ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR“ CATEDRA “MANAGEMENT”

PROGRAMA PRACTICII DE PRODUCŢIE ŞI LICENŢĂ (III) Specializarea Achziț ii

CHIŞINĂU –2013 2 .

doctor. Şavga . P. Aprobată la şedinţa catedrei “Management”. G. conferenţiar universitar.doctor.doctor. I. Solcan .doctor. S. Negru . Ciumac.doctor.Indicaţiile metodice sunt elaborate de către profesorii catedrei “Management”: A. Stihi . 10 din 28 februarie 2013 3 .doctor. conferenţiar universitar. Crudu .doctor. profesor universitar. procesul verbal Nr.doctor. conferenţiar universitar. conferenţiar universitar. L. conferenţiar universitar. Serduni . conferenţiar universitar. conferenţiar universitar. Cotelnic – doctor habilitat. Covaş . G. L. A. conferenţiar universitar.

5. Însuşirea practică a cunoştinţelor obţinute la disciplinele generale şi cele de specialitate. 4. problemelor dirijării. Culegerea materialului pentru teza de licenţă. 4 . În funcţie de profitul activităţii organizaţiei. Materialul selectat în cadrul practicii poate fi folosit ulterior şi pentru prezentarea unui referat la conferinţa ştiinţifică studenţească. 6. instituţii de cercetări ştiinţifice. Studierea şi analiza activităţii. 7. specialitatea „Achziții” în baza materialului teoretic însuşit pe parcursul anilor de studii. 3. organizării şi planificării la nivel de unitate economică. Acumularea deprinderilor de lucru pe specialitate. accentul în executarea practicii se poate plasa pe unul sau altul din capitolele programei date. SARCINILE PRACTICII: 1. Acumularea deprinderilor de cercetări ştiinţifice în materie. Practica de producție și licență are loc în conformitate cu planul de studii şi se organizează la unităţi economice bazate pe diferite forme de proprietate.Scopul practicii de producție și licenţă – dezvoltarea abilităţilor practice ale studenţilor facultăţii „Business şi Administrarea Afacerilor”. 2. în ministerele şi departamentele Republicii Moldova.

CARACTERISRTICA DE BAZĂ A ORGANIZAŢIEI: • tipul de întreprindere după forma organizatorico-juridică (conform legislaţiei în vigoare). • anul înfiinţării şi fondatorii. După ce principii a fost stabilită denumirea afacerii. ACTIVITATEA DE ANTREPRENORIAT: • • • Motivele creării afacerii. impactul lor asupra dezvoltării organizaţiei. 5 . • Facilităţile de care profită întreprinderea în conformitate cu legislaţia economică. Antreprenorul (caracteristicile acestuia). susţinerea statală şi nestatală. • Particularităţile activităţii şi problemele dezvoltării. • actele şi normele juridice ce reglementează activitatea întreprinderii. Problemele pe care le-a întâmpinat antreprenorul în momentul lansării afacerii şi în prezent (interviu) şi soluţiile pentru rezolvarea acestora. • nivelul de specializare şi relaţiile de cooperare. • apartenenţa ramurală a întreprinderii. Cum a fost ales amplasamentul şi care sînt factorii de bază ce au stat la alegerea amplasamentului respectiv. II.CONŢINUTUL PRACTICII I. sortimentul producţiei fabricate (serviciilor oferite). • capitalul statutar. • • • De ce a fost ales acest domeniu de activitate şi care au fost sursele de noi idei.

• Echipa managerială: numărul.• • • Avantajele formei organizatorico-juridice a afacerii. Afacerea i-a revenit actualului proprietar prin: procurare.2. 6 organizatorică a întreprinderii. inferior). III. deschidere. • Analiza unei strategii funcţionale. franchisă. • Procurarea: etapele şi modul de stabilire a preţului. Caracteristica nivelurilor. • Analiza materialelor normative. Caracterizaţi franchisa. III. Analiza organigramei. • Strategiile existente şi viitoare ale întreprinderii. obligaţiile şi drepturile (pe exemplul nivelului superior. calificarea şi calităţile profesionale (leaderism). verigilor şi interdependenţelor lor. • Utilizarea metodelor economico-matematice şi a computerilor în lucrul de planificare. servicii. mediu. Delegarea . ce caracterizează structura formală (instrucţiuni de post. • Sistemul de normative utilizat pentru elaborarea planului în noile condiţii de activitate. 3. SISTEMUL MANAGERIAL AL ORGANIZAŢIEI: Planificarea activităţii întreprinderii: • Direcţiile principale ale planului de afaceri al întreprinderii. Nivelul de progresivitate şi importanţa lui la fundamentarea indicatorilor de plan. pentru secţii). Organizarea întreprinderii: • Structura autorităţii. • Analiza metodelor de planificare strategică utilizate.1.

5. • Coparticiparea în adoptarea deciziilor. Factorii de influenţă. 3. II. Computerizarea activităţii de dirijare. Procesul de comunicare • Tipurile de comunicare (inclusiv dinamica de grup) şi direcţiile de perfecţionare. Responsabilitatea socială. • Felul şi tipurile de control.7.6. II. Motivarea personalului • Teoriile motivaţionale aplicate şi sistemele de motivaţie instituite. • Procesul de control. • Primirea şi realizarea deciziilor operative.• Metodele de dirijare. • Elaborarea planului de afaceri. Etica managerială. • Analiza sistemului informaţional al întreprinderii. II. • Cultura organizaţională. II. 7 . Elementele culturii organizaţionale evidente în organizaţia respectivă. eficienţa lor.3. Controlul în dirijare.4. Adoptarea şi realizarea deciziilor • Formarea misiunii strategice a întreprinderii.

