You are on page 1of 2
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR HOR, PASIR HOR, 15100 KOTA BHARU KELANTAN DARUL NAIM KOD SEKOLAH: DBA 1084

SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR HOR, PASIR HOR, 15100 KOTA BHARU KELANTAN DARUL NAIM KOD SEKOLAH: DBA 1084

Tel: 09-7666411

Fax: 09-7666410

email: skpasirhordba1084@gmail.com ___________________________________________________________________________ Rujukan kami: SKPH 700-2/1/1(03) Tarikh : 02 SEPTEMBER 2012

Kepada, Ibu, Bapa, Penjaga, Sekolah Kebangsaan Pasir Hor,

 • 15100 Kota Bharu,

Kelantan.

Tuan/Puan,

M EMOHON SUMBANGAN BUKU TERPAKAI UNTUK PROGRAM WAKAF BUKU PUSAT SUMBER SEKOLAH.

Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa Pusat Sumber SK Pasir Hor akan mengadakan Prorgam Wakaf Buku pada 17 September 2012.

 • 2. Program ini bertujuan untuk memperbanyakkan jumlah buku di dalam perpustakaan

Sekolah Kebangsaan Pasir Hor. Untuk pengetahuan pihak tuan/puan, jumlah buku di

perpustakaan buat masa ini berkurangan berbanding dengan nisbah pelajar.

 • 3. Oleh yang demikian, Pihak Pusat Sumber Sekolah memohon kerjasama dari pihak

tuan/puan untuk menyumbangkan buku-buku, majalah dan permainan yang berunsurkan akademik. Sila serahkan sumbangan tuan/puan kepada guru kelas masing-masing mulai 4 September 2012. Hadiah akan diberikan kepada kelas yang paling banyak menderma.

 • 4. Besarlah harapan kami sekiranya pihak tuan/puan dapat memberi kerjasama agar program

ini dapat dijayakan sepenuhnya. Segala kerjasama yang diberikan kami dahului dengan ribuan terima kasih.

Sekian, dimaklumkan.

Saya yang menurut perintah,

(EN. WAN MAT RANI B WAN ISMAIL)

Guru Besar SK Pasir Hor,

15100

Kota Bharu,

Kelantan.

LAMPIRAN

A) Senarai peralatan komputer yang diperlukan

Bil

Peralatan

Kuantiti

Harga

 

Kegunaan

 
 
 • 1 Komputer

 
 • 1 RM 1800.00

Diletakkan di

bilik

Pembelajaran

 

dan

Pengajaran

(P&P)

untuk

kegunaan guru

dan

pelajar

semasa

proses

pembelajaran

sedang berlangsung.

 
 • 2 Komputer

 
 • 1 RM 1800.00

Diletakkan di

bilik

tayangan

 

untuk

kegunaan guru dan

pelajar semasa proses pembelajaran berlangsung.

 
 • 3 Komputer

 
 • 1 RM 1800.00

Diletakkan di kaunter

sirkulasi

 

untuk

memudahkan proses

peminjaman

 

dan

pemulangan buku di

Pusat Sumber.

 
 
 • 4 Komputer

 
 • 2 RM 1800.00 x 2

Diletakkan

di

ruang

= RM 3600.00

Pusat

Sumber

untuk

 

memudahkan

 

pelajar

dan

guru

mencari

maklumat

berkaitan

pencarían mereka

 
 
 • 5 Printer

 
 • 2 RM 500 x 2

Diletakkan di kaunter

= RM 1000

sirkulasi dan ruang

 

Pusat

Sumber.

Memudahkan proses mencetak bahan bagi urusan P&P.

 

JUMLAH

 

RM 10 000.00