You are on page 1of 2

Catedra: DISCIPLINE TEHNICE Profesor: IULIANA ISTRATOIU Disciplina: MANAGEMENT BANCAR Clasa: anul II postliceal PROIECTARE DIDACTICA ANUALA

An scolar 2004-2005

Aviz sef catedra Aviz director

Competente specifice 1. Cunoasterea conceptelor, fenomenelor si proceselor caracteristice sistemului bancar. 2. Transferul operational de concepte generale 3. asupra unor situatii din activitatea bancara. 4. Detinerea si operarea cu informatii din domeniul bancar si din legislatia in vigoare. 5. Modele statistice de analiza 6. Analiza financiara pentru creditarea Aplicarea legislatiei in conformitate cu demersul managementului bancar. agentilor economici Realizarea unor cercetari statistice si elaborarea 7. Managementul ratei dobanzilor 8. Managementul performantelor bancare modelelor de analiza. Aplicarea si interpretarea indicatorilor de 9. Marketing bancar performanta bancara. 10. Modele de gestiune bancara Realizarea operatiunilor bancare.

Nr. crt.

SUCCESIUNEA CAPITOLELOR Gestiunea bancara Sistemul decontarilor bancare Managementul operatiunilor bancare Managementul activitatii de creditare

Numar Perioada ore 4 S1, S2 8 S3, S4, S5, S6 8 S7, S8, S9, S10 S11, S12, S13, 8 S14 4 S15, S16 4 8 8 6 8 S1, S2 S3, S4, S5, S6 S7, S8, S9, S10 S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17

Semestrul

Observatii

SEM. I

Ultima saptamana. din sem. II va fi sapt. de evaluare finala (S18)

SEM. II

DATA INTOCMIRII: 01.10.2004 SEMNATURA PROFESORULUI:

Catedra: DISCIPLINE TEHNICE Profesor: IULIANA ISTRATOIU Disciplina: MANAGEMENT BANCAR Clasa: anul II postliceal PROIECTARE DIDACTICA SEMESTRIALA Semestrul I
Nr. crt. Tema/capitolul Succesiunea lectiilor 1. Criteriile gestionarii bancare. 2. Sistemul informational statistic 3. Proiectarea ueni observari statistice 4. Realizarea ueni cercetarie statistice Nr. Competente specifice Insumarea si utilizarea corecta a conceptelor gestiunii bancare Realizarea prelucrarii primare a datelor, greafice, serii. Analizarea structurii bazei de date. Realizarea cercetarii statistice pornind de la etapele acesteia Exemplificarea modului de operare a sistemului de decontare cu legislatia bancara. Gruparea sistemului comparativ cu alte sisteme Cunoasterea si identificarea principalelor operatiuni bancare Analiza instrumentelor de plata si de credit, atitlurilor de valoare in vederea operarii cu ele. Caracterizarea generala a sistemului de incasari si plati cat si a compensarii Transferal operationalde cunostinte generale asupra situatiilor curente de acordare a creditelor Aplicarea metodelor elementare in caracterizarea legaturilor dintre variabile. Analizarea fenomenelor economice prin utilizarea indicatorilor sintetici ai corelatiei. Analizarea rezultatelor obtinute prin verificarea semnificatiei ecuatiei de regresie si a coeficientului de corelatie. Determinarea gradului de reactie la modificarile factorilor inclusi in model. Realizarea modelului liniar de analiza.

Aviz sef catedra Aviz director

Perioada

Metode

Mijloace de invatare

Tehnici de evaluare

S1, S2, Explicatia Scheme Conversatia S3, S4, S5, S6, Prelegerea S7, S8, S9, S10 Manual Management bancar Lucrari de control S11, S12, S13, S14 Dezbaterea Aplicatii practice simulare Demostratia Folii Investigatia Fise de lucru Evaluarea orala Observarea sistematica

1.

Gestiunea bancara

2.

Sistemul decontarilor bancare

1. Decontari intre unitatile Bancii Nationale 2. Decontari intre unitatile bancare 3. Sisteme informatice bancare 1. Instrumente de plata si de credit. 2. Operatiuni pe piata valutara 3. Titluri de valoare si burse de valori 4. Conturi bancare 5. Transferul fondurilor 6. Sistemul de plati si decontari 7. Managementul operatiunilor active si passive. 1. Creditarearol, resurse, principii 2. Garantarea imprumuturilor 3. Acordarea creditelor 1. Legatura statistica. Tipuri de legaturi intre variabile economice 2. Indicatori sintetici ai corelatiei. 3. Verificarea semnificatiei ecuatiei de regresie si a coeficientului de corelatie 4. Previziunea statistica 5. Coeficientul de elasticitate 6. Realizarea unui model liniar de nalaliza a legaturilor dinre variabilele statistice

3.

Managementul operatiunilor bancare

Munca independenta

4.

Managementul activitatii de creditare

Reviste de specialitate

5.

Modele statistice de analiza

S15, S16

DATA INTOCMIRII: 15.09.2004