You are on page 1of 3

C mt ti Vit Nam vo thng 3 nm 2011, hin nay Mathnasium c 9 trung tm: 2 trung tm ti Thnh ph H Ch Minh, 5 trung tm lin kt o to vi H thng

Anh Ng Cleverlearn AMA, 1 trung tm ti Vng Tu, v nhiu trung tm lin kt ti cc trng Mm non. Mathnasium cng sp khai trng cc trung tm ti H Ni, Nng. Qu ph huynh ti cc ni ny lin h: 08 3930 1038, 08 3811 2988, email: lienhe@mathnasium.vn bit thng tin v ng k gi ch . Ngun: www.mathnasium.vn

11 gi dy ton cho b mu gio


Author admin Category Mm non Comments No Comment Tags C rt nhiu cch n gin v vui v bn cho b lm quen vi khi nim v con s, chiu di, trng lng Tham kho nhng hot ng gip b tip xc vi ton hc, t Babyzone:1. Dng thut ng ton hc Khi giao tip, bn cn s dng nhng cm t i lp nh nng nh, y vi, ngn di, cao thp, nhiu t. Hy cho b bit cch so snh hai vt theo c tnh v khi lng, chiu di. 2. Hc vt Bn hy dy b hc thuc mt dy s theo th t (thng l t 0 n 10) m khng cn gii ngha. Ht bi c s m, m ngn tay hoc vt l hot ng m bn cn duy tr vi con. Cch ny s gip b thuc tn v trt t ca con s.

3. Dy b ngha ca con s

Bn hy b hiu s 2 c lin quan n 2 vt. Bn th bt u chia vt lm 2 phn, mt bn l 2 mn , bn cn li l 3 mn v hng dn b tm phn ln hn. Khi mi lm quen, cn b c chm vo vt khi m; sau , b c th m m khng cn chm vo . B c th m s bt n cm c trn bn, s vt c ly ra khi gi. 4. Nguyn tc ca s m Bn hy dy b bit rng, nu b ngng m mt s no th s chnh l tng vt m b va m. Hy xp nhng mn nh thnh mt ng thng, b s va m va chm tay vo . Tip n, bn thm vt vo ui ca dy s v b s bt u m li. 5. Vn dng n nhng quyn sch Bn c th dng nhng cun truyn n gin, lin quan n ton hc; chng hn: Hai m con Th ang n carrot trong vn. C bao nhiu c carrot ? Th con n bao nhiu c carrot?. Advertisement 6. Nhm cc vt tng ng Bn hy gip b xp vt vo nhm c im chung; chng hn, b t phn loi hp bt v, t mt ci bt mu cnh mt ci bt mu khc, hai ci bt mu xanh cnh hai ci bt xanh khc. 7. So snh vt Bn c th hi b xem vt no to hn, b hn, ti mu hn, nh hn C th dng nhng vt dng thn thuc nh hai i giy c kch c khc nhau hoc 3 khi hp (nh, trung bnh v ln). Bn hy bt u vi hai vt ri tng dn ln. Sau , cho b lm quen vi khi nim trng lng, th tch, gn xa 8. on s Bn th t 10 ci cc o vo l thy tinh ri b on xem c bao nhiu chic cc. Trong siu th, bn hy b c lng mt b rau nng bao nhiu gram, mt cn hnh c gi bao nhiu 9. Sp xp theo b cc Trc tin, bn cn chun b nhng ht nha ln nhiu mu. Tip n, bn hy dy b xu ht theo mu c sn: 1 ht 2 ht xanh l cy hoc 1 ht hng 3 ht tm 10. Thc hnh v o lng

Bn c th dy b dng thc o chiu di vt hoc mc nc trong bn tm. 11. Gip b nhn din v tp t con s Bn c th t ct giy thnh hnh con s (hoc dng ch s c sn) v dy b to nn nhng bc tranh vi s m. Bn cng c th hng dn b t hnh mu con s ln t giy trng ri t vin theo con s . Me&be