PK01 – Pengurusan Panitia

CARTA ALIRAN PROSEDUR PENGURUSAN PANITIA

Mula

Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia Mata Pelajaran Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekurang-kurangnya 2 Kali Setahun

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Sekurang-kurangnya 4 Kali Setahun

Penyediaan Dokumen Panitia

Pelaksanaan Prosedur Kerja Mengikut PK01- Pengurusan Panitia

Penilaian

Penambahbaikan

Tamat

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Muka Surat | 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful