You are on page 1of 20

HAIWAN BERKUMUH DAN MENYAHTINJA

Bahan buangan (carbon dioksida dan wap air)

Peparu

Insang

Kulit

Struktur trakea

Bahan buangan Karbon dioksida, wap air

Peluh
(air, garam dan urea)

Organ perkumuhan Peparu Insang Kulit Struktur trakea Kulit Ginjal

Air kencing
(air, garam dan urea)

Contoh haiwan Kucing, Tikus Ikan, berudu Cacing , katak Belalang, lalat Kebanyakan haiwan daratan Kebanyakan haiwan daratan

Menyahtinja

Berkumuh