You are on page 1of 10

3/4/13

Th bt tut v 1 ch ...

Cch lm ch qu thm lng ngon i l ngon - Cng thc nu n - m thc - Ni tr - Wiki Ph n - WikiViet.vn
ng nhp | ng k

Trang ch Hi p Din n Blog WikiPhunu YouShop Ohaay Video Xm ch em NgonNgon Bimaat Poll Tt c

WikiPhunu.com

Chuyn mc

ng mc mi

Nhm

mc

Bin tp

Cng tc vin

Video

nh

Bnh lun

Lch s

m thc - Ni tr>> Cng thc nu n

Cch lm ch qu thm lng ngon i l ngon


Like One person likes this. Be the first of your friends.

Thm mt mn n d tr t ng ca mnh, bn cnh ch la v ch gi. Lm mt ln nhiu, n dn, tin cho nhng ngy li nu nng.

Nguyn liu: 500 g tht thn lng heo (hoc tht i) 2 mung sp nc mm 1/2 mung c ph mui 1 mung sp ng 1 mung sp tiu trng 2 mung sp du khong 30 ml nc tht lnh 1/2 mung sp bt ni (baking powder) 1/2 mung c ph bt qu 1 mung sp bt bp hoc bt khoai ty 1 mung c ph du 1/2 mung c ph bt qu

www.phununet.com/Wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=8966

1/10

3/4/13
1 mung c ph mt ong Cch lm:

Cch lm ch qu thm lng ngon i l ngon - Cng thc nu n - m thc - Ni tr - Wiki Ph n - WikiViet.vn

1) Pha mm, mui, ng, tiu, du trong mt t cho ho tan. 2) Tht ct nh va xay. p tht vi nguyn liu (1). Cho vo t lnh cho tht tht lnh, hoc nu lm lin th vo ngn khong mt gi trc khi xay. *** y l b quyt c cho l lm tht dai. 3) Ty vo ln ca my xay tht m cho vo khi lng tht tng ng. Mi ln xay, cho vo mt t nc lnh, ch cho my xay khong 1 pht ri cho tht tr li ngn p lnh tr li. Lp li nh th 2~3 ln hoc cho n khi tht c xay mn, c mu hng phn. Tht c xay mn, p lnh thm 1 ting. ***Mi ln xay, k hng xay lu hn 1 pht v my xay s lm cho tht b nng, tht b chn ti s k hng lm ra gi la c dai gin. 4) Trn bt ni, bt qu v bt khoai ty/ hoc bt bp cho u. Trong mt t khc, trn mt ong, du, bt qu cho u. 5) Lm nng l nng nhit 350F 180, t v nng gia l. Chun b khun vung 22 cm : xt/trt mt lp du/b, lt y khun mt lp giy nn. 6) Chuyn tht vo ci my, dng chn quay dp nh bt, cho t t hn hp bt (4) vo. Cho my nh tht v trn u vi bt l c. ***Khu ny xong, c th ly mt t tht cho vo l vi sng lm chn, n th ri da vo m nm thm sao cho va ming. 7) tht vo khun, san bng b mt. Qut ln trn b mt hn hp mt ong+ du+ bt qu. Cho vo l nng c lm nng, nng khong 15 pht, tr khun 180 nng chn u, nng thm khong 10~15 pht, hoc cho n khi b mt vng nu. n nng hoc ngui u ngon. ngui, tr trong t lnh khong 1 tun, hoc b vo Ziploc tr trong t ng. Khi n b vo giy bc nng cho nng tr li.

Nguyn liu: - 400g tht ln xay - 1 c hnh kh, vi tp ti , bm tht nhuyn - 2 tbs. bt nng - 1 tbs baking powder (bt n) - Bt qu, ht tiu, mm

www.phununet.com/Wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=8966

2/10

3/4/13

Cch lm ch qu thm lng ngon i l ngon - Cng thc nu n - m thc - Ni tr - Wiki Ph n - WikiViet.vn

Cch lm: Tht ln xay p mm (khong 3 tha, nhiu hn nu thch n mn), tiu bt, bt qu, hnh ti kh bm nhuyn, bt nng, trn tht u. Sau y kn bt tht, cho vo ngn ca t lnh khong 2 ting hoc n khi thy tht hi ng cng li th b ra. Sau cho phn tht ny vo ci xay kh (dng ci ci nh ca my sinh t cng c, nhng phi xay tng t mt, khong 1 pht li dng v cng sut yu, xay lu qu s b kht v chy ng c). Sau khi tht xay ht th trn vo 1 tbs bt n, va trn va \"qut\", cng qut nhiu (dng tha n v mit cho tht dnh qunh li) th ch s cng ngon. Trn thm t bt qu na nu thch tht thm. Ly 1 ci khun (no cng c), bi t du n cho khi dnh, cho phn tht xay vo, nn cht, cho vo l nng nhit 220 C trong 20 30 pht, hoc khi thy mt trn vng l c.

Nguyn liu: C nh lu l 1 Tbsp = 1 tha canh v 1 tsp = 1 tha caf nh. 1.5lb Tht vai (khong 700 gram). Tht ra nguyn thy lm ch bao gi cng phi c mt phn nc v mt phn m. H thng b nhiu m lm ch thm v mm. nc ngoi th tht m li tr thnh him hoi nn t dng tht vai v khi mua tht vai t thy vn thy cn dnh mt cht m. Lm bng tht nc th cng c nhng s phi cho nhiu du n hn. T th lm bng nhiu loi tht bn ny th tht vai l la chn s mt nh c nh.

www.phununet.com/Wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=8966

3/10

3/4/13

Cch lm ch qu thm lng ngon i l ngon - Cng thc nu n - m thc - Ni tr - Wiki Ph n - WikiViet.vn

Tht vai l la chn s mt ca t lm ch qu ^^ 3 Tbsp nc mm ngon (T dng loi nc mm Hn Phan Thit 1 con cua) 5 Tbsp nc lc 2 tsp ng 3 tsp bt ng (cornstarch) hoc bt khoai ty (potato starch) gi b ni Alsa (hoc 1.5 tsp double baking powder) 2 Tbsp du n 1 tsp bt qu (cinnamon powder) 1 cht nc hng 2. Cch lm: lm ch dai th quan trng l ta phi x l tht ng cch c nh . T c tham kho th nhiu ch h ch cch xay khong 3,4 ln. Mi ln cch nhau khong 1-2 ting. Th th lu qu nn t th cch lm ca mnh v thy ch vn rt dai v ngon nh. u tin tht mua v ra sch, thm kh ri cho thi nh v cho vo my xay thnh tht nhuyn hn tht bm mt cht. Sau cho vo ti hoc vo hp ri ct ln t lnh ngn khong 1-2 ting. C nhiu lc mua tht v nhng t cha c thi gian lm ngay th ch kp tng vi ln ngn . Hm sau t li ra th ct ht lu tht ri mi xay cho khi hi my.

Xay tht ln u nhuyn hn tht bm thng thng ri cho vo ti hoc hp ct vo ngn Khi s tht thy hi cng mt cht (c th l ch cng bn ngoi nhng bn trong vn mm) th c nh pha cc nguyn liu t na trn vi tht nh. Pha nc mm, nc lc, ng, bt ng hoc bt khoai, bt ni Alsa, du n v bt qu vo mt ci bt to ri ly tht ra trn u. Nu t lnh nh bn mnh c th lm cho tht ng cng qu th c th bn nn ra tht v thi s li cc tht y xay cho hi my nh.

www.phununet.com/Wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=8966

4/10

3/4/13

Cch lm ch qu thm lng ngon i l ngon - Cng thc nu n - m thc - Ni tr - Wiki Ph n - WikiViet.vn

Pha cc gia v lm ch qu vo mt ci bt

Trn tht trong t 1-2 ting vi gia v va pha Bc tip theo l xay tht thnh gi sng. 1.5lb tht (700gram) th cng khng phi l nhiu nhng lu khi xay tht c nh phi m bo tht v my phi mt. Khng nn xay nhiu qu, dn ti hng my, tht b nng ln l s lm hng dai ca gi ch nh.

www.phununet.com/Wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=8966

5/10

3/4/13

Cch lm ch qu thm lng ngon i l ngon - Cng thc nu n - m thc - Ni tr - Wiki Ph n - WikiViet.vn

T chia s tht ra xay lm 2 ln v tt c vo xay li cho tht u ln na l c n T cho na ch tht xay mt ln nhanh c. Xay khong 1 pht l kim tra xem th no. My ca t hot ng tt thy 1-2 pht l tht thnh gi sng ri c nh . Sau t trn 2 ln xay vo cng mt lc ri xay li cho u. Th l xong phn gi sng. Nu c nh mun li mt t lm mc th b phn bt qu nh. C 2 cch hon tt cng cuc lm ch ca chng ta :D Cch 1: Nu c l nng th ch cn bake ch nhit 350 F (khong 177 C). C nh spray mt ci khay ri cho ch gi sng ra. Sau ra sch tay v tay t shape li hnh ch dy khong 1 t ngn tay. Sau pha nc hng vi mt cht nc lc, mt t du n v mt cht qu ri qut u ln mt ch v cho vo l nng. Nh preheat l nng trc nh c nh. Nng trong khong 30 nhng c nh nn kim tra thng xuyn v ch c th n phng v b nt b mt. Thnh thong ly mi dao xin qua hi c thot v ch khng b n nhiu qu nh c nh. Khong 5 cui c nh chuyn sang ch broil cho vng mt l c. Ci l ca t broil l phi trng, 1-2 pht l c lun ri c nh.

www.phununet.com/Wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=8966

6/10

3/4/13

Cch lm ch qu thm lng ngon i l ngon - Cng thc nu n - m thc - Ni tr - Wiki Ph n - WikiViet.vn

Cch qut ch chun b vo cho l nng n

Ch qu sn sng vo l nhit 350 F ri c nh :D

Nh kim tra thng xuyn v dng dao xin ch nu ch bt u phng qu nh Cch 2: C nh c th dng tay t nn thnh nhng vin dt ri cho vo rn vng ln nu khng c l nng. Dng l nng th tin v nhanh hn nhng khi cho ming ch ra th c nh nh ly giy plastic wrap hoc aluminum foil bc ming ch li ming ch c mm, khng b kh nh. Lc bake ch l thy mi qu thm nc tuyt vi lun c nh :X

Ch qu va ra l cn ang nng y c nh i :D Nh l bc ch li ngay sau khi bake xong lm ch mm, khng b kh nh c nh Cch n ch th khng phi bn ri phi khng c nh. T th ti gi vn khng th tin c l mnh t lm ra c ming ch ngon tuyt :X Gi t lm pate v th l c mt bnh m pate ch ^^ Hay ch n gin dng ch l mt mn n trong ba cm thng ngy. C nh nh l n ch chm vi nc mm c cht ht tiu nh ;) Bnh cun ch th sao nh :-? Chp chp, ngon qu l ngon hihi :X

www.phununet.com/Wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=8966

7/10

3/4/13

Cch lm ch qu thm lng ngon i l ngon - Cng thc nu n - m thc - Ni tr - Wiki Ph n - WikiViet.vn

Ch qu y Ai mun n no ;)) Cm n garage sale mang n n ci khng tt cho nhng ngi cha c giu lm hihi :>

Nguyn liu: 1 kg Tht nc heo 2 Tha canh m nc 1/2 Mung cafe Bt qu 1/2 Mung cafe Bt ngt 2 Tha canh Nc mm 2 Mung cafe ng Cch lm: - La tht sc hng l heo mi lm, ch bp i hay nc mng, tuyt i khng c ra ch thm kh tht bng khn. - Lng b gn v m ct tng ming cho v my xay khong 50 nhp hoc b vo ci gi nhanh tay tht nhuyn qunh, rc bt ngt, 2 tay 2 chy, gi tht trng v mn nh gi sng l c, nm nc mm v m thc cho u. -Qu chi nm thy thm v cay, co v, nng hi vng cho vo ci gi ri ry ly bt, rc v 1/2 phn tht qut mn trn u cn khng th c th mua qu bt. - Dng lon nng ch qut rt tin v sch : lau kh lon, ri ch vng chung quanh lon, mit u thnh lp mng 2 phn. - Na tht ch cn li trn u vi ng , trt ln trn, mit u dnh vi lp ch trong, pha ngoi dng nc l xoa chung quanh cho lng mt ch. Khi n ch nng chn ct ming ch qu c 2 lp, bn ngoi nh vng dp phng lp da, pha trong xm mu hi nu ch qu. - Lun ci chy gia lng lon cm cho khi nng, nng than nh la quay t t vng trn, ch chn nh vng em ra thoa m cho lng bng. - Lm nhiu phi dng my xay, gi ch ln dng ng bng, hoc ng bng nhm to, di 70 phn, ng knh 12 phn, trt tht ch chung quanh ng. Than vc la, tri di bn di, 2 bn c que 3 trc gc ng bng ln nng, quay trn lun tay, ch thm chn vng, ch ming m heo khp mt ch cho m mng. cch 2: Vt liu -1 kg tht heo nc -1 mung canh du n -1 mung cafe mui -4 mung canh nc mm -1/2 mung cafe bt ngt -na gi bt ni -2 mung cafe bt khoai ty -na mung bt qu -cht tiu trng

Cch Lm: 1- Tht heo nn mua loi tht ti, ng mua heo hay dng heo ng . Thi mng, p vi cc gia v vo, ri cho v t lnh thm chng 4 ting! 2- Sau mang ra xay tht cho nhuyn. 3- Tri tht xay vo khay hay khun bnh bng loi nhm hnh ch nht (dy khong 2 hay 2.50 cm ) 4- Ly tay mit nc lnh ln trn mt lp tht cho lng, khi gn chn lp ny s t ng "bong" ra mt cht, kiu nh phng v l nh b quyt ny. 5- Cho vo l nng khong 180 chng na ting, canh chng khng cho lp trn b chy nu qu..

Cch mui c xi ngon trong tch tc Cch lm cua rang mui t ngon ngy ngt Cch ung ru vang ng cch Cch lm yaourt ti nh gip bn n th ga Cch lm n tri th chi

www.phununet.com/Wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=8966

8/10

3/4/13

Cch lm ch qu thm lng ngon i l ngon - Cng thc nu n - m thc - Ni tr - Wiki Ph n - WikiViet.vn

Cch lm sa chua mt hng v hp dn khng th chi t Cch lm sch d dy ln mn khoi khu ca gia nh bn tr nn an ton hn Cch xo rau mung ngon hp dn c gia nh Cch lm quy nng khi cn mua ngoi hng Cch lm bnh macaron ca ngi Php Cch lm mm kho qut ngon ng v Cch lm bnh kht min Nam Cch lm bnh c truyn thng Cch lm bnh da ln thm ngon Cch lm bnh quai vc chin Cch lm bnh quy b Cch lm bnh quy bng l vi sng Cch lm bnh quy socola hp dn c nh Cch lm bnh quy mn Cch lm bnh quy hnh nhn Cch lm bnh wagashi n t x s hoa anh o Cch lm bnh waffle xp mm, thm ngon Cch lm bnh cay thm ngon c sn Si Gn (ST).

Hi p nhanh
Bn mun bit thm v ch Cch lm ch qu thm lng ngon i l ngon xin vui lng t cu hi ti y c tr gip

Tm kim:

Tm

Cc bi cng chuyn mc
Sa v cc sn phm t sa "Nm iu khng nn" sau khi n 15 mn ngon Vit khin du khch nc ngoi m mn 7 loi ung tt cho sc kho m thc Hu lu gi trn vn hng v truyn thng m thc v vn ha n c chua sng c tc dng g n c rt xng chc khe n chay n chay theo yoga n chui, t gp... bc s! n g b mt, b sung vo thc n mn ngon cho gia nh n g nhanh bo n n n n n n n g sinh con trai theo mun g tt cho tim mch hu sng cn cnh gic hu sng c tc dng g hoa qu g tt cho sc khe hoa qu sinh bnh king
Xem tt c >> Hm nay Tun ny Thng ny

H tn ca bn

M bo v Hi p ca bn phi g bng ting vit c du v c ni dung lnh mnh, khng mang ni dung phn ng, khng vi phm thun phong m tc Vit Nam. Hi p c ni dung xu s b xa.

Gi

Cc cu hi mi nht
nguyn Quang Thi trong HI P

Tui bnh dn ly v tui canh ng c khng


4 Tr li 149 click Quyen Quyen trong HI P

nguoi phu nu co doi chan vong kieng co bi moi nguoi che khong?
3 Tr li 109 click truong thi thanh trong HI P

em sinh ngay 10 thang 3 coi boi nam 2013


3 Tr li 74 click Hong Xun trong HI P

Mi`nh nm nay 29 tui l nam. Bi nam o 2 bn m .Cho mnh hoi ln dng loai kem tri nm no cho nam th khoi
2 Tr li 59 click Le Thi kieu oanh trong HI P

Em muon hoi cach Muoi dua Leo chua ngot ma Lai cay cay
1 Tr li 65 click Nguyen hoaj an trong HI P

1 Bi kch b s sinh cht v n hn ca cha 2 6 thi quen dng da c khun mt p nh minh tinh 3 Phng Thanh l k ph bnh 'Gng mt thn quen'? 4 7 kiu tc bn nn "th nghim" trong nm 2013

Benh buou co lien wan j toi ckuyen sinh san?


0 Tr li 37 click l th tuyt trong HI P

tui t mo n mua xe mu g l hp nht


3 Tr li 57 click

www.phununet.com/Wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=8966

9/10

3/4/13

Cch lm ch qu thm lng ngon i l ngon - Cng thc nu n - m thc - Ni tr - Wiki Ph n - WikiViet.vn
Nguyn qunh nga trong HI P

Nm nghing bn phi c tt cho thai nhi khng


4 Tr li 116 click tran diem huong trong HI P

5 Phi Thanh Vn k qu trnh h bin da 6 B quyt gim cn t ba n hng ngy 7 t nhp t gia ca Nam Cng 8 an Trng dn bn gi Vit kiu M i hp fan 9 Nhng m nhn Vit lun st cnh bn ngi yu lc kh khn 10 L danh tnh c gi t Park Shi Hoo cng dm 11 Trn Thnh b trm ly mt knh xe hi 12 an Trng c bn gi h tng n hp fan 13 Xun Bc lm rng ngi "bng n" ti sn M nh 14 Tm kim ti nng Vit Nam: Gim kho pht cung vi mn t la v tranh 15 Th sinh t la ra chn dung Huy Tun 16 Lm Phong a bn gi tic tng thu m 17 Tr Ngc Hng hn gi "bn trai" sn bay 18 Bt m hu trng th v phim Titanic 19 Qu tng 8/3 n tng t Yiselle 20 Th lm m n thn

Cach dang ky de biet chong ngoai tinh


3 Tr li 194 click Lm my l quyn trong HI P

Vo chog e cuoi nhau gan 1thg .e c cam giac nguc e lon hon va rat dau. E dau du ve chiu , trog nguoi met moi . Va them ngu. E bi dau bug gan duoi hooc mon . Vay cho e hoi co phai e co thai ko? Vc e rat mog doi co thai
3 Tr li 199 click

Trang ch | Gii thiu | Quy ch mng x hi | Qung co | Lin h| Phin bn mobile


Mng x hi dnh cho ph n ca cng ty c phn PhunuNet/VOG (Vietnam Online Group). Cng ty c phn Vietnam Online Group: a ch: Tng 7 - 32 ph Hu - H Ni - Email lin h: contact@phununet.com VP PhunuNet: Phng 302, Tng 3, Ta nh 3B Thi Sch, Q. Hai B Trng, H Ni - in thoi: (+84-4) 3 944 8221 Giy php s 2558/GP-TTT do S TT-TT HN cp. GXN cung cp dch v mng x hi s 75/GXN-TTT do Cc QLPTTH & TTT, B TT-TT cp.

www.phununet.com/Wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=8966

10/10