You are on page 1of 3

Apakah kesan daripada gambar kebakaran Hutan kepada

kehidupan manusia ?
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________

Bagaimanakah cara untuk mewujudkan suasanan kasih


sayang dalam keluarga?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Apakah langkah yang boleh dibuat supaya sungai di kawasan


kampung kita tidak tercemar?
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________