recrutarea şi selecţia personalului. perfecţionarea structurii de producţie. 4.3. 4. Capacitatea de producţie a unităţii economice. • Calculaţi fondul de remunerare a muncii. Structura tehnologică. Structura organizatorică şi obligaţiile lucrătorilor. Calculul mişcării fondurilor fixe. valoarea fondurilor fixe. procesul de dirijare. 8 .ANALIZA FUNCŢIUNILOR ÎNTREPRINDERII: 4. • Conţinutul şi indicatorii de bază ai planului dezvoltării sociale a colectivului.).1. Dirijarea calităţii producţiei.2.  Structura de producţie a întreprinderii după numărul personalului industrial productiv. Funcţiunea comercială: Activitatea de marketing: • Structura serviciului de marketing. Funcţiunea de personal: • Numărul total de angajaţi şi structura de personal. Analiza fondurilor fixe ale întreprinderii. Funcţiunea de producţie:  Tipul producţiei ce s-a stabilit la întreprindere şi metoda aferentă de organizare a producţiei. nivelul de pregătire. perfecţionarea. analiza postului şi a performanţelor etc. dimensiunea suprafeţelor de producţie. • Ciclul managementului resurselor umane în cadrul întreprinderii (planificarea necesarului de resurse umane.   • • Organizarea procesului de producţie la întreprindere. • Utilizarea marketingului în procesul de planificare a activităţii. Calculul uzurii fizice şi morale. • Mixul de marketing.

• Tipuri de aprovizionare şi contracte stabilite. Planul financiar. Activitatea de achiziţie: • Obiective şi moduri de organizare a achiziţiilor. • Analiza activităţii financiare. • Distribuirea profitului. • Sfera de cuprindere şi obiectivele achiziţiilor în cadrul întreprinderii cercetate.4. • Contribuţia funcţiei de achiziţie în cadrul întreprinderii. Funcţiunea financiar-contabilă: • Analiza bilanţului contabil. • Volumul de realizare în dinamică. • Planificarea cheltuielilor. Activitatea de desfacere: • Pieţele de desfacere. 4. a beneficiului şi rentabilităţii.5. • Poziţionarea achiziţiilor în activitatea globală a întreprinderii. • Dificultăţi în desfacerea producţiei şi metode de depăşire a lor. Utilizarea fondurilor (de acumulare. • Caracteristica costului total al achiziţiilor în cadrul întreprinderii. consum şi de rezervă). Activitatea economică externă a organizaţiei: • Tipurile activităţii economice externe. 9 .• Tipuri de cercetări efectuate. • Caracteristica resurselor achiziţionate. • Furnizorii şi tipurile de resurse achiziţionate. 4. • Caracteristica clienţilor de bază. Aprovizionarea tehnico-materială: • Caracteristica serviciului şi personalului respectiv. • Funcţiile secţiei pentru activitatea economică externă a organizaţiei.

•Analiza procesului de întocmire a contractelor de afaceri. birou de construcţii. Managementul riscurilor: •Tipurile de risc asociate activităţii întreprinderii. etc.). • Gradul de pregătire al specialiştilor în domeniul respectiv.6.4. serviciu etc. Funcţiunea cercetare-dezvoltare: • Caracteristica bazei de cercetare-dezvoltare (laborator. • Sursele alocate anual pentru activitatea de cercetare-dezvoltare (proprii.7. extrabugetare.). IV. •Evaluarea şi gestiunea riscurilor. • Formarea fondului de risc la întreprindere. bugetare. • Compararea surselor alocate cu cele necesare. • Factorii interni şi externi care influenţează apariţia riscurilor în cadrul firmei. 10 .

servicii).CONŢINUTUL PRACTICII ÎN BĂNCI 1. 6. mediu şi inferior). nivelurilor şi interdependenţa între еle. de comportare şi caracteristica controlului efectiv. 2. Sistemul informaţional. 11. 12. Tipurile de comunicare şi factorii de perfecţionare. 10. valutare. operaţii de casă. 3. 8. Tipuri de control. de secţii. Scopuri generale şi specifice ale activităţii. 11 . Procesul de comunicare în sistema de dirijare cu banca (luând în consideraţie mediul exterior). obligaţiile şi datoriile (pe baza nivelului superior. 4. Situaţia actuală şi perspectiva. Managementul riscurilor în activitatea bancară: • • • • Tipurile de risc asociate activităţii întreprinderii. Analiza materialelor normative ce caracterizează structura formală (instrucţiunile de post. Misiunea şi strategia băncii. calităţile profesionale. Schema structurii dirijării cu banca. operaţii interbancare). Controlul în sistema dirijării cu banca. Metode de fundamentare a alegerii strategiei. Formarea fondului de risc la bancă. Personalul: numărul. calificarea. Motivarea personalului. 5. Evidenţa aspectelor de control. 7. conturi cu populaţia. Primirea şi realizarea deciziilor pe baza fundamentării şi îndeplinirii problemelor strategice şi operative. Domenii funcţionale (de credit. Evaluarea şi gestiunea riscurilor. Analiza procesului de întocmire a contractelor de afaceri. Computerizarea activităţii. 9. Caracteristica verigilor.

CERINŢE CĂTRE ÎNTOCMIREA (PREZENTAREA) DĂRII DE SEAMĂ PE PRACTICA DE LICENŢĂ La momentul expirării termenului practicii de licenţă stagiarul pregăteşte darea de seamă în scris privind realizarea programei înaintate. precum şi concluzii şi propuneri privind perfecţionarea activităţii economice a întreprinderii în general şi a subdiviziunilor ei în particular. Darea de seamă trebuie să conţină informaţii despre îndeplinirea practicii de licenţă. argumentate prin calcule economice şi analiză economico-financiară şi managerială. 12 . Expunerea materialului trebuie să conţină observaţii critice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful