P. 1
Firicel Cearnau - Numerele Vii (Curs de Numerologie)

Firicel Cearnau - Numerele Vii (Curs de Numerologie)

Ratings:
(0)
|Views: 2,817|Likes:

More info:

Published by: Departamentul Zero România on Mar 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2015

pdf

text

original

Editura Fidelia

Page 1 of 1

vă oferă:

Cursurile de Numerologie
Teoria - Metode practice - Program de calcul
Recomandarea noastra este sa parcurgeti materialul in ordinea fireasca: prima data teoria, citita ca si orice carte, incepand cu primul capitol si continuind pana la final, dupa aceea puteti studia metodele in orice ordine doriti si sa utilizati programul de calcul de cate ori simtiti nevoia.

Bine ati venit la cursul de numerologie!
Pachetul de baza al cursului contine trei module:

1) Teoria - cartea electronica "Numerele vii" scrisa de Firicel Ciarnau, o carte de referinta pentru numerologia romaneasca. 2) Metode practice de numerologie - pe lânga cele oferite în pachetul teoretic aici puteti face cunostinta cu aproape toate metodele de baza din numerologie cunoscute in lume. 3) Un mic program ce va ajuta la calcularea mai rapida a numerelor de baza. Chiar daca este de preferat cel putin la început sa faceti calcule manuale, pentru a intra în rezonanta cu numerologia, totusi în vremuri moderne apelam si la asa ceva.

Modul suplimentar:

Un modul suplimentar este alcatuit din exemple de numerograme in format PDF. Am ales mai multe tipuri, tocmai pentru a nu crea sabloane. Modulul este accesabil din meniul extern. Conceptia si tehnoredactarea: Firicel Ciarnău

© Firicel Ciarnău - Toate drepturile rezervate autorului

Editura Fidelia J20 / 940 / 1995 CUI: 7950261 http://www.fidelia.ro

Editura Fidelia

http://ebook/index.htm

09.11.2010

Numerele vii

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
  

Firicel Ciarnău 
   

Numerele vii
  
Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6

 

      Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită    Editura Fidelia  ISBN 973-97597-2-6  2004 

 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

© Firicel Ciarnău - Toate drepturile rezervate autorului    Coperta şi tehnoredactarea:  Firicel Ciarnău    Editura Fidelia  str. Avram Iancu  bl. 8, sc. G, ap. 70  335900 Simeria  jud. Hunedoara  tel. 0254-260739  http://www.fidelia.ro 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   3. Omul  
Cap. III Caracterizarea astrologică a numerelor 

"Tot ce poate fi cunoscut are număr şi fără număr nu cunoaştem nimic" -  Philolaus  "Adevărul matematic există într-o lume independentă de om şi mintea recunoaşte aceste adevăruri prin contemplare" - Platon   

Un scurt "cuvânt înainte" la ediţia a doua 

  Succesul pe care l-a avut prima ediţie a acestei lucrări (epuizată în mii de  exemplare doar în câteva luni) dar mai ales impactul pe care l-a avut din  punct de vedere spiritual, în a ajuta oamenii să se cunoască pe sine, m-a  determinat să fiu de acord cu apariţia celei de a doua ediţii. Este o ediţie  1. Nivele de acţiune   revăzută şi adăugită, dar foarte puţin. Am fost tentat să aduc multe  2. Caracterizare  îmbunătăţiri, conforme cu experienţa dobândită în ultimii ani, dar mi-am dat 

http://ebook/NV/intro.htm

09.11.2010

Numerele vii
astrologică  

Page 2 of 3 seama că s-ar schimba inclusiv "vibraţia" acestei lucrări. Ori, vibraţia ei este  una extraordinară şi atunci adăugirile am preferat să fie minime. Adăugirile,  mai ales tehnice, am preferat să le fac în cursul practic de numerologie (vezi  anexele) iar această lucrare să o las, pe cât posibil, la vibraţia iniţială. Aşa  cum spunea un prieten, membru al Academiei de Ştiinţe din New York, prof.  univ. dr. Dan Seracu: "a fost, este, şi va rămâne, o lucrare de referinţă  pentru numerologia românească şi mondială". Iar marea mea bucurie este  ca această lucrare să ajute la evoluţia spirituală a semenilor mei.  Cu mult drag,  prof. Firicel Ciarnău       

3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

Prefaţă 

(la prima ediţie)      Omul este de esenţă divină. El are datoria de a se cunoaşte pe sine însuşi,  în acest fel cunoscând originea sa spirituală şi implicit originea spirituală a  Cap. VI - Numere tuturor lucrurilor. În eforturile sale în acest sens, pe drumul desăvârşirii sale,  speciale. Diverse  el trebuie să ajungă la un înalt grad de cunoaştere; şi această cunoaştere  trebuie să o obţină prin orice mijloace.  1. Numere speciale.  Ştiinţa numerelor, numerologia, a fost cunoscută din vechime, dar nefiind  Spaţiu   uşor abordabilă, a fost ocolită de cei mai mulţi cercetători în ştiinţele  2. Timpul   spirituale, sau ţinută ca secretă faţă de cei mulţi, care ar fi denaturat-o,  3. Cristalele   folosind-o în sens negativ. Dar, în acelaşi timp, au apărut tot felul de  speculaţii pe marginea ei, mai mult sau mai puţin veritabile, care riscau să-i  Cap. VII - Horoscop deturneze sensurile spirituale.  numerologic  Prezenta lucrare se doreşte a fi o abordare unitară a numerologiei, ca parte  integrantă a metafizicii, a ştiinţei spirituale şi, totodată, o încercare de  1. Spicuiri din  revigorare a sa. Chiar pentru a nu-i fi deturnate sensurile, aici numerologia  horoscopul  este prezentă în strânsă legătură cu metafizica, ştiinţele oculte, astrologia,  egiptean   antroposofia, ştiinţele moderne şi viaţa practică de zi cu zi. În acest fel,  2. Horoscopul  ştiinţa numerelor se dovedeşte a fi un liant între toate acestea, dar şi o cale  numerologic  de autocunoaştere.  modern   Este scrisă pe scurt, concentrată, fiecare paragraf al ei putând constitui  3. Încheiere   subiectul unei lucrări de sine stătătoare.  Pentru mine, este o mică sinteză a studiului astrologiei, numerologiei,  Anexe  metafizicii, elementelor de Yoga şi a religiilor, toate acestea adaptate la  epoca pe care o traversăm. Aceste studii particulare au fost completate şi  ordonate apoi într-un cadru organizat, prin participarea mea la cursurile  Asociaţiei de metafizică Elta Universitate. Când am început să scriu o serie  de articole apărute în spaţiul oferit de revista de metafizică Elta, nu ştiam că  voi ajunge să scriu o asemenea lucrare. Dar, astfel, am intrat în rezonanţă  cu aceste informaţii şi, cum nimic nu este întâmplător, a sosit momentul să  mi fac una din micile mele datorii pentru care am venit de această dată în  Planul Fizic; acum urmează altele şi altele...  Viaţa este un drum, fără început şi fără sfârşit; cel mai important este  drumul, iar dacă se întâmplă să cazi, trebuie să te ridici şi să mergi înainte.  Asemenea păsării Phoenix, omul trebuie să renască din propria cenuşă.  A venit momentul ca omul să se trezească la realitatea spirituală, să spună  lucrurilor pe nume, tot ce a fost ascuns să se dezvăluie. A sosit momentul ca  omul să se ridice, să se cunoască pe sine, să se elibereze de tot ce-l face  din creator o creatură, să devină OM. Mult curaj, pentru că moarte nu există!  Dorinţa mea este ca această lucrare să-şi aducă contribuţia la o mai bună 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea  

http://ebook/NV/intro.htm

09.11.2010

Numerele vii

Page 3 of 3 cunoaştere de sine a semenilor mei. Tuturor, le doresc Pace şi Iubire.    Autorul 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/intro.htm

09.11.2010

Teoria - 1.1

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 I - 1 

Capitolul I Numerele – baza a tot ce există 
 

§1. Introducere 
  Matematicienii ar da din umeri, poate, citind această lucrare, întrebându-se     la ce le-ar putea folosi să afle despre numere atâtea lucruri metafizice, ei  Copyrigth © Editura Fidelia  fiind foarte mulţumiţi cu faptul că pe acest fundament, care sunt numerele,  Toate drepturile rezervate  s-a construit o întreagă ştiinţă cu care ei operează netulburaţi. La un  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  asemenea gest sau întrebare, ne-am putea şi noi întreba cum de a fost  posibilă construirea unei asemenea lucrări monumentale, gigantice chiar,  fără a-i cunoaşte temelia?  Nu ne vom pierde în considerente filozofice sau în demonstraţii logice, care  nu se ştie cât de logice sunt şi cărei logici aparţin. Ar fi inutil să ne învârtim  “în jurul degetului” şi să plictisim pe cititor cu speculaţii care mai de care mai  trăznite.  Trebuie să recunosc că citirea acestei lucrări necesită unele cunoştinţe de  metafizică. Pe când filozofia este o speculaţie, metafizica este o realitate.  Materialiştii nu ar deosebi poate metafizica de filozofie. Filozofie poate să  facă oricine, fără să depună vreun efort, pe când metafizica reprezintă  realitatea vieţii, nu numai a celei văzute - a Planului Fizic -, ci Realitatea în  ansamblul ei. Nefiind o ştiinţă materialistă, ci una globală, realităţile subtile  nu pot fi demonstrate în laborator, într-un mod materialist. Demonstraţia o  face fiecare prin sine şi pentru sine.  Trebuie, pentru început, să facem distincţie între cantitativ şi calitativ, între  număr concret şi număr abstract. 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

Număr concret avem atunci când se arată natura unităţilor ce-l compun.  Astfel avem: 1 metru, 5 degete, 2 mere, 12 cuvinte etc. Cu acestea lucrau  oamenii cu mult timp în urmă. Ei se fereau, poate dintr-un impuls interior, să  Cap. II - Geneza  folosească numerele fără să le specifice unitatea de măsură sau obiectele  ce le reprezintă. De asemenea, chiar dacă foloseau numerele fără unitate,  1. Corpurile   nu le foloseau decât la numărare, dar apoi, la rezultatul numărării adăugau  2. Geneza continuă   imediat unitatea.  3. Omul   Numărul abstract este numărul care se exprimă pe el însuşi ( 1, 5, 2, 12,  Cap. III etc). El reprezintă fie numărul cardinal al unei mulţimi, fie raport, fie numărul  Caracterizarea de ordine al unui element dintr-un şir liniar, deci număr ordinal. Dar, el  astrologică a însuşi, nu este nici cardinal, şi nici ordinal.  numerelor 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  

http://ebook/NV/num11.htm

09.11.2010

Teoria - 1.1

Page 2 of 3

1. Nivele de acţiune   2. Caracterizare  astrologică   3. Operaţii  numerologice  
Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   Spuneam înainte despre inexistenţa reală, subtilă, a noţiunilor de cantitate,  2. Logica triadei   spaţiu şi timp. Acestea nu există decât ca manifestare în Planul Fizic.  3. Sănătatea   Oamenii de ştiinţă, studiind efectele, nu fac decât să inventarieze aceste  fenomene, descriindu-le cu lux de amănunte. Dacă acestor efecte le găsesc  Cap. VI - Numere cauzele, ele se găsesc tot în Planul Fizic, nebănuind că aceste cauze nu  speciale. Diverse  sunt, la rândul lor, decât tot efecte ale unor cauze mai subtile. Spre  1. Numere speciale.  exemplu, medicii nu fac altceva decât să repare efectele, fără să elimine  cauzele subtile ele bolilor. Adevăratele cauze se găsesc în planurile subtile  Spaţiu   ale existenţei, în lumea interioară. Deci, gândurile noastre sunt cauza reală.  2. Timpul   Aş îndrăzni să merg mai departe în a spune că în numere stau atât cauza  3. Cristalele   cauzelor, cât şi manifestările acestor cauze. Şi nu trebuie să ne gândim la  ceea ce ştim noi despre numere prin educaţia ce am primit-o, ci să ne  Cap. VII - Horoscop numerologic  gândim la numere ca principii metafizice, ca stare vibraţională. De la  planurile superioare, unde numerele au o stare vibraţională înaltă, ele se  1. Spicuiri din  reflectă în fiecare plan mai inferior, evident, cu vibraţiile respective specifice,  horoscopul  până ajung la planul de manifestare, cel fizic, unde ni se prezintă aşa cum  egiptean   le ştim, numerele concrete fiind manifestarea vibraţională cea mai joasă.  2. Horoscopul  numerologic  Tot numai în Planul Fizic mai există noţiunea de infinit. Infinitul este “ceva”,  modern   chiar dacă nu reuşim nici să ni-l închipuim, deci un ceva care, prin el însuşi,  3. Încheiere   limitează, chiar dacă noi ni-l imaginăm nelimitat. Universul este nelimitat, de  asemenea şi planurile subtile, deci nu există acel “ceva”, infinitul, care nu ar  Anexe  constitui decât o limită. Putem să ne gândim la şirul numerelor pătrate  perfecte: 0, 1, 4, 9, 16,… Ele sunt numai o parte a numerelor naturale, dar o  parte infinită a unei mulţimi infinite, cea a numerelor naturale. Atunci putem  spune că mulţimea infinită este mulţimea în care o parte a ei este egală cu  întregul (mulţimi cu aceeaşi putere, alef 0). Atributele “egal”, “mai mare”,  “mai mic”, nu sunt aplicabile mulţimilor infinite, ci numai celor finite.    Probabil matematicienii (şi eu sunt matemetician) vor fi indignaţi şi vor veni  cu argumente logice şi filozofice. Cum spunea Platon că: “Adevărul  matematic există într-o lume independentă de om şi mintea recunoaşte  aceste adevăruri prin contemplare”, la fel şi adevărurile metafizice de care  ne vom ocupa în această lucrare nu pot fi cunoscute şi demonstrate decât  prin sine şi pentru sine. Cauza cauzelor se află în lumea noastră interioară.  A le expune şi demonstra în exterior înseamnă a le coborî vibraţiile şi, 

Numărul concret trebuie privit ca şi cantitate, iar numărul abstract, ca şi  calitate. Ori, conceptul de cantitate, la fel ca cele de spaţiu şi timp, nu există  decât în Planul Fizic, care este planul de manifestare cu vibraţiile cele mai  joase, “codiţa” celorlalte planuri superioare. De numărul concret, deci cel  privit cantitativ, se ocupă oamenii de ştiinţă materialişti, dar şi oamenii  simpli, care nu sunt preocupaţi de a înţelege lumea interioară sau aspectele  subtile ale manifestărilor din jurul lor.  Aici ne vom ocupa doar de numărul abstract, cel privit calitativ, ca principiu  metafizic. Calitatea este specifică planurilor subtile. Matematicienii, fizicienii  şi alţii, care lucrează cu numere fără să specifice unitatea, pun în mişcare  puterea subtilă a numerelor, iar consecinţele pot fi benefice sau malefice,  aşa cum vom vedea în alt capitol. De aceea oamenii de demult, pe care iam dat exemplu, nu se foloseau de numerele abstracte pentru că nu le ştiau  mânui (sau poate ştiau?). Erau, probabil, feriţi de “ceva” sau cineva. În  acest fel au apărut numerele în istoria omenirii, la început ca număr concret,  dar ca număr abstract nu au început şi nici sfârşit. Numărul, ca simbol, are o  întreagă istorie dar, în esenţă, este semnul logic care exprimă relaţia  noetică dintre conştiinţă şi realitate. 

http://ebook/NV/num11.htm

09.11.2010

Teoria - 1.1

Page 3 of 3

astfel, a le pierde esenţa. Chiar şi cu riscul pierderii esenţei şi a unei părţi  mari din sensul lor adevărat, noi vom încerca să parcurgem câteva aspecte  ale prezenţei subtile a numerelor, fără a avea pretenţia că am epuizat  subiectul. Mintea umană nu ar reuşi să cuprindă toate sensurile. Pentru a  putea să cuprinzi mai mult, deja ar fi necesară o altfel de gândire. De  asemenea, ar fi necesară înlocuirea gândirii analitice cu gândirea sintetică.  În acest prim capitol urmează doar să trecem în revistă câteva aspecte ale  numerologiei în antichitate, pentru a putea înţelege mai bine prezenţa şi  acţiunea subtilă a numerelor în tot ce există, deci numerele ca bază a  Universului, privite ca principii metafizice. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num11.htm

09.11.2010

Teoria - 1.2

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 I - 2 

§2. Antichitatea. Pitagora 
  Începuturile studiului calitativ al numerelor se află în timpurile îndepărtate.  Unii atribuie acest studiu lui Pitagora (580-500 î.Ch.), alţii egiptenilor, iar alţii  sumerienilor. Adevărul este că ştiinţa numerelor, ca Ştiinţă Divină, a existat şi  mai demult, adusă de acei “zei civilizatori” ai vechilor civilizaţii, Maeştri  Spirituali veniţi de pe alte planete pentru a ajuta omenirea să-şi găsească  drumul firesc.     În Egipt, cei care doreau iniţierea trebuiau să treacă diferite probe pentru a  putea fi consideraţi apţi de a deţine înaltele învăţături. Astfel, dacă treceau  primele încercări, ajungeau într-un coridor cu picturi sacre, în total 22, unde    sub fiecare pictură era câte o literă şi un număr. Ele reprezentau cele 22 de  taine şi erau alfabetul ştiinţei oculte, principiile absolute, cheile Universului.  Fiecare literă şi număr reprezentau o lege ternară cu acţiune la diferite nivele  de vibraţie, în cazul acesta, cu acţiune în lumea divină, lumea intelectuală şi  lumea fizică. La fel cum vibrează o coardă şi, prin rezonanţă, vibrează alte  corzi secundare, la fel şi spiritul care contemplă esenţa unui număr în  semnificaţia sa şi vocea care pronunţă litera respectivă, evocă o putere care  se răsfrânge în cele trei lumi amintite. Dacă toate probele erau trecute, atunci  candidatul era pus să depună un jurământ care-l obliga să nu dezvăluie  aceste secrete şi apoi trecea la studiul efectiv. I se dădeau câteva lecţii  teoretice, apoi era pus să contemple pe rând semnificaţia numerelor până    când ajungea la esenţa lor. Astfel, de exemplu litera “A”, având asociat  numărul “1”, reflecta în cele trei lumi: în lumea divină - Fiinţa absolută, din  care emană toate celelalte fiinţe, în lumea intelectuală - unitatea şi sinteza  numerelor, iar în lumea fizică - omul, ca o culme a tuturor fiinţelor pământeşti.  În antichitate, Teozofia era o întreagă enciclopedie, împărţită de obicei în  patru categorii: 

Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6

Cuprins 

Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile    2. Geneza continuă   3. Omul   Discipolii lui Pitagora, care ajungeau să studieze învăţăturile sale superioare,  studiau mai întâi numerele, ca realităţi ultime. Şi când sosea ziua mult  Cap. III aşteptată, pe care trebuiau să o merite, intrau în sanctuarul lui Pitagora, unde  Caracterizarea cele nouă muze simbolizau cele nouă numere elementare de bază.  astrologică a numerelor  Erau grupate într-un anumit mod simbolic. Peste toate trona Vesta,  1. Nivele de acţiune   păzitoarea principiului divin prezent în orice lucru, conştiinţă a focului sacru,  simbol al Ştiinţei Divine sau Theogoniei. Celelalte nouă erau grupate câte  2. Caracterizare  trei. Primele trei reprezentau Cosmogonia sau fizica cerească: Urania (muza  astrologică   http://ebook/NV/num12.htm 09.11.2010

- Theogonia - matematicile sacre, ştiinţa numerelor în raport cu  Universul sau ştiinţa principiilor absolute;   - Cosmogonia - involuţia spiritului în materie, perioadele lumii,  realizarea principiilor eterne în spaţiu şi timp;   - Psihologia - organizarea omului şi evoluţia sufletului prin lanţul  existenţelor;   - Fizica - ştiinţa regnurilor pământeşti, cu proprietăţile lor.  

Teoria - 1.2 3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 3 astronomiei) reprezenta astronomia şi astrologia, Polymnia (muza poeziei  lirice şi pantomimei) reprezenta ştiinţa sufletelor în viaţa de dincolo şi  Melpomene (muza tragediei) care reprezenta ştiinţa vieţii şi a morţii, a  transformării şi reîncarnării. Următoarele trei reprezentau Psihologia sau  ştiinţa omului: Caliope (muza poeziei epice, filozofiei şi retoricii) – medicina,  Clio (muza istoriei) reprezenta magia şi Euterpe (muza flautului şi corurilor  din tragedii) – morala. Fizica pământească, cu elementele primordiale şi  regnurile mineral, vegetal şi animal: Terpsihore (poezia uşoară şi dansul),  Erato (muza poeziei erotice, a liricii corale şi a elegiei) şi Thalia (muza  comediei). Acestea nouă împreună cu Vesta formau decada sacră.  Am enumerat aceste muze pentru a vedea în paragraful următor, când vom  vorbi despre Kabbala, paralela care se poate face între aceste muze şi  arborele sefirotic. În acest fel ne vom da seama de modul de acţiune al  numerelor în construcţia tuturor lucrurilor. 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   Pitagora considera că lucrurile sunt numere, deci legile numerelor urmează  2. Logica triadei   să fie legile lucrurilor. Acest punct de vedere a încercat să-l aplice şi la  3. Sănătatea   organizarea socială şi politică din oraşul Crotona (Italia), unde era şcoala. Din  păcate, nu au ajuns până la noi cărţile scrise de Pitagora. Toată învăţătura a  Cap. VI - Numere fost transmisă de câţiva discipoli iluştri ai săi, cum ar fi Philolaus din Tarent,  speciale. Diverse  care după aceea a înfiinţat o şcoală în Egipt, unde a avut ca elevi doi foşti  1. Numere speciale.  elevi ai lui Socrate, după moartea acestuia: Simmias şi Cebes. Philolaus a  continuat învăţăturile lui Pitagora, el fiind primul care a confirmat în scrieri  Spaţiu   teoria heliocentrică. Printre altele, el spunea: “Numărul ca şi armonia, nu  2. Timpul   admite falsitatea; aceasta le este lor cu totul străină… adevărul este înnăscut  3. Cristalele   şi specific naturii numărului”. Sau: “ Esenţa lucrurilor îi scapă omului. El nu  cunoaşte decât manifestările acestei lumi în care finitul se combină cu  Cap. VII - Horoscop numerologic  infinitul. Şi în ce măsură poate el să le cunoască? Numai când între el şi  lucruri există armonie, un raport, un principiu comun.” Atribuiau numărului  1. Spicuiri din  rolul principiului unic din care decurg toate fenomenele, detaşau noţiunea  horoscopul  abstractă de număr, de realitatea materială pe care o considerau ca produs  egiptean   al realităţii subtile exprimate prin numere. Pe lângă acest rol fundamental, i  2. Horoscopul  se atribuiau numărului şi posibilităţi magice. Vedeau acţiunea numerelor ca  numerologic  fiind ternară, deci cu acţiune în cele trei lumi, şi în fiecare pe nivele diferite de  modern   acţiune.  3. Încheiere  
Anexe 

 

Numărul “0”, în matematica obişnuită, reprezintă “nimic”, sau cel puţin  simbolul locului gol lăsat de o cifră. Pe pereţii templelor din antichitate el este  reprezentat ca un şarpe care se muşcă de coadă, care se mişcă prin sine,  printr-un autoimpuls, deci ceva viu. El nu reprezintă nimic, ci “ceva”. Se  cunosc în algebră operaţiile fără sens 0Ą sau 0xĄ, în schimb în matematicile  transcendente “0” multiplicat la infinit dă cifra “1”. În ordinul ideilor absolute  “0” înseamnă Veşnicul, Inexprimabilul, ca şi ‘EnSof în Kabbala. Din acest  autoimpuls se naşte “1” care reprezintă Totul, Unicul, iar din mişcarea  acestuia se nasc şi celelalte numere. “1” reprezintă Divinitatea.  Platon considera că “Unitatea este aceea potrivit căreia fiecare lucru se  numeşte unu” şi râdea de calculatorii care socoteau pe “1” ca număr,  spunând despre ei că schimbă monada (originea numerelor) în bani mărunţi.  În acest fel ne putem întreba: dacă eu sunt unul şi tu eşti unul, atunci ce rost  mai au celelalte numere?  Fiinţa Supremă, ca fiind unică şi indivizibilă, prezentă în tot, identică cu ea  însăşi şi totuşi întreagă, se găseşte în fiecare lucru, deci şi în noi, în fiecare,  unică, perfect întreagă şi indivizibilă. Deci, dacă Totul se găseşte în noi,  atunci ce căutăm în exteriorul nostru? Dacă Totul se găseşte în lumea  noastră interioară, atunci acolo trebuie să căutăm, fiind la îndemână. Toată  ştiinţa, toate întrebările ce ni le punem au răspunsul în lumea noastră 

http://ebook/NV/num12.htm

09.11.2010

Teoria - 1.2

Page 3 of 3 interioară. Exteriorul nu este decât lumea efectelor, manifestarea gândurilor  noastre. Noi suntem ceea ce gândim, deci cauza cauzelor se află în noi. Noi  suntem cauza efectelor de ale căror consecinţe ne bucurăm sau suferim. De  aceea adagiul socratic: “Cunoaşte-te pe tine însuţi” este un îndemn plin de  înţelepciune. Omul, cunoscându-se pe sine, cunoaşte Universul, cunoaşte  totul, are totul, omul devine OM şi asta în alte cuvinte se numeşte  “reîntoarcerea la Tatăl”, “cunoaşterea Adevărului”. Aşa cum spunea Isus  acum două mii de ani, “Cunoaşteţi Adevărul şi el vă va elibera!”.  Deja numărul “2”, ca fiind Divinitatea manifestată în acţiune, este dublu:  esenţa indivizibilă şi substanţa divizibilă, altfel spus masculinul activ animator  şi femininul pasiv este materia plastică însufleţită. Imaginea desăvârşită a  Omului nu este bărbatul singur şi femeia singură, ci Omul ca bărbat-femeie,  privit ca întreg. O veche legendă grecească spune că omul a fost la început  ca o sferă. A fost rupt în două şi aruncat pe Pământ. De atunci, fiecare îşi  caută jumătatea.  Numărul “3” domneşte pretutindeni în Univers, peste tot întâlnim triada.  Triada formează piatra fundamentală a ştiinţei esoterice. Despre triadă vom  avea un capitol aparte. Trinitatea universală se concentrează în Dumnezeu  sau în Monadă, trinitatea umană se concentrează în conştiinţa Eului şi în  voinţă. Deci, dacă la primele trei numere adăugăm şi voinţa, avem numărul  “4”. Nu trebuie să ne gândim mai departe decât la simbolul crucii: Tatăl, Fiul,  Spiritul Sfânt, Amin (Aum). Iată Omul!  Aceste prime patru numere sunt importante, pentru că adunându-le sau  înmulţindu-le, le găsim pe celelalte. Iată de exemplu, numărul “7”, pe care-l  obţinem adunând “3” şi “4”, reprezintă astfel uniunea omului cu Divinitatea.  Este cifra adepţilor, a marilor iniţiaţi, astfel avem şapte legi ale Kybalionului,  evoluţia în şapte trepte, etc. Sau numărul “10” considerat numărul perfect,  care este suma primelor patru numere de bază (1+2+3+4), decada sacră,  reprezintă toate principiile Divinităţii evoluate şi apoi reunite într-o unitate  (dacă adunăm cifrele componente, 1+0=1). În acest fel ajungem la întregul  univers, numerele stând la baza a tot ce există.  Pitagora mai reprezenta numerele şi la un alt nivel, evident mai simplist.  Astfel, “1” reprezenta Creaţia şi, pe de altă parte, “înţelegerea”, deoarece  este imobilă, “2” este “ părerea” pentru că este şovăitoare, şi în acelaşi timp  dualul, desăvârşirea unităţii, “3” era trinitatea, totalitatea sau armonia, primul  număr cu un început, un mijloc şi un sfârşit. Numerele “4” şi “9” reprezentau  justiţia pentru că rezultau din înmulţirea primului număr par cu el însusi,  respectiv a primului număr impar cu el însusi ( “1” nu era considerat număr) şi  implica reciprocitatea remuneraţiei. Numărul “5” era “căsătoria”, din unirea  primului număr par cu primul număr impar, sau Triada cu perechea bărbatfemeie. “7” era considerat prilejul favorabil, iar “8” forţele materiale.  El împărţea numerele în trei categorii: pare, impare şi par-impare. Acestea  din urmă erau obţinute din înmulţirea unui număr par cu unul impar (6=2×3).  Discipolii săi au îndrăznit şi să adauge mai mult: par-par (8=2×4), imparimpar (15=3×5). Dar nu ar avea rost să mergem mai departe.  Numerele erau reprezentate spaţial prin puncte care, juxtapuse, formează  figuri plane: triunghiuri, pătrate, etc. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul    http://ebook/NV/num12.htm 09.11.2010

Teoria - 1.3

Page 1 of 6

      I - 3 

- Firicel Ciarnău - Numerele vii
§3. Kabbala 

  Kabbala nu poate fi considerată o singură carte. Ea este o doctrină mistică în măsura  în care vizează o înţelegere a divinului şi a creaţiei dincolo de limitele experienţei  obişnuite, şi o tradiţie esoterică transmisă unui număr restrâns de iniţiaţi, esoterism în  sensul că tratează adevărurile esenţiale cele mai ascunse privitoare la om, lume şi  Dumnezeu. Ea va deveni la un moment dat chiar o teosofie, adică o descriere a vieţii  ascunse a lui Dumnezeu în raport cu viaţa omului şi a întregii creaţii. Are o parte  teoretică, fixată prin texte scrise ce cuprinde două învăţături, cea a Creaţiei şi a     misterioaselor sale legi şi, cea mai metafizică, a esenţei divine şi a modurilor sale de  Copyrigth © Editura Fidelia  manifestare, şi o parte practică ce poate fi cu greu găsită în câteva manuscrise  Toate drepturile rezervate  risipite prin colecţii, cum ar fi Claviculele lui Solomon. Nu ne propunem în această  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  lucrare să analizăm Kabbala nici din punct de vedere istoric şi nici literar. Ceea ce  facem acum nu este decât să ne formăm o imagine despre ceea ce înseamnă  Kabbala şi doar atât cât este necesar studiului nostru. Astfel, Kabbala cuprinde mai  multe cărţi, din care: învăţăturile despre Geneză (Ma’aseh Bereshit), învăţăturile  despre car (Ma’aseh Merkabah) din viziunile lui Ezechiel (Re’uyot Yehezquel),  despre palate (Heykhalot), despre figura demiurgului (Yotser Bereshit) şi Cartea  Facerii (Sefer Yetsira). Cele mai multe comentarii vor fi din Viziunile lui Ezechiel şi  Cartea Facerii. Pentru un comentariu mai uşor, vă prezint transpunerea grafică a  Arborelui Sefirotic, cunoscut şi sub numele de Pomul Cunoaşterii.    A înţelege Kabbala doar prin simplul studiu este imposibil, pentru că are mai multe  înţelesuri, acţionează în şapte dimensiuni. Astfel, primul nivel ar fi înţelegerea  sensului brut al cuvintelor, care se află la îndemâna oricui. Dar Biblia şi implicit  Kabbala, sunt scrise mai mult metaforic, sensurile profunde descoperindu-se în  spatele metaforelor respective. Cine reuşeşte să pătrundă aceste înţelesuri,  descoperă cu uimire că aceste texte vechi sunt ceva cu totul extraordinar şi că  ascund în ele neînchipuit de multă înţelepciune. Abia atunci încep să se întrevadă  celelalte dimensiuni, superioare, în care acţionează acestea. 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

Spre exemplu, astrologia este o ştiinţă ce ţine de dimensiunea a patra şi de aceea nu  este înţeleasă de către materialişti, iar cei care se ocupă doar de tehnologia  astrologiei (calcule seci sau învăţarea aproape pe de rost a unor interpretări făcute  de alţii), pierd chiar esenţa ei şi atunci se cheamă că fac orice dar nu astrologie.  Cap. II - Geneza  Alchimia, numerologia şi manipularea energiilor subtile ţin de a cincea şi a şasea  dimensiune, iar dimensiunea a şaptea, la care ajung iniţiaţii, este materializarea fără  1. Corpurile   suport fizic şi stăpânirea tuturor fenomenelor naturale sau sociale, deci stăpânirea  2. Geneza continuă   planului fizic. De aceea înţelegerea acestora este deosebit de complexă. Pentru a o  3. Omul   putea înţelege cât de cât, pentru a ne forma o imagine, este nevoie de mult mai mult  decât studiul sec materialist, pe scurt, este nevoie pur şi simplu de un alt mod de a  Cap. III gândi. 
Caracterizarea astrologică a numerelor 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  

Referire la cele zece sefirot (numere, cifre) se găseşte în prima parte a Sefer Yetsira,  iar partea a doua tratează despre cele 22 de consoane, deci în total “cele 32 de căi  1. Nivele de acţiune   miraculoase prin care Dumnezeu a înfăptuit Creaţia”. Aceste căi apar simbolizate  grafic în Arborele Sefirotic. Vom observa că s-a folosit termenul de sefirot în loc de  2. Caracterizare  cel uzual “misparim”, chiar pentru a indica faptul că nu este vorba de cifre obişnuite ci  astrologică   de numere ca principii metafizice ale Creaţiei.  3. Operaţii  numerologice   Cele 22 de consoane care formează alfabetul ebraic joacă rolul elementelor  primordiale. Aici cifrele, literele şi cuvintele evocă armoniile ascunse ale structurii  Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor  lumii. De fapt puntul de plecare al întregii Kabbale este alfabetul ebraic (prezentat în 

http://ebook/NV/num13.htm

09.11.2010

Teoria - 1.3
1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

Page 2 of 6
Anexe). Fiecare dintre literele alfabetului reprezintă trei lucruri: un semn grafic, un  număr de ordine (şi valoare numerologică) şi o idee. Deci a combina literele ebraice  pentru a obţine cuvinte înseamnă a combina numere şi idei. În acest fel fiecare  cuvânt din scrierile vechi ebraice este plin de semnificaţii. Un exemplu elocvent este  Biblia, mai ales capitolul Geneza, în care fiecare cuvânt ne apare plin de semnificaţii  şi parcă având o putere ce cu greu o înţelegem. Fericit cel ce înţelege adevărurile  ascunse în spatele cuvintelor! Chiar şi “a citi printre rânduri” este puţin. Recomand  cititorilor să lectureze cărţile lui Éliphas Lévi şi “Misterul biblic al Genezei” a lui Rudolf  Steiner. 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   Literele sunt grupate după cum urmează:  2. Logica triadei   3. Sănătatea    - primul grup format din trei litere: aleph, mem, shin, conferind imaginea unei  balanţe (două talere şi o limbă), se numesc temelia sau Mame (un poet modern  Cap. VI - Numere l-a determinat pe Faust să coboare la Mame pentru a-i reda viaţa Elenei);   speciale. Diverse   - al doilea grup format din şapte consoane cu pronunţie dublă, reprezintă cele  şase direcţii ale spaţiului împreună cu Templul din centrul lumii sau cele şapte  1. Numere speciale.  planete de bază;   Spaţiu    - al treilea grup, format din cele 12 consoane simple, reprezintă semnele  2. Timpul   zodiacale.   3. Cristalele  
Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

Spre exemplu, horoscopul Lunar este compus din 28 de domicilii (case), fiecare în  corespondenţă cu cele 28 de zile ale ciclului lunar şi cu cercul zodiacal împărţit în 28  de sectoare, fiecare având circa 12 grade. Tradiţiile astrologice se referă la faptul că  fiecare domiciliu lunar este stăpânit de câte una din cele 22 de litere ale alfabetului  sacru (alfabetul ebraic) la care se adaugă cele cinci Litere Finale şi Semnul Terminal.  Întreaga realitate este construită la cele trei niveluri ale cosmosului prin combinarea  binară a celor 22 de litere cu ajutorul cărora se face geneza lumii (combinaţii de 22  luate câte 2 ne dau cele 231 de porţi de manifestare).  Fiecare literă ne apare în acest fel ca o forţă legată strâns cu puterile creatoare ale  Universului. Acţionând în trei lumi: mentală, astrală şi fizică, fiecare literă realizează  corespondenţe între toate forţele vieţii. A combina literele înseamnă a acţiona asupra  Universului însuşi şi de aceea în ceremoniile magice se folosesc de multe ori cuvinte  ebraice.  Vom distinge trei domenii în sânul divinităţii, trei trepte de manifestare:   

- ‘EnSof – Nesfârşitul, este de domeniul inefabilului, deasupra a tot ce apare în  arborele sefirotic, desemnează o zonă a divinului situată dincolo de orice  contemplaţie, chiar dincolo de gândirea divină, transcendenţă absolută;   - Gândirea – reprezentată prin primele trei sefirot, care în acest fel articulează  sfera intelectualităţii;   - Cuvântul – ultimele şapte sefirot care formează lumea construcţiei.  

În cadrul lor, ultimele şase sefirot reprezintă cele şase direcţii ale spaţiului, însemnate  prin şase permutări ale numelui divin YHW.  Cele zece sefirot (numere, cifre) constituie cele zece puteri ale emanaţiei sau ale  manifestării divine, ele formează esenţa divină şi totodată instrumentele activităţii  divine. Sefiroturile se schimbă în eoni (modalităţi particulare ale divinului, simbolizate  în cele şase zile de creaţie), lumini, puteri, ipostaze sau forme sfinte, îndeplinind  fiecare o funcţie în creaţie. Ansamblul lor, al puterilor divine, alcătuieşte Arborele  sefirotic, la fel cum totalitatea formelor sfinte se reuneşte în imaginea omului perfect. 

http://ebook/NV/num13.htm

09.11.2010

Teoria - 1.3

Page 3 of 6

  Să vedem ce reprezintă sefiroturile: 

1. Kether – este gândirea al cărui principiu este nelimitarea, este voinţa divină 

http://ebook/NV/num13.htm

09.11.2010

Teoria - 1.3

Page 4 of 6
primordială, pneuma Dumnezeului viu, spiritul din care, prin condensare, se  formează Hokmah. Domneşte peste îngerii numiţi de evrei Haioth-Hakkadosch,  care înseamnă animale de sfinţenie şi corespund primului cor de îngeri numiţi  Serafimi.   2. Hokmah – este “apa care alimentează arborele”, este gândirea divină în  sânul căreia rezidă tot ce va urma să fie. Ordinea ascunsă în Hokmah se  manifestă în Binah. Desemnează al doilea cor angelic numiţi Ophanim care  înseamnă forme sau roţi. Ei sunt Heruvimii prin care Dumnezeu a pus ordine în  haos.   3. Binah – lumina primordială, ce va să vină, este rădăcina celorlalte şapte forţe  ce acţionează. La nivelul său, esenţele devin distincte. Desemnează îngerii  Aralim, adică mari şi tari, Tronurile.  

Pornind de la lumea mentală, deci de la primele trei sefirot, de la formele deja  imprimate în Binah, sunt emanate cele şapte sefirot inferioare care reprezintă lumea  construcţiei. Altfel spus, primele trei sefirot alcătuiesc un fel de “plan divin” concret,  începând de la ideea de Creaţie şi terminând cu cel mai mic amănunt, plan ce este  dat apoi spre aplicare celorlalte sefirot, cele din lumea construcţiei, care urmează să  manifeste acest plan. 

4. Hesed (Gedulla) – este măreţia, compasiunea în care se relevă bunătatea lui  Dumnezeu, reprezintă focul primordial din care provine tronul Slavei şi întreaga  ierarhie a îngerilor. Desemnează îngerii Hasmalim, sau Domniile.   5. Geburah – este polul opus lui Hesed, reprezintă forţa, este instrumentul  justiţiei divine. Se spune că din acestea două se naşte binele şi răul.  Desemnează Forţele.   6. Tipheret – prezidează ordinea etică şi este o sinteză între Hesed şi Geburah.  Desemnează îngerii Malachim, corul angelic al Virtuţilor. Prin ei s-a creat regnul  mineral.  

Următoarele trei sunt ca nişte vlăstare ale celor trei amintite acum. 

7. Netsah – îndurarea şi victoria. Desemnează al şaptelea ordin de îngeri,  Principatele sau Arheii. Prin ei s-a creat regnul vegetal.   8. Hod – slava, mărirea şi gloria. Desemnează al optulea ordin de îngeri Bene  Elohim, corul Arhanghelilor, şi prin ei s-a creat regnul animal.   9. Yesod – temelia, fundamentul. Al nouălea cor de îngeri prin care Dumnezeu  trimite Îngerii păzitori.  

Acestea au fost cele nouă numere de bază. 

10. Malkut – primeşte influxul celorlalte nouă, reprezintă o totalitate în care se  exprimă unitatea divină sub formă dinamică, este planul de manifestare. Aici  influenţa este exercitată prin eroi. Malkut este făcut “după chipul şi  asemănarea” lui Kether ( cifra 10 reprezintă manifestarea lui 1, considerând  operaţia numerologică 1+0=1).  

Şi la hinduşi există aşa ceva.  Sefiroturi kabbalistice Kether Hokmah Binah Hesed Geburah Tipheret Hod Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Sefiroturi hinduse Brahma Vishnu Shiva Maia Oum Haranguerbehah Porsch

http://ebook/NV/num13.htm

09.11.2010

Teoria - 1.3
Netsah Yesod Malkut 8 9 10 Pradiapat Prakrat Pran

Page 5 of 6

  În toate civilizaţiile trecute şi prezente se regăseşte credinţa în Fiinţe de Lumină, care  locuiesc în lumi invizibile, intermediari între Divinitate şi oameni, iar funcţia lor  depinde de locul pe care îl ocupă în ierarhia celestă.  Se cunosc 9 Coruri Angelice, fiecare dominat de un Prinţ. Aceste coruri cuprind  fiecare câte 8 mesageri (genii), în total deci 72 de Mesageri de Lumină, care sunt  consideraţi şi purtători ai influenţelor planetare. Fiecare cor are o funcţie determinată  în raport cu una dintre planete.  Arborele Sefirotic mai prezintă şi o succesiune a regnurilor superioare omului, deci a  Ierarhiilor Spirituale. Astfel, ne facem o imagine şi despre ce sunt de fapt Astrologia  şi Numerologia.  Planetele şi semnele zodiacale sunt entităţi superioare omului, care ajută şi  supraveghează bunul mers al vieţii acestuia în Planul Fizic. Spaţial, ele se situează  pe nişte sfere în jurul planetei noastre, de mărimi corespunzătoare orbitelor  planetelor, iar planetele fizice nu reprezintă decât partea lor manifestată fizic. În  ordine inversă, ar fi următoarele: 

9 – Îngerii - sunt regnul imediat superior nouă ierarhic, sunt delimitaţi de sfera  corespunzătoare Lunii. Ei nu se pot încarna ca oameni, dar influenţează  oamenii prin corpul eteric al acestora, corpul eteric reprezentând pentru îngeri  corpul cel mai grosier, aşa cum pentru noi corpul cel mai grosier este corpul  fizic.   8 – Arhanghelii - se exprimă în sfera planetară atribuită lui Mercur. Ei sunt  spiritele focului, nu influenţează direct pe oameni, ci numai prin intermediul  îngerilor, dar sunt inspiratori ai marilor comunităţi.   7 - Arheii sau Principii - sunt spiritele personalităţii şi, totodată, spiritele timpului,  ei guvernând epocile de evoluţie ale omenirii. Sfera lor planetară este cea  atribuită lui Venus.  

Aceste trei regnuri sunt a treia ierarhie în ordine directă şi este considerată ca făcând  parte din lumea eterică. 

6 – Puterile - Spirite ale formei, sunt pătrunse de o energie care tinde să apară  ca formă în lumea manifestată. În textul ebraic al Bibliei, Dumnezeu reprezintă  în acest caz Puterile, folosindu-se pluralul Elohim. Iehova este unul din cei  şapte elohimi care au domiciliul în sfera planetară atribuită Soarelui, şi care se  ocupa în acea perioadă de destinele omenirii.   5 – Virtuţile - spiritele mişcării, ale activităţii, îşi au sfera pe Marte. Reprezintă  activitatea pură.   4 – Dominările - spiritele înţelepciunii, au sfera planetară atribuită lui Jupiter.  

Aceste trei regnuri reprezintă a doua ierarhie în sens direct, şi este consuderată ca  făcând parte din lumea dorinţei, lumea astrală. 
 

3 – Tronurile - spiritele voinţei, au sfera planetară atribuită lui Saturn.   2 – Heruvimii - Spiritele armoniei. Ei nu mai ţin practic de vreo sferă planetară.  Contrapartea lor fizică sunt semnele zadiacale. Ei pun de acord între ele  mişcările planetelor. Am putea spune că sunt patru heruvimi principali, având  corespondenţe în semnele zodiacale fixe (Taur, Scorpion (Vultur), Leu,  Vărsător), celelalte fiind “aripi” ale acestora, aşa cum le-a văzut Ezechiel în  viziunile sale. Ezechiel, în viziunile sale - aşa cum consideră unii autori - poate  că a văzut şi nave extraterestre. Eu consider că a pătruns în esenţa tuturor 

http://ebook/NV/num13.htm

09.11.2010

Teoria - 1.3

Page 6 of 6
lucrurilor, contemplând Ierarhiile Spirituale, descrise prin Arborele Sefirotic. Dar  cuvintele prin care a reuşit să descrie ceea ce a văzut, nu au putut să redea  măreţia imaginii şi a trăirii pe care a avut-o în acele clipe. Cred că a fost şi o  variantă şi cealaltă, dar trebuie a discerne cu multă atenţie.   1 – Serafimii - Spiritele dragostei universale, ei fac legătura de la un sistem  cosmic la altul, ceea ce ne duce cu gândul la galaxii. Ei sunt cel mai aproape  de Trinitate.  

Toate acestea ar putea să ne ducă la concluzia că aceste realităţi sunt numai  exterioare nouă, ceea ce este greşit, deoarece exteriorul este reflectarea lumii  noastre interioare şi invers. Toate acestea se găsesc de fapt în lumea noastră  interioară, iar imaginea manifestată sunt planetele fizice şi constelaţiile zodiacale.  Atrologia este o ştiinţă ce ţine de lumea interioară. La fel şi numerologia. Ne putem  da seama că de fapt numerologia stă la baza astrologiei şi este mult mai subtilă  decât aceasta. De aceea sunt puţini cei care se apleacă asupra numerologiei pentru  a-i studia profunzimile.  Vom vedea în următorul capitol corespondenţa dintre numere ca principii metafizice  şi corpurile din care este alcătuită fiinţa umană, dar o corespondenţă la un alt nivel. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num13.htm

09.11.2010

Teoria - 2.1

Page 1 of 3

      II - 1 

- Firicel Ciarnău - Numerele vii Capitolul II Geneza 
   

§1. Corpurile 
     Kabbala este scrisă metaforic. A o înţelege necesită o altfel de gândire decât gândirea  Copyrigth © Editura Fidelia  analogică, iar a înţelege acţiunea numerelor ca principii metafizice necesită un efort al  Toate drepturile rezervate  imaginaţiei. Dar dacă acest efort este îndreptat înspre lumea exterioară, riscăm să o  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  înţelegem doar într-un mod superficial.  Omul este un microcosmos, sintetizează în el Universul şi de aceea cunoaşterea de sine  este o condiţie atât necesară cât şi suficientă pentru cunoaşterea a tot ce există. Şi unde  putem găsi mai lesne adevărul dacă nu în noi înşine, în lumea noastră interioară, adevărata  lume reală? Pentru că lumea exterioară nu este altceva decât o manifestare, o proiecţie ca  într-o oglindă a lumii noastre interioare. O imagine în oglindă nu este decât o iluzie, o  proiecţie a realităţii, iar omul riscă să trăiască numai cu această iluzie, fără să pună pe  primul plan obiectul real al cărui proiecţie apare reflectată. Iată de ce trebuie să înţelegem  foaret bine prima din Legile Kybalionului, şi anume Legea Mentalismului, care spune că  “Totul este spirit; universul este mental”.   

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

Pentru a veni în ajutor, pentru o mai bună înţelegere a acţiunii şi existenţei reale a  numerelor ca principii metafizice, vom face o paralelă între arborele sefirotic şi corpurile ce  alcătuiesc natura umană. 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   3. Omul  
Cap. III Caracterizarea astrologică a numerelor 

1. Nivele de acţiune   2. Caracterizare  astrologică   3. Operaţii  numerologice  
Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

  Tabelul alăturat, înţeles bine, este cât se poate de elocvent, aşa încât nu vom face decât  câteva comentarii ajutătoare.  În afara acestui tabel, şi totuşi peste tot, în afara oricărui atribut se află Fiinţa Supremă,  Absolutul, ( ‘EnSof în Kabbala, Brahman la hinduşi), Inexprimabilul, dincolo de orice gândire  manifestată, dincolo de existenţă sau nonexistenţă, pentru că sunt şi acestea tot atribute.  Tăcerea singură poate exprima inexprimabilul. 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a 

http://ebook/NV/num21.htm

09.11.2010

Teoria - 2.1
binelui   3. Muzica  

Page 2 of 3

Omul este o trinitate: spirit-suflet-trup. La rândul său, spiritul este o trinitate: Tatăl, Fiul,  Sfântul Duh, cei trei Logos, trei în unul şi unul în trei, o tri-unitate. Este Scânteia Divină, fără  început şi fără sfârşit, reprezentată prin numerele 1, 2 şi 3 şi triunghiul cu vârful în sus  Cap. V - Triada  (Yang) din Steaua lui David. Este singurul martor neschimbat al evoluţiei noastre, Eul  omului, adevăratul şi singurul subiect în sine. Toate celelalte corpuri se schimbă de la o  1. Neverificabilitatea  încarnare la alta, doar această Scânteie Divină rămâne aceeaşi până la un anumit nivel.  logicii binare   2. Logica triadei   A doua din Legile Kybalionului, Legea Corespondenţei, afirmă că: “Ceea ce este Sus este  3. Sănătatea   ca şi ceea ce este Jos, şi ceea ce este Jos este ca şi ceea ce este Sus” (precum în Cer aşa  şi pe Pământ). Aşa încât ca o reflexie în oglindă avem natura inferioară a omului,  Cap. VI - Numere reprezentată prin celelalte numere de bază şi triunghiul cu vârful în jos (Yin) din Steaua lui  speciale. Diverse  David.  1. Numere speciale.  Vom observa în tabel că aceeaşi imagine în oglindă este prezentă şi la planete: natura  Spaţiu   inferioară este reperzentată de planetele Marte, Venus şi Mercur, iar natura superioară este  2. Timpul   reprezentată de octavele lor superioare, respectiv Pluto, Neptun şi Uranus. Aceasta ne dă  3. Cristalele   încă o imagine despre simetria existentă, despre corespondenţa dintre diferitele corpuri ce  alcătuiesc fiinţa umană.  Cap. VII - Horoscop numerologic  Cele două triunghiuri, Yang şi, respectiv, Yin, vin să confirme chiar dacă nu este necesar, a  şaptea dintre Legile Kybalionului şi anume Legea Genului: “Este un gen în toate lucrurile;  1. Spicuiri din  totul are principiile sale; masculin şi feminin, genul se manifestă pe toate planurile”. Orice  horoscopul  lucru, orice entitate conţine cele două genuri Yin şi Yang, fără de care nici o creaţie fizică,  egiptean   mentală sau spirituală nu este posibilă.  2. Horoscopul 
numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

Observăm că cele două triunghiuri au în poziţie centrală Soarele şi Luna, ca simbol al  masculinului, respectiv simbol al femininului (“Soarele şi Luna / mi-au ţinut cununa”-  Mioriţa). Aceste două genuri se găsesc împreună în om, indiferent dacă este bărbat sau  femeie, care oricum nu sunt decât nişte atribute, sexele fiind rezultatul manifestării mai  pregnante a unei anumite energii din cele două. În momentul în care omul se trezeşte  spiritual sau, altfel spus, “se întoarce la Tatăl”, el se eliberează din ciclul încarnărilor, atunci  cele două triunghiuri se suprapun şi se formează Steaua lui David, întreagă… În acel  moment “cei doi devin unul”, dispar atributele de bărbat şi femeie, iar entitatea devine OM.  Aceeaşi idee există şi în tradiţia Yoga. Chakrele Muladhara şi Sahasrara, deci prima şi  respectiv ultima, sunt reprezentate ca două conuri, unul cu vârful în sus şi celălalt cu vârful  în jos. Prin trezirea energiei Kundalini ce-şi află sediul în Muladhara, aceasta urcă de-a  lungul nadisurilor, activând toate celelalte chakre întâlnite în drumul său, până ajunge în  Sahasrara, în acest fel obţinându-se Eliberarea. Acum, cele două conuri se pot reprezenta  ca întrepătrunse, iar proiecţia plană a acestora este Steaua lui David.  Să nu credem că această stea are doar şase elemente, şi anume colţurile. Simbolizat prin  unirea Soarelui şi Lunii, mai avem centrul, deci al şaptelea element, care este CHRIST al  nostru, din fiecare. A doua venire sau a doua naştere este când acest Christ se trezeşte,  când vine în inima noastră. Atunci toată istoria omenirii, începând cu apariţia vieţii pe  planetă, nu ne apare decât ca o perioadă de gestaţie, a doua naştere fiind cea reală.  Trebuie să ne identificăm cu Christ-ul din noi, dar dacă îl scoatem din inima noastră şi-l  exteriorizăm, nu putem avea pretenţii…  Din tabel observăm că la corpurile inferioare avem câte trei numere. Evident, o  corespondenţă numerologică la un alt nivel decât cel prezentat în capitolul anterior. Să  încercăm să dăm o explicaţie.  În realitate nu sunt numai şase corpuri, ci sunt nouă, fiecare dintre corpurile inferioare  având câte un dublu eteric. Delimitarea lor numerologică nu este foarte clară, totul se  întrepătrunde, fiecare din cele trei numere grupate, acţionând ca o unitate în trinitate.  Astfel, “4” face legătura cu Spiritul şi reprezintă voinţa prin care acţionează. “5” ar  reprezenta partea mai subtilă a intelectului, deci dublul său eteric şi împreună cu “4” am  putea spune că face parte din subconştient, spiritul fiind supraconştientul. Numărul “6” ar  corespunde mentalului inferior propriu-zis şi de aici începe conştientul. “7“ este legătura cu  corpul imediat superior şi ar fi şi o parte din dorinţele superioare, printre care şi iubirea  universală. Numărul “8” ar reprezenta dublul eteric al corpului astral, dar joacă şi rolul de  Document Akashic, înregistratorul tuturor faptelor şi gândurilor noastre. Vom vedea mai  încolo că acestui număr îi corespunde planeta Saturn, “procurorul”, cel care strânge faptele. 

 

http://ebook/NV/num21.htm

09.11.2010

Teoria - 2.1

Page 3 of 3
“9” ar fi corpul astral propriu-zis. În cazul corpului fizic, “1” ar fi dublul său eteric, iar “0”  corpul fizic, partea pur materială, împreună formând “10”.  Dar ce este cu acest “0”? Pe de o parte, el reprezintă Planul Fizic, pe de altă parte are  legătură cu Absolutul. Dar în ocultism mai are şi alte semnificaţii. După Rudolf Steiner, “0”  mai înseamnă terminarea unui ciclu cosmic. Spre exemplu, terminarea ciclului lui Saturn  (din antroposofie, marile perioade de evoluţie ale umanităţii), ar putea fi desemnată ca “0”,  ciclul Soarelui ca “00”, iar ciclul Lunii ca “000”. Dacă scriem 1000, înseamnă că s-au  terminat trei cicluri şi începe al patrulea, cu subperioada “1”. Fiecare mare perioadă are  subperioade, reprezentate prin celelalte numere, fiecare mare perioadă care a fost  terminată fiind simbolizată de numărul respectiv de zerouri înscrise la sfârşitul numărului.  “4” este numărul iluziei, Maya, existentă în acest ciclu, viziunea lumii exterioare, deci  inversarea oricărei viziuni. De câte ori apare în Biblie acest număr urmat de zero, înseamnă  că acest număr a fost învins în Maya, spre exemplu să posteşti 40 de zile, trcând astfel  printr-un ciclu ocult. Şi exemplele ar putea continua.  Omul trebuie să-şi spiritualizeze corpurile inferioare, deci, numerologic, să lucreze cu  numerele: 4, 7 şi 1; deci prin voinţă, iubire universală şi având grijă de dublul eteric al  corpului fizic, altfel spus prin credinţă neclintită în puterea Divinităţii dinlăuntrul său (1-2-3  prin 4), iubirea a tot ce există (prin 7) şi spiritualizând corpul fizic (prin 1- dublul eteric),  lăsând la o parte gândirea pur raţională (6 şi o parte din 5), depăşindu-şi păcatele  acumulate (8), stăpânindu-şi dorinţele (9) şi neconsiderând că el nu ar fi decât un corp  material (0). Individualizarea şi conştientizarea esenţei sale divine este absolut necesară. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num21.htm

09.11.2010

Teoria - 2.2

Page 1 of 2

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
II - 2 

§2. Geneza continuă 
  Spuneam că Spiritul, Eul este etern, Scânteia Divină este unică ca realitate. Şi  mai făceam afirmaţia că Geneza este continuă. Să vedem de ce. Mai întâi, să  luăm câteva exemple banale.  Un disc colorat diferit în sectoare diferite, având cele şapte culori  fundamentale, dacă este rotit cu o viteză suficient de mare, culorile nu se mai  disting separat, ci toate împreună dau impresia de lumină albă. La fel, o     peliculă cinematografică formată din imagini statice, mişcată cu o anumită  Copyrigth © Editura Fidelia  viteză, dă impresia unei imagini continue mobile. 
Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6

 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

Să luăm un alt exemplu. Un obiect luminos punctiform rotit cu o viteză  suficient de mare în jurul altui punct, nu va mai da impresia de punct ci de un  cerc luminos. În acest caz putem spune că acest cerc este o iluzie, singura  realitate fiind acel punct luminos. Dacă cercul l-am roti în jurul unui diametru al  său, am obţine o sferă luminoasă care, evident, este tot o iluzie, singura  realitate fiind punctul luminos originar. Dacă viteza cu care mişcăm acest  punct în diferite poziţii este suficient de mare, obţinem diferite forme de  manifestare, diferite obiecte aparente. Evident, se poate merge şi mai  departe, imaginându-ne astfel formarea unui întreg univers. Acum poate  înţelegem cu ajutorul acestor exemple prima Lege, cea a Mentalismului:  “Totul este spirit; Universul este mental”. Această afirmaţie este un adevăr.  Planul Fizic şi nu numai el, este o iluzie. Cei care nu înţeleg acest lucru, care  nu reuşesc să pătrundă cu mintea şi să conştientizeze acest adevăr, sunt cei  care, aşa cum am mai spus, trăiesc într-o iluzie deplină, fără să aibă simţul  adevăratei realităţi a propriei lor fiinţe. Să nu credem că nu se întâmplă la fel  cu propriul nostru corp fizic. Face şi el parte din Planul Fizic, deci este tot o  iluzie. 

Omul este ca o celulă dintr-un organism mai mare, pe care am putea să-l  numim Fiinţă Supremă. În acelaşi timp, face parte dintr-o conştiinţă colectivă,  în care este doar un focar. Omul există de fapt în două moduri aproape  simultane: ca şi celulă individuală într-o conştiinţă colectivă şi ca  individualitate în manifestare. Trecerea de la o stare la alta se face cu o  Cap. II - Geneza  frecvenţă inimaginabilă, cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Pentru a fi  mai concreţi, Spiritul, Scânteia noastră Divină generează vibraţii în  1. Corpurile   permanenţă, generând astfel corpuri inferioare. Datorită vitezei, frecvenţei,  2. Geneza continuă   sau cum vrem să o numim, extraordinar de mare, noi nu percepem caracterul  3. Omul   vibraţional al corpului nostru fizic, chiar dacă acest corp fizic reprezintă  manifestarea vibraţiilor celor mai joase, concretizate în eterul cel mai  Cap. III condensat care este materie solidă. Astfel trebuie înţeleasă Legea Vibraţiei, a  Caracterizarea treia dintre Legile Kybalionului: “Nimic nu stă, totul vibrează”. De aceea,  astrologică a putem spune că tot ce este în jurul nostru este viu, chiar şi o piatră.  numerelor  1. Nivele de acţiune   Geneza este continuă, numerele ca principii metafizice sunt într-o acţiune  permanentă, deci arborele sefirotic este într-o dinamică permanentă. Dacă nu  2. Caracterizare  ar fi aşa, după cum sm mai spus-o, totul ar dispărea.  astrologică   http://ebook/NV/num22.htm 09.11.2010

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  

Teoria - 2.2 3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 2 Universul fiind mental, el se manifestă prin vibraţie. Diferitele planuri de  existenţă sunt vibraţii la grade diferite, iar Planul Fizic este manifestarea  vibraţiilor celor mai joase, dar chiar şi aşa ele sunt cu o viteză atât de mare  încât practic pare că este în repaus.  Dacă ne-am prinde mintea să mergem mai departe, atunci am spune că şi  Scânteia Divină, la rândul ei... Dar să ne oprim aici, altfel riscăm să ne  blocăm.  Iată, în acest fel trebuie privit arborele sefirotic şi tabelul din paragraful  precedent, în acest fel numerele ca principii metafizice stau la baza a tot ce  există, în acest fel acţionează ele. Şi cum totul este viu, iar aceste numere  sunt chiar la baza viului, atunci cum să nu putem face afirmaţia că numerele  sunt vii? Cred că nici nu aş fi putut să dau un alt titlu acestei cărţi. 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

1. Numere speciale.  Spaţiu   2. Timpul   3. Cristalele  
Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num22.htm

09.11.2010

Teoria - 2.3

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 II - 3 

§3. Omul 
   Noi cunoaştem cele patru regnuri manifestate în Planul Fizic: mineral, vegetal,  animal şi uman. Să ne orientăm după tabelul din primul paragraf al acestui  capitol.  Regnul mineral nu are decât corp fizic bine determinat, regnul vegetal mai are  pe lângă corp fizic şi un dublu eteric bine determinat, iar regnul animal mai are  pe lângă acestea un corp al dorinţelor (astral, dar impropriu numit astfel) bine     determinat. Toate aceste trei regnuri nu au o individualitate, ele sunt  Copyrigth © Editura Fidelia  coordonate de către un spirit-grup, care coordonează toată viaţa lor. Este ca şi  Toate drepturile rezervate  cum între planurile subtile şi Planul Fizic ar fi pusă o perdea prin găurile căreia  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  cineva şi-ar trece degetele. În Planul Fizic se văd “degetele”, deci animalele,  plantele şi mineralele au corp fizic individual, dar în spatele acestei perdele se  găseşte, nevăzut din Planul Fizic, spiritul grup care le coordonează.  Omul mai are încă un corp numit mental inferior sau intelect, cu care  observăm că se face legătura între natura superioară şi natura inferioară. În  acest fel nemaiavând nevoie de un spirit-grup, este singura fiinţă din Planul  Fizic care are sentimentul individualităţii. În timpuri mai vechi, omul, înainte de  individualizarea sa clară, încă depindea de un spirit-grup.    Din inerţie, astăzi omul mai păstrează rămăşiţe ale ideii de spirit-grup,  manifestate prin naţionalism, familism exagerat, sectarism, etc. Ori omul este  o fiinţă divină, toţi suntem egali, nu există ierarhii. Chiar şi ierarhiile sociale  sunt tot o iluzie, ba chiar mai rău, o iluzie a iluziei.  Unde vreau să ajung? Să spun câteva cuvinte despre această fiinţă minunată,  omul. Dar îmi dau seama că oricâte cuvinte aş folosi, nu aş reuşi să spun câte  s-ar putea spune. De fapt, prin coborârea ideii la nivelul cuvintelor, se poate  pierde chiar esenţa, dar tot este ceva decât nimic. Omul ar trebui să revină la  limbajul universal, telepatia, care este o comunicare prin imagini, mult mai  completă decât cuvintele, la limbajul pe care îl folosea cu mult timp în urmă,  înainte de perioada simbolizată prin Turnul Babel. 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

Şi acum să corelăm o idee din al doilea paragraf al primului capitol - că dacă la  primele numere se adaugă şi voinţa (4), avem omul - cu al treilea paragraf, în  1. Corpurile   care la primele trei numere se adaugă şi “4”, care reprezintă focul primordial  2. Geneza continuă   (vezi tabelul din acest capitol). Primele trei numere reprezintă spiritul care are  3. Omul   imprimate în “3” formele mentale. Prin “4”, el creează corpurile inferioare până  ajunge la corpul fizic. Coborând din ce în ce mai mult vibraţiile, creează câte  Cap. III un corp din ce în ce mai inferior. Odată cu crearea acestor corpuri inferioare,  Caracterizarea el creează şi planuri subtile corespunzătoare acestor corpuri, pentru a le oferi  astrologică a planuri de manifestare. În acest fel, omul este un creator, Planul Fizic tot el l-a  numerelor  creat, pentru a oferi un plan de manifestare pentru corpul fizic. Deci, Planul  1. Nivele de acţiune   Fizic este creaţia omului pentru a avea unde să experimenteze, să înveţe, şi 

http://ebook/NV/num23.htm

09.11.2010

Teoria - 2.3 2. Caracterizare  astrologică   3. Operaţii  numerologice  

Page 2 of 3

nu greşesc dacă spun că şi-a creat propriul loc de joacă şi propria sa şcoală.  În planurile superioare el nu avea posibilitatea să cerceteze consecinţele  produse de propriile gânduri, deoarece acolo gândurile se manifestau imediat  şi nu exista în acest fel posibilitatea să experimenteze pentru a-şi îndrepta  propriile greşeli, deci să înveţe. Planul Fizic oferă această posibilitate, tocmai  Cap. IV - Prezenţa prin existenţa timpului, care nu există în această formă decât aici, deci este tot  subtilă a numerelor  o iluzie. A greşi este omeneşte, omul învăţând chiar datorită acestor greşeli,  dar repetarea greşelii este deja ceea ce se numeşte păcat, ca “notă” a  1. Chakrele şi  neînvăţării bine a lecţiei respective. Aceste păcate aduc cu sine “repetenţia”,  evoluţia omului   adică repetarea scenei respective cu primirea pedepsei cuvenite până când  2. Spre o  lecţia este învăţată. Nimeni nu ne pedepseşte din exterior, noi ne  matematică a  autopedepsim în momentul în care ne vedem “filmul” în totală conştienţă în  binelui   planurile superioare. Dacă acest lucru se petrece după moartea corpului fizic,  3. Muzica   pentru următoarea încarnare ne vom alege astrologic un mediu şi o viaţă care  să ne pună din nou în situaţia respectivă, pentru ca un cerc odată deschis să-l  Cap. V - Triada  putem închide în mod concret, punându-ne în alte şi alte situaţii pentru  experienţă. Totul se plăteşte până la ultimul bănuţ. Bogat sau cerşetor, frumos  1. Neverificabilitatea  sau urât, sănătos sau invalid, fericit sau nefericit, totul are o cauză. Legea  logicii binare   Cauzei şi a Efectului este cât se poate de dreaptă, nimeni nu scapă de sub  2. Logica triadei   influenţa ei, noi suntem cauza cauzelor, noi suntem începutul şi sfârşitul.  3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

Deci, omul este un creator. De ce nu suntem conştienţi de aceasta? Pentru că  din ignoranţă am transferat punctul de referinţă din lumea noastră interioară în  lumea exterioară. Am mâncat din fructul oprit. Nu ar fi fost nevoie să coborâm  1. Numere speciale.  chiar atât de mult în materie până la uitarea de sine. Din păcate, omul a  coborât prea mult, riscă să se confunde pur şi simplu cu materia prin acest  Spaţiu   materialism nesăbuit, a ajuns la punctul inferior. Dar nu va mai dura mult acest  2. Timpul   lucru. Nu peste mult timp intrăm în Epoca Vărsătorului, lucrurile se vor  3. Cristalele   schimba într-un mod pe care nici nu reuşim să ni-l imaginăm.  Dacă omul ar muta înapoi în lumea interioară punctul său de referinţă, atunci  el şi-ar da seama că este o divinitate, un creator. Altfel spus, ar gusta şi din  pomul vieţii şi şi-ar da seama că este asemeni zeilor, un nemuritor.  Aceasta nu este blasfemie, ci este purul adevăr. Blasfemie este a scoate  Principiul, a scoate pe Dumnezeu din noi undeva în afara noastră şi a-l  personifica, ca fiind un moş cu barbă stând pe nori. Acestea sunt poveşti pe  care nu le mai cred nici copiii, dar au “grijă” oamenii maturi şi serioşi ca aceşti  copii neprihăniţi să-şi mute punctul de referinţă din lumea interioară în lumea  exterioară, deşi ei vin de curând din planurile subtile şi încă nu au uitat ce este  acolo. Dar în seriozitata noastră nu le ascultăm “poveştile”. De ce a spus Isus  că Împărăţia Cerurilor va fi a celor ca ei? Trebuie să fim asemeni copiilor, cu  gânduri curate, veseli, buni, cu zâmbetul pe buze. Ultraserioşii sunt pur şi  simplu demni de milă. Planul Fizic este şcoala noastră şi în acelaşi timp  terenul nostru de joacă. Viaţa în Planul Fizic este foarte comică, mai ales când  vezi atâţia oameni care îşi fac griji. Dar oare pentru ce?    Omul trebuie să-şi ridice vibraţiile, pentru a nu cădea şi mai mult în materie.  Trebuie să spiritualizeze Planul Fizic, prin el să-i ridice vibraţiile, să-l  transforme într-un rai. Deci omul este un creator, el este totul, dar trebuie să  fie conştient de acest lucru. Isus s-a dat de exemplu pe sine când a spus: “ Eu  sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine, Eu şi cu Tatăl una suntem”. Acest lucru este  valabil pentru toţi oamenii, nu numai pentru el. El însă era conştient, altfel nu  ar fi putut face nici o minune. Atrag şi voi atrage atenţia în această lucrare:  Biblia se citeşte la persoana întâi! 

Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

http://ebook/NV/num23.htm

09.11.2010

Teoria - 2.3

Page 3 of 3 Odată mutat punctul nostru de referinţă în lumea noastră interioară şi s-a trezit  Christ-ul din noi, fiecare poate spune atunci că este un OM, conştientizează  esenţa sa divină şi nu mai poate spune decât: “EU SUNT!”. Restul este  poezie. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num23.htm

09.11.2010

Teoria - 3.1

Page 1 of 2

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 III - 1 

Capitolul III Caracterizarea astrologică a numerelor 
 

§1. Nivele de acţiune 
     După aceste două capitole în care am încercat să ne explicăm natura umană  Copyrigth © Editura Fidelia  şi modul de acţiune al numerelor, ne vom ocupa acum de numerologie într-un  Toate drepturile rezervate  mod mai palpabil, mai concret, trecând în revistă câteva aspecte interesante,  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  care ne-ar putea fi utile în procesul cunoaşterii de sine.  Ne-am obişnuit deja cu Legile Kybalionului. Legea Corespondenţei, care  spune că “Ceea ce este jos este ca şi ceea ce este sus, şi ceea ce este sus  este ca şi ceea ce este jos”, ne îndreptăţeşte să credem că un acelaşi lucru în  planuri diferite are valenţe diferite. Acest “ca” din lege este cât se poate de  clar. Întotdeauna există un raport constant între legile şi fenomenele diferitelor  planuri ale fiinţei, ale Universului şi ale vieţii.  Un exemplu concludent este asemănarea dintre un sistem planetar şi  electronii din jurul nucleului unui atom, între molecule şi roiurile stelare. Chiar  şi astronomii şi chimiştii recunosc faptul că există un raport armonios între  Univers, materie şi numerele elementare. Iniţiatul tibetan Lobsang Rampa  încerca să-şi închipuie că el este o mică fiinţă ce trăieşte pe un electron  (planeta) al unui atom ce intră în componenţa corpului fizic al unei fiinţe  uriaşe, dar, la rândul său, este şi el o fiinţă uriaşă pentru fiinţele ce trăiesc pe  electronii atomilor ce-i compun corpul fizic, ş.a.m.d.  Diferitele nivele ale vieţii respectă şi ele această lege, la valenţe diferite.  La fel se întâmplă şi cu numerele, ele sunt aceleaşi indiferent de planul în  care acţionează, dar, pe când într-un plan inferior acţionează într-un anumit  mod şi caracterizează un lucru la nivelul corespunzător, deja în planurile  superioare acelaşi lucru are alte valenţe şi este normal ca şi caracterizarea lui  şi acţiunea aceloraşi numere să capete alte dimensiuni şi înţelesuri mult mai  subtile şi, evident, superioare. 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   3. Omul   Astfel, dacă în primele capitole am vorbit despre numere la un anumit nivel,  deja pentru a caracteriza o entitate încarnată în planul Fizic, sau o situaţie, un  Cap. III obiect, sau pentru a face o legătură între numerologie şi astrologie, trebuie să  Caracterizarea ne coborâm la nivelul corespunzător acestui plan de manifestare.  astrologică a Particularizând acţiunea şi esenţa numerelor elementare, ele devin operante  numerelor  în Planul Fizic, devin mai dinamice în ceea ce priveşte acest plan, şi mai  1. Nivele de acţiune   “palpabile”.  2. Caracterizare 

http://ebook/NV/num31.htm

09.11.2010

Teoria - 3.1
astrologică   3. Operaţii  numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 2 Fiecare părticică dintr-un obiect sau corp fizic, fiecare însuşire a unei fiinţe  este caracterizată de cel puţin un număr, astfel încât o astfel de caracterizare  numerologică a unui obiect sau a unei entităţi prin toate numerele care  “participă” la alcătuirea ei, ar fi deosebit de complexă.  Şi totuşi, prin reducerea numerelor mari formate din mai multe cifre, prin  adunarea cifrelor componente până la reducerea la una din cele nouă cifre de  bază, prin combinarea lor pentru a ajunge la o singură cifră, se poate  caracteriza numerologic un obiect, o entitate sau o situaţie. Desigur, ar fi o  caracterizare mai mult decât parţială şi simplistă, dar bună şi aceea decât  nimic. Gândirea analitică nu poate cuprinde complexitatea şi măreţia nici  măcar a Planului Fizic în care ne aflăm, să nu mai vorbim de planurile  superioare. Pentru aşa ceva ar fi nevoie de o altfel de gândire, de o gândire  sintetizatoare, pe care omul o deţine totuşi. Să nu uităm că suntem totul,  numai să vrem şi să credem. 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  Trebuie să cunoaştem ceea ce este în jurul nostru şi mai ales să ne  logicii binare   cunoaştem pe noi înşine. Nici un efort îndreptat spre cunoaştere nu este prea  2. Logica triadei   mare, iar eforturile, într-o zi, vor fi răsplătite.  3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

În numerologie trebuie să ne legăm de orice amănunt ce ne-ar putea da o  informaţie. De exemplu, la un copac numărul crengilor principale, înălţimea  măsurată în metri, sau numărul anilor pe care-i are. La o maşină – numărul  1. Numere speciale.  matricol. La un om cifrele care alcătuiesc data naşterii adunate şi reduse la o  cifră de bază, sau semnificaţia numelui prin reducerea la o singură cifră a  Spaţiu   sumei valorilor kabbalistice a fiecărei litere. Şi exemplele ar putea continua.  2. Timpul   3. Cristalele  

Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num31.htm

09.11.2010

Teoria - 3.2

Page 1 of 5

      III - 2 

- Firicel Ciarnău - Numerele vii
§2. Caracterizare astrologică 

  Informaţia din acest paragraf ne este necesară studiului nostru asupra numerelor din  această lucrare. Este un lucru obişnuit în numerologie ca lucrurile din Planul Fizic să  se considere caracterizate de unul din cele nouă numere de bază, deşi nu este  corect. Cele nouă numere de bază reprezintă principiile din om, ele sunt rezervate,  ca să spunem aşa, planurilor subtile şi nicidecum manifestărilor în Planul Fizic.  Manifestările din Planul Fizic sunt caracterizate de numere formate din două cifre,  începând cu “10” care reprezintă planul de manifestare, omul perfect. Acest “0” ne     indică faptul că de aici încolo este vorba de Planul Fizic. Omul este caracterizat de un  Copyrigth © Editura Fidelia  număr cuprins aproximativ între 10 şi 30. Acest număr variază însă la o aceeaşi  Toate drepturile rezervate  entitate, în funcţie de perioada din viaţă pe care o are de parcurs, de gradul vibraţiilor  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  ce-i sunt specifice în acel interval de timp. Dacă spre exemplu el are de îndeplinit o  misiune importantă, pentru acea perioadă el va fi caracterizat de un număr potrivit  pentru îndeplinirea acelei misiuni. Acest număr nu prea se poate afla prin calcule, ci  prin meditaţie, jurnal, etc. Sunt preferabile numerele impare pentru că reprezintă  stabilitate, nu sunt supuse dualităţii (nu sunt divizibile cu 2), iar numerele prime sunt  şi mai potrivite. Dacă între aceste numere avem vreunul preferat, atunci foarte posibil  ca numărul ce ne caracterizează să fie dacă nu chiar acela, cel puţin prin apropiere.  Este drept că ne vine mai uşor să reducem totul la una din cifrele de bază. Şi pentru  că există o tradiţie şi în numerologie şi pentru că raportarea la unul din cele nouă  numere de bază ne este mai la îndemână, ne vom ocupa de acestea, fiind foarte  aproape de adevăr.  Pentru a face o legătură între numerologie şi astrologie, va trebui să ţinem cont de  cel puţin patru elemente. La fel ca în astrologie, unde folosim trei zodiacuri de bază  (chinezesc, european, druidic), din care scoatem patru elemente (an, semn, copac,  ascendent), pentru caracterizarea unui număr ca şi entitate, pentru că şi numerele  sunt vii, folosim tot patru elemente: planetă, semn zodiacal, element şi încă o  caracteristică dată de un cuvânt. Prin combinarea lor putem să ne dăm seama de  calităţile unei entităţi caracterizate de un anumit număr specific. 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

Acest număr specific poate fi aflat prin una din metodele descrise la paragraful  anterior. Să luăm vibraţia dată de numărul ce rezultă din data naşterii.  Cap. II - Geneza  Exemplu: 16.02.1962. Avem: 1+6+0+2+1+9+6+2=27, 2+7=9. Deci, avem de-a face  cu o entitate ce a primit la naştere vibraţia numărului “9”. Mai amănunţit vom vorbi  1. Corpurile   despre acestea în ultimul capitol, unde vom încerca să dăm şi un model de horoscop  2. Geneza continuă   numerologic.  3. Omul   Orice entitate poate să răspundă la vibraţiile pozitive superioare le unui număr sau la  Cap. III vibraţiile negative inferioare, influenţat şi de alţi factori, care pot şi ei să fie  Caracterizarea caracterizaţi numerologic, evident ţinând cont de aspectele planetelor din astrologie.  astrologică a Eu consider că astrologia şi numerologia nu ar trebui să fie separate, una  numerelor  completând-o excelent pe cealaltă. 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  

http://ebook/NV/num32.htm

09.11.2010

Teoria - 3.2

Page 2 of 5

1. Nivele de acţiune   2. Caracterizare  Nr. astrologică   3. Operaţii  numerologice  
Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Caracteristici date de: Planetă 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Soare) (Luna) (Jupiter) (Marte) (Mercur) (Venus) (Neptun) (Saturn) (Uranus)

Semn zodiacal bază
(Leu) (Rac) (Săgetător) (Fecioara) (Berbec) (Balanţa) (Peşti) (Capricorn) (Vărsător)

sec.

Element

Cuvânt Conducere Asociere Sociabilitate Realizare Mobilitate Armonie Interiorizare Materialism Altruism

(Capricorn) foc (Balanţa) (Gemeni) (Taur) (Gemeni) (Taur)

apă aer pământ foc apă

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

(Fecioara) aer / toate (Scorpion) pământ (Berbec)

1. Neverificabilitatea  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

foc

1. Numere speciale.  Spaţiu   - Numărul “1”- Principiul şi sinteza numerelor, reprezintă Creaţia, Divinitatea, care  2. Timpul   conţine totul şi din care decurge totul, începuturile şi originea, impulsul primar.  3. Cristalele   Astrologic este caracterizat prin Soare, zodiile Leu şi Capricorn, elementul “foc” şi  “conducere”. Este conducătorul, individualistul, inovator prin excelenţă. Dinamic, dar  Cap. VII - Horoscop în acelaşi timp şi polemic, îi face o plăcere deosebită să-şi expună părerile, să ajungă  numerologic  la discuţii contradictorii, preferând întotdeauna să aibă ultimul cuvânt. Nu cunoaşte  complexe de inferioritate, considerându-se dacă nu perfect, cel puţin superior altuia.  1. Spicuiri din  Este tipul mental, independent, dinamic şi entuziast. Se împotriveşte oricărui tip de  horoscopul  egiptean   autoritate din exterior, dar este autoritar cu alţii. În cazul în care răspunde la vibraţiile  medii ale numărului poate fi un blajin, dar dacă este stârnit, dă dovada a fi o bombă  2. Horoscopul  numerologic  cu efect întârziat. În cazul în care este receptiv la vibraţiile joase ale numărului, poate  modern   fi un duşman de temut, intolerant, arogant, extremist, sau poate să nu aibă suficientă  3. Încheiere   încredere în forţele proprii. 
Anexe 

 Pentru cei care cunosc astrologie, tabelul alăturat ar fi suficient. Totuşi, să punctăm  câteva idei despre fiecare număr, încercând să facem o paralelă cu personalitatea pe  care o dă unui om vibraţia numărului respectiv. 

 

- Numărul “2”- Este considerat pe de o parte ca origine a răului, datorită faptului că  încetează unitatea şi începe dualitatea, antagonismul, iar pe de altă parte reprezintă  desăvârşirea unităţii văzută ca întreg, atragerea contrariilor. Deja aici se manifestă  dorinţa de colaborare, armonia, tactul, diplomaţia. Este plin de amabilitate, de calm.  Este numărul femeii, al mamei. Mare atracţie spre viaţa de familie şi artele plastice,  apreciază fineţea. S-ar mai putea adăuga câte ceva din toate semnele mutabile.  Vibraţiile interioare ale numărului dau un caracter ezitant, timid, nehotărât,  influenţabil, îndoctrinat, tipicar şi cu tendinţa sigură de a se îndoi de capacităţile  proprii, credulitate.  - Numărul “3”- Caracterizat ca număr perfect, având un început, un mijloc şi un  sfârşit, este simbolul Trinităţii. Persoanele caracterizate prin acest număr sunt pline 

http://ebook/NV/num32.htm

09.11.2010

Teoria - 3.2

Page 3 of 5

de jovialitate, sunt ingenioase, dârze, veşnic optimiste şi încrezătoare, pline de  farmec, tandre, sociabile, fară complexe de inferioritate, au o vitalitate contagioasă şi  uneori sunt vorbăreţe până la exasperare. Posedă o imensă sete de cunoaştere, sunt  harnice şi întreprinzătoare, dar tot ele sunt cele care promit mai mult decât pot face.  Ca eventuale aspecte negative, pot fi enumerate superficialitatea, prefăcătoria şi  ostentaţia.  - Numărul “4”- Acest număr este deja o putere a lui “2”, deci diviziunea întregului  este şi mai pregnantă. Zodia Fecioarei îi caracterizează aproape perfect pe cei  influenţaţi de acest număr. Sunt profunzi, serioşi, responsabili, cu spirit practic,  harnici, raţionali, perseverenţi. Critici şi firi închise, dau dovadă de tenacitate, sunt  buni observatori, nu le scapă nimic. Ei sunt cei care despică firul în patru, dar nu  înseamnă că au întotdeauna dreptate, deşi le place să creadă acest lucru. Doresc să  se realizeze în general pe plan material şi social, nu au timp să se gândească la  himere. Posedă o gândire logică, pătrunzătoare şi fină, de multe ori dând dovadă de  duritate şi inflexibilitate. În idei sunt conservatori. Este drept că se enervează rar, dar  atunci când nu se mai controlează pot să facă lucruri necugetate.  - Numărul “5”- După pitagoricieni acest număr simbolizează perfecţiunea umană şi  căsătoria. Persoanele caracterizate de acest număr au o inteligenţă dinamică,  reflectată prin setea de cunoaştere caracteristică. Sunt vioaie, neliniştite, le plac  schimbările, călătoriile, tranzacţiile de orice fel. Aici se regăsesc cei deschişi,  spontani, aventurieri, progresişti, dar pot fi şi irascibili.  - Numărul “6”- Primul număr cu caracter par-impar, este simbol al echilibrului,  armoniei, omeniei. Cei caracterizaţi prin acest număr dau dovadă de nobleţe şi  sensibilitate, sunt generoşi, romantici, senini, dăruiesc dragoste. Au o mare  emotivitate, un temperament plăcut, sunt idealişti, caritabili. Foarte conservatori şi  tradiţionalişti în idei şi opinii, oscilanţi. Latura negativă a acestei vibraţii aduce lipsa  idealurilor, trândăvie şi complacerea într-o stare de repaus dăunător, se cufundă în  propriul ocean de vise şi mai ales în probleme uneori ireale, create de ei înşişi.  - Numărul “7”- Număr spiritual, reprezentând uniunea omului cu Divinitatea, este  marele număr biblic. Nu ar avea rost să menţionăm multitudinea semnificaţiilor sale şi  să enumerăm toate pasajele în care apare în vechile scrieri, aşa ceva o fac doar cei  care nu au ce scrie. Am putea considera ca fiind caracterizat doar de un singur  element, aerul, dar în realitate adună în el influenţa tuturor celor patru elemente şi în  acest fel este deosebit de echilibrat. Entitatea caracterizată prin acest număr are un  spirit de observaţie accentuat, dă dovadă de curiozitate, cumpătare, independenţă.  Cei cu “7” în semn sunt introvertiţi, sensibili, visători, emotivi, puterile lor psihice sunt  accentuate. Altminteri sunt rezervaţi, enigmatici, tind excesiv spre perfecţiune, au un  spirit ales, nu acceptă jumătăţi de măsură.  - Numărul “8”- Simbolizează forţele materiale, este numărul reacţiei şi al justiţiei  echilibrante. Caracterizat de Saturn, cel responsabil cu probele, este vibraţia cea mai  puternică încât cu greu te poţi sustrage ei. Orice apariţie a acestui număr într-o  analiză numerologică, bulversează aproape toate pronosticurile. O persoană  caracterizată de acest număr este capabilă, ambiţioasă, practică şi eficientă, realistă  şi concretă. Nutreşte dorinţa de a ajunge în vârfurile ierarhiei sociale, de a conduce şi  a organiza. Pot să dea dovadă de încăpăţânare, mândrie exagerată, impulsivitate şi  autoritate dusă până la dictatorialism.  - Numărul “9” – Despre acesta am putea spune că este un număr “7” extrovertit, 

http://ebook/NV/num32.htm

09.11.2010

Teoria - 3.2

Page 4 of 5

deci este tot un număr spiritual, dar cu o energie debordantă. Reprezentanţii săi sunt  altruişti, nobili, activi, entuziaşti. Persoane deosebit de senzitive, clarvăzătoare,  intuitive, au o vitalitate accentuată, o inteligenţă clară. Sunt tipul de oameni ce aduc  noul, sunt progresişti, extravaganţi, nonconformişti, revoluţionari, caracterizaţi prin  mare sete de cunoaştere. Poate mulţi dintre “zăpăciţii” care au făcut invenţii  revoluţionare sau curajoşii care au schimbat istoria, au avut afinitate cu acest număr.  Altruismul lor poate să meargă până la uitarea de sine. Acestea sunt caracteristice  entităţilor care vor pune bazele epocii în care intrăm curând.  Acestea au fost numerele de bază. Ar mai exista numerele maestre: 11, 22, 33, 44,  care au ca bază 2, 4, 6, 8. Se caracterizează prin aceleaşi lucruri ca şi numerele de  bază, dar cu o forţă mai mare şi mult înnobilate, fiind octavele lor superioare.  Folosind tabelul dat anterior, observăm că numerele impare sunt caracterizate de  elementele foc sau aer, iar cele pare de elementele apă sau pământ. În acest fel  suntem îndreptăţiţi să considerăm că şi numerele se împart în numere Yang şi  numere Yin. Cele impare sunt Yang, iar cele pare sunt Yin. Şi totuşi, din descrierile  respective observăm că numerele “4” şi “8” fac excepţie, având mai degrabă un  caracter Yang. De ce sunt considerate iniţial Yin? Ele sunt puteri ale lui “2”, care este  un număr Yin. Ridicarea la putere este o exagerare şi cum extremele se ating, au  primit un caracter Yang. 

  Şi numărul “9” este tot o putere, de data aceasta a unui număr Yang, “3”. El este un  maxim Yang, aflat la limita dintre cele două extreme. Astfel, o entitate caracterizată  de acest număr are o personalitate a extremelor, trecând de la manifestări energetice  la stări de contemplare, visare, meditaţie. La fel şi “4” se găseşte tot la limita dintre  Yin şi Yang, deci la fel poate să treacă de la o extremă la alta, pe când “8” este deja  23 şi trecerea peste limita maximă este evidentă. Numerele “6” şi “7” sunt cele mai  echilibrate. Primul, având de fapt un caracter par-impar, putând fi obţinut prin  produsul unui număr par şi al unui număr impar 6=2×3, amândouă numere prime.  Numărul “7”, fiind caracterizat de toate elementele , el nu este foarte Yang, fiind totuşi  un echilibrat.  Observăm că numerele prime îşi păstrează cel mai bine caracterul pe care îl au, iar  celelalte fiind combinaţii ale celor prime sau ridicări la putere, dau dovadă de o  anumită instabilitate, mai ales când sunt şi numere pare.  Vom trece în revistă şi câteva numere compuse din două cifre, cu un mic comentariu:  “10”- este numărul considerat ca fiind perfect, reprezentând şi cele zece sefirot din  Kabbala, după chipul şi asemănarea lui “1”.  “11”- numărul forţei, al luptei şi al martiriului;  “12”- numărul ciclic, al simbolului universal şi al pietrei filosofale. Dacă am avea 

http://ebook/NV/num32.htm

09.11.2010

Teoria - 3.2

Page 5 of 5

douăsprezece sfere, ele ar putea forma o sferă care să ascundă şi să o protejeze pe  cea de-a treisprezecea, asemeni apostolilor lui Isus.  “13”- numărul naşterii şi al morţii, proprietăţii şi moştenirii, societăţii şi familiei, al  războiului şi tratatelor. Este nefast sau nu, după cum este privit. Să nu uităm că  suntem ceea ce gândim.  “14”- numărul contopirii, al unităţii universale şi asocierii;  “15”- simbol al antagonismului şi al ascensiunii spirituale;  “16”- numărul templului, folosit de pitagoreici pentru calităţile sale de pătrat perfect;  “17”- numărul stelei, al inteligenţei şi iubirii;  “18”- numărul dogmei religioase;  “19”- numărul luminii. Existenţa lui Dumnezeu probată chiar de ideea de Dumnezeu;  “20”- reînnoire prin sacrificiu;  “21”- produsul dintre 3 şi 7, număr al prezicerilor;  “22”- numărul literelor ebraice, avem zece planete în astrologie şi douăsprezece  semne zodiacale.  Exemplele ar putea continua. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num32.htm

09.11.2010

Teoria - 3.3

Page 1 of 2

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 III - 3 

§3. Operaţii numerologice 
    Orice operaţie din matematică este potrivită şi se poate utiliza şi în  numerologie. Dar cele mai utilizate sunt în ordine crescătoare: ridicarea la  putere, înmulţirea, adunarea şi simpla asociere.  Cea mai potrivită este cea care lasă nealterat caracterul numărului respectiv,  fiind considerată cea mai corectă şi cea mai puternică operaţie în     numerologie: simpla asociere. 
Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6

 

Simpla asociere este o operaţie specifică doar numerologiei, nespecifică  matematicii. Ea constă în interpretarea numerologică a fiecărei cifre ce intră în  componenţa unui număr compus, interpretare unitară, cifrele având şi  dependenţă şi independenţă unele faţă de celelalte, având în vedere că  împreună alcătuiesc un acelaşi număr compus.  Să luăm spre exemplu numărul “17”. Dacă am face adunarea cifrelor  componente, 1+7=8, acest număr nu ar mai reflecta adevărata sa valoare. Ce  am putea spune despre o entitate care este legată într-un fel sau altul de  numărul “17”? Obţinând 8, prin adunarea de mai sus, am fi tentaţi să credem  că este vorba despre un materialist, aşa cum aste descris la paragraful  anterior. Este posibil, în cazul în care este vorba de o entitate nu prea  înaintată pe scara evoluţiei spirituale, dar dacă această entitate este înaintată  evolutiv, dacă vine la încarnare de pe un strat superior în astral şi răspunde la  vibraţiile înalte şi mai subtile ale acestui număr, atunci adunarea cifrelor  componente constituie o alterare a caracterului acestora. Chiar şi astrologic,  două entităţi încarnate aproape în acelaşi moment şi loc, ceva îi va deosebi  nu numai astrologic (chiar şi fracţiuni de secundă), dar şi bagajul karmic,  şirurile de încarnări din spatele său, gradul evolutiv, reflectate mai târziu în  modul în care-şi va îndeplini misiunea. Deci nu există două entităţi identice,  nici măcar gemenii. De aceea astrograma trebuie completată cu  numerograma. 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

Pentru a reveni la numărul nostru, simpla asociere a numerelor 1 şi 7 este  mult mai corectă, mai curată, mai aproape de adevăr. Numărul “1” reprezintă  inteligenţa, conducerea, Principiul, iar “7” este un număr spiritual caracterizat  1. Corpurile   de Neptun care reprezintă Iubirea Divină. Asociindu-le, putem pe drept să  2. Geneza continuă   spunem că “17” este numărul inteligenţei şi al iubirii, iar această entitate, dacă  3. Omul   urmează o cale spirituală, este un virtual conducător spiritual, un guru, un  maestru sau un învăţător. Eventual ca aspect fizic, ar putea fi influenţat de “8”,  Cap. III având astfel o înfăţişare saturniană. De altfel, acest lucru, adunarea cifrelor  Caracterizarea componente, este suficientă pentru cei care consideră că ei sunt doar acest  astrologică a corp fizic împreună cu personalitatea şi o serie de griji şi probleme sociale.  numerelor  Aceşti materialişti nu numai că nu cunosc adevărul, dar putem spune că au  1. Nivele de acţiune   despre ei o foarte proastă părere. Cei care îşi neagă esenţa divină sau  existenţa corpurilor subtile, îşi anulează posibilitatea de a le putea folosi aşa  2. Caracterizare  cum trebuie. Expresia “nu pot” trebuie scoasă din vorbirea curentă. Să nu  http://ebook/NV/num33.htm 09.11.2010

Teoria - 3.3
astrologică   3. Operaţii  numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 2 uităm că suntem ceea ce gândim.  Adunarea cifrelor componente ale unui număr până la reducerea la una din  cifrele de bază - operaţie pe care o vom nota pentru mai multă uşurinţă cu (n),  unde n este un număr natural - este operaţia cea mai folosită în numerologie,  dar nu este atât de subtilă ca simpla asociere. Noi o vom folosi totuşi în  continuare.  Cifrele care nu fac parte din acelaşi număr, sau numerele individuale între ele  folosesc operaţii matematice uzuale. Adunarea şi scăderea, înmulţirea şi  împărţirea (raportul), ridicarea la putere şi, mai rar, radicalul. Deja alte operaţii  din matematica superioară îşi pierd mult din subtilitate şi aparţin efectiv  matematicilor superioare cunoscute. 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

În următorul capitol vom avea un exemplu de interpretare ceva mai esoterică  1. Neverificabilitatea  a adunării şi a scăderii.  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea  

Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

1. Numere speciale.  Spaţiu   2. Timpul   3. Cristalele  
Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num33.htm

09.11.2010

Teoria - 4.1

Page 1 of 4

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
IV - 1 

Capitolul IV Prezenţa subtilă a numerelor 
 

§1. Chakrele şi evoluţia omului 
  Afirmaţia că numerele stau la baza Universului este perfect adevărată.     Philolaos, discipolul lui Pitagora, spunea: “Tot ce poate fi cunoscut are număr  Copyrigth © Editura Fidelia  şi fără de număr nu cunoaştem nimic”. Chiar şi în mod superficial putem găsi  Toate drepturile rezervate  corespondenţe numerologice în tot ceea ce ne înconjoară. Totul este să fim  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  atenţi, să nu trecem nepăsători pe lângă atâtea informaţii pe care natura ni le  oferă cu atâta generozitate. Chiar şi poziţia unei frunze căzută pe trotuar în  faţa noastră, lovirea unui deget, creşterea preţurilor la alimentele de care omul  nu are nevoie în mod real etc. Nimic nu este întâmplător, hazardul este  numele dat de noi unor legi pe care nu le cunoaştem. Eul nostru ne dă  informaţii pe toate căile posibile, dacă noi nu reuşim să-i auzim glasul, vocea  noastră interioară. Trebuie să cunoaştem tot ce este în jurul nostru şi mai ales  să ne cunoaştem pe noi înşine; reflectarea Universului se află în noi, în lumea  noastră interioară.    Însăşi alcătuirea omului şi drumul parcurs în evoluţia sa are baze  numerologice bine definite.  Folosindu-ne de tabelul din al doilea paragraf al capitolului precedent, în care  fiecărui număr i se ataşează o planetă, făcând o corespondenţă între culoarea  fiecărei planete şi culorile chakrelor, putem ataşa fiecărei chakre câte un  număr, aşa cum reiese din tabelul următor:    Chakre  inferioare Chakra Muladhara Swadhistana Manipura Anahata Vishudda Chakre  superioare Ajna Sahasrara Culoare Roşu Portocaliu Verde Galben Albastru Indigo Violet Planeta Marte Soare Luna Venus  Neptun Jupiter Saturn Mercur  Uranus Nr. 4 1 2 6 7 3 8 5 9

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   3. Omul  
Cap. III Caracterizarea astrologică a numerelor 

Să observăm că la planetele Venus şi Mercur am pus şi octavele lor  1. Nivele de acţiune   superioare, respectiv Neptun şi Uranus. Se poate pune la Muladhara şi octava  superioară a planetei Marte, Pluto, dar neavând un număr, nu l-am mai pus în  2. Caracterizare  acest tabel.  09.11.2010

http://ebook/NV/num41.htm

Teoria - 4.1
astrologică  

Page 2 of 4 Culorile chakrelor şi numărul de petale ale fiecărui lotus sunt cele conform  cunoştinţelor hinduse, chiar dacă ar mai exista păreri contrarii în ceea ce  priveşte schimbarea culorilor între chakrele Manipura şi Anahata sau numărul  exact de petale ale Sahasrarei.  Aceste atribuiri corespunzătoare culorilor nu sunt întâmplătoare şi să vedem  de ce. Vom observa că există două tipuri de legături numerice  corespunzătoare chakrelor inferioare, respectiv superioare.  În ceea ce priveşte chakrele inferioare, legătura numerică este de tipul  următor: fiecărei chakre inferioare i se atribuie numărul redus la o cifră a sumei  dintre numărul de petale proprii şi a chakrelor inferioare ei. Astfel avem: 

3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

- Muladhara cu patru petale 0+4=4; (4)=4  - Swadhistana cu şase petale 4+6=10; (10)=1  1. Neverificabilitatea  - Manipura cu zece petale 4+6+10=20; (20)=2  logicii binare   Observăm că de fiecare dată am obţinut numărul atribuit la început fiecărei  2. Logica triadei   chakre conform culorilor planetare. În ceea ce priveşte chakrele superioare  3. Sănătatea   avem alt tip de legături numerice. Să ne amintim că Malkut este “Regatul”,  planul de manifestare ce are corespondent numărul “10”. Dacă din acest  Cap. VI - Numere număr scădem numărul redus la o cifră a petalelor fiecărei chakre superioare,  speciale. Diverse  vom obţine numărul atribuit la început corespunzător culorilor planetare. Astfel  1. Numere speciale.  avem:  Spaţiu   - Anahata cu 12 petale; 10-(12)=10-3=7  2. Timpul   - Vishudda cu 16 petale; 10-(16)=10-7=3  3. Cristalele   - Ajna cu 2 petale, fiecare cu câte 48 raze; 10-(2)=10-2=8  Cap. VII - Horoscop - Sahasrara - “Lotusul cu o mie de petale”; 10-(1000)=10-1=9  numerologic  Ce semnificaţii ar putea avea cele două tipuri de legături numerice?  1. Spicuiri din  horoscopul  Dacă facem o legătură între chakre şi perioadele mari de evoluţie ale omenirii,  egiptean   vom distinge două părţi, una trecută şi una viitoare sau în curs de desfăşurare.  2. Horoscopul 
numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

Prima parte este perioada trecută, corespunzătoare chakrelor inferioare:  Muladhara - perioada Vechiului Saturn (denumirile nu au importanţă şi nici  legătură cu planetele fizice) în care omul a dobândit germenele corpului fizic,  Swadhistana - perioada Vechiului Soare în care a dobândit corpul vital şi  Manipura - perioada Vechii Lune în care a dobândit corpul dorinţelor. Dar omul  are acum tot ce a dobândit în aceste perioade, lucru confirmat şi de tipul  cumulativ de legătură numerică (adunarea) între chakrele inferioare.  A doua parte este perioada viitoare corespunzătoare chakrelor superioare, a  corpurilor care sunt în curs de formare sau existente doar ca germene:  Intelectul, Spiritul Uman, Spiritul Vital şi Spiritul Divin. Denumirile diferă de la  cultură la cultură sau în diferitele scrieri de specialitate, dar aceste denumiri  importă mai puţin, numind de fapt aceleaşi lucruri. Faptul că aceste perioade  (Geea, Jupiter, Venus, Vulcan) sunt în curs de desfăşurare (nefinalizate) sau  în viitor, o confirmă şi regula de calcul stabilită: din manifestare (“10”) se scade  ceea ce este abia primit şi nefinalizat, nedinamizat, sau sub formă de  germene.  Am putea face o paranteză spunând că, acum două mii de ani, Isus a adus  principiul christic, care acum se manifestă şi se va manifesta mai ales în  această perioadă prin care trece omenirea, deci individualizarea, prin care se  face legătura între corpurile inferioare şi cele superioare, aşa cum am scris în 

 

http://ebook/NV/num41.htm

09.11.2010

Teoria - 4.1 capitolul anterior. 

Page 3 of 4

Şi dacă tot a venit vorba de chakre, şi planeta noastră, Geea, este o fiinţă vie,  asemenea nouă, şi are şi ea chakre. Muladhara ar putea fi undeva în zona  ecuatorială a Africii. Swadhistana Geei s-a activat acum aproximativ patru mii  de ani în zona oraşului Teba (Egipt), când ar fi trebuit să se materializeze  acolo Isus, dar planul a eşuat şi s-a amânat cu două mii de ani când Isus a  ales o cale mai pământeană de a veni în Planul Fizic, naşterea. Manipura  Geei s-a activat atunci, în timpul lui Isus, în Galileea, în zona Lacului  Tiberiada. Observând ciclicitatea de două mii de ani, care corespunde cu  micile apocalipse, şi ştiind că în curând se încheie un mare ciclu de 26000 de  ani, când are loc Marea Apocalipsă (trecerea în noua eră, cea a Vărsătorului),  ne aşteptăm ca Anahata Geei să se activeze, după venirea primului din  următorul ciclu de şapte învăţători cosmici.  Să revenim la numerele noastre. Un indiciu deosebit ne va da chakra  Sahasrara. În ce sens?  Ştim din Antroposofia lui Rudolf Steiner că în perioadele viitoare de evoluţie  ale omenirii, prin intermediul Eului (Intelectul), cele trei corpuri inferioare vor fi  spiritualizate şi tranformate în corpuri superioare, având ca axă de simetrie  acest Intelect. Ori, corespunzător Intelectului avem chakra Anahata, care este  şi ea un punct de simetrie ale celorlalte şase chakre. Vom observa din calculul  următor că suma cifrelor corespunzătoare chakrelor simetrice ne dă unul din  numerele ataşate chakrei Sahasrara. Astfel: 4+5=9, 1+8=9, 2+3=5.  Chiar şi inversând culorile planetare corespunzătoare chakrelor III şi IV vom  obţine acelaşi lucru: 6+3=9.  De altfel, observăm că în calculele aritmetice numărul “9” are o calitate  deosebită.  Calculele precedente ne îndreptăţesc să spunem că “9” este numărul specific  al fazei noastre de evoluţie, deci un simbol al omenirii în faza actuală. Să  vedem câteva interpretări. În ebraică, ”Adam” se scrie ADM. Adunând  valoarea kabbalistică a literelor obţinem: 1+4+4=9. Deci, Adam este simbolul  întregii umanităţi şi nu a unei singure entităţi.  Apoi, dacă cercetăm numărul fiarei, 666 din Apocalipsa lui Ioan, care este un  adevărat tratat de metafizică şi nicidecum un roman de groază, observăm că:  6+6+6=18, (18)=9, deci umanitatea, omul însuşi, este cauza care se opune  progresului propriu.  În aceeaşi scriere apare o undă de speranţă ştiind că numărul celor salvaţi  este de 144000. Dar (144000)=9, deci va fi salvată omenirea în ansamblul ei.  Numărul celor incapabili să progreseze este neglijabil faţă de total.  Biblia este scrisă într-un sens metaforic. Dacă nu reuşim să percepem ceea ce  se ascunde în spatele metaforei, să dezlegăm înţelesurile din ea, riscăm să o  vedem ca pe o scriere interesantă, fascinantă dar totuşi ireală, din care să nu  putem învăţa aproape nimic despre adevărurile universale, să nu-i percepem  adevăratul sens, care este cel metafizic.  Întrebând odată pe cineva ce înţelege din expresia “un produs nenul”, nu a  putut decât să-mi repete cuvânt cu cuvânt această expresie fără să-şi dea  seama că din ea se deduce că fiecare factor al produsului trebuie să fie nenul.  Am făcut imediat legătura cu învăţăturile biblice, care sunt luate efectiv la 

http://ebook/NV/num41.htm

09.11.2010

Teoria - 4.1

Page 4 of 4 propriu, fără a li se înţelege într-adevăr sensul. Despre numere spunea şi Sf.  Augustin: “Necunoaşterea ştiinţei numerelor împiedică înţelegerea multor  pasaje metaforice şi mistice ale scripturilor”.  Acest curs al evoluţiei este valabil pentru omenire în ansamblul ei, dar omul ca  şi individualitate poate să aleagă între a progresa mai repede pe scara  evolutivă ajungând mai repede la eliberarea de ciclul încarnărilor, sau să o  tărăgăneze mult şi bine dintr-o viaţă în alta în acest Plan Fizic, pe care dacă  nu şi-l transformă într-un rai prin spiritualizare şi adaptarea corectă la vieţuirea  în el, poate să-l considere un adevărat iad. Aceasta în mod normal, pentru că  timp există destul în Planul Fizic, iar în realitatea metafizică nu există deloc.  Dar sunt momente când soarta te împinge de la spate, cum sunt perioadele de  apocalips (în sensul de schimbare de civilizaţie) în care noi ne dăm examenul  fără să ne dăm seama. Nu mai avem timp de nimicuri, inclusiv de viaţă pur  materialistă. Examenul nostru constă în adaptarea la epoca ce urmează, care  va fi spirituală. Trecerea acestui examen depinde de fiecare din noi. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num41.htm

09.11.2010

Teoria - 4.2

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 IV - 2 

§2. Spre o matematică a binelui 
    Apare o întrebare. Ne putem juca mult şi bine cu numerele dar la ce ar putea  folosi? Nu are rost să amintesc despre importanţa matematicii în cercetare,  despre faptul că foarte multe lucruri s-au descoperit prima dată pe hârtie şi apoi  s-a obţinut confirmarea în realitate.  La fel şi numerologia poate fi folosită în descoperire, nu numai în constatare.     Ea poate fi folosită în descoperirea adevărurilor subtile şi nu numai. În toate  Copyrigth © Editura Fidelia  cărţile de numerologie se tratează aproape numai calitatea constatatoare a  Toate drepturile rezervate  numerologiei şi nu este prezentată şi ca instrument de cercetare. Mai rău este  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  când numerologia este văzută numai ca instrument de câştig, cum ar fi spre  exemplu depistarea eventualelor numere câştigătoare la Loto. Chiar dacă este  drept, aceasta nu constituie decât o prostituare a omului vizavi de numerologie.  Ca instrument de cercetare, numerologia devine dinamică. Dar atenţie, prost  înţeleasă, ea poate să genereze efecte distructive, nu prin ea însăşi ci prin  consecinţe.  Spuneam în paragraful precedent că trebuie să fim atenţi la tot ce este în noi şi  în jurul nostru, la tot ce ne-ar putea oferi o informaţie utilă şi faptul că se pot  găsi corespondenţe numerologice peste tot. Să luăm ca exemplu de cercetare  chiar ce am scris în paragraful precedent.    Să spunem că nu aş fi ştiut de perioadele mari de evoluţie ale omenirii, dar în  joacă aş fi făcut legătura între chakre şi numere prin intermediul culorilor  Cuprins  planetare şi văzând toate aceste corespondenţe aritmetice între chakre, m-aş fi  întrebat ce semnificaţie au şi de unde provin. în acest fel, nu aş fi rămas doar la  Cap. I - Numerele baza a tot ce există  aspectul de constatare, ci aş fi mers mai departe cu acest sfânt “de ce?”.  Mergând mai departe, aş fi bănuit că există o explicaţie a faptului că la  1. Introducere   chakrele inferioare operaţia de bază este adunarea, ceva ce s-a acumulat, deci  2. Antichitatea.  ceva trecut care poate s-a manifestat deja, iar la chakrele superioare operaţia  Pitagora   de scădere, diferenţa între manifestare şi germene, deci ceva ce încă nu s-a  3. Kabbala   manifestat sau finalizat, care este în curs de desfăşurare sau în viitor. Fiind  vorba despre centri energetici ai corpului eteric uman, mi-ar fi apărut până la  Cap. II - Geneza  urmă ideea existenţei unor perioade de evoluţie trecute, respectiv viitoare.  Pentru moment ar fi fost suficient să apară ideea. Evident, odată ideea formată,  1. Corpurile   cercetarea mai departe sau verificarea exactităţii celor aflate sau a detaliilor s2. Geneza continuă   ar face tot prin numerologie dacă mai existau informaţii-sursă, sau prin alte  3. Omul   metode, prin jurnal, prin meditaţie sau prin altceva. Important este faptul că am  aflat că trebuie căutat ceva. 
Cap. III Caracterizarea astrologică a numerelor 

Bineînţeles, se pune întrebarea dacă nu pot să apară erori. Odată ideea  lansată, ea există ca formă şi riscăm să verificăm chiar existenţa formei şi, în  acest fel, să ne învârtim într-un cerc vicios. Şi mai ales să susţinem cu  1. Nivele de acţiune   încăpăţânare că avem dreptate. Acesta ar fi unul din efectele distructive  amintite anterior. Dar deja asta depinde de gradul de cunoaştere al celui ce  2. Caracterizare  practică o astfel de metodă. În mod sigur, există şi alte metode mai simple, dar  astrologică   09.11.2010

http://ebook/NV/num42.htm

Teoria - 4.2 3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 3 este şi aceasta o metodă, perfectibilă totuşi.  Acesta a fost un mic exemplu de folosire a numerologiei ca instrument de  cercetare. Acum să ne ocupăm puţin de matematicieni, care sunt oameni  admirabili, dar care, din necunoaşterea adevărurilor subtile şi în particular a  numerologiei, mânuiesc forţe pe care nu ştiu să le stăpânească.  Omul, ca şi copil al Unicului Tată, vine în Planul Fizic să înveţe, să  experimenteze, să-şi ofere probe, să se desăvârşească. Şi astfel, în miile de  încarnări, acumulează cunoştinţe, evoluează. De multe ori experimentează şi,  mai ales, creează din joacă, fără să-şi dea seama de acest lucru. În acest fel îi  este permis să şi greşească, din aceste greşeli învăţând ce este bine şi ce este  rău. Dacă nu învaţă din greşeli, se spune că păcătuieşte.  Cine se gândeşte că în momentul în care face chiar şi un simplu calcul  aritmetic, el pune în mişcare forţe subtile şi, în acest mod, creează de fapt, cel  puţin mental, o lume sau un obiect, o situaţie care aşteaptă ocazia de a se  manifesta în Planul Fizic şi, în acest fel, să rezulte în lanţ multe alte  consecinţe? 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

Nu cred că matematicienii, în momentul în care descoperă o nouă teorie  matematică, se gândesc că, de fapt, au creat în acest fel o lume, poate într-un  1. Numere speciale.  univers paralel. Adevărul este că totul exista înainte, nu este “nimic nou sub  Soare”, dar prin această “nouă” teorie el nu a făcut decât să descopere  Spaţiu   această lume sau să ia contact cu situaţia respectivă ori cu imaginea mentală a  2. Timpul   obiectului şi, în acest fel, să creeze condiţiile manifestării sale în Planul Fizic.  3. Cristalele   Un arhitect, să spunem, dacă vrea să construiască o casă, mai întâi o  imaginează, construieşte mental casa respectivă, apoi, prin calculele pe care le  face, “mânuieşte”, ca să spunem aşa, energiile subtile date de numerele pe  carele foloseşte, astfel pregătind manifestarea casei în Planul Fizic.  Nu cred că Einstein în momentul în care a ajuns la celebra formulă E=mc2, s-a  gândit la faptul că el a şi produs germenele nefizic al bombei atomice sau al  unei întregi industrii bazate pe folosirea energiei atomice. Cred totuşi că  această formulă “i-a scăpat”, el având multe cercetări pe care nu le-a dezvăluit,  considerând că omenirea nu este pregătită. Se ştie că el cerceta teoria forţelor  unificate. A găsit ce căuta, dar în momentul în care şi-a dat seama că este  vorba de forţa mentală, a trecut totul sub tăcere.  Să analizăm puţin formula de mai sus, înlocuind literele ei cu valorile  kabbalistice. Astfel, E=5, m=4, c=2, iar dacă valoarea lui “c” o ridicăm la pătrat  aşa cum este ea în formulă, formula va arăta în felul următor:    2 <==> “5 = 4 x 4” E = mc   Să analizăm acest lucru, folosind tabelul din capitolul anterior. Numărului “5” îi  corespunde Mercur şi “mobilitatea”, care ne duce cu gândul la mişcarea şi  energia particulelor atomice, iar numărului “4” îi corespunde Marte, planeta  războiului. Marte nu are nimic distructiv în sine, dar cum aici cifra “4” se repetă,  ea devine dominantă, exagerată şi, în acest fel distructivă. Interpretată în acest  fel, formula ne spune că mobilitatea şi energia particulelor atomice este folosită  în sens distructiv.  Şi atunci ne mirăm că această formulă a stat la baza construirii bombei atomice  sau la baza unei întregi industrii bazate pe folosirea energiei atomice,  centralele nucleare care vehiculează energii greu de stăpânit? Nu trebuie decât 

Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

http://ebook/NV/num42.htm

09.11.2010

Teoria - 4.2

Page 3 of 3 să ne gândim pe de o parte la Hiroshima şi pe de altă parte la Cernobâl. Nu  ştiu dacă Einstein a cunoscut sau nu numerologie, dar dacă a cunoscut, atunci  această formulă “i-a scăpat”, altfel şi-ar fi dat seama că omenirea nu este încă  pregătită să utilizeze aceste energii. El s-a născut cu mult înaintea epocii sale,  dar cum nimic nu este întâmplător, poate că omenirea a avut nevoie de  această experienţă pentru a se cunoaşte mai bine şi pentru a se opri din a mai  face tâmpenii. Greşelile au rostul lor, fără ele nu învăţăm, dar s-ar părea că  omul încă nu a reuşit să înveţe din propriile-i greşeli şi greşind mai departe  poate să se autodistrugă prin consecinţele ce decurg din repetarea greşelilor.  Această formulă ne mai spune ceva deosebit de important. “Totul este  energie”. Este o confirmare a Legilor Kybalionului. Nu voi da alte exemple, cred  că sunt suficiente acestea.  Matematicienii mânuiesc energii deosebite, care pot să creeze sau să distrugă.  Cu puterea subtilă a numerelor nu te poţi juca dacă nu le cunoşti şi nu înveţi să  le stăpâneşti, mai ales când ai un mental dezechilibrat şi gândeşti aproape tot  timpul negativ. Nefăcând parte din planul de manifestare, nu le observăm  efectele imediat, ele îşi fac efectul în momentul în care sunt create condiţiile  necesare.  Avem de-a face aici cu triada matematician-fizician-inginer. Primul lucrează cu  numerele la nivel mult mai subtil, abstract, în care generează cauze subtile.  Fizicianul particularizează aceste abstracţiuni la un plan mai inferior, asigurând  condiţiile de manifestare ala acestor idei, iar inginerul este cel care lucrează la  manifestarea lor. Fieca re dintre ei ar trebui să fie conştient de ceea ce face, să  fie conştient de aspectele subtile ale muncii lor. În acest fel s-ar evita multe  neajunsuri. Dacă fiecare om în munca sa ar fi conştient că este o verigă  importantă, ar putea decide ca tot ce este negativ să nu treacă mai departe şi  atunci nu s-ar mai crea fizic nimic negativ.  Este momentul ca metafizica să pătrundă în toate domeniile, să facă parte  efectiv din viaţa noastră conştientă. S-ar părea că omenirea a ajuns la punctul  maxim în care a putut progresa tehnologic doar prin materie. De aici încolo  doar implicarea metafizicii ar mai putea crea un progres. Şi aceasta nu în mod  facultativ, ci în mod necesar. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num42.htm

09.11.2010

Teoria - 4.3

Page 1 of 4

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
IV - 3 

§3. Muzica 
  Totul are o bază matematică. S-a făcut încă din vechime o paralelă între notele  muzicale şi numere.  Astfel, dacă luăm o coardă de o lungime oarecare, se obţine cu ea un sunet,  iar cu jumătatea lungimii acestei coarde vom obţine un sunet cu o octavă mai  sus. Cu jumătatea jumătăţii obţinem un sunet cu o octavă şi mai sus, şi aşa  mai departe.    
Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6

 

Dacă notăm cu “1” lungimea corzii şi sunetul obţinut, astfel va fi “do de jos”,  atunci la 1 / 2 din lungimea corzii vom avea sunetul “do de sus”. Celelalte  sunete muzicale ale gamei vor avea valori cuprinse între aceste două. În acest  mod obţinem următorul şir:  do 1 re 23 / 32 mi 26 / 34 fa 3 / 22 sol 2 / 3 la 24 / 33 si 27 / 35 do 1 / 2

 

  Vom observa prin calcul că toate celelalte sunete ale gamei se pot exprima  matematic în funcţie de nota “sol”, care nu este altceva decât media armonică  dintre do_de_jos şi do_de_sus:  2 / 3 = (2 x 1 x 1 / 2) / (1 + 1 / 2) = m,    deci    m = [2 x (do_de_jos) x  (do_de_sus)] / [(do_de_jos) + (do_de_sus)]  Exprimate cu ajutorul mediei armonice, şirul notelor muzicale de mai sus se  prezintă astfel:  do 1 re 2m2 mi 4m4 fa 1 / 2m sol m la 2m3 si 4m5 do 1 / 2

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

Observăm că în acest şir de opt note muzicale, dacă înmulţim primele patru cu  m, obţinem următoarele patru. 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   Nota “fa” este media aritmetică dintre do de jos şi do de sus, numărul 3 / 4  asociat ei reprezintă cvarta. Dacă la această coardă am face să vibreze două  3. Omul   treimi, am obţine cvinta, deci un sunet la o cvintă superioară faţă de sunetul  produs de o coardă întreagă. O cvintă superioară acesteia se obţine la  Cap. III lungimea de două treimi din cele două treimi de dinainte. La pian, octava are  Caracterizarea astrologică a 12 clape ( 7 albe, 5 negre), având un total de 88 de clape, dintre care 84 de  numerelor  clape reprezintă octave întregi (12x7=84). În acest fel, avem 12 cvinte şi 7  octave, plus încă ceva. Observăm că aceleaşi numere spirituale au peste tot o  1. Nivele de acţiune   mare importanţă.  2. Caracterizare  astrologică   http://ebook/NV/num43.htm 09.11.2010

Teoria - 4.3 3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 4 Pitagora folosea media armonică în studiul armoniei muzicale, de unde şi  numele ei. A ajuns astfel la proporţia perfectă sau muzicală, formată din şirul:  A   ,    (A + B) / 2    ,   (2 x A x B) / (A + B)  ,   B  care, transpusă în note muzicale ar avea forma    (do_de_jos) / fa = sol / (do_de_sus)  dar vom observa că mai există şi o altă proporţie:  re / mi = la / si 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

Dacă am merge mai departe, am observa că există multe legături numerice  1. Neverificabilitatea  între notele muzicale. Din combinarea lor am obţine acordurile muzicale. În  acest fel, ne dăm seama că armonia muzicii constă în cele din urmă în chiar  logicii binare   combinarea armonioasă a numerelor. O notă muzicală plasată într-o melodie  2. Logica triadei   acolo unde nu-i este locul, sau o notă care lipseşte, strică armonia numerică a  3. Sănătatea   pasajului respectiv şi în acest fel ceva “ne zgârie la urechi”. De fapt, muzica  este considerată - din această privinţă - un mod de a simţi numerele în  Cap. VI - Numere armonia lor. Ce alt exemplu mai concludent al prezenţei subtile a numerelor  speciale. Diverse  am putea să dăm?  1. Numere speciale.  Spaţiu   Nu un studiu muzical ne-am propus în această lucrare, ci doar să scoatem în  2. Timpul   evidenţă prezenţa subtilă a numerelor. Am mai putea adăuga că există o  3. Cristalele   strânsă legătură între studiul numerologic al muzicii şi proporţiile segmentelor  mai importante din diferitele figuri geometrice, cum ar fi pentagonul regulat sau  Cap. VII - Horoscop poliedrele regulate, precum şi cu numerele transcendente p şi e, sau cu  numerologic  tăietura de aur a unui segment, etc. Noetica armoniei integrează astfel  interdisciplinar aritmetica, geometria, cosmografia, antropologia, fizica atomică,  1. Spicuiri din  etc. Am vrut să enumăr mai departe şi alte domenii, dar mi-am dat seama că  horoscopul  ar trebui să le enumăr pe toate cele cunoscute şi încă nu ar fi de-ajuns. Mi-am  egiptean   dat seama că muzica este peste tot, ea este instrumentul prin care numerele  2. Horoscopul  stau la baza a tot ce există, în particular la crearea Planului Fizic. Deci, muzica  numerologic  este peste tot şi modelul unificator este acustico-matematic. Muzica este,  modern   astfel, omul însuşi ca individualitate. Pitagoricienii afirmă că muzica este  3. Încheiere   armonizarea contrariilor, ea nu este numai ordonarea ritmurilor ci a întregului  sistem şi în muzică se află compatibilitate numerelor. Privită ca artă, muzica  Anexe  este într-adevăr un produs cultural, dar ea se găseşte peste tot, în orice plan  de existenţă. Mulţi compozitori au declarat că au fost inspiraţi de muzica  sferelor, muzică pe care ei au recepţionat-o mental ca venind din alte  dimensiuni, alte planuri de existenţă, simţind frumuseţea inexplicabilă a acestei  muzici.  Muzica este cea care face legătura cu planurile mai subtile de existenţă. De  altfel, chiar şi în terapeutică, meloterapia este cea mai subtilă. Dacă  medicamentele alopate acţionează asupra corpului fizic şi prin intermediul lui  asupra corpului eteric, dacă aromoterapia şi cromoterapia ajung până la nivelul  corpului emoţional, psihoterapia şi homeoterapia până la nivelul corpului  mental, deja meloterapia are efect până la corpul spiritual. Acţionând la nivel  superior, se pot obţine efecte la nivele inferioare mult mai puternice şi mai  stabile. Exemple cunoaştem chiar şi din lumea plantelor. Dacă o plantă este în  creştere în prezenţa unei muzici mai armonioase, cum ar fi muzica lui Bach, ea  se dezvoltă mult mai repede şi mai armonios. În spitale ar trebui să existe  multă veselie, multă muzică bună şi atunci nu ar mai fi nevoie de tratamente  chimice distructive, iar operaţiile chirurgicale nu ar mai trebui decât în caz de  necesitate, dar şi atunci refacerile post operatorii ar fi mult mai rapide. Dacă  09.11.2010

 

http://ebook/NV/num43.htm

Teoria - 4.3

Page 3 of 4 medicina tradiţională nu ar considera omul doar ca “ceea ce se vede”, adică un  morman de materie în care nu au loc decât reacţii chimice şi procese fizice,  dacă şi-ar da seama că orice tratament trebuie să pornească de la eliminarea  cauzelor (care oricum nu sunt unde cred medicii) şi nu de la “cârpirea”  efectelor, atunci randamentul ar fi mult mai mare.  Muzica are efecte constructive, dar şi distructive, în funcţie de armonia  sunetelor folosite. Ea face legătura omului cu astralul, atât cel inferior căt şi cel  superior în funcţie de genul muzical şi de armonia muzicală.  Astfel, în funcţie de genul muzical preferat de o entitate, ne putem da seama  aproximativ de gradul evoluţiei sale spirituale.Dacă o entitate preferă o muzică  de un anumit gen, ea este spiritual şi sufletesc în rezonanţă cu acea muzică. Îi  face bine, se simte în largul său. Dacă ascultă o muzică sub nivelul său, îi face  rău, parcă “îl zgârie la urechi”, deci poate avea un efect distructiv. Dacă ascultă  o muzică cu puţin deasupra nivelul său, atunci are un efect benefic, îl înalţă  sufleteşte. Dacă muzica are un nivel prea înalt, prea subtil faţă de nivelul său,  nu o mai înţelege. De altfel, muzica imprimă prin rezonanţă şi starea  sufletească, face ca şi omul să aibă vibraţiile respective. O muzică grosolană  poate fi distructivă pentru un om cu vibraţii înalte, cu suflet sensibil, dar o  muzică înaltă nu poate fi distructivă nici pentru un om cu vibraţii joase. El poate  să rămână cel puţin indiferent.  Desigur, nu numai nivelul de evoluţie spirituală poate să determine preferinţa  pentru un anumit gen muzical, trebuie luate în considerare şi particularităţile  astrologice, cât şi necesitatea unei anumite vibraţii în momentul respectiv. În  funcţie de starea sufletească, o muzică mai poate avea un efect bun sau nu.  Nu vom vedea niciodată un om beat ascultând muzică electronică, de audiţie  sau simfonică. Nu vom vedea un om certat cu nevasta ascultând muzică fină,  deşi ar fi indicat pentru a ieşi din starea respectivă. Trebuie să ştim să ne  alegem muzica pe care o ascultăm, în funcţie de starea sufletească pe care o  dorim.  Nu doresc să jignesc pe nimeni în încercarea de a face o clasificare a genurilor  muzicale, vizavi de gradul de evoluţie al fiecăruia, ţin să precizez că respect  preferinţele muzicale ale fiecăruia, dar nu mă pot abţine de a nu face două  comparaţii. Este mai bine să se ştie.  Muzica electronică din ultimii ani este deosebit de subtilă, se află la înalte  grade de vibraţie, face legătura între Planul Fizic şi planul astral superior. Aş  da aici exemplu muzica lui Jean-Michel Jarre, o muzică Yang bine concepută  şi dinamizată, şi o muzică Yin, cea cântată de Enya. Undeva la mijloc, mai  armonioasă, între Yin şi Yang, este cea a lui Vangelis.  La polul opus, făcând legătura cu astralul inferior, se află muzica heavy-metal,  care nu poate să acţioneze decât, eventual, la nivelul chakrei Muladhara.  Aproape tot aici, ca să fim sinceri, se situează şi muzica populară bănăţeană,  dar nu cea de calitate, ce apare totuşi la televiziune, ci cea mai răspândită şi  iubită de mulţi. Există şi în muzica populară românească melodii  corespunzătoare unui nivel mai ridicat, dar din păcate prea puţine. Un exemplu  ar fi “Ciocârlia”. Muzica rock-metalic, hard-rock-ul, se situează la nivelul cel mai  inferior, mai ales când şi asişti la spectacolele respective. Cei care sunt adânc  impresionaţi, până la lacrimi, manifestându-se într-un mod isteric, chiar dacă  ei, vibraţional, se situează la nivelul respectiv, dau dovadă totuşi de un psihic  insuficient de echilibrat. Ei nu rezistă nici măcar la intensitatea vibraţiilor  specifice lor. O muzică mai liniştită i-ar echilibra, ar fi mult mai benefică pentru  ei. 

http://ebook/NV/num43.htm

09.11.2010

Teoria - 4.3

Page 4 of 4 Cer scuze celor pentru care am devenit prea critic, dar toată această critică aş  vrea să fie luată ca un sfat, ca o recomandare. Ea este bazată pe studiile  privind efectele muzicii asupra corpurilor