You are on page 1of 25

Ariile naturale protejate cadrul legislativ

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor Directia Conservarea Diversitatii Biologice si Biosecuritate

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Scurt istoric al evoluiei conservrii naturii in Romnia Cadrul legislativ actual Situaia actual a ariilor protejate din Romnia

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

curt istoric al evolutiei conservarii naturii in R

ncercri de a reglementa raportul dintre om i natur se cunosc nc de pe vremea lui tefan cel Mare, care, preocupat de soarta vnatului i a altor resurse naturale, a emis legea branitei (loc oprit, unde nimeni nu avea voie s puneze, s vneze, s pescuiasc i nici chiar s coseasc fr voia stpnului). Instituia branitei a funcionat i n Transilvania, la 1588, sub domnia principelui Sigismund Bathory.

Un pas nainte n privina msurilor oficiale de ocrotire a naturii l-au constituit restriciile impuse cu privire la folosirea pdurilor. n 1739, s-a constituit n Banat serviciul silvic regulat, iar n Transilvania, n 1781, n timpul mpratului Iosif al II-lea, apare prima reglementare oficial. Urmeaz, ca importan, Ornduiala de pdure din Bucovina, tiprit n 1786 n limbile romn i german i considerat ca fiind primul Cod silvic romnesc.

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Scurt istoric privind evolutia conservarii naturii in Romania


1900 1912 MihaiHaretapropusnfiinareaunuiparcnaionalnMuniiBucegi. InginerulsilvicV.Golescuacerutcreareaunorparcurinaionaledupmodelulcelordin S.U.A,cuocaziaceleide-a26-aAdunriGeneraleaSocietiiProgresulSilvic SfatulNaionaldelaSibiuintroducenart.2dinLegeaagraraliniatul:Toatelocurilecare prezintundeosebitinterespentrutiinsfieexpropriatenntregimepentrutiin. SenfiineazHanuldrumeilor,primulgrupcucaracterdeasociaiecaremiliteazpentru conservareanaturii.UlteriordenumireaseschimbnSocietateadeturismipentru protecianaturii MihaiHaretpropunemprejmuireaunorrezervaiipentruampiedicadegradarealorise nfiineazInstitutuldeSpeologie SenfiineazasociaiaFriamuntean,careareosecieafrumuseilornaturii,a parcurilorirezervaiilornaturale. AavutloclaClujprimulcongresalnaturalitilordinRomnia,undelapropunerea biologilorEmilRacoviiAlexandruBorzaafostadoptatohotrreprivindelaborarea legiireferitoarelaprotecianaturiiinRomnia.

1919

1920

1921

1922

1928

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Scurt istoric privind evolutia conservarii naturii in Romania


1930 La7iulieapareLegeapentruproteciamonumentelornaturii(nr.213) Monumentelenaturii:toateteritoriile,vietileiartefacteleneistorice,cemeritafi consideratepentrufolosinaobteascactualiviitoare 1931 SenfiineazComisiuneaMonumentelorNaturii,carefuncioneazpelngMinisterul AgriculturiiiDomeniilor.UlteriorsecreaziComisiiiSubcomisiialeMonumentelor Naturiiregionale: ComisiaregionalamonumentelornaturiidinArdealiComisiaregionala monumentelornaturiidinBasarabia-1933 ComisiaMonumentelorNaturiipentruMoldova-1938 SubcomisiapentruocrotireamonumentelornaturiidinTimioara-1960 DeclarareaprinJurnalulConsiliuluideMinitrinr.148aprimelormonumentealenaturii: floareadecolinufrultermal 1932 SedeclarprinJurnalulConsiliuluideMinitrinr.148primelerezervaiidinRomnia,n bazalegiimonumentelornaturiiadoptatn1930:Domogeld,FnaeleClujuluiCopraie, FnaeleClujului,Suat,ZudeCmpie,PrulPeea,PietrosulMarealRodnei,Fnaelede laPonoareBosanci,FnaeledelaFrumoasaiPdureaMociar.

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Scurt istoric privind evolutia conservarii naturii in Romania


1935 1945 1950 1954 1955 1958 1972 1973 1979 1990 PrimulparcnaionaldinRomnia-ParculNaionalRetezat Existau 36 de teritorii ca rezervaii naturale, un parc naional i monumente ale naturii, nsumndosuprafade15.000ha,15speciideplantei16speciideanimale. ApareDecretulnr.237pentruocrotireamonumentelornaturiidinR.P.Romn SeaprobprinHCMnr.518RegulamentuldeaplicarealDecretului237/1950 ApareprimulnumralrevisteiOcrotireanaturii,caorganalComisieipentruocrotirea monumentelornaturii PeteraMuieriiadevenitprimapeter(rezervaiespeologic)electrificatdinaranoastr Numrulariilorprotejateconstituiteacrescutla190deobiectivensumndaproape 100.000ha S-aadoptatLegeanr.9privindProteciaMediuluinconjurtor,ncareerauinclusei prevederilegatedeproteciarezervaiiloriamonumentelornaturii ParculNaionalRetezatiRezervaiaPietrosulMarealRodneiaufostrecunoscuteca RezervaiialeBiosfereisubauspiciileprogramuluiUNESCOManandBiosphere(MAB) Ordinulnr.7MinistruluiApelorPduriiiProtecieiMediului

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Cadrul legislativ actual

1991 1992

n1991seconstitieMinisterulMediului, HotrreadeGuvernnr.792:seconstituieMinisterulApelor,Pdurilori ProtecieiMediului,careaveacaunadinsarciniledelucruiproblemaariilor protejate,maialescreareaigestionareanoilorparcurinaionaleinaturale.

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Cadrul legislativ actual


1993 Legea nr. 82 privind constituirea Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii arecascop nfiinareaAdministraieiRezervaiei,cainstituiepubliccupersonalitatejuridic,aflatn subordineaMinisteruluiMediuluiiGospodririiApelor Legea nr. 137 privind protecia mediului, (modificat) ce are ca obiect reglementarea proteciei mediului, conservarea biodiversitii i a ecosistemelor specifice cadrului biogeograficnatural.Camodalitideimplementareaprincipiilorielementelorstrategice suntmenionate:

1995

obligativitateaproceduriideevaluareaimpactuluiasupramediuluinfazainiialaproiectelor, programelorsauactivitilor,incluzndu-lepecelecevizeazmodificareacadruluinaturalalunei zone,urmatdeavansareasoluiilortehnicedemeninereazonelordehabitatnatural,deconservarea funciilorecosistemelor,defririledevegetaieforestierdinafarafonduluiforestier,importulsau exportulplantelorianimalelordinfaunaifloraslbatic,etc. corelareaplanificriidemediucuceadeamenajareateritoriuluiideurbanism; instruireaieducareapopulaiei,precumiparticipareaorganizaiilorneguvernamentalelaelaborarea iaplicareadeciziilor. introducereaprghiiloreconomicestimulativeicoercitive promovareacercetriifundamentaleiaplicativendomeniulprotecieimediului;

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Cadrul legislativ actual


2000 Legea nr. 5 privind amenajarea teritoriului naional zone protejate: publiclistaariilor naturaleprotejatedeinteresnaional,specificndlocalizareaacestora,suprafaai denumirea.Seciuneadeariinaturaleprotejatecuprindedouanexe:rezervaiialebiosferei, parcurinaionaleinaturaleirezervaiiimonumentealenaturii Ordonana de urgenta nr. 236 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei slbatice. Aceastareglementeaz:

asigurareadiversitiibiologice,princonservareahabitatelornaturale,afloreiifauneislbaticepe teritoriulRomniei; meninereasaurestabilirea,ntr-ostaredeconservarefavorabil,aacestora; identificareabunurilorpatrimoniuluinaturalcarenecesitunregimspecialdeocrotire,pentru conservareaiutilizareadurabilaacestora; categoriiledeariinaturaleprotejate,tipuriledehabitatenaturale,speciiledeflorifaunslbatici altebunurialepatrimoniuluinaturalcesesupunregimuluispecialdeocrotire,conservareiutilizare constituirea,organizareaiextindereareeleinaionaledeariinaturaleprotejate; durabil; regimuldeadministrarealariilornaturaleprotejateiproceduriledeinstituirearegimuluide proteciepentrualteariinaturaleibunurialepatrimoniuluinatural; msurilepentruocrotireaiconservareaspeciilordeanimaleiplanteslbaticepericlitate,vulnerabile, endemice i/sau rare, precum i cele pentru protecia formaiunilor geomorfologice i peisagistice de interes ecologic, tiinific, estetic, cultural-istoric i de alt natur, a bunurilor naturale de interes speologic, paleontologic, geologic, antropologic i a altor bunuri naturale cu valoare de patrimoniu naturalexistentenperimetreleariilornaturaleprotejatei/saunafaraacestora.

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Cadrul legislativ actual


2001 2003 Legea nr. 462 privind aprobarea Ordonanei de urgenta nr. 236 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei slbatice Hotrrea de Guvern 230 privind delimitarea rezervaiilor biosferei, a parcurilor naionale i parcurilor naturale i constituirea administraiilor acestora. Aceastareglementeaz:
limitelerezervaiilorbiosferei,parcurilornaionaleinaturale; denumirilerezervaiilorbiosferei,parcurilornaionaleinaturale moduldeadministrarealparcurilornaionaleinaturaleistructuradepersonalaacestora; hrilerezervaiilorbiosferei,parcurilornaionaleinaturale; alteprevederireferitoarelaactivitiledesfurateninteriorulacestora.

Ordinul Ministrului Agriculturii, Pdurilor, Apelor i Mediului (MAPAM) nr. 552 privind aprobarea zonrii interioare a parcurilor naionale i a parcurilor naturale, din punctul de vedere al necesitii de conservare a diversitii biologice
zonareainterioaraparcurilornaionaleinaturale; activitilecaresepotdesfuraninteriorulacestorzone.

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Cadrul legislativ actual


2003 Ordinul MAPAM nr. 850 privind procedura de ncredinare a administrrii sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate. Acesta stabilete:
proceduradencredinareaadministrriiparcurilornaionaleinaturale,coninutuldocumentaiei etc.,inclusivcontractulcadru; proceduradeatribuireacustodieipentrurezervaiileimonumentelealenaturiisituatenexteriorul parcurilornaionaleinaturale,precumiunmodeldeconveniedecustodie

2004

Ordinul Ministrului Mediului i Gospodririi Apelor (MMGA) nr. 246 pentru aprobarea clasificrii peterilor i sectoarelor de peteri arii naturale protejate stabileteclasificarea ariilornaturaleprotejatespeologicenfunciedemodalitateadegospodrirecareseimpune pentruacesteasaupentrusectoaredinacestea. Alteactenormativecuaciuneasupraariilornaturaleprotejate

Aderarea Romniei la Uniunea

European a avut loc la 1 ianuarie 2007 Odat cu aderarea Romniei la Uniunea European, cadrul legislativ naional privind conservarea biodiversitii a fost armonizat cu legislaia Uniunii.

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Situatia actual a ariilor protejate din Romn

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Situatia actual a ariilor protejate din Romnia Numruldeariilorprotejate

RezervaiialBiosferei-3 Rezervaiitiinifice-53 ParcuriNaionale-13 MonumentealeNaturii-231 RezervaiiNaturale-543 Parcurinaturale-14


543 14 3 53 13

231

Rezervaii ale biosferei Monumente ale naturii

Rezervaii tiinifice Rezervaii naturale

Parcuri Naionale Parcuri Naturale

Distribuia numrului de arii protejate n funcie de categoria de management

Rezervaii ale biosferei:


Delta

Dunrii (1991), Retezat (1979), Pietrosul Rodnei (1979)

Parcuri naionale:

Parcul Naional Munii Rodnei, Parcul Naional Climani, Parcul Naional Cheile Bicazului-Hma, Parcul Naional Piatra Craiului, Parcul Naional Buila Vnturaria, Parcul Naional Defileul Jiului, Parcul Naional Retezat, Parcul Naional Domogled-Valea Cernei, Parcul Naional Semenic-Ch Caraului, Parcul Naional Cheile Nerei-Beunia, Parcul Naional Munii Mcinului, Parcul Naional Ceahlu, Parcul Naional Cozia.

Parcuri naturale:

Parcul Natural Munii Maramureului, Parcul Natural Vntori-Neam, Parcul Natural Bucegi, Parcul Natural Putna Vrancea, Parcul Natural Grditea Muncelului-Cioclovina, Parcul Natural Porile de Fier, Parcul Natural Lunca Mureului, Parcul Natural Apuseni, Parcul Natural Balta Mic a Brilei, Parcul Natural Comana, Parcul Natural Lunca Joas a Prutului Inferior, Parcul Natural Defileul Mureului Superior, Geoparcul Dinozaurilor ara Haegului, Geoparcul Platoul Mehedini.

88 8 88 88 88 88 883 3 8888 3 3 888888888888 888888 888888 8888888888888888 88888 88 888

88 88 88

88 88 88

88 88
Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Alba Bihor Cara-Severin Hunedoara Harghita Gorj Maramure Mehedini Vlcea Arge Constana Bistria-Nsud Braov Suceava Tulcea Neam Iai Cluj Dolj Vrancea Galai Arad Bacu Buzu Mure Sibiu Timi Slaj Dmbovia Botoani Vaslui Prahova Olt SatuMare Giurgiu Brila Ilfov Clrai Covasna

Situatia actual a ariilor protejate din Romnia

N u m r u l t o t a l d e a r ii n a t u r a le p r o t e ja t e

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Suprafaa ariilor protejate RezervaiialBiosferei 576.216ha Rezervaiitiinifice -101.287ha ParcuriNaionale -302.803ha MonumentealeNaturii -2.177ha RezervaiiNaturale -128.611ha Parcurinaturale -326.305ha
128611 2177

Situatia actual a ariilor protejate din Romnia

326305 576216

302803

101287

R e z e rva ii a le b io s feR ei z e rva ii tiin ific e P a rc u ri N a io n a le re M o n u m e nt e a le n a tu rii z e rva ii n a tu ra le P a rc u ri N a t u ra le Re

Suprafaa numrului de arii protejate n funcie de categoria de management

Tulcea Cara-Severin Hunedoara Mehedini Neam Constana Bistria-Nsud Gorj Cluj Mure Bihor Arge Alba Brila Sibiu Vlcea Braov Dmbovia Suceava Maramure Prahova Harghita Iai Timi Vrancea Buzu Galai Olt Arad Giurgiu Dolj Botoani Vaslui Bacu Satu Mare Ilfov Slaj Clrai Covasna 8. 8 888 3 3 . 3 33 8. 8 888 8. 8 888 8. 8 888 8. 8 888 8. 8 888 8. 8 888 8. 8 888 8. 8 888 8. 8 888 8. 8 888 8. 8 888 8. 8 888 8. 8 888 8. 8 888 888 . 8 888 . 8 888 . 8 888 . 8 888 . 8 888 . 8 888 . 8 88 8 88 8 88 8 88 8 88 8 88 8 88 8 88 8 88 8 8 8 8 8 8 8 3 3 . 3 33

88 888 .
8888 8. 8 8888 8. 8 8. 8 888

88 888 .

88 888 .

88 888 .

88 888 .

88 888 .

88 888 .

88 888 .

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Situatia actual a ariilor protejate din Romnia

S u p r a f a a t o t a l a a r iilo r n a t u r a le p r o t e ja t e /

Ariile naturale protejate cadrul legislativ romnesc

Distribuia geografic a ariilor naturale protejate din Romnia

Situatia actual a ariilor protejate din Romnia

DistribuiageograficaariilornaturaleprotejatedinRomnia

Ariileprotejatesuntperceputencdefoartemulioameni,doarn

sensullorconservaionist,fiindconsiderateadevrateoazeale naturiislbaticecaretrebuieprotejatenumaipentruconservarea speciilorcarelepopuleaz. Foartepuinesterecunoscutfaptulczoneleaflatenregimnaturali seminaturalconstituiedefaptsuportulvieiiiimplicitaldezvoltrii socio-economice.