IZVODJENJE, PUŠTANJE U POGON I ODRŽAVANJE OBJEKATA VODOVODA

Autori: Srdjan Zarić KatarinaTucaković

ELEMENTI VODOVODA
• Izvoriste ‐ objekti za zahvatanje  prirodnih voda (površinskih ili  podzemnih voda) • postrojenje za preradu vode • crpne stanice • rezervoari za skladištenje vode • distributivna vodovodna mreža • priključci potrošača sa vodomerima

IZVORISTE • Bunarskog tipa • Vodozahvat POSTROJENJE ZA PRERADU VODE • Podzemnih voda • Povrsinskih voda .

CRPNE STANICE Podela prema: • Sistemu pogonske pouzdanosti • Polozaju u odnosu na teren • Vrsti rada • Nacinu upravljanja REZERVOARI Namena Klasifikacija rezervoara • Po funkcionalnosti • Po nameni • Po polozaju • Po (hidraulicnom) nacinu rada • Po polozaju • Po kapacitetu .

• havarijsko • • Rad u slučaju havarija podrazumeva da se havarija  desila: na sistemu cevovoda.  .  na dovodu električne energije.DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREŽA • Redovno održavanje  • Investiciono održavanje • Investicioni radovi DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREŽA Redovno održavanje • preventivno U  okviru  redovnog  održavanja  vodovodne  mreže  odvijaju  se  sve  one  sistematske  aktivnosti  kojima  se  utvrđuje pre svega stanje cevovoda i uređaja na njima.  kao i sitnije popravke.

.

.

.

.

.

. zamena dela cevovoda.  vazdušnih  ventila.  regulatora pritiska..  rekonstrukcija  šahtova.) .  zamene  kompletnih  hidranata.DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREŽA Investiciono održavanje Investiciono  održavanje  predstavlja  one  aktivnosti  kod  kojih  se  vrše  veće  opravke  u  vodovodnoj  mreži  nego  kod  redovnog  održavanja (zamene  zatvarača.

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREŽA Organizacija rada na otklanjanju defekta Prijava kvara Izlazak na teren – konstatovanje kvara ili ispitivanje mesta kvara Obeležavanje mesta Zatvaranje zatvarača na vodovodnoj mreži Obezbedjenje vode tokom trajanje radova Iskop rova Otklanjanje kvara Dovodjenje oštećene površine u prvobitno stanje .

.

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREŽA Investicioni radovi Investicioni  radovi  obuhvataju  veće  radove  na  izgradnji  novih  cevovoda  ili  rekonstrukciju  postojećih cevovoda. INVESTICIONI RADOVI .  Ovakvi  radovi  se  po  pravilu  rade  prema  za  te  namene  urađenom  projektu  i  uz  saglasnost  svih nadležnih institucija.

INVESTICIONI RADOVI INVESTICIONI RADOVI .

INVESTICIONI RADOVI INVESTICIONI RADOVI .

INVESTICIONI RADOVI INVESTICIONI RADOVI .

INVESTICIONI RADOVI INVESTICIONI RADOVI .

INVESTICIONI RADOVI INVESTICIONI RADOVI .

HVALA NA PAŽNJI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful