PERANAN GURU PSV

AHLI KUMPULAN INSTITUT PERGURUAN MALAYSIA TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU Noor Hasnira Bt Ramli Nor Azura Binti Sakdom Nurul Ahsanu Nadiyya Bt Md Yusof .

amalannya dan boleh dipercayai bermaksud keamanahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya untuk dilakukan dengan jujur. perbuatannya. •GURU bermaksud seorang yang boleh ditiru perkataannya. . Gu diambil daripada perkataan gugu bermakna boleh dipercayai manakala Ru diambil daripada perkataan tiru yang bermaksud boleh diteladani atau dicontohi. pakaiannya. tingkah lakunya. Dalam bahasa jawa.PENGENALAN •Perkataan guru adalah hasil gabungan dua suku kata iaitu `Gur' dan `Ru'.

. Bagi guru mata pelajaran pendidikan seni peranan mereka amat penting bagi menentukan mata pelajaran pendidikan seni boleh di manfaatkan.Peranan guru amat penting bagi menentukan kemajuan murid dan sekolah.

.Tugas Guru PSV menentukan mata pelajaran pendidikan seni di ajar kepada murid-murid dengan sempurna dan berkesan menggunakan kemahiran pendidikan seni berguna kepada kemajuan sekolah dari segi fizikal dan kemudahan.

Memberi dan meningkatkan kemahiran dan Kreativiti Meningkatkan keyakinan Membimbing dan mengasah bakat Menanam nilainilai murni dan luhur Mengalami dan mengekspresi citarasa pancaindera mereka Peranan Guru Psv Menjadikan nilai kreativiti dlm seni sbg asas smenyokong fikiran rekacipta .

Salihan Siais. Pusat Pengajian Jarak Jauh. teknik penyampaian. melainkan Nabi Muhammad s.'' ``Tiada seorang guru yang paling unggul.``Mengajar atau menjadi guru merupakan satu tugas yang sangat mulia..a. berkesan dalam mengajar. murni dan menguntungkan. ia merupakan satu tugas yang boleh dan menjamin ke arah membawa seorang itu masuk syurga. Madya Dr.w. Timbalan Pengarah.. Dalam semua aspek pengajaran. dan mempunyai sikap yang luhur di permukaan bumi ini.. baik dari segi bahan. sikap mahupun sifat-sifatnya boleh dijadikan teladan oleh semua ummah di dunia ini untuk menghasilkan pengajaran berkesan' (Petikan daripada artikel Strategi Mengajar Sains Sekolah Rendah oleh Prof.. Universiti Putra Malaysia) .

. (5) komunikator terhadap masyarakat setempat. tugas manusiawi. (6) pekerja administrasi. WF Connell (1972) membedakan tujuh peran seorang guru yaitu (1) pendidik (nurturer). (2) model. (3) pengajar dan pembimbing. maka tugas pertama berkaitan dengar logika dan estetika.Daoed Yoesoef (1980) menyatakan bahwa seorang guru mempunyai tiga tugas pokok iaitu tugas profesional. serta (7) kesetiaan terhadap lembaga. (4) pelajar (learner). dan tugas kemasyarakatan (sivic mission). Jika dikaitkan pembahasan tentang kebudayaan. tugas kedua dan ketiga berkaitan dengan etika.

Indikator kecemerlangan akan berpusat kepada Sumbangan kepada sekolah dan hasil kerja dalam bentuk karya seni dan penulisan Kualiti diri dari segi kepimpinan.Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan Komunikasi dan hubungan dengan pentadbiran. kreatif dan wawasan. Pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pendididikan seni. Pengurusan Ko-kurikulum. . rakan sejawat dan pelajar.

mudah difahami serta bermakna kepada murid Pengajaran pendidikan seni dapat menarik minat murid. mudah diingat dan digunakan oleh murid.Strategi Pengajaran Berkesan. Guru sentiasa menunjukkan minat dan ghairah semasa pengajaran . Pengajaran/maklumat pendidikan seni secara tersusun.

Strategi Pengajaran Menggunakan kaedah-kaedah dan bahanbahan pengajaran yangsesuai Guru bersifat humor dan penyayang Guru pandai menyesuaikan pengajaran pendidikan seni mengikut keupayaan kebolehan murid Pengajaran yang berkesan dibantu dengan suasana bilik seni yang bersih dan kemas .

iaitu idea yang Jarang dijumpai 2. 5. 4.Kreativiti guru-guru pendidikan Seni 1)keaslian :idea yang unik. mengetahui apa yang penting dalam gambar yang dilukis dan seterusnya memberi tajuk yang baik kepada gambar tersebut. 3. Penentangan Penutupan "Premature" keupayaan untuk menentang kecenderungan untuk membuat keputusan akhir dengan serta-merta tanpa memikir atau menimbang maklumatmaklumat yang lain.keupayaan mensintesis dan menyusun pemikiran. memperoleh maklumat-maklumat penting yang diperlukan. Keabstrakan tajuk .Kebolehan memberi butir-butir lanjut yang menerangkan idea yang telah dihasilkan. . Penghuraian . kelancaran :Bilangan idea baru yang dihasilkan oleh guru.

Haji Judin Haji Ahmad Tajuk : “Lagenda/Legend” Akrilik di atas kanvas Tahun 1999 90 x 89 cm Seorang pendidik seni visual. . pengamal seni yang sibuk dengan pengajaran dan pembelajaran sebagai seorang pensyarah masih mampu berkarya dan berpameran menjadi model terbaik kepada anak didiknya.

Khairul Albar Masror Tajuk : “Heritage from Kenyir” Bahan : Akrilik di atas kanvas Seorang pendidik seni visual yang aktif berkarya dan berjaya memasarkan karya beliau sebagai produk komersial .

banyak menyumbangkan idea dan hasil lukisan realisnya di Muzium Negeri Terengganu. Aktif berpameran.Nazli Hamzah Tajuk : “Hidden Stay” Bahan : Cat minyak di atas kanvas Seorang pendidik seni visual dari Terengganu. .

.

.

com/2009/10/ciri-ciri-guru-pendidikanseni.com/peranan-guru-pendidikan-seni-visual.blogspot.html#ixzz0lDqPkKd2 •http://pdfdatabase.com/2009/10/ciri-ciri-guru-pendidikanseni.Rujukan •http://senivisual1.html .blogspot.blogspot.html •http://senivisual1.html#ixzz0lDlopF9p •http://senivisual1.com/2009/10/ciri-ciri-guru-pendidikanseni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful