WIKANG FILIPINO SA PAMBANSANG KALAYAAN AT PAGKAKAISA ni Pat V.

Villafuerte Bawat buhay, masaya’t malungkot, magulo’t makulay ay nakalimbag sa pahina ng kasaysayan; mula sa pagkakasilang patungo sa kamusmusan maging sa paglaki hanggang sa kamatayan. Isa-isahin ang buhay ng mga dakilang tao sa daigdig: ng mga paham, syentipiko, mananaliksik, o ng mga guro, doktor, abogado, mangingisda’t magbubukid bawat isa, may mithiin, may pangarap na nais makamit: ang mailuklok ang pangalan na kasintayog ng langit at isama sa mga bituing di-masungkit-sungkit. Iisa ang diwang kanilang pinapanday iisa ang mithiing sa puso nila’y bumubukal iisa rin ang himig na kanilang hinihiyaw: kami’y palayain o bayan kong minamahal. A, oo nga pala bilanggo sila ng sariling bayan, may piring ang mata may busal ang bibig, may gapos-tanikala Sila’y mga buhay ngunit di-humihinga sila ang larawan ng masang hinahamak, lumuluha, nagdurusa. Sa bawat panahon, sa bawat kasaysayan, sa bawat henerasyon may palawakan ng isip, may palitan ng paniniwala may tagisan ng matuwid, maging ito’y magbunga ng tuwa, ng lungkot, ng galit. Sila-sila’y nagtatagpo, kayu-kayo’y nagpapangkat tayu-tayo’y nag-iisip, nagsusuri, bumabalangkas. Isang diwa ang nagpasya, isang wika ang ginamit wikang Filipino! Wikang maka-Diyos, makabayan, makatao. wikang naglalagos sa isipang makabansa wikang nanunuot sa damdaming makalupa. At, paisa-isang dila, parami-raming labi, sama-samang tinig bumubulong, sumasatsat, humihiyaw, nagngangalit hinihiling ay kalayaan! katarungan! katarungan! kalayaan! Ah, hanggang kailan susukatin? hanggang kailan bubuhayin? hanggang kailan maaangkin?

Layang mangusap, layang sumulat layang mamuhay, layang manalig layang humalakhak, layang maghimagsik maghimagsik! maghimagsik! maghimagsik! Kasaysayan pala’y mababago isang saglit sa dakong silangan . . . doon sa silangan ang sikat ng araw . . . sumilip, sumikat, uminit naantig ang diwang inaliping higit tumibok ang pusong dating di-humihibik nagising ang ugat ng hapong mga bisig. bawat isa’y nagkaisang mailantad sa daigdig ang mga pang-aaping sugat niyaring dibdib. sari-saring mukha, magkakabalat, magkakadugo, magkakapatid sama-samang gumising, magkakapit-bisig, nagalsa’t tumindig. lakas ng tao! lakas ng bayan! lakas ng daigdig! laban sa tirano, sa gahaman, sa mapanupil, sa mapanlupig. Pangkat-pangkat, sama-sama. kapit-bisig bawat isa kilala’t di-kilala, kaaway at di-kaaway, mayama’t mahirap, matalino’t mangmang, aktibista’t militar. nagkaisang ganap sa isang mithiing kapangapangarap. propesyonal at di-propesyonal, manggagawa, kawani, guro, mangangalakal, estudyante, iskolar, istambay, sundalo, pulis, drayber, pari, madre, mangingisda’t magbubukid. nagkaisa,nagkasama, nagkasama, nagkaisa. Ang wikang ginamit? Wikang Filipino! wikang ginagamit sa lahat ng dako ma-Tagalog, ma-Cebuano, ma-Pangasinan, maIlokano, ma-Kapampangan, ma-Ilonggo, ma-Waray, maBikolano ma-Maranao, ma-Tausug, lahat ng ito’y Filipino! wika ng pagkakaisa, kababayan ma’t dayo wikang tagapagligtas ng digmaa’t gulo wikang tagapagtanggol ng lahat ng tao.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful