Od: Krajčíriková Zuzana [mailto: Zuzana.Krajcirikova@ndsas.sk ] V zastúpení hovorca@ndsas.sk Odoslané: 7.

marca 2013 14:29 Predmet: RE: Odpoveď na žiadosť postúpenú z NDS, a.s. dňa 21.02.2013 Dobrý deň. Ako sme čítali v novinách, v úrovni NDS bol spustený celý proces posudzovania spoplatnenia cesty I/79. Otvorili sme teda otázku optimalizácie spoplatnenia úsekov aj v kontexte problému cesty I/79 z dôvodu nárastu ťažkej nákladnej dopravy. Rozhodnúť však o zaradení cesty I/79 medzi spoplatnené úseky cestnej siete je plne v kompetencii MDVRR SR. V zmysle odpovede, ktorú ste obdržali z ministerstva je momentálne prioritou č. 1 riešenie prípravy nového zákona o elektronickom mýte. S pozdravom, Dr. Marcel Jánošík hovorca spoločnosti e-mail: hovorca@ndsas.sk telefón: +421 2 5831 1103 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Táto správa a všetky k nej priložené súbory sú citlivé z hľadiska stupňa dôvernosti a sú určené výhradne adresátovi (-tom) správy. Obsah správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Pokiaľ nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nezaobchádzajte. V prípade, že ste túto správu dostali neoprávnene, prosím, upovedomte okamžite jej odosielateľa, že Vám táto správa bola doručená a vymažte ju zo svojho počítačového systému.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful