Udruženje za sistemsku porodičnu terapiju i sistemska rešenja Srbije i Crne Gore

Opšte teoretske osnove Porodičnog rasporeda: Principi rada orijentisanog ka rešenju i osvrt na rad Lujze Hej i NLP-a kao svestan rad na sebi i sopstvenom isceljenju
SEMINARSKI RAD

Mentor: Vlado Ilić

Student: Snežana Lugonja

Beograd, novembar 2011.

1

Sadržaj: Opšte teoretske osnove porodičnog rasporeda: principi rada orijentisanog ka rešenju • potrebe/ prava sitema porodičnog poretka • svrha porodičnog poretka • fenomenološki pristup • kako se dolazi do rešenja? • rad tokom konstelacije • koji je mehanizam delovanja porodičnih konstelacija? • kako i da li se uopšte proverava učinak? • kako se ponašati izme u dva seminara (nakon ura enog rada) Zen priče • • • otvori svoju sopstvenu riznicu nisu dovoljne samo reči lakši put

Dobra i loša osećanja Lujza Hej Voleti sebe • holistička filozofija • izbor • menjamo način razmišljanja • moć • snaga je uvek u sadašnjem trenutku • svakodnevni rad o vežba: dnevne pozitivne izjave o vežba: ja volim sebe • deset načina kako voleti sebe o vežba ho opono pono • aformacije • afirmacije po čakrama NLP Neuro lingvističko programiranje • sadašnje i željeno stanje • aksiomi (korisne pretpostavke nlp-a) kroz citate iz knjige “Kalu er koji je prodao svoj ferari“ • postavljanje i ispunjavanje cilja po nlp modelu, kroz citate iz knjige “Kalu er koji je prodao svoj ferari“ : • vežba creating future history • vežba periferni vid • vežba chi ball • vežba sagledavanje problema kao izvora rešenja Umesto zaključka-plan rada na sebi za 24 sata Literatura

2

SVRHA PORODIČNOG PORETKA Osnovna svrha porodičnog poretka je da jasno identifikuje upletenost i dinamiku koja postoji u porodičom polju. Praksa neznanja je jedina veština za osobu koja teži znanju. itd). na nivou nesvesnog. Pomoću nje. postoji povezanost izme u različitih sistema u koje je uključen član grupe i pravila i potrebe unutar grupe koji prate sledeći poredak ili zakone (dinamika skrivenih relacija): 1. 3. pa je potrebno da ih oslobodimo svojih verovanja. krivice. da bismo dosegli rešenje problema i omogućili slobodan tok ljubavi i životne energije. Ona je prvenstveno vezanost za grupu. Čak dobijaju i simptome koje imaju ovi članovi porodice. sada i ovde. tako da više nije potrebna da služi slepoj ljubavi. Onome što jeste mora biti dopušteno da bude. 4. onda se onaj ko je upleten lakše može osloboditi vlastite mreže. razmišljajte u terminima energije. Stoga se postavljaju dva osnovna pitanja: Šta dovodi do upletenosti jednog člana porodice u sudbinu drugog i šta može da razreši ovu upletenost? Šta je potrebno da se podrži slobodan tok ljubavi? Konflikti u našoj duši se stvaraju i kada deluju suprotne sile koje razdvajaju. pretpostavki i prosu ivanja. sa otvorenošću i bez namere i cilja. Na taj način. odjednom imaju osećaje kao ove stvarne osobe. Oni deluju duboko u duši (kao zakoni porodičnog nesvesnog). Potreba/pravo održavanja ravnoteže izme u davanja i primanja.“Ako želite spoznati tajnu Univerzuma. unutrašnjem nemiru. Uz pomoć rada u porodičnom poretku možemo da iskusimo ponovno ujedinjenje strana koje su u sukobu i da iscelimo nastale povrede. frekvencije i vibracija. pogrešan. a ne tako retko ispoljava se i kroz teške bolesti. koje predstavljaju članove porodice. To tako e zahteva suočavanje sa stvarnošću koja izranja iz poretka. fenomenološki metod je paradoksalan. osećanju straha. loš. FENOMENOLOŠKI PRISTUP Rad u porodičnom poretku se definiše kao fenomenološki pristup. tuge. težnju i nemanje težnje. 3 . U izvesnom smislu. Njihovo nepoštovanje može biti uzrok konfliktima i blokadama u svakodnevnom životu. cepaju i upliću se u naš doživljaj sebe i naše veze sa drugima. teorija. Potreba/pravo na pripadanje (isključen. Potreba/pravo na poredak. Kad se sudbinska upletenost rasvetli. čim stanu na njihovo mjesto. direktnu svesnost stvarnosti (fenomena) i razumevanje značenja (logie). pokušaj da se iskoristi fenomenološki metod u radu u porodičnom poretku uvek obuhvata dvostruki pristup: znanje i neznanje. bez ikakvog znanja o njima. 2. Jedino onaj ko pokušava da vidi i da se pokrene može da bude slobodan od težnje. I upravo je to ono što je čudesno kod poredaka: izabrane osobe. budući da otvorenost implicira posezanje spolja ka nečemu da se dosegne i prenese unutra. Porodična savest i ravnoteža uzimanja i davanja osnovne su dinamike koje se u okviru porodičnog sistema staraju o njegovom opstanku.” Nikola Tesla Opšte teoretske osnove Porodičnog rasporeda: Principi rada orijentisanog ka rešenju Porodični raspored zasniva se na poštovanju osnovnih kosmičkih poredaka. Na osnovu prethodno navedenih ideja. Potreba/pravo za poštovanjem. KONSTELACIJA) Postoji savest koju osećamo i koja funkcioniše tako da održava red u sistemu. razjedinjavaju. otvorenost i prihvatanje. nezadovoljstvu. POTREBE/ PRAVA SITEMA PORODIČNOG RASPOREDA (PORETKA. Oni koji su prvi (stariji) imaju prvenstvo nad onima koji su kasnije došli u porodicu. Isceljenje dolazi prihvatanjem stvarnosti bez prosu ivanja. Energetskim radom u polju Porodičnog rasporeda možemo doprineti ponovnom uspostavljanju prirodnog poretka. želja i strahova. čime se upletena osoba osloba a. Principi poretka su skriveni i ne možemo da ih direktno posmatramo. To znači da je potrebno ostati slobodan što je više moguće od ranije ustanovljenih koncepata. porodične konstelacije donose na videlo na koji način smo upleteni u porodični sistem i koji su koraci koje je potrebno preduzeti da bismo se ispleli. usmeravajući se u pravcu daljeg slobodnijeg razvoja. odnosno zakonitosti.

Ona se pri postavljanju porodice tako e postavlja u konstelaciju. kao i u Zlu. Stoga. Ova ljubav. I odjednom postajemo svedoci čudesnosti razrešenja. Prihvatajuči i jedno i drugo takvim kakvo jeste. Mi živimo u okviru svojih granica. Na primer: ako-kada se sin pokloni pred svojim ocem pokazujući na taj način svoje poštovanje prema njemu i zamoli ga za blagoslov. onda se on uklapa u ovaj tok. ili održavanje problema. imam energije i prostor za delovanje. moguća je samo s odre ene udaljenosti. ko je imao pravo da pripada). Iako je ona drugačija od mene. onda na svetlost dana izlazi samo dobro. ovaj blagoslov i nije očev blagoslov. Ko život prihvati na ovakav način. To je prvo pročišćavanje. One su unapred dane. moć ovog blagoslova ne nalazi se u očevim rukama. pre svega prema onome ko je bio identifikovan s njom. Ljubav se razvija. mogu ogrešiti o osnovni poredak. Pošto je odbačena osoba ponovo prihvaćena i poštovana. to znači bez projekcija i bez osećaja koji se javljaju kod posmatrača. to je unapred dano. oni koji su u jednoj porodice iz nekog razloga gurnuti u pozadinu. I ništa više. Tokom radova. prepuštamo se svetu onakvom kakav jeste.mnogo više nego što podrazumevaju naši uobičajeni. pa čak preuzima i zaštitničku ulogu. s njihovom sudbinom. Kada se tako posmatra. Tokom konstelacijskog rada. Intenzivna intimnost. kojima se uskraćuje poštovanje. To je vrlo pasivan pristup terapiji.Pre svega. koja se ovom vrstom opažanja stvara. Dakle. ne u bliskom kontaktu. Naša sloboda je ograničena.povezanost s nečim većim od nas. ali ne i mesto kojem oni vode. bez želje da u to proniknemo. On deluje bez posebne namere. Ja se npr. svestan je svog porekla i svoje jedinstvene sudbine koja mu je dobrim delom odre ena ro enjem. bez obzira na sve naše razlike. s ljubavlju. postupam fenomenološki i uvidim što je bitno. ali blagoslov dolazi izdaleka. ali i granice. Zahvaljujući roditeljima. pravo na pripadanje ili jednakost. u Dobru. klijent ima pasivnu ulogu. ona postaje prijateljski naklonjena prema potomcima. Istinsko vi enje drugih zahteva ljubav. I upravo zato što je u takvom skladu. površni izlivi ljubavi. To znači da se terapeut oslobodi bilo kakve namere za pomaganjem. I to u sebi zaista ima nečeg iskonskog. Mora postojati odredena distanca. mi priznajemo jedan drugome da smo upravo takvi kakvi jesmo. Ako to učinim. direktno povezano s jednom vrstom osećaja nedužnosti ili 4 . Ja mogu birati različite puteve. Takva ljubav je u skladu s najdubljim silama i ima nečeg religijskog u sebi. nekad postaje vidljivo nešto zaista jako važno: lakše je živeti s problemom i patiti. ali onda više nemam nikakvu moć nad posledicama. Sloboda ovde znači priznati da ja ne mogu izbeći posledice svog ponašanja. Ako se terapeut požrtvovano baci na pomaganje drugima. život dobija svoje mogućnosti. KAKO SE DOLAZI DO REŠENJA? Do rešenja se dolazi obrnutim postupkom: u postavu se uvodi osoba koja je data drugima. vezuju niti dubokog zajedništva. Najdublju ljubav možete doživeti upravo kada vas voljena osoba prihvata onakvim kakvi jeste. Slobodan sam unutar tog prostora. ali kada mišljenjem isprobam sve mogućnosti. jedinstveni i pravi. To je istinska ljubav . koliko god se trudili. Čvorova nastalih upletenošću (preuzimanjem) sudbine nekog od predaka koji je na neki način isključen iz porodičnog sistema) ili je svojim postupkom nekog drugog isključio. Mogli bismo čak reći da je upravo to religija . On samo njegovim rečima postaje nama čujan. koliko mi još energije ostaje za delovanje? Ako. porodice i problemima koje imaju. To je zato što je patnja. ne može imati ovu moć opažanja. i ja od nje. načelno. nije ništa drugo nego prihvatanje da nas. Posmatra kako terapeut menja konstelaciju tako da se svi članovi porodice osećaju bolje. Mogu misliti puno toga.Polje ljubavi nas razrešava energetskih čvorova nastalih u našim precima i prenetim nama morfogenetskim putem. Terapeut treba da se oseća u skladu s nekim višim poretkom. Drugo bi bilo biti bez straha od onoga što će se pokazati. Ona dolazi kroz rad i prihvatanje vlastitih granica. u prostoru u kome vredi samo ono što jeste i što deluje. preko mnogo predaka i otac ga samo izgovara. To su oni. nego prihvatiti razrešenje. terapeut se oseća u skladu s onima koji su odbačeni. me utim. Bez namere. uz pomoć roditelja. Prihvatanje onakvima kakvi jesu. onda sam sposoban za delovanje. Terapeut nikada ne sme biti preblizu. ali bez namere. RAD TOKOM KONSTELACIJE Postavljajuči konstelaciju. može videti rešenje i pokrenuti ga. klijent je jako aktivan. Jer vi i da hoćete ne možete biti drugačiji.

i ona je izvan vremena. Ukoliko ih ispravno postavi. Vidi se kako njihova lica blistaju. pojedinci koji stoje kao predstavnici njenih članova. Jedan primer: ko drveće opaža na ovaj način. ma kako se drvo razvilo. To je ljubav: priznanje da je sve što postoji lepo i dobro upravo takvo kakvo jeste. prepoznajemo poretke. Terapeut je bio u skladu s energijom koja u klijentu pozitivno deluje. nadohvat ruke. Morfička polja su. naime. pred očima. oni su u mogućnosti predstavljati nešto o čemu ništa ne znaju. Poredak te porodice utelovljuje se kroz konstelaciju. U tom smo trenutku u dodiru s drukčijom vrstom svesnosti i u vezi sa sasvim drugim snagama opažaja. kao što su na primer snage rasta i sazrevanja. tako e. i možemo dotaknuti veličinu duše. On kaže da se nasle ivanje ne odvija samo preko gena. i tek kad klijentu postane jasno kakva je situacija. smatra da je svako drvo lepo. oni koji stoje u rasporedu nisu više u svom porodičnom sistemu. I isto tako kako nam se kroz porodičnu konstelaciju prikazuje ta porodica. čak i kada oni o tome ništa ne znaju. i da aktivira svoje vlastite isceliteljske snage. Tu se terapeut ne sme mešati niti bilo šta raditi. 5 . u predelu duše i porodice. Glavni kriterijum je: slabi li nas to ili jača. Tek kad je otkriveno. Tako nešto nije lako priznati. nešto se pokrenulo. KAKO I DA LI SE UOPŠTE PROVERAVA UČINAK? Ozdravljenje klijenta nije jedino odlučujuće mjerilo. Zahvaljujući ovim poljima. skrivene poretke. Mi ne znamo koja je njegova sudbina. Porodice se sastoji od više osoba koje prostorno stoje u odre enom medusobnom odnosu. Tu rad treba da se prekine. Rad treba prekinuti u trenutku uzlazne energije. Snaga leži u koncentraciji na minimumu informacija. Sudbine predaka se moraju ostaviti njima. tačno osećaju šta se u toj porodici zbiva. Bez osude. S velikim razočaranjem klijent shvata činjenicu. I koje je. Kada terapeut postavi porodicu. Ali to nije neposredan cilj terapeuta. dostupno svakom pojedincu te vrste. vec samo da ga prihvata onakvog kakav jeste. Ljubav ne znači da želi nešto od njega. Kad je osoba jednom u dodiru s tom energijom. poput elektromagnetskih polja. onda se može videti postoji li neko rešenje. isto vredi i obrnuto: rešenje u konstelaciji s predstavnicima deluje na stvarnu porodicu. A taj osećaj je opet povezan s ličnim uverenjem i nadom da vlastitom patnjom možemo spasiti nekoga drugog.odanosti. Oni tada tačno mogu osetiti što se doga a u tom sistemu. Ako na licu klijenta nema nikakve promene. Postupak proizlazi iz odre ene situacije u tom trenutku i ne može se ponoviti. Sve što može napraviti je prepustiti klijenta njegovoj blagonaklonoj duši. npr. Ponekad terapeut ne zna tačno je li opažanje ispravno. Ne postoje dve iste. Teorija morfogenetskih polja potiče od engleskog biologa Ruperta Sheldrakea. Terapeut je Pomagač da se klijent suoči sa svojom sudbinom. Njegov se cilj nalazi. me utim. bez vremena. onda je sve što kaže. Postoji dubina u koju se sve uliva. onda to ima neposredni učinak na njih. ma koliko to razumno i pametno bilo. KOJI JE MEHANIZAM DELOVANJA PORODIČNIH KONSTELACIJA? Tokom rada stoje potpuno nepoznati ljudi. Kad netko postavlja svoju porodicu. prvenstveno treba da ga posmatra s ljubavlju. kako tvrdi Sheldrake. Tada. Na videlo izlazi nešto. a time i u zanemarivanju nebitnog. Bert Helinger je uporedio život sa piramidom. uzaludno. sa snagama koje nešto prouzrokuju. Kroz onoga ko ih je postavio u ulogu. Ovi poreci se ponavljaju u prostoru i mogu se prepoznati i prikazati čak i na velikim udaljenostima. vec u jednom drugom. Kada ovakvim načinom opažanja terapeut spozna rešenje za klijente. Tu je samo prostor. I oni to rade intuitivno. Kad se pokrene dobra. koji nemaju nikakvo znanje o biografiji klijenta s kojim radite. Kad terapeut radi s nekim. iako su stvarni članovi porodice daleko. Drugačije jednostavno nije moguće. posao terapeuta je završen. pozitivna energija. vec i preko morfičkih polja. Postavljanjem porodice iznenada se dobija pristup jednoj stvarnosti do koje ne mogu doći razmišljanjem. može doći i do isceljenja. ono što se u toj porodice odvija on prenosi u trodimenzionalnu sliku. što je dotad bilo skriveno. U dubinama su prošlost i budućnost jedno. kada se lice ozari sjajem. koja se jasno pokazuje. tek tada terapeut može nastaviti s radom. Onog trenutka. Tako je i s ljudima. prije svega. Svaka porodična konstelacija je različita. jedino tako se klijent osloba a duhovnim zaboravljanjem. koga inače ne poznaje. da precima nije potrebno nikakvo spašavanje! To znači da je sve ono što je dosada činio za nju-njega. bila uzaludna žrtva. Gore u maloj tački na samom vrhu odvija se ono što nazivamo napretkom. Kako se oni mogu osećati baš onako kako se osećaju ljudi iz klijentove porodice? Predstavnik je samo barka pomoću koje klijent može pronaći novi put ka svom izvoru. Onda testira. postoji jedna vrsta kolektivnog pamćenja kojem doprinosi svaka jedinka odre ene vrste. Ponekad smo u situaciji da možemo doći u kontakt s ovom dubinom. Treapeut vodi računa o silama koje isceliteljski deluju na dušu i koje deluju u porodice. čak ni tada kada je rešenje tu.

“Izgovori to sada pet puta. KAKO SE PONAŠATI IZME U DVA SEMINARA (nakon ura enog rada) Nakon ura enog rada.“ NISU DOVOLJNE SAMO REČI Jedan mladić je otišao kod svog duhovnog učitelja i rekao mu: “Učitelju. 6 .ne smete da radite drugi energetski rad. To deluje samim time što je obelodanjeno. i da je odsečen od doga anja. videćete da ste se-ionako promenili. Ego na taj način zaustavlja energiju i rad biva prekinut. “Dajte čovjeku ribu i nahranićete ga za jedan dan. Ako neko počinje zračiti ili se na njemu vidi veliko olakšanje. To se zove svesnost o neintervenisanju. ne zato što su dobri ili loši. ti si me savetovao da stalno ponavljam u mislima frazu. Roditelji ne mogu biti drugo osim ono što jesu. Baso ga upita: „Šta tražiš?“ „Prosvetljenje“. Drugi savet je da klijent ne pokušava da se seti svega šta se dešavalo u radu. ili da mu ostaje još samo malo vremena za život. I šta dete može onda da uradi sa tim saznanjem? Da zavoli ono što najviše ne voli kod svojih roditelja.“Kašiku” – odvrati mladić. I šta sada da radim?” Mudri učitelj je tiho položio ispred mladića predmete koji su mu prvi dopali ruke – kašiku. šta bi želio da imaš od ovih predmeta?” . . „Imaš svoju sopstvenu riznicu. Ja sam i dalje jednako usamljen kao što sam i pre bio. Stvarnost pomaže. Njegova duša zna šta se desilo. Nema potrebe s bilo kime se sva ati ili ga uveravati.” – zatražio je starac. Iz fenomenološkog iskustva prelazi u razmišljanje. To je bolji način. niti je ima. niti isključiti. Postavljajući nova iskustva u stare obrasce i teorije. ni na tu ni na neku drugu temu. je svestan rad na sebi i sopstvenom isceljenju. već zato što se vezuju kao muškarac i žena. Kad uopšte ne razmišljate i ništa ne činite povodom rada. Spoznata stvarnost pomaže. na nivou duše. Na primer da je neko teško bolestan. ‘Ja želim radost u svome životu!’ Tu rečenicu izgovaram svaki dan mnogo puta. onda na nivou srca i na kraju. • Ne objašnjava klijentu šta se desilo. prvo na svesnom nivou. Zadatak terapeuta je da: • Ne daje savete posle rada.“Reci mi. baš onakvog kakav jeste. jer time zaustavljate pokret duše. Dai u upita:“Gde je moja riznica?“ Baso odgovori:“To što tražiš je tvoja riznica“. Dete mora prihvati život onako kako mu je dan od roditelja. Tada ste u harmoniji sa rastom duše.Najveći učinak se vidi tokom rada. Nije ni potrebno da budu nešto drugo od onoga što jesu. • Ne umekšava ono što se desilo tokom konstelacije. odgovori Dai u. i vodi nas nešto manje od ukupnog iskustva. “Šta treba da uradim“ Naš Ego tada veruje da treba da kontroliše ono što se desilo. a radosti u mome životu niti je bilo. čašu i sveću – i upitao ga: .” Lao Ce ZEN priče OTVORI SVOJU SOPSTVENU RIZNICU Dai u u Kini poseti učitelja Basoa. iz straha ili znatiželje. I ono što je najvažnije zapamtiti je da ne smete da se mešate u tok razvijanja rada. Dete zbog toga mora od roditelja prihvatiti život onakav kakav su mu dali. uvek je požurivao svoje prijatelje: “Otvorite svoje sopstvene riznice i upotrebite to blago. Ni dete ne može ništa niti pridodati. Roditelji mu ništa ne mogu ni pridodati niti oduzeti. svakog dana. mnogi ljudi počinju postavljati sebi i drugima razna pitanja. Tek onda može da zavoli SEBE. Dete ima roditelje kakve ima. Jer muškarac i žena postaju roditelji. Treba imati uvek u vidu da je samo naš um zbunjen. rad Lujze Hej i NLP su nekoliko vidova tog rada na sebi. Samo tako postaju roditelji. Ili da neko nosi krivicu. iznova i iznova. Veličina je u prepoznavanju i prihvatanju stvarnosti. Zašto tražiš van nje?“ zapita Baso. ZEN priče. Terapeut ne radi ništa osim što iznosi stvari na videlo. Ponovo se slede lična uverenja. Ono što možemo da radimo sve vreme. Dai u je bio prosvetljen! Posle toga. naučite ga kako da je lovi i prehranićete ga za cijeli život.

onda šaljete više Ljubavi. onda i sam život ide na bolje. Sve to mi je isuviše naporno. ali je nećeš imati. “Učitelju”. reče mu učitelj. promenom fiziologije .. “A sada razmisli dobro o ovome: DA LI JE NAIZGLED LAKŠI PUT ZAISTA I LAKŠI PUT?!” Dobra i loša osećanja Kao i sve u životu. Odlučio sam da ovde završim svoje učenje.. zavapio je. progovori: “Znaš li priču o gusenici?” Učenik odgovori negativno.. “Bila jednom jedna gusenica. pripovedao je učitelj. treba nešto i da uradiš. “slediti vaše učenje zahteva toliko promene u čoveku. život se tim više pogoršava – sve dok ne promenite to kako se osećate. I najzad. koja je imala osećaj. stalno je gledala uvis prema nebu i prema svim tim šarenim i prelepim razdraganim leptirima…”. više ćete je primiti natrag u životu. I na vama je da promenite loše osećanje u dobro kad ga primetite. dole) 7 . vidiš li”. ili na primer. Ne mogu više. Što se bolje osećate.“Eto. a negativna osećanja nemaju mnogo Ljubavi u njima. Tako da je odlučila da ostane gusjenica. da je metamorfoza u leptira isuviše naporna i bolna stvar. Što se gore osećate. . Svi dobri osećaji dolazi od Ljubavi! A svi negativni osećaji dolaze od njenog nedostatka.DIZANJEM glave (poučeni stripom o Snupiju i Čarli Braunu. Chi Ball. Ja hoću kašiku…” – ponovi učenik pet puta.“Ja hoću kašiku. kao kada ste u očaju. Što se gore osećate. više ćete primiti.). A što više Ljubavi dajete.” LAKŠI PUT Učenik do e do učitelja. ovde i sada (NLP vežbe: Periferni vid. “možeš ponavljati i pet miliona puta na dan da hoćeš kašiku. Kako? Prepoznavanjem i jednom od vežbi prisutnosti. Treba da pružiš ruku i da je uzmeš! Same reči nisu dovoljne.” Učitelj ga je posmatrao tužnim pogledom. I dok je tako bolno i lagano gmizala kroz život. Naučno je dokazano da svako osećanje traje 90 sekundi. kao kada osećate razigranost. I onda se ponavlja i ponavlja. Što se bolje osećate. više negativnog šaljete oko sebe. nakon izvesnog ‘studiranja’. vaša osećanja mogu biti ili pozitivna ili negativna. posedujete dobre i loše osećaje. A što više negativnosti šaljete. Razlog zbog čega se osećate loše sa negativnim osećanjima jeste zbog toga što je Ljubav pozitivna Sila života.

Me utim. Potražićemo fizičke vežbe koje nam najviše odgovaraju. meditaciju i povezivanje s višim stvoriteljem. Uz mnoge sportove i plivanje razmislite o plesanju. Nije važno odakle ćemo početi ako obuhvatimo sva podrucja. Osim toga. Postoje i druge psihijatrijske tehnike: hipnoza. sadašnja teškoća za mene je samo nešto privremeno. "dodirom do zdravlja" i reiki načini. imaginacije pod kontrolom i vežbe pozitivnih izjava. one nam mogu pripomoći kod menjanja našeg života i to ovog trenutka. zumbi. tehnika ponovnog ra anja. To je nešto što upravo rešavam. naučiti koja je veza izmedu našeg izbora hrane i pića i kako ona utiču na naše osećaje. refleksologija stopala. Budući da biram na taj način gledati na stvari. Ja sam dobra osoba. terapija umetnošću i rad sa snovima. Voljan sam naučiti i otvoriti sebe svemu dobrome 8 . Ako počnemo s telom. bićemo nepotpuni i nedostajaće nam osećaj celine. Tu su nam na raspolaganju trave i vitamini. nailazimo na molitvu. IZBOR Izabiram zapamtiti da svaki problem ima i svoje rešenje. bioenergija. Postoje mnogi putevi kojima možemo krenuti i istraživati ih. akupunktura i kiropraktika. Počnemo li od spiritualnog područja. Izabiram prestati žaliti samoga sebe. um i duh. Izvo enje tih vežbi jača naše kosti i održava naša tela mladima. Nijedna terapijska radionica ne može ukloniti zauvek sve vaše probleme. veštini Tai-Chi. treba negovati i hraniti celo biće . A ako radimo na umu.telo. borilačkim veštinama i jogi. krenemo drugim. trebamo ispitati tehnike vizualizacije. Ako zanemarimo bilo koje od ovih područja.Sledi opšta hijerarhija osećanja kod ljudi: Vrste osećanja (od najvišeg ka najnižem) Ljubav Zahvalnost Radost Strast Ushićenost Entuzijazam Nada Zadovoljstvo Dosada Iritiranje Razočarenje Briga Kritika Bes Mržnja Zavist Krivica Očaj Strah Lujza Hej VOLETI SEBE Holistička filozofija Prema holističkoj filozofiji. psihodrama. osoba ili grupa nemaju odgovore na sva pitanja. Ako nam jedan ne odgovara. Korisne su i masaža. To je samo jedan korak više na vašem putu do holističkog zdravlja. homeopatija i lekovi tradicionalne medicine. Želimo odabrati najbolje za svoje telo. poželećemo ispitati ishranu. Možemo istraživati i lečenje uz pomoć čišćenja debelog creva. I znati da je i ovo nešto s čime se mogu suočiti. regresija u prošle živote. Nijedna metoda.

Sposoban sam verovati i spoznavati.budite uporni 21 dan. to je vaša prošlost. Jedino što je važno jest ovaj trenutak i ono što ste sada odabrali da mislite i verujete. I vreme je da priznamo da sami stvaramo vlastitu stvarnost. ili se žaleći na druge? Osjecate li se nemoćnim učiniti išta čime biste promenili vlastiti život? Sve je to rasipanje moći. odredili ste svojim mislima i uverenjima iz prošlosti. • Ne vjerujte u ograničenja • Kada naveče legnete u krevet. Ukoliko želimo izmeniti vlastitu stvarnost. bez obzira na to kakav je naš predmet . Upotrebljavate li vlastiti um kako biste o sebi razmišljali kao o žrtvi? Hodate li po sobi besneci na sebe. Prihvatam činjenicu da ne znam uvek kako treba nešto rešiti. MOĆ Posedujete moć kojom možete izlečiti vlastiti život. tuširanja. Tada ovo ponašanje postaje NAVIKA. 9 . SNAGA JE UVEK U SADAŠNJEM TRENUTKU Sve što ste dosad doživeli. Odredili ste ih mislima i rečima koje ste imali juče. nismo. Radićemo najbolje što možemo. svi do jednoga. Svakodnevni rad Kao i svaka nova stvar koju pokušavate naučiti. iduća godina itd. Počinjemo razumevati da smo već odranije savršeni. ovo sada odrediće vašu budućnost. 40 ili više godina. ovisno o tome koliko ste stari. Sve je dobro. U osnovi svega jest misao. Proces učenja uvek je jednak.učite li voziti auto. postaje naš mali RITUAL. Uvek posedujemo moć naših umova. Promenom načina razmišljanja. prošle godine. Mi smo prekrasna. Mešutim. Vaša je snaga uvek u sadašnjem trenutku. Vlastitim umovima stvaramo stvarnost. MENJAMO NAČIN RAZMIŠLJANJA Mi smo Svetlo. Posedujete moć izbora da sagledavate kako sve ide nabolje. ustvari rušimo vlastita ograničenja. a misao se može menjati. Dok sanja. Kad srušimo ograničenja. Besplatna je. vreme je da promenimo vlastite umove. i to zauvek. zdrava prehrana. korišćenje vizualizacija i mentalne imaginacije. prošli mesec. potrebna je praksa da bi to postalo deo vašeg života. Jesu li vaše misli negativne ili pozitivne? Želite li da te misli odrede vašu budućnost? Razmislite o tome i budite svesni toga. odre ivanje vremena za vežbe relaksacije. idua nedelja. pri svakom novom pokušaju ide nam sve lakše i bolje. Ali. meditaciju. Osetite i koristite ovu podršku. Spoznajte da ste večno povezani s Jednom Silom i Inteligencijom koja vas je stvorila. Sve se rešava nabolje. U početku tapkamo i posrćemo jer naša podsvest uči na pokušajima. Ukoliko uspem promeniti način razmišljanja. čitanje i proučavanje. Često govorite sami sebi: "Činim što najbolje mogu. To je gotovo. zatvorite oči i ponovo zahvalite na svemu što je dobro u vašem životu. poput pranja zuba. Budite svesni ovoga što mislite u ovom trenutku. igrati tenis ili misliti na pozitivan nacin. postajemo svesni bezgraničnosti života koja nas okružuje. glasno izgovaranje pozitivnih izjava. 20. Mi smo Duh. Svakim je danom sve lakše. mogu promeniti vlastiti život. Pripravan sam otvoriti se i prihvatiti nešto novo. Naravno da nećemo biti savršeni prvi dan. sposobna bića. češljanja." I ono što se pokazalo delotvornim. To činimo odlukom da razmišljamo i govorimo s pozitivnim nabojem. uživanje u telesnim Vežbama. i to je sasvim dovoljno za početak. • Uvek pružajte sebi podršku • Pojačajte svoje učenje raznim tehnikama: izražavanje zahvalnosti. S ljubavlju menjam način razmišljanja. Središte moći leži u sadašnjem trenutku. pevanje pozitivnih izjava. idući mjesec. Na tome se temelju stvara vaše sutra. Biram protegnuti se preko granica koje su me opasivale još ovoga jutra. 30. potpuni i celoviti. Zauzdajte vlastitu moć. pre 10. Zatražite i svesno upotrebljavajte vlastitu moć. čovek se osloba a svega što je loše pa u snovima možete potražiti pomoć za ono što vas muči. Izabiram biti voljan promeniti sebe. prošle nedelje. postaje OBIČAJ.što svemir može pružiti. i to trebate znati. Jer. Toliko često pomišljamo da smo nemoćni. pisanje pozitivnih izjava.

Želimo sve odgovore i sve ostalo odmah. Budete li strpljivi. imamo velikih teškoća. s oduševljenjem. Najveća je korist od ove vežbe naučiti da je gotovo nemoguće omalovažavati sebe kada prihvatite da se volite. Sunce obasjava vaš vrt." Završite rečenicu kako želite. Pročitajte ih glasno.Tako e moramo prestati plašiti sami sebe.. možemo lako učiniti promene u životu. Staro drvo. Učinite sve što možete da bi vaš proces promene prošao uz što više radosti i zadovoljstva. osim što vi nikad nećete otići. o tome više neću misliti.Pre jutra često ćete pronaći odgovor na svoja pitanja. s vremenom ćete se osloboditi navike. i to neprestano. Umesto da budemo savršeni. Samo kad sebe smatramo lošima. Prema sebi budete blagi. sada! Često. brinete se za njega i volite ga. To je vrlo moćno polazište za sve ostalo. Svatko od nas ima jedinstvenu ulogu na Zemlji. ljubav je s vama do kraja vašeg života. Ali vi ne posustajte. Vežba: Ja volim sebe Pretpostavljam da sebi već govorite: "Ja volim i prihvatam sebe baš takvog kakav jesam". Posejte seme radosti i posadite mladicu uspeha i grm napretka. o Parizu. Sada uzmite komad papira i napišite na vrhu: "Volim sebe zato. To može biti lep pogled ili zalazak sunca. Ako sebi kažemo da smo O. Napravite pesmu od svojih izjava i pevajte je sa radošću. Čitajte je svakodnevno i dopišite nove stvari kojih se setite. cveće. Nestrpljenje je otpor učenju. nego i dalje obra ujte vrt. Ostvarite tu vezu! Deset načina kako voleti sebe 1. Moraćete odstraniti mnogo trnja samomržnje j kamenja očaja. jahti ili vodopadu. Neka vaš um razmišlja o ovim pozitivnim izjavama celi dan. ona nam postaje nejasna. I to želim odmah.. Jednako je i s voljenjem sebe. Verujte da je život na vašoj strani i da će se pobrinuti za vaše dobro i radost. zvano strah. Ja ću misliti o zalasku sunca. Setite se: te zastrašujuće misli negativne su afirmacije. Vi stvarate te parališuće misli u svojoj glavi. sada!" Strpljenje je vrlo moćno oru e. prona ite sliku kojom biste je rado zamenili. ponekad na način koji ne možemo ni zamisliti. bez obzira na to što se doga a. Naravno. možemo otkriti svoju kreativnu različitost. a vi ga zalivate. dobili ste plodan komad zemlje. a kad smo prema sebi kritični. treba srušiti. prečesto vlastitom nestrpljivošću činimo jadnima i druge ljude. Verovatno je najznačajniji ključ: prestanite kritikovati sebe. ljutnje i briga. Ako uočite da ste se navikli u mislima ponavljati neku negativnu misao ili situaciju." Budete li tako postupali. vrt će napredovati i 10 . molim te za strpljenje. Jednom kad ste to odstranili. Postajemo razdražljivi ako čekamo u redu ili smo zaglavljeni u prometu. Bio je to tako divan osećaj.K. Mnogi od nas pate zbog očekivanja istovremenog nagra ivanja. Isprva kao da se ništa ne doga a. Kada jednom zavolite sebe. Mi to moramo imati sad! Nemamo strpljenja čekati. Recite sebi: "Ne. potrebna je praksa. sport ili bilo šta što volite. svoju posebnost i ceniti se zbog kvaliteta kojima se razlikujemo od drugih. o ruži. 2. Naša sposobnost da se prilagodimo životu i njegovom toku naša je moć. Oren Arnold duhovito piše: "Dragi Bože. Svi se mi menjamo! Svako. Neprestano ponavljanje tih izjava stvara uverenja koja nam uvek donose rezultate. ljubazni i strpljivi. Želimo odgovore bez učenja lekcije ili pre nego što smo učinili potrebne korake. 3. U početku je to bila šikara. Idite mirno na spavanje. Upotrebite tu sliku kao prekidač svaki put kad ste uplašili sami sebe. Dobro se zabavite! • Vežba: Dnevne pozitivne izjave Odaberite jednu ili dvie pozitivne izjave i napišite ih 10 ili 20 puta na dan. Možete li se setiti kada ste posljednji put bili zaljubljeni? Srce vam je treperilo ahhhh. Zamislite da je vaš um vrt. Svaki dan novi je dan i mi postupamo nešto drukčije nego je to bilo juče. Mnogi se od nas terorišu mislima straha i užasa i čine situaciju gorom nego što stvarno jest.

ljutnje ili bilo šta drugo. Iz njih možemo učiti. Na ite dva-tri prijatelja koje muči jednak problem. pa makar i samo po jednu minutu dnevno. Vizualizacijom stvarate jasnu. Biti nežan prema sebi. podvrgnuti se terapiji? Jeste li spremni oprostiti? Želite li meditirati? Koliko ste mentalnog napora voljni uložiti da promenite svoj život i stvorite život kakav želite? 6. Tako e je važno usmeno prenošenje informacija. Vizualizirajte ih zdrave! Pošaljite im vibracije dobra! Pošaljite im ljubav. Potrebno je svega nekoliko minuta dnevno da dopustite opuštanje duhu i telu. Ono pali iskru i pokreće vas. recite sebi da to radite zbog sebe.procvetati." Nakon toga neko vreme slušajte. možete napredovati kvantnim skokom jer učite jedni od drugih. Ako neprestano ponavljate: "Ja mrzim svoj posao! Ja mrzim svoj dom! Ja mrzim svoju bolest! Ja mrzim svoju vezu! Ja mrzim ovo! Ja mrzim ono!". usresredite se na dah i tiho sebi recite: "Ja te volim. Predlažem neka se ljudi koji imaju slične ideje redovito sastaju. Kad idući put budete činili nešto novo ili drukčije. vrlo malo novoga dobra može ući u vaš život. jer ako ste napeti i uplašeni. Svaki je pojedinac u grupi učitelj. za to postoji razlog. U ma kakvoj se negativnoj situaciji nalazite. U svakom trenutku možete nekoliko puta duboko udahnuti. možemo razmišljati o mislima kao da nas grade. Počnite s malim stvarima. a pohvala ga sagraditi. budete li strpljivi. I vi i ja odabirali smo negativno i ako se zbog toga nastavimo kažnjavati. kao što smo svi mi deo Božje kreacije. Na taj način gradite poruke koje kažu da kroz život ne morate prolaziti napeti i uplašeni. svaku bol. Ona je neophodna za uspostavljanje kontakta s Unutrašnjom Moći. pozitivnu sliku koja pojačava vašu afirmaciju. one narasti i doprineti stvaranju vrta željenih iskustava. idući put zamolite za pomoć. Ako bolesnog člana porodice ili prijatelja stalno gledate kao bolesnika. U vizualizaciji je važno da slika bude u skladu s vama kao osobom. dovoljno pametni. Ne trebamo se okrivljavati zbog negativnih iskustava. kažnjavanje. Umesto da sve činite sami i ljutite se na sebe jer to ne možete. a ne da nas mrve. a sastaju se ne da bi se sažaljevali. Radite u grupama! Ako ste predani cilju. Voleti sebe znači podržavati se. John Harrison kaže da pacijent ne bi smeo nikad proklinjati sebe zbog operacija ili bolesti. Volite svoje negativnosti! Sve su one deo vas.Kada ljudi rade na zajedničkom cilju. da ozdravljenje zavisi od njih. ili nešto što tek učite i u čemu niste baš vešti. Potražite prijatelje i dopustite im da vam pomognu. tada se razvijaju i napreduju. boli. vi odabirate misli koje treba negovati i podržavati. me utim. Idući je korak pohvaliti sebe. Ako to učinite samo jedanput i nikad više. Toliko me u vama naučili su biti samodovoljni i samopouzdani. Inteligencija koja nas je stvorila ne mrzi nas zato što smo pogrešili ili se naljutili na vlastitu djecu. Zapravo bi 11 . Recite sami sebi da ste divni. Ako ne možete naći što želite. Moramo naučiti biti nežni prema svojim mislima. 7. Osećate li se dovoljno dobri. savesni ili vrlo duhovni. 4. sputavate tok energije. sednite i skicirajte nekoliko ideja vodilja. omalovažavate Moć koja vas je stvorila. već da prona u rešenje i uzdignu se nad problem. U protivnom neće delovati. Učinite li to s ljubavlju. Nastavite. Jednako je i s vašim umom. Ili:" Oprošteno mi je. To nam onemogućava da imamo što želimo. možete i sami mnogo učiniti za sebe. Nije tako strašno kao što mislite. Ne možete zamoliti za pomoć jer vam to ne dopušta vaš ego. 5. disciplinovani. dovoljno lepi ili bilo što drugo? Imate li nešto za što živite? Šta ste voljni učiniti da biste se osetili ispunjenima? Jeste li voljni izgovarati afirmacije. Zapravo ste snažni ako tražite pomoć kada vam je ona potrebna. Relaksacija nam može pomoći. Kritika može slomiti unutrašnji duh. postupate nepravedno. Naše uverenje da nešto ne zaslužujemo znači da u životu nismo spremni prihvatiti dobro. donose svoje patnje. kao što i mi možemo voleti sve što sami napravimo. vizualizirati. zatvoriti oči i osloboditi se napetosti koju osećate. Ta Inteligencija zna da radimo najbolje što možemo. koje će nam se biti teško osloboditi i pomaknuti se k pozitivnim izborima. svoje Božansko Ja! Kada se grdite. to postaje navika. Sve je dobro!“ Opazićete kako ste smireniji. Dok izdišete. Kada istu stvar radite u grupama. te uvek voli sve što je stvorila. Dopustite sebi da prihvatite dobro bez obzira smatrate li da to zaslužujete ili ne. vaša će se mala skupina povećati. neće delovati. okrivljavanje. Ne zaboravite. Priznajte svoju Moć. znači prestati svako sramoćenje. pa će. jer inače ne biste u njoj bili. U svojoj knjizi „Volite svoju bolest“ dr. Kako uopšte možemo reći nešto dobro i lepo o sebi ako mislimo da ne zavre ujemo dobro?! Razmislite o zakonu zasluga u vašem domu. Hajde da se ne mrzimo! Zato što mislimo negativno. osnujte vlastitu skupinu. dovoljno visoki.

Na kraju. trebamo ih “očistiti” iz svog uma. Imajte na umu: šta je dobro za neku osobu. Prejedanje je još jedan način nevoljenja sebe. Postali smo ovisni o "brzopotezno pripremljenoj" hrani. Možete reći sve što vam padne na pamet. Biti svesni što jedemo i šta pritom osećamo. 8. Brinite se o svom telu! Zamislite svoje telo kao predivnu kuću u kojoj živite neko vreme. a potom se osećamo još gore. nisu trajni. cigarete i alkohol tako su popularni jer su poznati načini bega. možete se upitati: "Šta sam to pojela?" Možda ste konzumirali nešto što u tom trenutku nije bilo dobro za vaše telo. Problemi su samo sećanja koja se neprestano ponavljaju u našem umu. Moramo znati da nije opasno osećati ono što osećamo kao ni priznati da to osećamo. U početku možda nećete dobiti nikakve poruke jer ste toliko navikli grditi sebe da ne znate kako odgovoriti ljubaznom mišlju. Prema njemu isceljivati znači voleti sebe. Stvorite pozitivan misaoni pristup svojoj vežbi. Postoje istraživanja koja pokazuju da bolest možemo izlečiti tako što ćemo mentalno izmeniti strukturu DNK. Možda će vaš odgovor glasiti: "To je jedini način kako da obratim na sebe pozornost svoga bračnog druga. Ako ste ručali i nakon jednog sata osećate umor. Često stvarate prepreke u telu prihvatajući mišljenja drugih ljudi. Stoga je vrlo važno upitati se: "Kakav je rezultat ovog iskustva? Što ja to ovdje dobivam pozitivno?" Pa. našoj podsvesti. Humor nam omogućava da se odvojimo od iskustva i sagledamo ga u široj perspektivi. zar ne? Pazite. Da pobegnemo od osećanja iz djetinjstva kako nismo dovoljno dobri. Kada to jednom spoznamo. Živimo u vremenu kada se u lečenju primenjuje raznovrsna nova tehnologija. Prona ite vežbu u kojoj uživate i koja vam je zabavna. možemo iznaći pozitivne načine zadovoljavanja svojih potreba. 9. ne znaci da ste loša osoba.naša su tela različita. Pred ogledalom možete i oprostiti. s tehnologijom frekvencije zvuka. Ako vam se tokom dana dogodi nešto neugodno. a što vas umara. Možete raščistiti stare probleme s roditeljima. Humor je takoder moćno orude . zar ne?! Ali ako uistinu pogledamo u sebe i prema sebi budemo iskreni. Naravno. konstantna je i najvažniji kvalitet u vašem životu. Zvuk može stimulisati naše moždane talase te ubrzati naše učenje i isceljenje. a osim toga smeh leči. stanite ispred ogledala i recite sebi: Ja te ipak volim! Doga aji dolaze i prolaze.trebali zahvaliti sebi na tome što su pronašli siguran način zadovoljavanja svojih potreba. Moramo shvatiti da doprinosimo stvaranju svakog svog problema s namerom da nešto rešimo. lako smo upoznati s načinom pravilne ishrane. možete potražiti pozitivniji način da to postignete. Droga. kao što je ajurvedska medicina. Rad pred ogledalom je važan u svrhu otkrivanja uzroka problema koji nam onemogućuje da volimo sebe." Kada ste to spoznali. naći cemo odgovor. Učimo kako sjediniti neke drevne metode lečenja. lekarima. Ne možemo pomoći drugome. Ma kakvi bili naši negativni modeli. čin je ljubavi prema sebi. Postoji nekoliko načina kako možete vežbati pred ogledalom. tj. pogotovo kada se bojite razgovarati s njima osobno. Prvo što možete učiniti kad se probudite jest da se pogledate u ogledalo i kažete sebi: "Ja te volim.pomaže u opuštanju i olakšava stresna iskustva. Dopustili smo da na nas utiče primamljivo oglašavanje proizvo ača gotovih jela. decom. i opet je potrebno oprostiti sebi i prestati gomilati ljutnju i mržnju u telu ako se želite izmeniti. dakle. kao Što su Stanlio i Olio. Ako se želimo rešiti problema. Počnite uočavati što vam daje energiju i polet. bolje ga sagledavamo i lakše nalazimo put ozdravljenja. jer to je zapravo ono što želite. Volećete svoju kuću i brinuti se o njoj. Tehnika za takvo 12 . Kada uspemo pogledati na svoj život kao da je pozorišna predstava s elementima "limunade". setite se zamoliti ih da vas prihvate i vole. Šta danas mogu učiniti za tebe? Kako te mogu usrećiti?" Oslušnite svoj unutrašnji glas i u potpunosti ga sledite. i opet stanite pred ogledalo i recite sebi: "Hvala ti!" Odajte sebi priznanje za stvaranje tog divnog trenutka. drame ili komedije. ljubavnicima i sa svakom drugom osobom koja vam je u životu važna. Možete to naučiti eksperimentom i učeći na vlastitim greškama ili se posavetovati sa savetnikom za zdravu prehranu. Tada obično dodajemo i teret krivice. Spajanje afirmacija i vežbi jedan je od načina reprogramiranja negativnih verovanja o vlastitom tijelu i izgledu. i ne volimo baš odgovoriti na to pitanje. Ponekad ljudi oboljeli od raka ili neke druge kobne bolesti ne mogu reći "ne" autoritativnim osobama oko sebe. Možete razgovarati s drugim ljudima. Ako ste ovisnik. već da niste pronašli pozitivniji nacin zadovoljavanja svojih potreba. a inače biste se bojali to reći. Vežba HO OPONO PONO Ho’oponopono je stari havajski proces rješavanja problema. možemo naučiti da svoje potrebe zadovoljimo na pozitivan način. Osećaji prolaze. često koristimo hranu da se kaznimo i udebljamo. pretpostavljenima. pogotovo kad se loše osećate ili ste neraspoloženi. Ako vam se dogodi nešto divno. ne mora obavezno biti dobro i za drugu . što unosite u svoje tijelo. ako nismo prvo sebe doveli u red. pa će na nesvesnom nivou stvoriti bolest koja treba to "ne" reći umjesto njih. sebi i drugima. Ljubav koju gajite prema sebi. Predlažem vam da s vremena na vreme pogledate stare dobre komedije. Ne možemo živeti bez hrane jer je to gorivo za naše telo i stvaranje novih ćelija. Ne možemo uvek uzimati sebe ozbiljno.

već se otvaraju i vrata ljubavi prema nama samima. koje ste upravo otkrili. nećete poneti sa sobom ni svoju vezu. da primate i dajete saosjecanje. Isuviše često ostajemo u vezama u kojima nas iskorišćavaju i dopuštamo da nas zlostavljaju. Ljudi kojima je teško voljeti sebe gotovo su uvijek oni koji nisu voljni oprostiti. Pustimo ih. ne samo da nam s ramena spada ogroman teret. Vi. kao na primer: "Koga ti to zafrkavaš? Daj. Kad napustite ovu planetu. Pritom je prvi korak da volite sebe. potrebno je da sebe volite dovoljno kako biste se iz te situacije mogli maknuti. Zapanjujuće je kako vibracije ljubavi. Negativni odgovori. Molim te oprosti mi. moći ćete. Mi ne možemo izmeniti druge ljude. I.” I to ponavljamo nekoliko puta. Došli ste ovamo da ispunite sebe i izrazite najdublji nivo ljubavi. a kada smo vezani za prošlost. biće sposobnost da volite. jesu dar jer postaju ključem vaše slobode. Sigurno me niko drugi neće hteti. ni bankovni račun ili posao. Jedino što ćete poneti. Ukoliko se. jer neopraštanje zatvara upravo vrata ljubavi prema sebi. sigurno. moći ćete voleti i prihvatati druge ljude. otvorenu i ljubavlju ispunjenu komunikaciju sa svakim članom svoje porodice. Ako se nalazite u društvu izrazito negativne osobe. Ako ne živimo u sadašnjosti." Istinski verujem. kakav li je samo teret spao s mene!" Naravno da jeste. nosili smo ga celu večnost. Time sebi zapravo govorimo: "Ja nisam vredna ljubavi. ne možete učiti umesto nekog drugog! Svako uči svoju posebnu. izgovarajući afirmaciju. ako se možete voleti i prihvatiti sada. konačno. Kada god vidimo nešto što treba rešiti ili treba oprostiti sebi ili treba oprostiti drugima. razumevanje i ljubav. tada se. Ovde ste da učite i napredujete. u njemu uživati. Vi se ne možete menjati dok ne želite spoznati što vas to vraća natrag. koja se ne želi menjati. Zamenite te negativne odgovore pozitivnim afirmacijama. kada se ne želimo osloboditi prošlosti. na miru! Trošimo mnogo energije pokušavajući izmeniti druge. ne možemo živeti u sadašnjosti. postali bismo drukčiji. U afirmaciji navedite što biste želeli da se dogodi i da svaki put kad je ta osoba negativan. volite sebe sada! Ne čekajte dok to dobro naučite. kako možemo stvarati uspešnu budućnost? Staro smeće prošlosti jednostavno stvara još više smeća u budućnosti. toplu. Ponavljanje afirmacije: "Ja imam divnu. odgovor nameće sam po sebi: veza. Tek kada naučite voleti i prihvatiti sebe. i drugi se prema nama drukčije odnose. iskrenu. kao što su: "Ja sada zavre ujem svako dobro! Ja dopuštam dobrim iskustvima da ispune moj život!" Ponavljajte nove afirmacije sve dok ne postanu delom vašeg života.čišćenje vrlo je jednostavna. A kada mi postanemo drukčiji. me utim. To nije istina. kažemo: “Žao mi je. Prednost izgovaranja afirmacija pred ogledalom jest u tome što se istovremeno suočavate s istinitošću vlastitog postojanja. ni svoj automobil. ne funkcionira. Vi možete živeti samo na svoj način i ići svojim putem. Cela porodica se menja kada samo jedan član izgovara afirmacije. jer tada nećete dopustiti da vas uništava destruktivno ponašanje drugih. uključujući i svoju majku" (ili onoga s kim im je komunikacija narušena). da je najbrži način rešavanja bilo kojeg problema: voleti sebe onakve kakvi jesmo. Volim te. samo u mislima ponavljate afirmaciju. pa ću ostati ovde i prihvatiti ovakvo ponašanje jer mora da to zaslužujem. Ako možete biti zadovoljni sa sobom sada. 10. možda. Tu afirmaciju treba ponavljati pred ogledalom. Kada oprostimo i zaboravimo. jedinstvenu lekciju. koje mi šaljemo. Radite na sebi pa na svetlo dana iznesite sva njegova najbolja svojstva. Hvala ti. Ljudi kažu: "Oh. On počinje samoprihvatanjem i ljubavlju prema sebi! Vi niste ovde da biste se svidjeli drugim ljudima ili svoj život živeli na njihov nacin. Nezadovoljstvo sobom jeste navika. a kada bismo samo polovinu te energije usmerili na sebe. privlače ljude pune ljubavi. jednostavno. odmah čujete negativan odgovor. 13 . kad vam dobro pokuca na vrata. Ako. Sve što možete učiniti jest da sami učite. shvatite to kao dar koji treba iskoristiti. Mislim da je bezuvetna ljubav cilj koji smo ovamo došli ostvariti. dakle. Kada ne želimo oprostiti. vežemo se za nju. spusti se na zemlju. veza i nadalje nastavi u negativnom smeru. Ti to ne zaslužuješ!".

AFIRMACIJE PO ČAKRAMA 1 . dolazi mi pravovremeno.Život je radostan ples. Ja se osloba am prošlosti. radi mog je dobra. Spremna sam da se menjam i napredujem. . 4.Potpuno sam usmerena. .Pogledajte.Dopuštam da ljubav u mom srcu čisti i ozdravi svaki deo mog tela. Ljubav je najveća isceliteljska sila koja postoji. Sve što trebam. Otvaram sebe ljubavi. snagu i sposobnost da stvaram nešto od ničega u životu 2. Moj je put sada ravan. idem napred s veseljem. Spremna sam voleti i biti voljena.Dopuštam da ljubav u mom srcu izleči sve u mom svetu. . Sve je dobro u mom svetu. Sve što trebam znati. . čakra . Ugodno mi je menjati se. Vidim sebe bogatu i zdravu.Gledam napred svakog dana sa radošću i imam divna iskustva i doživljaje. dolazim do svih iskustava na opušten i miran način. Ja sam kreativna. . prelep film Lujze Hej: „Možete isceliti svoj život“ http://vimeo. Ja se sada s lakoćom osloba am svih starih verovanja. ako niste. .com/19664641 AFIRMACIJE Prekrasna si i volim te. čakra .Odlučujem da na sve gledam sa mirom i radošću. Život je radost i ispunjenje ljubavlju. . . bas takvu kakva jesi! Ovo je jedan od najboljih dana u mom životu.Imam moć.Imam moć. Sve što trebam.Prolazim kroz život s lakoćom. . 3. .Čvrsto sam usidrena u ljubavi i radosti.Slobodno dajem ljubav i uživam u svetu svakim delom svojeg tela.' Ja sam uspešna u svemu.Dopuštam sebi da volim svoj život. Sve je u redu.Nežno ostavljam prošlost iza sebe . Sve što se doga a.Uvek postoji harmonično rešenje.Novo iskustvo daje mi slobodu da živim drugačije. . moji kanali ljubavi jaki su i otvoreni. čakra . Ja sam zdrava i puna energije. saznajem. Ja volim. snagu i sposobnost da se nosim sa svim što utiče na mene. imam. . čakra . voljena sam i vredna sam ljubavi. Živim mirno i sigurno. . Ja vrijedim! Ja zavredujem! Ja dopuštam sebi da budem zadovoljna! Sve što trebam znati.Lakoćom i radošću unosim nove dimenzije.Hrabrost i samopoštovanje odre uju moj život. 14 .Sposobna sam da s lakoćom i radošću prihvatam nova iskustva i da se nosim s njima. otkriva mi se.Od danas imam unutrašnju ravnotežu. .

. . .” Lingvističko Jezik i neverbalna komunikacija su sistemi kroz koje se doživljaji kodiraju.Odbacujem obrasce koji su me doveli u moje sadašnje stanje.Verujem u tok života. čakra . . tihe i u ravnoteži. . .Otvaram se duhovnoj struji isceljenja. 7.Moj duh prenosi Ljubav i razumevanje. .Moje misli su mirne.Moje misli su čiste. jednostavno i s veseljem. NLP Neuro Lingvisticko Programiranje Studija najuspešnijih. . . .Moje emocije su harmonizovane.Moja savest je harmonizovana i deluje na čudesan način. .Moja ljubav prenosi duhovna znanja.Volim se i prihvatam.Ja sam u ravnoteži.Od danas se podižem iznad svega. bolesti i uticaja.. zadovoljstvo je moj cilj.Isceljujuća snaga ljubavi izvire iz moga srca. organizuju i daje im se značenje Programiranje Sposobnost da organizujemo svoju komunikaciju i neurološki sistem tako da ostvarujemo odre ene željene ciljeve i rezultate. 6. . . sigurna siguran sam.. ..Moja iskustva obgrljena su ljubavlju. stvaraju mi radosna iskustva. u harmoniji i stvaraju mir.Moje misli su mirne i radosne.Radost struji kroz mene i otpušta sav stres. .Moja ljubav čisti svaku ćeliju moga tela od negativnih misli.Ispunjena sam novom energijom. Modelovanje uspešnih. 5. .Moje misli su harmonične.Osećam vibraciju savršenstva u meni.Od danas donosim odluke s lakoćom. Teorija i praksa komunikacije sa drugima i sa sobom Struktura subjektivnog iskustva Set alata za izgradnju izvanrednih me uljudskih odnosa Kapija za sistematsko učenje i promene Model za razumevanje strukture i obrazaca po kojima funkcioniše ljudsko razmišljanje & ponašanje Set obrazaca promene Neuro Nervni sistem koji sva iskustva prima i procesira kroz pet cula “…studija strukture subjektivnog iskustva. čakra . čakra . razumem druge i stalo mi je do njih. . “Štaje to što pravi razliku izmedu izuzetnog i prosečnog?” 15 .

Za uzvrat. Vaše ponašanje. Tu spadaju još i fiziologija. tvoja uverenja će da utiču na tvoju predstavu o samom sebi. tehnike i izvorna(resursivna) stanja uma. razmišljanje i osećanje u sadašnjem trenutku razlikovaće se od onih u željenom stanju. i obrnuto. Divna stvar je to što ti možeš da promeniš sliku 16 . svaki problem u sadašnjosti može biti postavljen kao cilj. Postavljajući cilj koji želite ostvariti u budućnosti. Energija za taj put dolazi iz motivacije. osobnom razvoju ili obrazovanju može se gledati kao na put iz sadašnjeg u željeno stanje. Ukratko. Željeno stanje mora biti nešto što zaista želimo. U stvari. AKSIOMI (POZITIVNE AFIRMACIJE-KORISNE PRETPOSTAVKE NLP-a) kroz citate iz knjige “KALU ER KOJI JE PRODAO SVOJ FERARI“ “Ako veruješ da nisi sposoban da nešto uradiš. ili jasno povezano s onim što zaista želimo. Tvoja predodžba o samom sebi je neka vrsta šefa. snaga i izdržljivost. moramo se u potpunosti posvetiti cilju: postojanje sumnji često ukazuje na to da ekološki okvir nije u potpunosti uzet u obzir. Problem predstavlja ono što čini razliku izmedu ta dva stanja. hajde da kažemo da na eš savršenog partnera za život ili da živiš bez stresova. Tako e. Ona nikada neće dozvoliti da se ti ponašaš na način koji nije u skladu sa njom.NLP je: • umetnost i nauka o uspehu i proučava način na koji izuzetni profesionalci postižu uspeh u najrazličitijim oblastima i podučava druge ljude tim tehnikama • škola izuzetne komunikacije pruža tehnike za postizanje izvanrednih rezultata • fleksibilnost i mogućnost izbora SADAŠNJE STANJE I ŽELJENO STANJE Na promene u poslovanju. stvorili ste problem u sadašnjosti. Sredstva kojim se cilj postiže su veštine. potrebni su vam izvori (resursi). to će saseći bilo kakav trud koji bi ti mogao da uložiš u tom pravcu. moramo želeti preći taj put i verovati da je cilj dostižan i vredan truda. prehrana. NLP veštine predstavljaju bogate resurse za savladavanje prepreka i svih vrsta otpora i smetnji. Da biste prešli iz jednog stanja u drugo. tvoja slika o samom sebi će te sprečiti da preduzmeš korake da pronadeš savršenog partnera ili da sebi stvoriš veseo život.

prvi put u umu. Ne postoji apsolutno.' 7. Um i telo su deo istog sistema i utiču jedno na drugo. poštenje i hrabrost. Jačanje karaktera utiče na način na koji vidiš sebe i akcije koje preduzimaš. U umu možemo da kreiramo najveća ograničenja ili uspeh. Dela koja činiš zajedno formiraju tvoje navike i ovo je važno. Očekuj najbolje. To je jedan od najvećih zakona prirode. a rezultati su Feedback: dok god živimo. Ponašaćeš se u skladu sa zakonima prirode i zakonima univerzuma. Iza svake akcije stoji pozitivna namera. a bez negovanja duše donelo bi ti osećaj praznine i neostvarenosti. tvoj život ce krenuti ka vrhuncu. Tvoj spoljašnji svet je odraz stanja tvog unutarnjeg bića. Čak i bol može da bude izvanredan učitelj. “Bilo kakav uspeh u životu. Oni pre svega usvajaju pozitivan stav o svetu i svemu što je u njemu. “Jednostavno rečeno. “Um." 4. ovaj ritual zahteva da svakodnevno činiš sve više i više kako bi izgradio svoj karakter.” “Ne postoji tako nešto kao objektivna realnost ili 'stvarni svet'. Takav način života će te neminovno voditi ka duhovnom uspehu. Ali kada svoju energiju posvetiš tome da aktiviraš sve potencijale ova tri domena. “ Bez obzira šta se dešava u tvom životu. samo prilike da se razvijamo. moraš najpre da počneš iznutra i promeniš kalibar svojih misli. bilo materijalne ili duhovne prirode potiče iz tvoje glave." “Tajna se zasniva na antičkom principu da se sve stvara dva puta. oni koji traže više od života.o samom sebi. Ne postoji neuspeh već samo rezultati. osetićeš duboko unutrašnje osećanje harmonije i mira. Mentalni napredak bez negovanja fizičkih talenata bila bi jalova pobeda. samo povratna informacija.” 1. “Ipak. jeste način na koji oni interpretiraju i doživljavaju životne okolnosti." 8. tvoje navike te vode ka tvojoj sudbini.” “Svima nam je dat jedinstveni skup darova i talenata koji su spremni da nam pomognu da ostvarimo svoje životno delo. kada vodi ka korisnim rezultatima. Ne postoji negativno iskustvo. Kada sva tvoja dela budu u skladu sa ovim principima. “Činjenica da imaš želju ili san. Bićeš zadivljen rezultatima. Mantre su divan način da se to uradi. Ponašanje ljudi nije to što oni jesu. samilost." 9. strpljenje. Tako e sam te obavestio da ako se nadaš da napraviš značajno poboljšanje u svom spoljnom svetu.” “ Ovo je mantra koju ti predlažem da ponavljaš bar trideset puta dnevno: 'Ja sam više od onoga što se čini da jesam. drugi put u stvarnosti. telo i duša su trojstvo tvojih ljudskih potencijala. kao što možeš da promeniš i sve drugo u svom životu ako to ne služi promeni nabolje. To je zato što ćeš činiti ono što je ispravno. 17 . Karakter oblikuje sudbinu." “Principi kao marljivost. Ponašanje nam postaje navika. U borbi se čeličimo. osetićeš ukus božanske ekstaze i prosvetljenog života. materijalne poruke koje mi šaljemo napolje da bi uticali na naš fizički svet. sva snaga i moc sveta su unutar mene.” 6. “Osmeli se i počni da misliš o sebi kao o nečem višem nego što je skup tvojih trenutnih okolnosti. Sve što postoji nastalo je dva puta: jednom u našem umu. Često je moguće postići iste rezultate jednostavnijim ponašenjem. ti imaš mogućnost da izabereš kako ćeš to da prihvatiš. Ljudi imaju sve resurse koji su im potrebni za uspeh. Dela formiraju navike. samo lekcije. svako ima svoju." 10. Ne postoji neuspeh. a drugi put u stvarnosti. znači da imaš i odgovarajuće kapacitete da to ostvariš. Lice tvog najvećeg neprijatelja može da bude lice mog najboljeg prijatelja. Kada stekneš naviku da tražiš pozitivno u svemu." 3. 5. oni koji rasplamsaju žar svojih potencijala i zaista osete ukus magije života razlikuju se od onih koji žive uobičajeno. pocinješ da kontrolišeš svoju sudbinu. Već sam rekao da su misli stvari. “Ne postoje greške u životu. učimo i napredujemo na putu ovladavanja samim sobom. Ključ je u tome da ih otkrijemo. Doga aj koji nekome izgleda kao tragedija može za nekog drugog da bude izvor neograničenih mogućnosti. Kontrolom misli koje ti padaju na um i načina na koji reaguješ na dogadaje u tvom životu. Ono što zaista deli ljude na one koji su po navici vedri i optimistični i one koji su stalno jadni. Navike grade karakter. Ne postoji jedna stvarnost.” 2. postoji mogućnost za sledeći korak. skromnost. Mi kreiramo naše lično iskustvo. Unapre ivanje mogućnosti tvog uma i tela do najviših nivoa. a radeći na tome otkrivamo glavnu svrhu našeg života. Ili preciznije od misli koje ti prolaze kroz glavu svake sekunde svakog minuta u svakom danu. Možda je Jogi Raman to najbolje formulisao kada je rekao: 'Misli stvaraju dela.

• Posedovanje cilja. kako ćete ostvariti ishod? U kojim situacijama to želite? Postoje li situacije u kojima to ne želite? Kako vaš ishod izgleda. • Vizuelizacija cilja (budite što je moguće odre eniji): Kada. 20. Pravi posao leži u stvaranju prilika. Ljudi uče kako svesno tako i nesvesno – i to neprestano! Čovek ne može da ne uči. Kada ono što radimo ne funkcioniše onda treba da isprobamo nešto drugo. ostvarenje mora uglavnom od Vas da zavisi i da bude VAŠ cilj: • Proverite da li je ishod ekološki i vredan. 27. Ljudi uvek za sebe biraju najbolju moguću varijantu. već od načina na koji se toga sećamo. preuzimanje kontrole. Model sveta koji je ograničavajući moguće je zameniti boljim. znanja. slike koje su rešenje problema. treba se držati pet uslova • Formulacija cilja pozitivno i sa motivacijom: Šta želite? Šta ću dobiti kad ostvarim taj ishod? Odredite rok do koga ćet e ostvariti taj ishod. Nikada se ne plaši neuspeha. Sećati se znači doživljavati. Energija ide tamo gde je usmerenea pažnja: imaš li ili nemaš snage zato što ti je pažnja usmerena na dobro ili loše. Ako sebi postaviš za cilj da deluješ onda sve ostalo do e samo po sebi. Promeni kod i promenićes iskustvo. Kada daješ pogrešne komande. “Budi hrabar i nemoj da ograničavaš svoju maštu. Posmatranje tj. Nikada ne znaš koliko daleko promena može ići. Znaci promene treba da postanu vidljivi u našoj mašti pre nego se desi promena. Mi nismo skovani od onog što smo doživeli. 22. 33." 11. 13. ali sigurno neće zaboraviti kako su se osećali povoom onoga šta ste im rekli. a moć znači odgovornost. čuti i osetiti kad ostvarite ishod? Dopustitie sebi uživanje kada ostvarite ishod. 16. 31. Razumevanje nije ni uslov niti garancija za kompetentno ponašanje. 17. ništa više i ništa manje. 14. da se ispoštuje i prilagodi joj se. 34. Ljudi tumače znake. tj. Ostvarenje nekog ishoda nosi sa sobom i neke posledice. rezultat stotine promašaja. Fleksibilnost znači moć. kako ćete znate da li ste stigli? Jeste li ikada u životu ostvarili neki cilj? Da li vam se ikada dogodilo da niste ostvarili nešto što ste zacrtali? Da li vam se ikada dogodilo da niste znali šta želite. Promenama koje imaju smisla je cilj da stvore više mogućnosti izbora. Modeli sveta su karta i ne treba ih pomešati sa teritorijom. 26. Nemoj nikada da budeš rob svoje prošlosti. stvaraju strukturu i na osnovu svojih ličnih iskustava konstruišu svoju sliku sveta. POSTAVLJANJE I ISPUNJAVANJE CILJEVA (ISHODA) Ako ne znate kuda idete. sećanja. 24. Male promene često imaju velike posledice. Ono što može jedan. ne stižeš tamo gde veruješ da treba da stigneš. Iskustva su kodirana kao čulna reprezentacija i moguće ih je promeniti. Ako smo u stanju da stvorimo probleme onda smo u stanju da stvorimo i rešenja. a jako je ugodno. Nikada nećeš biti isti. koje mogu biti pozitivne i ne baš tako pozitivne. Nije moguće ne komunicirati. Za uspešno postavljanje ishoda. I veoma duboke promene mogu da se dese izuzetno brzo. ništa se ne plaća. Modeli su naučeni. Pametnije je biti fleksibilan: ljudi će možda zaboraviti šta ste im rekli. Ljudi su puni kontradikcija – hvala Bogu! Jer to je izvor mogućih promena. Učitelji na istoku kažu da je svaka strela koja pogodi metu." 12. 30. I uspeh i neuspeh imaju razloge. i za vas i za vaše me uljudske odnose. Nikad nije kasno za srećno detinjstvo. Mi posedujemo sve resurse koji su nam potrebni: iskustva. 25. 35. s kim. mogu svi ostali. 21. Ako možete ponekad. To je osnovni prirodni zakon da se dobija kroz gubitak. rezultat koji želimo postići. Jedina stvar koja deli većinu ljudi od njihovih snova jeste strah od neuspeha. uočavanju da prilika postoji. Nudi nam lekcije i vodi nas stazom prosvetljenja. Uslov za dobru komunikaciju je spremnost da se individualnoj slici sveta svog sagovornika posveti pažnja. kako zvuči i kako se osećate kada ste ga ostvarili? • Znajte koji je dokaz ostvarenja. onda možete uvek. Neuspeh je tvoj prijatelj. Neuspeh nas testira i dozvoljava nam da se razvijamo. 18 . 32. 36. Budi graditelj svoje buducnosti. traže razloge. Šta ćete videti. 23. Najvažnija informacija koju nam daje sagovornik je njegovo ponašanje. 15. 18. Iza svakog ponašanja se krije dobra namera. 19. 29. neuspeh je suštinski deo uspeha. Medutim u bilo kakvim nastojanjima. gde. aktivno gledanje prilika i ljudi koji vam mogu pomoći ili odmoći da ih realizujete. a dobro ste znali šta jo ono što ne želite? Ishodi (ciljevi) su krajnje tačke prema kojima su usmerene naše aktivnosti. Uslov za promenu ponašanja je da se promene stanja: trans omogućuje promene. a ne uro eni. 28.“Neuspeh je nedostatak hrabrosti da se proba.

Ako proučiš najsrećnije. Ljudi provedu ceo život sanjajući o tome da postanu srećniji. vaša svest se širi u svim pravcima i vi ste u novom." Tada mi je Džulijan pokazao kartu. čarobniji. ti se uvek usredsrediš na ono što je sudija zakazao za sutra." “Do sreće se stiže ostvarenjem nekog vrednog cilja. da žive sa više vitalnosti i u obilju strasti. a ne na ono što nije odre eno datumom u sudnici. Citat je glasio: “Kada vas motiviše neki veliki cilj. Tvoj svet će postati bogatiji. bilo da je to biti veliki učitelj ili nadahnuti umetnik. Ponavljao sam ih glasno svakog jutra pre nego što bih seo da meditiram i to je veoma snažno uticalo na mene. To je skoro uvek poziv koji na neki način služi druge. moraš isto tako i u drugim oblastima da postaviš konkretne ciljeve. pruža nam ogroman izvor energije: “Izvor trajne sreće jeste uporan rad na ispunjenju svojih ciljeva i sigurno napredovanje u smeru ostvarenja svrhe života. samo kao nenameran posredni efekat nečije lične posvećenosti cilju većem od njega samog. velikom. Ako u tvom životu nešto nedostaje.” “Najvažniji princip za bilo koga ko teži da ostvari svoje ciljeve i ispuni svrhu svog života: nikada nećeš biti u stanju da pogodiš metu koju ne vidiš. Zapamti Džone. Odredivanje ciljeva će učiniti tvoj život divnim. Ipak. Uspavane snage. vaše misli kidaju stege koje ih sputavaju. najzadovoljnije ljude našeg sveta. sledeći korak je da se suočiš sa njima i napadneš svoje strahove. Nemoj nikada da budeš rob svoje prošlosti. vaš um prevazilazi granice. U svetu iz koga ti dolaziš. zabavniji. U stvari. mudro je objasnio Džulijan. Zadovoljni ljudi su daleko pažljiviji od drugih. To sam mislio kad sam rekao da 'ostvariš sudbinu'". “Svi mi smo za nešto stvoreni. to je zato što toga nema ni u tvojim mislima. Da bi cilj oživeo. preuzimanje kontrole. izobilje će poteći tvojim životom i sve tvoje želje će se ispunjavati jednostavno i lako. Nikada nećeš biti isti. sigurno ćeš naći duboko zadovoljstvo. Formulacija cilja pozitivno: “Dobro. Tvoj genije će zablistati i sreća će ispuniti tvoj život onog momenta kada otkriješ svoju svrhu i usmeriš svu svoju energiju ka tome. da bi se ovladalo sobom i došlo do unutarnjeg prosvetljenja. To je kao kad se pripremaš za slučaj na sudu. Ipak ne vide da je važno da odvoje bar deset minuta mesečno da napišu svoje ciljeve i da duboko razmisle o smislu svog života o svojoj Darmi.” Vizuelizacija cilja: “Budi strpljiv i živi u ube enju da će sve što tražiš sigurno doći ako si spreman za to i ako to očekuješ. neki izvanredan projekat.” “Razmišljao sam o onome što mi je otac govorio dok sam odrastao: “Naći će samo onaj koji traži. a tvoj uspeh zagarantovan. Nema ničeg lošeg u tome. bilo da su materijalni ili duhovni. Kada postaneš svestan svojih slabosti. energiju koju unosim u svaki dan i ljubav koju nudim svima oko mene?” Specifikacija cilja (vremenska odrednica): “ Nikad ne odre uj cilj." “Zapamti jednom zauvek da tvoj um ima moć da poput magneta privuče u tvoj život sve što želiš. Budi hrabar i nemoj da ograničavaš svoju maštu.Ciljevi kroz citate iz knjige “KALU ER KOJI JE PRODAO SVOJ FERARI“ : “Te reči potiču od velikog indijskog filozofa Patandžalija." Posedovanje cilja. moraš mu dati precizan rok. sve tvoje želje će se ispuniti bez napora. Kad jednom skoncentrišeš svoju mentalnu snagu i energiju da slediš ono što voliš. Odvoj vreme da razmisliš šta je to što te možda sprečava da živiš onako kako zaista želiš i duboko u sebi znaš da možeš. Izbriši svaku misao vezanu za neuspeh u ostvarivanju tvojih ciljeva. divnom svetu. Da li bi bio iznena en da znaš da sam ja jasno odredio ciljeve poštujući duhovni mir koji želim. tajna sreće je jednostavna: Prona i šta je to što zaista voliš da radiš i usmeri svu svoju energiju ka tome. sposobnosti i talenti dolaze do izražaja i vi otkrivate da ste postali veća osoba nego što ste ikad sanjali da ćete biti. To će te dovesti do tvoje božanske sudbine." Kristalno jasna predstava o tome kako će da bude kad se dostigne cilj. Kada radiš ono što zaista voliš." “Vidiš Džulijane. videćeš da je svako od njih pronašao strast svog života i da oni provode vreme baveći se time. a da nisi postavio rok za njegovo ostvarivanje. naši preci su nas učili da odre ivanje jasno definisanih ciljeva za ono što želimo u našem mentalnom. Budi graditelj svoje budućnosti.” Imate li sve što vam treba? Koje su prepreke za postizanje rezultata? “Napiši spisak svojih slabosti. što si uporniji. fizičkom i duhovnom svetu jeste odlućujuće za njihovo ostvarenje. jednostavno sledi stazu svojih snova sa punim ubedenjem da će nagrade sigurno stići. reči su verbalni oblik moći. Čak nećeš morati ni da probaš." 19 . najzdravije. duže će da traje putovanje do cilja. On mora da do e kao rezultat. ostvarenje mora uglavnom od Vas da zavisi i da bude VAŠ cilj: “Za uspehom. kao i za srećom ne može da se juri. Umesto toga.” “Jedini razlog da nešto učiniš jeste da to želiš jer znaš da je to prava stvar za tebe. ljudi postavljaju finansijske i materijalne ciljeve.” Creating Future History: “Ponašaj se kao da je neuspeh nemoguć. Detaljno isplanirati svoje ciljeve znači osloboditi stvaralački instinkt koji te vodi na put ostvarenja tvoje misije. ako je to ono što vi vrednujete." “Postavljanje ciljeva je početna tačka. Jednom kada budeš povezan sa tom misijom.

. veoma bitno za ljude čiji primarni sistemi primanja informacija nije vizuelni. 3. Usmerite svoju pažnju na tu tačku i koncentrišite se na nju (fokusirajte svoj pogled i mislite na nju). A postavlja sledeća pitanja. Znači što različitije. Udobno se smestite (u stolicu ukoliko sedite ili na obe noge uravnoteženo ukoliko stojite). istegnite telo prema gore u potpunoj ravnoteži. sebe možete u nekoliko koraka (dole navedenih).. promeniti uloge. Na trenutak usmerite svoju pažnju ka svojoj unutrašnjosti i primetite kako dišete ravnomerno. Ovo je vežba prisutnosti. U slučaju da pri postavljanju cilja nikako ne možete da vidite (vizuelizirate) svoju budućnost. 2. Prebacujte težinu s noge na nogu sve dok ne na ete položaj potpune ravnoteže. ali je planiran i od velike je važnosti. 2. On nas automatski uvodi u stanje opuštenosti – relaksaciju i osloba a nas unutrašnjeg dijaloga. miris. kao igra. 30 minuta po osobi. Trebalo bi koliko je moguće da B izbegava iste opise u sve tri varijante. dovesti u stanje opuštenosti i usredotočenosti i pri tom se osećati ugodno. Vežba Periferni vid Periferni vid je ono što je svima nama prirodno. Smirite disanje tako što udahnete jednom duboko na nos i izdahnite dah kroz usta (u odnosu 1:2) i onda nastavite disati sasvim normalno. zajedničko im je samo to da su uspešni. biti OVDE I SADA. Kasnije zamoli A osobu B da za isti doga aj ispriča još dva moguća toka koja se razlikuje potpuno od prvog i jedan od drugog. Ukoliko imate neki važan sastanak (poslovni ili privatni). svih predmeta u prostoriji. a nastaje opuštenost. . tako ispriča kao da je se već dogodio i protekao veoma uspešno. a B odvoji vremena koliko god mu je potrebno da odgovori: 1. samo toga nismo svesni (koristimo ga uvek u vožnji). ukus). nervoza nestaje sa svakim izdisajem.? Koja analogija ovde pada B na pamet? Sa čim bio moglo da se uporedi? Objašnjenje: može da se otkrije više metafora i da se primenjuju pojedinačno ili kombinovano kroz to da se dobija na fleksibilitetu u ponašanju. Po čemu najpre primeti B da se približava svom cilju ili da ga ostvarujete? Po čemu još u toku razgovora primećuje da je razgovor uspešan? Koji su zajednički momenti u vezi sa tim kod sve tri varijante? 3. Dok se vi fokusirate na tačku na zidu vaša svest obuhvata sva četiri ugla 20 . Proširite svoju svest tako da prodre do najdalje tačke u prostoriji. 5. U dvoje A i B. Svesni ste svih prisutnih. Dok gledate tu tačku proširite svoju svest tako da obuhvati čitavu prostoriju. po osobu B. 4. kao ples ili kao borilački meč. Za to može da korisiti tehniku samohipnoze koja mu najviže leži. ova tehnika pomaže da odete još jedan korak u budućnost i da ostvarenje svog cilja vidite kao da se desilo u prošlosti. opustite telo i obe ruke i pritom se osećajte dobro. osim što ostaje uvek da je razgovor bio uspešan.kao pesma.Vežba CREATING FUTURE HISTORY Razlika izme u uspešnih i veoma uspešnih ljudi je to što veoma uspešni ljudi mogu da vide svoju budućnost na isti način na koji svi drugi vide svoju prošlost. dok se i dalje fokusirate na tačku na zidu. Šta je bilo kod sve tri priče zajedničko (osim uspešnog toka)? Važno objašnjenje: ono što B navede kao zajedničko je ujedno i ono što on želi da postigne tim razgovorom – to je njegov cilj/željeni rezultat. . A zamoli B da o jednom poslovnom razgovoru koji se nije dogodio. osećate nervozu ili ste uplašeni. Fokusirajte se na jednu tačku na zidu preko puta. 4. A pazi dobro da B bude ubedljiv i postavlja pitanja sve dok nije i sam uveren u priču. a svi vaši negativni osećaji će u trenu nestati. Neka vam neko čita instrukcije a vi sebe dovedite u „Periferni vid“! 1. Pustite je da se razlije na sve strane i obuhvati sve ono što je iza vas. Šta oseća B? Koji simboli ili metafore najbolje odgovaraju najuspešnijoj varijanti? Da li je razgovor tekao npr. . Nakon toga ustanu A i B i okrenu se tako da gledaju na mesto gde su sedeli i pričali. B zapiše razmišljanja iz sve tri tačke i obeća osobi A da će pre tog razgovora da se pripremi mentalno uz pomoć ovih filtera zapažanja. kako se vaše telo opušta i kako uzbu enost. već auditivni (zvuk) ili kinestetički (osećaj.

. 5. 4.Spremate se na prvi sastanak sa osobom koja vam se neobično svi a. Odredite na koji način će se aktivirati chi ball. 6. VEŽBA Sagledavanje problema kao izvora rešenja: • Misli i ideje koje ne želiš. Da bi otpočeo promenu. zvuk. U ite u chi ball i proverite kako je imati sve željene resurse u isto vrijeme.. Setite se situacije iz svoje prošlosti kad ste imali stanje koje želite (vidite što ste videli. kapacitete i sposobnosti. Obratite pažnju da vam u ovom stanju svaki i najmanji pokret prisutnih izgleda veoma intezivno.izme u svakog prekinite stanje. i olakša ti situaciju. čuli. moraš da uočiš šta je ono što te spaja sa onim što ti se ne svi a. sve prisutne i sve predmete. zameni onima koje želiš. Želite biti sigurni u sebe.prostorije. misao). iza ite iz chi balla. šta bi to bilo? Iskoristi ovu rečenicu. Obratite pažnju na to koliko ste intezivnije svesni svega što se doga a u prostoriji. 9. odlučni. U ite u chi ball. 2. slika. 1. 6. Ponovite korake od 4 do 6 za svako stanje posebno . Osećajte to stanje kako raste. koje boje. ali ne znate kako. Ukoliko ne utičeš na ono o čemu misliš. Odaberite situaciju u kojoj želite koristiti svoju chi ball Zamislite chi ball ispred sebe i učinite je što privlačnijom za vas. Ima razloga zašto se vezujemo za odre ene situacije i ponašanja. 7. pojačajte taj osećaj i kad se on počne smanjivati. svesni ste da obuhvatate čitavu prostoriju. kompetentni. kako ste smireni i opušteni sve dok ste u „Perifernom vidu“ Vežba CHI BALL (energetska lopta) Koristimo je kad želimo imati skup resursivnih stanja u odre enoj situaciji. čujte što ste osećajte šta ste osećali…). može se desiti da stalno misliš o onome o čemu ne želiš. Na taj način možete ostvariti svoj potencijal. Jedino što želite u tom trenutku je da budete opušteni i sigurni u sebe. ali ne znate kako. KO zna zašto je to dobro? Ko ZNA zašto je to dobro? Ko zna ZAŠTO je to dobro? Ko zna zašto JESTE to dobro? Ko zna zašto je TO dobro? Ko zna zašto je to DOBRO? 21 . Budite besramno neskromni! Kog je oblika. 8.. 7.. i koje vam je u tom trenutku potrebno. kada bi neko drugi (neko za koga znaš da je stvarno sposoban i pametan) mogao to da napiše. kako vas cele ispunjava i prolazi kroz vaše tijelo. Ova tehnika sidrenja znači da vi birate stanje u kome ćete biti. Kad se pripremate za prezentaciju na kojoj će biti prisutni. 3. i vaši pretpostavljeni. izme u ostalih. da bi imao kontinuitet. od čega je napravljena? Je li providna? Odaberite stanja ili sposobnosti koja želite u svojoj chi ball (2–3 različitih stanja). Vakuum ne postoji. smireni i energični. tj izaberite okidač (sidro) (može biti pokret. Šta je dobro? Šta dobijaš odre enim ponašanjem?Ima li tu neke KORISNE lekcije? Ukoliko vi nemate odgovor. Kada to osetite onda spustite pogled niže i primetite da iako gledate u jednu osobu ili predmet. kroz vaše ruke ili na neki vama primereniji način ga smestite u chi ball.

Meditacija za izlečenje vašeg života.. Moć je u vama. Predavanja NLP Practitioner. Jedan celokupan dan sa pozitivnim osećanjima. Kultura konflikta (Dinamike poretka ljubavi-uvid i saznanja).. Umesto zaključka-PLAN rada na sebi za 24 sata (slobodno dopišite sve što vam padne na pamet-napravite svoj lični plan) DOBRO JUTRO! Ujutru s bu enjem (15 minuta): Molitva/meditacija. Vlado Ilić.. a ne samo da rešavaš one koji nastaju usled ne-sprečavanja.” Džeri Spinelli Literatura: 1. Verba. 9. Priznati ono što jeste. vaša dobra osećanja (dobre vibracije) nastavljaju da se umnožavaju usled delovanja zakona privlačnosti. Beograd. Carl Auer System Publ. Gabrijela ten Havel. ne samo da vam je promenio doživljaj toga dana. Vi ste onaj koji odlučuje kakav će dan biti – time kako se osećate! Šta god osećali. Zagreb. Šarma. Predavanja Razvojnih studija Porodičnog rasporeda i seminari Bert Hellinger. Beograd. Alfa. a tako i čitav vaš život! Omogućio vam je da održavate dobra osećanja a onda odete na spavanje srećni. Equilibrium. V. Živi svoje momente. Problem je jedno. 1980. a nerviranje zbog problema je drugo. Zen Priče. Lujza Hej. Sinhronia. Z. 2011. 4. Esotheria. 3. 8. Dok vam počinje dan i ako se osećate srećno. 14. ljubavi. Bert Hellinger/ Hunter Beaumont. gde god se kretali. 13. već i onog sledećeg. Novi pregled tekuće situacije olakšava ti da izabereš put na kom možeš unapred da sprešiš probleme. prizivanje osećaja zahvalnosti. Beograd. Paideia. Lujza Hej. 2011. a na drugoj strani čeka vas dan ispunjen problemima.Ko zna zašto? To JESTE dobro! (ili Šta me briga ZAŠTO se dogodilo. Ne iznajmljuj ih sutrašnjici. 2. “Živi danas! Ne juče. Beograd. 2-3 afirmacije za taj dan DOBAR DAN! Povratak s posla (10 minuta): prizivanje osećaja zahvalnosti.. Lujza Hej. i možete biti sigurni da je to ono što ćete primiti natrag u vašem danu. Samo danas. 1999. volume 2. dan za danom vi doživljavate kako vam je život sve bolji i bolji. 2009. 2009’2010. sledeći dan počinjete istim impulsom dobrih osećanja. radosti. 6. 22 . 5. tako da. 2009. 2009. 2011.) Prvi korak u promeni može biti oduzimanje važnosti onome što nas sprečava da budemo svoje najbolje izdanje. ljubavi. 2-3 afirmacije za taj dan LAKU NOĆ! Uveče pred spavanje (15 minuta): Molitva/ meditacija. Rhonda Byrne. a ne daje rešenje. Teledisk. Kako da izlečite svoj život. Vlado Ilić. Skidanje tereta sa ramena. ljubavi. Touching Love. to je ono što dajete. Lujza Hej. sad kad znam da će ispasti DOBRO za mene. 15. Mono & Manjana. Koliko si spreman da platiš? Brankica Ljamić-Ivanović. plan šta uraditi tog dana i koji kapaciteti (resursi) su vam potrebni za taj dan. page 178 Moć. on će biti divan! Ali ako počnete dan u lošem raspoloženju. B. 12. uz to da nastavite sa održavanjem takvog osećaja. 11. Beograd. Izbor prevod i komentari Vladislav Bajac. Dok nastavljate da se osećate DOBRO i pozitivno što više možete. 2005. Kalu er koji je prodao svoj ferari. 10. Svako jutro kada se probudite. i ne učinite ništa povodom toga. Robin S. Nerviranje oduzima energiju.pripremite afirmacije za sledeći dan. Leo Commerce. 7. NLP Institut. Istarske toplice 2011. vi stojite na tački preokreta vašeg dana. 2009. Moć ozdravljenja je u vama. radosti. PAIDEA. imaćete celokupan dan u takvom stanju ili još gorem. Naginjanje ka jednoj strani vodi vas ka čudesnom danu ispunjenom dobrim stvarima. Joseph O’Connor /John Seymour Uvod u neurolonguisticko programiranje. Mind Body Energy Balance trening. 1989 Slavica Squire.. Ne sutra. radosti. prizivanje osećaja zahvalnosti. Zagreb 2010. Beograd. Dragana Mladenović.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful