You are on page 1of 2

LAMPU KRISTAL Tel: 012-637 9919

GARAM LAMPU KRISTAL


Tenaga Pemulihan Semulajadi
dari Bumi
GARAM LAMPU KRISTAL
Tenaga Pemulihan Semulajadi
Faedah-faedah Lampu Kristal Garam: dari Bumi
GARAM
Tenaga Pemulihan Semulajadi
1) PENGHIDAP ALERGI Faedah-faedah Lampu Kristal Garam: dari Bumi
Lampu kristal garam dapat membersihkan kandungan
udara di sekeliling anda melalui cara pengionan. 1) PENGHIDAP ALERGI Faedah-faedah Lampu Kristal Garam:
Lampu ini mempunyai kebolehan memperbaiki kualiti Lampu kristal garam dapat membersihkan kandungan
udara disamping meweujudkan keadaan yang bersih & udara di sekeliling anda melalui cara pengionan. 1) PENGHIDAP ALERGI
selesa serta suasana yang menyegarkan. Lampu ini mempunyai kebolehan memperbaiki kualiti Lampu kristal garam dapat membersihkan kandungan
udara disamping meweujudkan keadaan yang bersih udara di sekeliling anda melalui cara pengionan.
2) PEKERJA-PEKERJA DI PEJABAT & selesa serta suasana yang menyegarkan. Lampu ini mempunyai kebolehan memperbaiki kualiti
Di tempat kerja, lampu ini dapat meningkatkan udara disamping meweujudkan keadaan yang bersih &
tumpuan anda di samping menyegarkan anda dengan 2) PEKERJA-PEKERJA DI PEJABAT selesa serta suasana yang menyegarkan.
mengurangkan tekanan yang dihadapi. Letakkan Di tempat kerja, lampu ini dapat meningkatkan
lampu kristal garam ini berdekatan komputer anda tumpuan anda di samping menyegarkan anda dengan 2) PEKERJA-PEKERJA DI PEJABAT
bagi menghilangkan rasa penat serta mengurangkan mengurangkan tekanan yang dihadapi. Letakkan Di tempat kerja, lampu ini dapat meningkatkan
kesan radiasi dari monitor komputer. lampu kristal garam ini berdekatan komputer anda tumpuan anda di samping menyegarkan anda dengan
bagi menghilangkan rasa penat serta mengurangkan mengurangkan tekanan yang dihadapi. Letakkan
3) IBUBAPA kesan radiasi dari monitor komputer. lampu kristal garam ini berdekatan komputer anda
Letakkan lampu kristal ini berhampiran katil anak bagi menghilangkan rasa penat serta mengurangkan
anda. Ia selamat digunakan & mengeluarkan cahaya 3) IBUBAPA kesan radiasi dari monitor komputer.
yang sangat indah pada waktu malam. Ia dapat Letakkan lampu kristal ini berhampiran katil anak
membantu anak anda tidur dengan lena & menjamin anda. Ia selamat digunakan & mengeluarkan cahaya 3) IBUBAPA
kualiti udara persekitaran. yang sangat indah pada waktu malam. Ia dapat Letakkan lampu kristal ini berhampiran katil anak
membantu anak anda tidur dengan lena & menjamin anda. Ia selamat digunakan & mengeluarkan cahaya
4) KESIHATAN kualiti udara persekitaran. yang sangat indah pada waktu malam. Ia dapat
Ion-ion negatif yang dibebaskan dari lampu kristal membantu anak anda tidur dengan lena & menjamin
garam ini membersihkan udara dari debu, debunga, 4) KESIHATAN kualiti udara persekitaran.
bakteria serta kulat yang terkandung dalamnya. Ia juga Ion-ion negatif yang dibebaskan dari lampu kristal
dapat mengawal penyakit-penyakit seperti asma, garam ini membersihkan udara dari debu, debunga, 4) KESIHATAN
tekanan emosi, & juga keletihan. Di samping itu bakteria serta kulat yang terkandung dalamnya. Ia Ion-ion negatif yang dibebaskan dari lampu kristal
kandungan asap dalam udara dapat dikurangkan. juga dapat mengawal penyakit-penyakit seperti asma, garam ini membersihkan udara dari debu, debunga,
tekanan emosi, & juga keletihan. Di samping itu bakteria serta kulat yang terkandung dalamnya. Ia juga
EVORA MARKETING (NS0004305-P) kandungan asap dalam udara dapat dikurangkan dapat mengawal penyakit-penyakit seperti asma,
Lot PC04, Giant Hypermarket Senawang. NSDK tekanan emosi, & juga keletihan. Di samping itu
Tel: 012-637 9919 EVORA MARKETING (NS0004305-P) kandungan asap dalam udara dapat dikurangkan
Lot PC04, Giant Hypermarket Senawang. NSDK
EVORA MARKETING (NS0004305-P)
Lot PC04, Giant Hypermarket Senawang. NSDK
Tel: 012-637 9919

Rate