Termene aplicabile procedurii de LICITATIE DESCHISÃ

Transmiterea spre publicare a Anun? ului de Participare Valoarea estimata > Prag publicare JOUE Valoarea estimata < Prag publicare JOUE

NU existã anun?de inten? ie

Existã anun?de inten? ie

Anun? s-a ul Anun? nu ul s-a transmis transmis la JOUE la JOUE si documenta? ia nu este disponibilã în SEAP Termen: Termen:

Documenta? ia este disponibilã în SEAP

Anun? ul s-a transmis la JOUE si documenta? ia este disponibilã în SEAP Termen:

Anun? s-a ul Anun? nu ul s-a transmis transmis la JOUE la JOUE si documenta? ia nu este disponibilã în SEAP Termen: Termen:

Documenta? ia este disponibilã în SEAP

Anun? ul s-a transmis la JOUE si documenta? ia este disponibilã în SEAP Termen:

Documenta? ia nu este disponibilã în SEAP

Documenta? ia este disponibilã în SEAP

Termen:

Termen:

20 zile

15 zile

Termen:

Termen:

52 zile

45 zile

47 zile

40 zile

36 zile

29 zile

31 zile

24 zile

Data depunerii ofertelor

www.softachizitii.ro

Easy Public Procuremet

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful