TAKLIMAT

PENYEDIAAN KERTAS CADANGAN DAN PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA Oleh;
Haji Zaharuddin bin Haji Shamsuddin, AMP. Penolong Pengarah (Naik Pangkat), Pengurusan Sumber Manusia, Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan, Jabatan Pelajaran Negeri Pahang

1

KA ND UN GA N
1. Pendahuluan 2. Senarai Jawatankuasa Induk 3. Senarai Jawatankuasa Pengelola / Kerja 4. Atur Cara Majlis 5. Senarai Jemputan 6. Anggaran Perbelanjaan 7. Senarai Peralatan / Perkhidmatan 8. Kekangan 9. Jadual Kerja 10.Aturan Pentadbiran 11.Pelan Lakaran Perjalanan Majlis 12.Senarai Tugas Jawatankuasa 13.Kesimpulan

2

PENGENALAN
Kertas cadangan merupakan suatu dokumen yang amat penting disediakan sebelum program berkenaan dijalankan. Penyediaannya dibuat berdasarkan kepada catatan minit mesyuarat perancangan yang telah dipersetujui. Tujuan umum pnyediaan kertas cadangan ialah; a. Memudahkan perbincangan. b. Dokumen bermaklumat untuk ditunjukkan kepada pihak tertentu untuk kelulusan dan kebenaran. c. Dokumen sokongan untuk mendapatkan sumber kewangan dan pembiayaan. d. Panduan kepada AJK mengawal aktiviti supaya tidak terkeluar daripada okjektif asal. e. Suatu bahan sejarah / rujukan di masa akan datang. f. Memenuhi tuntutan dokumentasi ISO bagi sesebuah organisasi.
3

CONTOH KULIT LUAR KERTAS CADANGAN

KERTAS CADANGAN
MAJLIS; …………………………………… Tema; ……………………………………. Perasmian oleh; …………………………………………. Tarikh; ………………………… Tempat; ………………………… 4

2.

PENDAHULUAN
a. Latar belakang Penerangan lanjut tentang program yang dirancang serta kepentingan dan peranannya. b. Matlamat Menyatakan harapan secara khusus daripada semua objektif yang dinyatakan. c. Objektif Menghuraikan semua objektif yang ingin dicapai daripada pelbagai aktiviti yang dijalankan dalam program tersebut.
5

(Program Yang Melibatkan DYMM /Menteri Besar / Menteri)

2. SENARAI JAWATANKUASA INDUK
PENASIHAT PENGERUSI SETIAUSAHA BENDAHARI : : : : Ikut Kesesuaian Tetamu Kehormat Pengarah / Pegawai Daerah / Pegawai Pelajaran Daerah Pengetua / Guru Besar Sekolah Berkenaan Dilantik AHLI JAWATANKUASA • • • • • • • • • • S/U Sulit DYMM / Pejabat MB Bahagian Majlis Pejabat SUK Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Ketua Sektor Peng. Perkhi.Pend. Ketua Unit Pembangunan Ketua Unit Perhubungan Jurutera Daerah, JKR Pegawai Kesihatan Daerah Ketua Polis Daerah Pegawai Perubatan Daerah * * * * * * * * * Setiausaha Majlis Daerah Pejabat Penerangan Daerah Pengurus TNB Daerah Pegawai Bonba Daerah Pegawai Agama Daerah Pegawai Pejabat Haiwan Daerah Penghulu Mukim Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah YDP PIBG Sekolah

6

3.

SEN AR AI JAW ATA NKU ASA PEN GELO LA
: : : : : : (Ikut Kesesuaian Tetamu Kehormat) Pengetua / Guru Besar Sekolah Berkenaan Penolong Kanan Pengerusi LPS / YDP PIBG Guru yang dilantik dalam mesyuarat Orang yang sama dalam JK Induk AHLI JAWATANKUASA

PENASIHAT PENGERUSI TIM.PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA BENDAHARI

• • • • • • • • • • • • •

AJK Jemputan AJK Disiplin AJK Peralatan AJK Pameran AJK Persembahan AJK Buku Atur Cara AJK Keselamatan & Lalulintas AJK Persiapan Khemah AJK Hadiah & Cenderamata AJK Majlis Perasmian AJK Protokol AJK Fotografi & Rakaman AJK Penyediaan Teks Ucapan, Teks Doa & Teks Pengacara Majlis

* * * * * * * * * * * * *

AJK Keceriaan & Kebersihan AJK Seranta AJK Santapan / Jamuan AJK Persiapan Pentas * AJK Persiapan Dewan AJK Persiapan Tempat Jamuan AJK Persiapan Bilik Rehat AJK Kecemasan AJK Siaraya AJK Sambutan AJK Plaque Perasmian AJK Laluan DiRaja / MB / Menteri Pengacara Majlis Pembaca Doa

7

4.

AT UR CA RA MA JLI S
Ketibaan dif-dif jemputan Ketibaan YB Menteri Pelajaran

9.00 pagi 9.30 pagi Malaysia

Ketibaan YAB Menteri Besar Perak
Keberangkatan Tiba DYAM Raja DiHilir Perak & DYAM Raja

Puan Muda

10.00 pagi

DYMM Raja Permaisuri Perak

Keberangkatan Tiba DYTM Raja Muda Perak Keberangkatan Tiba DYMM Paduka Seri Sultan & Memeriksa Perbarisan Memperkenalkan Guru, Kakitangan & AJK PIBG Bacaan Doa Persembahan Koir Ucapan Yang Di Pertua PIBG Ucapan Pengetua / Guru Besar Titah Ucapan Perasmian oleh DYMM Paduka Persembahan Murid Penyampaian Hadiah Lawatan Pameran Sesi Bergambar

Seri Sultan Perak _ -

8

5.
Bil. • • • • • • • • • • • • • • • •

SEN ARA I JEMPU TA N
Senarai Jemputan 1 1 1 1 1 1 1 9 9 1 4 2 4 5 9 16 Bil. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Senarai Jemputan

Menteri Besar Setiausaha Kerajaan Negeri Penasihat Undang -Undang Pegawai Kewangan Negeri Exco Pelajaran Mufti Kerajaan Negeri Pengarah Pelajaran Negeri Semua Pegawai Daerah Semua Orang Besar Daerah S/U Sulit DYMM / Pejabat MB Bahagian Majlis SUK Ahli Parlimen ADUN Semua Ketua Sektor JPN Semua PPD Semua Ketua Unit JPN

Ketua Jabatan 35 Penghulu 1 Pengetua 40 Guru Besar 100 Pegawai PPD 6 Ketua Kampung 6 JK PIBG 16 Ibubapa 531

Jumlah

:

800

9

6.
Bil. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

AN GGARA N PE RB ELA NJAA N
Perkara Jamuan Meja Utama (VVIP) 1 Jamuan Meja (VVIP) 2 Jamuan VIP Jamuan Ibu Bapa & Masyarakat Jamuan Pelajar Plaque Cenderamata Tetamu Kehormat Bunga (Isteri Tetamu Kehormat) Buku Program Teramu Kehormat Buku Program VIP Buku Program Biasa Kad Jemputan & Setem Bunga Manggar Sirih Junjung Bunga Pahar Persembahan (Pakaian & Peralatan lain) Jumlah Keseluruhan : Kos seunit 20 x RM45 40 x RM25 150 x RM15 600 x RM8 800 x RM3 1 x RM3500 1 x RM500 1 x RM100 2 x RM100 200 x RM8 600 x RM2 200 x RM2 10 x RM10 2 x RM20 2 x RM25 RM 900.00 1000.00 2250.00 4800.00 3200.00 3500.00 500.00 100.00 200.00 1600.00 1200.00 400.00 100.00 40.00 50.00 2000.00 RM21,890.00

10

7. SENARAI KEPERLUAN PERALATAN / PERKHIDMATAN

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. JKR Bomba TNB Polis

Jabatan

Bahan / Peralatan Permaidani, Kerusi DiRaja, Khemah, Pentas, Air Cooler, Air Pancut, Kipas. Pancutan air untuk membersihkan kawasan Menyediakan generator / keselamatan letrik Kawalan trafik / keselamatan / lalulintas Bunga perhiasan, Air Pancut, Kerusi VVIP / VIP, Kipas Kundang, Juru Payung, Payung DiRaja, Peralatan Jamuan Bendera DiRaja, Pelekat Kerusi, Khidmat Protokol Alat Siaraya, Hebahan Radio, Sidang Media, Pengacara Latihan Perbarisan Pegawai Perubatan, Kereta Ambulans Pembaca Doa, Teks Doa Penyelenggaraan, Khidmat Bantu

