Nagyböjt, az újrakezdés lehetősége!

Minden nagyböjt egy újabb ajándék, mely elszakít a szürke egyformaságtól, és a magasba lendít, ha én is akarom.

A böjt első hallásra valami negatívumot sugall. amitől idegenkedni szoktunk. .

. de semmi esetre sem fogyókúra.Első megközelítése az ételtől való tartózkodás.

amik fogva tartanak. mely túllendít a különböző korlátokon. az az állapot.A cél a szabadság. .

Ezért. sokkal többről van szó mint a táplálék korlátozásáról. sokkal inkább a test és lélek szétszakadt voltának a gyógyításáról. .

a keresztény felfogás szerint nem csak az étel korlátozását jelenti. hanem az ima és a jócselekedetek együttes gyakorlatát.Ezért a böjt. .

így nyerek energiát.Odafordulás az Istenhez. Hiszen. hogy kiszabaduljak a megszokottból. időt és lendületet. és a felebaráthoz. . miközben tudatosan fegyelmezem a megszokott életvitelemet.

és ezzel együtt mindazokhoz. mely itt és most.Nagy lehetősége van az egyéni szabadságnak. . akikkel együtt teljesebb lesz az életünk. engem közelebb visz az Istenhez. Megtalálni azt módot az életemben.

. Arra az útra. aki lehetek. hogy rátalálok önmagamra. ami elvezet életem gyújtópontjához.Istenhez jutni annyit jelent. aki valóban vagyok.

Ha rátalálok önmagamra. felismerem az életemben adódó lehetőségeket. . Az élet adta sok-sok apró csodát.

hanem a lelkületem kell. .Nem külsőleg kell nagy dolgokat véghez vinnem. hogy megváltozzon.

.A belső magatartásomnak kell megváltozni: a családommal. a munkatársaimmal. a nehéz emberekkel kapcsolatban. mert az Isten megtérésre hív.

12-13 . nem pedig a ruhátokat.„Térjetek hozzám teljes szívetekből. és térjetek meg az Úrhoz. Szaggassátok meg a szíveteket. a ti Istenetekhez.” Joel 2.

rendeljetek el ünnepet. hirdessetek szent böjtöt.„Fújjátok meg a harsonát Sionban. 15 .”Joel 2.

A nagyböjt ünnep. mely fényt és örömet hoz az életünkbe. . a lélek új életre hívásának az ünnepe.

Krisztusért kérünk tehát benneteket. s maga Isten buzdít általunk. engesztelődjetek ki Istennel”.„Mi tehát Krisztus követségében járunk.2Kor 5.20 .

8 .”Iz 49.„Isten mondja. és az üdvösség napján megsegítelek. hogy nekem tetsző időben meghallgatlak.

íme.„Íme.” 2Kor 6. most van az üdvösség napja. most van itt a kellő idő.26 .

A nagyböjt az Istennel való találkozás különösen is alkalmas ideje. . Amikor én a teremtmény a szenvedő Teremtő elé állhatok.

ne tudja a bal kezed. mit tesz a jobb.Minden jócselekedetem csak az Istenre és rám tartozik.” Mt 6. -”Amikor te alamizsnát adsz. hogy a te adományod rejtve maradjon: Atyád aki lát a rejtekben megfizet majd neked. 3-4 .

. Ő képes csak engem felemelni. és átalakítani. és egyedül az Istennek van csak oda bejárása.Az életem igazi történése rejtett.

. az igazi béke és az öröm nála található.A teljesség.