You are on page 1of 2

CUC THI GII TON TRN MY TNH CASIO V VINACAL

NM HC 2011 2012
MN THI VT L LP 12 THPT

Qui nh: Hc sinh trnh by vn tt cch gii, cng thc p dng, kt qu tnh ton vo
trng lin k bi ton. Cc kt qu tnh gn ng, nu khng c ch nh c th, c lm
trn ti 4 ch s thp phn sau dy phy.

Bi 1: Mt con lc n dao ng tt dn, c sau mi chu k dao ng c nng ca con lc
gim 0,01 ln. Ban u bin gc l 90
o
. Hi sau bao nhiu chu k bin gc ca con lc
ch cn 30
o
. Bit chu k con lc l T, c nng ca con lc c xc nh bi biu thc
( ) 1 cos W mgl o =
n v tnh: chu k T(s)

Bi 2: T mt mt phng ngang rng, ngi ta bn mt vin bi vi vn tc u
0
25 v = m/s
hp vi phng ngang gc 55
o
o = . Va chm gia bi v sn lm hng vn tc thay i tun
theo qui lut phn x gng, ln vn tc gim cn 96% so vi vn tc trc lc va chm.
Ly g trong b nh my tnh.
a) Tnh khong cch t im nm n im chm mt ngang ln th 21 ca vin bi.
b) Tnh thi gian t thi im bi chm mt ngang ln th 11 n ln chm mt ngang
ln th 16.
n v tnh: khong cch (m); thi gian (s)

Bi 3: C 7 ci cc s dng ung nc, mi ci c khi lng 35g ang nhit phng
l 16
o
C. Ngi ta trng v lm nng cc cc trc khi ung tr bng cch nh sau:
u tin, rt 25g nc nng 98
o
C vo cc th nht lc nh v u cho cn bng
nhit ri sang cc th hai, ri li lc nh v u, cho cn bng nhit ri sang cc th ba
cng vic tip tc cho n khi nc cc th 7 c lc nh v u cho cn bng nhit.
Coi qu trnh trao i nhit, nhit lng ta ra bn ngoi v lng nc mt i khng
ng k. Bit nhit dung ring ca nc l 2399
n
C = J/Kg.K, nhit dung ring ca cc s l
750
c
C = J/Kg.K. Xc nh nhit cn bng ca nc v cc khi nc cc th 7.
n v: nhit (
o
C)

Bi 4: Mt ng hnh tr ng knh trong nh, hai u kn, di 105 l = cm, t nm ngang.
Tng ng c mt ct thy ngn di 21 h = cm, hai phn cn li cha kh c th tch bng nhau
p sut
0
72 P = cmHg. Tm dch chuyn ca thy ngn khi ng t thng ng.
n v tnh: dch chuyn (cm)

Bi 5: Khi ri vo Cathode phng ca mt t bo quang in mt bc x c bc sng
0, 3124 m = th c th lm cho dng quang in trit tiu bng cch ni Anode vi
Cathode ca t bo vi hiu in th 0, 3214
AK
U s V.
a) Xc nh gii hn quang in ca kim loi.
b) Anode ca t bo cng c dng bn phng song song vi Cathode t i din v
cch Cathode mt on d = 1,2 cm. Khi ri chng sng rt hp vo tm Cathode v t hiu
in th 4, 62
AK
U = V gia Anode v Cathode th bn knh vng trn b mt Anode m cc
electron ti p vo bng bao nhiu?
n v tnh: gii hn qung in(m), bn knh (mm)

Bi 6: Cho mt lng knh tit din l mt tam gic ABC (cn ti A), c gc chit quang A =
20
o
. Chit sut ca lng knh ph thuc vo bc sng bng cng thc
2
b
n a

= + , trong
1, 26 a = ;
14
7, 555.10 b

= m
2
, cn o bng m. Chiu vo mt bn ca lng knh mt tia sng
n sc bc sng . Hy xc nh bc sng gc lch ca tia l t cc tiu v bng
12
o
.
n v tnh: bc sng (nm)