Catatan

Majlis Daerah Pejabat DYMM Bahagian Majlis SUK Penerangan Tentera Pejabat Kesihatan Pejabat Agama JPN / PPD

11

8.
Bil.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

MASALAH YANG DIHADAPI
Masalah
Ruang Sempit dan Air Bertakung Keadaan Becak dan berlopak Semak dan tersumbat Tapak Pagar Jerlus dan tiada berpagar Pecah dan Membahayakan Tiada Sudah Daif Sangat Rendah Kerana Paip yang ada sudah uzur Rosak dan Tersumbat

Jenis
Ruang Perasmian/ Tapak Perhimpunan Laluan Masuk Ke Sekolah Kawasan Perparitan Hadapan Sekolah Pagar Sekolah Penutup Longkang Bilik Rehat DiRaja Pondok Pengawal Tekanan Air Tandas

Cadang Penyelesaian
Diluaskan serta diturap semula Diturap semula Dibersihkan Digantikan dengan yang baru Digantikan dengan yang baru Pengubahsuaian bilik darjah yang ada Dibaiki dan dicat semula Gantian paip baru Dibaiki

Tindakan
JKR / JPN JKR / JPN Majlis Daerah JPN / PPD JPN / PPD JKR / JPN JPN / PPD JPN / JBA JPN / PPD

12

9.
TARIKH 31.1.2005 2.2.2005 10.2.2005 17.2.2005 29.2.2005 Minggu 1 Mac 2005 30.2.2005 8.3.2005 18.4.2005 23 & 25 .4. 2005 29.4.2005 3.5.2005 10.5.2005

JA DU AL KERJA
PERKARA TINDAKAN Pejabat SUK / JPN Pengetua Pengetua Pengetua JPN / PPD Pengetua JPN / PPD Pengetua JPN / PPD JPN / PPD Semua Yang Terlibat Pengetua

Sekolah dimaklumkan tentang pemilihan perasmian oleh DYMM Sultan Perak Memaklumkan kepada Pejabat Pelajaran Daerah Mesyuarat JK Pengelola & PIBG 1 Lantik Jawatankuas Mesyuarat JK Kecil dan menyediakan Kertas Cadangan Mesyuarat JK Induk 1 Menyediakan draf Kata-kata aluan, dapatkan gambar, tandatangan bagi MB, Menteri, Pengarah, PPD, Pegawai Daerah, PIBG dll Menghantar surat jemputan kepada DYMM, DYTM, DYAM, MB, Menteri, KPPM, Pengarah,Pegawai Daerah, OBJ, PPD dll Mesyuarat JK Pengelola 2 Mesyuarat JK Induk 2 Raptai Majlis sebenar berjalan Menghantar Surat Penghargaan Mesyuarat Penutup

13

JPN / PPD / Pengetua

10.
Pergerakan/Masa P1 (10,00 pg ) P2 (10.02 pg) P3 (10.05 pg) Acara

ATU RAN PEN TA DBIR AN
Tatacara Semua jemputan telah berada di tempat masing-masing. Disambut oleh dif-dif kehormat (Pengetua, MB, Menteri, Pengarah. DO, OBJ) Diiringi oleh pancaragam sekolah…….., Bunga Manggar, Sirih Junjung & Bunga Pahar * Nyanyian Lagu Negeri Perak * Persembahan murid * Ucapan Aluan Pengetua * Ucapan Menteri Pendidikan * Titah Ucapan Perasmian * Rombongan DYMM ke tempat Plaque * DYMM membuka tirai plaque * Bacaan Doa * Rombongan DYMM & Tetamu Jemputan * Rombongan DYMM & Tetamu Jemputan * Rombongan DYMM, MB, Menteri * Rombongan DYMM & Tetamu Jemputan * Rombongan DYMM & Warga Sekolah 14

Keberangkatan tiba DYMM di pintu hadapan sekolah DYMM Sultan dan Permaisuri turun dari kenderaan di Raja Rombongan DYMM berdua di arak ke pentas di Raja & mengambil tempat di atas pentas di Raja

P4 (11.15 pg)

Upacara Perasmian

P5 ( 11.30pg) P6 (12.00tgh) P7 (12.30tgh) P8 (12.45tgh) P8 (1.15tgh)

Lawatan ke Makmal Komputer Lawatan ke Makmal Sains Bilik Rehat DiRaja Jamuan Tengahari Bergambar & Bersurai

11.

