You are on page 1of 29

KAMU SEKTR MKEMMELYETNE DORU E-DEVLET YOLCULUU

10-23 UBAT 2009 Singapur Kamu Hizmeti Koleji

KURS RAPORU

M. Recep USALAN e-Devlet Danman Babakanlk

NDEKLER
I- SUNU. 3 Kamu Hizmeti Koleji (Civil Service College - CSC) Singapur. 3 KDi Asia 3 II- KURS ER Modl 1: e-Devlet Perspektifleri Modl 2: Singapur'un e-Devlet Yolculuu.. Modl 3: Baarl e-Devlet rnek Olay Analizleri ve e-Devlet Eilimleri Modl 4: e-Devlet Sorunlar ve Zorluklar.. Modl 5: e-Devleti Gerekletirmek.. Modl 6: e-Devlet Kapasite Deerlendirmesi.. Modl 7: Devlet-Vatanda Hizmetleri (G2C) Modl 8: Devlet- Dnyas Hizmetleri (G2B) . Modl 9: Devlet i Hizmetler (G2G) . III- SAHA ZYARETLER.. Singapur ehircilik Yeniden Gelitirme daresi (Urban Redevelopment Authority of Singapore) Gmenlik ve Snr Denetimleri daresi (Immigration & Checkpoints Authority - ICA) .. Kara Ulam daresi (Land Transport Authority - LTA) .. Milli Ktphane Kurulu (National Library Board - NLB). GeBIZ: Singapur hale Kurumu IDA Biliim Gelitirme Kurumu (Infocomm Development Authority of Singapore).. lave Bilgiler. IV- SONU 5 5 6 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 17 18

e-Devleti Hayata Geirmek in Kritik Baar Faktrleri. 18 EKLER EK-1 Singapur Hakknda zet Bilgiler. EK-2: Singapur Biliim statistikleri.. 19 24

EK-3: Singapur Kamu Hizmetleri Organizasyonu... 27 EK-4: e-Devlet Bror (IDA) (A World Class e-Government Singapore).... EK-5: Kurs Katlm Listesi...... 29 35

EK-6: Kurs Sertifikas............. 37

I- SUNU

Kamu Sektr Mkemmeliyetine Doru e-Devlet Yolculuu konulu uluslararas eitim program 1023 ubat 2009 tarihlerinde Kamu Hizmet Koleji tarafndan Singapur'da organize edilmitir. Programda, KDI Asia Danmanlk irketi ile ibirlii salanarak eitim verilmitir. Kursun temel hedefleri unlardr: e-Devletin tanmlanmas ve Kamu Sektr Reformundaki rolnn nemi Singapur'da ve dnyadaki e-devlet giriimlerinin deerlendirilmesi e-Devlete hazrlk deerlendirmesi e-Devlet zihniyet deiikliinin gelitirilmesi ve benimsenmesi e-Devlet zihniyet deiikliinin benimsenmesinde dier paydalar zerinde nfuz salanmas Kursun web sitesi: www.csci.gov.sg/programme_details.asp?courseID=3&mainID=1

Kamu Hizmeti Koleji (Civil Service College - CSC) Singapur


www.cscollege.gov.sg Singapur Kamu Hizmeti Koleji Singapur devletinin merkezi eitim kurumu olarak birinci snf kamu hizmetleri sunumu iin insan kaynaklarnn gelitirilmesinde nemli bir rol oynamaktadr. 1971 ylnda kurulan Kolej, Babakanlk Ofisinde Kamu Hizmetleri Blmnn (Public Service Division- PSD) altnda resmi bir kurum olarak yer almaktadr. Kamu Hizmeti Koleji (CSC) kamuda, zellikle kamu ynetiimi, liderlik, kamu ynetimi ve iletmecilii temel alanlarnda kamu hizmetlerinde stratejik kapasiteyi oluturacak kapsaml programlar sunmaktadr. CSC, deerlerin yerletirilmesi, kamu kurulular, akademi ve yabanc devlet kurumlar ile iletiim salayarak liderlik, politika gelitirilmesi, kamu ynetimi ve kamu reformlar alanlarnda iyi rneklerin ve tecrbelerin deiimi amacyla merkezi hkmet ve kamu kurumlaryla yakn almaktadr. Kolej pratik tabanl eitim, aratrma, gelitirme ve danmanlk hizmetleriyle aadaki alanlarda temayz etmektedir: Kamu Politikas ve Ynetiimi Kamu Sektr Liderlii Kamu Ynetimi ve letmecilii Kamu Ynetimi Reform Giriimleri

KDi Asia
www.kdiasia.com KDi Asia, e-devlet, i sreleri ve deiim ynetimi danmanl alanlarnda ihtisaslam Singapur merkezli bir profesyonel hizmet irketi olarak i kapasitesi ve performansnn dramatik biimde gelitirilmesi iin kurumlara yardm etmektedir. Bu eitim kursundaki temel eitimler KDI Asia'nn sahipleri ve danmanlar olan Mr Tan Kim Leng & Mr Cuthbert Shepherdson tarafndan verilmitir.

3/29

KAMU SEKTR MKEMMELYETNE DORU E-DEVLET YOLCULUU II- KURS ER


Kamu Sektr Mkemmeliyetine Doru e-Devlet Yolculuu konulu uluslararas eitim program Singapurda 10-23 ubat 2009 tarihlerinde Singapur Dileri Bakanl ve Kamu Hizmet Koleji tarafndan dzenlenmitir. Programa 26 lkeden 28 kdemli brokrat ve teknokrat katlmtr. Kursa davet edilmesine ramen 5 lkeden katlm salanamamtr. Eitim program, sonuncusu genel zet olmak zere toplam 10 modl halinde oluturulmutur. Kurs program erevesinde yarm gnlk kurum ziyaretleri yaplarak e-devlet projeleriyle ilgili dorudan bilgi edinilmitir. Ayrca bu ziyaretlerde kurumlarn st dzey yneticilerine soru sorularak ilk elden cevap alnmas imkan salanmtr. On gn sren kursun modlleri ve konular aada ekilde gsterilmektir:

NEML NOT: Bu raporda kullanlan ekil, grafik ve bilgilerin kayna kursu dzenleyen CSC, KD ve IDAdan temin edilen belgelerdir. Bu bilgilerin anlan kurumlarn bilgisi dnda kullanlmamas gerekmektedir.
4/29

Modl 1: e-Devlet Perspektifleri


Hedefler: Deiim admlarn anlama e-Devletin benimsenmesi iin ihtiya ve saiklerin deerlendirilmesi e-Devletin benimsenmesindeki zorluklarn gzden geirilmesi e-Devlet politikalar aadaki konularda odaklanmaldr: Kamu politikalarn oluturma kabiliyetinin gelitirilmesi effaf ilemler, verimsizlik ve brokrasinin azaltlmas Toplumdan, profesyonel ve i dnyasndan daha geni katlm salanmas Sektrler aras politika koordinasyonu ve politika oluturmann gelitirilmesi

Paydalara Ynelik Devlet Hizmetlerinin Gelitirilmesi dnyas ve vatanda merkezli odaklanma 7/24 e-Hizmetleri salayacak imknlarn artrlmas Bilgi salayan alternatif kanallarn gelitirilmesi Kamu Ynetimi ve lemlerinin Gelitirilmesi lemlerin modernizasyonu/yeniden tasarlanmas Kurumlar aras ibirlii Kamu alanlarnn yeni beceriler kazandracak ekilde eitilmesi Mevcut/eski zihniyetlerin deitirilmesi Singapur'daki ynetiimin drt temel prensibi: 1) Liderlik anahtardr 2) Deiimi sahiplen & ilgili kal 3) iin mkfat, mkfat iin i 4) Herkese menfaat, herkes iin frsat

e-Devlet ve Kamu Reformlar likisi


Kamu Reformlar (Temel Soru: Kim Yapacak?) Kurumsal reform Politika oluturulmas ve yaygnlatrlmas Kurum koordinasyonu ve bilgi paylam lke genelinde tek durak uygulamas dari sre reformunun kurumsallatrlmas Yapsal reform e-Devlet iin kurumsal erevenin modernizasyonu Halka yakn e-devlet yaklam Bilgi Teknolojileri, satn alma ve ynetim sistemleri reformu Kamu hizmetleri reformu cret gzetimi Kamu alanlar eitimi Kamu alanlar eitim reformu Yeni idari paradigma Kamu finans ynetimi Yolsuzlukla mcadele e-Devlet (Temel Soru: Nasl Yaplacak?) Kamu politikalarnn oluturulmas Paydalara ynelik devlet hizmetlerinin gelitirilmesi Devlet ynetimi ve ilemlerinin gelitirilmesi Verimlilii salamak ve kolaylatrmak iin ara olarak teknolojinin tam kapasiteyle kullanlmas

5/29

Modl 2: Singapur'un e-Devlet Yolculuu


Hedefler: Singapur'u daha iyi tanma Singapur'un Ulusal Bilgi ve letiim Teknolojileri (BT) Planlarnn ana hatlar BT Planlarnn odak noktalar, anahtar itici kuvvetleri ve baarlar e-Devlet teknoloji deil, ynetim iidir. Liderlik ve zihniyet deiimi en nemli odak alanlardr. Singapur kt kaynaklarnn kamsyla srekli aray, deiim ve rekabet iin almaktadr. Singapur tamamen dnyaya bal, akll bir ada, ancak kresel bir oyuncudur. Singapur'da geni bant eriimi , bilgi ve iletiim teknolojileri = infocomm olarak adlandrld.

Singapur'un e-Devlet Stratejik erevesi


Singapur'da a tabanl devlet, kurumlar aras ibirliinin gelitirilmesine dayal olarak, e-hizmetlerin salayaca faydalarla mterilerini memnun ederek farkndalk ve hizmetlere eriimin artrlmasn, e-hizmet tecrbesinin gelitirilmesini; aktif vatandalk yoluyla da vatanda katlmnn salanmasn ve sanal topluluklar yoluyla vatandalarla ok kanall olarak iletiimin gelitirilmesini hedeflemektedir.

e-Devlet Olgunluk Modeli


e-Devlet hizmetleri ve sistem yaplanmasnn basitten mkemmele doru olgunluk seviyesini gsteren drt temel aamas bulunmaktadr. Bunlar yandaki ekilde gsterildii gibi, internet sitesinden bilgilerin yaynlanmasndan, vatandalarla etkileimli olarak ilem yapmaya ve birden fazla kurumla tek yerden btn ilemleri online olarak tamamlanmasn kapsayan merhaleleri yanstmaktadr.

6/29

SNGAPUR'UN E-DNM SERVEN


Singapurun e-devlet serveni, Singapur Devletini dnya standartlarnda bilgi teknolojileri kullanc yapmak amacyla 29 yl nce 1980de balamtr. Singapur e-ilem mevzuatn dzenleyen ilk lkedir. Bu lkedeki ilk e-devlet projesi ehliyet bavurular alannda 1997de yaplmtr. e-Devlet programlarnn koordinasyonu Biliim Gelitirme Kurumu (Infocomm Development Authority of Singapore-IDA) tarafndan koordine edilmektedir. Daha nce Maliye Bakanlna bal olan IDA sonradan Bilgi, letiim ve Sanat Bakanlna (Ministry of Information, Communications and the Arts-MICA) balanmtr. Ancak, Maliye Bakanl hala e-devletin sahibi olmaya devam etmektedir. Bu raporda, e-Devleti de iine alan entegre devlet (i-devlet-iGov) ynetiimi yaplanmasyla ilgili detay bilgiler (Singapur'un e-Devlet Bilgi Sistemleri Alt Yaps) ksmnda yer almaktadr. IDA Singapur Devletinin Biliim Yneticisi (CIO-Chief information Officer) fonksiyonunu ifa etmektedir. Bu kapasiteyle vatanda ve i dnyasnn ihtiyalarna hizmet sunacak verimli ve etkin bir devletin almasna yardm etmektedir. Devletin Biliim Yneticisi olarak IDA sadece Master Plandan deil, kamudaki pek ok biliim projesinin proje ynetiminden, uygulanmasndan ve kabiliyetlerin gelitirilmesinden sorumludur. IDA, devlet iin biliim standartlarn, politikalarn, rehberlerini gzetir ve kritik biliim gvenliini ynetir. Bu anahtar rol devlet apnda biliim altyapsnn ve sistem uygulamalarnn kavramsallatrmasn, gelitirilmesini, uygulamasn ve ynetimini kapsar. IDAn biliim yatrmlar portfy ynetimi ve internet alan ad ynetimi ile itigal eden iki bal irketi vardr. Bu raporun Saha Ziyaretleri blmnde IDA ile ilgili ayrntl bilgiler verilmitir. Singapur'daki eitim esnasnda, 20 ubat 2009 tarihinde IDA Uluslararas Birimi kurulmutur. Bu yeni birim Singapur'un e-devlet ve biliim projeleri tecrbesinin yurtdna ynelik olarak ticariletirilmesini ve pazarlanmasn kolaylatrmay hedeflemektedir. lgili haber: www.ida.gov.sg/News%20and%20Events/20090217142105.aspx?getPagetype=21 Singapur 2009 itibariyle geldii aamada artk elektronik devleti deil, entegre devleti konumakta ve e-devletin e ksmndan ziyade, ynetiimi de ierecek biimde devlet ksmna odaklanmtr. Singapur'da e-devlet servenini oluturan temel (www.igov.gov.sg/Strategic_Plans/Our_Journey.htm) Kamu Hizmetleri Bilgisayarlama Program (1980-1999) Kamuda bilgi teknolojilerinin etkin kullanmn amalayan bu program, i fonksiyonlarnn otomasyonunu ve daha ok verimlilik iin kt kullanmnn azaltlmasn hedeflemekteydi. fazdan oluan bu program zamanla bu program zel sektre de yansyan TradeNet, MediNet ve LawNet gibi tek nokta hizmet alarna dnmtr Daha sonra 1990larn banda vurgu biliim kaynaklarnn birletirilmesine ve ortak biliim ann olumasna doru kaymtr. nc fazda Akll Ada vizyonu destelenmeye allmtr. Birinci e-Devlet Eylem Plan-eGAP (2000-2003) eGAP Plan Singapurun dnyada e-devlette lider lkelerden birisi olmasn salamtr. Plan kapsamnda alt adet stratejik program kabul edilmitir. Bunlar: Elektronik Hizmet Sunumu; Bilgiye Dayal alma Alan; Teknoloji Deneyimi; Operasyonel Verimlilik Geliimi; Uyarlanabilir ve Gl Biliim Altyaps, Biliim Eitimi. Bu aamada kamu alanlarnn zihniyet ve kabiliyet deiimine odaklanlmtr. Bu amala Teknoloji ve Bilgi Ynetimi Tecrbe Programlar yrtlmtr. aamalar aada zetlenmitir:

7/29

kinci e-Devlet Eylem Plan- eGAP II (2003-2006) eGAP II memnun mteriler, bal vatandalar ve rgn devletle ilgili belirgin ktya odaklanmtr. Bu sefere eriilebilir hizmet, entegre ve katma deerli kamu hizmetleri ile vatandalarn bir araya geliine yardm konularn odaklanlmtr. Slogan ok Kurum, Tek Devlet tir. Birinci eGAP e-Devlet Eylem Plan, e-imzann yaygnlatrmasn da ieren ve biliime vurgu yapan daha idealist bir yaklam yanstrken, ikinci Eylem Plan entegrasyonu odaklanan daha gereki ve faydac bir yaklamn benimsendii izlenimi vermektedir. iGov2010 (2006-2010) iGov2010, Singapurun be yllk master plandr. Bu planla elektronik devletten entegre devlete gei yaplmas aamasna gelinmitir. Bylece odaklanma girdiden (biliim) ktya (entegrasyon) doru yn deitirmitir. Plann amac mterilerin memnuniyeti iin tek devlet btnl ierisinde biliimin etkin kullanlmasdr. Kamudaki hedef kitle, biliimi kaldra olarak kullanarak i sreleri dnmnde yer alan biliim proje ampiyonlar, biliim yneticileri ve aktif kullanclardr. Temel vurgu u noktada sunulan hizmetlerin entegrasyonundan, arka tarafta sre, sistem ve bilgilerin birletirilmesine doru kaymtr. Bu vizyona ulamak iin drt hamle tanmlanmtr. Bunlar: e-Hizmet ieriklerinin zenginletirilmesi, vatandalarn e-katlma ynlendirilmesi; Devletteki kapasite ve sinerjinin glendirilmesi, rekabet stnlnn artrlmas. (bkz. ekil: Singapur'un e-Devlet Vizyonu)

Singapur'un e-Devlet Vizyonu


iGov2010 Eitim Programnda temel e-devlet yetkinliinin gelitirilmesine odaklanlmtr. Bunlar: 1) rgtlenme, politika oluturma ve uygulama, 2) Kamuda teknoloji farkndal ve benimsenmesi ve 3) Biliim gvenliidir. iGov2010 Yetkinlik Programnda ise, Stratejik Biliim Planlamas, Proje/Program Ynetimi ve Sre/Deiim Ynetimi olmak zere balca alanda e-devlet kabiliyetlerin gelitirilmesi hedeflenmitir.

8/29

iN2015 (Akll Toplum) Akll Toplum 2015 (iN2015) bilgi toplumunu gelecek 10 ylda gerekletirmeyi hedefleyen bir master plandr. iN2015 biliimin stratejik bir rol oynamasn teyit etmektedir. Bu plan, mterilere daha iyi hizmet sunumu ve vatandalarla irtibat hedefleyen entegre devlet vizyonunun gereklemesini amalamaktadr. Aadaki ekilde Singapurda 1980den beri yaanan ve yukarda zetlenen aamalar gsterilmektedir. Bu ekilden de anlalaca gibi, e-devlet giriimi sadece bir proje veya program deil, devletin, toplumun ve i dnyasnn dnmn kapsayan uzun soluklu bir deiim yolculuudur.

SNGAPUR'UN E-DEVLET BLG SSTEMLER ALT YAPISI


Singapurdaki kamu bilgi altyapsnda biliim sistemlerinin altyap ve ynetiminde bir ksm merkeziletirilmi, bir ksm yerinden ynetimle srdrlen karma bir yaps mevcuttur. IDAnn temsil ettii Kamu Biliim Ynetimi (GCIO: Government Chief Information Office) ile kurumlarda yer alan ve IDA tarafndan grevlendirilen biliim yneticileri ve takm birlikte hareket etmektedir. e-Devletin stratejik planlamas, mesajlama, veri tabanlar gibi ortak hizmetlerin gelitirilmesi ve temini ile kavramsal ereve, proje ynetimi ve birden fazla kurumu kesen projelerin ynetimi merkezi olarak yrtlmektedir. Kuruma zel i uygulamalarnn gelitirilmesi ve temini ise kurumlardaki biliim takmlar tarafndan yrtlmektedir. Bu karma yaklamn faydalar unlardr: Kamu Biliim Ynetimi lek ekonomisinden ve sinerjiden yararlanarak devletin tamam iin merkezi planlama ile azami tasarruf ve kaliteyi birlikte salayabilir. Yerinden ynetilen kurumlara ait biliim takmlar da kendi kurumlarndaki i gerekliliklerine zamannda ve atik biimde hareket etme kolayl salanr.

9/29

Singapurdaki bilgi altyaps ve entegre devlet ynetiiminin yaps aadaki ekillerde gsterilmektedir (Kaynak: IDA, 2009):

Singapurda entegre devlet (i-Gov) almalar karar alma mekanizmasn stlenen yksek dzeyli Konsey, taktik ve operasyonel seviyede faaliyetleri izleyen Ynlendirme Komitesi, zel sektrn ve uluslararas uzmanlarn da yer ald tavsiye niteliinde kararlar alan Danma Panelinden oluan l bir yap erevesinde yrtlmektedir.

10/29

Modl 3: Baarl e-Devlet rnek Olay Analizleri ve e-Devlet Eilimleri


Ana Odak Konular: Son e-devlet eilimleri ve gelimelerden haberdar olmak En iyi e-devlet uygulamalarn belirlemek Hindistan ve Kuzey Kore'nin rnek olaylarn renmek

e-Devlet Kapasite Oluturma erevesi


Aada yer alan ekildeki ncelik alanlar belirlenerek e-devlet hedefleri ve stratejisi belirlenmelidir. Singapur'da kurumsal kapasite ve insan kaynaklarnn gelitirilmesi almalar 1997den beri uygulanan Kamu Hizmetleri Mkemmeliyet Program (PS21) kapsamnda Babakanlk Ofisi tarafndan yrtlmektedir. Teknolojik altyap ve devlet ilemlerinin elektronik ortamda yrtlmesinden ise IDA sorumludur. nsan kaynaklar Babakanlk ve gc Bakanl tarafndan ynetilmektedir. Yakn zamana kadar kaynaklarn tamam Maliye Bakanl tarafndan ynetilmekte iken, sadece mali kaynaklarn ynetimi bu Bakanlkta kalmtr. Singapurda 126 bin kamu alan, kamu ve zel sektrde toplam 137 bin biliimci bulunmaktadr. IDAnn hedefi 2015 ylnda biliimci saysn 170 bine karmaktr.

ncelik Alanlar
Kurumsal Gelime Devlet lemleri Teknoloji Altyaps e-Devlet Hukuku nsan Kaynaklar Mali Kaynaklar e-Devlet Hedef & Stratejisi

e-Devlet Dnmnn Planlanmas

Modl 4: e-Devlet Sorunlar ve Zorluklar


Ana Odak Konular: Devlet liderlerinin rol ve e-devlet zorluklarn anlama Kamu-zel Sektr ibirlii Kamu alanlar iin bilgi ve iletiim teknolojisi (BT) yetkinliinin gelitirilmesi e-Devlet ve BT uzmanlarnn mevcudiyeti Deiim iletiimi ve zihniyet deiimi

11/29

Modl 5: e-Devleti Gerekletirmek


Ana Odak Konular: Kamu-zel Sektr ibirliini benimseme Kamu alanlar iin bilgi ve iletiim teknolojisi (BT) yetkinliinin gelitirilmesi e-Devlet ve BT uzmanlarnn mevcudiyeti Deiim iletiimi ve zihniyet deiimi e-Devleti gerekletirmede kritik baar faktrleri

Modl 6: e-Devlet Kapasite Deerlendirmesi


Hedefler: e-Devletin hazrlk deerlendirmesi ve nasl kullanlacan anlamak e-Devlet uygulamasnn kapasitesinin ana hatlar

Modl 7: Devlet-Vatanda Hizmetleri (G2C)


Ana Odak Konular: Temel prensipler ve Devlet-Vatanda hizmetlerine genel bak e-Hizmetlerin faydalar G2C ve G2E e-hizmet planlama Devlet-vatanda hizmetleri rnek olay analizleri

Singapur'da devlet tarafndan salanan temel e-hizmetlerden bazlar: Laik/Mslman nikh kayd Su/kayp eya bildirimi Park, trafik ve dier ceza demeleri Vergi demeleri Devlet belgeleri satn alm Pasaport bavurular Okul bilgi hizmetleri Devlet konut hizmetleri Yol vergisi yenilemeleri

Modl 8: Devlet- Dnyas Hizmetleri (G2B)


Ana Odak Konular: Temel prensipler ve Devlet- Dnyas hizmetlerine genel bak Devlet- Dnyas e-hizmetlerin faydalar G2B e-hizmet Planlama Devlet- Dnyas hizmetleri rnek olay analizleri

12/29

Modl 9: Devlet i Hizmetler (G2G)


Ana Odak Konular: Devlet ii hizmetlere genel bak Devlet ii e-hizmetlerin temel prensipleri e-Devlet etkinliini artrma Devlet ii hizmetlerde baarl rnek olay analizleri Devlet i Hizmetlere Genel Bak Devlet-Devlet Hizmetleri Bakanlk, kurum ve blm etkileimi Bilgi ve elektronik ilemlerin paylam Devlet-alanlar Hizmetleri alanlarn verimliliini ve moralini glendirme alanlara ynelik idari sre ve bilgilerin paylam Bilgi ve letiim Teknolojileri destekli sistemler Dahili ve idari destek sistemleri (ntranet) ve idari sreler

Devlet ii e-hizmet prensipleri Temel prensipler iki ana kategoride ele alnabilir: Kamu ilemleri ortam Kamu teknik ortam

III- SAHA ZYARETLER


Singapur ehircilik Yeniden Gelitirme daresi (Urban Redevelopment Authority of Singapore -URA)
www.ura.gov.sg Ziyaret Hedefleri: Singapur'un gelecekteki toprak kullanmn nasl planladn renmek Singapur'un ehir arazisine ihtiyac ve kalknmada zorluklarn deerlendirmek Ziyaretilere zel boyutlu harita ve tarihi silsileye gre tehir edilen ehircilik planlar sergisi, CSC retim grevlisinin soru-cevapl bilgilendirmesi eliinde gezildi. Bu ziyarette, ayakta kalma mecburiyetinde olan bu lkenin, strateji ve planlarn ihtiyacn iddeti ne dayal olarak ve her eyin birbiriyle ilikisi olduu gereinden hareketle nasl bir btnlk ierisinde oluturmaya devam ettii ok canl ve etkili bir ekilde anlatlmtr. Bundan sonraki ders ve ziyaretlerde, Singapurun abalarnn anlalmasnda URA ziyaretinin katks byk olmutur.

13/29

Gmenlik ve Snr Denetimleri daresi (Immigration & Checkpoints Authority-ICA)


www.ica.gov.sg Singapurun en youn hizmet sunan kurumlarndan biri olan ICAda st dzey yneticilerinin sorucevapl sunumlar eliinde kimlik ve pasaport uygulamalar hakknda bilgi edinilmitir. Pasaportlara akll kart ekleyen ICAnn APEC lkelerinin iadamlar iin vizesiz gei kartn da Singapur Hkmeti adna retmektedir. ICAnn resimli kimlik bilgilerini Kanundan kaynaklanan yasaklama nedeniyle, ayn Bakanla (ileri) bal baka bir Kurumun verdii ehliyetlerin retilmesinde kiilerin resim ve zel bilgilerini paylaamamakta ancak 22 Kurumla kimlik bilgilerinin online olarak kontrol edilmesi (iCHECK) hizmetini vermektedir. Eyll 2004 tarihinden beri doum ve lm sertifikalarnn online bildirimi (eXtracts Online) zorunlu tutulmaktadr. ICA, Kimlik ve pasaport karma sresini teslimatyla birlikte bir-ka haftadan ignne indirmitir. ABDye vizesiz girilebilen dnyada sayl lkelerden olan Singapur pasaportlarnn karaborsa deerinin yksek olduu (10 bin Dolar), bu nedenle ok sk inceleme neticesinde ilemlerin yapld ifade edilmektedir. Ziyaret sonrasnda, yaplan deerlendirmede ICAnn 1995 ylnda balayan 10 yllk bir srecin sonunda e-devlet hizmet sunumu aamasna getii ve bu aamaya geen son kurum olduu renilmitir. Buna ramen ICA pek ok kurumun tesine geerek baarl e-devlet projelerine imza atmtr. ICA sadece Singapur vatandalarna deil, bu lkeye vize bavurusu yapan yabanclara da elektronik ortamda hizmet sunmaktadr. Bunlardan sonuncusu, kursumuzun son gn, 23 ubatta faaliyete geen Elektronik Singapur Vatandal Mracaat hizmetidir.

Kara Ulam daresi (Land Transport Authority - LTA)


www.lta.gov.sg Ziyaret Hedefleri: Singapur'un kara ulam sistemi ve ynetim erevesi hakknda btnsel bak asyla genel bilgi edinmek Birbirinden farkl onlarca Kurumla yakn ibirlii ierisinde almak zorunda olan LTA, bir yandan artan nfus ve trafiin gerektirdii yeni ulam alternatifleri, dier yandan kt arazi ve kaynak planlamasn birlikte yrtmektedir. Ziyaretiler iin interaktif etkinlikler ve modern bir dizaynla tasarlanan zel bir mekanda bilgi alnmtr. Karar alma srelerini bizzat yaayarak sadece dn ve bugnn deil yarnn Singapur ulam hizmetlerinin de e-devlet vizyonu ile nasl gelitirilebilecei grlmtr.

14/29

Milli Ktphane Kurulu (National Library Board - NLB)


www.nlb.gov.sg Ziyaret Hedefleri: Milli Ktphane Kurulunun duyarl, gvenli ve kresel alara eriilebilir hizmetleri halka nasl sunduunu anlamak Akll bina teknolojisi ile 200 Milyon Dolara ina edilen Milli Ktphane ziyaretinde, gemi ve gelecei kapsayan ktphanecilik ve bilgi hizmetleri hakknda bilgi edinilmitir. nternet zerinden saysal yaynclk ve interaktif hizmetler de sunan Milli Ktphane, ayn zamanda e-devlet hizmetlerini kullanmak isteyen vatanda ve i dnyasna da srekli eitim hizmetleri sunmaktadr.

GeBIZ: Singapur hale Kurumu


www.gebiz.gov.sg Ziyaret Hedefleri: GeBiz'de verimlilik, effaflk ve hesap verilebilirlik prensiplerinin uygulann deerlendirmek Tek durak ihale merkezinin entegrasyonla i dnyasna devletle etkileim imkn verdiini anlamak GeBIZ Savunma, Bilim ve Teknoloji Ajansna baldr. GeBIZde Kamu kurumlarnn satn alma hizmetleri iin vazgeilmez ancak mecburi olmayan ihale hizmetleri anlatlm ve uygulama yaplmtr. Kamu almlar iin 3 bin, 70 bin Singapur Dolarnn alt ve st olmak zere kategoriye ayrlan ihale sreleri tamamen online olarak sunulmaktadr. Singapurdaki dier e-devlet hizmetleri gibi elektronik imza kullanlmadan sunulan online ihale sisteminde kullanclar elektronik versiyondaki belgeleri sisteme ykleyerek kat ortamnda belge sunma mecburiyetinden kurtulmaktadr. Kamuda 133 Kurum, 10 bin kullanc, 36 bin tedarikiye hizmet veren sistemde irketlere ilk kullanc iin cretsiz yelik verilmekte, konusuna gre ihale toplam deerinin yaklak yzde birinden daha az hizmet bedeli alnmaktadr. 2007 ylnda e-ortamda gerekletirilen 5.500 ihalenin toplam deeri 17 milyar Singapur Dolarn (s$) gemitir. Ayrca, GeBIZ sistemiyle ayn yl 1,9 milyar s$ deerinde toplam 183 bin sipari gerekletirilmitir.

15/29

IDA Biliim Gelitirme Kurumu (Infocomm Development Authority of Singapore)


www.ida.gov.sg Ziyaret Hedefleri: IDA'nn e-devlet hizmetlerinin gelitirilmesindeki ve devlet-millet (hizmet arz ve talebi) btnlnn ynlendirilmesindeki roln deerlendirmek Singapurun e-devlet planlamas ve icrasndan sorumlu tek kurumu olan IDAya yaplan ziyarette, kurumsal yap ve sunulan hizmetler hakknda kapsaml bir sunum alnmtr. Sunum srasnda soru-cevaplarla IDAnn e-devlet yaklam ve uluslar aras ibirlii yaklamyla ilgili detayl bilgiler edinilmitir. IDAnn toplam 1000 personelinden 400 merkezde, 600 ise, kamu kurumlarnn biliim yneticisi olarak IDA dnda grev yapmakta ve e-devlet projelerini yrtmektedir. Ortak e-Devlet hizmetlerinin sunulmasn koordine eden IDA hibir veriyi tutmamakta, veri tabanlar ilgili kurumlarda tutulmaktadr. Mesela, kimlik denetimi hizmeti olan SingPass sisteminde sadece Ulusal Kimlik Numaralar ve ifreleri tutulmakta, gvenli giriten sonra ilgili kamu kurumu zerinden e-devlet hizmeti sunulmakta, ayn kamu kurumu verileri saklamaktadr.

IDAnn Yaps
1 Aralk 1999 tarihinde Kanunla Kurul olarak ihdas edilen IDA, Ulusal Bilgisayar Kurulu ve Singapur Telekomnikasyon Kurulunun birlemesi ile oluturulmutur. Bu birlemeyle, biliim ve telekomnikasyon alannda tek bir kurumun sorumluluunda politika oluturulmas, dzenleme ve sektrn geliiminin salanmas hedeflenmitir.

IDA daha nce Maliye Bakanlna bal iken, yakn tarihte Bilgi, letiim ve Sanatlar Bakanlna balanmtr.

16/29

Singapurda e-devletin sahibi Maliye Bakanldr. Bakanlk, kamudaki biliim kullanm iin politika hedeflerini belirler, e-devlet program ve projelerine mali kaynak salar ve kamudaki btn biliim giriimlerini destekler. IDA ise, kamu biliim ynetim ofisi olarak e-devlet program yneticisi ve biliim projeleri yneticisi olarak hizmet sunar. Bu erevede IDA, Maliye Bakanl ve kamu kurumlarna teknik danmanlk, proje ynetimi hizmetlerini sunar, e-devlet program ve projelerini belirler ve kavramlatrr, bu program ve projeleri geliimini ve uygulamasn ynetir. IDAnn vizyonu: Akll bir Millet, Biliimle Beslenen Kresel bir ehirdir IDAnn misyonu: Kalknmann temel motoru olarak biliim kmesini gelitirmek ve ekonomik ve sosyal gelime iin biliimi kaldralamadr.

IDAnn Rolleri
Biliim Gelitirme Kurumu IDAnn Temel Rol:

1) Biliim Sanayi Gelitiricisi Canl ve rekabeti bilgi teknolojileri ve iletiim sanayini gelitirmek

2) Kamu Biliim Yneticisi (CIO) Kamu iin biliim sistemlerinin ve kapasitelerinin master plan, proje ynetimi ve uygulamasn yrtmek

3) Biliim Kme Gelitiricisi Daha gelimi ve yeniliki biliim kullanm iin kilit sektrlerin, devletin ve toplumun dnmne nclk etmek

e-Devlet uygulamalarndan elde edilecek faydalar


Vatandalara daha iyi devlet hizmetlerinin ulatrlmas dnyas ve sanayi ile etkileimin gelitirilmesi Vatandan bilgiye eriim salahiyeti ve ilemlerde daha geni kolaylk salanmas Daha etkin devlet ynetimi effaflk, hesap verebilirlik Yolsuzluk ve devlet iletme maliyetinin azaltlmas Ekonomik kalknma

LAVE BLGLER
Web Siteleri: www.gov.sg, www.ida.gov.sg, www.igov.gov.sg Internet & e-Ticaret Hukuku ve Dzenlemeleri www.business.gov.sg/EN/Industries/Infocomm/LawsNRegulations/infocomm_laws_internet.htm e-Ticaret: www.cnsg.com.sg

17/29

IV- SONU Singapurun e-devlet tecrbesinden karlan temel kazanmlar:


1) Biliim ekonomik kalknmann stratejik etkenidir ve devlet biliimden yararlanlmasnda lider roln oynamaktadr. 2) e-Devlet mterilere ve vatandalara deer sunmak iin biliimin kaldralanmasdr (Neye sahip olduundan ziyade nasl kullandn nemlidir. 3) e-Devletin planlanmas ve uygulanmas, top yekun tek devlet dncesini ve uzun soluklu planlamay ve srekli gayret sarf etmeyi gerektirir. 4) Baar iin biliim sanayi, zel sektr ve insanlarla gl ortaklklar kurmak arttr.

e-Devleti Hayata Geirmek in Kritik Baar Faktrleri


Singapur rneinden hareketle lkemizde de e-devlet konusunda arzu edilen baarnn yakalanabilmesi iin aada belirtilen nerilerin hayata geirilmesinin nem arz etmektedir: 1) e-Devlet vizyon ve stratejisinin daha iyi ynetiim ilkeleri erevesinde kamu reformu ve personel reformu ile birlikte yrtlmesi, 2) nsan kaynaklar, kurumsal gelime ve hukuki dzenlemelerin ncelikli olarak planlanmas, 3) Kamuda uzmanlk ve deneyimi birlikte kucaklayan bir liyakat sistemine dayal insan kaynaklar dzenlemesinin yaplmas, 4) Kamu kurumlar arasnda kalc ibirlii ve bilgi paylamnn sisteme balanarak zendirilmesi, 5) Devlet, vatanda ve i dnyas arasnda doru bilgi ve srekli iletiime dayal gven ortamnn oluturulmas, 6) Zihniyet deiikliini hzlandrmak iin, byk dn, kk bala, hzla yaygnlatr felsefesine uygun olarak, ksa zamanda ses getirecek baarl projelerin hayata geirilmesi, 7) Mteri odakl olarak e-devlet hizmetlerinin srdrlebilirliini salayacak temel alt yap ve hizmet planlamasnn merkezi bir yaplanma tarafndan yrtlmesi. Bu programda edindiim bilgi ve tecrbeler nda, Trkiyenin e-devlet vizyonunun: Trkiyeyi bilgi toplumuna tamak ve yaayanlarna dnyada en iyi hizmeti sunan bir devlet olmak. fadesine benzer bir ekilde belirlenmesinin yararl olaca dnlmektedir.
18/29

EK-1 SNGAPUR HAKKINDA ZET BLGLER

Yzlm Nfus Gayri Safi Milli Hasla

: 707.1 km2 (Denizin doldurulmasyla her yl genilemektedir.) : 5 milyon (4 milyonu ehirde) : 257 milyar Singapur (171 milyar ABD) Dolar

Kii Bana Den Gelir : 52 bin Singapur (35 bin ABD) Dolar D Ticaret Hacmi hracat Okuma-Yazma Oran alan Nfus Says : 928 milyar ABD Dolar : 477 milyar ABD Dolar (229 milyar re-export ) : % 96 : 2,9 milyon (1 milyon Yabanc)

Kamu Kurumlar Says : 15 Bakanlk, 63 Kurul Kamu alanlar Says : 126.000 Trkiyeden uakla 13 saat uzaklkta olan Singapur Trkiyeye vize uygulamamaktadr.

19/29

EK-2 SNGAPURLA LGL STATSTK VE KARILATIRMALAR Birlemi Milletler e-Devlet Hazrlk ndeksinde Singapurun Durumu
2007 Ylnda Singapur 183 lke ierisinde 23 nc srada yer almtr. (Kaynak: www.unpan.org//egovernment.asp)

20/29

Birlemi Milletler e-Devlet Hazrlk ndeksi Karlatrmas (2007)


Singapur 183 lke ierisinde 23 nc srada yer almtr. (Kaynak: www.unpan.org/egovernment.asp)

Dnya Bankas Ynetiim Karlatrmas (2007)


Singapur devlet etkinlii ve dzenleme kontrollerinde 2 nci, hukuun stnlnde 11 inci, yolsuzluk kontrolnde 5 inci srada yer alrken, hesap verilebilirlikte ise, 112 nci srada yer almaktadr.

21/29

Dnya Bankas Bilgi Ekonomisi lke Karlatrmalar(2008)


Singapur 183 lke ierisinde 24 nc srada yer almtr. (Kaynak: www.worldbank.org/kam)

22/29

Economic Intelligent Unit e-Hazrlk Karlatrmas (2007)


Singapur 69 lke ierisinde 6 nc srada yer almtr. (Kaynak: www.eiu.com)

Dnya Bankas Ortam Sralamas (Doing Business 2009)


Singapur 181 lke ierisinde Ortam sralamasnda 1 inci srada yer almtr. (Kaynak: www.doingbusiness.org/economyrankings)

23/29

Singapur Biliim Sanayi ve Kullanm statistikleri

24/29

25/29

26/29

EK-3 SNGAPURDAK DEVLET KURUMLARI


Ziyaret edilen kurumlar krmz renkle gsterilmitir.
(Kaynak: www.psd.gov.sg/PublicService/SingaporePublicService)

BABAKANLIK Yolsuzluklar Soruturma Brosu Seimler Blm Ulusal Aratrma Vakf Milli Gvenlik Koordinasyon Sekreterlii Ulusal Nfus Sekreterlii

Kamu Hizmetleri Blm Yasal Kurullar

Sivil Hizmet Koleji (CSC)


Singapur Para Kurumu

TOPLUMSAL KALKINMA, GENLK VE SPOR BAKANLII (MCYS) Hindu Danma Kurulu Sih Danma Kurulu Yasal Kurullar Hindu Gelirler Kurulu Singapur slam Meclisi Halk Birlii Singapur Spor Konseyi SAVUNMA BAKANLII (MINDEF) Singapur Silahl Kuvvetleri ETM BAKANLII (MOE) Yasal Kurullar Gney Dou Asya almalar Enstits Teknik Eitim Enstits Nanyang Politeknik Ngee Ann Politeknik MALYE BAKANLII (MOF) Saytay Ortak Hizmetler Merkezi-(www.vital.gov.sg) Singapur Gmrkleri DILER BAKANLII (MFA) SALIK BAKANLII (MOH) Yasal Kurullar Salk Destekleri Kurulu Salk Bilimleri Kurumu Cumhuriyet Politeknik Bilim Merkezi Kurulu Singapur Snavlar ve Deerlendirme Kurulu Singapur Politeknik Temasek Politeknik Yasal Kurullar Muhasebe ve Kurumsal Dzenleme Kurumu Singapur Gelirler Kurumu Singapur Mterek Bahisler Kurulu Yasal Kurullar Savunma Bilim ve Teknoloji Ajans

Profesyonel Kurullar Singapur Di Konseyi Singapur Tp Kurulu Singapur Hemirelik Kurulu Singapur Eczane Kurulu TCM Uygulayclar Kurulu

27/29

LER BAKANLII (MHA) Merkezi Narkotik Brosu Takm Akademisi

Singapur Cezaevi Servisi Yasal Kurullar Kumarhane Dzenleme Kurumu Singapur Rehabilitasyon letmeleri Kurumu

G ve Snr Kontrolleri Kurumu


Gvenlik Bakanl Singapur Sivil Savunma Gc Singapur Polis Tekilat BLG, LETM VE SANAT BAKANLII (MICA) Yasal Kurullar

Ulusal Miras Kurulu

Singapur Biliim Gelitirme Kurumu (IDA)


Medya Gelitirme Kurumu Ulusal Sanat Konseyi HUKUK BAKANLII (MINLAW) Yasal Kurullar Singapur Fikri Mlkiyet Ofisi

Milli Ktphane Kurulu


Antlar Koruma Kurulu

Singapur Arazi Kurumu


NSAN GC BAKANLII (MOM) Yasal Kurullar Merkezi htiyat Fonu Kurulu ULUSAL KALKINMA BAKANLII (MND) Yasal Kurullar Singapur Tarm-Gda ve Veterinerlik Kurumu Yap ve naat Kurumu Konut ve Kalknma Kurulu Milli Parklar Kurulu Profesyonel Kurullar Mimarlar Kurulu Profesyonel Mhendisleri Kurulu Singapur alma Vakf Singapur Gcn Gelitirme Ajans

ehircilik Yeniden Yaplanma Kurumu


EVRE VE SU KAYNAKLARI BAKANLII (MEWR) Yasal Kurullar Ulusal evre Ajans Ulusal Su Ajans (PUB) TCARET VE SANAY BAKANLII (MTI) statistik Kurumu Yasal Kurullar Bilim, Teknoloji ve Aratrma Kurulu Singapur Rekabet Komisyonu Ekonomik Kalknma Kurulu Enerji Piyasas Kurumu ULATIRMA BAKANLII (MOT) Yasal Kurullar Singapur Sivil Havaclk Otoritesi

Oteller zinleri Kurulu Singapur Uluslararas Giriim Kurulu JTC Kurulu Sentosa Kalknma Kurumu Singapur Turizm Kurulu Singapur SPRING

Kara Ulatrma Kurumu


Singapur Denizcilik ve Liman Kurumu

28/29

EK-4: e-Devlet Bror (IDA) (A World Class e-Government)

29/29