Αθήνα 6 Μαρτίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΛΟΓΩ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΛΟΓΟΥ
Με βάση τα νεότερα αποτελέσματα των Εργαστηριακών Δοκιμών και ύστερα από
σχετικούς ελέγχους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι ανιχνεύθηκε DNA αλόγου
και σε άλλο ένα προϊόν. Συγκεκριμένα, πρόκειται για «Λουκάνικο Χωριάτικο» με
την εμπορική επωνυμία "Nostima" με ημερομηνία παραγωγής 23/2/2013 και
ημερομηνία ανάλωσης 25/3/2013. Το εν λόγω προϊόν (απεικονίζεται κάτωθι)
παρασκευάζεται – συσκευάζεται από την επιχείρηση "ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ Ι. & ΑΦΟΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ε.Π.Ε." με έδρα το 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης – Μάκρης.
Επίσης, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει τους καταναλωτές ότι όσον αφορά τους μέχρι σήμερα
εργαστηριακούς ελέγχους, σε όλο το εύρος της διατροφικής αλυσίδας, έχουν
ληφθεί εκατό εβδομήντα επτά (177) δείγματα που αφορούν σε διάφορες
κατηγορίες προϊόντων. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εβδομήντα οκτώ
(78) δειγμάτων που έχουν μέχρι στιγμής αναλυθεί έχουν υπάρξει εβδομήντα δύο
(72) αρνητικά και (έξι) 6 θετικά δείγματα.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του προϊόντος από την ελληνική
αγορά και έχουν ήδη ξεκινήσει οι αντίστοιχοι έλεγχοι.