PE LAN LAK AR PER JA LAN AN MA JLI S
P8 P3 P8 P4

P1

KANTIN

P2

TAPAK PERASMIAN
BILIK DARJAH BILIK DARJAH P8
P6 P7 MAKMAL SAINS P5
MAKMAL KOMPUTER

PADANG PERMAINAN

BILIK DARJAH

15

12.

BI DAN G TU GAS DAN TA NGG UNGJAW AB JA WA TA NK UASA KEC IL
PENGERUSI (Pengetua / Guru Besar) * * * * * * * * Maklumkan ke pengetahuan JPN, PD, PPD. Setiausaha kepada J.kuasa Induk Pengerusi kepada J.kuasa Pengelola Merancang dan memilih J.kuasa Pengelola Taklimat tentang bidang tugas kepada J.kuasa Menentukan majlis berjalan lancar Bertanggungjawab ke atas J.kuasa Pengelola Bekerjasama dengan Pejabat SUK, Pejabat DYMM , Pejabat Daerah, JPN, PPD dan juga Agensi Kerajaan / Swasta dalam mengendalikan majlis tersebut.
16

12.1.

12.2.
• • • • •

SETIAUSAHA

* Menerima surat perlantikan daripada Pengerusi
Membantu Pengerusi dalam sebarang tugas yang diarahkan Menyediakan surat perlantikan J.kuasa pengelola Menyediakan surat jemputan mesyuarat Menyediakan Kertas Cadangan Menguruskan surat menyurat kepada; a. JPN (baik pulih, plaque, peruntukan, kata-kata aluan) b. SUK (peruntukan, peralatan, khidmat protokol) c. Pejabat DYMM (mohon perkenan Tuanku, Gambar, khidmat bantu, kundang dan jurupayung) d. Pejabat Daerah (Kata-kata aluan, khidmat bantu, peralatan, perabot) e. Jabatan / agensi (memohon bantuan mengikut keperluan) Menyediakan aturan pentadbiran / perjalanan majlis Menetapkan yarikh dan hari raptai Menyediakan surat penghargaan / terima kasih Meneyediakan laporan penilaian Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan
17

• • • • •

12.3.
• • •

BENDAHARI

Menyediakan anggaran perbelanjaan Mendapatkan anggaran perbelanjaan daripada JK kecil Membentangkan anggaran perbelanjaan semasa mesyuarat JK Pengelola Mengurus dan menyediakan Penyata Kewangan Menguruskan pengagihan perbelanjaan peringkat sekolah

• •

18

12.4. AJK SAMBUTAN
• • • Mengenalpasti pegawai / guru / kakitangan yang bersesuaian untuk bertugas sebagai penyambut tetamu Menentukan kedudukan / tempat penyambut tetamu Menentukan pelajar / guru / petugas (penyemat roset, jambangan bunga, pembuka pintu kenderaan) berada di tempat yang ditetapkan. Mengetahui tempat / lokasi kedudukan tempat duduk tetamu Penyambut tetamu tahu dan mengenali jemputan terutama jemputan VVIP / VIP Memastikan tetamu diiringi ke dewan / ke khemah yang ditetapkan Mengedarkan buku program kepada semua jemputan Mengedarkan kad jemputan jamuan kepada kepada VVIP / VIP Menyediakan pelajar untuk menyerahkan buku program kepada tetamu kehormat di atas pentas Bekerjasama dengan AJK Buku Program, Pengacara,Hadiah, Persiapan Dewan / Pentas
19

• • • • • • *

12.5. AJK DISIPLIN

Memberi taklimat tentang perjalanan atur cara / peristiwa,pakaian dan peraturan serta tatacara majlis. Menentukan dan mengawal disiplin pelajar semasa perjalanan majlis dengan bantuan pengawas. Bekerjasama dengan AJK Sambutan dan AJK Lalulintas di tempat yang telah ditetapkan Memastikan Aturan Pentadbiran / Perjalanan Majlis di patuhi

20

12.6. AJK BUKU ATUR CARA
• Bekerjasama dengan Setiausaha untuk mendapatkan kandungan buku atur cara; ~ Kata-kata aluan ~ Senarai ahli jawatankuasa ~ Sejarah dan perkembangan sekolah ~ Senarai penerima hadiah (jika ada) ~ Senarai atur cara majlis ~ Kandungan lain yang bersesuaian / berkaitan Bekerjasama dengan AJK Sambutan / Jemputan tentang pengagihan buku atur cara mengikut kategori Menyemak, meneliti & mengemaskini maklumat dalam buku atur cara Memastikan tiada sebarang kesilapan ejaan dan susunan protokol dalam buku atur cara Mengurskan cetakan buku atur cara

• • • •

21

12.7. AJK JEMPUTAN
• • • • • Menyediakan senarai jemputan Menguruskan cetakan kad jemputan, kad jawapan dan pelekat kereta Menguruskan pengedaran kad jemputan Mendapatkan maklumat kehadiran jemputan (VVIP / VIP) Menyampaikan senarai nama kehadiran VVIP / VIP kepada JK Protokol dan Urusetia Menyediakan senarai kehadiran terkini mengikut keutamaan Bekerjasama dengan AJK Lalu Lintas, Sambutan, Jamuan, Pengacara, Protokol
22

• •

12.8. AJK LALULINTAS
• Menyediakan pelan letak kereta untuk semua jemputan mengikut keutamaan Menyediakan pelekat kereta mengikut kategori dan lokasi (selaraskan dengan JK Jemputan) Menyediakan papan tanda penunjuk arah Melabelkan tempat letak kereta mengikut kategori Pastikan petugas berada di lokasi yg ditetapkan Bekerjasama dengan Setiausaha, Pihak Polis, Pegawai Protokol

• • • •

23

12.9. AJK PENYEDIAAN TEKS UCAPAN, TEKS DOA & TEKS PENGACARA MAJLIS
• Sediakan draf teks ucapan untuk; Tetamu kehormat, Pengetua / Guru Besar dan PIBG / Lembaga Pengurus Sekolah Menghubungi Pejabat Agama untuk bantuan pembaca doa dan teks doa Sediakan draf teks pengacara majlis Mengemaskini teks ucapan, teks doa dan teks pengacara majlis dan mendapatkan pengesahan dari Unit Perhubungan JPN Sediakan draf semua kata-kata aluan tetamu kehormat untuk buku atur cara Tentukan teks ucapan, teks doa dan teks pengacara majlis ada dalam simpanan (standby) Sediakan susunan ucapan protokol dan serahkan kepada ketiga-tiga pihak yang akan berucap (disemak dan disahkan oleh pegawai protokol) Bekerjasama dengan AJK Jemputan, Sambutan, Atur Cara, Siaraya, Hadiah, Persembahan, Jabatan Penerangan dn protokol.
24

* • • • • • •

12.10.

AJK HADIAH & CENDERAMATA

• • • • • • • *

Kenalpasti kategori hadiah dan penerima Sediakan anggaran perbelanjaan hadian dan cenderamata Membalut dan menyiapkan hadiah dan cenderamata Taklimat tatacara penyampaian hadiah kepada semua penerima hadiah (raptai) Bekerjasama dengan Bendahari, Pengacara Majlis dan Protokol Sediakan peralatan dan keperluan (alas meja, alas dulang, dulang,dan petugas) Menyediakan hadiah / cenderamata kepada tetamu kehormat Sediakan jambangan bunga untuk Isteri sekiranya tetamu kehormt menbawa Isteri

25

12.11.

AJK SERANTA

Menyediakan papan tanda arah di persimpangan jalan sebagai panduan kepada jemputan untuk hadir ke majlis berkenaan Menghubungi media cetak dan elektronik untuk membuat liputan untuk hari sebelum dan semasa Menyediakan kain rentang, poster atau sebarang maklumat hebahan kepada masyarakat sekeliling Menguruskan kebenaran / permit menggantung kain rentang Bertanggungjawab memasangnya serta menanggalkannya Menyediakan bilik sidang akhbar jika diperlukan
26

• • •

12.12. AJK SIARAYA
• Menghubungi Jabatan Penerangan / syarikat swasta untuk bantuan siaraya dan juga Pengacara Majlis Memohon dan menyediakan peruntukan kewangan untuk sewaan siaraya Menyediakan Juruteknik yang berkemahiran untuk mengendalikan siaraya Menyediakan segala peralatan yang berkaitan siaraya secukupnya mengikut keperluan (speaker, pembesar suara, dsbnya)

27

12.13AJK PERSEMBAHAN
• Kenalpasti persembahan yang sesuai (elakkan penggunaan senjata tajam dalam persembahan berkenaan) Menyediakan dan melatih pelajar yang terlibat Menyediakan peralatan dan keperluan persembahan Menentukan raptai untuk persembahan berkenaan Bekerjasama dengan Juruacara dan Protokol

• • • •

28

12.14.
• • • • • • • •

AJK PAMERAN

Mengenalpasti jenis pameran (kurikulum, kokurikulum, HEM, agensi kerajaan / swasta) Mengenalpasti kesesuaian lokasi / bilik pameran Menyiapkan bilik pameran & menyediakan bahan pameran Bekerjasama dengan Setiausaha untuk menghubungi agensi luar untuk bantuan bahan pameran Bekerjasama dengan Setiausaha untuk menghubungi agensi luar untuk bantuan peralatan pameran Menyediakan pelan susun atur dalam bilik pameran Menyediakan anggaran perbelanjaan Mengenalpasti dan menyediakan petugas yang sesuai dengan pameran berkenaan

29

12.15.
• •

AJK PERSIAPAN KHEMAH

• • •

• •

Menyediakan pelan kedudukan khemah Bekerjasama dengan Setiausaha dan Bendahari untuk mohon bantuan peralatan daripada agensi luar / beli (kerusi,kipas angin, air cooler, payung, karpet dll) Bekerjasama dengan AJK Jemputan dan Protokol untuk menentukan bilangan dan kedudukan khemah Menyediakan kerusi tetamu secukupnya Menyediakan label / tanda arah ikut kategori (khemah utama / khemah jemputan khas / khemah ibubapa / khemah pelajar) Menghias khemah Menyediakan anggaran pembelian dan sewaan

30

12.16.
• • •

AJK PERSIAPAN PENTAS

Mengenalpasti lokasi pentas / dewan yang sesuai Menyediakan pelan susun atur Bekerjasama dengan Setiausaha untuk memohon bantuan peralatan daripada SUK, JKR, MD, JPN (kerusi tetamu kehormat, kerusi-kerusi, meja, rostrum, kipas, air cooler dll keperluan) Bekerjsama dengan AJK Sambutan dan Protokol bagi menyusun dan melabel tempat duduk tetamu khas mengikut keutamaan Menyediakan ‘back drop’ Menyediakan perhiasan pentas (bendera, bunga, air mineral, gelas, alas meja, alas kerusi, karpet dll)
31

• •

12.17.
• • • • • • • •

AJK TEMPAT / BILIK JAMUAN

Mengenalpasti tempat / bilik jamuan yang bersesuaian Bekerjasama dengan AJK Jemputan untuk menentukan bilangan kehadiran Bekerjasama dengan AJK Protokol untuk menentukan kedudukan jemputan Bekerjasama dengan Setiausaha dan Bendahari untuk mohon peruntukan jamuan / peralatan / perabot / perhiasan Menyusun dan melabelkan tempat duduk VVIP / VIP Menyediakan tanda arah ke tempat jamuan dan di dalam dewan jamuan Menghias tempat / bilik jamuan Menyediakan segala kelengkapan kerusi, meja dan peralatan yang berkaitan mengikut kesesuaian secukupnya.

32

12.18.
• • • • • • • • •

AJK JAMUAN

Bekerjsama dengan AJK Persiapan Bilik Jamuan bagi mengenalpasti kesesuaian bilik jamuan Bekerjasama dengan AJK Jemputan untuk menyediakan anggaran perbelanjaan dan bilangan tetamu yang hadir Menyediakan Menu Yang bersesuaian dan telah mendapat persetujuan daripada Pejabat DYMM / PM / MB / M Mendapatkan khidmat kundang / pelayan daripada Pejabat DYMM ( sekiranya tetamu DYMM) Mengenalpasti pembekal makanan yang bersesuaian Penyediaan peralatan jamuan yang secukupnya Penyediaan peralatan lain dalam bilik jamuan Memastikan tetamu selesa dan dewan yang bersih Sediakan pelan susun atur dewan jamuan untuk rujukan

33

12.19.
• • •

AJK KECERIAAN & KEBERSIHAN

Memastikan tahap kebersihan sempurna Menceriakan bangunan dan kawasan sekitar Bekerjasama dengan Bhg. Majlis SUK, MD, Bomba,JKR dll untuk bantuan bunga hiasan, tiang dan Bendaera DiRaja pembersihan kawasan, banteng dan peralatan pancutan air Bekerjasama dengan Pejabat Haiwan untuk penyemburan racun serangga

34

12.20.
• •

AJK KECEMASAN

Mengenalpasti bilik rawatan kecemasan Menghubungi Pejabat Kesihatan untuk bantuan Pegawai Perubatan, Ambulans dan Ubat-ubatan Menghiasi bilik rawatan kecemasan Menyediakan petugas tertentu untuk membantu sekiranya berlaku kecemasan selain bantuan daripada Pegawai Perubatan

• •

35

12.21.PENGACARA MAJLIS & PEMBACA DOA
• Menghubungi Jawatankuasa penyediaan teks pengacara majlis dan doa untuk mendapat yang telah disemak dan diluluskan oleh pihakpihak yangt berkenaan; ~ teks pengaraan majlis ~ teks doa Dapatkan senarai protokol daripada JK Sambutan / Urusetia / Protokol Menghadiri raptai sepenuhnya Sentiasa bersedia dari masa ke semasa khususnya dari segi kesihatan, ketepatan masa, penampilan diri, suara dan maklumat yang berkatan dengan majlis berkenaan Bekerjasama dengan Setiausaha, AJK Persiapan, AJK Siaraya dan Protokol; ~ masa untuk mengacarakan majlis / bacaan doa ~ tempat untuk mengacarakan / bacaan doa Menyediakan pembantu pengacar majlis / pembaca doa sekiranya berlaku sesuatu kecemasan

• • •

*

36

12.22. AJK PLAQUE PERASMIAN
• • Mengenalpasti tempat meletakkan ‘plaque’ perasmian Mendapatkan kelulusan daripada Pejabat DYMM / MB / Menteri tentang draf ‘plaque’ berkenaan Bekerjasama dengan Setiausaha untuk urusan tempahan ‘plaque’ perasmian / uruskan tempahan ‘plaque’ Menyemak dan meneliti teks ‘plaque’ Reka bentuk, menghiasi dan membina tapak ‘plaque’ perasmian Memastikan tali penarik tirai ‘plaque’ dalam keadaan berfungsi / menandatangi ‘plaque’ dan sediakan alternatif sekiranya berlaku kecemasan
37

• • •

12.23. AJK. FOTOGRAFI / RAKAMAN
• • • Menyediakan kamera SLR dan kamera Video Menyediakan petugas yang berkelayakan Menentukan lokasi penggambaran guru / pelajar bersama tetamu kehormat Menguruskaqn segala urusan penyucian gambar dan memproses rakaman video Menyediakan album gambar Menyimpan dengan selamat segala rakaman yang dibuat untuk kenangan dan laporan
38

• •

12.24. AJK PERALATAN
• • Bertanggungjawab kepada semua keperluan peralatan Mengedarkan borang maklumat mendapatkan senarai keperluan peralatan Menyediakan rekod penerimaan dan pemulangan peralatan Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik semasa penerimaan dan pemulangan Memastikan peralatan yang diperlukan dapat disediakan dengan secukupnya Menyediakan surat penghargaan terima kasih kepada pihak yang membantu dalam pembekalan peralatan
39

• •

12.25. AJK MAJLIS PERASMIAN
* * * * * * * * * Menentukan kedudukan pasukan ‘BM’, ‘SJ’, ‘BP’, kompang, silat (sekiranya ada) Menyusun atur cara majlis perasmian pembukaan / penutup dengan kemas. Menyediakan pelajar untuk pasukan ‘BM’, ‘SJ’, ‘BP’, kompang, silat dll Menyediakan dan memastikan alat perasmian berfungsi sepenuhnya. Menyediakan pelajar untuk menyampaikan buku cenderamata kepada Tetamu Kehormat di atas pentas. Menyelaraskan dengan JK Hadiah & Cenderamata untuk cenderamata kepada Tetamu Kehormat. Penyelaras dengan JK Persembahan untuk persembahan murid Menentukan masa dan keperluan untuk mengadakan raptai Menyelaraskan dengan semua Jawatankuasa yang berkatan dengan majlis perasmian (Jawatankuasa hadiah / persembahan / protokol / sambutan / hiasan / persiapan pentas / persiapan dewan / juruacara / doa / siaraya dll Menyelaras dengan JK Persiapan pentas tentang penyediaan; (rostrum, kerusi Tetamu Kehormat, alas, meja, air, gelas, buku cenderamata, ‘tray’, ‘back drop’, warna, tulisan, hiasan, bunga dll)
40

*

12.26. AJK PERSIAPAN DEWAN
* Menyediakan pelan keseluruhan kedudukan dewan

* Dapatkan senarai jemputan dan kehadiran tetamu daripada pihak Urusetia * Menghubungi pihak-pihak yang berkaitan melalui Urusetia dan juga Peralatan untuk bantuan; ~ ~ ~ ~ Kerusi, ikut keperluan dan kesesuaian Peralatan dewan (tanda arah) Hiasan dewan (bunga) Keperlun lain (karpet, tempat persembahan dll) JK

41

12.27. AJK PROTOKOL
* * * * * * * Menentukan Penyambut Tetamu Utama untuk menyambut Tetamu Kehormat Menentukan kedudukan Tetamu Kehormat dan jemputan utama di atas pentas dan di meja utama jamuan. Melabelkan kerusi tempat duduk Tetamu Kehormat dan jemputan di atas pentas dan meja utama jamuan. Menyambut dan menentukan kedudukan tetamu VIP dibarisan hadapan / utama di dalam dewan. Membantu JK Perasmian untuk melatih pelajar bagi tujuan penyerahan buku cenderamata kepada Tetamu Kehormat di atas pentas. Memastikan susunan perjalanan majlis mengikut peraturan / protokol. Membantu JK Persiapan Pentas dalam penyediaan keperluan berikut mengikut kesesuaian; (rostrum, kerusi Tetamu Kehormat, alas, meja, air, gelas, buku cenderamata, ‘tray’, ‘back drop’, warna, tulisan, hiasan, bunga dll)
42

12.28. AJK LALUAN DIRAJA / PERDANA MENTERI / MENTERI BESAR / MENTERI
• Menentukan dan menyediakan pelan laluan tetamu kehormat dan serahkan kepada polis untuk keselamatan Mohon bantuan permaidani merah / kuning daripada pihak yang berkenaan Memastikan pemasangan permaidani di sepanjang laluan (sekiranya perlu) Memastikan permaidani dalam keadaan baik dan bersih

43

13. KESIMPULAN
Menganjurkan satu majlis rasmi dengan lancar dan berjaya memang suatu tugas yang sukar dan mencabar. Banyak perkara-perkara kecil boleh menjadi isu besar sekiranya perancangan dan penyediaannya tidak dilakukan dengan rapi / terlepas pandang. Untuk membantu kelancaran perjalanan majlis yang diatur maka penyediaan ‘Kertas Cadangan’ merupakan suatu dokumen sokongan yang boleh dijadikan panduan dalam menjamin kejayaan perjalanan majlis berkenaan. Ia boleh dijadikan panduan yang merangkumi prosedur sebelum, semasa dan selepas majlis berlangsung. ‘Kertas Cadangan’ ini meliputi perancangan, penjadualan, peruntukan perbelanjaan, mesyuarat, keperluan logistik, komunikasi, etika dan juga kualiti pengurusan acara rasmi. Diharapkan dengan maklumat yang serba ringkas ini dapat dijadikan panduan kepada pihak pengurusan sekolah dalam merancang dan seterusnya mengendalikan majlis rasmi di sekolah. Disediakan oleh, Hassan bin Ibrahim PPT

44

Sekian Terima kasih

45

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful