KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PANDUAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 3 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2012

Aras 4-8.CETAKAN 2012 @Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. fotokopi. Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E9. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. 62604 Putrajaya . Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. mekanik. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Parcel E. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel.

4 Pendahuluan Buku Panduan pengajaran dan pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Perkara Muka Surat v v vi Pendidikan Islam ASUHAN MEMBACA AL-QURAN : Tilawah Al-Quran Hafazan ULUM SYARIAH : Akidah Ibadah ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH : Adab dan akhlak 22 1 7 13 17 . 3.KANDUNGAN Bil 1. 2.

.

emosi. Penerapan elemen TMK. Buku Panduan Pengajaran & Pembelajaran Buku ini disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Seni Kreatif. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan bagi membimbing guru dalam melaksanakannya. Ulum Syariah Dan Adab Dan Akhlak Islamiah.1. Buku ini mengandung beberapa bab iaitu Asuhan Membaca Al-Quran. Pendahuluan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. v . Setiap contoh mempunyai masa yang dicadangkan. Aktiviti dan lembaran kerja yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran. harmonis dan berakhlak mulia. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani. 2. seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid. Buku ini disediakan dengan menggunakan pendekatan belajar melalui bermain dan simulasi disamping menggabungjalinkan pendekatan-pendekatan pedagogi lain yang sesuai. Penilaian yang disediakan bagi sesuatu pengajaran adalah bersifat dianostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid.

Cadangan aktiviti yang terdapat di dalam buku ini tidak mukatamad dan guru digalakkan mengubahsuai aktiviti bersesuaian dengan keupayaaan murid dan persekitaran. Pendekatan Pengajaran dan pembelajaran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran : Kaedah Hafazan Kaedah Amali Pelbagai Unsur Terapi Pembelajaran Masteri Kaedah Simulasi Kaedah Perbincangan Pembelajaran Kolaborasi Pendekatan Permainan Belajar Melalui Bermain Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Pengalamian vi . Guru juga digalakkan untuk membina modul p&p yang bersesuian dan secara tidak langsung berpeluang mengembangkan kreativiti. 3.

Tilawah Al-Quran 60 minit Kerohanian.1 Menyebut dan membaca kalimah berbaris satu di hadapan 1. 2. Murid menyusun semua kad ikan yang telah dipancing dan menyebutnya secara beramai-ramai.DRAF ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan : : : : : : 1. 3. BBB CATATAN Set Induksi Pancing Kad huruf berbentuk ikan 1 . sikap dan nilai 1. Murid diminta menyebut huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di hadapan yang ada pada kad ikan yang telah dipancing.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di hadapan Komunikasi Literasi Sains & Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Objektif Nilai : : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat membunyikan tiga daripada empat kalimah berbaris satu di hadapan dengan betul. Murid memancing kad berbentuk ikan. Tekun dan kerjasama LANGKAH AKTIVITI 1.1.

Murid mencantumkan kad cantuman secara berkumpulan dengan merujuk pada kad kalimah yang dipaparkan. Murid membunyikan kad cantuman huruf yang telah dicantumkan berulang kali dengan bimbingan guru. Murid yang menerima kotak semasa muzik dihentikan perlu mengambil satu kad di dalam kotak dan membunyikan kalimah yang tertera pada kad tersebut. 2. BBB Kad kalimah CATATAN 1. 2. Aktiviti permainan kotak muzik. Murid diberikan empat kad cantuman kalimah yang Langkah 2 berbaris satu di hadapan. Kotak Radio 2 . 3.DRAF LANGKAH Langkah 1 AKTIVITI 1. Murid melihat empat kad kalimah berbaris satu di hadapan. 3. Kad cantuman Kad kalimah Langkah 3 1. Murid mengikut guru membunyikan kalimah yang dipaparkan secara individu dan berkumpulan. Latih tubi membunyikan kalimah. 2.

.Ba . titik atas Ta Bacalah Aa.. Senikata lagu : Mari kawan-kawan kita baca Quran Jangan malu segan.Ta 3 .. guru akan tunjukkan Sebut alif. Murid diminta membunyikan huruf tunggal dan kalimah yang telah dipadankan berdasarkan lembaran kerja. Tajuk "Mari Baca Quran".DRAF LANGKAH Langkah 4 AKTIVITI BBB Lembaran kerja CATATAN 1.. 2.... titik bawah Ba.. Murid membuat latihan memadankan huruf tunggal hijaiyyah dengan kalimah yang sama berbaris satu di hadapan di dalam lembaran kerja..Aa. Penutup Murid bernasyid bersama-sama guru.

DRAF ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Set Induksi: Kad huruf berbentuk ikan : 1. Tilawah Al-Quran ‫ﺡ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺭ‬ 4 ‫ﺫ‬ ‫ﺽ‬ .1.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di hadapan : 1.1 Menyebut dan membaca kalimah berbaris satu di hadapan : 1.

: 1.1.1 Menyebut dan membaca kalimah berbaris satu di hadapan ‫ﺘﺖ‬ ‫ﺘﺭ‬ 5 ‫ﺒﺮ‬ ‫ﺒﺫ‬ .DRAF ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Kad cantuman dua huruf hijaiyyah berbaris satu di hadapan.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di hadapan : 1. Tilawah Al-Quran : 1.

Tilawah Al-Quran Nama: _________________________ Kelas: ______________ Tarikh: __________________ Arahan: Padankan huruf tunggal dengan kalimah yang sama.DRAF ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan : 1.1.1 Menyebut dan membaca kalimah berbaris satu di hadapan Standard Pembelajaran : 1.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di hadapan : 1. 6 .

1. Murid mengikut bacaan guru ayat 1 surah Al-Masad. sikap dan nilai 2. Hafazan 60 minit Kerohanian. 7 Kad ayat Komputer riba Radio Pita rakaman EMK-Teknologi Maklumat dan Komunikasi .1 2.DRAF ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : : : : : : 2. Kerjasama dan tekun LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN Murid mendengar rakaman bacaan surah Al-Masad dan bersoal Set Induksi jawab dengan guru.Masad Membaca ayat 1 hingga 3 surah Al-Masad Komunikasi Literasi Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Objektif Nilai : : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat membaca ayat 1 surah Al-Masad dengan bimbingan guru.1 Membaca surah Al . Cadangan soalan : i) Siapa pernah mendengar bacaan surah ini? ii) Siapa yang boleh membaca surah ini? Langkah 1 1.

3. Latih tubi pada kalimah yang sukar disebut. 8 Lembaran kerja Kad ayat Kad kalimah . 1. Murid melekatkan kad-kad kalimah di tempat kosong yang disediakan secara berkumpulan. Murid membaca ayat 1 yang telah berjaya dilengkapkan secara berkumpulan. Tahap rendah dan sederhana : Langkah 3 a) Memadankan kalimah yang sama Tahap tinggi : a) Memadankan kalimah yang sama.DRAF LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN 2. Murid membuat latihan pada lembaran kerja. Langkah 2 2. Aktiviti melengkapkan ayat 1 dengan mengisi tempat kosong berpandukan pada contoh kad ayat 1. Murid menyebut kalimah demi kalimah ayat 1 surah Al-Masad dengan bimbingan dan berpandukan pada kad ayat yang dipaparkan. 3.

Komputer Riba Radio Pita rakaman EMK-Teknologi Maklumat dan Komunikasi 9 . BBB CATATAN Penutup Murid mendengar rakaman surah Al-Masad dan membaca secara beramai-ramai.DRAF LANGKAH AKTIVITI b) Melengkap ayat dengan kalimah yang diberi.

1 Membaca ayat 1 hingga ayat 3 Surah Al-Masad : 2.1 Membaca Surah Al-Masad Standard Pembelajaran : 2. Hafazan KAD AYAT ‫ﺘﺒﺖ ﻴﺪﺁ ﺃﺒﻰ ﻟﻬﺏ ﻮﺘﺏ‬ KAD KALIMAH 10 .DRAF ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan : 2.1.

DRAF ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan : 2.1 Membaca Surah Al-Masad Standard Pembelajaran : 2. 11 .1 Membaca ayat 1 hingga ayat 3 Surah Al-Masad : 2.1. Hafazan Nama: ________________________ Kelas: ______________ Tarikh: __________________ Arahan: Padankan kalimah yang sama.

DRAF ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan : 2.1 Membaca Surah Al-Masad Standard Pembelajaran : 2.1 Membaca ayat 1 hingga ayat 3 Surah Al-Masad : 2. 12 .1. Hafazan Nama: ________________________________________ Kelas: ______________ Tarikh: __________________ Arahan: Gunting kalimah di bawah dan tampalkan pada ruang kosong yang betul.

tekun dan taat. pasir.DRAF ULUM SYARIAH Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : : : : : : 3. sikap dan nilai 3. Kerjasama.2 Menyatakan konsep beriman kepada Allah Menyebut ciptaan Allah dan kepentingannya kepada manusia Komunikasi Keterampilan Diri Perkembangan Fizikal dan Estetika Objektif Nilai : : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menyebut tiga daripada empat ciptaan Allah dan kepentingannya kepada manusia dengan betul.1.1 3. bunga dan batu yang ada di atas meja guru dan bersoal jawab dengan guru. LANGKAH AKTIVITI Murid melihat pada bahan maujud seperti air. daun. Akidah 60 minit Kerohanian. BBB CATATAN Set Induksi Bahan maujud Cadangan soalan : a) Apa yang ada di atas meja saya? 13 .

DRAF LANGKAH AKTIVITI b) Siapakah yang menciptanya? BBB CATATAN 1. Langkah 2 2. Bahan maujud 14 . Murid dibawa keluar ke persekitaran sekolah. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil dan diminta mencari tiga jenis makhluk ciptaan Allah dan ditunjukkan kepada guru. 2. Murid mendengar guru menerangkan kegunaannya kepada manusia. 3. 3. Ketua kumpulan menyebut makhluk ciptaan Allah yang berjaya dikumpulkan. Murid mendengar penerangan guru mengenai makhluk ciptaan Langkah 1 Allah dan kegunaannya kepada manusia. Murid diminta memerhati alam sekitar dan menyebut makhluk ciptaan Allah yang ada di sekeliling mereka. Contohnya : a) Ayam – untuk makanan b) Air – untuk minum c) Matahari – memberi cahaya d) Pokok – kayu untuk menghasilkan perabot dan rumah Bahan maujud 1.

Murid masuk semula ke dalam kelas.DRAF LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN Langkah 3 1. Murid diminta menyebut semula makhluk ciptaan Allah dan Lembaran kerja Penutup kegunaannya kepada manusia berdasarkan lembaran kerja yang telah disiapkan. Lembaran kerja 15 . 2. Murid membuat latihan pada lembaran kerja iaitu memadankan makhluk ciptaan Allah dengan kegunaannya.

1. Akidah Nama: _________________________ Kelas: ______________ Tarikh: __________________ Arahan: Padankan gambar benda yang dicipta oleh Allah dengan kegunaannya.1 Menyatakan konsep beriman kepada Allah Standard Pembelajaran manusia : 3. 16 .DRAF ULUM SYARIAH Tajuk Standard Kandungan : 3.2 Menyebut ciptaan Allah dan kepentingannya kepada : 3.

sikap dan nilai 4. Ibadah 60 minit Kerohanian. bekerjasama dan taat.1 4. 17 . Set Induksi 2.DRAF ULUM SYARIAH Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran : : : : : 4. AKTIVITI BBB Bahan maujud Pakaian solat EMK-Teknologi Maklumat dan Komunikasi CATATAN 1. Berani. Pilih seorang murid untuk menceritakan pengalamannya menunaikan solat. Seorang murid lelaki dipakaikan songkok dan murid perempuan dipakaikan telekung.1. murid dapat menyebut pengertian solat dan hukumnya dengan bimbingan guru. Bersoal jawab apakah perbuatan yang sesuai dengan berpakaian sedemikian.1 Memahami konsep solat Membaca dan menghafaz bacaan dalam solat Tunjang yang disepadukan : niat Komunikasi Literasi Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Objektif Nilai LANGKAH : : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran. 3.

Murid mendengar dan mengikut bacaan guru BBB Carta lafaz niat solat CATATAN 1. Murid mendngar bacaan guru. 2. 1. Murid membaca lafaz niat secara individu dengan Kad imbasan bimbingan guru. Potongan kad kalimah 18 . Murid melengkapkan potongan kalimah menjadi ayat lafaz niat solat subuh yang lengkap berpandukan carta ayat yang Langkah 3 dipamerkan. 2. Murid membaca lafaz niat kalimah demi kalimah dengan Langkah 2 bimbingan guru. 2. Murid membaca lafaz niat secara latih tubi 3. 3. Murid yang berjaya melengkapkan kalimah dengan betul mendapat ganjaran. Murid melihat paparan bacaan niat solat subuh dan pengertiannya.DRAF LANGKAH Langkah 1 AKTIVITI 1.

Video nasyid Komputer riba Pemain cakera padat 19 . Murid menghafaz secara berpasangan dengan bimbingan guru. EMK – Teknologi Maklumat dan Komunikasi Senikata lagu Mari kita bersolat. Murid melihat tayangan video nasyid bertajuk ’Mari Bersolat’ mengikut rentak lagu ”London Bridge is Falling Down” 2. 3. bersolat. 2. Zuhur dan Asar serta Maghrib juga Isyak Kerjakan dengan jaya. Murid Langkah 4 menghafaz AKTIVITI lafaz niat solat subuh dengan Kad perkataan Carta BBB CATATAN pengertiannya dengan bimbingan guru. bersolat Penutup 1. Murid menyanyikan nasyid bersama-sama guru.DRAF LANGKAH 1. bersolat. Penilaian hafazan lafaz niat solat subuh secara individu. bersolat Mari kita bersolat 5 waktu Subuh. Setiap masa Mari kita bersolat.

Ibadah Carta Solat Pengertian solat : Suatu ibadah yang terdiri daripada perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam 20 .DRAF ULUM SYARIAH Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4.1 Menyebut pengertian solat dan hukumnya : 4.1 Memahami konsep solat : 4.1.

Kad perkataan ibadah takbir perbuatan salam 21 .DRAF ULUM SYARIAH Tajuk Standard Kandungan Standard Pembangunan : 4.1 Menyebut pengertian solat dan hukumnya : 4. Ibadah Carta Suatu _________ yang terdiri dari perkataan dan _________ tertentu yang dimulai dengan __________ dan diakhiri dengan ___________.1 Memahami konsep solat : 4.1.

sopan dan berani. Adab dan akhlak 60 minit Kerohanian. Video adab terhadap EMK – Teknologi Maklumat dan Komunikasi 22 . ’umi’.1 Menyatakan adab menghormati ibu bapa Komunikasi Literasi Sains & Teknologi Kreativiti dan Seni Objektif Nilai : : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menyebut tiga dari empat adab menghormati ibu bapa dengan betul.1. ’ayah’ dan ’abah’ BBB Catatan Gambar keluarga Langkah 1 1. Murid menyebut gelaran ahli keluarga yang ada di dalam gambar tersebut. Murid melihat gambar keluarga yang ditunjukkan oleh guru. 2.DRAF ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan : : : : : : 5.1 Memahami dan mengamalkan adab dengan ibu bapa 5. Murid menyatakan gelaran yang biasa digunakan di rumah kepada ibu bapa seperti ’mak’ . 3. Langkah Set Induksi Aktiviti 1. sikap dan nilai 5. Hormat. Murid melihat tayangan video adab terhadap ibu bapa.

Murid menyebut adab-adab yang dilihat dari tayangan. iii. Murid menyebut kembali perlakuan adab terhadap ibu bapa Lembaran kerja yang telah dilakonkan tadi dengan bimbingan. iv. Langkah 2 1. Seorang murid perempuan dipakaikan pakaian seperti ibu Pakaian untuk watak ibu dan seorang murid lelaki pula dipakaikan pakaian seperti seorang ayah untuk melakonkan watak ibu dan ayah. 2. Menunjukkan cara bersalaman dengan ibu bapa sebelum ke sekolah. Surat khabar majalah kain dan ayah BBB Catatan 3. ii.DRAF Langkah Aktiviti ibu bapa 2. Menunjukkan cara berjalan di hadapan ibu bapa dengan bimbingan guru. Langkah 3 1. Murid yang berani tampil ke depan untuk berlakon diberi penghargaan.Murid mengucap ucapan salam dan penghargaan seperti ”terima kasih”. Murid memilih dan mewarnakan gambar-gambar yang 23 . majalah dan melipat kain.Murid membantu ibu bapa mengemas surat khabar. Murid lain melakonkan watak sebagai anak iaitu :i. 2. ”maaf” dan ”tolong”.

DRAF Langkah kerja. EMK-Teknologi Maklumat dan Komunikasi 24 . Aktiviti menunjukkan adab menghormati ibu bapa dalam lembaran BBB Catatan Penutup Murid melihat sekali lagi tayangan video adab terhadap ibu bapa Video adab terhadap ibu bapa.

1 Memahami dan mengamalkan adab dengan ibu bapa : 5.1.1 Menyatakan adab menghormati ibu bapa Gambar Keluarga 25 . Adab dan akhlak : 5.DRAF ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 5.

Ibadah 4.1. 26 .1 Memahami konsep solat : 4.1 Menyebut pengertian solat dan hukumnya Nama: _________________________________________________ Kelas: ____________________ Tarikh: _________________________ Arahan: Pilih dan warnakan gambar yang menunjukkan perlakuan beradab kepada ibu bapa.DRAF ULUM SYARIAH Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful