Franc Kafka, PREOBRAŽAJ, pripovetka

Verovatno najpoznatija pripovetka (negde ćete naći i da se radi o noveli) Franca Kafke, "Preobražaj", svoju popularnost u akademskim krugovima duguje pre svega činjenici da ju je nemoguće do kraja interpretirati, mada je možemo tumačiti u nedogled, nalazeći bezbroj novih značenja, učitavajući i preterujući u učitavanjima informacija koje imamo o Kafkinoj biografiji, koje se tiču njegovog privatnog života. "Preobražaj" su izdvojili oni proučavaoci koji neguju frojdovski ili postfrojdovski pristup književnosti koji se zasniva na psihoanalizi. Takva tumačenja su i danas tako učestala da je gotovo nemoguće pronaći tekst o ovoj Kafkinoj pripovetki kroz koji se ne provlači ideja da Kafka tu govori o svom detinjstvu, odnosu sa ocem i sl. Ide se još dalje u psihoanalizi - otkriva se tako da je jedna od tema ove pripovetke i incest. Ovi tumači previĎaju jedno - nemoguće je identifikovati se sa Kafkinim junacima, sigurno se ni sam Kafka nije identifikovao ni sa jednim od njih, iako je ostavljao tragove koji bi mogli da nas navedu na suprotan zaključak, kao što je, na primer, igra sa imenima (mnogi Kafkini junaci nose imena kojima se aludira na njegovo lično ili ime neke osobe iz njegovog života, kao što je Felicija Brauer čije ime je osnova za Fraulajn Birstner iz "Procesa"). Naravno, postoji sličnost izmeĎu društvene pozicije koju ima Jozef K. na početku "Procesa" i Kafkinog mesta u

Kafku možemo da proglasimo prorokom. Oseća se čudno. nisam ciljala na Kamijevu filozofsku kategoriju apsurda . Ovde nema ni traga od lucidne svesti koja predstavlja osnovu apsurdnog mišljenja. Čitali su ga u svetlu toga što je bio Jevrejin. ali u tome nema ničeg neobičnog. shvata da se pretvorio u ogromnu bubu. PreviĎali su pri tom da je Kafka umro pre nego što se bilo šta od toga dogodilo. Jednostavno.obojica su ugledni činovnici. čija sam predavanja (doduše. Pošto sam u kontekstu pripuvetke "Preobražaj" već pomenula i apsurd i Kamija. Kafku su mnogi videli kao anticipatora totalitarnih režima. Pokušaj poistovećivanja bilo kog Kafkinog junaka sa samim Kafkom nužno vodi do pogrešnog čitanja. nelagodno mu je jer ne vlada u potpunosti svojim pokretima. Gregor Samsa. meĎu prvim žrtvama holokausta.možda roditelji Gregora Samse zaista liče na Kafkine roditelje. Kafka svojim pisanjem slika svet koji koji vidi i koji dobro poznaje. Od sopstvenog života i iskustava se ne može pobeći. Ovo ističe i Alber Kami kada govori o nedostatku čuĎenja kod Kafke. Kafka je postao poznat upravo zahvaljujući pogrešnom čitanju. ne o Kafki) slušala na studijama svetske književnosti. leksikografskom značenju. Termin apsurd sam upotrebila u osnovnom. probudivši se.to bi bilo potpuno pogrešno.društvu . Ako govorimo o "Preobražaju" . Kafkina pripovetka "Preobražaj" počinje potpudno apsurdnom situacijom trgovački putnik. ali to više nema nikakve veze sa legitimnim proučavanjem književnosti. kao što ima običaj da istakne profesor dr Dragan Stojanović. Kada Kami u "Mitu o Sizifu" govori o . Sa druge strane. ističući da su neke važne osobe u životu Franca Kafke završile u koncentracionim logorima. Osim toga. jedino što ga muči je činjenica da nije otišao na posao i da će mu na tome biti zamereno. dužna sam vam objašnjenje. pa je jasno da to nije moglo da ima uticaja na njegovo pisanje.

Kafkin junak (ne samo Samsa. Nadu vidimo u pomirljivosti sa kojom Gregor Samsa gleda na svoj preobražaj. Ako ćemo pravo. provodio naporne dane na putu. da otac . ali se uistinu ponašaju kao da je Gregor oboleo od neke egzotične bolesti. roditelji Gregora Samse se zaprepašćeni. Gregorov poremećaj je prihvaćen kao nešto teško. zaključuje da ona nisu apsurdna. Na sledećim stranama saznajemo da se ovaj mladić preko svake mere žrtvovao za svoju porodicu. Jeste. Imamo sledeću situaciju: čovek se pretvorio u bubu . ne vidi apsurdnost situacije u kojoj se našao. čudno. Nakon Gregorovog preobražaja se ispostavilo da nije bilo potrebe za tim. Samsa pokazuje težnju ka snu) i sa nesvesnim (mnogi proučavaoci govore o begu iz racionalnog u animalno). Niko se tome preterano ne čudi. bar ne na gore. Gregorov život se nije drastično promenio. naivno verujući da se ona nalazi na rubu finansijske propasti i da su mu roditelji bolesni i nesposobni da zaraĎuju. Dobar i požrtvovan sin je ustajao pre zore. da bi njegova porodica mogla da živi u velikom stanu sa poslugom.nije u pitanju psihološki poremećaj ili san. retko. donekle se krećemo po terenu fantastike. bez ikakvog oduška. Kafkini junaci ne pate od metafizičke uznemirenosti. ali ipak prirodno. svet funkcioniše besprekorno i za svaku čudnovatost se može naći valjan uzrok. ovo važi za Kafkine junake uopšte) ne sumnja u smislenost onoga što mu se dogodilo. U njima nalazi nadu. premda metamorfoza ima veze i sa snom (dogodila se u snu. Ne. to se njega ne tiče.delima Franca Kafke. nešto što donosi nesreću i sramotu. a nada stoji u suprotnosti prema rezignaciji apsurdnog čoveka.

pravi happy end! Skloni smo da Kafkina dela čitamo u kontekstu saznanja koja imamo o njegovom životu. makar on bio sadržan u gorkom podsmehu. da su svi sposobni da rade. odgurnula metlom. Ipak ne bi trebalo da prenebregnemo da "Preobražaj" sadrži i znatnu dozu humora. da im ne treba posluga i da im je stan prevelik. Kafka ga je preneo na nas "izmeĎu redova"). Gregor je. ali mi ga osećamo.ima ušteĎevinu. a za porodicu dolaze bolji dani. Olakšanje dolazi na kraju.svi su se smejali. te da treba da naĎu manji čim se otarase Gregora koji je. postao suvišan. Komika i beda. rekao bi Manov Tonio Kreger. ne osećaju taj nemir. Kada je Franc Kafka tek napisanu pripovetku čitao naglas u društvu svojih prijatelja . od posledica gladi i rane koju mu je zadao otac pogodivši ga jabukom. da bi utvrdila smrt. kako reče bedinerka koja ga je. dodatno pritisnuti oblakom metafizičkog nemira (Kafkini junaci. kao što sam već rekla. Valentina ĐorĎević . "crk'o". uključujući i njega samog! Čitaoce može da pogodi sudbina bezazlenog mladića. kao neupotrebljiv. ali ipak nešto drugo preovlaĎuje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful