A projekt tagok bemutatása

Nagyalföldi Környezetvédő és Térségfejlesztő Egyesület Az Egyesület legjelentősebb tevékenysége a természet és környezetvédelem, ezen belül a vízgazdálkodás, területfejlesztés, ökoturisztika mint az Önkormányzatok működését támogató, a döntés-előkészítői folyamatot elősegítő szakterületek népszerűsítése, ezen keresztül a civil szféra és az önkormányzatok kapcsolatának erősítése, szakmai támogatása.

A projekt összefoglalása

Kiindulási (2010. január) gondolatok
Vendégbarát turisztikai szolgáltatások fejlesztése A helyi természeti értékek megjelenítése a turisztikai szolgáltatók kínálatában Két szomszédos régió: Észak-Alföld és Észak-Magyarország kapcsolódásának erősítése – a Tisza-vidék és a Cserhát értékei Célcsoport: a helyi turisztikai szolgáltatók és a vidéki turizmusban érintettek Minősítési, képzési és jó gyakorlat átadási programok megvalósítása

Az első forduló (2010. június - szeptember) szempontjai
Fókuszban a fenntartható ökoturizmus és a Kkv-k szerepe a KözépTisza mentén és a Cserhátban Feltárni és terjeszteni a projekt térségeinek különlegességeit Alapozni a TDM koncepcióra és elősegíteni a foglalkoztatást Hangsúlyozni a szisztematikus képzéseket, a jó gyakorlatok átadását, erősíteni a turisztikai minőségbiztosítást és a környezetérzékenységet Gondoskodni a projekt költséghatékonyságáról Elérni a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését.

A projekt célok (2014. végére)
Növekvő versenyképesség, értékes turisztikai látványosságok A vendégek jobb megtartása a területen A természeti, táji, építészeti és emberi (kultúrtörténeti, folklór) értékek megóvása és láthatóvá tétele Nemzeti parkok (Hortobágy, Bükk), világörökségi védelem alatt álló helyszínek (Hortobágy, Hollókő, Aggteleki cseppkőbarlang, Tokaji Borvidék) és tájvédelmi körzetek harmonizálása az ott gazdálkodó szervezetek céljaival és az emberek vágyaival Tisza tó és a Cserhát turizmusának fenntartható fejlesztése Hatékonyság-növelő szolgáltatások nyújtása a szolgáltatóknak

Megvalósítási lépések
1.Felállítottuk a projekt „intézményét”: a) Feladat analitika, b) Irányító Bizottság, c) Szakértők, d) Projekt Menedzsment 2.Elindítottuk a projekt folyamatait segítő közbeszerzéseket 3.Gondoskodunk a) a projekt finanszírozásról, b) az önrész garantálásáról, c) az előleghez való hozzáférés ránk vonatkozó teendőinek elvégzéséről, d) a megvalósítás felgyorsításáról 4.Elindítjuk a táji értékek felgyűjtését, a tájcentrumok bázishelyeinek hálózatos analízisét 5.Újra értékeljük és a szezonhoz-évszakokhoz igazítjuk a megvalósítási logisztikát

Kiemelt figyelmet fordítunk
1.A turisztikai vendégbarát szemléletformáló kampányra 2.A turisztikai tájhasználat témájú tananyag és követelményrendszer fejlesztésére (e-learning modulokkal) 3.A minőségbiztosításra és a monitoringra 4.A marketing és kommunikációs akcióterv folyamatos végrehajtására és a nyilvánosság biztosítására 5.Specifikus vonzerő regiszter létrehozására A legjobb gyakorlatok átadásra – átvételére (magyar-svájci gyakornok cserékkel) 6.Bench-marking szolgáltató rendszer kidolgozására

Tájcentrumok

Kisköre nagyközség közigazgatási területe
Létesítm ényjegyzék: I. Komm unális létesítmények I. A Komm. szilárd hulladéklerakó telep I. B Komm. szennyvízleürítõ hely II. Nagyüzemi telephelyek II. 1 Volt Kõrös Hajnal Tsz. telepe III. Szennyezett roncsolt területek, partszakaszok, felhagyott települési lerakók III. 1 Felhagyott települési lerakó

Hevesvezekény

T iszanána

T arnaszentmiklós

# II. 1 # I. A
III. 1 #

Kisköre Pély

Vasút Patakok M ûút

I. B #
A bádszalók

M ezei út Csatorna Felszíni vizek Erdõ Belterület Külterület

N W T iszabura S E

1 : 60 000

Képzési célok

A projekthez kapcsolódó képzésmenedzsment tevékenység-I.
Vonzerőregiszter Best Practices

Képzési tartalomfejlesztés ismeretanyag-modulok Képzési kataszter összeállítása Képzések, tréningek lebonyolítása E-learning konverzió, web felületre feltöltés

A projekthez kapcsolódó képzésmenedzsment tevékenység-II.
Vonzerőregiszter Best Practices
Képzési tartalomfejlesztés ismeretanyagmodulok Képzési kataszter összeállítása Képzések, tréningek lebonyolítása E-learning konverzió, web felületre feltöltés Input információk a regiszterből és a tanulmányutak tapasztalataiból

Vonzerőtényezők beazonosítása, a turistatipológiának megfelelő illesztések elvégzése

Termékfejlesztési módszertan, szegmensekre specifikálás, unikális, vagy package kínálat kialakítása

Az értékesítés módszertana csatornák és kommunikáció

A projekthez kapcsolódó képzésmenedzsment tevékenység-III.
Vonzerőregiszter Best Practises
Képzési tartalomfejlesztés ismeretanyagmodulok Képzési kataszter összeállítása Képzések, tréningek lebonyolítása E-learning konverzió, web felületre feltöltés Ököturizmus fejlesztése
Táji értékek és hasznosításuk Vendégköz-pontú attitűd

Szolgáltatásmenedzsment

Ökoturizmus szervezése Angol-németmagyar
szakszótár

Élménymenedzsment

A projekthez kapcsolódó képzésmenedzsment tevékenység-IV.
Vonzerőregiszter Best Practises
Képzési tartalomfejlesztés ismeretanyagmodulok Képzési kataszter összeállítása Képzések, tréningek lebonyolítása E-learning konverzió, web felületre feltöltés

Terület és célcsoport-specifikusan összeállított, módszertani útmutatóval ellátott, felhasználó-orientált képzési panelek : •természeti/biotop sajátosságokat összefoglaló panel •kézműves/helyi termék panel •tájgazdálkodási panel

A projekthez kapcsolódó képzésmenedzsment tevékenység-V.
Vonzerőregiszter Best Practises
Képzési tartalomfejlesztés ismeretanyagmodulok Képzési kataszter összeállítása Képzések, tréningek lebonyolítása E-learning konverzió, web felületre feltöltés

A projekthez kapcsolódó képzésmenedzsment tevékenység-VI.
Vonzerőregiszter Best Practises
Képzési tartalomfejlesztés ismeretanyagmodulok Képzési kataszter összeállítása Képzések, tréningek lebonyolítása E-learning konverzió, web felületre feltöltés

-Az ismeretátadást a továbbiakban a kialakított webfelület menedzseli - Közvetlen kapcsolat – interaktív információ áramlás - Távoli kapcsolat QR kóddal a helyszínekről, a nyomtatott anyagokról - e-learning lehetőség a tananyagokhoz készített, az egyéni tanulást támogató tantárgyi kalauzok és önellenőrző feladatok által

Köszönjük a figyelmet

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful