Oferta de Programe 2008-2009

I.

Programul „Didactica disciplinei pentru cadrele didactice calificate”
1. Abordarea integrală a con inuturilor – Curs Grupul intă ♦ Educatoare din mediul rural şi urban Justificare ♦ Specializarea competen elor la nivelul grupei pregătitoare Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ Mai 2009, 8 grupe a câte 25 formabili, în total 200 cursan i Formatori ♦ metodişti, formatori jude eni Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 5808 2. Educăm aşa - Curs Grupul intă ♦ Educatoare din mediul rural şi urban Justificare ♦ Disciplinarea şi managementul comportamentelor problematice la preşcolari Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ Decembrie 2008, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ metodişti, inspectori, formatori Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 2904 3. Metoda proiectelor la vârste timpurii – Curs Grupul intă ♦ Educatoare, învă ători din mediul rural şi urban Justificare ♦ Educa ia emo ională şi socială la preşcolari Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ Februarie 2009, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti, formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 2904 4. Didactică şi interven ie terapeutică în şcoala specială - Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice din şcolile speciale Justificare ♦ Calitatea interven iei educative şi terapeutice Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Sem II, din anul şcolar 2008 – 2009, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Psihologi Evaluare ♦ Baterie de teste Costuri ♦ 4356

Casa Corpului Didactic Vaslui

1

5. Didactica disciplinelor din învă ământul primar - Curs Grupul intă ♦ Învă ători din mediul rural şi urban Justificare ♦ Calitatea demersului didactic la nivelul primar Durata ♦ 90 ore Orizont de timp ♦ Sem. I şi Sem. II, anul şcolar 2008 – 2009, 3 grupe a câte 25 formabili = 75 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 12251 6. Educa ia pentru informa ie I - Curs Grupul intă ♦ Directori de unită i şcolare, bibliotecari şi profesori documentarişti din învă ământul preuniversitar Justificare ♦ Instruirea informa ională a managerilor de unită i şcolare Durata ♦ 48 ore – 13 credite profesionale transferabile Orizont de timp ♦ Sem II, din anul şcolar 2008 – 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti, formatori Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 4356 7. Educa ia pentru informa ie II - Curs Grupul intă ♦ Profesori documentarişti din învă ământul preuniversitar Justificare ♦ Instruirea informa ională a managerilor de unită i şcolare Durata ♦ 48 ore Orizont de timp ♦ Sem II, din anul şcolar 2008 – 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti, formatori Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 4356 8. Strategii didactice interactive – Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Actualizarea strategiilor didactice Durata ♦24 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Formatori jude eni şi na ionali Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 1089 9. Ini iere în Astronomie şi Astrofizică – Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Modernizarea demersului didactic Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Ianuarie – Martie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Formator na ional Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 2178
Casa Corpului Didactic Vaslui

2

10. Programul Na ional de Dezvoltare a Competen elor de Evaluare – Curs Grupul intă ♦ Profesori de matematică (120), limba şi literatura română (196), geografie (99), istorie (59) Justificare ♦ Modernizarea demersului didactic Durata ♦ 60 ore Orizont de timp ♦ Sem. I 2008, 474 cursan i Formatori ♦ Formatori jude eni Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 20691 11. Ini iere pentru mediatori şcolari - Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Perfec ionarea legală conform statutului personalului didactic Durata ♦ 25 ore Orizont de timp ♦ Decembrie 2008, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ formator CREDIS Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 1134 12. Metode didactice şi tehnici moderne utilizate în predarea Limbii şi literaturii române Curs Grupul intă ♦ Profesori de Limba şi literatura română Justificare ♦ Perfec ionarea legală conform statutului personalului didactic Durata ♦ 90 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Profesori universitari Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Centrul de formare Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 8166 13. Metode didactice şi tehnici moderne utilizate în predarea Psihologiei şi psihopedagogiei Curs Grupul intă ♦ Profesori de psihologie, logopedie, sociologie, pedagogie, psihopedagogie specială, Justificare ♦ Perfec ionarea legală conform statutului personalului didactic Durata ♦ 90 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Profesori universitari Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Centrul de formare Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 4083 14. Didactica disciplinelor din învă ământul preşcolar - Curs Grupul intă ♦ Educatoare Justificare ♦ Perfec ionarea legală conform statutului personalului didactic Durata ♦ 90 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Profesori universitari Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Centrul de formare
Casa Corpului Didactic Vaslui

3

Evaluare Costuri

♦ Portofoliu ♦ 16332

15. Consiliere educa ională - Curs Grupul intă ♦ Dirigin i, psihologi Justificare ♦ Perfec ionarea legală conform statutului personalului didactic Durata ♦ 89 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Profesori universitari Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Centrul de formare Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 8076 16. Educarea caracterului - Curs Grupul intă ♦ Dirigin i, psihologi Justificare ♦ Perfec ionarea legală conform statutului personalului didactic, datorată reformei învă ământului Durata ♦ 46 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie, decembrie 2008, 4 grupe a câte 25 formabili = 200 cursan i Februarie, iunie 2009, 4 grupe a câte 25 formabili = 200 cursan i Formatori ♦ Profesori universitari Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, Centrul de formare Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 32304

II. Programul „Extinderea învă ării informatizate”
1. Curs de Ini iere în utilizarea calculatorului şi Utilizare AeL - Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice şi didactice auxiliare din şcolile jude ului Vaslui Justificare ♦ Extinderea competen elor I.T şi Ael în educa ie. Durata ♦ 89 ore Orizont de timp ♦ An şcolar 2008-2009, 30 grupe a câte 25 formabili = 750 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i M.Ed.C.T. şi SIVECO S.A. România Evaluare ♦ Testare on-line Costuri ♦ 121.151 2. Modelare date şi programare SQL Oracle (OM 541/2007) – Curs Grupul intă ♦ Profesori de informatică din licee şi S.A.M.- uri, jude ul Vaslui Justificare ♦ Asigurarea resurselor umane corespunzătoare pentru predarea modulelor din programa de informatică Durata ♦ 72 ore din care 8 ore de metodică Orizont de timp ♦ Noiembrie - Decembrie 2008, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Formatori na ionali acredita i M.Ed.C.T. şi ORACLE România Evaluare ♦ Testare Costuri ♦ 3267 3. Programare orientată pe obiect (POO) si programare web (PW) „Net Framework” – Curs cf. OM 541/2007 Grupul intă ♦ Profesori de informatică din jude ul Vaslui
Casa Corpului Didactic Vaslui

4

Justificare ♦ Asigurarea resurselor umane corespunzătoare pentru predarea modulelor din programa de informatică Durata ♦ 72 ore din care modul I - POO - 32 ore, modul II - PW - 32 ore, metodică – 8 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie - Decembrie 2008, 1 grupă a câte 25 formabili Formatori ♦ Formatori na ionali acredita i M.Ed.C.T. şi ORACLE România Evaluare ♦ Testare Costuri ♦ 3267 4. Intel®Teach – Instruire în societatea cunoaşterii – Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Promovarea învă ării centrate pe elev prin integrarea tehnologiei în instruire Durata ♦ 98 ore Orizont de timp ♦ ianuarie 2009, 3 grupe de 25 formabili = 75 cursan i Formatori ♦ Formatori na ionali SIVECO S.A. România Evaluare ♦ Directă şi de impact Costuri ♦ 8894 5. Proiectare 2D pe calculator – Curs Grupul intă ♦ Ingineri Justificare ♦ Promovarea învă ării computerizate prin integrarea tehnologiei în instruire Durata ♦ 40 ore Orizont de timp ♦ ianuarie – februarie 2009, 3 grupe de 25 formabili = 75 cursan i Formatori ♦ Formatori na ionali SCAT PLUS SRL Iaşi Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 5445 6. Proiectare 3D pe calculator – Curs Grupul intă ♦ Ingineri Justificare ♦ Promovarea învă ării computerizate prin integrarea tehnologiei în instruire Durata ♦ 20 ore Orizont de timp ♦ martie 2009, 3 grupe de 25 formabili = 75 cursan i Formatori ♦ Formatori na ionali SCAT PLUS SRL Iaşi Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 2718

III. Programul „Ini iere în învă area limbilor moderne”
1. Limbi moderne pentru profesorii de diferite specialită i – Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice interesate de program Justificare ♦ Extinderea competen elor educa ionale Durata ♦ 30 ore Orizont de timp ♦ Anul şcolar 2008- 2009, 6 grupe a câte 25 formabili = 150 cursan i Formatori ♦ Profesori de limbi moderne, inspectori Evaluare ♦ Portofoliu
Casa Corpului Didactic Vaslui

5

Costuri

♦ 9400 – autofinan ate

2. Comunicare şi dialogistică: dialogul într-o limbă străină – Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice interesate de program Justificare ♦ Asigurarea caracterului aplicativ al competen ei lingvistice Durata ♦ 30 ore Orizont de timp ♦ Anul şcolar 2008-2009, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Profesori de limbi moderne, inspectori Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 9400 – autofinan ate 3. „Enseigner le francais á l’ecole primaire” – Instruire modulară Grupul intă ♦ Profesori de limba franceză din ciclul primar Justificare ♦ Asigurarea caracterului aplicativ al competen ei lingvistice Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Sem II 2009, 2 grupe a câte 25 formabili =50 cursan i Formatori ♦ Profesori de limba franceză, inspectori Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 3122 – autofinan ate 4. Implementarea Portofoliului European al Limbilor şi a Cadrului European Comun de Referin ă în procesul de învă are a limbilor – Seminar interactiv de evaluare şi autoevaluare Grupul intă ♦ Profesori de limba engleză Justificare ♦ Diseminarea cursului european bilingv, pe această temă, desfăşurat la C.C.D. Buzău în perioada 3-7 septembrie 2008 Durata ♦ 6 ore Orizont de timp ♦ Ianuarie 2009, 1 grupă de 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Inspector şcolar, formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 272

IV. Programul „Asigurarea calită ii procesului de predare şi învă are”
1. Căi spre o consiliere de calitate – Seminar Grupul intă ♦ Cadrele didactice din unită ile de învă ământ ale jude ului Vaslui Justificare ♦ Extinderea bunelor practici educa ionale Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ Februarie 2009, 1 grupă de 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Formator acreditat Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 182

Casa Corpului Didactic Vaslui

6

2. Rolul educatorului în contextul provocărilor societă ii contemporane – Sesiune de comunicări ştiin ifice cu prilejul Zilei Interna ionale a Educatorului Grupul intă ♦ Cadrele didactice din unită ile de învă ământ ale jude ului Vaslui Justificare ♦ Extinderea bunelor practici educa ionale Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ Octombrie 2008, 1 grupă de 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Profesori metodişti, inspectori Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 182 3. Formarea practicii de dezvoltare reflexivă în vederea autoevaluării - Curs Grupul intă ♦ Profesori de limba engleză Justificare ♦ Buna calitate în demersul didactic Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Sem. II - 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 2178 4. Tehnici de învă are eficientă în gimnaziu - Curs Grupul intă ♦ Profesori din mediul rural şi urban Justificare ♦ Buna calitate în demersul didactic Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Ianuarie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Profesori metodişti, inspectori Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 2178 5. Evaluarea stimulativă la clasele a VII-a şi a VIII a - Seminar interactiv Grupul intă ♦ Profesorii care predau la clasele a VII-a şi a VIII a Justificare ♦ Pregătirea bunei evaluări a tezelor cu subiect unic Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ Decembrie 2009, 8 grupe a câte 25 formabili = 200 cursan i Formatori ♦ Inspectori, profesori metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 728 6. Adaptarea curriculum-ului la obiective şi scopuri legate de pia a muncii – Curs Grupul intă ♦Profesori de limba engleză care predau la licee din filiera tehnologică şi S.A.M. Justificare ♦ Abilitarea curriculară şi formarea specifică a cadrelor didactice pentru utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de evaluare adecvate pentru evaluarea de competen e Durata ♦ 40 ore Orizont de timp ♦ Martie 2009, 3 grupe a câte 25 formabili = 75 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 5445
Casa Corpului Didactic Vaslui

7

7. Predarea integrativă a disciplinelor: istorie, geografie, ştiin e la învă ământul primar Curs Grupul intă ♦ Educatoare, învă ători, profesori Justificare ♦ Asigurarea caracterului aplicativ al educa iei Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Decembrie 2008, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Inspectori, profesori metodişti, formatori Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 4356 8. Învă area prin cooperare - Metode active şi interactive - Curs Grupul intă ♦ Educatoare, învă ători, profesori Justificare ♦ Perfec ionarea demersului didactic Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Martie 2009, 8 grupe a câte 25 formabili = 200 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 8712 9. Comunicare pentru schimbarea comportamentului – Curs Grupul intă ♦ Psihopedagogi şi alte specializări Justificare ♦ Extinderea competen elor educa ionale Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Fişă de lucru Costuri ♦ 1452 10. Folosirea noilor tehnologii în clasă – Diseminare informativă Grupul intă ♦ Institutori, învă ători Justificare ♦ Extinderea noilor tehnici moderne Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie - Decembrie 2008, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Fişă de lucru Costuri ♦ 364 11. Asigurarea calită ii în învă ământul profesional şi tehnic – Curs Grupul intă ♦ cadre didactice din învă ământul profesional şi tehnic Justificare ♦ Asigurarea demersului didactic de bună calitate Durata ♦30 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2007, Martie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 2722

Casa Corpului Didactic Vaslui

8

12. Formarea profesorilor instructori în vederea certificării Intel®Teach – Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Extinderea instruirii în societatea cunoaşterii Durata ♦ 40 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008 - Iunie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 3630 13. Învă area centrată pe elevi – Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Extinderea competen elor aplicative în educa ie Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Octombrie 2008 - August 2009, 10 grupe a câte 25 formabili=250 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 10890

V. Programul „Formarea competen elor - cheie a cetă eniei democratice”
1. Comemorarea Zilei Holocaustului - Seminar interactiv Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Asigurarea caracterului aplicativ în educa ie Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ 9 Octombrie 2008, 1 grupă de 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Inspectori, profesori metodişti Costuri ♦ 182 2. Dreptul meu - dreptul tuturor – Curs - Drepturile Omului Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Asigurarea caracterului aplicativ în educa ie Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ Decembrie 2008, 1 grupă de 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Inspectori, profesori metodişti Costuri ♦ 726 3. Parteneriat educa ional pentru drepturile copilului - Curs Grupul intă ♦ Educatoare, învă ători, profesori Justificare ♦ Extinderea competen elor educative aplicative Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Iunie 2009, 3 grupe a câte 25 formabili = 75 cursan i Formatori ♦ Inspectori, profesori metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 3267

Casa Corpului Didactic Vaslui

9

4. Toleran ă şi comportament civic - Curs Grupul intă ♦ Profesorii de ştiin e socio-umane, dirigin i şi învă ători Justificare ♦ Extinderea competen elor educative aplicative Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Aprilie 2009, 8 grupe a câte 25 formabili = 200 cursan i Formatori ♦ Psihopedagogi, formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 8712 5. Copilărie fără vicii - Curs Grupul intă ♦ Educatoare, învă ători Justificare ♦ Diseminarea bunelor practici educative Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ Aprilie 2009, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Psihopedagogi Costuri ♦ 2904 6. Consiliere şi orientare – Curs Grupul intă ♦ Dirigin i, învă ători Justificare ♦ Extinderea competen elor educative aplicative în educa ie Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Sem. I – 2008, 5 grupe a câte 25 formabili = 250 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 5445 7. Promovarea cetă Grupul intă Justificare Durata Orizont de timp Formatori Evaluare Costuri eniei democratice – Diseminare informativă ♦ Profesori dirigin i, consilieri şcolari ♦ Diseminarea bunelor practici educative ♦ 4 ore ♦ Ianuarie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i; ♦ Inspectori ♦ Portofoliu ♦ 364

8. Educa ia pentru pace – Diseminare vizită de studiu ARION Grupul intă ♦ Inspectori, directori Justificare ♦ Diseminarea bunelor practici educative europene Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, Aprilie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i; Formatori ♦ Inspectori Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 364

Casa Corpului Didactic Vaslui

10

VI. Programul „Managementul organiza iei şcolare şi al resurselor umane”
1. Stagii de formare în domeniul managementului institu ional şi financiar - Curs Grupul intă ♦ Directori şi directori adjunc i de unită i şcolare Justificare ♦ Specializarea competen elor manageriale în vederea descentralizării Durata ♦ 24 ore în două module (ini iere şi aprofundare) Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008 - Martie 2009, 24 grupe a câte 25 formabili = 600 cursan i Formatori ♦ Formatori jude eni acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 26136 2. Curs de formare în management educa ional pentru aspiran ii la conducerea institu iei şcolare – Instruire modulară Grupul intă ♦ Categorii diverse de personal care aspiră la conducere Justificare ♦ Formarea competen elor manageriale Durata ♦ 40 ore în două module (ini iere şi aprofundare) Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008 - Aprilie 2009, 10 grupe a câte 25 formabili = 250 cursan i Formatori ♦ Formatori jude eni acredita i Evaluare ♦ Oferte şi Proiecte manageriale Costuri ♦ 15140 – autofinan ate 3. Seminarii metodice de cultivare a managementului integrativ: şcoală, grădini ă – Seminar metodic Grupul intă ♦ Directori de şcoli şi directoare de grădini ă Justificare ♦ Extinderea bunelor experien e manageriale Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, Mai 2009, 8 grupe a câte 25 formabili = 200 cursan i Formatori ♦ Inspectori şcolari, formatori acredita i Evaluare ♦ Portofolii Costuri ♦ 1456 4. Managementul autonomiei financiare şi administrative – Seminar metodic Grupul intă ♦ Directori de licee şi S.A.M.-uri, de şcoli gimnaziale, grădini e, contabili şi secretare Justificare ♦ Extinderea bunelor experien e manageriale Durata ♦ 8 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008; Aprilie 2009, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Inspectori şcolari, formatori acredita i Evaluare ♦ Portofolii Costuri ♦ 1456

Casa Corpului Didactic Vaslui

11

VII. Programul „Formarea continuă a metodiştilor I.Ş.J. şi a inspectorilor şcolari”
1. Metodologia inspec iei şcolare - Curs Grupul intă ♦ Metodişti şi inspectori Justificare ♦ Specializarea competen elor de interven ie Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie - Decembrie 2008, 3 grupe a câte 25 formabili = 75 cursan i Formatori ♦ Inspectori şcolari, formatori Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 3267 2. Evaluarea directorilor de unită i şcolare - Instruire Grupul intă ♦ Inspectori şcolari Justificare ♦ Asigurarea calită ii în evaluare Durata ♦ 8 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, 1 grupă de 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Inspectori şcolari, formatori Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 364 2. Educa ie pentru pace şi non-violen ă – Simpozion na ional Grupul intă ♦ directori şi metodişti ai C.C.D.-urilor din ară Justificare ♦ Implementarea practicilor educa iei pentru pace şi non-violen ă Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ Martie 2009, 45 formabili Formatori ♦ Formatori na ionali Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 728 3. Management educa ional şi normele legislative în condi iile descentralizării – Instruire modulară Grupul intă ♦ Inspectori şcolari, directori, contabili, secretari de unită i şcolare Justificare ♦ Specializarea competen elor manageriale Durata ♦ 24 ore în două module (ini iere şi aprofundare) Orizont de timp ♦ Martie 2009, 1 grupă de 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Inspectori şcolari, formatori Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 1089 4 Evaluarea metodico ştiin ifică şi psihopedagogică a personalului didactic - Instruire Grupul intă ♦ Metodişti şi inspectori şcolari Justificare ♦ Asigurarea calită ii în evaluare Durata ♦ 8 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, 1 grupă de 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Inspectori şcolari, formatori Costuri ♦ 363
Casa Corpului Didactic Vaslui

12

VIII. Programul „Managementul de proiect”
1. Scrierea şi managementul proiectelor de parteneriat european în cadrul programului Lifelong Learning Comenius 1 – Curs Grupul intă Justificare Durata Orizont de timp Formatori Evaluare Costuri ♦ Cadre didactice de diferite specialită i, rural şi urban ♦ Accesarea finan ării pentru dezvoltarea şcolară ♦ 24 ore ♦ Octombrie 2008, Martie 2009, 2 grupe de 25 formabili =50 cursan i ♦ Inspectori şcolari programe educa ionale ♦ Număr proiecte aplicate ♦ 2178

2. Scrierea aplica iilor pentru bursele de formare continuă COMENIUS, GRUNDTVIG şi Activitatea cheie 1.1 (ARION) – Curs de formare Grupul intă ♦ Formatori I.Ş.J. – C.C.D. Justificare ♦ Formarea şi dezvoltarea abilită ilor / competen elor cheie, întărirea dimensiunii europene în educa ie şi aplicarea educa iei de-a lungul întregii vie i Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ Septembrie 2008, Ianuarie 2009, 4 grupe a câte 25 formabili=100 cursan i Formatori ♦ Inspectori şcolari programe educa ionale Evaluare ♦ Număr burse de mobilită i aplicate Costuri ♦ 2904 3. Scrierea şi managementul Programului de Granturi pentru Dezvoltarea Şcolară – Curs Grupul intă ♦ Cadre de conducere, cadre didactice – diverse niveluri şcolare Justificare ♦ Asigurarea accesului egal la informare şi finan are din diverse fonduri (guvernamentale, europene, etc.) a unită ilor şcolare Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008 – Februarie 2009, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Inspectori şcolari programe educa ionale Evaluare ♦ Număr granturi aplicate Costuri ♦ 4356 4. Scrierea şi managementul proiectelor finan ate prin Fonduri Structurale – Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦Promovarea dezvoltarea parteneriatelor Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Ianuarie - Februarie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Inspectori şcolari programe educa ionale Evaluare ♦ Număr burse de mobilită i aprobate Costuri ♦ 2178

Casa Corpului Didactic Vaslui

13

5. GRUNDTVIG 2 – Parteneriate pentru învă are – Instruire modulară Grupul intă ♦ Metodişti CCD, cadre didactice membre în ONG-uri, asocia ii de tineret din licee, cadre didactice din licee care au frecven ă redusă: L.E.R. Vaslui, Gr. Şcolar Industrial Negreşti, L.A.I.C. Bârlad Justificare ♦ Extinderea experien elor bune în educa ia adul ilor Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ Ianuarie - Februarie, 2009, 1 grupă de 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Inspectori şcolari programe educa ionale Evaluare ♦ Număr proiecte aplicate Costuri ♦ 726 6. Învă area Bazată pe Proiecte (IBP) – Curs Grupul intă ♦ profesori de limbi moderne, metodişti, cadre cu bursă COMENIUS Justificare ♦ Extinderea bunelor experien e în formare Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ Decembrie 2008 – August 2009, 40 grupe de 25 formabili = 1000 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 182

IX. Programul „Asigurarea calită ii învă ământului din mediul rural şi din zone defavorizate”
1. Diseminarea proiectului „Centre de Documentare şi Informare în mediul rural” - Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice din mediul rural Justificare ♦ Ini iere în noile tehnici educa ionale Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008 – Iulie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Formatori jude eni, metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 2178 2. Şcoala incluzivă – pentru o educa ie nediscriminativă - Curs de formare Grupul intă ♦ Cadre didactice din învă ământul preuniversitar care lucrează cu copii cu cerin e educa ionale speciale (CES) Justificare ♦ Extinderea experien ei educa ionale aplicate Durata ♦ 40 ore organizate pe module Orizont de timp ♦ Martie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 3630

Casa Corpului Didactic Vaslui

14

3. Educa ia interculturală – Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice din mediul rural şi urban Justificare ♦ Diseminarea bunelor practici educa ionale Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Octombrie 2008 - Iulie 2009, 4 grupă a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 4356 4. Importan a comunicării şi creării imaginii institu iilor şcolare – Curs Grupul intă ♦ Responsabil cu comunicarea şi imaginea din unită ile şcolare Justificare ♦ Asigurarea unei imagini pozitive a unită ii şcolare şi îmbunătă irii rela iilor externe şi interne Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ Aprilie 2009, 1 grupă de 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 726 5. A doua şansă – Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice din mediul rural Justificare ♦ Formarea şi dezvoltarea competen elor cheie Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Sem I 2008, Sem II 2009, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 4356 6. Eficien a actului didactic – Sesiune de comunicări ştiin ifice Grupul intă ♦ Învă ători Justificare ♦ Diseminarea bunelor practici în educa ie Durata ♦ 8 ore Orizont de timp ♦ Aprilie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Psihopedagogi Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 364 7. Şanse mai mari RONDO Grupul intă surzi Justificare Durata Orizont de timp Formatori Evaluare Costuri de integrare a copiilor surzi şi hipo-acuzici - Diseminarea proiectului ♦ Cadre didactice care lucrează în domeniul îngrijirii şi educării copiilor ♦ Extinderea experien ei educa ionale aplicate ♦ 24 ore organizate pe module ♦ Martie 2009, 1 grupe a câte 25 formabili = 25 cursan i ♦ Formatori na ionali şi interna ionali ♦ Portofoliu ♦ 1089
Casa Corpului Didactic Vaslui

15

8. Tratarea prin metode de ergoterapie - Diseminarea proiect Grupul intă ♦ Cadre didactice care lucrează în învă ământul preuniversitar special Justificare ♦ Ini iere în metode de lucru cu copii cu cerin e educa ionale speciale Durata ♦ 24 ore organizate pe module Orizont de timp ♦ Iulie 2009, 1 grupe a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Formatori / specialişti na ionali şi interna ionali Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 1089

X. Program de mentorat specific personalului didactic în curs de calificare
1. Proiectarea didactică de calitate – Instruire modulară Grupul intă ♦ Cadre didactice în curs de calificare Justificare ♦ Ini iere în demersul didactic de calitate Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ Octombrie 2008, Martie 2009, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 720 2. Pregătirea psihopedagogică a profesorului/învă ătorului/ educatorului în curs de calificare - Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice în curs de calificare Justificare ♦ Ini iere în demersul didactic de calitate Durata ♦ 32 ore Orizont de timp ♦ Decembrie 2008, Ianuarie 2009, 6 grupe a câte 25 formabili =150 cursan i Formatori ♦ Psihopedagogi Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 8712 3. Căi spre o consiliere de calitate – Seminar informativ Grupul intă ♦ Cadre didactice în curs de calificare Justificare ♦ Asigurarea caracterului aplicativ în didactica specialită ii Durata ♦ 32 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 1452

XI. Programul „Educa ia pentru sănătate”
1. Ziua mondială de prevenire HIV-SIDA – Seminar informativ Grupul intă ♦ Consilieri pentru proiecte şi programe educative Justificare ♦ Asigurarea caracterului aplicativ în educa ie Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ 3 Decembrie 2007, 1 grupă de 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti
Casa Corpului Didactic Vaslui

16

Evaluare Costuri

♦ Portofoliu ♦ 182

2. Adolescen a şi drogurile –modalită i de interven ie în mediul şcolar - Curs Grupul intă ♦ Consilieri educativi şi dirigin i Justificare ♦ Specializarea demersului educativ pe domeniul tematic Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ Martie 2009, 1 grupă de 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Metodişti, formatori na ionali/jude eni Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 726 3. Tutunul şi copiii noştri – Seminar - Ziua Na ională fără tutun Grupul intă ♦Cadre didactice din mediul rural şi urban Justificare ♦ Specializarea demersului educativ pe domeniul tematic Durata ♦ 4 ore în două module Orizont de timp ♦ 15 Noiembrie 2008, 1 grupă a câte 25 formabil = 25 cursan i Formatori ♦ Metodişti, specialişti antidrog Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 182 4. Tutunul – un semnal de alarmă pentru sănătate - Seminar interactiv - Ziua Mondială fără tutun Grupul intă ♦Cadre didactice din mediul rural şi urban Justificare ♦ Specializarea demersului educativ pe domeniul tematic Durata ♦ 4 ore în două module Orizont de timp ♦ 31 Mai 2009, 1 grupă a câte 25 formabili Formatori ♦ Metodişti, specialişti antidrog Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 182 5. Metodologia educa iei pentru sănătate în diferitele cicluri şcolare – Instruire modulară Grupul intă ♦Cadre didactice care predau educa ia pentru sănătate Justificare ♦ Extinderea competen elor educa ionale Durata ♦ 24 ore în două module Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008 –Iulie 2009, 10 grupe a câte 25 formabili = 250 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 10890 6. Aspecte generale privind efectele psihi-fiziologice ale celor mai întrebuin ate droguri în rândul adolescen ilor - Curs Grupul intă ♦ Dirigin i şi învă ători Justificare ♦ Specializarea competen elor pe domeniul tematic Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ 26 iunie 2009 - Ziua Interna ională de Luptă Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i
Casa Corpului Didactic Vaslui

17

Evaluare Costuri

♦ Portofoliu ♦ 726

XII. Programul „Educa ia ecologică”
1. Conduita ecologică a tinerilor – pentru cură enie şi mediu nepoluant – Instruire modulară Grupul intă ♦ Cadre didactice din rural şi urban Justificare ♦ Asigurarea caracterului aplicativ în educa ie Durata ♦ 24 ore în două module Orizont de timp ♦ Februarie 2009, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Inspectori Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 4356 2. Fenomenul încălzirii globale – Simpozion – Săptămâna Educa iei Globale Grupul intă ♦ Consilieri educativi şi dirigin i Justificare ♦ Extinderea competen elor educa ionale Durata ♦ 6 ore în două module Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Costuri ♦ 522 3. Protec ia mediului – o problemă actuală – Masă rotundă cu ocazia Zilei Mondiale a Pământului ; Grupul intă ♦ Cadre didactice, reprezentan i ai Inspectoratului de Protec ia Mediului, din Vaslui şi ai Agen iei „Prietenii Pământului” din jude ul Gala i Justificare ♦ Asigurarea caracterului aplicativ în educa ie Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ Aprilie 2009, 1 grupă de 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 182 4. Educa ia ecologică timpurie – Simpozion Grupul intă ♦ Învă ători din mediul rural şi urban Justificare ♦ Extinderea bunelor experien e educa ionale Durata ♦ 8 ore Orizont de timp ♦ Mai 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 364

Casa Corpului Didactic Vaslui

18

5. Bune practici în educa ia pentru protec ia mediului – activitate de ecologizare a unei zone împădurite din jude ul Vaslui Grupul intă ♦ Cadre didactice şi elevi Justificare ♦ Asigurarea caracterului aplicativ în educa ie Durata ♦ 8 ore Orizont de timp ♦ Mai 2009, 3 grupe a câte 25 formabili = 75 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 564

XIII. Programul „Formarea unui stil de via ă sănătos”
1. Copiii singuri acasă – Curs Grupul intă ♦ Profesori de diferite specialită i Justificare ♦ Specializarea demersului didactic Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Octombrie 2008, Februarie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili =50 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 2178 2. Responsabilitatea părin ilor pentru educa ia în familie - Seminar interactiv Grupul intă ♦ Directori educativi, consilieri şcolari, director Palatul Copiilor, responsabilul cu O.N.G. -urile din Primărie şi Prefectură Justificare ♦ Asigurarea caracterului aplicativ în educa ie Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ Octombrie 2008, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 364 3. Prevenirea şi combaterea violen ei în unită ile şcolare – Curs Grupul intă ♦ Dirigin i şi consilieri educativi Justificare ♦ Specializarea demersului didactic Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 2178 4. Prevenirea şi combaterea violen ei în familie – Curs Grupul intă ♦ Dirigin i şi consilieri educativi Justificare ♦ Specializarea demersului didactic Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Martie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 2178
Casa Corpului Didactic Vaslui

19

5. Ludopterapia, cauzele tulburărilor comportamentale, socializare, no iuni metodice şi particularită i de dezvoltare ale copilului cu dizabilită i – Instruire modulară Grupul intă ♦ Asisten ii sociali din şcolile speciale, instructorii de educa ie din şcolile speciale, supraveghetorii de noapte din şcolile speciale Justificare ♦ Formarea personalului auxiliar din şcolile speciale pentru a cunoaşte modalită i de lucru şi interven ie asupra dezvoltării armonioase a copilului cu dizabilită i afla i în şcolile speciale Durata ♦ 40 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, Aprilie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i; Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 3630 6. Prevenirea traficului de persoane – Curs Grupul intă ♦ Dirigin i, consilieri educativi Justificare ♦ Extinderea bunelor experien e educa ionale Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Februarie 2009, 3 grupe a câte 25 formabili = 75 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti, formatori acredita i Evaluare ♦ Referat Costuri ♦ 3267 7. Şcoala non-violen ei- modalită i de prevenire a violen ei în şcoală – Seminarii informative Grupul intă ♦ Dirigin i şi consilieri educativi Justificare ♦ Extinderea bunelor experien e educa ionale Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ Mai 2009, 3 grupe a câte 25 formabili = 75 cursan i Formatori ♦ Psihopedagogi Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 546 8. Educa ia rutieră – educa ia pentru via ă – Curs Grupul intă ♦ cadre didactice din mediul rural şi urban Justificare ♦ Specializarea competen elor educa ionale Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦August 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 1452 9. Factori care determină dezvoltarea psihică a copilului - Seminarii de informare şi formare Grupul intă ♦ Consilierii pentru proiecte şi programe educative Justificare ♦ Extinderea bunelor experien e educa ionale Durata ♦ 6 ore Orizont de timp ♦ Iulie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Psihopedagogi
Casa Corpului Didactic Vaslui

20

Evaluare Costuri

♦ Portofoliu ♦ 544

10. Educa ie pentru sănătate - Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Extinderea bunelor practici educa ionale Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Mai 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Psihopedagogi Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 2178 11. Prevenirea delicven ei juvenile – Curs Grupul intă ♦ Dirigin i şi consilieri educativi Justificare ♦ Specializarea demersului didactic Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Februarie 2009, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 1089 12. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem eficient de prevenire a accidentelor rutiere – Curs Grupul intă ♦ Dirigin i şi consilieri educativi Justificare ♦ Specializarea demersului didactic Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Ianuarie 2009, 1 grupe a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 1089 13. Promovarea non-discriminării – Curs Grupul intă ♦ Dirigin i şi consilieri educativi Justificare ♦ Specializarea demersului didactic Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Aprilie 2009, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 1089 14. Sate fără criminalitate – Curs – prevenirea infrac iunilor în mediul rural Grupul intă ♦ Dirigin i şi consilieri educativi Justificare ♦ Specializarea demersului didactic Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Mai 2009, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 1089
Casa Corpului Didactic Vaslui

21

15. Managementul conflictelor – Curs Grupul intă ♦ Inspectori, directori, consilieri educativi Justificare ♦ Specializarea demersului didactic Durata ♦ 24 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 1089

XIV. Programul „Îmbunătă irea evaluării şi examinării performan elor şcolare”
1. Metode alternative de evaluare în învă ământul preuniversitar – Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice de diferite specialită i Justificare ♦ Specializarea competen elor în evaluare Durata ♦ 40 ore în două module Orizont de timp ♦ Ianuarie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Formatori jude eni/na ionali Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 3630 2. Evaluarea formativă şi evaluarea prin examenele na ionale – Instruire modulară Grupul intă ♦ Cadre didactice care predau la clasele a VII-a, a VIII-a şi a XII-a Justificare ♦ Asigurarea calită ii în evaluarea elevilor Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ Aprilie 2009, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti Evaluare ♦ Portofoliu, interviu Costuri ♦ 2904 3. Strategii Na ionale, repere metodologice, instruc iuni în vederea desfăşurării tezelor cu subiect unic şi a examenului na ional de Bacalaureat – Masă rotundă cu participarea unui reprezentant al SNNE sau IŞE Grupul intă ♦ Cadrele didactice care predau disciplinele cuprinse în programele de examene na ionale şi teze cu subiect unic Justificare ♦ Asigurarea calită ii în evaluarea elevilor Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, Aprilie 2009, 3 grupe a câte 25 formabili = 75 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti Evaluare ♦ Interviu Costuri ♦ 546

Casa Corpului Didactic Vaslui

22

XV. Programul „Educa ia cultural artistică şi ştiin ifică”
1. Unitate în diversitate – Diseminare Proiect Şcolar - Socrates Comenius 1 Grupul intă ♦ Cadre didactice din învă ământul primar şi gimnazial de la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Bârlad Justificare ♦ Asigurarea de bune practici cultural - educa ionale Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ Octombrie 2008, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 182 2. Spectacole şi întâlniri festive dedicate Ziua Mondială a Educa iei, Zilei Na ionale a României, Sărbătorilor de Iarnă, 8 Martie, Zilei Învă ătorului Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Valorizarea experien elor bune în educa ie Orizont de timp ♦Octombrie, Decembrie 2008, Martie, Iunie 2009, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 728 3. Op ionalul - modalitate eficientă în realizarea obiectivelor reformei curriculare - Seminar interactiv Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Diseminarea bunelor practici în aplicarea op ionalelor Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ Ianuarie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Inspectori, metodişti Evaluare ♦ Portofoliu, interviu Costuri ♦ 364 4. Ziua Şcolară a Nonviolen ei şi Păcii – Simpozion Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Valorizarea experien elor bune în educa ie Durata ♦ 4 ore Orizont de timp ♦ 30 Ianuarie 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 364 5. Rădăcini şi aripi – Diseminare proiectului şcolar Comenius 1 de la Şcoala Muntenii de Sus Grupul intă ♦ Cadre didactice din învă ământul preuniversitar Necesită i ♦ Asigurarea caracterului aplicativ în educa ie Durata ♦ 6 ore Orizont de timp ♦ Semestrul I - 2008, Semestrul al II-lea – 2009, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i
Casa Corpului Didactic Vaslui

23

Evaluare Costuri

♦ Portofoliu ♦ 272

6. Fortifica ii, castele şi edificii religioase în regiunea în care trăim – Diseminare proiectului şcolar Comenius 1 de la Şcoala cu clasele I-VIII „Elena Cuza” Nr. 4 Vaslui Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Valorizarea edificiilor reprezentative locale în educa ie Durata ♦ 6 ore Orizont de timp ♦ Iunie 2009, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 272 7. Serate muzical - artistice cu participarea Ansamblului coral „VOCES” al Casei Corpului Didactic Vaslui Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Valorizarea experien elor bune în educa ie Orizont de timp ♦ Sem. I şi Sem. II al anului şcolar 2008 - 2009, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 728 8. Promovarea valorilor na ionale româneşti în contextul globalizării – Simpozion interna ional Grupul intă ♦ Cadre didactice din învă ământul preuniversitar Justificare ♦ Valorizarea experien elor bune în educa ie Orizont de timp ♦ Ianuarie, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 728 9. Activitatea de voluntariat determină informarea, formarea şi educarea tinerilor – Curs Grupul intă ♦ Cadre didactice Justificare ♦ Valorizarea experien elor bune în educa ie Durata ♦ 16 ore Orizont de timp ♦ Ianuarie, Mai 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Metodişti, formatori acredita i Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 1452

Casa Corpului Didactic Vaslui

24

XVI. Programul „Formarea continuă a personalului didactic auxiliar”
1. Proiectul cultural un succes al bibliotecilor - Curs Grupul intă ♦ Bibliotecari din jude ul Vaslui Justificare ♦ Formarea specializată a competen elor Durata ♦ 8 ore Orizont de timp ♦ Octombrie 2008, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Formatori acredita i Evaluare ♦ Test practic Costuri ♦ 362 2. Biblioteca între tradi ie şi era digitală – Seminar interactiv Grupul intă ♦ Bibliotecari şcolari din jude ul Vaslui Justificare ♦ Diseminarea bunelor experien e Durata ♦ 6 ore Orizont de timp ♦ Mai 2009, 2 grupe a câte 25 formabili = 50 cursan i Formatori ♦ Metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 544 3. Săptămâna bibliotecii. Ziua bibliotecarului - Simpozion Grupul intă ♦ Bibliotecari cu indemniza ie din jude ul Vaslui Justificare ♦ Valorizarea bunelor practici Durata ♦ 6 ore Orizont de timp ♦ Aprilie 2009, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 272 4. Activită i de formare pentru pedagogii şcolari A) Rolul colaborării pedagogilor cu psihologii şcolari – Activită i de club şi cenaclu literar Grupul intă ♦ Pedagogi şcolari din jude ul Vaslui Justificare ♦ Diseminarea experien elor educa ionale Durata ♦ 6 ore / modul Orizont de timp ♦ 5 Decembrie 2008, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 272

Casa Corpului Didactic Vaslui

25

B) Programe educa ionale pentru buna integrare şcolară a elevilor din mediul rural – Seminar informativ Grupul intă ♦ Pedagogi şcolari din jude ul Vaslui Justificare ♦ Diseminarea experien elor educa ionale Durata ♦ 4 ore / modul Orizont de timp ♦ 20 Mai 2009; 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 182 5. Activită i de formare pentru laboran ii şcolari A) Organizarea laboratorului în scopul respectării normelor de securitate a muncii şi P.S.I., în prevenirea accidentelor şi acordării primului ajutor - Seminar informativ Grupul intă ♦ Laboran ii şcolari din jude ul Vaslui Justificare ♦ Asigurarea caracterului aplicativ în didactica specialită i Durata ♦ 6 ore Orizont de timp ♦ 25 Noiembrie 2008, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Metodişti, inspectori Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 272 B) Aportul laborantului şcolar în reuşita lec iilor curente, cât şi în pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare – Instruire modulară Grupul intă ♦ Laboran i şcolari din jude ul Vaslui Justificare ♦ Asigurarea caracterului aplicativ în didactica specialită ii Durata ♦ 4 ore / modul Orizont de timp ♦ 31 Martie 2009, 1 grupă a câte 25 formabili = 25 cursan i Formatori ♦ Metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 182

XVII. Programul „Învă area permanentă şi educa ia adul ilor”
1. Limba engleză pentru persoane din afara sistemului de învă ământ - Curs Grupul intă ♦ Persoane din afara sistemului de învă ământ Justificare ♦ Ini ierea în comunicarea modernă Durata ♦ 30 ore Orizont de timp ♦ Noiembrie 2008, Ianuarie, Martie 2009, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Profesori de limba engleză Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 3785 – autofinan ate 2. Tehnologia informa iei şi comunicării asistate de calculator – Curs pentru persoane din afara sistemului de învă ământ Grupul intă ♦ Persoane din afara sistemului de învă ământ
Casa Corpului Didactic Vaslui

26

Justificare Durata Orizont de timp 100 cursan i; Formatori Evaluare Costuri

♦ Ini ierea în tehnicile comunicării asistate de calculator ♦ 40 ore ♦ Decembrie 2008, Februarie, Aprilie 2009, 4 grupe a câte 25 formabili = ♦ Formatori acredita i ♦ Portofoliu ♦ 2620 – autofinan ate

3. Dimensiunea europeană a Educa iei Permanente – Seminar în cadrul ac iunilor din Săptămâna Europeană a Educa iei Permanente „Festivalul Şanselor Tale” (10 - 14 Noiembrie) Grupul intă ♦ Directori şi cadre didactice din învă ământul preuniversitar Justificare ♦ Asigurarea caracterului aplicativ în educa ie Durata ♦ 6 ore Orizont de timp ♦ 12 Noiembrie 2008, 4 grupe a câte 25 formabili = 100 cursan i Formatori ♦ Metodişti Evaluare ♦ Portofoliu Costuri ♦ 1088

XVIII. Activită i metodice şi ştiin ifice la cercurile pedagogice
Se realizează semestrial : Semestrul I 19 noiembrie 2007 20 noiembrie 2007 21 noiembrie 2007 Semestrul al II-lea 25 Martie 2009 26 Martie 2009 27 Martie 2009

Bârlad Huşi Vaslui şi Negreşti

XIX. Alte activită i de formare continuă
1. Profesorul 2000+, un profesor pentru mâine – Proiect finan at de UE – Centrul Educa ia 2000+ sub egida M.Ed.C.T. şi C.N.F.P. – lansare proiect la Grupul Şcolar Agricol „Marcel Guguianu” Zorleni; 2. Zilele Europene ale patrimoniului – Monumente istorice din jude ul Vaslui – Simpozion jude ean; 3. Implementarea inovativă a metodei Video interaction şi e-learning în context european – Diseminare proiect Leonardo, parteneri ai Asocia iei „Bună Ziua Copii din România” şi Direc ia Generală de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Vaslui; 4. O şcoală pentru to i şi pentru fiecare – Proiect PHARE 2005 – Acces la educa ie pentru grupuri dezavantajate – parteneri ai Inspectoratului Şcolar Jude ean Vaslui; 5. Împreună pentru o comunitate sănătoasă – diseminarea proiectului B 22.0202. Uniunea Europeană prin Programul de vecinătate România – Republica Moldova 20045-2006 – parteneri Funda ia „Alături de voi” România; 6. Modele de cooperare şi ac iune pentru protec ia copilului împotriva consumului de droguri – un drept fundamental – Conferin ă Regională Antidrog - diseminare proiect finan at de UE; 7. Tendin e ale criminalită ii. Siguran a viitorului. – Săptămâna prevenirii criminalită ii – Simpozioane jude ene în parteneriat cu I.P.J. Vaslui; 8. Eficient şi modern în învă ământul primar – Simpozion Na ional;
Casa Corpului Didactic Vaslui

27

9. Tehnologia spa ială a secolului al XXI-lea – Simpozion; 10. Love Songs &Videoclips – Diseminare proiect şcolar Comenius 1, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, mai 2009; 11. Educa ia şi Astronomia în mileniul III – Simpozion Na ional, mai 2009; 12. Educa ia integrativă pentru copiii neglija i în familie – Simpozion; 13. Energia şi mediu – Simpozion, 5 iunie 2009; 14. Accesul la educa ie pentru grupurile dezavantajate - Diseminare proiect, finan are de la Comisia Europeană prin programul Phare 2004; 15. Influen a fotbalului în via a noastră de toate zilele – Diseminare Proiectului Şcolar Comenius 1, Liceul cu Program Sportiv Vaslui; 16. Paginile folclorului pe Prut – Diseminare Proiect Şcolar Comenius 1, Şcoala Muntenii de Sus; 17. Icoana simbol al credin ei – Expozi ie de icoane de la Penitenciarul de maximă siguran ă Vaslui; 18. Dialog educa ional – Epigrama românească în context european – Simpozion na ional, octombrie 2008; 19. Centenar Eugen Ionescu – Biografie şi operă – Seminar interactiv.

Casa Corpului Didactic Vaslui

28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful