You are on page 1of 2

ENGLESKA Jovan Bez Zemlje. Gubici Plantageneta u Francuskoj.

Kontinentalni posjedi uvijek su zadavali Plantagenetima mnogo brige i bili za njih prije izvor slabosti nego snage. Situacija je postala naroito sloena za vrijeme Ivana Bez Zemlje. Za njega su govorili da je imao samo jedan talenat to jest znao je da vrijea ljude i da stekne neprijatelje. Francuski kralj Filip II August vjeto se koristio sukobima Ivana s njegovim francuskim baronima. August je objavio da su svi Ivanovi posjedi konfiskovani i upao je u Normandiju. Normandiski baroni, nezadovoljni Ivanom, nisu pruili gotovo nikakav otpor. 1204. god. nali su se u rukama francuskog kralja Normandija, Men, Anu, Turen i dio Poatua. Ivanovi porazi u francuskoj umanjili su njegov autoritet u Engleskoj. Novi porezi izazvali su veliko nezadovoljstvo, a tu je bio u sukob sa crkvom. Papa Inoentije III umijeao se u izbor kenteberiskog arhiepiskopa, ponitio izbor kraljevskog kandidata i za arhiepiskopa stavio Stevana Lengtona. Ivan je uputio otar protest, a kao odgovor na njega papa Inoentije III bacio je na Englesku interdikt (1208.god). Ivanova popularnost je bila toliko velika,da papina odluka nije u zemlji izazvala nikakav protest. 1212. papa je objavio da se Ivan liava prijestola i predao prava na englesku krunu Filipu II. Baroni i svetenstvo su podrali plan pape a Filip se poeo spremati za rat. Tada Ivan iz osnova mijenja svoju politiku, odluio je da kapitulira pred papom. Sebe je priznao za papinog vazala i poloio mu feudalnu zakletvu te je sebe obavezao da e godinje plaati papi hiljadu funti sterlinga. Uprkos podrci, koju je dobio od pape, te savezu s Otonom IV, Ivan je poraen od francuza 1214.god. Baroni su poeli ratne operacije protiv kralja, a njihova vojska koju su nazivali vojskom boga i svete crkve brzo je rasla. London se pridruio ustanku i otvorio vrata baronima. Ivan je uvidio da se ne moe suprotstaviti pa se sloio sa svim zahtjevima. 15.juna 1215.godine potpisao je uveni dokument koji je dobio naziv Velika povelja sloboda (Magna Charta libertatum). Velika povelja sloboda U tom dokumentu kralj daje sveano obeanje, prvo, da e uvati prava engleske crkve i posebno slobodu crkvenih izbora;drugo, da od barona nece kupiti vie dadbina no to je to utvreno obiajem.Lica kojima bude povjereno starateljstvo nad maloljetnim nasljednicima feuda moraju da s tim feuda uzimaju umjeren prihod i ne smiju da ih upropaste. Naljednice feuda se ne smiju udavati protiv njihove volje i volje njihovih roaka. Sve te odredbe su imale za cilj da sauvaju barone da kralj ne sloupotrijebi prava vrhovnog feudalnog seniora. lan 12. utvruje da se feudalna pomo moe traiti od kraljevskih vazala samo u tri sluaja: 1. radi kraljevog otkupa iz ropstva 2. kada se najstariji kraljev sin posveuje za ritera i kada se udaje njegova najstarija ki. Svaki drugi auxilium moe se dobiti samo po dozvoli opteg vijea kraljevine. lan 14. odreuje sastav tog opteg vijea kraljevine. Nekoliko taaka u Velikoj povelji ograniavalo je kraljeva sudska prava. Grofovima i baronima mogu da sude samo ljudi ije je zvanje ravno njihovom. Kralj se obavezao da nee nikoga zatvarati u tamnicu,rjeavati imanja i stavljati van zakona i sl. Ne smije nikog protjerivati iz zemlje bez zakonske presude (lan 39.) Ovim lanom baroni i riteri sz htjeli da se sauvaju kraljeve osvete. lan 41. dozvoljavao je trgovcima da slobodno ulaze i borave u Engleskoj . lan 35. uveo je u Englesku opte mjere i tegove. Kralj je obeao da e ublaiti surove umske zakone, te se najzad obavezao da e udaljiti iz Engleske strane najamnike. Da vi se osiguralo izvrenje ove povelje bilo je izabrano 25 barona,meu kojima je bio mer Londona,drugi e izgledati izvrenje ovih odredbi povelje.

Kada se Ivan saglasio sa Velikom poveljom, nije uopte ni pomiljao da je ispunjava. Nije ni vratio iz Engleske najamniku vojsku ve je slao po nove trupe. Papa je barone proglasio za buntovnike i oslobodio Ivana obaveze da ispunjava Veliku povelju. Rat je obnovljen. U rat se umijeao sin Filipa II,Luj, istakavi prava na engleski prijesto. U samom jeku ratnih operacija, Ivan je umro(1216.god.).