UPSI : KOHORT 3 SEMESTER 3 TUTORIAL 1 BIL 1 BILIK B01-0-BK10 KUMP. UPSI 1 SABTU : 9 MAC 2013 8.00-1.

00pm KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak 2.00 - 7.00 pm KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah 8.00-1.00pm BCK 3013 Kemahiran dan Kecekapan Menulis BCK 3013 Kemahiran dan Kecekapan Menulis BCK 3013 Kemahiran dan Kecekapan Menulis BCK 3013 Kemahiran dan Kecekapan Menulis AHAD : 10 MAC 2013 2.00 - 7.00 pm BCP 3053 Kurikulum dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah-Dr.Lin BCP 3053 Kurikulum dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah BCP 3053 Kurikulum dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah BCP 3053 Kurikulum dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah

2

B01-0-BK11

UPSI 2

3

B01-0-BK12

UPSI 3

4

B03-2-BK04

UPSI 4

BIL 5

BILIK B03-3-BK07

KUMP. UPSI 5

SABTU : 9 MAC 2013 8.00-1.00pm KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak 8.00-1.00pm KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah 8.00-1.00pm

AHAD : 10 MAC 2013 BCK 3013 Kemahiran dan Kecekapan Menulis BCK 3013 Kemahiran dan Kecekapan Menulis BCK 3013 Kemahiran dan Kecekapan Menulis BIK 3023 Reading Skills 2.00 - 7.00 pm BCP 3053 Kurikulum dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah BCP 3053 Kurikulum dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah BCP 3053 Kurikulum dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah BIK 3033 Writing Skills

6

B03-3-BK08

UPSI 6

7 8

B04-0-BK05 B04-0-BK06

UPSI 7 UPSI 8

BIL 9 10

BILIK B04-0-BK08 B06-0-BK01

KUMP. UPSI 9 UPSI 10

SABTU : 9 MAC 2013 8.00-1.00pm 8.00-1.00pm KAE 3013 Ekspresi Kreativiti KanakKRP 3013 Kurikulum dan kanak Pengajaran Sekolah Rendah KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah

AHAD : 10 MAC 2013 8.00-1.00pm BIK 3033 Writing Skills BML 3113 Sejarah Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu BML 3113 Sejarah Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu BML 3113 Sejarah Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 2.00 - 7.00 pm BIK 3023 Reading Skills BML 3083 Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu BML 3083 Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu BML 3083 Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu

11

B06-1-BK04

UPSI 11

12

B06-1-BK05

UPSI 12

BIL 13 14 15 16

BILIK B06-1-BK06 B06-1-BK07 B06-1-BK08 B06-1-BK10

KUMP. UPSI 13 UPSI 14 UPSI 15 UPSI 16

SABTU : 9 MAC 2013 8.00-1.00pm 8.00-1.00pm KAE 3013 Ekspresi Kreativiti KanakKRP 3013 Kurikulum dan kanak Pengajaran Sekolah Rendah KAE 3013 Ekspresi Kreativiti KanakKRP 3013 Kurikulum dan kanak Pengajaran Sekolah Rendah KAE 3013 Ekspresi Kreativiti KanakKRP 3013 Kurikulum dan kanak Pengajaran Sekolah Rendah KAE 3013 Ekspresi Kreativiti KanakKRP 3013 Kurikulum dan kanak Pengajaran Sekolah Rendah SABTU : 9 MAC 2013 8.00-1.00pm KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanakkanak 8.00-1.00pm KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah

AHAD : 10 MAC 2013 8.00-1.00pm 2.00 - 7.00 pm BTL 3013 Pengantar Linguistik BTP 3023 Kurikulum Bahasa Tamil Tamil Sekolah Rendah KRM 3013 Asas Nombor KRM 3013 Asas Nombor KRM 3013 Asas Nombor KRM 3023 Asas Ukuran KRM 3023 Asas Ukuran KRM 3023 Asas Ukuran

BIL 17

BILIK B06-1-BK11

KUMP. UPSI 17

AHAD : 10 MAC 2013 8.00-1.00pm KAA 3013 Dasar, Polisi dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak KAA 3013 Dasar, Polisi dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak HIS 3013 Iman dan Kehidupan HIS 3063 Al-Fiqh Al-Islami I 2.00 - 7.00 pm KAC 3023 Kurikulum Awal KanakKanak KAC 3023 Kurikulum Awal KanakKanak HIS 3063 Al-Fiqh Al-Islami I HIS 3013 Iman dan Kehidupan

18 19 20

B06-2-BK13 B06-2-BK14 B06-2-BK15

UPSI 18 UPSI 19 UPSI 20

BIL 21

BILIK B06-3-BK16

KUMP. UPSI 21

SABTU : 9 MAC 2013 8.00-1.00pm 8.00-1.00pm KAE 3013 Ekspresi Kreativiti KanakKRP 3013 Kurikulum dan kanak Pengajaran Sekolah Rendah

AHAD : 10 MAC 2013 8.00-1.00pm HIS 3013 Iman dan Kehidupan 2.00 - 7.00 pm HIS 3063 Al-Fiqh Al-Islami I SSR 3043 Pendidikan Seni Untuk Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran dan Berbakat KAZ 3013 Aspresiasi Muzik KRS 3023 Kurikulum dan Pengajaran Sains Sekolah Rendah

22 23 24

B06-3-BK17 B06-3-BK18 B08-0-BK06

UPSI 22 UPSI 23 UPSI 24

SSR 3013 Asas Pendidikan Seni KRZ 3013 Asas Teori Muzik SRF 3013 Pengenalan Astronomi dan Fizik Moden SABTU : 9 MAC 2013 8.00-1.00pm 8.00-1.00pm 8.00-1.00pm KRS 3023 Kurikulum dan Pengajaran Sains Sekolah Rendah HSP 3013 METODOLOGI SEJARAH KBK 3053 Kokurikulum dan Rekreasi QGU 3013 Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

BIL 25 26 27

BILIK B08-0-BK07 B08-0-BK08 B08-0-BK09

KUMP. UPSI 25 UPSI 26 UPSI 27

AHAD : 10 MAC 2013 2.00 - 7.00 pm SRF 3013 Pengenalan Astronomi dan Fizik Moden HSC 3023 MALAYSIA : SEJARAH AWAL KBK 3083 Dasar dan Pengurusan Pendidikan Khas QGU 3023 Organisasi dan Pengurusan Dalam Program Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

28

B08-0-BK10

UPSI 28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful