You are on page 1of 5

Written by sowa () yesterday in category masonry

Loa Staszic w Sosnowcu tak samo jak nieprzypadkowo noszce to samo imi Technikum Hutniczo-Mechaniczne w miecie nad Przemsz i Brynic nie bya upiona pod niegiem za Gierka; ubecja nie miaa nic przeciwko warsztatom, tyle trzeba lojalnie przyzna po 40 latach

August 7, 2012

Tak hartuje sie stal 20120807 Stefan Kosiewski: Fascynacja obledem 59 Zniweczona rzeczywistosc 1
Viewed 232 times Tak hartuje sie stal FO59 ZR1 (download) (20:23) by magazyn europejski sowa 15 minutes ago Download Share Obok aktywnej w Zagbiu Dbrowskim Loy Staszic powoano te w pocztkach 1932 r. do ycia za Brynic w Katowicach warsztat "Prawo i Obowizek"; Ludwik Hass przypisuje niepowodzenie tej inicjatywy niechci kierownictwa obediencji (.: Mieczysaw Wolfke) obawiajcej si, e w placwce tej skupi si "mniej czy bardziej ulegajcy wpywom kultury niemieckiej ydzi z terenu Grnego Slska" (Z.w.g.p., 69).

Chazaria Hass nie mwi jednak o wpywie, jaki na spalenie na panewce tej inicjatywy miao niewtpliwie przyjcie we Wielkiej Loy Narodowej Polski ju w kwietniu 1929 r. Regulaminu Obowizujcych Swiadcze Materialnych, ktry nie tylko normowa w odsetkach od dochodu miesicznego wysoko skadki czonkowskiej ale i ustala wysoko rozmaitych opat jednorazowych. Do rde niepowodze naley take
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

dopisa skupienie si gwnie na pracach porzdkowych w dziedzinie obrzdowoci (pod koniec marca 1933 r. opracowano i wprowadzono w ycie rytua posiedze odbywanych w pierwszym stopniu wtajemniczenia), przede wszystkim jednak szkodliwy dla wolnomularzy mia okaza si zamiar zweryfikowania i zaktualizowania centralnej ewidencji czonkw masonerii w Polsce. Na tym tle zrezygnowa z przewodzenia szkockiemu rytowi w Polsce znany pisarz Andrzej Strug, nie wystpujc jednak oficjalnie z masonerii, pozostajc jedn z tysicy tzw. martwych dusz, ktre nie paciy skadek czonkowskich. Jeszcze przed dojciem Hitlera do wadzy ujawniono w 1932 r w Zurchu (przy udziale .: Kipy) w Leksykonie Midzynarodowej Masonerii), e wieo zmary Minister Wyzna Religijnych i Owiecenia Publicznego Sawomir Czerwiski by czonkiem Wielkiej Loy; w tym czasie ujawnieni zostali te: Karol Serini, prof. teologii UW, pisarka Maria Dbrowska, dziennikarz Witold Gieyski (kto wie, czy nie ojciec, lub dziadek ubowca ujawnionego w Tygodniku Solidarno po Magdalence?), wiceprezes zwizku dziennikarzy Stefan Grostern, Czesaw Chorzelski i inni.

Ujawnienia te spotkay si ze zdecydowanie wyraon niechci wielu osb nie obawiajcych si przeciwstawi masonerii dla obrony honoru Polski. Tak np. konserwatysta Janusz Radziwi (z rzdowego obozu BBWR) uniemoliwi zorganizowanie w Warszawie takiego kongresu, na jakie przyzwolili w naszych czasach Prezydenci RP uczestniczcy w tych spotkaniach masoskich towarzystw wzajemnej adoracji osobicie, zarwno Aleksander Kwaniewski (Kalksztajn, Bilderberg) jak i Lech Kaczyski (Sztolcman, Grupa Windsor).Wielka Loa popieraa jawnie reim autorytarny Pisudskiego po dokonanym przez niego antypastwowym zamachu stanu w maju 1926 r. (przypomnijmy w tym miejscu, e Hitler za to samo poszed w Niemczech do wizienia) i dlatego prawicowi publicyci polscy zaczli wtedy wytyka masonerii odejcie od powszechnie przyjtych zachowa loowych. Powizania Pisudskiego z wolnomularstwem ujawniay si przy tym zbyt czsto, czy to w zwizku z mianowaniami na stanowiska w dyplomacji (Stanisaw Patek, Tytus Filipowicz), czy na rzdowe (Minister Rolnictwa Seweryn Ludkiewicz) a wreszcie na najwysze stanowiska w pastwie dyktatorskim: Walery Sawek, Edward RydzSmigy, Leon Kozowski i wielu, wielu innych.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Papie Pius XI ju w przemwieniu do pielgrzymki wiernych z Polski apelowa 4 padziernika 1929 r. o czujno wobec niebezpieczestwa zagraajcego Polsce ze strony "sztuki krlewskiej". Jego Eminencja ks. Aleksander Kardyna Kakowski na oglnopolskim zjedzie pisarzy katolickich 17 stycznia 1932 r. wskazywa na konieczno obrony "...Kocioa oraz naszych tradycji i ideaw religijnych i narodowych przed napaciami i przewrotn dziaalnoci masonerii, wolnomylicielstwa, radykalizmu i sekciarstw, ktre panosz si i krzewi w Polsce, korzystajc z wybujaej wolnoci..." (Gazeta Warszawska, 19.01.1932, nr. 2, s.3., za L.H., op. cit., 81). Dzisiaj Koci nasz, Rzymskokatolicki i wity dotknity zosta takimi biskupami, jak np. w Sosnowcu ks. bp Kaszak przejmujcy od miasta za darmo budynki w dwuznacznych okolicznociach, ks. abp Skworc w Katowicach zarabiajcy na kropieniu wicon wod w Tychach tysicy samochodw szamaskim sposobem (byy wsppracownik Suby Bezpieczestwa o pseudonimie "Dbrowski), jak wreszcie ks. kardyna Dziwisz, o ktrego udziale w zatrudnieniu w Watykanie nie jednego przecie szpiega oraz agenta masonerii coraz to wicej i bardziej otwarcie pisze prasa woska i papie Benedykt winien bdzie Kocioowi Rzymskokatolickiemu w Krakowie nalene oczyszczenie niezalenie od tego, czy bdzie ryzykowa
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

przeprowadzenie procesu przeciwko agentowi, ktry w ostatnich dniach zwrci si wszak do z prywatnym listem, w ktrym przemyci zapewne tajemnym sposobem, wiadomym dwm uczestnikom jzykowej komunikacji znak, przestrog i zapowied zgubnych dla Papiea i gronych Kocioa czynw odwetowych. Nieszczciem dla Kocioa w Polsce, dla Narodu Polskiego i naszej Ojczyzny jest mianowanie przez jp2 na stanowiska biskupie zbyt wielkiej liczby osb ydowskiego pochodzenia oraz ich powizania osobiste z masoneri i syjonistycznymi subami specjalnymi wielu pastw, czego symbolem najwikszym Kissinger jako doradca w Watykanie ale i trzeba wspomnie perek z Polski ustanowionej w Magdalence, b. premier Suchock, ktrej zwizki z biskupem owicza te czekaj, nawiasem mwic ujawnienia.

Tym zgubnym dla Kocioa praktykom Polak i Katolik ma obowizek si przeciwstawi bez obaw, m.in. sposobem takim, jaki obra Roman Dmowski publikujc w 1931 r. powie "Dziedzictwo", pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski. Dzieo to wywaro bowiem wielki wpyw na ksztatowanie si wiadomoci ideowo-politycznej Narodu Polskiego mwic otwarcie, jakimi to metodami dziaa "zwizek uczynnych grabarzy", ja mwi Dmowski, ktrych dzisiaj nazywamy globalistami. Nowy Zakon jest dyktatur wiatow prowadzc nieustannie wojny, wyniszczajc cae narody, a nie tylko ich elity. Wolnomularze przyznaj sobie Pokojowe Nagrody Nobla cynicznie mwi o wartociach humanitarnych a robic szum propagandowy

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

wok konwencji midzynarodowych majcych zahamowa handel pistoletami podczas, gdy rzd Niemiec przysta na sprzeda do Izraela okrtw podwodnych uzbrajanych w rakiety atomowe zdolne do zastraszenia kadego rzdu na caym wiecie, a nie tylko rzdu Iranu. Pisudski w podziemiach katolickiej katedry krlewskiej na Wawelu pozostaje przy tym wci bezczelnym wyzwaniem masonerii w stosunku do Kocioa Rzymskokatolickiego w Polsce i do katolickiego Narodu Polskiego tak samo jak sarkofag maestwa Kaczyskich-Mackiewiczw. Kardyna Dziwisz natomiast jest przy tym wszystkim nieszczciem najwikszym chyba ju gwnie dla siebie samego.

Detabuizacja to mwienie otwarte o rzeczach dotychczas objtych zakazem cenzora, jaki by on nie by: pastwowy, masoski, kocielny, czy ydokomunistyczny. Wyniemy zatem wiato spod awy i postawmy lamp na st mwic przed drugim Marszem Narodowcw zapowiedzianym w Bydgoszczy na 1 wrzenia 2012 r. , i deklaracja Obozu Narodowo Radykalnego ogoszona zostaa w 1934 r. po opublikowaniu ksiki "Wolnomularstwo w wietle encyklopedii", w przedmowie do ktrej wskazano wyranie na wpyw wolnomularstwa na Deklaracj Praw Czowieka i na Konstytucj 3 Maja. "Jeli spotkasz wou twego wroga albo jego osa bkajcego si, odprowad je do niego" - powiedzia Bg do Mojesza (Ksiga Wyjcia 23,4), bo wczeniej jeszcze Abraham wzi zamiast Izaaka czyjego koza, czy barana, ktry zaplta si rogami w krzakach, a przecie Pan powiedzia: "Czy miabym zatai przed Abrahamem to, co zamierzam uczyni? Przecie on ma si sta ojcem wielkiego i potnego narodu, i przez niego otrzymaj bogosawiestwo wszystkie ludy ziemi.Bo upatrzyem go jako tego, ktry bdzie nakazywa potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegajc przykaza Pana postpowali sprawiedliwie i uczciwie, tak eby Pan wypeni to, co obieca Abrahamowi (Ksiga Rodzaju 18,17-18). Pan Bg nie zataja, lecz detabuizowa. Mwi otwarcie we wspomnianych sowach a take w kolejnych, w ktrych zapowiada, e musi uda si do Sodomy i Gomory, bo skargi na wystpki mieszkacw tych miast s bardzo cikie. W Polsce jest Sodoma i Gomora a homoseksualista w Sejmie. "Chc wic i i zobaczy, czy postpuj tak, jak gosi oskarenie, ktre do mnie doszo, czy nie; dowiem si" Rdz 18,21. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mwi Stan David Ligo, czyta Stefan Kociewski http://www.spreaker.com/user/mysowa/tak_hartuje_sie_stal_fo58_zr1 http://sowa.quicksnake.net/masonry/Tak-hartuje-sie-stal-20120807-StefanKosiewski-Fascynacja-obledem-59-Zniweczona-rzeczywistosc-1-2

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF