ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK / ISI MUKA SURAT 1. 2. 3. 4. BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS BIODATA PENGHARGAAN 1.0 SOALAN 1 MENYEDIAKAN NOTA DAN RUMUSAN TENTANG PERBEZAAN ANTARA KONSEP- KONSEP PENGUJIAN, PENILAIAN DAN PENGUKURAN DALAM BENTUK RAJAH PENGURUSAN GRAFIK. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1.1 PENTAKSIRAN 1.1.1 KONSEP PENTAKSIRAN 1.1.2 CIRI-CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIK 1.2 PENGUJIAN 1.3 PENILAIAN 1.4 KEPENTINGAN PENILAIAN UJIAN DI BILIK DARJAH 1.5 TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL 1.6 TAKSONOMI BLOOM 1.7 DOMAIN KOGNITIF 1.8 DOMAIN PSIKOMOTOR 1.9 DOMAIN DAVID KRATHWOHL 2.0 SOALAN 2 MENYEDIAKAN NOTA BERKAITAN UJIAN FORMATIF DAN UJIAN SUMATIF DALAM BENTUK RAJAH PENGURUSAN GRAFIK. 17. 18. 19. 2.1 PENILAIAN BAHASA 2.2 CONTOH SOALAN OBJEKTIF 2.2.1 JENIS ANEKA PILIHAN 19-22 23 24-25 3 4 5-8 9 10 11 12 13 14-15 16 17 18 i ii iii 1

2.4 SALAH – BETUL 2. REFLEKSI iv-v vi-vii . 24. 3.2 BENTUK PERANCANGAN SEBELUM SESUATU PEMERHATIAN DILAKSANAKAN 34-37 38-41 28. 2. 27. 3.5 TEKNIK KLOZ 2. SERTAKAN JUGA TENTANG KELEBIHAN DAN KELEMAHAN KAEDAH PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN.2.3 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN KAEDAH PENILAIAN MELELUI PEMERHATIAN 42 29.2.2. 25.3 SUAI-PADAN 2.0 SOALAN 3 MENJELASKAN MAKSUD PENILAIAN BAHASA MELALUI PEMERHATIAN.20. 21.1 MAKSUD PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN 3. 26 27-28 29 30 31-32 26.2. BIBLIOGRAFI 30.6 ATURAN TERBAIK 3. 22. CADANGKAN DAN HURAIKAN BAGAIMANA BENTUK PERANCANGAN YANG PERLU ANDA SEDIAKAN SEBELUM SESUATU PEMERHATIAN DILAKSANAKAN. 23.2 BENTUK NEGATIF 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful