I8910_UM_Open_Rum_Rev._1.1_091204

I8910

Manualul utilizatorului

Utilizarea acestui ghid

Citiţi mai întâi aceste informaţii!
Atunci când aveţi nevoie de informaţii, de instrucţiuni şi de sfaturi pentru a afla mai multe despre dispozitiv, aveţi la dispoziţie mai multe opţiuni: • Sistemul de ajutor (pe dispozitiv) dispozitivul dvs. include secţiunea Ajutor, care poate fi accesată selectând Instrumente → Ajutor. De asemenea, puteţi selecta Opţiuni → Ajutor din majoritatea meniurilor. Acest sistem de ajutor încorporat, în care se pot efectua căutări, explică modul de utilizare a diverselor programe şi caracteristici. • Manualul utilizatorului (online) - pe siteul Web Samsung veţi găsi manualul utilizatorului în format Adobe Acrobat (.pdf). Puteţi vizualiza ghidul online sau puteţi descărca şi imprima fişierul, după cum doriţi.

ii

Manualul utilizatorului conţine sfaturi avansate de utilizare şi mai multe detalii despre anumite funcţii ale dispozitivului. Pentru a vizualiza fişierul, trebuie să aveţi instalată aplicaţia Adobe Reader sau Adobe Acrobat. Puteţi descărca gratuit aplicaţia Adobe Reader de pe site-ul Web Adobe (www.adobe.com). • Ghidul de pornire rapidă (imprimat) acest ghid de pornire rapidă a fost conceput special pentru a vă ajuta să vă familiarizaţi cu funcţiile şi caracteristicile dispozitivului. Ghidul conţine informaţii elementare despre dispozitiv, precum şi caracteristici şi sfaturi pentru asamblarea acestuia. Dacă există subiecte care nu sunt acoperite în acest ghid, consultaţi secţiunea de ajutor încorporată, descrisă mai sus.

Pictograme pentru instrucţiuni
Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu pictogramele pe care le veţi vedea în acest ghid: Avertisment—situaţii care pot cauza vătămări pentru dvs. sau alţii Atenţie—situaţii care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente Notă—note, sfaturi de utilizare sau informaţii suplimentare

Utilizarea acestui ghid

iii

Consultaţi—pagini cu informaţii legate de subiectul respectiv; de exemplu: p. 12 (înseamnă consultaţi pagina 12)
Utilizarea acestui ghid

Drepturi de autor şi mărci comerciale
Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care sunt înglobate în acest aparat sunt proprietatea deţinătorilor respectivi ai acestora: • Acest produs conţine software licenţiat de Symbian Ltd. © 1998-2009. Symbian şi Symbian OS sunt mărci comerciale ale Symbian Ltd. • Java™ este o marcă comercială a Sun Microsystems, Inc. • Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc. — Bluetooth QD ID: B015049.

Urmat de—ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a face un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Mesaj nou. (înseamnă Mesaje, urmat de Mesaj nou) ] Paranteze pătrate—tastele telefonului; de exemplu: [ ] (înseamnă tastă Oprire/Pornire)

[

iv

• Wi-Fi®. Dispozitivele certificate pentru a reda fişiere video DivX® în profilul Mobile Theater: DivX Certified pentru redarea formatului video DivX® de până la 640x480. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified care redă formatul video DivX. Pentru a genera codul de înregistrare. şi se utilizează sub licenţă. Inc. Inc. Introduceţi codul pe vod. Utilizarea acestui ghid DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conţinut DivX Video-on-Demand (VOD).com pentru a obţine mai multe informaţii şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX. inclusiv conţinut premium. DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX DivX® este un format video digital creat de DivX.• Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.divx.divx. v . căutaţi secţiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. • DivX® este marcă înregistrată a DivX. sigla Wi-Fi CERTIFIED şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance. Accesaţi www.com pentru a finaliza procesul de înregistrare şi pentru a afla mai multe despre DivX VOD..

..... 18 Communities ................. 23 Contactele ....................................................................... aplicaţiile implicite ale dispozitivului pot varia........................................................................................ 28 Note ....... 21 Recorderul .................................. 2 Mesajele .......................... 2 Jurnalul ................................................................................................................... 27 Adobe® PDF ................. 21 PC Studio .................................................................. Modalităţile de comunicare ............... 18 Radioul ....................................................................................................................... 26 Quickoffice® .............................................. 17 Galeria ......... 19 RealPlayer® .........Cuprins În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii................................. 14 Media ............................... 20 Playerul video .... 23 Agenda .................................................... 17 Navigator media ......................................... 22 Productivitatea personală .. 28 vi .....

...................................................................... 51 Busolă ................. 55 Cuprins Conectivitatea ...................... 36 USB ............................................................................................................................................................. 57 Managerul de fişiere .................................. 54 Serviciile de reţele sociale pentru mobil ...................... 63 Setările personale .................................... 60 Arhivele Zip ................. 63 Setările telefonului .......... 61 Setările ............................................................................................. 44 Calculatorul ... 41 Aplicaţia RoadSync ................. 29 Navigarea într-o pagină Web ............ 35 Caracteristica Bluetooth ............................ a Index .. 39 Casa conectată ........... 54 Smart search ........................................................................ 53 Samsung LBS ....................... 64 Managerul de aplicaţii ....................... 32 Utilizarea unui marcaj ................................................. f vii . 32 Utilizarea cititorului RSS ............................................................................................... 52 Podcasturile ................... 66 Setările pentru conectivitate ................................... 49 Dicţionarul ............. 61 Managerul de conexiuni .............................................................. 45 Datele GPS ............... 30 Schimbarea setărilor pentru browser .............. 34 Punctele de acces ...... 47 Repere ................................................................................................................... 30 Adăugarea unui marcaj .................................................................... 57 Managerul de aplicaţii .......................... 50 Depanare ............ 48 Smart reader .................................... 44 Convertorul .......................Web ............... 42 Managerii .............................................. 32 Imprimare OTG ............. 66 Setările pentru apelare ........................................................ 44 Ceasul .................................... 67 Programele suplimentare .................. 34 Reţeaua LAN fără fir (WLAN) ..............................................

Modalităţile de comunicare Dispozitivul vă permite să trimiteţi şi să primiţi multe tipuri de mesaje prin intermediul reţelelor celulare şi al Internetului. cu excepţia mesajelor e-mail şi a celor de transmisie celulară • Orange Mobile E-mail: mesaje e-mail primite. veţi vedea funcţia Mesaj nou şi o listă de dosare: • Căsuţă intrare: mesaje primite. consultaţi Ghidul de pornire rapidă. 2 . Mesajele Aflaţi cum puteţi utiliza funcţiile pentru mesaje. Pentru instrucţiuni despre introducerea textului. atunci când creaţi o căsuţă poştală. numele pe care îl specificaţi va apărea aici. Dosarele cu mesaje Când deschideţi secţiunea Mesaje. de servicii. contul de e-mail al furnizorului de servicii va apărea aici Meniul Căsuţei poştale poate fi denumit diferit în funcţie de furnizorul dvs.

trebuie să solicitaţi un raport de remitere din opţiunile mesajului • Dosarele mele: şabloane de mesaje şi mesaje salvate • Mesajele trimise prin funcţia fără fir Bluetooth nu sunt salvate în dosarul Ciorne sau Expediate. înainte de trimitere.• Expediate: mesaje recent expediate • Ciorne: mesaje pe care încă nu le-aţi expediat • Căsuţă ieşire: stocare temporară pentru mesaje care aşteaptă să fie expediate • Rap. Pictogramele din Căsuţă intrare În Căsuţă intrare. remitere: rapoarte de remitere pentru mesaje text şi multimedia. • Este posibil să nu primiţi un raport de remitere pentru un mesaj multimedia dacă îl trimiteţi către o adresă e-mail. puteţi vedea următoarele pictograme în dreptul mesajelor: Pictogramă Descriere Mesaj text necitit Notificare de mesaj multimedia Mesaj multimedia necitit Mesaj inteligent necitit Mesaj de serviciu necitit Date primite printr-o conexiune Bluetooth Tip de mesaj necunoscut Modalităţile de comunicare 3 .

În modul Meniu. iar mesajul va fi trimis imediat • În aşteptare: mesajul este la rând după un alt mesaj şi va fi trimis cât mai repede posibil • Reexpediere la (oră): nu s-a reuşit trimiterea mesajului şi va fi trimis la ora specificată • Amânat: expedierea mesajului a fost programată pentru o oră ulterioară • Nereuşit: dispozitivul a încercat de mai multe ori să trimită mesajul. selectaţi Mesaje → Opţiuni → Mesaje SIM. . Modalităţile de comunicare Preluarea mesajelor de pe o cartelă SIM sau USIM Dacă aveţi mesaje text stocate pe o cartelă SIM sau USIM. ceea ce poate avea ca rezultat taxe suplimentare. trebuie să le copiaţi în dispozitiv înainte de a avea posibilitatea să le vizualizaţi. 1. consultaţi Ghidul de pornire rapidă. Acum aveţi posibilitatea să vizualizaţi mesajele din dosarul disponibil în dispozitiv. 2. Starea din Căsuţă ieşire explică de ce este ţinut un mesaj în dosarul Căsuţă ieşire: • În curs de expediere: dispozitivul se conectează. Selectaţi un mesaj → Opţiuni → Copiere → Căsuţă intrare sau Dosarele mele. mesajele vor rămâne în dosarul Căsuţă ieşire până când restabiliţi o conexiune.Starea din Căsuţă ieşire Când sunteţi în afara ariei de acoperire sau nu aveţi conexiune la reţea sau la serverul de e-mail. Mesajele text cu o lungime de mai mult de 160 de caractere se vor trimite ca două sau mai multe mesaje. dar nu a reuşit 4 Mesajele text Pentru instrucţiuni cu privire la trimiterea şi vizualizarea mesajelor text.

4. Trimiterea unui mesaj multimedia 1. 7. Selectaţi câmpul de introducere a textului. În modul Meniu. consultaţi „Salvarea în dispozitiv a datelor sau setărilor din mesajele inteligente”. Pentru a seta automat un punct de acces utilizând un mesaj inteligent. 5. Selectaţi pentru a trimite mesajul. 13 Pentru a seta manual un punct de acces: 1. 3. selectaţi Setări → Conectivitate → Destinaţii reţea → Mes. aveţi posibilitatea să editaţi mesajul multimedia: • Pentru a adăuga câmpuri la titlul mesajului. Introduceţi un număr de telefon şi selectaţi . trebuie să definiţi un punct de acces.. multimed. 2. Selectaţi câmpul pentru destinatar. selectaţi Opţiuni → Câmpuri titluri mesaje → un tip de câmp → OK 5 . Selectaţi → un tip de conţinut media → un fişier media. Introduceţi textul mesajului şi selectaţi . În modul Meniu. 2. Modalităţile de comunicare Editarea unui mesaj multimedia Înainte de expediere. selectaţi Mesaje → Mesaj nou. Setarea unui punct de acces Furnizorul de servicii poate să vă furnizeze printr-un mesaj inteligent setările pentru punctul de acces. selectaţi . 6. Pentru a alege un contact. 3. p. Selectaţi Opţiuni → Punct nou de acces. Setaţi opţiunile pentru punctul de acces în conformitate cu instrucţiunile primite de la furnizorul de servicii.Mesajele multimedia Înainte de a avea posibilitatea să trimiteţi mesaje multimedia.

sunete sau videoclipuri la cadre.apel. puteţi adăuga un singur tip de media pentru un cadru. puteţi atinge şi menţine 1 pentru a accesa căsuţa poştală vocală proprie din ecranul de apelare. 2. selectaţi Mesaje → Căsuţă intrare. Dacă numărul pentru poşta vocală nu este prestabilit sau dacă este necesar să îl schimbaţi: 1. Introduceţi numărul pentru poşta vocală oferit de furnizorul de servicii şi selectaţi . Selectaţi un mesaj. Dacă schimbaţi numărul pentru poşta vocală. 4. Modalităţile de comunicare Vizualizarea unui mesaj multimedia 1. În modul Meniu. Selectaţi OK. selectaţi Instrumente → Căs. selectaţi Opţiuni → Textul la urmă sau Plasare întâi text • Pentru a elimina un element. selectaţi Opţiuni → Eliminare → un element Aveţi posibilitatea să adăugaţi imagini.poşt. 3. În modul Meniu. 2. Cu toate acestea. 5. Acum puteţi accesa mesageria vocală atingând şi menţinând atins 1 din ecranul de formare a numerelor. Selectaţi câmpul de introducere. selectaţi Opţiuni → Modificare număr. Ascultarea poştei vocale Dacă numărul pentru poşta vocală este prestabilit de furnizorul de servicii.• Pentru a schimba aspectul mesajului. 6 .

Selectaţi câmpul pentru destinatar. Noua căsuţă poştală va apărea automat în Mesaje. selectaţi Mesaje → un cont de e-mail → . Crearea unei căsuţe poştale 1. selectaţi Mesaje → Opţiuni → Setări → E-mail.Mesajele e-mail Înainte de a trimite sau de a primi mesaje e-mail. În modul Meniu. Selectaţi câmpul de introducere a subiectului. 2. Dacă utilizaţi protocolul POP3. 4. Pentru a schimba căsuţa poştală actuală. Pentru vizualizarea mesajelor noi. Introduceţi textul mesajului şi selectaţi . Introduceţi o adresă de e-mail şi selectaţi . 3. Introduceţi un subiect şi selectaţi . 5. trebuie să creaţi o căsuţă poştală. Selectaţi Start pentru a porni asistentul de configurare pentru căsuţe poştale şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. 2. În modul Meniu. selectaţi 3. căsuţa poştală nu se va actualiza automat când sunteţi online. Selectaţi Căsuţe poştale. 6. . Modalităţile de comunicare 7 . 4. trebuie să vă deconectaţi şi să vă reconectaţi. Selectaţi câmpul de introducere a textului. Pentru a alege un contact. Trimiterea unui mesaj e-mail 1. reveniţi la setările de e-mail şi comutaţi Căsuţa poştală în uz la o altă căsuţă poştală. Selectaţi Opţiuni → Căsuţă poştală nouă. 7.

Vizualizarea unui mesaj e-mail Când deschideţi o căsuţă poştală. 2. selectaţi Mesaje → căsuţa dvs. Selectaţi → un tip de conţinut media → un fişier media. Dintr-un mesaj e-mail deschis. 2. Pentru a vizualiza mesajele noi offline: 1. Vizualizarea sau salvarea fişierelor ataşate la e-mail Fişierele ataşate la e-mail pot conţine viruşi care ar putea deteriora dispozitivul. poştală. 9. 2. aveţi posibilitatea să le vizualizaţi offline. După preluarea mesajelor e-mail. mesajul va fi ţinut în dosarul Căsuţă ieşire până când sunteţi online şi în aria de acoperire. Selectaţi Opţiuni → Preluare e-mail → Noi. Selectaţi Opţiuni → Conectare. Selectaţi Opţiuni → Deconectare. Selectaţi pentru a trimite mesajul. deschideţi fişierele ataşate numai dacă aveţi încredere în expeditor.8. Repetaţi paşii 1-3 de mai sus. aveţi posibilitatea să vizualizaţi offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectaţi la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. 8 . selectaţi Opţiuni → Fişiere ataşate. Selectate sau Toate. Pentru a proteja dispozitivul. Fişierul ataşat se deschide în aplicaţia corespunzătoare. Pentru a vizualiza mesajele noi online: 1. Selectaţi un fişier ataşat. Modalităţile de comunicare 3. Dacă sunteţi offline sau în afara ariei de acoperire. Pentru a vizualiza un fişier ataşat: 1. În modul Meniu.

Pentru a şterge un mesaj atât din dispozitiv. În modul Meniu. În modul Meniu. trebuie să configuraţi un server. poştală. cât şi de pe serverul de corespondenţă. 9 . selectaţi Mesaje → căsuţa dvs. 2. 2. selectaţi Mesaje → căsuţa dvs. mesajele vor fi şterse de pe server la următoarea conectare. 2. Derulaţi la un e-mail şi selectaţi Opţiuni → Ştergere → Numai telefon. mesajele şterse sunt eliminate când închideţi conexiunea căsuţei poştale. Derulaţi la un e-mail şi selectaţi Opţiuni → Ştergere → Telefon şi server. Modalităţile de comunicare Mesajele instant Aveţi posibilitatea să trimiteţi şi să primiţi mesaje instant (IM) dacă furnizorul de servicii acceptă această caracteristică. Dacă utilizaţi protocolul POP3. Ştergerea unui mesaj e-mail Aveţi posibilitatea să ştergeţi mesaje e-mail din dispozitiv sau atât din dispozitiv. poştală. Pentru a şterge un mesaj numai din dispozitiv: 1.Pentru a salva un fişier ataşat: 1. În funcţie de regiune şi de furnizorul de servicii. selectaţi Opţiuni → Fişiere ataşate. Înainte de a avea posibilitatea să trimiteţi sau să primiţi mesaje instant. Titlul e-mailului va rămâne în căsuţa poştală până când veţi şterge mesajul de pe serverul de corespondenţă. cât şi de pe serverul de corespondenţă: 1. Derulaţi la fişierul ataşat şi selectaţi Opţiuni → Memorare. este posibil ca acest meniu să nu fie disponibil. Dacă sunteţi offline. Dintr-un mesaj e-mail deschis.

Selectaţi identitatea de utilizator şi schimbaţi modul în care apăreţi pentru celelalte contacte de mesaje instant (dacă este necesar). În modul Meniu. Selectaţi Da pentru a vă conecta automat la următoarea selectare a opţiunii Chat. selectaţi Opţiuni → Setări → Servere → Opţiuni → Server nou). selectaţi Instrumente → Chat → Conversaţii. Pentru a vă deconecta. Selectaţi Da (dacă nu apare solicitarea. selectaţi Instrumente → Chat. 6. Modalităţile de comunicare Începerea unei conversaţii 1. 4. 3. Introduceţi identitatea de utilizator şi parola. Selectaţi Opţiuni → Conversaţie nouă → Introd. 4. 3. selectaţi Instrumente → Chat. 2. ident. Pentru a încheia conversaţia. În modul Meniu. În modul Meniu. 2. utilizator. Dacă dispozitivul nu încearcă să se conecteze automat. 3. Introduceţi mesajul şi selectaţi Opţiuni → Trimitere. 10 . 5. apoi selectaţi OK. 2. selectaţi Opţiuni → Deconectare.Configurarea unui server 1. selectaţi Opţiuni → Conectare. selectaţi Opţiuni → Terminare conversaţie. Conectarea la serverul de mesaje instant 1. Setaţi opţiunile pentru server în conformitate cu instrucţiunile primite de la furnizorul de servicii. 5. Introduceţi o identitate de utilizator şi selectaţi OK. Veţi fi întrebat dacă doriţi să definiţi un server.

selectaţi Opţiuni → Inserare clip audio → Din Galerie → un clip audio. De asemenea. Pentru a înregistra o notă vocală sau un clip audio. 21 Modalităţile de comunicare Trimiterea unui mesaj audio 1. este posibil să vedeţi următoarele pictograme: Pictogramă Descriere contactul este online contactul este offline contactul este blocat Mesajele audio Aveţi posibilitatea să trimiteţi mesaje audio cu note vocale sau clipuri audio. selectaţi pentru a începe înregistrarea. Adăugarea contactelor de mesaje instant Aveţi posibilitatea să salvaţi informaţiile de contact pentru Chat selectând în timpul unei conversaţii Opţiuni → Adăug. puteţi adăuga informaţii în Contacte Chat selectând Opţiuni → Contact Chat nou. selectaţi Conversaţii → invitaţia → Opţiuni → Participare. selectaţi Stop. selectaţi Mesaje → Opţiuni → Creare mesaj → Mesaj audio. 2. contactul este necunoscut. Pentru a insera un clip audio existent. 11 . Dacă nu vedeţi nicio pictogramă în dreptul numelui unui contact. În modul Meniu.Acceptarea unei invitaţii Atunci când primiţi o invitaţie. la contacte Chat. Selectaţi pentru a trimite mesajul. consultaţi „Recorderul”. La vizualizarea contactelor de mesaje instant. 3. Când aţi terminat de înregistrat. Pentru a înregistra şi a insera un nou clip audio. 4. p.

apoi selectaţi OK. În modul Meniu. aveţi posibilitatea să vă abonaţi la transmisii celulare care furnizează notificări automate sau actualizări de ştiri. 2. În modul Meniu. 3. Abonarea la o transmisie celulară 1. 12 . În modul Meniu. 3. Contactaţi furnizorul de servicii pentru a afla care sunt setările corecte de conectare. Selectaţi un subiect. Pentru a anula un abonament. Este posibil ca unele setări de conectare să blocheze transmisiile celulare. Derulaţi la un subiect şi selectaţi Opţiuni → Abonare. selectaţi Mesaje → Opţiuni → Transmisie celulară.Mesajele de transmisie celulară Dacă furnizorul de servicii acceptă această funcţie. Selectaţi Opţiuni → Subiect → Adăugare manuală. selectaţi Opţiuni → Anulare abonament. selectaţi Mesaje → Opţiuni → Transmisie celulară. Modalităţile de comunicare 2. Vizualizarea unui subiect de transmisie celulară 1. contactaţi furnizorul de servicii. Dispozitivul va primi automat mesajele noi. 2. Introduceţi numele şi numărul subiectului. Adăugarea unui subiect de transmisie celulară 1. selectaţi Mesaje → Opţiuni → Transmisie celulară. Pentru a afla despre transmisiile celulare disponibile. Selectaţi un dosar cu subiecte. 3.

să primiţi o notificare prin e-mail. Mesajele de serviciu Este posibil să primiţi mesaje de serviciu de la furnizorul de servicii. Modalităţile de comunicare Mesajele inteligente Dispozitivul poate să primească multe tipuri de mesaje inteligente. de asemenea. contactaţi furnizorul de servicii. tonuri de sonerie. Este posibil. În modul Meniu. 2. În modul Meniu. Selectaţi un mesaj.Setarea de notificări automate pentru mesajele noi de transmisie celulară 1. inclusiv cărţi de vizită. 13 . Derulaţi la un subiect şi selectaţi Opţiuni → Marchează. Salvarea în dispozitiv a datelor sau setărilor din mesajele inteligente 1. Pentru mai multe informaţii despre mesajele de serviciu. prin care veţi fi informat câte mesaje e-mail noi sunt în căsuţa poştală la distanţă. Selectaţi Opţiuni şi salvaţi datele sau setările în conformitate cu tipul de mesaj inteligent. Furnizorul de servicii poate trimite mesaje inteligente pe care să le utilizaţi pentru a încărca setările în dispozitiv. care sunt şterse automat când expiră. selectaţi Mesaje → Opţiuni → Transmisie celulară. 3. Pentru a opri notificările automate. selectaţi Opţiuni → Anulare marcare. 3. selectaţi Mesaje → Căsuţă intrare. 2. Aveţi posibilitatea să vizualizaţi mesajele de serviciu din Căsuţă intrare (poate fi necesar să descărcaţi mesajul de la furnizorul de servicii). evenimente din agendă. marcaje pentru browser şi setări.

Ştergerea jurnalelor de apeluri recente Aveţi posibilitatea să ştergeţi simultan toate jurnalele de apeluri recente. 2. 42 Modalităţile de comunicare Vizualizarea jurnalelor de apeluri recente Pentru a vizualiza apelurile recent pierdute. Pentru mai multe informaţii. Apelurile recente Aveţi posibilitatea să vizualizaţi şi să ştergeţi jurnalele apelurilor recent ratate. În modul Meniu. să ştergeţi un singur jurnal de apeluri sau să ştergeţi un singur număr dintr-un jurnal. Jurnalul Aflaţi cum puteţi vizualiza informaţiile de jurnal despre apeluri.E-mailurile push Cu ajutorul aplicaţiei RoadSync. Selectaţi un tip de apel. selectaţi Instrumente → Jurnal → Apeluri recente. primite sau efectuate. 14 . selectaţi Instrumente → Jurnal → Apeluri recente. primite sau formate: 1. derulaţi la număr şi apăsaţi pe [ ]. consultaţi „Aplicaţia RoadSync” p. date ca pachete şi alte evenimente de comunicare. În modul Meniu. Pentru a apela un număr dintr-un jurnal de apeluri. puteţi primi e-mailuri transferate de la serverul de e-mail pe dispozitivul dvs. Pentru a şterge toate jurnalele de apeluri recente: 1.

Selectaţi Opţiuni → Ştergere apeluri recente. Selectaţi Da pentru a confirma.. În modul Meniu. Selectaţi Da pentru a confirma. Selectaţi Opţiuni → Ştergere listă. a ultimului număr apelat. selectaţi Instrumente → Jurnal → Apeluri recente → un tip de apel. selectaţi Instrumente → Jurnal → Durată apel. a ultimului apel primit sau a tuturor apelurilor. Selectaţi Da pentru a confirma. 2. 3. Pentru a şterge un singur număr dintr-un jurnal: 1. Derulaţi la un număr şi selectaţi Opţiuni → Ştergere. în modul Meniu. Durata apelurilor Pentru a vizualiza durata ultimului apel. 15 . Modalităţile de comunicare Jurnalul de comunicaţii Aveţi posibilitatea să vizualizaţi detalii de comunicaţie şi jurnale de filtrare împreună cu jurnalul de comunicaţii.2. În modul Meniu. Vizualizarea jurnalului de comunicaţii 1. 2. Datele ca pachete Pentru a vizualiza cantitatea datelor trimise sau primite ca pachete. 3. 3. în modul Meniu. În modul Meniu. Pentru a şterge un singur jurnal de apeluri: 1. selectaţi Instrumente → Jurnal → Date ca pachet. selectaţi Instrumente → Jurnal. selectaţi Instrumente → Jurnal → Apeluri recente → un tip de apel.

Selectaţi Opţiuni → Setări. În modul Meniu. Selectaţi un tip de filtru. Selectaţi pentru a comuta la jurnalul de comunicaţii. 3. cum ar fi un mesaj text divizat în mai multe părţi. 16 . 2. vor apărea sub forma unui eveniment de comunicare. 3. selectaţi Instrumente → Jurnal. Selectaţi Opţiuni → Ştergere jurnal. Modalităţile de comunicare Ştergerea jurnalului de comunicaţii Pentru a şterge permanent întregul conţinut al unui jurnal: 1. Anumite evenimente. selectaţi Instrumente → Jurnal. Durata jurnalului Aveţi posibilitatea să schimbaţi durata pentru care evenimentele de comunicare sunt stocate în jurnale. După acea durată. În modul Meniu. În modul Meniu. Selectaţi Opţiuni → Filtru. 3. evenimentele sunt şterse automat pentru a elibera memoria. niciun eveniment de comunicare nu va fi stocat în jurnal. 2. selectaţi Instrumente → Jurnal. Selectaţi o durată.2. 4. Selectaţi pentru a comuta la jurnalul de comunicaţii. Selectaţi Durată jurnal. 4. Selectaţi pentru a comuta la jurnalul de comunicaţii. Pentru a seta durata unui jurnal: 1. Selectaţi Da pentru a confirma. 2. 4. Filtrarea evenimentelor de jurnal 1. Dacă selectaţi Niciun jurnal.

Player video. selectaţi Galerie. 2. Galeria Puteţi gestiona toate fişierele media din Galerie.Media Aflaţi cum puteţi utiliza aplicaţiile media din dispozitiv: Galerie. Radio. Communities. Selectaţi Opţiuni → Organizare → Copiere sau Mutare. În modul Meniu. Nu puteţi muta sau copia fişierele protejate prin licenţe. 3. 2. Selectaţi un dosar media → un fişier media. RealPlayer. Deschiderea unui fişier media 1. Selectaţi un dosar media → un fişier media. Fişierele media sunt organizate automat în funcţie de tipul de fişier. selectaţi Galerie. Copierea sau mutarea unui fişier 1. Recorder şi PC Studio. Navigator media. 17 . În modul Meniu.

media. 1. Navigator media Puteţi vizualiza şi categoriza fotografiile şi videoclipurile. Selectaţi → un mod de afişare pentru a schimba modul de afişare.Editarea imaginilor 1. 2. În modul Meniu. În modul Meniu. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru modul Vizualizare peisaj. În modul Meniu. 18 . Selectaţi Opţiuni → Editare. Selectaţi Da pentru a seta liste preferate. 2. 3. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza fotografiile. 3. Communities Cu ajutorul aplicaţiei Communities. selectaţi Aplicaţii → Communities. selectaţi Media → Navig. Crearea unei noi destinaţii 1. puteţi încărca fotografii şi videoclipuri pe site-urile Web şi blogurile preferate şi puteţi obţine cele mai recente actualizări de la acestea. Fotografiile se vor derula automat de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stanga. 2. Selectaţi Opţiuni → Adăugare efect → o opţiune. Media 4. Această aplicaţie este disponibilă numai dacă este acceptată de furnizorul de servicii sau de regiune. Înclinaţi dispozitivul la stânga sau la dreapta. selectaţi Galerie → Imagini/videouri → o imagine.

Radioul Aveţi posibilitatea să ascultaţi posturile preferate cu ajutorul radioului FM. 4. 19 . Puteţi. Introduceţi un titlu pentru fotografie sau videoclip şi selectaţi Încărcare. selectaţi Media → Radio.3. 3. să încărcaţi o fotografie sau un videoclip din Galerie sau o fotografie sau un videoclip tocmai realizat. 4. 5. Selectaţi site-urile Web şi blogurile. În modul Meniu. Derulaţi la un site Web sau la un blog. Selectaţi Atingeţi pentru a adăuga. Ascultarea la radioul FM 1. În modul Meniu. Introduceţi un set cu cască în mufa multifuncţională. 6. de asemenea. apoi selectaţi o fotografie sau un videoclip. selectaţi Aplicaţii → Communities. Selectaţi Acceptare (dacă este necesar). Selectaţi sau pentru a scana posturile de radio disponibile. Selectaţi Opţiuni → Încărcare. 3. Selectaţi Opţiuni → Setări → Liste preferate. Selectaţi Opţiuni → Încărcare. 5. Media Încărcarea unui fişier 1. 2. 2. apoi selectaţi Memorare.

2. . RealPlayer® Dispozitivul include aplicaţia RealPlayer. selectaţi RealPlayer → Videoclipuri sau Redate recent. Selectaţi Opţiuni → Memor. selectaţi Opţiuni → Acord manual şi introduceţi frecvenţa. avi şi wmv. 4. 2. rv. Selectaţi o locaţie liberă. 3. Salvarea posturilor de radio prin acord automat 1. puteţi accesa posturile de radio. Selectaţi Opţiuni → Legătură nouă → o locaţie din memorie (dacă este necesar). rm. mp4. creată pentru vizualizarea multor tipuri de fişiere media şi de conţinut de streaming de pe Internet. posturi. În modul Meniu. Din ecranul radio. streaming. 2. autom. 2. În modul Meniu.Configurarea unei liste cu posturi de radio preferate După configurarea listei. 3. Selectaţi Opţiuni → Memorare canal. Salvarea manuală a unui post de radio 1. selectaţi pentru a accesa lista de posturi. divx. RealPlayer acceptă fişiere cu următoarele extensii: 3gp. selectaţi RealPlayer → Leg. Media Redarea unui fişier media în RealPlayer 1. Selectaţi Da pentru a confirma (astfel se vor înlocui toate posturile existente). Pentru a accesa postul de radio dorit. Selectaţi un fişier media. Introduceţi un nume pentru post şi selectaţi OK. 20 Adăugarea unei legături de streaming de Internet 1.

21 . Dacă redaţi un videoclip la o rată înaltă de cadre sau de biţi. Înregistrarea unui clip vocal 1. 3. Clipul vocal este salvat în mod automat. selectaţi Media → Player video. Dacă executaţi mai multe aplicaţii în fundal. 3. Utilizaţi butoanele de pe ecran pentru a controla redarea. RealPlayer va efectua încărcarea conţinutului în zona tampon şi îl va reda. 2. Introduceţi un nume şi o adresă Web şi selectaţi OK. 1. Redarea cu RealPlayer a conţinutului de streaming de pe Web Când deschideţi o legătură către conţinut de streaming de pe Web prin intermediul browserului Web. selectaţi Media → Recorder. Playerul video Puteţi reda fişiere video şi fişiere DivX vod. Selectaţi un videoclip. În modul Meniu. Apoi puteţi utiliza tastele tactile şi tasta Volum pentru a controla opţiunile pentru conţinutul de streaming. 2. Selectaţi pentru a începe înregistrarea. Când aţi terminat de înregistrat. Media Recorderul Puteţi înregistra şi reda note vocale şi clipuri audio. În modul Meniu.3. închideţi câteva dintre acestea. selectaţi Stop. este posibil ca RealPlayer să oprească sau să întrerupă redarea şi să afişeze imagini distorsionate.

2. instalaţi programul şi consultaţi ajutorul PC Studio. Selectaţi o limbă pentru programul de instalare. Selectaţi un clip audio. În timpul instalării. programul de instalare va instala automat driverele USB necesare. care este inclus pe CD-ROM-ul PC Studio. 2. Instalarea programului PC Studio 1.Redarea unui clip vocal 1. trebuie să schimbaţi modul USB al dispozitivului (consultaţi „Utilizarea aplicaţiei PC Studio Samsung” p. 22 . În modul Meniu. 40). Pentru informaţii suplimentare. Redarea începe automat. este un program bazat pe Windows care vă permite să gestionaţi informaţiile personale şi să sincronizaţi fişierele pe dispozitiv. Utilizaţi butoanele de pe ecran pentru a controla redarea. 3. Introduceţi CD-ul PC Studio într-un PC compatibil cu Windows. Media PC Studio PC Studio. Utilizarea programului PC Studio Samsung Pentru a conecta dispozitivul la un PC prin PC Studio Samsung. 3. Selectaţi Opţiuni → Salt la Galerie. selectaţi Media → Recorder. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. 4.

selectaţi Opţiuni → Setări → Contacte de afişat → Memorie SIM → OK. Selectaţi Înapoi. Contactele Aflaţi cum puteţi utiliza fişe şi grupuri de contacte pentru a stoca informaţii personale. cum ar fi nume. cum puteţi utiliza Quickoffice şi Adobe PDF şi cum puteţi crea note. 3. 23 . Copierea fişelor de contacte Pentru a copia fişe de contacte dintr-o locaţie din memorie în alta: 1. Derulaţi la un contact şi selectaţi Opţiuni → Copiere → Memorie telefon sau Memorie SIM. selectaţi Contacte. Pentru a afişa fişele de contact pe o cartelă SIM sau USIM. În modul Meniu. numere de telefon şi adrese.Productivitatea personală Aflaţi cum puteţi gestiona contactele. cum puteţi programa evenimentele din agendă. 4. 2.

