You are on page 1of 17

M.

Recep USALAN
T. C. Babakanlk e-Devlet Danman
Proje Koordinatr

T. C. BABAKANLIK

Yurtdna e-Ticaret Projesi

E-DEVLET PROJE-NCELK KRTERLER


KRTERLER
Etki Hitap Kitlesinin Bykl effaflk Salamas Paydalar Aras letiimi Artrmas lem Maliyetini Azaltmas Admlarn ve Zaman Azaltmas Brokrasiyi Azaltmas Adanm st Dzey Ynetici Sre Ek Maliyet Adanm Proje Ekibi Projeye D Destek (zel Sektr, STK, vs.) BTS Eylem Plannda Yer Almas Etkilenen Kurum Says AB 20 Temel Kamu Hizmeti 2008 Hkmet Programnda Yer Almas TOPLAM

AIRLIK (%)
20

RSKLER
Dier Projelere Bamllk Yasal Dzenleme Projenin Tamamlanamama htimali Projenin Salk Durumu Grnrl Btenin Mevcudiyeti Proje Gerekesinin Geerlilii Proje Ekibinin Mevcudiyeti Etkilenen Kurum Says st Ynetimin Direnci Kurumsal Diren Srecin Yenilii TOPLAM

PUAN

15 15 10 10 10 5 5 5 5 100

NCELKL E-DEVLET PROJELER


PROJELER

1
2 3 4 5 6 7

Online Ara Tescili e-Adli Sicil Online irket Kuruluu Salkta e-Randevu e-hale Belediyelerde e-Vergi e-Dava Tketici Portal e-evre zini Yurtdna e-Ticaret Kltr Portal

8
9 10

11

YURTDIINA E-TCARETN TANIMI


hracat Ynetmelii (Resmi Gazete- 12 Temmuz 2008 )
Uzaktan iletiim aralaryla baka bir lkeye ynelik olarak gerekletirilen mesafeli mal sat (1.Md.)

Yurtdna e-ticaret kapsamndaki mal ihracyla ilgili ilemler, d ticaret ve


gmrk mevzuat hkmlerine tabidir." (13. Md.)

Uluslararas Tanmlar (OECD, ABD)


nternet, extranet, Elektronik Veri Deiimi veya online sistem zerinden sipariin alc tarafndan verilmesi veya sat szlemesinin yaplmas. deme online veya offline olabilir.

YURTDIINA E-TCARET PROJES


Proje Gerekeleri
1) Gmrklerinde yurtdna gnderilen e-ticaret siparileri deeri ne olursa olsun ihracat prosedrlerine tabi olmakta, uzun, zahmetli ve maliyetli bir sre gerektirmektedir 2) Mevcut ileyi e-ticaret yoluyla ithalat tevik etmekte, ihracat ise caydrmaktadr.

3)

Brokrasi ve maliyetler yurtdna e-ticareti zorlatrmakta, kayt d ekonomiyi


tevik etmektedir (1 TLlik ihracat iin dahi, nakliye hari 300 TL civarnda masraf yaplmaktadr)

4) 5)

Yurt dna ynelik e-ticaret istatistikleri tutulamamaktadr. Posta gnderilerine ait gerekli dzenleme halen eksiktir.

YURTDIINA E-TCARET PROJES


Ama
lkemizden yurt dna posta ve kargo yoluyla yaplacak e-ticaretin kolaylatrlmas ve yaygnlatrlmas

Hedefler

Gerekli mevzuat deiikliklerinin yaplmas ve hzlandrlmas D ticaret, gmrk, kargo ve posta hizmetlerinin elektronik ortamda entegrasyonunun salanmas Pratik e-ticaret rehberinin hazrlanmas ve yaynlanmas (e-ticaret.gov.tr, gumruk.gov.tr, ptt.gov.tr)

Gerekletirilen Faaliyetler

Kamu kurumlaryla mevzuat deiiklik ihtiyacnn tespiti Ankara ve stanbul saha ziyaretleri (gmrkler, kargo) Sektr grlerinin alnmas ve deerlendirilmesi Dnyadaki uygulamalar ve mevzuatn taranmas

YURTDIINA E-TCARET PROJES


Beklenen Faydalar
irket ve vatandalara; Yurt dna e-ticarette sre ksalacak, maliyet ve brokrasi azalacak Dorudan kapdan ihracat yapabilecek Gmrkleme ve lojistik maliyetleri azaltlacak hracat ve ihracata ynelen giriimci says artacak

Kurumlara; e-Ticaret yoluyla ihracata ilikin i srelerinde yeknesaklk ve effaflk salanacaktr. Yurt dna ynelik e-ticaret istatistikleri Gmrkler zerinden temin edilerek boyutlar llebilir hale gelecektir.

YURTDIINA E-TCARET PROJES


MEVCUT DURUM (2008): E-TCARET YOK!

YURTDIINA E-TCARET PROJES


PROJE SONRASI (2011) : E-TCARET VAR!

YURTDIINA E-TCARET SRE MODEL


4

LOJSTK HZMET SALAYICILARI

TEDARK (HRACATI) E-PAZARYER

GMRK

ALICI

2 2

3 3

SORUMLU KURUMLAR
GMRK MSTEARLII

Gmrk Kanunu ve Ynetmeliin Deitirilmesi


Posta ve Kargo Gmrklerinde basitletirme Kesintisiz elektronik i ak iin BLGE sistemiyle entegrasyon

DI TCARET MSTEARLII
hracat Ynetmeliinin Deitirilmesi (Yurtdna e-Ticaretin ihracat olarak tanmlanmas&Kolaylatrlmas)

PTT GENEL MDRL


Posta Gnderilerinin Gmrk lemlerine likin Ynetmeliin e-ticareti kapsayacak biimde deitirilmesi

YURTDIINDAN RNEKLER-1
boliviamall.com
Kurulu : 1999
E-Ticaretin olmad bir lke 9 Milyon nfus,1.125$ MG/Kii 4 milyar $ ihracat 3 milyar $ ithalat Drt dilde yayn 6.000 el yapm yerel rn 750 sanatkar 72 lkeye dorudan sat Yllk sat art % 150! Sat 2002: 1.000 $ 2005: 60.000 $

YURTDIINDAN RNEKLER-2
pe.usps.com
Posta Mevzuat Rehberi
Yurtii ve yurt d posta Interaktif mevzuat arama Gncel mevzuat

Web sayfas veya pdf belgesi


D ticaret mevuzatyla entegre Form deposu

YURTDIINDAN RNEKLER-2

postcalc.usps.gov
Online Posta Fiyatlama
Yurtii ve yurt d posta
nteraktif paket/zarf seimi Gncel mevzuata uygun Adm adm ilem seimi

YURTDIINDAN RNEKLER-2 postcalc.usps.gov


Online Posta Fiyatlama
Maliyet gsterimi
oklu tercih sunumu Dorudan etiket basm Ekstra hizmet seimi

SIRA E-HRACATTA...

TEEKKRLER...