You are on page 1of 1

ABSCONDING Absconding ialah keadaan di mana pesakit psikiatrik mempunyai keinginan untuk lari dari wad.

Ia berlaku atas beberapa faktor. Antaranya ialah faktor persekitaran. Terdapat pesakit yang tidak suka akan suasana wad dan ini membuatkan pesakit berasa bosan . Selain itu, sikap segelintir staf yang tidak prihatin menambahkan lagi keinginan pesakit untuk lari dari wad. Faktor penyakit juga boleh menjadi sebab untuk pesakit lari dari wad. Antaranya pesakit mengalami delusi, paranoid dan halusinasi.