1 este rezervat ca număr de apelare rapidă pentru poşta vocală. 3. Asocierea unui ton de sonerie la o fişă de contact sau la un grup Aveţi posibilitatea să asociaţi un ton de sonerie la oricare fişă de contact sau grup de contacte. 1. Selectaţi Atribuire. selectaţi Înapoi. Selectaţi Opţiuni → Implicite. Selectaţi un contact din memoria dispozitivului. 2. Când aţi terminat. 24 . În modul Meniu. 4.Setarea unui număr implicit sau a unei adrese implicite Unele fişe de contacte pot include mai multe numere sau adrese. Productivitatea personală Pentru a asocia un număr de apelare rapidă: 1. 5. Derulaţi la un număr de telefon şi selectaţi Opţiuni → Atribuire apelare rapidă. Selectaţi un număr sau o adresă. 2. Selectaţi un tip de setare implicită. Selectaţi Da pentru a activa numărul de apelare rapidă. Pentru a asocia un singur număr sau o singură adresă ca implicite: 1. selectaţi Contacte. 4. selectaţi Contacte. 5. În modul Meniu. 6. 6. Selectaţi un contact din memoria dispozitivului. Selectaţi un număr de apelare rapidă. Asocierea unui număr de apelare rapidă la o fişă de contact Aveţi posibilitatea să asociaţi numere de apelare rapidă la cel mult opt fişe de contact (2 . În modul Meniu. 2. selectaţi Contacte. 3.9). Selectaţi un contact din memoria dispozitivului.

7. apoi asociaţi un alt ton de sonerie la o fişă a unui contact din cadrul acelui grup. dispozitivul va utiliza tonul de sonerie asociat fişei contactului la apelarea de către acel contact. 6. dacă asociaţi un ton de sonerie la un grup. dispozitivul va utiliza tonul de sonerie care a fost asociat ultima data cu fişa contactului. În modul Meniu. Productivitatea personală Crearea unui grup de contacte Aveţi posibilitatea să creaţi grupuri de contacte şi să trimiteţi mesaje către întregul grup. 2. În modul Meniu. Pentru un anumit contact. 3. Selectaţi Opţiuni → Sunet de apel. 4. Selectaţi fiecare contact pe care doriţi să îl adăugaţi. Când aţi terminat selectarea contactelor. selectaţi Contacte. Selectaţi Opţiuni → Grup nou. 4. Selectaţi noul grup. 1. 2. 5. 3. De exemplu.3. Selectaţi Opţiuni → Adăugare membri. Selectaţi un profil de sincronizare sau creaţi unul nou. Selectaţi un ton de sonerie. selectaţi OK pentru a le salva la grup. Introduceţi un nume şi selectaţi OK. Derulaţi la un contact din memoria dispozitivului şi selectaţi Opţiuni → Sincronizare → Start. selectaţi Contacte. 25 . 8. Selectaţi . Sincronizarea contactelor Pentru a sincroniza contactele prin utilizarea profilului de sincronizare actual: 1.

selectaţi Stop. după ce faceţi sincronizarea) sau Lipsă (nesincronizat). 2. selectaţi Birou → Agendă. . 2.). notelor. Completaţi câmpurile şi reglaţi setările pentru eveniment. 26 Oprirea unei alarme pentru evenimente Dacă setaţi o alarmă pentru un eveniment din agendă. De asemenea. alarma va suna timp de un minut la ora specificată. Publică (văzut de oricine cu acces la datele dvs. selectaţi Realizat pentru a salva intrarea. aniversărilor sau activităţilor. Schimbarea afişării agendei 1. selectaţi Birou → Agendă. puteţi crea întâlniri şi activităţi din ecranul agendei selectând şi . Productivitatea personală Crearea unui eveniment în agendă 1. 3. În câmpul Sincronizare. În modul Meniu.Agenda Utilizaţi agenda pentru a ţine evidenţa întâlnirilor. 4. aveţi posibilitatea să specificaţi dacă un eveniment este Privată (văzut numai de dvs. Derulaţi la o dată şi selectaţi Opţiuni → Înregistrare nouă → un tip de eveniment. Selectaţi Opţiuni → Schimbare ecran → un tip de ecran. Când aţi terminat. În modul Meniu. Pentru a opri alarma.

selectaţi Birou → Quickoffice. Actualizarea aplicaţiei Quickoffice Cu Quickmanager. Selectaţi o memorie. Selectaţi un document. Selectaţi Document nou. 3. 3. Pentru a crea şi edita fişiere Word. Selectaţi Document (Word). Registru de calcul (Excel) sau Prezentare (PowerPoint). Selectaţi un element Quickmanager. În modul Meniu. noi produse Quickoffice sau oferte speciale. selectaţi Birou → Quickoffice → Actualiz. Deschiderea unui document Quickoffice 1. Excel şi PowerPoint. aveţi posibilitatea să descărcaţi actualizări de program. şi modernizări. Creaţi un document şi salvaţi-l. 2. În modul Meniu. achiziţionaţi o licenţă. 2. 2. 1.Quickoffice® Cu Quickoffice. selectaţi Birou → Quickoffice. Productivitatea personală Crearea unui document Quickoffice 1. În modul Meniu. 4. aveţi posibilitatea să vizualizaţi pe dispozitiv fişiere Word. Excel şi PowerPoint. 27 .

2. În modul Meniu. Selectaţi o memorie. Derulaţi la o notă şi selectaţi Opţiuni → Sincronizare → Start. aveţi posibilitatea să deschideţi şi să vizualizaţi documente PDF. 2. selectaţi Birou → Adobe PDF. În timpul vizualizării unui document. 3. 28 . Introduceţi textul şi selectaţi . În modul Meniu. selectaţi Opţiuni pentru a utiliza următoarele opţiuni: Opţiune Zoom Căutare Salt la Descriere Măriţi o parte a unui document Căutaţi text Salt la o altă pagină Note Cu Note. Pentru a crea şi edita fişiere PDF. 4. Productivitatea personală Sincronizarea notelor cu alte dispozitive 1. Crearea unei note 1. selectaţi Birou → Note. selectaţi Realizat pentru a salva nota. 4. 2.Adobe® PDF Cu Adobe PDF. selectaţi Birou → Note. Selectaţi un fişier. achiziţionaţi o licenţă. 5. În modul Meniu. Când aţi finalizat introducerea textului. aveţi posibilitatea să creaţi note tip text şi să le sincronizaţi cu alte dispozitive. 1. Selectaţi câmpul de introducere a textului. 3. 3. Selectaţi un profil de sincronizare sau creaţi unul nou. Selectaţi Opţiuni → Notă nouă.

Pentru conectarea la Web.Web Acest dispozitiv vă permite să vă conectaţi la reţeaua Web fără fir cu ajutorul browserului Web încorporat. Dacă nu vă puteţi conecta la Web. 29 . este necesar: • Să vă abonaţi la o reţea fără fir care acceptă apeluri de date • Să activaţi serviciul de date pentru cartela SIM sau USIM • Să obţineţi un punct de acces la Internet de la un furnizor de servicii • Să definiţi setările Web Dispozitivul este prestabilit pentru accesarea reţelei Web fără fir. contactaţi furnizorul de servicii pentru a descărca setări noi pentru browser.

Accesaţi o pagină Web: • Selectaţi un marcaj sau un dosar • Selectaţi Opţiuni → Salt la → Pagină Internet nouă. fişiere jurnal sau ambele Web 30 . selectaţi Internet. închideţi alte aplicaţii care se execută pentru a elibera memoria. Setările generale • Punct de acces: schimbaţi punctul de acces implicit • Pagină iniţială: definiţi pagina iniţială • Listă istoric: activaţi lista istoricului • Sufix adresă Internet: setaţi sufixele utilizate frecvent • Avertizări siguranţă: ascundeţi sau afişaţi avertizările de siguranţă • Script Java/ECMA: activaţi sau dezactivaţi scriptarea • Erori script Java/ECMA: permiteţi dezvoltatorului paginii Web să depaneze scripturile JavaScript şi ECMA prin mesaje şi notificări de eroare. selectaţi Opţiuni → Opţiuni pagină Internet → Închidere. În modul Meniu. selectaţi Opţiuni → Setări. Dispozitivul afişează lista de marcaje şi de dosare. • Dispozitivul va afişa un indicator de siguranţă ( ) de fiecare dată când stabiliţi o conexiune criptată. • Dacă dispozitivul afişează mesajul „Memorie insuficientă”. 2.Navigarea într-o pagină Web 1. apoi reporniţi browserul. Pentru a închide conexiunea Web. Schimbarea setărilor pentru browser Din lista de marcaje. introduceţi o adresă Web şi selectaţi → Salt la 3.

• Deschid. ferestre derulante: permiteţi sau blocaţi ferestrele derulante în timp ce navigaţi • Reîncărcare automată: setaţi reîmprospătarea automată a paginilor Web în timpul navigării • Mărime font: definiţi dimensiunea fontului care este utilizată pentru paginile Web Web Setările pentru fluxurile Internet • Actualizări automate: setaţi actualizarea automată a fluxurilor Internet • Pct. ptr. acc. selectaţi Dezactivare • Cookies: activaţi sau dezactivaţi primirea şi trimiterea fişierelor cookie Setările pentru pagini • Încărcare conţinut: selectaţi dacă doriţi să încărcaţi imagini şi alte obiecte în timpul navigării • Codificare implicită: în cazul în care caracterele din text nu sunt afişate corect.: setaţi deschiderea automată a fişierelor de descărcare progresive Setările personale • Pagini vizitate recent: activaţi sau dezactivaţi colectarea automată a marcajelor • Memorare date formular: pentru a salva datele pe care le introduceţi într-o pagină Web şi pentru a le utiliza la următoarea deschidere a paginii. auto: setaţi un punct de acces pentru actualizarea fluxurilor Internet • Actualizare în roaming: setaţi actualizarea fluxurilor Internet în roaming 31 . actual. în funcţie de limba paginii pe care vă aflaţi • Bloc. selectaţi o altă codificare. în timpul descăr.

În modul Meniu. Selectaţi Opţiuni → Memorare. 4. 3. Introduceţi un titlu şi o adresă. Selectaţi Opţiuni → Memorare. precum şi un nume de utilizator şi o parolă. . Web preferate. Selectaţi Opţiuni → Salt la → Marcaje → Opţiuni → Adăugare marcaj. 2. În modul Meniu. 3. Selectaţi Opţiuni → Opţiuni flux Internet → Flux nou. Selectaţi Opţiuni → Salt la → Marcaje pentru a accesa următoarele: Pictogramă Descriere Dosar cu paginile recent vizitate Dosar pe care l-aţi creat 32 Crearea unui nou flux 1. Selectaţi Opţiuni → Salt la → Flux Internet. dacă doriţi. să accesaţi marcajele (consultaţi „Adăugarea unui marcaj”). 4.Adăugarea unui marcaj 1. Web Utilizarea unui marcaj În timp ce navigaţi. adresa şi punctul de acces. Pictogramă Descriere Dosar implicit Marcaj Utilizarea cititorului RSS Utilizaţi cititorul RSS pentru a obţine cele mai recente ştiri şi informaţii de pe site-urile dvs. selectaţi Internet. Introduceţi numele marcajului. aveţi posibilitatea. de asemenea. 2. 5. selectaţi Internet.

selectaţi Internet. În modul Meniu. Pentru a actualiza toate fluxurile.Actualizarea fluxurilor 1. Selectaţi un flux şi pentru a actualiza. 3. În modul Meniu. Web Citirea fluxurilor RSS 1. 3. selectaţi . Selectaţi Opţiuni → Salt la → Flux Internet. Selectaţi un flux pentru a-l citi. Selectaţi Opţiuni → Salt la → Flux Internet. 2. 33 . selectaţi Internet. 2.

selectaţi Setări → Conectivitate → Destinaţii reţea. Punctele de acces Dispozitivul dvs. cum vă puteţi conecta la o reţea LAN fără fir şi cum puteţi transfera date de pe şi pe dispozitivul dvs. Selectaţi un grup de puncte de acces. Pentru a crea o conexiune de date. 2.Conectivitatea Aflaţi cum puteţi crea puncte de acces. luaţi legătura cu furnizorul de servicii. În modul Meniu. 34 . Întrebaţi furnizorul de servicii care este tipul de punct de acces de care aveţi nevoie pentru serviciul dorit. 3. acceptă conexiunile de date ca pachete (serviciu de reţea) şi conexiunile de date WLAN. prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth sau al cablului de date pentru PC. Pentru disponibilitate şi pentru abonarea la servicii de conexiune de date ca pachete. trebuie să creaţi un punct de acces. Selectaţi Opţiuni → Punct nou de acces. Crearea unui punct de acces pentru date ca pachete 1.

Bulgaria. Selectaţi Date ca pachete. 7. Selectaţi WLAN. 5. Când vă aflaţi în raza de acoperire a unei reţele WLAN. 35 . utilizează o frecvenţă nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în următoarele ţări: Regatul Unit. Portugalia. Introduceţi o cheie prepartajată pentru reţeaua WLAN şi selectaţi OK (dacă este necesar). Germania. Danemarca. Italia. Austria. selectaţi Setări → Conectivitate → Destinaţii reţea. Selectaţi Opţiuni → Punct nou de acces. În modul Meniu. Letonia. Căutarea şi conectarea la o reţea WLAN 1. dispozitivul poate detecta şi se poate conecta la o reţea WLAN activă pentru a efectua apeluri sau a trimite date prin Internet sau pentru a naviga pe Internet. 2. 5. Selectaţi Da pentru a căuta o metodă disponibilă de conectare. Elveţia Crearea unui punct de acces WLAN 1. accesaţi o aplicaţie sau un meniu care necesită o conexiune fără fir. Atunci când vă aflaţi în raza de acoperire a unei reţele WLAN.4. Grecia. Finlanda. Suedia. Introduceţi un nume pentru punctul de acces şi selectaţi OK. Franţa. Reţeaua LAN fără fir (WLAN) Puteţi activa şi vă puteţi conecta la o reţea WLAN. 6. Selectaţi un grup de puncte de acces. Conectivitatea Dispozitivul dvs. Norvegia. Selectaţi Da pentru a căuta o metodă disponibilă de conectare. Polonia. Estonia. 3. Selectaţi o reţea WLAN. Lituania. 6. 4.

Introduceţi o cheie prepartajată pentru reţeaua WLAN şi selectaţi OK. În modul Meniu. WLAN: setaţi afişarea simbolului în modul Aşteptare atunci când este disponibilă o reţea WLAN • Căutare reţele: setaţi cât de des să caute dispozitivul reţele WLAN disponibile • Test conectivit. selectaţi Setări → Conectivitate → WLAN. Selectaţi Opţiuni → Reîmprospătare pentru a căuta reţele WLAN disponibile. selectaţi Setări → Conectivitate → WLAN → Opţiuni → Setări. 5. • Afişare disponibilit. selectaţi Opţiuni → Deconectare WLAN. 36 . Selectaţi o reţea WLAN → Opţiuni → Conectare. Internet: setaţi dacă să se execute testul pentru conectivitatea la Internet Conectivitatea Caracteristica Bluetooth Puteţi să vă conectaţi cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth la o distanţă de 10 metri. Când dispozitivul este conectat la reţeaua WLAN. 6.2. Pereţii sau alte obstacole dintre dispozitive pot să blocheze sau să afecteze conexiunea fără fir. Pentru a deconecta reţeaua WLAN. Particularizarea setărilor pentru reţeaua WLAN În modul Meniu. 4. 3. simbolul apare lângă reţeaua WLAN.

4. 3. Selectaţi . selectaţi Instrumente → Bluetooth. 2. În modul Meniu. În modul Meniu. Selectaţi OK. asocierea este finalizată. dacă are unul. Dacă selectaţi Particularizat. Pentru a permite altor dispozitive să găsească dispozitivul dvs.Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth 1. Conectivitatea 37 . Selectaţi cercul din centru pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth. telefonului meu → o opţiune de vizibilitate → . selectaţi → Activare din Vizibilit. este vizibil.. Dispozitivul caută şi afişează lista dispozitivelor cu caracteristică Bluetooth. 2. 4. Introduceţi un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv. Selectaţi şi glisaţi o pictogramă pentru dispozitiv în centru. apoi selectaţi OK. Găsirea şi asocierea cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth 1. Editaţi numele dispozitivului (dacă este necesar). Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod sau acceptă conexiunea. selectaţi Instrumente → Bluetooth. 3. setaţi durata de timp pentru care telefonul dvs. 5.

Conectivitatea Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth 1. selectaţi fişierul sau elementul pe care doriţi să îl trimiteţi.Pentru asocierea cu un alt dispozitiv cu caracteristică Bluetooth. selectaţi Nu pentru a solicita confirmare. 2. Selectaţi un dispozitiv asociat. Când un alt dispozitiv încearcă să îl acceseze pe al dvs. selectaţi Da pentru a permite conectarea.. 3. 2. Introduceţi un cod PIN şi selectaţi OK (dacă este necesar). Pictograma indică mesajele primite prin Bluetooth. Obiectele acceptate sunt plasate în dosarul Căsuţă intrare. specificaţi care sunt datele pe care doriţi să le trimiteţi). Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth 1. Pentru a permite dispozitivului să trimită şi să primească date fără confirmare. cum ar fi 0000. 4. Selectaţi din nou Da pentru a confirma că doriţi să primiţi date de la dispozitiv (dacă este necesar). ca şi carte de vizită → Prin Bluetooth (atunci când trimiteţi date de contact. 5. Dintr-una dintre aplicaţiile dispozitivului. selectaţi Da. În caz contrar. Seturile cu cască sau seturile auto Mâini libere pot să utilizeze un cod PIN fix. ambele dispozitive trebuie să utilizeze acelaşi cod PIN. 38 . Selectaţi Opţiuni → Expediere sau Exp.

în locul utilizării unui mod USB implicit. selectaţi Setări → Conectivitate → USB → Mod conectare USB. De asemenea. 3. selectaţi Instrumente → Bluetooth. În modul Meniu. Setarea unei acţiuni implicite pentru conexiunea prin USB Pentru a seta dispozitivul să efectueze o acţiune implicită în momentul în care conectaţi dispozitivul la un PC cu ajutorul cablului de date pentru PC: 1. Aveţi acum posibilitatea să efectuaţi sau să răspundeţi la apeluri numai cu ajutorul setului auto Mâini libere conectat. Conectaţi-vă la dispozitiv de la un set auto Mâini libere autorizat. prin cartela SIM sau USIM de la dispozitiv. aveţi posibilitatea să setaţi dispozitivul la Solicitare conectare. Setaţi modul USB implicit (PC Studio. dispozitivul vă va solicita să alegeţi modul USB de fiecare dată când vă conectaţi la un PC. 2. Selectaţi → Activare din Mod SIM la distanţă → . USB Aflaţi cum puteţi conecta dispozitivul la un PC prin USB. Transfer imagine sau Transfer media). 2. 39 Conectivitatea . Memorie de masă. selectaţi dispozitivul. În modul Meniu. Pentru a-l autoriza. Dacă utilizaţi această setare. apoi selectaţi Setare ca autorizat. Setul auto Mâini libere Bluetooth trebuie să fie autorizat.Activarea modului SIM la distanţă Pentru a utiliza modul SIM la distanţă cu un set auto Mâini libere compatibil: 1.

Când aţi terminat. Copiaţi fişierele de pe PC pe cartela de memorie. Copierea fişierelor pe o cartelă de memorie 1. Selectaţi fotografiile pe care doriţi să le copiaţi. Pentru informaţii suplimentare.Utilizarea aplicaţiei PC Studio Samsung 1. 3. 4. 3. 2. 3. 2. Schimbaţi conexiunea USB la PC Studio. Conectaţi dispozitivul la un PC cu ajutorul cablului de date pentru PC. Introduceţi un nume de dosar pentru salvarea fotografiilor şi selectaţi o locaţie de salvare. 6. Conectaţi dispozitivul la un PC cu ajutorul cablului de date pentru PC. Deschideţi un dosar pentru a vizualiza fişierele în momentul în care o fereastră de tip pop-up apare pe PC. Conectivitatea Transferarea fotografiilor pe un PC 1. 40 . Introduceţi o cartelă de memorie (consultaţi Ghidul de pornire rapidă).2 sau o versiune ulterioară şi gestionaţi datele personale şi fişierele media. consultaţi ajutorul PC Studio Samsung. Executaţi PC Studio Samsung 7. 5. 5. 2. deconectaţi dispozitivul de la PC. Schimbaţi conexiunea USB la Transfer imagine. Conectaţi dispozitivul la un PC cu ajutorul cablului de date pentru PC. Schimbaţi conexiunea USB la Memorie de masă. Deschideţi Microsoft Scanner şi Camera Wizard. 4.

6. Selectaţi acţiunea pe care doriţi să o efectuaţi cu fotografiile. 7. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

5. Selectaţi şi glisaţi fişierele muzicale dorite în lista de sincronizare. 6. Începeţi sincronizarea.

Sincronizarea cu Windows Media Player
Puteţi copia fişiere muzicale în dispozitiv prin sincronizarea acestuia cu Windows Media Player 11. 1. Schimbaţi conexiunea USB la Transfer media. 2. Conectaţi dispozitivul la un PC cu ajutorul cablului de date pentru PC. 3. Deschideţi Windows Media Player pentru a sincroniza fişierele muzicale. 4. Editaţi sau introduceţi numele dispozitivului în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).

Casa conectată
Aflaţi cum puteţi utiliza serviciul DLNA (Digital Living Network Alliance) care vă permite să partajaţi fişiere media cu dispozitive cu DLNA, utilizând reţeaua LAN fără fir. 1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Casă conectată. 2. Selectaţi un punct de acces. 3. Introduceţi o parolă şi selectaţi OK (dacă este necesar). 4. Dacă accesaţi această aplicaţie pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura caracteristica de partajare a fişierelor media.
Conectivitatea

41

5. După finalizare, dispozitivul dvs. va căuta primul dispozitiv (cel care conţine fişiere media). 6. Selectaţi o pictogramă a unui dispozitiv pentru a răsfoi fişierele media de pe dispozitivul respectiv. Dacă doriţi să partajaţi fişiere media de pe dispozitivul dvs., selectaţi-l, selectaţi , apoi activaţi opţiunea de partajare a fişierelor media. 7. Selectaţi un tip de fişier media şi un dosar. 8. Selectaţi fişierele media. 9. Dacă nu există niciun player sau un alt dispozitiv de redare a fişierelor media, selectaţi pentru a actualiza lista de dispozitive. 10. Selectaţi un dispozitiv pentru a porni redarea. 11. Controlaţi redarea cu ajutorul pictogramelor de pe dispozitivul dvs.
42

Aplicaţia RoadSync
RoadSync oferă o sincronizare fără fir, securizată a mesajelor e-mail, agendei, contactelor şi fişierelor ataşate.

Configurarea unui profil de sincronizare
Dacă nu ştiţi ce setări să utilizaţi, luaţi legătura cu departamentul de IT. 1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → RoadSync. 2. Selectaţi Următor pentru a continua. 3. Selectaţi de două ori Accept.. 4. Introduceţi informaţiile necesare pentru un profil de sincronizare şi selectaţi Verificare. 5. Selectaţi un punct de acces, apoi OK. 6. Finalizaţi procesul de configurare selectând OK sau Următor.

Conectivitatea

Începerea sincronizării
1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → RoadSync. 2. Selectaţi Opţiuni → Sincronizare.

Particularizarea setărilor pentru sincronizare
1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → RoadSync. 2. Selectaţi Opţiuni → Setări. 3. Schimbaţi următoarele opţiuni: • Program sincronizare: setaţi ora la care să înceapă şi ora la care să se încheie sincronizarea • Opţiuni e-mail: reglaţi filtrarea mesajelor e-mail • Opţiuni agendă: setaţi sincronizarea agendei de pe Exchange Server cu dispozitivul dvs.

• Opţiuni contacte: setaţi sincronizarea contactelor de pe Exchange Server cu dispozitivul dvs. • Opţiuni activităţi: setaţi sincronizarea activităţilor de pe Exchange Server cu dispozitivul dvs. • Opţiuni avansate: schimbaţi punctul de acces sau resetaţi toate datele

Conectivitatea

43

Programele suplimentare
Aflaţi cum puteţi utiliza opţiunile Calculator, Ceas, Convertor, Date GPS, Repere, Smart reader, Dicţionar, Imprimare OTG, Busolă, Podcasturi, Samsung LBS şi Smart search.

Calculatorul
1. În modul Meniu, selectaţi Birou → Calculator. 2. Utilizaţi tastele care corespund calculatorului pentru a efectua operaţii matematice de bază.

Ceasul
Aveţi posibilitatea să reglaţi setările ceasului, să setaţi alarme şi să creaţi un ceas pentru ora pe glob.

Schimbarea setărilor ceasului
1. În modul Meniu, selectaţi Birou → Ceas. 2. Selectaţi Opţiuni → Setări. 3. Schimbaţi setările ceasului.

44

Programele suplimentare Adăugarea valutelor şi a cursurilor de schimb Valoarea valutei principale este întotdeauna 1. 3. Derulaţi la un oraş şi selectaţi-l sau introduceţi primele câteva litere ale numelui oraşului pentru a căuta în listă. Trebuie să introduceţi cursurile de schimb pentru alte valute deoarece acestea se referă la o unitate din valuta principală.. selectaţi Birou → Ceas → Ceas internaţ. Convertorul Cu ajutorul opţiunii Convertor. În modul Meniu. selectaţi Birou → Ceas → Alarmă nouă. mai întâi trebuie să setaţi o valută principală şi un curs de schimb. În modul Meniu. 2. 2. Oprirea unei alarme Când sună o alarmă. Pentru a asigura o conversie exactă. Pentru a crea ora pe glob: 1. aveţi posibilitatea să monitorizaţi ora dintr-o altă regiune. 3. .Setarea unei noi alarme 1. Pentru a efectua conversia valutelor. Aveţi posibilitatea să amânaţi alarma de cel mult cinci ori. Selectaţi Opţiuni → Adăugare locaţie. 45 Crearea unei ore pe glob Cu ajutorul orei pe glob. Cursurile de schimb se modifică des. selectaţi Stop pentru a opri alarma sau Amânare pentru a repeta alarma după o durată de timp specificată. puteţi efectua conversia unităţilor de măsură sau a valutelor. Selectaţi Realizat. trebuie să introduceţi un curs de schimb actual. Setaţi detaliile alarmei. Setarea profilului actual nu va afecta volumul alarmei ceasului.

apoi selectaţi Valută (dacă este necesar). Selectaţi câmpul pentru tip. 2. În modul Meniu. 4. Selectaţi câmpul pentru tip. Derulaţi la o valută şi selectaţi Opţiuni → Redenumire valută. Dispozitivul afişează rezultatul conversiei. 2. Selectaţi câmpul pentru unitate. Introduceţi numele unei noi valute şi selectaţi OK. 3. În modul Meniu.Pentru a seta o valută principală: 1. 4. Repetaţi paşii 1-4 de mai sus. 3. 5. Conversia valutelor 1. În modul Meniu. 4. Selectaţi câmpul pentru valoare şi introduceţi valoarea pentru conversie. Derulaţi la noua valută şi introduceţi cursul de schimb. selectaţi Birou → Convertor. Selectaţi Realizat. Introduceţi numele valutei principale şi selectaţi OK. apoi tipul de unitate. Pentru a adăuga alte valute şi cursuri de schimb: 1. apoi selectaţi Valută (dacă este necesar). 2. apoi o valută pentru conversie. 2. 46 . Selectaţi câmpul pentru tip. Selectaţi Opţiuni → Cursuri de schimb. Programele suplimentare Conversia unităţilor de măsură 1. apoi o valută în care doriţi să efectuaţi conversia. 5. selectaţi Birou → Convertor. selectaţi Birou → Convertor. 3. Selectaţi câmpul pentru unitate.

apoi unitatea principală (dacă este necesar). Derulaţi la o metodă de poziţionare (GPS integrat. 2. trebuie să activaţi o metodă de poziţionare printr-o conexiune fără fir Bluetooth sau printr-o conexiune la o reţea fără fir. pentru a vă afişa poziţia sau pentru a monitoriza detaliile călătoriei. 37). trebuie să asociaţi dispozitivul dvs. 4. Activarea unei metode de poziţionare 1. Selectaţi câmpul pentru unitate.3. selectaţi Instrumente → Locaţie → Poziţionare → Metode de poziţionare. . apoi unitatea pentru conversie (dacă este necesar). 5. Bluetooth GPS sau Din reţea) şi selectaţi Opţiuni → Activare. 47 Programele suplimentare Datele GPS Aveţi posibilitatea să vizualizaţi date GPS pentru a vă ajuta să navigaţi. Dispozitivul afişează rezultatul conversiei. dispozitivul va încerca să deschidă conexiunea respectivă atunci când deschideţi opţiunea Date GPS. Dacă activaţi Bluetooth GPS. În modul Meniu. Selectaţi câmpul pentru valoare şi introduceţi valoarea principală. Selectaţi câmpul pentru unitate. După ce activaţi o metodă de poziţionare. Înainte de a avea posibilitatea să utilizaţi opţiunea Date GPS. Trebuie să vă aflaţi în exterior pentru a primi într-un mod mai eficient informaţii GPS. cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth (consultaţi „Găsirea şi asocierea cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth” p.

2. selectaţi Instrumente → Locaţie → Repere. 3. Monitorizarea detaliilor călătoriei 1. 2. 2. Dispozitivul va urmări detaliile călătoriei. selectaţi Opţiuni → Stop. Selectaţi Opţiuni → Start. În modul Meniu. 3.Navigarea cu ajutorul opţiunii Date GPS 1. viteza actuală şi durata călătoriei. Dispozitivul va afişa direcţia pentru destinaţie. 1. Selectaţi Opţiuni → Setare destinaţie → Coordonate. durata şi viteza. Programele suplimentare Repere Cu ajutorul opţiunii Repere. În modul Meniu. În modul Meniu. aveţi posibilitatea să salvaţi locaţia actuală sau să introduceţi manual locaţii noi. 4. Introduceţi latitudinea şi longitudinea destinaţiei dvs. Selectaţi Opţiuni → Reper nou → Poziţie curentă sau Introducere manuală. selectaţi Opţiuni → Oprire navigare. selectaţi Instrumente → Locaţie → Date GPS → Navigaţie. Vizualizarea poziţiei actuale În modul Meniu. selectaţi Instrumente → Locaţie → Date GPS → Distanţă efectivă. şi selectaţi OK. selectaţi Instrumente → Locaţie → Date GPS → Poziţie. inclusiv distanţa. Pentru a opri navigarea GPS. 48 . Pentru a opri monitorizarea detaliilor călătoriei.

Introduceţi detalii despre reper (dacă este necesar). Apăsaţi pe tasta Cameră. 4. 3. 2. În modul Meniu. Dispozitivul dvs. dispozitivul va captura automat imaginea. selectaţi Realizat. Programele suplimentare Smart reader Opţiunea Smart reader vă permite să capturaţi informaţii de pe o carte de vizită şi să le utilizaţi pentru a crea un nou contact în Contacte. puteţi fotografia un document şi îl puteţi transforma într-un fişier notă ce poate fi editat. 49 . De asemenea.Pentru a adăuga automat locaţia actuală. Consultaţi Sfaturile pentru recunoaşterea cărţilor de vizită. Dacă puteţi alinia simultan toate cele patru laturi ale cadrului. După ce aliniaţi cadrul vizorului cu laturile cărţii de vizită. este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă. Aşezaţi dispozitivul peste cartea de vizită. dispozitivul trebuie să aibă o conexiune activă. 3. acestea vor deveni verzi. Selectaţi Opţiuni → Edit & Salvare pentru a edita detaliile despre contact care au fost transformate incorect. recunoaşte cartea de vizită şi o transformă în format de fişă de contact. Când aţi terminat introducerea informaţiilor despre reper. În funcţie de regiune şi de furnizorul de servicii. selectaţi Birou → Smart reader. Pentru a recunoaşte o carte de vizită: 1. astfel încât cadrul vizorului să se alinieze cu laturile cărţii de vizită. 4.

4. Selectaţi Opţiuni → Salvare în notepad pentru a salva nota.5. În modul Meniu. Dicţionarul este disponibil în funcţie de regiune. Introduceţi un cuvânt. 50 . În modul Meniu. selectaţi Realizat pentru a salva fişa contactului. • Aveţi grijă să nu permiteţi acoperirea cărţii de vizită cu umbre. Apăsaţi pe tasta Cameră. Sfaturile pentru recunoaşterea cărţilor de vizită • Menţineţi dispozitivul nemişcat în timp ce realizaţi fotografia cărţii de vizită. Dispozitivul va recunoaşte documentul şi îl va transforma într-un fişier notă. puteţi căuta cuvinte. Selectaţi Opţiuni → Edit pentru a edita textul transformat incorect şi selectaţi Realizat (dacă este necesar). selectaţi Birou → Smart reader. 3. Aşezaţi dispozitivul peste document. Când aţi finalizat editarea. iluminată uniform atunci când capturaţi informaţii din aceasta. Selectaţi pentru a fotografia documentul. 3. Selectaţi un cuvânt. 5. 2. Programele suplimentare Dicţionarul Cu ajutorul opţiunii Dicţionar. 1. 2. Pentru a captura un document: 1. 6. selectaţi Birou → Dicţionar. • Aşezaţi cartea de vizită pe o suprafaţă nivelată.

5. 3. puteţi imprima imaginile. Pentru a imprima elemente utilizând caracteristica fără fir Bluetooth: 1... Setaţi opţiunile pentru imprimare şi imprimaţi imaginea. 2. În modul Meniu. informaţiile de contact şi elementele din agendă prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth sau al unei conexiuni USB. selectaţi Instrumente → Imprimare O. 4. Selectaţi → Via Bluetooth. 37 Pentru a imprima elemente utilizând o conexiune USB: 1. 3. În modul Meniu. mesajele. Selectaţi → Via USB.... Selectaţi un tip de element → un element pentru imprimare. Programele suplimentare 51 . 5. Selectaţi o imprimantă cu caracteristică Bluetooth şi asociaţi telefonul cu imprimanta. Conectaţi mufa multifuncţională de la telefon la o imprimantă compatibilă. selectaţi Instrumente → Imprimare O. p. Selectaţi un tip de element → un element pentru imprimare. Selectaţi Da pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth (dacă este necesar). 2. 4.Imprimare OTG Cu ajutorul opţiunii Imprimare OTG..

• Galben: gradul de exactitate a calibrării este scăzut. ţineţi dispozitivul în palmă. În modul Meniu. Scoateţi bijuteriile din metal şi nu vă apropiaţi prea mult de obiecte metalice sau de locuri ce ar putea afecta magnetul busolei. Aceasta ar putea afecta gradul de exactitate a busolei sau a calibrării. Când culoarea de contur devine verde. . • Verde: busola este calibrată. selectaţi Instrumente → Busolă. Programele suplimentare 52 Culoarea de contur reprezintă starea de calibrare: • Roşu: busola nu este calibrată. Calibraţi busola rotind dispozitivul în jurul tuturor axelor. apoi citiţi direcţia. 3.Busolă 1. 2. paralel cu solul.

Redarea episoadelor descărcate 1. Selectaţi un episod. Dispozitivul va căuta podcasturi similare şi va afişa rezultatele. Actualizarea bibliotecii de podcasturi După ce v-aţi abonat la podcasturi. selectaţi Aplicaţii → Podcasturi → Căutare. În modul Meniu. selectaţi Aplicaţii → Podcasturi → Directoare. Căutarea şi abonarea la podcasturi 1. 2. Pentru a actualiza biblioteca de podcasturi: 1. 3. Selectaţi Opţiuni → Actualizare. a descărca şi a asculta podcasturi. 2. puteţi actualiza cu uşurinţă biblioteca pentru a asculta cele mai recente episoade. În modul Meniu. selectaţi Aplicaţii → Podcasturi → Podcast-uri.Podcasturile Utilizaţi aplicaţia Podcasturi pentru a căuta. În funcţie de regiune şi de furnizorul de servicii. Programele suplimentare 53 . este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă. 3. apoi selectaţi Opţiuni → Abonare. Selectaţi Opţiuni → Redare. În modul Meniu. Selectaţi podcastul la care doriţi să vă abonaţi. Introduceţi un cuvânt cheie şi selectaţi OK. 2.

Selectaţi . În modul Meniu. selectaţi Aplicaţii → Smart search. 2. Selectaţi Opţiuni → Căutare. selectaţi numele acestuia.Samsung LBS Samsung LBS vă oferă diverse aplicaţii pe baza sistemului GPS. În funcţie de cartela SIM. Selectaţi Da pentru a vă conecta la un server şi descărcaţi fişierele de date GPS. În modul Meniu. . Selectaţi câmpul de introducere pentru căutare. Aplicaţiile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii. 5. Pentru a deschide un element din lista de rezultate. 7. Limitaţi căutarea selectând un tip de date din lista verticală sau selectaţi un motor de căutare din lista verticală (dacă este necesar). Puteţi să îmbunătăţiţi caracteristica GPS descărcând fişierele de date GPS. Veţi fi taxat suplimentar pentru accesarea reţelei Web şi pentru descărcarea datelor. Introduceţi o parte a numelui fişierului sau dosarului şi selectaţi . 6. 2. Puteţi îmbunătăţi viteza şi precizia capacităţii de poziţionare şi puteţi extinde navigarea în zone în care reţelele mobile nu sunt accesibile. Pentru a descărca fişiere de date GPS: 1. categoriile de căutare pot fi diferite. 4. Programele suplimentare Smart search 1. 54 3. sau . selectaţi Samsung LBS → GPS + → Descărcare date.

Selectaţi Da pentru a vă conecta la serviciul Web. 4. În modul Meniu. selectaţi Opţiuni → Insert new sau Insert media. video sau audio. Introduceţi informaţiile despre locaţie. acceptă serviciile de reţele sociale pentru mobil care vă permit să partajaţi cu alte persoane informaţii despre locaţiile restaurantelor şi ale altor afaceri şi să găsiţi locuri prin GPS. 5. Pentru a adăuga fişiere imagine. Selectaţi Da pentru a vă conecta la serviciul Web. 3.Serviciile de reţele sociale pentru mobil Dispozitivul dvs. 1. selectaţi Samsung LBS → SpaceMe. Selectaţi un prieten. selectaţi Opţiuni → Send. 2. Selectaţi Opţiuni → Refresh pentru a actualiza lista de prieteni. Când aţi terminat. 55 . 4. 3. Găsirea locaţiei actuale a unui prieten Programele suplimentare Încărcarea informaţiilor despre locaţii 1. În modul Meniu. 2. selectaţi Samsung LBS → PlaceMe.

Selectaţi Da pentru a vă conecta la serviciul Web. Programele suplimentare 56 . 3. Introduceţi informaţii despre un loc pe care doriţi să îl căutaţi. 2. În modul Meniu. 4.Căutarea unui loc 1. selectaţi Samsung LBS → ExploreMe. Selectaţi Opţiuni → Explore.

De asemenea. arhivele zip şi conexiunile. aveţi posibilitatea să efectuaţi o copie de rezervă şi o restaurare a datelor. În modul Meniu. aplicaţiile. Selectaţi un dosar dorit. selectaţi Birou → Mngr. 4. Pentru a deschide un fişier sau un dosar din rezultatele căutării. 6. aveţi posibilitatea să căutaţi şi să organizaţi fişiere sau dosare. Selectaţi Opţiuni → Căutare. Managerul de fişiere Cu ajutorul opţiunii Manager fişiere. 3. 5. Căutarea unui fişier sau a unui dosar 1. fişiere. Selectaţi un tip de memorie. să protejaţi prin parolă o cartelă de memorie sau să vedeţi detaliile memoriei. 2. selectaţi fişierul sau dosarul dorit. 57 . Introduceţi text în câmpul de căutare şi selectaţi Căutare.Managerii Aflaţi cum puteţi gestiona fişierele.

Selectaţi Opţiuni → Creare copie sigur. 4. selectaţi Birou → Mngr. 2. selectaţi Deschidere. Dacă dosarul conţine subdosare.Crearea unui dosar nou 1. În modul Meniu. Selectaţi un dosar. selectaţi Birou → Mngr. Introduceţi o cartelă de memorie (consultaţi Ghidul de pornire rapidă). selectaţi Opţiuni → Restaurare → o copie de siguranţă → OK → Da. În modul Meniu. Selectaţi Mutare sau Copiere. Pentru a restaura datele de pe o cartelă de memorie. apoi selectaţi un subdosar (dacă este necesar). selectaţi Birou → Mngr. 4. Selectaţi Da. 3. Mutarea sau copierea unui fişier într-un dosar 1. 3. Selectaţi o memorie pentru salvarea fişierului. 58 . 2. Introduceţi un nume pentru dosar şi selectaţi OK. 6. fişiere → un tip de memorie. Selectaţi elementele cărora doriţi să le creaţi o copie de siguranţă şi selectaţi OK. Selectaţi Opţiuni → Organizare → Dosar nou. acum. În modul Meniu. 3. 5. Efectuarea unei copii de siguranţă a datelor pe o cartelă de memorie 1. 2. fişiere → Copie siguranţă → Conţinut copie siguranţă. fişiere → un tip de memorie. Managerii 5. Derulaţi la un fişier şi selectaţi Opţiuni → Organizare → Mutare în dosar sau Copiere în dosar.

Formatarea unei cartele de memorie Dispozitivul acceptă sistemele de fişiere FAT16 sau FAT32. Eliminaţi protecţia prin parolă pentru cartela de memorie pentru a o utiliza cu dispozitivele respective. nu pot citi cartela de memorie cât timp este activă protecţia prin parolă. fişiere. În modul Meniu. apoi selectaţi Opţiuni → Opţiuni cartelă memor. Selectaţi OK. 59 . selectaţi cartela de memorie introdusă. Pentru a dezactiva parola. 3. fişiere → cartela de memorie introdusă. 3. 2. Selectaţi cartela de memorie introdusă. Introduceţi o cartelă de memorie (consultaţi Ghidul de pornire rapidă). → Formatare. → Eliminare. 1. Managerii 4. În modul Meniu. Introduceţi şi confirmaţi o parolă (de până la 8 caractere). Selectaţi Da pentru a confirma. Protejarea unei cartele de memorie printr-o parolă Dispozitivele care nu acceptă această caracteristică. selectaţi Birou → Mngr. Pentru a schimba numele. 5. Selectaţi Opţiuni → Parolă cartelă memor. 1. 4. În funcţie de tipul de cartelă de memorie. numele acesteia poate varia. → Redenumire. selectaţi Opţiuni → Parolă cartelă memor. selectaţi Birou → Mngr. 2. cum ar fi PC-urile. → Setare. Selectaţi Opţiuni → Opţiuni cartelă memor.

selectaţi Setări → Manager aplicaţii → Fişiere instalare. 3. selectaţi Birou → Mngr. Pentru a vă proteja dispozitivul şi datele. fişiere → un tip de memorie. Dosar. selectaţi Setări → Manager aplicaţii → Aplic. instalate. 2. Eliminarea unei aplicaţii 1. managerul de aplicaţii încearcă automat să verifice semnăturile şi certificatele digitale ale unei aplicaţii şi va afişa un avertisment dacă aplicaţia nu îndeplineşte cerinţele normale de siguranţă. 2. 60 . În modul Meniu. În timpul instalării. Managerii Managerul de aplicaţii Dispozitivul acceptă aplicaţii concepute pentru Symbian OS şi pentru platforma Java. În modul Meniu. În modul Meniu. Dispozitivul nu va accepta aplicaţii concepute pentru alte sisteme de operare sau platforme Java (inclusiv PersonalJava™). Selectaţi Da pentru a confirma. Instalarea unei noi aplicaţii 1. 2. Selectaţi Opţiuni → Detalii → Fişier.Vizualizarea detaliilor despre memorie Puteţi vizualiza memoria utilizată şi memoria disponibilă a dispozitivului şi a cartelei de memorie: 1. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Derulaţi la o aplicaţie şi selectaţi Opţiuni → Dezinstalare. Derulaţi la o aplicaţie şi selectaţi Opţiuni → Instalare. nu instalaţi aplicaţii care nu au semnături sau certificate digitale valide. 3. Cartelă memorie sau Memorie. Micro Edition (J2ME™).

Selectaţi Opţiuni → Adăugare în arhivă. • : conexiuni de date ca pachete • : conexiuni WLAN 3. Selectaţi Opţiuni → Detalii. În modul Meniu. Managerul de conexiuni Cu ajutorul aplicaţiei Manager conexiuni. selectaţi Birou → Zip. 61 Extragerea unui fişier într-un alt dosar 1. În modul Meniu. Selectaţi un dosar pentru extragerea fişierului. În modul Meniu. 4. Crearea unei noi arhive 1. Derulaţi la un fişier şi selectaţi Opţiuni → Extragere → o locaţie din memorie. Introduceţi un nume pentru arhivă şi selectaţi OK. 2. 3. . 4. 2. Managerii Vizualizarea detaliilor despre conexiune 1. selectaţi Setări → Conectivitate → Manager conex. 2. 3. Selectaţi fişierele pe care doriţi să le arhivaţi.. aveţi posibilitatea să vizualizaţi detaliile conexiunilor de date şi să închideţi conexiunile deschise. Selectaţi o arhivă.Arhivele Zip Puteţi crea şi gestiona arhive zip salvate în memoria telefonului sau pe cartela de memorie. Derulaţi la o conexiune. Selectaţi Opţiuni → Arhivă nouă. 5. selectaţi Birou → Zip.

selectaţi Setări → Conectivitate → Manager conex.. În modul Meniu.Închiderea unei conexiuni deschise 1. 3. Selectaţi Da pentru a confirma. Derulaţi la o conexiune şi selectaţi Opţiuni → Deconectare. Managerii 62 . 2.

Selectaţi o categorie (Personal. de asemenea.Setările Aflaţi despre setările dispozitivului. Manager aplicaţii. Setările personale Widgeturi • Widgeturi: selectaţi widgeturile pe care doriţi să le includeţi în bara de instrumente • Pachete: verificaţi widgeturile incluse întrun pachet 63 . În modul Meniu. selectaţi Setări. să accesaţi anumite setări din alte meniuri: selectaţi Opţiuni → Setări. Apel în curs sau Conectivitate). Telefon. 2. Pentru a accesa setările dispozitivului: 1. Puteţi.

tactilă Particularizaţi ecranul tactil pentru introducerea textului sau calibraţi-l astfel încât telefonul să recunoască mai uşor datele introduse. Ecran de Start Controlaţi aspectul modului Repaus. Setări senzor Setaţi activarea caracteristicilor efectuate prin mişcare. Setările Afişaj Controlaţi aspectul şi comportamentul ecranului. 64 . tonurile tastelor şi alertele. Setările telefonului Data şi ora Controlaţi aspectul şi comportamentul datei. Teme Selectaţi o temă pentru ecran. Limbă Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile. Introduc. cum ar fi aspectul meniului şi imaginea de fond. precum şi o limbă de scriere pentru toate aplicaţiile de editare a textelor.Profiluri Particularizaţi şi selectaţi un profil care controlează tonul de sonerie. orei şi alarmelor.

Poziţionare Controlaţi metodele şi serverele pe care le utilizează dispozitivul pentru a prelua informaţii despre poziţionarea globală. telefon Autobloc. Agendă Schimbaţi opţiunile pentru agendă Foto-video Controlaţi modul în care se comportă camera foto atunci când capturaţi imagini sau videoclipuri. Manag. RealPlayer Controlaţi modul în care se comportă aplicaţia RealPlayer la redarea videoclipurilor sau la redarea în flux a conţinutului media. Setările Setări aplicaţie Mesaje Stabiliţi setările pentru mesaje. taste Setaţi blocarea automată a ecranului atunci când iluminarea de fundal a acestuia se dezactivează. Jurnal Setaţi cât timp se vor stoca în Jurnal informaţiile despre apeluri şi despre date ca pachete.Accesorii Setaţi dispozitivul pentru utilizarea setului cu cască. Recorder Controlaţi calitatea şi locaţia din memorie a clipurilor vocale. a căştilor. a unui set auto sau a unui alt dispozitiv ca accesoriu implicit: selectaţi Opţiuni → Setare ca implicit. 65 .

Setări orig. trebuie să introduceţi codul de blocare. Managerul de aplicaţii Aplic. 66 .Siguranţă Setaţi coduri de siguranţă şi administraţi certificatele sau modulele de siguranţă. Setările pentru apelare Apel Controlaţi modul în care dispozitivul gestionează apelurile cu ajutorul opţiunii de apel în aşteptare şi al altor setări pentru apeluri. telef. Resetaţi setările la valorile implicite din fabrică. Setările Manager aparate Verificaţi software-ul actual şi instalaţi un pachet de actualizare a software-ului. După introducerea codului. Pentru a reseta dispozitivul. instalate Verificaţi aplicaţiile instalate. Setări instalare Setaţi opţiunile pentru instalare. dispozitivul va reporni. Fişiere instalare Verificaţi aplicaţiile pe care le puteţi instala. Despre Consultaţi informaţiile despre drepturile de autor.

Setările pentru conectivitate Reţea Controlaţi modurile şi metodele de selectare a reţelelor. 67 . parolele şi paginile iniţiale.Apelare rapidă Atribuiţi numere de apelare rapidă. apel Restricţionaţi apelurile ieşite. Când redirecţionaţi apeluri. poştală apel Schimbaţi numărul pentru poşta vocală. USB Controlaţi comportamentul dispozitivului atunci când îl conectaţi la un PC. Restricţion. Destinaţii reţea Controlaţi conexiunile la punctele de acces. trebuie să specificaţi un număr de primire sau o perioadă de întârziere pentru apelurile redirecţionate. Căs. WLAN Controlaţi utilizarea reţelelor LAN fără fir disponibile. apel Redirecţionaţi apelurile intrate către un alt număr. Redirecţion. intrate şi internaţionale. Setările Bluetooth Controlaţi caracteristica fără fir Bluetooth.

Stabiliţi setări pentru o unitate de disc la distanţă. Profil XDM Stabiliţi setări pentru un server XDM. Transfer de date Selectaţi datele de pe dispozitiv pe care doriţi să le sincronizaţi cu datele de pe un PC sau de pe un alt dispozitiv fără fir. Date ca pachete Controlaţi conexiunile de date ca pachete la utilizarea unei reţele GPRS. Unităţi disc dist. pentru utilizarea mesajelor instant. în cazul în care cartela dvs. gestionează apelurile prin Internet şi serviciile multimedia. Setări SIP Controlaţi modul în care dispozitivul dvs. 68 . SIM acceptă serviciul de control al punctului de acces. Control NPA Controlaţi utilizarea conexiunilor de date ca pachete. Vizualizaţi detaliile conexiunilor de date şi închideţi conexiunile deschise. Partajare video Controlaţi utilizarea serviciului de partajare a videoclipurilor. Setările Prezenţă Controlaţi setările pentru serverul de prezenţă. În funcţie de regiune şi de furnizorul de servicii.Manager conex. este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă. Setări administr.

încercaţi aceasta: Asiguraţi-vă că este corect Introduceţi instalată cartela SIM sau cartela SIM USIM. a . telefon → Siguranţă → Telefon şi cartelă SIM → Perioadă autoblocare. În modul Meniu. Setaţi Perioadă autoblocare pe Lipsă. Blocat Mesaj Pentru a rezolva problema. 2. Pentru dezactivarea caracteristicii de blocare automată. apăsaţi tasta Menţinere şi introduceţi codul. selectaţi Setări → Telefon → Manag. încercaţi aceasta: Caracteristica de blocare automată este activată.Depanare Când porniţi telefonul. 1. Pentru a utiliza telefonul. este posibil să apară următoarele mesaje: Mesaj Pentru a rezolva problema.

Mesaj Pentru a rezolva problema. În modul Meniu. aşteptaţi aproximativ 2 minute ca telefonul să găsească reţeaua şi să primească un semnal. Setaţi Solicitare cod PIN pe Dezactivare. Trebuie să codul PUK: introduceţi codul PUK. Deplasaţi-vă într-o zonă deschisă. • În tuneluri sau ascensoare este posibil să nu primiţi semnal. Pentru a dezactiva caracteristica de solicitare a codului PIN. Telefonul nu afişează un semnal (nu există bare în dreptul pictogramei reţelei) • Dacă tocmai aţi pornit telefonul. încercaţi aceasta: Când utilizaţi telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN. trebuie să introduceţi codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. 1. selectaţi Setări → Telefon → Manag. de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului rămase. oferit de furnizorul de servicii. 2.Mesaj X încercări rămase. telefon → Siguranţă → Telefon şi cartelă SIM → Solicitare cod PIN. Introduceţi PIN de câteva ori. încercaţi aceasta: Cartela SIM sau USIM este X încercări blocată. Depanare b . Introduceţi codul PIN: Pentru a rezolva problema.

dacă este necesar. PIN sau PUK Codul de blocare implicit este 00000000. Dacă îl uitaţi sau pierdeţi pe acesta sau alt cod. Trebuie să primiţi semnal când intraţi într-o arie de acoperire. dar apelul nu este efectuat • Asiguraţi-vă că în informaţiile despre contact este stocat numărul corect. c . Selectaţi un contact pentru a-l apela. ecranul trebuie să se corecteze. dar apelul nu este efectuat • Asiguraţi-vă că aţi apăsat [ ]. Depanare Afişajul prezintă linii albe Este posibil ca afişajul să prezinte linii albe dacă aţi pornit telefonul după o perioadă lungă de neutilizare sau dacă aţi scos bateria fără ca mai întâi să opriţi telefonul. contactaţi vânzătorul sau furnizorul de servicii.• Se poate să vă aflaţi între ariile de acoperire. Introduceţi un număr. În scurt timp. • Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua corectă. • Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon. • Reintroduceţi şi salvaţi din nou numărul. Aţi uitat un cod de securitate.

asiguraţi-vă că este conectat corect. • Deplasaţi microfonul încorporat mai aproape de gură. Încărcarea bateriei nu se face corect sau uneori telefonul se opreşte singur în timpul încărcării • Deconectaţi telefonul de la încărcător. scoateţi şi reinstalaţi bateria şi reîncercaţi încărcarea. Ştergeţi ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercaţi încărcarea bateriei. telefonul necesită mai multă putere şi se poate încălzi. Depanare La atingere. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi. • Când vă aflaţi în zone cu semnal slab. aruncaţi bateria veche în mod corespunzător şi înlocuiţi-o cu o baterie nouă. se poate pierde recepţia. telefonul este fierbinte Când utilizaţi simultan mai multe aplicaţii. d . • Dacă bateria nu se mai încarcă complet.Alt apelant nu vă poate auzi când vorbiţi • Asiguraţi-vă că nu blocaţi microfonul încorporat. Calitatea audio a unui apel este slabă • Asiguraţi-vă că nu blocaţi antena internă din partea superioară a telefonului. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele telefonului. • Bornele bateriei pot să fie murdare. • Dacă utilizaţi un set de căşti.

Depanare e . • Asiguraţi-vă că pentru niciun telefon nu s-a setat vizibilitatea pe Dezactivare. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre telefoane nu este mai mare de 10 metri şi că nu sunt separate de ziduri sau alte obstacole. Nu aveţi posibilitatea să găsiţi un telefon cu caracteristică Bluetooth • Asiguraţi-vă că ambele telefoane au caracteristica Bluetooth activată. Mutaţi datele pe o cartelă de memorie sau ştergeţi obiecte vechi din aplicaţii.Telefonul vă solicită să ştergeţi date Memoria disponibilă este scăzută. • Asiguraţi-vă că ambele telefoane sunt compatibile cu tehnologia fără fir Bluetooth.

59 protejare. 26 mod SIM la distanţă. 26 schimbare afişări. 58 formatare. 60 verificare certificate. 25 sincronizare. 45 oprire alarme. 32 schimbare opţiuni. 28 agendă creare evenimente. 37 f . 44 setare alarme. 24 asociere tonuri de sonerie.Index accesorii. 39 primire date. 30 cartele de memorie efectuare copie de siguranţă a datelor. 60 casă conectată. 45 Bluetooth activare. 45 Communities. 37 conectare la alte dispozitive. 25 browser web adăugare marcaje. 38 trimitere date. 18 contacte asociere numere apelare rapidă. 41 ceas creare oră pe glob. 59 aplicaţii acceptate. 65 Adobe Reader. 38 schimbare setări. 24 creare grupuri de contacte. 26 oprire alarme evenimente. 60 instalare. 24 asociere numere şi adrese implicite.

57 creare dosare noi. 53 căutare şi abonare. 39 utilizare. 40 Index internet. 48 navigare. 22 redarea fişierelor media. 22 setare mod USB.convertor adăugare valute. 47 monitorizare detalii călătorie. 57 mutare. consultaţi Adobe Reader podcast actualizare. 64 date ca pachete. 58 PC Studio instalare. 45 GPS activare metode de poziţionare. 45 conversie unităţi de măsură. 17 . 21 deschidere fişiere din Galerie. 48 redare clipuri vocale. consultaţi media. 58 manager fişiere. 53 g galerie. 50 fişiere şi dosare căutare. 20 navigator media. 21 PDF. 46 conversie valute. 28 sincronizare. 17. 18 note creare note. 53 descărcare. 17 înregistrare clipuri vocale. 15 dicţionar. consultaţi browser web media accesare conţinut de streaming. 46 setare cursuri de schimb. 18 data şi ora. 28 imagini editare. 18 vizualizare.

27 reţea LAN fără fir (WLAN). 67 repere. consultaţi radio FM RealPlayer. 48 restricţionare apeluri. 66 Smart reader. 35 RoadSync. 61 radio FM ascultare. 34. 55 siguranţă. consultaţi media redirecţionare apeluri. 27 deschidere documente. 42 servicii de reţele sociale pentru mobil. 67 Quickoffice actualizare quickoffice. 20 Index radio. consultaţi media recorder.puncte de acces. 67 h . 19 stocare posturi. 49 Zip.

Saxony Way. Walton-on-Thames. Yateley. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme: BABT.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3. Manager (locul şi data emiterii) (numele şi semnătura persoanei autorizate) Declarăm prin aceasta că toate seturile esenţiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerinţele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.12 Yong-Sang Park / S.2.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3. GU46 6GG. încărcătorul şi acumulatorul său.1 (09-2007) Radio EN 301 511 V9. la care se face referire în această declaraţie.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.2.1 (05-2007) Samsung Electronics QA Lab.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.3. Surrey.Declaraţie de conformitate (R&TTE) Noi. (Reprezentant în EU) Samsung Electronics Euro QA Lab. Samsung Electronics declarăm pe propria răspundere că produsul Procedura de evaluare a conformităţii produsului la care se face referire în art.6. Forsyth House.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1. Hampshire.7.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1. UK* 2009.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1. Siguranţă SAR EMC EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 489-01 V1.2 (03-2003) EN 300 328 V1.11. KT12 2TD. Churchfield Road. este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative. . Blackbushe Business Park. UK* Identification mark: 0168 Documentaţia tehnică este păstrată la: Telefon mobil GSM : I8910.4. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung. consultaţi certificatul de garanţie sau contactaţi magazinul de unde aţi cumpărat telefonul. şi va fi pusă la dispoziţie la cerere.2.0.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.8. * Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung.2.3.

1. 12/2009.samsungmobile. World Wide Web http://www. în funcţie de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. Rev.com Romanian. de servicii.1 .Anumite secţiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite faţă de varianta din telefonul dvs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful