Abuzul de drept procedural nu presupune=exercitarea dreptului procedural cu depasirea limitelor externe stabilite de leg Actele de procedura indeplinite

de o persoana fara capacitate procesuala de = sunt anulabile Actiunea (cererea) in constatare= este de competenta instantei de la domiciliul reclamantului Actiunea (cererea) mixta= este o actiune (cerere) patrimoniala. Actiunea in rezolutiunea vanzarii unui imobil pentru neplata pretului este = reala Actiunea prin care cumparatorul solicita obligarea vanzatorului sa ii predea autoturismul pecare acesta i l-a= mixta Actul intrerupator de perimare= efectuat de unul dintre coparticipanti profita si celorlalti coparticipanti Apelul exercitat de reclamant se va respinge ca lipsit de interes in cazul in care= se invoca citarea nelegala a paratului la judecata Apelul provocat poate fi exercitat de= intimat impotriva unei persoane care a figurat in prima instanta, dar nu este parte in apelul principal Aratarea titularului dreptului se poate face= numai in actiunile reale Asociatiile sau societatile fara personalitate juridica= pot sta in judecata ca parate daca au organe proprii de conducere Ca efect al introducerii cererii de chemare in judecata= opereaza rezolutiunea contractului sinalagmatic in care a fost prevazut un pact comisoriu Calitatea procesuala trebuie justificat= de reclamant atat pentru calitatea procesuala activa, cat si pentru calitatea procesuala pasiva; Cand paratul, in afara de domiciliul sau, are in chip statornic o indeletnicire profesionala, cererea se poate face= obligatiile patrimoniale care sunt nascute in acel loc Cererea de a se constata, in caz de urgenta, o situatie de fapt care ar putea sa inceteze ori sa se schimbe pana la= instantei in circumscriptia careia urmeaza sa se faca constatarea Cererea de anulare a casatoriei se solutioneaza in prima instanta de= judecatoria de la domiciliul paratului Cererea de apel trebuie sa cuprinda sub sanctiunea expresa a nulitatii= hotararea care se ataca Cererea de aratare a titularului dreptului= poate fi formulata numai de catre parat Cererea de asigurare a dovezilor se solutioneaza= prin incheiere data in camera de consiliu Cererea de chemare in garantie formulata de parat= se respinge ca lipsita de obiect daca se respinge cererea de chemare Cererea de chemare in garantie trebuie= facuta in conditiile de forma pentru cererea de chemare in judecata Cererea de chemare in garantie, daca nu a fost facuta in termenul prevazut de lege= se judeca impreuna cu cererea principala, daca partile sunt de acord Cererea de chemare in judecata a altei persoane= nu trebuie incuviintata in principiu Cererea de chemare in judecata a altei persoane= trebuie formulata de reclamant pana la inchiderea dezbaterilor Cererea de chemare in judecata a altor persoane, daca nu a fost facuta in termenul prevazut= se judeca separat Cererea de chemare in judecata se va respinge ca prematura= chiar si atunci cand data implinirii termenului suspensiv ar fi foarte apropiata Cererea de interventie accesorie poate fi facuta= oricand in cursul procesului, chiar si direct in recurs Cererea de interventie principala se poate face= numai in fata primei instante si inainte de inchiderea dezbaterilor Cererea de interventie principala= se face in forma ceruta pentru cererea reconventionala Cererea de interventie voluntara accesorie in favoarea reclamantului= se respinge daca se respinge cererea de chemare in judecata Cererea de interventie voluntara accesorie= are natura juridica a unei simple aparari Cererea de interventie voluntara principala= este inadmisibila intr-un proces de tagaduire a paternitatii Cererea de ordonanta presedintiala poate fi admisa in cazul in care se solicita= interzicerea provizorie a continuarii lucrarilor la o constructie; Cererea de partaj a bunurilor comune, intre care se afla si un imobil, formulata in cadrulprocesului= de divort Cererea de preschimbare a termenului de judecata, facuta in cursul judecatii,= instanta de judecata (completul de judecata), cu citarea partilor Cererea de recuzare= se solutioneaza in camera de consiliu, tara prezenta partilor Cererea de stramutare= se solutioneaza in camera de consiliu Cererea impotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face si la instanta unde ea = obligatiile ce izvorasc din fapte savarsite de reprezentant Cererea prin care debitorul solicita sistarea pensiei de intretinere este de competenta= de la domiciliul paratului Cererea prin care locatarul solicita obligarea locatorului sa ii predea imobilul ce formeazaobiectul = instantei de la locul situarii imobilului sau a instantei de la domiciliul (sediul) locatorului Cererea prin care reclamantul solicita instantei sa constate ca a intervenit prescriptia extinctiva a dreptului paratulu= admisibila numai daca nu s-a declansat executarea silita cu privire la debitul respectiv Cererea prin care vanzatorul solicita rezolutiunea unui contract de vanzare cumpararea unui imobil= in a carei raza teritoriala este situat imobilul Cererea unui parinte de a avea legaturi personale cu copilul = instantei judecatoresti in toate cazurile in care cererea este facuta dupa desfacerea casatoriei Citarea prin publicitate se face obligatoriu prin= afisare la usa instantei Competenta teritoriala a executorilor judecatoresti= este limitata de circumscriptia teritoriala a judecatoriei pe langa care functioneaza, daca legea nu prevede altfel Competenta teritoriala este exclusiva in cazul= cererii de stabilire a domiciliului minorului la unul din parintii Comunicarea citatiei unei persoane juridice se poate realiza prin afisare= daca se refuza primirea citatiei Conditiile generale de exercitare ale actiunii civile sunt= interesul si calitatea procesuala Conexitatea presupune= aceleasi parti sau chiar si alte parti, dar o stransa legatura intre obiect si cauza Conflictul de competenta dintre birourile executorilor judecatoresti se = judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul cel dintai sesizat Conflictul de competenta dintre Curtea de Arbitraj Comercial InternationalBucuresti si Tribunalul = Curtea de Apel Ploiesti Conflictul de competenta dintre Judecatoria Giurgiu si Judecatoria sectorului 5 Bucuresti serezol= Curtea de Apel Bucuresti Conflictul de competenta dintre judecatoria sectorului 1 Bucuresti si judecatoria Brasov ivit infata= inalta Curte de Casatie si Justitie Conflictul de competenta dintre Ministerul Finantelor si Judecatoria Brasov= Tribunalul Brasov Conflictul negativ de competenta ivit intre Judecatoria Constanta si Comisia de = Tribunalul Constanta Contestatia in anulare obisnuita este admisibila cand se invoca= competenta teritoriala exclusiva Contestatia in anulare speciala poate fi exercitata pe motiv ca nu au fost examinate toate motivele= a admis recursul in parte Contestatia la executare poate fi formulata de tertul care pretinde ca are un drept de proprietatesau= efectuarii vanzarii ori predarii silite a bunului Contestatia la titlu se poate exercita= numai daca nu s-a utilizat procedura lamuririi hotararii Contradictia dintre minuta si dispozitivul hotararii redactate ulterior pronuntarii= poate fi inlaturata prin refacerea dispozitivului in sensul solutiei din minuta Coparticiparea procesuala= poate fi si obligatorie Cursul perimarii este suspendat cat timp dureaza suspendarea judecatii dispusa= datorita inceperii urmaririi penale pentru o infractiune care ar avea o inraurire hotaratoare asupra hotararii civile ce urmeaza a se Curtea de apel judeca= contestatia impotriva hotararilor comisiei ce privesc solutionarea intampinarilor Daca exceptia de necompetenta este admisa, instant= va respinge cererea ca inadmisibila in cazul in care competenta apartine unui organ fara activitate Daca exista contrarietate de interese intre minor si reprezentantul sau ocrotitorul lui legal,instanta= va numi un curator special Daca in cursul procesului minorul implineste varsta de 14 ani= minorul va trebui citat personal Daca paratul recunoaste o parte din pretentiile reclamantului, instanta= o hotarare partiala, insa numai la cererea reclamantului Daca reclamantul nu isi modifica sau completeaza cererea de chemare in judecata in termenulscurt, acorda= poate suspenda judecata prin incheiere necontencioasa Daca se admite cererea de chemare in judecata, atunci cererea de chemare in = se va admite, in masura in care este intemeiata Daca tertul aratat ca titular al dreptului se infat= recunoaste sustinerile paratului, va lua locul acestuia numai daca reclamantul Decaderea intervine= in cazul nerespectarii termenelor legale imperative Delegarea unei instante, in temeiul art. 23 C. proc. civ., este posibila daca= instanta competenta nu isi poate desfasura activitatea timp mai indelungat datorita unor imprejurari exceptionale Dreptul de reprezentare al mandatarului cu procura generala este presupus dat daca= procura generala este data unui prepus Elementele esentiale ale cererii de chemare in judecata sunt= numele, obiectul si semnatura Este incompatibil judecatorul care= a fost martor in aceeasi pricina Este incompatibil judecatorul care= a pronuntat sentinta atacata cu apel Este necesar consimtamantul paratului daca reclamantul= renunta la judecata dupa ce s-a intrat in dezbateri, afara de exceptiile expres prevazute de lege Este vorba de o achiesare tacita la hotarare in cazul in care partea care a pier= executa de bunavoie hotararea Exceptand pricinile urgente, primul termen de judecata se fixeaza astfel incat, de la primireacitatiei= Exceptia de prematuritate a cererii de chemare in judecata este o exceptie= de fond, absoluta si peremptorie Exceptia lipsei calitatii procesuale active= este o exceptie de fond, absoluta si peremptorie Executarea silita indirecta cunoaste, intre altele, si una din urmat= urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini Executorul judecatoresc are, intre altele, ca atributie= intocmirea protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor Formalitatea multiplului exemplar presupune= inscrisurile sub semnatura privata care constata conventii sinalagmatice sa se incheie in atatea exemplare cate parti cu interese contrarii sunt; Formalitatea multiplului exemplar= nu este necesara in cazul tranzactiei judiciare Hotararea comisiei de reexaminare din cadrul O.S.I.M. poate fi atacata cu= recurs la Tribunalul Bucuresti, in materie de marci si indicatii geografie Hotararea comisiei pentru protectia copilului poate fi = Curtea de apel. Hotararea cu privire la cererea de stramutare= se motiveaza numai la cererea expresa a partilor In caz de conexare= trebuie sa existe o stransa legatura intre obiectul si cauza cererilor In cazul admiterii exceptiei de necompetenta pe motiv ca cererea nu ar fi de competenta instantelor judecatoresti= declinarea competentei In cazul conexitatii si atunci cand mai multi reclamanti cheama in judecata acelasi parat, dar in = prin luarea in considerare a individualitatii fiecarei cereri In cazul conflictelor de munca= referitoare la contestatia impotriva deciziei de concediere, sarcina probei este rasturnata In cazul contestatiei in anulare obisnuite partea= poate exercita contestatia numai daca nu a putut invoca motivul pe calea apelului sau recursului In cazul in care apelul nu se motiveaza= instanta de apel se va pronunta, in fond, numai pe baza celor invocate In cazul in care cel citat nu este gasit la domiciliu, citatia va fi inmanata= oricarei persoane care locuieste cu cel citat, afara de minorii care nu au In cazul in care cererea de chemare in judecata trebuie completata sau modificata, iar acestlucru= se inregistreaza si se acorda termen In cazul in care partea cu capacitate de exercitiu restransa nu are ocrotitor lega= instanta, daca exista urgenta si la cererea celui interesat, va numi un curator In cazul in care partea putea cere realizarea dreptului, actiunea (cererea) in constatare= inadmisibila In cazul in care reclamantul renunta la dreptul subiectiv supus judecatii, instanta= respingerea cererii de chemare in judecata ca nefondata In cazul in care, dupa sesizarea instantei, reclamantul isi modifica valoarea obiectului cererii sica= isi pastreaza intotdeauna competenta In cazul interventiei voluntare accesorii= intervenientul nu pretinde un drept propriu In cazul ordonantei presedintial= instanta poate dispune ca executarea sa se faca tara somatie sau fara trecerea unui termen In cazul renuntarii la dreptul subiectiv pretins= hotararea nu este supusa apelului In cazul renuntarii la dreptul subiectiv pretins= reclamantul trebuie sa aiba capacitatea de a dispune In cazul transmisiunii calitatii procesuale active, dobanditorul= preia procesul in starea in care se gaseste in momentul In cazul tranzactiei judiciare= instanta ia act de invoiala partilor in considerentele hotararii In faza executarii silite coparticiparea procesuala poate fi= numai activa In materia coparticiparii procesuale= coparticipantii care au pierdut procesul vor suporta cheltuielile de judecata in mod egal, proportional In materia ordonantei presedintiale= cererea poate fi rezolvata si fara citarea partilor

se poate solicita intre altel= constatarea starii unor lucruri Prin rezolutie pusa pe cererea de chemare in judecata= se stabileste completul si primul termen de judecata Probele care nu au fost cerute pana la prima zi de infatisare inclusiv. odata cu cererea de chemare in judecata Interventia voluntara principala= trebuie facuta in forma prevazuta de lege pentru cererea de chemare in judecata Interventia voluntara se poate face la cererea= unui tert care justifica interes Intervine decaderea in cazul in care= exceptia de necompetenta relativa este invocata o data cu concluziile pe fond Intervine nulitatea daca minuta nu este semnata= de judecator Intervine nulitatea daca= cererea de recurs s-a depus la instanta de recurs Intervine nulitatea in cazul in care= cererea de chemare in judecata a fost formulata de o entitate lipsita de Intre elementele esentiale ale citatiei. cauza sau obiectul cererii de chemare Regulatorul de competenta= este supus recursului in termen de 5 zile de la comunicare. intre altele. judecatorul este indreptatit= sa ceara partilor sa prezinte explicatii. daca procesul este in curs Necompetenta teritoriala nu este de ordine publica in cazul= actiunii (cererii) prin care se solicita despagubiri pentru acoperirea prejudiciului cauzat printr-o fapta ilicita Nedepunerea cautiunii in termenul fixat de instanta atrage= desfiintarea de drept a sechestrului asigurator. ca= actul sa fi produs partii o vatamare Pentru a se pune in executare un titlu executoriu creanta = certa. a lunii. 129 C. 105 alin. cu citarea partilor Judecata se suspenda de drept= pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a legii sau ordonantei aplicabile in speta Judecata se suspenda= daca. persoanelor puse sub interdictie Procurorul poate sa exercite caile de atac= impotriva oricaror hotarari Procurorul poate sa exercite caile de atac= indiferent daca a participat sau nu la judecata finalizata cu hotararea care se ataca Procurorul poate sa exercite caile de atac= si in pricinile care au caracter strict personal Prorogarea legala a competentei= poate opera chiar daca s-ar incalca normele de competenta materiala Regula tantum devolutum quantum iudicatum presupune= nu se poate schimba calitatea partilor.. afara de exceptiile expres prevazute de lege Partile nu au dreptul= de a exercita recursul in interesul legii Partile trebuie sa depuna. Nu constituie o conditie pentru exercitarea actiunii civile= existenta unui drept subiectiv Nu constituie o forma de participare a procurorului la procesul civil= semnarea minutei si a hotararii redactate ulterior Nu este necesar sa fie investite cu formula executorie= hotararile executorii provizoriu Nu este necesar. proc. intre altele. partile nu trebuie citate la rezolvarea= cererii prin care debitorul a solicitat ridicarea sechestrului asigurator Prezumtiile= legale absolute irefragabile nu pot fi rasturnate nici chiar prin inscrisuri autentice Prin procedura asigurarii probelor. prin toate mijloacele legale.. chirii. indiferent in mainile cui s-ar afla Poprirea asiguratorie se poate infiinta= si asupra sumelor de bani pe care un tert i le va datora debitorului in viitor. intre altel= actul sa fi fost indeplinit cu neobservarea formelor legale Pentru procuror termenul de apel curge= de la comunicare daca a fost prezent la judecata in prima instanta si de la pronuntare Perimarea nu opereaza in cazul in care= actul de procedura trebuia indeplinit din oficiu Perimarea nu opereaza in cazul= executarii creantelor fiscale Poprirea asiguratorie se poate infiinta= asupra sumelor de bani. intre altele. daca legea nu prevede expres altfel Pot fi invocate direct in apel= orice despagubiri ivite dupa darea hotararii de catre prima instanta Potrivit legii. . cu exceptia celui pronuntat de inalta Curte de Casatie si Justitie . intre altele. (2) este necesar. expert sau arbitru in aceeasi pricina Judecatorul este incompatibil cand= s-a casat cu trimitere spre rejudecare Judecatorul impotriva caruia este propusa recuzarea= poate declara ca se abtine Judecatorul nu este indreptatit= sa invoce din oficiu orice exceptie procesuala Judecatorul poate fi recuzat cand= este tutore sau curator al uneia din parti Judecatorul poate fi recuzat daca= este sot. judecatorul este dator= sa staruie. proc. judecata se face= de un singur judecator La primirea cererii de chemare in judecata. administratorul-sechestru este= indreptatit sa plateasca datorii constatate prin titlu executoriu In pricinile referitoare la starea civila. Pentru infiintarea sechestrului asigurator. acestea nu staruiesc in continuarea judecatii Judecatoria este competenta sa solutioneze= contestatiile la titlu indreptate impotriva propriilor Judecatorul este incompatibil cand= a fost martor. Pentru infiintarea unui sechestru asigurator atunci cand creditorul nu are creanta constatata prin act= sa depuna o cautiune de jumatate din valoarea reclamata Pentru o interveni nulitatea prevazuta de art. prevazute sub sanctiunea nulitatii. in tot sau in parte. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti La curtile de apel. 129 C. dar numai cu recurs Incheierea pronuntata asupra cererii de asigurare a dovezilor pe cale= este supusa recursului in termen de 5 zile de la comunicare Instanta de apel poate pronunta. cautiunea nu este obligatorie in cazul in care= care are o creanta neexigibila invedereaza ca debitorul nu a dat garantiile promise In materia sechestrului judiciar. intre altele. sa fie investite cu formula executorie= contractele de leasing Nu este obligatorie participarea procurorului la judecata in cazul= rezolvarii cererii de stabilire a paternitatii unui copil nascut din afara casatoriei Nu este vorba de competenta teritoriala exclusiva a instantei de la ultimul domiciliu= cererii prin care mostenitorul solicita obligarea paratului (care nu are calitatea de mostenitor Nu este vorba de o actiune (cerere) mixta in cazul in care= chiriasul solicita obligarea locatorului sa ii predea imobilul inchiriat Nu este vorba de o prorogare legala a competentei in cazul= litispendentei Nu poate fi ascultat ca martor= cel pus sub interdictie judecatoreasca Nu pot fi urmarite decat in lipsa de alte bunuri urmaribile si numai pentru obligatii de intretinere. Incheierea prin care se rezolva cererea de sechestru asigurator este= supusa numai recursului Incheierea prin care se rezolva cererea de sechestru asigurator se da in= camera de consiliu. este necesar= creanta creditorului sa fie exigibila Pentru infiintarea unei popriri asiguratorii in cazul in care creanta nu este exigibila estenecesar= debitorul nu a dat garantiile promise creditorului. luna si ziua cand a fost incheiat Procurorul este indreptatit sa solicite punerea in executare= a hotararilor pronuntate in favoarea minorilor. dupa o amanare in temeiul invoielii partilor. prin exceptia de= incompatibilitate Nulitatea actului de procedura poate fi inlaturata daca= neregularitatea nu a produs nici o vatamare Nulitatea care intervine pentru necompetenta este= neconditionata Nulitatea expresa se caracterizeaza prin faptul ca este= prezumata vatamarea Nulitatile absolute= pot fi invocate si din oficiu de instanta Ordonanta presedintiala= este supusa numai recursului Ordonanta presedintiala= este vremelnica si executorie Partea dintr-un proces civil= are dreptul de a ataca sau nu hotararea data in prima instanta Partea este indreptatita sa cheme in garantie o alta persoana impotriva careia ar putea sa = fie cu o cerere in garantie. vor putea fi invocate incursul= administrarea dovezii nu duce la amanarea Procesele si cererile in materie civila al caror obiect este neevaluabil in bani sunt de= judecatoriei. una din urmatoarele solutii= sa admita apelul si sa schimbe. intre altele. oral Incheierea de respingere a cererii de abtinere= nu este supusa nici unei cai de atac Incheierea prin care s-a incuviintat recuzarea= poate fi atacata numai odata cu fondul. subsanctiunea nuli= anul. presedintele va putea prin incheiere= sa incuviinteze masuri pentru constatarea unei situatii de fapt La tribunale. deci ele judeca= hotărârilor guvernului. intre altele. însă numai pe calea contenciosului administrativ Instantele judecatoresti sunt competente sa se pronunte asupra neconstitu= hotararilor guvernului Intampinarea este= obligatorie in toate cazurile. 105 alin. lichida si exigibila. daca legea nu prevede altfel Intampinarea= nu este obligatorie in cazul asigurarii dovezilor Interventia voluntara accesorie= se solutioneaza. civ. potrivit legii. in temeiul Pot face apel= succesorii in drepturi ai partilor Pot fi atacate cu revizuire hotararile= ramase definitive in instanta de apel sau prin neapelare Pot fi atacate pe calea apelului hotararile date in prima= instanta. arenzi= bunurile care servesc la exercitarea ocupatiei debitorului Nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatii de intre tinere si despagubiri pentru repararea= ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca Nu pot fi urmarite pentru nici un fel de datorii= alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii Nu sunt susceptibile de apel hotararile privind= nulitatea adoptiei Nulitatea absoluta se caracterizeaza prin faptul ca este= continua Nulitatea actelor de procedura poate fi invocata. Incheierea prin care s-a suspendat judecata la prima instanta este susceptibila= cu recurs cat timp dureaza suspendarea. pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului In virtutea rolului activ. judecata recursului se face= intotdeauna in complet de 3 judecatori La judecatorii. civ. pot fi ascultati ca martori si= ascendentii oricareia dintre parti In temeiul art. in toate cazurile. prin punerea de concluzii. judecata apelului se face= in complet de 2 judecatori Litispendenta se poate invoca= daca ambele procese se afla in prima instanta sau unul in prima instanta si celalalt in apel Mentiunea „bun si aprobat" este necesara in cazul inscrisurilor sub semnatura privata care= obligatia unilaterala are ca obiect o suma de bani sau o catime oarecare Mentiunea „bun si aprobat"= nu este necesara in cazul chitantelor liberatorii Necompetenta instantei se poate invoca pe cale de exceptie= in fata oricarei instante. figureaza= aratarea anului. este= facultativa. a zilei si a orei de infatisare Judecata cererii de recuzare se caracterizeaza prin = nu este admisibil interogatoriul Judecata cererii de sechestru judiciar se face in= sedinta publica. care se constata prin incheiere irevocabila Neindeplinirea in termenul acordat de instanta a obligatiei de completare sau modificare acererii de chemare= suspendarea judecatii. fie cu o cerere in despagubire Participarea procurorului la judecata. pentru ca nu a fost investit cu formula executorie Pentru a interveni nulitatea prevazuta de art. (2) este necesar. inscris in art. fara citarea partilor Incheierea prin care se solutioneaza cererea de investire a hotararii cu formula= in caz de respingere a cererii de catre creditor. inscrisurile de care inteleg sa= in copii certificate de ele Pe calea contestatiei in anulare obisnuite pot fi atacate= numai hotarari irevocabile Pe calea contestatiei la executare propriu-zisa se poate invoca= nevalabilitatea titlului. in toate cazurile Procesul-verbal de inmanare a actului de procedura trebuie sa cuprinda. in caz de urgenta. competenta= sa incuviinteze punerea in executare a titlurilor executorii Instanta poate suspenda judecata= cand se ivesc indiciile savarsirii unei infractiuni a carei constatare Instanta trebuie sa admita cererea prin care una dintre parti solicita obligarea partii adverse= daca inscrisul este comun partilor Instanta trebuie sa suspende judecata daca= se iveste un conflict de competenta Instantele judecatoresti au plenitudine de competenta.In materia ordonantei presedintiale= cererea se judeca de urgenta si cu precadere In materia popririi asiguratorii.hotararea atacata Instanta de executare este.

sub pedeapsa neluarii ei in seama. de existenta sau inexistenta Termenul perimarii nu curge= cand fara vina partii nu se poate fixa termen de judecata Tertul chemat in garantie= este obligat sa ia procedura in stadiul in care se gaseste in momentul Tribunalele judeca in prima instanta= cererile in materie de expropriere Tribunalele judeca in prima instanta= cererile referitoare la incuviintarea.Renuntarea la judecata= a unuia dintre reclamanti nu produce efecte fata de ceilalti Repunerea in termenul in care partea trebuia sa efectueze actul de procedura= se dispune numai la cererea partii respective Revizuirea pe baza de inscrisuri noi este admisibila daca inscrisul= exista la data cand a fost pronuntata hotararea Revizuirea pe motiv ca obiectul pricinii nu se afla in fiinta poate fi= lucrul a pierit in cursul procesului si reclamantul nu si-a modificat cererea Revizuirea pentru contrarietate de hotarari se poate cere daca= hotararile au fost pronuntate in acelasi litigiu si dosare diferite Revizuirea poate fi folosita cand instanta nu s-a pronuntat asupra= unui capat de cerere Revizuirea se poate exercita daca nu a fost aparata deloc sau a fost aparata cu= fizica pusa sub curatela Ridicarea masurii sechestrului asigurator se face= la cererea debitorului. sechestrul asigurator= presupune ca litigiul de fond are ca obiect obligarea Subiectul probei este= judecatorul Sunt cereri noi admisibile in apel= cererea de interventie principala Sunt supuse unei insesizabili tati absolute si neconditionate= bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului si familiei sale Sunt susceptibile de apel hotararile pronuntate in= litigiile comerciale cu o valoare de peste 1 miliard lei Suspendarea executarii hotararii are loc de drep= in cazul recursului. interventia voluntara= se va solutiona pe fond chiar daca reclamantul renunta la cererea Spre deosebire de sechestrul asigurator. daca legea prevede expres Suspendarea judecatii este lasata de lege la aprecierea instantei (suspendare = dezlegarea pricinii atarna. pentru orice alte datorii Schimbarea domiciliului paratului in cursul judecatii= trebuie adusa la cunostinta instantei si a partii potrivnice. in totul sau in parte. daca da garantii indestulatoare Salariul si alte venituri periodice realizate din munca pot fi urmarite pana la=1/3 din venitul lunar net. nulitatea sau desfacerea adoptiilor . Se judeca in prima instanta de judecatorie= cererea de asigurare a dovezilor pe cale principala Se poate exercita revizuirea daca exista= in dispozitiv dispozitii potrivnice care nu pot fi aduse la indeplinire Sechestrul asigurator se infiinteaza= fara citarea partilor Sechestrul judiciar= se infiinteaza cu citarea partilor Sedintele de judecata= sunt publice Sentinta de declinare a competentei este supusa= recursului in termen de 5 zile de la pronuntare Sentinta de declinare a competentei= investeste instanta in favoarea careia s-a declinat competenta incepand cu data ramanerii Sentinta prin care instanta ia act de invoiala partilor= nu este supusa apelului Solutionarea unei cereri de chemare in garantie este de competenta instantei= sesizate cu cererea principala Spre deosebire de interventia voluntara accesorie. sechestrul judiciar= se infiinteaza prin incheiere supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare Spre deosebire de sechestrul judiciar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful