You are on page 1of 25

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 LIGJ Nr.

. 8438, Dat 28.12.1998 PR TATIMIN MBI T ARDHURAT I NDRYSHUAR N mbshtetje t neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 t Kushtetuts s Republiks t Shqipris, me propozimin e Kshillit t Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE V E N D O S I: KREU I DISPOZITA TE PERGJITHSHME Neni 1 Objekti Me kt ligj rregullohen marrdhniet q lindin n fushn e tatimit mbi t ardhurat personale, tatimit mbi fitimin si dhe t tatimit t mbajtur n burim t t ardhurave. Neni 2** Prkufizime 1) Pr qllim t ktij ligji: a) emrimi tatimpagues nnkupton do person q i nnshtrohet detyrimit t tatimit sipas ktij ligji; b) emrimi person nnkupton : i) nj individ (person fizik jotregtar sipas Kodit Civil); ii) nj person fizik (person fizik tregtar) ; iii) nj person juridik (shoqri tregtare e themeluar sipas ligjit Pr tregtar dhe shoqrit tregtare, personat e tjer juridik te themeluar sipas Kodit Civil, te cilet ushtrojne veprimtari fitimprurese ne Republiken e Shqiperise, si dhe personat e tjere juridike te themeluar ose t njohur si t till me ligje t veanta) ; iv) nj ortakri , si bashkim personash, fizik dhe juridik, pr t kryer nj veprimtari t prkohshme, t prbashkt me qllim fitimi, q nuk krijohet si person juridik me vete n format e parashikuara nga ligji Pr tregtart dhe shoqrit tregtare, nga Kodi Civil ose nga ligje t veanta. c) dy persona konsiderohen persona t lidhur , nse njri prej tyre vepron ose mund t veproj n prputhje me drejtimet, krkesat, sugjerimet apo dshirat e personit tjetr, ose q t dy mund t veprojn n prputhje me drejtimet, krkesat, sugjerimet apo dshirat e nj personi t tret, pavarsisht nse kto drejtime, krkesa, sugjerime apo dshira jan komunikuar (deklaruar). N veanti do t konsiderohen si persona t lidhur personat e mposhtm: i) bashkshortet, prinderit apo fmijet e tyre ;

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 ii) nj shoqri tregtare apo do person, q zotron drejtprdrejt ose trthorazi 50 pr qind ose m shum, n vler apo n numr, t aksioneve apo t fuqis votuese t nj shoqrie tjetr. iii) Dy ose me shum shoqri, nse nj person i tret zotron drejtprdrejt ose trthorazi 50 pr qind ose m shum, n vler ose n numr, t aksioneve ose t fuqis votuese n seciln shoqri. 2. a) Emrimi Seli e Prhershme , nnkupton nj vend t caktuar biznesi, nprmjet t cilit ushtrohet trsisht apo pjesrisht biznesi i nj personi. b) Do t konsiderohen si seli t prhershme: nj zyr administrative, nj deg, nj fabrik, nj punishte, nj minier apo do vend tjetr pr shfrytzimin e burimeve natyrore, si dhe nj shesh ndrtimi, rikonstruksioni, instalimi apo montimi. c) Nj person nuk do t konsiderohet se ka seli t prhershme nse ai: i) prdor mjediset vetm pr qllim magazinimi apo ekspozimi t mallrave q i prkasin atij personi; ii) mban nj gjndje mallrash q i prkasin atij personi vetm me qllim magazinimi apo ekspozimi; iii) mban nj gjndje mallrash q i prkasin atij personi vetm pr qllime prpunimi nga nj person tjetr; iv) mban nj vend t caktuar biznesi vetm pr qllim blerjeje mallrash apo pr mbledhje t dhnash pr biznesin e atij personi; v) mban nj vend t caktuar biznesi vetm pr qllim ushtrimin e do veprimtarie prgaditore apo ndihmse pr biznesin e atij personi. ) Pavarsisht nga dispozitat e shkronjave a dhe b t siprprmndura, kur nj agjent i ndryshm nga nj agjent i pavarur, ndaj t cilit zbatohet shkronja d e prmendur m posht, vepron n emr t nj personi, ka dhe zakonisht ushtron nj autoritet pr t prfunduar kontrata n emr t atij personi. Ai person do t trajtohet njlloj sikur t kishte nj seli t prhershme n vendin ku ushtrohen kto veprimtari, pr do veprimtari q kryen agjenti pr at person, prve rasteve kur veprimtarit e agjentit kufizohen n shkronjn c t prmendur m sipr, t cilat edhe kur ushtrohen neprmjet nj vendi t caktuar biznesi, nuk do ta bnin at vend t caktuar biznesi nj seli t prhershme. d) Nj person nuk do t konsiderohet se ka nj seli t prhershme kur ai ushtron biznesin e tij nprmjet nj ndrmjetsi, agjenti komisioner t prgjithshm, apo do agjenti tjetr me nj status t pavarur, me kusht q kta agjent t veprojn n kuadr t zakonshm t biznesit t tyre. dh) Fakti q nj shoqri kontrollon ose kontrollohet prej nj shoqrie tjetr, nuk prbn n vetvete arsye pr ta quajtur seciln shoqri seli t prhershme t tjetrs. 3) Pr qllimet e Kapitullit III A t ktij ligji: a) "biznes" nnkupton do veprimtari ekonomike q ka pr qllim realizimin e nj fitimi; b) "vendndodhje e biznesit" nnkupton do dyqan, njsi t veant ose vende t tjera t palvizshme, ku kryhet biznes; c) "qarkullim" nnkupton t ardhurat gjithsej t realizuara nga shitja e mallrave dhe kryerja e shrbimeve; ) "ambulant" nnkupton nj person fizik, t angazhuar n shitjen e mallrave ose kryerjen e shrbimeve, i cili nuk ka vendndodhje fikse t biznesit t tij; d) "transport individual" nnkupton: i. nj person fizik, q kryen si biznes transportin e mallrave ose t pasagjerve, duke prdorur jo m shum se nj automjet;

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 ii. nj person fizik, q kryen si biznes transportin e mallrave ose t pasagjerve n ujrat detare t vendit ose n lumenjt dhe liqenet brenda vendit, duke prdorur jo m shum se nj mjet lundrues. Neni 3* Rezidenca Rezident n Republikn e Shqipris jan kta persona: 1) Individi, n rast se: - ka nj vendbanim t qndrueshm n territorin e Republiks s Shqiperis, n kuptim t nenit 12 t Kodit Civil; - sht shtetas shqiptar dhe funksionar konsullor, diplomatik ose i ngjashm i Republiks s Shqiperis, jasht territorit t saj. 2) Individi, q, n mnyr t vazhdueshme ose me ndrprerje, qndron n Republikn e Shqipris pr m tepr se 183 dit t nj periudhe tatimore. 3) Personi juridik, i cili: a) ka seline qendrore (zyren qendrore) ne Republiken e Shqiperise; b) ka vendin e menaxhimit efektiv te biznesit ne Republiken e Shqiperise. 4. Personi fizik, q, sipas legjislacionit tregtar, eshte regjistruar me kete cilesi ne organin e ngarkuar me ligj t veant pr regjistrimin e subjekteve.

Neni 4 Burimi i t ardhurave T ardhurat nga nj burim n Republikn e Shqipris, pa u kufizuar vetm n to, do t perfshijn t ardhurat si vijon: a) T ardhurat nga marrdhnia e puns s ushtruar n Republikn e Shqipris; b) t ardhurat nga veprimtari kulturore apo sportive, si dhe nga veprimtari t tjera, personale n Republikn e Shqipris; c) t ardhurat nga veprimtaria e zhvilluar nga nj person jorezident, nprmjet nj personi me seli t prhershme n Republikn e Shqipris; d) t ardhurat nga kalimi i s drejts s pronsis mbi sendet e paluajtshme, q i prfiton nj person me seli t prhershme n Republikn e Shqipris; dh) t ardhurat nga pronsia mbi pasurit e paluajtshme, aksesort dhe frytet e tyre, si dhe t ardhurat nga t drejta t tjera, q rrjedhin nga pronsia mbi sendet e paluajtshme, n rast se kto sende ndodhen n territorin Republiks s Shqipris; e) t ardhurat nga kalimi i pronsis mbi pasurit e parashikuara n grmn dh t ktij neni; ) t ardhurat nga dividentt e shprndar nga nj person juridik, rezident; f) t ardhurat nga pjest e fitimit, t paguar nga nj ortakri rezidente; g) t ardhurat nga interesat e paguar nga organet e qeverisjes qndrore apo vendore ose nga nj rezident i Republiks s Shqipris, ose q paguhet nga nj jo rezident, nprmjet nj personi q ka seli t prhershme n Republikn e Shqipris; gj) t ardhurat nga e drejta e autorit dhe pronsia intelektuale, qiraja dhe enfiteoza; si dhe t
ardhurat nga lojrat e fatit.

h) t ardhurat e realizuara nga shrbimet e kryera n territorin e Republiks s Shqipris nga nj person jorezident; i) t ardhura t tjera q nuk identifikohen n format e paraqitura n kt nen. Neni 5 Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998

Periudha tatimore Periudha tatimore fillon m 1 Janar dhe prfundon m 31 Dhjetor t do viti kalendarik.

KREU II TATIMI MBI TE ARDHURAT PERSONALE Neni 6 Fusha e veprimit t tatimit mbi t ardhurat personale Tatimi mbi t ardhurat personale, q m posht do t quhen t ardhura, llogaritet mbi t ardhurat e individve. Neni 7 Shtrirja e detyrimit 1. Individt rezident i nnshtrohen detyrimit pr tatimin mbi t ardhurat personale gjat periudhs tatimore, pr t gjitha burimet e t ardhurave, sipas parashikimeve t ktij kreu. 2. Individt jorezident i nnshtrohen detyrimit pr tatimin mbi t ardhurat personale gjat periudhs tatimore, pr burimet e t ardhurave, sipas parashikimeve t ktij kreu, t realizuara n teritorin e Republiks s Shqipris. Neni 8 E ardhura e tatueshme 1. Pr qllime t tatimit mbi t ardhurat personale, merren si t ardhura t tatueshme: a) pagat dhe shprblimet e tjera, n lidhje me marrdhniet aktuale t puns; Prjashtohen t ardhurat nga pagat dhe shprblimet pr marrdhniet e puns t zyrtarve t konsullatave, diplomatt, ose funksionar t ngjashm t vendeve t tjera, si dhe t organizatave ndrkombtare, t cilt, gjat kryerjes s funksioneve t tyre zyrtare n Republikn e Shqiprise, n prputhje me konventat ose marrveshjet ndrkombtare t nnshkruara, ose t pranuara nga Republika e Shqipris apo Qeveria Shqiptare, kan statusin e diplomatit. Nuk i nnshtrohen prjashtimeve t ktij paragrafi individt, shqiptar apo t huaj, t cilt nuk gzojn statusin e diplomatit, t njohur nga konventa apo marrveshjet ndrkombtare pr kt qllim; b) t ardhurat q rrjedhin nga fitimi i ortakut apo i aksionerit n shoqerin tregtare; c) t ardhurat nga interesat bankare apo ato t prfituara nga letrat me vler, me prjashtim t interesave t marra nga bonot e thesarit ose letra t tjera me vler t Qeverise t emtuara para hyrjes n fuqi t ktij ligji; ) t ardhurat q rrjedhin nga e drejta e autorit dhe pronsia intelektuale; d) t ardhurat nga enfiteoza, huaja dhe qirat, me prjashtim t rasteve, kur t ardhurat jan realizuar nga zhvillimi i nj veprimtarie tregtare, n kuptim t legjislacionit tregtar; dh) t ardhurat nga kalimi i s drejts s pronsis mbi pasurit e paluajtshme; e) t ardhurat e individve nga lojrat e fati dhe kazinot.

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 f) t ardhurat e realizuara nga diferenca ndermjet mimit t shitjes dhe mimit te blerjes s kuotave ose aksioneve, q nj ortak ose aksoiner zotron dhe ja shet nj personi tjetr; g) t ardhura t tjera, q nuk identifikohen n format e paraqitura n kt nen, t realizuara nga individ rezident ose nga persona jorezident, por me burim n Republikn e Shqipris. gj) t ardhurat e tatueshme, t realizuara gjat periudhs tatimore nga ato subjekte t takss vendore mbi biznesin e vogl, q kan nj qarkullim m t madh se 2 milion lek deri n 8 milion lek n vit, t cilat llogariten si diferenc ndrmjet t ardhurave, gjithsej, me shpenzimet e njohura, t specifikuara n nenin 12/2 t ktij ligji.". h) t ardhurat n form monetare pr shtimin e kapitalit me burime nga jasht shoqris, q nuk jan t tatuara m par, ndrkoh q kan qen objekt tatimi dhe q nuk jan t shoqruara me dokumente zyrtare, q vrtetojn origjinn e ktyre t ardhurave. Procedurat prcaktohen me udhzim t Ministrit t Financave."

Neni 8/1* T ardhura t prjashtuara Prjashtohen nga tatimi mbi t ardhurat vetjake: 1. T ardhurat e prfituara si rezultat i sigurimit n skemn e detyrueshme t sigurimeve shoqrore dhe shndetesore, si dhe ndihmat ekonomike pr individt pa t ardhura ose me t ardhura t ulta, sipas prcaktimeve n legjislacionin prkats ne fuqi. 2. Bursat e nxnsve dhe te studentve. 3. Shprblimet e marra n raste smundjesh, fatkeqesish, n prputhje me dispozitat e legjislacionit prkats n fuqi. 4. T ardhurat e prfituara, prfshir t ardhurat n form monetare ose n natyr, nga pronart si shprblim pr shpronsimet q i bhen nga shteti pr interesa publike. 5* Shfuqizohet 6. T ardhurat q prjashtohen n baz t marrveshjeve ndrkombtare t ratifikuara nga Kuvendi i Shqipris. 7. T ardhurat e prfituara si rezultat i kompensimit financiar, pr ish-pronart dhe ish t dnuarit politik. 8. Kontributet e bra nga pundhnsi pr sigurimin e jets dhe t shndetit t punmarrsve.

Neni 9 Tarifat tatimore 1. Pagat dhe shprblimet, n lidhje me marrdhniet e puns aktuale, do t tatohen sipas tarifave t prshkruara n pasqyrn nr. 1, e cila i bashklidhet ktij ligji dhe sht pjes prbrse e tij. 2. Dividentt, t ardhurat q rrjedhin si fitim i ortakut, qoft ky ortak i vetm, interesat nga huat, depozitat ose kontrata t ngjashme, t ardhurat nga e drejta e autorit ose pronsia intelektuale, t ardhurat nga lojrat e fatit, si dhe t gjitha shprblimet apo t ardhurat e tjera q nuk parashikohen ndryshe n dispozita t tjera t ktij ligji, tatohen me 10 pr qind. 3. shfuqizohet. Neni 10* Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998

Mbledhja e tatimit 1. do pundhns, q paguan nj pag a shprblim t parashikuar n grmn a, t nenit 8 t ktij ligji, mban tatimin mbi t ardhurat personale, n prputhje me paragrafin e par, t nenit 9 t ktij ligji dhe e derdh tatimin e mbajtur n favor t organeve tatimore, jo m von se data 20 e muajit pasardhs t kryerjes s pagess. 2. T gjith pundhnsit mbajn regjistrime t pagesave te specifikuara n grmn a, t nenit 8 t ktij ligji, sipas udhzimeve t Ministris s Financave. 3. T gjith pundhnsit dhe personat e vetpunsuar jan t detyruar t deklarojn tatimin mbi t ardhurat vetjake, t mbajtur n burim pr punmarrsit. Forma, prmbajtja, afatet dhe proedurat e dorzimit t deklaratave prcaktohen n udhzimin e Ministrit t Financave t nxjerr n zbatim t ktij ligji. Neni 11* Kalimi i s drejts s pronsis mbi pasurit e paluajtshme 1. Kalimi i s drejts s pronsis mbi pasurit e paluajtshme, tok ndrtesa, tatohet me 10 prqind t fitimeve t realizuara. Ky paragraf nuk zbatohet n rastet e shkmbimit t s drejts s pronsis mbi tokn me t drejtn e pronsis mbi ndrtesn e ndrtuar mbi tok. N kt rast tatimi i t ardhurave kryhet sipas procedurs s dhn n paragrafin 2 t ktij neni. 2. Tatimi paguhet nga individi q kalon t drejtn e pronsis mbi pasurin e paluajtshme, para kryerjes s regjistrimit t pasurive t msiprme, n prputhje me aktet ligjore. Pasuria e paluajtshme nuk regjistrohet, pa provuar pagimin e detyrimit pran zyrave t regjistrimit t pasurive t paluajtshme. 3. Zyrat e regjistrimit t pasurive t paluajtshme jan t detyruara q, brenda 10 ditve, t transferojn pr llogari t administrats tatimore tatimin e paguar, sipas parashikimeve t ktij neni. Neni 12 T ardhurat e tatueshme nga veprimtaria e biznesit t vogl 1. Personat fizik dhe juridik, subjekte t takss vendore mbi biznesin e vogl, sipas kuptimit t nenit 10 t ligjit nr.9632, dat 30.10.2006 "Pr sistemin e taksave vendore", t cilt realizojn nj qarkullim vjetor jo m shum se 8 000 000 lek dhe jo m pak se 2 000 000 lek, jan subjekt i tatimit mbi t ardhurat prsonale. 2. T ardhurat, gjithsej, nga veprimtaria e biznesit t vogl nnkuptojn do lloj t ardhure, t realizuar gjat periudhs tatimore dhe prfshijn, pa u kufizuar vetm n to: t ardhurat e realizuara nga furnizimi i mallrave dhe shrbimeve, t ardhurat nga pjesmarrjet, t ardhurat nga interesat t ardhurat nga shfrytzimi i pasuris s luajtshme e t paluajtshme etj. Neni 12/1 Shkalla tatimore Shkalla tatimore e aplikueshme mbi t ardhurat e tatueshme t bizneseve t vogla, subjekt i tatimit mbi t ardhurat personale, sht 10 pr qind. Neni 12/2 Shpenzimet e njohura

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 Pr efekt t prcaktimit t s ardhurs s tatueshme, subjekteve t takss vendore t biznesit t vogl do t'u njihen si shpenzime nga t ardhurat, gjithsej, t gjitha shpenzimet e kryera ose t lindura gjat periudhs tatimore, q jan trsisht t lidhura me qllimin e biznesit. Neni 12/3 ** Shpenzimet e panjohura 1. Pr efekt t prcaktimit t s ardhurs s tatueshme, nuk njihen shpenzimet e mposhtme: a) kostoja e blerjes dhe e prmirsimit t toks dhe t truallit; b) kostoja e blerjes, prmirsimit, rinovimit dhe rikonstruksionit t aktiveve t veprimtaris, t cilat amortizohen, n prputhje me nenin 22 t ktij ligji; c) vlera e shprblimeve n natyr; ) SHFUQIZOHET d) interesat e paguar, t cilt tejkalojn normn mesatare t interesit 12-mujor t kredis, pr tregun bankar, sipas publikimit zyrtar t Banks s Shqipris; dh) gjobat, kamatvonesat dhe kushtet e tjera penale; e) krijimi ose rritja e rezervave dhe e fondeve t tjera speciale, prve rasteve t parashikuara n ligj apo n akte nnligjore; ) tatimi mbi t ardhurat personale dhe ato nga biznesi; f) shpenzimet pr prfaqsim dhe pr pritje-prcjellje, t cilat e tejkalojn shumn 0,3 pr qind t qarkullimit vjetor; g) shpenzimet e konsumit personal, t prcaktuara me udhzim t Ministrit t Financave; gj) shpenzimet, t cilat tejkalojn kufijt e prcaktuar me ligj apo me akte nnligjore. Pr kufijt e prcaktuar pr qllime tatimore n ligjin nr.7892, dat 21.11.1994 "Pr sponsorizimet", nuk njihen si shpenzime t njohura shumat e sponsorizuara, q tejkalojn masn 3 pr qind t fitimit para tatimit dhe shuma e sponsorizuar pr botuesit e shtypit, e cila tejkalon masn 5 pr qind t fitimit para tatimit; h) shpenzimet pr dhurata; i) do shpenzim, masa e t cilit nuk vrtetohet me dokumente nga tatimpaguesi; j) shpenzimet pr shrbime teknike, konsulence dhe t menaxhimit t faturave nga persona t tret, por t palikuiduara brenda periudhs tatimore nga tatimpaguesi; k) humbjet, dmtimet, firot dhe skercot gjat prodhimit, tranzitimit dhe magazinimit, tej normave t prcaktuara n akte t veanta ligjore dhe nnligjore; l) shpenzimet pr pagat, shprblime dhe do form tjetr t t ardhurave personale, t cilat lidhen me t ardhurat me marrdhniet me punsimin, q u jan paguar t punsuarve, prfshir dhe administratort, pa kaluar nprmjet sistemit bankar. Rastet e prjashtimit nga ky rregull jan t prcaktuara me vendim t Kshillit t Ministrave; ll) shumat e paguara n cash, mbi kufijt e prcaktuar n ligjin "Pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris". Rastet e prjashtimit nga ky rregull jan t prcaktuara me vendim t Kshillit t Ministrave; m) nse gjat periudhs tatimore, huaja dhe parapagimi tejkalojn mesatarisht katr her shumn e kapitaleve t veta, interesi i paguar pr shumn e tejkaluar nuk njihet si shpenzim i zbritshm; n) borxhi i keq, nse nuk plotsohen tri kushtet e prcaktuara n nenin 24 t ktij ligji. Nj borxh i keq, q sht mbledhur, duhet t prfshihet si e ardhur n astin e mbledhjes; nj) shpenzimet pr udhtime, ushqim, akomodim dhe lvizje duhet t kufizohen te shumat e specifikuara me udhzim t Ministrit t Financave; o) shpenzimet pr asetet kapitale, prve shpenzimeve pr tokn, veprat e artit dhe pasuri t tjera, q nuk amortizohen, n pronsi t taksapaguesit dhe t prdorura pr veprimtarit e Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 biznesit t taksapaguesit, do t mbulohen, gjat kohs, prmes shpenzimeve t amortizimit, sipas prcaktimeve t mposhtme: i) kostot e blerjes ose ndrtimit, kostot e prmirsimit, rinovimit dhe rikonstruksionit t ndrtesave, t konstruksioneve dhe makinerive e pajisjeve, me afat t gjat shrbimi, amortizohen vemas, n mnyr lineare, me 5 pr qind; ii) amortizimi pr kostot e blerjes s aktiveve t patrupzuara llogaritet ve pr secilin aktiv, sipas metods lineare, n masn 15 pr qind; iii) kompjutert, sistemet e informacionit, produktet softare dhe pajisjet e ruajtjes s t dhnave amortizohen n baz t vlers s grupit, me 25 pr qind; iv) t gjitha aktivet e tjera t veprimtaris, me 20 pr qind. 2. Baza e amortizimit sht vlera kontabl e kategoris s regjistruar n bilancin e hapjes s periudhs tatimore, duke i shtuar koston e blerjes apo t krijimit t aktivit dhe koston e prmirsimit, rinovimit dhe rikonstruksionit t aktiveve t kategoris, gjat periudhs tatimore dhe duke i zbritur mimin e shitjes s aktiveve dhe kompensimet e marra pr humbjen e aktiveve, pr shkak t forcave t tjera madhore ose t shndrrimeve t tjera, t pavullnetshme, gjat periudhs tatimore. N rastin kur baza e amortizimit sht nj shum negative, kjo shum i shtohet t ardhurs s tatueshme dhe baza e amortizimit merret zero. N rastin kur baza e amortizimit nuk kalon 5 000 lek, e gjith baza e amortizimit sht nj shpenzim i zbritshm i veprimtaris. N rastin kur bhet rivlersim i aktiveve t veprimtaris nuk lejohet t llogaritet amortizimi pr shumn e rivlersuar. Neni 12/4 Mbajtja e regjistrimeve Librat dhe regjistrimet, q krkohet t mbahen nga tatimpaguesit, jan: libri i shitjes (i qarkullimit), libri i blerjeve, libri i shpenzimeve dhe i t ardhurave dhe libri i aktiveve t biznesit, t cilat do t prcaktohen me udhzim t Ministrit t Financave, n zbatim t ktij ligji. Neni 12/5 Kreditimi i tatimit Taksa vendore mbi biznesin e vogl, e paguar gjat vitit pran organeve t qeverisjes vendore, sht e kreditueshme (e zbritshme) prkundrejt tatimit pr t'u paguar, t llogaritur si shumzim i t ardhurs s tatueshme, n deklaratn tatimore vjetore, me shkalln tatimore. Neni 12/6 Deklarimi 1. do tatimpagues, subjekt i tatimit mbi t ardhurat personale, sipas prcaktimit t dhn n shkronjn "gj" t nenit 8 t ktij ligji, sht i detyruar q, deri m 31 mars t vitit q pason periudhn tatimore, t dorzoj nj deklarat vjetore tatimore, ku t jepen hollsisht t ardhurat, gjithsej, shpenzimet e zbritshme, e ardhura e tatueshme, tatimi pr t'u paguar, taksa vendore, e paguar gjat periudhs tatimore pran organeve t qeverisjes vendore, do shum pr t'u paguar apo pr t'u rimbursuar, si dhe do hollsi tjetr e krkuar nga Ministri i Financave n udhzimin pr plotsimin dhe dorzimin e deklarats tatimore vjetore. Deklarata dorzohet n bankat, me t cilat administrata tatimore ka marrveshje pr pranimin e deklaratave dhe t pagesave dhe ajo shoqrohet me do krkes pr rimbursim apo me do shum pr t'u paguar. Personat fizik dhe juridik, subjekte t takss vendore mbi biznesin e vogl, sipas kuptimit t nenit 10 t ligjit nr. 9632, dat 30.10.2006 "Pr sistemin e taksave vendore", me xhiro vjetore t parashikuar nn 2 milion lek, duhet t deklarojn, sipas afateve t Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 prcaktuara n kt nen, vetm nse xhiroja vjetore pr vitin ushtrimor kalon vlern 2 milion lek.". 2. Tatimi, i llogaritur n baz t deklarats vjetore tatimore, paksuar me kreditimin e tatimit, prcaktuar n nenin 12/5 t ktij ligji, paguhet nga tatimpaguesi n llogarin e organeve tatimore, n astin e paraqitjes s deklarats vjetore tatimore.". Neni 13 Deklarata individuale vjetore e t ardhurave 1.Tatimpaguesit individ, rezident n Republikn e Shqipris, q realizojn t ardhura t tatueshme n territorin e Republiks s Shqipris dhe jasht saj, dorzojn deklaratn vjetore t t ardhurave pran administrats tatimore qendrore. Deklarues t t ardhurave individuale vjetore jan edhe tatimpaguesit jorezident, t cilt krijojn t ardhura t tatueshme me burim n Republikn e Shqipris. 2. Tatimpaguesit e prcaktuar n pikn 1 t ktij neni dorzojn deklaratn vjetore t t ardhurave pran administrats tatimore qendrore, jo m von se data 30 prill e vitit q pason periudhn tatimore, pr t ciln bhet deklarimi. 3. do deklarat individuale vjetore e t ardhurave plotsohet me numrin e identifikimit personal n letrnjoftimin e individit, i cili shrben si kodi fiskal i individit. Edhe n rastin kur individi sht person jorezident n Republikn e Shqipris, si kod fiskal shrben numri i identifikimit personal n letrnjoftimin e individit. 4. Prjashtohen nga detyrimi pr plotsimin dhe dorzimin e deklarats individuale vjetore t t ardhurave t gjith individt q realizojn t ardhura bruto vjetore nga t gjitha burimet n shumn e prgjithshme m pak se 2 000 000 (dy milion) lek. 5. Prve tatimpaguesve t parashikuar n kt nen, deklarata vjetore e t ardhurave mund t plotsohet edhe nga persona t tjer, q vendosin t bjn deklaratn, megjithse nuk kan detyrimin ligjor pr kt, pr arsye se duan t prfitojn nga skema e shpenzimeve t zbritshme, e parashikuar n kt ligj, kur kta individ plotsojn kushtet e prfitimit t zbritjes s shpenzimeve.
Neni 13/1 T dhnat q duhet t prmbaj deklarata vjetore e t ardhurave 1. Deklarata vjetore e t ardhurave plotsohet nga tatimpaguesi q mbart detyrimin pr t deklaruar, n prputhje me nenin 13 t ktij ligji, dhe prmban t dhna pr t ardhurat bruto, pr shpenzimet e zbritshme t kryera, si dhe pr tatimet e paguara gjat periudhs tatimore. 2. Deklaruesi, n rast se konstaton gabime materiale t bra nga ai vet gjat plotsimit t deklarats, ka t drejt q, brenda 3 muajve nga data e dorzimit t deklarats, t bj korrigjimet e nevojshme. Brenda

ktij afati, individi ka t drejt t bj korrigjimin e deklarats deri n dy her, pa u penalizuar. Nse nga ana e tij korrigjimi brenda ktij afati tremujor ndryshon pr her t tret, ndaj tij aplikohen sanksionet, sipas prcaktimeve t bra n nenin 115 "Plotsimi i pasakt i deklarats tatimore dhe krkesa e pasakt pr rimbursim" t ligjit nr. 9920, dat 19.5.2008 "Pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris", t ndryshuar."
3. Pr t prfituar nga shpenzimet e zbritshme pr fmijt dhe pr personat n kujdestari, t parashikuara n shkronjat b e c t piks 1 t nenit 13/3 t ktij ligji, pjesa e deklarats, q i prket ktyre shpenzimeve, plotsohet vetm nga kryefamiljari. 4. Mnyra e plotsimit nga kryefamiljari e deklarats pr pjesn e shpenzimeve t zbritshme, pr rastet e parashikuara n pikat 2 e 3 t ktij neni, rregullohet me udhzim t Ministrit t Financave.

Neni 13/2

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998
T dhnat pr t ardhurat bruto 1. Tatimpaguesi, n deklaratn vjetore t t ardhurave, jep t dhna pr t ardhurat bruto, n t cilat prfshihen: a) t ardhura bruto nga paga apo shprblimet nga marrdhniet e punsimit pr individt dhe fitimi nga zhvillimi i veprimtaris s biznesit t vogl, q rezulton nga Deklarata e t Ardhurave Personale t Biznesit t Vogl pr t vetpunsuarit; b) t ardhurat bruto nga dividenti pr pjesmarrje n shoqri tregtare apo nga veprimtarit e biznesit; c) t ardhurat bruto nga qiraja dhe fitimet kapitale nga shitja e pasuris s paluajtshme, n pronsi t deklaruesit; ) t ardhurat bruto nga interesa bankar; d) fitimi kapital neto, i krijuar nga investimet n tituj apo n pasuri t paluajtshme; dh) shuma bruto t fituara nga lotari apo lojra t tjera t fatit; e) t ardhurat bruto nga pasuria intelektuale, licencat, t drejtat ekskluzive dhe pasuri t tjera, q prbhen vetm nga t drejta dhe q nuk kan form fizike; ) fitimi kapital nga dhurimi; f) t ardhura bruto t realizuara jasht territorit t Republiks s Shqipris; g) t ardhura bruto t tjera, t paprmendura n pikn 1 t ktij neni. 2. T ardhurat e prcaktuara n nenin 8/1 t ktij ligji, nuk prfshihen n t ardhurat bruto pr efekt t plotsimit t deklarats s t ardhurave. N rast se shuma e t ardhurave t prcaktuara n

pikn 1 e tejkalon masn prej 2 000 000 (dy milion) leksh n vit, individi detyrohet t plotsoj dhe t dorzoj deklaratn e t ardhurave individuale vjetore, vetm nse shuma e t ardhurave vjetore bruto, sipas piks 1, e tejkalon shumn prej 2 000 000 (dy milion) leksh. Neni 13/3 Shpenzimet e zbritshme 1.Tatimpaguesit, t cilt nuk jan subjekt i deklarimit, sipas piks 4 t nenit 13 t ktij ligji, por duan t plotsojn deklaratn n baz t piks 5 t nenit 13 t ktij ligji, dhe kan t ardhura bruto vjetore nga t gjitha burimet deri n shumn 1 050 000 (nj milion e pesdhjet mij) lek n vit (e indeksueshme do vit), por jo m t lart se kjo shum, mund t jen subjekte deklaruese. Pr efekt t llogaritjes s t ardhurs s tatueshme t ktyre individve q plotsojn deklaratn vjetore t t ardhurave, sipas piks 5 t nenit 13 t ktij ligji, jan shpenzime t zbritshme shpenzimet e mposhtme: a) kontributet vullnetare n fondin e pensionit vullnetar dhe kontributet vullnetare t individit pr jetn dhe shndetin, t derdhura nga vet individi. Kufiri maksimal i shpenzimeve, i njohur pr kontributet vjetore, sht kufiri i prcaktuar n ligjin nr. 10 197, dat 10.12.2009 "Pr fondet e pensionit vullnetar"; b) shuma e interesit bankar t kredis s marr pr shkollim, pr vete apo pr fmijt dhe personat n kujdestari; c) shpenzimet pr mjekim, pr vete apo pr fmijt dhe personat n kujdestari, pr pjesn e pambuluar nga sigurimi i detyrueshm shndetsor, sipas prcaktimeve t rregulluara me vendim t Kshillit t Ministrave. 2. Personat jorezident nuk prfitojn nga e drejta e llogaritjes s shpenzimeve t zbritshme, t parashikuara n pikn 1 t ktij neni.
Neni 13/4

Shkalla tatimore Shkalla tatimore e aplikueshme mbi t ardhurat e tatueshme t tatimpaguesit, q plotson deklaratn vjetore t t ardhurave, sht 10 pr qind.
Neni 13/5 Mbajtja e dokumentacionit

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998
1. Pr do t ardhur dhe shpenzim, t referuar n deklaratn vjetore t t ardhurave, tatimpaguesi q bn deklaratn mban kopje origjinale t dokumentit q provon t ardhurn apo shpenzimin e zbritshm ose fotokopje t njsuar nga institucioni lshues i dokumentit. SHFUQIZOHET FJALIA. Origjinali i tyre, n do rast, ruhet n prputhje me legjislacionin fiskal dhe vihet n dispozicion t administrats tatimore, kur krkohet prej saj. 2. Afati i ruajtjes s dokumentacionit nga individt deklarues sht ai i prcaktuar n ligjin pr procedurat tatimore. Neni 13/6 Tatimi pr tu paguar

1.Diferenca ndrmjet totalit t t ardhurave bruto dhe shpenzimeve t zbritshme prbn t ardhurn e tatues hme t individit, e cila tatohet, me shkalln tatimore n fuqi, 10 pr qind. Shums s ktij tatimi i zbriten tatimet e paguara gjat periudhs tatimore, t dokumentuara nga mbajtsi n burim i ktyre tatimeve. Pr individt rezident fiskal shqiptar, q kan realizuar t ardhura dhe jan taksuar pr to jasht Republiks s Shqipris, n vende me t cilat Shqipria ka nnshkruar marrveshje pr shmangien e taksimit t dyfisht, tatimet e paguara, t vrtetuara nga autoritetet e ktyre vendeve, jan t kreditueshme n masn e prcaktuar n marrveshjet specifike. N rast se t ardhurat i kan realizuar dhe u jan taksuar jasht Republiks s Shqipris, n vende me t cilat Shqipria nuk ka nnshkruar marrveshje pr shmangien e taksimit t dyfisht, tatimet e paguara nuk jan t kreditueshme.
2.Nse diferenca sht pozitive, deklaruesi, jo m von se data 30 prill bn pagesn e tatimit. Nse diferenca sht negative, administrata tatimore ia kthen deklaruesit shumn e taksave t paguara m tepr ose, me plqim t deklaruesit, kjo shum mund t prllogaritet si pages e kryer pr vitin tatimor vijues. Neni 13/7

Dorzimi i deklarats 1. Deklarata dorzohet n drejtorin tatimore rajonale m t afrt me vendbanimin e tatimpaguesit, dorazi, me post apo n rrug elektronike. 2. Deklarata hartohet sipas formularit t miratuar me udhzim t Ministrit t Financave. Neni 13/8 Afatet e ekzekutimit t kreditimit Kreditimi i shumave t prfituara nga skema e shpenzimeve t zbritshme, e parashikuar n nenin 13/3 t ktij ligji, kryhet brenda dats 30 shtator t vitit q pason periudhn tatimore, pr t ciln sht hartuar deklarata. Neni 13/9 Mosplotsimi n koh apo plotsimi i pasakt i deklarats tatimore vjetore t t ardhurave 1. Kur administrata tatimore konstaton raste t mosplotsimit n koh t deklarats vjetore t t ardhurave, zbatohen sanksionet administrative, t prcaktuara n ligjin e procedurave tatimore, pr dorzim. 2. N rast kur tatimpaguesi, n deklaratn vjetore t t ardhurave, jep informacion t gabuar apo t rrem e t pakorrigjuar nga ai vet, brenda afatit t parashikuar nga ky ligj pr korrigjimin, zbatohen dispozitat e Kodit t Procedurs Penale dhe t Kodit Penal. Neni 13/10 Udhzimi i deklarats vjetore Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 1. Ministri i Financave, brenda 6 muajve nga hyrja n fuqi e ktij ligji, nxjerr udhzim pr zbatimin e neneve 13 deri n 13/9 t ktij ligji. 2. Kshilli i Ministrave, brenda 6 muajve nga hyrja n fuqi e ktij ligji, nxjerr vendim pr zbatimin e nenit 13/3 t ktij ligji. Neni 14 Kundrvajtjet administrative Shkeljet e dispozitave pr tatimin mbi t ardhurat personale, q prbjn kundrvajtje administrative, prcaktohen n ligjin nr. 9920, dat19.5.2008 Pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris Neni 15 Sanksionet Dnimet administrative pr kundrvajtjet pr tatimin mbi t ardhurat personale prcaktohen n ligjin nr. 9920, dat 19.5.2008 Pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris KREU III TATIM MBI FITIMIN Neni 16** Fusha e veprimit t tatimit mbi fitimin 1. Tatimit mbi fitimin i nnshtrohen kta persona: a) **Personat juridik dhe ortakrit e parashikuara n shkronjat c dhe d t nenit 2 ktij ligji dhe q jan regjistruar pr TVSH-n. b) Personat juridik, ortakrit t parashikuara n nnparagrafet iii dhe iv t shkronjs b t piks 1 t nenit 2 dhe q jan t rregjistruar pr TVSH-n e tjera t personave t themeluara ose t organizuara n baz t nj ligji t huaj dhe q ushtrojn veprimtari n territorin e Republiks s Shqipris; c) do person tjetr, pavarsisht nga statusi ose forma ligjore e regjistrimit apo e njohjes s tij, kur ky sht subjekt i tatimit mbi vlern e shtuar, me prjashtim t rastit kur ky person sht subjekt i tatimit mbi t ardhurat personale mbi biznesin e vogl. 2.do person, sipas kuptimit t ktij ligji, pavarsisht nga statusi ose forma ligjore e regjistrimit apo e njohjes s tij, kur sht a bhet subjekt i tatimit mbi fitimin, ka t drejt t krkoj regjistrimin n do koh, por jo t kaloj si subjekt, q i nnshtrohet tatimit mbi t ardhurat personale mbi biznesin e vogl. Neni 17 Detyrimi pr t paguar 1. Tatimpaguesit rezident i nnshtrohen tatimit mbi fitimet e realizuara nga t gjitha burimet, brnda dhe jasht territorit t Republiks s Shqipris. 2. Tatimpaguesit jorezident i nnshtrohen tatimit mbi fitimet e realizuara nga t gjitha t ardhurat, me burim n Republikn e Shqipris.

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 Neni 18*** Prjashtimet Prjashtohen nga tatimi mbi fitimin: a)organet e qeverisjes qndrore dhe vendore; b)Banka e Shqipris; c) personat juridik q ushtrojn vetm veprimtari t karakterit fetar, humanitar, bamirs, shkencor apo edukativ, pasuria apo fitimi i t cilve nuk prdoret pr prfitimin e organizuesve apo antarve t tyre; ) organizatat e puns apo dhomat e tregtis, industris ose bujqsis, pasuria apo fitimi i t cilave nuk prdoret pr prfitimin e nj individi apo t nj antari t tyre; d) organizatat ndrkombtare, agjencit e bashkpunimit teknik dhe prfaqsit e tyre, prjashtimi nga tatimet i t cilave parashikohet nga marrveshje t veanta; dh) personat e parashikuar n marrveshjet ndrkombtare t ratifikuara nga Kuvendi. e) fondacionet ose institucionet financiare jo bankare t krijuara ose t transferuara me Vendim t Kshillit t Ministrave, q kan pr qllim mbshtetjen e politikave zhvilluese t qeveris nprmjet dhnies s kredive; ) shtpit filmike t prodhimit kinematografik, t liensuara dhe t subvencionuara nga Qendra Kombtare e Kinematografis. ***T gjitha subjektet e prmendura n shkronjn a deri n shkronjn t ktij neni, pavarsisht nga prjashtimi nga pagimi i tatimit mbi fitimin, jan t detyruara t dorzojn n organet tatimore deklaratn tatimore dhe bilancin vjetor, n t njjtat afate si subjektet, q I nnshtrohen tatimit mbi fitimin. Neni 19* Fitimi i tatueshm Fitimi i tatueshm pr periudhn tatimore prcaktohet n baz t bilancit dhe t anekseve t tij, q duhet t jen n prputhje me ligjin Pr kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, me dispozitat e ktij ligji, si dhe me aktet nnligjore t nxjerra nga Ministria e Financave pr kt qllim. Neni 20 Shpenzime t njohura Pr prcaktimin e fitimit t tatueshm n Republikn e Shqipris njihen si shpenzime ato q kryhen pr qllime fitimi, sigurimi dhe ruajtje t fitimit, n masn q kto shpenzime provohen dhe dokumentohen nga tatimpaguesi, si dhe kur jan objekt i kufizimeve t specifikuara nga ky ligj. Dokumenti i prdorur si baz pr justifikimin e shpenzimit, pr efekt tatimor, sht: fatura tatimore me TVSH, fatura e thjesht tatimore dhe do dokument tjetr i prpiluar dhe lshuar, n prputhje me udhzimet e Ministrit t Financave, n zbatim t legjislacionit tatimor. Pr veprimtarit e ndrtimit dhe shitjes s ndrtesave me destinacion pr strehim, veprimtari prodhuese, veprimtari tregtare ose shrbimi, njihet si shpenzim i zbritshm edhe vlera e truallit t vn n dispozicion nga pronari i toks, sipas kontratave t kmbimit t truallit me siprfaqe ndrtimi. Metodika e prcaktimit t vlers s truallit pr m miratohet nga Kshilli i Ministrave dhe bazohet n koston minimale fiskale t ndrtimit, sipas qyteteve apo zonave brenda qyteteve.

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 Pr veprimtarit e ndrtimit dhe shitjes me destinacion pr strehim, veprimtarti prodhuese, veprimtari tregtare ose shrbimi, n t ardhurat e tatueshme t investitorit llogariten edhe t ardhurat q i korrespondojn pjess s siprfaqes s ndrtimit q prfitojn pronart e truallit pr rastet e kontratave t kmbimit truall-siprfaqe ndrtimi. Vlersimi i t ardhurave pr pjesn e pronarit t truallit bhet n t njjtn mnyr si pr pjesn e t ardhurave t realizuara nga investitori dhe ai bazohet n metodikn e miratuar nga Kshilli i Ministrave lidhur me fitimin minimal fiskal. SHFUQIZOHET PARAGRAFI Shpenzimet e sigurimit t jets dhe t shndetit t punmarrsve nga pundhnsi konsiderohen si shpenzime t njohura.

Neni 21*** Shpenzime t panjohura 1. Pr efekt t prcaktimit t fitimit t tatueshm, nuk njihen shpenzimet si vijon: a) Kostoja e blerjes dhe e prmirsimit t toks dhe t truallit; b) Kosto e blerjes, prmirsimit, rinovimit dhe rikonstruksionit t aktiveve t veprimtaris, t cilat amortizohen, n prputhje me nenin 22 t ktij ligji; c) Zmadhimi i kapitalit themeltar t shoqris ose i kontributit t secilit person n ortakri; ) vlera e shprblimeve n natyr; d) SHFUQIZOHET e) dividentt e deklaruar dhe ndarjet e fitimit pr ortakt apo aksionert e shoqrive tregtare, si dhe fitimet n rastet e ortakris; )* interesat e paguara, t cilat tejkalojn normn mesatare t interesit 12 mujor t kredis pr tregun bankar, sipas publikimit zyrtar t Banks s Shqipris f) gjobat, kamat-vonesat dhe kushtet e tjera penale; g) krijimi ose rritja e rezervave dhe e fondeve t tjera, speciale, prve rasteve t parashikuara n ligj apo n akte nnligjore. gj) tatimi mbi t ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi vlern e shtuar t zbritshm; h) shpenzimet pr prfaqsim dhe shpenzimet pr pritje-prcjellje t cilat tejkalojn shumn 0,3 pr qind t qarkullimit vjetor; i) shpenzimet e konsumit personal, t prcaktuara nga Ministri i Financave; j) shpenzimet t cilat tejkalojn kufijt e prcaktuar me ligj apo me akte nnligjore. Pr kufijt e prcaktuar n ligjin nr. 7892 dat 21.12.1994, Pr sponsorizimet , pr qllime tatimore, nuk njihen si shpenzime t zbritshme shumat e sponsorizuara, q tejkalojn masn 3 pr qind t fitimit para tatimit dhe shuma e sponsorizuar pr botuesit e shtypit, e cila tejkalon masn 5 pr qind t fitimit para tatimit. k) shpenzimet pr dhurata; l) do shpenzim, masa e t cilit nuk vrtetohet me dokumente nga tatimpaguesi. ll) shpenzimet per sherbime teknike, konsulence dhe te menaxhimit te faturuara nga persona te trete, por te palikuiduara brenda periudhs tatimore nga tatimpaguesi. m)* humbjet, dmtimet, firot dhe skarcot gjat prodhimit, tranzitimit dhe magazinimit, tej normave t prcaktuara n akte t veanta ligjore dhe nnligjore. n. shpenzimet pr paga shprblime dhe do form tjetr e t ardhurave personale, t cilat lidhen me marrdhniet e punsimit, q u jan paguar t punsuarve, prfshir edhe administratort, pa kaluar nprmjet sistemit bankar. Kshilli i Ministrave prcakton me vendim rastet e prjashtimit nga ky rregull. Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 nj. shumat e paguara n cash, mbi kufijt e prcaktuar n ligjin Pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris. o. shfuqizohet 2.*Nse gjat periudhs tatimore, huaja dhe parapagimi tejkalojn mesatarisht katr her shumn e kapitaleve t veta, interesi i paguar pr shumn e tejkaluar nuk njihet si shpenzim i zbritshm. Ky kufizim nuk zbatohet pr bankat dhe shoqrit e sigurimeve dhe kompanit e leasing-ut.. 3. N rastin e personave juridik, q nuk jan themeluar sipas ligjit Pr tregtart shoqrit tregtare paragrafi i dyt i ktij neni zbatohet n t njjtn mnyr si edhe pr subjektet e tjera t parashikuara n kt nen. Neni 22 *** Amortizimi 1. N prcaktimin e fitimit t tatueshm, amortizimi pr aktivet e veprimtaris llogariten nga: a) pronari i aktiveve t veprimtaris, n t gjith rastet, prve atyre t prmendura n shkronjn b t ktij neni; b) n rastet e aktiveve t dhna me qira, me huaprdorje ose n nj form tjetr, t parashikuar me dispozita ligjore, nga personi q mbart riskun pr humbjen apo shkatrrimin e aktivit. 2. Toka, trualli, veprat e artit, sendet antike, bizhuterit, metalet dhe gurt e muar, nuk amortizohen; 3. Kostot e blerjes ose t ndrtimit, kostot e prmirsimit, t rinovimit e t rikonstruksionit t ndrtesave, t konstruksioneve dhe makinerive e pajisjeve me afat t gjat shrbimi, amortizohen vemas, me vlern e mbetur, me 5 pr qind. 4. Amortizimi pr kostot e blerjes s aktiveve t patrupzuara, llogaritet ve pr secilin aktiv, sipas metods lineare, n masn 15 pr qind; 5. Dy kategorite e mposhtme t aktiveve amortizohen, n baz t nj sistemi grupimi, me perqindje si vijon: a) Kompjutera, sisteme informacioni, produkte softare dhe pajisje t ruajtjes s t dhnave me 25 pr qind. b) T gjitha aktivet e tjera t veprimtaris me 20 pr qind. c) Pr aktivet e ndrmarrjeve shtetrore apo shoqrive me kapital trsisht shtetror, q amortizohen sipas shkronjs b t paragrafit t pest t ktij neni, norma e amortizimit pr vitet 1999-2000 sht 10 pr qind. 6. N do kategori, t prshkruar n paragrafin e pest t ktij neni, prqindja e amortizimit, e specifikuar n kt pik, zbatohet mbi bazn e amortizimit t kategoris prkatse. 7. Baza e amortizimit t jet vlera kontabl e kategoris s regjistruar n bilancin e hapjes s periudhs tatimore: a) duke i shtuar koston e blerjes apo t krijimit t aktivit dhe koston e prmirsimit, rinovimit dhe rikonstruksionit t aktiveve t kategoris gjat periudhs tatimore; b) duke i zbritur mimin e shitjes s aktiveve dhe kompensimet e marra pr humbjen e aktiveve, pr shkak t forcave t tjera madhore ose t shndrrimeve t tjera, t pavullnetshme gjat periudhs tatimore. N rastin kur baza e amortizimit sht nj shum negative, kjo shum i shtohet fitimit t tatueshem dhe baza e amortizimit merret zero. N rastin kur baza e amortizimit nuk kalon 5 000 lek, e gjith baza e amortizimit t jet nj shpenzim i zbritshm veprimtarie. N rastin kur bhet rivleresim i aktiveve t veprimtaris nuk lejohet t llogaritet amortizimi pr shumn e rivlersuar. Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998

Neni 23 * Inventari Njohja fillestare (me kosto) dhe vlersimi i inventarit, n fund t periudhs tatimore, bhen sipas metodave t prcaktuara n ligjin "Pr kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", t cilat duhet t zbatohen n mnyr sistematike. Zhvlersimi dhe rivlersimi i inventarit, pas njohjes fillestare, sipas prcaktimeve t ligjit t msiprm, nuk njihen pr efekt t llogaritjes s fitimit t tatueshm. Ky rregull zbatohet edhe pr aktivet financiare dhe aktivet jomateriale. Neni 24 Borxhet e kqija N prcaktimin e fitimit t tatueshm, borxhi i keq njihet si shpenzim i zbritshm, n rast se plotsohen, njkohsisht, tri kushtet e mposhtme: a) Nj shum, q korrespondon me ket borxh, sht prfshir m par n t ardhurat; b) borxhi sht fshir nga librat kontabl t tatimpaguesit; c) jan ndrmarr t gjitha veprimet e mundshme ligjore pr arktimin e tij. Neni 25 Rezervat speciale pr bankat dhe shoqrit e sigurimit N prcaktimin e fitimit t tatueshm t bankave dhe t shoqrive t sigurimit jan shpenzime t njohura rezervat teknike, t krijuara n prputhje me ligjin Pr veprimtarin e sigurimit, t risigurimit dhe ndrmjetsimit n sigurime dhe risigurime dhe provizionet e bankave, t krijuara n prputhje me standardet e hartuara nga Bordi i Standardeve Kontabl Ndrkombtare dhe t certifikuara pa vrejtje nga auditues t jashtm, por, n do rast, pa tejkaluar masn e prcaktuar n rregullat e Banks s Shqipris pr kt qllim. Shumat e rimarra nga kto rezerva apo provizione i shtohen fitimit t tatueshm. Neni 26 Pjesmarrjet q prjashtohen nga tatimi mbi fitimin N prcaktimin e fitimit t tatueshm t nj personi rezident prjashtohen, si t ardhura, dividendt dhe ndarjet e fitimit, kur ato shprndahen nga shoqrit e ortakrit rezidente dhe shoqrit jorezidente t huaja, q jan subjekte t tatimit mbi fitimin, pavarsisht nga kuota e pjesmarrjes, n vler ose n numr, t kapitalit aksionar, t s drejts s vots apo t pjesmarrjes n kapitalin fillestar apo aksionar t prfituesit.

Neni 27 Mbartja e humbjeve 1. N rast se fitimi i tatueshm n nj periudh tatimore rezulton negativ, humbjet e rezultuara mund t mbulohen me fitimet n tri periudhat e ardhshme tatimore, sipas parimit humbja e par m prpara se ajo e fundit. 2. N rast se gjat nj periudhe tatimore pronsia e drejtprdrejt dhe/ose t trthort e kapitalit themeltar ose e t drejtave t vots, t nj personi, ndryshon me m shum se 25 pr qind, ne Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 vler ose n numr, paragrafi i msiprm nuk zbatohet pr humbjet e psuara nga ai person juridik n at periudh tatimore dhe n periudhat paraardhse t tatimit. Neni 28*** Shkalla tatimore Shkalla tatimore e tatimit mbi fitimin deri m 31 dhjetor 2007 sht 20 prqind, ndrsa nga data 1 janar 2008 do t jet 10 prqind. Neni 29 * Deklarimi tatimor dhe llogaritja perfundimtare e detyrimit 1. do tatimpagues pergatit deklaraten vjetore te te ardhurave te tatueshme ne formen e percaktuar ne udhezimin e Ministrit te Financave ne zbatim te ketij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaraten vjetore ne organet tatimore brenda dates 31 mars te vitit pasardhes, duke paraqitur ne te njejten kohe bilancin kontabel, se bashku me anekset e tij, si dhe do te dhene tjeter te percaktuar ne udhezimin e Ministrit te Financave ne zbatim te ketij ligji. Per efekte fiskale, te dhenat e dokumenteve te mesiperme quhen te pranuara, kur miratohen nga administrata tatimore ose kur kalojne dy muaj pas dorezimit te tyre zyrtar dhe administrata tatimore nuk pergjigjet zyrtarisht. 2. Tatimi i llogaritur n baz t deklarats vjetore t t ardhurave t tatueshme, paksuar me shumat e prcaktuara sipas nenit 37 te ketij ligji dhe me parapagimet e bra gjat periudhs tatimore, paguhet nga tatimpaguesi n llogarin e organeve tatimore, ne astin e paraqitjes s deklarats vjetore t t ardhurave t tatueshme. 3. Shfuqizohet. Neni 30** Parapagimet 1. Gjat periudhs vijuese, tatimore, tatimpaguesi parapaguan, n llogarin e organeve tatimore, jo m von se data 15 e do muaji, shumat si m posht:
1. Gjat periudhs vijuese tatimore, tatimpaguesi parapaguan, n llogarin e organeve tatimore, kstet tremujore t tatimin mbi fitimin, brenda dats 30 mars pr muajt janar, shkurt dhe mars, brenda dats 30 qershor pr muajt prill, maj dhe qershor, brenda dats 30 shtator pr muajt korrik, gusht dhe shtator dhe brenda dats 30 dhjetor pr muajt tetor, nntor dhe dhjetor. Kstet mund t paguhen edhe n baza mujore, jo m von se data 15 e do muaji, n shumat si m posht: ( Hyn ne fuqi ne 1 janar 2013)

a) Pr do njrin nga muajt janar, shkurt, mars e prill t periudhs vijuese tatimore, shumn e tatimit mbi fitimin pr periudhn tatimore t dy viteve m par pjestuar me 12; b) Per do njrin nga 8 muajt e tjer t periudhs vijuese tatimore, shumn e tatimit mbi fitimin pr periudhn paraardhse tatimore, paksuar me pagesat e bra nga janari deri n prill t periudhs vijuese tatimore, pjestuar me 8. 1. N rastin kur tatimpaguesi e fillon veprimtarin gjat periudhs tatimore t vitit t dyt paraardhs, parapagimet pr muajt janar-prill t periudhs vijuese tatimore t jen si vijon: Shuma e tatimit mbi fitimin pr periudhn tatimore t dy viteve m par pjestuar me numrin e muajve gjat t cilve tatimpaguesi ka ushtruar veprimtarin tatimore. Pr prcaktimin e parapagimeve pr muajt e tjer t periudhs vijuese tatimore, tatimi llogaritet sipas shkronjs b t paragrafit t par t ktij neni. Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 3. N rastin kur tatimpaguesi e fillon veprimtarin gjat periudhs paraardhse tatimore, parapagimet pr muajt Janar-Prill t periudhs vijuese tatimore, t jen sa shuma e vlersuar e tatimit mbi fitimin pr periudhn e mparshme, pjestuar me numrin e muajve t periudhs s mparshme, pr t cilt sht ushtruar veprimtari. Shkronja b e paragrafit t par t ktij neni zbatohet pr prcaktimin e parapagimeve, pr efekt t muajve t mbetur nga periudha vijuese tatimore. 4. N rastin kur nj tatimpagues fillon t ushtroj nj veprimtari n periudhn vijuese tatimore, parapagimet pr kt periudh t jen sa shuma e vlersuar e tatimit mbi fitimin pr periudhn vijuese, pjestuar me numrin e muajve t mbetur nga periudha vijuese tatimore. **Prjashtimisht tarimpaguesit t cilt fillojn veprimtarin n periudhn vijuese dhe ushtrojn veprimtari n sfern prodhuese, nuk do ti nnshtrohen parapagimit t detyrimit pr tatimin mbi fitimin pr nj periudh 6-mujore ose pr periudhn e mbetur deri n fund t vitit vijues, nse kjo periudh sht edhe m e vogl se 6 muaj. 5. N rastin kur tatimpaguesi, n do koh, gjat periudhs tatimore, vrteton para organeve tatimore se tatimi mbi fitimin pr kt periudh tatimore do t jet, n mnyr domethnse, m i ult se tatimi mbi fitimin n periudhn paraardhse ose periudhn e dyt paraardhse, ather organet tatimore pranojn zvoglimin e parapagimeve, sipas rregullave t vendosura nga Ministria e Financave. N rast se subjekti taksapagues ka ulur kstet e parapagimit, t caktuara nga organi tatimor, dhe detyrimi tatimor vjetor pr tatimfitimin, q rezulton nga bilanci, tejkalon parapagimin me m shum se 10 pr qind, subjekti duhet t paguaj interes mbi diferencn ndrmjet detyrimit real vjetor dhe shums s parapaguar gjat vitit, sipas rregullave t vendosura nga Ministria e Financave. 6. Nse organet tatimore vlersojn se tatimi mbi fitimin pr periudhn vijuese tatimore do t tejkaloj me m tepr se 10 pr qind tatimin mbi fitimin e periudhs s mparshme tatimore, ajo mund t rregulloj n rritje parapagimet, n prputhje me tatimin mbi fitimin e vlersuar prej saj. 7. Pr tatimpaguesit, parapagimet mujore t t cilve, sipas paragrafit t par t ktij neni, n periudhn vijuese ose at paraardhse tatimore nuk kan kaluar 10 000 Lek, kto parapagime mund t akumulohen pr do 3-mujor dhe t paguhen deri n datn 15 t muajit q ndjek 3mujorin. Neni 31 Kundrvajtjet administrative Shkeljet e dispozitave pr tatimin mbi fitimin, q prbjn kundrvajtje administrative, prve mbajtjes s gabuar t llogarive pa pasoja n rezultatin financiar 1, prcaktohet n ligjin nr. 9920, date 19.5.2008 Pr procedurat tatimore n Republikn e Shqiperis. Neni 32 Sanksionet 1. Dnimet administrative pr kundrvajtjet pr tatimin mbi fitimin prcaktohen n ligjin nr. 9920, dat 19.5.2008 Pr procedurat tatimore n Republikn e Shqipris. 2. Pr rastet e shkeljeve, pr mbajtje t gabuar t llogarive pa pasoja n rezultatin financiar 1, personat prgjegjs dnohen me gjob 10 mij lek. KREU III/A

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN Neni 32/1 **** SHFUQIZOHET Neni 32/2 **** SHFUQIZOHET Neni 32/3 **** SHFUQIZOHET Neni 32/4 **** SHFUQIZOHET Neni 32/5 **** SHFUQIZOHET Neni 32/6 **** SHFUQIZOHET Neni 32/7 **** SHFUQIZOHET Neni 32/8 **** SHFUQIZOHET

KREU IV TATIMI I MBAJTUR NE BURIMIN E TE ARDHURAVE Neni 33*** Mbajtja n burim e tatimit mbi t ardhurat 1. T gjith personat rezident n Republikn e Shqipris, organet e qeverisjes qndrore e vendore, organizatat jo-fitimprurse dhe do subjekt tjetr, i njohur nga legjislacioni n fuqi, jan t detyruar t mbajn tatimin n burim n masn 10 pr qind nga shuma bruto e pagesave t mposhtme, q lindin nga nj burim n Republikn e Shqipris: a) dividendt; Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998

b) ndarjet e fitimit; c) interesat; ) pagesat pr t drejtat e autorit dhe pr pronsin intelektuale; d) pagesat pr shrbimet teknike, shrbimet e menaxhimit, shrbimet financiare dhe ato t sigurimit; dh) pagesat pr menaxhimin dhe pjesmarrjen n kshillat drejtues; e) pagesat pr ndrtimin, instalimin, montimin ose pr pun mbikqyrse q lidhen me to; ) pagesat pr qerat; f) pagesat pr shfaqjet e aktorve, t muzikantve ose sportistve, prfshir pagesa t tilla q u bhen personave, t cilt punsojn artist ose sportist apo ndrmjetsojn pr shfaqjet e tyre.
g) t ardhurat e individve nga lojrat e fatit dhe kazinot.

2. Pika 1 e ktij Neni nuk zbatohet pr: a. personat rezident shqiptar, t regjistruar si tatimpagues t tatimit mbi fitimin dhe t tatimit mbi vlern e shtuar ose personat e regjistruar si tatimpagues t takss vendore mbi bisnesin e vogl; dividendt dhe shprndarjet e tjera t fitimit brenda objektit t prcaktuara n nenin 26 t ligjit; pagesat e bra personave jorezident pr shrbimet pr transportin ndrkombtar t pasagjerve dhe mallrave.

b. c.

3. Prve rasteve t prcaktuara n pikn 2 t ktij neni, tatimi n burim i mbajtur mbi pagesn, sipas piks 1 t ktij neni, prfaqson detyrimin tatimor prfundimtar. 4. Shfuqizohet 5. Pa cnuar dispozitat e msiprme t ktij neni, pr Agjensin Ndrkombtare t Transportit Ajror (ANTA) paguhet tatim n burim n masn 10% si tatim i posam pr t ardhurat nga shrbimet navigacionale ajrore. Ky tatim llogaritet nga ANTA mbi arktimet bruto nga EUROKONTROLLI dhe paguhet n organin tatimor jo m von se 15 dit nga asti i arktimit t tarifave prkatese nga EUROKONTROLLI. Neni 33/1 Depozitimi i vendimit pr miratimin e rezultatit vjetor dhe destinimi i fitimit

1. Shoqrit tregtare, sipas ligjit "Pr tregtart dhe shoqrit tregtare", t ndryshuar, pas pagimit t tatimit mbi fitimin, sipas dispozitave t kreut III t ktij ligji, brenda nj afati Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 prej 6 muajsh nga data e mbylljes s vitit financiar, duhet t miratojn n asamblen e ortakve apo organin kompetent vendimmarrs t shoqris rezultatet financiare t vitit paraardhs dhe ta destinojn fitimin pas tatimit, duke prcaktuar shumn e rezervave ligjore, pjesn q do t prdoret pr investime ose pr shtes kapitali dhe pjesn q do t shprndahet n form dividendi. 2. Shoqrit tregtare dhe personat fizik, sipas piks 1 t ktij neni, duhet t depozitojn pran organeve tatimore, jo m von se data 31 korrik e vitit kalendarik, vendimin e organit prgjegjs/vendimin e personit fizik. Pr paraqitjen me vones t ktij vendimi zbatohet nj gjob prej 10 000 (dhjet mij) leksh pr do muaj vones. 3. Personi juridik duhet t derdh pr llogari t organit tatimor tatimin mbi dividendin e pagueshm, sipas piks 1 t ktij neni, jo m von se data 31 korrik e vitit kur bhet miratimi i rezultateve, pavarsisht nse sht br ose jo shprndarja e dividendit. 4. Vendimi i asambles s ortakve, i organit kompetent t shoqris/vendimi i personit fizik, sipas ktij neni, pr miratimin e rezultatit dhe destinimin e fitimit pas tatimit, duhet t paraqitet n organin tatimor, n prputhje me afatin e prcaktuar n pikn 2 t ktij neni, edhe nse rezultati pr vitin ushtrimor ka qen me humbje apo zero. Pr mosdepozitimin e vendimit zbatohen penalitetet, sipas piks 2 t ktij neni.". Neni 34 Shfuqizohet Neni 35* Mbajtja e tatimit dhe regjistrimi 1. Paguesi i shumave, pr efekt t mbajtjes s tatimit t parashikuar n nenet 33 dhe 34 t ktij ligji, derdh tatimin e mbajtur n llogarit e organeve tatimore jo m von se data 20 e muajit pasardhs t muajit t pagess. 2. Paguesi i ktyre shumave duhet t nxjerr pagesat e perfitimeve dhe mbajtjen n burim t tatimeve dhe tia vr n dispozicion organeve tatimore, si dhe personit, pr t cilin sht br pagesa, regjistrimet prkatse. KREU V DISPOZITA T VEANTA Neni 36 Transferimi i mimit 1. Kur jan vendosur apo krijuar kushte, ndrmjet personave t lidhur n nj veprimtari n marrdhniet e tyre tregtare apo financiare, t cilat ndryshojn nga ato q mund t ekzistojn ndrmjet dy personave t pavarur, organet tatimore mund t vendosin, q t ardhurat e nj apo m shum prej ktyre personave t lidhur t perfshijn fitimin q ai ose ata mund t kishin arritur, nse nuk do t egzistonin kto kushte. 2. Pr t siguruar aplikimin e drejt dhe efektiv t ktij neni, organet tatimore mund t arrijn marrveshje me kushte q m ppara me personat q kryejn nj veprimtari, t cilat do t prcaktojn se kushtet specifike ndrmjet personave t lidhur nuk ndryshojn nga ato q mund t ndodhin ndrmjet personave t pavarur. Neni 37 Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 Kreditimi i tatimit t huaj 1. N qoft se gjat periudhs tatimore nj rezident nxjerr nga burime jasht territorit t Republiks s Shqipris fitime apo t ardhura, tatimi mbi t ardhurat personale apo tatimi mbi fitimin, i pagueshm nga ai rezident, lidhur me kto t ardhura apo fitime duhet t reduktohen me at mas t tatimit t pagueshm mbi kt t ardhur ose fitim. Masa e tatimit t huaj t pagueshm duhet t vrtetohet me dokument autentik, t prcaktuar n udhzimin e Ministris s Financave. 2. Reduktimi i tatimit mbi t ardhurat personale ose tatimi mbi fitimin, i dhn n paragrafin e par t ktij neni nuk duhet t kaloj tatimin e pagueshm mbi fitimin apo t ardhurat nga burimi i huaj, n rast se kto t ardhura realizohen n Republikn e Shqipris. 3. N rastin e nj tatimpaguesi, i cili sht subjekt i tatimit mbi fitimin, do reduktim i tatimit, i parashikuar n paragrafin e par t ktij neni, kufizohet n tatimin, q do t ishte i pagueshm n Republikn e Shqipris, i llogaritur sikur neni 27 i ktij ligji t zbatohej n do vnd t huaj, n lidhje me fitimet apo humbjet e rezultuara nga burime n at vend t huaj. 4. Reduktimi i tatimit, sipas ktij neni, duhet t llogaritet n mnyr t veant, lidhur me do vend t huaj, nga i cili jan prfituar t ardhurat apo fitimet.

KREU VI DISPOZITA KALIMTARE DHE T FUNDIT Neni 38 ** Dispozita kalimtare 1. Tatimi q duhet t mbahet n prputhje me paragrafin e par dhe t dyt t nenin 10 dhe t nenin 33 t ktij ligji, do t mbahet nga pagesat e bra pas hyrjes n fuqi t ktij ligji. 2. Ndrtesat, konstruksionet dhe impiantet e blera para dats 1 Janar 1999 do t amortizohen n baz t kostos s tyre historike. 3. Aktivet e qndrushme, t patrupzuara, t blera para dats 1 Janar 1999 do t amortizohen mbi bazn e kostos s tyre historike. Nse vlera, e mbetur kontabl, e regjistrimit t ktyre pasurive n datn 1 Janar 1999 sht m e vogl se 50 pr qind e kostos s tyre historike, tatimpaguesit i lejohet t vazhdoj amortizimin, n prputhje me udhezimin nr.8, dat 12.02.1992 Mbi normat e amortizimit t aktiveve t qndrueshme, t personave fizik dhe juridik. 4. Baza e amortizimit t kompiuterave, sistemeve t informacionit, produkteve soft-are dhe sistemeve t ruajtjes s t dhnave, si dhe t t gjitha aseteve t vepritaris, t blera prpara dats 1 Janar 1999, pr periudhn tatimore 1999, do t jet vlera e ktyre aktiveve n librin e madh m 1 janar 1999, rregulluar si sht prshkruar n nenin 22, pika gjasht e ktij ligji. 5. Fitimi i tatueshm pr periudhn tatimore 1999 dhe 2000 t reduktohet me humbjet e psuara nga tatimpaguesi prpara dats 1 Janar 1999, t llogaritet n prputhje me nenin 8 t ligjit nr. 7677, dat 3.3.1993 Pr tatimin mbi fitimin, n qoft se kto humbje jan regjistruar n deklaratat e fitimit t vitit 1998. Humbjet e psuara n vitet 1996 dhe 1997 nuk mbarten. 6. Tatimpaguesit, q kan prfituar lehtsi tatimore n prputhje me nenin 6 t ligjit nr.7667 dat 3.3.1993 Pr tatimin mbi fitimin, i gzojn kto lehtesi sipas kushteve t parashikuara me ligjin e msiprm. 7. ***Tatimpaguesit q kan gzuar lehtsi dhe prjashtime, sipas ligjeve nr. 8098, dat 28.03.1996 Pr statusin e t verbrit dhe nr. 7811, dat 12.04.1994 Pr miratimin me

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 ndryshime t dekretit nr. 782, dat 22.02.1994 Pr sistemin fiskal n sektorin e hidrokarbureve, t ndryshuar, i gzojn ato, sipas kushteve t parashikuara n kto ligje. * Ndryshimet e nenit 11 t ligjit nr. 8438, dat 28.12.1998 dhe nenit 20 t ligjit nr. 8438 dat 28.12.1998, fillojn t zbatohen m 1 janar 2008. Detyrimi i par pr deklarimin e t ardhurave individuale vjetore, pr vitin fiskal 2011, nga subjektet e parashikuara n kt ligj, duhet t bhet jo m von se data 30 shtator 2012, ndrsa pagesa e tatimit, sipas piks 2 t nenit 13/6, t bhet jo m von se data 30 shtator 2012. Kreditimi i shumave t prfituara nga skema e shpenzimeve t zbritshme, parashikuar n nenin 13/3 t ktij ligji, kryhet brenda dats 31 dhjetor t vitit q pason periudhn tatimore, pr t ciln sht hartuar deklarata, pr vitin 2011. Pr vitet e tjera vijuese fiskale, afatet e msiprme jan jo m von se data 30 prill. Neni 39 Ligjet q shfuqizohen 1. Ligji nr. 7786, dat 27.1.1994, Pr tatimin mbi t ardhurat personale, me ndryshimet prkatse, si dhe t gjitha aktet e tjera, q vijn n kundrshtim me kt ligj, shfuqizohen. 2. Ligji nr. 7677, date 3.3.1993, Pr tatimin mbi fitimin, me ndryshimet prkatse, si dhe t gjitha dispozitat e tjera, q vijn n kundrshtim me kt ligj, shfuqizohen.

Neni 40 Akte nnligjore Ngarkohet Ministria e Financave pr nxjerrjen e akteve nnligjore n baz dhe pr zbatim t ktij ligji. Neni 41 Hyrja n fuqi Ky ligj hyn n fuqi 15 dit pas botimit n Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2008.
Ky ligji hyn n fuqi n datn 1 janar 2011.
Ky ligj hyn n fuqi 15 dit pas botimit n Fletoren Zyrtare. Miratuar n datn 1.3.2012

Ky ligj hyn n fuqi m 1 janar 2013.

KRYETARI Jozefina TOPALLI (OBA)


Ndryshuar me : Ligjin Nr.8711, dat 15.12. 2000 Ligjin Nr.8841, dat 11.12. 2001 Ligjin Nr.8919, dat 12.12. 2002 Ligjin Nr.9161, dat 18.12. 2003 Ligjin Nr.9326, dat 06.12. 2004 Botuar n Fletoren Zyrtare Nr. 103 dat 29 dhjetor 2004 Neni 32/3** Ndryshuar me Fletoren Zyrtare 82 date03/11/ 2005

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998
Shpallur me dekretin Nr. 4682 dat 01.11.2005 Ndryshuar me Ligjin Nr. 9458 dat 21.12.2005 Botuar n Fletoren Zyrtare Nr. 105 dat Janar 2006 Ndryshuar me Ligj Nr. 9632, dat 30.10.2006, botuar n Fletoren Zyrtare Nr. 123 dat 27.11.2006 Ndryshuar me ligjin nr. 9716 dat 16.04.2007, botuar n fletoren zyrtare Nr. 54 dat 12.05.2006 Ndryshuar me ligj Nr. 9735 dat 17.05.2007, botuar n Fletoren Zyrtare Nr.63, dat 04.06.2007. Ndryshuar me ligj nr. 9766 dat 09.07.2007, botuar n flrtoren zyrtare Nr. 90 dat 21.07.2007. Ndryshuar me Ligj nr. 9804 dat 13.09.2007, botuar n fletoren zyrtare Nr.125 dat 27.09.2007 Ndryshuar me Ligj nr. 9844 dat 17.12.2007, botuar n fletoren zyrtare Nr.180 dhjetor 2007. Ndryshuar me Ligj nr. 9943, date 26.6.2008, botuar n Fletoren Zyrtare Nr. 114 dt. 22.6.2008. Ndryshuar me Ligj nr.10072,dat 9.2.2009, botuar n Fletoren Zyrtare Nr. 20, dat 04.03.2009. Ndryshuar me Ligj nr.10228,dat 4.2.2010, botuar n Fletoren Zyrtare Nr. 13, dat 25.02.2010. Ndryshuar me Ligj nr. 10343, date 28.10.2010, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 159, date 3 dhjetor 2010. Ndryshuar me Ligj nr. 10364, date 16.12.2010, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 179, dhjetor 2010. Ndryshuar me Ligj Nr. 20/2012, date 1.3.2012, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 26, date 27 mars 2012. Ndryshuar me Ligj nr. 71/2012, date 28.6.2012, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 89, date 31 korrik 2012.

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2011 Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 Tabela Nr.1* Tabela pr Tatimin mbi t ardhurat personale nga punsimi E ardhura e tatueshme (n muaj) Mbi (lek) 0 10.001 + 30.001 +

Prqindje Deri n (lek) 10.000 30.000 M tepr

+ 10% t shums mbi 10.000 lek + 10% t shums mbi 0 lek

PASQYRA NR. 2 MIMI I SHITJES Mbi (lek) 0 2 000 000 + 4 000 000 + 6 000 000 + N (lek) 2 000 000 4 000 000 6 000 000 E m tepr TATIMI I PAGUESHM Prqindje 0,5 % e mimit t shitjes 1 % t mimit t shitjes 2 % t mimit t shitjes 3 % t mimit t shitjes

Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata

www.tatime.gov.al