului 5 (art. a fost hotărât (eingestellt). art. ancheta a fost preluată de supleantul său permanent. 6-3-b. au fost întocmite rapoarte de expertiză. al cărei text a fost prezentat de Comisie la solicitarea Curţii. Suma prejudiciului pentru care reclamantul trebuie să răspundă a fost diminuată până la aproximativ 370 000 şilingi. . În timpul audierii în faţa Comisiei. 5-1-c). art. Neumeister se plângea de deciziile pronunţate câteva luni mai devreme de Camera Consiliului a Tribunalului penal regional din Viena şi de Curtea de Apel. Tribunalul penal regional din Viena l-a informat pe Neumeister că printr-o decizie.6-1). reclamantul afirma în special că judecătorul de instrucţie. în temeiul articolului 109 din Codul de procedură penală. În această privinţă. art. . (nr. În cererea introdusă în iulie 1963. În special. a apelat la serviciile fiscului. 28. 6-1) din Convenţie. ea nu a considerat necesar să se pronunţe asupra încălcării invocate a paragrafului 3 din articolul 6 (art. 5-1-c. ale poştei.6-3). Acuzaţii se pare că nu au mai fost audiaţi. 5-3. art. Interpolului. Waffengleichkeit). Procedura de judecată în faţa Tribunalului penal regional din Viena a fost reluată la 4 decembrie 1967. art. să fie încetată urmărirea penală intentată în privinţa lui referitoare la două din capetele de acuzare. inclusiv şi pe Alfred Neumeister. 5-2) din Convenţie.6-3-c) „egalitatea armelor”.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ dură penală). ca vădit nefondate.că avea temei să pună la îndoială imparţialitatea persoanelor competente de a se pronunţa în privinţa menţinerii sale în detenţie şi de a dirija ancheta (articolul 6 § 1) (art. Neumeister pretindea: . 5-2) din Convenţie. responsabil să se ocupe în acelaşi timp de mai multe cazuri mari. 1936/63). 5-3. nici eliberat în timpul procedurii. 6-1) („termen rezonabil” şi „egalitatea armelor”). art. art. însă a declarat cererea admisibilă în partea ce ţine de articolele 5 § 3. autorităţilor elveţiene şi germane. . 6-1. 5-4. ale poliţiei economice din Viena. ea trebuia să dureze de la patru la şase luni. nu mai era în stare să-şi îndeplinească obligaţiile sale „într-un termen rezonabil” în sensul articolelor 5 § 3 şi 6 § 1 (art. etc. 5 § 4 şi 6 § 1 (art. 53 . din aceeaşi zi. Potrivit datelor prezentate Curţii de Guvern. La 8 martie 1966.că nu a fost judecat într-un „termen rezonabil”. Ea a respins. avocatul reclamantului a invocat printre altele articolul 5 § 2 (art. 27. ale jandarmeriei. La 6 iulie 1964 Comisia a statuat asupra admisibilităţii cauzei. şi a afirmat că clientul său nu a fost informat în detalii şi în scris despre acuzaţiile aduse în privinţa lui. deoarece reclamantul nu a insistat în privinţa aceasta. Judecătorul de instrucţie a interogat mulţi martori. 5-4.

El a susţinut printre altele că un organ judiciar care se conformează acestei proceduri. Prin urmare. Camerei Consiliului şi Curţii de Apel din Viena (cf. nu reuşea să-şi îndeplinească sarcina într-un termen rezonabil garantat de articolele 5 § 3 şi 6 § 1 (art. cât şi material. reclamantul a susţinut în faţa Comisiei şi a subcomisiei că arestarea sa preventivă a fost pe o perioadă nerezonabilă. datorită în special achitării pronunţate la 29 martie 1963 în cauza de fraudă vamală şi datorită diminuării substanţiale a cuantumului prejudiciului pentru care el trebuia să răspundă în cazul Rafael şi alţii. supra). art. dacă principalul acuzat. sau în cel mai rău caz. Potrivit reclamantului procedura care se aplică la examinarea cererilor de liberare provizorie în Austria (articolele 113 § 2 şi 114 § 2 din Codul de procedură penală) nu respectă principiul „egalităţii armelor” (Waffengleichkeit). Neumeister a observat că partea cea mai complexă a acesteia avea legătură cu o afacere de textile care nu avea nici o tangenţă la ea. 5-4). el a adăugat că judecătorul de instrucţie nu l-a mai audiat de la 21 ianuarie 1963. 596/59 şi 789/60). Neumeister afirma că judecătorul de instrucţie. Ca urmare a deciziei de admisibilitate parţială a cererii. 30. liberarea deţinutului. 5-3). 5-3) din Convenţie nu permite de a cere o garanţie atât de considerabilă. În baza acestei teze. responsabil să se ocupe în acelaşi timp de mai multe cazuri mari printre care şi cazul Stögmüller. în practică. Fără a contesta dificultăţile anchetei. articolul 5 § 3 (art. el a reluat multe din argumentele sale pe care le-a înaintat judecătorului de instrucţie. şi l-ar fi jenat foarte mult în pregătirea apărării sale.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 29. în special. doi ani probabil. ca în 1961. Lothar Rafael. 5-3. situaţia se prezenta în realitate pentru el cu mult mai bine la momentul introducerii cererii (12 iulie 1963) decât la momentul primei sale eliberări (12 mai 1961). el a subliniat în această privinţă că extradarea lui Rafael (21 decembrie 1961) a precedat propria sa reîncarcerare (12 iulie 1962) de mai mult de şase luni. În cererea sa introdusă în iulie 1963 în faţa Comisiei. o subcomisie a stabilit faptele cauzei şi a încercat în zadar o reglementare amiabilă (articolele 28 şi 29 din Convenţie). încât să împiedice. Invocând articolul 5 § 3 (art. Detenţia sa preventivă i-ar fi cauzat un prejudiciu considerabil atât moral. Neumeister a invocat la acest subiect opinia exprimată de Comisie în cauzele Pataki şi Dunshirn (cererile nr. 6-1) din Convenţie. garantat de prevederile articolului 6 § 1 (art. ar fi primit pedeapsa maximă legală. Potrivit reclamantului. nici fuga lui Walter Vollmann nu puteau justifica cea de-a doua arestare a sa. El a pretins printre altele că nici declaraţiile făcute în privinţa sa de Lothar Rafael la începutul anului 1962. 6-1) din Convenţie. după părerea sa. chiar şi prin prezentarea garanţiilor adecvate. reclamantul a invocat – declarând nevinovăţia sa – că durata detenţiei sale nu era proporţională pedepsei la care el trebuia să se aştepte în cazul condamnării sale: după părerea sa. se pare că el ulterior nu a mai invocat aceste alegaţii din urmă. această pedeapsă nu ar trebui să depăşească douăzeci de luni. nu ar putea fi considerat drept „tribunal” în sensul articolului 5 § 4 (art. 54 . Autorităţile judiciare competente nu au luat în considerare această evoluţie favorabilă. interzicând reclamantului să plece iarăşi în Finlanda. Neumeister le reprochează de asemenea că au întârziat să se documenteze despre resursele sale înainte de a stabili cuantumul cauţiunii care a fost cerut. De asemenea. ordonând arestarea sa şi refuzând de nenumărate ori liberarea sa pe cuvânt. extremă.

Comisia nu ar subînţelege prin aceasta crearea unei „limite temporare absolute” pentru durata detenţiei. este satisfăcută pentru viitor exigenţele articolului 5 § 3 (art. 5-4. 5-3) din Convenţie garantează oricărei persoane deţinute în condiţiile prevăzute de paragraful 1 c) al aceluiaşi articol. în lipsa unei asemenea eliberări. astfel în speţă a fost încălcat articolul 5 § 3 (art.6-1). inclusiv votul preponderent al preşedintelui (articolul 29 § 3 din Regulamentul interior al Comisiei). această expresie este vagă şi lipsită de exactitate şi nu poate fi apreciată exact decât în lumina circumstanţelor cauzei şi nu in abstracto. Comisia estimă că în general este necesar de a examina faptele cauzei urmând cele şapte „criterii”. (ii) Durata detenţiei preventive în raport cu caracterul infracţiunii. Pentru a facilita o astfel de apreciere.6-1). trebuie ca persoana interesată să fie judecată într-un termen rezonabil. Dacă un individ aflat în detenţie preventivă beneficiază de o decizie de liberare provizorie. Comisia şi-a exprimat aici avizul următor. Comisia a făcut concluzia că detenţia nu trebuie să depăşească o durată rezonabilă. după părerea Comisiei.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 31. Comisia relevă că durata detenţiei preventive poate varia potrivit caracterului infracţiunii. Dacă durata 55 . articolul 5 § 3 (art. Fiind adoptat la 27 mai 1966. unele concordante şi altele disidente. Comisia plenară a elaborat raportul prevăzut în articolulu 31 (art. 5-3). 2. 6-2) din Convenţie. După părerea Comisiei. de a ţine cont de prezumpţia nevinovăţiei consacrată în articolul 6 § 2 (art. este cazul. „factori” sau „elemente”: (i) Durata efectivă a detenţiei. cu mărimea pedepsei prescrise şi la care poate să se aştepte în cazul unei condamnări şi în raport cu sistemul legal privind aplicarea arestării preventive în legătură cu o pedeapsă eventuală. mărimei pedepsei prevăzute şi cea a pedepsei la care se poate aştepta. Raportul conţine mai multe opinii separate. După eşecul tentativei de soluţionare a cauzei pe cale amiabilă negociat de subcomisie. (b) cu şase voturi. Referitor la acest subiect. acest raport a fost transmis Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei la 17 august 1966. problema cea mai importantă ar consta în interpretarea cuvintelor „termen rezonabil”. 31) din Convenţie. cu două abţineri: procedura cu privire la liberarea provizorie a reclamantului a respectat articolele 5 § 4 şi 6 § 1 (art. Totuşi. art. pentru a aprecia raportul între pedeapsa şi durata detenţiei preventive. Nici nu ar fi vorba de a măsura această durată cu ea însăşi. 5-3) din Convenţie. dreptul de a fi eliberată în cursul procedurii sau judecată într-un termen rezonabil. (c) cu opt voturi contra două. ARGUMENTELE COMISIEI ŞI GUVERNULUI 1. pe care l-a confirmat apoi în faţa Curţii: (a) cu unsprezece voturi contra unu: detenţia reclamantului a depăşit limitele unui „termen rezonabil”. Prin urmare. Potrivit avizului Comisiei. dar pur şi simplu de a o utiliza ca unul din criteriile care permit de a determina caracterul rezonabil sau nerezonabil. contra şase: cauza Neumeister nu a fost judecată într-un termen „rezonabil” în sensul articolului 6 § 1 (art.

(vii) Conduita autorităţilor judiciare. moral sau altele pe care detenţia le cauzează asupra deţinutului. 56 . Comisia nu crede că ea este de natură să poată justifica. însă lista alcătuită de ea nu are caracterul limitativ al situaţiilor excepţionale care pot justifica examinarea altor criterii. concluzia finală ar depinde de valoarea şi de importanţa diverselor elemente. se poate întâmpla ca aprecierea anumitor criterii să ducă la stabilirea caracterului rezonabil al duratei unei detenţii preventive. În ceea ce priveşte conduita coinculpaţilor. toate situaţiile de fapt. (v) Dificultăţile anchetei cazului (complexitatea sa în ceea ce priveşte faptele sau numărul martorilor şi inculpaţilor. Comisia adaugă că a încercat să întrunească. necesitatea de a colecta probe în străinătate. de apel sau a altor recursuri? (c) a cerut el oare liberarea sa provizorie pe cauţiune sau a prezentat alte garanţii care să asigure înfăţişarea sa la audiere? În această privinţă. (iv) Conduita inculpatului: (a) a contribuit el oare la tergiversarea sau accelerarea anchetei sau a dezbaterilor? (b) a fost oare procedura tergiversată ca urmare a introducerii cererilor de liberare provizorie. în cazul în care ele depăşesc efectele normale ale unei detenţii. (iii) Consecinţele de ordin material. în afara cazurilor când el acţionează abuziv sau insultător.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ detenţiei se apropie prea mult de cea a pedepsei posibile în cazul unei condamnări. (b) dirijarea anchetei din partea autorităţilor (atenţia pe care ele au acordat-o cazului şi modul în care au organizat ancheta). (a) în examinarea cererilor de liberare provizorie în timpul anchetei. sau care exercită recursurile de care dispune. prin aceste criterii. etc. 3. nu face decât să-şi apere drepturile sale şi nu ar trebui să fie sancţionat din acest motiv. (b) în judecarea cazului.). iar cea a altor criterii să aibă un sens opus sau să nu prezinte nici o motivare clară. (vi) Modul în care este dirijată ancheta. Comisia consideră că un inculpat care refuză să coopereze cu organele de anchetă. ea subliniază că avizul care trebuie formulat într-un litigiu dat ar rezulta din aprecierea elementelor în ansamblul lor. Comisia consideră că un astfel de plan raţional permite o interpretare „coerentă” lipsită de orice aparenţă arbitrară”. principiul prezumpţiei nevinovăţiei nu ar fi pe deplin respectat. (a) sistemul de care se conduce ancheta. prelungirea detenţiei unui individ. aceasta nu ar exclude faptul ca unul dintre acestea să aibă eventual de unu singur o pondere decisivă. Prin urmare. De fapt. care se prezintă de obicei în cazurile de detenţie preventivă. De altfel. în cazul dat.

însă Comisia nu intenţionează să se pronunţe asupra acestei controverse. cu situaţia care se prezenta autorităţilor naţionale la momentul detenţiei. Comisia a constatat faptele în lumina celor şapte criterii şi a efectuat aprecierea lor juridică urmând aceeaşi metodă. adică în funcţie de sentinţa pronunţată de judecător. După părerea Comisiei.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 4. ea insistă. Guvernul a susţinut că doar detenţia anterioară trebuia să fie luată în considerare la introducerea cererii (12 iulie 1963). că eforturile sale ar fi sortite eşecului dacă. în această privinţă. ea nu avea competenţa de a lua în considerare faptele noi. printre altele.că legislaţia austriacă permite tribunalelor să aplice o pedeapsă sub limita minimă. unele fapte din cauză i s-au părut pertinente în privinţa mai multor criterii.12 mai 1961). cu condiţia ca acuzatul să beneficieze de circumstanţe atenuante. adică două luni şi şaptesprezece zile (24 februarie 1961 . asupra incertitudinii pe care deţinutul a suportat-o înaintea judecăţii. Comisia relevă: . fapte care pot de altfel să fie în favoarea unui stat reclamat. că în sensul articolului 55 a) din Codul penal austriac. 6. 57 . Fiind întrebuinţat doar cu titlu pur indicativ „tentative opinion”. prevăzută pentru infracţiunea respectivă. Comisia consideră că termenul de şase luni instituit de articolul 26 din Convenţie o împiedică de a se pronunţa cu privire la caracterul „rezonabil” al duratei primei detenţii preventive a reclamantului. pentru a-şi face o idee despre pedeapsa la care reclamantul putea să se aştepte în cazul condamnării sale. aplicarea celui de-al doilea criteriu. . Ţinând cont în special de această ultimă posibilitate. şi 16 septembrie 1964. în baza celui de-al doilea criteriu. cel de-al doilea criteriu are legătură. inclină de asemenea spre concluzia că detenţia reclamantului a durat mai mult decât era rezonabil. În speţă. Comisia consideră că durata detenţiei lui Neumeister se apropie de pedeapsa prevăzută de lege în caz de condamnare. Comisia nu crede totuşi că este aici un element care ar permite modificarea. În general. data reîncarcerării persoanei vizate. având în cazul dat o situaţie continuă. aprecierea caracterului rezonabil şi a duratei unei detenţii. După părerea Comisiei. Ea observă. Din contra. data la care a fost eliberat. însă Comisia a obiectat. ea reţine ansamblul perioadei de douăzeci şi şase de luni şi patru zile care s-a scurs în perioada 12 iulie 1962.că părţile au discutat în faţa ei despre existenţa unui raport de proporţionalitate între mărimea pedepselor eventuale şi suma prejudiciului pentru care fiecare dintre acuzaţi trebuie să răspundă. pe care jurisdicţiile austriece le utilizează adesea în practică. posterioare depunerii cererii. . aplicarea primului criteriu înclină spre concluzia că durata detenţiei lui Neumeister a fost excesivă.că articolul 203 din Codul penal prevede o pedeapsă de la cinci la zece ani de închisoare cu regim sever. el nu ar putea deci fi aplicat într-un mod retrospectiv. 5. perioada detenţiei preventive este imputată în principiu asupra pedepsei. prin esenţă.

însă Comisia a notat că există mijloace tehnice – de exemplu efectuarea copiilor documentelor necesare – care pot să asigure în asemenea caz derularea continuă a anchetei. un stat nu trebuie să invoce propria sa legislaţie pentru a justifica neîndeplinirea obligaţiunilor convenţionale. apoi ea studiază derularea anchetei intentate în privinţa reclamantului. la audierea din februarie 1968. Organele competente în această privinţă nu par să fi încălcat datoria lor şi nici să fi prelungit detenţia lui Neumeister printr-un alt mod comparabil. 9.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 7. examinarea faptelor sub aspectul celui de-al şaselea criteriu ne-ar face să concluzionăm că reţinerea lui Neumeister a fost excesivă. În ceea ce priveşte cel de-al şaselea criteriu. amploarei şi a numărului mare de tranzacţii litigioase. articolele 4 § 2 din „Gerichtsverfassungsnovelle”. din cauza detenţiei sale pe plan profesional şi financiar. În ceea ce priveşte cel de-al patrulea criteriu. deoarece Neumeister ar fi suferit. într-o măsură excepţională. cauza este de o complexitate foarte mare din cauza caracterului infracţiunii. dar funţionarea sistemului în vigoare pare să fi implicat unele tergiversări în speţă. comisia nu intenţionează să cerceteze dacă tergiversările constatate de ea decurg dintr-un obstacol legal sau mai degrabă din neaplicarea clauzelor care ar fi permis evitarea lor. la 4 noiembrie 1963. judecătorul responsabil de investigarea cazului Matznetter. Ea relevă că dacă Guvernul contestă existenţa unei asemenea posibilităţi. după stabilirea importanţei anuale. Comisia începe prin analizarea prevederilor de dirijare a anchetei preliminare în Austria şi anume distribuirea cazurilor între judecătorii de instrucţie (articolele 83 § 2 şi 87 § 3 din Convenţie. În consecinţă. Este vorba de acelaşi lucru în privinţa celui de-al treilea criteriu. de a tergiversa în mod abuziv durata procedurii. După părerea Comisiei. că trebuia de aprofundat chestiunea: potrivit unui principiu general de drept internaţional. deoarece el n-a încetat să susţină nevinovăţia sa. Fără îndoilă. infra). în dreptul austriac. articolele 17 – 19 din „Geschäftsordnung für die Gerichtshöfe Zveiter Instanz”). Este cert că iniţiativele interesatului au putut să stopeze sau să tergiverseze lucrul judecătorului de instrucţie şi al procuraturii. 10. el nu a contribuit la reducerea ei. Comisia nu este de părere. Comisia estimează totuşi că menţinerea lui Neumeister în detenţie preventivă nu s-ar putea explica prin dificultăţile anchetei preliminare după încheierea acesteia. Examinarea celui de-al cincilea criteriu ar putea deci să justifice durata lungă a detenţiei. în condiţiile definite de lege. Fără îndoială reprezentanţii Guvernului au comunicat Curţii. Comisia semnalează că a întâmpinat dificultăţi pentru a determina dacă distribuirea cazurilor poate fi modificată. noi precizări în ce priveşte măsurile luate pentru a facilita sarcina judecătorului de instrucţie (cf. dat fiind faptul că judecătorul de instrucţie trebuia să se ocupe simultan de mai multe cazuri foarte grele şi complexe. a fost temporar eliberat de la examinarea altor cazuri. articolul 18 din Codul de procedură penală. Comisia nu consideră că faptul de a introduce o serie de cereri şi recursuri. obligându-i să transmită dosarele la jurisdicţiile competente. Comisia răspunde că aceste informaţii i-ar fi permis să completeze raportul 58 . care este de asemenea pendinte la Curte. Deci. a ramificării lor în străinătate şi a numărului inculpaţilor şi al martorilor. Comisia constată că reclamantul nu pare să fi tergiversat ancheta prin comportamentul său inadecvat. dar acesta era cel mai strict drept al său. 8. de altfel. ar arăta o intenţie din partea lui Neumeister.

5-3). cu unsprezece voturi contra unu. infra). conduita autorităţilor judiciare în ceea ce priveşte cererile de liberare provizorie a lui Neumeister (prima parte al celui de-al şaptelea criteriu) poate permite aprecieri diferite. ziua primului interogatoriu al lui Neumeister de către judecătorul de instrucţie (21 ianuarie 1960) şi nu. problema „termenului” prevăzută în articolul 6 § 1 (art. Comisia a ajuns. data întocmirii rechizitoriului (17 martie 1964). după părerea Comisiei. Comisia estimează că este dificil de a determina dacă examinarea acestui element permite de a bănui că durata detenţiei litigioase a depăşit sau nu limitele rezonabile. În prezenta cauză. la concluzia că a avut loc o încălcare a articolului 5 § 3 (art. Comisia consideră cu o majoritate de nouă voturi contra trei. A doua frază a articolului 5 § 3 (art. a acceptat. Pe de altă parte. Ea nu crede că ar trebui de cercetat în speţă dacă el ar include de asemenea şi procedurile de recurs. mai multe criterii utilizate de Comisie în domeniul articolului 5 § 3 (art. 11. Comisia reţine cu şapte voturi contra cinci. dacă ar fi fost altfel. Ea nu indică la ce dată precisă a început această încălcare. 12.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ său dacă ea ar fi dispus de acestea mai înainte. Comisia nu admite în orice caz argumentul înaintat de Guvern (cf. nici odată cu audierea acuzatului de instanţa de judecată (cuvintele „entendue” şi „hearing”). 5-3) din Convenţie oferă statelor contractante o soluţie intermediară între prelungirea detenţiei şi eliberare. însă recurgerea la o astfel de soluţie nu ar trebui. de exemplu. 5-3) ar avea de asemenea importanţă. deoarece aplicabilitatea primei dintre aceste clauze nu depinde de existenţa unei detenţii. 6-1) din Convenţie nu se pune în acelaşi fel ca şi pentru articolul 5 § 3 (art. însă cel puţin odată cu „decizia” tribunalului de primă instanţă cu privire la „temeinicia acuzaţiei înaintate” (determination of any criminal charge”).5-3). 6) nu se finisează odată cu intentarea procesului. 5-3). după părerea ei. dar totuşi nu consideră că ele ar permite o concluzie inversă. în principiu să-l elibereze pe cauţiune (8 ianuarie 1964). în special dacă ea nu este în stare s-o depună. În ceea ce priveşte caracterul „rezonabil” al termenului. acest Guvern ar putea uşor să se eschiveze de la obligaţiile sale cerând garanţii excesive. Comisia adaugă că a doua parte a celui de-al şaptelea criteriu (conduita autorităţilor judiciare în judecarea cauzei) nu este în speţă de domeniul articolului 5 § 3 (art. să servească drept scuză pentru un Guvern de a prelungi durata detenţiei la nesfârşit a unei persoane care refuză să prezinte garanţia cerută. În lumina unei aprecieri generale ale acestor diverse elemente. potrivit căruia Neumeister a pierdut dreptul său „de a fi judecat într-un termen rezonabil” în ziua când Camera Consiliului a Tribunalului penal regional din Viena. că termenul vizat de articolul 6 (art . 59 . decizie care încă nu a fost pronunţată în cazul dat. ea trebuia doar să se pronunţe asupra faptului de a şti dacă durata detenţiei lui Neumeister a fost rezonabilă sau nu. pentru prima dată. După părerea Comisiei. În materie penală. termenul despre care e vorba ar începe de la momentul când bănuielile asupra persoanei vizate au avut repercusiuni importante asupra situaţiei sale. Neumeister şi-a recăpătat libertatea înainte de începerea procesului. 13. După părerea Comisiei.

sau începând cu o dată ulterioară. (2) dacă a fost sau nu încălcat articolul 6 § 1 (art. Străduindu-se să precizeze noţiunea autonomă de „drepturi şi obligaţiuni cu caracter civil”. articolul 6 § 1 (art. Totuşi. al cincilea. nu a fost încălcat nici articolul 5 § 4 (art. Comisia nu este de părere că articolul 6 abandonează definiţia acestor cuvinte în seama sistemului juridic intern al fiecărui stat contractant.6-1) nu a fost aplicat în acestă privinţă. aplicând articolele 113 şi 114 din Codul austriac de procedură penală.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ mutatis mutandis în domeniul articolului 6 § 1 (art. al şaselea şi primele două părţi ale celui de-al şaptelea). După părerea Comisiei procedura potrivit căreia în Austria se examinează cererile de liberare provizorie. Comisia a prezentat următoarele concluzii: „Roagă Curtea să decidă: (1) dacă a fost sau nu încălcat articolul 5 § 3 (art. se poate susţine că articolul 5 § 4 (art. Comisia conchide. 6-1). nu intră în domeniul articolului 6 § 1 (art. 15. dată la care persoana vizată a fost audiată pentru prima dată de judecătorul de instrucţie în calitate de bănuit. 16. 5-4) din Convenţie. procedura stabilită de articolele 113 şi 114 din Codul austriac de procedură penală nu ar fi contrară acestei dispoziţii (şapte voturi contra cinci). deoarece ea nu are legătură nici cu „temeinicia acuzării în materie penală” (unanimitate). 5-3) din Convenţie prin aplicarea arestului preventiv lui Fritz Neumeister în perioada 12 iulie 1962 şi 16 setpembrie 1964. Ea nu crede. 6-1) din Convenţie. La audierea din 12 februarie 1968. sau chiar cele două articole împreună. 6-1) din Convenţie din motivul că urmăririle penale începute în privinţa lui Fritz Neumeister nu au fost definitivate începând cu 21 ianuarie 1960. implică respectarea unor principii fundamentale. nici articolul 6 § 1 (art.” 60 . al patrulea. că speţa lui Neumeister nu a fost judecată într-un termen rezonabil şi. că le poate da o interpretare destul de largă pentru a cuprinde procedura litigioasă. 14.5-4). nici cu „contestările cu privire la drepturile şi obligaţiunile cu caracter civil” (şapte voturi contra cinci). (3) dacă articolul 6 § 1 (art-6-1) sau articolul 5 § 4 (art. ea se referă anume la „travaux preparatoires” ale Convenţiei şi la propria sa jurisprudenţă. Spre deosebire de Guvern (infra). 5-4). plasându-le în caz de necesitate sub aspectul unui articol din Convenţie pe care reclamantul nu l-a invocat în mod special. Comisia estimează în consecinţă. au fost sau nu încălcate de anchetă. cu opt voturi contra două abţineri. în acelaşi timp. Ea nu hotărăşte din considerentul că Neumeister nu a formulat nici o plângere în această privinţă: ea estimează că este competentă pentru a cunoaşte toate problemele juridice pe care faptele relative dintr-o cerere le-ar implica. După părerea Comisiei. în privinţa recursurilor depuse de Fritz Neumeister împotriva detenţiei preventive. în măsura în care el cere ca un tribunal să statuieze asupra legalităţii detenţiei. că în procedura cu privire la eliberarea lui Neumeister. cu şase voturi – inclusiv votul preponderent al preşedintelui – contra şase. această practică este prevăzută şi de articolul 41 § 1 d) din Regulament. Comisia atrage atenţia Curţii asupra opiniilor individuale – concordante sau disidente după caz – pe care mai mulţi dintre membrii săi le-au exprimat în raportul său privind diversele chestiuni care au apărut în speţă. 6-1) (primul. prin urmare.

Guvernul a dedus că articolul 5 § 3 (art. acest „criteriu” tinde spre introducerea în Convenţie a unei limite absolute a duratei detenţiei preventive. nu trebuie niciodată de pierdut din vedere „normele obişnuite” („Common Standard”) ale sistemului juridic de care se conduce Înalta Parte Contractantă în cauză. care i se păreau în legatură cu soluţionarea juridică. După părerea Guvernului. părerea pe care a exprimat-o Comisia în raportul său şi potrivit căruia Republica Austria a încălcat articolele 5 § 3 şi 6 § 1 (art. pentru că el ar prejudicia concluzia la care diferite criterii trebuie să ducă. Comisia şi-ar fi depăşit competenţele pe care i le atribuiau articolele 24 –31 din Convenţie. 5-3) şi aplicarea sa în speţă. El nu s-ar analiza de altfel ca un criteriu adevărat. Pornind de la o opinie juridică preconcepută. 6-1) în cauza Neumeister. În ceea ce priveşte restul. Luând în considerare perioada de timp care s-a scurs până la liberarea provizorie a reclamantului (16 septembrie 1964). De altfel. Guvernul contestează în primul rând metoda adoptată de Comisie. ar reieşi clar din sensul literal al cuvântului „rezonabil” („reasonable”) că chestiunea de a şti dacă durata detenţiei preventive a fost excesivă poate fi rezolvată doar în lumina circumstanţelor cauzei şi nu cu ajutorul unei serii de „criterii”. însă doar pe cele de care ea avea nevoie pentru a răspunde anumitor întrebări. art. Guvernul aduce obiecţii de principiu. ceea ce Înaltele Părţi Contractante ar fi dorit cu exactitate să evite utilizând cuvintele „termen rezonabil”. 61 . Guvernul consideră că cererea vizează în exclusivitate durata detenţiei lui Neumeister până la momentul în care acesta a sesizat Comisia (12 iulie 1963). era în perfectă armonie cu Convenţia. Guvernul reproşează Comisiei că a constatat faptele în funcţie de criteriile alese de ea. De asemenea. Pe de altă parte. se bazează pe stabilirea defectuoasă a faptelor şi pe o interpretare eronată a Convenţiei. De aici rezultă că cercetând dacă durata unei detenţii preventive este „rezonabilă” sau nu. După părerea lor. Această opinie ar fi de altfel în conformitate cu practica anterioară a Comisiei şi cu intenţiile redactorilor articolului 5 § 3 (art. 20. şi anume sistemul anglo-american şi sistemul continental.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 17. autorii Convenţiei erau convinşi că cele două sisteme de procedură penală în vigoare în statele membre ale Consiliului Europei. cu toate că ele se deosebeau foarte tare unul de altul. Cu privire la interpretarea articolului 5 § 3 (art. Contrar primului din cele şapte „criterii”. ea nu ar fi stabilit sau nu ar fi apreciat mai multe fapte importante. Comisia nu ar fi fondat avizul său pe ansamblul faptelor cauzei. 5-3). Guvernul consideră că sistemul de procedură penală a statului vizat capătă o mare importanţă în această materie. Potrivit Guvernului.5-3) nu trebuie luat în considerare din punctul de vedere al unui singur sistem juridic dat. şi anume durata rezonabilă a detenţiei. „elemente” sau „factori” preconcepuţi. 5-3. Comisia nu l-a reţinut în jurisprudenţa sa anterioară. De fapt. 18. Procedând în aşa fel. 5-3). cu toate că se aseamănă mult cu cel al majorităţii altor ţări de pe continentul european. Guvernul opune de altfel raţionamentului Comisiei următoarele consideraţii care ar demonstra că nu a fost încălcat articolul 5 § 3 (art. După părerea lui. 19. o decizie care declară că Convenţia nu a fost respectată în cazul lui Neumeister ar însemna indirect că dreptul austriac de procedură penală nu este în conformitate cu principiile Convenţiei.

Dacă persoana interesată nu profită de aceasta. nu a fost făcut în speţă până la acest moment nici o judecată de condamnare. În final. un calcul pur matematic care ar proporţiona mărimea pedepsei la suma pagubei de care un acuzat trebuie să răspundă ar ajunge. o singură propunere de liberare satisfăceau exigenţile articolului 5 § 3 (art. La fel. 5-3). Or. 21. ipoteza potrivit căreia o jurisdicţie austriacă are însuşirea de a pronunţa. ea perde. în ordine subsidiară. după părerea Guvernului. să ţină cont de practica tribunalelor austriece. după părerea Guvernului. Comisia nu a efectuat astfel de constatări. Aplicând acest criteriu. În fine. Comisia nu ar fi prezentat detalii cu privire la dificultăţile pe care Neumeister afirmă că le-ar fi avut în procesul pregătirii apărării lui. Pentru a constata faptele într-un mod obiectiv şi complet. 5-3) care. Astfel. după părerea Guvernului. Cel de-al treilea criteriu ar fi şi el inapt pentru examinarea acestei cauze: el ar fi introdus diferenţe de tratament în aplicarea clauzelor legale cu privire la liberarea provizorie. că perioada posterioară datei de 8 ianuarie 1964. pentru prima oară. rezultat incompatibil cu principiul de egalitate în faţa legii. în articolele sale 43-45. dacă există circumstanţe atenuante. în această privinţă. nu s-a găsit nici o clauză directă la articolul 5 § 3 (art. nu ar fi aplicat decât în cazuri excepţionale ale unui concurs de împrejurări atenuante foarte importante şi predominante. aplicarea acestui criteriu ar fi cerut constatarea exactă a efectelor detenţiei asupra întregii vieţi personale a lui Neumeister. să interzică de a cere deţinuţilor garanţii „excesive”. dată la care Camera Consiliului a acceptat. Guvernul ne împărtăşeşte cu atât mai mult opinia Comisiei cu privire la cel de-al doilea criteriu.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Guvernul consideră. anumite teorii cu privire la pedeapsa pe care o riscă reclamantul. ea ar fi citat doar declaraţiile fără probe ale interesatului şi un pasaj izolat a unei decizii a Camerei Consiliului a Tribunalului penal regional din Viena. pertinent în această materie. ea ar fi pierdut din vedere faptul că orice detenţie implică neapărat inconvenienţe pentru deţinut. Ea nu ar fi susţinit prin nici un argument concluzia sa potrivit căreia deteriorarea situaţiei financiare a reclamantului era în esenţă sau în exclusivitate imputabilă detenţiei litigioase. De fapt. Comisia ar fi făcut. fie că nu are posibilitatea. prevăzut de articolul 7 din Constituţia austriacă şi articolul 7 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. ar fi inexactă sub forma necondiţionată care i-ar fi dat-o Comisia. Mai mult ca atât. fie că ea nu consimte să prezinte garanţia cerută. care nu ar fi avut obiceiul de a aplica unui acuzat o pedeapsă cu mult mai uşoară decât munimul legal într-un caz în care prejudiciul se ridică la mai multe milioane de şilingi. Guvernul subliniază pe de altă parte că Codul de procedură penală austriac prevede de asemenea. de aici ar rezulta că redactorii Convenţiei nu au lăsat să se înţeleagă că statelor li s-ar impune o obligaţiune în această privinţă. În general. Comisia ar fi trebuit. o pedeapsă sub limita minimă. După părerea lui. aceste teorii s-ar fi fondat atât pe o apreciere eronată a faptelor considerate că au avut loc cât şi pe o stabilire defectuoasă a faptelor. nu ar fi fost luat în considerare. Or. 22. 62 . prin forţa lucrurilor. articolul 265 a) din Codul de procedură penală. în principiu de a-l libera pe cauţiune pe Neumeister. un anumit număr de circumstanţe agravante. dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil. la consecinţe inacceptabile.

faptele constatate de Comisie nu ar fi suficiente pentru a justifica concluzia pe care a făcut-o. Comisia subapreciase rolul anchetei preliminare în procedura penală austriacă. prin urmare. În acest fel el reproşează Comisiei că ar fi separat din ansamblul cauzei urmăririle intentate în privinţa reclamantului. Raportul Comisiei nu ar fi menţionat aceste fapte fără de care nu s-ar fi putut cum trebuie aprecia complexitatea cauzei şi nici obstacolele întâlnite de judecătorul de instrucţie. După părerea Guvernului. în special în Elveţia. Aceasta totuşi nu ar fi ţinut cont de dificultăţile procedurii penale despre care este vorba (expunerea faptelor. Neumeister nu a intenţionat să tergiverseze procesul prin recursurile pe care le-a făcut. uitând că poziţia unui inculpat în timpul procesului constituie un element obiectiv. Ele nu au provocat întârzieri. o atât de îndelungată detenţie preventivă sunt deseori inevitabile. în anumite ţări. cereririle de asistenţă judiciară ar fi ridicat. din punctul de vedere al celui de-al patrulea criteriu o parte din rezultatele investigaţiilor sale. 25. Din cauza amplorii şi complexităţii tranzacţiilor incriminate. declarase că nu a anchetat separat cauza lui Neumeister. Referitor la cel de-al cincilea criteriu. paragraful 20). În ceea ce priveşte cel de-al şaselea criteriu. uneori. care a depus în faţa ei depoziţii. o anchetă preliminară atât de lungă şi. el consideră că dacă urmăririle au fost începute simultan împotriva a mai multor inculpaţi bănuiţi de complicitate. În primul rând. Mai mult ca atât. Guvernul aprobă concluzia Comisiei. Guvernul regretă în fine faptul că Comisia nu a luat în considerare comportamentul coinculpaţilor în timpul procedurii. ar fi prezentat în mod diferit comportamentul reclamantului. dar a luat în considerare doar numărul lor. dosarul trebuind să fie de fiecare dată trimis autorităţilor competente. De altfel. Guvernul subliniază. 24. 63 .Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 23. participarea personală a judecătorului de instrucţie. fiecare dintre ei trebuie să suporte consecinţele iniţiativelor celorlalţi. probleme de drept a căror soluţionare ar fi implicat de asemenea o pierdere de timp. Comisia nu ar fi avut dreptate la aplicarea cel de-al patrulea criteriu în sensul subiectiv. Reiese că în hotărârile penale complexe şi dificile. în speţă. o stabilire completă şi corectă a faptelor şi o aplicare din punct de vedere juridic exactă a acestui criteriu ar fi făcut negreşit Comisia să exprime părerea că durata detenţiei preventive fusese rezonabilă. care apreciate la justa lor valoare. Guvernul subliniază că „Voruntersuchung” are drept scop stabilirea materialităţii faptelor. cu toate că criteriul său nr. Neumeister nu a făcut nimic pentru a accelera mersul procesului. Din contra. Or. fără a descoperi în mod special unele fapte pe care le cunoştea şi. a examinat în mod izolat comportamentul reclamantului. doar pentru că unele din infracţiunile imputate erau într-un mod de nerezolvat legate de activităţile inculpaţilor săi. Desigur. pe când totuşi judecătorul de instrucţie. el nu a făcut o dare de seamă exactă a rolului său în tranzacţiile în cauză. După părerea Guvernului. Comisia s-a mulţumit să prezinte. 4 vizează în egală măsură comportamentul altor inculpaţi. să recurgă la ajutorul judiciar din străinătate şi să ceară extrădarea a mai multor inculpaţi. Guvernul reaminteşte că a trebuit. în fine că Comisia. anchetele şi interogările efectuate în afara Austriei ar fi cerut mult timp şi.

s-ar fi terminat de altfel în realitate cu tergiversarea duratei anchetei. o astfel de apreciere ar fi arătat că judecătorul de instrucţie şi asistenţii săi au acţionat cu grijă şi promptitudine necesară. la acest subiect. Guvernul susţine că decizia din 8 ianuarie 1964. durata anchetei cazului lui Neumeister ar fi fost micşorată însă timpul câştigat ar fi fost atât de minim că nici nu ar merita să se vorbească despre el. 5-3) din Convenţie. că dacă nu ar fi trebuit să se ocupe simultan de mai multe cazuri. Guvernul semnalează totuşi că preşedintele şi „Camera Personalului” (Personalsenat) al Tribunalului regional din Viena. Examinând comportamentul autorităţilor responsabile de anchetă. Fiind ascultat de Comisie în calitate de martor. În ceea ce priveşte cel de-al şaptelea criteriu. diferitele infracţiuni incriminate erau atât de strâns legate între ele încât nu permiteau disjungerea cazului lui Neumeister de cea a coinculpaţilor. în măsura în care textele în vigoare acordă atenţie acestui fapt (de la 1 la 30 iunie 1959. cu atât mai mult că o animită tergiversare ar fi fost inevitabilă datorită faptului că doi din participanţii inculpaţi erau în străinătate şi că ar fi trebuit. 64 . articolul 18 din Codul de procedură penală. contrară principiului legal al conexării (articolul 56 paragraful 1 din Codul de procedură penală). El relevă. După părerea Guvernului. repartizarea cauzelor penale din simplul motiv că un judecător este extrem de ocupat. de la 18 septembrie 1961 la 31 iulie 1962. legislaţia austriacă (articolul 87 paragraful 3 din Constituţie. în cursul anului. articolul 34 paragraful 5 din regulamentul interior adoptat de Ministerul justiţiei pentru tribunalele de prima şi a doua instanţă) ar fi împiedicat de a modifica. Or. era pe deplin compatibilă cu articolul 5 § 3 (art. fără a le aprecia apoi din punct de vedere juridic. care condiţiona eliberarea reclamantului după depunerea unei garanţii de două milioane de şilingi. Comisia nu şi-ar fi fondat constatările sale pe depoziţiile judecătorului de instrucţie. de la 1 decembrie 1960 la 31 mai 1961. având în grija sa facilitarea sarcinii judecătorului de instrucţie. au atribuit de mai multe ori altor magistraţi cazurile care i-ar fi nimerit în mod normal. pentru a-i descoperi.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Comisia nu a apreciat cu atât mai mult faptele cauzei la justa lor valoare. de făcut anunţuri internaţionale de căutare. 26. El consideră că nu se putea merge mai departe pe această cale decât atât cât s-a mers. După părerea sa. de la 1 octombrie la 31 decembrie 1962 şi de la 15 mai la 30 septembrie 1963). Cu toate acestea. deoarece Tribunalul ar fi trebuit să compare alegaţiile tuturor acuzaţilor pentru a verifica veridicitatea lor. pe de altă parte. Guvernul consideră că nu s-a cruţat nici un efort pentru a accelera durata anchetei. ţinând cont de existenţa unui pericol de fugă şi faptul că Neumeister se îmbogăţise fără îndoială datorită infracţiunilor de care este învinuit. judecătorul de instrucţie a declarat de altfel. că urmăririle cu privire la anumite acte sau anumiţi inculpaţi au fost disjunse sau sistate în temeiul articolelor 57 paragraful 1 şi 34 paragraful 2 din Codul de procedură penală. Ea a pornit de la ipoteza că ar fi fost posibil să-l elibereze pe judecătorul de instrucţie de orice alt lucru pentru a îi permite să se consacre doar anchetei deschise în privinţa reclamantului. Guvernul se declară a nu fi în stare să prezinte observaţii critice: el reproşează Comisiei că nu a precizat deloc concluziile pe care le trage din faptele pe care le crede că le-a constatat în raportul său. O asemenea disjungere. În special.

potrivit Codului austriac de procedură penală. s-ar fi ajuns la consecinţe incompatibile cu scopurile Convenţiei dacă s-ar fi aderat la interpretarea adoptată în această materie de Comisie: s-ar fi ajuns la faptul ca încetarea urmăririlor să fie împiedicate până la intentarea procesului. durata detenţiei lui Neumeister a devenit excesivă. 65 . Acesta a adăugat că autorii Convenţiei ar fi folosit. în ceea ce priveşte prezumpţia nevinovăţiei. Guvernul susţine că. 6-1). 27. 6-1) se extinde. Potrivit Guvernului. 6-1. Termenul care trebuie reţinut în aspectul articolului 6 § 1 (art. numai o persoană în privinţa căreia a fost depusă o „Anklage” are dreptul de a fi judecată de o instanţă independentă. cel puţin. 6-1) din Convenţie: reclamantul nu ar fi învocat plângeri în această privinţă şi chestiunea în cauză nu ar fi avut nici o importanţă la audierea din iulie 1964 cu privire la admisibilitatea cererii. Aceasta ar fi valabil pentru criteriile 4. Cu privire la acest subiect. că cuvintele „termen rezonabil” au acelaşi sens în ambele dispoziţii din articolele 5 § 3 şi 6 § 1 (art. prevedea această posibilitate. conţine cuvântul „judecat”. 5 şi 6. pe de altă parte.6-3-a. Guvernul insistă în această privinţă asupra contrastului care există între articolul 6 § 1 şi articolul 5 § 3 (art. până la decizia tribunalului de primă instanţă cu privire la temeinicia acuzaţiei. 5-3). 5-3. art. şi în special articolele 90. după părerea ei. Guvernul este mirat deoarece Comisia nu indică la ce dată. care ar fi decisive în aceste împrejurări. ea ar fi valabilă doar pentru indivizii „învinuiţi” în sensul articolului 6 § 1 (art. Guvernul consideră. art. În fine. actul juridic care constă în sesizarea tribunalului pentru a-l invita să decidă asupra temeiniciei alegaţiilor potrivit cărora un individ a săvârşit o infracţiune. Guvernul nu împărtăşeşte nici părerea exprimată de Comisie potrivit căreia termenul din articolul 6 § 1 (art. Comisia nu ar fi ratat şansa să recunoască caracterul rezonabil al duratei detenţiei litigioase dacă ea ar fi apreciat corect faptele pertinente. art. Această interpretare ar fi fost contrară de asemenea paragrafului 3 a) şi paragrafului 2 din articolul 6 (art. 6-1). După părerea sa. 6-1) nu ar fi început să se scurgă de la prima interogare a lui Neumeister de judecătorul de instrucţie (21 ianuarie 1960). nu ar putea fi relevată în speţă nici o încălcare a articolului 5 § 3 (art. 6-1). 5-3) care. ar fi informată în detalii „despre caracterul şi despre motivul învinuirilor aduse în privinţa ei. 28. adică de la începutul procedurii de judecată. însă doar din momentul punerii sub învinuire (17 martie 1964). deoarece argumentele care militau pentru caracterul rezonabil al duratei detenţiei ar fi fost mai mare decât cele contrare. Termenii „învinuire” şi „responsabilitate penală” ar fi desemnat de fapt. Comisia a depăşit competenţa sa cercetând dacă cazul lui Neumeister a fost sau nu judecat într-un „termen rezonabil” vizat în articolul 6 § 1 (art.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ După părerea Guvernului. de altfel după cum Comisia a recunoscut acest lucru de mai multe ori. Guvernul deduce că chiar dacă este utilizată metoda aleasă de Comisie. 189 şi 227 din Codul austriac de procedură penală. Acest termen s-ar fi extins în realitate până la momentul când învinuitul este „audiat”. 6-2): nu prea se vede cum o persoană în privinţa căreia s-a iniţiat o cercetare sau o anchetă preliminară (Vorverhandlungen). atât în sistemul continental cât şi în sistemul anglo-american. în timp ce mai multe sisteme juridice naţionale. Din cele precedente. în versiunea engleză a articolului 6 § 1 (art.

6-1). a încălcării Convenţiei în faptele vizate de cererea sa din 12 iulie 1963 pe care Comisia a declarat-o admisibilă la 6 iulie 1964. la durata urmăririi penale în privinţa învinuirii sale şi la condiţiile ce au determinat înaintarea diverselor cereri de eliberare. sau din contra. (c) în ceea ce priveşte nerespectarea principiului egalităţii armelor la examinarea cererilor de liberare provizorie. la data depunerii cererii sale. El subliniază că a aprobat întotdeauna interpretarea restrictivă a cuvintelor „drepturi cu caracter civil” („civil rights”). Guvernul reproşează Comisiei că s-a limitat să declare că anumite criterii aplicate de ea sub unghiul articolului 5 § 3 (art. A. Guvernul se referă în esenţă la avizul Comisiei. Aceste fapte se referă la durata detenţiei lui Neumeister care. din partea organelor judiciare austriece. totuşi. art. 5-4. potrivit căriua această procedură nu încalcă articolele 6 § 1 şi 5 § 4 (art. precum şi raportul întocmit de Comisia Europeană a Drepturilor Omului. La audierea din 13 februarie 1968. precum reiese din jurisprudenţa constantă a Comisiei. În cele din urmă. 5-3). 5-4). la 27 mai 1966. 6-1). Curtea este chemată să decidă dacă Neumeister a fost victimă. El crede. Cu privire la chestiunea de a şti dacă menţinerea în detenţie a lui Neumeister a depăşit limitele termenului rezonabil prevăzut de articolul 5 § 3 (art. 29.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ cuvintele „for the determination”. 6-1. dacă ei ar fi dorit cu adevărat să ceară să se decidă asupra oricărei acuzaţii într-un termen rezonabil. 30. în loc de „ in the determination”. 2. articolul 5 § 3 (art. (b) în ceea ce priveşte durata de urmărire penală în privinţa învinuirii sale. Guvernul a prezentat următoarele concluzii: „Roagă Curtea să decidă: că măsurile. întreprinse de autorităţile austriece. care constituie obiectul cererii introduse de Fritz Neumeister contra Republicii Austria. articolele 5 § 4 şi 6 § 1 (art. art. fără a preciza care fapte i se par mai pertinente sub aspectul dispoziţiilor primului. El cere Curţii să decidă asupra acestei probleme importante. că Convenţia părăseşte definiţia acestor termeni în favoarea sistemului juridic intern al fiecărui stat contractant.” ÎN DREPT 1. 6-1). 5-3) sunt valabile şi pentru articolul 6 § 1 (art. Dispoziţiile Convenţiei de care trebuie să se ţină cont pentru această examinare sunt: (a) în ceea ce priveşte durata detenţiei provizorii a lui Neumeister. eventual combinate între ele. potrivit articolului 31 (art. În ceea ce priveşte procedura potrivit căreia în Austria se examinează cererile de liberare provizorie. celui de-al doilea. 31) din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. articolul 6 § 1 (art. 5-3) din Convenţie. 66 . nu sunt contrare exigenţelor prevăzute de Convenţie. spre deosebire de aceasta. era deţinut fără întrerupere timp de un an. care nu au nici o concepţie comună în această materie.

Prin urmare. adică de la 12 iulie 1962. autorităţilior judiciare naţionale le aparţine de a cerceta toate circumstanţele care sunt de natură să admită sau să permită eschivarea de la cerinţele unei veritabile exigenţe de interes public care justifică o derogare de la regula respectării libertăţii individuale. chiar dacă ea este subordonată unor garanţi. 4. 5-3). Se poate constata pe lângă aceasta că Guvernul austriac a admis că perioada de detenţie suportată de Neumeister să fie luată în considerare de Curte începând cu cel de-al doilea arest a lui Neumeister. într-un caz determinat. Curtea consideră că această dispoziţie nu poate fi înţeleasă ca oferind autorităţilor judiciare o opţiune între judecarea într-un termen rezonabil şi liberarea provizorie. precum şi a faptelor neinventate indicate de reclamant în recursurile sale. Aceasta este stabilit şi de prevederile legislaţiei austriece (articolul 190 paragraful 1 din Codul de procedură penală). Curtea nu poate cerceta dacă prima perioadă era sau nu autorizată de Convenţie. el nu s-a adresat la Comisie decât la 12 iulie 1963. punerea în libertate putând „fi subordonată unei garanţii care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere”. trebuie să se ţină cont de aprecierea caracterului rezonabil al detenţiei sale ulterioare. două luni şi patru zile. Curtea este de părerea că pentru a aprecia dacă. Până la condamnare. în special. În ipoteza unei condamnări. În speţă. De asemenea. Neumeister a suportat două perioade de detenţie preventivă. trebuie de presupus că Neumeister ar fi depus în 1961 recursuri şi le-ar fi epuizat. alta de la 12 iulie 1962 până la 16 septembrie 1964. Desigur. aceasta trebuie considerată ca fiind nevinovată. „să fie judecată într-un termen rezonabil sau să fie liberată în cursul procedurii”. „orice persoană arestată sau deţinută în condiţiile prevăzute de paragraful 1 c) al aceluiaşi articol (art. una de la 24 februarie 1961 până la 12 mai 1961. detenţia unei persoane învinuite nu depăşeşte limita rezonabilă. 67 . ea diminuiază deci durata efectivă de detenţie care ar fi putut fi aplicată. pe când plângerea depusă la Comisie este posterioară cu peste şase luni de la decizia definitivă pronunţată cu privire la prima cerere de liberare provizorie.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 3. 5-1-c) „are dreptul”. pe baza motivelor indicate în deciziile cu privire la cererile de liberare provizorie. Această perioadă de detenţie nu a constituit cu atât mai mult o primă derogare de la respectarea libertăţii la care Neumeister putea în principiu pretinde. această perioadă a primei detenţii ar fi fost în principiu inclusă în termenul pedepsei privative de libertate care i-ar fi fost stabilit (articolul 55 a) din Codul penal austriac). În termenii paragrafului 3 din articolul 5 (art. 26) din Convenţie. Curtea este invitată să aprecieze dacă a fost sau nu încălcate prevederile Convenţiei. 6. iar obiectul dispoziţiei analizate este de a aplica liberarea provizorie de la momentul în care menţinerea în detenţie încetează de a mai fi rezonabilă. de fapt. adică la o dată posterioară expirării termenului de şase luni fixat de articolul 26 (art. În esenţă. adică timp de două luni şi şaptesprezece zile. 5. Caracterul rezonabil al duratei detenţiei care se scurge până la judecată trebuie să fie apreciat în funcţie de condiţiile de detenţie în care se află o persoană învinuită. adică timp de doi ani.

care a fost întreruptă peste câteva minute. ele trebuiau să-i genereze o tentaţie considerabilă de a se sustrage prin fugă de la această dublă responsabilitate civilă şi penală. Guvernul austriac din contra a susţinut teza potrivit căreia Curtea nu ar putea recunoaşte detenţia suportată de Neumeister la o dată posterioară celei din 12 iulie 1963. Curtea consideră că nu poate accepta o asemenea apreciere. care fusese deja subiectul unei îndelungate anchete. Este adevărat. 9. nu a mai fost interogat timp de cincisprezece luni care s-au scurs între cel de-al doilea arest (12 iulie 1962) şi terminarea anchetei (4 noiembrie 1963). el s-a confruntat cu Rafael dar această confruntare. Motivul invocat de ele pentru a justifica respingerea acestor cereri a fost cel menţionat în mandatul de arest din 12 iulie 1962. adică pericolul ca Neumeister să fugă şi să nu se înfăţişeze în instanţa care trebuia să-l judece. Primele decizii austriece aveau o confirmare a acestui pericol de fugă în faptul că Neumeister ar fi continuat pregătirile sale de călătorie în Finlanda după ce aflase de agravarea cazului său şi după ce fusese informat de judecătorul de instrucţie despre refuzul de a autoriza această călătorie. În cererea sa din 12 iulie 1963. că la 21 ianuarie 1963. Aceasta ar antrena inutil. Ar fi excesiv de formal să i se ceară unui reclamant care denunţă o astfel de situaţie să introducă o cerere în faţa Comisiei ori de câte ori este adoptată o decizie finală privind respingerea cererii de liberare provizorie. acest pericol rezulta din frica pe care trebuia să o inspire depoziţiile coinculpatului Rafael lui Neumeister în interogările din ianuarie 1962 şi confruntările sale cu Neumeister din 10 şi 11 iulie 1962. în timp ce arestarea sa din 12 iulie 1962 fusese provocată de recentele depoziţii ale coinculpatului Rafael. Curtea înţelege că organele judiciare austriece au considerat că pericolul de fugă crescuse mult.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 7. ziua când el a introdus cererea sa. acestea ar fi agravat la moment învinuirea care exista în privinţa prevenitului şi ar fi sporit mărimea pedepsei la care putea să se aştepte în cazul condamnării. din partea organelor judiciare. 8. Ceea ce frapează mai întâi în examinarea circumstanţelor celei de-a doua detenţii a lui Neumeister este faptul că. interesatul. prin gravitatea mai mare a sancţiunilor penale şi civile a noilor depoziţii ale lui Rafael care puteau inspira frică lui Neumeister. o atenţie specială în examinarea cererilor pe care Neumeister le-a adresat în scopul liberării sale provizorii. După părerea organelor judiciare. dar de o situaţie în care el se afla de un anumit timp şi care trebuia să dureze până când o decizie de liberare provizorie va pune capăt acesteea. precum şi cuantumul prejudiciului care putea fi stabilit pentru recuperare. o multiplicare şi o complicare a procedurilor care vor paraliza funcţionarea lor. pentru Comisie şi Curte. nu a fost reluată. pe care el mult timp în zadar s-a străduit să o obţină. O astfel de stare a lucrurilor cerea. în iulie 1962. 68 . contrar procesului-verbal. Curtea a considerat din aceste motive că trebuie să fie supusă examinării perioada menţinerii în detenţie preventivă a lui Neumeister până la liberarea sa provizorie la 16 septembrie 1964. având în vedere că ea putea să se refere doar la fapte anterioare acestei date. 10. Neumeister se plângea de fapt nu de un act instantaneu.

resursele. trebuia să-l facă cunoscut pe reclamant la justa sa valoare. Explicaţiile cu privire la pretinsa continuare a pregătirilor de călătorie în Finlanda sunt confirmate de examinarea documentelor din dosar şi nu au fost contrazise de judecătorul de instrucţie în timpul interogării sale de către Comisie (expunerea faptelor. la moralitatea sa. în octombrie 1962. 16 şi 18). la un milion de şilingi (expunerea faptelor. pot confirma existenţa pericolului de fugă sau la acest moment că nu pot justifica o detenţie provizorie. paragraful 18). 13. Acest refuz al autorităţilor judiciare de a ţine cont câtuşi de puţin de ofertele succesive de cauţiune făcute de Neumeister se justificau din ce în ce mai 69 . obţinerea garanţiilor care. la 6 noiembrie 1963. Aceasta a fost atitudinea organelor judiciare austriece când pentru prima oară. 12 şi 14). pot însoţi liberarea provizorie pentru a diminua riscurile pe care le prezintă. profesia. paragraful 11). 11. Curtea nu este în măsură să emită un aviz în ceea ce priveşte importanţa cauţiunii care în mod rezonabil să fie stabilită lui Neumeister. Prejudiciul era astfel. Reclamantul a cerut şi a reamintit în recursurile sale în faţa Comisiei. în special cu privire la caracterul persoanei în cauză. în mod inevitabil ca fiind ineficientă. paragrafele 11. paragraful 16) şi chiar când propunerea de cauţiune a fost majorată de avocatul său. paragrafele 14 şi 16). şi ea nu exclude că primele propuneri ar fi putut fi respinse ca fiind nesatisfăcătoare. răspunsurile lui Neumeister la motivele date de organele judiciare austriece pentru a justifica detenţia sa provizorie au fost reamintite succint mai sus (expunerea faptelor. care venea din partea unui magistrat care. 12. încât în rezultatul deciziilor pronunţate. 14. paragraful 13. alte legături cu ţara în care este urmărit. Alte citrcumstanţe.5-3). domiciliul său. propunerea unei garanţii bancare nu putea fi luată în considerare („indiskutabel”. Judecătorul de instrucţie a recunoscut pe de altă parte în faţa Comisiei că personal nu credea că Neumeister ar fi avut intenţia să se sustragă prin fugă de la înfăţişarea la audieri (expunerea faptelor. legăturile familiale. pe parcursul unei anchete desfăşurate în 1959. potrivit articolului 5 § 3 (art. În speţă. expunerea faptelor. Ea a constatat că jurisdicţiile austriece au fondat aprecierea lor în principal pe amploarea prejudiciului care a rezultat din infracţiunile incriminate lui Neumeister şi că el putea fi chemat să le repare. O astfel de declaraţie. Curtea este de părere că în asemenea condiţii pericolul ca Neumeister să fugă şi să nu se înfăţişeze la audieri în judecată nu era în orice caz. Neumeister a propus o garanţie bancară de 200 000 sau în cel mai rău caz 250 000 şilingi (expunerea motivelor. De asemenea. la 26 octombrie 1962.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Pericolul de fugă nu poate fi totuşi apreciat doar pe baza unor asemenea consideraţii. mai considerabil încât să fie înlăturată. diverse circumstanţe cu privire la aflarea sa la Viena şi că era de natură să contracareze în el orice tentativă de fugă. urmează să fie luat în considerare faptul că pericolul de fugă descreşte negreşit odată cu timpul petrecut în detenţie pentru că învinuirea probabilă a duratei detenţiei preventive asupra celei a privaţiunii de libertate la care persoana în cauză se poate aştepta este de natură să-i creeze această eventualitate ca fiind mai puţin periculoasă şi este de natură să reducă tentaţia de a fugi. paragraful 14) şi când această propunere a fost reiterată la 12 iulie 1963 (expunerea faptelor.

15. cu resursele sale. 14. Cu privire la chestiunea dacă procedura de anchetă în privinţa lui Neumeister a depăşit limita termenului rezonabil prevăzut de articolul 6 § 1 (art.. 6-1) din Convenţie. Perioada care trebuie luată în considerare pentru a verifica respectarea prevederilor menţionate începe din ziua când o persoană este acuzată. chiar din oficiu. 17. 5-3) din Convenţie. într-un termen rezonabil a cauzei sale. 60. Această preocupare de a determina mărimea garanţiei care trebuie depusă de deţinut în exclusivitate în funcţie de suma prejudiciului de care este învinuit nu pare a fi în conformitate cu articolul 5 § 3 (art. cu persoanele chemate să servească drept cauţiune şi într-un cuvânt drept încredere că perspectiva pierderii de cauţiune sau de executare a cauţiunilor în cazul în care el nu se va înfăţişa la audiere va acţiona asupra lui ca o stopare suficientă pentru a înlătura orice încercare de fugă. în paragraful 1 (art. În orice caz. la 3 iunie 1964. însă prezenţa învinuitului la audiere. consideră că trebuie să examineze. 18. Desigur că este aşa. la o cauţiune de un milion de şilingi pe care de altfel interesatul a fost în stare să o depună doar la 16 septembrie. Este totuşi suspicios faptul că chestiunea a fost discutată în speţă. asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa”. B. că „orice persoană are dreptul la judecarea . Garanţia prevăzută de această dispoziţie are obiectul de a asigura nu repararea prejudiciului. în caz contrar nu ar fi posibil de statuat asupra temeiniciei acuzăţiei. pag. acest termen fiind inclus în sensul Convenţiei. paragrafele 28 şi 30). Dacă principiul punerii în libertate subordonat unei garanţii a putut fi admis. pentru a fi în final diminuat. dacă faptele cauzei scot sau nu în evidenţă o încălcare a articolului 6 § 1 (art... care va hotărî. 1 750 000 şilingi. Pentru aceste motive. Comisia a exprimat părerea că ea este în drept de a cerceta. 5-3) din Convenţie.. de către o instanţă. şi va fi la fel pentru Curte precum s-a constatat deja în hotărârea „Lawless” din 1 iulie 1961 (Publicaţiile Curţii.. Articolul 6 prevede. 1960-61. fiind sesizată de ansamblul procedurii desfăşurate în privinţa învinuirii lui Neumeister din momentul învinuirii lui. dacă faptele de care ea este sesizată cu o cerere nu scoate în evidenţă alte încălcări ale Convenţiei decât cele denunţate în cerere. 70 . Articolul 6 § 1 (art. la fel ca şi Comisia.. 6-1). 6-1) fiind în mod expres vizat în documentul depus de reclamant în iulie 1963 (expunerea faptelor. Curtea. Curtea notează că învinuirea lui Neumeister a avut loc la 23 februarie 1961. Curtea constată că menţinerea în detenţie provizorie a lui Neumeister până la 16 septembrie 1964 a constituit o încălcare a articolului 5 § 3 (art. cu legăturile. Seria A.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ puţin pe măsură ce aceste oferte se apropiau de suma care putea fi în mod rezonabil considerată suficientă pentru a asigura înfăţişarea reclamantului la audiere. paragraful 40). în exclusivitate în funcţie de importanţa prejudiciului pe care această cauţiune cerută a fost l-a stabilit succesiv la 2 milioane şilingi. 16. Importanţa sa trebuie deci să fie apreciată în principal în raport cu persoana în cauză. 6-1).

pe de altă parte. 6-1) indică pe de altă parte drept termen final judecata care va statua asupra temeiniciei acuzaţiei. 21. Curtea nu consideră totuşi ca aceşti diverşi indici sunt suficienţi pentru a face concluzia în speţă cu privire la o depăşire a termenului rezonabil prevăzut de articolul 6 § 1 (art. că desfăşurarea anchetei ar fi fost mai rapidă dacă. Pe de altă parte. să presupunem că aceasta era posibil din punct de vedere legal. însă nimic nu indica că o astfel de disjungere ar fi fost compatibilă în speţă cu o bună administrare a justiţiei (argumentele Guvernului. Faptul că mai mult de şapte ani s-au scurs deja de la învinuire fără să se fi statuat asupra temeiniciei acuzaţiei printr-o sentinţă de condamnare sau de achitare este cert o durată excepţională care va trebui. şi mai mult ca atât după o anchetă atât de îndelungată jurisdicţia de judecată a trebuit. provoacă nelinişti serioase. anchetarea 71 . Este cert. în majoritatea cazurilor. nu au avut loc nici interogări. dar în perioada cuprinsă între 24 iunie 1963 şi 18 septembrie a aceluiaşi an. Curtea nu crede. 20.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 19. nici confruntări serioase cu coinculpatul ale cărui depoziţii ar fi provocat cea de-a doua arestare a sa. Este de la sine înţeles că nici aceste date nu pot fi admise ca fiind termenul final al perioadei căreea i se aplică articolul 6 § 1 (art. Aşteptarea lor explică fără îndoială amânarea terminării anchetei în timp ce în Austria nu mai erau acţiuni de anchetă care trebuiau îndeplinite. Neumeister s-a înfăţişat în faţa judecătorului care examina cazul în fond la 9 noiembrie 1964. Nu s-ar putea. care a rămas liniştit până la proces. În speţă nu a fost judecat cazul în fond. însă o decizie din 18 iunie 1965 a dispus acţiuni suplimentare de anchetă şi procesul s-a reluat la 4 decembrie 1967. în special imputa organelor judiciare austriece dificultăţile întâmpinate de ele în străinătate pentru a obţine executarea numeroaselor comisii rogatorii (argumentele Guvernului. 6-1). În fine. Articolul 6 § 1 (art. Desfăşurarea anchetei ar fi fost probabil accelerată dacă cazul reclamantului ar fi fost disjungată de cea a coinculpaţilor săi. este cu siguranţă dezamăgitor faptul că procesul s-a deschis doar la 9 noiembrie 1964. 6-1). să dispună acţiuni suplimentare de anchetă care nu au fost toate provocate de depoziţiile învinuitului Huber. să fie considerată că a depăşit termenul rezonabil prevăzut de articolul 6 § 1 (art. ceea ce înseamnă că o jurisdicţie de recurs va lua o decizie prin care se va pronunţa asupra temeiniciei acuzaţiei. de fapt. paragraful 24). că dosarul lui Neumeister prezenta o complexitate cu totul specială din cauza circumstanţelor menţionate anterior (expunerea faptelor. Nu numai că pe parcursul acestor cincisprezece luni. paragraful 20). nici un martor şi nu a îndeplinit nici o oarecare altă obligaţiune. judecătorul nu a interogat nici unul dintre numeroşii coinculpaţi. data terminării anchetei (Anexa IV la raportul Comisiei). 6-1) din Convenţie. adică la un an după terminarea anchetei. după ce s-a întrunit mai multe luni. examinarea notei stabilite de Guvernul austriac cu privire la activităţile judecătorului de instrucţie de la 12 iulie 1962 până la 4 noiembrie 1963. după cum a menţionat deja Curtea (paragraful 8). paragraful 25 in fine).

Cu atât mai mult. 6-1). Reclamantul a relevat. Cu privire la chestiunea dacă a fost încălcat principiul egalităţii armelor la examinarea cererilor de liberare a lui Neumeister şi dacă în rezultat a fost încălcat articolul 5 § 4 (art. articolul 6 § 1 (art. 5-4) sau articolul 6 § 1 (art. el cere de asemenera ca ea să fie publică. paragraful 19). părţilor şi magistraţilor din sistemul judiciar să ia cunoştinţă cu un dosar din douăzeci şi unu de volume de aproximativ cinci sute de pagini fiecare şi dintr-o cantitate apreciabilă de documente anexate (expunerea faptelor. ceea ce este în mod vădit străin recursurilor în cauză. Unii membri ai Comisiei s-au pronunţat în favoarea tezei contrare exprimând opinia că astfel de cereri se refereau la „drepturile şi obligaţiunile cu caracter civil” şi că orice cauză cu privire la contestarea acestor drepturi trebuia. că deciziile cu privire la detenţia preventivă au fost pronunţate după ce procurorul a fost audiat în lipsa reclamantului şi a avocatului său cu privire la cererea scrisă prezentată de ei. Curtea ar putea admite că acest fapt este contrar principiului egalităţii armelor pe care Comisia l-a declarat la justa valoare. sunt responsabili de anchetă sau de desfăşurarea procesului. trebuie de notat că recursurile cu privire la detenţia preventivă aparţin în mod incontestabil domeniului legii penale şi că textul dispoziţiei invocate a limitat în mod direct exigenţa unui proces echitabil la examinarea temeiniciei învinuirii. Făcând abstracţie de forţa excesivă pe care el o atribuie noţiunii de „drepturi cu caracter civil”. 24. în numeroase decizii şi avize. nu s-ar putea justifica aplicarea principiului egalităţii armelor în recursurile îndreptate împotriva detenţiilor preventive invocând articolul 5 72 . să stabilească limitele. 6-1). în termenii articolului 6 § 1 (art. Pe lângă aceasta. în sistemul de procedură penală în vigoare pe continentul european. 6-1) nu se limitează să necesite judecarea cauzei în mod echitabil. sau eventual ambele articole combinate. Deci. numeroase alte cauze care i-ar fi numerit după această dată ar fi fost încredinţate altor magistraţi (argumentele Guvernului.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ cazului ar fi fost încredinţată la mai mulţi magistraţi. să fie audiaţi în mod echitabil. de a lua orice măsură care ar face lumina asupra temeiniciei sau netemeiniciei acuzaţiei (Grundsatz der amtswegigen Wahrheitserforschung). Nu s-ar putea de considerat că prima cerinţă se aplică examinării cererilor de eliberare fără a admite că se va proceda la fel în cea de-a doua. Argumentul nu pare a fi fondat. de mai multe ori. iar Guvernul austriac nu a contestat. Ea relevează de altfel că dacă judecătorul din birou nu a putut fi eliberat de cauzele fiscale de care era responsabil până în 1959. În fine. C. 6-1). Curtea nu consideră totuşi că acest principiu este aplicabil la examinarea cererilor de liberare provizorie. este clar că întârzierile survenite în deschiderea şi redeschiderea dezbaterilor au fost cauzate în mare parte de necesitatea de a permite avocaţilor. publicitatea în acest domeniu nu ar răspunde în interesul inculpaţilor care este în general compromis. Mai trebuie de subliniat că preocupările pentru operativitate nu pot scuti magistraţii care. căreea Comisia a căutat. 22. paragraful 25). 23. care e cuprins între noţiunea de proces echitabil (fair trial) prevăzut de articolul 6 § 1 (art.

Redactată în franceză şi engleză. 25. Eissen (Grefier adjunct) Dnii A. că nu a fost încălcat articolul 6 § 1 (art. în unanimitate. 50-2) din Regulamentul Curţii. Susţine.Zekia. Invocând drepturile care le sunt conferite în baza articolelor 51 § 2 (art. 4.R. că a fost încălcat articolul 5 § 3 (art. Susţine. 6-1) în ceea ce priveşte durata urmăririi penale efectuată în privinţa reclamantului. adică să fie independente de puterea executivă la fel ca şi părţile în cauză.E 73 . dispoziţia litigioasă prevede de asemenea că trebuie să se statueze într-un termen scurt cu privire la astfel de recursuri (în textul englez găsim un termen încă mai expresiv „speedily”). în consecinţă. 2.-A. cere ca ele să fie aduse în faţa unei „instanţe”. că nu a fost încălcat articolul 5 § 4 (art. Susţine. Aceasta indică clar care trebuie să fie în speţă preocuparea dominantă. că faptele cauzei denotă din partea Republicii Austria. Semnat: H. Neumeister. 5-4) care. textul francez fiind doar autentic. impunând deschiderea unor astfel de recursuri. Susţine. nici articolul 6 § 1 (art. Parafat: H. că procedura aplicată de jurisdicţiile austriece la examinarea cererilor de liberare provizorie ale reclamantului nu a contravenit nici articolului 5 § 4 (art. la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg. cu cinci voturi contra două. la douăzeci şi şapte iunie. 5-3) din Convenţie. CURTEA. cu privire la unul din cele trei puncte litigioase. o încălcare a obligaţiunilor care decurg din Convenţie. în unanimitate. Acest termen implică doar faptul ca autorităţile chemate să statueze trebuie să aibă un caracter judiciar. el nu se raportează în nici un fel la procedura care trebuie urmată. 5-4) din Convenţie. 6-1) din Convenţie în ceea ce priveşte durata urmăririi penale în privinţa reclamantului. pentru aceste motive. Parafat: M. 1. nici articolului 6 § 1 (art. 6-1) din Convenţie. Mai mult ca atât. Curtea constată.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ § 4 (art. DIN ACESTE CONSIDERENTE.-A. 51-2) din Convenţie şi 50 § 2 (art. consideră că a fost încălcat articolul 6 § 1 (art.Rolin Preşedinte Din partea Grefierului Semnat: M. Holmbäck şi M. o mie nouă sute şaizeci şi opt. în ceea ce priveşte procedura aplicată la examinarea cererilor de liberare provizorie depuse de F. ei anexează la prezenta hotărâre expunerea opiniilor lor disidente. judecători. 3. 6-1). O procedură scrisă completă sau dezbaterile contradictorii pentru examinarea recursurilor ar fi o sursă de întârzieri care este important să fie evitate în această materie.5-4).

sunt expuse în hotărârea deja făcută de Curte. prin urmare eu împărtăşesc avizul Comisiei (raportul din 27 mai 1966. ZEKIA (Traducere) Imi este imposibil să urmez eminenţii mei colegi când ei fac concluzia că în cauza Neumeister nu a fost. procesul a început doar la 9 noiembrie 1964. HOLMBÄCK (Traducere) Astfel precum a constatat Curtea în hotărârea sa. Escrocheria se referea la mai multe milioane de şilingi. faptele reproşate învinuitului fiind în principal aceleaşi ca şi cele care motivase învinuirea iniţială. Nu voi reveni la aceasta. argumentele şi concluziile. şi a fost dispus sine die pentru anchetă suplimentară după mai multe luni de şedinţe. Neumeister a fost învinuit. la 23 februarie 1961. dată la care reclamantul a fost eliberat pe cauţiune. 6-1). Dezbaterile s-au început în speţă la 9 noiembrie 1964.NEUMEISTER contra AUSTRIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ OPINIA DISIDENTĂ A DLUI JUDECĂTOR A. de escrocherie în sensul articolelor pertinente din Codul penal austriac. În pofida faptului că ancheta s-a terminat la 4 noiembrie 1963. iar organele responsabile de anchetă se pare că au lăsat lucrurile în voia lor timp de cincisprezece luni până la 1 noiembrie 1963. patru luni şi douăzeci şi unu de zile în total. contra şase) potrivit căruia a fost o încălcare a articolului 6 § 1 (art. informaţiile prezentate Curţii nu permit formularea unei opinii cu privire la punctul de a şti dacă această întârziere suplimentară implică şi ea o încălcare a articolului 6 § 1 (art. 6-1) din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului. Reclamantul a fost menţinut în detenţie în două reprize timp de doi ani. însă dezbaterile nu s-au terminat încă. această peroadă a durat deci mai mult de trei ani şi opt luni. şase voturi. Prima perioadă a început la 24 februarie 1961. La 18 iunie 1965. 6-1) din Convenţie. perioada care trebuie luată în considerare pentru a verifica dacă termenul rezonabil vizat în articolul 6 § 1 (art. 6-1) din Convenţie. OPINIA DISIDENTĂ A DLUI JUDECĂTOR M. din partea autorităţilor austriece. Această perioadă a fost prea lungă după părerea mea şi. adică a doua zi după învinuire. inclusiv votul preponderent al preşedintelui. Procesul de judecată a început la 9 noiembrie 1964. procesul a fost amânat iar cauza a fost retrimisă judecătorului de instrucţiune. 74 . inclusiv cele care au legătură cu articolul 6 § 1 (art. Eu îmi propun să estimez pe scurt motivele dezacordului meu. El a fost reluat la 4 noiembrie 1967. şi s-a terminat la 12 mai a aceluiaşi an. Procesul a fost reluat în faţa instanţei la 4 decembrie 1967. Faptele. încălcat articolul 6 § 1 (art. 6-1) a fost respectat sau nu în cauza Neumeister a început la 23 februarie 1961. Cea de-a doua a durat de la 12 iulie 1962 până la 16 septembrie 1964. După părerea mea. Mai mult de şapte ani s-au scurs de la învinuirea iniţială a lui Neumeister iar el nu a fost încă condamnat sau achitat.

fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. nu sunt cu siguranţă lipsite de forţă practică. însă o procedură cu un asemenea final provoacă multe discuţii dacă ea este însoţită de tergiversări extreme. în special în cauza penală. 6-1) în cauză. 6-1). fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil. 75 . de a lua o decizie în favoarea interesatului dacă există un dubiu în spiritul Curţii. în ignoranţa a ceea ce se va întâmpla cu el. termenul mare care s-a scurs între învinuirea iniţială a lui Neumeister şi data. constitue după părerea mea o pură încălcare a dreptului care îi este garantat de articolul 6 § 1 (art. şi cuvintele „este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită”. Este cu certitudine de dorit.că poate fi considerată ca fiind compatibilă cu litera şi spiritul articolului 6 § 1 (art. Prin urmare.” Cel de-al doilea paragraf al aceluiaşi articol (art. În pofida dificultăţilor întâlnite în pregătirea şi prezentarea cauzei. care sunt specificate în cel de-al doilea. care va hotărî. Într-o societate democratică. de către o instanţă independentă şi imparţială. menţionat mai sus. O serie de infracţiuni sunt imputate reclamantului iar un anumit număr de persoane sunt implicate. Ar fi mai bine. din Convenţie. nu am nici un dubiu că autorităţile austriece au încălcat în speţă articolul 6 § 1 (art. instituită de lege. în asemenea cazuri. 6-1) din Convenţie. mai mult de şapte ani.” Expresia „într-un termen rezonabil”. Este vorba fără îndoială despre o cauză deosebit de complicată care a cerut anchete îndelungi şi o amplă procedură destinată să obţină probe în străinătate. a încheierii procesului.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ În termenii articolului 6 § 1 (art. nu mă pot convinge – chiar ţinând cont într-o anumită măsură de tergiversările cauzate de aceste anchete lungi şi de către dificultăţile pe care le-au avut la colectarea probelor . chiar dacă serveşte sau nu justiţia. iar administrarea justiţiei cere acest lucru. în incertitudine. faptul de a menţine un om. „Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil. încă necunoscută. 6-2) dispune că ”Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită. cu suferinţele care rezultă de aici pentru el şi pentru familie în viaţa profesională şi socială. ca orice instanţă să se străduie să stabilească adevărul şi numai adevărul. în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale. 6-1). 6-1). pe care o găsim în primul paragraf al articolului 6 (art. nelinişte şi grijă.

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 76 .

dar numai pentru cauzele deferite Curţii după această dată.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ MINELLI contra ELVEŢIEI (Cererea nr. de asemenea dl M. Macdonald. într-o cameră compusă din următorul complet: Dl dna Dnii G. F. 77 . Gölcüklü. 8660/79) introdusă contra acestui stat. La origine se află cererea (nr. Eissen. F. Matscher. R. şi. grefier adjunct. 8660/79) HOTĂRÂRE 25 martie 1983 În cauza Minelli. grefier şi dl Pertzold. Lagergren. dl Ludwig Minelli. adoptată la această ultimă dată: PROCEDURA 1. pronunţă următoarea hotărâre. a sesizat Comisia la 20 iunie 1979 în temeiul articolului 25 din Convenţie. Cauza a fost deferită Curţii de către Comisia Europeană a Drepturilor Omului („Comisia”) şi de Guvernul Confederaţiei Elveţiene („Guvern”). cu care un cetăţean elveţian. D. C. 1 Nota Grefei: În versiunea regulamentului aplicabil la instituirea procedurii. Versiune revizuită a regulamentului Curţii a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1983. Curtea Europeană a Drepturilor Omului constituită. Bindschedler-Robert. preşedinte.-A. în conformitate cu articolul 43 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”) şi cu clauzele pertinente din regulamentul Curţii1. după ce au deliberat cu uşile închise. Russo. la 19 octombrie 1982 şi la 21 februarie 1983. G. Wiarda.

Cremona. La 26 noiembrie. La 22 februarie. În prealabil. 3. grefierul a primit memoriul Guvernului. secretarul Comisiei a notificat grefierul că delegatul îşi va prezenta observaţiile la audiere. preşedintele a fixat pentru 26 octombrie 1982 data deschiderii procedurii orale după consultarea opiniei agentului guvernamental şi a delegatului Comisiei prin intermediul grefierului. respectiv la 13 şi 15 octombrie 1981. În conformitate cu decizia preşedintelui. 4. Cea dintâi face trimitere la dispoziţiile articolelor 44 şi 48 şi la declaraţia Confederaţiei Elveţiene de recunoaştere a jurisdicţiei obligatorii a Curţii (articolul 46). 5. La 22 iunie. în calitate de preşedinte al camerei (articolul 21 § 5 din regulament). care au fost recepţionate de grefă la date diferite. Oficiul Federal al Justiţiei Serviciul Consiliului Europei agent R. preşedintele le-a solicitat Guvernului şi Comisiei să furnizeze anumite documente. judecător ales din partea Elveţiei (articolul 43 din Convenţie) şi dl G. Printr-o ordonanţă din 6 octombrie 1982. în prezenţa grefierului. acesta din urmă i-a desemnat. dl L. Pettiti şi dl C. consilier – din partea Comisiei dl 78 delegat . Münger. prin tragere la sorţi. Ambele au drept scop obţinerea unei decizii asupra chestiunii dacă faptele expuse în cauză prezintă o încălcare din partea statului reclamat a obligaţiilor sale în temeiul articolului 6 § 2.MINELLI contra ELVEŢIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 2. 47 şi 48. La 5 mai. Russo (articolele 43 in fine din Convenţie şi 21 § 1 din regulament). la data de 26 octombrie 1982 a avut loc audierea publică la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg.-E. iar cea de-a doua la articolele 45. la care delegatul ar putea să răspundă în scris în termen de două luni de la data transmiterii memoriului Guvernului de grefă. preşedintele Curţii (articolul 21 § 3 (b) din regulamentul Curţii). Cererea Comisiei şi cererea Guvernului au fost depuse la grefa Curţii. în termenul de trei luni prevăzut de articolele 32 § 1 şi articolului 47. La 22 octombrie 1981. J. profesor. pe ceilalţi cinci membri şi anume. Gölcüklü. dl J. Wiarda. 6. preşedintele a decis că agentul guvernamental urmează să-şi depună memoriul până la 15 februarie 1982. Bindschedler-Robert. Camera se constituie de plin drept din dna D. Hauser. Universitatea din Zürich B. Oficiul Federal al Justiţiei. Domnul Wiarda. Frowein. dl F. i-a consultat. Jacot-Guillarmod. Curtea s-a întrunit într-o reuniune pregătitoare. dl M. prin intermediul grefierului. pe agentul guvernamental („Guvernul”) şi pe delegatul Comisiei cu privire la organizarea procedurii. S-au înfăţişat: – din partea Guvernului dl Dl dl O. Zekia.

a fost remisă autorităţilor din Ticino. Anterior. autorităţile vizate au emis o decizie de achitare la 10 mai 1972. a doua frază. birourilor şi altor localuri. Faptele relatate de reclamant deja au constituit subiectul unui articol realizat de un alt ziarist. care a fost publicat în ediţia din 19 ianuarie 1972 a cotidianului “Blick”. şi 24 § 1 din regulament). Cu toate acestea. asista delegatul (articolul 29 § 1. Urmare a audierii depoziţiilor dlui Minelli din 10 februarie. Minelli. ÎN FAPT I. În opinia lui. Reclamantul s-a născut în 1932 şi este cetăţean elveţian. care din considerente de competenţă. 79 . dl. Autorul articolului reclama percheziţionarea domiciliului directorului. Pe parcursul audierilor. plasarea sub arest a acestuia. La 6 iunie. reclamant. un articol care acuza de escrocherie societatea Télé-Répertoire şi directorului acesteia. Matscher şi R. 10. Cremona şi dl L. Asociaţia Télé Répertoire şi dl Vass au înaintat o plângere împotriva ambilor ziarişti. judecătorul de instrucţie a interogat părţile în prezenţa avocaţilor. dl Vass. dl G. societatea în cauză utiliza formulare de subscriere (Einzahlungsscheine) care se asemănau cu notele de plată pentru serviciile telefonice. un cotidian din Basel care nu se mai publică. ceea ce a cauzat o datorie care trebuia achitată în acelaşi fel ca şi o factură pentru o publicaţie periodică. 9.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ dl L. cantonul Zürich şi este de profesie jurnalist. din regulamentul Curţii) Curtea a audiat declaraţiile şi răspunsurile la întrebările sale date de părţi. invocând defăimarea prin intermediul presei. dl Kuhn. părţile au prezentat mai multe documente. la 28 iunie. Zekia. În cadrul deliberărilor din 21 februarie 1983. el a solicitat audierea unor martori. dl Fust. la 3 iulie 1974. La 27 ianuarie 1972. Şase zile mai devreme. Dl Fust s-a plâns că în scopul sporirii vânzărilor unui repertoriu de telefon. şi în cazul unor rezultate pozitive. utilizarea unui astfel de procedeu putea crea impresia că era vorba de un serviciu obişnuit furnizat de către administraţia poştei elveţiene. Lagergren. ziaristul cotidianului “Blick”. tribunalul districtului Uster a suspendat procedura la solicitarea dlui Vass până la epuizarea procedurii instituite în privinţa dlui Fust. El locuieşte în Forch. Plângerea împotriva dlui Minelli a fost depusă la tribunalul circumscripţiei Uster (Bezirksgericht) la data de 29 februarie 1972. a furnizat anumite documente şi a solicitat prezentarea probelor. 7. reprezentantul reclamantului. judecători supleanţi. i-au înlocuit pe dl M. dl Minelli a înaintat parchetului districtului Uster (Bezirksanwaltschaft) o plângere.-E. dl F. Pettiti. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 8. care nu au putut participa la examinarea cauzei (articolele 22 § 1. el a publicat în ziarul “National Zeitung”. Macdonald.

camera de acuzare (Anklagekammer) a Tribunalului suprem din Zürich a declarat plângerea admisibilă şi a ordonat deferirea cauzei Curţii de juraţi a cantonului Zürich (Geschworenengericht) (articolul 305 din Codul de procedură penală în vigoare în Zürich). potrivit căruia partea care a pierdut trebuie să suporte cheltuielile de judecată şi să plătească celelaltei părţi o compensaţie pentru cheltuielile suportate de ea. Curtea de juraţi a invitat părţile să-şi prezinte concluziile cu privire la repartizarea cheltuielilor. Ambele părţi şi-au prezentat concluziile în scris. tribunalul a admis cererea şi a solicitat dlui Minelli să precizeze dacă solicita audierea cauzei sale în faţa unei curţi de juraţi. Decizia cu privire la acest punct s-a bazat pe dispoziţiile articolului 293 din Codul de procedură penală în vigoare în Zürich.MINELLI contra ELVEŢIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Procedura din urmă. De asemenea. camera Curţii de juraţi a cantonului Zürich (Gerichtshof des Geschworenengerichts) a decis că nu poate audia plângerea (Nichtzulassung der Anklage) împotriva reclamantului pentru motivul că perioada limită “absolută” de patru ani a expirat la 27 ianuarie 1976 (articolele 72 şi 178 din Codul penal elveţian. şi anume suma de 374 DF din suma totală de 562 SF. La 12 septembrie 1975. soldul urma a fi achitat de reclamanţii în acţiunea civilă. potrivit căreia dl Fust a fost condamnat la plata unei amenzi în cuantum de 200 SF şi la achitarea unei sume de aproximativ 1 400 SF pentru costurile de judecată împreună cu compensaţia în sumă de 1 400 SF. a fost însoţită de numeroase schimbări procedurale şi a dus la adoptarea unei hotărâri de prima cameră penală a “Tribunalului suprem” (Obergericht) a cantonului Zürich la 2 septembrie 1975. avocatului dlui Vass că audierile vor avea loc între 19 şi 21 ianuarie 1976. după pronunţarea hotărârii la 6 ianuarie era deja prea târziu să se ţină dezbaterile la data prevăzută iniţial. care urma a fi achitată fiecărui reclamant. cu excepţia unor circumstanţe speciale care justifică o abatere de la regulă. Dl Minelli a solicitat de asemenea Curţii cu juraţi accesul la anumite probe. la 21 ianuarie 1976. grefa Curţii de juraţi i-a comunicat prin telefon dlui Weber. ţinând cont de faptul că perioada limită “absolută” (paragraful 17 infra) expira în curând. 12. în consecinţă. Ea a decis că dl Minelli trebuie să suporte două treimi din cheltuielile de judecată (Kosten der Untersuchung und des gerichtlinchen Verfahrens). reclamantul a depus un recurs de drept public împotriva acestei decizii. care a fost respins de către tribunalul federal la 6 ianuarie 1976. ulterior. La 22 august 1975. declanşată la 28 februarie 1972. La 19 noiembrie 1975. instanţa a dispus achitarea din partea reclamantului a unei compensaţii în cuantum de 600 SF din 3. 11. 600 SF reclamate pentru cheltuielile suportate în favoarea reclamanţilor. dl Vass a solicitat în mod formal ca procedura împotriva dlui Minelli să fie redeschisă. La 24 noiembrie 1975. 80 . subliniind perioada limită prevăzută de lege. 13. La 12 mai 1976. amânate până la pronunţarea hotărârii tribunalului federal. înaintea pronunţării acestei hotărâri. În opinia Guvernului. tribunalul districtului Uster s-a desesizat la 1 octombrie 1975. La 6 noiembrie 1975. paragraful 17 infra). Dl Kuhn a răspuns afirmativ şi. Totuşi.

“obligaţia de a suporta costurile şi cheltuielile” trebuie în astfel de circumstanţe să “depindă de hotărârea care ar fi fost adoptată în lipsa prescripţiei”. s-a încheiat cu achitare (10 mai 1972). Camera a adăugat că costurile unei proceduri penale private nu pot fi suportate de stat şi că în conformitate cu practica constantă în materie nu este cazul să se procedeze la o instrucţiune suplimentară. reclamantul putea fi condamnat de defăimare în cazul în care procedura în cauză nu ar fi fost încetată din cauza prescripţiei. 5/28). Faptul că formularele de subscriere erau 81 . După cum a afirmat Curtea de Casare a cantonului Zürich în decizia sa nepublicată din 2 aprilie 1973. Dl Minelli a fost ţinta campanii de publicitate a reclamanţilor în acţiunea civilă când în ianuarie 1972 a primit de la compania Télé-Répertoire Editions Vass un formular de subscriere tipărit. Argumentele aduse de acuzat împotriva acestei decizii nu pot fi examinate în continuare în cadrul prezentei proceduri. intentată împotriva dlui Vass în baza plângerii formulate de către acuzat la cantonul Ticino. şi anume în ceea ce priveşte procedura în faţa tribunalului cantonal împotriva ziaristului F. ei nu au putut obţine condamnarea reclamantului. Câteva zile mai târziu. este semnificativ de a cunoaşte la momentul repartizării cheltuielilor ce hotărâre ar fi fost adoptată de către tribunal în cazul responsabilităţii penale sau supravieţuirii acuzatului. a adus mai multe acuzaţii serioase împotriva reclamanţilor în acţiunea civilă. După obţinerea informaţiei în cauză. camera a declarat următoarele (traducere din germană în franceză efectuată de Guvern): “Se poate admite. acuzatul a comis o încălcare a obligaţiei de vigilenţă. pentru defăimare. Camera a făcut trimitere la hotărârea (care atunci a devenit definitivă) pronunţată de Tribunalul suprem la 2 septembrie 1975 în cauza ziaristului Fust (paragraful 10 supra). potrivit declaraţiilor reclamantului. dar nu avea dreptul să-i acuze în public de escrocherie într-o manieră atât de flagrantă. el putea cel mult să-şi exprime dezacordul vizavi de metodele utilizate. el trebuia să fi fost conştient de măsurile luate de către aceştia în vederea excluderii oricărui risc de confuzie.. în sensul articolului 189 din Codul de procedură penală. 5/26 pagina 4). După recapitularea hotărârii şi citarea unor extrase vaste. Cu toate acestea. aceste circumstanţe includ faptul că reclamanţii în acţiunea civilă au contribuit prin comportamentul său la declanşarea procedurii. aceasta înseamnă că el trebuie să ţină cont de toate circumstanţele relevante la adoptarea deciziei cu privire la repartizarea costurilor. articolul semnat de F. el a găsit pe verso o notiţă imprimată “care lăsa să se înţeleagă într-o manieră indirectă că obiectul facturii era plata pentru înscrierea cu caractere grase într-o repertoriu telefonic” (ref. De fapt. Aceasta ar fi fost posibil dacă Curţii de juraţi i s-ar fi solicitat să adopte o decizie asupra fondului acuzaţiei. precitată. În comparaţie cu F. aceasta este valabil şi în cazul în care acţiunea penală a fost suspendată din cauza prescripţiei. Achitarea s-a bazat pe absenţa faptelor care ar fi putut demonstra existenţa elementelor constitutive ale infracţiunii de escrocherie (ref. însăşi Minelli a formulat acuzaţiile în cauză cu scopul de a provoca intervenţia autorităţile poştale. 5/20 şi 21). susţinând existenţa fraudei în speţă şi reclamând plasarea dlui Vass în detenţie preventivă. a apărut în revista ‘Blick’. Examinând mai atent formularul. Dat fiind că articolul 293 din Codul de procedură penală autorizează tribunalul de a lua în consideraţie “circumstanţele speciale”. Pentru a stabili care ar fi fost rezultatul urmăririi în judecată în absenţa prescripţiei. camera a făcut trimitere la jurisprudenţa instanţelor de judecată din Zürich potrivit căreia. Această concluzie este cauzată în mod obligatoriu de faptul că procedura privind escrocheria. la fel ca şi reclamanţii în acţiunea civilă că cauza este similară cu cea la care se face trimitere. În continuare. potrivit declaraţiei lui. dl Minelli. Neglijând datoria de a obţine informaţii mai exacte cu privire la reclamanţii în acţiunea civilă. în cazurile care se sfârşesc cu achitare (Freisprunch) datorită lipsei de responsabilitate penală sau cu o decizie de încetare a procedurii (Eistellung) în rezultatul decesului acuzatului. Totuşi. el nu i-a contactat în prealabil nici pe dl Vass sau pe compania acestuia. Cu toate că a procedat astfel. el nu a fost indus în eroare. s-a dispus ca costurile de judecată să fie achitate de stat. De fapt. În opinia Camerei. deoarece faptele păreau a fi suficient de clare (ref.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Camera Curţii de juraţi a cantonului Zürich a stabilit că în speţă partea în pierdere erau reclamanţii în acţiune civilă: în rezultatul prescripţiei. acuzatul aparent nu depunea nici un efort pentru a verifica acuzaţiile sale.

Prin urmare. Respectiv. Curtea de Casare a ordonat reclamantului să plătească 251 SF cu titlu de cheltuieli de judecată şi o compensaţie reclamanţilor în acţiunea civilă pentru cheltuielile suportate. Pe de altă parte.. Combinarea ofertei cu factura în formularul distribuit trebuie. La 1 noiembrie 1976 dl Minelli a sesizat tribunalul federal printr-un recurs de drept public. Ea a tratat prezumţia de nevinovăţie ca o normă de probare. la solicitarea reclamantului. Prin urmare. Mai mult decât atât. pornind de la suma totală de 3 600 franci (. fapt care a fost deja subliniat de Tribunalul suprem în hotărârea sa. dispunerea achitării de către reclamant a două treimi din costurile de judecată şi de reclamanţii în acţiunea civilă a unei treimi este justificată.” 14. comportamentul reclamanţilor în acţiunea civilă a constituit motivul pentru care acuzatul a notificat autorităţile publice şi cele competente despre practicile lor comerciale condamnabile. 6-2) din Convenţie. Neubecker şi Liebig contra Republicii Germania. 7640/76. articolul care a constituit obiectul plângerii ar fi cauzat probabil condamnarea acuzatului. Potrivit Curţii de Casare. La 5 ianuarie 1977. camera Curţii de juraţi nu a încălcat această dispoziţie prin adoptarea concluziei în absenţa probelor (beweisverfahren). 6-2) din Convenţie. atacul lui a fost excesiv. bazându-se. Respectiv. Cheltuielile suportate de părţi trebuie fixate în aceleiaşi proporţii. nu se poate admite că ea s-ar extinde asupra stabilirii adevărului într-un proces penal în defăimare. 15. considerată inadecvată.. 6-2) nu poate fi interpretat astfel încât buna credinţă a unei persoane acuzate pentru defăimare să fie prezumată până la demonstrarea contrariului. 6-2) nu era foarte clar. Curtea de Casare a cantonului Zürich (Kassationsgericht) a respins această cerere la 30 septembrie 1976. reclamanţii în acţiunea civilă trebuie să demonstreze voinţa rea a inculpatului. 6281/73 şi 6650/74. camera Curţii de juraţi a stabilit că această situaţie nu era valabilă în cazul de faţă. în special. articolul 6 § 2 (art. că dl Minelli nu a reuşit să demonstreze autenticitatea acuzaţiilor sale împotriva reclamanţilor în acţiunea civilă. cu excepţia existenţei unor motive de a crede că afirmaţiile lui erau adevărate. La 26 iulie 1976. pe parcursul anului 1972 i-ar fi putut provoca acuzatului impresia că reclamanţii în acţiune civilă urmăreau scopul de a crea o stare de confuzie sau cel puţin au neglijat acest aspect. cererea nr. de asemenea. într-adevăr constituiau cauza publicării articolului în cauză. trebuie să se presupună că dacă procedura nu ar fi fost încheiată din cauza prescripţiei. Practicile comerciale ale reclamanţilor în acţiunea civilă. Geerk contra 82 . care deja fusese denunţate în public. cu toate acestea. Pentru acest motiv. Curtea a notat că era cert faptul că publicaţia în cauză avea un caracter defăimător. în mod sporadic. sfera de aplicare a articolului 6 § 2 (art. reclamantul nu putea evita condamnarea în cazul în care procedura nu ar fi fost încetată din cauza prescripţiei. bazându-se pe dispoziţiile articolului 6 § 2 (art. Nu se poate presupune că scopul urmărit de Convenţie era de a schimba astfel (umwälzen) dreptul penal în vigoare în Statele Contractante. cu alte cuvinte. Respectiv. depăşind în mod evident limitele permise.). Chiar dacă acuzatul a acţionat cu un scop specific. pe articolul 6 § 2 (art. dl Kuhn a formulat în numele dlui Minelli o cerere de a anula această decizie (Nichtigkeitsbeschwerde).MINELLI contra ELVEŢIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ trimise fără plicuri până la sfârşitul anului 1971 şi. reacţia acuzatului a fost provocată de reclamanţii în acţiunea civilă. care a fost introdus în numele lui de către dl Kuhn. preşedintele Tribunalului a suspendat procedura pe motiv că Comisia Europeană a Drepturilor Omului era sesizată cu diferite cauze care abordau chestiuni similare (cererile nr.

În mod evident. Această situaţie specială ar fi putut afecta metoda repartizării cheltuielilor. dar o decizie care a lăsat deschisă spre dezbatere întrebarea culpabilităţii (respingere sau neadmitere). fără intervenţia procurorului. Procedura a fost redeschisă după ce aceste cauze au fost reglementate pe cale amiabilă în sensul articolului 28. dar pe principiul general care interzice deciziile arbitrare şi pe dreptul la audiere. În speţă.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Elveţiei). dar şi reputaţia acuzatorului privat era pusă în discuţie. ceea ce s-ar echivala cu condamnarea. 6-2) din Convenţie pentru a solicita efectuarea unei examinări provizorii în cazul de faţă în conformitate cu procedura prevăzută pentru o decizie asupra fondului. aceasta nu a fost “o constatare formală a vinovăţiei penale. Deoarece camera trebuia să adopte această decizie pe baza elementelor dosarului şi dat fiind că practica cantonală interzicea derularea în continuare a anchetei faptelor doar în scopul repartizării costurilor. motivele echităţii ar putea impune necesitatea de a ţine cont la adoptarea unei decizii cu privire la costuri de rezultatul probabil al procedurii în absenţa unui astfel de obstacol. camera Curţii de juraţi a ajuns la concluzia. reclamantul (la fel şi reclamanţii în acţiune civilă) nu putea invoca dispoziţiile articolului 6 § 2 (art. Decizia de a achita costurile nu trebuia considerată ca fiind echivalentă unei condamnări penale. trebuia să se ţină cont de faptul că în astfel de proceduri nu numai responsabilitatea penală a acuzatului. a fost justificat să se considere. nu a fost dispusă nici o măsură care în mod implicit ar contribui la recunoaşterea judiciară a unei infracţiuni penale. La fel. în primul rând. Prin urmare. 83 . dar o estimare a rezultatului posibil al procedurii (“Würdigung der Prozesschancen”). Reclamantul nu a înaintat nici o plângere în această privinţă. Totuşi. Tribunalul federal (camera de drept public) a respins recursul la 16 mai 1979. Cu toate acestea. dacă în rezultatul procedurii penale nu a fost adoptată o hotărâre asupra fondului din cauza unui obstacol procedural subsecvent. alineatul (b) din Convenţie. limitele care trebuiau respectate în acest context nu se bazau pe prezumţia nevinovăţiei. 16. costurile nu puteau fi suportate de stat: ele trebuiau să fie repartizate (aufteilen) între părţi într-un fel sau altul. că reclamantul ar trebui probabil condamnat pentru defăimare”. că din moment ce aceasta era o urmărire penală privată pentru defăimare. care parte ar avea câştig de cauză în absenţa prescripţiei. Instanţa a reamintit. încă exista posibilitatea ca procedură să fi rezultat în achitare în cazul derulării în condiţii ordinare. Din moment ce Camera s-a pronunţat numai cu privire la repartizarea cheltuielilor şi nu la culpabilitatea penală. De asemenea. Potrivit Tribunalului federal. nu a avut loc nici o încălcare a prezumţiei nevinovăţiei în rezultatul impunerii unei pedepse fără ca vinovăţia să fie legal stabilită. Tribunalul federal a adăugat că criteriul rezultatului posibil al procedurii poate fi utilizat numai în cazul în care informaţia disponibilă permite o efectuare a unei estimări suficient de exacte şi dacă părţile au avut în prealabil posibilitatea de a-şi exprima opiniile asupra chestiunilor relevante pentru repartizarea costurilor. “anticipând parţial evaluarea probelor. posterior unei examinări provizorii a fondului cauzei (“aufgrund einer provisorischen Prüfung der materiellen Rechtslage”).

84 . hotărârile în materie penală trebuie să includă deciziile cu privire la vinovăţie şi consecinţele acestei decizii . tribunalul federal a remarcat că camera Curţii de juraţi nu a examinat numai dacă procedura ar fi rezultat în condamnarea dlui Minelli în lipsa eventuală a prescripţiei. cheltuieli şi compensaţie (Entschädigungen). În acest caz. mai curând camera de acuzare a Tribunalului suprem al cantonului Zürich decât preşedintele tribunalului districtului se pronunţă asupra admisibilităţii plângerii (articolul 305 din Codul de procedură penală în vigoare în Zürich).MINELLI contra ELVEŢIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ În cele din urmă. În cazul neadmiterii plângerii. ceea ce corespunde la două perioade tradiţionale de prescripţie (articolul 72 § 2 din Codul penal). În termenii articolului 160 § 8 din legea privind organizarea judiciară. dar de asemenea a luat în consideraţie comportamentul a celor doi reclamanţi în acţiune civilă înainte de proces. În Elveţia. sentinţa. 18. B. acuzatorul privat poate depune recurs (articolul 169 din acelaşi cod). pentru infracţiunile împotriva onoarei unei persoane există o prescripţie “absolută” după patru ani. Procurorul general nu participă la procedură. Detalii cu privire la repartizarea costurilor şi cheltuielilor sunt incluse numai în registrul cazurilor penale ale tribunalului spre deosebire de cele impuse de sentinţa pronunţată care figurează în cazierul judiciar. Tribunalul federal a decis că reclamantul trebuia să achite suma de 643 SF pentru cheltuielile de judecată şi i-a ordonat să achite părţilor o compensaţie de 800 SF pentru cheltuielile suportate. această perioadă va fi întreruptă şi reîncepută de fiecare dată când se efectuează o anchetă. Cu toate acestea. Cauzele sunt în principiu audiate de tribunalul districtului (Bezirksgericht).achitarea. procedura penală pentru comiterea a astfel de infracţiuni este iniţiată prin intermediul unei “plângeri” private (Strafantrag). dar acuzatul poate solicita transmiterea cauzei la Curtea de juraţi în cazul în care pretinsa infracţiune de defăimare a fost comisă prin intermediul presei (articolul 294 din Codul de procedură penală şi articolul 56 din legea cu privire la organizarea judiciară în vigoare în Zürich). În cantonul Zürich. procedura este cunoscută sub denumirea de Privatstrafklageverfahren (articolul 287 din Codul de procedură penală în vigoare în Zürich): iniţiativa trebuie să-i aparţină părţii vătămate şi nu autorităţilor de stat. O simplă defăimare (diffamation) poate fi sancţionată cu privaţiune de libertate pentru o perioadă de nu mai mare de şase luni (articolul 173) şi defăimarea gravă (calomnie). Potrivit articolului 178. impunerea măsurilor de prevenire sau asistenţă . termenul de prescripţie pentru acţiunea penală este doi ani. la fel ca şi în câteva alte cantoane. Infracţiunile împotriva onoarei unei persoane (délits contre l’honneur) sunt prevăzute de articolele 173 -178 din Codul elveţian federal penal din 21 decembrie 1973. Totuşi.şi cu privire la prejudiciu (Schadenersatz). cu privaţiune de libertate pentru o perioadă nu mai mare de trei ani (articolul 174 combinat cu articolul 36). dar în caz contrar inculpatul nu se poate plânge decât de incompetenţa tribunalului. Drept intern pertinent 17.

în cele din urmă. de o anumită libertate la alegere a elementelor de apreciere care urmează a fi aplicate. În contextul acţiunilor penale private. nu există motive pentru a se acorda o satisfacţie echitabilă potrivit articolului 50 (art. incidenţa lor este determinată în raport cu cauza costurilor şi cheltuielilor de judecată. precum şi costurile de judecată (taxele judiciare şi ale grefei). care prevede: “Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită. de considerentele de cauzalitate care pot duce la stabilirea rezultatului posibil al procedurii. El a pretins încălcarea articolului 6 § 2 (6-2) din Convenţie.” 85 . de comportamentul condamnabil şi iresponsabil al părţilor înainte sau pe parcursul anchetei (articolul 189 din Codul de procedură penală). 13). după cum susţine Guvernul. În raportul său din 16 mai 1981 (articolul 31 din Convenţie) (art. La 17 decembrie 1980. În cererea sa adresată Comisiei la 20 iunie 1979 (nr. prin urmare. Comisia a declarat cererea admisibilă. 50) din Convenţie. PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI 20. La audierea din 26 octombrie 1982. Guvernul a invitat Curtea să constate că Elveţia nu a încălcat dispoziţiile Convenţiei şi că. 21. costurile includ compensaţia acordată părţilor pentru cheltuielile suportate (Prozessentschädigung). în temeiul articolului 293 din Codul de procedură penală a cantonului Zürich plata a două treimi din costurile de instrucţiune şi judecată. este posibilă o derogare de la prezenta regulă numai dacă este justificată de o circumstanţă specială. ÎN DREPT 23. Reclamantul a pretins a fi victima încălcării articolului 6 § 2 (6-2) din Convenţie. printre altele. articolul 193 din Codul de procedură penală prevede: “partea care pierde trebuie să suporte cheltuielile de judecată şi să plătească o compensaţie celeilalte părţi cu titlu de cheltuieli. Prin urmare. de încălcarea principiilor bunei credinţe sau moralităţii. 8660/79). CONCLUZIILE PREZENTATE CURŢII DE CĂTRE GUVERN 22. În această privinţă. costurile în principiu nu sunt achitate de stat. susţinând că decizia în cauză a constituit „o pedeapsă de suspiciune”. precum şi plata unei compensaţii reclamanţilor în acţiunea civilă pentru cheltuielile suportate. El poate ţine cont.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 19.” La determinarea repartizării costurilor şi cheltuielilor tribunalul se bucură. prin care i se ordona. echităţii şi. dar trebuie să fie suportate de către părţile la proces (articolul 190 din Codul de procedură penală în vigoare în Zürich). dl Minelli s-a plâns de decizia camerei Curţii de juraţi a cantonului Zürich din 12 mai 1976. Comisia a constatat în unanimitate că a avut loc o încălcare a articolului 6 § 2 (6-2).

6-2).MINELLI contra ELVEŢIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ El a afirmat că încălcarea a fost cauzată de decizia din 12 mai 1976. prin care camera Curţii de juraţi a cantonului Zürich. 27. Seria A nr. Guvernul a considerat că o urmărire penală privată pentru defăimare nu se încadra în noţiunea de “materie penală” (“matière pénale”. 15. în timp ce încetase urmărirea din cauza prescripţiei. paragraful 30). 35. articolul 6 § 2 (6-2) se consideră a nu fi aplicabil din cauza caracterului urmăririi în cauză şi a funcţiilor exercitate cu această ocazie de camera Curţii de juraţi. împreună cu o compensaţie companiei Télé-Répertoire S. Caracterul urmăririi în cauză 26. 6) de a proteja drepturile apărării (a se vedea hotărârea în cauza Adolf precitată. Cu toate acestea. prezumţia nevinovăţiei enunţată în paragraful 2 al articolului 6 (art. p. şi dlui Vass pentru cheltuielile suportate (paragrafele 12-13 supra). cauza în litigiu nu cade sub incidenţa dispoziţiei precitate atât ratione materiae cât şi ratione temporis. 6-3). Potrivit principalei teze înaintate de Guvern. care era în mod incontestabil “acuzat pentru o infracţiune penală”. El s-a bazat pe jurisprudenţa Comisiei. Curtea trebuie să stabilească dacă dl Minelli. trebuia să răspundă pentru o “acuzaţie în materie penală împotriva lui”. După cum a reamintit Guvernul. i-a ordonat să achite o parte din costurile procedurii. § 56 şi hotărârea din 26 martie 1982 în cauza Adolf. 28. potrivit căreia dreptul la o bună reputaţie constituia “un drept civil” şi că “procedura de urmărire penală privată nu se încadra în sfera de aplicare a articolului 6 paragraful 1 (art. în varianta franceză a paragrafului 1) (art. Reclamantul a subscris acestei opinii. persoana judecată pentru defăimare constituia în mod evident obiectul unei “acuzaţii penale” şi putea.astfel cum este prevăzut de normele juridice interne în vigoare . A. 30. art. trebuie să se examineze. Pentru a stabili existenţa unei “acuzaţii în materie penală”.). Cu privire la primul punct. 6-1)”. Sfera de aplicare materială a articolului 6 § 2 (6-2) 25. 6-1). dar în mod fundamental avea un caracter civil. ibid. Guvernul a recunoscut că dl Minelli a fost “acuzat pentru o infracţiune penală”. invoca dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 ale articolului 6 (art. prin urmare. situaţia acuzatului . CU PRIVIRE LA APLICABILITATEA ARTICOLULUI 6 § 2 (6-2) 24. 1.în lumina scopului articolului 6 (art. printre altele. 6-1) (a se vedea hotărârea din 27 februarie 1980 în cauza Deweer. 6-2) este unul din elementele unui proces penal echitabil garantat de paragraful 1 (art. Seria A nr. în sensul paragrafului 2 al articolului 6 (art.A. Comisia a evidenţiat existenţa unei neînţelegeri din partea Guvernului şi dezacordul său cu privire la concluziile adoptate de Guvern: deşi dreptul la reputaţie avea în raport cu titularul său un caracter civil. 6-2. p. 86 . 49. I. Încălcarea dreptului “civil” al unei persoane uneori poate de asemenea constitui o infracţiune penală.

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________

În Elveţia, defăimarea face parte din grupul infracţiunilor definite şi sancţionate potrivit Codului penal federal (paragraful 17 supra). Urmărirea penală pentru defăimare poate fi declanşată numai dacă victima depune o plângere (Strafantrag), dar modul de derulare a urmăririi este determinat de codurile cantonale de procedură penală, în speţă Codul cantonului Zürich. Procedura poate rezulta în impunerea unor penalizări, în formă de amendă sau chiar şi încarcerare, care vor fi înscrise în cazierul judiciar (paragraful 18 supra). În consecinţă, Curtea nu are nici un dubiu vizavi de caracterul penal al procedurii intentate împotriva dlui Minelli de compania Télé-Répertoire şi dl Vass la 29 februarie 1972 (paragraful 10 supra). 2. Caracterul funcţiilor exercitate de camera Curţii de juraţi 29. În plus, Guvernul a susţinut că adoptând o decizie cu privire la costuri după încetarea acţiunii penale din cauza prescripţiei, camera Curţii de juraţi a cantonului Zürich a exercitat o funcţie pur administrativă care era diferită în mod intrinsec de funcţiile sale judiciare. Ea a adoptat o decizie procedurală pentru care prezumţia nevinovăţiei, care era o simplă regulă de probare, era nepertinentă. Pe de altă parte, potrivit Comisiei articolul 6 § 2 (6-2) este de asemenea aplicabil unei urmăriri care nu se sfârşeşte cu o hotărâre în sensul strict. Mai mult decât atât, în speţă camera Curţii de juraţi a decis să nu examineze în continuare plângerea şi să ordone reclamantului să achite o parte din costurile de judecată şi o compensaţie pentru cheltuieli printr-un act procedural unic. 30. În opinia Curţii, articolul 6 § 2 (6-2) reglementează ansamblul procedurilor penale, indiferent de rezultatul urmăririi penale şi nu numai examinarea fondului acuzaţiei (a se vedea, mutatis mutandis, hotărârea în cauza Adolf precitată, Seria A nr. 49, p. 16, § 33). În cantonul Zürich, decizia cu privire la repartizarea costurilor constituie un element tradiţional al procedurii penale pentru defăimare şi are ca scop stabilirea anumitor efecte. În acest context, este mai puţin important dacă decizia a fost adoptată după pronunţarea deciziei asupra fondului sau dacă textul apare într-un document separat. De fapt, în speţă nu pot fi depistate nici acte parţial procedurale, efectuate concomitent sau la intervale şi nici un “act procedural efectuat în câteva etape” ca şi în cauza Adolf în care Curtea a constatat că articolul 6 (art. 6) este aplicabil în diferite circumstanţe (a se vedea hotărârea precitată, Seria A nr. 49, p. 16, § 32), dar mai curând un singur act procedural global. Decizia din 12 mai 1976, după constatarea expirării termenului legal de prescripţie, a impus dlui Minelli obligaţia de a suporta două treimi din cheltuielile de judecată şi i-a ordonat să plătească o compensaţie companiei Télé-Répertoire şi dlui Vass pentru cheltuielile suportate (paragraful 12 supra). Este evident faptul că cele două aspecte ale motivaţiei deciziei nu pot fi disociate: repartizarea costurilor a constituit corolarul şi complementul necesar pentru încetarea urmăririi penale. Mai mult, Guvernul a recunoscut acest fapt în timpul audierilor. Dispozitivul deciziei a confirmat clar acest fapt: imediat după ce primul punct refuză 87

MINELLI contra ELVEŢIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________

să admită acuzaţia, următoarele puncte tratează costurile de judecată şi compensaţia pentru cheltuieli. B. Sfera de aplicare temporală a articolului 6 § 2 (art. 6-2) 31. Potrivit Guvernului, decizia reclamată nu s-a încadrat cel puţin în limitele sferei de aplicare temporale a articolului 6 § 2 (art. 6-2). El a susţinut că dl Minelli a beneficiat de prezumţia nevinovăţiei cel mult până la 27 ianuarie 1976, data când a survenit prescripţia (paragraful 12 supra) şi că camera Curţii de juraţi s-a limitat la înregistrarea efectelor juridice ale prescripţiei şi apoi la repartizarea costurilor. Comisia nu a subscris acestui argument. În opinia ei, procedura judiciară poate fi încheiată în mod formal mai curând la câteva etape decât concomitent la toate. În speţă, decizia din 12 mai 1976, motivată în mod extensiv, a constituit etapa finală. 32. Curtea împărtăşeşte opinia Comisiei. În mod evident, prescripţia a încetat acţiunea penală pornită în privinţa reclamantului, dar un act procedural oficial al camerei Curţii de juraţi era necesar pentru a stabili acest fapt (a se vedea, mutatis mutandis, hotărârea din 13 mai 1980 în cauza Artico, Seria A nr. 37, p. 6-7 şi 15-18, §§ 8-11 şi 31-37). Anume o astfel de constatare se conţine în decizia în cauză. În primul rând ea declară că “acuzaţia nu poate fi admisă” şi apoi că “acuzatul” trebuia să suporte două treimi din costurile de judecată şi să plătească fiecărui din acuzatorii reclamanţi o compensaţie pentru cheltuielile suportate (punctele 1, 3 şi patru din dispozitivul deciziei). Această formulare demonstrează în termeni clari că la etapa finală a procedurii camera Curţii de juraţi considera în continuare reclamantul ca fiind “acuzat de o infracţiune penală” în sensul articolului 6 (art. 6). C. Recapitulare 33. Prin urmare, articolul 6 § 2 (art. 6-2) este aplicabil în speţă.

II. CU PRIVIRE LA RESPECTAREA ARTICOLULUI 6 § 2 (art. 6-2)
A. Limitele competenţei Curţii 34. Reclamantul şi Guvernul au fost de acord că cauza ridica o problemă de principiu: prezumţia nevinovăţiei conciliază impunerea unei persoane să plătească costurile de judecată şi compensaţia cu titlu de cheltuieli în cazul în care fusese achitată sau dacă cauza sa a fost clasată, suspendată sau achitată sau, în circumstanţele speţei, din cauza prescripţiei? După cum a subliniat Guvernul cu titlu facultativ, sistemul care permite adoptarea unei astfel de soluţii în anumite cauze îşi are originea în tradiţia juridică elveţiană: el este consacrat în legislaţia federală şi în cea în vigoare în majoritatea cantoanelor, inclusiv cantonul Zürich şi a fost dezvoltat de jurisprudenţă şi practică. Potrivit dlui Minelli, pe de altă parte, statul trebuie să suporte toate riscurile procedurii penale, nu numai în materie de probe, dar de asemenea de costuri de judecată. 88

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________

În opinia Comisiei, sistemul în cauză contrazice în sine dispoziţiile articolului § 2 (art. 6-2) din Convenţie. Cu toate acestea, a apărut o problemă dacă motivele deciziei tribunalului sau alte probe exacte şi concludente au demonstrat că repartizarea costurilor a rezultat din aprecierea culpabilităţii acuzatului. 35. Curtea în principiu este de acord cu Comisia. Totuşi, ea ar sublinia faptul că, potrivit jurisprudenţei sale constante, în procedura declanşată în baza unei cereri individuale, ea trebuie să se limiteze, în măsura posibilă, la examinarea cauzei concrete cu care a fost sesizată (a se vedea, inter alia, hotărârea în cauza Adolf precitată, Seria A nr. 49, p. 17, § 36). Respectiv, ea nu trebuie să se pronunţe in abstracto asupra legislaţiei cantonului Zürich şi a practicii, dar numai asupra manierei în care acestea au fost aplicate reclamantului. B. Decizia camerei Curţii de juraţi a cantonului Zürich (12 mai 1976) 36. Potrivit Guvernului, decizia din 12 mai 1976 nu a ţinut cont de comportamentul reclamantului, decât în ansamblu cu alţi factori, numai ca “o ipoteză pură” în scopul repartizării costurilor: ea a căutat să evalueze şansele de succes a plângerii înaintate de Télé-Répertoire S.A. şi dl Vass în cazul hotărârii asupra fondului. În aceste circumstanţe, a afirmat Guvernul, nu a avut loc nici o încălcare a articolului 6 § 2 (art. 6-2). Comisia, din partea sa, a exprimat o opinie contrară: în opinia ei, camera Curţii de juraţi a cantonului Zürich l-a considerat pe dl Minelli vinovat. 37. În opinia Curţii, prezumţia nevinovăţiei va fi încălcată dacă, fără stabilirea legală în prealabil a culpabilităţii acuzatului şi, în special, fără ca acuzatul să fi beneficiat de posibilitatea de a-şi exercita drepturile la apărare, o decizie judiciară care-l vizează reflectă opinia că el este vinovat. Aceasta poate fi adevărat chiar şi în absenţa unei constatări formale; ea evidenţiază existenţa unei motivaţii care sugerează că tribunalul consideră acuzatul vinovat. Curtea trebuie să evalueze dacă acesta a fost situaţia la 12 mai 1976. 38. La adoptarea deciziei sale camera Curţii de juraţi s-a bazat pe articolul 293 din Codul de procedură penală al cantonului Zürich, care în cazul unei urmăriri private pentru defăimare, permite o abatere în circumstanţe speciale de la regula că partea care pierde trebuie să suporte costurile de judecată şi să achite o compensaţie celeilalte părţi pentru cheltuielile suportate (paragraful 19 supra). În lumina jurisprudenţei cantonului Zürich, ea a stabilit că în speţă “obligaţia de a suporta costurile şi cheltuielile trebuie să depindă de hotărârea care urma să fie pronunţată” în cazul în care prescripţia legală nu ar fi expirat. Pentru a statua asupra acestui punct, ea a examinat patru elemente (paragraful 13 supra): faptul că cauza era în mod virtual identică cu cea a ziaristului Fust, care s-a încheiat la 2 septembrie 1975 cu condamnare (paragraful 10 supra); gravitatea acuzaţiilor reclamantului împotriva dl Vass; incapacitatea reclamantului de a verifica veridicitatea afirmaţiile sale şi rezultatul negativ al urmăririi penale intentate în privinţa dlui Vass în 1972 (paragraful 9 supra). Pentru aceste motive, care au fost dezvoltate detaliat şi nu pot fi disociate de dispozitivul hotărârii (a se vedea hotărârea în cauza Adolf precitată, Seria A nr. 49, p. 89

MINELLI contra ELVEŢIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________

18, § 39), camera Curţii de juraţi a conchis că, în absenţa prescripţiei, articolul reclamat din “National Zeitung” ar fi “probabil condus la condamnarea” reclamantului. La definirea acestor motive, camera a tratat comportamentul denunţat de reclamanţii în acţiune civilă ca fiind stabilit. În continuare, motivele se bazau pe deciziile adoptate în alte două cauze la care dl Minelli nu a fost parte, chiar dacă ele vizau fapte similare, însă în drept erau distincte de speţă. Astfel, camera Curţii de juraţi a demonstrat că era convinsă de culpabilitatea acuzatului care, după cum a recunoscut Guvernul, nu a beneficiat de garanţiile prevăzute în paragrafele 1 şi 3 din articolul 6 (art. 6-1, art. 6-3). Fără a ţine cont de absenţa unei constatări formale şi în pofida utilizării unei frazeologii precaute (“cu toată probabilitatea”, “foarte probabil”), camera a procedat la efectuarea unor evaluări incompatibile cu respectarea prezumţiei nevinovăţiei. C. Hotărârea Tribunalului federal (16 mai 1979) 39. Guvernul a invocat ultimul argument, bazat pe dispoziţiile articolului 26 din Convenţie: în faţa organelor de la Strasbourg el trebuia să răspundă numai pentru ultima decizie judiciară pronunţată în speţă, şi anume hotărârea Tribunalului federal din 16 mai 1979, care a înlăturat orice ambiguitate care s-ar fi putut conţine în decizia din 12 mai 1976. 40. Decizia din 1976 trebuie cu certitudine interpretată în lumina hotărârii din 1979 (a se vedea hotărârea în cauza Adolf precitată, ibid., p. 19, § 40). Tribunalul federal a remarcat în primul rând că la adoptarea deciziei cu privire la costuri motivele echităţii ar trebui să ţină cont de rezultatul posibil al urmăririi în lipsa unei prescripţii şi, respectiv, a dedus a fi justificat de a evalua, după o examinare provizorie a fondului cauzei, care parte ar fi pasibilă de succes în absenţa acestui obstacol procedural. Tribunalul a adăugat că camera Curţii de juraţi a cantonului Zürich nu a luat nici o măsură care ar sancţiona în mod implicit constatarea judiciară a unei infracţiunii penale, echivalentă cu o condamnare. Cu toate acestea, camera a remarcat că reclamantul trebuia fi declarat vinovat de atingere adusă onoarei, aceasta fiind doar o simplă apreciere şi nu o constatare formală (paragraful 16 supra). Astfel, hotărârea din 16 mai 1979 a adăugat anumite nuanţe deciziei din 12 mai 1976. Totuşi, scopul ei era de a preciza motivele adoptării deciziei în cauză, fără a schimba sensul sau scopul lor. Respingând recursul dlui Minelli, hotărârea a confirmat decizia în drept şi în acelaşi timp, a aprobat fondul decizii cu privire la aspectele esenţiale. Tribunalul federal ar fi putut adopta o decizie deferită în cazul în care reclamantul ar fi invocat în instanţă dreptul lui la audiere (paragraful 16 supra), pe care ulterior l-a invocat în faţa Comisiei şi a Curţii, fără ca Guvernul să fi pledat pentru neepuizarea căilor de recurs interne. Cu toate acestea, această ipoteză nu afectează în nici un fel concluzia care rezultă din examinarea deciziei din 12 mai 1976, chiar şi în combinaţie cu hotărârea din 16 mai 1979. C. Concluzie 41. Prin urmare, a avut loc o încălcare a articolului 6 § 2 (art. 6-2). 90

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________

III. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 50 (art. 50)
În timpul audierii, reclamantul a solicitat: o sumă pentru prejudiciul moral, suma urma să fie fixată de către Curte; rambursarea costurilor şi cheltuielilor de judecată, onorariul avocatului şi cheltuielile personale aferente procedurii intentate împotriva lui în Elveţia; rambursarea onorariului avocatului şi a cheltuielilor personale suportate în timpul procedurii în faţa Comisiei şi a Curţii.

Dat fiind că agentul guvernamental a prezentat observaţii detaliate la acest subiect, Curtea se pronunţă asupra chestiunii respective (articolul 50 § 3, prima frază, din regulamentul Curţii). În conformitate cu practica tradiţională, este adecvat de a trasa o deosebire între prejudiciul cauzat prin încălcarea dispoziţiilor Convenţiei şi costurile şi cheltuielile suportate în mod necesar de către victimă (a se vedea, ca cea mai recentă, hotărârea din 18 octombrie 1982 în cauza Le Compte, Van Lauven şi de Meyere, Seria A nr. 54, p. 7, § 14). A. Prejudiciul moral 42. Potrivit Guvernului, în cazul constatării încălcării exigenţelor articolului 6 § 2 (art. 6-2) din Convenţie, pronunţarea în public a hotărârii Curţii deja constituie o satisfacţie echitabilă suficientă pentru prejudiciul moral pretins. 43. Curtea reaminteşte că la originea cauzei se află un articol în presă. În acest articol dl Minelli a acuzat părţile terţe de tranzacţii comerciale incorecte asupra cărora dorea să atragă atenţia autorităţilor relevante (Oficiul Poştal elveţian) şi publicului. Urmărirea penală intentată împotriva reclamantului a fost declanşată în baza unei plângeri privind defăimarea înaintată de către părţile terţe în cauză. Reclamantul ar fi putut suferi un anumit prejudiciu moral cauzat de încălcarea prezumţiei nevinovăţiei în timpul procedurilor ulterioare, dar, în circumstanţele cauzei, el a beneficiat deja de o compensaţie adecvată prin constatarea formală a încălcării, care se conţine în prezenta hotărâre (a se vedea, în special, hotărârea în cauza Le Compte, Van Lauven şi de Meyere precitată, ibid., p. 8, § 16). B. Costuri şi cheltuieli 44. Pentru a beneficia de dreptul la alocarea costurilor şi cheltuielilor în conformitate cu articolul 50 (art. 50), victima trebuie să le suporte cu scopul de a solicita, în ordinea juridică internă, prevenirea sau remedierea unei încălcări, şi de a determina Comisia şi ulterior Curtea să stabilească acelaşi fapt sau de a obţine o reparaţie (a se vedea hotărârea din 7 mai 1974 în cauza Neumeister, Seria A nr. 17, p. 20-21, § 43). În continuare, trebuie să se aducă dovezi că costurile şi cheltuielile au fost suportate în realitate, în mod necesar şi aveau un caracter rezonabil (a se vedea, inter alia, hotărârea în cauza Le Compte, Van Lauven şi de Meyere, Seria A nr. 54, p. 8, § 17). 1. Costurile şi cheltuielile suportate în Elveţia 45. Dl Minelli a reclamat rambursarea costurilor şi cheltuielilor pretinse a fi suportate în timpul procedurii principale în faţa tribunalului districtului Uster şi a Curţii 91

MINELLI contra ELVEŢIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________

de juraţi, precum şi cauzate de recursurile depuse la Curtea de Casare şi Tribunalul federal (a se vedea §§ 10, 11, 12, 14 şi 15 supra). Înainte de a examina fiecare revendicare, Curtea a subliniat că plângerea acceptată de ea în paragraful 41 supra nu viza fondul urmării penale pentru defăimare intentate împotriva reclamantului dar, în exclusivitate, motivele adoptate cu această ocazie de instanţele elveţiene în deciziile sale cu privire la repartizarea costurilor şi cheltuielilor. (a) Costurile şi cheltuielile aferente procedurii în faţa tribunalului districtual şi Curţii de juraţi 46. Cât priveşte procedura principală în faţa tribunalului districtului Uster şi a Curţii de juraţi a cantonului Zürich (29 februarie 1972-12 mai 1976), reclamantul a solicitat, în primul rând, rambursarea costurilor de judecată (374, 65 SF) şi plata unei compensaţii pentru cheltuielile suportate (1 200 SF), plata lor fiind dispusă prin decizia din 12 mai 1976 (paragraful 12 supra). Reclamantul are dreptul să recupereze aceste sume datorită legăturii directe între ele şi motivele deciziei, care au fost declarate de Curte incompatibile cu prezumţia nevinovăţiei. 47. De asemenea, dl Minelli a revendicat 1 800 SF pentru pierderea salariului şi 3 600 SF pentru onorariul şi cheltuielile de reprezentare. Curtea nu are nici un motiv să accepte prima revendicare, care, pe lângă toate, nu a fost justificată prin detalii (a se vedea hotărârea în cauza Le Compte, Van Lauven şi de Meyere, Seria A nr. 54, p. 11, § 25). Cât priveşte cea de-a doua revendicare, perioada relevantă este numai cea din 21 ianuarie 1976, data la care expirarea termenului de prescripţie “absolute” a determinat Curtea de juraţi să abordeze întrebarea repartizării costurilor. La această etapă a procedurii, care ar fi putut preveni încălcarea exigenţelor articolului 6 § 2 (art. 6-2), Curtea stabileşte, pe o bază echitabilă, suma de 600 SF care urmează a fi acordată reclamantului. (b) Costurile şi cheltuielile aferente recursurilor împotriva deciziei din 12 mai 1976 48. Recursurile din 26 ianuarie la Curtea de Casare a cantonului Zürich şi din 1 noiembrie 1976 la Tribunalul Federal (paragrafele 14-16 supra) au fost depuse cu scopul de a obţine reparaţii pentru încălcarea cauzată de decizia din 12 mai 1976. Prin urmare, dl Minelli are dreptul la rambursarea costurilor de judecată şi la compensaţie pentru cheltuielile dispuse a fi achitate prin hotărârea din 30 septembrie 1976 şi 16 mai 1979, cu alte cuvinte o sumă totală de 2294 SF. Acelaşi principiu se aplică onorariului şi cheltuielilor avocatului, dl Kuhn, suportate la introducerea recursurilor în numele reclamantului, care, după cum s-a pretins au constituit 600 SF şi 800 SF respectiv. Din moment ce aceste sume par a fi plauzibile şi rezonabile, Curtea nu consideră necesar de a cere justificativele solicitate de către Guvern. (c) Costurile şi cheltuielile aferente recursului din 24 noiembrie 1975 la Tribunalul federal 49. Recursul din 24 noiembrie 1975 la Tribunalul federal viza admisibilitatea plângerii şi remiterea ei Curţii cu juraţi (paragraful 11 supra). Prin urmare, el nu avea 92

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________

nici o legătură cu deciziile privind repartizarea costurilor şi nu era destinat să preîntâmpine sau să obţină reparaţii pentru încălcarea articolului 6 § 2 (art. 6-2). Prin urmare, Curtea constată, la fel ca şi Guvernul, că nu poate lua în consideraţie costurile şi cheltuielile corespunzătoare (o sumă totală de 1, 279 SF, potrivit dlui Minelli). 2. Costurile şi cheltuielile suportate la Strasbourg 50. Dat fiind că reclamantul nu a beneficiat de asistenţă juridică gratuită în faţa Comisiei sau în relaţiile cu delegatul Comisiei în faţa Curţii, el a revendicat 2400 SF pentru onorariul cheltuielilor de reprezentare şi 400 SF pentru cheltuielile personale, împreună cu 1 560 SF pentru beneficiul ratat. Guvernul nu a obiectat cu privire la rambursarea onorariul plătit de dl Minelli dlui Kuhn şi a cheltuielilor de transport şi de şedere suportate de fiecare. El a lăsat la discreţia Curţii fixarea sumei ţinând cont de probele furnizate de reclamant. 51. Însăşi reclamantul l-a asistat pe delegatul Comisiei în faţa Curţii. Prin urmare, onorariul şi cheltuielile avocatului în litigiu se referă numai la procedura în faţa Comisiei. Curtea nu consideră necesar de a cere justificative, din moment ce suma de 2 400 SF pare plauzibilă şi rezonabilă. Aceeaşi remarcă se aplică de asemenea sumei de 400 SF revendicată cu titlu de cheltuieli de transport şi de trai suportate de către reclamant la Strasbourg. Ţinând cont de caracterul cauzei, prezenţa dlui Minelli în faţa Comisiei era cu adevărat necesară, şi chiar mai mult în faţa Curţii din moment ce el s-a prezentat singur la audierea din 26 octombrie 1982 (a se vedea, în special, mutatis mutandis, hotărârea în cauza Le Compte, Van Lauven şi de Meyere, Seria A nr. 54, p. 11, § 25). Pe de altă parte, suma de 1,560 revendicată pentru beneficiul ratat, va fi respinsă astfel după cum Curtea a procedat cu privire la procedurile în faţa tribunalului districtual şi a Curţii de juraţi (paragraful 48 supra).

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE,
1. Susţine că a avut loc o încălcare a articolului 6 § 2 (art. 6-2) din Convenţie; 2. Susţine că statul reclamat trebuie să achite reclamantului opt mii şase sute şaizeci şi opt franci elveţieni şi şaizeci şi cinci centime (8 668,65 FS) cu titlu de costuri şi cheltuieli şi respinge restul cererii de satisfacţia echitabilă. Redactată în engleză şi franceză, varianta textului francez fiind autentică, şi pronunţată în şedinţa publică din douăzeci şi cinci martie o mie nouă sute optzeci şi trei la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg. Semnat:

Gérard Wiarda,
preşedinte

Marc-André Eissen,
grefier 93

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________

94

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________

VAN DER MUSSELE contra REGATULUI BELGIEI
(Cererea nr. 8919/80) HOTĂRÂRE 23 noiembrie 1983
În cauza Van der Mussele, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, statuând în şedinţă plenară potrivit articolului 48 din regulamentul Curţii1, într-o cameră compusă din următorul complet: Dnii

Dna Dnii

Sir Dnii

G. Wiarda, preşedinte, R. Ryssdal, Thór Vilhjálmsson, W. Ganshof van der Meersch, D. Bindschedler-Robert, D. Evrigenis, G. Lagergren, L. Liesch, F. Gölcüklü, F. Matscher, E. Carcía de Enterría, L.-E. Pettiti, B. Walsh, Vincent Evans, C. Russo, J. Gersing,

1 Nota Grefei: În versiunea regulamentului aplicabil la instituirea procedurii. Versiune revizuită a regulamentului Curţii a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1983, dar numai pentru cauzele deferite Curţii după această dată.

95

VAN DER contra IRLANDEI LAWLESSMUSSELE contra REGATULUI BELGIEI ____________________________________________________________________________________

şi, de asemenea dl M.-A. Eissen, grefier şi dl Pertzold, grefier adjunct, după ce au deliberat cu uşile închise la 23 şi 24 februarie 1983, pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la această ultimă dată:

PROCEDURA
1. Cauza a fost deferită Curţii de către Comisia Europeană a Drepturilor Omului (“Comisia”). La origine se află cererea (nr. 8919/80) introdusă contra Regatului Belgiei, cu care un cetăţean belgian, dl Eric Van der Mussele, a sesizat Comisia la 7 martie 1980 în temeiul articolului 25 (art. 25) din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (“Convenţia”). 2. Cererea Comisiei a fost depusă la grefa Curţii la 19 iulie 1982, în termenul de trei luni prevăzut de articolul 31 § 1 şi articolul 47 (art. 32-1, art. 47). Cererea face trimitere la dispoziţiile articolelor 44 şi 48 (art. 44, art. 48) şi la declaraţia Regatul Belgiei de recunoaştere a jurisdicţiei obligatorii a Curţii (articolul 46) (art. 46). Ea are drept scop obţinerea unei decizii asupra chestiunii dacă faptele expuse în cauză prezintă o încălcare din partea statului reclamat a obligaţiilor sale în temeiul articolelor 4 § 2 din Convenţie şi 1 din Protocolul 1 din Convenţie (art. 4-2, P1-1), considerate atât separat cât şi combinate cu articolul 14 (art. 14+4-2, art. 14+P1-1) din Convenţie. 3. Camera se constituie de plin drept din dl W. Ganshof van der Meersch, judecător ales din partea Belgiei (articolul 43 din Convenţie) (art. 43) şi dl G. Wiarda, preşedintele Curţii (articolul 21 § 3 (b) din regulamentul Curţii). La 13 august 1982, acesta din urmă i-a desemnat, prin tragere la sorţi, în prezenţa grefierului, pe ceilalţi cinci membri şi anume, dl M. Zekia, dl Thór Vilhjálmsson, dl G. Lagergren, dl J. Pinheiro Farinha şi dl E. García de Enterría (articolele 43 in fine din Convenţie şi 21 § 4 din regulament) (art. 43). 4. Domnul Wiarda, în calitate de preşedinte al camerei (articolul 21 § 5 din regulament), i-a consultat, prin intermediul grefierului adjunct, pe agentul guvernamental (“Guvernul”) şi pe delegaţii Comisiei cu privire la organizarea procedurii. La 25 august, preşedintele a decis că agentul guvernamental urmează să-şi depună memoriul până la 25 noiembrie 1982, la care delegaţii vor avea dreptul să răspundă în scris în termen de două luni de la data transmiterii memoriului Guvernului de grefier. 5. La 28 septembrie 1982, Camera s-a desesizat cu efect imediat în favoarea Curţii Plenare (articolul 48 din regulament). 6. Grefierul a primit memoriul Guvernului la 29 noiembrie 1983. La 20 ianuarie, secretarul Comisiei a comunicat grefierului că delegatul intenţionează să depună observaţiile sale la audiere. În aceeaşi zi, preşedintele a fixat pentru 22 februarie 1983 deschiderea procedurii orale după consultarea opiniei agentului guvernamental şi a delegaţilor Comisiei prin intermediul grefierului. 7. În conformitate cu decizia preşedintelui, la data de 22 februarie 1983 a avut loc audierea publică la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg. În prealabil, Curtea s-a întrunit într-o şedinţă pregătitoare. 96

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________

În faţa Curţii s-au înfăţişat: - din partea Guvernului dl

J. Niset, consultant juridic, Ministerul Justiţiei dl E. Jakhian, avocat

agent; consilier;

- din partea Comisiei

M. Melchior, dl J.-C. Soyer, dl A.-L. Fettweis, avocat
dl

delegaţi.

dl E. Van der Mussele, reclamant, asista delegaţii (articolul 29 § 1, a doua frază din regulamentul Curţii) Curtea a audiat declaraţiile şi răspunsurile la întrebările sale, precum şi la cele ale unor judecători, date de participanţi. 8. La 11 şi 12 februarie, grefierul a primit de la secretarul Comisiei şi de la dl Fettweis, după caz, cererile reclamantului înaintate potrivit articolului 50 (art. 50) din Convenţie şi câteva documente. Agentul guvernamental a furnizat Curţii anumite informaţii suplimentare prin intermediul a două scrisori primite de grefier la 11 şi 23 martie 1983.

ÎN FAPT I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI
9. Reclamantul este un cetăţean belgian, născut în 1952. El locuieşte la Antwerp şi exercită profesia de avocat. După ce a fost admis pe lista avocaţilor stagiari la 27 septembrie 1976, el la scurt timp a deschis propriul birou de avocaţi fără a avea experienţă de lucru la vreun birou condus de alt avocat; cu toate că, “conducătorul stagiului” i-a încredinţat un număr de dosare pentru care reclamantul a primit o anumită remunerare. Dl Van der Mussele şi-a terminat stagiul la 1 octombrie 1979 şi a fost automat înscris pe lista ordinului avocaţilor (Ordre des avocats). 10. La 31 iulie 1979, biroul de consultaţii juridice şi apărare a baroului de avocaţi din Antwerp l-a desemnat pe dl Van der Mussele, în conformitate cu articolul 455 din Codul de procedură judiciară, să-l reprezinte în instanţă pe un oarecare cetăţean gambian Njie Ebrima. Cel din urmă, după ce a fost plasat sub arest cu două zile mai devreme, fiind suspectat de furt, comercializare şi păstrare de droguri, a solicitat în temeiul articolului 184 bis din Codul de procedură penală să fie asistat de un avocat din oficiu. 11. La 3 şi 28 august 1979, dl Ebrima s-a prezentat în faţa camerei tribunalului de prima instanţă din Antwerp, cu scopul de a obţine decizia prin care să se stabi97

VAN DER contra IRLANDEI LAWLESSMUSSELE contra REGATULUI BELGIEI ____________________________________________________________________________________

lească necesitatea menţinerii mandatului de arest emis împotriva lui de judecătorul de instrucţie. Camera a confirmat valabilitatea mandatului cu privire la ambele capete de acuzare. De asemenea, camera a adăugat la acuzaţiile iniţiale şi cea de utilizare în public a unui nume fals. Dl Ebrima a depus recurs împotriva acestor două ordonanţe, dar Camera de punere sub acuzare a Curţii de Apel din Antwerp le-a confirmat la 14 august şi 11 septembrie respectiv. La 3 octombrie 1979, tribunalul de prima instanţă l-a condamnat pe inculpat la şase luni şi opt zile de privaţiune de libertate pentru furt, utilizare în public a unui nume fals şi reşedinţă ilegală. Inculpatul a fost achitat cu privire la restul acuzaţiilor. Cu referire la recursul lui împotriva condamnării, la 12 noiembrie Curtea de Apel a micşorat durata sentinţei la perioada petrecută în detenţia preventivă. Reclamantul l-a reprezentat pe dl Ebrima pe parcursul întregii proceduri şi a estimat timpul consacrat de la şaptesprezece la optsprezece ore de lucru. Dl Ebrima a fost pus în libertate la 17 decembrie 1979 în rezultatul demersului adresat de către reclamant ministrului justiţiei. Între timp, el a fost pus la dispoziţia poliţiei de imigrare cu scopul de a fi deportat. 12. În ziua următoare, Biroul de consultaţii juridice şi apărare l-a notificat pe dl Van der Mussele, al cărui stagiu s-a sfârşit mai devreme cu două luni şi jumătate (paragraful 9 supra), că el este înlăturat de la examinarea cauzei şi deoarece dl Ebrima nu dispunea de resurse financiare este imposibil de a face o estimare a onorariului şi a cheltuielilor suportate de către reclamant. Suma totală a cheltuielilor suportate s-a ridicat la 3 400 BF, dintre care 250 BF au fost utilizate pentru pregătirea dosarului, 1800 pentru corespondenţă, 1300 pentru deplasările la închisoare, la tribunalul de prima instanţă şi Curtea de Apel şi 50 BF cu titlu de cheltuieli de judecată pentru multiplicarea unui document. 13. Reclamantul a declarat că pe parcursul stagiului el a examinat aproape 250 de cauze, inclusiv aproximativ 50 de cauze - pentru care reclamantul a consacrat aproape 750 de ore de lucru - în calitate de avocat din oficiu. De asemenea, el a afirmat că venitul lui lunar net era numai de 15 800 BF pe parcursul primului şi al doilea an de activitate, sporind până la 20 800 BF în cel de-al treilea an.

II. LEGISLAŢIA ŞI PRACTICA PERTINENTE
A. Generalităţi privind profesia de avocat în Belgia 14. Deşi în diferite aspecte este reglementată de legislaţie, profesia de avocat în Belgia este o profesie liberală. În termenii articolului 444 din Codul de procedură judiciară “avocaţii îşi exercită profesia liber în apărarea justiţiei şi a adevărului”. 15. În fiecare din cele douăzeci şi şapte districte juridice ale ţării, există un Ordin al avocaţilor, independent de puterea executivă şi posedă personalitate juridică în conformitate cu legislaţia internă, consiliul lui adoptă decizii “fără recurs” cu privire la înscrierea pe listă a avocaţilor sau admiterea la stagiere (articolele 430 şi 432 din Codul de procedură judiciară). 98

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________

În mod normal, un stagiu care durează trei ani este o condiţie necesară pentru înscrierea pe lista avocaţilor (articolul 434 şi paragraful doi din articolele 435 şi 436). Sub rezerva atribuţiilor consiliului general al Ordinului naţional, consiliul Ordinului districtual stabileşte obligaţiile stagiarului (articolele 435 şi 439). În general aceste obligaţii presupun frecventarea birourilor conducătorului stagiului, asistarea la audieri, frecventarea cursurilor cu privire la regulile de conduită profesională şi arta pledoariei (articolul 456, paragraful 3) şi acţionarea în calitate de avocat al inculpaţilor în cauzele repartizate de biroul pentru consultaţii juridice şi apărare (articolul 455). Consiliul Ordinului asigură respectarea acestor obligaţii şi poate, în caz de necesitate, să prelungească stagiul fără a aduce prejudicii dreptului de a refuza admiterea pe listă”; toţi stagiarii care, după completarea unui stagiu de cinci ani cel mult, nu reuşesc să demonstreze că au satisfăcut obligaţiile menţionate anterior “pot fi radiaţi de pe lista” stagiarilor (articolul 456, paragrafele 2 şi 4). În principiu, stagiarii se bucură de aceleaşi drepturi ca şi colegii lor care deja au fost înscrişi pe listă. Cu toate acestea, ei nu au dreptul să pledeze în faţa Curţii de Casare sau a Consiliului de Stat (Conseil d’Etat) (articolul 439), să participe la alegerile preşedintelui sau a altor membri a Consiliului Ordinului (articolul 450) sau să înlocuiască judecătorii şi ofiţerii procuraturii. 16. Prin depunerea jurământului la sfârşitul stagiului, avocatul îşi asumă în special obligaţia de a nu consulta sau apăra cauzele pe care le consideră nefondate (articolul 429). Sub rezerva excepţiilor prevăzute de lege, spre exemplu de articolul 728 din Codul de procedură judiciară şi articolul 295 din Codul de procedură penală, avocaţii, inclusiv avocaţii stagiari, se bucură de un drept exclusiv la audiere în faţa instanţelor de judecată (articolul 440 din Codul de procedură judiciară). Ei plătesc cotizaţii Ordinului (articolul 443) şi achită impozite pentru securitatea socială. 17. Consiliul Ordinului sancţionează sau pedepseşte, în materie disciplinară, infracţiunile şi comportamentul neprofesional, fără a prejudicia acţiunea tribunalelor, dacă e cazul (articolul 456, paragraful 1). Consiliul audiază cazurile disciplinare la solicitarea preşedintelui său, din propria iniţiativă sau ca urmare a unei plângeri sau a unei notificări scrise din partea procurorului general (articolul 457). În dependenţă de circumstanţe, Consiliul poate avertiza, cenzura, mustra, suspenda pentru un interval maxim de un an sau radia un nume de pe lista avocaţilor sau a stagiarilor (articolul 460). Atât avocatul vizat cât şi procurorul general pot ataca o astfel de sentinţă - de condamnare sau de achitare- sesizând consiliul de apel disciplinar competent (articolele 468 şi 472). Consiliul are următoare componenţă: un preşedinte (care este primul preşedinte al Curţii de Apel sau un preşedinte al unei camere delegat de către acesta), patru asesori (care sunt avocaţi) şi un secretar (care este membru sau fost membru al Consiliului Ordinului de avocaţi); procurorul general sau un magistrat desemnat din procuratura lui îndeplineşte funcţiile de procuror (articolul 473). Avocatul în cauză sau procurorul general poate deferi Curţii de Casare decizia consiliului de apel în materie disciplinară (articolul 477). B. Avocaţii desemnaţi din oficiu 99

VAN DER contra IRLANDEI LAWLESSMUSSELE contra REGATULUI BELGIEI ____________________________________________________________________________________

1. La momentul faptelor contestate 18. În Belgia, la fel ca şi în multe State Contractante, există o tradiţie de lungă durată ca baroul să asigure apărarea gratis, în caz de necesitate, a persoanelor nevoiaşe. La momentul faptelor relevante, Consiliul Ordinului avocaţilor era obligat să asigure “asistarea persoanelor cu mijloace financiare limitate” creând, într-un mod determinat de el, un “birou de consultaţii juridice şi apărare” (articolul 455, primul paragraf, din Codul de procedură judiciară). “Cauzele care în mod evident erau neîntemeiate nu trebuiau repartizate” (al doilea paragraf al aceluiaşi articol), dar în materie penală biroul de consultaţii juridice şi apărare trebuia să desemneze un avocat din oficiu - sau “pro Deo” - pentru a asista toate persoanele acuzate nevoiaşe care au solicitat asistenţă juridică cu cel puţin trei zile înainte de audiere (articolul 184 bis din Codul de procedură penală). Biroul desemna avocaţii din oficiu în temeiul unei competenţe legale conferite de către stat. În Antwerp şi Liège se utiliza un sistem de rotaţii, iar în Bruxelles procedura era mai flexibilă. Biroul aproape totdeauna a selectat avocaţii stagiari, care, în caz de necesitate, erau obligaţi să continuie examinarea cauzei chiar şi după terminarea stagiului, situaţia de fapt în speţă (paragraful 12 supra). Cu toate acestea, în mai puţin de un procent din toate cazurile, se întâmplă ca o cauză dificilă să fie încredinţată unui avocat mai experimentat. 19. În conformitate cu al treilea paragraf al articolului 455 din Codul de procedură judiciară, avocaţilor stagiari li se solicita să “prezinte rapoarte biroului de consultaţii juridice şi apărare privind progresele realizate în cauzele încredinţate; astfel de cauze consumau în mediu o pătrime din timpul lor de muncă, în special pe parcursul a celui de al treilea an. Ordinul avocaţilor ar fi refuzat înscrierea pe listă a unui avocat stagiar cu excepţia dacă el a fost desemnat în calitate de avocat din oficiu cu un număr suficient de ocazii; Ordinul de la Antwerp a beneficiat de o libertate considerabilă de apreciere în materie, din moment ce regulamentul de stagiere nu stabilea un minimum sau maximum. Avocaţii stagiari puteau invoca aşa-numita “clauză a conştiinţei” enunţată în articolul 429 din Codul de procedură judiciară (paragraful 16 supra) sau motive obiective de incompatibilitate. În eventualitatea unui refuz nejustificat de a se ocupa de cauzele pe care biroul intenţionează să i le repartizeze, Consiliul Ordinului poate extinde durata stagiului avocatului stagiar cel mult până la o perioadă de cinci ani, să radieze numele lui de pe lista stagiarilor sau să-i refuze cererea de admitere pe lista avocaţilor din cauza incapacităţii de a îndeplini integral obligaţiile sale (articolul 456, paragrafele 2 şi 4). 20. Avocaţii din oficiu nu aveau dreptul la remunerarea sau la rambursarea cheltuielilor suportate. Cu toate acestea, biroul de consultaţii juridice şi apărare putea, “în funcţie de circumstanţe (...) să stabilească suma pe care partea asistată trebuia s-o achite cu titlu “de plată prealabilă” sau “de onorariu” (articolul 455, ultimul paragraf, din Codul de procedură judiciară). În practică, astfel de remunerări erau acordate în cazuri excepţionale - aproximativ în unul din patru cazuri în Antwerp, şi, mai mult ca atât, avocaţii stagiari reuşeau să recupereze de fapt numai o fracţiune – de genul unei treimi - din sumele astfel fixate. 100

cheltuielile de înregistrare. Mai multe ca atât. a persoanelor al căror venit este insuficient pentru a acoperi cheltuielile de judecată. După obţinerea avizului consiliului general al Ordinului naţional al avocaţilor. regele va stabili prin-un decret prezentat comitetului de miniştri. următoarele prevederi: “Statul trebuie să acorde avocatului stagiar desemnat de către biroul de consultaţii juridice şi apărare o compensaţie pentru serviciile acordate în calitate de avocat din oficiu”. Statul rambursează celor din urmă cheltuielile acoperite din propriile resurse (articolul 692). pentru moment ea rămâne inoperantă din moment ce. “asistenţă judiciară” în sens strict. - 101 . etc. inter alia. indiferent de mijloacele de care dispune persoana în cauză (articolele 446. şi în furnizarea “cu titlu gratuit a serviciilor de ofiţerii publici sau funcţionarii ministerelor” pentru astfel de persoane (articolul 664 şi 669 din Codul de procedură judiciară). până în prezent. şi 480 din Codul de procedură judiciară. de plata taxei de timbru. Desemnarea din oficiu. Desemnarea din oficiu a unui avocat nu trebuie confundată cu alte două posibilităţi care sunt frecvent incluse în noţiunea de asistenţă juridică. integral şi parţial. condiţiile care reglementează acordarea. statul va putea să acţioneze în justiţie împotriva persoanei asistate în vederea recuperării compensaţiei acordate. Persoanele nevoiaşe care apelează la serviciile notarilor. Legea nu are efect retroactiv. Legea din 9 aprilie 1980 21. grefierilor sau avocaţilor Curţii de Casare pot cere desemnarea de biroul de asistenţă juridică (paragraful 22 supra) a funcţionarilor care sunt obligaţi să acorde servicii gratuite (articolele 664. 665. al doilea paragraf. articolul 290 din Codul de procedură penală. 685 şi 686 din Codul de procedură judiciară). cu excepţia grefierilor care primesc o remunerare echivalentă cu o pătrime din salariile constante (articolul 693). întrarea în vigoare a decretului general prevăzut de articolul 455 a fost împiedicată pentru motive bugetare. de grefă şi multiplicare şi pentru oricare alte cheltuieli implicate”. În anumite circumstanţe.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 2. asistenţă judiciară 22. atribuirea sarcinilor din oficiu. tarifele şi modalităţile de achitare a astfel de compensaţii. D. inclusiv a celor ce ţin de procedurile extrajudiciare.). “constă în dispensarea. dar nu acordă nici un fel de remunerare. C. Asistenţa juridică şi ofiţerii publici sau funcţionarii ministerelor 23. Situaţia descrisă în paragraful precedent s-a schimbat după ce s-a sfârşit stagiului reclamantului: o lege adoptată la 9 aprilie 1980 “destinată să furnizeze o soluţie parţială pentru problema acordării asistenţei juridice şi reglementării remunerării avocaţilor stagiari desemnaţi să acorde asistenţă juridică” a amendat articolul 455 intercalând. este prevăzută de lege în diferite circumstanţe în care intervenţia unui avocat este obligatorie. şi anume “atribuirea sarcinilor din oficiu”.

CONCLUZIILE PREZENTATE CURŢII DE CĂTRE GUVERN 26. 4-2). El a menţionat alte cincizeci de cazuri de desemnări similare. cu nouă voturi contra cinci. votul decisiv aparţinând preşedintelui (articolul 18 § 3 din regulamentul intern al Comisiei). În procedura declanşată în baza unei cereri “individuale” (articolul 25 din Convenţie) (art. În opinia lui. Comisia a declarat plângerea admisibilă la 17 martie 1981. contrar dispoziţiilor articolului 4 § 2 (art. 4-2) din Convenţie. invocând încălcarea articolul 14 din Convenţie combinat cu articolul 4 (art. 8919/80 introdusă de reclamant este nefondată”. În plângerea adresată Comisiei la data de 7 martie 1980 (nr. şi l-au expus unui tratament incompatibil cu prevederile articolului 1 din Protocolul 1 (P1-1). 25). dar de faptul că refuzul de a îndeplini sarcinile atribuite l-ar fi expus la sancţiuni şi de faptul că nu a beneficiat de remunerarea activităţii sale sau de rambursarea cheltuielilor suportate. art. 31). el s-a plâns de discriminarea care exista în materie între profesia de avocat şi alte profesiuni speciale. dl Van der Mussele a pus în discuţie desemnarea lui de către Biroul de consultaţii juridice şi apărare din Antwerp de a-l asista pe dl Njie Ebrima. 14+4). consilierul Guvernului a confirmat în substanţă concluziile din propriul memoriu depus la 25 noiembrie 1982. acest exemplu tipic a fost invocat cu scopul de a pune în discuţie obligaţiile impuse avocaţilor belgieni şi. CU PRIVIRE LA OBIECTUL CAUZEI 27. Dl Van der Mussele s-a plâns în special de faptul că a fost solicitat să-l apere pe dl Ebrima fără a fi ulterior remunerat sau fără a i se rambursa cheltuielile suportate. şi că cererea nr. 41+4-2. dar formal revendicările lui nu vizau aceste numeroase desemnări. 8919/80). ÎN DREPT I. Comisia a constatat că nu a existat o încălcare a următoarelor articole: articolului 4 § 2 (art. 25. în care Guvernul a invitat Curtea să decidă “că dl Van der Mussele nu a fost victimă a încălcării drepturilor garantate de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. avocaţilor stagiari. În continuare. el s-a plâns nu de această desemnare. în legătură cu cazurile pro Deo. în special. Reclamantul a afirmat că aceste circumstanţe l-au constrâns la executarea “muncii forţate sau obligatorie”. articolului 1 din Protocolul 1 (P1-1).VAN DER contra IRLANDEI LAWLESSMUSSELE contra REGATULUI BELGIEI ____________________________________________________________________________________ PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI 24. cu zece voturi contra cinci. 14+P1-1). La audierea din 22 februarie 1983. Curtea trebuie să acorde pe cât e posibil o atenţie sporită examinării 102 . În raportul său din 3 martie 1982 (articolul 31 din Convenţie) (art. cu şapte voturi contra şapte. articolului 14 din Convenţie combinat cu cele două articole precitate (art.

menţinând astfel o practică deja foarte veche. în paragraful 21 din memoriul său. barourile belgiene. p. 14-16. din moment ce consilierul Guvernului nu l-a invocat în timpul audierii în faţa Curţii. 6-1) (a se vedea hotărârea fin 9 octombrie 1979 în cauza Airey. Guvernul deja a recunoscut că legislaţia belgiană. Seria A nr. După cum a fost subliniat de reclamant. elementele dosarului prezentat Curţii nu confirmă faptul că desemnarea în litigiu ar putea fi analizată sub aspectul Convenţiei fără a o plasa în contextul general al legislaţiei belgiene relevante aplicabile la momentul faptelor examinate şi al practicilor aplicate ulterior. sunt. obligaţia de a acorda servicii de asistenţă juridică gratuit se bazează. În cele din urmă. statul belgian nu a stabilit modalităţile de desemnare sau efectele acesteia. § 26). 29. O astfel de soluţie nu poate achita statul belgian de responsabilităţile pe care le-ar fi asumat în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei în cazul în care a ales să opereze sistemul utilizând propriile mijloace. în timpul audierii Guvernul a recunoscut că “obligaţia” impusă avocaţilor stagiari de a “apăra cauzele atribuite de către oficiul de consultaţii juridice şi apărare” a rezultat din articolul 455 din Codul de procedură judiciară. 32. În plus. organe care sunt asociate cu exercitarea puterii judecătoreşti. Potrivit Guvernului.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ problemelor ridicate de un caz concret cu care fusese sesizată. prin urmare. Statul belgian . legislaţia “le obligă să oblige” membrii ordinului să “apere persoanele cu resurse limitate”. Delegaţii Comisiei au atras o atenţie cuvenită acestui subiect.acest fapt nu a fost contestat de Guvern . iar în materie civilă. În conformitate cu paragraful întâi al articolului 455 din Codul de procedură judiciară. a admis cel puţin implicit că cei din urmă trebuie să suporte cheltuielile angajate pe parcursul examinării cauzelor în chestiune. uneori constituie una din modalităţile de garantare a unui proces echitabil în conformitate cu exigenţele articolului 6 § 1 (art. II. consiliile nu dispun de “o libertate de apreciere în ceea ce priveşte însăşi principiul”. Această obligaţie este impusă tuturor Statelor Contractante. nu purta răspundere pentru orice încălcare a garanţiilor instituite de Convenţie care ar putea fi cauzată de punerea în aplicare a regulilor profesionale. Potrivit Convenţiei. consiliile ordinelor au obligaţia de a asigura acordarea asistenţei persoanelor cu resurse limitate prin crearea birourilor de consultaţii juridice şi apărare (paragraful 18 supra). prin aceea că nu prevede acordarea indemnizaţiilor avocaţilor stagiari. în materie penală. Acest argument nu a fost acceptat de către reclamant sau Comisie.impune obligaţii în mod legal ordinelor avocaţilor. Cu toate acestea. Guvernul a susţinut că nu exista nici un text legislativ sau regulamentar care să oblige avocaţii să accepte sarcinile atribuite de un birou de consultaţii juridice şi apărare. el nu este acceptat nici de Curte. De asemenea. fără a aduce atingere principiului independenţei indis103 . În faţa Comisiei şi în memoriul său prezentat Curţii. 6-3-c). CU PRIVIRE LA RĂSPUNDEREA STATULUI BELGIAN 28. obligaţia lor de a reprezenta persoanele nevoiaşe rezulta din nişte reguli profesionale adoptate în mod liber de către ordinele avocaţilor. pe prevederile articolului 6 § 3 (c) (art.

30. în mare măsură. b) orice serviciu cu caracter militar. c) orice serviciu impus în situaţii de criză sau de calamităţi care ameninţă viaţa sau bunăstarea comunităţii. statelor li se 104 . trebuie să se examineze dacă statul a respectat dispoziţiile din Convenţie şi din Protocolul 1 invocate de dl Van der Mussele. În conformitate cu dispoziţiile celei din urmă convenţii. III. Nu se consideră “muncă forţată sau obligatorie” în sensul prezentului articol: a) orice muncă impusă în mod normal unei persoane supuse detenţiei în condiţiile prevăzute de articolul 5 (art. Guvernul a afirmat cu titlu principal că munca în cauză nu avea un caracter “forţat sau obligatoriu” sau. este evident că redactorii Convenţiei europene . După cum au subliniat Comisia şi Guvernul.VAN DER contra IRLANDEI LAWLESSMUSSELE contra REGATULUI BELGIEI ____________________________________________________________________________________ pensabil pentru îndeplinirea funcţiei lor importante în societate. Patru membri ai Comisiei au considerat că aceste prevederi se aplică speţei. Legislaţia relevantă stabileşte obiectele lor şi instituie organele lor instituţionale. 32.în 1946. de un tratat anterior al Organizaţiei Internaţionale de Muncă. că ea făcea parte din “obligaţiile civice normale”. statele şi-au asumat răspunderea de a “suprima utilizarea muncii forţate sau obligatorii în orice formă în termenul cel mai scurt posibil” (articolul 1 § 1). d) orice muncă sau serviciu care face parte din obligaţiile civile normale. Cu scopul de a “suprima” orice muncă de acest gen. 3. Textul precitat nu defineşte semnificaţia expresiei “muncă forţată sau obligatorie” şi nici un indiciu cu privire la acest subiect nu poate fi găsit în diversele documente ale Consiliului Europei din care a rezultat acest text. care a fost adoptată la 28 iunie 1930 şi a intrat în vigoare la 1 mai 1932.. 4) din Convenţie.urmând exemplul celor ai articolului 8 din proiectul Pactului Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice . un alt serviciu în locul serviciului militar obligatoriu. ea dotează cu personalitate juridică de drept public fiecare din consiliile celor douăzeci şi şapte de ordine locale şi Consiliul General al Ordinului Naţional (paragraful 15 supra). şi anume Convenţia 29 cu privire la munca forţată sau obligatorie. 4) DIN CONVENŢIE EXAMINAT SEPARAT 31. ulterior modificată .în ceea ce priveşte clauzele finale .s-au inspirat.. Nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă forţată sau obligatorie.) Convenţie sau în timpul în care se află în libertate condiţionată.. care prevede: “1.. supuse exigenţelor impuse de lege. sau în cazul celor care refuză să satisfacă serviciul militar din motive de conştiinţă. Responsabilitatea statului belgian fiind astfel angajată în speţă. cu titlu subsidiar.. 5) din (. 2. Reclamantul a susţinut că a fost obligat să execute o muncă forţată sau obligatorie ceea ce era incompatibil cu dispoziţiile articolului 4 (art. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 4 (art. dar o majoritate de zece membri au ajuns la o concluzie contrară. în ţările în care acest lucru este recunoscut ca legitim.

există o analogie frapantă. 4) din Convenţia europeană.şi în special Convenţia 29. sub rezerva condiţiilor şi garanţiilor” enunţate în articolele 4 şi următoarele (articolul 1 § 2). 4).. Convenţia 105 din 25 iunie 1957. a cărei activităţi nu sunt în nici un fel limitate la sfera muncii manuale. Iniţial. 34. adică lucrul pentru care el “nu s-a oferit în mod voluntar”. 39. Un punct comun între persoanele care s-au prezentat în faţa Curţii era că serviciile furnizate de dl Van der Mussele dlui Ebrima au constituit “muncă” în sensul articolului 4 § 2. dar “numai în scopuri publice şi în calitate de măsură excepţională. Curtea va lua în consideraţie Convenţiile OIM precitate . 33.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ permitea să recurgă la utilizarea a astfel de munci în timpul unei “perioade de tranziţie”. Cu privire la acest punct. Primul adjectiv evocă ideea de constrângere mintală sau fizică. Această definiţie poate constitui un punct de plecare în interpretarea articolului 4 (art. care erau în continuare numeroase în acea perioadă. Este adevărat că cuvântul englez “labour” este frecvent utilizat în sensul restrâns de lucru manual. Cu toate acestea. care a intrat în vigoare la 17 ianuarie 1959. 4-3). Rămâne a se stabili dacă munca efectuată a fost “forţată sau obligatorie”. pentru simplul motiv că una din părţile contractante s-a angajat să execute acest lucru şi va fi supusă unor sancţiuni în cazul în care nu-şi onorează promisiunea. el nu se poate referi numai la orice formă de constrângere sau obligare legală. de asemenea. 105 . 34. 4-3-d) din Convenţia europeană (“orice muncă sau serviciu”) şi în denumirea Organizaţiei Internaţionale a Muncii. De fapt. Curtea constată confirmarea acestui fapt în definiţia inclusă în articolul 2 § 1 din Convenţia 29 (“toate felurile de muncă sau servicii”). dar de asemenea acceptă şi o semnificaţie mai largă a cuvântului francez “travail”. Ceea ce este valabil în speţă este lucrul “impus (. Seria A nr. între paragraful 3 al articolului 4 (art. Convenţia europeană. din partea sa. acesta din urmă fiind sensul care trebuie adoptat în prezentul context. impune o interdicţie generală şi absolută asupra muncii forţate sau obligatorii. inclusiv Belgia . minoritatea Comisiei a acceptat opinia majorităţii. Cât priveşte cel de-al doilea adjectiv. p. Sub rezerva articolului 4 § 3 (art..) sub pericolul penalizării” şi. care nu este accidentală. hotărârea din 6 noiembrie 1980 în cauza Guzzardi. inter alia. 4-3) din Convenţia europeană şi paragraful 2 al articolului 2 din Convenţia 29. expresia “muncă forţată sau obligatorie” semnifică “toate felurile de muncă sau servicii solicitate unei persoane sub pericolul de pedeapsă şi pentru îndeplinirea cărora persoana în cauză s-a oferit în mod voluntar”.care au un caracter obligatoriu pentru aproape toate statele-membre ale Consiliului Europei. este important să se ţină cont de caracteristicile speciale ale Convenţiei sau de faptul că ea este un instrument viu care trebuie citit în “lumina noţiunilor care prevalează la moment în statele democratice” (a se vedea. executat împotriva voinţei persoanei vizate. în articolul 4 § 3 (d) (art. a completat Convenţia 29. prescriind “abolirea imediată şi completă a muncii forţate sau obligatorii” în anumite cazuri enumerate. lucrul care trebuie îndeplinit în conformitate cu un contract negociat în mod liber nu poate fi considerat a se încadra în domeniul de aplicare al articolului 4 (art. scopul principal al Convenţiei era de a preveni exploatarea muncii în colonii. Spre exemplu. Cu toate acestea. un factor care cu certitudine lipsea în speţă. Paragraful 1 al aceluiaşi articol prevede că “pentru scopurile” ultimei Convenţii. § 95).

susţinut de Guvern. el trebuia să accepte această exigenţă pentru a deveni avocat şi consimţământul lui era determinat de condiţiile acceptabile de exercitare a profesiei la momentul respectiv. De asemenea. obligaţii care erau “limitate” atât cantitativ (aproape paisprezece cauze în fiecare an) cât şi în timp (pe parcursul perioadei de stagiere). Yearbook of the Convention. În speţă. care este o profesie liberală în Belgia. Iversen c. Trebuie să se ţină cont în mod necesar şi de alţi factori. 1468/62. fără a avea motive solide. Totuşi. Potrivit opiniei majorităţii Comisiei. Lipsa uneia din caracteristicile distincte ale muncii obligatorii a fost suficientă pentru a stabili că în speţă nu a avut loc o încălcare a articolului 4 § 2 (art. din moment ce el era conştient de existenţa sau de anvergura obligaţiilor pe care ar fi trebuit să le onoreze în ceea ce priveşte apărarea clienţilor cu titlu gratuit. este “nedrept” din partea lui să obiecteze ulterior împotriva ei. Acest argument. Prin urmare. trebuie să se ţină cont de faptul că reclamantul a acceptat un statut de natură generală. La începutul carierei sale. Norvegiei. el ar fi fost expus riscului de a fi radiat de pe lista stagiarilor de consiliul ordinului sau de a fi respinsă cererea lui de a fi admis pe lista avocaţilor (paragraful 19 supra). Dl Van der Mussele în mod cert a ales să îmbrăţişeze profesia de avocat. 106 . consimţământul anterior al reclamantului nu admite concluzia că obligaţiile impuse asupra lui cu privire la acordarea asistenţei juridice nu au constituit o muncă obligatorie în sensul articolului 4 § 2 (art. 37. De asemenea. trebuie de stabilit dacă reclamantul “s-a oferit în mod voluntar” să execute munca în cauză. 1979. Curtea nu-i poate atribui o pondere decisivă. să acorde ocazional serviciile sale în mod gratuit. reflectă în mod just un aspect al situaţiei. în conformitate cu o tradiţie de lungă durată. reclamantul a aprobat în prealabil situaţia reclamată. Dacă dl Van der Mussele ar fi refuzat să-l apere pe dl Ebrima. aceste perspective sunt suficient de descurajatoare pentru a constitui “pericolul unei penalizări”. respectiv. Potrivit jurisprudenţei sale care datează din 1963 (decizia de admisibilitate privind cererea nr. ţinând cont de utilizarea adjectivului “oricare” în definiţie şi de standardele adoptate de OIM în materie (“Abolirea muncii forţate”: Studiu general realizat de Comitetul experţilor cu privire la aplicarea convenţiilor şi recomandărilor. 6. fără a beneficia de rambursarea cheltuielilor suportate. stabilind “avantajele” profesiei în raport cu “neajunsurile” pe care le comportă. viitorul avocat trebuie să facă “un fel de evaluare în perspectivă”: el trebuie să evalueze voturile pro şi contra. refuzul lui nu ar fi fost penalizat cu o sancţiune de natură penală. vol. cu toate acestea. apreciind că potrivit statutului conferit el va fi obligat. 36. Pe de altă parte.VAN DER contra IRLANDEI LAWLESSMUSSELE contra REGATULUI BELGIEI ____________________________________________________________________________________ 35. 4-2) din Convenţie. 4-2). paragraful 21). În continuare. el era conştient şi de avantajele corespunzătoare: libertatea de care s-ar bucura în exercitarea funcţiilor şi posibilitatea de a se familiariza cu viaţa instanţelor de judecată şi de a “stabili relaţii cu clientelă plătitoare”. Definiţia furnizată de articolul 2 § 1 din Convenţia OIM 29 determină Curtea să examineze în primul rând dacă a existat în circumstanţele speţei “pericolul unei penalizări”. neajunsurile puteau fi “perfect prevăzute” de viitorul avocat.

şi anume alineatul (d) (art. Curtea preferă să adopte o abordare diferită. Structura articolului 4 (art. Ultimul dintre acestea. După ce a examinat problema “ca o supra abunţenţă a dreptului”. Paragraful 3 (art. reafirmată ulterior. 4-3) contribuie la interpretarea paragrafului 2 (art. are o semnificaţie specială în contextul speţei. Curtea va examina toate circumstanţele cauzei în lumina obiectivelor fundamentale ale articolului 4 din Convenţia europeană cu scopul de a determina dacă serviciile solicitate dlui Van der Mussele cad sub incidenţa interdicţiei muncii obligatorii. ele nu erau diferite de lucrul tradiţional al membrilor baroului nici prin natura lor şi nici prin restricţiile libertăţii în tratarea dosarului. trebuie satisfăcute două condiţii cumulative: este necesar ca munca nu numai să fie efectuată de o persoană împotriva voinţei sale. dar stabilesc exigenţele care trebuie satisfăcute pentru a pretinde muncă forţată sau obligatorie pe parcursul perioadei de tranziţie prevăzută de articolul 1 § 2 (a se vedea “OIM . dar “delimitează” conţinutul acestui drept. 107 . 4-3) nu autorizează “limitarea” exercitării dreptului garantat de paragraful 2 (art. Comisia şi-a exprimat opinia că pentru a stabili dacă munca este forţată sau obligatorie. art. 4-2) din Convenţia europeană. 2-1) din Convenţia OIM 29. dar şi obligaţia de a o executa trebuie să aibă un caracter “injust” sau “opresiv” sau executarea ei trebuie să constituie “o nedreptate evitabilă”. 4-3-c. paragraful 2). solidaritate socială şi ordinea normală şi tradiţională a lucrurilor.internal minute -January 1966”. 4-3-a. în sensul articolului 4 § 2 (art. art. Comisia a constatat cu majoritate că cea de-a doua condiţie nu a fost satisfăcută mai mult decât prima. dacă serviciul a impus o povară care a fost atât de excesivă sau disproporţionată în raport cu avantajele comportate de viitorul exerciţiu al acestei profesii. 4-2). 4-2) şi indică ceea ce expresia “muncă forţată şi obligatorie” nu trebuie să includă”. indiferent de caracterul lor divers. care nu vizează noţiunea de muncă forţată sau obligatorie. fiecare furnizând un standard de evaluare. 38. 4-2). 4-3-b. Stabilind că a existat un risc comparabil cu “pericolul unei penalizări” (paragraful 34 supra) şi ulterior. Examinate în lumina consideraţiunilor precedente. Aceasta ar putea fi adevărat în cazul unui serviciu solicitat pentru a obţine acces la o profesie dată. cu alte cuvinte să fie “inutil de dureros” sau “oarecum deranjant”. Mai curând acest criteriu rezultă din articolul 4 şi următoarele articole ale acestei Convenţii.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ paginile 327-329). Curtea a observat că cel de-al doilea criteriu aplicat nu este enunţat în articolul 2 § 1 (art. Aceasta s-ar putea aplica spre exemplu şi în cazul serviciului care nu are nici o legătură cu profesia în cauză. că serviciul nu putea fi tratat ca fiind acceptat anterior în mod voluntar. 4) este informativă cu privire la acest punct. că o pondere relativă trebuie atribuită argumentului privind “consimţământul prealabil” al reclamantului (paragraful 36 supra). sunt justificate de ideile fundamentale de interes general. dat fiind că el este parte componentă a paragrafului 2 (art. paragraful 3 (art. 4-3-d) care exclude din noţiunea de “orice muncă sau serviciu care face parte din obligaţiile civile normale” munca forţată sau obligatorie. Indiferent de aceasta. 39. 4-3d). art. Cele patru alineate ale paragrafului 3 (art. circumstanţele reclamate pot fi caracterizate prin câteva aspecte. Serviciile care trebuiau acordate se încadrau în domeniul activităţilor normale desfăşurate de un avocat. Astfel.

care însăşi dispun de resurse financiare limitate şi de a-i obliga să suporte costul serviciului public instituit prin lege. El a afirmat că atitudinea tradiţională a unei profesii neîncrezătoare în independenţa sa a fost justificată de faptul că Belgia a întârziat în efortul. a declarat Guvernul. În plus. în total aproape şapte sute şi cincizeci de ore (paragraful 13 supra) . Chiar şi în combinaţie cu alte cauze în care el a fost desemnat să îndeplinească funcţiile de avocat în timpul stagiului . Guvernul a recunoscut că practica reclamată s-a inspirat din “tutelă exagerată” care în momentul de faţă era “demodată”. serviciile în cauză au contribuit la instruirea profesională a reclamantului în egală măsură şi cauzele de care trebuia să se ocupe la solicitarea clienţilor săi plătitori sau ale conducătorului stagiului. un factor compensator a fost depistat în avantajele inerente profesiei. În speţă. El a subliniat faptul că pe parcursul a mai multor ani preşedinţii succesivi ai Ordinului naţional al avocaţilor din Belgia au considerat inadmisibilă existenţa unei astfel de situaţie.minoritatea Comisiei s-a alăturat acestei opinii . De fapt. În plus. 15-16. Ele i-au acordat posibilitatea de a-şi îmbogăţi experienţa şi de a-şi spori reputaţia.este evident că rămânea suficient timp pentru executarea lucrului pentru care el era remunerat (aproximativ două sute de cauze). excepţiile invocate de reclamant (ibidem) nu privează regula de substanţă. El a considerat nedrept . interesul general care figura în prim plan s-a dublat de un interes personal. În acest sens. a obligaţiei în cauză. după cum a afirmat reclamantul. Seria A nr. reclamantul nu a contestat principiul. obligaţia împotriva căreia a obiectat dl Van der Mussele a constituit o modalitate de asigurare dlui Ebrima a posibilităţii de a beneficia de prevederile articolului 6 paragraful 3 (c) (art. 37.aproximativ cincizeci de cauze pe parcursul a trei ani. plângerea lui s-a limitat la două aspecte ale manierii în care obligaţia a fost executată. în special a celor europene”: până nu demult. Potrivit propriilor mărturii. În această măsură. Curtea nu trebuie să se pronunţe asupra exactităţii argumentului prezentat de minoritatea Comisiei în sensul ca repartizarea aproape sistematică a cazurilor pro-Deo avocaţilor stagiari riscă să nu fie în deplin acord cu necesitatea de a asigura asistenţă juridică efectivă părţii litigante cu resurse limitate (a se vedea hotărârea din 13 mai 1980 în cauza Artico. responsabilitatea impusă reclamantului nu a fost disproporţională. ca atare. şi anume absenţa onorariilor şi în special refuzul de a-i fi rambursate cheltuielile suportate (paragrafele 12. 4-3-d). reprezentând. pentru apărarea dlui Ebrima s-au consumat numai şaptesprezece sau optsprezece ore din timpul lui de lucru (paragraful 13 supra). § 33). baroul a examinat 108 .VAN DER contra IRLANDEI LAWLESSMUSSELE contra REGATULUI BELGIEI ____________________________________________________________________________________ În al doilea rând. Din partea sa. această obligaţie se încadra într-un domeniu similar cu cel al “obligaţiilor civice normale” menţionate în articolul 4 § 3 (d) (art.de a încredinţa avocaţilor stagiari apărarea gratuită a cetăţenilor vulnerabili. prin legea din 9 aprilie 1980 (paragraful 21 supra) de a ajusta standardele în vigoare în domeniul în cauză „la nivelul altor state. 40. 6-3-c) din Convenţie. 20 şi 24 supra). p. În cele din urmă. inclusiv dreptul exclusiv de audiere şi de reprezentare de care beneficiază avocaţii în Belgia de rând cu alte ţări (paragraful 16 supra). ea s-a bazat pe concepţia de solidaritate socială şi nu poate fi considerată nerezonabilă. Mai mult ca atât.

La momentul faptelor. a evidenţiat ca fiind regretabilă o situaţie juridică care în opinia ei. Curtea reaminteşte că dl Van der Mussele a îmbrăţişat în mod voluntar profesia de avocat. Legea belgiană din 9 aprilie 1980 este un exemplu al acestei evoluţii. fără a ameninţa independenţa baroului. 4). lipsa remunerării şi a rambursării cheltuielilor constituie un factor relevant la examinarea caracterului proporţional sau normal al situaţiei. 4-2) din Convenţie. deşi în măsură diferită. în special.) şi suma cheltuielilor cauzate de cauzele respective era relativ mică (paragraful 12 supra). Subliniind faptul că. Ţinând cont de această concluzie.admiterea în barou . nu este vorba. deşi compatibilă cu articolul 4 (art. spre remunerarea avocaţilor sau a avocaţilor stagiari pentru apărarea părţilor litigante cu resurse limitate din fondurile publice. trebuie să producă o ameliorarea semnificativă. în pofida lipsei remunerării şi rambursării cheltuielilor. 109 . 4-3) şi. Comisia şi-a exprimat dorinţa ca legea din 9 aprilie 1980 să fie implementată prompt şi eficient. dar aceste prejudicii au fost însoţite de avantaje (paragraful 39 supra) şi nu au fost dovedite a fi excesive. Curtea nu a omis acest aspect al problemei. este demn de atenţie faptul că legile respective în vigoare în multe State Contractante au evoluat sau sunt în proces de evoluţie. luând în consideraţie standardele în continuare acceptate în mod general în Belgia şi în alte societăţi democratice.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ cu “neîncredere” posibilitatea remunerării de către stat a avocaţilor stagiari. Comisia. fiind deplin conştient de practica în cauză. situaţia reclamată în mod indiscutabil a adus unele prejudicii dlui Van der Mussele din cauza lipsei remunerării sau a rambursării cheltuielilor. 41. dacă noţiunea de “obligaţii civice normale” se extinde asupra obligaţiilor impuse unei categorii speciale de cetăţeni datorită poziţiei pe care o ocupă. odată fiind implementată. de asemenea. această lege. În plus. Reclamantului nu i-a fost impusă o sarcină disproporţionată (ibid. sau funcţiilor pe care sunt obligaţi să le exercite în comunitate. nu mai satisface “exigenţele vieţii moderne”. care nici pe departe nu sunt satisfăcătoare. Un astfel de dezechilibru nu a fost depistat în baza probelor prezentate în faţa Curţii. de o muncă obligatorie în sensul articolului 4 § 2 (art. un dezechilibru considerabil şi nerezonabil între scopul urmărit . Astfel. remunerarea avocaţilor stagiari nu ar prejudicia instruirea lor profesională. Curtea nu trebuie să stabilească dacă activitatea în cauză a fost justificată potrivit articolului 4 § 3 (art. Din moment ce munca remunerată poate fi de asemenea calificată ca muncă forţată sau obligatorie. prin urmare. ideea de a stabili o scară oficială a tarifelor onorariilor a provocat o atitudine ostilă din partea membrilor baroului. În această ordine.şi obligaţiile asumate pentru a realiza scopul urmărit ar fi capabil să justifice concluzia că serviciile solicitate dlui Van der Mussele cu titlu de asistenţa juridică aveau un caracter obligatoriu indiferent de consimţământul lui.

34. 14) completează alte prevederi fundamentale din Convenţie şi din Protocoale. avocaţii belgieni sunt supuşi. 14+4) 42. Pe de altă parte. Seria A nr. farmaciştii şi medicii stomatologi. rasă. fiind lipsite de orice “justificare obiectivă şi rezonabilă” (a se vedea hotărârea din 23 iulie 1968 în cauza “Belgian Linguistic”. înaintează “cheltuielile de transport şi de şedere ale magistraţilor. de asemenea.VAN DER contra IRLANDEI LAWLESSMUSSELE contra REGATULUI BELGIEI ____________________________________________________________________________________ IV. pe sex.. 31. Reclamantul.” 43. Seria A nr. funcţionarilor publici sau ai ministerelor. Articolul 14 prevede după cum urmează: “Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de (. 44. De altfel. chirurgii veterinari.) Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată. din partea lor. El poate fi aplicat într-o manieră autonomă deoarece încălcarea articolului 14 nu presupune încălcarea celorlaltor prevederi. avere. potrivit afirmaţiilor reclamantului. În consecinţă. nu este cazul de a exclude aplicarea acestui articol speţei. religie. costurile şi onorariile experţilor. a invocat articolul 14 combinat cu articolul 4 (art. Lucrul sau munca normală poate fi de fapt executată în mod anormal dacă alegerea grupurilor sau a indivizilor obligaţi să-l îndeplinească este guvernată de factori cu caracter discriminatoriu. culoare. hotărârea din 13 iunie 1979 în cauza Marckx. “în loc de persoană asistată legal”. respectiv. Pe de altă parte. 14). 6. 4). Articolul 14 (art. Totuşi. toate aceste sunt exemple de inegalitate arbitrară. statul acordă remunerare judecătorilor şi grefierilor. 45. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 14 DIN CONVENŢIE COMBINAT CU ARTICOLUL 4 (art. prin urmare ele au contravenit prevederilor articolului 14 combinat 110 . apartenenţă la o minoritate naţională. p. el nu există în mod independent din moment ce are efect numai în raport cu “exercitarea drepturilor şi libertăţilor” garantate de alte prevederi fundamentale (a se vedea. naştere sau orice altă situaţie. în special. opinii politice sau orice alte opinii. taxele martorilor.. nu sunt obligaţi să acorde servicii gratuite persoanelor cu resurse limitate. După cum a constatat Curtea că nu a existat muncă forţată sau obligatorie în sensul articolului 4 (art. dl Van der Mussele a declarat că el nu se plângea de discriminare între avocaţii stagiari şi avocaţii înscrişi pe listă. apare întrebarea dacă faptele în cauză nu se încadrează în domeniul de aplicare a acestui articol şi. Potrivit reclamantului. origine naţională sau socială. În cazurile de acordare a asistenţei juridice. Medicii. în ceea ce priveşte domeniul examinat. Guvernul nu a contestat acest fapt. limbă. 15-16. ceea ce afirmă reclamantul. remunerează interpreţii (articolul 184 bis din Codul de procedură penală şi articolul 691 din Codul de procedură judiciară) şi. § 10). 14+4). Criteriul care serveşte pentru delimitarea conceptului de muncă obligatorie include şi noţiunea de stare normală a lucrurilor (paragraful 18 supra). în special. p. plăţi în avans şi o pătrime din salariu judecătorilor precum şi plăţi în avans funcţionarilor publici sau ai ministerelor” (articolul 692 din Codul de procedură judiciară şi paragraful 23 supra). a articolului 14 (art. În memoriul din 27 octombrie 1980 prezentat în faţa Comisiei. o astfel de justificare va fi satisfăcută de o obiecţie majoră. unui tratament mai puţin favorabil decât cel de care beneficiază membrii unei serii de alte profesii. § 32). El nu şi-a schimbat atitudinea în faţa Curţii şi Curtea nu vede nici un motiv pentru a examina cauza din oficiu.

maniera exercitării acestor funcţii. şi anume diferenţele ce ţin de statutul legal. din cauza situaţiei financiare delicate a dlui Ebrima (paragraful 12 supra). etc. inclusiv şi profesiile judiciare şi parajudiciare există diferenţe fundamentale asupra cărora Guvernul şi majoritatea Comisiei au atras atenţia. dl Van der Mussele a invocat articolul 1 din Protocolul 1 (P1-1). p. Prin urmare. p. 23. În plus. 111 . 14+4). cel puţin în mare măsură. § 50). Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosirea bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau a amenzilor”. nici o creanţă în favoarea reclamantului nu a existat vreo dată la acest capitol. 31. mutatis mutandis. în speţă. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 1 (P1-1) 47. Textul precitat este limitat să consacre dreptul fiecărei persoane la respectarea “bunurilor sale”. articolul 1 din Protocolul 1 (P1-1) nu poate fi aplicat la această rubrică. 14+4). § 32). Curtea. potrivit concluziei unanim adoptate de către Comisie. Minoritatea Comisiei a acceptat acest punct de vedere. Problema nu poate fi pusă în termeni similari pentru nerambursarea cheltuielilor. natura funcţiilor implicate. V. Articolul 14 protejează împotriva discriminării indivizii plasaţi în situaţii similare (a se vedea hotărârea în cauza Marckx precitată. hotărârea în cauza Marckx precitată. 14+P1-1) din Convenţie. Cu toate acestea. acest lucru nu este suficient pentru a justifica concluzia precum că articolul 1 din Protocolul 1 este aplicabil. dl Van der Mussele a invocat cel din urmă articol numai în combinaţie cu articolul 4 (art. biroul de consultaţii juridice şi apărare al baroului din Antwerp a decis la 18 decembrie 1979 că nu poate fi efectuată o evaluare a onorariilor. Argumentele lui nu rezistă unui examen în măsura în care ele vizează absenţa remunerării. Seria A nr. 46. Totuşi. Seria A nr. din moment ce dlui Van der Mussele i s-a cerut să plătească anumite sume din propriul buzunar în această legătură (paragraful 12 supra). 48. respectiv. Totuşi între barou şi numeroasele profesii enumerate de reclamant. Elementele prezentate în faţa Curţii nu demonstrează vreo asemănare între situaţiile disperate în cauză: fiecare este caracterizată de un ansamblu de drepturi şi obligaţiuni de la care în mod natural nu poate fi izolat un aspect special. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. 31. 14+4). 15.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ cu articolul 4 (art. Respectiv. astfel el se aplică numai la bunurile existente (a se vedea. care prevede: “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Pe baza plângerilor reclamantului. În cele din urmă. 49. atât separat cât şi combinat cu articolul 14 (art. nu constată nici o încălcare a articolului 14 combinat cu articolul 4 (art. condiţiile de admitere în barou.

4) din Convenţie. Semnat: Gérard Wiarda Preşedinte Marc-André Eissen Grefier În conformitate cu articolul 51 paragraful 2 (art. opinia separat concordantă a dlui Thór Vilhjálmsson. Parafat: G. examinat atât separat cât şi combinat cu articolul 14 din Convenţie (art. Articolul 1 din Protocolul 1 (P1-1). Dacă s-ar considera că impunerea unei astfel de datorii ar constitui o ingerinţă în dreptul la proprietate în sensul articolului 1 din Protocolul 1. este anexată la această hotărâre. examinat separat sau combinat cu articolul 14. o datorie prevăzută de lege implică anumite cheltuieli pe care persoana obligată să o execute trebuie să le suporte. şi pronunţată în şedinţa publică din 23 noiembrie 1983 la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg. Redactată în engleză şi franceză.W. 4) din Convenţie. textul francez fiind autentic. 51-2) din Convenţie şi articolul 50 paragraful 2 din regulamentul Curţii. acest articol ar fi fost interpretat în mod excesiv care ar depăşi obiectul şi scopul urmărit. nu este aplicabil cu această ocazie. CURTEA ÎN UNANIMITATE Susţine că nu a avut loc nici o încălcare a articolului 4 (art. Aceste cheltuieli erau relativ mici şi au rezultat din obligaţia de a executa un serviciu compatibil cu articolul 4 (art. 14+P1-1). DIN ACESTE CONSIDERENTE. Parafat: M. prin urmare. 112 . E. împărtăşită de dna Bindschedler-Robert şi dl Matscher. Curtea nu găseşte nici un motiv să concluzioneze altfel în speţă. Cheltuielile în cauză au fost suportate de dl Van der Mussele în procesul acordării asistenţei clienţilor pro-Deo.VAN DER contra IRLANDEI LAWLESSMUSSELE contra REGATULUI BELGIEI ____________________________________________________________________________________ În multe cazuri. sau a articolului 1 din Protocolul 1.-A.

sumele în cauză. El trebuia să fi cunoscut sistemul de stagiere înainte de a îmbrăţişa această profesie. 113 . În al doilea rând. reclamantul activa în calitate de avocat stagiar urmărind scopul de a fi admis în barou. Respectiv. este evident că el a fost forţat să suporte cheltuielile în cauză ca rezultat al obligaţiei legale impuse lui de stat. articolul 1 din Protocolul 1 este aplicabil cu privire la acest capăt de acuzare. Din moment ce sistemul de stagiere conferea reclamantului în mod indiscutabil avantaje şi dezavantaje. în prezentul context el trebuie examinat în ansamblu. Cu această ocazie. Cu toate acestea.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ OPININA CONCORDANTĂ A DLUI THÓR VILHJÁLMSSON. eu nu constat nici o încălcare a dreptului la “respectarea bunurilor sale” aşa cum este garantat de prima frază a primului paragraf. Există două motive pentru a adopta această concluzie. dezavantajele nu au prevalat asupra avantajelor în aşa măsură încât să se constate o încălcare. ÎMPĂRTĂŞITĂ DE DNA BINDSCHEDLER-ROBERT ŞI DL MATSCHER În opinia mea. nu erau excesive. dl Van der Mussele se poate plânge de o ingerinţă din partea autorităţilor publice în exercitarea dreptului său la proprietate. în opinia mea. fără a merita epitetul “derizoriu” atribuit de către Guvern. am votat pentru neîncălcarea articolului 1 din Protocolul 1. Prin urmare. În primul rând. În opinia mea. dar numai în partea ce ţine de nerambursarea cheltuielilor suportate.

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 114 .

Cauza a fost deferită Curţii de către Comisia Europeană a Drepturilor Omului („Comisia”). Cremona. după ce a deliberat cu uşile închise la 26 aprilie şi 27 ianuarie 1984. într-o cameră compusă din următorul complet: Dnii Sir dl G. G. Wiarda. Curtea Europeană a Drepturilor Omului constituită. 9019/80) introdusă contra Republicii Italia.-A. Versiunea revizuită a textului a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1983. Bernhardt. cu care cetăţeanul acestui stat. Garcia de Enterría. a sesizat Comisia la 19 mai 1980 în temeiul articolului 25. La origine se află cererea (nr. şi dl H. 9019/80) HOTĂRÂRE 23 februarie 1984 În cauza Luberti. J. grefier. R. preşedinte. pronunţă următoarea hotărâre. de asemenea dl M. E. Eissen. şi. Vincent Evans. dar numai pentru cauzele deferite Curţii după această dată. în conformitate cu articolul 43 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”) şi cu clauzele pertinente din regulamentul Curţii1. 1 Nota grefei: Este vorba de regulamentul aplicabil la momentul introducererii cererii. grefier adjunct. Lagergren. adoptată la această ultimă dată: PROCEDURA 1. dl Luciano Luberti.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ LUBERTI contra ITALIEI (Cererea nr. 115 . Pertzold.

precum şi pe delegatul Comisiei cu privire la organizarea procedurii. prin tragere la sorţi. Domnul Wiarda. Camera a decis să renunţe la audiere. La 24 februarie. Camera se constituie de plin drept din dl C. dl J. şi anume. Wiarda. paragrafele 1 şi 4 din Convenţie. 6. anumite documente şi o informaţie. la 21 aprilie. 4. Garcia de Enterria. pe ceilalţi cinci membri. La 27 ianuarie 1984. Preşedintele s-a consultat în prealabil. dl G. parţial de la Comisie şi parţial de la Guvern. la care au fost anexate comentariile reclamantului vizavi de memoriul Guvernului şi revendicările în temeiul articolului 50 din Convenţie. Ea are drept scop obţinerea unei decizii asupra chestiunii dacă faptele expuse în cauză prezintă o încălcare din partea statului reclamat a obligaţiilor sale în temeiul articolului 5. pe agentul guvernamental („Guvernul”). Grefierul a primit memoriul Guvernului la 22 noiembrie 1982 şi răspunsul delegatului la 14 ianuarie 1983. constatând că condiţiile necesare pentru o astfel de derogare de la procedura uzuală erau satisfăcute (articolele 26 şi 36 din regulamentul Curţii). acesta din urmă i-a desemnat. la 18 martie. grefierul a obţinut. Lagergren. agentul guvernamental trebuia să prezinte memoriul până la 15 noiembrie la care delegatul avea dreptul să răspundă în scris în termen de două luni de la data transmiterii a memoriului Guvernului de către grefier. La 17 ianuarie 1983. în calitate de preşedinte al camerei (articolul 21 paragraful 5 din regulament) i-a consultat. În conformitate cu instrucţiunile Camerei şi la diferite date între 26 aprilie şi 22 septembrie 1983. 3. secretarul Comisiei a comunicat grefierului detalii splimentare furnizate de către reclamant cu privire la aplicabilitatea articolului 50 din Convenţie şi. prin intermediul grefierului. judecător ales din partea Italiei (articolul 43 din Convenţie) şi dl G. La 13 august 1982. în termenul de trei luni prevăzut de articolul 32 paragraful 1 şi 47. ulterior. Bernhardt (articolul 43 in fine din Convenţie şi articolul 21 paragraful 4 din regulament). în prezenţa grefierului. R.LUBERTI contra ITALIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 2. cu agentul guvernamental şi delegatul Comisiei asupra acestui punct. 7. dl E. Russo. Sir Vincent Evans şi dl. preşedintele Curţii (articolul 21§ 3 (b) din regulamentul Curţii). prin intermediul grefierului. preşedintele a decis că agentul guvernamental trebuie să prezinte până la 28 februarie un memoriu suplimentar. Cremona. Conform deciziei preşedintelui din 15 septembrie 1982. 5. 116 . varianta oficială pentru Curte. Cererea Comisiei a fost depusă la grefa Curţii la 19 iulie 1982. observaţiile delegatului asupra ansamblului revendicărilor reclamantului în materie. Ea face trimitere la dispoziţiile articolelor 44 şi 48 şi la declaraţia italiană de recunoaştere a jurisdicţiei obligatorii a Curţii (articolul 46). Grefa a primit textul original italian la 15 februarie şi varianta franceză a acestuia.

În final. învocând pentru prima dată. În plus. Doi experţi desemnaţi în acest scop şi-au prezentat raportul la 11 noiembrie 1977. ca o persoană periculoasă. Ultima lor întâlnire cu inculpatul a avut loc la 14 mai 1979. care a pledat nevinovat. Curtea de Apel dorea să afle. este cetăţean italian şi domiciliază în prezent întrun ospiciu ecleziastic. circumstanţele faptei creau impresia că autorul crimei nu era în deplină posesie a facultăţilor sale mintale. La 17 ianuarie 1976. raportul conţinea observaţii asupra comportamentului reclamantului în timpul întâlnirilor cu experţii. O procedură penală a fost intentată împotriva dlui Luberti. Circumstanţele cauzei 8. poliţia. acţionând în baza unei scrisori trimise de către reclamant în care acesta mărturisea comiterea unui omor. 9. el a plecat din apartament. starea sa de demenţă la momentul comiterii faptei de care fusese acuzat. ei au conchis că în ziua omorului dl Luberti suferea de un sindrom paranoic (sindrome paranoica) care-l priva de capacitatea sa de a dori (capacità di volere) şi că la momentul expertizei el s-a manifestat. el nu a fost pus sub arest până la 10 iulie 1972. 000 lire pentru deţinerea armelor de foc. Potrivit raportului poliţiei. La 25 martie 1970. a descoperit cadavrul. printre alte motive. Către această dată a fost terminată ancheta preliminară a cauzei şi reclamantul a fost trimis în judecată sub acuzaţia de omor. convingerea de a fi nemuritor şi prin atitudinea ostilă faţă de lumea din jurul lui. complexul de superioritate în raport cu experţii. dacă la momentul comiterii crimei starea de demenţă a reclamantului era parţială sau totală şi dacă el prezenta în continuare un pericol pentru societate. cu excepţia definiţiei exacte a maladiei. pretenţiile reclamantului că ar fi victima unui complot internaţional de proporţii au demonstrat în mod clar că el suferea de mania persecutării. 10. la douăzeci şi unu ani de privaţiune de libertate pentru omor şi la un an de privaţiune şi la plata unei amenzi în sumă de 500. De asemenea. Curtea de juraţi din Roma l-a condamnat pe dl Luberti. raportul a afirmat că psihoza 117 . el şi-a omorât amanta cu câteva focuri de armă. La 24 noiembrie 1976. În raport se menţionau anumite forme de manifestare a bolii cu care a fost diagnosticat reclamantul: grandomania care se manifesta prin supraestimarea propriei persoane. în termeni psihiatrici. Curtea de Apel de juraţi a ordonat efectuarea unei expertize psihiatrice. potrivit raportului s-a constatat faptul că la momentul crimei dl Luberti era lipsit de capacitatea de a înţelege şi nu doar de capacitatea de a dori (capacità d’ intendere e di volere). Acest raport confirma în mare măsură concluziile adoptate în raportul precedent. abandonând cadavrul. În continuare. Apoi. Dl Luberti. la Roma.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ ÎN FAPT A. Trei experţi noi l-au examinat pe dl Luberti cu diferite ocazii. Dat fiind că această concluzie a fost contestată de către un expert invitat de partea civilă (consulente tecnico). La 20 ianuarie 1970. născut în 1924. Reclamantul a depus recurs. Curtea de Apel a dispus la 17 noiembrie 1978 efectuarea unei expertize suplimentare.

Această măsură de securitate a fost ordonată în temeiul dispoziţiilor articolului 222 din Codul penal în vigoare în acea perioadă (paragraful 18 infra). solicitând ca perioadele când el era supus unor examinări psihiatrice în timp ce se afla în detenţie preventivă să compenseze perioada măsurii de securitate. dl Luberti a reclamat în faţa a trei tribunale diferite suspendarea anticipată a internării sale. dar real. Curtea de Apel a acceptat aceste concluzii. acest articol prevedea că într-un caz similar cu cel al dlui Luberti. În cele din urmă. dl Luberti a adresat autorităţilor judiciare mai multe solicitări de a fi pus în libertate. Curtea l-a achitat pe dl Luberti pentru motivul incapacităţii mintale (infermitá psihica – articolul 88 din Codul penal) şi a dispus plasarea lui într-un spital de psihiatrie pentru o perioadă de doi ani. combinat cu articolul 206 din Codul penal. El a adoptat în fond două abordări diferite. deşi din punct de vederea legal. în special. fiind prezumat caracterul social-periculos al condamnatului. el s-a adresat la 28 noiembrie 1979 judecătorului supraveghetor (magistrato di sorveglianza – paragraful 21 infra) de la tribunalul Santa Maria Capua Vetere (sub jurisdicţia căruia se afla spitalul). concluzie adoptată de către experţii în unanimitate. Dl Luberti s-a plâns de faptul că Curtea de Alpel de juraţi a neglijat concluziile expertizei medico-legale şi balistice. care nu era justificată de starea lui de sănătate. 11. cu concluziile a celor două expertize privind lipsa simţului de responsabilitate la reclamant şi pericolului pe care-l prezenta. 13. şi că de el trebuie să se ţină cont ca de un factor care poate contribui la reexaminarea stării psihice a dlui Luberti atunci când va fi examinată întrebarea ridicării măsurii de internare. invocând diferite motive. 12. Ea a adăugat că acest pericol nu era numai ipotetic. În temeiul articolului 485 din Codul de procedură penală. nu era obligată să facă o astfel de apreciere. Cele două recursuri au fost respinse la 17 iunie 1981. deţinut în închisoare din data de 10 iulie 1972. sănătatea mintală a reclamantului la momentul adoptării hotărârii sale. Curtea de Apel de juraţi a ordonat executarea provizorie a deciziei sale. Curtea de Apel de juraţi a notat că cazul viza „un paranoic” şi că necesitatea internării impusă de starea lui psihică trebuie să succedeze detenţia lui fără întrerupere. de asemenea. Printre altele. dl Luberti. 118 . Pe de-o parte. Cu toate acestea. Această cerere a fost respinsă. După pronunţarea acestei hotărâri. Curtea de Apel de juraţi a apreciat. La 16 noiembrie 1979. instanţa de judecată trebuie întotdeauna să dispună internarea pentru o perioadă de doi ani.LUBERTI contra ITALIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ observată a existat cu certitudine la momentul evenimentelor care au cauzat intentarea procedurii penale. Curtea a fost de acord. Reclamantul şi procurorul general de pe lângă Curtea de Apel din Roma au sesizat Curtea de Casare. care a fost ordonată în timpul audierii şi care trebuia să stabilească dacă era vorba despre un omor sau sinucidere. În conformitate cu hotărârea Curţii de Apel de juraţi. a fost admis la spitalul de psihiatrie din Aversa (Provincia Naples) la 21 noiembrie 1979. Pe de altă parte.

La 5 mai 1980. trebuie să fie înaintată primei instanţe şi nu judecătorului care controlează executarea sentinţelor. care încă nu a devenit definitivă. El s-a adresat în primul rând – la 19 noiembrie 1979. depusă la grefă la 29 mai. Reclamantul a invocat articolul 207 din Codul penal şi articolul 71 din legea nr. dl Luberti a înaintat alte două cereri: una a fost adresată Curţii de Apel de juraţi din Roma şi cealaltă secţiunii de supraveghere din Naples. printre altele. că această secţiune nu dispunea de competenţă din moment ce recursurile în casare împotriva hotărârii din 16 noiembrie 1979 (paragraful 11 supra) erau încă în curs de examinare. dacă este vorba de o procedură incidentă (procedimento incidentale) (prima Cameră. III. în care se declara că cererea de a suspenda executarea unei măsuri de securitate impuse ca urmare a unei decizii de achitare. pe o hotărâre a Curţii de Casare. că examinarea recursului ţine de Curtea de Apel din Roma. Curtea de Apel a confirmat ordonanţa din 5 august 1980. un psiholog care l-a consultat pe reclamant în mod privat i-a eliberat un certificat care atesta însănătoşirea reclamantului şi necesitatea punerii lui în libertate pentru a preîntâmpina reducerea ireversibilă a progresului clinic atins. învocând articolul 635 din Codul de procedură penală (paragraful 21 infra). în temeiul articolului 640 din Codul de procedură penală. secţiunea de supraveghere a decis să-şi decline competenţa. Prin ordinul emis în aceeaşi zi. 17. depus la grefă următoarea zi. La 4 septembrie 1980. Hotărârea (decreto) a fost depusă la grefă la 4 februarie. secţiunea de supraveghere din Naples a suspendat decizia sa în aşteptarea rezultatului final al procedurii instituite în faţa secţiunii de supraveghere din Roma (paragraful 14 supra).Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 14. La 16 august 1980. iar dosarul a fost transmis Curţii de Apel la 26 februarie 1981. dl Luberti a sesizat Curtea de Casare. p. secţiunea de supraveghere din Roma a ţinut o audiere în timpul căreia procuratura generală a susţinut. 12 iunie 1962. o copie a „fişei clinice” a dlui Luberti şi câteva documente prezentate de către acesta. adică aproape la trei zile după adoptarea hotărârii de Curtea de Apel de juraţi – la secţiunea de supraveghere din Roma (sezione di sorveglianza – paragraful 21 infra). data depunerii recursului la Curtea de Casare împotriva ordonanţei anterior menţionate. printre altele. 16. 15. La rândul său. „Giustiyia Penale” 1965. Acest ordin se baza. Prin hotărârea (decreto) din 4 mai 1981. 354 din 26 iulie 1975 privind administraţia penitenciarelor şi executarea măsurilor de privare sau restricţie a libertăţii. Ulterior Curtea de Apel a clasat procedura la data pe care Guvernul nu a putut să o indice. procedura în faţa Curţii de Apel cu juraţi a fost suspendată pentru un termen nelimitat deoarece la 22 august reclamantul nu s-a întors la spital la expirarea învoirii de opt ore acordată de către judecătorul supraveghetor de la tribunalul Santa Maria Capua Vetere. regiune unde era localizat spitalul în care a fost internat reclamantul. Ea a obţinut. Secţiunea de supraveghere a efectuat în primul rând o serie de investigări. Reclamantul a fost din nou pus sub arest la 17 martie 1981 şi internat din nou la spital cu două zile mai târziu. un raport medical de la spital. 152). La 16 august 1980. La 5 august 1980. care a decis la 3 decembrie 1980. Ea a reluat examinarea cererii suspendate 119 .

prevedea că măsurile de securitate puteau fi impuse numai persoanelor care prezentau un pericol pentru societate şi au comis o faptă care constituia o infracţiune în conformitate cu legislaţia în vigoare. Perioada minimă de detenţie era prevăzută de lege în dependenţă de gravitatea infracţiunii. în special în baza raportului menţionat mai sus. chiar şi în astfel de cazuri aplicarea măsurilor de securitate va fi condiţionată de constatarea existenţei unui astfel de pericol. nu exista nici un motiv pentru a menţine măsura de securitate”. la un interval de două zile înaintea respingerii celor două recursuri în casare (paragraful 11 supra). că din punct de vedere psihiatric şi criminologic. Regimul juridic în cauză s-a schimbat cu privire la anumite puncte în rezultatul hotărârii pronunţate de Curtea Constituţională la 27 iulie 1982 (nr. Articolul 202. În conformitate cu articolul 222 din Codul penal italian în vigoare la momentul procesului dlui Luberti. dacă condamnarea sau achitarea a fost pronunţată: (1) la un interval de mai mult de zece ani de la data comiterii faptelor. perioada minimă era de doi ani. Cu toate acestea.LUBERTI contra ITALIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ imediat după ce Curtea de Apel din Roma a respins la 4 mai 1981 recursul împotriva ordonanţei din 5 august 1980 (ibid. „trebuie să existe o prezumţie legală că persoana vizată prezintă un pericol pentru societate. potrivit căreia primul alineat al articolului 222 şi al doilea alineat al articolului 204 din Codul penal erau declarate neconstituţionale 120 . înainte de depunerea hotărârii Curţii de Apel la grefă (29 mai). Dosarul prezentat secţiunii de supraveghere din Naples conţinea un raport medical din 16 aprilie 1981 . 139). Dreptul intern pertinent 18. primul alineat. ea nu a fost de acord cu interpretarea articolului 635 din Codul de procedură penală dată de secţiunea de supraveghere din Roma (paragraful 14 supra). Cu toate acestea. cu toate că recursul în casare depus de procurorul general împotriva hotărârii Curţii de Apel de juraţi din Roma era încă în curs de examinare (paragraful 11 supra). Înainte de a-şi pronunţa decizia asupra fondului cauzei. În termenii primului alineat al articolului 204.. În speţă.la un interval de mai puţin de o lună după reîntoarcerea dlui Luberti la spitalul psihiatric . astfel de măsuri trebuiau să fie dispuse în cazul în care se stabilea că persoana vizată prezenta un pericol pentru societate. un acuzat achitat pentru motivul stării de demenţă era supus unei măsuri de securitate în formă de înternare într-un spital psihiatric (ospedale psihiatrico guidiziario). al doilea alineat prevedea: „În cazurile prevăzute în mod expres” – înclusiv cele acoperite de articolul 222 -.” Prezumţia instituită de prima frază a acestui text se aplica în speţă. B. La 4 iunie 1981. în cazul în care persoanele alienate mintal sunt implicate în cazurile prevăzute de cel de-al doilea alineat al articolelor 219 şi 222. dl Luberti nu mai prezenta vreun pericol.). Potrivit opiniei medicului-şef al spitalului (Directtore capo sanitario) inclusă în acest raport „din punct de vedere clinic. iar dl Luberti a fost pus în libertate la 15 iunie. constatând. Dezbaterile au avut loc la 12 mai. Ordonanţa a fost depusă la 10 iunie.. . secţiunea de supraveghere s-a declarat competentă de a statua asupra cererii. 19.care a fost întocmit pentru scopurile anchetei. secţiunea de supraveghere din Naples a decis să anuleze internarea.

Judecătorii şi secţiunile de supraveghere adoptă decizii în prima instanţă. ei pot contesta o hotărâre (decreto) pronunţată de către Curtea de Apel în astfel de proceduri prin depunerea unui recurs de revizuire (ricorso per revisione) la Curtea de Casare. La această etapă. 110 din 23 aprilie 1974). reieşind din apreciarea dată de judecător. 9019/80). spre exemplu la solicitarea persoanei vizate. începe pe parcursul anchetei sau a procesului. bolii la momentul aplicării măsurii. în măsura în care ele nu subordonau decizia de internare într-un spital psihiatric a unui individ achitat pentru motivul alienării mintale unui control prealabil efectuat de jurisdicţia de fond sau cea care controlează executarea sentinţei cu privire la existenţa unui pericol social persistent din cauza. 354 din 1975). 354 din 26 iulie 1975 privind administrarea penitenciarelor şi executarea măsurilor care implică privarea de libertate sau restricţia libertăţii. în cazul în care motivul recursului este pretinsa încălcare a prevederilor legislaţiei în vigoare. 121 . în caz de necesitate. sunt prevăzute în articolele 69 şi 70 din legea nr. competenţele lor. înclusiv cea privind suspendarea măsurii... care se exclud reciproc. Persoana vizată şi procuratura au dreptul de a face recurs împotriva unor astfel de decizii atât în faţa Curţii de Apel (articolul 640 din Codul de procedură penală) cât şi în faţa Curţii de Casare (articolul 71 ter din legea nr. De asemenea. În special. Respectiv.. aşa cum a fost modificat printr-o altă hotărâre a Curţii Constituţionale (nr. în cazul în care aceasta nu mai prezintă nici un pericol pentru societate.. Această instituţie este compusă din două organe: judecătorul de supraveghere (magistrato di sorveglianza) şi secţiunea de supraveghere (sezione di sorveglianza). articolul 653 din Codul de procedură penală conferă puterea de control şi de decizie judecătorului care controlează executarea sentinţelor (guidice di sorveglinza). dl Luberti s-a plâns de internarea sa în spitalul psihiatric.” 20. anume secţiunea de supraveghere se ocupă de cererile de suspendare a măsurilor de securitate. reclamantul a invocat dispoziţiile primului paragraf al articolului 5 din Convenţie şi paragraful 4 în privinţa celui de-al doilea aspect. Curtea de Casare are de asemenea dreptul de a se pronunţa asupra fondului cauzei (articolul 641 din Codul de procedură penală).. executarea unei măsuri de securitate poate în anumite cazuri. În acest caz. el a reproşat instanţelor italiene că nu au adoptat în termen scurt o decizie cu privire la cererile lui de a anula ordonanţa de internare.. data următoarei examinări. astfel ca internarea dlui Luberti. poate fi dispusă chiar şi înaintea expirării termenului minim. deşi nu mai suferea de boală psihică.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ „. suspendarea unei măsuri de securitate. În conformitate cu articolul 206 din Codul penal. PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI 22. În termenii articolului 207. înclusiv cazul unei persoane alienate mintal. De asemenea. În cererea adresată Comisiei la data de 19 mai 1980 (nr. 21. Cu privire la primul aspect al cererii. Articolul 208 specifică că judecătorul trebuie în orice caz să reexamineze situaţia la sfârşitul perioadei pentru a stabili dacă persoana internată continuă să prezinte un pericol şi va fixa. măsura este considerată provizorie şi numai jurisdicţia de fond este competentă să examineze întrebările pe care le ridică. care dispune de această facultate. În cazul măsurilor de securitate dispuse ulterior anchetei sau procesului.

sănătatea mintală a dlui Luberti justifica internarea lui într-un spital psihiatric. El a susţinut că Curtea de Apel a dispus internarea lui fără a ţine cont de starea sănătăţii lui la data hotărârii.LUBERTI contra ITALIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 23.” Guvernul şi-a exprimat dezacordul. prevedea că măsura de secutitate în litigiu nu era impusă în mod automat în astfel de cazuri (paragrafele 10 şi 18 supra). Comisia a observat că ea nu este competentă să se pronunţe într-un mod general asupra compatibilităţii prezumţiei instituite prin articolul 204 din Codul penal 122 . conform legii. La 7 iulie 1981 Comisia a declarat cererea admisibilă. În raportul său din 6 mai 1982 (articolul 31 din Convenţie). a unui alienat. cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale: a) dacă este deţinut legal pe baza unei condamnări pronunţate de către un tribunal competent. dar şi faptul dacă acesta prezenta un pericol pentru societate la momentul adoptării hotărârii (paragraful 10 supra). d) dacă este vorba de detenţia legală a unui minor. el a afirmat că Curtea de Apel de juraţi din Roma a verificat nu numai calitatea de alienat a reclamantului la momentul comiterii omorului. de către un tribunal ori în vederea garantării executării unei obligaţii prevăzute de lege. şi a ţinut cont de această informaţie la adoptarea deciziei sale bazată pe concluziile expertizei. Reclamantul a afirmat că la momentul pronunţării hotărârii Curţii de Apel de juraţi din Roma la 16 noiembrie 1979. la acea perioadă. f) dacă este vorba despre arestarea sau detenţia legală a unei persoane pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori de extradare. că nu a avut loc o încălcare a articolului 5 paragraful 1 din Convenţie. În continuare. Raportul conţine o opinie separată. în unanimitate. că a existat o încălcare a articolului 5 paragraful 4. e) dacă este vorba de detenţia legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală contagioasă. a unui alcoolic. a unui toxicoman sau a unui vagabond. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 PARAGRAFUL 1 24. hotărâtă pentru educaţia sa sub supraveghere sau despre detenţia sa legală. b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei deţineri legale pentru nesupunerea la o hotărâre pronunţată. atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia. el nu mai suferea de dereglări mintale. El a invocat dispoziţiile articolului 5 paragraful 1 din Convenţie care prevede după cum urmează: „Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. c) dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente. în scopul aducerii sale în faţa autorităţilor competente. în temeiul articolul 222 din Codul penal care. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa. Comisia a constatat: cu zece voturi contra două. ÎN DREPT I. În opinia lui.

p. p. hotărârea din 10 noiembrie 1969 în cauza Stögmuller. O persoană nu poate fi considerată „ alienată” în sensul articolului 5 şi privată de libertate decât dacă sunt satisfăcute trei condiţii minime: existenţa unor probe medicale care să ateste că persoana este „alienată”. de asemenea şi la momentul adoptării măsurii de privare a dlui Luberti de libertate. paragraful 39 şi hotărârea în cauza Van Droogenbroek. 39-40. 18. hotărârea în cauza Winterwerp. Susţinând faptul că deja s-a însănătoşit la momentul adoptării deciziei de către Curtea de Apel din Roma de a-l interna în spital. În primul rând. 17. 21-22. întrucât ele sunt primele care evaluează probele prezentate într-un caz dat. numai ultima exigenţă nu a fost satisfăcută în speţă. (d) şi (f) nu sunt relevante în mod evident. paragraful 39. p. internarea în cauză trebuia să satisfacă următoarele exigenţe: să fie efectuată „în conformitate cu o procedură prevăzută de lege”. dar. Primele două nu au fost contestate. Potrivit reclamantului. p. p. şi valabilitatea continuării internării să depindă de persistenţa unei astfel de tulburări (a se vedea hotărârea X c. p. 46. 33. mutatis mutandis. întrebării ridicate de cazul concret: ea va evalua dacă privarea reclamantului de libertate a satisfăcut exigenţele articolului 5 paragraful 1. 25. 27. iar caracterul şi amploarea alienării mintale de care suferea dl Luberti erau de aşa natură încât justificau internarea lui în spital. în conformitate cu exigenţa articolului 222 combinat cu articolul 88 din Codul penal. să fie „legală” şi să implice „o persoană alienată mintal”. paragraful 4. 33. 18. Seria A nr. Pentru a respecta dispoziţiile articolului 5 paragraful 1. şi hotărârea din 24 iunie 1982 Van Droogenbroeck. 26.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ (paragraful 18 supra) cu alineatul (e) al articolului 5 paragraful 1 din Convenţie. 19. Acest fapt este confirmat în mod incontestabil de hotărârea 123 . cea de-a doua abordare respectând exigenţele articolului 5 din Convenţie. tulburărea mintală trebuie să fie de aşa gravitate. în măsura posibilă. Marii Britaniei. Seria A nr. paragraful 35). pe când în speţă este vorba de achitare. dl Luberti în fond contestă satisfacerea primelor două condiţii. este evident faptul că Curtea de Apel de juraţi a stabilit în mod convingător calitatea de alienat a dlui Luberti. Curtea de Apel a verificat existenţa condiţiei psihice date nu numai la momentul comiterii omorului („nel momento in cui (aveva) commesso il faptto). Seria A nr. 46. În conformitate cu jurisprudenţa sa constantă. 28. paragraful 40). Sarcina Curţii este de a controla deciziile acestor autorităţi potrivit Convenţiei (a se vedea hotărârea din 24 octombrie 1979 în cauza Winterwerp. Regatului Unit. paragraful 40). 50. p. Seria A nr. Seria A nr. Curtea a reamintit faptul că autorităţilor naţionale trebuie să li se recunoască dreptul de a se bucura de o anumită putere discreţionară de a decide dacă o persoană trebuie internată ca fiind „alienată”. Seria A nr. În opinia Comisiei aplicarea prevederilor dreptului italian nu a contravenit Convenţiei în cazul de faţă. Curtea va acorda o atenţie sporită. alineatul (a) vizează o situaţie în care există o condamnare (hotărârea din 5 noiembrie 1981 X c. 18. 50. În cazul de faţă numai partea introductivă şi alineatul (e) din paragraful 1 sunt relevante: alineatele (b). 9 . încât să justifice internarea obligatorie. Curtea subscrie opiniei contrare exprimată de Comisie şi Guvern. paragraful 40 şi. unicul alineat considerat relevant de către Comisie. Seria A nr.

Cel de-al doilea raport a fost elaborat la 16 aprilie 1981 pentru scopurile anchetelor referitoare la cererea adresată secţiunii de supraveghere din Naples. data la care Curtea de Apel de juraţi şi-a pronunţat hotărârea. el nu avea nici caracterul şi nici efectele juridice ale unei decizii. fapt care a determinat-o să considere necesar de a ordona executarea provizorie a deciziei sale (paragrafele 10 şi 12 supra). La 16 august. şi 10 iunie 1981. dar de un psiholog care l-a examinat pe reclamant cu titlu privat. Fiind comunicat secţiunii de supraveghere din Naples. 29. a fost menţinută şi după expirarea perioadei justificate de starea psihică a dlui Luberti. numai acest raport nu era suficient pentru a solicita dispunerea eliberării dlui Luberti. Curtea de Apel de juraţi a reuşit să demonstreze că caracterul şi gravitatea tulburării mintale de care suferea reclamantul la momentul adoptării hotărârii în cauza lui justifica internarea obligatorie: ea a constatat că la acea perioadă reclamantul prezenta un pericol real. la rapoartele psihiatrice. care au fost elaborate la un interval mare de timp după consumarea evenimentului şi se bazau. acest raport a fost elaborat nu de un psihiatru. Afară de aceasta. printre altele.LUBERTI contra ITALIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ din 16 noimebrie 1979: în motivele hotărârii se face trimitere. secţiunea de supraveghere din Roma trebuia să acţioneze cu prudenţă şi să verifice starea psihică a dlui Luberti. Cu toate acestea. Secţiunea mai trebuia să stabilească dacă starea psihică a dlui Luberti a justificat punerea lui în libertate. raportul medicului-şef nu a constituit ultimul act în procedură. Bineînţeles. cât şi concluziile expertizei în baza cărora a fost adoptată această hotărâre. Prin urmare. la scurt timp . pe comportamentul şi declaraţiile dlui Luberti din timpul procedurii (paragraful 10 supra). Suspendarea internării unei persoane care anterior fusese recunoscută „ali124 . Potrivit informaţiilor prezentate Curţii. în mare măsură. Cu toate acestea. acest raport nu o obliga în nici un fel. această secţiune a ordonat depunerea dosarului medical a reclamantului şi a început studiul cazului. în special ţinând cont de faptul că el a contrazis atât constatările făcute doar cu câteva luni mai înainte şi incluse în hotărârea Curţii de Apel de juraţi (16 noiembrie 1979). care iniţial era compatibilă cu articolul 5 paragraful 1 din Convenţie. În fapt. Cu toate acestea. Acest raport conţine opinia medicului-şef de la spitalul din Aversa potrivit căreia nu exista nici un motiv pentru a menţine în continuare măsura de securitate (paragraful 17 supra).22 august – el a fugit şi în rezultat nu putea fi supus unui examen psihiatric până la arestul lui în martie 1981. Mai mult decât atât. au fost elaborate două rapoarte privind starea sănătăţii psihice a dlui Luberti în perioada între 16 noiembrie 1979. data suspendării măsurii de securitate (paragrafele 10 şi 17 supra). Rămâne de a stabili dacă „detenţia” invocată. dl Luberti a depus un recurs în casare şi a introdus noi cereri la Curtea de Apel de juraţi din Roma de a fi pus în libertate. Primul raport – certificatul din 5 martie 1980 – a conchis că dl Luberti s-a însănătoşit şi urma a fi pus în libertate pentru a preîntâmpina reducerea ireversibilă a progresului clinic atins (paragraful 14 supra). ea nu s-a pronunţat asupra fondului din moment ce la 5 august a declarat ca nu dispune de competenţă (articolul 14).

nu a existat nici o încălcare a articolului 5 paragraful 1. Potrivit articolului 5 paragraful 4.” Potrivit dlui Luberti. dar. Decizia ei. II. a depăşit limita de timp. Anumite distincţii care sunt relevante în speţă sunt furnizate de hotărârile anterior pronunţate de Curte cu privire la articolul 5 paragraful 4. la acest subiect. hotărârea în cauza Van Droogenbroeck.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ enată” şi periculoasă pentru societate de către o instanţă de judecată este o chestiune care vizează atât persoana în cauză cât şi comunitatea în care ea va trăi după eliberare. secţiunea de supraveghere trebuia să procedeze cu precauţie şi necesita un interval de timp pentru a examina cauza. Seria A nr. ţinând cont de probele prezentate. p. Nu au existat dovezi că secţiunea de supraveghere din Naples ar fi întârziat excesiv de mult cu adoptarea hotărârii. pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalităţii deţinerii sale şi să dispună eliberarea sa dacă deţinerea este ilegală. Respectiv. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 5 PARAGRAFUL 4 30. „Orice persoană privată de libertatea sa prin arestare sau deţinere are dreptul să introducă un recurs în faţa unui tribunal. ea face trimitere la jurisprudenţa sa constantă (a se vedea. la opt zile după pronunţarea hotărârii Curţii de Apel de juraţi din Roma şi cu şaptesprezece zile înainte de depunerea acestei hotărâri la grefă (paragraful 17 supra). tribunalele italiene nu au statuat „într-un termen scurt” asupra cererilor de ridicare a măsurii de internare. În speţă era vorba de o persoană care a comis un omor. secţiunea de supraveghere şi-a îndeplinit sarcinile într-un interval de timp rezonabil. Guvernul a contestat această teză în faţa Comisiei. 31. Curtea nu exclude această posibilitate. Curtea trebuie să stabilească această problemă îndiferent de absenţa încălcării articolului 5 paragraful 1. Aceste intervale diferite de timp nu sunt exagerate: în opinia Curţii. care a acceptat-o în esenţă. un factor care a sporit dificultăţile inerente oricărei evaluări în domeniul psihiatric. nu consideră de a fi stabilit faptul că detenţia reclamantului a depăşit perioada justificată de tulburarea mintală de care suferea. a contribuit la punerea în libertate a dlui Luberti la 15 iunie. adoptată la 4 iunie 1981 şi depusă la grefă la 10 iunie. Chiar şi înaintea încheierii procedurii instituite la Roma. 23. În cazul în care decizia de a priva o persoană de libertatea sa este adoptată de un organ administrativ. Dacă secţiunea de supraveghere din Roma ar fi acţionat cu o promptitudine mai mare. Ea s-a întrunit în şedinţă la 12 mai 1981. ea a luat măsuri în vederea anchetării cererii dlui Luberti cu care fusese sesizată. în special. 50. Prin urmare. paragraful 43). dar în memoriul său adresat Curţii (paragraful 4 supra) el a recunoscut că procedura desfăşurată în faţa secţiunii de supraveghere din Roma. cu singurul scop de a stabili incompetenţa autorităţii sesizate. această persoană are dreptul să solicite controlul legalităţii 125 . ar fi fost fezabil de a ajunge mai repede la concluzia că continuarea internării nu mai era necesară.

Deşi. în primul rând. ceea ce înseamnă că ea a durat optsprezece luni şi zece zile. Regatului Unit. Rezultatul celei de-a doua cereri a fost o ordonanţă de clasare. în special. Prima a fost înaintată secţiunii de supraveghere din Roma la 19 noiembrie 1980. aceasta nu înseamnă că trebuie să se ţină cont numai de procedura desfăşurată în faţa acestei secţiuni.LUBERTI contra ITALIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ deciziei de către un tribunal. în acest caz controlul impus de articolul 5 paragraful 4 fiind incorporat în această decizie (a se vedea.. la prima vedere. de fapt. paragrafele 44-45). a doua Curţii de Apel de juraţi din Roma la 16 august 1980 şi a treia a fost adresată secţiunii de supraveghere din Naples la 16 august 1980 (paragrafele 14-17 supra). adoptată la 5 august 1980 şi depusă la grefă a doua zi. p. că trebuie să fie prevăzută posibilitatea de a efectua un control ulterior la intervale rezonabile de timp. 35. Internarea dlui Luberti s-a bazat pe hotărârea Curţii de Apel de juraţi. paragraful 52). 46. în urma recursului introdus de dl Luberti. prin decizia Curţii de Apel din Roma din 4 mai 1981. în special hotărârea precitată X. Curtea a declarat. cea de-a treia cerere a condus la punerea în libertate a dlui Luberti la 15 iunie 1981 în conformiate cu decizia secţiunii de supraveghere din Naples. excesiv de lung. pronunţată la 16 noiembrie 1979 la sfârşitul procedurii care a fost însoţită de garanţiile judiciare necesare. ceea ce nu se aplică când este vorba de o decizie adoptată de către un tribunal la sfârşitul procedurii judiciare. hotărârea în cauza Van Droogenbroeck. Seria A nr. ceea ce trebuia să fie stabilit este dacă reclamantul a beneficiat ulterior de dreptul. Cu toate acestea. constatare confirmată. Respectiv. 22-23. după un „interval rezonabil de timp” de a introduce „un recurs” pentru ca tribunalul să statueze „într-un termen scurt” asupra „legalităţii” continuării „deţinerii sale”. Prima cerere a condus la constatarea incompetenţei secţiunii de supraveghere din Roma. Ceea ce. vizavi de internarea persoanelor alienate. trebuie să se stabilească este dacă reclamantul a beneficiat sau nu de dreptul său ca această chestiune să fie tranşată „într-un termen scurt” de jurisdicţia italiană. 34. pronunţată la 4 iunie 1981 şi depusă la grefă la 10 iunie 1981. în conformitate cu dispoziţiile dreptului italian el nu era obligat să aştepte un interval mai mare de timp înainte de a adresa cererea sa secţiunii de supra126 . Deşi o decizie asupra „legalităţii deţinerii dlui Luberti” în sensul articolului 5 paragraful 4 a fost pronunţată numai de secţiunea de supraveghere din Naples. deoarece motivele care iniţial justificau internarea pot dispărea (a se vedea. c. Un astfel de interval pare a fi. De asemenea. depusă la grefă la 29 mai 1981. de funcţionarea căreia statul reclamat răspunde în faţa organelor Convenţiei. Guvernul neputând identifica data emiterii acesteia. p. 33. Pentru acest motiv. ibid. Procedura intentată la 19 noiembrie 1979 în faţa secţiunii de supraveghere din Roma s-a încheiat în apel la 29 mai 1981. emisă de Curtea de Apel de juraţi din Roma. examinate în mod separat şi ulterior să fie efectuată o evaluare generală. fiecare dintre etapele procedurilor implicate în speţă trebuie să fie. Dl Luberti a formulat trei cereri privind suspendarea internării sale. trebuie de remarcat faptul că procedura a fost iniţiată la trei zile după pronunţarea hotărârii de achitare a dlui Luberti şi de privare a acestuia de libertate. 23.

examinarea ei a fost suspendată pentru o perioadă nelimitată de către Curtea de Apel de juraţi la 4 septembrie 1980 din cauza absenţei neautorizate a dlui Luberti (paragraful 16 supra). Seria A nr. introdusă la 16 august 1980. În al doilea rând. Suplimentar. Imediat după pronunţarea deciziei de către Curtea de Apel din Roma (4 mai 1981) şi fără a aştepta depunerea hotărârii la grefă (29 mai 1981). aceşti factori diferiţi nu justificau deschiderea procedurii în faţa secţiunii de supraveghere din Roma. a durat nouă luni şi douăzei şi cinci zile (pargraful 17). El a atacat măsura în cauză la 19 noimebrie în faţa secţiunii de supraveghere din Roma. Ulterior. de asemenea. faptul că dl Luberti a evadat a exclus posibilitatea supunerii lui unui examen psihiatric pâna la internarea lui repetată în spital în martie 1981. să-şi suspendeze decizia până la încheiere procedurii în faţa Curţii de Apel de juraţi din Roma în privinţa primei cereri. În pofida duratei sale îndelungate. 35. La fel. nu poate fi neglijat faptul că deja la 17 noiembrie 1979 dl Luberti a introdus un recurs în apel la Curtea de Casare (paragraful 11 supra). reclamantul din nou nu a putut să se plângă de consecinţele multiplicităţii măsurilor luate de el (paragraful 34 supra). secţiunea de supraveghere din Naples era obligată. care s-a încheiat cu pronunţarea a unei decizii privind incompetenţa instanţei şi a durat mai mult de un an şi jumătate. Guvernul a recunoscut că procedura a depăşit „intervalul scurt” prevăzut de articolul 5 paragraful 4 din Convenţie.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ veghere din Roma. din moment ce era vorba de un caz urgent. urmărea acelaşi scop fundamental cauzând fără îndoială o pierdere de timp care nu poate fi atribuită autorităţilor (cf. Ordonanţa secţiunii de supraveghere. a cauzat o întârziere contestând decizia secţiunii de supraveghere din Roma în faţa Curţii de Casare şi nu în faţa Curţii de Apel (paragraful 14 supra). în sensul Convenţiei controlul iniţial al „legalităţii” „detenţiei lui” a fost inclus în această hotărâre şi dreptul la examinrea într-un „termen scurt” a primei cereri de eliberare a apărut numai după „un interval rezonabil de timp” (paragraful 31 supra). data arestului repetat al dlui Luberti. dl Luberti. secţiunea de supraveghere din Naples a început examinarea fondului cauzei şi a acţionat cu promptitudinea impusă de articolul 5 paragraful 4 din Convenţie. care implica privarea de libertate. elementele dosarului nu demonstrează că decizia Curţii de a clasa procedura în faţa ei a fost adoptată după 17 martie 1981. chiar dacă distincte. p. Curtea face trimi127 . Procedura referitoare la cea de-a treia cerere. Cu toate acestea. în contextul „intervalului rezonabil” enunţat în articolul 6 paragraful 1. În această privinţă. În primul rând. utilizarea simultană a două recursuri legale. el încerca în mod evident să evite măsura de securitate pronunţată la 16 noiembrie. În cazul dat. hotărârea din 15 iulie 1982 în cauza Eckle. acest interval de timp nu poate fi considerat exagerat în circumstanţele cauzei. formulată la 16 august 1980. Contestând motivele invocate de Curtea de Apel de juraţi pentru a justifica respingerea tezei de sinucidere. adresată la 19 noiembrie 1979 secţiunii de supraveghere din Roma. 36. 51.. Este destul de evident că această măsură era adecvată din moment ce penrtu a efectua un examen psihiatric era necesară prezenţa reclamantului. Cât priveşte cea de-a doua cerere. Cu toate că el în mod cert avea dreptul de a utiliza ansamblul mijloacelor juridice de apărare disponibile în conformitate cu dreptul în vigoare. la început. adoptată la 4 iunie 1981 şi depusă la 10 iunie. Într-adevăr. paragraful 82). 36. a condus la eliberarea dlui Luberti.

Prin urmare. 63. uneori simultan. fapt recunoscut de Guvern. Cu toate acestea. după cum a constatat Comisia. 40. o satisfacţie echitabilă. III.LUBERTI contra ITALIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ tere la motivaţia sa referitoare la problema respectării dispoziţiilor paragrafului 1 al articolului 5 (paragraful 29 supra). paragrafele 11-12). orice revendicare a daunelor materiale trebuie să fie respinsă din cauza absenţei unei legături cauzale (a se vedea. În rezultatul acestor întârzieri. reclamantul trebuie să fi suferit anumite prejudicii de natură morală din cauza duratei procedurii care a fost intentată în scopul ridicării măsurii de internare a lui. Cât priveşte încălcarea paragrafului 4. Curtea acordă părţii lezate. p. fapt care nu a fost contestat de către Guvern.” 39. Cu privire la ambele revendicări. 000. în faţa Curţii de Casare şi a Curţii de Apel erau caracterizate de întârzieri excesive. o serie de cereri dintre care câteva erau adresate unei autorităţi judiciare 128 . 41. Atât Guvernul cât şi Comisia şi-au exprimat poziţia cu privire la această chestiune şi Curtea consideră că este gata pentru a fi decisă (articolul 50 paragraful 3 din regulamentul Curţii). hotărârea din 25 aprilie 1983 în cauza Van Droogenbroeck. trebuie să se ţină cont de faptul că el a inaintat. Pe de altă parte. nici un prejudiciu cauzat de privarea de libertate reclamată nu poate fi luat în consideraţie. 37. autorităţile judiciare italiene. Reclamantul a solicitat o compensaţie în mărime de 20. Din moment ce prin prezenta hotărâre nu s-a stabilit încălcarea exigenţelor paragrafului 1 al articolului 5. este adevărat faptul că procedura desfăşurată în perioada 19 noiembrie 1979 – 29 mai 1981 în faţa secţiunii de supraveghere din Roma şi. El considera această sumă a fi justificată de prejudiciul cauzat de internarea lui pe parcursul unui an în spitalul de psihiatrie şi de cheltuielile suportate în scopul „satisfacerii necesităţilor” internării. 000 lire pentru prejudiciul material şi moral suferit. el a revendicat suma de 1. Astfel. De asemenea. 6. o evaluare generală a informaţiei prezentate Curţii duce la concluzia că a avut loc o încălcare a articolului 5 paragraful 4. mutatis mutandis. 000 lire inclusiv taxa pe valoare adăugată de 18 % pentru cheltuielile de judecată suportate în timpul procedurilor în faţa secţiunii de supraveghere din Roma şi a Curţii de Apel din Roma. APLICAREA ARTICOLULUI 50 38. nu a fost stabilit dacă dl Luberti ar fi fost pus în libertate mai devreme în cazul în care exigenţa adoptării unei decizii într-un „termen scurt” ar fi fost respectată. Seria a nr. Articolul 50 din Convenţie prevede următoarele: „Dacă hotărârea Curţii declară că o decizie luată sau o măsură ordonată de către o autoritate judecătorească sau orice altă autoritate a unei Părţi Contractante încalcă în totalitate sau în parte obligaţiile care rezultă din (…) Convenţie şi dacă dreptul intern al acestei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări. ulterior. el a solicitat Curţii să ţină cont de deprecierea monedei. nu au statuat „într-un termen scurt” asupra „legalităţii detenţiei” în cauză. dacă este cazul. Curtea se alătură la acest subiect Guvernului şi Comisiei. 000. Cu toate acestea. fără a ţine cont de sârguinţa manifestată de secţiunea de supraveghere din Naples.

iar în opinia Comisiei ele „satisfăceau condiţiile prevăzute de Curte pentru a fi rambursate”. apoi pronunţată în şedinţă publică la Palatul Drepturilor Omului. probele disponibile demonstrează faptul că reclamantul a luat măsuri în vederea urgentării acestor proceduri. Curtea nu are nici un motiv de a pune la îndoială faptul că această revendicare satisface diferite criterii care se răgăsesc în jurisprudenţa sa în materie: scopul pentru care costurile în litigiu au fost suportate şi exigenţa suportării lor în realitate. CURTEA. p. 000. grefier 129 . ÎN UNANIMITATE. În general. necesitatea de a fi suportate şi cuantumul lor rezonabil (a se vedea în special hotărârea din 13 iulie 1983 în cauza Zimmermann şi Steiner. o situaţie care nu ameliora perspectivele unei soluţionări rapide (paragraful 16 supra).000 lire inclusiv taxa pe valoare adăugată cuvenită. Guvernul nu a inaintat nici o obiecţie cu privire la aceste costuri. paragrafaul 36). 14. Susţine că a avut loc o încălcare a articolului 5 paragraful 4 din Convenţie. eventual. Pe de altă parte. 66. întârzierile care au avut loc s-au datorat în mare măsură comportamentului reclamantului. suma taxei pe valoare adăugată.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ incompetente. preşedinte Marc-André Eissen. Seria a nr. Respinge restul cererii de satisfacţie echitabilă. Respectiv. 1. Cu privire la cheltuielile cauzate de procedura în faţa secţiunii de supraveghere din Roma şi Curţii de Apel. DIN ACESTE CONSIDERENTE. 42.000. cu titlu de cheltuieli şi costuri. Redactată în limbile engleză şi franceză. un milion (1. Prin urmare. 2. Astfel. Curtea acordă dlui Luberti o compensaţie în cuantum de 1. 23 februarie1984. 000) lire şi. Susţine că statul reclamat trebuie să achite reclamantului. Susţine că a avut loc o încălcare a articolului 5 paragraful 1 din Convenţie. reclamantul era responsabil pentru faptul că procedura cu privire la cauza lui era în proces de desfăşurare în faţa mai multor instanţe de judecată. varianta franceză fiind autentică. Strasbourg. 3. un interval mare de timp a fost pierdut din cauză că reclamantul a fugit la 22 august 1980 şi s-a ascuns până la 17 martie 1981 (paragraful 16 supra). Semnat: Gérard Wiarda.

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 130 .

grefier adjunct. într-o cameră alcătuită din următorul complet: Dnii G. constituită. precum şi Dl M. în conformitate cu articolul 43 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale („Convenţia”) şi cu clauzele pertinente din regulamentul său1*. Wiarda. a sesizat Comisia la 1 mai 1980 în temeiul articolului 25 (art. 8966/80) introdusă contra Republicii italiene. Lagergren. Gölcüklü. După ce a deliberat cu uşile închise la 23 iunie 1983. apoi la 29 martie 1984. preşedinte. dl Franceso Goddi. C. G. grefier şi Dl H.Walsh. * Nota grefei: Se are în vedere noul regulament. Curtea europeană a Drepturilor Omului. Cauza a fost deferită Curţii de către Comisia europeană a Drepturilor Omului („Comisia”).Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ GODDI contra ITALIEI (Cererea nr. Gersing. adoptată la această ultimă dată: PROCEDURA 1. 25).Liesch. La originea cauzei se află o cerere (nr.Russo.-A. F. A pronunţat această hotărâre. Petzold. 131 . B. cu care cetăţeanul acestui stat. intrat în vigoare la 1 ianuarie 1983 şi aplicabil în speţă. 8966/80) HOTĂRÂRE 9 aprilie 1984 În cauza Goddi. L. J. Eissen.

B. 4. care şi-a asumat preşedinţia Camerei (articolul 21 § 5 din regulament). 8. 6. 3.Walsh şi J. preşedinte al secţiei la Consiliul de Stat. La 16 iunie. În prealabil. S-au prezentat: . în termenul de trei luni prevăzut de articolele 32 § 1 şi 47. acesta din urmă i-a desemnat. G. Preşedintele a refuzat cererea în aceeaşi zi deoarece ea fusese prezentată la o etapă prea tardivă a procesului (articolul 37 § 2). F. în aceeaşi zi. consiliul Ordinului avocaţilor şi apărătorilor din Roma a solicitat autorizarea de a participa la procedură.Wiarda. Printr-un „memoriu de intervenţie voluntară”. Ulterior. parvenit la grefă la 17 iunie.din partea Guvernului dl A. informaţiile şi documentele primite din partea Guvernului şi reclamantului. după consultarea prin intermediul grefierului a agentului guvernamental. judecător supleant. apoi la 12 aprilie. opinia agentului guvernamental italian („Guvernul”). să prezinte observaţiile. el a permis agentului guvernamental şi reprezentantului reclamantului să utilizeze limba italiană (articolele 27 §§ 2 şi 3). l-a înlocuit pe dl Zekia. delegatului Comisiei şi reprezentantului reclamantului (articolul 38). Ea face trimitere la articolele 44 şi 48 precum şi la declaraţia Republicii italiene de recunoaştere a jurisdicţiei obligatorii a Curţii (articolul 46) (art. Cererea Comisiei a fost depusă la grefa Curţii la 6 ianuarie 1983. şef al Serviciului pentru contencios diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe. preşedintele Curţii (articolul 21 § 3 b) din regulament). 7. reclamantul şi-a manifestat dorinţa de a participa la proces şi a desemnat un reprezentant (articolul 30). prin intermediul grefierului. 132 . Squillante. a delegatului Comisiei şi a reprezentantului reclamantului asupra necesităţii unei proceduri scrise. Răspunzând invitaţiei prevăzute în articolul 33 § 3 d) din regulament. În conformitate cu decizia preşedintelui. Gersing (articolele 43 in fine din Convenţie şi 21 § 4 din regulament). dl Wiarda. Zekia. Lagergren. agent. în prezenţa grefierului. Curtea s-a întrunit într-o reuniune pregătitoare.GODDI contra ITALIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 2. ea le-a furnizat grefei la 7 martie şi la 22 aprilie. 5. După ce a primit. judecător ales din partea Italiei (articolul 43 din Convenţie). a constatat la 1 martie 1983 faptul că nu este necesar de a prevedea prezentarea memoriilor (articolul 37 § 1). preşedintele a fixat pentru data de 20 iunie deschiderea procedurii orale. Dezbaterile publice s-au desfăşurat la data fixată. Gölcüklü. Camera din şapte judecători se constituie de plin drept din dl C. pe ceilalţi cinci membri şi anume dnii M. 46). grefierul a invitat Comisia. dl L. care nu putea să ia parte în continuare la examinarea cauzei (articolele 22 § 1 şi 24 § 1 din regulament). prin tragere la sorţi. Russo. Cererea are drept scop obţinerea unei decizii asupra chestiunii dacă faptele expuse în cauză prezintă o încălcare din partea statului reclamat a obligaţiilor sale în temeiul articolului 6 § 3 c) din Convenţie. la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg. şi dl G. La 26 mai. La 28 ianuarie 1983. Liesch.

din partea reclamantului dl reprezentant. Peste trei zile. Trechsel. deţinere şi purtare ilegală de arme şi muniţii). tribunalul din Forli l-a judecat. pentru alte acuzaţii (deţinere şi port ilegal de arme de război. deoarece dl F. FAPTELE I. precum şi răspunsul lor la întrebările sale. 13. explozii periculoase într-un loc public) el fusese achitat din lipsă de probe. consilieri. Cetăţean italian născut în 1951. ea a amânat dezbaterile sine die din alte motive de procedură. grefa a primit observaţiile în cauză ale Guvernului la 17 august 1983. . avocat. 12. apoi cele ale delegatului Comisiei la 26 august. Antonelli. După ce a numit-o în calitate de avocat din oficiu pe dl Maio pentru reclamant. El a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare (reclusione) şi la o amendă corecţională de 300. procurorul republicii şi procurorul general au făcut apel la Curtea de apel din Bologne.000 lire (multa) pentru unele capete de acuzare (ameninţare cu arma. La 6 iunie 1975. La 20 septembrie 1977. G. 9. pentru diferite delicte. Di Stefano. Curtea a audiat pledoariile şi declaraţiile lor. Motivele apelului dlui Goddi au fost formulate de către dl Monteleone. dl Trechsel pentru Comisie. S. nu s-a prezentat.din partea Comisiei dl delegat. unul din cei doi avocaţi care l-au apărat în prima instanţă. cu toate că fusese anunţat. CIRCUMSTANŢELE SPEŢEI 10. dl Sangermano pentru reclamant şi dl Squillante pentru Guvern. Sangermano.. nu fusese anunţat. Condamnaţii. Curtea de Apel din Bologne a fixat şedinţa pentru 30 noiembrie 1976 dar dl Monteleone. Ministerul Afacerilor Externe. preşedintele Curţii de apel a ordonat reluarea audierilor pentru 3 decembrie. dl Bezicheri. avocat la baroul din Roma. prejudicierea bunurilor. şedinţa a fost din nou amânată. În conformitate cu instrucţiunile preşedintelui. procurorul general din Bologne a cerut procu133 . În această zi. Preşedintele Curţii a decis ulterior desfăşurarea dezbaterilor pentru 9 iulie 1977. dar nici acesta nu era la acel moment unicul său consilier. La 19 şi 21 iulie. împreună cu un anumit dl F. dl Francesco Goddi este un cioban care locuieşte în San Venanzo (provincie din Terni). . 11. reprezentantul reclamantului a comunicat Curţii pretenţiile acestuia în temeiul articolului 50 din Convenţie. Din procesul verbal reiese că dl Goddi s-a prezentat în faţa Curţii de Apel asistat de un nou avocat la alegerea sa.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ dna dl C. M.

14. În opinia ei. Curtea de casare a respins recursul la 8 noiembrie 1979. a fost primită la 7 octombrie personal de reclamant. Scrisoarea. Referitor la dl Goddi. peste două zile după eveniment. Dl Bezicheri nu s-a prezentat. expediată la 5 octombrie 1977. La şedinţa din 3 decembrie. formulate de dl Monteleone. i-a aplicat reclamantului pedepse mai severe: patru ani de închisoare şi 500 000 lire drept amendă corecţională. Dl Straziani s-a limitat la faptul de a face trimitere la motivele apelului. cu trei luni de „arest” (arresto) şi 30. absenţa căruia o declarase neîntemeiată. cu toate acestea ele nu ar fi întrepris nici o măsură pentru a-i acorda posibilitatea să se înfăţişeze la audiere. pentru ispăşirea unei pedepse privative de libertate pe un termen de şase luni pronunţată de către tribunalul din Forli la 3 mai 1976. Acesta din urmă a afirmat. despre faptul că era pus sub urmărire şi despre data dezbaterilor. După ce a deliberat cu uşile închise. pe care tribunalul din Forli le-a respins din cauza lipsei probelor suficiente. în baza unui mandat al procurorului republicii din Forli. Din cauză că executorul judecătoresc nu a putut înmâna citaţia personal dlui Goddi. Potrivit spuselor lor. Procuratura a cerut amânarea audierii pentru a permite înfăţişarea martorilor care au trebuit să se prezinte în această zi (paragraful 14 supra).000 lire amendă contravenţională (ammenda). în cazul în care acesta va fi în stare de arest. a propriului său apărător şi a altor trei martori citaţi. acceptând concluziile procurorului general. în acelaşi timp el a informat despre aceasta reclamantul printr-un aviz lăsat la domiciliul lui şi printr-o scrisoare recomandată cu înştiinţare. Audierile din 3 decembrie 1977 s-au desfăşurat atât în lipsa reclamantului şi a avocatului său cât şi a părţii civile. două din motivele recursului său se refereau la absenţa sa şi a avocatului său la şedinţa din 3 decembrie 1977. 16. când părinţii clientului său au dorit să afle de la el date despre desfăşurarea procesului. dl Goddi fusese reţinut şi pus sub arest la Orvieto. că a anunţat autorităţile. în jurisdicţia căreia locuia reclamantul. La 29 octombrie. un alt avocat care a apărat reclamantul în prima instanţă. care au negat acest lucru. Curtea a ignorat de altfel recenta arestare a dlui Goddi. notificarea adresată dlui Monteleone corespundea exigenţelor articolului 410 din Codul de 134 . Reclamantul a înaintat recurs în casare. din cauză că nu a primit citaţia: ea fusese adresată dlui Monteleone şi posibil dlui Ronconi. nici altei persoane autorizate de lege s-o primească. dl Straziani. să-l anunţe pe acesta şi să asigure transferul lui la Bologne.GODDI contra ITALIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ rorului republicii Orvieto. 15. dl Bezicheri a aflat despre audieri doar la 5 decembrie. procuratura a ajuns la concluzia de condamnare a acestuia pentru acuzaţiile. şi de confirmare a hotărârii primei instanţe în fond pentru restul capetelor de acuzare. Curtea i-a oferit dlui Goddi un nou apărător din oficiu. precum şi a co-acuzatului. Curtea. el a depus-o la primărie. Audierile s-au încheiat în aceeaşi zi. Curtea a respins această cerere şi a continuat dezbaterile. dar fără a prezenta vreo probă.

2403). Dacă la un anumit moment el refuză să asiste. potrivit articolului 498. Curtea de casare totuşi a considerat că acest temei de nulitate este inaplicabil dacă o jurisdicţie ignoră faptul că cel vizat se află în stare de arest (a 2-a Cameră. fără constrângeri fizice. 30 octombrie 1972. să renunţe la înfăţişare.. Dacă nu procedează astfel. acuzatul este reprezentat în toate aspectele de către un apărător.)” Potrivit articolului 22 din dispoziţiile de aplicare ale acestui cod. 135 . 1267. Codul de procedură penală obligă de a aduce la cunoştinţa acuzatului şi a apărătorului data audierilor. În termenii articolului 497 din Codul de procedură penală.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ procedură penală (paragraful 19 infra). printr-o declaraţie scrisă. regulile referitoare la participarea sa sau la asistarea sau reprezentarea sa de către un apărător trebuie întotdeauna să fie respectate. (. cu excepţia cazurilor când măsurile de precauţie se impun pentru a evita pericolul evadării sau violenţei. Referitor la ultimul. Articolul 427 din Codul de procedură penală prevede următoarele: „Acuzatul în stare de arest asistă la audieri personal. Cât priveşte absenţa.” Încălcarea acestei prevederi antrenează nulitatea ordonanţei de citare (articolul 412). Curtea a menţionat că jurisdicţia de apel nu era în cunoştinţă de cauză despre împiedimentul invocat de reclamant. LEGISLAŢIA ŞI JURISPRUDENŢA PERTINENTE a) Înfăţişarea acuzatului la audieri 17. în asemenea cazuri. 18. curţii cu juraţi. dacă acuzatul chiar fiind în detenţie nu poate asista la audiere din cauza unui impediment legitim. grefierul notifică în scris apărătorii despre data fixată pentru dezbateri cu cel puţin opt zile înainte (. adoptând decizia în şedinţă plenară. dlui Goddi.. Pe de altă parte.). articolul 410 precizează: „În procesele în faţa tribunalului. a hotărât la 7 februarie 1981 că în cazul în care un acuzat este reprezentat de mai mulţi apărători. Culegerea 1974. procuratura trebuie să ceară ca acuzatul arestat să fie adus la audieri. Curtea de casare.. p. Acuzatul poate. fără ca să existe vreo circumstanţă prevăzută în articolul 497.. jurisdicţia decide prin ordonanţă de a se pronunţa in absentia. dacă nu este prezent un asemenea impediment şi notificările sunt făcute în modul cuvenit. citaţia de înfăţişare poate fi adresată doar unuia dintre ei (hotărârea Murdocca şi alţii). II. judecătorul ordonează desfăşurarea procesului făcând abstracţie de absenţa acuzatului. jurisdicţia amână dezbaterile cu excepţia cazului în care cel vizat acceptă ca ele să se desfăşoare în absenţa lui. Totodată. b) Notificarea datei audierilor 19. nr. În caz contrar procesul poate fi declarat nul şi neavenit (articolul 185). curţii de apel şi curţii de apel cu juraţi.

26 martie 1975. La rândul său. dacă acuzatul îşi schimbă apărătorul sau revocă mandatul celui pe care l-a ales. Canistracci). 24. din acelaşi cod. Codul de procedură penală).să-i confirme avizul său.” PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI 23. La 5 martie 1992. primul şi ultimul alineate. reclamantul a invitat-o să constate o „atingere la drepturile la apărare şi. El a invocat articolul 6 §§ 1 şi 3 c) din Convenţie. Comisia a declarat cererea admisibilă după ce a examinat-o doar în lumina paragrafului 3 c). Comisia . chiar dacă aceste pedepse sunt aplicate împreună. 22. deoarece el nu a beneficiat de asistenţa unui apărător la alegerea sa şi că Curtea de apel din Bologne a declarat apelul. Dacă acuzatul nu şi-a ales apărător sau dacă acesta din urmă nu-şi îndeplineşte obligaţiunile. [acesta din urmă] nu poate exercita recursuri.). că în speţă nu a avut loc încălcarea articolului 6 § 3 c). la drepturile omului”. Curtea de casare s-a pronunţat de drept că un avocat îşi pierde calitatea de apărător dacă el nu intervine la dezbateri şi nu asigură înlocuirea sa (a 5-a Cameră penală. printre altele. Data unei noi audieri trebuie deci să fie notificată apărătorului din oficiu (. decizia sa nu produce efecte dacă ea nu este adusă la cunoştinţa judecătoului sau a magistratului din procuratură responsabil de acest caz. Prin cererea sa adresată Comisiei la 1 mai 1980 (nr. înlocuirea sau retragerea se operează prin intermediul unei declaraţii înscrise în procesul-verbal. cel puţin dacă el nu acordă un nou mandat apărătorului său precedent. Textul integral al avizului său figurează în anexă la prezenta hotărâre. în timpul procesului. că fiind neîntemeiat. acuzatul este apărat de un avocat desemnat din oficiu. alineatul trei. că procesul poate fi considerat nul şi neavenit dacă acuzatul nu a fost asistat de un apărător. în consecinţă. La audierile din 20 iunie 1983.. judecătorul numeşte un avocat din oficiu (articolul 128. cel vizat nu poate avea mai mult de doi apărători. 136 . Ea a precizat: „În asemenea cazuri. ea şi-a exprimat în unanimitate opinia că a avut loc o încălcare. în mod greşit din punctul său de vedere. în absenţa unei numiri noi. 8966/80).GODDI contra ITALIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ c) Participarea apărătorilor la audieri 20.. Guvernul a invitat Curtea să conchidă. În timpul dezbaterilor. deoarece această facultate este rezervată apărătorului care l-a asistat sau l-a reprezentat pe acuzat în timpul procedurii. în afara cazului când este vorba de o infracţiune pasibilă de o amendă contravenţională care nu depăşeşte trei mii de lire sau „arest” care nu depăşeşte o lună. În termenii articolului 133. În raportul său din 14 iulie 1982 (articolul 31 din Convenţie). Articolul 125 din Codul de procedură penală prevede. 21. CONCLUZIILE PREZENTATE CURŢII 25. dl Goddi a pretins că cauza sa nu a fost examinată în mod echitabil.

garanţiile căruia constituie elementele noţiunii generale de proces echitabil enunţat în paragraful 1 (aceeaşi hotărâre. Acesta din urmă cu atât mai mult nu s-a prezentat. dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ ÎN DREPT I. pag. 15. Mai este necesar să se examineze dacă. fiind pronunţată o pedeapsă mai severă decât în prima instanţă (paragraful 15 supra). În termenii articolului 6 § 3 c) din Convenţie. în plus. deoarece Curtea a refuzat amânarea iar audierea a avut loc în aceeaşi zi. 16. Pentru a determina dacă a avut loc încălcarea paragrafului 3 c) din articolul 6. desemnat avocat din oficiu. Seria A nr. nu a fost eficientă. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 3 c) 26. el se afla în arest la Orvieto. 27. să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu.” În opinia reclamantului. apărarea oferită de dl Straziani. Prin urmare. Cât priveşte dl Straziani. drept punct de plecare trebuie să servească constatarea că rezultatul către care tinde articolul 6 § 3 c) nu a fost atins în faţa Curţii de apel din Bologne. În circumstanţele speţei. absenţa dlui Goddi a fost rezultatul propriei sale voinţe. Potrivit Guvernului din contra. el nici nu a dispus de timpul necesar pentru a se pregăti. 29. asemenea situaţie este imputabilă statului italian. a examinat în mod separat fiecare din capetele de acuzare ale plângerii. „orice acuzat” are dreptul „să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi. judecătorii nu puteau verifica modalitatea în care dl Straziani îşi îndeplinea funcţiile. Comisia a accepta în esenţă această obiecţie. 137 . § 33). dezbaterile din 3 decembrie 1977 în faţa Curţii de apel din Bologne s-au desfăşurat în condiţii incompatibile cu textul menţionat mai sus din trei considerente: nu i-au fost asigurate condiţii pentru a se înfăţişa personal la proces. în plus. avocat din oficiu. a fost privat de serviciile avocatului ales de el prin faptul că notificarea i-a fost transmisă dlui Monteleone care nu-l mai reprezenta şi nu dlui Bezicheri. atunci când interesele justiţiei o cer. 37. nici faptul că acesta fusese arestat la 29 octombrie. şi în ce măsură. 28. el nu cunoştea nici dosarul. § 32). nici clientul său. procedura urmată de Curtea de apel din Bologne nu s-a desfăşurat în contradicţie cu dreptul invocat deoarece mandatul dlui Monteleone nu a fost revocat în mod expres. Curtea. înainte de a face o apreciere globală. în fine. Dl Bezicheri nu a asistat la dezbaterile din 3 decembrie 1977 şi deci nu a putut să-şi execute mandatul oferit de către reclamant. p. dl Goddi nu a beneficiat la 3 decembrie 1977 de o apărare „concretă şi efectivă” după cum prevede articolul 6 § 3 c) (hotărârea Artico din 13 mai 1980. Persoana vizată s-a plâns la început că procuratura şi autorităţile penitenciare din Orvieto au neglijat faptul de a-i asigura prezenţa la audierile din Bologne din 3 decembrie 1977.

Fără indoială situaţia încriminată nu s-ar fi produs. Comportamentul reclamantului nu merită deci nici o critică în viziunea articolului 6 § 3 c). absenţa dlui Bezicheri constituie un fapt cu atât mai mult îngrijorător deoarece şi dl Goddi a fost absent. În consecinţă. şi el s-a realizat. prin faptul că a ignorat motivele neînfăţişării reclamantului. dl Straziani. nu ar trebui s-o considerăm ca responsabilă de absenţa acestuia din faţa jurisdicţiei de apel. Curtea denotă că lipsa notificării dlui Bezichere a contribuit la privarea reclamantului de o apărare „concretă şi eficientă” (hotărârea Artico precitată. pag. această notificare trebuia adresată lui. Deoarece ea a îndeplinit-o. 30. Nici una din părţi nu au prezentat probe în sprijinul afirmaţiilor sale şi Curtea nu s-a aflat în posesia unui alt element pentru a rezolva această chestiune controversată de fapt.GODDI contra ITALIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ La 23 septembrie 1977. Din această perspectivă. la această dată reclamantul era în libertate. Cât priveşte apărarea din oficiu oferită dlui Goddi la 3 decembrie 1977. în cele din urmă. 138 . Unica sarcină a procuraturii din Orvieto consta deci de a asigura livrarea citaţiei. exista un risc. § 33). Curtea nu a determinat dacă dreptul italian obliga să fie notificată data audierilor atât dlui Monteleone cât şi dlui Bezicheri. Or. dl Goddi primind notificarea cel târziu la 7 octombrie (ibidem). de agravare a pedepselor aplicate la 6 iunie 1975 de către tribunalul din Forli (paragrafele 11 şi 15 supra). 31. Seria A nr. el a fost arestat doar la 29 octombrie 1977. dar Guvernul a contestat aceasta (paragraful 14 supra). Guvernul a subliniat pe bună dreptate acest fapt. procurorul general a rugat Curtea de apel din Bologne să ceară procurorului republicii Orvieto să notifice acuzatului citaţia de înfăţişare şi să asigure transferul lui dacă acesta va fi în detenţie. Curtea trebuie să examineze. În această privinţă deci nu a fost stabilită nici o omisiune din partea autorităţilor italiene. În schimb. care includea posibilitatea unei apărări corespunzătoare. 37. Potrivit Convenţiei. dacă reclamantul ar fi revocat în mod expres mandatul dlui Monteleone. reclamantul susţine că le-ar fi comunicat despre existenţa procesului şi data audierii. în baza ordinului procurorului republicii din Forli (paragraful 13 supra). dar în dreptul italian este suficientă o retragere implicită care rezultă din desemnarea unui nou avocat. ea trebuie să verifice respectarea exigenţilor Convenţiei. dacă Curtea de apel din Bologne a luat măsuri pentru a garanta celui acuzat desfăşurarea unui proces echitabil. sau doar unuia dintre ei şi cui. În ceea ce priveşte absenţa avocatului ales de dl Goddi. Cât priveşte autorităţile de la închisoare. acţionând în conformitate cu propria conştiinţă ca participant la realizarea justiţiei. 16. exercitând o profesie liberală. Curtea nu a considerat necesar să se pronunţe asupra manierei în care dl Straziani. dl Bezicheri a participat la audierile din 9 iulie 1977 (paragraful 12 supra). a considerat că trebuie să conducă acest caz. Etapele anterioare ale procesului ar fi trebuit să conducă Curtea de apel din Bologne să considere că doar dl Bezicheri putea asigura la 3 decembrie 1977 o asemenea apărare: spre deosebire de dl Monteleone care niciodată nu s-a înfăţişat la proces în faţa ei. nu a putut înainta un recurs în temeiul articolului 497 din Codul de procedură penală (paragraful 18 supra).

pag. Comisia a subliniat că încălcarea articolului 6 § 3 c) a avut loc pe parcursul procesului propriu-zis şi nu. hotărârea Artico precitată. fără vreo modificare. Articolul 50 al Convenţiei prevede: „Dacă hotărârea Curţii declară că o decizie luată sau o măsură ordonată de către o autoritate judecătorească sau orice altă autoritate a unei Părţi Contractante încalcă în totalitate sau în parte obligaţiile care rezultă din (. o satisfacţie echitabilă. sau să ordone din proprie iniţiativă o suspendare a şedinţei pentru o durată suficientă. respectând pe deplin principiul fundamental al independenţei baroului. hotărârea tribunalului din Forli.. Guvernul.) Convenţie. au determinat Curtea să constate o încălcare a exigenţelor articolului 6 § 3 c) la etapa audierilor din 3 decembrie 1977 în faţa Curţii de apel din Bologne. dacă este cazul. că dacă ar fi beneficiat de o apărare corespunzătoare. a-şi pregăti pledoaria şi. Totalitatea acestor consideraţiuni. II. Curtea nu ar putea accepta o alegaţie atât de categorică. Reclamantul susţinea. şi dacă dreptul intern al Părţii în cauză nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări. Totuşi ar fi trebuit să fie luat în considerare faptul că Curtea de apel din Bologne a agravat mult pedeapsa aplicată de prima instanţă. de a se consulta cu clientul (a se vedea articolul 6 § 3 b) din Convenţie). Din cauză că nu a notificat data audierilor dlui Bezicheri. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 50 33. el şi-a bazat cererea pe condamnarea pronunţată împotriva sa la 3 decembrie 1977. Curtea acordă părţii lezate. În pofida celor precedente. din partea sa. ea a considerat că efectele încălcării au putut fi resimţite efectiv de dl Goddi. a considerat pretenţiile reclamantului prea excesive. dacă dl Goddi ar fi beneficiat de o apărare concretă şi efectivă. 35. mutatis mutandis. Curtea de apel trebuia cel puţin. Chestiunea era astfel pregătită pentru decizie (articolul 53 § 1 din regulament). Prin urmare a existat o încălcare. cu ocazia examinării recursului în casare. ca în cauza Artico precitată. după caz. Această încălcare nu a fost remediată de Curtea de casare deoarece prin hotărârea sa din 8 noiembrie 1979 apelul reclamantului a fost respins (paragraful 16 supra). Circumstanţele excepţionale ale cauzei – absenţa reclamantului şi lipsa notificării dlui Bezicheri – erau suficiente pentru jurisdicţia de apel pentru a nu rămâne pasivă. Faptul că dl Straziani nu a înaintat o asemenea cerere nu antrenează consecinţe.. după cum a solicitat procuratura (paragraful 15 supra). 16. § 33). 32.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Or dl Straziani nu a dispus de timpul şi facilităţile de care avea nevoie pentru a studia dosarul. Reclamantul a pretins în calitate de prejudiciu „20 milioane de lire (102. O asemenea pierdere a şanselor reale 139 . să ia măsuri pozitive destinate să permită avocatului din oficiu să-şi îndeplinească sarcina în cele mai bune condiţii (vezi.000 FF)”. Ea putea să amîne dezbaterile. părţile au fost de acord în privinţa unei chestiuni: toate trei au lăsat întrebarea la discreţia Curţii. rezultatul probabil putea fi diferit. el cu siguranţă ar fi fost supus unei condamnări mai uşoare şi Curtea de apel avea probabil să confirme.” 34.

la nouă aprilie una mie nouă sute optzeci şi patru. Susţine că a avut loc o încălcare a articolului 6 § 3 c) din Convenţie.GODDI contra ITALIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ justifică în speţă acordarea unei satisfacţii echitabile (hotărârea Artico precitată. Curtea a estimat că trebuie să-i acorde dlui Goddi o satisfacţie pe care a evaluat-o la cinci milioane (5. Evaluându-le în mod echitabil în totalitate. Pentru Preşedinte Semnat: Léon Liesch Judecător Herbert Petzold Grefier 140 .000. Seria A nr. 36. Susţine că statul reclamat trebuie să-i plătească reclamantului cinci milioane (5. DIN ACESTE CONSIDERENTE. 2.000) de lire. pag.000) lire în conformitate cu articolul 50.000. 1. § 42). Nici unul din aceste elemente nu poate fi supus unui calcul exact. Redactată în franceză şi engleză la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg. 20. 37. CURTEA ÎN UNANIMITATE. potrivit articolului 50. La aceasta se adaugă prejudiciul moral pe care cu siguranţă l-a suportat reclamantul din cauza încălcării articolului 6 § 3 c).

141 . în conformitate cu articolul 43 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale („Convenţia”) şi cu clauzele pertinente din regulamentul său1. Pettiti. preşedinte. adoptată la această ultimă dată: PROCEDURA 1. apoi la 4 mai 1984. După ce a deliberat cu uşile închise la 24 noiembrie 1983. grefier adjunct. Dna D. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Bindschedler-Robert. L. Dnii precum şi dl M. grefier şi dl H. într-o cameră compusă din următorul complet: R. J. Cauza a fost deferită Curţii de către Comisia Europeană a Drepturilor Omului („Comisia”) la 13 octombrie 1983 şi în ziua următoare de către Guvernul Olandei Nota grefei: 1 Se are în vedere noul regulament. constituită.-E. Eissen. Gölcüklü.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ DUINHOF ŞI DUIJF contra OLANDEI (Cererile nr. Cremona.-A. Dnii F. intrat în vigoare la 1 ianuarie 1983 şi aplicabil în speţă. A pronunţat următoarea hotărâre. G.Walsh. Petzold. Ryssdal. Wiarda. 9626/81 şi 9736/82) HOTĂRÂRE 22 mai 1984 În cauza Duinhof şi Duijf. B.

la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg. dl Ryssdal i-a consultat. J. cu care doi cetăţeni olandezi. în interesul unei bune administrări a justiţiei. funcţionar la Ministerul apărării. 7. În prealabil. dnii Bernard Joost Duinhof şi Robert Duijf. 4.din partea Guvernului Dna Dl Dl Dl 142 F. Van der Wal. Wiarda. dl J. A. a estimat la 14 octombrie 1983 că. l-a înlocuit pe dl Bernhardt. funcţionar la Ministerul justiţiei. Gölcüklü. Dezbaterile publice s-au desfăşurat la 22 noiembrie. Droogleever Fortuijn.-E. Cremona. van der Sluijs. agent. au sesizat Comisia în 1981 şi în 1982 în temeiul articolului 25. prezenta cauză trebuie să fie încredinţată unei singure camere constituită la 24 martie 1983 în scopul examinării altor două cauze: Jong. pe agentul guvernamental. 6.DUINHOF contra IRLANDEI LAWLESS ŞI DUIJF contra OLANDEI ____________________________________________________________________________________ („Guvernul”). Având în vedere declaraţiile lor concordante. dl B. . 9626/81 şi 9736/82) introduse contra acestui stat. Baljet şi van den Brink. în termenul de trei luni prevăzut de articolele 32 § 1 şi 47 din Convenţie. care a fost împiedicat să examineze cauza (articolele 22 § 1 şi 24 § 1 din regulament). 2. Y.Walsh şi dl Bernhardt. W. Ulterior. Vicepreşedintele Curţii. Ele au drept scop obţinerea unei deciziei asupra chestiunii dacă faptele expuse în cauză prezintă o încălcare din partea statului reclamat a obligaţiilor sale în temeiul articolului 5 § 3. Curtea s-a întrunit într-o reuniune pregătitoare. reclamanţii şi-au exprimat dorinţa de a participa la proces în faţa Curţii şi şi-au desemnat un reprezentat (articolul 30). şi dl R. Breukelaar. A. Pettiti. Ryssdal. Wiarda. exercitând funcţiile preşedintelui. 5. jurisconsult adjunct la Ministerul afacerilor externe. judecător ales din partea Olandei (articolul 43 din Convenţie). Camera se constituie de plin drept din dl G. E. 3. ceilalţi cinci judecători desemnaţi prin tragere la sorţi (articolele 43 in fine din Convenţie şi 21 § 4 din regulament) fiind dna Bindschedler-Robert. el a permis avocatului reclamanţilor să utilizeze limba olandeză în procedura scrisă şi în cadrul pledoariei (articolele 27 § 3). Cererile Comisiei şi a Guvernului fac trimitere la articolele 44 şi 48 precum şi la declaraţia olandeză de recunoaştere a jurisdicţiei obligatorii a Curţii (articolul 46). La originea cauzei se află două cereri (nr. judecător supleant. Prin aceeaşi ordonanţă. el a decis la 14 noiembrie că nu este necesar de a dispune prezentarea memoriilor (articolul 37 § 1). Răspunzând invitaţiei prevăzute în articolul 33 § 3 d) din regulament. consilieri. el a fixat pentru 22 noiembrie data deschiderii procedurii orale (articolul 38). dl L. dl F. delegatul Comisiei şi pe avocatul reclamanţilor cu privire la procedura ce urma să se desfăşoare. La 17 noiembrie. vicepreşedintele Curţii (articolul 21 § 3 b) din regulament). prin intermediul grefierului. S-au înfăţişat: . Zuiderveld şi Klappe (articolul 21 § 6 din regulament). Asumându-şi preşedinţia camerei (articolul 21 § 5 din regulament). Landsadvocaat. consilier.

după înrolarea lor forţată în armata olandeză. precum şi răspunsul lor la întrebările sale. în particular în materie de arest şi detenţie provizorie. Frowein. Fiind puşi sub arest de către ofiţerii competenţi care îi bănuiau de încălcarea Codului penal militar (Wetboek van Militair Strafrecht). Născuţi respectiv în 1962 şi 1958. poate fi acordată o eliberare de la satisfacerea acestuia din cauza obiecţiei de conştiinţă. ei fusese plasaţi în detenţie. La 24 noiembrie. dnii Duinhof şi Duijf locuiau în Olanda.din partea reclamanţilor Dl consilier. Curtea a audiat pledoariile şi declaraţiile lor. . I. La 12 şi. În speţă. DREPTUL INTERN APLICABIL A. după ce a primit asupra acestui punct observaţiile scrise ale agentului guvernamental şi delegatului Comisiei (articolul 4 din addendum la regulament). La 21 decembrie. E. Comisia a furnizat două documente la solicitarea grefierului potrivit instrucţiunii preşedintelui. Procedura penală militară 12. apoi trimişi pentru judecare în faţa Curţii militare. Procedura penală pentru forţele terestre şi aeriene.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ . respectiv. preşedintele camerei a acordat fiecărui reclamant asistenţa judiciară începând cu 22 noiembrie.din partea Comisiei Dl J. dl Droogleever Fortuijn pentru Guvern. 8. FAPTELE 10. este reglementată de Codul de procedură a forţelor 143 . Obiecţia de conştiinţă 11. În 1981 şi 1982. B. 9. ambii au refuzat. nici unul dintre reclamanţi niciodată nu a revendicat statutul de autor al obiecţiei de conştiinţă pe lângă ministrul apărării (paragrafele 21-28 infra). Procedura ce trebuie urmată pentru solicitarea scutirii este definită în legea cu privire la obiecţia de conştiinţă cu privire la serviciul militar (Wet Gewetenbezwaren Militaire Dienst) şi în decretul ministerial din 31 iulie 1970. Hummels. avocat. grefa a primit din partea reclamanţior şi agentul guvernamental răspunsurile la unele întrebări adresate şi documentele cerute în cadrul audierilor. Până şi după începutul serviciului miltar. să îndeplinească unele ordine care rezultau din obligaţiile lor militare. la 20 decembrie. dl Frowein pentru Comisie şi dl Hummels pentru reclamanţi. delegat. din cauza obiecţiilor de conştiinţă.

. după ce a primit avizul auditorului militar şi. 144 . b) dacă motive importante de securitate dictează o privare imediată de libertate sau c) dacă asemenea măsuri sunt necesare pentru păstrarea disciplinei în armată (articolul 7. auditorul militar (auditeur militair. apoi recurs în anulare în faţa Curţii Supreme (Hoge Raad) din Olanda. detenţia în rezultatul acestui arest nu poate depăşi 24 de ore (articolul 5). cel de-al patrulea alineat). sau o altă măsură restrictivă de libertate. care este aplicabil ostaşilor – cum ar fi reclamanţii – precum şi voluntarilor. Judecarea infracţiunilor de drept penal militar. 1. paragraful 18 infra) şi suspectul. generalul sau un ofiţer superior (hoofd officier) delegat de el consideră că cauza trebuie să fie transmisă Curţii militare. Directiva nr.DUINHOF contra IRLANDEI LAWLESS ŞI DUIJF contra OLANDEI ____________________________________________________________________________________ terestre şi aeriene (Rechtspleging bij de Land. sau dacă pedeapsa eventuală va fi de o durată mai scurtă decât detenţia provizorie (ibidem). în măsura posibilităţii („zo mogelijk”).). Auditorul militar la această etapă este deci un simplu organ consultativ. a audiat suspectul. Dacă detenţia a durat paisprezece zile. Orice ofiţer sau subofiţer este abilitat să aresteze un militar de grad inferior bănuit de o infracţiune gravă dacă circumstanţele dictează o privare imediată de libertate (articolul 4 din cod). Dacă. deşi el trebuie să-l consulte şi este obligat să-şi dea avizul”. alineatul şase).en Luchtmacht – „codul”).. cu excepţia celor pe care Curtea militară nu le poate examina (articolul 7. cel de-al cincilea alineat). 14. care poate beneficia de asistenţa unui consilier (articolul 13). cel de-al doilea alineat). amendat pentru ultima dată la 24 noiembrie 1978. soldatul este trimis pentu judecare în faţa ei (articolul 11). Există o posibilitate de a înainta apel în faţa Înaltei Curţi militare (Hoog Militair Gerechtshof). Şeful unităţii poate ordona plasarea sau menţinerea suspectului în detenţie provizorie a) dacă există un pericol sporit al evadării. Detenţia trebuie să înceteze odată cu dispariţia motivelor (articolul 7. Generalul sau ofiţerul desemnat de el poate totuşi. Detenţia înainte de trimitere în judecată 13. este înfăptuită în primă instanţă de către o Curte militară (Krijgsraad). Într-o modalitate similară se poate acţiona împotriva unui militar bănuit de una dintre infracţiunile enumerate în Codul penal militar sau pentru care Codul de procedură penală de drept comun autorizează detenţia provizorie. Şeful unităţii raportează generalului orice caz de detenţie care depăşeşte patru zile (articolul 7. Curtea se pronunţă fără întârziere. că lase cauza să fie soluţionată pe cale disciplinară (articolul 12). suspectul poate invita Curtea militară competentă să fixeze un termen (susceptibil de prelungire) în care generalul va trebui să se pronunţe fie asupra trimiterii în judecată fie asupra încetării detenţiei. în anumite circumstanţe. 27/7 a Ministerului apărării explică efectul acestor dispoziţii în felul următor (traducere din olandeză): „Procedura penală militară diferă de procedura aplicabilă persoanelor civile prin faptul că decizia de urmărire nu emană de la o autoritate de urmărire – auditorul militar – dar de la o autoritate militară: generalul sau ofiţerul superior desemnat de el pentru a acţiona în numele său (. Nu poate fi ordonată o asemenea măsură dacă suspectul riscă doar o condamnare la închisoare fără suspendarea executării pedepsei. după ce audiază autoritatea abilitată să o sesizeze.

al doilea alineat). dacă este vorba de prima cerere a interesatului. Astfel. îl audiază pe el sau pe consilierul lui (articolul 34. Auditorul militar poate apela la Înalta Curte militară dacă. Dacă suspectul se află în detenţie provizorie. în caz contrar nu există căi de apel. 145 . Un militar deţinut poate solicita eliberarea sa sau suspendarea detenţiei sale în temeiul articolului 219 din cod. Detenţia după trimiterea în judecată 15. în prezent a devenit o procedură clasică de a aplica în următoarea manieră clauzele precitate ale codului. Practica a evoluat astfel încât avizul său este în mod invariabil urmat şi de obicei considerat ca obligatoriu. alineatul trei). Înainte de prelungirea detenţiei. Detenţia trebuie să înceteze odată cu dispariţia motivelor (articolul 34. al doilea alineat). aprecierea circumstanţelor de către asistentul militar şi avizul acestuia adresat generalului sau ofiţerului superior desemnat se referă nu numai la trimiterea în judecată. dar şi la întrunirea condiţiilor detenţiei provizorii prevăzute de articolul 7. 2.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Decizia de a sesiza jurisdicţia trebuie să fie formulată în scris şi să indice dacă este sau nu cazul de a elibera interesatul. primul alineat). la cererea auditorului militar (articolul 31). pentru o perioadă de treizeci de zile. În lumina exigenţelor articolului 14 din cod. cu această ocazie. Curtea militară decide. auditorul militar îl audiază întotdeauna şi sesizarea eventuală a Curţii militare se produce puţin mai târziu. 16. contrar avizului său. după ce audiază auditorul militar. După sesizare şi înainte de începutul procesului. generalul sau ofiţerul superior desemnat alege să nu trimită suspectul în judecată (articolul 15). Curtea militară audiază auditorul militar şi. care acţionează fie la cererea ofiţerului comisar fie la cererea personală a deţinutului (articolul 34. primul alineat). în formularul-tip utilizat de el pentru a-i comunica avizul ofiţerului competent figurează un paragraf referitor la punctul dacă suspectul trebuie eliberat sau menţinut în detenţie. înainte de a se pronunţa. Dacă acuzatul se află în detenţie în timpul deschiderii dezbaterilor. decizia de eliberare ţine de competenţa auditorului militar sau al Curţii militare. motivele detenţiei enunţate în al doilea şi al patrulea alineate din articolul 7 (paragraful 13 supra) sunt aplicabile şi în acest caz (articolul 14). în mediu de la patru la cinci zile după arestare. Detenţia menţinută sau ordonată de către decizia de trimitere în judecată nu poate depăşi paisprezece zile cu excepţia cazului dacă Curtea militară îl prelungeşte. Orice inculpat deţinut în temeiul acestei decizii trebuie să fie audiat de către „ofiţerul comisar” (officier-commissaris. În opinia Guvernului. el poate beneficia de asistenţa unui consilier (articolul 33. Curtea militară trebuie să ofere acuzatului sau consilierului lui posibilitatea de a-şi prezenta argumentul (articolul 33. dacă natura şi circumstanţele cauzei dictează sau nu menţinerea lui în detenţie în timpul procesului (articolul 151). 17. Curtea poate ordona punerea lui în libertate la orice moment al procedurii ulterioare. în timpul procedurii în apel în faţa Înaltei Curţi militare. din oficiu sau la cererea auditorului militar sau a inculpatului (articolul 156). paragraful 19 infra) într-un termen cât mai scurt şi în orice caz în decurs de patru zile de la sesizare.

dacă i se solicită acest lucru. El poate fi în acelaşi timp un membru al Curţii militare. alineatele patru şi şase). observaţii şi consiliere referitoare la justiţia militară (articolul 278). 20. În practică. al treilea alineat). cel puţin în ultimii ani. primul alineat). Nici un membru activ al forţelor armate nu poate ocupa funcţia de auditor militar sau să-l substituie (articolul 126. 146 . în caz de necesitate. cel mai des utilizat rang este cel de căpitan sau comandant. O audiere de către ofiţerul comisar are aceeaşi valoare juridică ca în cazul dacă s-ar fi desfăşurat în faţa Curţii militare (articolul 161). în acelaşi timp. Se are în vedere un ofiţer sau un fost ofiţer al forţelor armate. Obligat prin jurământ de a acţiona onest şi imparţial (articolele 368 şi 370). nu este necesară vreo instruire juridică. auditorii militari (inclusiv supleanţii sau cei în exerciţiu). El are sarcina de a reconstitui faptele şi. În calitate de auditor militar. Auditorul militar şi substitutul său sunt uneori înlocuiţi de către un auditor militar în exerciţiu (plaatsvervanger – articolul 126. trebuie să fie în posesia unei diplome de drept (articolul 126. Ultimii sunt ofiţeri desemnaţi de general pe o perioadă de cel puţin un an. ofiţerul comisar trebuie să se angajeze să stabilească atât nevinovăţia inculpatului. din cod îi obligă să se conformeze instrucţiilor date în timpul îndeplinirii sarcinii lor de către ministrul justiţiei. Numiţi şi revocaţi de către Coroană la propunerea comună a miniştrilor justiţiei şi apărării. jurământul său îl obligă să acţioneze cu onestitate şi imparţialitate (articolele 368 şi 370). În exercitarea atribuţiilor sale. al doilea alineat. prin rapoarte. Potrivit Guvernului. ofiţerul comisar şi Curtea militară 18. această clauză serveşte în calitate de simplu temei juridic la publicarea directivelor cu caracter general în materie de urmăriri. jurământul îi obligă să acţioneze cu onestitate şi imparţialitate (articolele 368 şi 369). Ca şi preşedintele. Auditorul militar constituie autoritatea de urmărire în faţa Curţii militare (articolul 126. irevocabili pe durata mandatului lor şi având o vârstă de cel puţin douăzeci şi cinci de ani (articolul 120). nici un ministru al justiţiei nu a utilizat-o într-un caz concret. În investigaţiile sale. desemnat de către general pentru o durată fixată de cel puţin un an (ibidem). Articolul 276. 48 şi 78).DUINHOF contra IRLANDEI LAWLESS ŞI DUIJF contra OLANDEI ____________________________________________________________________________________ 3. dar în opinia Guvernului aceasta se întâmplă doar în circumstanţe excepţionale. Curtea militară este alcătuită dintr-un preşedinte şi doi membri militari (articolul 120). El trebuie printre altele să acorde asistenţă Curţii militare şi generalului. de a audia acuzatul şi martorii (articolele 29. Auditorul militar. cât şi să culeagă probe sau mărturii de culpabilitate (articolul 62). el nu se află sub controlul Curţii militare nici a Înaltei Curţi militare. dar acesta nu este un caz obişnuit. care are artibuţia de a-i aplica mustrări în cazul nerespectării termenilor legali (articolul 297). 19. Pe lângă fiecare Curte militară este ataşat cel puţin un ofiţer comisar împuternicit cu investigarea peliminară a cauzelor (articolul 29). cu grad egal sau superior celui de căpitan. al doilea alineat) care poate fi un ofiţer. În opinia Guvernului. cei care-şi păstrează statutul de ofiţer sunt independenţi în calitate de judecători şi nimeni nu le poate da ordine. auditorul militar trebuie să asiste la audierile Curţii militare (articolul 290) dar nu participă la deliberări.

Condamnatul a atacat apelul în faţa Înaltei Curţi militare. în timpul procesului. Curtea deliberează în secret şi membrii săi nu-şi pot divulga opinia personală. în schimb. reclamantul s-a înfăţişat în faţa auditorului militar. dar cu toate acestea „acceptabil” din cauza unui sfârşit de săptămână pe care îl includea şi a distanţei care separa diverse autorităţi implicate. Prin urmare. paragraful 17 supra). din cod. De asemenea. ea a suspendat urmăririle. El a respins deci cererea. el a prelungit perioada acesteia. fapt pentru care a fost acuzat şi de nesubordonare persistentă (articolul 114). cu titlu subsidiar. paragraful 15 supra). dl Duinhof a fost arestat la 18 noiembrie 1981. nici pe cea a colegilor lor (articolul 135). ea a acceptat-o pe a doua. II. paragraful 13 supra).ofiţerul comisar. cu aceleaşi condiţii. sau. La 26. suspendarea detenţiei sale (articolul 219 din cod. alineatul doi din cod. Coroana îl numeşte pe viaţă. la recomandarea comună a miniştrilor justiţiei şi apărării (articolul 121). La 20 noiembrie. ofiţerul superior desemnat l-a trimis spre judecare în faţa Curţii militare şi a decis să-l lase în detenţie pentru acelaşi motiv invocat anterior (articolele 11. paragraful 15 supra). era „considerabil”. dl Duinhof a pretins în special încălcara exigenţelor articolului 5 § 3 din Convenţie.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Preşedintele este un civil titular al unei diplome militare în drept. La 23. el a reclamat în faţa ei punerea sa în libertate. La 17 martie. primul alineat. Dl Duinhof 21. cu efect imediat. considerând că detenţia era justificată. el a refuzat să se expună unui examen medical. Şeful unităţii a confirmat a doua zi detenţia. 23. având în vedere în particular articolele 5 § 3 din Convenţie. cu deducerea timpului petrecut în detenţie provizorie. Înalta Curte militară a respins prima parte a plângerii. Curtea militară a declarat reclamantul vinovat de nesubordonare şi i-a aplicat optsprezece luni de închisoare. La 24 noiembrie. Pentru că nu s-a prezentat la încorporare în timp util (articolul 150 din Codul penal militar). Curtea militară a examinat o cerere de eliberare prezentată de acesta din urmă la 24 (articolul 34 din cod. ARESTAREA ŞI DETENŢIA RECLAMANŢILOR A. potrivit avizului conformat al acestuia. 24. 14 şi 7. La 29 ianuarie. cu condiţia ca reclamantul să accepte – ceea ce a şi făcut – să-şi îndeplinească serviciul civil de alternativă timp de cel puţin cincisprezece luni şi de a se supune unui examen medical. 22. La audiere. în circumstanţele speţei . motivul invocat consta în necesitatea de a păstra disciplina printre alţi recruţi (articolul 7 din codul. La 28 ianuarie 1982. Transferat într-o cazarmă. paragraful 14 supra). 147 . ofiţerul comisar a audiat reclamantul (articolul 33. Curtea militară a considerat că termenul scurs între arest şi înfăţişarea în faţa unui „magistrat”.

nici ofiţerul comisar. identice. el a refuzat să preia uniforma militară şi arma. Transferat într-o casă militară de detenţie. motivele invocate constau în pericolul serios de evadare şi în necesitatea de a păstra disciplina printre alţi recruţi (articolul 7 din cod. Curtea militară a recunoscut reclamantul vinovat de nesubordonare şi i-a aplicat optsprezece luni de închisoare. Ambii afirmau că în pofida articolului 5 § 3 din Convenţie. din cod. 27. din cod. considerând că ea este justificată. La audiere. dl Duijf a fost arestat la 15 ianuarie 1982. La 27 ianuarie. Condamnatul a introdus un apel în faţa Înaltei Curţi militare. detenţia era prelungită periodic de Curtea militară. el pretindea. Dl Duijf 25. reclamantul fusese audiat atât de către un ofiţer comisar (articolul 33. încălcarea articolului 5 §§ 3 şi 4 din Convenţie (articolul 219 din cod. 148 . ea a confirmat-o în ceea ce priveşte declaraţia de culpabilitate şi pedeapsa pronunţată. Dl Duinhof a sesizat Comisia la 8 decembrie 1981. Curtea militară a examinat o cerere de menţinere a detenţiei prezentată la 22 de către auditorul militar (articolul 31 din cod. ea i-a aplicat 101 zile de închisoare cu deducerea duratei. nu puteau fi consideraţi magistraţi. La 18 ianuarie. paragraful 15 supra). Ei pretindeau în particular că nici auditorul militar. Curtea a respins diversele sale argumente şi a prelungit detenţia pe un termen de treizeci de zile. dl Duijf la 16 februarie 1982. Şeful unităţii a confirmat detenţia. În ziua următoare. ei nu au fost aduşi prompt în faţa unui judecător sau altui magistrat abilitat prin lege să exercite funcţii judiciare. ofiţerul superior desemnat a trimis reclamantul spre judecare în faţa Curţii militare şi a decis de a-l lăsa în detenţie pentru aceleaşi motive invicate anterior (articolele 11. pentru ce a fost acuzat şi de nesubordonare persistentă (articolul 114). Ulterior. La 15 aprilie. printre aletele.DUINHOF contra IRLANDEI LAWLESS ŞI DUIJF contra OLANDEI ____________________________________________________________________________________ Ulterior. paragraful 15 supra) cât şi de un auditor militar. cu deducerea timpului petrecut în detenţie provizorie. PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI 29. 26. reclamantul a pledat în special pentru nerespectarea articolului 5 § 3 din Convenţie. al doilea alineat. a detenţiei provizorii. paragraful 17 supra). paragraful 14 supra). La 7 septembrie. 14 şi 7. primul alineat. modificând hotărârea atacată. La 16 aprilie şi 2 iunie. Pentru că nu s-a prezentat la încorporare în timp util (articolul 150 din Codul penal militar). paragraful 13 supra). B. el reclama în faţa acesteia punerea sa în libertate. Înalta Curte militară a respins cererile sale la 23 iunie. 28. în conformitate cu avizul verbal conform al auditorului militar.

)” 32. §§ 46 şi 48... 13. Ea nu exclude orice subordonare altor judcători sau magistraţi care prevede că ei singuri beneficiază de o independenţă similară. 34. ea a menţionat în particular că „magistratul” avut în vedere – care poate fi un judecător aparţinând unei instanţe judecătoreşti sau un funcţionar al procuraturii (ibidem.. § 26 in fine.. pag. în condiţiile prevăzute de paragraful 1 c) din prezentul articol. Prima dintre aceste condiţii este independenţa faţă de executiv şi părţi (. Nota Grefei 1 Pentru raţiuni practice el nu va figura decât în ediţia imprimată (volumul 79 al Seriei A a publicaţiilor Curţii). pag.).) „magistratul” nu trebuie confundat cu „judecătorul”. Curtea a respins acest argument. Baljet şi van den Brink din aceeaşi dată. Cu privire la pretinsa încălcare a articolului 5 § 3 31. Seria A nr. § 319: „(. În hotărârea sa Schiesse din 4 decembrie 1979. EXCEPŢIA PRELIMINARĂ 30.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Comisia a ordonat joncţiunea cererilor (nr. 149 . dar trebuie să mai posede unele calităţi. Ea reaminteşte aici doar principiile fundamentale pe care le-a enunţat. hotărârea Foti şi alţii din 10 decembrie 1982. 9626/81 şi 9736/82) la 4 mai 1982 şi la 9 decembrie le-a declarat admisibile. 56. ea a ajuns. trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare (. pag. Curtea de asemenea este obligată să examineze această chestiune în cauza dlor Duinhof şi Duijf. § 36 ). Seria A. pag. Ea a rezumat concluziile sale astfel (ibidem. În raportul său din 13 iulie 1983 (articolul 31). 12. prin urmare. 13-14. Având în vedere obiectul şi scopul articolului 5 § 3 (paragraful 36 infra). în unanimitate. mai exact să îndeplinească condiţiile care constituie garanţii pentru persoana arestată. Curtea a interpretat detaliat expresia „magistrat împuternicit prin lege cu executarea atribuţiilor judiciare” (Seria A nr. 16 şi 17. fără a examina orice consideraţiune referitoare la decăderea din drepturi sau nerespectarea articolului 47 din regulamentul său (hotărârea Deweer din 27 februarie 1980. Textul integral al avizului său este anexat la prezenta hotărâre1. care prevede: „Orice persoană arestată sau deţinută. Seria A nr. 15. § 28) – „trebuie să furnizeze garanţii corespunzătoare atribuţiilor „judiciare” pe care legea i le atribuie” (ibidem. ÎN DREPT I. Reclamanţii au pretins încălcarea primei părţi a articolului 5 § 3. pag.. FONDUL A. După cum a confirmat în faţa Curţii la audierea din 22 noiembrie 1983. 12-14. 77. II. dar este posibil de a face rost de el pe lângă grefă.. pag. §§ 27-31). la concluzia că a avut loc o încălcare a articolului 5 § 3. § 30). hotărârea De Jong. Guvernul nu ridica în speţă nici o excepţie preliminară. El consideră totuşi că Comisia trebuie să se convingă din oficiu de epuizarea căilor interne de recurs şi că.

Curtea deja a considerat. mutatis mutandis. În concluzie.). ar trebui cercetată realitatea dincolo de aparenţe şi de vocabularul utilizat (a se vedea spre exemplu. prima include obligaţia de a audia personal individul adus înaintea sa (. ultimul alineat).).” Cu privire la aceată exigenţă de fond. În egală măsură. § 199). paragraful 30 a) din hotărârea Piersack din 1 octombrie 1982. cea de-a doua . nici una circulară nu prescria auditorilor militari şi ofiţerilor responsabili de trimiterea în judecată să interpreteze şi să aplice astfel codul. procedura urmată în faţa auditorului militar înainte de trimiterea dlui Duinhof spre judecare nu a oferit garanţiile prevăzute de acest text. mai exact după două zile. Seria A nr. pag. 35. dar ca şi Comisia (paragraful 83 din raport) ea nu putea accepta argumentul rezumat mai sus. potrivit guvernului. potrivit articolului 5 § 3. Această „procedură clasică” însemna că în realitate detenţia avea valoarea unei „recomandări coercitive” în viziunea ofiţerului investit în drept cu autoritatea de a-l soluţiona. 20. 34. acordată „prin lege”. Fără îndoială deseori. 25. În sarcina „magistratului”. până la trimiterea în judecată nu intra în atribuţiile auditorului militar să prescrie punerea în libertate a reclamantului: articolul 11 din cod îi oferea un simplu rol de investigare şi de exprimare a avizului care.de a examina circumstanţele care pledează pro sau contra detenţiei. 150 .. nu putea fi considerat ca un „magistrat” în sensul articolului 5 § 3. având în vedere încrederea pe care trebuie s-o inspire justiţiabililor într-o societate democratică (a se vedea. Curtea menţionează că. o exigenţă de procedură şi una de fond. Seria A nr. fără forţă obligatorie şi care putea la orice moment să fie înlăturată. În opinia Guvernului. Dl Duinhof afirmă că auditorul militar. primul alineat). pag. în cauza Irlanda contra Regatului Unit. de a ordona eliberarea (. această limitare aparent ar trebui să fie privită în lumina practicii: avizul se exindea şi asupra detenţiei şi ofiţerul competent pentru trimitere l-ar urmat în mod invariabil (paragraful 14 supra. Guvernul afirma că temeiul trebuie să prevaleze asupra formei. În conformitate cu litera regulilor de drept intern aplicabile.. Guvernul afirmă contrariul. Ea nu echivala cu o autorizaţie. exigenţele precizate „de lege” denotă o importanţă particulară când este vorba de definirea autorităţii judiciare competente pentru a se pronunţa asupra libertăţii individuale. pentru a se pronunţa asupra existenţei unei atingeri aduse drepturilor protejate de Convenţie. 50. de a exercita „atribuţiile judiciare” prevăzute de articolul 5 § 3 (a se vedea sfârşitul extrasului din hotărârea Schiesser reprodus în paragraful 32 supra). El consideră în plus că înfăţişarea a avut loc „imediat”. în plus.. de a se pronunţa în conformitate cu criteriile juridice cu privire la existenţa cauzelor care o justifică şi. 53. 1. § 38). referitor la articolul 5 § 1. prima autoritate înaintea căreia a fost adus după arestare (paragraful 21 supra). Seria A nr. nu se referea decât la chestiunea de sesizare a Curţii militare (paragraful 14 supra. În consecinţă. nici o directivă oficială. că un comitet consultativ în materie de internare nu constituie o autoritate care corespunde scopurilor articolului 5 § 3 deoarece nu are atribuţia de a ordona o măsură de liberare (hotărârea din 18 ianuarie 1978. 14). în lipsa lor. pag. această procedură a fost introdusă pentru a respecta Convenţia până la revizuire totală a codului. 76.. Aducerea dlui Duinhof în faţa auditorului militar până la trimiterea în judecată 33.DUINHOF contra IRLANDEI LAWLESS ŞI DUIJF contra OLANDEI ____________________________________________________________________________________ La aceasta se adaugă. hotărârea Van Droogenbroeck din 24 iunie 1982. Or. exista o simplă practică internă .

să îndeplinească sarcina judecătorească foarte exact vizată în articolul 5 § 3 deoarece îşi asumase simultan rolul autorităţii de urmările în faţa Curţii militare (articolul 126. Aducerea dlui Duijf în faţa auditorului militar până la trimiterea în judecată 37. citit în lumina obiectului şi scopului său. „Exigenţa de fond” enunţată în hotărârea Schiesser putea să fie satisfăcută prin competenţa auditorului militar de a ordona o punere în libertate (a se vedea extrasul reprodus în paragraful 32 supra). el a invitat Curtea militară să prelungească detenţia peste limita de paisprezece zile fixată de articolul 31 din cod (paragrafele 15 şi 26 supra). 38.a dlui Duijf (paragrafele 21 şi 23 supra). auditorul nu putea. trimiterea reclamanţilor spre judecare nu le-a furnizat în sine garanţiile articolului 5 § 3. auditorul militar poseda toate atribuţiile unui „magistrat” şi s-a pronunţat în conformitate cu exigenţele articolului 5 § 3. ibidem). 4. Sesizarea Curţii militare a avut loc după cinci zile de la arestarea dlui Duinhof şi după trei zile . Prin urmare. Guvernul şi reclamanţii au disputat asupra punctului dacă el putea fi considerat ca independent de autorităţile militare. Audierea ambilor reclamanţi de către ofiţerul comisar 39. el nu putea fi „independent de părţi” (a se vedea extrasul din hotărârea Schiesser citată în paragraful 32 supra) deoacere. chiar dacă ar accepta în acest context argumentul Guvernului. la momentul în care a audiat astfel reclamantul. Din acel moment el era angajat în procesul penal intentat împotriva militarului cu privire la eliberarea căruia el era competent să se pronunţe. 3. primul alineat. Auditorul militar l-a audiat pe dl Duijf după patru zile după arestare şi a doua zi după trimiterea în judecată (paragraful 26 supra). Curtea nu a fost obligată se se pronunţe asupra chestiunii în acest context deoarece. ei nu au beneficiat de independenţa necesară a unei autorităţi judiciare în temeiul articolului 5 § 3. În opinia lor. din cauza conţinutului articolului 276 din cod (paragraful 18 supra). primele cuvinte ale acestei dispoziţii nu se limitează doar la accesul deţinutului la o asemenea autoritate.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 2. oricum. ofiţerul comisar. după trimiterea dlui Duijf spre judecare. dar rămâne de examinat dacă el beneficia de independenţa necesară în lumina scopului particular în care trebuie să se exercite „funcţiile judiciare” menţionate în articolul 5 § 3. el era exact una din ele. şi aparent fără a lua o decizie expres de neeliberare. În viziunea Curţii. Textul paragrafului 3 („trebuie adusă imediat”). responsabil de investigarea cauzei lor şi în faţa căruia ei au fost aduşi după trimiterea în judecată (articolele 29 şi 33 din 151 . În opinia Guvernului. fac evidentă „exigenţa de procedură” : „judecătorul” sau „magistratul” trebuie să audieze persoana deţinută şi să ia decizia corespunzătoare (a se vedea extrasul din hotărârea Schiesser precitată în paragraful 32 supra). Procedura desfăşurată în faţa lui în cazul dlui Duijf nu a îndeplinit deci condiţiile articolului 5 § 3. Pe scurt. Peste trei zile. ele vizează asigurarea unui control judiciar rapid şi automat al unei detenţii ordonate de către poliţie sau administraţie în condiţiile paragrafului 1 c). În opinia reclamanţilor. Trimiterea ambilor reclamanţi spre judecare în faţa Curţii militare 36.

22. dar termeni atât de lungi depăşesc cu mult limitele fixate de articolul 5 § 3 chiar dacă ar fi să luăm în considerare imperativele vieţii şi justiţiei militare (hotărârea Engel şi alţii din 8 iunie 1976. Seria A nr. Procedura desfăşurată în faţa sa era deci lipsită de una din garanţiile implicit fundamentale ale articolului 5 § 3. mutatis mutandis. dl Duijf după patru (paragrafele 21-22 şi 25-26 supra). B. legea nu împuterniceşte aceşti ofiţeri să exercite „atribuţiile judiciare” menţionate în articolul 5 § 3 şi în special să decidă asupra existenţei motivelor care justifică detenţia şi. 7. 5. care totuşi nu au fost contestate de Guvern. Curtea militară nu a examinat în şedinţă şi nu a soluţionat problema detenţiei decât după opt zile după arestarea dlui Duinhof şi douăsprezece zile după cea a dlui Duijf (paragrafele 21-22 şi 25-26 supra). Guvernul susţine contrariul. Articolul 50 din Convenţie are următorul conţinut. după cum pretind reclamanţii. nu putea fi considerat ca un „magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare”. Când audiază un militar deţinut. Recapitulare 43. 19. 40. paragrafele 15. El ar putea după aceasta. 23. să prescrie punerea în libertate (a se vedea sfârşitul extrasului din hotărârea Schiesser reprodus în paragraful 32 supra). la fel ca auditorul militar. ofiţerul comisar are. dar ea totuşi nu acceptă argumentul Guvernului. În afară de aceasta. dacă este cazul. Având în vedere această concluzie. obligaţia de a examina legalitatea detenţiei într-o modalitate independentă şi imparţială. „Dacă hotărârea Curţii declară că o decizie luată sau o măsură ordonată de către o autoritate judecătorească sau orice altă autoritate a unei Părţi Contractante încalcă în totalitate sau în parte obligaţiile care rezultă din (…) Convenţie şi dacă dreptul intern al acestei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări. După cum subliniază Comisia (paragraful 90 din raport) şi reclamanţii. hotărârea Wemhoff din 27 iunie 1968. să contribuie la eliberarea deţinuţilor solicitând aceasta Curţii militare în temeiul articolului 34 din cod (paragraful 15 supra). Curtea nu subestimează valoarea protecţiei oferite în această materie de ofiţerul comisar. Curtea îşi exprimă acordul cu Comisia asupra acestui subiect (paragrafele 95 şi 97 din raport). Fără îndoială promptitudinea („imediat”) acestei proceduri trebuie să fie apreciată în fiecare caz în dependenţă de circumstanţele cauzei (a se vedea. pag. Curtea acordă părţii lezate. în cazurile corespunzătoare. o satisfacţie echitabilă.DUINHOF contra IRLANDEI LAWLESS ŞI DUIJF contra OLANDEI ____________________________________________________________________________________ cod. şi având în vedere circumstanţele. 24. 6. § 54). Rămâne de a examina dacă etapele ulterioare ale procesului urmat în faţa Curţii militare au fost conforme diverselor condiţii ale acestui text. cei doi reclamanţi au fost victimele unei încălcări a articolului 5 §3.” 152 . Cu privire la aplicarea articolului 50 44. 42. 22 şi 26 supra). pag. deţinuţii au fost aduşi în faţa lui „imediat” după arestare: dl Duinhof după şase zile. Curtea militară nu dădea dovadă de independenţa necesară din cauza componenţei sale. În concluzie. cei doi membri militari desemnaţi de către general prevalând prin numărul lor preşedintele civil numit de către Coroană (paragraful 20 supra). Seria A nr. nu este cazul de a determina dacă. § 10). Audierea în faţa Curţii militare 41. în lipsa lor.

pag. la Palatul Drepturilor Omului de la Strasbourg. 20. ÎN UNANIMITATE 1. 37. Seria A nr. acces insuficient la cultură şi educaţie. În opinia Guvernului. El a precizat totuşi. În această ultimă cauză. că a avut loc încălcarea articolului 5 § 3 în privinţa fiecăruia dintre reclamanţi. Seria A nr. Documentele dosarului nu permit să se înţeleagă că detenţia provizorie a reclamanţilor avea probabil să înceteze dacă ei ar fi beneficiat de garanţiile acestei dispoziţii (a se vedea de asemenea hotărârea Artico din 13 mai 1980. 63. Zuiderveld şi Klappe (hotărârea de la această dată. 78. dnii Duinhof şi Duijf niciodată nu au considerat indemnizaţia lor ca o prioritate şi că ei doar invitau Curtea să le acorde o satisfacţie corespunzătoare. datorită lipsei acestor garanţii. Redactată în franceză şi engleză. pag.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ La audierea din 22 noiembrie 1983 din faţa Curţii. Susţine. prejudiciul care l-au putut suferi dl Duinhof sau dl Duijf a fost reparat prin deducerea termenului de detenţie provizorie din pedeapsa aplicată (paragrafele 24 şi 27-28 supra). § 13). § 50). el afirmase că reclamanţii au suferit. Având în vedere modestia pretenţiilor lor. că statul reclamat trebuie să plătească fiecăruia dintre ei trei sute (300) forinţi olandezi în baza articolului 50. hotărârea van Droogenbroeck din 25 aprilie 1983. Unica încălcare pretinsă şi relevată în speţă se referă la prima parte a articolului 5 § 3. Semnat: Rolv Ryssdal Preşedinte Marc-André Eissen Grefier 153 . atingeri aduse vieţii private. că şi în acest caz. Susţine. Seria A nr. această măsură constituie o satisfacţie adecvată pentru orice încălcare a Convenţiei. pe parcursul şi din cauza detenţiei litigioase. fără a furniza detalii. că cererile de satisfacţie echitabilă a clienţilor săi erau similare cu cele ale dlor van der Sluis. douăzeci şi două mai una mie nouă sute optzeci şi patru. un anumit prejudiciu moral care nu se compensează în întregime prin constatarea încălcării şi chiar prin deducerea detenţiei provizorii şi pedeapsa finală (a se vedea. Curtea a acordat fiecăruia dintre ei o sumă globală de 300 forinţi olandezi în calitate de satisfacţie echitabilă în sensul articolului 50. DIN ACESTE CONSIDERENTE. Ei probabil au suferit. pierderea perspectivelor de angajare şi a reputaţiei. mutatis mutandis. Cu toate acestea. un prejudiciu care lua forme diferite: tulburări emotive şi psihologice. avocatul reclamanţilor a indicat. 2. § 42). fiecare dintre ei a fost cel puţin privat de un control judiciar rapid („imediat”) al detenţiei sale. CURTEA. 7.

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 154 .

într-o cameră alcătuită din următorul complet: G. Thór Vilhjálmsson. F. dar numai pentru cauzele diferite Curţii după această dată. L. W. Sir Vincent Evans.Walsh. Dnii Nota grefei: 1 Această hotărâre poate fi citată după cum urmează: Curt.-E. hotărârea în cauza Öztürk din 21 februarie 1984. Eur. Ganshof van der Meersch. Macdonald. Pettiti.. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. J. Wiarda. Dna D. Garcia de Enterria. Pinheiro Farinha. întrunită în şedinţă plenară în conformitate cu Regula 48 din Regulamentul Curţii2-3. D. Dnii D. Cremona. E. 155 . Evrigenis. Matscher. Seria A nr. Bindschedler-Robert. 73. J. B. R Ryssdal.O. 2-3 În versiunea Regulamentului aplicabil la instituirea procedurii. F. Versiune revizuită a Regulamentului Curţii a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1983.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ ÖZTÜRK contra GERMANIEI HOTĂRÂRE1 21 februarie 1984 În cauza Öztürk. Liesch. preşedinte. Dnii R. L. Gölcüklü.

a sesizat Comisia la data de 14 februarie 1979 în temeiul articolul 25 din Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”). care nu au putut participa la examinarea cauzei (regulile 22 paragraful 1 şi 24 paragraful 1). invocând articolul 48. după ce a deliberat cu uşile închise. Zekia. memoriul său a parvenit la grefă la 24 februarie. 8544/79) introdusă contra Republicii Federale Germania. numele celorlalţi cinci membri. Russo R. 2. secretarul Comisiei i-a comunicat grefierului că delegaţii urmau să-şi exprime observaţiile la audiere. dl J. Pinheiro Farinha şi dl E. Cauza a fost deferită Curţii de către Guvernul Republicii Federale Germania („Guvernul”) şi de către Comisia Europeană a Drepturilor Omului („Comisia”). 4. 156 . judecător ales din partea Germaniei (articolul 43 din Convenţie) şi dl G. La 1 octombrie 1982. iar delegaţii aveau dreptul să răspundă în scris în termenul de două luni de la data transmiterii memoriului guvernului de către grefier. Scopul celei de-a doua cereri era obţinerea unei decizii prin care să se stabilească dacă a existat vreo încălcare a obligaţiunilor asumate de către Statul respondent în conformitate cu articolul 6 paragraful 3 (e). 3. dl. Prima. includea ex officio pe dl R. Ganshof van der Meersch. La 19 octombrie 1982. cu agentul guvernamental şi delegaţii Comisiei. Preşedintele a stabilit că procedura verbală urma să fie derulată la 25 mai. acţionând prin grefier. i-a consultat pe agentul guvernamental („Guvernul”) şi delegaţii Comisiei asupra organizării procedurii. La originea cauzei se află o cerere (nr. cu care un cetăţean turc.-A. el a decis că agentul trebuie să prezinte un memoriu până la 31 ianuarie 1983. Ryssdal. dl Abdulbaki Öuztürk. dl Thór Vilhjálmsson şi dl W. grefier şi dl H. Ulterior. Bernhardt. preşedintele Curţii a tras la sorţi. Wiarda. după ce s-a consultat. 5. Matscher. şi anume dl R. dl M. În calitate de preşedinte al Camerei (Regula 21 paragraful 5). Camera din şapte judecători. Bernhardt. Wiarda. F. grefier adjunct. la 21 septembrie1983 şi 25 ianuarie 1984. precum şi dl M. Cererea guvernului şi cererea comisiei au fost depuse la grefa Curţii în termenul de trei luni prevăzut de articolele 32 paragraful 1 şi 47 – cererea guvernului la 13 septembrie şi cea a Comisiei la 15 octombrie 1982. La 4 mai. prin intermediul grefierului adjunct. Ca urmare a extinderii intervalului limită acordat guvernului la 18 ianuarie 1983. dl W. Eissen. adoptată la această ultimă dată: PROCEDURA 1. Pertzold.ÖZTÜRK contra GERMANIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ C. judecători supleanţi. i-au înlocuit pe dl Zekia şi dl García de Enterría. care urma să se constituie. în prezenţa grefierului. pronunţă următoarea hotărâre. La 10 martie. invita Curtea să decidă că nu a avut loc nici o încălcare. preşedintele Curţii (Regula 21§ 3 (b) din Regulamentul Curţii). García de Enterría (articolul 43 in fine din Convenţie şi Regula 21 paragraful 4).

asistă delegaţii (articolul 29 paragraful 1.din partea guvernului dna I. este cetăţean turc şi locuieşte la Bad Rappenau-Heinsheim. La 27 ianuarie 1978. agent. dlui Sperduti şi dlui Wigerter. născut în 1934. Sperduti. Curtea a audiat pledoariile şi declaraţiile dnei Maier. care au fost solicitate la cererea preşedintelui. Ministerialrat la Ministerul Federal de Justiţie. la data stabilită. dl G. Comisia a furnizat grefierului anumite documente. Camera a decis să se desizeze. Ea a autorizat agentul şi avocaţii guvernului. Treschel. În 1978. precum şi persoana care asista delegaţii Comisiei să utilizez limba germană (regula 27 paragrafele 2 şi 3). La 4 octombrie. După ce a trecut examenul necesar. 10. 7. Strasbourg. precum şi răspunsurile lor la întrebări. Göhler. ÎN FAPT I. cauzând ambelor automobile daune în sumă de 5. El a sosit în această ţară în 1964 şi activează în industria automobilelor.din partea Comisiei dl S. la 21 septembrie Curtea a decis că procedura trebuie să continuie fără a redeschide procedura orală (regula 26). 157 . 000 DM. reclamantul a lovit un alt automibil care staţiona. . din partea Comisiei. din partea guvernului. Ministerialdirigentin la Ministerul Federal de Justiţie. dl N. Wingerter. din Regulamentul Curţii). în favoarea Curţii plenare. dl Maier. avocatul reclamantului în faţa Comisiei. el a primit un permis de conducere german la 7 mai 1969.000 DM. Curtea a ţinut înainte o şedinţă preliminară. La sfârşitul deliberărilor din data de 27 mai. Ţinând cont de acordul agentului guvernamental şi de opinia concurentă a delegaţilor. el a estimat venitul său lunar brut la aproximativ 2. în conformitate cu articolul 48. Audierea a avut loc în public la Palatul Drepturilor Omului. Proprietarul celuilalt automobil a raportat accidentul la comisariatul de poliţie din Neckarsulm. E. fiind la volanul automobilului său în localitatea Bad Wimfen. şi a dlui Trechsel. consultant. 8. Republica Federală Germană. prima frază. delegaţi. În faţa Curţii s-au înfăţişat: . Dl Öztürk. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 9. agentul guvernamental a transmis grefierului două documente şi răspunsurile sale la două întrebări adresate de către judecătorul Ganshof van der Meersch în timpul audierii.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 6.

90 DM pentru onorariul interpretului. Parchetul (Staatsanwaltschaft) pe lângă tribunalul regional din Heilbronn (Landgericht). Suplimentar. şi ulterior trei martori. 12. despre dreptul acestuia de a nu face declaraţii şi de a consulta un avocat. pe articolul 24 din legea privind circulaţia rutieră (Strassenverkehrsgesetz) şi pe articolele 1§ 2 şi 49 § 1 nr.” Articolul 49 § 1 nr. decizia autorităţilor administrative ale cantonului Heilbronn din 6 aprilie 1978 a devenit definitivă (Rechtskräftig). dintre care 63. 13. au impus dlui Öztürk o amendă (Bussgeld) în sumă de 60 DM pentru provocarea unui accident rutier prin ciocnirea cu un alt automobil în rezultatul conducerii imprudente („Ausserachtlassen der erforderlichen Sorgfalt im Strassenverker”). o astfel de infracţiune expune autorul la plata unei amenzi. reclamantul. întrunit în şedinţă publică la 3 august 1978. La 4 octombrie.ÖZTÜRK contra GERMANIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Sosind la locul accidentului. El s-a folosit de aceste drepturi. a introdus un recurs (Einspruch) împotriva deciziei menţionate anterior (articolul 67 din legea din 1968/1975). Decizia se baza pe articolul 17 din legea din 24 mai privind infracţiunile administrative. fapt confirmat printr-un proces-verbal (Verkehrs-Ordnungswidrigkiten-Anzeige) transmis de către poliţie autorităţilor administrative din Heilbronn (Landratsamt). fiind reprezentat de dl Wingerter. el a declarat că nu a renunţat la dreptul lui la proces public în faţa unui tribunal (articolul 72). El a invocat dispoziţiile articolului 6 din Con158 . Tribunalul cantonal Heilbronn (Amtsgeicht). a declarat cu şase zile mai târziu că nu se opune unei proceduri scrise.70 DM cu titlu de costuri de judecată. 1 din regulamentul relativ la circulaţia rutieră (Strassenverkehrs-Ordnung). În termenii articolului 24 §2 din legea cu privire la circulaţia rutieră. prin intermediul unui aviz scris. La 11 aprilie 1978. el a declarat că nu va participa la audiere (articolele 69 şi 75). Tribunalul a dispus ca reclamantul să suporte costurile de judecată şi cheltuielile personale. care a primit dosarul la 5 mai. 1 prevede că fiecare persoană care încalcă articolul 1 § 2 este vinovat de comiterea unei „infracţiuni administrative” (Ordnungwidrigkeit). a se vedea paragraful 18). reclamantul trebuia să plătească o sumă de 13 DM cu titlu de onorariu (Gebühr) şi costuri (Auslagen). ofiţerii de poliţie au informat reclamantul. în varianta sa consolidată din 1 ianuarie 1975 (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten – „ legea din 1968/1975”. Cele din urmă. asistat de un traducător. Imediat după aceasta. 11. reclamantul şi-a retras recursul. Articolul 1 § 2 prevede următoarele: „Toţi utilizatorii drumurilor (Verkehrsteilnehmer) trebuie să se comporte astfel încât să nu cauzeze prejudicii sau să pună în pericol alte persoane şi să nu-i împiedice sau să le cauzeze inconvenienţe decât în circumstanţe inevitabile. 14. în continuare. În consecinţă. 15. La 12 septembrie 1978 grefa tribunalului (Gerichtskasse) a stabilit că reclamantul trebuia să plătească suma de 184. l-a audiat pe dl Öztürk. reclamantul a introdus un recurs (Erinnerung) împotriva sumei fixate pentu onorariul interpretului. prin decizia din 6 aprilie 1978.

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ venţie şi a făcut trimitere la raportul Comisiei din 18 mai 1977 în cauza Ludicke. din moment ce. inclusiv onorariul interpretului. se aplică numai prevederile dreptului penal. paragraful 3). LEGISLAŢIA PERTINENTĂ A. actul poate fi sancţionat ca o „infracţiune administrativă” (articolul 21). în cazul în care nu se impune nici o sancţiune penală. 6 din legea din 24 martie 1968 (Einführungswidrigkeiten zum Gesetz über Ordnungswidrigketen) le clasifica ca „Ordnungswidrigkeiten” şi. într-o anumită măsură. cu excepţia infracţiunilor minore (gringfügig). spre deosebire de o hotărâre a Curţii. de regulă.000 DM (articolul 17 paragraful1). Articolul 3 nr. El a subliniat că obligaţiunea de a suporta cheltuielile pentru interpret era prevăzută de articolul 464 (a) din codul de procedură penală (Strafprozessordnung) şi articolul 46 din legea din 1968/1975 (a se vedea paragrafele 21 şi 35). opinia precitată a Comisiei nu a schimbat situaţia. prin urmare. din legea din 1968/1975 defineşte „contravenţia administrativă” ca un act ilegal (rchtswidrig) şi condamnabil (vorwerfbar). În acea perioadă. le sancţiona numai cu impunerea unor amenzi care nu erau considerate penale de către organul legislativ (Geldbussen). erau achitate de către o companie de asigurare cu care reclamantul avea semnat un contract. Bazându-se pe o decizie din 1975 adoptată de Curtea de Apel din Cologne. suma de 1. care contravine unei prevederi legale şi expune autorul la plata unei amenzi (Geldbusse). Legea din 1968/1975 fusese conturată în republica federală de două ordonanţe: legea din 25 martie 1952 cu privire la „contravenţiile adminisrative” (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) şi. II. Conform articolului 21 din legea privind circulaţia rutieră (în varianta veche). În cazul în care actul în litigiu constituie atât o infracţiune „administrativă” cât şi una penală. Belkacem şi Koç. cauză dată era în curs de examinare în faţa Curţii. paragraful 1. 1. de situaţia financiară a autorului (articolulu 17. tribunalul a declarat această obligaţiune ca fiind compatibilă cu dispoziţiile articolului 6 §3 din Convenţie. Tribunalul de district a respins recursul la 25 octombrie. În această categorie erau incluse şi contravenţiile prevăzute de legea privind circulaţia rutieră. Dispoziţii generale 18. comportamentul incriminat autorului şi. de legea privind crimele economice din 26 iulie 1949 (Wirtschafsstrafgesetz). ea nu avea un caracter obligatoriu pentru state. Amenda nu poate fi mai mică decât 5 DM sau să întreacă. 29). care şi-a pronunţat hotărârea asupra fondului la 28 noiembrie 1978 (Seria A nr. oricum. comiterea a astfel de contravenţii era sancţionată cu plata unei amenzi (Geldstrafe) sau privaţiune de libertate (Haft). Potrivit tribunalului de district. Conform probelor incontestabile furnizate de către guvern. Scopul legii din 1968/1975 era de a înlătura infracţiunile minore din sfera dreptului penal. 16. 159 . costurile de judecată. Cuantumul amenzii este fixat în fiecare caz în funcţie de gravitatea infracţiunii. Articolul 1. Legea din 1968/1975 17.

care este obiectul unei acţiunui instituite de către parchet. atâta timp cât cauza este în curs de examinare. în special arestul. se aplică prin analogie (sinngemäss) la procedura cu privire la „infracţiunile administrative” (articolul 46 paragraful 1). Urmărirea judiciară a „infracţiunilor administrative” este inerentă puterii dicreţionare (pflichtgmässes Ermessen) a autorităţii competente. Autorităţile de urmărire (a se vedea paragraful 19) dispun de aceleaşi drepturi şi obligaţiuni într-o materie penală ca parchetul. 23. din moment ce autorităţile administrative nu au fixat nici o amendă (articolul 42). Odată cu sesizarea unui tribunal (a se vedea paragrafele 27-28). puterea de a decide oprirea procedurii îi aparţine tribunalului. 160 . codul judiciar (Gerichtsverfassungsgesetz) şi legea privind tribunalele pentru minori (Jugendgerichtsgesetz). Senate) curţilor de apel (Oberlandesgerichte) şi Curţii Federale de Justiţie (Bundesgerichtshof). Luarea probelor de sânge sau alte măsuri minore. Autorităţile de urmărire 19. el va înapoia chestiunea spre reexaminare dacă nu va intenta un proces (articolul 41). În cazul în care parchetul este sesizat print-o chestiune penală. Sub rezerva excepţiilor enunţate în legea din 1968/1975. Procedura în general 21. arestul provizoriu (vorläufige Festnahm) sau confiscarea corespondenţei sau a telegramelor (articolul 46 paragraful 3). Ordnungswidrigkeiten sunt examinate de către autorităţile de urmărire (Verwaltungsbehörde) desemnate prin lege.ÖZTÜRK contra GERMANIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 2. iar judecarea şi condamnarea lor tribunalelor (articolele 35 şi 36). 3. autorităţile administrative urmează să remită chestiunea parchetului. în sensul articolului 81 (a) § din codul de procedură penală. În cazul în care o „infracţiune administrativă” este conexată cu o infracţiune penală. Oricum. o astfel de decizie necesită acordul parchetului şi este definitivă (articolul 47 paragraful 2). Decizia parchetului de a examina sau nu un act în calitate de infracţiune penală este obligatorie pentru autorităţile administrative (articolul 44). articolul 46 paragraful 7 din legea din 1968/1975 conferă jurisdicţia în materie secţiilor (Abteilungen) tribunalelor de district şi camerelor (Kammern. decât dacă legea din 1968/1975 nu prevede contrariul (articolul 46 paragraful 2). parchetul poate extinde procedura penală de a cuprinde „infracţiunea administrativă”. dispoziţiile dreptului comun care reglementează procedura penală şi. autoritatea competentă poate sista urmărirea în justiţie la orice etapă (articolul 47 paragraful 1). Cât priveşte faza judiciară (eventuală) a proceduri (a se vedea paragrafele 28-30). codul de procedură penală. În cazul în care există motive de a presupune că a fost comisă o infracţiune penală. 20. 22. pot fi aplicate. diferite măsuri care sunt permise în materie penală nu pot fi dispuse în ceea ce priveşte „infracţiunile administrative”. el poate în egală măsură examina actul ca o „infracţiune administrativă” (articolul 40). în special. cu excepţia dacă legea din 1968/1975 conferă parchetului puterea de urmărire în justiţie a astfel de infracţiuni.

26. să fixeze suma unei amenzi sau să oprească urmărirea în justiţie. Anterior adoptării oricărei decizii. În acest caz. în principiu. Oricum. autorităţile administrative pot emite persoanei vizate o avertizare (Verwarnung) şi pot impune o amendă de avertisment (Verwarnungsgeld) care.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 4. să achite persoana vizată. Oricum. dacă tribunalul de district consideră recursul admisibil (articolul 70). tribunalul poate statua prin ordonanţă (Beschluss). el va ţine audieri şi va pronunţa o hotărâre (Urteil) care poate impune o sentinţă mai gravă (articolul 41 din codul de procedură penală). decât dacă există vreo excepţie prevăzută de legislaţia aplicabilă. În termenii articolului 71. Decizia administrativă prin care se impune o amendă 27. Procedura preliminară 24. 5. asupra acuzaţiilor aduse împotriva sa (articolul 55). în cazul în care nu consideră necesar de a ţine o audiere şi în lipsa unui recurs din partea parchetului sau a persoanei vizate (articolul 72 paragraful 1). 161 . persoana vizată (Betroffener) trebuie să beneficieze de posibilitatea de a se pronunţa. contestate în instanţele de judecată. Faza judiciară (eventuală) a procedurii 28. Măsurile luate de către autorităţile administrative în timpul procedurii preliminare pot fi. Autorităţile de poliţie se bucură în materie de o putere discreţionară (pflichtgemässes Ermessen). printre altele. În cazul unei infracţiuni minore (geringfügig). el poate. el urmează să examinze recursul în conformitate cu dispoziţiile aplicabile unei „Einsprunch” împotriva unei ordonanţe penale (Strafbefehl). decât dacă legea din 1968/1975 nu prevede altfel. În cazul în care nu-şi retrag decizia (articolul 69 paragraful 1 şi 68). decât dacă legea din 1968/1975 nu prevede altfel: în principiu. autorităţile administrative desemnează un avocat din oficiu pentru a reprezenta persoana vizată (articolul 60). Anchetarea (Erforschung) „infracţiunilor administrative” este obligaţiunea autorităţilor de poliţie. „infracţiunile administrative” sunt sancţionate printr-o decizie administrativă care impune o amendă (Bussgeldbescheid. 25. ele dispun de aceleaşi drepturi şi obligaţiuni ca şi la urmărirea în justiţie a infracţiunilor penale (articolul 53 paragraful 1). 6. aplicarea unor sancţiuni de acest gen este posibilă numai dacă persoana vizată acceptă şi achită amenda imediat sau în termen de o săptămână (articolul 56 paragraful 2). în faţa autorităţilor competente. În caz de necesitate. dar nu şi să amplifice pedeapsa (articolul 72 paragraful 2). articolul 65). autorităţile administrative transmit dosarul parchetului care îl va prezenta tribunalului cantonal competent şi-şi asumă funcţia de autoritate de urmărire (articolul 69 paragraful 2). Cu excepţia dacă legea din 1968/1975 nu prevede altfel – ca în cazul rezolvării unei chestiuni prin achitarea unei amenzi de avertisment -. poate varia de la 2 DM până la 10 DM (articolul 56 paragraful 1). Pesoana vizată are dreptul să introducă un recurs (Einsprunch) în intervalul de o săptămână (articolul 67).

decât dacă legea din 1968/1975 nu prevede altfel. În cazul unei decizii adoptate de către un tribunal. 7. în cazul în care amenda fusese impusă printr-o decizie judiciară. Dacă. 30. în cazul în care consideră necesar. ea poate fi prezentată de către un avocat (articolul 73 paragraful 4). el îl va informa în mod respectiv (articolul 75 paragraful 1). în opinia lor. de codul de procedură penală (articolul 97). printre altele. sunt importante la adoptarea deciziei. fără a demonstra (Dargetan) incapacitatea sa de a plăti. O decizie prin care se impune o amendă poate fi executată după ce devine definitivă (articolele 89 şi 84). anumite dispoziţii relevante. printre altele. Procedura administrativă şi procedura penală 31. Sub rezerva anumitor excepţii. dacă tribunalul de district consideră oportună prezenţa unui magistrat din parchet. persoana vizată dobândeşte statutul formal de acuzat (Angeklagter. Calificarea unui act de către autorităţile administrative ca „infracţiune administrativă” nu este obligatorie pentru tribunalul care examinează recursul (Einsprunch). Persoana vizată beneficiază de oportunitatea de a participa la audire. Din moment ce această condiţie este satisfăcută. Executarea unei decizii adoptate de către autorităţile administrative este reglementată de legea federală sau legea Land privind executarea în materie administrativă (Verwaltungs-Vollstreckungsgesetze) (articolul 90 paragraful 1). fără a fi obligată. Tribunalul de district va acorda autorităţilor administrative posibilitatea de a indica elementele care. la cererea autorităţilor administrative sau. 33. prin analogie. atât din iniţiativa tribunalului cât şi la solicitarea parchetului. articolul 79 permite introducerea unui recurs în anulare (Rechtsbeschwerde) împotriva unei hotărâri sau a unei ordonanţe emise în conformitate cu articolul 72.ÖZTÜRK contra GERMANIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 29. persoana vizată nu a achitat amenda la timp. decât dacă tribunalul o invită (articolul 73 paragrafele 1 şi 2). dar are ca scop forţarea plăţii. din codul de procedură penală pot fi aplicate (articolul 91). Executarea deciziilor prin care se impune o amendă 32. ele se pot adresa tribunalului la audiere (articolul 76 paragraful 1). Detenţia care rezultă nu substituie în dreptul penal plata amenzii în maniera unei Ersatzfreihtsstrafe. Executarea ordinului de detenţie este reglementată. din propria iniţiativă privarea de libertate coercitivă (Erzwingungshaft. dispoziţiile codului de procedură penală relativ la procedura de casaţie (Revision).articolul 96 paragraful 1). articolul 81 paragraful 2) şi procedura ulterioară nu se încadrează în câmpul de aplicare al legii din 1968/1975 (articolul 81 paragraful 3). 162 . Parchetul poate participa la audiere. tribunalul poate ordona. oricum. la examinarea recursului tribunalul vizat va respecta. în cazul în care legea din 1968/1975 nu prevede altfel. 8. această calificare poate aplica dispoziţiile dreptului penal numai dacă persoana vizată a fost informată despre schimbarea clasificării şi beneficiază de posibilitatea de a-şi pregăti apărarea (articolul 81 paragraful 1). Durata detenţiei nu poate depăşi limita de şase săptămâni pentru o amendă şi de trei luni pentru câteva amenzi (articolul 96 paragraful 3).

aceste reguli au un caracter obligatoriu pentru autorităţile administrative abilitate să impună amenzi. prima frază.5 procente din cazuri. „sumele care revin traducătorilor şi interpreţilor angajaţi în procedurile penale cu scopul de a asigura traducerea pentru un acuzat care este surd sau mut. În termenii articolului 109 din legea din 1968/1975. Aceste onorarii şi cheltuieli sunt enumerate în legea privind costurile de judecată (Gerichtskostengesetz) care se referă. 36. Costuri de interpretare şi alte costuri 34. Astfel. Potrivit guvernului. Legea privind circulaţia rutieră. Persoana vizată poate să nu fie solicitată să achite în avans plata pentru cheltuielile vizate. Cât priveşte costurile procedurii administrative. a se vedea. de asemenea. din codul de procedură penală). dar nu şi pentru tribunale. Oricum. în ceea ce priveşte procedura penală. costurile de interpretare (Dolmetscherkosten) sunt incluse în costurile procedurii judiciare. Articolul 17 paragraful 1 din legea precitată prevede că „interpreţii sunt remuneraţi la fel ca şi experţii”. tribunalul poate priva în acelaşi timp persoana vizată de permisul său de conducere (Fahverbot) pentru o perioadă de la o lună până la trei luni (articolul 25 din legea privind circulaţia rutieră). în eventualitatea introducerii unui recurs. Costurile în litigiu sunt alcătuite din cheltuielile şi onorariile Trezoreriei (articolul 464 (a) § 1. autorităţile competente aplică prin analogie anumite dispoziţii ale codului de procedură penală (articolul 105). la Legea cu privire la martori şi experţi (Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen). organul legislativ a amendat anexa (Kostenverzeichins) la legea cu privire la costurile de judecată ca urmare a hotărârii adoptate în cauza Luedicke. Länder a cooperat în vederea adoptării de comun a regulilor (Verwaltungs-vorschriften) care să stabilească o scară uniformă de amenzi (Bussgeldkatalog) pentru diferite „infracţiuni administrative” de acest gen. 1904 din această anexă. legal. inclusiv a costurilor de interpretare. în 1982 o astfel de măsură a fost aplicată în 0. 35. autorităţile administrative sau. 163 . a declaraţiilor sau a documentelor pe care trebuie să le cunoască pentru a se apăra” sunt scutite de taxe (legea din 18 august 1980). sau care nu cunoaşte limba germană. 38. este ridicată numai în cazul în care retragerea sau respingerea recursului a devenit definitivă. B. regulamentul relativ la circulaţia rutieră şi regulamentul care se referă la dreptul de conducere (Strassenverkehrs-ZulassungsOrdunung) conţine liste de „infracţiuni administrative” care sunt sancţionate prin plata unei amenzi (articolul 24 din legea privind circulaţia rutieră). Conform nr. Amenzile în materie de circulaţie rutieră 37. În cazul unei „infracţiuni administrative” comise în rezultatul încălcării grosolane (grob) şi persistentă (beharrlich) a obligaţiunilor impuse unui şofer. În termenii articolului 109. întrebarea achitării costurilor de procedură. Belkacem şi Koç din 28 noiembrie 1978 (a se vedea paragraful 15. Rezoluţia DH (83) 4 din 23 martie 1983 a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei).Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 9. pesoana vizată trebuie să suporte costurile procedurii judiciare în cazul în care îşi retrage „Einsprunch” sau dacă instanţa de judecată competentă îl respinge. printre altele.

Numai anumite autorităţi au acces la acest registru. 8544/79). 39.8 procente. 000. În pofida absenţei unei statistici în această privinţă. prevede că Ministerul Transporturilor trebuie să emită astfel de reguli cu acordul Bundesrat şi în formă de decret (Rechtsverordnung). 000 până la 5. 000 de străini care locuiesc în Republica Federală. în practică. 700. 164 . înclusă într-un registru central de circulaţie (Verkehrszentralregister) în cazul în care depăşeşte un anumit nivel (39 DM la epoca faptelor în litigiu. 39. 6. Din numărul total de 4. dispoziţie aplicată în cauza Öztürk (a se vedea paragraful 11). o amendă impusă pentru încălcarea regulilor de circulaţie rutieră poate fi. Conform statisticii Länder cu privire la infracţiunile în materie de circulaţie rutieră în 1982 amenzile care depăşeau suma de 200 DM şi suma de 500 DM constituiau 1.1 procente a celei de viteză. între timp au fost făcute alte înscrieri (articolul 29). 670.ÖZTÜRK contra GERMANIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Articolul 26 (a) din legea privind circulaţia rutieră.2 procente pentru cele de 40 DM sau mai puţin. 40.5 pentru nerespectarea indicaţiilor semafoarelor şi 5.5 procente şi 0. Înscrierea trebuie să fie radiată după cel mult doi ani. au constituit aproximativ 2.1 procente respectiv din numărul total.500.8 procente a amenzilor în sumă de 101-200 DM. 000 la 16. în anumite cazuri. În termenii articolului 28 din legea privind circulaţia rutieră. nici o înscriere nu este făcută în cazierul judiciar (Bundeszentralregister). În conformitate cu probele incontestabile furnizate de către guvern. în special în scopul unei urmăriri penale în sau a unei acţiuni în judecată pentru o „infracţiune administrativă” în materie de circulaţie rutieră (articolul 30). Guvernul a declarat că în fiecare an.4 procente din infracţiunile rutiere cuprindeau încălcări ale interdicţiei de oprire sau parcare. în comparaţie cu 10.000 erau posesori ai unui automobil. 43. pe de altă parte. În cererea sa din 14 februarie 1979 adresată Comisiei (nr. 000 de avertismente însoţite de o amendă (Verwarnungsgelder). astfel.9 procente pentru depăşiri ilegale. PROCEDURA ÎN FAŢA CURŢII 42. legea din 1968/1975 joacă. 90 de procente din amenzile impuse în 1982 vizau infracţiunile rutiere. aproximativ 2. cu excepţia dacă. Comisia a declarat cererea admisibilă la 15 decembrie 1981. 000. 43. în Republica Federală Germană se adoptau de la 4. 000 decizii prin care se impunea o amendă (Gelusse) şi de la 15. 41. care a fost inserat în legea din 28 decembrie 1982. Alte infracţiuni vizate de articolul 1§ 2 din regulamentul privind circulaţia rutieră. aproximativ 17. guvernul a estimat că de la 10 la 13 procente din cinci milioane de amenzi impuse în fiecare an vizau străinii. un rol deosebit de important în domeniul circulaţiei rutiere. dar nu şi pus în aplicare. 200.4 procente pentru cele de 41-100 DM şi 48. el a invocat articolul 6 § 3 (e) din Convenţie. 79 DM începând cu 1 iulie 1982). dl Öztürk s-a plâns de faptul că tribunalul de district Heilbronn i-a ordonat să achite onorariul interpretului.

Orice acuzat are..asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva sa. ÎN DREPT 45. 35...de către o instanţă independentă şi imparţială.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ În raportul său din 12 mai 1982 (articolul 31 din Convenţie). faptele invocate împotriva dlui Öztürk constituiau o simplă „infracţiune administrativă” (Ordnungswidrigkeit).. 165 . Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită. 47. CONCLUZIILE PREZENTATE CURŢII DE CĂTRE GUVERN 44. Conform articolului 6 din Convenţie: „1.care va hotărî. 1 Textul integral al opiniei Comisiei şi a opiniilor separate este anexat la acest volum al Seriei A. Expresia engleză corespunzătoare (person „charged with a criminal offence”) şi paragraful 1 din articolul 6 („criminal charge/ ”accusationa en matière penale”) – textul de bază din care paragrafele 2 şi 3 reprezintă aplicări specifice (a se vedea hotărârea din 27 februarie 1980. 2. Comisia. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 6 §3 (e) 46. Astfel de infracţiuni erau diferite de infracţiunile penale nu numai prin procedura prevăzută pentru urmărirea în judecată şi penalizare. Reclamantul a contestat temeinicia acestei analize. Conform versiunii franceze a articolului 6 § 3 (e). Seria A nr. Comisia şi-a exprimat opinia. ordonându-i să achite costurile pentru recurgerea la serviciile unui interpret în timpul audierii din 3 august 1978. La încheierea audierii din 25 mai 1983. 3. articolul 6 §3 (e) nu se aplică în circumstanţele în litigiu din moment ce dl Öztürk nu a fost „acuzat de comiterea unei infracţiuni penale”. cu opt voturi contra patru. dreptul garantat este aplicabil numai la un acuzat „accusé”. care „descriminaliza” infracţiunile minore. dreptul: (e) să fie asistat în mod gratuit de un interpret. În termenii legii din 1968/1975. dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere.. nu a fost de acord cu această analiză.. Orice pesoană are dreptul la judecată în mod echitabil a cauzei sale . I. de asemenea. în special în materie de circulaţie rutieră. tribunalul districtului Hilbronn a acţionat în contradicţie cu articolul 6 § 3 (e)..” Potrivit reclamantului. în special. considerând că infracţiunea de care a fost acuzat dl Öztürk era într-adevăr o infracţiune penală în sensul articolului 6.. dar de asemenea prin caracteristicile şi consecinţele lor juridice. guvernul a invitat Curtea „să decidă că Republica Federală Germană nu a încălcat dispoziţiile Convenţiei”.. că articolul 6 § 3 (e)1 din Convenţie a fost încălcat. Conform guvernului. Raportul conţine două opinii dizidente.

în statele membre ale Consiliului Europei. Întrebarea care apare este dacă această clasificare costituie factorul decisiv în ceea ce priveşte Convenţia. Faptele cauzei vizau în mod evident sancţiunile impuse militarilor erau examinate ca sancţiuni disciplinare în conformitate cu dreptul olandez. Cu toate acestea. dat fiind că autorităţile judiciare sunt scutite de obligaţiunea de a urmări şi de a sancţiona contravenţiile normelor circulaţiei rutiere. conform sistemului juridic al statului respondent. Prima întrebare care trebuie examinată este dacă textul care defineşte infracţiunea în litigiu aparţine. p. Conform dreptului german. Seria A. natura şi gradul de severitate a sancţiunii care poate fi impusă persoanei vizate. 49. Înlăturând anumite forme de comportament din categoria infracţiunilor penale. 33-35. 34-35 § 82). 166 . dar de importanţă minoră. Curtea consideră că principiile enunţate în această hotărâre (ibidem. Curtea s-a confruntat cu o întrebare similară în cauza Engel şi alţii. 15. dacă statele contractante erau capabile să excludă la propria discreţie operarea clauzelor fundamentale ale articolelor 6 şi 7 prin clasificarea unei infracţiuni ca fiind „administrativă” şi nu penală. §§ 80 şi 82) sunt. ţinând cont de obiectul şi scopul articolului 6. Convenţia nu se opune tendinţei de „decriminalizare” care există – în forme variate. în special. aplicarea acestor dispoziţii ar fi subordonată voinţei lor suverane. în continuare urmează a fi examinate. § 30). natura infracţiunii şi. hotărârea din 26 martie 1982 în cauza Adolf. dreptului penal. p. care a fost citat în argumentul reprezentanţilor. Libertatea de acţiune extinsă atât de mult ar putea duce la rezultate incompatibile cu scopul şi obiectul Convenţiei. în îndeplinirea funcţiilor lor de apărători ai interesului public. să menţină sau să stabilească o distincţie între diferite categorii de infracţiuni definite de legislaţia internă şi să hotărască linia de demarcaţie dintre acestea. infracţiunea comisă de dl Öztürk nu este examinată ca o infracţiune penală (Straftat) dar ca o „contravenţie administrativă” (Ordnungswidrigkeit). de semnificaţia tradiţională a termenilor articolului dat şi de legile în vigoare în statele contractante.. § 82). Astfel. p. mutatis mutandis. hotărârea precitată în cauza Engel şi alţii. care sunt numeroase. reafirmând „autonomia” noţiunii de „penal” aşa cum este conceput de articolul 6. mutatis mutandis. 48. Curtea se va baza pe criteriile adoptate în hotărârea precitată în cauza Engel şi în alte hotărâri (ibidem. În hotărârea sa pronunţată la 8 iunie 1976. ceea ce nu înseamnă că clasificarea făcută de către state este decisivă pentru scopurile Convenţiei. 50. Guvernul a insistat destul de corect asupra acestui punct. 33. ibidem. în final. p. Convenţia permite statelor. de asemenea. § 80) şi necesităţile unei administrări adecvate a justiţiei. ceea ce Curtea trebuie să stabilească este dacă „infracţiunea administrativă” comisă de către reclamant era o infracţiune „penală” în sensul acestui articol. 22. Cu toate acestea.ÖZTÜRK contra GERMANIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ p. nr. 30 § 56) – evidenţiază în mod clar că termenul „accusation” („charge”) utilizat în varianta franceză a articolului 6 § 3 (e) viza o „infracţiune penală/criminal offence” (a se vedea. organul legislativ poate fi capabil să respecte interesele individului (a se vedea. relevante în cauza în litigiu. Curtea a specificat cu precauţie că se limita la sfera serviciului militar (Seria A nr. În acest scop. 49.

Deşi Curtea acceptă argumentele guvernului. din contra. 167 . procedura prevăzută de legea din 1968/1975 se deosebeşte în mai multe privinţe de procedura penală. Ele nu s-au încadrat în câmpul dreptului penal. organul legislativ german a introdus o procedură simplificată a urmăririi şi sancţionării derulată în faţa autorităţilor administrative în cazul introducerii unui recurs ulterior la tribunal. societatea lupta să-şi protejeze fundamentul. aplicabilă prin analogie. De asemenea. dar al articolului 17 din Ordnungswidrigkeitengesetz şi al articolului 24 paragraful 2 din legea privind circulaţia rutieră (a se vedea paragraful 11). examinată de asemenea în raport cu natura sancţiunii corespunzătoare – reprezintă un factor de apreciere al unei ponderi mai mari. În primul rând. transferând „infracţiunile administrative” din dreptul penal. Pe de altă parte.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 51. 52. faptele invocate împotriva dlui Öztürk – încălcarea articolului 1 § 2 din regulamentul relativ la circulaţia rutieră – au constituit o „infracţiune administrativă” (articolul 49 § 1. în principiu. 27. Argumentele guvernului pot fi rezumate după cum urmează. În orice caz. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. lucrările preparatoare a legii din 1968/1975 evidenţiază în mod clar că infracţiunile în litigiu au fost transferate din sfera dreptului penal graţie acestei legi (a se vedea Deutscher Bundestag. nu mai aparţine dreptului penal. În mod general şi în orice caz în speţă. vol. legislaţia privind Ordnungswidrigkeit avea ca scop menţinerea ordinii publice. Prin intermediul dreptului penal. în realitate. Cu toate că legislaţia de ordin general privind procedura penală era. printre altele. precum şi drepturile şi interesele esenţiale pentru viaţa comunităţii. hotărârea din 16 iulie 1969 adoptată de Curtea Constituţională. 18-36). 1 din acelaşi regulament).şi a dlui Öztürk. În opinia Comisiei – cu excepţia a cinci dintre membrii săi. infracţiunea comisă de cel din urmă avea caracter penal. Cel de-al doilea criteriu precitat – natura infracţiunii. infracţiunea în litigiu făcea parte din contravenţiile de importanţă minoră – numărând în fiecare an aproximativ cinci milioane – care au fost incluse într-o categorie de ordin destul de diferit de cea a infracţiunilor penale. în special acolo unde există o legătură mai strânsă între o infracţiune penală şi o „infracţiune administrativă” (a se vedea paragraful 20). indicaţiile furnizate de dreptul intern al statului respondent au o valoare relativă. în special la faza sa judiciară. Direfenţa între infracţiunile „administrative” şi cele penale se manifestă atât în domeniul procedural cât şi în domeniul sancţiunilor şi al altor consecinţe. Pentru guvern. potrivit argumentului guvernului. Druckache V/1269 şi. comiterea unei „infracţiuni administrative” nu implica un caracter ethic nedemn încât autorul ei să merite o judecată defavorabilă (Unwerturteil) caracteristică pentru sancţiunea penală (Strafe). Curtea a ţinut cont şi de faptul că dispoziţiile dreptului comun care reglementează procedura penală se aplică prin analogie la procedura „administrativă” (a se vedea paragraful 21). Deşi doctrina germană nu pare a fi unanimă la considerarea faptului că legislaţia privind „infracţiunile administrative”. ea nu neglijează faptul că nu există o divizare absolută între dreptul german penal şi cel cu privire la „contravenţiile administrative”. Legislaţia din 1968/1975 marchează un pas important în procesul de „decriminalizare” a infracţiunilor minore în Republica Federală Germană. În dreptul german. nr. p.

considerată ilegală şi reprobabilă. 53. În timp ce ultima sancţiune pare a fi mai puţin oneroasă în anumite aspecte decât Geldstrafen. o astfel de infracţiune. urmărirea a Ordnungswidrigkeit se încadra în puterea discreţionară a autorităţilor competente şi legea din 1968/1975 a limitat în mare măsură posibilităţile restrângerii libertăţii personale a unui individ la etapa anchetei preliminare (a se vedea paragrafele 21. de obicei. Ea este o regulă care nu se adresează unui grup cu statut special – în maniera. în anumite circumstanţe. spre exemplu. o „contravenţie administrativă” nu se înregistra în casierul judiciar dar.a se vedea paragraful 17). care nu va mai purta răspundere pentru actul comis în plan penal şi care ar putea chiar evita toate procedurile judiciare. dar de asemenea interesul în funcţionarea eficientă a instanţelor de judecată. Privarea de libertate nu este o alternativă (Ersatzfreiheitsstrafe) pentru ultimul tip de amenzi. Ea recunoaşte că legislaţia în litigiu marchează o etapă importantă în istoria reformei dreptului penal german şi că inovaţiile introduse în 1968/1975 constituie mai mult decât o simplă schimbare a terminologiei. urmăreşte scopul de a pedepsi şi de a intimida. Mai mult decât atât. să exercite un efect de intimidare şi. 22 şi 24). Într-adevăr. la fel nici privarea coercitivă (Erzwingungshaft) nu poate fi dispusă decât dacă persoana vizată nu a achitat suma necesară fără a fi demonstrată incapacitatea lui financiară (a se vedea paragraful 33). a dreptului disciplinar-. Astfel. schimbările provocate de legislaţia din 1968/1975 vizează în mod fundamental procedura şi varietatea sancţiunilor. infracţiunea comisă de reclamant continuă să fie clasificată ca parte a dreptului penal în marea majoritate a statelor contractante. Mai mult decât atât. Puţin contează dacă prevederea legală încălcată de către reclamant are ca scop protecţia drepturilor şi intereselor altora sau numai respectarea exigenţelor circulaţiei rutiere. Aceste două 168 . constând din amenzi şi măsuri care privează persoana de libertate. ea a reţinut caracterul punitiv. În al doilea rând. în principiu. ca şi în Republica Federală Germană până la intrarea în vigoare a legislaţiei din 1968/1975 în aceste state. infracţiunile care-şi expun autorul la sancţiuni care sunt menite.ÖZTÜRK contra GERMANIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Spre exemplu. numai în registrul central de circulaţie (a se vedea paragraful 39). dar tuturor cetăţenilor în capacitatea lor de utilizatori de drumuri. este pedepsită prin sancţiuni penale. Curtea subliniază în primul rând că. Suplimentar. Curtea nu subestimează temeinicia acestui argument. printre altele. Preeminenţa dreptului încălcată de către reclamant nu a suferit nici o schimbare de conţinut. amenda penală (Geldstrafe) şi privarea de libertate au fost înlocuite de către legislativ cu o simplă amenda „administrativă” (Geldbusse. ea prescrie un conportament anumit şi supune cerinţa care rezultă unei sancţiuni punitive. reformele realizate în 1968/1975 reflectă interesul de a „decriminaliza” infracţiunile minore nu numai spre beneficiul individului. fapt acceptat de guvern. de sarcina de a examina marea majoritate a infracţiunilor. prin urmare scutite. prin urmare limitate la Gelbussen. care este caracteristica distinctivă de sancţiunile penale. conform semnificaţiei tradiţionale a termenilor. sancţiunea. Cu toate acestea.

primul alineat). Republica Federală nu privează infractorii prezumaţi de Ordnungswidrigkeit de acest drept din moment ce le conferă facultatea – de care reclamantul s-a folosit – de a ataca în tribunal decizia administrativă. În continuare. nu este necesar de a o examina în lumina ultimului criteriu precitat (paragraful 50). natura penală a infracţiunii în litigiu. 169 . Faptul că ea era în mod evident o infracţiune minoră care nu putea prejudicia grav reputaţia autorului nu o scoate din domeniul articolului 6. De asemenea. „în unele cazuri. un stat contractant poate avea motive solide de a scuti tribunalele de datoria de a le urmări şi sancţiona. p. În continuare. 13. în sensul articolului 6. Van Leuven şi De Meyere. ca şi Republica Federală la momentul deschiderii spre semnare a Convenţiei. 25. între crime. permiterea statelor de a transfera din câmpul de aplicare al articolului 6 o categorie de infracţiuni numai pentru motivul de a fi mai legere ar contraveni obiectului şi scopului acestui articol. Prin urmare. cu toate că le califică ca infracţiuni penale. hotărârea din 10 decembrie 1982 în cauza Foti şi alţii. Lipsa relativă a gravităţii penale (a se vedea paragraful 18) nu poate priva o infracţiune de caracterul său penal inerent. p. articolul 6 §3 (e) era aplicabil în cauza în litigiu. La acest punct. în sensul articolului 6 din Convenţie. deşi. este suficient pentru a demonstra. Deoarece contravenţia comisă de dl Öztürk era penală în sensul articolului 6 din Convenţie. în special în sfera circulaţiei rutiere. ea poate lua forma altor măsuri care implică o astfel de învinuire şi care este pasibilă de a afecta în mod substanţial situaţia suspectului” (a se vedea. reclamantul a fost „acuzat” cel târziu la începutul lunii aprilie 1978 când decizia autorităţilor administrative din Heilbronn i-a fost comunicată (a se vedea paragraful 11). implică în mod necesar un anumit grad de gravitate. un număr de state contractante continuă să facă distincţie. poate fi definită în general ca „notificarea oficială a unui individ de către o autoritate competentă că acesta a comis o infracţiune penală”. care garantează „ acuzaţiilor” dreptul la judecată şi la un proces echitabil. În cauza în litigiu. § 52 şi hotărârea din aceeaşi dată în cauza Corigliano. p. Mai mult decât atât. în sensul Convenţiei. 56. 23. Nimic nu sugerează că infracţiunea penală. § 49 şi hotărârea din 23 iunie 1981 în cauza Le Compte. 18. Seria A nr. dat fiind că persoana vizată are dreptul să atace orice decizie adoptată împotriva sa în faţa unui tribunal care oferă garanţiile articolului 6 (a se vedea. delicte şi contravenţii. guvernul a considerat că reclamantul nu avea statutul de persoană „acuzată de comiterea unei infracţiuni penale” deoarece legea din 1968/1975 nu prevede nici o „Beschuldigung” (acuzaţie) şi nu utilizează termenii „Angeschuldigter” (persoană acuzată) sau „Angeklagter” (acuzat). p. caracterul general al regulii şi scopul sancţiunii. Curtea ar face referinţă la jurisprudenţa sa constantă declarând că „acuzaţia”. § 34). 55.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ finalităţi nu se exclud reciproc. 43. Conferirea puterii urmărire şi sancţionare a infracţiunilor minore autorităţilor administrative nu este în acord cu Convenţia. În această privinţă. 56. Seria A nr. având caracter de intimidare şi punitiv. 57. Ţinând cont de numărul mare de infracţiuni minore. în special. 54. Seria A nr. 35. mutatis mutandis. hotărârea precitată în cauza Deweer. Seria A nr. Curtea ar dori să sublinieze că din aceasta nu rezultă faptul că principiul sistemului adoptat în materie de către legislaţia germană este pus în dezbatere.

Pe baza hotărârii precitate. 19 § 46) III. dar şi-a concentrat argumentele asupra problemei aplicării articolului 6 § 3 (e). 2. 58. în unanimitate. Invocând hotărârea precitată din 28 noiembrie 1978 în cauza Luedicke. fără a-i reclama ulterior achitarea cheltuielilor cauzate de astfel de asistenţă” (Seria A nr. Belkacem şi Koç (a se vedea paragrafele 15 şi 35). dreptul de a beneficia de asistenţa gratuită a unui interpret. Susţine. fără a discuta maniera în care Curtea a interpretat această dispoziţie în 1978. rambursarea cheltuielilor de traducere în sumă de 63.ÖZTÜRK contra GERMANIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ II. Curtea consideră că întrebarea încă nu este gata pentru decizie şi. La audierea din 25 mai 1983. CU PRIVIRE LA RESPECTAREA ARTICOLULUI 6 § 3 (e) 57. Agentul guvernamental nu s-a simţit obligat să se pronunţe imediat asupra acestei revendicări. că articolul 6 paragraful 3(e) din Convenţie se aplica în speţă. Curtea constată că decizia reclamată a tribunalului districtului Heilbronn a încălcat prevederile Convenţiei: ”dreptul protejat de articolul 6 § 3 (e) comportă pentru fiecare persoană care nu vorbeşte sau cunoaşte limba folosită la audiere. CURTEA 1. cu treisprezece voturi contra cinci. Susţine. p. cu o simplă procedură scrisă. Guvernul a susţinut că articolul în litigiu nu a fost încălcat. PENTRU ACESTE CONSIDERENTE. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 50 59. el a subliniat că ar fi de acord. Susţine. fixarea cuantumului acestor cheltuieli a fost lăsată la discreţia Curţii. Curtea deleghiază preşedintelui său puterea de a fixa procedura ulterioară. avocatul reclamantului a solicitat. reclamantul a estimat decizia prin care tribunalului cantomnului Heilbronn i-a impus să suporte cheltuielile cauzate de recurgerea la serviciile unui interpret la audierea din 3 august 1978 ca fiind contrară dispoziţiilor articolului 6 § 3 (e). 3. Comisia s-a subscris acestei opinii. că întrebarea aplicării articolului 50 nu este gata pentru decizie. 170 . în caz de necesitate. cu douăsprezece voturi contra şase.90 DM şi a cheltuielilor de reprezentare suportate în faţa instituţiilor Convenţiei. prin urmare. 60. (a) rezervă ansamblul întrebării. cu titlu de satisfacţie echitabilă. că articolul citat a fost încălcat. respectiv. trebuie să fie rezervată (regula 50 § 3). 29. (b) deleghează Preşedintelui Curţii puterea de a fixa procedura ulterioară.

Când a apărut în faţa 171 . Pinheiro Farinha. preşedinte Marc-André Eissen. Opiniile separate ale următorilor judecători sunt anexate la prezenta hotărâre în conformitate cu articolul 51 § 2 din Regulamentul Curţii. dosarul fiind trimis în prealabil parchetului care şi-a asumat funcţia de autoritate de urmărire. Semnat: Gérard Wiarda. Bindschedler-Robert.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Redactată în limbile engleză şi franceză. Se pare că aceasta nu era posibil în sistemul vechi. opinia dlui Thór Vilhjálmsson. În cazul în care aceste schimbări se vor dovedi a fi limitate. varianta franceză fiind autentică. precum şi multe alte infracţiuni minore. opinia dnei D. Aceasta a rezultat în deferirea cauzei tribunalului de district (Amtsgericht). incălcările regulilor de circulaţie rutieră comise de către dl Öuztürk ar fi fost tratate ca o infracţiune penală în Republica Federală Germană înainte de promulgarea legii privind infracţiunile administrative („legea din 1968/1975) care a „decriminalizat” această infracţiune. Bernhardt. Strasbourg. Sunt de opinia că este necesar de a examina amploarea schimbărilor introduse prin legea din 1968/1975. Liesch. opinia dlui F. opinia dlui L. 21 februarie 1984. grefier OPINIA DIZIDENTĂ A JUDECĂTORULUI THÓR VILHJÁLMSSON După cum a explicat majoritatea Curţii. opinia dlui J. aceasta ar sprijini concluzia că reclamantul putea pretinde la protecţia dreptului garantat de articolul 6 paragraful 3(e) din Convenţie. opinia dlui R. Amenda (Geldusse) fusese impusă reclamantului de către o autoritate administrativă (Landratsamt). Matscher. apoi pronunţată în şedinţă publică la Palatul Drepturilor Omului. Reclamantul a introdus un fel de recurs sau obiecţie (Einspruch).

respectiv. dar de asemenea şi ca având un caracter diferit. acest articol nu a fost încălcat. nu pot fi de acord cu analiza Curţii a naturii infracţiunii: elementele luate în consideraţie . Curtea se privează de posibilitatea de a accepta însăşi conceptul de decriminalizare. cu alte cuvinte. Curtea subestimează semnificaţia adevărată a procesului de decriminalizare operată de legislaţia germană când. Evaluarea globală a argumentelor relevante m-a condus la concluzia că articolul 6 paragraful 3(e) din Convenţie nu este aplicabil în acest caz şi că.„caracterul general al normei” şi „scopul sancţiunii. În ceea ce priveşte cele din urmă. Curtea trebuie să „se asigure că caracterul disciplinar . el trebuie comparat cu alte argumente. Cu toate acestea. De fapt. OPINIA DIZIDENTĂ A JUDECĂTORULUI BINDSCHEDLER–ROBERT (Traducere) În cauza în litgiu Curtea a recunoscut în mod corect că principiile identificate în cauza Engel (Seria A nr. După cum se poate observa.în cauza în litigiu caracterul “administrativ”. reclamantul era asistat de un interpret. Pe de altă parte. Această opinie este reflectată în votul meu. dacă nu teoretic. În acest fel. Normele procedurale aplicate de către tribunal erau în esenţă similare cu cele în vigoare în sistemul vechi. parchetul şi tribunalul de district. să se asigure că clasificarea infracţiunilor de către stat în categoria ”administrative” în loc de penale nu contravine articolului 6. ele erau norme de procedură penală aplicate prin analogie. În opinia mea. dar mai curând similar cu cel vechi în ceea ce priveşte cauzele penale. observaţiile precedente indică că regimul juridic al infracţiunilor minore în sensul legii din 1968/1975 nu este un sistem de procedură complet nou. când cauza ar fi fost clasificată ca fiind penală. respectiv o simplă schimbare a denumirilor.pot fi considerate ca fiind nu numai mai legere decât sancţiunile dreptului penal. 172 . adoptă poziţia că la mijloc este doar o simplă schimbare a clasificării juridice. în special sancţiunile– deoarece acest aspect este legat de cel al naturii infracţiunii . O examinare a diferitor dispoziţii a statutelor germane relevante reflectă o schimbare radicală în condiţiile care reglementează urmărirea şi condamnarea relativ la Ordnungswidrigkeiten. mă refer la opinia dizidentă a judecătorului Bernhardt cu care în esenţă sunt de acord. erau instituţiile care dispuneau de competenţă în vechiul sistem.nu violează în mod inadecvat caracterul penal”. 22) privind infracţiunile disciplinare erau de asemenea aplicabile la infracţiunile „administrative” . deşi formal vorbind. Mai mult decât atât. Acest fapt constituie în sine un argument de o anumită pondere în favoarea aplicării articolului 6 paragraful 3(e) din Convenţie în cazul în litigiu şi a încălcării acestei dispoziţii. de fapt. ambele instituţii care au examinat cauza reclamantului. fiind atât de intimidate cât şi punitiv” – sunt prea generale în esenţă.ÖZTÜRK contra GERMANIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ tribunalului de district.

şi anume sistemul juridic naţional. natura infracţiunii şi gradul de gravitate a pedepsei. operarea clauzelor fundamentale ale articolelor 6 şi 7 ar fi subordonată voinţei lor suverane. chiar şi fără a se referi la articolele 17 şi 18. dimpotrivă. Pe baza acestui principiu care stabileşte autonomia conceptului de „penal”. „Dacă statele contractante ar putea clasifica la libera lor alegere un delict ca fiind disciplinar. care nu implică condamnarea morală caracteristică infracţiunilor penale: acest adevăr se amplifică prin accea că în circumstanţele prezente este evident că decriminalizarea sau depenalizarea a astfel de infracţiuni este în interesul atât a individului cât şi a funcţionării generale a justiţiei. a înlăturat în mod intenţionat anumite acte din 173 . În continuare. şi nu penal. articolul 6 nu se aplică. în acelaţi timp. jurisdicţia de a se convinge că aspectul disciplinar nu este în mod impropriu extins asupra penalului” (Hotărârea în cauza Engel. urmărind scopul de a unamiza dreptul penal. 22. OPINIA DIZIDENTĂ A JUDECĂTORULUI LIESCH 1. Astfel.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Prin urmare. sinuciderea sau cel puţin tentativa de sinucidere. adulterul soţului. paragraful 81). Seria A nr. 34. consider rezonabil că garanţiile extrem de detaliate conferite de articolul 6 nu erau menite să fie aplicate la infracţiunile minore. sau ar putea urmări în justiţie autorul unui delict „mixt” la nivel disciplinar mai curând decât la nivel penal. Dimpotrivă. 6. legislativul. stimulate de interesul societăţii. pare a fi necesar de a examina întrebarea interesului societăţii sau necesitatea intimidării. 2. Suplimentar la aceşti factori. anumite acte sunt pedepsite de dreptul penal chiar dacă sunt considerate imorale în mod neînsemnat sau nu sunt imorale. Curtea are. incestul. nu constituie obiectul aplicării dreptului penal. spre folosul societăţii. p. balsfemia şi prostituarea. 4. respectiv. ea poate sancţiona anumite acte cu caracter imoral dubios. Din moment ce nedreptatea sau imoralitatea unui act şi interesul societăţii de a-l sancţiona sunt două condiţii esenţiale pentru constituirea unui delict penal. Prin urmare. 5. în conformitate cu articolul 6. de obicei.O infracţiune poate fi definită ca un act sau omitere prevăzută de lege şi sancţionată de lege pentru că este în contradicţie cu justiţia şi. Libertatea de acţiune extinsă atât de mult ar putea duce la rezultate incompatibile cu scopul şi obiectul Convenţiei. se subînţelege că legislativul nu trebuie să prescrie pedepse pentru anumite acte extrem de imorale datorită lipsei oricărui beneficiu pentru societate în urma sancţionării lor sau că. consider că nu este nimic inadecvat în calificarea Ordnungswidrigkeiten ca fiind separate de domeniul penal şi. Prin legea din 2 ianuarie 1975 privind Ordnungswidrigkeiten. Curtea a precizat criteriile pentru circumscrierea conceptului de „penal”. 3.

cu alte cuvinte o măsură care sancţionează un act penal. sancţiunea nu constituie în mod necesar un mijloc de protejare a sistemului valorilor fundamentale în societatea democratică. Este adevărat că sub forma de procedură „penală” însoţită de garanţii pertinente împotriva arbitrarului. Dreptul de urmărire nu-i aparţine parchetului dar administraţiei care acţionează în conformitate cu principiul urmăririi disciplinare. hotărârea Curţii pare a reflecta dorinţa de a include cu orice preţ „infracţiunea” în categoria „infracţiunilor penale”. interpretată într-un sens restrâns. Departe de a acţiona doar din propria voinţă. pare a fi disproporţionat şi lipsit de necesitate. urmărind scopul de a pune în aplicare garanţiile procedurale ale Convenţiei.în sensul limitat al termenului . Această măsură nu este un substituient obligatoriu al unei amenzi neachitate. sunt prevăzute în Convenţie. în sensul Convenţiei. Aceasta s-a datorat faptului că excesul de sancţiuni penale. Prin urmare. Astfel. 41 şi 81 din lege). 9.putea să reducă efectul coercitiv al măsurii. neînsoţită de privarea de libertate şi comparată cu un simplu avertisment. nu se încadrează. „infracţiunile administrative” (Ordnungswidrigkeit). Pe scurt. ea are doar un caracter coercitiv fără vreun efect reprobator sau umilitor. nu se aplică în dreptul penal german (articolul 47 din lege). continuă să nu constituie parte a sancţiunilor prevăzute pentru infracţiunile minore în legislaţia în vigoare în unele state contractante. 7. organul legislativ german a delimitat clar limitele pedepsei prin decriminalizarea acestor tipuri de comportament antisocial sau anormal. de a invoca conceptul de „drept penal” în privinţa unui apel la ordine care nu este considerat de către individ a fi o măsură care afectează libertatea lui. Ordnungswidrigkeiten poate fi considerată ca fiind marginalizată sau chiar complet exclusă din câmpul de aplicare al articolului 6 din Convenţie. în anumite aspecte fundamentale. sancţiunea cunoscută ca Geldbusse nu mai este înscrisă în casierul judiciar. Privarea de libertate în cazul neachitării unei amenzi „penale” nu este executată în conformitate cu regulile dreptului comun. 174 . 11. În pofida particularităţilor semnificative ale acestei instituţii legale. în câmpul de aplicare al dreptului penal. Gravitatea „infracţiunii” este nesemnificativă. 8. 40. Ţinând cont de natura reacţiilor sociale. în mod normal. organul legislativ german a ţinut cont de marja de apreciere şi gradul de necesitate ataşat restricţiilor care. în principiu. un principiu care. Prin urmare. 10. conştiinţa şi identitatea în oricare din atribuţiile sale fundamentale. sancţiunea (Geldbusse). ea îşi pierde efectul stigmatic şi nu cauzează respingerea socială. Agravarea sancţiunilor în dreptul comun în cazuri de recidivism nu este prevăzută.ÖZTÜRK contra GERMANIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ câmpul său de aplicare privindu-le astfel de calitatea de infracţiuni penale (a se vedea articolele 21. Departe de a avea un caracter de pedeapsă în sensul penal.

utilizând argumentele Curţii „preeminenţa dreptului încălcată .Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Faptul că statul respondent oferă „fiecărei persoane acuzate de comiterea unei infracţiuni penale” dreptul la un proces echitabil în faţa unui tribunal nu trebuie să fie considerat de a indica că Ordnungswidrigkeiten se încadrează în câmpul dreptului penal. garanţia conferită de Convenţie. care are ca scop aplicarea tipurilor de tratament care nu sunt acoperite de dreptul penal şi nu se încadrează în câmpul de aplicare al Convenţiei. Această motivare este în special validă în cazul când instanţa naţională. Respectiv.nu (suferă) nici o schimbare a conţinutului. în principiu. care. 175 . Oricum.. suspendează pronunţarea sentinţei. Prin urmare. 13. Dreptul unei persoane. unii consideră că munca în folosul comunităţii este mai curând o rambursare parţială a datoriei autorului infracţiunii societăţii decât o sancţiune. În acest caz. poate apărea întrebarea dacă. lipseşte. În unele state membre. este un act de solidaritate util pentru alţii şi este destul de diferit de o sancţiune tradiţională a dreptului penal. munca. Prin urmare. în lumina factorilor sociologici. în anumite state membre. 14. indispensabile persoanelor pentru a duce un mod de viaţă optim. nu există un astfel de dezechilibru. restabileşte contexul original fără a evita controlul Curţii (hotărârea în cauza Engel). În cauza în litigiu. nici una din aceste alternative nu implică. sistemul de protejare a libertăţilor fundamentale este justificat numai dacă apare o relaţie inechitabilă între titularul libertăţii fundamentale şi autorităţile publice care necesită. în opinia mea. Chiar dacă. aceste măsuri alternative presupun adeseori decizia de a nu institui proceduri penale sau judiciare oficiale.. Spre exemplu. astfel de proceduri similare cu cea de discalificarea infracţiunilor cu scopul de a le scuti de stigmatul de condamnare sau de dejudicare a anumitor părţi ale dreptului penal. Caracteristicile judiciare ale dreptului penal nu derivă din posibilitatea de a introduce un recurs la un tribunal. ea prescrie un anumit comportament şi supune cerinţa care rezultă unei sancţiuni cu caracter punitiv” (paragraful 53). sentinţele sunt oarecum substituite cu o măsură alternativă. articolul 6 din Convenţie trebuie respectat. în general. păstrând substanţa Convenţiei. infractorul poate fi constrâns să se corijeze... o tendinţă de umanizare a dreptului penal. Ultima remarcă. aparţin unei politici penale comune. Care trebuie să fie soluţia în cazul în care un stat membru recurge la o formă de procedură care rezultă în impunerea unei sancţiuni materiale infractorului în afara unui tribunal? Fără îndoială. discalificarea infracţiunilor reflectă. pedeapsa. chiar şi dacă se bazează pe o normă juridică. Unul din criteriile evidenţiate. 12. în relaţie cu cauza în litigiu. condamnare penală. nu este în mod necesar un constituient al libertăţilor fundamentale. acest tip de „sancţiune” păstrează caracterul punitiv (paragraful 53 din hotărâre) şi poate fi inclus în conceptul de „infracţiune penală”.

tribunalelor ordinare. printre altele. Este cert faptul că interpretarea autonomă este o metodă optimă pentru convenţiile multilaterale şi. sunt examinate de tribunale.ÖZTÜRK contra GERMANIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 15. De fapt. fapt care este relevant şi pentru legislaţia austriacă (Verwaltungsstraftaten). pe rezultatele unei analize a legislaţiei respective a statelor contractante (a se vedea paragraful 50 in fine). optând în schimb pentru o abordare mai materială. în principiu. Cu toate acestea. OPINIA DIZIDENTĂ A JUDECĂTORULUI MATSCHER (Traducere) A. ei tot mai mult se orientau spre o interpretare autonomă a acestor concepte. instituţiile Convenţiei au depăşit conceptele formale de „drepturi civile” şi „acuzaţii în materie penală”. care pentru motivul importanţei lor pentru indivizi şi societate. la redactarea articolului 6. aşa cum este Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. consider că statul respondent. Interpretarea autonomă 1. După o perioadă iniţială de ezitare. legislaţia franceză şi cea olandeză (şi posibil sistemele juridice ale altor state europene) se dezvoltă în aceeaşi direcţie. instrumentele cu caracter normativ. În acelaşi timp. în baza concepţiilor care predominau în epoca de atunci.infracţiunile „administrative” (Ordnungswidrigkeiten) nu se încadrează în mod clar în câmpul dreptului penal. 2. Nu cred că autorii Convenţiei au prevăzut. garanţiile procedurale incluse în articolul 6 din Convenţie sunt cele care se aplică în cazurile. recurgând la procedura de amenzi „administrative” nu a încălcat dispoziţiile articolului 6 din Convenţie. Spre exemplu.la o interpretare comună a conceptelor inserate în text. se încadrau în câmpul „dreptului civil . Aceste probleme vizează „valoarea” care trebuie atribuită legislaşiei statului în litigiu şi sistemelor juridice ale altor state contractante în efortul lor de a ajunge. Oricum. Mai mult decât atât. în special. se pare că ei se gândeau numai la chestiunile care. În opinia mea. problemele de interpretare cauzate de această dispoziţie şi schimbările suferite pe parcursul deceniilor. Pentru aceste motive. interpretarea autonomă ar implica studii comparative mai detaliate decât cele efectuate până în prezent de către instituţiile Convenţiei (am menţionat pe scurt problema metodologi176 .sau privat şi a dreptului „penal” şi competenţa era atribuită. când utilizau sintagma „ judecarea asupra încălcării drepturilor şi obligaţiunilor civile sau a acuzaţiei în materie penală îndreptate împotriva sa”. prezenta hotărâre pare a se baza la interpretarea conceptului de „infracţiune penală” (în care caută să includă în dreptul german infracţiunile „administrative”). utilizarea acestei metode de interpretare cauzează probleme de hermeneutică juridică care sunt cu mult mai complexe decât se poate presupune. o examinare minuţioasă a dreptului comparativ ar demonstra că în prezent nu există un „numitor comun” în sensul examinat de hotărâre: în dreptul Republicii Federale Germane – statul vizat . ţinând cont de obiectul şi scopul Convenţiei.

toate aceste criterii se aplică în egală măsură infracţiunilor împotriva derulării adecvate a audierilor judiciare şi sancţiunilor pe care le comportă în conformitate cu normele procedurii. prin urmare nu am nimic de adăugat la acest subiect. a se vedea de asemenea Schlosser în Praxis des Internationalen Privat – und Verfahrensrechts 1981. Dezacordul meu vizează în special modalitatea în care hotărârea evaluează cel de-al doilea criteriu şi faptul că cel de-al treilea nu a fost examinat (o omitere care este coerentă structurii generale ale hotărârii). pentru a se depărta de calificarea formală atribuită unei instituţii în legislaţia unui stat dat şi pentru a analiza natura sa reală. al unei sancţiuni (caracterul ei punitiv) şi al preeminenţei dreptului (ea prescrie un comportament anumit şi impune o sancţiune punitivă. Respectiv. mă întreb dacă scopul şi obiectul Convenţiei. aceasta fiind unica condiţie în baza căreia acest caz poate fi în mod legitim descris ca „penal” în termenii „obiectului şi scopului Convenţiei”. cu regret. Bazându-se pe hotărârea în cauza Elgel. Aprob această abordare. Chiar şi în caz de necesitate. p. B. 2. aceste argumente sunt insuficiente pentru a justifica calificarea unei infracţiuni. Din nou. prezenta hotărâre evidenţiază trei criterii pentru a determina dacă o infracţiune este acoperită de dreptul penal: sistemul juridic al statului vizat. 46. p. am anumite dubii în ceea ce priveşte temeinicia unor argumente utilizate în prezenta hotărâre (a se vedea paragraful 53) pentru a explica caracterul penal al unei infracţiuni (efectul de intimidare al sancţiunii pe care îl comportă). care constituie baza interpretării autonome. pentru a ajunge la o calificare autonomă a conceptului într-o convenţie internaţională. Conceptul de acuzaţie în materie penală şi infracţiuni „penale” 1.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ că a interpretării autonome în opinia separată cu privire la hotărârea în cauza Köning. suplimentar. nu pot fi totalmente de acord cu evaluarea a acestor criterii făcută de către Curte. hotărârea nu furnizează argumente convingătoare în sprijinul concluziilor adoptate. ea este adresată publicului larg). pare a fi clar că astfel de infracţiuni nu au un caracter penal în sensul articolului 6 din Convenţie (a se vedea de asemenea Europäische Grundrechte-Zeitschrift 1982. 159). impune respectarea garanţiilor procedurale instituite de articolul 6 § 3 (e) în cazuri similare cu cel în litigiu (celelalte garanţii ale articolului 6 nu sunt în litigiu). natura infracţiunii şi gravitatea sancţiunii pe care o comportă. Cu toate acestea. a unei sancţiuni sau a preeminenţei dreptului ca fiind penale în sensul articolului 6. dar. Astfel. acest 177 . Evaluarea unei instituţii juridice pe baza „naturii” acesteia şi „semnificaţiei tradiţionale a termenilor” utilizaţi pentru descrierea ei (cu toate că ultimul criteriu este examinat în articolul 31 din Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor ca una din indicaţiile primare pentru a stabili sensul unei expresii echivoce într-un tratat internaţional) este de obicei o chestiune extrem de delicată. p. 154). Seria A nr. 22. De asemenea. Aplicarea primului criteriu nu a fost contestată în faţa instituţiilor Convenţiei. Oricum.

În cazul infracţiunilor în materie de circulaţie rutieră. nu este obligată să achite amenda şi nu este plasată sub arest în caz contrar. astfel. nu reuşeşte să aprecieze corect întinderea ei. în măsura în care o ia în consideraţie. Sancţiunile sunt de asemenea diferite în mod fundamental. trebuie să se ţină cont de un alt aspect: în timp ce perioada de limitare pentru infracţiunile penale variază de la 3 la 30 ani. măsurile de anchetare sunt de asemenea limitate – spre exemplu. în cazul în care poate dovedi incapacitatea sa financiară. în cazul de faţă dreptul administrativ. o amendă de avertisment (Verwarnungsgeld) şi o amendă administrativă (Geldbusse). Nu este momentul oportun pentru o descriere detaliată a acestui fenomen. ea variază de la 6 luni la 3 ani. Oricum. de asemenea. De fapt. Este un 178 . precum şi circumstanţele de ordin economic şi social. o măsură care poate. decriminalizarea corespunde unei tendinţe extrem de răspândite în sistemele juridice europene. Nu se poate pretinde că comentariile de mai sus se referă numai la diferenţele „cantitative” în efectele juridice ale infracţiunilor penale şi „administrative”. Este exclusă privarea de libertate. 645 şi următoarele). iar o astfel de explicaţie nu este necesară pentru a justifica opinia dizidentă. infracţiunile „administrative” nu presupun o sancţiune mai severă în caz de recidivă. să conchidem că însăşi natura infracţiunii s-a schimbat. constitui o sancţiune. anumite infracţiuni comparativ minore. o infracţiune „administrativă” nu mai poartă vina proprie crimelor. ele pot fi diferite de restricţiile libertăţii unei persoane aplicate în procedura penală (atât arestul preventiv cât şi detenţia preventivă sau interceptarea comunicărilor nu poate fi dispusă). există un pericol de a ajunge la o calificare abstractă care poate fi valabilă din punct de vedere filozofic. legislaţia germană – şi. Ultima sancţiune de asemenea diferă de amenda penală (Geldstrafe) prin accea că persoana vizată. în practică. decizia tribunalului nu este inscrisă în cazierul penal. Aceasta are consecinţe importante care ne obligă. anume în cadrul acestui proces de analizare a naturii adevărate a infracţiunilor „administrative” hotărârea nu ţine cont suficient de legislaşia pertinentă – în exemplul în cauză. care este încurajată de Consiliul Europei. care în prezent sunt destul de comune. Din categoria sancţiunilor posibile fac parte avertismentul (Verwarnung). Cuvântul „ decriminalizare” sau „depenalizare” poate avea diferite semnificaţii. Voi sublinia numai că decriminalizarea presupune nu numai o simplă schimbare a denumirilor. Aici. Aprecierea morală s-a schimbat. p. 2. În continuare. preocuparea primară este de a înlătura o infracţiune din sfera penală şi de a o clasifica în alt domeniu de drept. care vizează o infracţiune în materie de circulaţie rutieră. Schimbările sociale şi noile atitudini. „natura reală” a unei instituţii juridice este condiţionată în primul rând de efectele juridice pe care le cauzează sub aspectul legislaţiei vizate. cu alte cuvinte. aceasta constituind o altă caracteristică a dreptului penal. dar lipsită de o bază juridică. au fost înlăturate din sfera penală şi clasificate în categoria infracţiunilor „administrative”. În acest sens. stimulează statele să reevaluieze elementele constituiente ale unei infracţiuni penale. permisul de conducere poate fi de asemenea suspendat sau retras. în opinia mea. ea a constituit 6 luni (a se vedea studiul bine documentat al Vogler în Europäische Grundrechte-Zeitschrift 1979.ÖZTÜRK contra GERMANIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ proces trebuie să depăşească anumite limite – altfel. ea niciodată nu depăşeşte intervalul de 3 ani pentru infracţiunile „administrative”. în cauza în litigiu. dar nu şi în mod necesar.

Concluzii 1. Observaţiile precedente m-au determinat să concluzionez că infracţiunile rutiere în dreptul german – unicele infracţiuni sub judice în cazul de faţă – rămân în afara domeniului acuzaţiilor penale în sensul articolului 6 din Convenţie. aplicarea complementară prin analogie a anumitor norme procedurale (în acest exemplu. Concluzia diferită la care a ajuns Curtea în hotărâre privind natura infracţiunilor „administrative” reduce relevanţa celui de-al treilea criteriu – gravitatea sancţiunilor comportate. Toate acestea sunt cu mult mai jos de nivelul de gravitate care a determinat Curtea să conchidă că anumite sancţiuni disciplinare impuse în cauza Engel aveau un caracter penal. infracţiunile „administrative” în general şi infracţiunile de circulaţie în special – cele din urmă fiind în litigiu în prezentul caz . ele vizează în special procedura – cu alte cuvinte. Aceste legături.un punct care nu este examinat în mod adecvat în hotărâre când se declară că diferenţele în litigiu se referă în special la chestiunile procedurale şi la varietatea sancţiunilor (a se vedea paragraful 53). Analiza precedentă nu este în nici un fel invalidată de faptul că încă există anumite legături între infracţiunile „administrative şi cele penale. trebuie de subliniat faptul că aici de asemenea există diferenţe majore între sancţiunile penale şi cele administrative (a se vedea paragraful precedent). nu afectează esenţialul. ceea ce este în special adevărat în domeniul juridic. reclamantului i s-a impus o amendă administrativă. multe exemple din dreptul comparativ pot fi citate în sprijinul acestei teze. De fapt. examinând recursul lui.000 DM. ele vizează aspecte formale esenţiale care. Rezumat: diferenţele în concepţiile care definesc infracţiunile penale şi „administrative” în legislaţia germană şi diferenţele relative la efectele lor juridice (de fond şi de procedură) afectează natura lor . Mai mult decât atât. să militeze în favoarea unei concluzii diferite în cauza în litigiu. aplicarea regulilor procedurii penale la infracţiunile „administrative” nu este suficientă pentru a justifica concluziile privind natura juridică a litigiului dat. C. Dacă infracţiunile „administrative” urmează diferite proceduri şi presupun diferite sancţiuni. tribunalul cantonal i-ar fi putut impune o amendă mai mare de 200 DM. nu trebuie să determine modul în care „natura” unei instituţii juridice trebuie să fie calificată. de fapt. fiind descrise în detaliu în hotărâre. în sumă de până la 1. În opinia mea. Oricum. Prin urmare. aceasta se datorează naturii lor care este diferită de cea a infracţiunilor penale. aceste legături nu sunt de genul să radieze diferenţele fundamentale care există în legislaţia germană între infracţiunile „administrative” şi cele penale. după cum subliniază hotărârea. 4. prin intermediul unei interpretări teleologice a dispoziţiei menţionate.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ fapt acceptat că „cantitatea” poate deveni „calitate”. nu cred că dispoziţia generală şi abstractă 179 .trebuie să nu fie considerate drept infracţiuni penale în sensul Convenţiei. În cauza în litigiu obiectul căreia este o infracţiune de circulaţie rutieră. De fapt. teroretic. după cum a declarat în repetate rânduri Curtea. el a fost sancţionat cu o amendă de 60 DM şi nu este puţin probabil ca. nu există motive de politică juridică care ar putea. datorită naturii sale. Respectiv.

În primul rând. Ea îşi are originea în natura incompletă şi deficientă a garanţiilor procedurale incluse în Convenţie. statele vizate urmăresc scopuri totalmente în acord cu dispoziţiile Convenţiei – este de asemenea nefondată. nu pot subscrie lui.. chiar şi a celor grave. OPINIA PARŢIAL DIZIDENTĂ A JUDECĂTORULUI PINHEIRO FARINHA (Traducere) 1. statele ar putea evita garanţiile procedurale prevăzute de Convenţie în cauze penale. dar nu în mod necesar ansamblul garanţiilor prevăzute de articolul 6 în ceea ce priveşte cauzele civile şi penale. Cu toate acestea. Mai mult decât atât. O interpretare excesiv de largă a noţiunilor de „penal” şi”civil” în scopul extinderii garanţiilor incluse în articolul 6 asupra cazurilor pentru care ele nu sunt prevăzute nu mi se pare o soluţie inadecvată. jurisprudenţa inaugurată de hotărârea în cauza Engel furnizează instituţiilor Convenţiei o putere de control suficient de amplă în cazuri adecvate. şi indiferent de resursele acestuia. există o preocupare că anumite garanţii procedurale pot fi de asemenea necesare pentru infracţiunile”administrative” minore. După cum am subliniat în repetate rânduri. este necesar ca în caz de contestaţie introdusă de către persoana vizată.ÖZTÜRK contra GERMANIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ a interpretării libere în cazul unei infracţiuni administrative de importanţă minimă pentru individ. Preocuparea la care m-am referit este mai gravă. cauzele disciplinare) în care individul necesită în mod cert anumite garanţii procedurale. Aici.pronunţată public”. este un drept care merită a fi protejat. Sunt de părerea că statul dispune de puterea de a transfera anumite acte din domeniul penal în cel administrativ. există frica că prin transformarea anumitor infracţiuni.. în al doilea rând. cauza trebuie să fie examinată de un tribunal. este la discreţia statelor europene de a asigura – prin intermediul unui protocol la Convenţie – garanţii procedurale adecvate pentru aceste cazuri de asemenea. situaţia este similară cu cea care predomină în alte domenii (cauzele administrativ-civile. Deşi apreciez ideile care sprijină acest raţionament. la aplicarea articolului 6 la cauzele de acest gen se implică în mod necesar şi dreptul la o „hotărâre. Un raţionament diferit pare a sta la baza acestei hotărâri. Mai mult decât atât. care trebuie garantate de către Convenţie. 2. Această frică – care este mai mult la modă decât reală – procedând la decriminalizarea anumitor infracţiuni. Consider că examinarea adecvată a tuturor consecinţelor aplicării articolului 6 la acest caz evidenţiază în mod clar faptul că hotărârea ne îndepărtează de ceea ce în mod normal este considerat ca fiind „drepturi ale omului şi libertăţi fundamentale. din domeniul penal în cel administrativ. importanţa cărora creşte în prezent în întreaga lume. 180 .

a.de infracţiuni minore. Renunţarea la recursul introdus şi acceptarea amenzii „administrative” elimină chestiunea din câmpul de aplicare al articolului 6 şi pentru acest motiv consider că articolul 6 paragraful 3 (e) din Convenţie nu a fost încălcat. Conform jurisprudenţei constante ale Curţii trei criterii sunt importante în cazul în care apare întrebarea dacă o persoană „este acuzată de o infracţiune penală în sensul articolului 6 §3 din Convenţie: calificarea unui act sau omiteri în sistemul juridic al statului vizat. Implicaţiile şi consecinţele practice a acestui sistem nou sunt descrise în prezenta hotărâre. Este indiscutabil faptul că legea privind infracţiunile administrative din 1968/1975 a operat o decriminalizare a diferitor infracţiuni minore înlăturându-le din codul penal şi creând un sistem care le sancţiona prin amenzi împuse de autorităţi administrative.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 2. Autoritatea administrativă impune amenda. Acest gen de decriminalizare implică supoziţii privind domeniul oportun al dreptului penal şi un număr mare de aspecte practice. tribunalele adoptă decizia definitivă. acesta este interesul statului şi al societăţii şi eficacitatea sistemului judiciar. tribunalele penale nu mai sunt suprasolicitate cu examinarea a unui număr mare – în prezent milioane. Sunt de acord cu acest punct de plecare. Din moment ce nu ma subscriu la opinia majorităţii Curţii exprimată în cauza în litigiu. numai dacă infractorul introduce recurs. „natura infracţiunii” şi „natura şi gradul de severitate a sancţiunii” (cf. În acelaşi timp. § 50 din prezenta hotărâre care adoptă raţionamentul din cauza Engel). Cu toate acestea. mă simt obligat să-mi explic punctele de vedere din această opinie dizidentă. OPINIA DIZIDENTĂ A JUDECĂTORULUI BERNHARDT Prezenta cauza. Unul din scopurile fundamentale este ameliorarea situaţiei individului prin eliminarea oricărei judecăţi morale şi a inconvenienţelor tradiţional legate de procedura penală. excluderea absolută a deciziei unui tribunal ar fi incompatibilă cu sistemul constituţional german. ele trebuie să fie repetate în mod detaliat. dar ajung la concluzii diferite la aplicarea şi evaluarea acestor criterii. Decizia administrativă devine definitivă numai dacă persoana vizată nu sesizează un tribunal. pot impune o amendă mai mică – sau în anumite circumstanţe – una mai gravă. tribunalele pot anula decizia. Tribunalele penale ordinare au jurisdicţia (în cazul în care infractorul introduce un recurs) în cauzele care vizează infracţiunile minore şi 181 . cu toate că prezintă o importanţă minoră. în cauza în litigiu dl Öuztürk şi-a retras recursul şi a acceptat amenda „administrativă” (a se vedea paragraful 13 din hotărâre). ridică întrebări fundamentale privind interpretarea şi aplicarea corectă a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

decriminalizarea în diferitele sale aspecte este. Motivele 182 . Unica întrebare este dacă anumite infracţiuni minore pot fi transferate din domeniul dreptului penal şi al acuzaţiilor penale. dar nu şi în conformitate cu legea privind infracţiunile administrative. Astfel. În această privinţă. În cauze cu adevărat penale. Aceasta nu înseamnă că calificarea naţională nu are nici o importanţă. Curtea şi Comisia trebuie să ţină cont de astfel de dezvoltări. Mă subscriu prezentei hotărâri şi jurisprudenţei stabilite a acestei Curţi că calificarea anumitor noţiuni şi proceduri în dreptul naţional nu poate fi decisivă. pe de altă parte. Curtea a declarat că anumite comportamente sexuale. Pentru motive plauzibile Curtea a acceptat în multe cazuri şi a practicat o interpretare evolutivă a Convenţiei. Este esenţa „marjei de apreciere” şi dreptul limitat al calificării unilaterale posedat de către state că există diferenţe între ele. ţinând cont de dezvoltarea societăţii şi a opiniei publice. Răspunsul meu este afirmativ. Întrebarea pe care o examinăm este sarcina dificilă şi precară de stabilire a hotarului între calificarea făcută de sistemul juridic naţional şi marja naţională de apreciere. consider că problema reală este dacă „decriminalizarea” examinată în cauza în litigiu este un exerciţiu legitim de determinare naţională şi în conformitate cu obiectul şi scopul articolului 6 din Convenţie. pe de-o parte. În final. o astfel de situaţie se explică în mod evident prin motive practice. nu a fost contestat. aceste tribunale pot impune sancţiunea de privare de libertate. şi autonomia prevederilor Convenţiei. este neîntemeiată. Sistemul german este în acord cu tendinţele moderne din anumite ţări. b. Dezvoltarea socială şi concepţiile în schimbare a politicii publice trebuie luate în consideraţie şi în alte domenii de relevanţă similară. un subiect discutat la Consiliul Europei. De asemenea. relevante pentru aplicarea dispoziţiilor Convenţiei. din moment ce alte tribunale nu sunt competente să decidă asupra sancţiunilor oportune pentru contravenţii. şi numai sub rezerva supravegherii organelor Convenţiei. privarea coercitivă de libertate este posibilă numai dacă infractorul nu plăteşte amenda sau nu demonstrează insolvabilitatea. nu poate fi considerat decisiv faptul că anumite acte sau omiteri fusese anterior considerate ”penale”. de asemenea. Faptul că acest sistem vizează stabilirea diferenţei între chestiuni şi acuzaţii penale. în special în perioada redactării şi intrării în vigoare a Convenţiei. Caracterul autonom al Convenţiei şi al prevederilor sale exclud orice calificare unilaterală care nu poate fi revizuită. trebuie de menţionat în primul rând că frica că decriminalizarea în sensul discutat în cauza în litigiu poate duce la inaplicabilitatea articolului 6 din Convenţie aproape în toate cauzele care se încadrează în câmpul de aplicare al acestei dispoziţii. sancţionate anterior cu aspectul dreptului penal în toate statele. În cauza Dungeon. faptul că anumite acte sau omiteri sunt în continuare considerate în unele state de a avea un caracter penal şi în altele nu este decisiv.ÖZTÜRK contra GERMANIEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ aplică prin analogie o parte considerabilă a codului de procedură penală. şi contravenţiile administrative. nu trebuie să fie tratate în continuare ca penale şi sancţionate în mediul social dat.

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ pentru transferarea unor infracţiuni minore din domeniul dreptului penal şi pentru prevederea unor sancţiuni şi proceduri speciale pentru acestea. „natura infracţiunii” în dezbatere în prezenta cauză – cel de-al doilea criteriu privind existenţa unei acuzaţii în materie penală – nu exclude sau înlocuieşte calificarea naţională şi nu justifică concluzia că articolul 6 §3 (e) din Convenţie este aplicabil şi încălcat. garanţii care sunt absolut necesare în cauze penale reale? Răspunsul meu este negativ. nu poate fi considerată neîntemeiată sau ascunsă. fapt care nu alterează concluziile precedente. Din aceste considerente. 183 . Şi se poate oare spune că obiectul şi scopul articolului 6 din Convenţie necesită aceleaşi garanţii (inclusiv asistenţa gratuită a unui interpret) pentru infracţiuni rutiere neînsemnate sau infracţiuni minore similare. (3) Nu există nici un dubiu că „gradul de severitate al sancţiunii” era minim în cauza în litigiu.

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 184 .

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ FELDBRUGGE contra OLANDEI (Cererea nr. Russo. Spielmann. L. statuând într-o sesiune plenară potrivit articolului 50 din regulamentul său şi fiind constituită din următorii judecători: R. A. F. Primele două cifre indică numărul de ordine în anul introducerii. Gölcüklü. J. Walsh. Dnii G. Ganshof van der Meersch. Ryssdal. 185 . Sir Vincent Evans. R. Bernhardt.-E. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. G. F. preşedinte. Dna D. Dnii Nota grefei 1 Cauza are nr. J. Thór Vilhjálmsson. Pettiti. Pinheiro Farinha. 8562/79) HOTĂRÂRE 29 mai 1986 În cauza Feldbrugge1. Matscher. Dnii C. Bindschedler-Robert. Gersing. Wiarda J. Cremona. W. Lagergren. iar ultimele două locul său pe lista sesizărilor Curţii de la origine şi pe lista cererilor iniţiale (pe rolul Comisiei) corespunzătoare. B. 8/1984/80/127.

desemnându-şi reprezentantul său (articolul 30). la 15 octombrie 1984 a decis că în interesul unei bune administrări a justiţiei examinarea prezentei cauze. adoptată la această ultimă dată: PROCEDURA 1. La 12 februarie 1985. Bernhardt şi dl J. şi dl R. pe delegatul Comisiei şi pe reprezentantul reclamantului cu privire la necesitatea unei proceduri scrise (articolele 37 § 1 din regulament). în calitate de preşedinte al Curţii. art. Vicepreşedintele Curţii. 43).25). 4. judecător ales din partea Olandei (articolul 43 din Convenţie) (art. 5. grefier. exercitând funcţia de preşedinte.-A. Camera din şapte judecători se constituie de plin drept din dl G. Ca răspuns la invitaţia prevăzută în articolul 33 § 3 d) din regulament. 44. el a prelungit termenul limită până la 29 martie 1985. el a decis ca agentul şi reprezentatul reclamantului să prezinte până la 31 ianuarie 1985 memorii la care delegatul ar trebui să răspundă în scris în termen de două luni din ziua când grefierul îi va comunica ultimul din cele două memorii primite. Ea are ca obiect obţinerea unei decizii care ar stabili dacă faptele cauzei denunţă o omisiune a statului reclamat potrivit exigenţilor prevăzute de articolul 6 § 1 (art. 46). apoi în perioada 21 . în termen de trei luni oferit de articolele 32 § 1 şi 47 (art. La originea sa se află o cerere (nr. Pinheiro Farinha. pe ceilalţi cinci membri şi anume dl J. Cererea Comisiei face trimitere la articolele 44 şi 48 (art. dna Feldbrugge şi-a manifestat dorinţa de a participa în instanţă. Cauza a fost deferită Curţii de Comisia Europeană a Drepturilor Omului („Comisia”) la 12 octombrie 1984. 3. Cremona. art. 1 şi 2 octombrie 1985. dl R. şi H. 2. Ryssdal. Pronunţă următoarea hotărâre. Sir Vincent Evans. dna Geziena Hendrika Maria Feldbrugge. La 22 octombrie 1984. Asumându-şi preşedinţia camerei (articolul 21 § 5 din regulament). Wiarda.FELDBRUGGE contra OLANDEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ precum şi dnii M. în prezenţa grefierului. 186 . După ce a deliberat cu uşile închise la 31 mai.23 aprilie 1986. dl Ryssdal a permis reprezentantului reclamantului să utilizeze limba olandeză în timpul procedurii (articolul 27 § 3). Petzold.47) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale („Convenţia”). precum şi la declaraţia olandeză de recunoaştere a jurisdicţiei obligatorii a Curţii (articolul 46) (art. vicepreşedintele Curţii (articolul 21 § 3 b) din regulament). La 11 decembrie 1984. Eissen. Preşedintele l-a consultat prin intermediul grefierului pe agentul guvernamental al Olandei („Guvernul”). grefier adjunct. 6-1). dl J. precum şi a cauzei van Marle şi alţii să fie încredinţate aceleiaşi camere (articolul 21 § 6 din regulament). 43). a sesizat Comisia la 16 februarie 1979 în temeiul articolului 25 (art. 8562/79) introdusă contra Olandei şi cu care o cetăţeancă a acestui stat. Gersing (articolele 43 in fine din Convenţie şi 21 § 4 din regulament) (art.32-1. i-a desemnat prin tragere la sorţi. dl Wiarda. 48).

date de dnii Maas Geesteranus. L. Korthals Altes. . În prealabil. S-au înfăţişat: . La 27 februarie 1985.din partea Comisiei Dl delegat. Grefa a primit memoriul reclamantului la 21 ianuarie. ea era şomeră de ceva timp şi încetase să se mai înscrie în calitate de solicitant pentru angajare pe lângă Oficiul regional al muncii (Gewestelijk 187 . delegatul Comisiei şi pe reprezentantul reclamantului prin intermediul grefierului (articolul 38 din regulament). K. Ministerul justiţiei. consilieri. F. Ministerul afacerilor externe agent. La 8 martie. cetăţeancă olandeză. J. de dl Kiernan din partea Comisiei şi de dna Schuitemaker din partea reclamantului. Curtea a audiat pledoariile şi declaraţiile. avocat. A. Korthals Altes şi van Angeren din partea Guvernului.din partea reclamantului Dna reprezentant. W. 9. 8. Landsadvocaat. . consilier. FAPTELE I. precum şi răspunsurile la întrebările sale şi ale celorlalţi membri.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 6. iar cel al Guvernului la 9 aprilie. Către anul 1978. Dna Geziena Hendrika Maria Feldbrugge. van Angeren. Schuitemaker. s-a născut în 1945 şi locuieşte în Anna Paulowna. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 11. 10. jurisconsult. Kiernan. Ministerul afacerilor sociale şi angajare B. J. van den Berg. La 24 aprilie. Dezbaterile s-au desfăşurat în şedinţă publică în ziua menţionată la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg. E. Curtea s-a întrunit într-o reuniune pregătitoare. Camera a hotărât să se desesizeze cu efect imediat în favoarea Curţii plenare (articolul 50 din regulament). Maas Geesteranus.din partea Guvernului Dl Dl Dl Dl G. agentul guvernamental a prezentat informaţii cu privire la chestiunile de fapt ridicate în cadrul audierii. secretarul Comisiei a informat grefierul că delegatul îşi va exprima observaţiile în cadrul audierii. preşedintele a fixat pentru 29 mai 1985 data deschiderii procedurii orale după ce l-a consultat pe agentul guvernamental. Printr-o scrisoare primită la 11 iulie. C. 7.

6) din Convenţie.FELDBRUGGE contra OLANDEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Arbeidsdureau). In an obiter dictum. Reclamanta a sesizat comisia de recurs (Raad van Beroep) din Haarlem. aduceau atingere principiului procesului echitabil proclamat de articolul 6 (art. 188 . La 18 august 1978. Astfel. din cauza că nu a întrunit cel puţin unul din criteriile enunţate în articolul 142 § 1 din legea cu privire la recursuri (Beroepswet – paragraful 19 infra). deoarece medicul-consultant a conchis că din această dată ea era aptă de a relua o activitate. din punct de vedere ginecologic. inclusiv al dnei Feldbrugge). expertul a conchis la 1 iunie 1978 că ea era. totodată. 12. consiliul administrativ al asociaţiei profesionale a băncilor şi asigurărilor. La 13 februarie 1980. comisia centrală de recurs a declarat apelul inadmisibil. Invocând faptul că nu a beneficiat de un proces echitabil. reclamanta a formulat o obiecţie (verzet). a unui ginecolog practician la Alkmaar. În particular. el a considerat necesar să consulte şi un specialist în ortopedie. aptă să lucreze de la 24 martie. ea indicase că a fost examinată cauza în mod echitabil: doi experţi medicali permanenţi au examinat persoana în cauză şi i-au permis să-şi exprime oral obiecţiile. la rândul său. chirurgul-ortopedist. Dna Feldbrugge a atacat decizia în faţa comisiei centrale de recurs (Centrale Raad van Boroep) din Utrecht. a examinat reclamanta şi i-a oferit posibilitatea să-şi formuleze remarcile. Preşedintele acesteia a solicitat avizul unui expert medical permanent pe lângă această comisie. ea susţinea că limitările impuse de articolele 141 şi 142 din legea menţionată anterior. 13. el a recunoscut. capacitatea dnei Feldbrugge de a-şi relua activitatea profesională începând cu 24 martie al aceluiaşi an. un alt expert medical permanent. La 4 septembrie 1978 preşedintele comisiei de recurs în temeiul celor două rapoarte s-a pronunţat contra reclamantei. La 17 noiembrie 1978. care a examinat pacienta şi i-a acordat oportunitatea să-şi prezinte observaţiile. După ce a mai consultat trei medici (un ginecolog şi doi generalişti. Aceasta se datora faptului că se îmbolnăvise şi considera că nu mai este în stare să exercite vreo activitate. La 11 aprilie 1978. a comerţului cu ridicata şi a muncitorilor independenţi (Bedrijfsvereniging voor Bank-en Verzekeringswezen. în temeiul articolului 75 § 2 din legea cu privire la asigurarea sănătăţii (paragraful 20 de mai jos). preşedintele primise opinia a trei practicieni menţionaţi anterior. Groothandel en Vrije Beroepen) din Amsterdam a decis că începând cu 24 martie 1978 reclamanta nu mai are dreptul la alocaţii de asigurări de sănătate primite până atunci. În raportul său din 22 august 1978. comisia de recurs a declarat obiecţia inadmisibilă. 14.

sunt obligatoriu asigurate persoanele cu o vârstă de până la 65 de ani şi legate printr-un contract de muncă cu un patron – privat sau public – sau care poate fi asimilat acestei categorii (articolele 3 şi 20). Legea din 1913 cu privire la asigurarea sănătăţii 16. El prezintă cererea la asociaţia profesională de care aparţine patronul său. fiind legaţi printr-un asemenea contract. recunoscut de minister. În caz de incapacitate de muncă datorate unei asemenea cauze. Dreptul la alocaţii reiese direct din lege (articolul 19). un raport anual şi unul financiar. salariatul primeşte 80 % din remunerarea sa zilnică. modalitatea lor de creare.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ II. precum şi structurile şi atribuţiile lor sunt definite de legea din 1952 cu privire la organizarea protecţiei sociale (organisatiewet Sociale Verzekeringen).patronilor şi salariaţilor. sunt şomeri şi primesc în această calitate alocaţii. sarcini administrative care rezultă din punerea în aplicare a dreptului protecţiei sociale. el determină garanţiile îndeplinirii corecte a obligaţiilor asociaţiilor profesionale şi primeşte în fiecare an din partea fiecăreia dintre ele câte două rapoarte. Boala include accidentele. 2. modificată în 1967. Instituţiile semi-publice. DREPTUL INTERN PERTINENT 1. În Olanda. Un consiliul de asigurare socială (Sociale Verzeringsraad). în acest caz. Lucrătorii independenţi. supraveghează aplicarea corectă a legislaţiei în cauză. asociaţiile profesionale activează în calitate de companii private de asigurare. suspendează şi revocă membrii consiliului lor administrativ. inclusiv cele ale profesiilor liberale. În plus. Este vorba de persoane juridice în sensul articolului 1 din Cartea II a codului civil. Potrivit legii din 1913 cu privire la asigurarea sănătăţii (Ziektewet). Ramurile economiei. 189 . care au vreo legătură sau nu cu angajarea. se repartizează pe sectoare dintre care fiecare posedă o asociaţie profesională (bedrijfsvereniging). De asemenea sunt consideraţi în calitate de salariaţi cei care. Ele sunt acceptate de ministrul pentru afaceri sociale şi angajare în funcţie de caracterul lor reprezentativ. Ele pot încredinţa unui birou comun (Gemeenschappelijk Administratiekantoor). împuternicită să supravegheze aplicarea legislaţiei cu privire la asigurarea sănătăţii. în materie de asigurare a sănătăţii gestionarea protecţiei sociale revine de comun statului – care se reduce în general la fixarea regimului juridic şi la rolul de coordonator . Generalităţi 15. creat de guvern şi alcătuit din reprezentanţii statului şi din parteneri sociali. pot obţine poliţe la una din companiile private. el fixează şi modifică după necesitate statutul şi denumirea lor. personal. Ministrul de asemenea poate decide singur asupra constituirii lor.

articolele 131-144). El convoacă şi examinează plângerea (articolul 137 § 3). sau nu corespunde cu avizul expertului. Administrat de asociaţiile profesionale (paragraful 15 supra). sau nu a îndeplinit prevederile articolului 137 (paragraful 18 supra). cu excepţia în care la dosar este anexat avizul său (articolul 137 § 2). ca acesta să nu aibă acces la rapoartele medicale dar să fie informat despre conţinutul lor şi să poată desemna o persoană competentă care să-l consulte la faţa locului. se aplică procedura obişnuită. Decizia preşedintelui poate fi atacată în faţa comisiei de recurs. există o procedură simplificată. 190 . Comisia de recurs adoptă decizia după depunerea memoriilor şi audierea pledoariilor. Dacă comisia de recurs nu a declarat recursul inadmisibil sau neîntemeiat. Preşedintele poate totuşi decide. În sfârşit. în interesul moral sau fizic al reclamantului. În trei zile de la notificarea cererii. dar numai pentru cel puţin unul din următoarele patru motive (articolul 142 § 1): expertul cunoştea pacientul într-o altă calitate. Decizia sa nu este susceptibilă de apel în faţa comisiei centrale de recurs (articolul 75 § 2 din legea cu privire la asigurarea sănătăţii). Legea din 1955 cu privire la recursuri 18. Legea prevede taxa cotizaţiilor. 20.05 % pentru patroni. Expertul – un medic specialist sau generalist – este numit pentru un an de ministrul justiţiei şi depune jurământul.FELDBRUGGE contra OLANDEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 17. Litigiile apărute prin aplicarea legii din 1913 cu privire la asigurarea sănătăţii sunt reglementate de legea din 1955 cu privire la recursuri (amendată ultima dată la 17 octombrie 1978). 19. decizia preşedintelui nu se referă la litigiu. cum ar fi medicul sau avocatul său (articolul 142 § 2 combinat cu articolul 114 §§ 4 şi 5). Pentru disputele privind capacitatea sau incapacitatea de muncă. el poate obţine opinia unui alt practician (articolul 138). Jurisprudenţa constantă a acesteia permite totodată o excepţie în caz de încălcare a regulilor de formă. Părţile au astfel posibilitatea de a studia dosarul în incinta localului comisiei de recurs la o dată fixată de grefier sau de a primi o copie. ea se ridică în prezent la 1% pentru salariaţi şi 5. sistemul este finanţat în exclusivitate de partenerii sociali. 3. în baza unui salariu zilnic maximal de 262 forinţi. Ultimul – judecător numit pe viaţă – pronunţă o decizie (beschikking) motivată în care sunt menţionate concluziile expertizei. preşedintele unei comisii de recurs – în Olanda există douăsprezece – poate imediat împuternici expertul medical permanent de pe lângă această instituţie să examineze problema (onderzoek. Expertul medical permanent consultă medicul care a tratat persoana interesată şi medicul din domeniul profesional vizat. organismul care a luat decizia contestată trebuie să transmită întregul dosar al cazului (articolul 136). articolul 135). el adresează un raport scris preşedintelui comisiei de recurs (articolul 140). Fiind sesizat cu o plângere de acest fel. cunoscută ca procedură a unui expert medical permanent (vaste deskundige procedure.

pag. în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale. prima problemă ce urma a fi rezolvată de Curte se referea la aplicabilitatea paragrafului 1 din articolul 6. A. În memoriul său. cauza sa nu a fost ascultată în mod echitabil de o instanţă împuternicită să rezolve contestaţia cu privire la dreptul său la alocaţii de asigurare a sănătăţii. fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil (. Comisia a acceptat cererea la 15 noiembrie 1983. 22. Articolul 6 § 1 (art. de către o instanţă independentă şi imparţială. fapt negat de majoritatea Comisiei şi de Guvern. 97.). 6-1) 1. § 32). ÎN DREPT I.. În cererea sa din 16 februarie 1979 adresată Comisiei (nr. În raportul său din 9 mai 1984 (articolul 31) (art. 31). Cât priveşte existenţa unei contestaţii cu privire la un drept. CONCLUZIILE PREZENTATE CURŢII DE GUVERN 23. Curtea face trimitere la principiile adoptate în jurisprudenţa sa şi reamintite în hotărârea Benthem din 23 octombrie 1985 (seria A nr. dna Feldbrugge invocă articolul 6 § 1 din Convenţie: ea nu a beneficiat. de un proces echitabil pentru a-şi determina dreptul la alocaţii de asigurare a sănătăţii. 8562/79). cu opt voturi contra la şase. Având în vedere tezele respective ale celor înfăţişaţi. 6-1) 24. Textul integral al avizului său şi celor două opinii separate sunt anexate la prezenta hotărâre. că această dispoziţie nu a fost încălcată. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 (art. că nu este necesar de a determina dacă procedura litigioasă l-a respectat şi.6-1) din Convenţie prevede: „Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil. În circumstanţele speţei. 14-15. Cu privire la aplicabilitatea articolului 6 § 1 (art.” În opinia reclamantei. care va hotărî. pare a fi clar că o „contestaţie” a survenit după decizia adoptată la 11 aprilie 1978 de consiliul de administrare al Asociaţiei profesionale a 191 . Guvernul a rugat Curtea „să decidă că în speţă nu a avut loc o încălare a Convenţiei”. Cu privire la existenţa unei contestaţii asupra unui drept 25.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI 21.. instituită de lege. ea a ajuns la concluzia că articolul 6 § 1 (art. 6-1) nu se aplică în cazul acestei speţe. în faţa preşedintelui comisiei de recurs din Haarlem.

22. 29-30. Între statele membre ale Consiliului Europei există o mare diversitate în ceea ce priveşte modalitatea în care legislaţia şi jurisprudenţa lor creează natura 192 . 30. 39. de a continua să primească alocaţiile de asigurarea sănătăţii. 30.) caracter civil (. nr. pag. mai special la refuzul preşedintelui comisiei de recurs de la Haarlem de a acorda aşa-numitele alocaţii. dar din punct de vedere material şi al efectelor pe care i le conferă dreptul intern al statului în cauză. pag.FELDBRUGGE contra OLANDEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ băncilor şi asigurărilor. şi nu ca „deţinătorul puterii publice” (aceeaşi hotărâre. seria A. seria A nr. Potrivit jurisprudenţei Curţii. pag. Curtea nu crede că în speţă ar trebui să dea o definiţie abstractă noţiunii de „drepturi şi obligaţii cu caracter civil”. în special regimul de asigurare a sănătăţii în Olanda. de un „organ administrativ. articolul 6 nu vizează doar „contestaţiile de drept privat în sensul clasic.. pag. ea era astfel la modul direct determinantă pentru dreptul pus în cauză. 27. § 94). pag. 13. Prin urmare. Curtea în special a indicat: „Dacă un drept să fie sau nu considerat ca având (.” (hotărârea Ringeisen din 16 iulie 1971. § 90). Legislaţia olandeză atribuie dreptului în cauză un caracter public (paragrafele 16-17 supra).) trebuie să se determine referindu-se nu la calificarea juridică. Examinând pentru prima dată domeniul protecţiei sociale şi. Cu privire la caracterul civil al dreptului contestat a) Introducere 26. supusă dreptului privat”. etc. În hotărârea König din 28 iunie 1978. 30.. seria A nr. precum şi de sistemele de drept intern ale altor state contractante (. seria A nr. poate fi vorba de o „jurisdicţie de drept comun”.. 27. ea ar trebui să fie impusă Curţii doar dacă era susţinută de alte elemente. preşedintele comisiei de recurs s-a pronunţat asupra unei contestaţii cu privire la un drept la care pretindea dna Feldbrugge. pag. cu alte cuvinte între persoane particulare.)” (seria A nr. a comerţului cu ridicata şi a lucrătorilor independenţi din Amsterdam (paragraful 11 supra). § 90).. Curtea trebuia să separe elementele care ar preciza sau completa principiile amintite mai sus. În plus. loc. § 82).. Cit. 35. 29. 2. Ca şi în hotărârile precedente. „Contează doar caracterul dreptului” în cauză (hotărârea König precitată. Rezultatul procesului litigios putea conduce – şi până la urmă a condus – la menţinerea deciziei atacate. ea ţinea chiar de existenţa dreptului revendicat de reclamantă. b) Elemente suplimentare degajate din materia litigioasă 28. § 89). O asemenea calificare nu oferă totuşi decât un punct de plecare (a se vedea în special. Curtea trebuie de asemenea să ţină cont şi de obiectul şi scopul Convenţiei. Puţin importă atât „natura legii potrivit căreia trebuie să fie tranşată contestarea” cât şi „cea a autorităţii competente în materie”. sau între o persoană particulară şi statul în măsura în care ultimul a acţionat ca persoană privată. 27. În exercitarea funcţiilor sale de control. §§ 88-89). mutatis mutandis. 27. hotărârea Engel şi alţii din 8 iunie 1976... Reală şi importantă. „noţiunea de „drepturi şi obligaţii cu caracter civil” nu poate fi interpretată” printr-o simplă „referinţă la dreptul intern al statului pârât” (hotărârea König din 28 iunie 1978.

În plus. Situaţii similare pot fi întâlnite uneori şi în alte domenii. Curtea pentru litigiile de muncă din Bruxelles. să ajungă la concluzia că dreptul litigios poartă un carcater privat. nici să se abţină de la plata contribuţiilor relevante. sau mai exact faptul de a fi protejat de asigurare atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege (paragraful 38 infra). 30. Journal des tribunaux 1985. Intervenţia puterii publice printr-o lege sau un regulament nu a împiedicat totuşi Curtea. 168-169). trasează limitele protecţiei. Astfel. Normele juridice referitoare la prestaţiile sociale de asigurare a sănătăţii diferă în multe privinţe de cele care se aplică asigurărilor în general şi care se referă la dreptul civil. Benthem). pag. spre exemplu – sau pentru a ocupa o locuinţă. a întregii sau a unei părţi a protecţiei socia193 . adică civil. De asemenea. deciziile judecătoreşti afirmă totuşi aplicabilitatea articolului 6 (art. nu există un punct de plecare comun pentru o noţiune europeană unificată. altele din contra un caracter privat. 6) litigiilor similare celui despre care se vorbeşte în speţă (spre exemplu. altfel spus categoria în care ele îl clasează pe acesta din urmă. Statul olandez singur a fixat cadrul regimului de asigurare a sănătăţii şi controlează funcţionarea acestuia. Mai multe elemente ar putea incita să se considere că este vorba de o contestare ce ţine de domeniul dreptului public. altele pare să fi adoptat un sistem mixt. Unele – printre care şi Olanda – îi conferă un caracter public. În primul rând un asemenea factor constă în caracterul legislaţiei. Cel de-al doilea factor este obligaţia de asigurare a sănătăţii. De asemenea. cel interesat nu poate nici să renunţe la avantaje. el desemnează categoriile de beneficiari. (1) Caracterul legislaţiei 32. stabileşte nivelul contribuţiilor şi al prestaţiilor. 11 mai 1984. etc. Aspectele dreptului public 31. Curtea nu vede de ce apartenenţa obligatorie la un regim de asigurare a sănătăţii ar schimba natura dreptului corespunzător. Le Compte. Ultimul factor care rămâne a fi examinat este asumarea responsabilităţii. Cu alte cuvinte. i. Examinarea particularităţilor sistemului olandez de asigurare socială de sănătate evidenţiază în acelaşi timp aspecte de drept public şi de drept privat. divergenţele jurisprudenţiale apar uneori în interiorul aceluiaşi ordin juridic: în statele unde prevalează caracterul public.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ juridică a dreptului la prestaţii sociale de asigurare a sănătăţii. (2) Caracterul obligatoriu al asigurării 33. în circumstanţele speţei o asemenea intervenţie nu era suficientă pentru a include în sfera dreptului public dreptul revendicat de reclamantă. (3) Asumarea responsabilităţii pentru protecţia socială de autoritatea publică 34. Van Leuven şi De Meyer. în numeroase cauze (în special König. de stat sau organisme publice sau semipublice. Nu ar trebui pentru aceasta să calificăm ca fiind de domeniul dreptului public prestaţiile care se nasc din contracte de acest fel. Asemănător este şi cazul regulilor care prescriu contractarea unei poliţe pentru a exercita o activitate – conducerea unui vehicul. În acest scop.

ea revendica un drept ce rezulta din normele precise ale legislaţiei în vigoare. a comerţului cu ridicata şi a muncitorilor independenţi din Amsterdam. aceasta se referă mai ales la alocaţiile de asigurare a sănătăţii. incapabil să lucreze din motive de sănătate. Pare deci a fi dificil de a exprima o opinie categorică cu privire la consecinţele amplorii intervenţiei statului cât priveşte natura dreptului litigios. dna Feldbrugge nu a fost afectată în relaţiile sale cu autorităţile publice ca atare. Alocaţiile aveau aceeaşi natură ca şi contractul şi de asemenea aveau un caracter civil în termenii Convenţiei. În afară de aceasta. în mod tradiţional reglementată de dreptul privat. atunci când salariatul. Or. dar statutul său referitor la prestaţiile sociale era fixat în funcţie de termenii vechiului său contract de muncă. Acesta este cazul speţei. Din contra. situaţia dnei Feldbrugge avea o corelaţie strânsă cu calitatea sa de muncitoare. precum şi de legislaţia aplicabilă acesteia din urmă. altfel spus salariată a unei întreprinderi. Ea figura deci printre modalităţile de relaţie dintre patron şi angajat. În concluzie. 6). dreptul în cauză poartă un caracter personal. Suportând o atingere adusă mijloacelor sale de existenţă. utilizând prerogative discreţionare. Aspecte de drept privat 36. Considerat ca un punct culminant sau ca o etapă a unei evoluţii a rolului statului. Reclamanta cu siguranţă era şomeră la momentul faptelor. nu dispune de nici o altă sursă de venit. dar ea se baza într-un fel pe el. Mai întâi de toate. alocaţiile reclamate de dna Feldbrugge substituiau remunerarea – al cărei caracter civil este în afara oricărui dubiu – pentru lucrul ce urma să fie plătit în temeiul contractului. Pe scurt. Pe de altă parte – Curtea va reveni (paragraful 39 infra) -. (1) Natura personală şi patrimonială a dreptului contestat 37. funcţia pe care ea o acceptase se baza din punct de vedere juridic pe un contract de muncă reglementat de dreptul privat. (2) Corelaţia cu contractul de muncă 38. o asemenea situaţie implică în primul rând o extindere a domeniului dreptului public. 35. Fără îndoială asigurarea reieşea direct din lege şi nu dintr-o clauză expres prevăzută în contract. Un asemenea drept are pentru persoana interesată o importanţă deseori capitală. patrimonial şi obiectiv care îl apropie mult de materia civilă. pentru asigurarea sănătăţii de asociaţia profesională a băncilor şi asigurărilor. dar în capacitatea sa de simplă persoană particulară. diferite consideraţiuni militează în favoarea unei concluzii opuse. ii. Într-al doilea rând. (3) Afinităţile cu o asigurare de drept comun 194 . chiar cumularea acestor trei elemente astfel analizate nu este suficientă pentru a stabili inaplicabilitatea articolului 6 (art.FELDBRUGGE contra OLANDEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ le. este vorba în prezenta speţă de o materie care prezintă afinităţi cu asigurarea de drept comun.

Preşedintele comisiei de recurs 42. Astfel dacă dna Feldbrugge exercita o activitate profesională. să se încline spre respectul vieţii private a pacientului. În Olanda. permit salariaţilor de a-şi ameliora protecţia socială prin intermediul unui efort financiar sporit sau nou. Curtea a relevat predominaţia celor din urmă. Poliţele suplimentare de asigurare. nu era implicat deloc în finanţarea sistemului. în litigiile cu caracter medical. Nici una dintre ele separat nu păreau a fi decisive. Curtea trebuia să cerceteze dacă procedura desfăşurată în faţa organelor chemate să soluţioneze contestaţia referitoare la dreptul dnei Feldbrugge întrunea condiţiile articolului 6 § 1. şi care a statuat „într-un termen rezonabil”. În final. ele nu afectează caracterul esenţial al legăturii dintre asigurat şi asigurator. plata alocaţiilor. 6-1) 41. Curtea notează că în Olanda ca şi în alte ţări. patronul suporta o fracţiune din cotizaţiile de asigurare. Reclamanta a recunoscut că preşedintele comisiei de recurs era o „instanţă”. Diferendele care le vizează se referă incontestabil la materia civilă. asemenea poliţe constituie în sumă o prelungire facultativă a unei asigurări obligatorii. Conformitatea cu articolul 6 § 1 (art. asigurarea sănătăţii în Olanda este asemănătoare în câteva aspecte cu o asigurare de drept comun. Ea a admis în plus că regula publicităţii procedurii trebuie. „independentă” şi „imparţială”. După ce a evaluat ponderea respectivă a aspectelor de drept public şi cele de drept privat prezente în speţă. în acelaşi mod ca şi o companie de asigurare de drept comun. Astfel. spre exemplu pentru încasarea primelor. natura acesteia nu se modifică.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 39. calculul riscurilor. Or în ambele cazuri există o identitate de risc – spre exemplu o îmbolnăvire – şi dacă extinderea acoperirii sporeşte. patronul său efectua o reţinere din salariu în profitul Asociaţiei competente (paragraful 17 supra). dar privite împreună şi combinate ele confereau dreptului revendicat un caracter civil în sensul articolului 6 § 1 (art. 195 . „instituită de lege”. obţinute de la societăţi amicale sau companii private de asigurare. pe care el le integra în cheltuielile sociale. asociaţiile profesionale activează în fapt. În ultimul rând. care era deci aplicabil. c) Concluzie 40. în special faţă de asiguraţi. deoarece recurge la tehnici de protecţie şi la modalităţi de gestionare care se inspiră din cele ale asigurărilor private. Suplimentar. dacă jurisdicţia consideră că este cazul. 1. Remunerarea lor este supusă unor deducţii care creează un raport strâns între contribuţiile solicitate şi prestaţiile alocate. Statul olandez. Un alt aspect merită să fie reţinut. Cât priveşte diferenţele care ar putea exista între o asigurare privată şi o asigurare care ţine de protecţia socială. 6-1) din Convenţie. B. asiguraţii participă personal la finanţarea regimurilor de protecţie socială sau a unora dintre ele. verificarea condiţiilor ce urmează a fi satisfăcute pentru a beneficia de prestaţii.

În această privinţă nu a avut loc nici un dezechilibru între părţi. În susţinerea acestei plângeri. ea a denunţat o dublă atingere adusă principiului egalităţii armelor cu Asociaţia profesională.FELDBRUGGE contra OLANDEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Pe de altă parte. Asociaţia profesională nu a beneficiat de un statut mai favorabil decât al dnei Feldbrugge: dacă experţii au exprimat un aviz contrar punctelor ei de vedere. Ea s-a limitat la constatarea faptului că expertul medical permanent nu poate soluţiona de unul singur o contestaţie cu privire la un drept cu caracter civil. § 27). 196 . La început. Apoi. 6-1) nu ar putea implica faptul ca cineva să prezinte observaţii asupra raportului medical elaborat de un expert după examinarea pacientului şi consultarea medicului său. ei sau reprezentantului său. preşedintele nu a audiat reclamanta. Curtea nu a apreciat ca atare sistemul olandez al „expertului medical permanent” (a se vedea. hotărârea Bönisch din 6 mai 1985. De altfel. Numai un astfel de expert era în măsură să se pronunţe asupra inaptitudinii de muncă a unui salariat din cauza stării lui de sănătate. 43. ea nu a primit comunicarea rapoartelor celoi doi experţi medicali permanenţi (paragraful 12 supra). experţii au examinat reclamanta şi i-au oferit posibilitatea să-şi prezinte opinia. dar lacuna constatată nu depăşeşte limita ca atare. procedura desfăşurată în faţa preşedintelui comisiei de recurs nu a oferit la un nivel suficient una din principalele garanţii ale unei proceduri judiciare. În egală măsură. în special privind cele două rapoarte – care au stat la baza deciziei – elaborate de experţii permanenţi. 15. nu putea pretinde la o contraexpertiză. 44. 92. nici nu a invitat-o să depună observaţii scrise. pag. or aceste documente reprezentau în realitate pentru preşedintele comisiei de recurs singura bază pentru decizie. chiar dacă – după cum este cazul speţei – el s-a redus doar la confirmarea avizului expertului menţionat. vreo ocazie să consulte şi să formuleze obiecţii referitoare la dosarul cauzei. el exercita funcţii quasi judiciare. nici să combată acest aviz. dreptul la un proces echitabil garantat de articolul 6 § 1 (art. 11. seria A nr. Pe de altă parte. astfel ea nu şi-a putut formula observaţiile la conţinutul lor nici. nu a avut loc o încălcare a principiului egalităţii armelor care decurge din noţiunea de proces echitabil (a se vedea. Pe de altă parte. Pe scurt. ea susţine că preşedintele comisiei de recurs nu a examinat cauza „în mod echitabil”. Fără îndoială. Decizia îi revine doar preşedintelui comisiei de recurs. Constituind un fel de extindere a jurisdicţiei şi dotat cu o imparţialitate în afara oricăror dubii. mutatis mutandis. ea cu atât mai mult nu putea. în special obligaţia de a consulta medicii celor două părţi şi de a examina persoana interesată. el nu i-a oferit. mutatis mutandis. seria A nr. Pe de o parte. pag. nici de a solicita sau a realiza o contra-expertiză. cel puţin la ultima etapă şi cea mai decisivă. să se apere verbal sau în scris. ea nu a avut ocazia de a se înfăţişa – personal sau prin intermediul unui avocat – pentru a-şi apăra poziţia. § 28). după caz. 14. hotărârea Delcourt din 17 ianuarie 1970. procedura desfăşurată în faţa preşedintelui comisiei de recurs în aplicarea legislaţiei olandeze nu a purtat în mod evident un caracter contradictoriu. Guvernul a răspuns că preşedintele nu poate aprecia personal fondul litigiului de natură medicală: sarcina lui constă doar să verifice dacă expertul medical permanent a examinat procedura definită prin lege cu privire la recursuri.

condiţiile de acces la cele două instituţii în cauză au împiedicat-o pe dna Felbrugge să conteste în fond decizia preşedintelui comisiei de recurs din Haarlem. În cadrul audierilor. omisiunea constatată în legătură cu procedura în faţa acestui magistrat nu a putut fi corijată ulterior. cu zece voturi contra şapte.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 2. 3. Formulate în termeni extrem de restrictivi. a fost stabilită o încălcare a articolului 6 § 1 (art. că articolul 6 § 1 (art. CURTEA 1. 50) nu este tranşată. a) o rezervă în totalitate. într-un termen de două luni începând cu această dată. În concluzie. prin urmare. Potrivit procedurii expertului medical permanent. 197 . 46. Deoarece chestiunea aplicării articolului 50 nu a fost ridicată în cauză. în unanimitate. Astfel. potrivit jurisprudenţei acesteia. b) invită Guvernul şi reclamanta să-i adreseze. Susţine. observaţiile lor scrise asupra acestei chestiuni şi în special să-i comunice orice acord la care au ajuns părţile. sau nu a îndeplinit unele prevederi. că chestiunea cu privire la aplicarea articolului 50 (art. 3. apoi comisia centrală de recurs dar nu a reuşit: ambele au adoptat decizii de inadmisibilitate (paragrafele 13 şi 14 supra). dacă ea va constata vreo încălcare. 6-1) este aplicabil speţei. Dna Feldbrugge a încercat să sesizeze comisia de recurs. Cât priveşte decizia unei comisii de recurs în cadrul unui asemenea proces. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 50 (ART. a fost necesar de a o rezerva şi de a fixa o procedură ulterioară având în vedere eventualitatea unui acord între statul reclamat şi reclamantă (articolul 53 §§ 1 şi 4 din regulament). Comisia de recurs şi comisia centrală de recurs 45. PENTRU ACESTE CONSIDERENTE. o cerere introdusă în faţa unei comisii de recurs şi dirijată împotriva deciziei preşedintelui acestui organ nu se poate întemeia decât pe unul din următoarele patru motive: expertul cunoştea pacientul întro altă calitate. că această dispoziţie a fost încălcată. decizia preşedintelui nu se referă la litigiu. 2. să suspende adoptarea deciziei cu privire la acordarea eventuală a unei satisfacţii echitabile. 50) 48. Susţine. Concluzie 47. cazului de încălcare a regulilor de formă (paragraful 20 supra). sau nu corespunde cu avizul expertului (paragarful 19 supra). Susţine. avocatul reclamantei şi consilierul Guvernului au rugat Curtea. cu zece voturi contra şapte.6-1). II. ea nu este susceptibilă de apel în faţa comisiei centrale de recurs cu excepţia.

expunerea unei opinii separate comune a dlui Ryssdal. drepturile ce reies din aceasta au un caracter civil şi contestaţiile cu privire la acestea cad sub incidenţa articolului 6 (art. Parafat: M. dnei Bindschedler-Robert. Redactată în franceză şi engleză şi pronunţată în şedinţă publică la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg. 198 . Pinheiro Farinha şi. în conformitate cu articolele 51 § 2 din Convenţie şi 53 § 2 din regulament. dlui Bernhardt şi dlui Gersing. dlui Lagergren. R. 6) nu se aplică (a se vedea opinia mea disidentă în speţa Deumeland). E. De altfel ca şi în cazul speţei. urmează a fi distinse două situaţii: a) Dacă beneficiarul a participat sau a contribuit la finanţarea asigurării sociale.FELDBRUGGE contra OLANDEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ c) rezervă aplicarea procedurii ulterioare şi delegă preşedintelui Curţii competenţa de a o fixa dacă va fi necesar. Parafat: R. dlui Matscher. nici articolul 6 (art. DECLARAŢIA DLUI PINHEIRO FARINHA. JUDECĂTOR În opinia mea. b) Din contra. dacă beneficiarul nu a participat sau nu a contribuit la situaţia ţine de dreptul public. Semnat: Rolv Ryssdal Preşedinte Marc-André Eissen Grefier La prezenta hotărâre se anexează o declaraţie a dlui M. la 29 mai 1986. Sir Vincent Evans. 6) din Convenţie. -A.

6). Concluzia noastră este că articolul 6 § 1 (art. care caracterizează prestaţia socială pretinsă de dna Felbrugge. 3. 2. Acest adjectiv este totodată susceptibil de a avea mai multe semnificaţii. Aspectele de drept civil identificate de majoritate sunt. erau predominante în punctele cu privire la „aspectele de drept public”. 199 . În opinia majorităţii. Noi suntem de acord cu majoritatea Curţii care afirmă că în această speţă există o „contestaţie” cu privire la un drept pretins de reclamantă. diverse „aspecte de drept privat”. nici mai mult. JUDECĂTORI (Traducere) 1. autorii Convenţiei au intenţionat să fixeze o limită în aplicarea acestui articol (art. DLUI MATSCHER. DNEI BINDSCHEDLER-ROBERT. În opinia noastră. în primul rând. dna Feldbrugge. 1. decât sensul pe care l-a avut în vedere. contestaţia nu se referă la „drepturi şi obligaţii cu caracter civil” („civil rights and obligations”). care confereau dreptului revendicat caracterul de „drept civil” în sensul articolului 6 § 1 (art. 6) nu este suficient de clar pentru a indica. 6-1) (paragraful 40 din hotărâre).6-1). 2. Articolul 6 § 1 (art. DLUI BERNHARDT ŞI DLUI GERSING. DLUI LAGERGREN. de natură personală şi patrimonială a dreptului alegat. Totodată în opinia noastră. şi într-al treilea rând afinităţile sistemului cu cel al asigurării de drept comun. care pot varia de la un sistem de protecţie socială la altul şi chiar de la o categorie de drepturi la alta în cadrul aceluiaşi sistem. într-al doilea rând raportul său cu contractul de muncă. SIR VINCENT EVANS. „Drepturi şi obligaţii cu caracter civil” – o noţiune restrictivă 4. Jurisprudenţa Curţii 5.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ OPINIA SEPARATĂ COMUNĂ A DLUI RYSSDAL. Nu ar trebui să citim expresia în cauză ca vizând diferenduri care survin referitor la totalitatea „drepturilor şi obligaţiilor” recunoscute de dreptul intern: dreptul sau obligaţia litigioasă trebuie să fie inclusă printre acele care pot fi calificate ca „civile”. Recurgând la expresia „drepturi şi obligaţii cu caracter civil”. 6-1) conţine o garanţie a procedurii pentru reglementarea anumitor litigii. Avem temeri că un asemenea raţionament va avea drept consecinţă de a face incerte obligaţiile care decurg pentru state din articolul 6 § 1 (art. în sensul articolului 6 § 1 (art. 6-1) din Convenţie. 6-1) nu este aplicabil acestui tip de drept revendicat de dna Feldbrugge sunt următoarele. Textul articolului (art. Jurisprudenţa Curţii oferă unele repere în ceea ce priveşte locul unde ar trebui trasată linia de demarcare. Motivele pentru care noi considerăm că articolul 6 § 1 (art.6-1) nu este aplicabil în prezenta cauză. vulnerabilitatea acestui raţionament rezidă pe faptul că majoritatea consideră ca factori determinanţi elementele.

În acest scop. seria A nr. rezultatul procedurii fiind direct decisiv pentru un asemenea drept” (hotărârea Le Compte. nu este suficient ca litigiul sau procedura să aibă o legătură mică cu drepturi şi obligaţii cu caracter civil sau repercusiuni îndepărtate asupra lor: „drepturile şi obligaţiile cu caracter civil trebuie să constituie obiectul – sau unul din obiectele – „contestaţiei”. §§ 90 şi 94). seria A nr. În dreptul olandez. 22. pag. 30. Punctul de plecare trebuie în tot cazul să fie caracterul pe care sistemul juridic al statului reclamat îl atribuie drepturilor şi obligaţiilor în cauză. contract care se află incontestabil în sfera dreptului privat. dreptul la alocaţii de asigurare a sănătăţii revendicat de dna Feldbrugge nu poartă un caracter privat dar figurează printre drepturile de natură publică. în regimul de protecţie socială la care aparţine dna Feldbrugge există unele legături între dreptul la alocaţii de asigurare a sănătăţii şi contractul de muncă – actual sau trecut – al asiguratului. seria A nr. 13. 32. pag. pag. 27. 7. van Leuven şi De Meyer din 23 iunie 1981. § 94. §§ 88-89). 29-30. Curtea în mod expres a rezervat chestiunea de a şti dacă noţiunea de „drepturi şi obligaţii cu caracter civil”. seria A nr. jurisprudenţa Curţii a identificat unele domenii. în special pentru a vedea dacă există o noţiune uniformă a „drepturilor şi obligaţiunilor cu caracter civil”. pag. la care se aplică articolul 6 § 1 (art. hotărârea König precitată. 43. Nu rămâne decât faptul ca dispoziţiile. Van Leuven şi De Meyer precitată. 8. hotărârea Le Compte. sau îi conferă un caracter mixt (hotărârea Ringeisen din 16 iulie 1971. o depăşeşte pe cea de drepturi cu caracter privat (hotărârea König precitată. 39. O asemenea calificare nu oferă totuşi decât un prim indice deoarece noţiunea de „drepturi şi obligaţii cu caracter civil” este „autonomă” în sensul Convenţiei şi „nu poate fi interpretată separat prin referire la dreptul intern al statului reclamat”: „în rezultat nu depinde de calificarea juridică. seria A nr. Incontestabil. Aplicarea în speţă a jurisprudenţei Curţii 9. § 95. În plus. chiar dacă ea se referă la o dispută între o persoană particulară şi o autoritate deţinătoare a puterii publice. 21. în sensul articolului 6 § 1.FELDBRUGGE contra OLANDEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 6. seria A nr. ar trebui să se ţină cont şi de sistemele de drept ale altor state contractante. 3. pag. 27. pag. lăsând totodată deschis punctul de a şti dacă nu ar putea exista şi altele. 43. pag. care cuprind sau exclud faptele prezentei cauze (hotărârea König precitată. § 48 in fine). Pornind de la aceasta. § 89). Curtea a hotărât că fraza „contestaţii cu privire la drepturi şi obligaţii cu caracter civil” se referă la orice procedură a cărui rezultat este decisiv pentru drepturi şi obligaţii cu caracter privat. seria A nr. 27. care reglementează aceste 200 . 30 şi 32. Astfel. § 47). dar de conţinutul material al efectelor care i le oferă dreptul intern al statului în cauză. 27. şi puţin contează dacă sistemul juridic intern al statului reclamat include această procedură în sfera dreptului privat sau cea a dreptului public. faptul că un drept trebuie să fie sau nu considerat ca purtând un caracter civil în sensul acestei expresii din Convenţie (hotărârea König din 28 iunie 1978. 6-1).

deşi ea poate avea o anumită incidenţă asupra executării contractului lor. 27. recunoscut prin legislaţia olandeză sau antrena un rezultat în mod direct decisiv pentru un asemenea drept. La modul general. § 29). § 89).) de a confirma sensul care rezultă din aplicarea articolului 31 (. nu ar putea fi decisivă.. seria A nr.6-1). pag.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ alocaţii. un asemenea drept în general nu este recunoscut ca având un caracter privat.” Astfel. hotărârea Marckx din 13 iunie 1979. 11. Articolul 32 din Convenţia de la Viena precizează: „Se poate recurge la mijloace suplimentare de interpretare. nu există o noţiune europeană comună în ceea ce priveşte natura juridică a dreptului la prestaţii sociale de asigurare a sănătăţii. Suplimentar. 4. urmând sensul ordinar atribuit termenilor tratatului în contextul lor şi în lumina obiectului şi scopului său”. prea îndepărtate şi neînsemnate pentru a pune în joc articolul 6 § 1(art. 6-1) doar în acest temei. printre altele. să constituie clauze incorporate de lege în contractul de muncă sau să fie derivatele acestuia.).. În particular. în opinia noastră. cererea de adresare către o terţă persoană şi felul său nu afectează direct relaţia juridică privată între patron şi salariat. să se inspire din Convenţia de la Viena din 1969 cu privire la dreptul tratatelor (hotărârea Golder din 21 februarie 1975. Noi suntem de acord cu majoritatea care afirmă că clasificarea oferită de dreptul olandez.. mai ales dacă ea se abate de la sistemele juridice ale altor state contractante. În consecinţă. 18.. Principiile de interpretare aplicabile 12. 201 . 6-1) stabilite de jurisprudenţa Curţii în ceea ce priveşte drepturile cu caracter privat. deşi constituie un indice iniţial. Eventualele consecinţe asupra drepturilor private ar fi. 10. nu am putea afirma că procedura angajată de dna Feldbrugge pentru a beneficia de alocaţii de asigurare a sănătăţii se referea la un drept privat. care figurează în articolul 31 § 1 din această Convenţie. în vederea (. 19. circumstanţele cauzei depăşesc criteriile de aplicare a articolului 6 § 1 (art. şi în special la lucrări de pregătire şi la circumstanţele în care tratatul a fost încheiat. Curtea a recunoscut că este necesar de a interpreta Convenţia europeană a drepturilor omului în lumina condiţiilor existente în prezent în societăţile democratice a statelor contractante. 30. seria A nr. care este un tratat internaţional. 14. Pentru a desprinde sensul noţiunii „autonom” de „drepturi şi obligaţii cu caracter civil” care figurează în articolul 6 § 1 (art. şi nu doar în conformitate cu ceea ce puteau presupune intenţiile autorilor Convenţiei (a se vedea. ar trebui să se ţină cont de obiectul şi scopul Convenţiei (hotărârea König precitată. pag. Totodată. 6-1) din alte considerente. prevede următoarele: „Un tratat trebuie să fie interpretat de bună credinţă. Astfel. în cazul dnei Feldbrugge la momentul faptelor nu mai exista nici un contract de muncă (paragraful 11 din hotărâre). după cum majoritatea a constatat în paragraful 29 din hotărâre. § 41). „Regula generală de interpretare”. p. seria A nr. Curtea ar trebui la interpretarea Convenţiei. Rămâne să cercetăm dacă ele cad sub incidenţa articolului 6 § 1 (art. 31.

sau de a prezenta legături sau puncte comune între ele. În egală măsură. obiectul şi scopul 14. în sensul articolului 6 § 1 (art. 6-1). în pofida caracterului său public în esenţă. care decurgea nu din contractul privat dintre ea şi patronul său. este inclus în noţiunea de „drepturi şi obligaţii cu caracter civil”. am putea spune că regimul social de asigurare a sănătăţii prezintă o anumită afinitate cu asigurarea clasică din sectorul privat. dacă un drept de acest gen. de natura garanţiilor oferite. cu siguranţă este indicată în domeniul relaţiilor între indivizi. este adevărat. unde consideraţiunile de ordin organizaţional. 6. 6-1). raport care se află în centul dreptului revendicat de reclamantă în baza legii. Având legătură cu domeniul angajării. Prin faptul că legislatorul naţional a decis asupra repartizării resurselor societăţii generate de munca salariată. de a avea unele repercusiuni asupra „drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil” care decurg în acest domeniu al dreptului comun. într-o anumită măsură. economic şi social pot în mod legitim justifica procedurile de tip mai puţin judiciar şi formal. reclamanta. Caracteristicile dreptului revendicat 13. Contextul. ar trebui să cercetăm. Astfel de regimuri reprezintă îndeplinirea de societate a obligaţiei sale de a proteja sănătatea şi bunăstarea membrilor săi. se desprind.FELDBRUGGE contra OLANDEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 5. Prezentul caz se referă la funcţionarea unui regim public colectiv de prestaţii sociale. şi să se ajungă la o creştere a cheltuielilor şi la o mărire a duratei proceselor. nu se referă acelaşi lucru la sfera administrativă. a fost constrânsă să participe la acest regim. Astfel. Dreptul la alocaţii de asigurare a sănătăţii reclamat de dna Feldbrugge era un drept patrimonial. aspectele medicale. 202 . Confirmarea judiciară a procedurilor de reglementare. în contextul dispoziţiei şi în lumina obiectului şi scopului Convenţiei. în calitate de membru al acestei societăţi. Obiectivul şi scopul Convenţiei. Prin urmare. garantată prin articolul 6 § 1 (art. 6-1). alocaţia în sine poate fi analizată ca un fel de substituire a salariului plătit de către patron în virtutea contractului de muncă. 15. dar dintr-un regim colectiv de protecţie a populaţiei salariate instituit de legislator. ele nu constituie simple ilustrări ale modalităţii în care statul îşi poate asuma sau reglementa o activitate de asigurare pe care sectorul privat ar putea la fel de bine să şi-o asume. putem menţiona numărul mare de decizii adoptate. în opinia noastră nici unul din aceste elemente nu modifică în esenţă caracterul public al raportului între individ şi colectivitate. lipsa resurselor sau cunoştinţelor tehnice ale persoanelor interesate. regimul social olandez de asigurare a sănătăţii nu se poate lipsi. Ca exemplu de particularităţi ale regimurilor similare. aşa cum sunt urmărite de articolul 6 § 1 (art. necesitatea de a menţine un echilibru între interesul public al unei administrări eficiente şi interesul privat. capacitatea de a primi alocaţii de asigurare a sănătăţii în temeiul dispoziţiilor aplicabile ale legii din 1913 cu privire la asigurarea sănătăţii depinde de existenţa la un moment dat a unui contract de muncă. Confirmarea judiciară a procedurilor de acordare a prestaţiilor sociale necesită într-o bună parte a cazurilor ca cel interesat să se adreseze la jurişti şi la experţi medicali.

§ 6). 6-1) nu ajung până la punctul de a impune un control judiciar asupra funcţionării regimurilor legale colective de acordare a prestaţiilor sociale. 6-1) nu pot fi în mod rezonabil examinate ca cuprinzând toate sistemele de reglementare jurisdicţională a litigiilor în conformitate cu dreptul intern. 6-1). când un comitet de experţi examina pentru ultima dată textul Convenţiei şi „a făcut anumite corectări de formă şi de traducere” (Culegerea Travaux Préparatoires de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 6-1) şi garanţiile sale judiciare specifice. La examinare. rezultatul este crucial pentru viaţa personală a celui interesat. 7. 20. Nici o explicaţie nu fusese prezentată în ceea ce priveşte modificarea în ultimul minut a articolului 6 § 1. În egală măsură. având în vedere mijloacele de existenţă ale dnei Feldbrugge. ca în cazul diferendelor de protecţie socială. ca în prezent.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Natura garanţiilor procurate tind astfel să demonstreze că obiectul şi scopul articolului 6 § 1 (art. iar versiunea engleză se citea ”rights 203 . Astfel. există consideraţiuni fundamentale care justifică procedurile speciale în cauzele de protecţie socială. pentru a face aplicabile articolul 6 § 1 (art. justa poziţie de „civil” şi de „penal” în contextul articolului 6 § 1 (art. Analiza precedentă este confirmată de faptul că legislaţia în cauză anticipează cu câteva decenii elaborarea Convenţiei. lucrările de pregătire confirmă această lectură a textului. 6-1) în noiembrie 1950. în numeroase alte state contractante exista o legislaţie similară înaintea Convenţiei. 6-1) nu intenţionau să includă în domeniul său sisteme de tipul protecţiei sociale colective. nu este suficient. Să ţinem cont de faptul că obiectul general al Convenţiei este unul umanitar. VII. 16. 6-1) litigiilor privind toate chestiunile ce nu au caracter „penal” chiar dacă. în ajunul deschiderii Convenţiei spre semnare. Mijloacele suplimentare de interpretare 19. versiunea franceză prevedea. pentru un simplu cetăţean. „drepturi şi obligaţii cu caracter civil”. de protecţie a individului şi că. pag. Este deci rezonabil să presupunem că autorii articolului 6 § 1 (art. este esenţial ca în materie administrativă de asemenea să fie înfăptuită justiţia şi ca cererile indivizilor să fie examinate într-o modalitate serioasă şi obiectivă în conformitate cu regulile stabile. utilizarea expresiei „cu caracter civil” nu va implica deci aplicabilitatea articolului 6 § 1 (art. 6-1). dar ar fi cazul să credem că se avea în vedere o simplă aliniere a textului englez la cel francez: înaintea acestei modificări. Aceste reflecţii duc la concluzia că în principiu caracteristicile colective şi publice ale regimului social de asigurare în cauză sunt predominante în comparaţie cu drepturile şi obligaţiile în chestiune care nu fac parte din domeniul „civil” în sensul articolului 6 § 1 (art. după cum afirmă delegatul Comisiei. interesul economic al alocaţiei reclamate. aceasta nu semnifică totuşi că se vor aplica toate exigenţele articolului 6 § 1 (art. În aceste condiţii. doar el. 13. vol. Potrivit acestei interpretări. accesul la prestaţiile de protecţie socială este de cea mai mare importanţă pentru viaţa cotidiană. 18. Adjectivul „civil” fusese adăugat la versiunea engleză a articolului 6 § 1 (art. Desigur. 17. după cum deja am relevat (paragraful 15 precitat).

(. El recunoaşte că s-ar cuveni de a asigura protecţia individului împotriva oricărui abuz de putere din partea organelor administrative. pag. Ulterior în aceeaşi zi un comitet de redactare a elaborat un text care conţinea expresiile „cu caracter civil” [„de caractère civil”] în franceză şi „drepturi şi obligaţii potrivit legislaţiei” [„in a suit of law”] în engleză (doc. pag. 8. pag.” (proces verbal analitic al celei de-a 109-a şedinţe. El era deci dispus să accepte ca expresia „fie a drepturilor şi obligaţiilor sale” care figurează în prima frază din amendamentul franco-egiptean să fie înlocuit cu formula „fie contestaţiile cu privire la drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil”.109. ele erau direct reluate din articolul care corespundea proiectului Pactului internaţional al Naţiunilor Unite cu privire la drepturile civile şi politice în varianta existentă la acea etapă (ibidem. 31. doc. 297. 3-4). Dl Sørensen a considerat că această dispoziţie are un conţinut prea vast. El a recunoscut că problema „nu era bine chibzuită şi ar trebui să fie studiată mai profundat”. 285. Mai târziu ar putea fi abordată studierea problemei referitoare la repartizarea puterilor între organele administartive şi organele judiciare. vol. evident. dar problema este extrem de delicată şi este puţin probabil ca Comisia să fie în măsură să o rezolve acum. în acest articol. 21. formula utilizată este acea care în final a fost adoptată pentru articolul 14 din Pactul internaţional din 1966. toate chestiunile de exercitare a justiţiei în raporturile între particulari şi guverne” (ibidem. pag. II. 9). Reacţia reprezentantului danez (dl Sørensen) la acest amendament era raportată în felul următor: „Reprezentanţii Franţei şi Egiptului propun ca orice persoană să aibă dreptul ca o instanţă să decidă asupra drepturilor şi obligaţiilor. vol. pag. 22. E/CN. S-ar părea să fie clar în mod rezonabil că introducerea calificativului „cu caracter civil” în textul francez al proiectului pactului internaţional viza în mod deliberat excluderea din câmpul de aplicare a dispoziţiei unele categorii de litigii referitoare la domeniul administrativ şi referitoare la „exercitarea justiţiei în raporturile dintre particulari şi guverne”. practica statală nu s-a dezvoltat până la punctul de a putea afirma că statele contractante tratează dreptul la prestaţii 204 . IV. Aceste două expresii au fost introduse pentru prima dată în cadrul unei reuniuni (martie 1950) a Comitetului de experţi ai drepturilor omului al Consiliului Europei. Delegaţiile franceză şi egipteană au prezentat un amendament care se referea la „drepturi şi obligaţii” / „rights and obligations”.4/286). Practica statală şi interpretarea evolutivă 23. vol.) Dl Sørensen cere reprezentanţilor Franţei şi Egiptului dacă nu este posibil să se restrângă înţelesul dispoziţiei în cauză astfel încât să fie indicat că nu este vorba de soluţionarea cazului între individ şi stat. Reprezentantul francez (dl Cassin). 61). După intrarea în vigoare a Convenţiei. III. Discuţia crucială asupra proiectului Pactului internaţional avuse loc la 1 iunie 1949 în timpul celei de-a cincizecea sesiuni a Comisiei pentru Drepturile Omului a Naţiunilor Unite. Prin urmare. V. Prin urmare. a răspuns că „declaraţia reprezentantului Danemarcei l-a convins că este foarte dificil de a reglementa. ea tinde să supună unei decizii judiciare orice măsură luată de organele administrative care exercită o putere discreţională care le este oferită prin lege. vol. 317. fără restricţii. E/CN.FELDBRUGGE contra OLANDEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ and obligations in a suit of law” [„drepturi şi obligaţii potrivit legislaţiei”] (ibidem. 148). pag. ar fi cazul să ne amintim de istoria lor în lucrările de pregătire ale acestui Pact. 161... exprimându-se în franceză. 291.4/SR. dar pur şi simplu între indivizi.

Noi nu credem că dezvoltările considerabile observate în materie de protecţie socială după elaborarea Convenţiei sunt de natură să modifice caracterul esenţial al drepturilor şi obligaţiilor puse în joc în cauza dnei Feldbrugge. 6-1). nu poate fi identificat nici un numitor comun în sistemele juridice ale statelor contractante în ceea ce priveşte carcaterul „civil” sau altul al unui asemenea drept. pag. în schimb. o protecţie judiciară de genul celei garantate de articolul 6 § 1 (art. nu există în această privinţă o viziune europeană uniformă de natură să contrazică interpretarea la care noi am ajuns bazându-ne pe consideraţiunile menţionate. 15-16. garanţiile impuse de acesta din urmă în caz de „contestaţie” cu privire la „drepturi şi obligaţii cu caracter civil” nu se aplică la 205 . seria A nr. Este evident faptul că ar fi de dorit de a acorda garanţii adecvate pentru reglementarea litigiilor în domenii predominante ale protecţiei sociale. 6-1) cu atât mai mult nu ajunge la o concluzie diferită. hotărârea Dudgeon din 22 octombrie 1981. § 31. cum este cazul dnei Feldbrugge. 16. O interpretare evolutivă a articolului 6 § 1 (art. 31. Convenţia operează o alegere în protecţia pe care o oferă. hotărârea Tyrer din 25 aprilie 1978. § 60) noţiuni variate şi schimbătoare deja incluse în Convenţie. p. pag. 24. după cum demonstrează afirmaţiile din preambul unde guvernele semnatare îşi exprimă rezoluţia de „a lua primele măsuri pentru a asigura garantarea colectivă a unor drepturi enunţate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului” (hotărârea Golder precitată. există limite ale interpretării evolutive şi faptele acestei cauze sunt în afara acestor limite în partea ce ţine de aplicabilitatea articolului 6 § 1 (art. obiectul şi scopul său precum şi lucrările pregătitoare. 19-20. unde drepturile şi obligaţiile individului care nu sunt de natură privată pot în mod legitim. 6-1). Având în vedere textul articolului 6 § 1 (art. din diferite considerente (paragraful 15 precitat). 45. noi deja am menţionat (paragraful 10 precitat) că. 9. ea nu permite introducerea în Convenţie a noţiunilor sau materiilor absolut noi deoarece aici este vorba de o funcţie legislativă care aparţine statelor membre ale Consiliului Europei. 6-1). 26. În concluzie. să fie determinate de proceduri speciale de reglementare mai curând decât de jurisdicţiile care corespund întru totul exigenţelor articolului 6 § 1 (art. diversitatea soluţiilor adoptate în prezent tind să demonstreze următoarele: decizia de a acorda sau nu solicitanţilor alocaţii de asigurare a sănătăţii. 23-24. după cum sunt cele cu privire la protecţia socială. În opinia noastră. pag. o asemenea protecţie judiciară nu este necesară în sine potrivit articolului 6 § 1 (art. seria A nr. Concluzie 25. noi am ajuns la următoarea concluzie de principiu: există domenii relevante ale administraţiei şi supuse regimurilor instituţionale particulare. 6-1). 18. spre exemplu. În realitate. hotărârea Marckx menţionată mai sus. seria A nr. O interpretare evolutivă permite de a examina în lumina condiţiilor de viaţă actuale (a se vedea. 6-1) este pentru statele contractante o decizie de natură politică care trebuie să fie adoptată în lumina avantajelor şi inconvenienţelor pe care le implică fiecare soluţie. Cu toate acestea. seria A nr. Din contra. § 34).Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ de asigurare a sănătăţii în temeiul regimurilor legale de protecţie socială ca sursă de „drepturi şi obligaţii cu caracter civil” în scopul articolului 6 § 1 (art. 6-1). § 41.

şi că prin urmare garanţiile judiciare ale acestuia din urmă nu sunt aplicabile în această speţă. când rezultatul procedurii este în mod direct decisiv pentru drepturile private. potrivit jurisprudenţei Curţii (paragraful 7 precitat) cazului.FELDBRUGGE contra OLANDEI LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ litigiile apărute în astfel de domenii cu excepţia. în sensul articolului 6 § 1 (art. 6-1). noi conchidem că procedura antrenată de dna Feldbrugge în faţa comisiei de recurs din Haarlem nu părea fi decisivă pentru „drepturi şi obligaţiuni cu caracter civil”. În lumina totalităţii consideraţiunilor menţionate. 206 .

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ LITHGOW contra REGATULUI UNIT (Cererile nr. A. Primele două cifre indică numărul de ordin în anul de introducere. R. 2/1984/74/112-118. 9006/80. Bernhardt. 207 . Russo. Thór Vilhjálmsson. Vincent Evans. Macdonald. C. preşedinte. 9266/81. J. Ganshof van der Meersch. J. 9263/81. F. Matscher. L. Gölcüklü. G. W. Cremona. Gersing. J. Pettiti. 9262/81.locul său pe lista sesizărilor Curţii de la origine şi pe lista cererilor iniţiale (pe rolul Comisiei) corespunzătoare.-E. compusă din judecătorii: Dnii Sir Dnii R. statuând în şedinţă plenară. ultimele două . Pinheiro Farinha. 9265/81. Nota grefei 1 Cauza poartă nr. potrivit articolului 50 din Regulamentul Curţii. F. Ryssdal. Lagergren. Spielmann. Bindschedler-Robert. R. B. Walsh. 9313/81 şi 9405/81) HOTĂRÂRE 8 iulie 1986 În cauza Lithgow şi alţii1 Curtea Europeană a Drepturilor Omului. D.

– (“Dowsett”).Companie cu Răspundere Publică 208 .“Investors”) şi Prudential Assurance Company Ltd.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ precum şi M. .“Yarrow”). adoptată la această ultimă dată: PROCEDURA 1. 24-26 şi 28 septembrie. art.“Vickers”). (în prezent Vickers PLC . de următoarele persoane: nr. H. 47) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (“Convenţia”). 23 şi 25 octombrie 1985. (în prezent Vosper PLC1 . 3. 18) din Convenţie sau a articolului 1 din Protocolul 1 (P1-1) (examinate separat sau combinat cu articolul 14 din Convenţie) (art. 17 sau 18 (art. Cererea are ca scop obţinerea unei decizii asupra existenţei încălcărilor articolelor 6 § 1. 17 sau art. cu excepţia dlui Sir Eric Yarrow. Sir William Lithgow şi Sir Eric Yarrow sunt cetăţeni britanici. şi Monique Augustin-Normand. Sir Eric Yarrow. în termenul de trei luni prevăzut de articole 32 § 1 şi 47 (art. nr. nr. nr. toţi ceilalţi reclamanţi sunt companii constituite şi înregistrate în Marea Britanie. Ca răspuns la invitaţia prevăzută la articolul 33 § 3 litera d) din regulament. Securities Ltd. 25). După ce a deliberat cu uşile închise la 28 iunie. art. 32-1. şi a dnei Augustin-Normand. 9266/81: Yarrow PLC (fosta Yarrow and Company Ltd. 6-1. nr. Eissen. Expresia “reclamanţi” desemnează în continuare toate persoanele enunţate supra. iar dna AugustinNormand este cetăţeană franceză. 27-30 mai şi 24 iunie 1986. 9262/81: Vosper Ltd. nr.(“Vosper”). 13. (“English Electric”) şi Vickers Ltd. potrivit articolului 25 (art. cererile cărora au fost declarate de către Comisie ca fiind inadmisibile (a se vedea § 102 infra). 2. 9265/81: Banstonian Company – (“Banstonian”) şi Northern Shipbuilding & Industrial Holdings Ltd. La originea cauzei se află următoarele şapte cereri îndreptate contra Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi introduse în faţa Comisiei în perioada anilor 1977-1981. 9263/81: English Electric Company. 44. toţi reclamanţii şi-au exprimat intenţia de a participa la procedura pendinte în faţa Cur1 PLC . (“Prudential”). art. Pronunţă următoarea hotărâre. Petzold. 9405/81: Dowsett Securities Ltd. FFI (UK Finance) PLC (în prezent Investors in Industry PLC . 9313/81: Vickers. M & G. Cauza a fost deferită Curţii de către Comisia Europeană a Drepturilor Omului (“Comisia”) la 18 mai 1984. art. grefier adjunct. 13. 9006/80: Sir William Lithgow. grefier. 48) şi potrivit declaraţiei britanice de recunoaştere a jurisdicţiei obligatorii a Curţii (articolul 46) (art. M & G Securities Ltd. nr. 14+P1-1). Sesizarea Curţii de către Comisie a fost operată potrivit articolelor 44 şi 48 (art.-A. Ltd. (“Northern Shipbuilding”). 46).

La 18 decembrie 1984. Camera s-a desesizat cu efect imediat în favoarea Curţii Plenare. Camera din şapte judecători se compunea. Preşedintele Curţii. 209 . 7. pe agentul guvernamental al Regatului Unit (“Guvernul”). În aceeaşi zi. Thór Vilhjálmsson. 6. pe ceilalţi cinci membri şi anume dnii R. Higgins. Dna R. English Electric Company şi Vickers. Prin scrisoarea din 15 ianuarie 1985. preşedintele Curţii la acel moment (articolul 21 § 3 litera b) din regulament). Ryssdal. iar cu referire la cererea Vickers. Q.din partea Guvernului: Dnii M. W. desemnându-şi în vederea reprezentării consilierii legali. secretarul Comisiei a notificat că delegatul acesteia nu şi-a exprimat dorinţa să răspundă în scris la aceste memorii. pe delegatul Comisiei şi pe reprezentanţii legali ai reclamanţilor referitor la chestiunea necesităţii unei proceduri scrise (articolele 37 § 1 şi 50 § 3 din regulament). în prezenţa grefierului. C. Ganshof van der Meersch. memoriul individual al dlui Sir William Lithgow. de naţionalitate britanică (articolul 43 din Convenţie) (art. Investors şi Prudential. judecător ales. Eaton. Alexander. R. 5. consilier juridic al Ministerul Afacerilor Externe şi Commonwealth-lui. 43). profesoară şi avocat. Dezbaterile s-au desfăşurat în şedinţă publică la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg. care în aceeaşi zi l-a succedat pe dl G. în cadrul căreia a fost stabilită o listă de cereri şi întrebări pe care într-un scurt timp grefierul le-a comunicat Guvernului. la 5 noiembrie 1984. 43) şi dl G. i-a consultat.. Wiarda) a ţinut o reuniune pregătitoare. grefa a primit următoarele documente: la 30 octombrie 1984. acesta din urmă i-a desemnat prin tragere la sorţi. Liesch şi E. la 31 octombrie 1984.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ ţii. din Sir Vincent Evans. Yarrow şi Vickers. Comisiei şi reclamanţilor. preşedintele a fixat pentru 24 iunie 1985 data deschiderii procedurii orale după consultarea opiniei participanţilor prin intermediul grefierului. în calitate de membri ex officio. Wiarda. La 30 mai 1985 Curtea (sub preşedinţia dlui R. la 15 noiembrie 1984. prin intermediul grefierului. Ryssdal. García de Enterría (articolul 43 in fine din Convenţie şi articolul 21 § 4 din Regulament) (art. memoriul Guvernului şi memoriul individual al dlui Dowsett. 4. potrivit articolului 50 din regulament. 8. fiind desemnat directorul comercial al companiei (articolul 30). în perioada 24-26 iunie 1985. La 22 mai 1984. L. agent. memoriul comun al reclamanţilor şi memoriile individuale ale companiilor Vosper. S-au înfăţişat: . Potrivit ordonanţelor astfel adoptate. memoriul individual al companiilor Banstonian şi Northern Shipbuilding.

din partea Vickers: Dnii reprezentant legal. Gladstone. J. M. Lester. Knox. Frowein. J. consultant.. consilier. Graupner. Southwell. Law Officers’ Department. R.din partea dlui Sir William Lithgow: Dnii consilieri. Foreman.. J. Dnii .din partea English Electric şi Vickers: Dl R. Bevins.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ N. Q. Gardiner. C. Hardcastle. . Q. jurisconsult. director al afacerilor juridice. . M. jurisconsult. avocat. secretar general. Macdonald. McNeill. Davis. Whitaker. consultanţi. Maryan-Green.. 210 . avocat...din partea Vosper: Dnii consilieri. Bratza. Ltd.din partea Comisiei: Dl consilieri. Ross Macdonald. Edwards. Dr. A. Hardcastle & Co. C. Profesorul I. Simmons.din partea Banstonian şi Northern Shipbuilding: Dnii jurisconsult. Keeling. J.din partea English Electric: Dl consilieri. Ministerul Comerţului şi Industriei. Howison. . G. H. Mendelson. Q. A. avocat. N. T. C. D. J. R. avocat. Q. Brock. C. consultanţi. Pannick. jurisconsult. . director comercial. N. . C. D. C. Delupis. delegat. avocat. Lester. . avocat. J.C. Rea Brothers PLC. D. Dra M.

Acesta formulase deja declaraţii similare în anii 1971. Graupner şi de profesorul Jacobs din partea reclamanţilor.din partea Dowsett. I. date de dl Alexander din partea Guvernului. A. La alegerile generale din 28 februarie 1974. jurisconsulţi. 17. laburiştii au câştigat în faţa conservatorilor şi au format guvernul. Pannick. 14+P1-1) din Convenţie. la acel moment neîntrunind majoritatea absolută în Camera Comunilor. De asemenea ei invocă articolul 6 (art. 6) şi. de dl Frowein din partea Comisiei şi de dnii J. Q. Macdonald. Evoluţia legii din 1977 1. Q. propunerile detaliate ale Guvernului de naţionalizare a industriilor precitate au fost expuse într-un document de reflectare din aceeaşi zi. incluzând şi răspunsurile scrise la întrebările Curţii (§ 7 supra). ei susţin că compensaţiile pe care le-au primit erau vădit insuficiente şi discriminatorii. ÎN FAPT 9. Lester.. Foyle. 1972 şi 1973.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ . A. 211 . reclamanţii se pretind victime ale încălcărilor articolului 1 al Protocolului 1 (P1-1) la Convenţie examinat separat şi combinat cu articolul 14 (art. într-un caz. 13) din Convenţie. jurisconsult. Pretenţiile invocate în faţa Comisiei în temeiul articolelor 17 şi 18 (art. C. Curtea a audiat declaraţiile şi răspunsurile la întrebările sale. Lester. Partidul laburist a evidenţiat că programul său politic includea naţionalizarea industriilor aeronautice şi navale din Marea Britanie. Investors şi Prudential: Dnii consilier. DREPTUL PERTINENT A. Dnii A. Rowe. C. consilier. articolul 13 (art. art. Southwell. Mallinson. Reclamanţilor le-au fost naţionalizate unele bunuri potrivit legii din 1977 cu privire la industriile aeronautice şi navale (“legea din 1977”). Proiectele de naţionalizare 10.. avocat. Ministrul Industriei a anunţat că industria construcţiei şi reparaţiei navale va trece în gestiunea sectorului public şi aplicarea prevederilor legislative privind salvgardarea bunurilor respective va avea efect din aceeaşi dată. 18) din Convenţie nu au fost repetate în faţa Curţii. . reclamanţii şi Guvernul au depus o serie de documente. precum şi la cele ale unor judecători.din partea Yarrow: Profesorul F. Pe parcursul dezbaterilor. D. Jacobs. A. În manifestul său electoral din 8 februarie 1974. Fără a contesta principiul naţionalizării în sine. La 31 iulie 1974. D.

. un lucru dorit. precum şi modalităţile compensaţiei. această companie de construcţie navală a devenit insolvabilă după februarie 1974 şi Guvernul a considerat ca fiind nejustificată plătirea unei valori depline a cotelor părţi acţionarilor acesteia pe parcursul perioadei de referinţă fixată pentru compensare. 11. La 29 octombrie. Cu toate că proiectul trece în prima lectură la 30 aprilie 1975. precum ar fi fost cotate pe parcursul perioadei respective. ministrul a furnizat informaţii detaliate cu privire la clauzele de salvgardare. Procedurile parlamentare şi evenimente ulterioare 12. însuşi Guvernul a anunţat excluderea din conţinutul proiectului a companiei Drypool Group Ltd. Guvernul a reexaminat condiţiile de compensare propuse (inclusiv alegerea perioadei de referinţă) în lumina observaţiilor prezentate. Acesta a provocat dezbateri îndelungate în Camera Comunilor. şi anume. prin acord sau prin arbitraj. desfăşurate la 10 octombrie 1974. Ministrul Industriei a anunţat Camera Comunilor despre viitoarea introducere a unui proiect de lege cu privire la naţionalizarea industriilor aeronautice şi navale. în special. 13.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Următoarele alegeri generale. prin care se dispunea transferul titlurilor de valoare a patruzeci şi trei de companii în proprietatea corporaţiilor publice. Prin urmare. însă a decis să nu le modifice. 212 . În februarie 1976. În plus. evaluarea acestora urma să fie determinată. a fost introdus în noiembrie 1975. similar în substanţă celui dintâi. Un asemenea proiect de lege a fost într-adevăr publicat. iar la 4 noiembrie în Camera Comunilor s-a făcut o declaraţie cu privire la clauzele de salvgardare a bunurilor astfel vizate. controlul mai adecvat asupra acestora din partea autorităţilor. 14. acesta devine caduc la finele sesiunii parlamentare. din cauza lipsă de timp. precum şi o mai mare transparenţă. discursul reginei la deschiderea sesiunii parlamentare a adus la cunoştinţă intenţia Guvernului de a transfera sectorului public industria aerospaţială.o asistenţă administrativă şi economică mai eficientă şi va permite. însă fără a preciza modalităţile despăgubirii. Guvernul estima că naţionalizarea va acorda industriilor vizate . abordând astfel de chestiuni ca principiul şi amploarea măsurii de naţionalizare. în ceea ce priveşte titlurilor necotate. 2. La 15 ianuarie 1975. baza în conformitate cu care va fi determinată compensaţia. Un al doilea proiect. La 17 martie 1975. din cauza incertitudinii care a rezultat din numeroasele tranzacţii operate în funcţiune de cele anunţate şi din perspectiva unei naţionalizări care denaturase cursul acţiunilor în timpul altor perioade de referinţă propuse. i-au asigurat majoritatea absolută Partidului laburist.care au primit din partea statului o asistenţă importantă şi depindeau în mare măsură de comenzile publice . Ambele documente explicau considerentele politice. Ministrul a indicat. şi anume. în esenţă. Discursul şi nota precitate conţineau indicii cu privire la companiile ce urmau a fi naţionalizate şi afirmau că va fi plătită o “compensaţia echitabilă”. valoarea titlurilor de valoare ale companiilor ce urmau a fi naţionalizate: titlurile de valoare cotate la o bursă oficială vor fi evaluate la preţul mediu al acestora pe parcursul a şase luni care au precedat data de 28 februarie 1974. Guvernul a publicat o notă consacrată planurilor sale de naţionalizare a acestei industrii. pentru prima dată. economice şi sociale care motivau naţionalizarea preconizată.

pe caracterul pretins a fi inechitabil a modalităţilor de compensaţie. din cauza că nu era vorba despre o tranzacţie consensuală ci despre un act de naţionalizare pe cale legală. că modalităţile compensaţiei oferite nu coincideau cu condiţiile în care un vânzător ceda liber unui cumpărător controlul asupra unei companii. Până la finele sesiunii parlamentare. au fost excluse anumite întreprinderi de reparaţie navală şi de construcţie a navelor de război şi a fost introdusă o prevedere potrivit căreia Tribunalul Arbitral . După ce proiectul până la 7 decembrie a trecut toate etapele procedurale.a anumitor companii preocupate doar de reparaţia navală. sub rezerva excluderii companiei Drypool Group Ltd. astfel încât şi cel de-al doilea proiect a devenit caduc. că performanţele viitoare ale unei companii concrete pot fi prevăzute în mod normal în perioada de referinţă şi reflectate în preţul prezumat al acţiunilor.identice în esenţă celor formulate de către reclamanţi. La rândul lor. că era logic ca Guvernul. la alegerea perioadei de referinţă de evaluare. de exemplu. a fost depus la Camera Comunilor la 26 noiembrie 1976. proiectul a intrat în vigoare la 17 martie 1977. Primind sancţionare regală. la neincluderea în formula de compensaţie a oricărui echivalent al “primei pentru preluarea controlului” (a se vedea § 98 infra). toate retrase sau respinse după dezbateri . în care. în special. şi .Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ După a treia lectură în Camera Comunilor la 29 iulie 1976. acesta a fost prezentat Camerei Lorzilor potrivit unei proceduri speciale care permitea eludarea consimţământului acestei camere. că alegerea perioadei de referinţă apăra acţionarii de fluctuaţiile ulterioare ale preţurilor pe piaţă. divergenţele de păreri dintre cele două Camere Parlamentare asupra amendamentelor nu au putut fi soluţionate. aceleaşi modalităţi erau aplicate bunurilor ce urmau a fi naţionalizate. că este justă evaluarea titlurilor de valoare la o dată anterioară posibilităţii afectării acestora de naţionalizare. şi la faptul că evaluarea anumitor companii filiale naţionalizate putea depinde de cotarea la bursă a acţiunilor companiilor fondatoare ale acestora. că se va 213 . legea din 1977 enumera treizeci şi una de companii: patru de construcţie aeronautică şi celelalte de construcţie navală. inter alia. proiectul a fost transmis Camerei Lorzilor. inter alia. dacă în opinia lui aceasta nu ar fi prevăzută de vreo formulă legală. Dezbaterile parlamentare s-au caracterizat pe toată durata lor de o opoziţie concentrată.va fi competent să acorde o “compensaţie echitabilă”.se refereau. 16.instituit să determine compensaţia în absenţa unui acord . să beneficieze de orice ameliorări înregistrate în companii după sfârşitul perioadei de referinţă. Modalităţile compensaţiei coincideau în mare parte cu cele prevăzute în primul proiect. că ar fi greşit a presupune existenţa unei corelaţii între valoarea cotelor părţi şi rata inflaţiei. similar în substanţă celui de-al doilea. Al treilea proiect. Criticele . reprezentanţii Guvernului afirmau că modalităţile răspundeau exigenţilor echităţii. au fost operate diverse modificări inacceptabile pentru Guvern. În cele din urmă. şi. de mecanică navală sau de instruire în construcţia navală. 15. cu excepţia falimentului. Aceştia susţineau. odată ce a acceptat riscul oricărei înrăutăţiri. la utilizarea unei metode ipotetice de evaluare bursieră pentru titlurile de valoare necotate. la absenţa unei clauze referitoare la expansiunea companiilor în cauză sau la devalorizarea monetară după perioada de referinţă. după dezbateri îndelungate.urmare a unui amendament acceptat de Guvern în timpul examinării celui de al treilea proiect .

dar spre marele nostru regret am ajuns la concluzia că modificarea legislaţiei în mod retroactiv. noul Guvern a reexaminat modalităţile compensaţiei prevăzute de legea din 1977. precum putea fi determinată de arbitraj potrivit prezentei legi. noul Guvern a examinat. printre altele. Pentru titlurile de valoare cotate la Bursa din Londra. o sumă echivalentă “valorii de bază” a titlurilor de valoare naţionalizate. desemnarea reprezentanţilor acţionarilor şi crearea unui Tribunal Arbitral. în următorii termeni: “Suntem în cunoştinţă de cauză că anumiţi foşti proprietari. cursul mediu săptămânal al acestora în decursul a şase luni ce au precedat perioada de 1 septembrie 1973 şi 28 februarie 1974 (“perioada de referinţă”. Datele astfel fixate au fost 29 aprilie 1977 pentru companiile aerospaţiale şi 1 iulie 1977 pentru companiile de construcţie navală. însă a decis să nu le modifice. Compensaţia 19. dacă e cazul. În lumina observaţiilor prezentate. la o dată ce urma a fi specificată de către Ministrul Industriei (“ziua transferului).au avut loc alte alegeri legislative. Am studiat orice posibilitate de reparare a nedreptăţii comise de către Guvernul precedent. Noul Ministru al Industriei a informat despre acest lucru Camera Comunilor la 7 august 1980 printr-un răspuns în scris. precum şi anumite active aparţinând activităţilor acestora. Potrivit articolului 35 § 3.în timp ce negocierile asupra compensaţiei erau în plină desfăşurare (a se vedea §§ 33-35 infra) . dar şi-a exprimat intenţia de a plăti sumele în acont cât de curând şi complet posibil în decursul a şase luni de la transferarea companiilor în proprietate publică. cu excepţia. dar a respins. în lipsa unui astfel de acord. În mai 1979 . titlurile de valoare ale companiilor de construcţie aeronautică şi navală enumerate în anexele 1 şi 2. “sau. 1. Legea prevedea. De asemenea. B. numeroşi membri ai Camerei date precum şi publicul consideră că modalităţile compensaţiei impuse prin legea din 1977 au fost extrem de injuste faţă de unele companii şi noi împărtăşim această opinie. plata unei compensaţii foştilor acţionari ale companiilor naţionalizate. “valoarea de bază” era “astfel precum putea fi determinată de comun acord de ministru şi reprezentantul acţionarilor” (a se vedea § 28 infra). cea de a doua dată fiind ziua alegerilor generale amintite la alineatul 2 al § 10 supra). în vederea stabilirii unor noi modalităţi de compensaţie. posibilitatea oricăror imediate denaţionalizări ale anumitor companii transferate în proprietate publică. Guvernul a recunoscut că achitarea compensaţiei necesită ceva timp. Potrivit prevederilor articolelor 19 şi 20 din legea din 1977. în general. “British Aerospace” sau “British Shipbuilders”. compensaţia ce urma a fi plătită ar constitui. Legea din 1977 18. care au readus la conducere Partidul conservator.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ ţine cont de cotarea acţiunilor unei companii fondatoare doar în ipoteza în care activele filialei naţionalizate constituiau o parte “semnificativă” din ansamblul consorţiului. a oricăror deduceri operate în temeiul articolului 39 (a se vedea §§ 23-24 supra). potrivit alineatului 1 din articolul 37. salvgardarea bunurilor companiilor naţionalizate. Pentru titlurile de valoare necotate emise anterior sfârşitului perioadei de referinţă. ca fiind valoarea pe care titlurile respective ar fi avut-o potrivit 214 . 17. trebuiau să fie transferate corporaţiilor publice create prin lege. “valoarea de bază” era. ar fi incorectă faţă de numeroasele persoane ce şi-au vândut acţiunile în temeiul condiţiilor anterioare”. Printre altele.

sub rezerva acesteia. precum şi de condiţiile plăţii. denumită “titlu compensatoriu” (articolului 35 § 1). au determinat alegerea unei perioade de reflectare a situaţiei medii a pieţei bursiere pe durata acelor ani. Plăţile în acont efectuate reclamanţilor în situaţia dată nu au fost condiţionate. La stabilirea compensaţiei nu s-a ţinut cont de subvenţiile publice acordate companiilor naţionalizate. compensaţia nu se plătea decât după fixarea “valorii de bază” a acţiunilor naţionalizate şi a sumei oricărei deduceri ce urma a fi operată potrivit articolului 39 (a se vedea §§ 23-24 infra). în principiu. declinul general al acţiunilor începând cu cea de-a doua jumătate a anului 1972 şi până la anunţarea. s-a prevăzut că. 20. ministrul nu putea. Dobânda urma să fie acumulată din “ziua transferului” (anexa 5). în cele din urmă. Rata unei astfel de dobânzi trebuia să fie determinată de Trezorerie. calculate prin referinţă la preţul de achiziţie de către acţionar a acţiunilor naţionalizate.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ articolului 37 … dacă ar fi fost cotate” la bursă în decursul perioadei de referinţă (alineatul 1 al articolului 38). (b) Compensaţia la primire nu era supusă impozitării. Printre motivele prezentate de Guvern la alegerea acestei perioade de referinţă au figurat următoarele: necesitatea evitării unei perioade în care valoarea acţiunilor a fost denaturată de perspectiva naţionalizării. “Valoarea de bază” a titlurilor de valoare necotate emise ulterior perioadei de referinţă corespundea. (a) Compensaţia trebuia să ia forma unei obligaţii de stat. cursului de emisie (alineatul 10 al articolului 38). răscumpărării. La determinarea “valorii de bază” a titlurilor de valoare necotate. Tribunalul Arbitral (a se vedea §§ 29-32 infra) trebuia să ţină cont de “toate elementele pertinente”. înlocuirea titlurilor compensatorii prin noi elemente de active economice acordă dreptul la o “degrevare”. în martie 1975. şi anume. Cu referire la Tribunalul Arbitral. această măsura nu 215 . sau o filială aflată în proprietatea absolută a consorţiului constituit din cel mult cinci companii. erau cotate la bursă şi dacă activele sale “formau o parte importantă din afacerile consorţiului. În cursul negocierilor. Potrivit articolului 36. dacă compania naţionalizată era o filială a unei companii acţiunile căreia. măsură prin care s-ar fi amânat impozitarea până la realizarea acestor elemente noi sau a activelor care le-au succedat. 21. în orice moment ulterior “zilei transferului”. în tot sau în parte. atunci când întreprinderea naţionalizată fusese sau o filială aflată în proprietatea companiei respective în proporţie de cel puţin 75 %. în timp ce dispunerea sau vinderea titlurilor respective era supusă unei taxe pe plus-valoare. în pofida unei anumite marje de apreciere. (articolul 40). acesta nu era legat în nici o măsură de suma propusă sau formulată la negocieri. a modalităţilor compensaţiei. Potrivit articolului 54 din legea despre finanţe din 1976. propune o compensaţie mai mare decât cea prevăzută de lege. “o astfel de sumă poate fi plătită cu titlu de compensaţie … dacă este considerată de ministru ca fiind oportună …”. cotarea la bursă a acţiunilor companiei fondatoare constituia unul dintre aceste elemente de referinţă (a se vedea §§ 3 şi 6 ale articolului 38). O astfel de degrevare era posibilă doar în situaţia unei companii. din care făceau parte filiala şi compania fondatoare”. necesitatea reţinerii unei perioade cât de recentă posibilă. etc. Cu toate acestea.

British Aerospace şi British Shipbuilders erau apărate împotriva eventualelor pierderi rezultate din tranzacţii “materiale” şi “oneroase” operate de către o companie naţionalizată între finele perioadei de referinţă şi ziua transferului. a se vedea § 12 supra).tranzacţia ce nu era obişnuită sau rezonabilă şi antrena.care includea direct sau indirect transferul activelor unei companii acţionarilor săi.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ putea fi pretinsă de către o persoană fizică. într216 . suma oricăror plăţi ce exceda plafonul permis. în general. 2. maximul admisibil era. membrii consiliului de administrare ai companiei naţionalizate purtau răspundere personală pentru orice abatere de acest gen în faţa respectivei corporaţii publice (articolul 23). întreprinderea din partea proprietarilor sau a conducerii a oricărei acţiuni incorecte susceptibile să lezeze sectorul public. între finele perioadei de referinţă (28 februarie 1974) şi această dată. Ceea ce de fapt au şi continuat să facă toate companiile vizate de prezenta cauză. pentru dobândă. se deducea din compensaţia plătită pentru acţiuni potrivit articolului 35. fiind data declarării în Parlament în termeni generali a modalităţilor compensaţiei şi a clauzelor de salvgardare. în realitate legea a impus limitări în privinţa sumei dividendelor şi a dobânzii plătite potrivit rezoluţiilor votate între finele perioadei de referinţă şi “ziua transferului”: dacă rezoluţia se situa între 28 februarie 1974 şi “ziua salvgardării” (în general ziua de 17 martie 1975. sau venitul net al companiei pentru perioada ce corespundea dividendului indicat sau suma celui mai recent dividend ordinar plătit anterior (oricare ar fi fost ultima). limita era fixată la minimul necesar pentru a se evita încălcarea obligaţiilor sau realizarea dobânzii pentru suma subsecventă. Guvernul a garantat că vor fi autorizate plăţi superioare dacă acestea vor fi justificate de circumstanţe. reprezentanţii Guvernului au declarat că companiile ce urmau a fi naţionalizate vor continua să funcţioneze în mod normal până în ziua transferului. nu se aplicau în situaţia în care acţiunea a fost aprobată de Ministrul Industriei. Cu toate acestea. Aceste criterii vizau limitarea sferei degrevării la cazurile în care acţiunile companiei naţionalizate constituiau pentru deţinător un activ economic şi nu o simplă investiţie financiară. Pe parcursul dezbaterilor parlamentare. indiferent de amploarea participării sale în această întreprindere. Prevederile respective. În timpul dezbaterilor parlamentare cu privire la diversele proiecte de lege. în legătură cu “tranzacţiile materiale” (a se vedea § 24 infra). Deţinătorii titlurilor de valoare în companiile naţionalizate aveau dreptul la dividende şi la dobânda acestora pentru toate perioadele până în ziua transferului. repercusiunea esenţială ale cărora este rezumată mai jos. dacă data rezoluţiei se situa după ziua salvgardării şi înainte de ziua transferului. În general. Cu toate că companiile au rămas proprietate privată până în ziua transferului. iar prin cel de “oneroasă” . potrivit articolului 39. Pentru un dividend. Clauzele de salvgardare 22.de exemplu cea a unui dividend special . legea din 1977 conţinea un anumit număr de clauze de salvgardare destinate în general să împiedice. în special. prin adjectivul “materială” se desemna tranzacţia . o aprobare retroactivă era posibilă doar în anumite circumstanţe. Guvernul a garantat că clauzele de salvgardare nu se vor aplica pentru penalizarea măsurilor rezonabile întreprinse cu bună credinţă în cursul normal al afacerilor. 24. 23.

În consecinţă. Raţiunea existenţei instituţiei reprezentantului acţionarilor se fundamenta pe ideea necesităţii conferirii unui delegat al foştilor proprietari. Remunerarea şi cheltuielile acestuia erau puse în sarcina ministrului. 27. Dacă tranzacţia s-a petrecut între 28 februarie 1974 şi data salvgardării . pentru a o anula (articolele 30 şi 31). care le-ar reprezenta interesele colective. potrivit articolului 39. Chestiunile cu privire la suma ce urma a fi dedusă din compensaţie potrivit articolului 39 trebuiau să fie reglementate prin acordul încheiat între ministru şi reprezentantul acţionarilor (a se vedea § 28 infra) sau. Potrivit articolului 41 § 1 din legea din 1977 pentru fiecare companie naţionalizată trebuia să fie desemnat câte un reprezentant al acţionarilor “în vederea reprezentării intereselor deţinătorilor titlurilor de valoare ale companiei în legătură cu determinarea valorii de bază a acestor titluri”. sau prin nemijlocită achiziţionare de active (articolele 26 şi 29).pierderea netă provocată de aceasta respectivei corporaţii publice trebuia. Ministrul putea. în absenţa acestuia. cel din urmă dispunea de o competenţa de a examina şi alte diferite probleme apărute în legătură cu clauzele de salvgardare. De asemenea. nici să sesizeze Tribunalul Arbitral la solicitarea acestora. corporaţia menţionată putea sesiza Tribunalul Arbitral (a se vedea §§ 29-32 infra) în vederea recuperării de la consiliul de administrare sau de la părţile interesate în tranzacţie suma prejudiciului suportat. Printre altele. dacă tranzacţia s-a petrecut ulterior datei salvgardării sau a datei iniţiale şi anterior zilei transferului. 25. 26. Potrivit celor relatate de Sir William Lithgow. Dacă transferul s-a efectuat ulterior datei iniţiale. prin decizia Tribunalului Arbitral.sau în anumite cazuri “data iniţială” (data de 31 iulie 1974 pentru industria de construcţie navală sau de 4 noiembrie 1974 pentru industria aeronautică) . Reprezentantul acţionarilor 28. împreună cu facultatea respectivei corporaţii publice de a cita în Tribunalul Arbitral membrii consiliului de administrare sau părţile interesate în repararea prejudiciului rezultat din tranzacţie (articolul 28). în anumite circumstanţe (în special precum falimentul).Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ un mod previzibil. generată de o abundenţă de cereri individuale. sarcina exclusivă de a purta în numele lor negocierile şi procedurile arbitrale. iar în cazul “tranzacţiei oneroase”. exista o interdicţie generală de a transfera anumite active ale companiei naţionalizate. pierderi pentru companie (articolele 30 şi 31). iar în caz contrar de către ministru. el putea fi revocat printr-o rezoluţie votată de adunarea deţinătorilor titlurilor de valoare (anexa 6). 3. Desemnat de către deţinătorii titlurilor de valoare în cadrul unei reuniuni desfăşurate în decursul termenului prescris. corporaţia publică putea recupera activele sau prin achiziţionare de companii noi. cu toate că acţionarii individual beneficiau de anumite drepturi la vot în cadrul întrunirilor acestora. astfel potrivit 217 . să fie dedusă din compensaţia plătită acţionarilor potrivit articolului 35. reprezentantul nu era obligat să obţină acordul acţionarilor înainte de a accepta o ofertă de compensaţie în cadrul negocierilor. în scopul evitării unei paralizii a acestora. radia compania de pe lista companiilor ce urmau a fi naţionalizate (articolul 27). ei nu participau direct la negocierile cu privire la compensaţie.

eventual. care în acelaşi timp erau invitaţi să propună candidaturi. Tribunalul Arbitral 29. 4. Potrivit Guvernului.erau elaborate cu consultarea reprezentanţilor acţionarilor. Criteriile pentru selectarea membrilor Tribunalului . la postul vacant în caz de faliment sau de înlocuire în caz de boală. Prin urmare. Autoritatea care l-a desemnat putea declara postul vacant “pe motivul incapacităţii acestuia de a-şi onora obligaţiile”. iar celălalt în domeniul finanţelor. de care acesta era legat. acesta nu putea sesiza Tribunalul chiar dacă considera că suma stabilită potrivit formulei legale era prea mică. nici o prevedere legală nu-i interzicea unui acţionar să se adreseze Tribunalului atât timp cât în cadrul negocierilor nu s-a ajuns la un numitor comun. sub rezerva posibilităţii revocării acestuia menţionate supra. această prerogativă putea fi exercitată doar cu acordul Lordului Cancelar (Lord Chancellor) sau al Preşedintelui Curţii Sesiunilor (Court of Session). Competenţa Tribunalului se limita la chestiunile enumerate în legea din 1977. acestea includeau diferite pretenţii şi chestiuni referitoare la clauzele de salvgardare şi. sub rezerva că cel din urmă. Tribunalul trebuia să se constituie dintr-un preşedinte jurist (desemnat de Lordul Cancelar (Lord Chancellor) sau.cu referire la reputaţia. Competenţa referitoare la “valoarea de bază” şi la deduceri se instituia doar “în lipsa acordului” dintre ministru şi reprezentantul acţionarilor. Potrivit Guvernului. în orice moment ce urma zilei transferului. în contextul compensaţiei. unul dintre aceştia având experienţă în domeniul afacerilor. Alte dispoziţii se refereau la demisionare. de un număr majoritar al acestora. Тribunalul putea asculta argumentele părţilor cu privire la importanţa acordată oricărui element pertinent. La aprecierea “valorii de bază”. şi alţi doi membri (desemnaţi de ministru după consultarea în prealabil a reprezentanţilor acţionarilor). era liber să defere chestiunea compensării Tribunalului. însă potrivit articolului 8 § 1 al unei legi din 1971 (Tribunals and Inquiries Act).LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ reclamantului. însă nu şi asupra caracterului neechitabil al formulei legale. Articolul 42 din legea din 1977 instituia un Tribunal Arbitral al industriilor aeronautice şi navale. 30. experienţa şi absenţa oricărei legături dintre aceştia şi companiile naţionalizate . în practică. Fiecare membru al Tribunalului trebuia să rămâne în funcţie “pe parcursul perioadei fixate la momentul desemnării sale”. în practică un acţionar nu dispunea de nici un mijloc ce ar fi asigurat conformarea reprezentantului dorinţelor sale. determinarea “valorii de bază” vizată la articolul 38 § 1 şi la sumele ce urmau a fi deduse potrivit articolului 39 (a se vedea §§ 19 şi 23-24 supra). reprezentantul nu încheia un acord cu privire la suma compensaţiei fără acordul prealabil al acestora. şi că. El mai susţine că reprezentantul nu putea refuza angajarea unei proceduri arbitrale solicitate de către acţionari sau. Pentru examinarea unei cauze. de Preşedintele Curţii Sesiunilor (Court of Session). potrivit obligaţiilor sale de common law. acţionarii dispuneau în faţa instanţelor judecătoreşti naţionale de recursul împotriva reprezentantului pentru neconformarea acestuia obligaţiilor sale potrivit legii din 1977 sau. în calitate de mandatar. 218 . contrazis de Sir William Lithgow. în cazul litigiilor scoţiene.

Împotriva deciziilor Tribunalului. în particular. să invite o instanţă judecătorească să examineze dacă ministrul. 219 . Procedura în faţa Tribunalului era reglementată de două regulamente din 1977. reprezentantul acţionarilor putea. C. contabilii au furnizat ministerului rapoarte de evaluare completă. La diverse date cuprinse între decembrie 1977 şi mai 1978. a început evaluarea companiilor vizate prin eliberarea unui chestionar pentru fiecare dintre acestea. informaţia faptică conţinută de acestea fiind comunicată. De la adoptarea legii din 1977. 36. la formularea ofertei sale de compensaţie. Pentru acţiunile companiilor naţionalizate cotate la bursă. după care au urmat negocierile. La puţin timp după anunţarea declaraţiei amintite supra. pentru eventuale comentarii. Procedura de punere în aplicare a legii din 1977 33. 34. Secretarul de Stat (Minister of State) indica. Cu referire la celelalte acţiuni. un apel pe orice chestiune de drept. companiei vizate şi reprezentantului acţionarilor (a se vedea § 28 supra). ziua transferului acestora. a deciziei sale de a nu modifica modalităţile compensaţiei. necotate. potrivit Guvernului. n-a comis o eroare de drept prin interpretarea sau aplicarea greşită a legii din 1977. audierile în principiu se desfăşurau în şedinţă publică. Noi plăţi în acont au fost anunţate în iulie şi noiembrie 1978 şi. Dnii Whinney Murray & Co. însă nici unul dintre acestea nu viza companiile naţionalizate în speţă. cu excepţia companiei Kincaid (a se vedea §§ 40-45 infra). Aircraft and Shipbuilding Industries Arbitration Tribunal Rules şi Aircraft and Shipbuilding Industries Arbitration Tribunal (în cadrul procedurilor scoţiene). se înainta la Curtea de Apel (Court of Appeal) în Anglia sau la Curtea Sesiunilor (Court of Session) în Scoţia (anexa 7).Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 31. Aceste instrumente legale prevedeau proceduri similare celor ale unei instanţe judecătoreşti.. 35. Între iulie 1978 şi 7 august 1980 (data anunţării. Ministerul şi reprezentanţii au făcut schimb de memorii la diferite date cuprinse între martie şi octombrie 1978. 32. adoptate respectiv de Lordul Cancelar şi de Lordul Advocate. în cadrul unor reuniuni cu reprezentanţii acţionarilor. obţinerea unei cooperări din partea companiilor sau a acţionarilor acestora la o dată mai recentă a fost imposibilă din cauza incertitudinii când şi sub ce formă va fi adoptat acest text extrem de controversat. compensaţia convenită anterior a fost plătită la 1 iulie 1977. în vederea calculării aconturilor plătite pe parcursul acestor luni. o firmă notorie de contabili-experţi desemnată de Guvern în vederea consultării acestuia în procedurile de compensaţie. a se vedea § 17 supra) au fost încheiate diferite acorduri. iar aprilie 1978 pentru companiile rămase. Dnii Whinney Murray & Co. că în limitele formulei legale Ministerul Industriei va autoriza reglementarea cauzelor rămase pentru sume puţin superioare ofertelor deja prezentate în timpul negocierilor. Mai mult ca atât. În cadrul negocierilor cu privire la compensaţie Ministerul Industriei şi consilierii acestuia utilizau următoarele patru metode în vederea atingerii unei cotări bursiere ipotetice a acţiunilor necotate. însă nu şi în privinţa cuantumului compensaţiei. în 1979. în unele cazuri. au furnizat Ministerului Industriei evaluările preliminare în ianuarie 1978 pentru majoritatea companiilor. de către noul Guvern. Pentru alte companii vizate în speţă astfel de acorduri au fost încheiate la finele anului 1980. Potrivit Guvernului.

care. sau distribuirea proporţională a capitalului în conformitate cu beneficiile grupului obţinute de pe urma elementelor transferate şi netransferate. se aplica o metodă de evaluare referitoare la compania fondatoare (a se vedea § 19 supra). Cu excepţia acţiunilor privilegiate ale companiei Kincaid (a se vedea § 40 infra). 38. Cifrele pentru activele nete nu includ sumele relatate la impozitarea amânată şi din acest considerent se disting de cifrele ce apar în raportul Comisiei. contabilii Guvernului la pregătirea evaluărilor sale reexaminau. subsecvente impozitării (în perioada de referinţă). Această metodă. (c) În anumite cazuri. se proceda la o metodă de evaluare bazată pe active. a fost aplicată tuturor cauzelor cu care a fost sesizată Curtea cu excepţia Vosper Thornycroft şi Yarrow Shipbuilders (a se vedea §§ 46-53 şi 70-75 infra). fundamentată pe ipoteza vinderii pe piaţa liberă a activelor pe parcursul perioadei de referinţă. (d) O altă companie nerentabilă a fost evaluată prin utilizarea metodei legate de capitalul social. în care compania naţionalizată nu obţinea venituri. cu privire la valoarea bunurilor lor naţiona220 . 39. sub rezerva unei alte prevederi. Referinţele la lichidităţi sau quasi-lichidităţi sunt în sume brute. Prezentele proceduri sunt rezultatul naţionalizării. mai jos se face referinţă la diverse evaluări. şi anume de scontarea valorii nominale ale capitalului acţiunilor emise. sunt provenite din bilanţurile contabile ale companiei. De asemenea. în temeiul legii din 1977. Din considerentul că cotările la bursă nu depind în exclusivitate de venituri. Veniturile pre-impozitate au fost indicate din considerentul că Curtea nu deţine cifrele post-impozitare în fiecare caz. precum şi aplicarea faţă de acestea a unui multiplicator adecvat (rata de capitalizare bursieră a veniturilor) apreciat în raport cu companiile cotate la bursă. în caz de necesitate. a fost utilizată în cazurile Vosper Thornycroft şi Yarrow Shipbuilders. Introducere 37. potrivit articolului 38 § 6 din legea din 1977. făcând abstracţie de orice creanţe în acest sens. acţiunile căreia în tot sau în parte erau cotate la bursă. ea consta în considerarea veniturilor obţinute şi aşteptate ale companiei. ce consta în deducerea din capitalul mediu al companiei fondatoare pentru perioada de referinţă a evaluării pecuniare a elementelor netransferate ale grupului. NAŢIONALIZĂRILE LA ORIGINEA PREZENTELOR PROCEDURI A. Descrierile acestor şapte companii includ precizări vizavi de veniturile şi activele. în lumina activelor cu acoperire bancară şi a dividendelor la acţiuni. (b) În situaţia în care compania naţionalizată era o filială activităţile căreia constituiau o parte substanţială din afacerile unei companii.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ (a) Pentru majoritatea companiilor rentabile a fost aplicată evaluarea pe venit. cifra obţinută prin metoda menţionată supra. Această metodă. comunicate de către reclamanţi Comisiei iar apoi Curţii. a şapte companii descrise mai jos. II. compensaţia trebuie să se facă în baza unei cotări ipotetice la bursă (a se vedea § 19 supra). astfel încât. nici o acţiune ale companiilor vizate nu era cotată la Bursa de la Londra. sub acea rezervă.

potrivit raportului Comisiei. veniturile înainte de impozitare erau. deţinea 186 320 . Din 1974 până la ziua transferului. potrivit căreia valoarea companiei la 28 februarie 1974. La 1 iulie 1977 au fost transferate în British Shipbuilders acţiunile privilegiate şi ordinare John G. care după părerea lor era compatibilă cu exigenţele Convenţiei. finisânduse la 31 decembrie. Sir William Lithgow a indicat că în perioada de referinţă Kincaid avea active nete în valoare de aproximativ 9 500 000 £ şi a prezentat o evaluare. Sir William Lithgow a declarat în faţa Curţii că Kincaid dispunea la 30 iunie 1977 de un efectiv în bani lichizi de 5 058 000 £.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ lizate. B. calculată în conformitate cu legea din 1977 în baza unei ipote221 . (a) Veniturile pre-impozitate ale lui Kincaid pentru următorii ani. ci deoarece a considerat inoportună referinţa. aproximativ de 700 000 £. care fabrica la Greenock motoare diesel pentru marină.595 000 £ 1973 . “Kincaid”). potrivit lui Sir William Lithgow. Cauza Kincaid 1. În prima jumătate a anului până la 30 iunie 1977.1 740 000 £ 1976 . 41.1 258 000 £ 1975 . Compania naţionalizată 40.din 662 500 acţiuni ordinare emise. Kincaid & Company Ltd. erau: 1971 .387 000 £ 1974 . Astfel. care este constructor naval (armator) de meserie şi unicul acţionar majoritar al companiei. Acţiunile privilegiate erau cotate la bursă şi nu motivau. din moment ce evaluările nu reflectau formula legală. În general.860 000 £ 1972 . limitele impuse dividendelor de către Guvern au avut ca efect sporirea fondurilor companiei în perioada cuprinsă între perioada de referinţă şi ziua transferului la o sumă de 1 953 000 £. în speţă. acest material nu a fost contestat sau comentat de către Guvern. înaintarea vreunei pretenţii legate de compensaţie.1 356 000 £. Kincaid nu primea comenzi publice şi nu avea nevoie de subvenţii speciale din partea Guvernului. o sumă totală de 513 000 £ cu titlu de dividende au fost plătite pentru acţiunile ordinare.puţin mai mult de 28 % . Cu toate acestea. 42. s-a procedat nu din considerentul că Guvernul l-ar fi acceptat ca fiind corect. (b) Activele nete Kincaid se ridicau la: 31 decembrie 1972 la 3 679 530 £ 31 decembrie 1973 la 3 723 528 £ 30 iunie 1977 la 5 988 096 £. Sir William Lithgow. elaborată după procedurile în faţa Comisiei.

asupra unei cifre de 3 809 375 £. Toate aceste cifre ţineau cont de reevaluările localurilor şi echipamentelor companiei. raportul de evaluare al dlor Whinney Murray & Co. un impozit pe venit de 207 752 £. a se vedea § 20 supra) de 1 450 000 £. Negocierile compensaţiei 43. a estimat că activele nete ale acţionarilor ordinari la ziua transferului valorau cel puţin £ 18 000 000. dând cifre net superioare sumelor ce apăreau în bilanţ. efectuate de către o firmă de experţi. operată după perioada de referinţă. Sir William Lithgow şi alţi opt acţionari au fost prezenţi. cheltuită de acesta pentru procurarea de active. El a declarat că a plătit din suma respectivă. Prezentat Ministerului Industriei în februarie 1978. un al doilea acont de 800 000 £. la 21 noiembrie 1979 s-a desfăşurat o întrunire a acţionarilor în vederea examinării unei rezoluţiei de acceptare a acordului. În februarie 1979 divergenţele dintre părţi s-au redus (3 500 000 £ fiind acordate de minister şi 4 700 000 £ pretinse de către reprezentant) şi în urma unei noi negocieri. în noiembrie 1978. pe motiv că informaţia disponibilă cu privire la acord era insuficientă şi că suma prezentată nu reprezenta valoarea companiei Kincaid pe parcursul perioadei de referinţă sau la ziua transferului. vizavi de compania Kincaid sugera o cifră variind între 3 000 000 £ şi 3 300 000 £. După ce reprezentantul acţionarilor a recomandat acceptarea acestei sume. 222 . compensaţia per totalum primită de Sir William Lithgow pentru acţiunile sale ordinare a fost de 1 071 340 £. 45. el a fost prezentat. soldul final de 1559375 £. Ministerul a propus 2 750 000 £. dar el s-a abţinut să voteze. 2. După ce în august 1978 ministerul şi reprezentantul acţionarilor au făcut schimb de memorii. Acesta. Potrivit lui Sir William Lithgow efectivul lichid la 30 iunie 1977 depăşea necesităţile companiei Kincaid. el se întemeia pe venituri (a se vedea litera (a) al § 36 supra). iar la 4 decembrie 1979 British Shipbuilders a adresat un aviz tuturor foştilor acţionari. Discuţiile subsecvente purtate îndeosebi în legătură cu întrebarea dacă s-ar fi aplicat un tratament contabil diferit în situaţia în care acţiunile ordinare Kincaid erau cotate la bursă. 44. se situa între 8 750 000 £ şi 10 250 000 £. Raportul nu a ţinut cont de reevaluarea activelor imobiliare. Reprezentantul acţionarilor a ratificat acordul în ziua următoare. puţin mai târziu după încheierea acordului în noiembrie 1979. în continuare. au început negocierile oficiale. iar reprezentantul pretindea 5 500 000 £. Plăţile compensaţiilor referitoare la acţiunile ordinare ale companiei Kincaid s-au efectuat după cum urmează: în ianuarie 1978. s-a ajuns la un acord comun.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ tice cote bursiere. încheiat sub rezerva aprobării din partea foştilor acţionari. un prim acont (articolul 36 § 6 din legea din 1977. cu un venit de 10 % pe an. Toate aceste plăţi au fost efectuate prin emisia în 1981 a 9 ¾ % bonuri trezorierale. Toate voturile exprimate au fost favorabile şi rezoluţia a fost adoptată. informându-i asupra compensaţiei convenite.

Între 1974 şi 1977. Între 1972 şi 1974. erau în: 1971 de 622 000 £. (în continuare ambele desemnate sub denumirea de “Vosper Thornycroft”). La 1 iulie 1976 au fost transferate în British Shipbuilders acţiunile Vosper Thornycroft (UK) Ltd. (b) Potrivit raportului Comisiei. exporturile constituind 64 % din circuitul afacerilor.se ocupa de construcţie navală. Potrivit raportului Comisiei. au fost mai întâi transferate companiei fondatoare. în cele opt luni ale anului până la 30 iunie 1977. 1974 de 3 262 000 £ 1975 de 4 059 000 £ 1976 de 5 536 000 £. Vosper Thornycroft a primit din partea Guvernului cu titlu de subvenţii în construcţie navală suma de 2 108 000 £. veniturile pre-impozitate constituiau 5 236 000 £. la 15 martie 1977. 1973 de 1 658 000 £. dintre care una . Cel de al doilea transfer avea ca scop (care însă nu s-a realizat) evitarea naţionalizării afacerii de reparaţie navală. de asemenea. şi Vosper Shiprepairers Ltd. Compania naţionalizată 46. potrivit raportului de evaluare menţionat la paragraful de mai jos. iar cea de-a doua .Vosper Shiprepairers Ltd. constituiau 5 857 000 £ la 31 octombrie 1972 şi 25 633 000 la 30 iunie 1977. Vosper Thornycroft a primit importante comenzi din partea Ministerului Apărării al Regatului Unit. totuşi. . Cu toate că. controlată strict de o companie privată ne-cotată. Cauza Vosper Thornycroft 1. compania constituia o filială. care erau în special antrenate în construcţia navală şi. activele cărora formau o parte importantă din afacerea celei din urmă. până atunci administrate îndeosebi de o filială. aşa precum rezulta din registrele contabile. iar apoi. Pe scurt. grupul Vosper a suferit diverse modificări de structură. pentru următorii ani la data de 31 octombrie. . Vosper a declarat în faţa Curţii că activele nete Vosper Thornycroft includeau la ziua transferului 5 500 000 £ bani cash (lichidităţi). activele nete Vosper Thornycroft. administrau o afacere în reparaţia navală. Aceste două companii erau filiale 100 % a companiei Vosper. pe parcursul perioadei 1971-1976 contractele Guvernului Regatului Unit nu reprezentau decât 17 % din profituri. acţiunile Vosper erau cotate la bursă. 83 % provenind din exporturi şi alte afaceri. (a) Veniturile pre-impozitate ale companiei Vosper Thornycroft sau ale predecesorilor acesteia. 47. constituind o cotă anuală a profitului pre-impozitat la ziua transferului de 7 850 000 £. 223 .Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ C. activele sale comerciale.Vosper Thornycroft (UK) Ltd.de reparaţia navală. 1972 de 1 321 000 £. transferate înapoi la două filiale. David Brown Holdings Ltd.

trebuiau să fie efectuate în conformitate cu articolul 39 referitor la dividendele ce urmau a fi plătite pe parcursul anilor 1973-1974 excedând maximumul legal şi referitoare la reorganizarea grupului în 1976-1977. capitalizarea constituia 5 500 000 £. 50. la 1 martie 1979. vizavi de Vosper Thornycroft .sugerând o cifră cuprinsă între 4 200 000 £ şi 4 600 000 £. aceştia au prezentat ministerului un alt raport referitor la reorganizarea grupului. din considerentele expuse în litera (b) al § 36 supra.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ (c) Capitalizarea bursieră medie a acţiunilor ordinare Vosper în decursul perioadei de referinţă era de 4 500 000 £. ajustat pentru a viza “prima de control” (a se vedea § 98 infra). În martie 1978. iar în iunie s-a făcut schimb de memorii între minister şi reprezentantul acţionarilor. Părţile au fost de acord asupra sumei deducerilor pentru dividendele excesive. care se presupuneau a fi o “tranzacţie materială” (a se vedea §§ 23 şi 24 supra). în contextul unei reglementări amiabile. Ministerul Industriei. la 30 iunie 1977. fără a ţine cont de deduceri. În urma alegerilor electorale din mai 1979 (a se vedea § 17 supra) şi după prezentarea observaţiilor noului Guvern. Negocierile 49. În perioada iulie 1978 . Pe această bază. Din cauza incertitudinii în legătură cu suma deducerilor. a 224 . ministerul a formulat prima sa ofertă oficială a compensaţiei. bazată de această dată pe ipoteza. bazându-se pe evaluarea acţiunilor la ziua transferului.martie 1979 s-au petrecut patru întruniri în vederea negocierilor. 48. pregătit de către un expert contabil. să renunţe la pretenţia unei deduceri rezultate din reorganizare. în memoriul său. 2. reprezentantul acţionarilor a pregătit o altă evaluare. în septembrie 1979.a fost prezentat Ministerului Industriei în decembrie 1977. cerea compensaţia de 35 400 000 £. deoarece s-a considerat. că nu ar exista un număr mare de potenţiali cumpărători. ministerul a indicat că a evaluat compania Vosper Thornycroft la suma de 3 757 000 £. ajustarea era sub-mediu. supusă deducerilor în valoare de 1 139 200 £ potrivit articolului 39 din legea din 1977 . care în acelaşi timp era şi reprezentantul acţionarilor în cazul dat. acesta se baza pe capitalizarea bursieră a companiei Vosper. care a ajuns la cifra de 35 400 000 £. Reprezentantul acţionarilor. 51. Vosper a prezentat un raport de evaluare referitor la Vosper Thornycroft. iar Ministerul Industriei a acceptat. care potrivit acestuia. limita brută a autofinanţării şi perspectivele companiei Vosper Thornycroft. pasivul. Această sumă a fost obţinută prin evaluarea nivelului veniturilor post-impozitate cu aplicarea la acesta a unui multiplicator (rata capitalizării bursiere a profitului net (preţ/profit)). că acţiunile Vosper Thornycroft au făcut obiectul unei oferte publice de vânzare la data transferului. Pe parcursul negocierilor cu privire la compensaţie. аctivul. raport ce se fonda pe ipoteza unei vânzări libere consensuale pe piaţă a afacerii ce continua să fie considerată funcţională la ziua transferului. în timpul perioadei de referinţă. estimând la ziua transferului valoarea companiei Vosper Thornycroft la suma de 37 700 000 £. În memoriul său. Raportul analiza veniturile. şi anume suma netă de 3 500 000 £. compania fondatoare. El a ţinut cont de faptul că acţiunile astfel oferite ar fi la un preţ inferior cursului prezumat în cazul dacă ele ar fi figurat deja pe lista Stock Exchange. Raportul de evaluare a dlor Whinney Murray & Co. aceştia au amânat formularea ofertei compensaţiei.

nu figura pe lista companiilor ce urmau a fi naţionalizate. În cadrul unei întruniri ulterioare din 17 septembrie 1980. şi a indicat posibilitatea unei subsecvente sporiri de 10 %. iar cealaltă jumătate de compania Vickers. reprezentantul acţionarilor. o filială 100 % aflată în proprietatea companiei General Electric Company PLC (“GEC”). un al doilea acont de 700 000 £. erau în: 225 . El a indicat o cifră de 10 000 000 £ şi a adăugat că se aşteaptă că Tribunalul Arbitral va acorda o sumă în jur de 6 000 000 £. cu un spor per annum nu mai mic de 11 %. (a) Veniturile pre-impozitate ale companiei BAC. D. care se găsea pe lista menţionată. Secretarul de Stat a majorat oferta la 4 800 000 £. principalul constructor aeronautic din Regatul Unit. însă a trecut în proprietate publică în contul filialei British Aircraft Corporation Ltd. Cauza BAC 1. Pentru a atenua efectele unei ulterioare amânări. Aceasta antrena alte noi observaţii şi pregătirea recurgerii la arbitraj. el era gata să recomande acceptarea ofertei. Jumătate din acţiunile acesteia erau deţinute de compania English Electric. La o întrunire din august 1980.. 52. dar recunoscând că oferta finală corespundea la maximum celei aşteptate a fi acordată pe cale arbitrală. însă BAC nu juca un rol important în afacerile celei din urmă. în legea din 1977. şi-a formulat pentru prima dată părerea sa vizavi de evaluarea perioadei de referinţă. Însăşi BAC. 53. în noiembrie 1978. 55. Plăţile compensaţiilor referitoare la acţiunile Vosper Thornycroft s-au făcut după cum urmează: în aprilie 1978. pe motiv că deţinea anumite uzine posedate anterior de către această filială (articolele 26 şi 27. puţin mai târziu după încheierea acordului în noiembrie 1980.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ formulat o ofertă revăzută de 4 500 000 £. reprezentantul acţionarilor i-a adresat o scrisoare Secretarului de Stat. Compania naţionalizată 54. prin care îşi exprima regretul faţă de decizia Guvernului de a nu oferi mai mult sau de a nu modifica modalităţile legale ale compensaţiei în pofida faptului recunoaşterii acestora ca fiind inechitabile. soldul final de 3950000 £. La 7 octombrie 1980. fără careva deduceri. (“BAC”). La 19 septembrie 1980. care aparent iniţial şi-a fundamentat cazul în primul rând pe faptul că compensaţia trebuia să se bazeze pe valoarea la ziua transferului. Aceste plăţi în acont au fost efectuate prin emisia în 1981 a 9 ¾ % bonuri trezorierale. în cadrul formulei prevăzute de lege. la date de 31 decembrie. La această întrunire Secretarul de Stat in fine a acceptat să majoreze oferta Guvernului cel mult la 5 300 000 £. a se vedea §§ 25 şi 26 supra). pentru următorii ani. La 29 аprilie 1977 au fost transferate în British Aerospace acţiunile Aircraft Corporation (Holdings) Ltd. Acţiunile GEC şi Vickers sunt cotate la bursă. Vosper l-a autorizat să o accepte. cu un spor per annum de 10 % şi pentru soldul final prin emisia în 1983 a 10% bonuri trezorierale. un prim acont de 650 000 £.

cu titlu preliminar. Negocierile în speţă au fost marcate pe toată durata lor de o diferenţă fundamentală de abordare între reprezentantul acţionarilor şi Ministerul Industriei. (b) Activele nete ale BAC se ridicau la 32. Negocierile compensaţiei 57. La 15 aprilie 1977. potrivit căreia negocierile se puteau desfăşura doar în termenii prescrişi de lege. A urmat o corespondenţă în care Ministerul Industriei şi reprezentantul îşi apărau. ministerul a adoptat “concepţia legală”. activelor şi comenzilor între 1973 şi 1977. o companie în care veniturile creşteau într-un astfel de ritm va cunoaşte la bursă o substanţială rată de capitalizare a venitului net şi o valoare pe piaţă superioară valorii activelor nete. reprezentantul acţionarilor a indicat Ministerului Industriei. din această cauză. 226 . formula legală a compensaţiei fiind obligatorie doar pentru Tribunalul Arbitral. Mai mult de 70 % din producţia acesteia din anul 1977 a fost exportată.8 milioane la finele anului 1976 şi de 98. că în baza profiturilor din anul 1976. această cifră trebuia să fie majorată cu nu mai puţin de 30 % vizând “prima de control” (a se vedea § 98 infra). profiturilor.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 1972 de 6 571 000 £ 1973 de 13 742 000 £ 1974 de 24 207 000 £ 1975 de 30 003 000 £ 1976 de 39 912 000 £ 1977 de 53 644 000 £. creşterea vânzărilor. Pe de altă parte. spre exemplu. Aceştia au prezentat o evaluare potrivit căreia BAC avea la ziua transferului o valoare de cel puţin 275 000 000 £.4 milioane £ la finele anului 1972. compensaţia negociată depindea de valoarea pe care ar fi avut-o acţiunile BAC dacă ar fi fost cotate în perioada de referinţă şi rezultatele ulterioare ale companiei constituiau un element nepertinent. 58. Acestea au indicat. precum şi perspectivele viitoare ale acesteia şi au susţinut că. că valoarea totală a încasărilor era de 57. Reprezentantul a adoptat “concepţia discreţionară”. care ar fi adus această sumă până la valoarea de cel puţin 200 000 000 £. din această cauză. La 15 august 1977 acesta a modificat această cifră la suma de 250 000 000 £. excluzând oricare “primă de control”. 2. 56. Foştii acţionari ai acesteia au declarat în faţa Curţii.7 milioane la finele anului 1977. perioada de referinţă nu era relevantă negocierilor. English Electric şi Vickers au afirmat că BAC era una dintre cele mai prospere companii ale anilor ’70 din Regatul Unit. iar compensaţia putea şi trebuia să se bazeze pe valoarea de piaţă la ziua transferului. potrivit căreia Secretarul de Stat s-a bucurat de o anumită discreţie la stabilirea sumei compensaţiei care putea fi consimţită în timpul negocierilor. cu excepţia situaţiei dacă un investitor prudent s-ar fi putut aştepta la aşa ceva. capitalizarea bursieră a BAC se va situa între 150 000 000 £ şi 165 000 000 £. respectiv. BAC nu a primit careva subvenţii speciale din partea Guvernului. 75 620 000 £ la finele anului 1976 şi 80 575 000 £ la finele anului 1977. ajungând la o valoare totală de cel puţin 350 000 000 £.

Menţinând această concepţie. un raport în care estima valoarea pe piaţă a BAC la ziua transferului şi anume de 275 000 000 £. Guvernul a anunţat plata celui dintâi acont de 6 100 000 £ în contul compensaţiei. ministerului. GEC şi Vickers au publicat o declaraţie comună. reprezentantul acţionarilor a declarat 227 . ministerul a transmis reprezentantului acţionarilor un memoriu indicând că în opinia sa o metodă bună de evaluare constă în capitalizarea.7 ori şi un coeficient scontat al capitalizării profitului net puţin mai mare de 20. sugerând o cifră cuprinsă între 31 000 000 £ şi 35 000 000 £. reprezentantul acţionarilor a adresat o scrisoare. Memoriul nu formula nici o ofertă de compensare. După primirea părţii descriptive a raportului de evaluare. Au continuat apoi discuţii vizavi de faptul dacă profiturile BAC după perioada de referinţă au fost previzibile. A fost prezentată o sumă de 255 000 000 £ care ar fi dat în perspectivă un dividend scontat la nu mai puţin de 4%. a profiturilor de după impozitare în decursul anului la data de 31 decembrie 1972 (şi anume 3 300 000 £). 59. “concepţia discreţionară” susţinută în continuare de către reprezentantul acţionarilor în corespondenţa purtată. El a adăugat că evaluarea acţiunilor la 200 000 000 £ ar fi fost destul de rezonabilă. de tendinţa profiturilor. vizavi de BAC. potrivit Guvernului. de exporturile şi de marja brută a autofinanţării. ei pot negocia doar în baza “concepţiei legale”. valoarea de bază astfel stabilită. Cu referinţă la English Electric şi Vickers. un reprezentant al ministerului a recunoscut că acestea probabil ar fi atins un rezultat similar dacă ar fi încercat o evaluare bursieră la data transferului şi a calificat ca fiind “spectaculoasă” expansiunea BAC din 1973 şi până în 1977. urma să fie supusă deducerilor pentru anumite dividende plătite în 1974. supusă deducerilor în valoare de 13 736 000 £ potrivit articolului 39 din legea din 1977. potrivit articolului 39 din legea din 1977 (a se vedea §§ 23-24 supra). la 9 februarie 1978. acesta se baza pe profituri (a se vedea litera (a) al § 36 supra). cifre ce nu ar fi fost anormale pentru o acţiune cu o rată de creştere a BAC.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ “concepţia discreţionară” şi “concepţia legală”. i-a adresat o scrisoare ministerului expunându-şi viziunea cu privire la ipotetica valoarea bursieră a BAC în anul 1974. Ministerul a adăugat că întârzierea începerii negocierilor a fost condiţionată de amploarea şi minuţiozitatea muncii necesare pentru obţinerea unei prezentări argumentate a valorii de bază a acţiunilor pe parcursul perioadei de referinţă. reprezentantul a remis ministerului. valoarea mică a sumei plătite. o cifră care trebuia să fie mult mai mare dacă s-ar fi ţinut cont de “prima de control”. Totuşi. printre altele. urmând sfatul consilierilor săi juridici. fără a renunţa la “concepţia discreţionară”. de majorarea comenzilor. La 7 august 1978. nu era în limitele legii. a fost prezentat Ministerului Industriei în ianuarie 1978. La 29 septembrie 1978. 60. În mai 1978. la 6 iulie 1978. în care se indica că încercând să ajungă la o cifră “echitabilă şi rezonabilă în lumina tuturor circumstanţelor” şi ţinând cont. acesta evalua BAC la 255 100 000 £. deoarece. Raportul de evaluare a dlor Whinney Murray & Co. ministerul a reafirmat că. reprezentantul acţionarilor. în substanţă. La 25 ianuarie 1978. în care criticau. prin intermediul utilizării coeficientului corespunzător al capitalizării profiturilor nete. cu un coeficient de acoperire a dividendului de 1.

După alegerile electorale din mai 1979 (a se vedea § 17 supra). El afirma printre altele că ministerul. El a adăugat că consilierii financiari (merchant bankers) ai acţionarilor au exprimat o opinie categorică. un al treilea acont de 30 350 000 £. un al doilea acont de 3 550 000 £. 62. aprobarea retroactivă de către Secretarul de Stat a dividendului special din 1974 se justifica prin faptul că acesta nu era dedus din compensaţie (a se vedea §§ 22-24 supra). la 5 decembrie 1978.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ că chiar dacă s-ar opera o reducere a evaluării în perioada de referinţă până la extreme. în martie 1979. 64. 228 . au urmat noi discuţii. După o corespondenţă suplimentară şi noi discuţii. a sumei de 19 700 000 £ pentru dividende. potrivit căreia “valoarea de bază” a titlurilor de valoare BAC pe parcursul perioadei “de referinţă”. în principal un dividend special de 15 000 000 £ plătit în februarie 1974 din rezerve şi considerat ca fiind o “tranzacţie materială” potrivit articolului 30 (a se vedea § 24 infra). reprezentantul acţionarilor a declarat că suma de 127 000 000 £ ar fi acceptată ca un compromis. Plăţile compensaţiilor referitoare la acţiunile BAC s-au efectuat după cum urmează: la 10 februarie 1978. calculată astfel de un arbitru potrivit legii ar fi de cel puţin 140 000 000 £. în cazul în care chestiunea va fi deferită arbitrajului. Cu toate acestea. reprezentantul acţionarilor a declarat că este gata să recomande acceptarea şi a fost încheiat un acord în privinţa cifrei în discuţie. un prim acont de 6 100 000 £.1976. 61. potrivit articolului 39 din legea din 1977. la 28 august 1980. Ministerul Industriei a lansat o ofertă preliminară în sumă de 51 000 000 £ după deducerea. Reprezentantul acţionarilor a sugerat o sumă de 115 000 000 £ ca fiind un rezultat al compromisului. la 15 000 000 £ şi că ar putea majora oferta sa la 85 000 000 £. La 18 august 1980. la 2 august 1978. în limitarea distribuirii dividendelor în perioada din 1974 şi până la ziua transferului. În noiembrie 1979. în decembrie 1978 acesta a propus suma de 81 000 000 £. a depăşit limitele necesarului şi rezonabilului. 63. în contextul unei reglementări amiabile. În septembrie 1979. totuşi suma ar fi de 175 000 000 £. în total 31 810 000 £ plătite de BAC pentru anii 1973 . ministerul a indicat că. Ministerul a recunoscut că profiturile din anul 1973 puteau servi ca bază a estimării profiturilor viitoare pe parcursul perioadei de referinţă. soldul final de 55 000 000 £. ar fi posibil să se reducă deducerea. efectuată potrivit articolului 39. La 16 noiembrie 1978. cu un spor per annum de 10 % şi pentru soldul final prin emisia în 1983 a 10% bonuri trezorierale. în afara oricăror deduceri. totuşi. Această cerere nu a avut un rezultat favorabil. Aceste plăţi în acont au fost efectuate prin emisia în 1981 a 9 ¾ % bonuri trezorierale. cu un spor per annum în jur de 11 %. ministerul în august 1980 a formulat o ofertă finală de 95 000 000 £. se va pleda pentru suma de 51 000 000 £ ca constituind o evaluare adecvată. el prezintă memoriul în care se reîntorcea la “concepţia discreţionară”. Acesta a indicat că. în final suma de 19 700 000 £ a fost dedusă potrivit articolului 39.

potrivit raportului Comisiei. În memoriul lor la Curte. Raportul de evaluare al dlor Whinney Murray & Co. că dacă Hall Russell ar fi fost evaluată la ziua transferului. 66. Pentru cel de-al doilea semestru profiturile pre-impozitate erau de 292 374 £. În perioada dintre 1973 şi 1975 Hall Russell a primit suma de 657 000 £ cu titlu de subvenţii publice (din partea Guvernului) pentru construcţia navală. pentru următorii ani. În octombrie 1978. o societate cu răspundere limitată înregistrată în Scoţia. erau în: 1972 de 425 000 £ 1973 de 480 000 £ 1974 de 151 000 £ 1975 de 177 000 £ 1976 de 498 000 £ 1977 de 825 000 £. Cel dintâi oferea 800 000 £. vizavi de Hall Russell. constituia unica bază echitabilă.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ E. (“Hall Russell”). 2. ar fi trebuit să primească o compensaţie de 3 500 000 £. a fost prezentat Ministerului Industriei în martie 1978. (a) Veniturile pre-impozitate ale companiei Hall Russell. de valoarea netă a imobilelor corporale şi de randamentul dividendelor. prospere şi în expansiune companii. acesta se baza pe profituri (a se vedea litera (a) al § 36 supra). Banstonian era o filială în tot deţinută de Northern Shipbuilder. reprezentantul acţionarilor a prezentat pentru perioada de referinţă o evaluare între 2 500 000 £ . foştii acţionari ai acesteia au declarat că valoarea totală a încasărilor la ziua transferului era de 3 355 000 £. finisându-se la 31 decembrie. ei au susţinut. (b) Activele nete ale Hall Russell se ridicau la 1 358 000 £ la 31 decembrie 1973 şi 1 622 573 £ la 30 iunie 1977.3 000 000 £. Compania naţionalizată 65. Citând un raport de evaluare pregătit în octombrie 1978 în vederea negocierilor asupra compensaţiei şi ţinând cont de profiturile anterioare. ministerul şi reprezentantul acţionarilor au făcut schimb de memorii. În noiembrie 1978. ce se ocupa de construcţia şi reparaţia navală în Aberdeen şi era 100 % proprietate a companiei nelimitate Banstonian. Cauza Hall Russell 1. Banstonian şi Northern Shipbuilder au afirmat că Hall Russell era una dintre cele mai cunoscute. acest lucru fiind confirmat de rezultatele companiei de după naţionalizare. În martie 1979 Guvernul a oferit 229 . sugerând o cifră cuprinsă între 900 000 £ şi 1 000 000 £. care număra patru acţionari. Cel de al doilea susţinea că articolul 38 din legea din 1977 (§ 19 supra) acorda Secretarului de Stat o anumită marjă discreţionară la stabilirea compensaţiei şi că valoarea la ziua transferului de 3 500 000 £. La 1 iulie 1977 au fost transferate în British Shipbuilders acţiunile Hall Russell & Company Ltd. 67. Negocierile asupra compensaţiei 68.

în ipoteza unei presiuni din partea Guvernului. pentru următorii ani. În 1968.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ suma de 1 000 000 £. iar acordul în privinţa acestei sume a fost încheiat în noiembrie 1980. Aceste plăţi în acont au fost efectuate prin emisia în 1981 a 9 ¾ % bonuri trezorierale. dar Yarrow a hotărât să nu o facă. În perioada 1973-1974 împrumutul putea fi rambursat. Yarrow Shipbuilders nu putea distribui profiturile sale companiei fondatoare sub formă de dividende doar cu acordul prealabil al Ministrului Apărării. restricţiile referitoare la dividende aplicându-se astfel pe tot parcursul perioadei de referinţă. un prim acont de 300 000 £. la 1 august 1978. ale cărei acţiuni erau cotate la bursă. 71. un împrumut în sumă de 4 500 000 £ fiind negociat de la Ministerul Apărării pentru a acoperi capitalul circulant erodat de deficit. activele acesteia reprezentau o importantă parte din afacerile celei din urmă. Această ofertă a fost substanţial majorată până la 1 500 000 £. soldul final de 850 000 £. La 1 iulie 1977 au fost transferate în British Shipbuilders acţiunile Yarrow (Shipbuilders) Ltd. erau în: 1971 de 308 000 £ 1972 de 607 000 £ 1973 de 3 025 000 £ 1974 de 7 088 000 £ 1975 de 5 619 000 £ 1976 de 4 887 000 £ 1977 de 3 123 000 £. (“Yarrow Shipbuilders”). 230 . la 5 decembrie 1978. a vândut 51 % din acţiuni unei alte companii pentru o sumă de 1 800 000 £. Cauza Yarrow Shipbuilders 1. cu un spor anual de 10 % per annum şi pentru soldul final prin emisia în 1983 a 10 % bonuri trezorierale. cu un spor anual puţin mai mic de 11 %. la data de 30 iunie. Plăţile compensaţiilor referitoare la acţiunile Hall Russell s-au făcut după cum urmează: la 7 februarie 1978. Compania naţionalizată 70. un al doilea acont de 100 000 £. Yarrow. (a) Veniturile pre-impozitate ale companiei Yarrow Shipbuilders. care anterior a deţinut toate acţiunile Yarrow Shipbuilders. În continuare Yarrow Shipbuilders înregistrează pierderi şi în 1971 răscumpără pachetul de acţiunii la preţul de 1 £. un al treilea acont de 250 000 £. F. la 21 noiembrie 1980. Acest împrumut era însoţit de condiţia că odată redevenită rentabilă. companie ce se ocupa la Glasgow de construcţia navelor de război şi a altor vase specializate. Această companie era o filială în volum de 100 % deţinută de către compania Yarrow. 69.

dar de asemenea şi din faptul că contabilii au considerat că 231 . Yarrow Shipbuilders a primit în perioada 1972-1977 subvenţii pentru construcţia navală în sumă de 3 114 000 £. reprezentantul acţionarilor a prezentat Ministerului Industriei un memoriu cu privire la situaţia companiei Yarrow Shipbuilders. potrivit căruia suma de 16 000 000 £ reprezenta o evaluare corectă a Yarrow Shipbuilders la ziua transferului. (b) Potrivit Yarrow valoarea netă a imobilelor corporale ale Yarrow Shipbuilders. în general. Ea presupunea două demersuri succesive. cumpărătorul nu achiziţionează acţiunile în ipoteza că activele sale trebuie să fie vândute. Yarrow pretindea că. conform normelor contabile. Cu titlu subsidiar. Raportul comenta următoarele “valoarea netă a activelor unei companii care activează pe o bază solidă. a fost prezentat Ministerului Industriei în decembrie 1977. Acesta se baza pe capitalizarea bursieră a companiei fondatoare. Sporul ce i-a fost permis companiei Yarrow să-l obţină de la filialele sale în această perioadă trebuia să fie doar în jur de o treime din ceea ce ar fi trebuit să primească. ci se aşteaptă ca acestia să fie folosite în afacere pentru a obţine venituri”. conducând la o valoare de 15 750 000 £. potrivit celor susţinute de reprezentantul acţionarilor la începutul negocierilor (a se vedea § 73 infra).Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ După Yarrow. cu capitalizarea acestuia prin aplicarea unui multiplicator (rata capitalizării bursiere a beneficiului net). În septembrie 1977. conducând la o valoare de 16 320 000 £. nu constituie un element important în evaluarea acţiunilor. vizavi de companie. Metoda de evaluare aplicată trebuia să ia în consideraţie preţul care ar fi plătit un cumpărător unic achiziţionând controlul a 100 %. cea de a doua implica aplicarea unui multiplicator la ultimele profituri de după impozitare. Raportul de evaluare a dlor Whinney Murray & Co. Yarrow. în decursul perioadei de referinţă. Motivaţia consta nu doar în faptul că o bună parte din activitatea companiei Yarrow era administrată de Yarrow Shipbuilders (a se vedea litera (b) al § 36 supra). astfel încât 9 400 000 £ din profituri au rămas companiei şi au fost incluse în fondurile acţionarilor obţinute de Guvern la naţionalizare. astfel de contracte jucând întotdeauna un rol important în cifra de afaceri companiei. 72. Subvenţiile vizau toate contractele de export. era de 1 327 000 £ la data de 30 iunie 1973 şi potrivit contabilităţii companiei . Adiţional la împrumutul primit în 1971 din partea Ministerului Apărării. Negocierile asupra compensaţiei 73. Prima implica estimarea nivelului veniturilor pre-impozitate. sugerând o cifră cuprinsă între 2 800 000 £ şi 3 200 000 £. (c) Capitalizarea medie a acţiunilor ordinare Yarrow pe parcursul perioadei de referinţă nu a depăşit suma de 4 800 000 £. Yarrow a prezentat un raport de evaluare pregătit de către o firmă de experţi contabili.de 10 500 000 £ la data de 30 iunie 1977. valoarea Yarrow Shipbuilders era de 17 500 000 £. profiturile după impozitare de la perioada de referinţă până la ziua transferului totaliza suma de 12 000 000 £. 2. pe parcursul acestei perioade Yarrow Shipbuilders a fost autorizată de către Ministrul Apărării să plătească companiei fondatoare doar 2 600 000 £ în calitate de dividende. De obicei.

Plăţile compensaţiilor referitoare la acţiunile Yarrow Shipbuilders s-au făcut după cum urmează: în februarie 1978. ţinându-se cont de profiturile obţinute de Yarrow Shipbuilders pe parcursul anului până în iunie 1974 şi pornind de la ipoteza unei vânzări la bursă a acţiunilor imediat înainte de perioada de referinţă. filială aflată 100 % în proprietatea companiei Vickers. cu privire la relevanţa unei metode de evaluare cu referinţă la compania fondatoare. şi (b) alte intrese ale Vickers în construcţia navală. şi au menţionat că restricţiile riguroase la achitarea dividendelor “afectau reputaţia şi valoarea” atât a filialei cât şi a companiei fondatoare. Cauza Vickers Shipbuilding 1. 75. negocierile au debutat cu un schimb de evaluări între părţi: cea a ministerului era de 2 800 000 £. cu privire la chestiunea dacă trebuie să se prezume că împrumutul Ministerului Apărării ar fi fost înlocuit cu altceva în cazul cotării bursiere a acţiunilor Yarrow Shipbuilders. În cadrul negocierilor ulterioare. Guvernul a oferit suma de 4 000 000 £. Yarrow Shipbuilders ar fi avut o valoare pur nominală pentru” . Compania naţionalizată 76.. un prim acont de 1 400 000 £. iar în octombrie 1980 s-a convenit la suma de 6 000 000 £. Aceste plăţi în acont au fost efectuate prin emisia în 1981 a 9 ¾ % bonuri trezorierale. cu privire la pertinenţa unei evaluări bazate pe oferta de vânzare. La 1 iulie 1977 au fost transferate în British Shipbuilders: (a) acţiunile Vickers Shipbuilding Group Ltd. În martie 1978. Ei au estimat de asemenea că Yarrow Shipbuilders nu poate fi evaluată pe criterii normale astfel ca profituri. potrivit dispoziţiilor legii din 1977. în decembrie 1978.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ “fără acoperirea financiară a lui Yarrow şi fiind incapabilă să plătească dividendele potrivit împrumutului Мinisterului Apărării. Ofertele ulterioare au fost făcute de către Guvern în august 1979 şi în august 1980. Această sumă a fost acceptată de Yarrow. prin acordarea unei sume nefiind superioare propriei sale capitalizări. la 21 noiembrie 1980. G. în special s-au purtat discuţii cu privire la posibilitatea autorizării unor noi plăţi de dividende pentru perioada anterioară zilei transferului. iar în septembrie reprezentantul acţionarilor reclama triplul acestei sume. în timp ce a reprezentantului era de 17 500 000 £. randamentul dividendelor sau acoperiri bancare. după ce a aflat că în această privinţă s-ar putea recurge la procedura arbitrală. cu un spor per annum puţin mai mic de 11 %. transferate în Vickers Shipbuilding Group Ltd. 74. ce nu depăşea 4 800 000 £. soldul final de 3 750 000 £. un al doilea acont de 850 000 £. a se vedea § 18 supra). Afacerile astfel naţionalizate (desemnate colectiv sub 232 . în calitate de bunuri raportate la activităţile sale (articolul 20 din legea din 1977. şi cu privire la consecinţele unei eventuale limitări a dividendelor pentru capitalizarea bursieră a lui Yarrow. fiind vorba de un calcul bazat pe profituri. În iulie 1978. cu un spor per annum de 10 % per annum şi pentru soldul final prin emisia în 1983 a 10 % bonuri trezorierale.

iar reprezentantul pretindea 20 060 000 £. a perspectivelor viitoare şi a activelor nete. acesta se baza pe profituri (a se vedea litera (a) al § 36 supra). Din acest considerent negocierile s-au desfăşurat ţinându-se cont de faptul că Vickers Shipbuilding constituia o întreprindere unică la toate etapele pertinente. În al doilea semestru veniturile pre-impozitate au fost de 3 948 000 £. erau în: 1972 de 2 618 000 £ 1973 de 2 177 000 £ 1974 de 5 515 000 £ 1975 de 4 841 000 £ 1976 de 3 746 000 £. Negocierile oficiale au debutat în luna următoare cu un schimb de memorii: Guvernul propunea compensaţia de 10 550 000 £. toate acestia fiind legate de contractele de export. În temeiul articolului 38 § 7 din legea din 1977. Negocierile asupra compensaţiei 79. 2. Activele Vickers Shipbuilding nu constituiau mai mult de o pătrime din capitalul companiei Vickers. (b) Activele nete ale Vickers Shipbuilding se ridicau la 14 337 000 £ la data de 31 decembrie 1972. imobilele sale corporale nete (adică. Vickers a prezentat o evaluare potrivit căreia. a indicat că. trebuia să se pornească de la ipoteza că pe durata perioadei de referinţă aceasta poseda deja interesele transferate ei în temeiul articolului 20 (a se vedea § 73 supra). la data de 31 decembrie.. pentru următorii ani. 78. prin aplicarea acestuia a unui multiplicator (rata capitalizării bursiere a beneficiului net) ajustat pentru a ţine cont de “prima de control” (a se vedea § 98 infra). în lumina profiturilor din trecut. 77.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ denumirea de “Vickers Shipbuilding”) erau specializate în conceperea şi construcţia navelor de război de înaltă performanţă. Această cifră a fost obţinută în rezultatul estimării nivelului profiturilor după impozitare. Ministerul ulterior a majorat oferta sa până 233 . Vickers Shipbuilding a primit din partea Guvernului mici subvenţii în construcţia navală. Raportul de evaluare al dlor Whinney Murray & Co. Alte chestiuni preliminare (dintre care una referitoare la impozitare) au apărut şi au fost ulterior reglementate. 80. vizavi de Vickers Shipbuilding. pregătite de auditorii Vickers pentru a fi folosite la negocieri au fost acceptate în martie 1978. iar datele financiare stabilite pe această bază. (a) Veniturile pre-impozitate ale companiei Vickers. a fost prezentat Ministerului Industriei în mai 1978. sugerând o cifră cuprinsă între 11 500 000 £ şi 12 700 000 £. pentru a evalua acţiunile Vickers Shipbuilding Group Ltd. în cazul unei vânzări consensuale valoarea companiei Vickers Shipbuilding la ziua transferului ar fi constituit nu mai puţin de 25 000 000 £. indiferent de impozitele eşalonate suma cărora nu este indicată în informaţia prezentată Curţii) erau de 32 431 000 £ la 30 iunie 1977.

compensaţiile referitoare la compania naţionalizată s-au plătit după cum urmează: către aprilie 1978. după alegerile generale din mai 1979 (a se vedea § 17 supra). Ulterior. H. Audierile au început în septembrie 1980. către martie 1980. deoarece discuţiile cu privire la problema fiscală (§ 79 in fine supra) nu au fost duse la bun sfârşit. Totuşi. părţile convin asupra unei cifre de 14 450 000 £. soldul final de 2 850 000 £. ministerul declara că nu autorizează o majorare ulterioară a ofertei sale şi că în eventualitatea arbitrajului. (a) Veniturile pre-impozitate ale companiei Brooke Marine. reprezentantul acţionarilor a iniţiat procedura în faţa Tribunalului Arbitral (a se vedea §§ 29-32 supra). Cauza Brooke Marine 1. Ministerul Industriei a informat Vickers că nici o plată în acont a compensaţiei. la 26 septembrie 1980. În noiembrie 1978. 82. un al doilea acont de 1 250 000 £. iar ministerul pentru o compensaţie de 12 210 000 £.27 % companiei Prudential. Printre titlurile de valoare naţionalizate figurau 196 000 acţiuni eliberate proprietarilor în martie 1976. un prim acont de 4 000 000 £. Acţiunile aparţineau în proporţie de 74. după ce aceştia şi-au exercitat în termen dreptul de opţiune. se va pronunţa pentru o cifră inferioară. cu un spor per annum de 11 %. 84. În ianuarie 1978. permiţând convertirea obligaţiilor în noi acţiuni. Compania naţionalizată 83. pentru următorii ani. A urmat un schimb de memorii scrise. reprezentantul acţionarilor răspunse că va sesiza arbitrajul. companie ce-şi desfăşura activitatea în Lowestoft fiind specializată în construcţia navelor de război mici. către noiembrie 1978. 81. erau în: 234 . La 1 iulie 1977 au fost transferate către British Shipbuilders acţiunile Brooke Marine Ltd. compania Vickers a fost informată că noul Guvern a decis să nu modifice modalităţile compensaţiei şi a confirmat limita de 13 500 000 £ fixată de ministerul responsabil de negocieri.39 % companiei Dowsett. cu un spor per annum de 10 % per annum şi pentru cea de a patra plată prin emisia în 1983 a 10 % bonuri trezorierale. de 21. în timp ce reprezentantul indica suma de 17 000 000 £ ca fiind minimumul acceptabil. nu se va efectua.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ la 13 500 000 £. (“Brooke Marine”). În septembrie 1979. un al treilea acont de 3 200 000 £. În aceeaşi lună. potrivit § 6 al articolului 36 din legea din 1977. un al patrulea acont de 3 150 000 £. către septembrie 1980. Primele trei plăţi în acont au fost efectuate prin emisia în 1981 a 9 ¾ % bonuri trezorierale. la data de 31 martie.34 % companiei Investors şi de 4. în care reprezentantul acţionarilor pleda pentru o compensaţie de 16 695 999 £. către iulie 1978.

2 milioane cash. Totuşi. Ministerul Industriei a respins. pentru trei luni (cel de-al doilea trimestru) până la 30 iunie 1977. 85. o notă emisă de Brooke Marine cu privire la o întrunire ţinută între companie şi minister în iunie 1975 consemna garanţia celui din urmă că compensaţia va ţine cont de modificările posterioare lunii februarie 1974 (finele perioadei de referinţă). În faţa Curţii. la 28 ianuarie 1975. potrivit foştilor proprietari.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 1973 de 427 000 £ 1974 de 523 000 £ 1975 de 792 000 £ 1976 de 711 000 £ 1977 de 865 000 £. foştii proprietari ai Brooke Marine au declarat că activele nete ale acesteia la ziua transferului includeau 2. 235 . veniturile pre-impozitate erau de 270 000 £. prin aplicarea acestuia a unui multiplicator (rata capitalizării bursiere a beneficiului net) ajustat pentru a ţine cont de “prima de control” (a se vedea § 98 infra). 86. (b) Activele nete ale Brooke Marine atingeau suma de 1 049 000 £ la 31 martie 1973 şi suma de 4 870 000 £ la 30 iunie 1977.la un preţ situat între 2 500 000 £ şi 3 000 000 £ . Această solicitare a fost efectuată în scopul protejării dreptului asupra compensaţiei şi. Brooke Marine a primit 888 000 £ cu titlu de subvenţie publică pentru construcţia navală. Între 1973 şi 1977. asigurarea faptului că la stabilirea compensaţiei se va ţine cont de anumite lucrări de modernizare. pregătit de către o firmă de contabili experţi. 2. Această cifră a fost obţinută în rezultatul estimării nivelului profiturilor de după impozitare. În jur de 70 % din cifra afacerilor sale se datorează exportului. Negocierile au încetat din cauza perspectivei naţionalizării. după caz. Guvernul nu a acceptat exactitatea cifrelor utilizate pentru profituri şi pentru multiplicator. detaliile cărora nu au fost încă anunţate. Brooke Marine a negociat cu Vickers Shipbuilding Group şi Vosper Thornycroft Ltd o eventuală achiziţionare a sa . Chiar înainte de ziua transferului. Investors şi Prudential au prezentat un raport de evaluare. În 1973-1974. asigurării corespunderii cu clauzele de salvgardare ce urmau a fi incluse în legea de naţionalizare. În primul rând. potrivit căruia este posibil rezonabil de a evalua Brooke Marine la 5 000 000 £ la ziua transferului dacă se porneşte de la ideea unui contract de vânzare consensual încheiat între doi particulari şi o companie chemată la acea dată să-şi continue activităţile. Negocierile asupra compensaţiei 87. Potrivit raportului Comisiei. În luna decembrie a anului trecut preşedintele Brooke Marine a solicitat autorităţilor publice aprobarea lor. Dowsett. Brooke Marine a avut contacte cu Ministerul Industriei în privinţa chestiunilor referitoare la compensaţie.de către una dintre aceste companii.

În august 1980. În ianuarie 1978. dar după alte contacte ulterioare oferta a fost din nou majorată. în timp ce profiturile după impozitare pentru aceeaşi perioadă atingeau suma de 1 388 758 £. ministerul a prezentat o ofertă revăzută în sumă de 1 250 000 £. şi dacă negocierile sus-menţionate cu Vickers Shipbuilding Group şi Vosper Thornycroft Ltd. în martie 1979.сu unele excepţii . aceasta conţinea unele erori şi importante omisiuni. legea din 1977 nu a dispus nici o prevedere pentru a se ţine cont. ceea ce a fost notificat în scris ministerului. Derularea ulterioară a negocierilor s-a axat în special asupra chestiunii dacă articolul 38 din legea din 1977 îi cerea Secretarului de Stat (cu aprecierea valorii bursiere ipotetice) să ţină cont de consecinţele probabile sau doar inevitabile ale unei companii cotate. Potrivit ministerului. menţionând o cifră între 1 400 000 £ şi 1 500 000 £. precum şi a opţiunilor convertirii obligaţiilor în acţiuni (a se vedea § 83 supra). 236 . Raportul de evaluare al dlor Whinney Murray & Co. reprezentantul acţionarilor i-a adresat o scrisoare ministerului pentru a protesta împotriva sumei acontului oferit de către Guvern (350 000 £). în lumina clauzelor de salvgardare (a se vedea §§ 22-23 supra).autorizarea plăţii anumitor dividende în perioada până în iunie 1977. În noiembrie 1979. valoarea în perioada de referinţă a acţiunilor rămase se fundamenta pe profituri (a se vedea litera (a) al § 36 supra). la care cel din urmă a răspuns cu o ofertă în sumă de 806 000 £. vizavi de companie. în conformitate cu § 10 al articolului 38 din legea din 1977 (a se vedea § 19 supra). ministerul a declarat.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ În al doilea rând. 88. dar din discuţiile cu Ministerul Industriei. care anterior a avut o politică de reinvestire a profiturilor în dezvoltarea afacerii sale. sugerând o cifră cuprinsă între 860 000 £ şi 960 000 £. că ar putea autoriza majorarea ofertei sale. În iulie 1978 au demarat negocierile oficiale: reprezentantul acţionarilor a transmis ministerului un memoriu. evaluate la preţul de emisie a acestora. 90. ministerul a afirmat că valoarea acţiunilor Brooke Marine în decursul perioadei de referinţă va avea de suferit de pe urma efectelor negative ale pretenţiilor rezultate din anumite contracte nefavorabile. Potrivit foştilor săi proprietari. la determinarea valorii. Potrivit registrelor contabile ale companiei Brooke Marine. potrivit Guvernului. descriindu-l ca fiind “ridicol” în raport cu valoarea companiei Brooke Marine. Brooke Marine. Partea descriptivă a raportului a fost comunicată reprezentantului acţionarilor: potrivit Dowsett. (a se vedea § 85 supra) ar fi făcut obiectul unui anunţ public în cazul în care acţiunile Brooke Marine ar fi fost cotate oficial. Investors şi Prudential. a fost prezentat Ministerului Industriei în martie 1978: acţiunile recent emise (a se vedea § 83 in fine supra) erau. Această prezentare nu a fost acceptată de către reprezentantul acţionarilor şi ulterior s-a convenit ca această chestiune să nu mai fie discutată în cadrul negocierilor. Pe parcursul negocierilor. 89. a solicitat şi a obţinut . dividendele autorizate pentru trei ani finisându-se la 31 martie 1975. 1976 şi 1977 constituiau per totalumm 190 000 £. compania urmărea obţinerea autorizării plăţii unor dividende mai mari. Ministrul Industriei a indicat că limita maximă pentru Guvern era de 1 500 000 £. care au determinat o presupunere de refuz a autorizaţiei şi distribuirii dividendelor restante potrivit formulei legale. După mai multe întâlniri. de preţul opţiunilor în perioada de referinţă. reclamând compensaţia de 4 500 000 £. aceasta nu conţinea inexactităţi materiale.

5 în 1979 .172. Inflaţia. măsurată de indicele oficial al preţului cu amănuntul. În aprilie 1977.189.207. un prim acont de 350 000 £.8. un al doilea acont de 50 000 £. 91.6. Cifrele în luna ianuarie a fiecărui an menţionat au fost după cum urmează: în 1974 – 100 în 1975 . Compensaţiile referitoare la compania Brooke Marine s-au plătit după cum urmează: în ianuarie 1978. CONTEXTUL GENERAL A. preţul acţiunii şi rata dobânzii 92. Apoi tendinţa generală era de creştere pe parcursul unei perioade de timp. Preţul acţiunilor la bursă nu au urmat aceeaşi curbă. cu un spor per annum puţin mai mic de 11 %. 183. Aceste plăţi în acont au fost efectuate prin emisia în 1981 a 9 ¾ % bonuri trezorierale.4 în 1978 . iunie 1977 şi decembrie 1980. a marcat companiile lor naţionalizate între finele perioadei de referinţă şi ziua transferului. III. La începutul perioadei de referinţă (septembrie 1973). un al treilea acont de 250 000 £. în noiembrie 1978. indicele atingea 94. 93. în iulie 1978. atunci când indicele acţiunii ordinare Financial Times depăşea 500. a cunoscut un ritm destul de rapid în anii 1974-1980.147. Reclamanţii au recunoscut că inflaţia a jucat un rol important în majorarea valorii care.6 şi 275. potrivit acestora.9 în 1976 . şi apoi a scăzut la o valoare minimă la începutul lunii ianuarie 1975 până la 150.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ în decembrie 1980. soldul final de 1 150 000 £. cu un spor per annum de 10 % şi pentru soldul final prin emisia în 1983 a 10% bonuri trezorierale.2 în 1980 .3. la 1 800 000 £.245.9 în 1977 . Tendinţa între finele perioadei de referinţă (28 februarie 1974) şi datele transferului potrivit legii din 1977 (29 аprilie şi 1 iulie 1977) poate fi ilustrată prin referirea 237 .3. La 11 decembrie 1980. Inflaţia în Regatul Unit.119. reprezentantul acţionarilor a acceptat această ofertă. în decembrie 1980. indicele atingea respectiv 180. Nivelul general al preţului acţiunilor a atins valoarea maximă la mijlocul anului 1972.

Indicele s-a micşorat constant pe parcursul anului 1974. precum şi a compensaţiei proprietarilor acestora. În cele ce urmează este prezentată o schemă sumară a acelor metode: 1.1 în decembrie. însă aceştia de asemenea au înaintat anumite ipoteze cu privire la documentele interimare. Situaţia economică în Regatul Unit pe parcursul perioadei până la alegerile generale din februarie 1974 a fost afectată de numeroase evenimente. inclusiv o creştere substanţială a preţului la petrol şi conflictul industrial din noiembrie-decembrie 1973. iar din iulie şi până în decembrie 1980 era de 12. În continuare preţurile au crescut din nou.1 şi în iulie 1977 (luna transferului industriei construcţiei navale) era de 443. a culminat la 17 % din noiembrie 1979 până în iunie 1980. După declinul ce a durat până în august. 94. Metodele evaluării acţiunilor 95. În februarie 1974. la 292. a avut loc o sporire relativ stabilă. Evaluarea bursieră a acţiunilor cotate implică consultarea cursului acestora la data sau datele specificate. la 314. Dnii Whinney Murray şi Co.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ la cifrele medii lunare ale indicelui acţiunii ordinare industriale Financial Times. În ianuarie 1975.0 în mai. cifra medie în noiembrie 1976 (depunerea celui de-al treilea proiect al legii în Parlament). Totuşi. a urmat o sporire rapidă la 262. întrebări puteau apărea în legătură cu informaţia precisă care ar fi fost accesibilă investitorilor şi cu privire la gradul de previzibilitate. care acoperea perioadele anterioare perioadei de referinţă. cifra medie pentru indicele respectiv era de 316. în legătură cu performanţele viitoare ale companiei 238 . Preţurile şi dividendele făceau obiectul unei reglementări în temeiul legii din 1973 contra inflaţiei (the Counter-Inflation Act 1973). B. era de 301. precum şi din februarie 1974. în aprilie 1977 (luna transferului industriei aeronautice) era de 415. A urmat apoi un declin general până în octombrie 1976. până la cifra medie de 160. când media lunară era de 293. şi-au întemeiat în principal evaluarea pe datele rezultate din ultimul bilanţ contabil al companiilor.6. mai recente. Metodele de evaluare ale acţiunilor 96.9 în aprilie şi la 339.7.4 %. a se vedea 12 supra). până la atingerea unei medii de 406.6 în februarie. Rata medie din iulie 1977 şi până în decembrie 1979 era de 10. Pe parcursul procedurilor în faţa Comisiei şi a Curţii s-a făcut referinţă la diverse metode de evaluare a bunurilor naţionalizate sau expropriate.6 în martie (când modalităţile compensaţiei au fost pentru prima anunţate. pentru cei din urmă. Astfel. care ar fi fost comunicate de bursă în cazul cotării acţiunilor companiei. indicele a sporit puţin până la 183. apoi.6 în mai 1976. 97.1.1 %. La ambele date ale transferului rata minimă a preţului la Banca Engleză era de 8 %. Estimarea se făcea în legătură cu preţul oricăror acţiuni cotate comparabile şi se ţinea cont de toată informaţia despre companie de care ar fi dispus investitorii bursieri pe parcursul perioadei respective. Nivelul general al ratei dobânzilor a crescut în perioada dintre datele transferului potrivit legii din 1977 şi achitării compensaţiei. Metoda definită prin legea din 1977 pentru evaluarea acţiunilor necotate (ipotetica evaluare bursieră) implica estimarea preţului pe care l-ar fi avut la bursă dacă ar fi fost cotate pe parcursul perioadei de referinţă.5.

Metodele compensaţiei aplicate cu ocazia naţionalizărilor anterioare 99. (b) cu anumite excepţii. Totuşi. (c) alineatul 6 al articolului 38 din legea din 1977 (a se vedea § 19 supra) preciza că. 239 . Tribunalul Arbitral trebuia în anumite circumstanţe să ţină cont de cotarea bursieră a companiei fondatoare. s-ar fi putut presupune că unicul cumpărător în cadrul negocierilor de preluare putea dispune de o informaţie mai completă decât investitorul la bursă. acţiunile cărora erau cotate. În afară de aceasta. perioada de referinţă era până atunci mai apropiată de datele transferului. deşi ea întotdeauna le-a precedat. totuşi. de tipul Vosper şi Yarrow. metoda implica faptul că acţiunile companiei vor fi deţinute de un număr diferit de persoane. Mai mult. o parte substanţială din titlurile de valoare naţionalizate era cotată la bursă. de exemplu. se deosebeau în următoarele aspecte: (a) nu exista nici o posibilitate a alegerii perioadelor de referinţă pe parcursul cărora acţiunile trebuiau să fie evaluate. În al doilea rând. atingeau în mediu 34 % în prima jumătate a anului 1977. dacă acţiunile sale ar fi aparţinut mai multor purtători. care fiind relativ mică. În această situaţie din nou. potrivit reclamanţilor. căci cel din urmă reprezintă doar ceea ce s-ar fi plătit pentru un mic pachet de acţiuni şi nu reflectă preţul pe piaţă a pachetului de acţiuni majoritar sau dominant. este posibilă conturarea unei idei despre plus-valoare (“prima de control”) obţinută din primele la preţurile anterioare pe piaţă. § 57 supra). potrivit măsurilor din trecut pentru care au fost utilizate metodele de evaluare a acţiunilor. cu toate că în multe aspecte erau similare celor conţinute în legislaţia anterioară cu privire la naţionalizare în Marea Britanie. plătite în condiţiile unei preluări de succes care. astfel încât furniza un punct de comparaţie pentru evaluarea titlurilor de valoare necotate. În primul rând. se va ţine cont de informaţia completă de care ar dispune cumpărătorul la timpul potrivit şi estimarea se va face prin raportarea la acţiuni cotate comparabile.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ (a se vedea. din contra. În cazul legii din 1977. evaluarea pe această bază a unei filiale în întregime aflată în proprietate. această metodă putea să se deosebească de metoda ipotetică de evaluare bursieră din trei considerente. ce sumă ar fi plătit un cumpărător unic unuia sau mai multor vânzători pentru achiziţionarea numărului total de acţiuni. nu era indicată nici o companie aeronautică şi doar o singură companie de construcţie navală naţionalizată. 98. îşi avea toate acţiunile cotate. Metoda alternativă cercetează. pentru a evalua o filială. în mod corespunzător. poate conduce la ipoteze în legătură cu faptul care ar fi fost politica comercială a acesteia. Condiţiile compensaţiei conţinute în legea din 1977. Graţie primelor vărsate. în cazul unui contract consensual. nu ar fi fost necesar de a se baza pe ficţiunea unei pluralităţi de deţinători a acţiunilor sau de a face ipoteze în legătură cu politica comercială a companiei. un număr mare din companiile naţionalizate erau filiale ale căror acţiuni constituiau o parte substanţială din afacerea companiei fondatoare. preţul plătit de unicul cumpărător la preluarea controlului asupra companiei de obicei depăşea semnificativ preţul la bursă. În al treilea rând. 2.

9262/81) la 16 septembrie 1977. şi dna Augustin-Normand (nr. era vădit insuficientă şi discriminatorie şi că în felul următor ei sunt victime ale încălcărilor articolului 1 al Protocolului 1 (P1-1). De Keyser’s Royal Hotel) [1920] Appeal Cases 508. 9265/81) la 3 februarie 1981. 17. 9405/81) la 4 iunie 1981. 6. Investors şi Prudential (nr. dar.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 3. 14+P1-1) din Convenţie. 17. cu excepţia plângerilor lui Sir Eric Yarrow. La 28 ianuarie 1983. PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI 102. “doar dacă prevederile unei legi o cer expres. Banstonian şi Northern Shipbuilding (nr. dacă este anterioară. Lucrările realizate după “avizul de expropriere” erau excluse din evaluare. 1969. Securities Ltd. o lege nu trebuie să fie interpretată astfel încât privarea de bunuri să se efectueze fără compensare” (Attorney-General v. 172. art. 9263/81) la 5 februarie 1981. р. se ţine cont de posibilitatea valorificării terenului. West Midland Baptist (Trust) Association. vol. pe baza valorii bunurilor funciare în ipoteza unei vânzări consensuale pe piaţa liberă. la ziua stabilirii sau evaluării compensaţiei. art. 18). 18) (în unanimitate). Dreptul la compensaţie în alte cazuri de privare de proprietate 100. Legislaţia cu privire la exproprierea de terenuri pentru cauze de utilitate publică prevede plata compensaţiei. Sub rezerva suveranităţii Parlamentului. Toţi reclamanţii se plângeau de faptul că compensaţia pe care au primit-o pentru bunurile lor naţionalizate potrivit legii din 1977. 13. cu o abţinere). All England Law Reports. M & G Securities Ltd. 240 . art. 9266/81). În raportul său adoptat la 7 martie 1984 (articolul 31) (art. English Electric şi Vickers (nr. o regulă de drept constituţional al Regatului Unit dispune că în general compensaţia este supusă plăţii atunci când proprietatea este luată de către Coroană în vederea exercitării prerogativelor sale de common law. Comisia a declarat cererile admisibile. M & G. Comisia a dispus conexarea cererilor potrivit articolului 29 din Regulamentul Curţii. 17 sau 18 din Convenţie (art. Vickers (nr. 17 şi 18 (art. 9006/80) la 30 mai 1980. şi a dnei Augustin-Normand (cererea nr. 542). 103. La 10 octombrie 1983. art. cu unele excepţii. şi nu la ziua (precum era practica anterioară) “avizului de expropriere” (“notice to treat”). în general. 9313/81) la 25 martie 1981 şi Dowsett. În plus. 3. Vosper (nr. considerat separat şi combinat cu articolul 14 (art. care putea fi considerabil mai înainte. p. articolelor 6. Sir William Lithgow a sesizat Comisia (cererea nr. 6) din Convenţie şi unii dintre ei au invocat încălcarea articolelor 13. 31). articolului 14 (art. Sir Eric Yarrow. 13. 101. În plus. Yarrow. Camera Lorzilor a constatat că valoarea trebuie să se aprecieze fie la ziua deposedării proprietăţii fie. 9266/81) la 6 februarie 1981. În cauza Birmingham Corporation v. fiecare dintre reclamanţi au mai invocat articolul 6 (art. Comisia şi-a formulat opinia potrivit căreia nu a avut loc încălcarea: articolului 1 al Protocolului 1 (P1-1) (treisprezece voturi contra trei). 14) din Convenţie (cincisprezece voturi.

că nu a avut loc încălcarea drepturilor nici unuia dintre reclamanţi potrivit articolului 1 al Protocolului 1 (P1-1) la Convenţie. Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii. 24. Seria A nr. 52. condiţionându-le. că nu a avut loc încălcarea drepturilor nici unuia dintre reclamanţi potrivit articolului 6 (art. 3. § 63). p. În hotărârea sa din 23 septembrie 1982 în cauza Sporrong şi Lönnroth. că nu a avut loc nici o încălcare a drepturilor reclamantului potrivit articolului 13 (art. a doua. În cadrul audierilor din 24-26 iunie 1985. sau a amenzilor”. Introducere 105. Alegaţiile reclamanţilor au fost contestate de către Guvern şi au fost respinse de majoritatea membrilor Comisiei. se referă la privarea de proprietate. formulată în prima propoziţie a § 1. ea se referă între altele la dreptul statului de a reglementa folosirea bunurilor (Seria A nr. 2. р. 13) din Convenţie în “cauza Kincaid”. Curtea aminteşte că articolul 1 (P1-1) garantează în substanţă dreptul la proprietate (a se vedea hotărârea Marckx din 13 iunie 1979. compensaţia pe care au primit-o era vădit insuficientă şi că din acest considerent au fost victime ale încălcării articolului 1 al Protocolului 1 (P1-1). că aceste trei norme nu sunt “distincte” între ele în sensul de a fi lipsite de 241 . ARTICOLUL 1 AL PROTOCOLULUI 1 (P1-1) A. 14+P1-1) pentru nici unul din motivele invocate de reclamanţi. conţinută în a doua propoziţie a § 1. 31. consemnată în al doilea alineat. Totuşi. § 61). şi 4. Totuşi. pentru diferite motive. că nu a avut loc încălcarea drepturilor nici unuia dintre reclamanţi potrivit articolului 14 din Convenţie combinat cu articolul 1 al Protocolului 1 (art. 27-28. Reclamanţii nu contestă însăşi principiul naţionalizării.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Textul integral al opiniei Comisiei şi al două opinii disidente exprimate în raport figurează în anexă la prezenta hotărâre. Curtea analiza articolul 1 (P1-1) ca incluzând “trei norme distincte”: prima. ÎN DREPT I. în cauza James şi alţii din 21 februarie 1986 Curtea a clarificat. care prevede după cum urmează: “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. CONCLUZIILE FINALE PREZENTATE CURŢII DE CĂTRE GUVERN 104. în ceea ce prieşte a treia. Guvernul a invitat Curtea să decidă şi să declare: “1. 106. 6) din Convenţie pentru motivele ce mai pot fi invocate de reclamanţi. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. este de o natură generală şi enunţă principiul dreptului de a se bucura de proprietate. ei susţineau că.

р. Această din urmă cerinţă vizează justificarea şi motivele. nu putea fi considerată ca fiind “de utilitate publică”. Fără îndoială cuvântul “lege” în contextul dat nu se limitează la o trimitere la dreptul intern (ibidem. adecvate şi efective a străinilor privaţi de proprietatea lor. în sensul celei de-a două frază a articolului 1 al Protocolului 1 (P1-1). reclamanţii nu neagă faptul că aceste cerinţe au fost respectate. în opinia lor. tratate în continuare la §§ 123-175 infra. 31-33. ea nu poate fi considerată ca conformă “condiţiilor prevăzute de lege” în măsura în care compensaţia se dovedeşte a fi arbitrară în lipsa unui raport rezonabil cu această valoare. Cât priveşte expresia “în condiţiile prevăzute de lege”. era inechitabilă. B. trebuie interpretate în lumina principiului consacrat în prima normă (Seria A nr. nedisputate de către reclamanţi. Seria A nr. 109. Curtea se alătură acestei opinii din considerentele deja dezvoltate în hotărârea sa James şi alţii (Seria A nr. precum se pretindea de aceştia în cauza dată. 112. care. sunt atât de strâns legate de principalele puncte litigioase în cauza dată. 32. prin urmare. 98. 242 . potrivit Curţii. 107. § 67). hotărârea Malone din 2 august 1984. Chestiunea nu a fost disputată de Curte. р. Reclamanţii susţineau că privarea de proprietate pentru compensaţia care. 82. aceasta presupune în primul rând existenţa unei concordanţe cu normele de drept intern suficient de accesibile şi precise (a se vedea. p. C. Reclamanţii au fost evident “privaţi de proprietatea (lor)”. §§ 66-68). § 37 in fine). că ar fi de prisos să le examineze numai în lumina propoziţiei precitate a articolului 1 (P1-1). Obligaţia de a plăti compensaţia derivă implicit din articolul 1 al Protocolului 1 (P1-1) examinat în ansamblul său (a se vedea § 120 infra) şi nu din noţiunea de “utilitate publică”. “Principii generale de drept internaţional” 111. Comisia a estimat în mod constant că principiile examinate nu sunt aplicabile exproprierii de către stat a resortisanţilor săi. Au fost reclamanţii privaţi de proprietatea lor “pentru o cauză de utilitate publică” şi “în condiţiile prevăzute de lege”? 108. Sub rezerva § 153 infra. 98. va examina întinderea exigenţelor acestei fraze înainte de a cerceta dacă au fost întrunite. în sensul celei de-a doua frază a articolului 1 (P1-1). Guvernul a susţinut această opinie. exigenţa unei compensaţii prompte. Cu atât mai mult. Or în speţă este vorba anume de această situaţie. 110. Totuşi. Reclamanţii susţin că referindu-se la “principiile generale de drept internaţional” cea de-a doua frază a articolului 1 (P1-1) extinde asupra naţionalilor. ale privării propriu-zise.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ legătură: a doua şi a treia normă privesc cazuri particulare de interferenţă în dreptul de proprietate şi prin urmare. deoarece aceasta reprezenta doar o fracţiune din valoarea proprietăţii la ziua transferului. argumentele reclamanţilor în legătură cu aceasta (a se vedea §108 supra). р. Curtea nu o poate accepta pe prima dintre aceste afirmaţii. 38-40. §§ 58-66) şi reluate aici mutatis mutandis. 30. în special.

În fine. În acest sens. 16). şi anume acţiunile statului în privinţa străinilor. În primul rând. reclamanţii citează opiniile potrivit cărora articolul 1 (P11). Din considerentul că cea de a doua frază începe cu cuvintele “nimeni”. Curtea nu împărtăşeşte această opinie. însă în legătură doar cu acţiunile ce cad în mod normal sub imperiul acestora. ar enunţa dispoziţii superflue cu referire la aceste principii. va fi incompatibilă cu două clauze integrate în Protocolul 1 (P1) potrivit articolului 5 al acestuia (P1-5): articolul 1 (art. ea permite străinilor de a utiliza nemijlocit mecanismul Convenţiei pentru a-şi invoca drepturile în baza principiilor pertinente de drept internaţional. reclamanţii s-au bazat în primul rând pe textul actual al articolului 1 (P1-1). în interpretarea Comisiei. ele nu reglementează modul în care fiecare stat tratează naţionalii săi. 1) din Convenţie. care obligă Statele Contractante să recunoască oricărei 243 . În legătură cu aceasta. există motive convingătoare pentru o interpretare diferită. potrivit lor. În susţinerea poziţiei lor. În egală măsură.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 113. deoarece străinii se bucură deja de protecţia acestora. Referinţa în cauză poate fi privită ca oferind cel puţin două utilităţi. principiile examinate se aplică în exclusivitate străinilor. În primul rând. Acestea au fost în special concepute pentru străini. Curtea estimă ca fiind mai firesc de a se deduce din text decât prin referire la principiile generale de drept internaţional. termenii tratatului trebuie să fie înţeleşi ca având sensul lor ordinar (a se vedea articolul 31 din Convenţia de la Viena cu privire la tratate din 1969). ea protejează situaţia lor evitând pretinsa presupunere că intrarea în vigoare a Protocolului 1 (P1) a avut ca efect restrângerea drepturilor acestora. Aceste principii se găsesc incorporate în articolul 1 al Protocolului 1 (P11). această prevedere expresă ar fi fost superflue dacă articolul 1 (P1-1) ar fi acordat principiilor respective caracterul de aplicabilitate atât naţionalilor cât şi străinilor. potrivit însăşi dreptului internaţional general. doar străinii au dreptul la garanţiile acordate de expresia “în condiţiile prevăzute de … principiile generale de drept internaţional”. în caz contrar aceştia ar fi trebuit să recurgă la canalele diplomatice sau la alte mijloace disponibile în vederea reglementării. Cu toate că argumentarea respectivă nu este lipsită de forţă ca construcţie gramaticală. În al doilea rând. 116. indiferent de contextul lor. Aceasta. 114. ei au făcut-o în mod expres precum în cazul articolului 16 al Convenţiei (art. În plus. acestora le părea imposibil să înţeleagă această propoziţie ca semnificând că în timp ce fiecare avea dreptul la garanţiile acordate de expresiile “pentru cauză de utilitate publică” şi “în condiţiile prevăzute de lege”. Aceştia în continuare au subliniat că atunci când autorii Convenţiei au avut intenţia să-i distingă pe naţionali de străini. reclamanţii au subliniat că tratarea principiilor generale de drept internaţional ca neaplicabile exproprierii din partea statului a propriilor săi naţionali va permite diferenţierea pe baza cetăţeniei. este de asemenea notabil faptul că articolul1 1 (P1-1) expres dispune că privarea de proprietate trebuie operată “pentru cauză de utilitate publică”: din considerentul că o astfel de cerinţă figura printre principiile generale de drept internaţional. 115. or faptul de a interpreta fraza în discuţie ca o extindere a principiilor generale de drept internaţional în afara sferei lor normale de aplicare conciliază mai puţin cu sensul ordinar al termenilor utilizaţi.

P4-4)). “în ceea ce priveşte articolul 1 (P1-1). această Rezoluţie indică faptul că referinţa la principiile generale de drept internaţional nu era destinată pentru naţionali. Şi atunci s-a convenit. Curtea estimă potrivit de a se recurge la materialele lucrărilor pregătitoare ca mijloc suplimentar de interpretare (a se vedea articolul 32 din Convenţie de la Viena cu privire la tratate din 1969). cu toate că o expropriere trebuie să se efectueze întotdeauna pentru o cauză de utilitate publică. art. p. când Guvernul german a declarat că ar putea accepta textul cu condiţia că s-a recunoscut explicit că acele principii implicau obligaţia de a plăti compensaţia în cazul unei exproprieri. aceştia nu vor juca în general vreun rol în alegerea sau desemnarea autorilor legislaţiei şi nu sunt consultaţi înainte de adoptarea acesteia. poate exista un motiv pe deplin legitim pentru a le cere naţionalilor să suporte. 1) din Convenţie. precum şi articolele 3 şi 4 din Protocolul 4 (P4-3. în conotaţia lor actuală. 94. În contextul evoluţiei negocierilor în ansamblu. 35-36. În special. Astfel. este adevărat că majoritatea prevederilor Convenţiei şi ale Protocoalelor sale acordă aceeaşi protecţie atât naţionalilor cât şi străinilor. § 72). Cât priveşte articolul 1 (art. consideraţiuni diferite pot fi aplicate naţionalilor în raport cu străinii. 5-1-f. 16) din Convenţie. hotărârea Abdulaziz. 244 . că “principiile generale de drept internaţional. prin Rezoluţia sa (52) 1 din 19 martie 1952. dar aceasta nu exclude excepţiile ce pot fi degajate printr-un text special (a se vedea. în conotaţia lor actuală. cuprind obligaţia de a plăti străinilor o compensaţie în caz de expropriere” (subliniat de Curte). care consacră principiul nediscriminării. în cazul unei privări de proprietate realizate în contextul unei reforme sociale sau a unei reconstrucţii economice. pot exista motive suficient de bune pentru a se face o distincţie. În special.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ persoane aflate sub jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile garantate şi articolul 14 (art. articolele 5 § 1 (f) şi 16 (art. de acceptare a textului Protocolului 1 (P1) şi de deschidere a acestuia pentru semnare. potrivit jurisprudenţei constante ale Curţii diferenţele de tratament nu constituie o discriminare. Menţiunea principiilor generale de drept internaţional a fost ulterior inclusă şi a făcut obiectul unor declaraţii ce precizau că acestea protejează doar străinii. În faţa unui text. de exemplu. 14) din Convenţie. între naţionali şi străini. dacă acestea au o “justificare obiectivă şi rezonabilă” (a se vedea sursa cea mai recentă. Seria A nr. În al doilea rând. la solicitarea delegaţiilor germane şi suedeze. Pentru început. Cât priveşte articolul 14 (art. Examinarea acestora din urmă relevă că referinţa expresă la un drept de compensare conţinută în anumite versiuni anterioare ale articolului 1 (P1-1) a fost exclusă. 117. delegaţia suedeză sublinia că acele principii se adresau doar la relaţiile dintre un stat şi străini. principiile generale de drept internaţional. presupun obligaţia de a plăti compensaţie străinilor în cazurile de expropriere” (subliniat de Curte). în special la insistenţa Regatului Unit şi a altor state. Comitetul de Miniştri a specificat că. un sacrificiu mai mare decât străinii (a se vedea § 120 infra). în materie de compensare. interpretarea căruia a suscitat controverse atât de mari. 14) din Convenţie. pentru o cauză de utilitate publică. Cabales şi Balkandali din 28 mai 1985. străinii sunt mult mai vulnerabili faţă de legislaţia internă: spre deosebire de naţionali.

E. cu care atât Guvernul cât şi reclamanţii sunt de acord. care nu ar putea fi justificată potrivit articolului 1 (P1-1). Potrivit Comisiei. 119. Curtea constată împreună cu Comisia. Dreptul la compensaţie 120. 118. trebuie să se ţină cont de condiţiile compensaţiei. articolul 1 (P1-1) cere implicit. materialele lucrărilor pregătitoare nu susţin interpretarea apărată de reclamanţi. Seria A nr. 28. D. 26. însă a subliniat că “preocuparea asigurării unui astfel de echilibru se reflectă (…) în structura articolului 1 (P1-1)” în ansamblu său (ibidem. sub rezerva unor circumstanţe excepţionale străine prezentei cauze. plata unei compensaţii pentru privarea de proprietate a oricărei persoane aflate sub jurisdicţia unui Stat Contractant. Nivelul compensaţiei 121. trebuie să existe un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele aplicate şi scopul urmărit. р. Curtea aminteşte în acest sens. dacă nu s-a impus o povară neproporţională persoanei private de proprietate. 245 . articolul 1 (P1-1) nu garantează în toate cazurile dreptul la o compensaţie integrală. Curtea s-a pronunţat în hotărârea respectivă în contextul principiului respectării proprietăţii. 52. Curtea concluzionează că principiile generale de drept internaţional nu se aplică exproprierii unui naţional de către statul său. Rămâne de văzut dacă existenţa şi suma despăgubirii cad sub incidenţa celei de a doua fraze a articolului 1 (P1-1). care păstrează tăcere la acest capitol. o privare de proprietate pentru o cauză de utilitate publică nu se justifică fără plata unei compensaţii. practica Părţilor Contractante a evoluat până la aplicarea acestor principii propriilor naţionali. de asemenea. în general. 36. În cele din urmă. dar. Pentru a se aprecia dacă s-a asigurat un echilibru just între diferitele interese urmărite în speţă şi.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Prin urmare. § 73). nimic nu demonstrează faptul că de la intrarea în vigoare a Protocolului 1 (P1). Pentru aceste consideraţiuni diferite. 98. § 54). § 69). că nu este de ajuns ca o măsură privativă de proprietate să urmărească. Echilibrul scontat nu va fi întrunit dacă persoana vizată a avut de suportat o “povară specială şi excesivă” (ibidem. 26. La rândul său. р. Astfel. în absenţa unui principiu analogic. un scop legitim “pentru cauză de utilitate publică”. р. р. pot milita pentru o valoare inferioară valorii complete pe piaţă (a se vedea hotărârea James şi alţii precitată. proclamat de prima frază a alineatului întâi. în special. Curtea de asemenea se raliază avizului Comisiei cu privire la nivelul compensaţiei: privarea de proprietate fără plata unei sume rezonabile în raport cu valoarea bunului va constitui în mod normal o ingerinţă neproporţională. deoarece scopurile legitime “pentru cauză de utilitate publică” urmărite în contextul unei reforme economice sau de justiţie socială. articolul 1 (P1-1) nu va asigura decât o protecţie foarte iluzorie şi neefectivă a dreptului de proprietate. că potrivit sistemelor juridice ale Statelor Contractante. în speţă cât şi în principiu. § 69). Elementele prezentate Curţii probează clar contrariul. Hotărârea precitată Sporrong şi Lönnroth a exprimat aceeaşi idee în alţi termeni: ea vorbeşte de un “echilibru just” care trebuie menajat între cerinţele de utilitate publică ale comunităţii şi imperativele drepturilor fundamentale ale individului (Seria A nr.

În viziunea Curţii. Prin urmare. valoarea proprietăţii naţionalizate putea fi determinată doar prin aplicarea unei metode de evaluare corecte. însă potrivit reclamanţilor Comisia a greşit atunci când a concluzionat că statul de asemenea se bucură de o vastă putere discreţionară de a fixa modalităţile şi condiţiile transferului. nivelul compensaţiei necesare poate fi diferit. doar la sistemul compensaţiei stabilit prin legea din 1977. Punctele comune pentru toţi reclamanţii (a) Demersuri avansate 123. Potrivit lui. Curtea nu subscrie acestei afirmaţii. astfel încât acestea trebuie să dispună de o marja de apreciere mai amplă. ea va respecta hotărârea legislatorului în acest domeniu. Guvernul susţinea că dacă metoda de evaluare stabilită de legislator era corectă. într-o situaţie mai bună decât un judecător internaţional pentru a determina măsurile potrivite în materie. a necesităţilor şi resurselor acesteia. Curtea nu împărtăşeşte această opinie. ar fi artificială în acest sens izolarea deciziei cu privire la modalităţile de compensaţie de însăşi decizia de naţionalizare. Evaluarea marilor întreprinderi industriale în vederea naţionalizării complete a unui sector industrial reprezintă în sine o operaţiune mult mai complicată decât. în mod normal. în dependenţă de care este vorba de o naţionalizare sau de o altă formă de privare de proprietate. autorităţile naţionale se găsesc. Reclamanţii nu contestau statului o marjă de apreciere pentru a se pronunţa asupra chestiunii dacă este cazul sau nu de a priva pe cineva de proprietatea sa. Regatul Unit a depăşit marja de apreciere. Reclamanţii îi reproşau Comisiei că s-a referit. în opinia lor. în raportul său. La rândul său. între naţionalizări şi alte privări de proprietate realizate de stat. 122. în principiu. Comisia a trebuit îndeosebi să examineze consecinţele aplicării acestui sistem. cere o legislaţie specială care s-ar putea aplica tuturor întreprinderilor implicate. 246 . întotdeauna sub rezerva respectării unui just echilibru. F. precum ar fi exproprierea de terenuri pentru cauză de utilitate publică. spre exemplu. Graţie cunoaşterii nemijlocite a ţării lor. Decizia de adoptare a unei legi de naţionalizare implică adeseori examinarea diferitelor chestiuni asupra cărora într-o societate democratică domnesc profunde divergenţe. la adoptarea deciziilor cu privire la compensaţie. rolul Curţii se limitează în speţă la determinarea faptului dacă. atunci aceasta. estimarea unui teren expropriat şi. în materie de nivel al compensaţiei. în mod necesar. Compensaţia acordată reclamanţilor atingea nivelul definit de Curte? 1. conducea la o compensaţie reală şi efectivă. Prin urmare. Atât natura proprietăţii cât şi circumstanţele transferului în ambele categorii de cauze generează consideraţiuni diferite de care în mod legitim se poate ţine cont la determinarea unui echilibru just între interesul public şi interesele private vizate. cu excepţia faptului dacă aceasta este vădit lipsită de bază rezonabilă. în contextul în care elementele ce o influenţează pe cea din urmă o influenţează neapărat şi pe cei dintâi.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Potrivit reclamanţilor nu se poate opera nici o distincţie.

reclamanţii se plâng de faptul că legea din 1977 a antrenat plata compensaţiei fără a o raporta rezonabil la valoarea bunurilor acestora la data transferului. Astfel. În pofida complexităţii unui sistem care ar permite calificarea. p. vor fi examinate de Curte în contextul modalităţilor şi condiţiilor determinate de Parlament în prealabil şi care trebuiau să fie aplicate companiilor naţionalizate în ansamblu. după cum Guvernul a subliniat. Mai mult. Curtea îşi va concentra în primul rând atenţia asupra textelor incriminate. în scopul evaluării lor. din motivul existenţei diferitor practici observate în materie de valori contabile. Curtea subliniază că metoda aleasă prezenta un avantaj net. Seria A nr. trebuia. în general. aceştia ridicau întrebări cu privire la clauzele legislaţiei şi la efectele acesteia. este justificată în opinia Curţii. dar. Decizia sa. Principala alternativă de evaluare a compensaţiei trebuia să consiste în fundamentarea acesteia pe valoarea activelor. valoarea pe care ar fi avut-o în situaţia în care ar fi fost cotate la bursă pe parcursul perioadei de referinţă (a se vedea § 19). în principiu. printre care profiturile trecute şi viitoare. sporul la dividende şi preţul oricăror comparabile acţiuni cotate (a se vedea §§ 36 şi 97 supra). într-un mod obiectiv. plângerile cărora toate erau în legătură cu acţiunile din cea de a doua categorie.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 124. Curtea concluzionează că decizia Parlamentului nu era. În plus. ea permitea să se ţină cont. iar efectele legislaţiei. Reclamanţii. 25. “Valoarea de bază” pentru titlurile de valoare necotate trebuia să fie. Aceasta este. deoarece potrivit legii din 1977. Curtea se limitează în măsura posibilului la examinarea cauzei concrete cu care a fost sesizată (a se vedea. hotărârea Ashingdane din 28 mai 1985. în evaluarea unei companii destinate de a-şi continua activitatea beneficiilor pot deseori fi un element mai important decât bunurile. În orice caz metoda aleasă permitea referirea la valoarea activelor de rând cu alte elemente pertinente (a se vedea § 36 supra). Prin urmare. 127. (ii) Metoda ipotetică de evaluare bursieră Potrivit legii din 1977. § 59). o lungă şi costisitoare reevaluare a activelor. Într-o speţă care îşi are originea într-o cerere individuală (articolul 25) (art. 126. în special în scopuri fiscale. printre multe alte. 93. de ansamblul elementelor pertinente. De asemenea. acoperirea activelor. a acţiunilor necotate la bursă ca şi cum ar fi fost. anume acţiunile propriu-zise au trecut în proprietate publică. incompatibilă cu exigenţele articolului 1 (P1-1). Parlamentul a reţinut valoarea acţiunilor companiilor naţionalizate ca temei de calculare a compensaţiilor. Întemeiată pe impresia pe care un investitor la bursă putea să şi-o formeze cu privire la compania examinată. aceasta ar fi necesitat. calificau metoda prescrisă ca fiind o bază denaturată şi neexactă de evaluare. să corespundă cotării medii săptămânale ale acestora în timpul perioadei de referinţă. 25). pentru scopurile compensării. neatacată ca atare de reclamanţi. “valoarea de bază” a titlurilor de valoare cotate la bursa de la Londra. (b) Sistemul stabilit prin legea din 1977 (i) Compensaţia calculată în temeiul valorii acţiunilor 125. există metode verificate de evaluare a acţiunilor. de aseme247 . În cauza dată.

la profiturile viitoare ale companiei după finele perioadei de referinţă.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ nea. şi anume. utilizarea metodei alese nu împiedica referirea. că ar fi fost puţin nenatural a se imagina un achizitor dispus să cumpere un pachet mare de acţiuni a unei întreprinderi din sectorul industrial în cauză. începând cu 1 septembrie 1973 şi până la 28 februarie 1974 (a se vedea § 19 supra). în practică s-au înaintat de asemenea ipoteze cu privire la o altă informaţie mai recentă. Totuşi. Curtea. Reclamanţii au propus ca fiind cel mai indicat să se evalueze preţul pe care acţiunile lor l-ar fi atins în cazul unei vânzări consensuale între particulari. dintre care unele se puteau referi sau s-au referit la perioade anterioare perioadei de referinţă. dispunând întotdeauna că aceasta nu era perioada în care valoarea acţiunilor putea fi denaturată de anunţarea naţionalizării sau a modalităţilor compensării: practica a arătat că un astfel de anunţ poate să afecteze valoarea bunurilor doar în situaţia în care data sau perioada de referinţă precedau anunţul. În afară de faptul că compensaţia calculată prin metoda ipotetică de evaluare bursieră nu conţinea nici un element conţinând preţul special al unui pachet majoritar sau dominant de acţiuni. astfel. În plus. Compensaţia pe care au primit-o reclamanţii. De altfel. care ar fi fost furnizată pieţei bursiere în situaţia în care acţiunile în cauză ar fi fost cotate (a se vedea § 97 supra). principala deosebire dintre metode pare a fi în legătură cu faptul că un cumpărător în cazul unui contract consensual dispune probabil de o informaţie mai completă despre companie. în timpul negocierilor asupra compensării. îndeosebi la determinarea ratei adecvate de capitalizare bursieră a beneficiului net (raportul preţ/profit). decât un investitor bursier (a se vedea § 98 supra). La alegerea perioadei de referinţă. Bazându-se pe datele la care se prezumă că au avut acces investitorii. (iii) Perioada de referinţă 130. o metodă care a fost anterior utilizată în special în legile britanice din 1949 şi 1967 cu privire la siderurgie. Curtea asemeni Comisiei. nu trebuie de uitat. a fost calculată în baza valorii acţiunilor lor în timpul perioadei de referinţă stabilită prin legea din 1977. 129. 128. conchide că recurgerea la această metodă nu era în principiu contrară articolului 1 (P1-1). în timp ce reclamanţii susţineau că pentru a fi “în mod rezonabil proporţional” valorii proprietăţii în cauză compensaţiile trebuiau să se calculeze în baza valorii acţiunilor la ziua transferului. Guvernul a dorit să aleagă o perioadă cât mai recentă posibilă şi fără a fi atipică. Cu toate acestea. Totuşi. Acestei perioade i-au precedat mai mult de trei ani de transfer formal al acţiunilor (a se vedea § 18 supra). asupra cărora Curtea va reveni la §§ 148-150 infra. referirea la materialele deja publicate. notează că însăşi rapoartele de evaluare elaborate pe această bază şi care i-au fost comunicate de către reclamanţi utilizau comparaţii cu acţiunile cotate analogice. Curtea nu consideră că această deosebire este atât de mare încât să concluzioneze că Regatul Unit a procedat nerezonabil şi a depăşit marja de apreciere la alegerea metodei ipotetice de evaluare bursieră. sistemul implica într-adevăr. după cum au subliniat reclamanţii. 248 .

că în speţa dată. astfel încât în final nu exista nici o perioadă în decursul căreia pericolul naţionalizării putea să cauzeze denaturarea cursurile sau valorile. perspectiva naţionalizării nu a afectat profiturile sau activele unei companii şi că orice impact pe care posibil l-ar fi avut asupra valorii acţiunilor lor. De asemenea. 133. Curtea. că programul de naţionalizare va avea ca efect denaturarea valorii acţiunilor ce vor fi naţionalizate. În orice caz. potrivit metodei ipotetice de evaluare. 132. totuşi. potrivit celor remarcate de către Guvern. incompatibilă în principiu cu articolul 1 (P1-1). În plus. c) Efectele sistemului stabilit prin legea din 1977 (i) Introducere 249 . în circumstanţele din acea perioadă. Guvernul nu a acţionat neîntemeiat prezumând. în opinia Curţii. în nici o lege precitată nu se găsea dovada unei denaturări de fapt a preţurilor sau a valorilor ca condiţie ulterioară aplicării sistemului respectiv. Anumite cazuri precitate nu ridicau întrebări comparabile celor din cauza dată.ei admiteau . Ei afirmau. reclamanţii îndeosebi insistau asupra referinţelor. în special după declinul general din februarie 1974 al valorii acţiunilor relevat de indicele acţiunii ordinare industriale Financial Times (a se vedea § 93 supra). alegerea unor anumite perioade de evaluare ulterioare puteau să nu fie universal acceptate. că perioada de referinţă s-a finisat în ziua alegerii Guvernului Laborist (a se vedea §§ 10 şi 19 supra). Din aceste considerente. alegerea perioadei de referinţă nu a fost. în multe litigii internaţionale ziua anunţării naţionalizării şi ziua preluării proprietăţii coincideau de fapt. Astfel. chiar dacă. (iv) Concluzia cu privire la sistemul stabilit prin legea din 1977 135. nu le consideră pe acestea ca fiind convingătoare. Curtea de asemenea notează existenţa multiplelor precedente în care perioada de referinţă utilizată se situa înainte de ziua transferului. în jurisprudenţa dreptului internaţional. ar fi putut să nu fie luat în consideraţie. În viziunea sa.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 131.asigurau o compensaţie justă şi echitabilă. practica internaţională nu indică că doar ziua transferului poate servi ca bază pentru evaluare. Curtea relevă că posibilitatea unor distorsiuni nu poate fi apreciată după eveniment. la evaluarea la ziua transferului. în plus. Reclamanţii susţineau că unica justificare a alegerii unei perioade de referinţă anterioare transferului era de a sustrage valoarea proprietăţii de sub influenţa artificială a naţionalizării sau a ameninţării cu aceasta. identitatea exactă a companiilor ce vor trece în proprietate publică nu a fost cunoscută până la data când legea din 1977 a primit sancţionarea regală. 134. Curtea constată în primul rând. în decursul elaborării şi examinării proiectului legii. cu avantajul unui regres. potrivit celor relatate de reclamanţi. un sistem similar se găsea deja consacrat în legile britanice de naţionalizare precitate de către reclamanţi şi care . Curtea astfel a conchis că însăşi sistemul de compensare stabilit prin legea din 1977 nu conţinea nici un element ce putea fi calificat ca inacceptabil în condiţiile Protocolului 1 (P1). Aceasta a fost ziua în care perspectiva naţionalizării a devenit realitate. Într-adevăr.

(c) Bineînţeles. îndeosebi. de fapt. altele decât cele vizate de prezentele proceduri. s-au depreciat în perioada 1974-1977. Cu toate acestea. Astfel. dar de asemenea şi din considerentul că ar fi mai puţin practic. Curtea notează că pretinsa disproporţie se referă în esenţă la trei efecte generale ale sistemului stabilit prin legea din 1977. Este adevărat. acţiunile companiilor naţionalizate au scăzut. este indispensabilă. devenită între timp insolvabilă. Guvernul n-a comentat documentele prezentate. a fost astfel exclusă (a se vedea §§ 14-15 supra). în legătură cu companiile care au fost naţionalizate. dar a precizat că acestea nu trebuie considerate ca fiind exacte (a se vedea § 39 supra). Potrivit Comisiei. el suporta în egală măsură riscul oricărui declin. ca această compensaţie să fie statuată şi fixată ulterior pe o bază ad hoc sau pe oricare bază pe care Guvernul o poate la discreţia sa alege în fiecare caz aparte. care. chiar dacă este de o anumită flexibilitate. Curtea recunoaşte necesitatea stabilirii din start a unei formule comune. Pretenţia cere următoarele observaţiile preliminare din partea Curţii (a) În cazul adoptării unei măsuri de naţionalizare. în special în cazul implicării unui număr mare de întreprinderi. dacă sectorul public câştiga pe seama unei eventuale creşteri. compania Drypool Group Ltd. ea le va examina succesiv. într-adevăr pare probabil faptul că anumite companii naţionalizate. de asemenea. (ii) Neluarea în considerare a evenimentelor noi petrecute între 1974 şi 1977 în viaţa companiilor în cauză 137. Reclamanţii au prezentat Curţii un dosar voluminos în susţinerea tezei acestora potrivit căreia a avut loc o disproporţie flagrantă între compensaţia acordată şi valoarea reală a întreprinderilor naţionalizate la ziua transferului. că în decursul procesului legislativ (dezbaterilor parlamentare) anumite companii puteau fi excluse din programul de naţionalizare şi că.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 136. articolul 1 al Protocolului 1 (P1-1) autoriza legislatorul britanic să decidă că creşterea înregistrată după declanşarea procesului naţionalizării nu oferea în mod obligatoriu o compensaţie. dintre care unii se 250 . Această dispoziţie a împiedicat considerarea evaluării până la ziua transferului şi. că un astfel de spor al companiilor reclamanţilor ce s-ar fi putut înregistra în perioada examinată s-ar fi putut explica parţial prin eforturile acestora. exista riscul să treacă în sectorul public. în special în realizarea obligaţiilor legale faţă de acţionarii lor. iar evaluarea se făcea prin raportarea la perioada de referinţă. (b) Compensaţia bazată pe valorile perioadei de referinţă se plătea nu doar pentru companiile care au înregistrat un spor ci şi pentru cele ale căror bunăstare a înregistrat un declin. acest unic caz nu schimbă faptul că. nu se poate exclude că aceasta parţial se datorează şi altor diverse elemente. deoarece potrivit legii din 1977. Într-un mod general. progresul ce a marcat companiile în cauză. 138. Totuşi. se aplică tuturor companiilor vizate. Aceasta rezultă nu doar din interesul securităţii raporturilor juridice. Reclamanţii pretindeau că nu au primit o compensaţie echitabilă. precum au menţionat şi reclamanţii. fixarea prealabilă a modalităţilor de compensare. şi reclamanţii o consemnează.

(b) Anunţul condiţiilor compensaţiei au provocat în public anumite aşteptări. Curtea atribuie o atenţie deosebită consideraţiilor că naţionalizarea este o măsură economică cu caracter general în legătură cu care statului trebuie să i se acorde o largă marjă de apreciere 251 .acesta se situa sub nivelul obţinut la finele perioadei de referinţă (a se vedea § 93 supra). (d) Potrivit metodei ipotetice de evaluare bursieră. (a) Orice modificare ar fi subminat securitatea raporturilor juridice creată prin alegerea iniţială a formulei compensaţiei. Curtea menţionează că discuţiile la acea perioadă nu ilustrau decât dificultăţile care ar fi antrenat modificarea completă a sistemului propus. perioadei de referinţă anterioară anunţării naţionalizării (a se vedea § 132 supra). în vederea asigurării unei evaluări a acţiunilor reclamanţilor efectuate în afara oricărei denaturări. Prin urmare.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ aflau în afara controlului reclamanţilor. menţinerea perioadei de referinţă iniţial alese servea protecţiei acestora împotriva oricăror consecinţe defavorabile urmare a declinului preţurilor la bursă. putea să fie dezavantajoasă pentru foştii proprietari. Dacă faptele istorice nu sunt în esenţă decisive. precum ar fi însăşi perspectiva naţionalizării şi prevederea unei asistenţe financiare din partea Guvernului în vederea asigurării viabilităţii continue a companiilor. evoluţiile ulterioare ale situaţiilor companiilor au fost considerate ca unul din “elementele pertinente”. Din considerentul că riscul denaturării persista până la trecerea acţiunilor în sectorul public. într-adevăr. indicele acţiunii ordinare industriale Financial Times a variat. 139. din când în când . În special. Reclamanţii au evidenţiat în cadrul audierilor în faţa Curţii că obligaţia asigurării unei compensaţiei echitabile comporta un caracter continuu. până la limita că aceste evoluţii ar fi putut fi prevăzute de un investitor prudent în perioada de referinţă (a se vedea § 97 supra). formula compensaţiei care putea fi iniţial echitabilă la momentul preluării. în bază cărora s-au petrecut tranzacţii de vindere şi cumpărare a acţiunilor. trebuia revăzută în cazul. (d) Curtea a constatat deja că Guvernul Britanic n-a acţionat nerezonabil la selectarea. 140. alegerea unei alte date sau perioade de referinţă. schimbărilor circumstanţelor.şi în special între finele perioadei de referinţă şi martie 1975 (când pentru prima dată s-au anunţat modalităţile compensaţiei) .ca apoi să fie respinsă . 142. Prin urmare. s-ar fi lăsat câmp liber pentru astfel de influenţe dacă s-ar fi optat pentru o perioadă de referinţă de modificare a formulei iniţiale a compensaţiei. La momentul concluzionării asupra acestui aspect.posibilitatea modificării formulei legale a compensaţiei pentru a se ţine cont de evoluţia ulterioară. s-a discutat . 141. (c) Între anii 1974-1977. precum în speţă. Curtea constată că intervalul lung între perioada de referinţă şi ziua transferului se datora în exclusivitate dezbaterilor parlamentare aprofundate în cadrul cărora Parlamentul în mod democratic a examinat minuţios argumentele ce în esenţă coincideau cu cele înaintate de către reclamanţii în prezentele proceduri (a se vedea §§ 13 şi 18 supra).

144. În plus. 252 . Combinarea acestor elemente i-a împiedicat să primească o compensaţie echitabilă. acestea nu au făcut decât să limiteze suma unor astfel de dividende la suma plătită în acest sens în perioada imediat anterioară perioadei de referinţă (a se vedea § 23 supra). motive suficiente de a considera că Regatul Unit avea dreptul de a decide. dar. În afară de aceasta. maximum ce s-ar fi putut solicita era ca compensaţia să fie legată de nivelul general al preţului acţiunilor. legea din 1977 nu excludea doar considerarea majorării indicelui preţului acţiunilor ci proteja de asemenea reclamanţii de orice efecte defavorabile urmare a fluctuaţiilor ulterioare ale acelui indice. au impus în acest sens restricţii. există. (iii) Lipsa indexării sumelor băneşti 143. 69. Pentru Comisie. astfel de chestiuni nu trebuie judecate la o dată anterioară: prin blocarea în practică a valorii acţiunilor naţionalizate la cifra atinsă în perioada de referinţă. Este adevărat că clauzele asigurătorii. deoarece nu s-a ţinut cont de dezaprecierea monedei din 1974 şi până la ziua primei plăţi. Cu toate acestea.la o rată rezonabil apropriată de rata medie minimală a Băncii Engleze (a se vedea §§ 21 litera (a) şi 94 supra) . reclamanţii nu au fost privaţi de venitul ce a urmat investiţiile acestora din intervalul cuprins între perioada de referinţă şi ziua transferului.cu efect din ziua transferului proprietăţii. Reclamanţii s-au referit la faptele că legea din 1977 lega suma compensaţiei de valoarea acţiunilor în perioada de referinţă şi că plăţile acesteia s-au făcut abia după câţiva ani. indicele acţiunii ordinare industriale Financial Times demonstrează într-o manieră generală că s-a petrecut o anumită majorare a valorii acţiunilor între perioada de referinţă şi diferitele date ale transferului (a se vedea § 93 supra). 64. potrivit Curţii. sistemul stabilit prin legea din 1977 nu se dovedea a fi în principiu inacceptabil potrivit articolului 1 din Protocolul 1 (P1-1) (a se vedea § 136 supra). Cu referire la elementele ce stau la baza acestei pretenţii. la general vorbind. 53. Informaţia prezentată Curţii relevă că între perioada de referinţă şi ziua transferului proprietăţii preţul acţiunilor nu s-a majorat asemeni indicelui preţului cu amănuntul (a se vedea §§ 92-93 supra). datorită faptului că ei şi-au conservat pentru această perioadă dreptul la dividendele de pe titlurile de valoare achiziţionate.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ (a se vedea § 122 supra) şi că ea cere adoptarea unei legislaţii care să definească o formulă comună de compensare (a se vedea § 139 supra). În lumina acestor elemente şi a ansamblului altor consideraţii enunţate la §§ 139 şi 141-142 supra. 145. Mai mult ca atât. 75. Desigur. ceea ce limita consecinţele inflaţiei până în ziua plăţii. în contextul exercitării normale a prerogativei de apreciere. o rată mai înaltă se plătea doar cu acordul Ministrului Industriei. după transfer toţi reclamanţii au primit plăţile în acont a compensaţiei fără a aştepta stabilirea definitivă a sumei compensaţiei (a se vedea §§ 45. perioadă a unei puternice inflaţii (a se vedea § 92 supra). Pe de altă parte. Ajustarea compensaţiei la acest indice le-a acordat reclamanţilor un avantaj de care nu au putut beneficia purtători de titluri de valoare. 82 şi 91 supra). adoptarea prevederilor fără să ţină cont de evenimentele ulterioare petrecute în companii. Curtea relevă că compensaţia comporta un spor . conţinute în legea din 1977.

(iv) Lipsa elementului care reprezintă plus-valoarea rezultată dintr-o participare acţionară dominantă sau importantă 147. Totuşi. 53. deoarece sumele primite de aceştia nu conţineau vreun element reprezentând plus-valoarea rezultată din participarea lor acţionară importantă. combinarea acestor două elemente. Curtea concluzionează. În lumina celor ce urmează. dobânda la o rată rezonabilă a compensaţiei se înregistra de la ziua transferului. Regatul Unit nu a depăşit marja de apreciere la adoptarea deciziei de introducere a prevederilor de excludere a considerării inflaţiei. prezumţie mai puţin dubioasă în cazul industriilor vizate. potrivit articolului 1 din Protocolul 1 (P1-1). În final. o măsură de naţionalizare nu poate fi asimilată unei oferte publice de cumpărare: statul care naţionalizează acţionează ca urmare a constrângerii şi nu a incitării. Curtea consideră că în circumstanţele din acea perioadă. 64. în ceea ce priveşte chestiunile comune tuturor reclamanţilor. că efectele produse prin sistemul stabilit prin legea din 1977 nu erau incompatibile cu articolul 1 din Protocolul 1 (P1-1). 82 şi 91 supra). 149. Curtea nu consideră că Regatul Unit era obligat. Pentru a ajunge la această concluzie. în cadrul companiilor vizate. Prin urmare. Curtea consideră că Regatul Unit nu a depăşit marja de apreciere când a decis să adopte prevederi ce excludeau din compensaţie elementul reprezentând plus-valoarea rezultată din participarea acţionară importantă sau dominantă. Ei au susţinut că. i-a împiedicat să primească o compensaţie echitabilă. la o vânzare consensuală preţul plătit pentru acţiunile reclamanţilor putea să conţină o primă în legătură cu raportul participării acestora. În aceste condiţii. Astfel. 75.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 146. acţiunile lor au fost evaluate cu ajutorul metodei ipotetice de evaluare bursieră şi că preţurile la bursă abia corespundeau sumei ce urma a fi plătit pentru un număr mic de acţiuni (a se vedea § 98 supra). Reclamanţii s-au referit la faptul că potrivit legii din 1977. Într-adevăr. Curtea. iar în majoritatea cazurilor dominantă. 69. de asemenea. să trateze diferit foştii acţionari potrivit tipului sau mărimii participării acestora în companiile naţionalizate: Regatul Unit nu a acţionat în mod nerezonabil când a considerat că repartizarea compensaţiilor va fi mult mai justă dacă toţi proprietarii vor fi trataţi pe aceeaşi poziţie. 253 . potrivit Curţii. pentru a calcula compensaţia pe această bază trebuia să se prezume că se putea găsi un cumpărător pentru pachetele mari ale acţiunilor în cauză. a ţinut cont de anumite aspecte ale metodei de plătire a compensaţiei avantajoase foştilor proprietari: astfel. plăţile în acont se făceau în perioada cea mai apropiată stabilirii sumei definitive (a se vedea §§ 20-21 şi 45. 148. După cum Guvernul just a relevat. (v) Concluzia cu privire la efectele sistemului stabilit prin legea din 1977 150. nu se poate susţine că compensaţia reclamanţilor trebuie să fie aliniată la preţul ce putea fi propus în cadrul unei astfel de oferte.

Nu poate fi privită ca nerezonabilă aplicarea acestei ipoteze şi în cazul rambursării sau vânzării anticipate de bonuri trezorierale în schimbul acţiunilor acestuia. Curtea nu are nici un motiv să pună la îndoială acordurile încheiate conţineau evaluări rezonabile în limitele formulei legale. această chestiune este disputabilă (a se vedea § 30 supra). Adiţional la chestiunile comune examinate supra. După cum a subliniat Comisia. ca fiind o evaluare acceptabilă în limitele formulei legale. Chestiuni specifice referitoare la diferiţi reclamanţi 151. unii reclamanţi au susţinut. 156. reclamantul putea de asemenea să fie obligat să plătească impozitul respectiv dacă şi-ar fi vândut acţiunile înainte de anul 1977. vor fi examinate fiecare de Curte. datorită imposibilităţii de a-i permite acestuia achiziţionarea unor bunuri echivalente. Totuşi. potrivit acestuia. Astfel. în contextul elementelor specifice cazurilor individuale.de sistemul stabilit prin legea din 1977. contestate de către Guvern şi respinse de către Comisie. 153.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 2. Curtea notează că această plângere în esenţă denunţă o aplicare inadecvată a legii din 1977. Plângerile reclamanţilor. în companiile Kincaid şi Yarrow Shipbuilders în perioada de referinţă. 154. În opinia Curţii plângerea nu pare a fi întemeiată. respectiv. vânzarea sau rambursarea acestora le făcea pasibile de impozitul pe plus-valori (a se vedea §§ 21 litera (b) şi 45 supra). Sir William Lithgow se plângea de faptul că compensaţia plătită pentru acţiunile sale ordinare în compania Kincaid au fost calculate mai curând prin referinţa la 254 .din punct de vedere legal din considerentele dezvoltate la § 193-197 supra . (b) Incidenţa impozitului pe plus-valori (cauza Kincaid) 155. Totuşi. (c) Aplicarea metodei bazate pe beneficii (cauza Kincaid) 157. alţi acţionari ai Kincaid n-au înaintat nici o obiecţie (a se vedea § 44 supra) şi în orice caz reclamantul era legat . (a) Pretinsa disproporţie dintre compensaţie şi valoarea acţiunilor în perioada de referinţă (cauzele Kincaid şi Yarrow Shipbuilders) 152. Tribunalul Arbitral putea fi sesizat în ambele cazuri de către reprezentant cu o plângere precum că potrivit formulei respective foştii proprietari aveau dreptul la o sumă mai mare decât cea oferită. trebuia să se evidenţieze că sumele oferite de către Ministerul Industriei la finele negocierilor au fost acceptate de către reprezentanţii acţionarilor. Sir William Lithgow şi Yarrow PLC au afirmat că compensaţia pe care au primit-o nu corespundea valorii acţiunilor lor. Mai mult ca atât. Sir William Lithgow se plângea de faptul că deşi bonurile trezorierale pe care le-a primit nu erau supuse impozitării. În aceste circumstanţe. aceasta respinge această plângere. Prin urmare. că compensaţia ce le-a fost acordată nu a întrunit cerinţele articolului 1 din Protocolul 1 (P1-1). compensaţia acordată lui nu a fost “efectivă”. Cu titlu subsidiar. Cu toate că probabil un astfel de recurs nu i s-a oferit însăşi lui Sir William Lithgow.

această plângere se respinge. Împreună cu Comisia ea consideră rezonabil. 159. În special. printr-o decizie a Tribunalului Arbitral. În urma aplicării acestei metode de evaluare. în realitate nu au fost neglijate nici beneficiile scontate nici activele companiei Kincaid: dnii Whinney Murray & Co. acesta a fost privat de valoarea legată de aceşti alţi factori. Cu toate acestea. Este vorba de un procedeu frecvent utilizat. Curtea nu consideră că aplicarea metodei incriminate în speţă este incompatibilă cu prevederile articolului 1 din Protocolul 1 (P1-1). oferta Guvernului (a se vedea § 44 supra). putea susţine. potrivit acestuia. atunci când este vorba de evaluarea unei filiale ale cărei active. Curtea nu consideră că recurgerea la metoda bazată pe beneficii. Mai mult ca atât. să se ţină cont de preţul acţiunilor celei din urmă. în lipsa acestora. precum Yarrow Shipbuilders.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ beneficiile şi nu la activele companiei. 158. elementele care la moment nu erau cunoscute la bursă. Yarrow a fost privată de resursele cu care să plătească dividendele propriilor săi acţionari. trebuie privită ca fiind incompatibilă cu prevederile articolului 1 din Protocolul 1 (P1-1). reprezentantul acţionarilor nu a procedat astfel. în special la bursă. Ea a menţionat restricţiile. Yarrow s-a plâns de faptul că compensaţia plătită în contul acţiunilor sale în filiala ce aparţinea companiei Yarrow Shipbuilders a fost calculată. Mai mult. Prin urmare. în exclusivitate prin referinţă la preţul la bursă a propriilor sale acţiuni (Yarrow) în perioada de referinţă. este necesar de a reaminti că legea din 1977 nu prescria o cale anumită de urmat pentru a atinge “valoarea de bază” a titlurilor de valoare neco255 . necesitatea atragerii unei atenţii mai mari la activele sau beneficiile scontate ale companiei. aceasta constituind o chestiune reglementată în cadrul negocierilor sau. Ea nu prescria o cale anumită de urmat în acest sens. dacă nu însăşi Sir William Lithgow (a se vedea § 154 supra). compensaţia nu conţinea nici o referire la profituri care atingeau în total suma de 9 400 000 £. O evaluare a Yarrow Shipbuilders bazată pe preţ nu reflecta astfel rentabilitatea şi nici perspectivele acesteia. ceea ce a provocat o micşorare a preţului acţiunilor sale. reprezintă o parte substanţială din afacerile companiei fondatoare (a se vedea § 70 supra). 161. Prin urmare. în special prin referirea la beneficiile trecute decât la cele scontate. pe care Yarrow Shipbuilders trebuia s-o conserveze ca rezultat al restricţiilor precitate (a se vedea § 71 litera (a) supra). iar în cazul eşecului de a înainta chestiunea spre examinare tribunalului. impuse prin condiţiile împrumutului acordat de către Ministerul Apărării privind plătirea dividendelor de către filială companiei fondatoare (a se vedea § 70 supra). Astfel. în sine. legea din 1977 a prevăzut că “valoarea de bază” a acţiunilor necotate la bursă trebuia să fie stabilită în funcţie de “toate elementele pertinente” (a se vedea § 19 supra). acceptând. au ţinut cont de perspectivele evoluţiei companiei la pregătirea evaluării sugerate (a se vedea § 43 supra) şi au reconsiderat acea evaluare în special în lumina activelor bancare. pentru evaluarea companiilor prospere precum Kincaid. deja în vigoare pe parcursul perioadei de referinţă. în cursul negocierilor cu privire la compensaţie. (d) Aplicarea metodei de evaluare prin referinţa la compania fondatoare (cauza Yarrow Shipbuilders) 160. Ca rezultat al acelor restricţii. reprezentantul acţionarilor Kincaid. după consultarea prealabilă a acţionarilor.

1659-1664). În cele din urmă. Prin urmare. 164. col. Curtea notează că aceste dividende au fost plătite în temeiul rezoluţiilor.beneficiilor filialei. toate posterioare datei de 28 februarie 1974. 1789-1792. în special. reprezentantul acţionarilor putea supune. Curtea notează că în cadrul dezbaterilor parlamentare. 25 octombrie 1976. În final. Faptul că nu s-a putut ţine cont de toate aceste elemente se justifică. col. col. se pare că Guvernul s-a bazat nu doar pe preţul la bursă a acţiunilor Yarrow ci. Prin urmare. 198-199. potrivit clauzelor asiguratorii conţinute în legea din 1977. îi priva de o mare parte din dobânda produsă de acţiunile acestora pentru anii 1973-1976. Mai mult ca atât. s-a precizat din partea Guvernului. după consultarea prealabilă a acţionarilor. Cu toate acestea. rezultă. în ultimă instanţă. reprezentantul acţionarilor nu a procedat astfel. Aceştia susţineau că o astfel de reducere era inechitabilă şi. perspectivele şi profiturile nedistribuite ale filialei propriu-zise: compensaţia de 6 000 000 £ în final plătită depăşea capitalizarea globală a Yarrow în perioada de referinţă. zi în care clauzele asiguratorii au început a produce efecte. în opinia Curţii. chestiunea respectivă arbitrajului. suma de 19 700 000 £ cu titlu de dividende legal distribuite a fost scăzută din “valoarea de bază” a acţiunilor lor în BAC (a se vedea §§ 22-24 şi 61-62 supra). (e) Acţiunea clauzelor asiguratorii (cauza BAC) 163. nimic nu ne sugerează faptul că reducerea nu se încadra în prevederile legii din 1977: în caz contrar. clauzele nu erau nerezonabile în sine: era vădită necesitatea prevenirii oricărei delapidări din activele companiilor naţionalizate între finele perioadei 256 . cu referire la consecinţele unei astfel de metode de evaluare. reprezentantul acţionarilor ar fi putut sesiza Tribunalul Arbitral în privinţa acestei chestiuni (a se vedea § 27 supra). că un astfel de autorizare nu a fost niciodată solicitată până la momentul abordării chestiunii respective de către reprezentantul acţionarilor BAC în carul negocierilor (a se vedea § 62 supra). 162. că efectele condiţiilor împrumutului din partea Ministerului Apărării la evaluarea companiei naţionalizate vor fi acoperite de expresia “toate elementele pertinente” (Official Report. Curtea nu poate accepta această plângere. reprezentantul acţionarilor Yarrow Shipbuilders putea susţine în timpul negocierilor că prea mare atenţie i s-a acordat acestui element şi prea puţină . Pe de altă parte. cu mici excepţii. preţul la bursă a acţiunilor companiei fondatoare constituia unul dintre “elementele pertinente” de care trebuia să se ţină cont (a se vedea § 19 supra). perspectivelor şi profiturilor nedistribuite. într-o anumită măsură. Într-adevăr. şi pe beneficiile. care de fapt nu era mai mare de 4 800 000 £ (a se vedea §§ 71 litera (c) şi 74 supra). oferta Guvernului (a se vedea § 44 supra). Totuşi. printr-o o singură circumstanţă: Yarrow Shipbuilders depindea în special de ajutorul public în formă de împrumut din partea Ministerului Apărării sau de subvenţii în construcţie navală (a se vedea § 71 litera (a) supra). Scăderea nu s-ar fi făcut dacă dividendele ar fi fost autorizate de Ministrul Industriei (a se vedea § 22 supra). de asemenea.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ tate: după cum Comisia a subliniat. 16 martie 1976. acceptând. ceea ce acesta nu a făcut-o. English Electric şi Vickers se plângeau de faptul că. şi 5 noiembrie 1976.

În mare parte şi sub rezerva atribuţiilor discreţionare ale Ministrului Industriei. 167. Curtea nu găseşte ca fiind nerezonabilă perioada globală a achitării. ţinând cont de datele plăţilor în acont. totuşi. 168. rezultatele care puteau fi considerate ca nerezonabile potrivit articolului 1 din Protocolul 1 (P1-1). Negocierile cu Vickers Shipbuilding s-au încheiat la 26 septembrie 1980. suma dividendelor posterioare perioadei de referinţă se limita la suma plătită în perioada imediat anterioară acesteia (a se vedea § 23 supra). şi un acont ulterior de 3 150 000 £ în martie 1980 în timpul examinării procedurii arbitrale (a se vedea § 82 supra). factori care ar fi tergiversat implementarea unor importante programe de restructurare. Mai mult. Până la sancţionarea sa din partea Reginei din martie 1977. fiind vorba de operaţiuni complexe. Negocierile oficiale nu au început în speţă decât în iunie 1978. prin urmare. trebuie de reamintit că acestea s-au efectuat necondiţionat (a se vedea § 20 supra) şi prin urmare este necesară limitarea sumei acestora. ceea ce trebuie. să atenueze efectele de întârziere inevitabile la plătirea soldului final. În aceste circumstanţe. dar de asemenea şi a unui dosar financiar referitor la Vickers Shipbuilding privită ca o entitate unică (a se vedea §§ 33 şi 79-80 supra). iar soldul final s-a plătit la puţin timp după aceea. absenţa perioadei de timp începând cu septembrie 1979 până în septembrie 1980 demonstrează că reprezentantul acţionarilor Vickers Shipbuilding a sesizat Tribunalul Arbitral (a se vedea § 81 supra).. Cu referire la plăţile în acont. La rândul său. pentru randamentul titlurilor de valoare. Din aceste considerente.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ de referinţă şi ziua transferului (a se vedea § 22 supra). (f) Pretinsa întârziere excesivă la plătirea compensaţiei şi pretinsa insuficienţă a plăţilor în acont (cauza Vickers Shipbuilding) 166. intervalul între sancţionarea regală şi această dată se explică prin pregătirea nu doar a raportului de evaluare a dlor Whinney Murray & Co. până în noiembrie 1978 (aproximativ cinci luni de la demararea negocierilor oficiale) Vickers primise deja un acont de 8 450 000 £. Curtea notează din dezbaterile parlamentare (a se vedea §§ 12-16 supra) natura controversă a legii din 1977. compensaţiile în totalitatea lor erau urmate de dobândă începând cu ziua transferului proprietăţii (a se vedea § 21 litera (a) supra). perioada de calcul în acest sens constituind trei ani şi trei luni începând cu ziua transferului (1 iulie 1977) (a se vedea §§ 76 şi 81-82 supra). ţinând cont de mărimea companiei naţionalizate. 165. 257 . Mai mult ca atât. ceea ce constituia mai mult de jumătate din suma compensaţiei convenite de 14 450 000 £. în realitate era imposibilă demararea negocierilor înainte de acea dată. Asigurarea continuă a stabilităţii dividendelor se acordă cu ideea că după perioada de referinţă orice expansiune al patrimoniului companiei naţionalizate trebuia să sporească venitul sectorului public aşa precum acesta ar fi suportat riscul unui declin (a se vedea § 139 litera (b) supra). exista o incertitudine cu privire la forma acesteia şi. Nici Curtea nu consideră că aplicarea clauzelor menţionate a antrenat. Vickers se plângea de întârzierea excesivă la plătirea compensaţiei şi de insuficienţa plăţilor în acont. Curtea concluzionează că această plângere trebuie să fie respinsă. din care cincisprezece luni au fost dedicate negocierilor.

Curtea nu poate accepta disputa reclamanţilor potrivit căreia Guvernul a recunoscut că “condiţiile compensaţiei stabilite prin legea din 1977 erau extrem de nejuste pentru unele companii” (a se vedea § 17 supra). Curtea nu este convinsă că acest nivel dorit al compensaţiei nu a fost atins. pentru fiecare companie. 171. Foştii proprietari ai companiei Brooke Marine susţineau că condiţiile compensaţiei stabilite prin legea din 1977 erau în particular inadecvate în cazul lor. (g) Pretinsele elemente inadecvate particulare ale perioadei de referinţă în cauza Brooke Marine 170. B. încasărilor companiei la ziua transferului (a se vedea §§ 41 litera (b). valoarea acţiunilor acestora în această companie a fost afectată de existenţa unor contracte nefavorabile şi de opţiunea de convertire a obligaţiilor în acţiuni (a se vedea § 89 supra). În primul rând. Hall Russell şi Brooke Marine opuneau compensaţia. această plângere particulară în esenţă vizează o pretenţie potrivit căreia evaluarea trebuia să se efectueze la ziua transferului. Concluzia cu privire la articolul 1 al Protocolului 1 (P1-1) 174. nu era cazul ca aceştia să o conteste odată ce compensaţia a fost deja plătită. 66 şi 84 litera (b) supra). Suma încasărilor la ziua transferului nu constituie un element determinant al valorii acţiunilor destinate transferului în sectorul public. Seria A nr. G. Hall Russell şi Brooke Marine) 172. 258 . Sir William Lithgow şi foştii acţionari ai companiilor Vosper Thornycroft. însă nu şi la ziua transferului. hotărârea James şi alţii recitat. dar de exemplu şi de datoriile şi plăţile în acont primite pentru contracte (a se vedea § 38 supra). În lumina celor expuse. Vosper Thornycroft. p. pe care au primit-o. În al doilea rând. cu toate că Curtea a constat deja că alegerea unei perioade anterioare nici prin natura sa şi nici prin efectele sale nu este incompatibilă cu articolul respectiv (a se vedea §§ 136 şi 151 supra). 41-42.. în acord cu Comisia.C. 98. Curtea estimează. că această plângere nu poate fi acceptată. Prin urmare. 173.A. În orice caz. 55. acestea fiind de fapt blocate de la începutul negocierilor. mutatis mutandis. Curtea concluzionează că nici o încălcare a articolului 1 din Protocolul 1 (P1-1) nu s-a stabilit în cauza dată. Declaraţia în cauză reflecta mai mult o opinie exprimată într-un context politic şi aceasta nu condiţionează Curtea de a-şi formula o apreciere în cauza dată. (h) Neconcordanţa dintre compensaţia plătită şi încasări (cauzele Kincaid. a celei mai favorabile daţi de evaluare (P1-1) (a se vedea. evaluarea activelor curente ale unei companii trebuie să ţină cont nu doar de lichidităţile disponibile. deoarece pe parcursul perioadei de referinţă. BAC.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 169. aplicabilă tuturor companiilor vizate (a se vedea §139 litera (a) supra) şi nu va fi considerat ca contrar articolului 1 al Protocolului 1 faptul nereţinerii. Curtea nu poate accepta aceste plângeri. 47. § 68). o măsură de naţionalizare cere o formulă comună.

Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ II. prin faptul a fost supus impozitului pe plus-valori în urma vânzării obligaţiilor trezorierale primite cu titlu de compensaţie. nu ar putea beneficia de o astfel de scutire (a se vedea §§ 21 litera (b) şi 40 supra). 14. au fost victime ale discriminării contrare articolului 14 din Convenţie. Seria A nr. Introducere 175. 178. Înainte de a trece la examinarea fiecărei din aceste plângeri. 6. avere. apartenenţă la o minoritate naţională. Sir William Lithgow se pretindea victimă a unei discriminări. potrivit legii finanţelor din 1976.” Aceste alegaţii contestate de către Guvern. 259 . Statele Contractante se bucură de o anumită marjă de apreciere pentru a determina dacă şi în ce măsură deosebirile în alte situaţii similare justifică un diferit tratament legal. Seria A nr. origine naţională sau socială. Mai mult ca atât. hotărârea din 23 iulie 1968. p. § 35. B. pe sex. § 10). domenii şi context (ibidem. în timp ce persoanele juridice. ceea ce ar însemna că tratamentul nu urmăreşte “un scop legitim” sau dacă nu există “un raport de proporţionalitate între mijloacele aplicate şi scopul urmărit” (a se vedea printre altele hotărârea Rasmussen din 28 noiembrie 1984. ca Sir William Lithgow. 87. ARTICOLUL 14 AL CONVENŢIEI. El protejează persoanele fizice (inclusiv persoanele juridice) “plasate în situaţii similare” contra oricăror discriminări. din considerente specifice cauzei fiecăruia. p. culoare. Curtea nu poate accepta această plângere. la “o scutire de impozit” (a se vedea §§ 21 litera (b) şi 45 supra). scopul marjei de apreciere variază în dependenţă de circumstanţe. Curtea reaminteşte că articolul 14 (art. § 38). religie. 34. Primul articol (art. foşti proprietari ai companiilor naţionalizate potrivit legii din 1977. 14) prevede după cum urmează: “Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată. Mai mulţi reclamanţi au afirmat că. După cum a menţionat Comisia. un tratament diferit este discriminatoriu dacă acesta “nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă”. naştere sau orice altă situaţie. 15. 2. 14+P1-1) A. acţiunile ordinare Kincaid s-au evaluat prin a se face referinţă la veniturile acesteia şi nu la activele companiei. limbă. § 40). care deţine numai 28% din capitalul unei companii naţionalizate.14) nu interzice orice deosebire de tratament la exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie (a se vedea “afacerea lingvistică belgiană”. în special. COMBINAT CU ARTICOLUL 1 AL PROTOCOLULUI 1 (art. rasă. combinat cu articolul 1 din Protocolul 1 (art. 14+P1-1). Pretinsa discriminare în raport cu alţi proprietari ai companiilor naţionalizate potrivit legii din 1977 1. p. Aplicarea metodei de evaluare bazate pe beneficii (cauza Kincaid) 179. 14). aveau dreptul. opinii politice sau orice alte opinii. Incidenţa impozitului pe plus-valori (cauza Kincaid) 177. reclamantul nu a fost tratat altfel decât foştii acţionari plasaţi într-o situaţie similară. şi p. Prin urmare. 13. Sir William Lithgow se plângea de faptul că. au fost respinse de către Comisie. 176. iar în temeiul articolului 14 (art. o persoană juridică.

decât pentru ultimele. Acesta susţinea că cea de a doua metodă ar fi mult mai avantajoasă în cazul său şi că a avut loc o discriminare în detrimentul Kincaid. în special. Bineînţeles. reprezentantul acestora ar fi putut supune chestiunea respectivă spre examinare Tribunalului Arbitral. în aceeaşi măsură ca şi în cazul altor reprezentanţi ai acţionarilor în circumstanţe similare. Legea prevedea că compensaţia va fi stabilită pe calea negocierilor sau a arbitrajului. Yarrow se pretindea victimă a unei discriminări. aplicând metoda ipotetică de evaluare bursieră şi ţinând cont de toate elementele pertinente. Tratamentul similar al companiilor în expansiune şi al celor în declin (cauzele Vosper Thornycroft. Hall Russell şi Brooke Marine) 181. nu au fost trataţi altfel decât alţi proprietari vizaţi.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ precum s-a procedat în cazul anumitor companii nerentabile (a se vedea § 36 supra). 3. prin faptul că compensaţia primită pentru acţiunile sale în filiala sa Yarrow Shipbuilders a fost calculată prin a se face referinţă la preţul propriilor sale acţiuni (Yarrow). poate fi considerată ca fondată pe o justificare obiectivă şi rezonabilă deosebirea. În susţinerea plângerii sale. dacă o raportăm la veniturile sau valoarea companiei la ziua transferului. Pe de altă parte. Hall Russellet şi Brooke Marine se pretindeau victime ale unei discriminări în urma aplicării aceluiaşi tratament atât companiilor în expansiune cât şi celor în declin. fie că ea cade sau nu sub incidenţa articolului 14 (art. ea fiind o companie prosperă. potrivit reclamanţilor. 14). nu prescria o cale anumită de urmat la evaluarea titlurilor de valoare necotate la bursă (a se vedea § 159 supra). în timp ce acţiunile necotate ale altor companii naţionalizate au fost calculate în funcţie de veniturile acelor companii (a se vedea § 36 supra). aceasta permitea să se ţină cont de deosebirile dintre ele şi. rezultată. este evident că veniturile vor pune la dispoziţie o bază mai potrivită de evaluare dacă compania este rentabilă. Foştii acţionari ai companiilor Vosper Thornycroft. de importanţa în fiecare caz a factorilor implicaţi. 180. iar activele într-o ipoteză contrară. Prin urmare. 4. dacă acţionarii Kincaid n-ar fi acceptat acordul negociat. formula legală prezenta o anumită flexibilitate care putea conduce şi a condus la utilizarea acesteia în mod diferit faţă de diferite companii. 182. Curtea reaminteşte că legea din 1977. Curtea a constatat deja că alegerea perioadei de referinţă la evaluarea companiilor naţionalizate potrivit legii din 1977 şi neurmărirea corelativă a oricăror evoluţii ulterioare erau bazate pe motive rezonabile (a se vedea §§ 131-135 şi 138143 supra). Prin urmare. Această metodă globală a fost aplicată acţiunilor ordinare Kincaid în aceeaşi măsură ca şi tuturor altor acţiuni necotate. din tratamentul similar aplicat atât companiilor în expansiune cât şi celor în declin. Prin urmare. în special în cazul Vosper Thornycroft. Evaluare prin referinţă la compania fondatoare (cauza Yarrow Shipbuilders) 183. Astfel compensaţia ar fi fost în mod proporţional mai mică pentru primele. deosebirile observate la aplicarea metodei globale aveau o justificare obiectivă şi rezonabilă. compania a subliniat 260 . Totuşi. inclusiv şi Sir William Lithgow. Curtea este de acord cu Comisia că în acest raport proprietarii acţiunilor ordinare Kincaid.

Parlamentele Statelor Contractante. Curtea concluzionează că nici o încălcare a articolului 14 al Convenţiei combinat cu articolul 1 din Protocolul 1 al Convenţiei (art. 261 . în principiu. D. Curtea concordă cu Comisia asupra faptului că nu a avut loc vreo diferenţă de tratament între Yarrow şi alţi acţionari vizaţi. Curtea consideră că deosebirea contestată nu ridică nici o chestiune potrivit articolului 14 (art. nu era calculată în baza valorii bunurilor la ziua transferului (a se vedea § 101 supra). Curtea consideră că deosebirile stabilite între Yarrow şi alţi proprietari. compensaţia reprezenta cea mai mică cifră sau procentaj posibil din veniturile sau activele companiei naţionalizate. La aplicarea metodei ipotetice de evaluare bursieră. E. decât în situaţia compensaţiei plătite altor foşti proprietari. în sensul că în toate cazurile s-a aplicat aceeaşi metodă globală şi era deschisă aceeaşi posibilitate de a recurge la arbitraj. Din considerentele indicate în alineatul 1 al § 181 supra. contrar majorităţii legilor britanice cu privire la expropriere. 184. 14). este evident faptul că dacă activele unei filiale la evaluare constitui un element important în afacerile companiei fondatoare ale cărei titluri de valoare sunt cotate pe piaţă. în aplicarea metodei globale aveau o justificare obiectivă şi rezonabilă. 186. prin faptul că modalităţile compensaţiei stabilite prin legea din 1977 se deosebeau în mai multe privinţe de condiţiile definite în legile britanice anterioare naţionalizării (a se vedea § 99 supra). Pretinsa discriminare în raport cu proprietari companiilor naţionalizate potrivit legislaţiei anterioare (cauzele Vosper Thornycroft şi Brooke Marine) 185. De asemenea. 188. Independent de întrebarea dacă aceşti reclamanţi au fost plasaţi într-o situaţie similară persoanelor private de bunurile lor potrivit legislaţiei anterioare. C. Ţinând cont de cele menţionate. trebuie să rămână libere să adopte noi legi bazate pe o nouă abordare. Din considerentele enunţate la alineatul 3 al § 121 supra. 14) al Convenţiei 189. Pretinsa discriminare în raport cu persoanele private de bunurile lor potrivit legislaţiei de expropriere (cauzele Vosper Thornycroft şi Brooke Marine) 187. 14+P1-1) nu a avut loc în cauza dată.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ că dacă calculele se făceau luând ca bază cifrele perioadei de referinţă sau cele din ziua transferului. Foştii proprietari ai companiilor Vosper Thornycroft şi Brooke Marine se pretindeau de asemenea victime ale unei discriminări prin faptul că compensaţia prevăzută de legea din 1977. preţul acestora din urmă poate pune la dispoziţie o bază de evaluare mai adecvată şi mai puţin artificială decât alte elemente. Concluzia cu privire la articolul 14 (art. Curtea reaminteşte că legile de expropriere şi textele cu privire la naţionalizare au funcţii diferite. Curtea estimă împreună cu Comisia asupra faptului că situaţiile la care s-au referit reclamanţii nu sunt suficient de similare pentru a ridica o chestiune potrivit articolului 14 (art. Foştii proprietari ai companiilor Vosper Thornycroft şi Brooke Marine se pretindeau victime ale unei discriminări. 14).

6-1) se aplică în cauză în măsura în care reclamanţii au putut rezonabil să estimeze că ar fi locul pretinderii unei necorespunderi a condiţiilor legale ale compensaţiei. în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale. 6-1). garantat de articolul 6 § 1 (art. din diferite motive. 6-1) din Convenţie. Curtea reaminteşte că articolul 6 § 1 (art. acesta nu asigură prin el însuşi “drepturilor şi obligaţiilor” (cu caracter civil) vreun conţinut material determinat în ordinea juridică a Statelor Contractante (hotărârea James şi alţii precitată. 52. din hotărârea precitată Ashingdane (Seria A nr. articolul 6 § 1 (art. Statele Contractante se bucură de o anumită marjă de apreciere. (a) Dreptul de acces la instanţele de judecată. el poate fi supus limitărilor. cel puţin întro manieră protectoare. § 81). în măsura în care acesta este pertinent. 6-1) DIN CONVENŢIE 190.. A. Prin urmare. 93. Seria A nr.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ III. Aplicabilitatea articolului 6 § 1 (art. astfel precum a fost interpretat de Curte în hotărârea Golder din 21 februarie 1975 (Seria A nr. 18). în special. Curtea notează în primul rând că dreptul reclamanţilor la compensaţie potrivit legii din 1977 deriva din calitatea acestora de acţionari ai companiilor vizate şi comportă fără dubii un “caracter civil” (a se vedea mutatis mutandis. § 79). 6-1) vizează doar “contestaţiile” cu privire la “drepturi şi obligaţii”. care.” Aceste alegaţii au fost contestate de către Guvern. p. 46. de către o instanţă independentă şi imparţială. 6-1) 1. sunt recunoscute de dreptul intern. 29. § 57) sunt degajate următoarele principii. au fost victime ale încălcării articolului 6 § 1 (art. ARTICOLUL 6 § 1 (art. prin faptul că nu a putut sesiza o instanţă independentă competentă de a decide asupra dreptului său la compensaţie. Comisia şi-a exprimat opinia unanimă că această prevedere nu a fost încălcată. care va hotărî (…) asupra circumstanţelor cu privire la drepturile şi obligaţiile civile ale acesteia (. p. p.). 6-1). B. (b) La elaborarea unei astfel de reglementări. instituită de lege. Curtea trebuie să se convingă că limitările aplicate nu restrâng 262 . 193. hotărârea Sporrong şi Lönnroth precitată. 6-1) 191. admise implicit din considerentul că acest drept “prin însăşi natura sa cere o reglementare din partea statului. care se poate spune că. Accesul la un tribunal (cauza Kincaid) 192. reglementare ce poate varia în timp şi spaţiu în funcţie de necesităţile şi resursele comunităţii şi indivizilor”. În al doilea rând. Seria A nr. prevede după cum urmează: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil. 24-25. nu este absolut. Unii reclamanţi susţineau că.. însă decizia finală de respectare a cerinţelor Convenţiei îi revine Curţii. din jurisprudenţa Curţii şi. Aplicarea articolului 6 § 1 (art. În materie. Sir William Lithgow se pretindea victimă a unei încălcări a articolului 6 § 1 (art. 98.

Hall Russell. Curtea nu consideră că în circumstanţele cauzei s-a afectat însăşi substanţa dreptului lui Sir William Lithgow la o instanţă de judecată. în orice caz. Yarrow Shipbuilders. 263 . Măsura în care Sir William Lithgow a avut acces la Tribunalul Arbitral a constituit o controversă între Guvern şi acesta (a se vedea § 30 supra). în contextul unei măsuri de naţionalizare de o mare anvergură. Toţi reclamanţii. 194. susţineau că contestaţia cu privire la compensaţie nu a fost examinată într-un “termen rezonabil” în sensul articolului 6 § 1 (art. În plus. Ca argumentare ea pleacă de la ipoteza că reclamantul n-a putut niciodată sesiza acest Tribunal sau vreun alt tribunal pentru a determina dreptul său la compensaţie. Ţinând cont de atribuţiile şi responsabilităţile reprezentantului acţionarilor şi de marja de apreciere a Guvernului.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ sau reduc accesul oferit individului într-o astfel de manieră sau până la un astfel de punct în care însăşi substanţa dreptului este afectată. interesele fiecăruia dintre aceştia erau apărate. Curtea constată că. 6-1). BAC. Curtea nu consideră ca fiind necesară soluţionarea acestei chestiuni. adiţional la atribuţia de revocare acordată prin anexa 6 a legii din 1977. 198. (c) Mai mult ca atât. 2. BAC. o astfel de limitare nu este compatibilă cu articolul 6 § 1 (art. această pretenţie nu trebuie examinată. ce susţinea neîndeplinirea de către reprezentant a obligaţiilor legale sau a celor impuse de common law în calitatea sa de mandatar. părţile fiind pe de o parte Ministrul Industriei iar pe de altă parte reprezentantul acţionarilor. legea din 1977 stabilea un sistem colectiv de reglementare: în faţa Tribunalului Arbitral. Acest lucru este confirmat prin faptul că legea prevedea desfăşurarea întrunirilor în cadrul cărora acţionarii puteau da instrucţii reprezentantului sau să-i indice opinia lor (ibidem). 6-1) dacă nu urmăreşte un scop legitim şi nu există un raport de proporţionalitate între mijloacele aplicate şi scopul urmărit. Pretinsa încălcare a “termenului rezonabil” (cauzele Vosper Thornycroft. Cel din urmă era desemnat şi reprezenta interesele tuturor deţinătorilor de titluri de valoare ale companiei vizate (a se vedea § 28 supra) şi prin urmare. era disponibil un recurs împotriva acestuia (ibidem). Mai mult ca atât. 195. ea nu mai atestă o lipsă a unui raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele aplicate şi scopul urmărit. Vickers Shipbuilding şi Brooke Marine precizau că această pretenţie se urmărea doar în cazul în care Curtea subscria avizului exprimat de Comisie în raportul acesteia. Vickers Shipbuilding şi Brooke Marine) 197. În pofida acestui obstacol de acces personal. potrivit căruia companiile naţionalizate treceau într-o anumită măsură în “domeniul public” înainte de ziua transferului proprietăţii. a unei multitudini de pretenţii şi proceduri introduse de acţionari particulari (ibidem). Pentru litigiile referitoare la compensaţie. Cu toate acestea. foştii proprietari ai companiilor Vosper Thornycroft. 196. pentru orice persoană. Curtea împărtăşeşte opinia Comisiei precum că această limitare a dreptului la un acces direct pentru fiecare acţionar la Tribunalul Arbitral urmărea un scop legitim: cel de a evita. deşi indirect. cu excepţia lui Sir William Lithgow.

24. Curtea notează că. în privinţa cărora nu se aplica evident articolul 6 § 1 (art. În primul rând. Seria A nr. Doar după deferirea chestiunii Tribunalului Arbitral. După cum Curtea a subliniat deseori. în contextul termenilor reglementărilor de aplicare pertinente în materie. De fapt. 68. parte la orice procedură (a se vedea § 29 supra). 43. criteriile de selectare a membrilor Tribunalului au fost 264 . când procedura a fost începută dar nu a ajuns la o concluzie finală. în mod evident priva Tribunalul de caracterul “unui tribunal independent şi imparţial”. Curtea reaminteşte că cuvântul “tribunal” în articolul 6 § 1 (art. în special desemnarea a doi dintre membrii acestuia de către ministru. De asemenea. în anumite privinţe. 6-1) (cauza Hall Russell) 199. de asemenea. Curtea nu poate accepta acest argument. 200. 6-1). integrată în structurile judiciare ordinare ale ţării (a se vedea. Seria A nr. ci o instanţă de judecată extraordinară. 63. suma compensaţiei de fiecare dată era stabilită la negocierile dintre Ministerul Industriei şi reprezentantul acţionarilor (a se vedea §§ 52. nici una dintre acestea nu era împuternicită să ia o decizie finală. 201. § 76). aceştia susţineau că Tribunalul Arbitral nu constituia “o jurisdicţie legală”. independenţa în raport cu executivul figurează printre condiţiile fundamentale ce decurg din fraza în discuţie (a se vedea. cu excepţia cazului Vickers Shipbuilding. 74. p. s-a contestat că legătură apropiată dintre executiv şi Tribunalul Arbitral. cu privire la cuantumul compensaţiei şi la orice moment discuţiile puteau fi încetate şi orice chestiuni nesoluţionate deferite Tribunalului Arbitral (a se vedea § 30 supra). printre altele. hotărârea Campbell şi Fell din 28 iunie1984. În ce priveşte prezenta cauză. şi anume un tribunal însărcinat cu examinarea unui număr limitat de litigii speciale în privinţa unui număr limitat de companii. nu au fost instituite careva proceduri în faţa Tribunalului Arbitral. orice chestiune legată de încălcarea cerinţei “termenului rezonabil” potrivit articolului 6 § 1 (art. cerinţele articolului 6 § 1 (art. Ea notează că Tribunalul Arbitral a fost “stabilit prin lege”. cu condiţia că oferă întotdeauna garanţiile corespunzătoare. hotărârea Le Compte. În plus. cu toate că doi dintre membrii Tribunalului Arbitral au fost desemnaţi de către ministru.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ În cazurile examinate. § 55). p. 81 şi 90 supra). Pretinsa încălcare a altor cerinţe ale articolului 6 § 1 (art. 6-1). În al doilea rând. poate conţine un organ însărcinat cu examinarea unui număr restrâns de litigii. 80. 6-1) nu trebuie neapărat să fie înţeles ca semnificând o instanţă de judecată de tip clasic. printre altele. de constrângere pentru cealaltă. 3. procedura în faţa Tribunalului Arbitral se asemăna celei în faţa instanţei de judecată şi că exista posibilitatea recursului (a se vedea §§ 31-32 supra). Potrivit foştilor proprietari ai companiei Hall Russell. 6-1) putea fi înaintată. lucru necontestat de către reclamanţi. Van Leuven şi De Meyere din 23 iunie 1981. În cadrul acelor negocieri. Tribunalul Arbitral instituit prin legea din 1977 nu întrunea. părţile încercau doar să ajungă la o soluţie mutual acceptată. 39. numirea acestora nu se putea face fără o consultare prealabilă a reprezentantului acţionarilor (a se vedea § 29 supra).

Regatului Unit din 18 ianuarie 1978. Sir William Lithgow afirma că nu a dispus. ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate. Cu toate că nu există obligaţia incorporării Convenţiei în sistemul juridic naţional. Seria A nr. 6-1) din Convenţie 202. în temeiul articolului 1 (art. p. 13) din Convenţie. articolul 13 (art. §§ 24-30). ofertele formulate de către Guvern în timpul negocierilor nu angajau în nici o măsură Tribunalul Arbitral (a se vedea § 19 supra). 13-16. p. ”nici articolul 13 (art. Seria A nr. 23 octombrie 1981). 13) garantează existenţa unui drept intern la un recurs efectiv. trebuie să dispună de un recurs în faţa unei „instanţe” naţionale în vederea statuării asupra plângerii sale şi. cauza Cammell Laird Shipbuilders Ltd. 6-1) al Convenţiei nu a avut loc în speţă. are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale. 25. Seria A nr. printre altele. sub o formă sau alta. care prevede după cum urmează: “Orice persoană. se pretinde victimă a unei încălcări a drepturilor sale recunoscute în Convenţie. după cum o demonstrează copiile hotărârilor prezentate Curţii (cauza Scott Lithgow Drydocks Ltd. 98. nu există vreun temei de constatare a lipsei condiţiei de independenţă. într-un mod rezonabil. 1) al Convenţiei esenţa drepturilor şi libertăţilor recunoscute de către aceasta trebuie asigurată. § 239). Cu toate acestea.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ stabilite de comun acord (ibidem) şi pare să nu fi fost contestată vreo numire. dacă este cazul. care nu comportă cu atât mai mult un control constituţional al compatibilităţii legilor cu li265 . în vederea prezentării pretenţiilor sale cu privire la compensaţie. Curtea consideră că imparţialitatea obiectivă a acestora nu putea fi supusă unui dubiu (a se vedea. § 84). Seria A nr. 13) şi nici Convenţia în general nu prescriu Statelor Contractante o [manieră] determinată de asigurare în dreptul lor intern aplicarea efectivă a tuturor prevederilor Convenţiei” (a se vedea hotărârea Swedish Engine Drivers’ Union din 6 februarie 1976. IV. Sub rezerva calificării explicate în următorul paragraf. Reclamanţii nu au contestat imparţialitatea subiectivă a membrilor vizaţi. hotărârea De Cubber din 26 octombrie 1984. „un individ care. Ţinând cont de maniera în care s-a petrecut de fapt procedura de numire (a se vedea § 29 supra). să obţină reparaţie” (a se vedea hotărârea Silver şi alţii din 25 martie 1983. chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale. Convenţia nu face parte din dreptul intern al Regatului Unit. de un careva “recurs efectiv” în sensul articolului 13 (art. § 50). p. “În temeiul articolului 13 (art. 13). 61. p. Plus la acestea. permiţând realizarea drepturilor şi libertăţilor Convenţiei oricare ar fi forma de consacrare a acestora” (a se vedea hotărârea James şi alţii precitată. 47. C. Concluzia cu privire la articolul 6 § 1 (art. 91. Ţinând cont de cele exprimate. 42. p. 204. Seria A nr. 18. ARTICOLUL 13 (art. În aceste circumstanţe. în ordinea juridică naţională oricărei persoane în limitele jurisdicţiei naţionale a Statelor Contractante (a se vedea hotărârea Irlanda c.” Această alegaţie a fost contestată de către Guvern şi respinsă de către Comisie. 205. 29 septembrie 1981. § 113). 13) AL CONVENŢIEI 203. 86. 20. Curtea concluzionează că nici o încălcare a articolului 6 § 1 (art.

Curtea concluzionează că ansamblul recursurilor interne oferite lui Sir William Lithgow a constituit un remediu naţional prin intermediul căruia acesta ar fi putut la un nivel suficient să asigure respectarea legislaţiei pertinente. 6-1) din Convenţie pe motiv că Sir William Lithgow nu a avut personal acces la un tribunal independent în vederea determinării drepturilor sale la compensaţie. Susţine. 52. Susţine. Prin urmare. 4. că nu a existat o încălcare a aceluiaşi articol 6 § 1 (art.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ bertăţile fundamentale. combinat cu articolul 1 menţionat (art. în unanimitate. legile unui Stat Contractant ca fiind contrare Convenţiei sau normelor juridice naţionale echivalente (a se vedea hotărârea James şi alţii precitată. 13) nu garantează un recurs. Susţine. 14+P1-1). Totuşi. în faţa unei autorităţi naţionale. nu a avut loc o încălcare a articolului 13 (art. 207. Adiţional. Susţine. În măsura în care alegaţia reclamantului vizează aplicarea legislaţiei. Curtea a constatat că acest sistem nu contravine cerinţelor articolului 6 § 1 (art. cu şaptesprezece voturi contra unu. (a se vedea §§ 30 şi 95 supra). p. 13). nici un recurs intern nu exista şi nici nu putea exista pentru Sir William Lithgow pentru a se plânge de faptul că însăşi legislaţia incriminată nu atingea standardele Convenţiei şi Protocolului 1 (P1). Curtea nu ar putea accepta alegaţia reclamantului. acesta beneficia de sistemul colectiv stabilit prin lege. că nu a existat o încălcare a aceluiaşi articol 1 (P1-1) pentru oricare alte motive invocate de reclamanţi. 5. 2. 1 (P1-1) pe motiv că legea din 1977 nu conţinea prevederi potrivit cărora să se ţină cont de evoluţiile companiilor vizate în perioada 1974-1977. cu treisprezece voturi contra cinci. 206. În aceste circumstanţe. Chiar dacă aceste recursuri nu erau disponibile direct lui Sir William Lithgow. Curtea estimă împreună cu Comisia că articolul 13 (art. deoarece acesta se poate referi la însăşi legea din 1977. ibidem. Seria A nr. reclamantul ar fi putut să-l citeze pe reprezentantul acţionarilor companiei Kincaid în faţa jurisdicţiilor naţionale pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale potrivit legii din 1977 sau a celor de common law în calitate de mandatar (a se vedea § 28 supra). 6-1) pentru nici unul din motive invocate de reclamanţi. § 85). 6-1) (a se vedea §§ 193-197 supra). Prin urmare. că nu a existat o încălcare a articolului 14 din Convenţie. Curtea notează că reprezentantul acţionarilor putea în orice moment sesiza Tribunalul Arbitral în privinţa chestiunii compensaţiei sau să invite o jurisdicţie ordinară să se pronunţe asupra faptului dacă ministrul nu a comis vreo eroare de drept prin interpretarea sau aplicarea neadecvată a legii din 1977 (a se vedea §§ 30 şi 32 supra). cu şaisprezece voturi contra două. CURTEA 1. § 88). 13) (a se vedea hotărârea Sporrong et Lönnroth precitată. că nu a existat o încălcare a articolului 1 al Protocolul nr. 266 . 32. p. mai restrictive decât cele ale articolului 13 (art. că nu a existat o încălcare a articolului 6 § 1 (art. Susţine. 47. prin intermediul căruia s-ar putea contesta. 3. DIN ACESTE CONSIDERENTE. cu paisprezece voturi contra patru. Astfel.

13). P1-1). Susţine. opinia disidentă comună a dlor Pinheiro Farinha. Parafat: R. Pettiti şi Spielmann (cu privire la articolul 13 din Convenţie) (art. opinia disidentă comună a dlor Pinheiro Farinha şi Pettiti (cu privire la articolul 6 § 1 din Convenţie) (art. potrivit articolelor 51 § 2 (art. Semnat: Rolv Ryssdal Preşedinte Pentru Grefă Semnat: Jonathan L. dlui Gölcüklü. 6-1. la 8 iulie 1986.S. 51-2) din Convenţie şi 52 § 2 din Regulament. 6-1). opinia dlui Lagergren. cu cincisprezece voturi contra trei. 13. dlui Pinheiro Farinha. 6-1). Sharpe Şef al Deviziei în Grefa Curţii La prezenta hotărâre se anexează. acceptată de dl Macdonald (cu privire la articolul 6 § 1 din Convenţie) (art. că nu a existat o încălcare a articolului 13 (art. textul următoarelor opinii separate: opinia concordantă a dlui Thór Vilhjálmsson. Parafat: J. opinia disidentă a dlui Pettiti (cu privire la articolele 6 § 1 şi 13 din Convenţie şi a articolului 1 al Protocolului 1 (art. 6-1). opinia parţial disidentă comună a dlor Russo şi Spielmann (cu privire la articolul 6 § 1 din Convenţie) (art. art. 267 .Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 6.R. dlui Pettiti şi dlui Spielmann (cu privire la articolul 1 al Protocolului 1) (P1-1). Redactată în franceză şi engleză şi pronunţată în şedinţă publică la Palatul Drepturilor Omului la Strasbourg.L. opinia parţial disidentă comună dnei Bindschedler-Robert. 13) din Convenţie.

268 .LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ OPINIA CONCORDANTĂ A JUDECĂTORULUI THOÓR VILHJAÓLMSSON (Traducere) În prezenta cauză mă alătur majorităţii Curţii. care. PINHEIRO FARINHA. Cu toate acestea. Aceeaşi normă se aplică criteriului de bază adoptat la calcularea compensaţiei. este regăsit în alte legislaţii naţionale. adoptarea unei perioade de referinţă anterioară datei promulgării legii este convenabilă. Din această cauză nu împărtăşesc concluzia exprimată asupra acestui punct în § 120 din prezenta hotărâre. după cum prevedea de fapt cel dintâi proiect al legii. pentru noi importantă. din considerente deja indicate în opinia mea concordantă anexată la hotărârea James şi alţii din 21 februarie 1986. cu toate că împărtăşim opinia majoritară a Curţii vis-a-vis de mai multe principii şi puncte examinate în hotărâre. metoda aleasă era acceptabilă. GOLCUKLU. OPINIA PARŢIAL DISIDENTĂ COMUNĂ A JUDECĂTORILOR BINDSCHEDLER-ROBERT. mai mult ca atât. Prin urmare. procedurile parlamentare şi dezbaterile politice au întârziat cu aproximativ optsprezece luni momentul punerii în aplicare a perioadei de referinţă (vesting day). referitoare la perioada de referinţă din considerentul absenţei vreunei ajustări în legea examinată. Pe de altă parte. Din păcate. În plus. Evident. nu putem urma motivaţia majorităţii în privinţa chestiunii. Astfel. consider că articolul 1 al Protocolului 1 (P1-1) nu consacră un drept la compensaţie. considerăm împreună cu majoritatea că legea britanică cu privire la naţionalizare răspundea unui interes general şi unui scop legitim pe care Parlamentul era competent să le evalueze just. nu am considerat ca fiind util a mă pronunţa în privinţa celor susţinute în §§ 121-175 în legătură cu chestiunile referitoare la nivelul compensaţiei. dar cu condiţia că aceasta se situează într-un interval rezonabil în raport cu ziua transferului. care a constatat absenţa încălcării Convenţiei şi a Protocolului 1 (P1). PETTITI ŞI SPIELMANN (ARTICOLUL 1 AL PROTOCOLULUI 1) (P1-1) (Traducere) Noi ne-am pronunţat pentru constatarea încălcării Protocolului 1 (P1).

chiar dacă metoda analitică adoptată este satisfăcătoare în privinţa aspectelor izolate. marja cantitativă este vastă. Însăşi absenţa unei ajustări in abstracto ne pare fiind contrară interpretării prevederilor Protocolului 1 (P1). Mai presus de toate. fapt care nu a fost niciodată contestat de către Guvern. Guvernul nu a considerat utilă discutarea acestor cifre. alegerea unei metode nu poate fi neutră. se poate concluziona. În această legătură. parametrii marjei de apreciere puteau fi stabilite. de conjunctura economică naţională. reclamanţii în cadrul audierilor au demonstrat prin intermediul diferitor calcule. pe de o parte. În cauzele concrete depuse la Curte. O astfel de metodă se impunea şi mai mult datorită faptului că în Parlament caracterul injust al anumitor prevederi ale legii a fost invocat. Chiar dacă admitem că în materie de naţionalizări ale proprietăţii propriilor resortisanţi statul dispune de o largă marjă de apreciere. că cel puţin în cauzele Kincaid. de ponderea industriilor în cauză şi de contribuţia financiară a statului. Nimeni nu poate contesta existenţa posibilităţii introducerii unui mecanism prin intermediul căruia s-ar fi putut efectua o ajustare financiară pentru decalajele suplimentare din perioada de referinţă. incidenţele măsurilor legislative. bazate pe variaţia dintre curentele valori de bilanţ. Nu putem împărtăşi această opinie. argumentul principal al acestuia fiind în a susţine că. iar scopul acesteia nu poate rămâne complet nedefinitivat. prima facie şi în măsura în care aceste cifre corespund realităţii. scopul acestei opţiuni trebuie întotdeauna să fie definit sau identificabil. nu mai era cazul examinării detaliate a incidentelor concrete. lichidităţi şi “cash flow” în raport cu bazele esenţiale ale compensaţiei. pe de altă parte.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Aceasta a fost urmată evident de efecte nefaste în raport cu evenimentele posterioare survenite în viaţa economică a companiilor vizate. la necesitate. calcului exact al distorsiunilor care au constituit consecinţa directă a absenţei ajustărilor puteau fi analizate printr-un examen faptic a fiecărui dosar sau. că faptele posterioare petrecute în viaţa acestor companii au antrenat. În această ordine. şi o compensaţie rezonabilă conformă principiului de proporţionalitate. De fapt. Vosper. Ţinând cont de impactul social. prin intermediul unei expertize. aceasta poate conduce la distorsiuni din cauza combinării şi cumulării tuturor prevederilor economice şi financiare incluse în lege şi suprapunându-se. o distorsiune nerezonabilă şi disproporţi269 . Thornycroft şi Brooke Marine. Din considerentul că cifrele înaintate de către reclamanţi nu au fost contestate în cadrul audierilor. Mai mult ca atât. Totuşi. între o “naţionalizare-spoliere”. dacă metoda de compensaţie aleasă de către Parlament era corectă. din cauza prelungirii perioadei prevăzute iniţial. mecanismele diferitor legislaţii de naţionalizare ofereau mai multe metode şi ecuaţii. aceasta nu poate fi separată de rezultatele financiare directe ulterioare.

Astfel. 73. această bruscă şi gravă limitare a dreptului la acces la instanţele judecătoreşti a fost prematură. care a existat pe toată durata drepturilor de proprietate. chiar dacă într-o anumită măsură era vorba de un drept fără o protecţie deplină cerută de articolul 6 § 1 (art. Seria A nr. În opinia mea. Toate acestea şi mai mult. nu aveau nici o posibilitate de a obţine examinarea de o instanţă judecătorească naţională a numeroaselor argumente prezentate acum Curţii de la Strasbourg. p. p. Reclamanţii nu dispuneau de nici un recurs împotriva prevederilor fundamentale ale legii. Seria A nr. unei încălcări efective. 6) al Convenţiei (a se vedea hotărârea Golder din 21 februarie 1975. competenţa instanţelor sale judecătoreşti în ceea ce priveşte însăşi existenţa drepturilor de proprietate ale reclamanţilor. p. reclamanţii puteau să-şi apere drepturile de proprietate împotriva oricăror interferenţe. § 49. 270 .LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ onală. în absenţa oricărui mecanism de ajustare a decalajului perioadei de referinţă. în particular. 17-18. şi opinia mea concordantă anexată hotărârii Ashingdane din 28 mai 1985. până la 17 martie 1977. OPINIA SEPARATĂ A JUDECĂTORULUI LAGERGREN ACCEPTATĂ DE JUDECĂTORUL MACDONALD (ARTICOLUL 6 § 1 DIN CONVENŢIE) (art. pe care puteau să le invoce în faţa instanţelor judecătoreşti ordinare ale Regatului Unit. În schimb. 93. jurisprudenţa Curţii noastre conţine criterii suficiente de referinţă ce permit analiza componentelor legii în cauză în raport cu Convenţia sau Protocolul 1 (P1) al acesteia şi conduc la concluzia. 6-1) (Traducere) Este incontestabil faptul că posesia reclamanţilor a acţiunilor în companiile vizate le conferea acestora “drepturi cu caracter civil”. hotărârea Ozturk din 21 februarie 1984. În acest sens. chiar dacă se ţine cont de această marjă de apreciere permisă şi recunoscută statului în domeniul naţionalizărilor. în privinţa aspectelor pertinente în cauză. Aceste drepturi de proprietate au fost stinse prin compensaţia operată potrivit legii din 1977. 6-1) din Convenţie. dată la care cel de al treilea proiect al legii cu privire la industriile aeronautice şi navale a primit sancţionarea regală. şi anume. şi măcar nici nu le-a recunoscut acestor instanţe jurisdicţia asupra conţinutului prevederilor legale de compensare. §§ 35-36. în ultimă instanţă. trebuia de asemenea să acopere însăşi momentul în care acestea au fost stinse la 17 martie 1977. Seria A nr. Regatul Unit a sustras. când s-a petrecut ultima ingerinţă. când propunerea de privare a acestora de acţiunile lor a obţinut forţa legii. Tribunalul Arbitral şi alte instanţe judecătoreşti naţionale erau competente de a se pronunţa. Dreptul normal de acces la instanţele judecătoreşti. 27). din considerentul că până la zilele respective de transfer (29 aprilie şi 1 iulie 1977) reclamanţii şi-au conservat oficial proprietatea asupra acţiunilor. asupra aplicării legii din 1977. inacceptabilă şi incompatibilă cu justa interpretare a articolului 6 (art. 17-18. 18.

în lumina recentei hotărâri a Curţii în cauza James şi alţii (21 februarie 1986. a avut loc încălcarea articolului 6 din Convenţie (art. 6-1) din Convenţie în măsura în care reclamanţii au fost privaţi de orice acces la instanţele judecătoreşti în vederea contestării. în opinia noastră. 6-1) (Traducere) Noi concluzionăm asupra unei încălcări a articolului 6 § 1 (art. OPINIA DISIDENTĂ COMUNĂ JUDECĂTORILOR PINHEIRO FARINHA ŞI PETTITI (ARTICOLUL 6 § 1 DIN CONVENŢIE) (art. instanţele judecătoreşti ordinare nu mai erau competente pentru a statua asupra pretenţiilor de compensare sau asupra compatibilităţii prevederilor de naţionalizare cu dreptul naţional. reclamanţii nu mai erau împuterniciţi să-şi exercite acţiunile procesuale în vederea apărării drepturilor lor de proprietate împotriva ingerinţelor nejustificate din partea statului. în temeiul Convenţiei şi a Protocolului 1 (P1) sau a normelor juridice naţionale echivalente. data adoptării celui de-al treilea proiect. §§ 79-82). 98. mă alătur majorităţii şi în prezenta chestiune. 271 .Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ În opinia mea. foştii proprietari nu dispuneau de nici un recurs efectiv în faţa unei instanţe naţionale pentru a aprecia compatibilitatea legii cu drepturile garantate de Convenţie şi Protocolul 1 (P1). Cu toate acestea. Foştii proprietari trebuiau să aibă acces la instanţele judecătoreşti cel puţin până la momentul în care toate drepturile lor au fost stinse. 13) (Traducere) Potrivit sistemului şi termenilor stabiliţi de legislaţia britanică. din cele expuse rezultă că a avut loc o încălcare a articolului 6 § 1 (art. Accesul la Tribunalul Arbitral prin intermediul reprezentanţilor nu poate fi considerat ca fiind echivalent accesului la instanţele judecătoreşti. 6-1) din următoarele considerente: Începând cu 17 martie 1977. Urmare a adoptării legii din 1977. prin urmare în primul rând. în vederea iniţierii acţiunilor de contestare şi de reparare. OPINIA DISIDENTĂ COMUNĂ A JUDECĂTORILOR PINHEIRO FARINHA. Seria A nr. 6) şi al Protocolului 1 (P1). atentând la aceste drepturi. naţionalizarea acţiunilor acestora în condiţiile prevăzute de legea din 1977. PETTITI ŞI SPIELMANN (ARTICOLUL 13 AL CONVENŢIEI) (art.

art.161. XCV Cr14 drtt.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ OPINIA DISIDENTĂ A JUDECĂTORULUI PETTITI (ARTICOLELE 6 PARAGRAFUL 1 ŞI 13 ALE CONVENŢIEI ŞI ARTICOLUL 1 AL PROTOCOLULUI 1 (art.11. 13) din Convenţie din următoarele considerente: Doctrina şi jurisprudenţa internaţională în naţionalizări sunt incerte şi în permanentă evoluţie. Opinia majoritară recunoaşte principiul compensării resortisanţilor naţionali. Corporacion del Cobre. 729. int. art. cuvântul “echitabil” fiind utilizat cel mai frecvent. au definit noţiunile compensării (sentinţa Texaco Calasiatic. 6-1. vol.1977. Iran US Claims Trib. Începând cu secolul 19. 1974 – p. Atunci când instanţele judecătoreşti franceze trebuiau să se pronunţe asupra naţionalizării algeriene şi chiliene. însă aprecierea cuantumului era foarte variată pe parcursul diferitor perioade de timp şi în diferite state. 23. sentinţa LIAMCO c.1972.1. precum şi să-l apere dacă este victimă a unei naţionalizări în străinătate (a se vedea declaraţia Coolidge). p. Principiul compensării resortisanţilor unui stat altul decât cel ce a decis naţionalizarea a făcut obiectul unor numeroase hotărâri şi a unui considerabil număr de lucrări juridice. contrar tendinţei contestării acesteia din secolul 19. Republicii Islamice Iran 161. Naţionalizările sunt legale potrivit dreptului internaţional. Civ.1. 19.. TGI Paris. însă precedentele aprecierii cuantumului compensaţiei sunt incerte. aceasta trebuie să răspundă legalităţii scopului urmărit prin ea. Ind Corp c. 272 . 13. dreptul suveran al statului asupra naţionalilor săi a constituit un subiect major controversat în doctrina internaţională. Statul modern şi-a recunoscut obligaţia de a-şi apăra resortisantul împotriva unei legi injuste care sub pretextul naţionalizării l-ar deposeda. 6. în timp ce consacră dreptul statelor la naţionalizare cu condiţia că acest drept este exercitat în conformitate cu dreptul internaţional şi se supune obligaţiei generale de compensare. 29. hotărârea 184. Priv. P1-1) Am votat pentru constatarea încălcării Protocolului 1 (P1) şi a articolelor 6 şi 13 (art. iar domeniul eficacităţii sale trebuie să fie determinat într-o manieră în care să permită atingerea scopului legitim fără a-l depăşi. acestea utilizau termenul “adecvată” şi apropiau cuvântul echitabil celui de just (a se vedea Cass. Recentele sentinţe arbitrale internaţionale.4. Pentru ca o naţionalizare să fie conformă dreptului internaţional şi susceptibilă eficacităţii internaţionale. American Journal of International Law.69. Rezoluţia 1803 din 14 decembrie 1962 a Adunării Generale a Naţiunilor Unite şi Rezoluţia 46 III a CNUCD nu au fixat reguli ferme. Guvernului libian. 732). opinia separată al judecătorului Lagergren. Prezenta hotărâre este o premieră când Curtea Europeană a aplicat Protocolul 1 (P1) în acest domeniu.

în Recueil des cours de l’Académie de droit international. 1933). cu toate că se fundamentau pe argumente diametral opuse. Pentru a identifica regulile generale de drept internaţional public în materie de protecţie a proprietăţii naţionalilor şi străinilor trebuie să se ţină cont de evoluţia ce s-a produs după 1948 în cadrul Naţiunilor Unite şi în CNUCD. conducându-le la verificarea aspectelor individuale ale sumei. A fost oare sistemul stabilit prin legea britanică suficient de structurat sau sofisticat pentru a întruni toate cerinţele dreptului internaţional? Sunt de acord cu majoritatea că acesta era cazul tuturor prevederilor legale cu excepţia celora cu privire la perioada de referinţă şi a evoluţiilor ulterioare. 1984. şi a celor cu privire la procedură examinate în lumina articolului 6 (art. Midland Bank. În opinia mea. rămâne legat de dreptul care este comun lui şi statului. Cie Esc Mulhouse şi Lazard Bros c. Reacţia Tribunalului Regional din Paris în examinarea naţionalizărilor chiliene a fost similară. acesta evident se interpretează în sensul că exproprierile nu sunt admise decât în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale de drept internaţional. 98). Celebrele controverse doctrinare vizavi de naţionalizarea bunurilor aparţinând străinilor (W. În prezenta hotărâre Curtea a încercat să clarifice textul articolului 1 (P1-1).. În Regatul Unit legislaţia de confiscare nu va avea nici un efect asupra bunurilor situate în Anglia (Russian Commercial Industrial Bank c. Friedman). 6). Întotdeauna examinarea măsurii întreprinse. a se vedea de asemenea opinia judecătorului Lachs. Consiliul Constituţional francez a insistat să modifice prevederile legii franceze din 1981 cu privire la naţionalizare. este regretabil faptul că detaliile acestor principii nu au fost definite (Recueil des cours de l’Académie de droit international. 1. 1 din 1956). Cu toate acestea. considerând că criteriile suplimentare ale legii utilizate pentru modificarea imperfecţiunilor informaţiei de referinţă erau insuficiente şi tindeau la o subapreciere. scopul final al acestora este de a aprecia obiectiv pierderile real suferite. Potrivit lui. Pentru judecătorul forului. domină deliberările instanţelor judecătoreşti şi ale tribunalelor arbitrale. Munch citează de asemenea ca sursă Protocolul 1 (P1) al Convenţiei europene.). G. vol.. însă indiferent de semantica utilizată. J. vol.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 8. Notele şi comentariile profesorului B. adică judecătorul statului care naţionalizează. Tribunalul Regional din Paris (la 29 noiembrie 1972) de asemenea a menţionat situaţia rezultată din beneficiile efective şi din prevederea acestora prin lege. aminteşte dl F.Ross. 169). conduceau cel mai frecvent la concluzii similare cu privire la aprecierea caracterului adecvat al compensaţiei (JDI nr. “adecvat” şi “echitabil” pot fi supuse unei interpretări extensive. atât timp cât el nu este abrogat sau suspendat pentru o cauză de drept internaţional public” (ibidem). 1959. exceptând confiscarea. Goldman au ilustrat conţinutul acestor decizii. Lewald. Munch. principiul britanic al “echităţii” 273 . examinate în lumina Protocolului 1 (P1). nr. Cuvintele “just”. Judecătorul forului. „rapoartele de drept internaţional public sunt în acelaşi timp şi lex rei sitae (. F.

a existat o încălcare a articolului 6 (art. potrivit sistemului şi termenilor stabiliţi prin legislaţia britanică cu privire la naţionalizare foştii proprietari nu dispuneau de nici un recurs efectiv în faţa unei instanţe judecătoreşti naţionale în vederea aprecierii compatibilităţii legii cu principiile generale de drept internaţional şi cu drepturile garantate de Convenţie şi de Protocolul 1 (P1). adecvată. este că în eventualitatea în care unui naţional i se poate oferi o compensaţie mai mică decât unui ne-naţional. Este departe de definiţia din hotărârea Chorzow: valoarea proprietăţii precum a existat anterior plus prejudicii morale suplimentare pentru pierderea suferită. 6) din Convenţie şi a Protocolului 1 (P 1). Naţionalizarea în dreptul internaţional public. ţinând cont de dreptul naţional şi de principiile generale de drept internaţional. Paris. promptă şi potrivită. echitabilă. Din această evoluţie rezultă că jurisdicţiile arbitrale internaţionale în continuare vor avea tendinţa de a fi mai puţin exigente în naţionalizările practicate de către ţările Lumii a Treia. astfel de jurisdicţii arbitrale protejează principiul compensării ne-naţionalilor ale ţărilor industrializate întrunind mai curând pentru aceştia criteriul de adecvat. În acelaşi timp. ceea ce-mi pare nu s-a respectat din motivele precitate.LITHGOW LAWLESS contra REGATULUI UNIT IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ (equity) şi a “procesului echitabil” (fair trial) comporta cerinţa accesului la o instanţă judecătorească veritabilă. consecinţele căruia nu vor fi prea departe de scopul legitim urmărit în ipoteza permiterii marjei de apreciere a statului. din această repetare succintă a normelor juridice aplicabile cauzei date. Concluzia pe care am formulat-o pentru această opinie separată. Boulanger. Termenul “adecvat” a făcut loc celui de “echitabil”. din considerentul că aceasta din urmă ar fi putut mai bine aprecia compensaţia. în opinia mea. potrivit cărora se obişnuia să se considere că compensaţia pentru ne-naţionali trebuia să fie completă. Mai mult ca atât. 274 . suma stabilită potrivit legislaţiei britanice trebuie să se refere la orice parametru şi la toate ponderile rezonabile în vederea atingerii unui rezultat echitabil. Principiile generale de drept internaţional. s-au modificat într-o anumită măsură sub presiunea Lumii a Treia. raportul profesorului Gihl) la o compensaţie denumită echitabilă. S-a trecut de la cerinţa unei compensaţii de acoperire completă a pierderii (International Law Association. just şi apropriat decât dacă ar fi cazul naţionalilor aceloraşi ţări. Hambourg. care este mult mai vag (a se vedea lucrările sesiunii din Nice a Institutului de Drept Internaţional). Algeria 1971) în raport cu principiile generale de drept internaţional. Se acceptă chiar o anumită discriminare între naţionali şi străini cu condiţia că măsura nu-i afectează doar pe străini (a se vedea F. Economica). Statele Lumii a Treia revendică o anumită autoritate discreţionară în acest domeniu (a se vedea lucrările Conferinţei ţărilor Lumii a Treia. cu toate că.

de a evita proliferarea cererilor individuale. Chiar dacă am presupune că un astfel de scop poate fi privit ca rezonabil.acces posibil doar pentru reprezentantul acţionarilor. în opinia noastră. 6-1) (Traducere) Într-un mod general. În orice caz. de asemenea. În primul rând. Curtea a notat că acţionarii aveau posibilitatea introducerii unui recurs împotriva reprezentantului pentru neîndeplinirea obligaţiilor legale sau a celor de drept comun în calitate de mandatar. chiar dacă el ar fi exersat un astfel de recurs. acesta nu va fi considerat ca fiind suficient să justifice suprimarea . 275 . Sir William Lithgow cel mult ar fi obţinut o constatare cu privire la responsabilitatea reprezentantului. acesta nu a beneficiat de dreptul de acces la o instanţă judecătorească precum este garantat de precitatul articol 6 § 1 (art.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ OPINIA PARŢIAL DISIDENTĂ COMUNĂ A JUDECĂTORILOR RUSSO ŞI SPIELMANN (ARTICOLUL 6 § 1 DIN CONVENŢIE) (art. Acest raţionament. însă nu şi pentru un acţionar .şi. prin urmare. cu atât mai mult. În al doilea rând.unui drept fundamental şi. 6-1).urmărea un scop legitim. împărtăşim opinia majoritară cu privire la absenţa unei încălcări a articolului 6 § 1 (art. bazându-se pe două argumente care nu sunt convingătoare în opinia noastră. deoarece pe această cale se putea demonstra doar comportamentul fraudulos sau neglijent al reprezentantului fără vreun beneficiu pentru acţionar. şi anume. De fapt noi estimăm că în calitate de acţionar majoritar al companiei Kincaid. nu ne pare. însă nu suntem de acord cu aceasta în privinţa lui Sir William Lithgow (§§ 193-197 din hotărâre). Curtea a considerat că limitarea dreptului de acces direct la Tribunalul Arbitral . denaturarea însăşi a substanţei dreptului examinat. 6-1) din Convenţie. ca fiind probant. ceea ce evident nu constituia scopul urmărit de acesta. Curtea a concluzionat despre neîncălcarea acestei prevederi. nu era vorba de o simplă restricţie în special datorită faptului că Sir William Lithgow deţinea o majoritate relativă (“minoritatea de blocaj”) din acţiuni .

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 276 .

Gölcüklü. B.-E. A. Thór Vilhjálmsson. Cremona. 9697/82) HOTĂRÂRE 13 iunie 1979 Curtea Europeană a Drepturilor Omului constituită în plen în conformitate cu articolul 50 din regulamentului Curţii. C. Bernhardst. Sir Vincent Evans. Macdonald. Pinheiro Farinha. J. Lagergren. Walsh. L. J. Russo. F. de Meyer. Matscher. preşedinte. Spielman. compusă din judecătorii: Dnii R. 277 .Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ JOHNSTON ŞI ALŢII contra IRLANDEI1 (Cerere nr. Ryssdal. Gersing. A. J. Dnii R. iar ultimele două . Pettiti. R.locul pe lista sesizărilor Curţii de la origine şi pe lista cererilor iniţiale (pe rolul Comisiei) corespunzătoare. J. Carrillo Salcedo Nota grefei 1 Cauza poartă numărul /1985/92/139. J. F. Primele două cifre indică numărul de ordin în anul introducerii. G.

pronunţă următoarea hotărâre. În conformitate cu ordonanţele şi instrucţiile emise în consecinţă. În calitate de preşedinte al camerei (articolul 21 paragraful 5 din regulament). dl F. şi anume dl Ganglof van der Meersch. dna Janice Williams-Johnston. W. Gölcüklü. La origine se află cererea (nr. dl J. următoarele documente au fost prezentate grefei: la 30 octombrie 1985. 2.JOHNSTON ŞI ALŢII contra LAWLESS contra IRLANDEIIRLANDEI ____________________________________________________________________________________ şi. secretarul Comisiei a notificat grefierul că delegatul se va exprima la audiere. 4. după ce a deliberat cu uşile închise la 30 iunie. Ryssdal. Cremona. paragraful b. Johnston şi Janice Williams-Johnston şi-au exprimat dorinţa de a participa la proces. cu care cetăţeanul acestui stat. 3. Ea are drept scop obţinerea unei decizii asupra chestiunii dacă faptele expuse în cauză prezintă o încălcare din partea statului reclamat a obligaţiilor sale în temeiul articolelor 8. dl G. de asemenea ei au desemnat un avocat care urma să-i reprezinte (articolul 30). La 28 iunie 1985. notificat de către grefier de posibilitatea de a interveni în procedură (articolul 48. dl Roy H. grefier adjunct. Prin scrisoarea din 31 ianuarie 1986. adăugând că declaraţia lor trebuie examinată ca incluzând-o pe fiica lor în calitate de al treilea reclamant. W. memoriile respective ale Guvernului şi reclamanţilor. 1 iulie şi 27 noiembrie 1986. 12 şi 13 din Convenţie. Largergren. i-a consultat. 9. şi articolul 47 din Convenţie. Cererea Comisiei face trimitere la dispoziţiile articolelor 44 şi 48 şi la declaraţia irlandeză de recunoaştere a jurisdicţiei obligatorii a Curţii (articolul 46).-A. pretenţiile reclamanţilor în temeiul articolului 50 din Convenţie. la 28 noiembrie 1985. pe agentul guvernamental („Guvernul”). 278 . Petzold. Eissen. cetăţeancă a Regatului Unit şi Nessa Williams-Johnston. de asemenea dl M. judecător ales din partea Irlandei (articolul 43 din Convenţie) şi dl R. prin intermediul grefierului. şi dl R. din Convenţie şi articolul 33 paragraful 3 din regulament) nu a manifestat intenţia de a exercita acest drept. Guvenul Regatului Unit. avocatul reclamanţilor şi pe delegatul Comisiei cu pivire la necesitatea unei proceduri scrise (articolul 37 paragraful 1 din regulament). Cauza a fost deferită Curţii de către Comisia Europeană a Drepturilor Omului („Comisia”) la 21 mai 1985. Camera se constituie de plin drept din dl B. Macdonald (articolul 43 in fine din Convenţie şi articolul 21 paragraful 1 din regulament). prin tragere la sorţi. Ryssdal. în termenul de trei luni prevăzut de articolul 32. Johnston. grefier şi dl H. fiica lor. 5. preşedintele Curţii (articolul 21 § 3 (b) din regulamentul Curţii). au sesizat Comisia în 1982 în temeiul articolului 25. Walsh. acesta din urmă i-a desemnat. adoptată la această ultimă dată: PROCEDURA 1. Roy H. dl R. paragraful 1. în prezenţa grefierului. 9697/82) formulată contra Irlandei în 1982. cetăţeancă irlandeză. pe ceilalţi cinci membri. Răspunzând invitaţiei făcute în conformitate cu articolul 33 paragraful 3 (d) din regulament.

La 24 ianuarie 1986. la 23 şi 24 iunie 1986. consultanţi. dl Roy H. consilier juridic adjunct.la 16 iunie şi 30 iulie 1986. delegatul Comisiei şi reprezentantul reclamanţilor. Gleeson. O’Leary. agent.la solicitarea preşedintelui Curţii . dna M. consilier principal. Senatorul M. din partea guvernului. După ce s-a consultat. reprezentanţii reclamanţilor. prin intermediul grefierului. Procuratura Generală P. Departamentul afaceri politice. Ea a exercitat funcţia de conducător al unui grup de copii la Dublin. În prealabil. din partea Comisiei. dr Duncan. – din partea Comisiei dl delegat. avocat. D. – din partea reclamanţilor Robinson. Curtea a audiat declaraţiile dlui Gleeson şi ale dlui O’Reilly. avocat M. Guvernul a prezentat diferite documente în timpul audierii şi Comisia . ale dlui Gaukur Jörundsson. 279 .Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 6. W. 8. s-a născut în 1930 şi exercită funcţia de administrator al cercetării ştiinţifice şi de dezvoltare. precum şi răspunsurile lor la întrebările Curţii şi ale unuia din membrii săi. S-au înfăţişat: – din partea Guvernului dna Dnii J. Johnston. şi ale senatorului Robinson şi ale doctorului Duncan. Gaukur Jörundsson. El locuieşte la Rathmines. Camera a decis să se desisteze în favoarea Curţii plenare în conformitate cu articolul 50 din regulament. avocat principal. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 10. O’Reilly. Curtea s-a întrunit într-o reuniune pregătitoare. a avut loc audierea publică la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg. Liddy. Russel. În conformitate cu decizia preşedintelui. împreună cu cel de-al doilea reclamant. consilier. J. preşedintele a fixat la 30 ianuarie procedura orală pentru data de 23 iunie 1986. Primul reclamant. lector în drept. Departamentul afaceri politice. 9. 7. nascută în 1983. cu agentul guvernamental. dna Janice Williams-Johnston. ÎN FAPT I. Smyth. Dublin.

A doua reclamantă. (a) Cu acordul soţiei sale el a consultat avocaţii din Dublin şi din Londra cu privire la posibilitatea de a obţine desfacerea căsătoriei în afara Irlandei. în special de absenţa oricărui drept legal de a fi întreţinută financiar de către reclamant şi a drepturilor potenţiale de moştenire în cazul succesiunii „ab intestat” (paragraful 280 . în 1956. în absenţa reşedinţei în cadrul jurisdicţiei tribunalelor engleze. ce-a de-a doua reclamantă. Nessa Doreen Williams-Johnston. care depinde în mare măsură de primul reclamant în plan financiar. cele două cupluri au locuit în apartamente separate în incita casei lor comune până în 1976. de asemenea. ambele părţi au realizat faptul că mariajul lor nu mai poate continua şi au decis să locuiască separat în casa lor comună la diferite niveluri. el lăsa casa celei de-a doua reclamante pe viaţă cu drept de moştenire a titlului celor patru copii în calitate de arendaşi în comun. În 1965. În 1978. Potrivit unui acord reciporc. 800 ₤ irlandeze plus o pensie alimentară pentru copilul născut în căsătorie şi aflat la întreţinerea sa. este preocupată de instabilitatea statutului său juridic actual. (e) El a contribuit la întreţinerea soţiei lui până la încheierea acordului de separare şi a întreţinut cei trei copii din prima căsătorie până la atingerea majoratului. 13. primul reclamant nu poate obţine în Irlanda desfacerea căsătoriei pentru a se căsători cu a doua reclamantă. Prin urmare. născută în 1978. Roy Johnston a acceptat să fie înscris în registrul de naştere ca tatăl copilului (paragraful 26 infra). Avocaţii din Londra l-au informat că. el a încheiat cu soţia sa un acord formal de separare. care locuia cu Roy Johnston din 1978. când soţia dlui Roy Johnston şi-a schimbat domiciliul. Din această căsătorie s-au născut trei copii. Părţile. Potrivit prevederilor Constituţiei Irlandei (paragrafele 16-17 infra). 11. a născut-o pe Nessa. 12. 1959 şi 1965. au renunţat reciproc la drepturile lor de succesiune asupra proprietăţii fiecăruia. (g) El a obţinut asigurarea medicală pentru a doua reclamantă şi fiica lor. Primul reclamant s-a căsătorit cu o domnişoară M. o jumătate din restul proprietăţii sale celei de-a doua reclamante şi altă jumătate celor patru copii în părţi egale. cu asentimentul reciproc. El a luat următoarele măsuri pentru a reglementa relaţia sa cu cea de-a doua reclamantă şi soţia sa şi pentru a asigura în mod adecvat întreţinerea persoanelor dependente. ca membri de familie. reamintind un acord implementat cu câţiva ani mai devreme. Cu câţiva ani mai târziu ambii. (d) El a întreţinut cea de-a treia reclamantă pe parcursul vieţii ei şi s-a manifestat în toate privinţele ca un tată atent. Ea a primit o sumă totală de 8. (f) A doua reclamantă a fost numită în calitate de beneficiar al regimului lui de pensie. Cel de-al treilea reclamant este fiica lor. el nu va fi capabil să obţină desfacerea căsătoriei în Anglia. (c) Potrivit testamentului reclamantului. problema a rămas nesoluţionată (paragrafele 19-21 infra). s-au angajat în alte relaţii şi au început să locuiască cu părţile terţe. în 1952 potrivit unui ritual religios irlandez.JOHNSTON ŞI ALŢII contra LAWLESS contra IRLANDEIIRLANDEI ____________________________________________________________________________________ având studii pedagogice. dar a devenit şomeră în 1985. (b) La 19 septembrie 1982.

De asemenea.5. În cazuri excepţionale. statul în calitate de garant al bunăstării comune.) 42.3.3. Această decizie a fost parţial influenţată de preocuparea lor ca cea de-a treia reclamantă să primească o educaţie în spiritul creştinismului. va încerca prin intermediul mijloacelor adecvate să suplinească părinţii. 41. în special în cadrul şcolii.1 Statul se angajează în legislaţia sa să respecte şi. să fie recunoscută ca fiind copilul lor cu drepturi depline de întreţinere şi succesiune în raport cu ei (paragrafele 30-31). care constituie baza familiei şi să o protejeze împotriva oricărei atingeri. Constituţia Irlandei. în măsura posibilă. natural şi fundamental al societăţii şi ca o instituţie morală investită cu drepturi inalienable şi imprescriptibile. statul garantează protecţia familiei prin Constituţia şi autoritatea sa.3. dar respectând constant drepturile naturale şi imprescriptibile ale copilului. În temeiul legislaţiei în vigoare. dar continuă să utilizeze numele Williams pentru alte scopuri.1. include următoarele dispoziţii: „40. În special. Statul recunoaşte că educatorul primar şi natural al copilului este familia şi garantează respectarea dreptului inalienabil şi a datoriei părinţilor de a asigura. II..1. educaţia religioasă şi morală..) 41. 15.. Potrivit reclamantei.2. pe care-l utilizează în relaţiile cu prietenii şi vecinii.. care a intrat în vigoare în 1937. pentru motive fizice sau morale nu-şi onorează obligaţiile faţă de copiii lor. indispensabil pentru bunăstarea naţiunii şi a statului. în măsura posibilă.2. persoana. (. graţie cărora ea ar putea. nu putea adresa o cerere pentru a nu pune în discuţie aceste circumstanţe. să apere viaţa. ea nu a considerat necesar de a comunica patronilor circumstanţele vieţii sale de familie şi. Statul se angajează să controleze în mod special instituţia căsătoriei. fizică şi socială a copiilor lor. intelectuală. anterioare şi superioare legislaţiei pozitive. 41.. Primii doi reclamanţi declară că deşi ei nu practicau nici o religie formală pentru o anumită perioadă de timp. 40. (. Prevederile constituţionale referitoare la familie 16. statul trebuie să protejeze prin legile sale de atacurile injuste şi. recent s-au alăturat societăţii religioase Prietenii (the Quakers) din Dublin.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 23 infra).1 Statul recunoaşte familia ca un grup primar. reputaţia şi drepturile la proprietate a fiecărui cetăţean. Nu va fi adoptată nici o lege care să permită desfacerea căsătoriei.” 281 .1. cu toate că ar fi dorit să obţină cetăţenia irlandeză. DREPTUL INTERN PERTINENT A. aceasta constituind fundamentul necesar al ordinii sociale. (. 14. În conformitate cu legislaţia irlandeză. 41. să apere şi să susţină prin legile sale drepturile personale ale cetăţeanului. a treia reclamantă are statutul juridic de copil nelegitim şi părinţii ei sunt preocupaţi de absenţa unor modalităţi. chiar şi cu consimţământul lor.) 42. în eventualitatea nedreptăţii.2 Prin urmare.. ea a preluat numele primului reclamant. ei sunt preocupaţi de prejudiciul pe care îl poate cauza statutul ei juridic.3.1. în care părinţii.

„anulată” de către un tribunal ecleziastic. decizia dată nu afectează statutul civil al părţilor. cât şi prin intermediul unei hotărâri de separare judiciară (de asemenea cunoscută ca divorţ a mensa et thoro). O astfel de recunoaştere era acordată numai dacă părţile într-o căsătorie domiciliau în jurisdicţia tribunalului străin la momentul procedurii relevante (Re Caffin Deceased: Bank of Ireland c. Articolului 41. prin urmare. precum şi drepturile naturale similare garantate de Constituţie copiilor legitimi la „educaţie religioasă. în special. morală. începând cu 2 octombrie 1986 divorţul va fi recunoscut dacă va fi pronunţat în ţara unde oricare din soţi 282 . precum dreptul la întreţinere şi la viaţă. nulă sau fără efect ab initio.JOHNSTON ŞI ALŢII contra LAWLESS contra IRLANDEIIRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 17.3.3 din Constituţie. nu desface căsătoria. de a avea posibilităţi de a-şi dezvolta şi de a realiza personalitatea lui. O căsătorie poate fi. În sensul unei asemenea hotărâri. intelectuală. în cauza statul (Nicolau c. Articolul 41. fizică şi socială” (G. a anumitor decizii de obţinere a divorţului de către cetăţenii irlandezi pe teritoriul altor state. de asemenea. manifestând multe. Gaffney c. An Bord Uchtala) Comisia de adopţie 1966 Rapoartele irlandeze 567. cuvântul „divorţ” semnifică un divorce a vinculo matrimonii. În schimb. Tribunalele irlandeze au declarat în mod constant că „familia” protejată de articolul 41 din Constituţie este familia fondată pe căsătorie. 18.2 din Constituţie interzice în Irlanda divorţul în sensul desfacerii căsătoriei (divorce a vinculo matrimonii). Astfel. din articolul 3 că termenul de familie învocat în acest articol presupune o familie fondată pe insituţia căsătoriei şi. Recunoaşterea divorţurilor pronunţate în străinătate 19. De asemenea. în temeiul regulilor generale irlandeze ale dreptului internaţional privat. este posibil de a obţine pentru diferite motive o decizie de anulare. care poate fi obţinută numai pe baza probelor de adulter. care este o declaraţie a Curţii Supreme că o căsătorie nu este valabilă şi. Gaffney 1975 Irish Reports 133).3. dreptul de a fi crescut şi educat. dacă nu toate. cruzime sau ofense împotriva naturii. 20. aparenţe ale unei familii şi în temeiul unei legi speciale pot fi cu siguranţă consideraţi o familie. O astfel de hotărâre. soţii pot fi eliberaţi de datoria de conveţuire atât printr-un acord de separare încheiat între ei. în contextul acestui articol. cu toate că garanţiile conţinute în articolul 41 vizează familiile fondate pe căsătorie.3 din Constituţie prevede: „Nici o persoană căsătoria căreia a fost desfăcută în conformitate cu dreptul civil al unui stat. Curtea Supremă a declarat că un copil născut în afara căsătoriei beneficiază de un număr mare de drepturi naturale (diferite de drepturile conferite de lege) care vor fi protejate în conformitate cu articolul 40.” Cu toate aceste. Gaffin 1971 Irish Report 123. Deşi este adevărat că persoanele necăsătorite care locuiesc împreună şi copii născuţi în rezultatul acestei relaţii pot fi deseori consideraţi membrii unei familii. B. Curtea Supremă a declarat: „Este destul de evident din dispoziţiile articolului 41 şi. având forţă juridică obligatorie. c An Bord Ucntala 1980 Irish Reports 32). căsătoria înseamnă căsătoria validă în temeiul legislaţiei în vigoare. dar este în continuare o căsătorie validă în temeiul dreptului în vigoare din jurisdicţia Guvernului şi Parlamentului stabilite prin Constituţie. O serie de decizii judiciare au stabilit că prevederea anterioară nu împiedică recunoaşterea de către instanţele irlandeze de judecată. nu va fi capabilă să încheie o căsătorie validă în cadrul acestei jurisdicţii pe parcursul vieţii celeilalte părţi la căsătoria desfăcută”.

în eventualitatea apariţiei unor dificultăţi între ei. el trebuie. să intenţioneze să rămână acolo permanent şi să piardă animus revertendi. o persoană trebuie nu numai să locuiască acolo. În general. în funcţie de situaţia de fapt. la sistemul ordonanţelor de interdicţie instituit să furnizeze remedii cu privire la violenţa în cadrul familiei (legea cu privire la dreptul familiei. divorţul va fi recunoscut efectiv de a desface căsătoria în conformitate cu legislaţia irlandeză şi dacă căsătoria planificată poate fi autorizată. sunt angajate într-o relaţie stabilă după destrămarea căsătoriei unuia dintre aceştia. să facă testamente sau dispoziţii în timpul vieţii în favoarea celuilalt. 3. dar. În plus. dar. Pentru a fi considerat de a domicilia într-un stat străin. care nu constituie un cuplu căsătorit.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ domiciliază (legea cu privire la domiciliu şi recunoaşterea divorţurilor pronunţate în străinătate). întreţinerea soţiei şi a copiilor din 1976. ei pot obţine o injoncţiune sau o declaraţie judiciare ce oferă remedii similare. persoanele în situaţia primilor doi reclamanţi: (a) nu au access. să informeze grefierul general. şi nu sunt recunoscute ca familie în sensul articolului 41 din Constituţie (paragrafele 17 şi 18 supra). (b) nu se bucură de nici unul din drepturile conferite de legea cu privire la protecţia locuinţei familiei şi a elementelor de decor. Diverse 24. în special interzicerea vânzării de către unul dintre soţi fără consimţământul celuilalt şi scutirea de taxa de timbru şi de taxele înregistrării funciare în cazul tranferului titlului între ei. de asemenea. ei pot încheia acorduri reciproce de întreţinere. cel puţin teoretic. Statutul legal al persoanelor în situaţia primilor doi reclamanţi 22. potrivit legii cu privire la succesiune din 1965. amendată de legea cu privire la dreptul familiei. Persoanele care. Astfel de persoane. 283 . protecţia soţiei şi a copiilor din 1981). Mai mult ca atât. În comparaţie cu cuplurile căsătorite. C. Cel din urmă va solicita un aviz juridic cu privire la întrebarea dacă. Întreţinerea şi succesiunea 23. nu se pot căsători în Irlanda pe durata vieţii celeilalte părţi la căsătorie. 21. În schimb. dispoziţiile testamentare lăsate de către acest membru pot cădea sub incidenţa drepturilor soţului sau soţiei sau a copiilor născuţi în căsătorie. 2. divorţul pronunţat în străinătate nu va fi recunoscut dacă reşedinţa a fost invocată prin mijloace necinstite în faţa tribunalului din străinătate în scopul obţinerii deciziei. nu există nici un impediment în termenii dreptului irlandez care i-ar împiedica să locuiască împreună şi să se întreţine material. în termenii reglementărilor aplicabile. De asemenea. similar primilor doi reclamanţi. într-un cuplu membrul căsătorit este. nu au o datorie legală de a se ajuta sau întreţine reciproc şi nu beneficiază de drepturi legale de succesiune. deşi Guvernul şi reclamanţii au exprimat opinii diferite privind susceptibilitatea neexecutării acestora. în continuare obligat să-şi întreţină soţia sau soţul. Dacă un ofiţer al stării civile din Irlanda este notificat despre un proiect de căsătorie şi este conştient că una dintre părţi a obţinut divorţ în străinătate.

JOHNSTON ŞI ALŢII contra LAWLESS contra IRLANDEIIRLANDEI ____________________________________________________________________________________ (c) cât priveşte transferurile proprietăţii între ei. actul de înregistrare nu stabileşte afilierea paternă. (d) se bucură de diferite drepturi. 284 . Legitimarea 28. ca la momentul naşterii copilului sau în decursul a zece luni precedente să fi putut fi legal căsătoriţi (articolul 1 paragrafele 1 şi 2 din legea cu privire la copii legitimi din 1931). 26. prevede proceduri prin intermediul cărora tribunalul de circumscripţie sau tribunalul „circuit” poate emite un ordin de afiliere împotriva tatălui putativ al unui copil. dacă este solicitat de către această persoană şi mama copilului. ofiţerul de stare civilă poate introduce în registru numele unei persoane în calitate de tată al unui copil nelegitim. Mama unui copil nelegitim este unicul lui tutore din momentul naşterii (articolul 6 (4) din legea privind tutela minorilor din 1964) şi se bucură de aceleaşi drepturi de tutore care sunt exercitate în comun de către părinţii unui copil legitim. 3. amendată de legea cu privire la întreţinerea soţiei şi a copiilor din 1976 şi cu privire la tribunale din 1983. fără cerinţa de recunoaştere voluntară şi judiciară. Nici una din aceste proceduri nu stabileşte afiliere paternă a copilului erga omnes. aşa cum este cea de-a treia reclamantă. este stabilită prin faptul naşterii. Un copil nelegitim poate fi legitimizat prin căsătoria ulterioară a părinţilor săi. orice constatare a paternităţii este efectivă numai pentru scopul procedurii în cauză şi are forţă obligatorie numai asupra părţilor. căsătoriilor şi decesurilor în Irlanda din 1963. el nu poate solicita tribunalelor să se pronunţe asupra altor subiecte care afectează bunăstarea copilului. În termenii legii cu privire la înregistrarea naşterilor. de asemnea. chiar şi cu consimţământul celei din urmă. Statutul juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei 1. Tutela 27. amendată de legea cu privire la naşteri şi decesuri din 1980. La fel nu există modalităţi prin intermediul cărora el poate fi numit tutorele copilului împreună cu mama. cu condiţia. Dreptul irlandez consacră principiul mater sempre certa este: afilierea maternă a unui copil nelegitim. ordonându-i să achite periodic întreţinerea celui din urmă şi. Cu toate acestea. (e) nu sunt capabili să adopte un copil (paragraful 29 infra). Tatăl natural poate sesiza tribunalul în temeiul articolului 11 (4) din aceeaşi lege privind custodia copilului şi dreptul la vizite al ambilor părinţi. 2. în special de beneficiile disponibile soţiilor abandonate. Cu toate acestea. acestea sunt tratate mai puţin favorabil în scopul impozitului pe achiziţionare a capitalului. neîntrunită de către primii doi reclamanţi. tribunalul poate apoba suma totală a acordului de întreţinere între o persoană care admite că este tatăl unui copil nelegitim şi mama acestuia. D. în conformitate cu Codul protecţiei sociale. Filierea 25. Legea cu privire la copiii născuţi în afara căsătoriei din 1930.

Un copil nelegitim care moşteneşte proprietate de la părinţii săi este pasibil unei anumite taxe de achiziţionare a capitalului cu condiţii mai puţin favorabile decât un copil legitim. Această obligaţie nu poate fi exercitată împotriva tatălui până la „emiterea ordinului de afiliere” în favoarea lui. Pe de altă parte. în cazul în care consideră că testatorul a fost incapabil să facă dispoziţiile adecvate în exerciţiul datoriei sale morale. că proprietatea trebuie să fie repartizată în cote părţi speciale între soţi sau „descendentul” care supravieţuieşte decedatului. articolul 117 din legea privind succesiunea din 1965 abilitează tribunalul să i-a măsuri în favoarea unui copil. dreptul de moştenire în caz de deces fără testament al mamei sale. în fond. Transmiterea bunurilor în cazul succesiunii „ab intestat” este reglementată de legea privind succesiunea din 1965 care prevede. 32. de asemenea. În conformitate cu legea pivind adopţia din 1952. Propunerile de reformă legislativă 285 . în cazul decesului tatălui natural. Efectul legii cu privire la ordonanţele de afiliere a copiilor nelegitimi din 1976 este de a impune părinţilor unui copil nelegitim o obligaţie egală de a-l întreţine. Un copil nelegitim nu are nici un drept asupra proprietăţii tatălului său în temeiul acestui articol. Adopţia 29. respectiv. un articol care a creat nu numai un interes de stat. iar normele menţionate erau valide sub aspectul prevederilor Constituţiei. O regulă specială (articolul 9 (1) din legea cu privire la copiii legitimi din 1931) prevede că în cazul în care mama unui copil nelegitim moare fără a lăsa testament. în cazul în care ea nu lasă un descendent legitim. De asemenea. c. copilul are dreptul la acea parte la care ar pretinde în cazul în care ar fi copil legitim. declarând că discriminarea în favoarea copiilor legitimi era justificată în temeiul articolelor 1 şi 3 din Constituţie (paragraful 16 supra). un copil nelegitim nu are nici un drept la moştenire. Curtea Supremă a declarat că cuvântul „ descendent” nu include copiii care nu constituie obiectul unei căsătorii legale şi că. E. o ordonanţă de adopţie poate fi emisă numai în favoarea unui cuplu căsătorit care locuieşte împreună. în anumite circumstanţe. dar poate pretinde la proprietatea mamei sale.B. discriminarea invocată nu a fost în mod necesar inechitabilă. Normele relevante din lege constituie parte a unui statut destinat să consolideze protecţia familiei în conformitate cu articolul 41. Succesiunea 31. În cauza O. dar. mamei sau tatălui natural sau unei rude a copilului. 5.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 4. S 1984 Irish Reports 316. un copil nelegitim poate avea. amendată. Cât priveşte succesiunea. garantat de lege. şi o obligaţie de a proteja familia. Curtea Supremă a declarat că decizia de a schimba normele în vigoare privind succesiunea „ab intestat” şi decizia de a schimba normele în vigoare cu privire la succesiune şi măsura în care ele trebuie să fie schimbate aparţine în primul rând legislativului. Respectiv. nerezonabilă sau arbitrară. 33. Întreţinerea 30. unei văduvi sau văduv. 6.

majoritatea au votat împotriva unui amendament la Constituţie. subliniind. ministrul justiţiei a sesizat Camerele Parlamentului cu un memorandum intitulat „Statutul copiilor”. Divorţul 34. el nu s-a pronunţat asupra necesităţii sau posibilităţii în prezent a unei legislaţii cu privire la divorţ. Într-un referendum naţional organizat la 26 iunie 1986. care includea obiectul şi natura principalelor schimbări propuse de Guvern. (b) Tatăl unui copil născut în afara căsătoriei ar putea solicita unui tribunal să emită o ordonanţă prin care să i se acorde dreptul de cotutore împreună cu mama lui (cf. printre altele. care ar fi permis elaborarea unor dispoziţii în legislaţia privind divorţul. cu toate acestea. anexat la memorandumul menţionat. aceasta ar fi prezumată tată cu excepţia unei probe contrare (cf. 2. discriminările pe care dreptul în vigoare le prevede în detrimentul copiilor născuţi în afara căsătoriei. absenţa unei statistici exacte. În 1993. un Comitet comun al Dáil (Camera Deputaţilor) şi al Seanad (Senatul) au fost create. proiectul de lege cu privire la statutul copiilor din 1986. El are scopul declarat de a suprima. În raportul său din 1985. Guvernul a decis să nu accepte o propunere avansată de comisia pentru reformă de a acorda tatălui drepturi de tutore asupra copilului născut în afara căsătoriei în mod automat. 36. el a făcut trimitere la cifrele care sugerau că aproximativ 6 procente din căsătoriile încheiate în Irlanda s-au destrămat pănă la acea dată. a fost propus spre examinarea Seanad-ului. (c) Clauza care restrânge posibilitatea unei legitimizări printr-o căsătorie subsecventă ar dispărea graţie abrogării articolului 1 paragraful 2 din legea cu privire la copiii legitimi (a se paragraful 28 supra). Copiii născuţi în afara căsătoriei 35. Comisia pentru reforma legislativă irlandeză a publicat un raport cu privire la copiii născuţi în afara căsătoriei. La 9 mai 1986. În mai 1985. Potrivit recomandărilor de bază legislaţia trebuia să radieze conceptul de copil nelegitim şi să egaleze drepturile copiilor născuţi în afara căsătoriei cu cele ale copiilor născuţi legitim. el va produce următoarele consecinţe: (a) În cazul în care numele unei persoane este înscris într-un registru de naştere în calitate de tată al unui copil născut în afara căsătoriei.JOHNSTON ŞI ALŢII contra LAWLESS contra IRLANDEIIRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 1. în scopul examinării problemelor care rezultă din destrămarea căsătoriei. în măsura posibilului. Totuşi. Comitetul considera că părţile într-o relaţie stabilă creată după destrămarea căsătoriei şi copiii din astfel de relaţii nu aveau un statut juridic adecvat şi nu beneficiau de protecţie. totuşi. paragraful 26 supra). Dacă el va trece în formatul prezentat. paragraful 27 supra). În acest caz ambii părinţi vor fi titularii drepturilor paterne şi ale responsabilităţilor de care se bucură şi pe care le onorează părinţii căsătoriţi. În septembrie 1982. După examinarea raportului. 286 . Guvernul a anunţat în octombrie 1983 că a decis reforma legislaţiei şi că aceasta trebuie să se concentreze asupra eliminării discriminării împotriva persoanelor născute în afara căsătoriei şi asupra drepturilor şi obligaţiilor taţilor.

287 - - . Comisia a constatat că: nu a avut loc nici o încălcare a articolelor 8 şi 12. ulterior la recăsătorie nu este garantat de dispoziţiile Convenţiei (în unanimitate). nu a avut loc nici o încălcare a articolului 8 prin aceea că dreptul irlandez nu conferă un statut de familie recunoscut primilor doi reclamanţi (cu douăsprezece voturi contra unu). PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI 38. nu a avut loc nici o încălcare a articolului 14 combinat cu articolele 8 şi 12.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ (d) Dispoziţiile legale care reglementează obligaţia ambilor părinţi ai unui copil născut în afara căsătoriei de a-l întreţine este similară cu cea care reglementează obligaţia respectivă a părinţilor căsătoriţi. sunt angajaţi într-o relaţie extraconjugală. (e) În materie de succesiune. la fel ca în prezent (paragraful 29 supra). dnei Janice Williams. de asemenea. În raportul său din 5 martie 1985 (articolul 31 din Convenţie). prin aceea că primii doi reclamanţi nu au fost victimele discriminării potrivit dreptului irlandez (douăsprezece voturi contra unu). ei au pretins a fi vicitimele încălcărilor articolelor 8. Adopţia 37. Astfel. 9. Nessa Williams-Johnston (nr 9697/82) a fost adresată Comisiei la 16 februarie 1982. prin aceea că dreptul la divorţ şi. Este în proces de elaborare şi o reformă a legii cu privire la adopţie. 3. a avut loc o încălcare a articolelor 8 prin aceea că regimul juridic privind statutul celui de al treilea reclamant potrivit dreptului irlandez nu a respectat viaţa de familie a celor trei reclamanţi (în unanimitate). Învocând acest motiv.Johnston şi a fiicei lor. a articolului 14 (combinat cu articolele 8 şi 12). nu a avut loc nici o încălcare a drepturilor primului reclamant garantate de articolul 9 (în unanimitate). după destrămarea căsătoriei. Cererea dlui Roy Johnston. ca urmare a publicării în iulie 1984 a raportului Comisiei de revizuire a serviciilor de adopţie. Comisia a declarat cererea admisibilă la 7 octombrie 1983. Nota explicativă la proiectul de lege precizează că orice schimbări fiscale impuse de noile măsuri propuse ar constitui obiectul unei legislaţii separate promovate de Ministerul de finanţe. Această Comisie a recomandat ca. 12 şi 13 din Convenţie şi. 39. nici o diferenţă nu va fi făcută între persoanele născute din părinţi căsătoriţi şi cele din părinţi necăsătoriţi. Reclamanţii s-au plâns de absenţa în Irlanda a unei prevederi legale privind divorţul şi recunoaşterea vieţii de familie a persoanelor care. un copil născut în afara căsătoriei are dreptul la o parte de moştenire a unuia din părinţi şi se bucură de aceleaşi drepturi cu privire la proprietatea unui părinte care a lăsat după moarte un testament în aceeaşi măsură ca şi copilul născut în căsătorie. cuplurile necăsătorite să nu beneficieze de dreptul de a adopta în comun chiar şi copiii lor naturali.

a făcut nişte declaraţii suplimentare privind admisibilitatea unor plângeri ale reclamanţilor (paragraful 47 infra). în fragmentele relevante. (7) Cu privire la articolul 50: să constate şi să declare că (i) acordarea unei compensaţii nu este justificată sau adecvată. În cadrul unei controverse inventate. (5) Cu privire la articolul 14 combinat cu articolele 8 şi 12: să constate şi să declare că nu a existat nici o încălcare a articolului 14 combinat cu articolul 8 şi articolul 12 din Convenţie. prin care el a invitat Curtea : „(1) Cu privire la observaţiile preliminare: să constate şi să declare că (a) reclamanţii nu pot pretinde a fi victime în sensul articolului 25 din Convenţie.JOHNSTON ŞI ALŢII contra LAWLESS contra IRLANDEIIRLANDEI ____________________________________________________________________________________ - nu era necesar de a examina plângerea cu privire la discriminarea celei de a treia reclamante în mod separat. CONCLUZIILE PREZENTATE CURŢII 40. Cu privire la calitatea de victimă a reclamanţilor 41. Guvernul a confirmat în substanţă concluziile prezentate în memoriul său din 28 noiembrie 1985. (4) Cu privire la articolul 9: să constate şi să declare că nu a existat nici o încălcare a articolului 9 din Convenţie. (ii) cu titlu subsidiar. La audierea din 23-24 iunie 1986. (6) Cu privire la articolul 13: să constate şi să declare că nu a existat nici o încălcare a articolului 13 din Convenţie. să decidă şi să declare că o constatare a încălcării constituie în sine o satisfacţie echitabilă suficientă. Guvernul a invocat că situaţia domestică liniştită a reclamanţilor demonstra că ei nu erau în pericol de a fi afectaţi în mod direct de aspectele reclamate ale dreptului irlandez. prevede: 288 . în cazul în care şi în măsura în care se va constata o încălcare a unuia din articolele Convenţiei. CU PRIVIRE LA EXCEPŢIILE PRELIMINARE ALE GUVERNULUI A. ei au abordat probleme cu caracter ipotetic şi nu puteau. el. nu a avut loc nici o încălcare a articolului 13 (în unanimitate). Reclamanţii au invocat în faţa Curţii dispoziţiile articolelor invocate în faţa Comisiei. revendica a fi „victime” în sensul articolului 25 din Convenţie. Guvernul a notat că reclamanţii nu mai invocă încălcarea articolului 13. ÎN DREPT II. (2) Cu privire la articolele 8 şi 12: să constate şi să declare că nu a existat nici o încălcare a articolelor 8 şi 12 din Convenţie referitoare la revendicarea primilor doi reclamanţi a dreptui de divorţ şi de recăsătorie. (3) Cu privire la articolul 8: să constate şi să declare că nu a existat nici o încălcare a articolului 8 din Convenţie în ceea ce priveşte respectarea vieţii de familie a celor trei reclamanţi sau a fiecăruia dintre ei. care.” Cu toate acestea. de asemenea. prin urmare. cu excepţia articolului 13. Textul integral al opiniei Comisiei este anexat la prezenta hotărâre. (b) reclamanţii nu au epuizat toate căile de recurs interne.

în care termenul „victimă” presupune „ persoana afectată în mod direct de un act sau omitere” (a se vedea. în absenţa unei măsuri individuale de implementare. În continuare.. p. p. 46. Prin urmare. În măsura în care plângerile reclamanţilor vizează interzicerea divorţului în conformitate cu dispoziţiile Constituţiei irlandeze. hotărârea în cauza de Jong. hotărârea în cauza Marckx. Cu toate acestea.. 77. 43. în cazul în care ei sunt expuşi pericolului de a fi afectaţi direct de efectele acesteia (a se vedea. Potrivit Guvernului . Căile de recurs cerute de a fi epuizate de articolul 26 din Convenţie sunt cele care vizează încălcările pretinse. reclamanţii au obiectat vizavi de consecinţele legii asupra vieţii lor. printre altele.. p. organizaţie neguvernamentală sau grup de particulari care pretind a fi victime ale unei încălcări a drepturilor garantate de Convenţie de către una din Părţile Contractante. la etapa de admisibiltate în faţa Comisiei. Seria A nr. hotărârea din 13 iunie 1979 în cauza Marckx. 80. nu este disponibilă nici o cale de recurs efectiv.caracterul constituţional al fiecărei dispoziţii a dreptului irlandez reclamate de către reclamanţi putea fi controlat de tribunalele irlandeze. 31. paragraful 41). existenţa sau absenţa prejudiciului nu este un subiect care trebuie examinat în lumina articolului 25. 45.care deja a avansat un argument similar la timpul relevant în faţa Comisiei. 289 .Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ „Comisia poate fi sesizată printr-o cerere . B. Baljet şi van den Brink. care este destinat să modifice un număr de aspecte ale legislaţiei irlandeze relevante (paragraful 36 supra). p. paragrfaul 27). 20. paragraful 27). 31. în caz contrar ele nu vor fi suficient de accesibile şi efective.” 42. în speţă reclamanţii dispun de dreptul de a revendica calitatea lor de victimă a încălcărilor reclamate. 31. 13. hotărârea din 22 mai 1984 în cauza de Jong. de orice persoană fizică. 13. el nu este împiedicat în abordarea lor în faţa Curţii (a se vedea. Baljet şi van der Brink. Comisia a greşit declarând cererea lor admisibilă. Seria A nr. Curtea nu consideră că trebuie să accepte invitaţia Guvernului de a suspenda examinarea până la întrarea în vigoare a proiectului de lege cu privire la statutul copiilor. fără succes. respectiv.. Or. Din moment ce ei nu au epuizat astfel de remedii interne. Seria A nr. dacă el pledează pentru neepuizare. paragraful 39). Curtea a procedat la examinarea unui caz indiferent de existenţa reformelor propuse sau deja realizate (a se vedea. spre exemplu. 77. Statul reclamant trebuie. Cu câteva ocazii. Cu privire la epuizarea căilor de recurs interne 44. Airey şi Silver şi alţii din 13 iunie 1979. Curtea consideră că excepţiile nu pot fi acceptate. Articolul 25 conferă persoanelor dreptul de a susţine că o lege încalcă drepturile lor. 19. Seria A nr. p. 9 octombrie 1979 şi 25 martie 1983. atât în teorie cât şi în practică. Guvernul a avansat aceste obiecţii. hotărârea în cauza Campbell şi Fell din 28 iunie 1984. să demonstreze satisfacerea acestor condiţii diferite (a se vedea. paragraful 57). ele trebuie să existe cu un grad suficient de certitudine. Seria A nr.

” 290 . În opinia Guvernului. ţinând cont în special de jurisprudenţa constantă a tribunalelor irlandeze (paragrafele 18 şi 31 supra). Seria A nr. Aceste artciole prevăd: Articolul 12 „Începând cu vârsta stabilită de lege. paragraful 80). a incapacităţii de a se căsători cu Janice Williams-Johnston. Guvernul a afirmat că teza prezentată Curţii. 98. care nu au fost declarate admisibile în această decizie. hotărârea din 21 februarie 1986 în cauza James şi alţii. beneficierea în conformitate cu Codul de protecţie socială şi discrimiarea pretinsă în materie de angajare.. fiscalitatea şi dreptul de timbru. Irlanda a încălcat dispoziţiile articolului 8. I. SITUAŢIA PRIMILOR DOI RECLAMANŢI A.JOHNSTON ŞI ALŢII contra LAWLESS contra IRLANDEIIRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Cât priveşte celelalte puncte. drepturile de moştenire ab intestat între primii doi reclamanţi. Curtea notează că potrivit cererii iniţiale adresate Comisiei reclamanţii „se plâng că. bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie potrivit legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept. Curtea a constatat deja (paragrfaul 46 supra) că nici una din ele nu este inadmisibilă pentru neepuizarea căilor de recurs interne (a se vedea. p.. şi anume că reclamanţii „erau plasaţi într-o situaţie care-i impiedică să obţină un statut de familie recunoscut de dreptul irlandez sau să asigure integrarea deplină a copilului în familia lor”. De asemenea. Curtea. plângerile în cauză se încadrează în limitele cauzei deferite Curţii. 46. În aceste circumstanţe. Guvernul a susţinut că după decizia de admisibilitate a Comisiei în speţă reclamanţii au formulat în faţa Comisiei şi a Curţii un număr de plângeri noi referitoare la statutul lor prevăzut de dreptul irlandez. din cauza manierei în care relaţia în familia lor este tratată de lege. Mai mult ca atât. care este delimitată de decizia de admisibilitate a Comisiei. „Curtea nu a fost adecvat sesizată” cu aceste plângeri – care vizau disponibilitatea ordinelor de interdicţie.”. care trebuia să fie comentată de Guvern constituia „un ansamblu” . Primii doi reclamanţi au pretins că din cauza imposibilităţii în conformitate cu dreptul irlandez de a obţine desfacerea căsătoriei lui Roy Johnston şi. Incapacitatea de a divorţa şi de a se recăsători 1. Delegatul Comisiei a subliniat că aceste întrebări au fost abordate de către reclamanţi pentru a ilustra cererea generală înaintată Comisiei şi declarată admisibilă. respectiv. 48. 49. Cu privire la admisibilitatea anumitor plângeri ale reclamanţilor din alte motive 47. ei erau vicitme ale încălcărilor articolelor 12 şi 8 din Convenţie. În afară de aceasta. aplicabilitatea legii cu privire la protecţia căminului familial din 1976. La audierile din 23-24 iunie 1986. nu consideră că Guvernul a stabilit în mod cert existenţa unei căi efective de recurs. Articolele 12 şi 8. C. la audierea în faţa Curţii.

este necesară pentru securitatea naţională. Acest argument a fost contestat de către Guvern şi respins de către Comisie. o astfel de restricţie poate fi considerată de a aduce atingere substanţei dreptului garantat de articolul 12. dar mai curând dacă incapacitatea lor de a se căsători era compatibilă cu dreptul de a se căsători sau a se recăsători şi cu dreptul la respectarea vieţii de familie. o situaţie care este cauzată de incapacitatea dlui Johnston de a obţine divorţul. Reclamanţii au declarat că. dar de a se căsători cu primul reclamant. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care. siguranţa publică. 18. Al doilea reclamant nu se plânge de incapacitatea de a se căsători în general. Seria A nr. bărbatul şi femeia fără nici o restricţie în privinţa rasei. protejarea sănătăţii sau a moralei. hotărârea din 21 februarie 1975 în cauza Golder. (a) Articolul 12 51. bunăstarea economică a ţării. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie. Ei au drepturi egale la încheierea căsătoriei. care prevede: „Cu începere de la vârstă nubilă. aceste cuvinte sunt plasate într-un context care include o referinţă expres la „legile naţionale”. garantate de articolele 12 şi 8. 2. într-o societate democratică. ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. a domiciliului său şi a corespondenţei sale. p.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ Articolul 8 1. 52. Curtea nu consideră că aceste întrebări pot fi clasificate în categorii în acest fel. Curtea va studia sensul ordinar al termenilor utilizaţi în această prevedere în contextul lor şi în lumina obiectului şi scopului lor (a se vedea. într-o societate care aderă la principiul monogamiei. 14. Mai mult ca atât. Explicând Adunării Consultative motivul pentru care proiectul viitorului articol 12 nu includea cuvintele utilizate în ultima propoziţie a paragrafului precitat. paragraful 29 şi articolul 31 paragraful 1 din Convenţia de la Viena din 23 mai 1969 cu privire la dreptul tratatelor). Respectiv. au dreptul să se căsătorească şi să întemeieze o familie. paragraful 1. cetăţeniei sau religiei. Textul articolului 12 se bazează pe cel al articolului 16 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. punctul litigios principal nu a fost dacă Convenţia garanta dreptul la divorţ. dl Teitgen. adică că ea vizează formarea relaţiilor conjugale şi nu desfacerea lor. este de neconceput ca Roy Johnston să fie capabil să se căsătorească atâta timp cât căsătoria lui cu dna Johnston nu a fost desfăcută. o astfel de interpretare a articolului 12 este în acord cu obiectul şi scopul lui aşa cum este evidenţiat în lucrările pregătitoare. Pentru a examina dacă reclamanţii pot deduce un drept la divorţ din articolul 12. Curtea este de acord cu Comisia că sensul ordinar al sintagmei „dreptul la căsătorie” este clar. cauza lor nu poate fi examinată independent de problema inexistenţei divorţului. în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei”. În orice societate care adoptă principiul monogamiei. 50. raportorul Comitetului cu privire la intrebări juridice şi administrative a declarat: 291 . chiar dacă interdicţia divorţului este văzut ca o limitate a capacităţii de a se căsători. apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale. Curtea nu consideră că. în ceea ce priveşte această parte a cauzei. În continuare.

31. Nu a fost utilizată posibilitatea de a trata acest subiect în articolul 5 al Protocolului 7. utilizând o interpretare evolutivă. din moment ce garantăm numai dreptul la căsătorie. precitată. Curtea concluzionează că reclamanţii nu pot deduce un drept la divorţ din articolul 12. articolul 8 presupune existenţa unei familii (a se vedea hotărârea Marckx. acesta este un domeniu în care Părţile Contractante se bucură de o largă marjă de apreciere la determinarea măsurilor care trebuie adoptate pentru a asigura respectarea dispoziţiilor Convenţiei. printre altele. paragraful 31). lucrările pregătitoare nu evidenţiază nici o intenţie de a include în articolul 12 vreo garanţie a dreptului la desfacerea căsătoriei prin divorţ. 53. Astfel.JOHNSTON ŞI ALŢII contra LAWLESS contra IRLANDEIIRLANDEI ____________________________________________________________________________________ „Menţionând articolul dat al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. în special în cazul desfacerii căsătoriei. p.) (c) Deşi obiectivul esenţial al articolului 8 este de a proteja individul de ingerinţe arbitrare de către autorităţile publice. În opinia Curţii. trebuie de menţionat faptul că dreptul la divorţ nu este inclus în Protocolul 7 la Convenţie. Curtea nu poate deduce din aceste instrumente. noţiunea de „respectare” nu este clar definită: ţinând cont de diversitatea practicilor respectate şi situaţiile din Statele Contractante. Potrivit paragrafului 39 din raportul explicativ la protocol sintagma „în cazul desfacerii” utilizată în articolul 5 „ nu implică nici o obligaţie din partea statului de a prevedea desfacerea căsătoriei sau vreo formă specială de desfacere”. precum şi celei „legitime” (ibid. (b) Articolul 8 se aplică „vieţii de familie” a familiei „nelegitime”. în special o sporire substanţială a numărului căsătoriilor destrămate. 54. dar nu şi dispoziţiile ulterioare ale articolului privind egalitatea drepturilor după căsătorie. Aceasta este în special relevant în speţă. 26. dat fiindcă omiterea a fost intenţionată. Respectiv. Cu toate acestea. p. exigenţele noţiunii vor varia considerabil de la caz la caz. inaplicabilă în speţă. 14. Seria A nr. 31. atât separat cât şi combinată cu articolul 14. care a fost deschis spre semnare la 22 noiembrie 1984. paragraful 58). care garantează anumite drepturi adiţionale soţilor. (b) Articolul 8 55. p. 268). un drept care nu a fost inclus la început. (a) Garantând dreptul la respectarea vieţii de familie. Reclamanţii au insistat în mod special asupra evoluţiei sociale care a avut loc posterior redactării Convenţiei.” (Collected Edition of the Travaux preparatoires. suplimentar. Este adevărat că Convenţia şi protocoalele sale trebuie să fie interpretate în lumina condiţiilor actuale (a se vedea. ţinând cont de necesităţile şi resursele comunităţii şi a individului (a se vedea hotă292 . vol 1. De asemenea. am utilizat numai o parte din paragrfaul articolului care recunoaşte dreptul la căsătorie şi la întemeierea familiei. hotărârea Marckx. respectarea efectivă a vieţii de familie poate comporta obligaţii pozitive. în special în ceea ce priveşte aceste obligaţii pozitive. prin urmare. Principiul care derivă din jurisprudenţa Curţii cu privire la articolul 8 este după cum urmează. Această dispoziţie este. Cu toate acestea. Seria A nr.

alte persoane care domiciliau în Irlanda şi dispuneau de mijloace necesare puteau obţine un divorţ în străinătate. hotărârea din 8 iulie 1986 în cauza Lithgow şi alţii. în special. opinii politice sau oricare alte opinii. Prin urmare. 58. culoare. Curtea nu neglijează dificultăţile primilor doi reclamanţi. Articolul 14 combinat cu articolul 8 59.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ rârea din 28 mai 1985 în cauza Abdulazisi. paragraful 33). în exercitarea drepturilor enunţate în articolul 8. Convenţia trebuie să fie interpretată în ansamblul său şi Curtea nu consideră că un drept la divorţ. care este exclus din articolul 12 (paragraful 54 supra). în special. care prevede: „Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată. pe sex. indiferent de faptul că relaţia lor nu este una de căsătorie. Seria A nr. 102. Cu privire la această parte a cererii. Astfel. Cabales şi Balkandali. Totuşi. În speţă. 17. 33-34. Seria A nr. origine naţională sau socială. 3. în opinia ei. motivul fiind mijloacele financiare limitate. este clar că reclamanţii. contestat de către Guvern. avere. 94. se poate supune mai uşor unei interpretări evolutive decât articolul 12. Seria A nr. Ei au afirmat că din această cauză ei au fost victime ale discriminării. constituie o „familie” în sensul articolului 8. 57. ei au dreptul la protecţia conferită de acest articol. în contradicţie cu articolul 14. Articolul 14 protejează persoanele „plasate în situaţii similare” împotriva diferenţelor discriminatorii de tratament în exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie (a se vedea. p.” Acest argument. Curtea notează că potrivit principiilor generale de drept internaţional privat irlandez. care putea fi recunoscut de jure sau de facto în Irlanda (paragrafele 19-21). 66. p. Ea nu consideră a fi stabilit faptul că în practică se fac abateri de la aceste 293 . divorţurile pronunţate în străinătate vor fi recunoscute în Irlanda numai dacă ele au fost obţinute de către persoanele care domiciliază peste hotare (paragraful 20 supra). limbă. poate fi dedus din articolul 8. apare întrebarea dacă o „respectare” eficientă a vieţii de familie a reclamanţilor impune asupra Irlandei o obligaţie pozitivă de a introduce măsuri care ar permite divorţul. 60. paragraful 67). deşi protecţia vieţii private sau de familie poate uneori necesita mijloace prin care soţii pot fi eliberaţi de datoria de a locui împreună (a se vedea hotărârea în cauza Airey. religie. p. viaţa de familie a primilor doi reclamanţi a fost respectată. 56. dintre care primii doi au locuit împreună pe parcursul a cincisprezece ani (paragraful 11 supra). Este adevărat că la acest capitol. apartenenţă la o minoritate naţională. articolul 8. Totuşi. conţinând o noţiune vagă de „respectare” a vieţii de familie. a fost respins de Comisie. angajamentele asumate de Irlanda în lumina articolului 8 nu pot fi considerate de a impune o obligaţie de a introduce măsuri care ar permite divorţul şi recăsătoria solicitate de către reclamanţi. paragraful 177). rasă. naştere sau orice altă situaţie. 32. Primii doi reclamanţi s-au plâns de faptul că în timp ce dl Roy Johnston nu a fost capabil să obţină divorţ cu scopul de a se recăsători ulterior cu Janice WilliamsJohnston.

de asemenea. B. în Codul cu privire la protecţia socială. Comisia a considerat că faptul că dreptul irlandez nu conferea o recunoaştere a statutului de familie primilor doi reclamanţi nu constituie o încălcare a articolului 8. nu se aplică. care contravine articolului 14 combinat cu articolul 9. între persoanele căsătorite şi necăsătorite (paragraful 24 (d) supra). Primii doi reclamanţi au pretins în continuare că. Concluzie 64. 63. situaţiile a unor astfel de persoane şi a primilor doi reclamanţi nu pot fi considerate similare. (b) absenţa obligaţiilor reciproce de întreţinere şi a drepturilor reciproce de succesiune. această prevedere. care a fost contestat de către Guvern şi respins de către Comisie. (f) diferenţele. 5. reclamând discriminarea în raport cu conştiinţa şi religia. Plângerea lui derivă. Ei au citat următoatele exemple: (a) nerecunoaşterea lor ca familie în sensul articolului 41 din Constituţia Irlandei (paragraful 18 supra). Întrebări diferite de incapacitatea de a divorţa sau de a se recăsători 65. 4. (c) tratamentul lor cu privire la taxa penru achiziţionarea de capital. taxa de timbru şi onorariile cadastrale (paragraful 24) (b) şi (c) supra) (d) inexistenţa protecţiei oferite de ordinele de interdicţie (paragraful 24 (a) supra). nu a avut loc o discriminare în sensul articolului 14. În consecinţă. Articolul 9 62. Astfel Curtea concluzionează că plângerile referitoare la incapacitatea de a obţine divorţ sau de a se recăsători nu sunt întemeiate. şi articolul 14 inclusiv. de conştiinţă şi de religie”. în esenţă. Guvernul a contestat acest argument. Este evident că libertatea dlui Roy Johnston de a avea şi de a-şi manifesta convingerile lui nu este pusă în discuţie în speţă. care garantează fiecărei persoane „ dreptul la libertatea de gândire. Reclamantul a adăugat acest argument.JOHNSTON ŞI ALŢII contra LAWLESS contra IRLANDEIIRLANDEI ____________________________________________________________________________________ principii. din inexistenţa divorţului în dreptul irlandez. (e) neaplicarea legii cu privire la protecţia căminului familial din 1976 (paragraful 24 (b) supra). că incapacitatea lui de a locui împreună cu cea de a doua reclamantă altfel decât într-o relaţie extra-conjugală era în contradicţie cu conştiinţa lui şi că pentru acest motiv el era victima unei încălcări a articolului 9 din Convenţie. 61. În opinia ei. încălcarea articolului 8 a cauzat o ingerinţă în viaţa lor familială sau o nerespectare a vieţii lor de familie din cauza statului lor potrivit dreptului irlandez. Prin urmare. 294 . chestiune în care articolul 9 nu poate fi aplicat în sensul său ordinar. Primul reclamant a afirmat.

Respectiv. SITUAŢIA CELUI DE AL TREILEA RECLAMANT A. Cât priveşte alte întrebări. ţinând cont de situaţia celei de-a treia reclamante în conformitate cu dreptul irlandez. să fie acceptată. (c) imposibilitatea celei de-a treia reclamante de a fi legitimizată chiar şi de căsătoria subsecventă a părinţilor ei (paragraful 28 supra). Curtea nu consideră necesar de a examina diferite aspecte ale dreptului irlandez invocate de către reclamanţi şi enumerate în paragraful 65 supra. ei dispuneau de mai multe posibilităţi de a-şi reglementa situaţia în modul optimal (paragraful 12 supra). (b) imposibilitatea pentru primul reclamant de a fi desemnat în calitate de cotutore comun al celei de-a treia reclamante şi lipsa drepturilor paterne cu privire la copilul său (paragraful 27 supra). Un număr de chestiuni reclamate sunt doar consecinţele incapacităţii de a obţine desfacerea căsătoriei dlui Roy Johnston care să-i ofere posibilitatea de a se căsători cu Janice Williams-Johnston. 68. Oricum. nu a avut loc nici o ingerinţă a autorităţilor publice în viaţa de familie a primului şi al doilea reclamanţi. În consecinţă. chiar dacă este circumscris în acest fel. Reclamanţii. Articolul 8 70. care nu este considerată de Curte incompatibilă cu prevederile Convenţiei. Curtea nu consideră posibil de a deduce din articolul 8 o obligaţie pentru Irlanda de a stabili un statut pentru persoanele necăsătorite similar cu cel al persoanelor căsătorite. la fel ca şi Comisia.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 66. dar erau legal incapabile de a o face şi nu acele cupluri care au ales să locuiască împreună fără a se căsători. II. Cu toate acestea. unica întrebare care este ridicată este dacă respectarea eficientă a vieţii lor de familie impune asupra Irlandei o obligaţie pozitivă de a ameliora statutul lor (paragraful 55 (c) supra) 67. Este adevărat că anumite prevederi legislative elaborate în suportul vieţii de familie nu sunt disponibile reclamanţilor. În opinia Curţii. articolul 8 nu poate fi interpretat ca impunând o obligaţie de a stabili un regim special pentru o categorie specială de cupluri necăsătorite. a avut loc o ingerinţă în respectarea vieţii lor de familie. Curtea se va concentra asupra unor întrebări mai ample. Suplimentar la punctele menţionate în paragrafele (d) şi (e) din paragraful 65 supra. Reclamanţii au pretins că. 295 . prin încălcarea articolului 8. 69. Irlanda nu i-a impiedcat în nici un fel să locuiască împreună în continuare şi. Ele au fost prezentate în calitate de suport ilustrativ al plângerii generale care viza statutul lor (a se vedea paragraful 48 supra) şi. au evidenţiat că plângerile lor vizau numai cuplurile care doreau să se căsătorească. revendicarea reclamanţilor nu poate în opinia Curţii. ţinând cont de ele. de fapt. o situaţie. ei au citat următoarele chestiuni: (a) poziţia referitoare la afiliere paternă a celei de-a treia reclamante (paragrafele 25 şi 26 supra). nu a avut loc nici o încălcare a articolului 8 cu privire la acest punct.

296 .. p. trebuie să se ţină cont de echilibrul echitabil care trebuie stabilit între interesul general al comunităţii şi interesele individului. statul dispune de mai multe modalităţi. dar nu erau capabili să se căsătorească pentru motivul imposibilităţii desfacerii căsătoriei anterioare a unuia dintre părinţi. cu toate că aceste prevederi se referă numai la „ingerinţele” în exercitarea dreptului protejat de primul paragraf. când statul determină în sistemul legal intern regimul aplicabil anumitor legături de familie similar cu cele dintre o mamă necăsătorită şi copilul ei. După cum a subliniat Guvernul.. paragraful 31). el trebuie să acţioneze în modul care permite persoanelor vizate să ducă o viaţă de familie normală. relaţia dintre mamă şi copil. Comisia. fără a fi necesară examinarea ei în lumina paragrafului 2”. diferite aspecte ale dreptului irlandez enumerate în paragraful 70 supra. respectarea vieţii de familie implică în opinia Curţii. apare întrebarea dacă o „respectare” eficientă a vieţii de familie impune asupra Irlandei o obligaţie pozitivă de a ameliora situaţia ei juridică (paragraful 55 (c) supra). în special. 31. dar nu va examina în mod separat.. 106. paragraful 37). 15. următoarele fragmente din jurisprudenţa Curţii sunt de o relevanţă specială: „. p. precitată. cauza Marckx viza. în acest context. La stabilirea acestui echilibru obiectivele enumerate în paragraful 2 al articolului 8 pot avea o anumită relevanţă.. a expimat opinia că a avut loc o încălcare a articolului 8 prin aceea că regimul juridic care viza cea de-a treia reclamantă potrivit dreptului irlandez nu a respectat viaţa de familie a celor trei reclamanţi. Curtea consideră că observaţiile sale cu privire la integrarea copilului în cadrul familiei sale este aplicabilă în egală măsură la o situaţie similară cu cea în speţă referitoare la părinţii care au constituit împreună cu fiica lor o familie pentru mai mulţi ani.JOHNSTON ŞI ALŢII contra LAWLESS contra IRLANDEIIRLANDEI ____________________________________________________________________________________ (d) imposibilitatea celei de-a treia reclamanate de a fi adoptată în comun de primii doi reclamanţi (paragraful 29 supra). (e) drepturile de moştenire a celei de a treia reclamante vizavi de părinţii ei (paragrafele 31 şi 32 supra). Seria A nr.. În acest context. Potrivit articolului 8. În orice caz. 73. dar orice lege care nu respectă această exigenţă încalcă dispoziţiile paragrafului 1 al articolului 8. 71. 72. Seria A nr. pe de altă parte. Guvernul a contestat această alegaţie. De asemenea. ea notează faptul că multe aspecte în cauză sunt în astfel de corelaţie încât modificarea legii cu privire la unul din reclamanţi poate avea repercusiuni asupra celuilalt. (f) tratamentului celei de a treia reclamante în materia impozitului pentru achiziţionarea de capital (paragraful 33 supra) şi repercusiunile tratamentului părinţilor ei în materie fiscală (paragraful 24 (c) şi ( c) supra). în special existenţa unei protecţii juridice în dreptul intern care face posibilă integrarea copilului în familie din momentul naşterii sale. Cu toate acestea. de asemenea.. paragraful 67 supra): ea va lua în consideraţie. Curtea va examina în mod special plângerea generală cu privire la situaţia juridică a celei de-a treia reclamantă (a se vedea mutatis mutandis. „Pentru a determina dacă exsită o obligaţie pozitivă. cu alte cuvinte vizează obligaţie negative care rezultă din aceste ingerinţe.” (hotărârea în cauza Rees din 17 octombrie 1986. Totuşi. (hotărârea Marckx. examinarea acestui echilibru fiind inerentă Convenţiei în ansamblul său. Suplimentar la principiile reamintite în paragraful 55 supra. să integreze fiica lor în familie (paragraful 12 supra). 15. Roy Johnston şi Janice Williams-Johnston nu au fost capabili.

32. Statul vizat trebuie să aleagă mijloacele care urmează a fi utilizate în dreptul intern pentru a-şi îndeplini obligaţia prevăzută de articolul 53 (a se vedea hotărârea Airey. După cum a remarcat Curtea în cauza Marckx precitată. Seria A nr. în opinia Curţii. Ţinând cont de circumstanţele speciale ale cauzei şi făcând abstracţie de marja largă de apreciere conferită Irlandei în acest domeniu (paragraful 55 (c) supra). În speţă. inclusiv legăturile dintre rudele apropiate. p. implică o obligaţie a statului de a acţiona într-o manieră care să permită evoluţia normală a acestor relaţii (Seria A nr. 25. în Irlanda această tendinţă este reflectată în proiectele de legi cu privire la copii. la acest capitol a avut loc o încălcare a articolului 8 cu privire la cei trei reclamanţi. În plus. p. ea a fost victima discriminării contrare dispoziţiilor articolului 14 combinat cu articolul 8. Al treilea reclamant a pretins că. paragraful 58). paragraful 26 şi hotărârea Marckx. paragraful 45). 297 . în mod legal şi social. totodată menţinând interdicţia constituţională asupra divorţului. La adoptarea alegerii. nu a fost demonstrată existenţa unor mijloace disponibile celei de a treia reclamante şi părinţilor ei pentru a elimina sau reduce aceste diferenţe. Seria A nr. În contradicţie cu sugestia Guvernului. 21. În plus. 31. relaţia intimă şi profundă între cea de-a treia reclamantă şi părinţii ei este de aşa natură încât se impune şi nerespectarea vieţii de familie a părinţilor ei. p. pentru motivul distincţiilor existente în dreptul irlandez între copii legitimi şi nelegitimi în materie de exercitarea a drepturilor de succesiune asupra averii părinţilor lor (paragrafele 31-32 supra). această constatare nu duce. de cel al copiilor născuţi în căsătorie. Articolul 14 78. precitată. Potrivit preambulului la Convenţia europeană din 15 octombrie 1975 cu privire la statutul juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei. B. la concluzia că primul reclamant trebuie să beneficieze de dreptul de a divorţa şi de a se recăsători. 77. care sunt dezavantajaţi în mod juridic şi social. La examinarea acestei părţi a cererii. într-un mod indirect. „respectarea” vieţii de familie. Prin urmare. 31. Mai mult ca atât. plasarea celei din urmă. „într-un număr mare de state ale Consiliului Europei au fost sau sunt depuse eforturi în vederea ameliorării statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei prin reducerea diferenţelor între statutul lor juridic. 75. 76. evidenţiază existenţa unor diferenţe considerabile în raport cu cea a unui copil legitim. Funcţia Curţii nu este de a indica măsurile care trebuie adoptate de Irlanda cu privire la această problemă. în poziţia similară cu cea a unui copil legitim.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 74. recent propuse spre examinare Parlamentului (paragraful 36 supra). Curtea nu poate fi influenţată de aceste evoluţii. absenţa unui regim juridic adecvat care să reflecte legăturile de famile ale celei de-a treia reclamante aduce atingere dreptului ei la respectarea vieţii de familie. 15. Irlanga trebuie să asigure stabilirea unui echilibru echitabil necesar între interesul general şi interesele unui individ. Examinarea situaţiei juridice curente a celei de-a treia reclamante în ansamblu. evoluţia normală a relaţiilor naturale de familie între primii doi reclamanţi şi fiica lor necesită. aceasta este demonstrat de faptul că în Irlanda se propune ameliorarea situaţiei juridice a copiilor născuţi în afara căsătoriei.

costurile şi cheltuielile de judecată. Guvernul a susţinut că nu era necesar de a acorda o satisfacţie echitabilă cu privire la acest punct. În sprijinul revendicării sale. Curtea acordă părţii lezate. A. Curtea constată că aceste revendicări trebuie să fie respinse. Prejudiciu moral 82.un punct care nu derivă în mod limpede din dosarul prezentat Cur298 . ele nu pot justifica acordarea unei satisfacţii echitabile în conformitate cu articolul 50. Curtea.JOHNSTON ŞI ALŢII contra LAWLESS contra IRLANDEIIRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Guvernul a contestat acestă alegaţie. „Dacă hotărârea Curţii declară că o decizie luată sau o măsură ordonată de către o autoritate judecătorească sau orice altă autoritate a unei Părţi Contractante încalcă în totalitate sau în parte obligaţiile care rezultă din (…) Convenţie şi dacă dreptul intern al acestei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări. cel de-al doilea reclamant a pretins suma de 2. Din moment ce drepturile de succesiune erau incluse printre aspectele legislaţiei irlandeze de care s-a ţinut cont la examinarea plângerii generale cu privire la situaţia juridică a celei de-a treia reclamantă (paragrafele 70-76 supra). moral. Curtea notează că unele din aceste inconvenienţe rezultă din incapacitatea primilor doi reclamanţi de a se căsători sau din alte aspecte ale statutul lor potrivit legislaţiei irlandeze. Din moment ce aceste chestiuni nu au dus la constatarea încălcării exigenţelor Convenţiei. la fel ca şi Comisia. 83. Guvernul a pledat pentru absenţa unor probe în susţinerea pretenţiilor. I. În măsura în care restul întrebărilor sunt legate de situaţia juridică a celei de-a treia reclamante . 79. o satisfacţie echitabilă”. Primul reclamant a solicitat cu titlul de compensaţie pentru prejudiciul material anumite sume cu privire la pierderea potenţială a reducerii impozitului de care benficiază persoanele căsătorite şi în ceea ce priveşte onorariile contabilului referitoare la această chestiune. şi anume incapacitatea de a divorţa şi de a se recăsători şi alte aspecte ale statutului celei de a doua reclamante prevăzute de legislaţia irlandeză (paragrafele 49-64 şi 65-69 supra). În temeiul acestei prevederi. reclamanţii au enumerat o serie de inconvenienţe sau surse de preocupare care i-au afectat. nu consideră necesar de a se pronunţa asupra acestei alegaţii. 000 lire irlandeze cu titlu de indemnizaţie pentru prejudiciul moral datorat tensiunii şi neliniştii suportate în rezultatul nerecunoaşterii relaţiei lor de familie şi incapacităţii de a se căsători. pentru motivul că îşi au originea în materii asupra cărora nu s-a constatat nici o încălcare a Convenţiei. dacă este cazul. CU RPIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 50 DIN CONVENŢIE Potrivit articolului 50 din Convenţie. Prejudiciu material 80. 81. reclamanţii au solicitat acordarea satisfacţiei echitabile pentru prejudiciul material. 000 lire irlandeze pentru reducerea posibilităţilor de angajare cauzate de statutul ei familial. B. Cu toate acestea. Reclamanţii au revendicat suma de 20.

10. paragraful 36). Van Leuven şi de Meyer. Curtea consideră că nu este adecvat de a acorda reclamanţilor suma integrală solicitată (20. Prin urmare. potrivit articolului 50. Susţine. 299 . argumentele preliminare ale Guvernului. 85. de asemnea. în circumstanţele speciale ale cauzei. Curtea consideră că acest aspect al aplicării articolului 50 poate fi. p. Guvernul a prezentat detaliile calculării onorariilor care trebuiau acoperite iniţial. 2. 4. CURTEA 1. 14. 54. Seria A nr. Curtea nu are nici un motiv de a pune la dubii că ei ar fi putut suporta costuri suplimentare la cele acoperite de asistenţa juridică acordată sau că detaliile cantitative ale revendicărilor lor satisfac criteriile Curţii în materie (a se vedea. În aceste circumstanţe. deşi procedura derulată la Strasbourg a condus la constatarea încălcării în ceea ce priveşte situaţia juridică a acelui de-al treilea reclamant. Seria A nr. Reclamanţii au solicitat rambursarea costurilor şi cheltuielilor suportate în timpul procedurii în faţa Comisiei şi a Curţii. Cu toate acestea. Reclamanţii au beneficiat de asistenţă juridică în timpul procedurii în faţa instituţiilor Convenţiei. DIN ACESTE CONSIDERENTE. considerat gata pentru decizie. pentru motivul că anumite divorţuri pronunţate în străinătate pot fi recunoscute potrivit dreptului irlandez. La această sumă trebuie să fie adăugată taxa pe valoare adăugată. 000 lire irlandeze cu titlul de costuri şi cheltuieli de judecată. cu şaisprezece voturi contra unu.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ ţii. 3. hotărârea în cauza Zimmermann şi Steiner din 13 iulie 1983. Cu toate acesea. că primii doi reclamanţi nu sunt victimele discriminării. Cu toate acestea. Cu toate acestea. paragraful 21). restul plângerilor reclamanţilor au fost respinse. revendicarea reclamanţilor nu poate fi acceptată. printre altele. constatările încălcării cu privire la acest punct constituie o satisfacţie echitabilă. Susţine. Ei nu au furnizat suficiente detaliile cu privire la revendicărilor lor în anumite privinţe. p. Curtea constată că reclamanţilor trebuie să li se acorde 12. în unanimitate. 66. cu şaisprezece voturi contra unu. Curtea consideră că. 000 lire irlandeze) (a se vedea hotărârea din 16 octombrie 1982 în cauza Le Compte. dar au indicat la audierile în faţa Curţii că ar putea să furnizeze informaţii în scris în caz de solicitare. că articolul 9 din Convenţie nu se aplică în speţă. Statuând pe o bază echitabilă. contrare articolului 14 combinat cu articolul 8. că lipsa în dreptul irlandez a dispoziţiilor ce permit divorţul şi incapacitatea primului reclamant şi a celui de al doilea de a se căsători nu constituie o încălcare a articolului 8 sau a articolului 12 din Convenţie. C. Respinge. Susţine.ele ar putea constitui obiectul unei astfel de indemnizaţii. Costuri şi cheltuieli de judecată 84. cu şaisprezece voturi contra unu.

în unanimitate. consider că următoarea propoziţie trebuie adăugată la alineatul (b) al paragrafului 55 din această hotărâre: „Curtea recunoaşte că susţinerea şi încurajarea familiei tradiţionale este în sine legitimă sau chiar lăudabilă. Susţine. că nu este necesară examinarea chestiunii dacă cea de a treia reclamantă este victima discriminării. în unanimitate. contrar articolului 14 combinat cu articolul 8. că situaţia legală a celei de a treia reclamante potrivit dreptului irlandez constituie o încălcare a articolului 8 cu privire la toţi trei reclamanţi. cu titlu de costuri şi cheltuieli suportate în timpul procedurilor în faţa Comisiei şi a Curţii. DECLARAŢIA JUDECĂTORULUI PINHEIRO PARINHA (Traducere) Cu tot respectul faţă de eminenţii mei colegi. Semnat: Rolv Ryssdal Preşedinte Marc-André Eissen grefier În conformitate cu articolul 51 paragraful 2 din Convenţie şi articolul 52 paragraful 2 din regulamentul Curţii. Susţine. 6. Respinge. că statul reclamat trebuie să achite celor trei reclamnaţi în comun. apoi pronunţată în şedinţă publică la Palatul Drepturilor Omului.R. pentru motivul incapacităţii sale în materie de succesiune potrivit dreptului irlandez. 000 lire irlandeze. Redactată în limbile engleză şi franceză. în unanimitate. cu şaisprezece voturi contra unu. declaraţia dlui Pinheiro Farinha şi opinia separată a dlui de Meyer sunt anexate la prezenta hotărâre. Parafat: M. 18 decembrie 1986. suma de 12. E. 8. 7.” Acesta este un citat din paragraful 40 al hotărârii din 13 iunie 1979 în cauza Marckx.JOHNSTON ŞI ALŢII contra LAWLESS contra IRLANDEIIRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 5. Susţine. 300 . în unanimitate. 9. Susţine. nu a a avut loc nici o încălcare a articolului 8.-A. însoţite de orice taxă pe valoare adăugată. Strasbourg. Parafat: R. că în ceea ce priveşte alte aspecte ale statutului reclamanţilor potrivit dreptului irlandez. restul cererii de satisfacţie echitabilă. omiterea căruia poate cauza interpretarea incorectă a prezentei hotărâri ceea ce ar însemna că Curtea nu atribuie nici o importanţă insituţiei căsătoriei.

cu consimţământul reciproc. aceasta poate fi relevant cu privire la cea de-a doua reclamantă prin aceea că aceasta semnifică în mod necesar că ei nu se pot căsători atâta timp cât prima soţie este în viaţă. în fond. această relaţie a fost stabilită în 1971 şi a rezultat în naşterea celui de-al treilea reclamant în 19786. s-a angajat într-o relaţie nouă cu un alt partener5: în cazul primului reclamant. s-a despărţit prin consimţământ reciproc în 1965. el s-a consultat cu judecătorii din Dublin şi Londra. Ibidem. 4 Ibidem. aparent cu consimţământul soţiei sale.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ OPINIA SEPARATĂ. 1 2 Raportul Comisiei. Aceasta este relevant cu privire la primul reclamant prin aceea că el este parte la această căsătorie. paragraful 38 (a). 3 Ibidem. 6 Ibidem. recunoscând faptul că căsătoria lor s-a destrămat în mod iremediabil1. dar el nu a insistat în continuare din moment ce ei l-au informat despre imposibilitatea de a obţine divorţul în Anglia decât dacă el ar fi domiciliat în jurisdicţia tribunalelor engleze7. 5 Ibidem. PARŢIAL DISIDENTĂ ŞI PARŢIAL CONCORDATĂ A JUDECĂTORULUI DE MEYER (Traducere) I. 1. paragraful 38 (b). în paragraful 50 din hotărâre. născuţi în 1956. Fiecare din ei. Imposibilitatea primului reclamant de a obţine desfacerea căsătoriei lui din 1952 şi incapacitatea rezultată de a se recăsători cu a doua reclamantă. Ei s-au conformat obligaţiilor enunţate în acest acord4. aceste două întrebări nu pot fi separate: de fapt. 7 Ibidem. cele ale copiilor lor comuni2. ele se rezumă la prima. faptele constatate de către Comisie sunt. paragraful 38 (e). în timpul unei ceremonii religioase irlandeze. La fel. destul de simple. 1959 şi 19653. În speţă. Ei au încheiat un acord de separare care reglementa drepturile lor şi. primul reclamant. 301 . 2. După cum remarcă Curtea. paragraful 34. Pentru acest scop. Primul reclamant şi doamna cu care s-a căsătorit în 1952. paragraful 35. Din moment ce divorţul este interzis în Irlanda. Faptul că primii doi reclamanţi erau incapabili de a se căsători pentru o perioadă atât de îndelungată din cauza nedesfacerii căsătoriei primului reclamant din 1952 nu poate constitui o încălcare a drepturilor fundamentale. paragrafele 35 şi 36. de asemenea. a solicitat consultaţii cu privire la posibilitatea obţinerii divorţului în altă ţară. paragraful 34. Numai faptul că primul reclamant nu poate obţine desfacerea căsătoriei lui încheiată 1952 poate constitui o astfel de încălcare.

În al doilea rând. în primul rând. considerată ca fiind în contradicţie cu principiile acceptate ale libertăţii religioase aşa cum sunt declarate de Consiliul Vaticanului şi oriunde” (Raportul Comisiei Neformale cu privire la Constituţie. sau dreptul de a se căsători sau de a crea o familie. Desigur. din moment ce cea din urmă. în astfel de circumstanţe. Astfel.JOHNSTON ŞI ALŢII contra LAWLESS contra IRLANDEIIRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 3. prin consimţământ reciproc şi cu o perioadă considerabilă în urmă. Interdicţia. mi se pare că în cauzele similare cu cel din speţă exercitarea eficientă a acestor drepturi poate impune necesitatea ca soţilor să li se permită nu numai solicitarea de a fi eliberaţi de datoria de a locui împreună. 1985. Interdicţia este severă şi rigidă în mod inutil şi poate fi. desfacerea civilă a căsătoriei constituie. 1967. ale căror percepţii religioase nu interzic în mod absolut divorţul în toate circumstanţele. catolici şi necatolici. dar de asemenea şi de a cere eliberarea definitivă potrivit dreptului civil de legăturile sale matrimoniale prin intermediul recunoaşterii juridice a separării lor definitive2. 5. catolici şi necatolici. De fapt aici e vorba doar de chestiunea dacă drepturile fundamentale ale primilor doi reclamanţi au fost încălcate prin aceea că primul reclamant nu poate solicita desfacerea căsătoriei lui încheiată în 1952: dacă acest fapt ar fi posibil. Aceste constatări ale Comisiei nu au fost contestate. 4. doi soţi s-au separat. Acest punct ar fi meritat de a fi elucidat. a legislaţiei care ar permite desfacerea căsătoriei este. dar nu este determinant în speţă. ne confruntăm cu o situaţie în care. în opinia noastră.. document anexat la memoriul Guvernului reclamat din 28 noiembrie 1985). paragraful 7. „coercitivă în relaţie cu toate persoanele. subiectul abordat în speţă vizează numai desfacerea civilă a căsătoriei. De fapt. prin aceea că aceasta în mod necesar presupune că nici unul din soţi nu se poate recăsători într-o ceremonie civilă atât timp cât unul din soţi este în viaţă. fiind o căsătorie religioasă celebrată în tradiţia religioasă irlandeză nu se poate încadra în jurisdicţia statului reclamat: aceasta este posibil numai dacă o căsătorie este recunoscută de către stat în raport cu efectele sale civile. se poate afirma că prevederea constituţională în vigoare este coercitivă cu privire la toate persoanele. normele religioase respectate de ei nu interzic în mod absolut divorţul în toate 1 2 Observaţiile dlui Gleeson la audierile din 23-24 iunie 1986.8. Absenţa posibilităţii date nu este în acord cu dreptul celor vizaţi la respectarea vieţii lor private şi de familie. 9 şi 12 din Convenţie. “Prin urmare. consituie o încălcare a aceloraşi drepturi cu privire la fiecare din soţi şi fiecare din noii parteneri. paragraful 126. după cum deja a fost recunoscut în 1967 de către o Comisie parlamentară a statului. citat în Raportul Comisiei Comune privind Destrămarea Căsătoriei. şi-au reglementat drepturile lor şi a copiilor lor într-o manieră aparent satisfăcătoare şi au început o viaţă nouă cu parteneri noi. 302 . Guvernul reclamat a observat că atitudinea soţiei primului reclamant şi a copiilor lor faţă de divorţ pe care dorea să-l obţină nu era cunoscută1. o încălcare cu privire la fiecare din soţi a drepturilor garantate de articolele 8. potrivit Constituţiei statului reclamat. precum şi dreptul lor la libertatea de conştiinţă şi religie. în măsura în care ea nu a răspuns la solicitare şi autoritatea de decizie ar trebui să ţină cont în mod necesar de interesele copiilor. În opinia mea. absenţa unei posibilităţi de a obţine. soţia lui ar fi fost invitată în mod necesar să participe la procedură.8.

de asemenea. A 103. 1 A se vedea hotărârea din 7 decembrie 1976 în cauza Handyside. 2 A se vedea hotărârea în cauza Young. în special cele care vizează respectarea vieţii private şi de familie şi libertatea conştiinţei şi religiei. A 24. statul reclamat recunoaşte divorţurile obţinute în alte ţări de către persoanele domiciliate în aceste ţări la momentul procedurii de divorţ4. Ele înseamnă că excluderea definitivă a oricărei posibilităţi de a obţine desfacerea civilă a unei căsătorii nu este compatibilă cu dreptul la respectarea vieţii private şi de familie. această declaraţie trebuie.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ circumstanţele şi „incompatibil cu principiile acceptate ale libertăţii religioase aşa cum sunt proclamate de Consiliul Vaticanului şi oriunde”. Astfel. într-o manieră neflexibilă şi absolută. poate fi clasificat ca drept fundamental. să fie aplicabilă în materie de căsătorie şi divorţ. democraţia nu înseamnă numai prevalarea constantă a opiniilor majorităţii: un echilibru trebuie să fie stabilit pentru a asigura tratamentul echitabil şi adecvat al minorităţilor şi pentru a evita orice abuz al unei poziţii dominante”3. Cu mai multe ocazii. mi se pare excesiv de a impune. Pentru a justifica un astfel de sistem draconic. 3 Ibid. în măsura în care există.. James şi Webster din 13 august 1981. nu este suficient ca el să corespundă dorinţei şi voinţei majorităţii substanţiale a populaţiei: Curtea. A 44. toleranţă şi fără un spirit deschis1: acestea sunt caracteristicile unei societăţi democratice2. ea este „inutil de severă şi rigidă”. Într-o societate fondată pe astfel de principii. după cum a declarat Comisia. în câteva din prevederile sale. Curtea a subliniat faptul că o societate democratică nu poate exista fără pluralism. 7. cetăţenii irlandezi care pleacă peste hotare şi locuiesc acolo pentru o perioadă destul de îndelungată pentru a fi acceptată intenţia lor de domiciliere permanentă în această ţară. Deşi interzice în mod absolut divorţul pe teritoriul Irlandei. cu dreptul la libertatea conştiinţei şi de religie şi cu dreptul la căsătorie şi de a crea o familie. În opinia mea. Interdicţia nu poate fi justificată în ceea ce Convenţia. paragraful 49 şi hotărârea din 8 iulie 1986 în cauza Lingens. loc. Consideraţiunile anterioare nu implică recunoaşterea dreptului la divorţ sau că un astfel de drept. numeşte „o societate democratică”. 4 A se vedea paragrafele 19-21 ale hotărârii 303 . paragraful 41. consider că există discriminare în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor în cauză. În afară de aceasta. 6. fără a permite examinarea posibilităţii excepţiilor în cazurile de acest gen. dispun de posibilitatea de a obţine divorţul în Irlanda. de asemenea. De asemenea. a declarat că „deşi interesele individuale trebuie să fie subordonate celor ale unui grup. regula că căsătoria este indisolubilă. paragraful 63. cit.

accept opinia celorlalţi membri ai Curţii că nici un drept fundamental nu a fost încălcat în speţă. 2 A se vedea hotărârea din 13 iunie 1979 în cauza Marckx. astfel de obligaţii pozitive pot fi impuse statului cu privire la situaţia acestor copii. Spre deosebire de majoritatea Curţii. în cazul în care interesele acestor copii impun necesitatea acestor obligaţii. inclusiv relaţiile lor cu părinţii lor 2 şi cu familiile din urmă3 . paragrafele 45-48. paragraful 31. Numai în măsura în care copiii sunt născuţi în rezultatul relaţiilor de acest gen şi a relaţiilor pasagere. prin aceea că principiul pare să justifice respectarea numai în Irlanda nu şi în alte ţări. 8. statul nu are nici o obligaţie pozitivă vizavi de cuplurile care locuiesc împreună ca soţ şi soţie fără a fi căsătoriţi: este suficient ca statul să se abţină de la orice ingerinţă nelegitimă. a dreptului la căsătorie şi de a crea o familie. distincţia dintre cetăţenii irlandezi cauzată de reşedinţa lor în Irlanda sau în altă ţară nu pare să fie justificată1.. A 31. nu poate exista nici o diferenţă între 1 A se vedea hotărârea din 13 iulie 1968 în cauza cu privire la anumite aspecte a legilor cu privire la utilizarea limbilor în sistemul de învăţământ din Belgia. a dreptului lor la libertatea conştiinţei şi de religie. II. independent de relaţiile lor sau în raport cu cel de-al treilea reclamant Cu privire la acest punct litigios.JOHNSTON ŞI ALŢII contra LAWLESS contra IRLANDEIIRLANDEI ____________________________________________________________________________________ Această situaţie este în contradicţie cu caracterul absolut al principiului indisolubilităţii căsătoriei. sunt aproape de acord cu hotărârea pronunţată cu privire la încălcarea dreptului celor trei reclamanţi la respectarea vieţii private şi de familie. Cu privire la acest punct litigios. Situaţia celui de-al treilea reclamant şi situaţia primilor doi reclamanţi în relaţiile lor reciproce sau în raport cu cel de-a treilea reclamant 1. Alte aspecte legate de situaţia primilor doi reclamanţi. 4 Paragraful 74 din hotărâre. apare în mod constant numai întrebarea obligaţiilor care vizează situaţia acestor copii. Astfel. precum şi discriminarea la care au fost supuşi în exercitarea acestor drepturi. 304 . ceea ce este în special relevant în speţă. Din perspectiva drepturilor fundamentale. mi se pare că nu este suficient de a afirma că cel de-al treilea reclamant trebuie să fie plasat „în poziţia similară cu cea a unui copil legitim” 4: în opinia mea. 3 Ibid. în ceea ce priveşte relaţiile reciproce cu părinţii lor sau cu familiile celor din urmă. în aceeaşi ordine de idei. Cu toate acestea. era necesar de a declara în termeni mai clari şi mai simpli că situaţia juridică a unui copil născut în afara căsătoriei trebuie să fie identică cu cea a unui copil al unui cuplu căsătorit şi că. Astfel de obligaţii sunt susceptibile de a apărea. III. În cazurile de acest gen. consider că în speţă primii doi reclamanţi invocă în mod just o încălcare a dreptului lor la respectarea vieţii private şi de familie.

o încălcare a principiului nedescriminării. cea de-a treia reclamantă este un copil născut în rezultatul unei relaţii de adulter: aceasta nu exclude aplicabilitatea în cazul ei. Aş dori să subliniez că principiul nedescriminării pare să fi fost încălcat cu privire la primii doi reclamanţi. Reclamanţii nu sunt unicele victime ale situaţiei reclamate. în principiu. sub formă de dispoziţii de aplicare generală sau impersonală.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ situaţia juridică a părinţilor lui/ei şi a familiilor lor care depinde de faptul dacă el sau ea este un copil al unui cuplu căsătorit sau este născut în afara căsătoriei. Cu toate acestea. IV. precum şi în raport cu cel de-al treilea reclamant. faptele cauzei evidenţiază nu numai o încălcare a dreptului la respectarea vieţii private şi de familie. fiecare persoană aflată în situaţii similare cu cea în cauză. Oricum. În acest context. dar. la fel ca în cauza Marckx. de asemenea. 305 . sunt de acord cu punctul 8 din dispozitivul hotărârii. 2. staisfacţia echitabilă care urmează a fi acordată reclamanţilor în speţă trebuie în mod normal să constituie o rambursare a costurilor şi cheltuielilor suportate în timpul procedurii în faţa Comisiei şi a Curţii şi nu trebuie să includă compensaţia pentru prejudiciul material sau moral. care afectează întro manieră generală şi impersonală. şi în ceea ce priveşte acele aspecte ale situaţiei juridice al persoanelor vizate care nu se referă la drepturile lor de succesiune şi la acele aspecte care nu sunt relevante. o astfel de compensaţie poate fi justificată dacă există măsuri sau decizii care. nu numai încălcarea dreptului la respectarea vieţii private şi de familie. a principiilor enunţate în speţă şi în hotărârea în cauza Marckx. În opinia mea. motivele mele sunt într-o oarecare măsură diferite. 4 şi 7 din dispozitivul hotărârii. Satisfacţia echitabilă solicitată de către reclamanţi 1. În opinia mea. 2. ceea ce nu este relevant în cazul de faţă. care este în continuare căsătorit din 1952. Deşi. notez faptul că în calitate de fiică a primului reclamant. De asemenea. ultima încălcare este evidentă din faptul că situaţia juridică celui de-al treilea reclamant. ar afecta reclamanţii în mod direct şi individual. 3. nu sunt de acord cu opinia majorităţii cu privire la punctele 2. cu decizia Curţii cu privire la revendicarea reclamanţilor a satisfacţiei echitabile. în calitate de copil născut în afara căsătoriei este diferită de cea a unui copil legitim şi că situaţia juridică a primilor doi reclamanţi angajaţi în raport cu sau cu privire la cel de-al treilea reclamant este diferită de cea a părinţilor unui copil născut în căsătorie.Consider că în speţă Curtea trebuia să constate. Cât priveşte cuantumul rambursării şi ţinând cont de decizia majorităţii cu privire la fondul cauzei. sunt de acord. precum şi în cazul oricărui copil născut în afara căsătoriei. dar şi încălcarea principiului nediscriminării.

LAWLESS contra IRLANDEI ____________________________________________________________________________________ 306 .

într-o cameră compusă din următorul complet: Dnii R. grefier. Primele două cifre indică numărul de ordin în anul introducerii. Ryssdal. iar ultimele două . Lagergren. de asemenea dl 1987.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ LEANDER contra REGATULUI SUEDIEI (Cerere nr. 9248/81) HOTĂRÂRE 26 martie 1987 În cauza Leander contra Regatului Suediei1. G. Pettiti. Curtea Europeană a Drepturilor Omului constituită. Eissen.-A. Bernhardt. şi. Sir Vincent Evans. Gölcüklü. R. L.-E. preşedinte. pronunţă următoarea hotărâre. F. 307 . în conformitate cu articolul 43 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”) şi cu clauzele pertinente din regulamentul Curţii. grefier adjunct. Russo.locul pe lista sesizărilor Curţii de la origine şi pe lista cererilor iniţiale (pe rolul Comisiei) corespuzătoare. Dnii C. după ce au deliberat cu uşile închise la data de 31 mai 1986 şi 25 februarie Nota Grefei 1 Cauza poartă numărul 55/1994/502/584. adoptată la această ultimă dată: M. şi dl Petzold.

acţionând prin intermediul grefierului. reclamantul şi-a manifestat dorinţa de a participa la proces şi şi-a desemnat reprezentantul (articolul 30). Ryssdal. Lagergren. Pettiti. preşedintele a decis ca reprezentantul şi delegatul. 5. la solicitarea grefierului potrivit instrucţiunii preşedintelui. s-a consultat cu agentul guvernamental. Grefierul a primit memoriul reclamantului la 3 februarie. în prezenţa grefierului. Printr-o scrisoare datată cu aceeaşi zi. preşedintele. Wiarda. să-şi depună memoriile până la 4 februarie şi că delegatul poate să-şi prezinte comentariile sale scrise în decurs de două luni de la data transmiterii lui de grefier a dosarului cu documentele anterior menţionate. acesta din urmă i-a desemnat. cu care un cetăţean suedez. 3. Bernhardt (articolul 43 in fine din Convenţie şi articolul 21 § 1 din regulamentul A). 22 §1 şi 24 §1). secretarul Comisiei a notificat grefierul că delegatul îşi va depune observaţiile la audiere. La 12 decembrie 1985. La 2 octombrie 1985. preşedintele Curţii (articolul 21 § 3 (b) din regulamentul A). Dl J. i-a consultat. judecător ales din partea Suediei (articolul 43 din Convenţie) şi dl R. dl G. La 12 mai. Cremona. avocatul reclamantului şi delegatul Comisiei şi a dispus desfăşurarea procedurii orale la 26 mai 1986 (articolul 38). grefa a primit alte noi documente suplimentare furnizate de reclamant. pe ceilalţi cinci membri şi anume. care nu au putut participa la dezbaterea cauzei (articolele 2 §3. 6. judecători supleanţi. dl J. în calitate de preşedinte al camerei (articolul 21 § 5). Gölcüklü şi dl C. La 28 aprilie.LEANDER LAWLESS contra IRLANDEI SUEDIEI REGATULUI ____________________________________________________________________________________ PROCEDURA 1. La origine se află cererea (nr. dl L. ulterior. 9248/81) introdusă contra Regatului Suediei. dl Torsten Leander. i-au înlocuit pe dl Gersing şi dl Cremona. Cererea Comisiei face trimitere la dispoziţiile articolelor 44 şi 48 şi la declaraţia Suediei de recunoaştere a jurisdicţiei obligatorii a Curţii (articolul 46). Sir Vincent şi dl R. 308 . Cauza a fost deferită Curţii de către Comisia Europeană a Drepturilor Omului („Comisia”) la 11 iulie 1985. 2. Camera se constituie de plin drept din G. Russo. La 3 aprilie 1986. a sesizat Comisia la 2 noiembrie 1980 în temeiul articolului 25. la dorinţa acestuia. prin intermediul grefierului adjunct.-E. dl F. în termenul de trei luni prevăzut de articolul 32 § 1 şi articolul 47 din Convenţie. La 21 martie. Gersing. Ea are drept scop obţinerea unei decizii asupra chestiunii dacă faptele expuse în cauză prezintă o încălcare din partea statului reclamat a obligaţiilor sale în temeiul articolelor 8. al cărui mandat de judecător a expirat înainte de audiere. Răspunzând invitaţiei făcute în conformitate cu articolul 33 paragraful 3 d) din regulamentul A. l-a înlocuit pe dl Wiarda. şi. judecător supleant. agentul guvernamental a declarat că Guvernul nu intenţionează să depună memoriu. Domnul R. 4. prin tragere la sorţi. pe delegatul Comisiei şi pe reprezentantul reclamantului cu privire la organizarea unei proceduri scrise (articolul 37 § 1 din regulamentul A). Ryssdal. Comisia a furnizat documentele procedurii derulate în faţa ei. 10 şi 13 din Convenţie. pe agentul guvernamental („Guvernul”).

El a pretins că la 3 septembrie a fost invitat să părăsească locul de muncă în aşteptarea rezultatului unei anchete care urma a fi desfăşurată cu privire la candidatura lui în temeiul ordonanţei din 1969 privind controlul personalului (personal-kontrollkungörelsen 1969:446. Reclamantul a susţinut în faţa Curţii că intenţia lui era de a lucra în acest post timp de 10 luni. La data fixată de preşedinte. consultant. date de dl Corell din partea Guvernului. 8. În primul rând. Muzeul este localizat în vecinătatea Bazei Maritime din Karskrona. ÎN FAPT I. în timp ce titularul permanent era plecat în concediu. Reclamantul. Laestadius – din partea Comisiei dl delegat. precum şi la cele ale unor judecători. de dl Schermers din partea Comisiei şi de dl Töllborg din partea reclamantului. K. această anchetă a fost solicitată la 9 august 1979. Ministerul Afacerilor Externe agent. Töllborg J. este cetăţean suedez de profesie tâmplar. dl Torsten Leander. Sub-secretar pentru Afaceri Juridice şi Consulare. angajarea unei persoane înainte de a se efectua 309 . Bergenstrand. paragrafele 18-34 infra). Curtea a audiat declaraţiile şi răspunsurile la întrebările sale. La 20 august 1979. a avut loc audierea publică la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg. Ambasador. Guvernul a susţinut că la angajarea dlui Leander directorul a comis două greşeli. “ordonanţa”. fapt confirmat de un aviz semnat la 27 august 1979 de directorul muzeului. Guvernul a afirmat că reclamantul a fost angajat numai pentru perioada 20-31 august 1979. consultanţi.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ 7. născut în 1951. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 9. Consiliul Naţional de Poliţie H. sudul Suediei. Sub-secretar Asistent. Höglund. În continuare. Ministerul Justiţiei S. În faţa Curţii s-au înfăţişat: – din partea Guvernului dl dl dl H. Curtea s-a întrunit într-o reuniune pregătitoare. Schermers. Potrivit reclamantului. În prealabil. el a început să lucreze în calitate de locţiitor temporar în postul de tehnician (vikarierande museitekniker) la Muzeul Naval din Karlskrona. care este o zonă militară cu acces limitat. Corell. Şef de Diviziune. 10. D. – din partea reclamantului dl dl consilier.

” 14. cu condiţia că L. precum şi în scrisoarea din 4 decembrie 1979. prin urmare. prin urmare. în special ţinând cont de faptul că el trebuia să-şi întreţină soţia şi copilul. dl Leander a solicitat suplimentar furnizarea informaţiei privind motivele pentru care nu fusese acceptat la Muzeul Naval. solicitând anularea evaluării efectuate de comandantul suprem al forţelor marine şi acceptarea lui de a fi angajat temporar la Muzeul Naval. solicitând a fi informat de motivele pentru care el nu putea fi angajat la muzeul naval. Concursul pentru ocuparea postului în cauză a fost deschis pentru candidaţi până la 28 septembrie 1979. Ancheta a furnizat comandantului suprem astfel de argumente la evaluarea candidaturii dumneavoastră din punct de vedere al securităţii care au condus în decizia de a nu vă accepta. fiind asigurat că va fi angajat la Muzeul Naval şi că un rezultat negativ al anchetei asupra candidaturii sale ar putea afecta situaţia socială. Dl Leander nu şi-a depus candidatura. directorul muzeului a solicitat pentru persoana angajată în postul în cauză 310 . La 25 septembrie. potrivit informaţiei disponibile. Anume pentru aceste motive comandantul şef al bazei a solicitat desfăşurarea unei anchete în ceea ce vă priveşte. La 22 octombrie 1979. În răspunsul său din 3 octombrie 1979. reclamantul a adresat o scrisoare comandantului suprem al forţelor marine (chefen för marinen). 11. indiferent de posibilitatea de a fi restabilit în funcţie. comandantul suprem al forţelor marine a declarat. Oricum. Măsurile necesare au fost întreprinse la 30 august 1979. În plângerea sa iniţială. titularul postului în cauză trebuie să dispună de libertatea de a circula în cadrul zonelor supuse unor restricţii speciale privind accesul. în cazul în care funcţiile dumneavoastră la Muzeul Naval nu vor presupune accesul la instalaţiile navale de pe teritoriul bazei. în al doilea rând. la rândul lui. Comandantul suprem al forţelor marine a adăugat că. vacanţa postului în cauză nu a fost declarată în mod adecvat. s-a consultat cu comandantul suprem al forţelor marine. Regulile privind accesul la aceste zone trebuie. El a subliniat. 12. în special. prin intermediul accesului în localurile muzeului sau a lucrului efectuat”. comandantul suprem nu vede nici un motiv de a se opune angajării dumneavoastră. că a refuzat un post permanent la Dalarna. directorul i-a comunicat reclamantului că rezultatul anchetei personale a fost defavorabil şi că. el nu putea fi angajat la muzeu. Comandantul suprem al forţelor marine a explicat în scrisoarea din 7 noiembrie 1979 că a primit concluziile anchetei de la comandantul suprem la 17 septembrie 1979 împreună cu următoarea propunere: “Acceptat în conformitate cu evaluarea comandantului suprem al forţelor marine. Decizia privind angajarea dumneavoastră este adoptată în cadrul unei proceduri distincte de prezenta procedură. Potrivit informaţiilor primite de comandantul suprem al forţelor marine. nu va avea acces la activităţile secrete. Urmând sfatul şefului securităţii bazei maritime. 13. care. Guvernul a solicitat opinia comandantului suprem al forţelor armate (överbefälhavaren).LEANDER LAWLESS contra IRLANDEI SUEDIEI REGATULUI ____________________________________________________________________________________ o anchetă personală în privinţa acesteia era în contradicţie cu procedura prescrisă de ordonanţa din 1969 şi de regulamentul său de aplicare şi. de asemenea aplicate personalului angajat la muzeu. printre altele: „Muzeul posedă câteva depozite şi obiecte de importanţă istorică într-o zonă securitatea căreia este asigurată de şeful bazei maritime (örlogsbaschefen). nordul Suediei. reclamantul s-a plâns Guvernului.

În cazul reclamantului. în care el a afirmat. Cu toate acestea. de asemenea. În această ordine de idei şi ţinând cont de faptul că în cazul în care dl Leander ar fi beneficiat de accesul la baza marină. La examinarea cauzei. că Consiliul trebuia să-i comunice cel 311 . el a adoptat decizia de a refuza candidatura reclamantului.) În conformitate cu articolul 13 din ordonanţa privind controlul personalului. (. să-i acorde dreptul de a lua cunoştinţă de aceste informaţii prezentate de Consiliu şi de a le comenta. care sunt obligaţi să verifice respectarea regulilor menţionate anterior în raport cu fiecare informaţie.. Consiliul naţional de poliţie nu consideră necesar de a aplica această prevedere situaţiei reclamantului în lipsa unor motive speciale şi. 15. respectiv.. Ele vizau decizia Consiliului naţional de poliţie de a nu-i comunica reclamantului. comandantul suprem al forţelor armate a declarat. Prin scrisoarea din 5 februarie 1980. În răspunsul său Guvernului. Cel puţin trei din şase membri ai Consiliului care sunt desemnaţi din rândul parlamentarilor trebuie să fie prezenţi la adoptarea deciziilor în materie de control al personalului. în temeiul articolului 13 al ordonanţei privind controlul personalului. Înainte de a include orice informaţii. comandantul suprem al forţelor armate consideră că dl Leander poate fi angajat de Muzeul Naval cu condiţia că titularul postului nu solicită accesul la baza navală.. la 21 septembrie 1979. care conţinea informaţii furnizate de Consiliul naţional de poliţie (rikspolisstyrelsen) cu privire la persoana reclamantului. toţi cei şase membri au fost prezenţi.) La fel ca şi comandantul suprem al forţelor marine. Această anexă nu a fost comunicată reclamantului şi nu a fost anexată la dosarul prezentat Curţii. Comandantul suprem al forţelor marine a afirmat că nu se opune angajării reclamantului.Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă ____________________________________________________________________________________ accesul liber şi libertatea de a circula pe teritoriul bazei navale şi că. Guvernul a solicitat opinia Consiliului asupra acestui punct. printre altele: “Cu toate acestea. reclamantul a sesizat Guvernul cu noi plângeri. înainte de a se pronunţa asupra cererii lui din 22 octombrie 1979. Reclamantul a solicitat ca Guvernul. el ar fi beneficiat totodată şi de accesul la instalaţiile şi informaţiile secrete. comandantul suprem al forţelor marine a respectat fidel regulamentul în vigoare privind evaluarea calificărilor personale din perspectiva securităţii. decizia cu privire la necesitatea înregistrării este adoptată de şeful Departamentului pentru Securitate. În răspunsul său din 22 februarie 1980. informaţiile care-l vizează (paragraful 31 infra). divulgarea informaţiilor în cauză ar fi dezvăluit o parte din conţinutul decretului. comandantul suprem al forţelor marine a decis să nu accepte candidatura reclamantului. adăugând: “Includerea informaţiei în registrul Departamentului pentru Securitate a Consiliului se bazează în special pe decretul regal din 1973. care are un caracter secret.. Consiliul a propus respingerea plângerilor reclamantului. (. Directorul Muzeului Naval din contra a afirmat că dl Leander ar trebui să aibă acces la bază. chestiunea înregistrării este examinată în prealabil de către funcţionarii civili.” Dl Leander a comentat această opinie în scrisoarea din 11 martie 1980 adresată Guvernului. angajarea dlui Leander pe parcursul acestei perioade (15 august-1 septembrie 1979) nu a implicat accesul la baza navală. printre altele. dat fiind că înregistrarea a fost efectuată în acord cu decretul regal secret. persoana vizată trebuie să beneficieze de dreptul de a depune observaţiile sale asupra problemei în cazul în care există motive speciale.” Opinia comandantului suprem al forţelor armate a fost însoţită de o anexă cu caracter secret. În caz de dubii. Informaţiile incluse în registru sunt comunicate potrivit articolului 9 din ordonanţa privind controlul personalului după pronunţarea deciziei de Consiliul naţional de poliţie în cadrul şedinţei plenare.

nici una din circumstanţele menţionate anterior nu a constituit cauza rezultatului negativ al controlului de personal. dl Leander a activat în sindicatul soldaţilor şi a participat. La momentul faptelor. articolul 3. în calitate de delegat. el a furnizat următoarele detalii Comisiei şi Curţii. De asemenea. în sensul articolului 13 din ordonanţa privind controlul personalului.” B. erau infiltraţi reprezentanţii serviciului de securitate. dl Leander a solicitat un extras dintr-un registru de poliţie sau informaţii asupra conţinutului acestuia. Registrul secret al poliţiei 19. Guvernul a respins ansamblul plângerii reclamantului. Prin decizia din 14 mai 1980. cererea reclamantului prin care a invitat Guvernul să-l declare acceptabil pentru angajarea provizorie în cauză nu poate fi examinată. Interdicţia înregistrării opiniilor 18. nu există suficiente circumstanţe speciale. el fusese membru al Partidului comunist suedez. care i-ar putea acorda dlui Leander dreptul de a cunoaşte informaţiile disponibile cu privire la propria persoană. în conformitate cu declaraţiile unanime ale funcţionarilor responsabili. nu poate fi făcută într-un registru public fără consimţământul acestuia. În speţă. el nu aparţinea nici unui partid politic din 1976. II. Mai devreme. care constituie parte componentă a Constituţiei suedeze şi este numit în continuare “Constituţie”). din “instrumentul Guvernului suedez” (regeringsformen. Singura condamnare penală a avut loc în timpul executării serviciului militar şi a constat în sancţionarea cu plata unei amenzi în cuantum de 10 crone suedeze pentru întârzierea la o paradă militară. adoptată de Guvern în temeiul competenţei sale de reglementare şi publicată iniţial în Monitorul oficial suedez 312 . Guvernul nu examinează solicitarea dlui Lenader de a revizui evaluarea propriei persoane şi nu adoptă măsuri cu privire la restul petiţiei lui. potrivit reclamantului.LEANDER LAWLESS contra IRLANDEI SUEDIEI REGATULUI ____________________________________________________________________________________ puţin în mod verbal şi sub rezerva condiţiei de confidenţialitate. la conferinţa sindicatului soldaţilor din 1972.Fib/Kulturfront. Reclamantul a susţinut în faţa Curţii că nu cunoştea în continuare conţinutul informaţiei secrete colectate cu privire la propria persoană. În timpul serviciului militar. bazată în exclusivitate pe opiniile lui politice. el a activat în cadrul asociaţiei muncitorilor suedezi în construcţie şi a călătorit cu câteva ocazii în Europa de est.” 17. 16. Dispozitivul deciziei Guvernului prevede: “Întrebarea dacă o persoană este potrivită pentru angajarea într-un post anumit poate fi examinată de către Guvern numai în contextul unei plângeri cu privire la numirea într-un post. Potrivit capitolului 2. precum şi membru al unei asociaţii radicale care edita o revistă cu caracter radical . reclamantul a afirmat că. Cu toate acestea. DREPTUL ŞI PRACTICA INTERNĂ PERTINENTE A. 1971-72. Dl Leander nu a introdus nici un recurs la acest subiect. Ordonanţa cu privire la controlul personalului. în care. “nici o înscriere cu privire la un cetăţean. Cât priveşte antecedentele personale. În restul recursului său. comunicate de Consiliul naţional de poliţie comandantului suprem al forţelor armate. Prin urmare. informaţia disponibilă asupra propriei persoane.

informaţiile din registrul secret al poliţiei pot fi comunicate de către Consiliul naţional de poliţie în anumite cazuri de urmărire penală şi în cazurile referitoare la cererile de obţinere a cetăţeniei suedeze. printre altele. Departamentul