Ayat Majmuk Gabungan

Ayat Majmuk Gabungan

• Ayat majmuk gabungan ialah terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut menggunakan kata hubung. • Contoh kata hubung : dan atau tetapi .

• Contoh 1. nada suara berfungsi sebagai penanda. Ahmad kurus tetapi adiknya gemuk. • Ayat-ayat yang disambungkan itu setara sifatnya. sebaliknya. • Ayat-ayat ini boleh juga disambungkan tanpa kata hubung. iaitu boleh berdiri sendiri. . Murid-murid berlari dan bernyanyi 2.

) .• Contoh 1. memerhatikan gerak-geri mereka. Ali berdiri tegak. Penari-penari itu sungguh santun. • Ayat-ayat yang digabungkan itu dalam bentuk tulisan dipisahkan oleh tanda baca koma (. melenggok ke kanan. melenggok ke kiri. 2.

Pembentukan Ayat Majmuk Gabungan • Ayat majmuk dibentuk dengan menggunakan kata hubung seperti : dan lalu lagi serta .

AYAT 1 KATA HUBUNG AYAT 2 .

AYAT 1 Saya minum teh KATA HUBUNG AYAT 2 Sein makan nasi lemak dan . ayat majmuk jenis ini boleh terdiri daripada percantuman beberapa ayat tunggal seperti dalam gambar rajah tadi.• Dari segi teori. • Contoh : Saya minum teh dan Sein makan nasi lemak.

 Abu pandai bermain bola dan hoki. • Contoh : Abu pandai bermain bola. Abu pandai bermain hoki.• Jikalau ayat-ayat yang digabungkan itu mempunyai unsur yang sama dan diulang. maka bahagian yang sama itu boleh digugurkan. .

. Tetamu undangan itu naik ke pentas  Tetamu undangan itu tiba.• Contoh : Tetamu undangan itu tiba. lalu naik ke pentas.

Bolehkah anda datang esok dan menyelesaikan kerja itu? 2. perintah dan tanya. • Ayat tersebut tidak boleh dicampuradukkan jenisnya. Pergilah masuk ke bilik dan tidur! . • Contoh : 1.• Ayat-ayat yang dihubungkan adalah daripada jenis yang sama dan boleh terdiri daripa ayat penyata.

• Contoh : 1. Pergilah masuk ke bilik dan sungai itu cetek. Ahmad rajin belajar dan tidur! 2.• Ayat yang tidak gramatis • Contoh : 1. • Ayat yang digabungkan dengan kata hubung dan perlu mempunyai hubungan makna. *Ali bermain bola dan rumah itu terbakar. 2. . Ali bermain bola dan adiknya bermain guli.

Pada cuti sekolah yang lalu saya melawat nenek. • Contoh : Pada cuti sekolah yang lalu saya melawat datuk. nenek dan makcik. . Pada cuti sekolah yang lalu saya melawat makcik. Pada cuti sekolah yang lalu saya melawat datuk dan nenek dan makcik.• Proses penggabungan ayat boleh digunakan untuk deretan beberapa ayat. Pada cuti sekolah yang lalu saya melawat datuk.

Kehadiran dan yang berulang-ulang juga boleh dihilangkan kecuali yang terakhir. iaitu pada cuti sekolah yang lalu saya melawat.• Ayat yang terdiri daripada lima ayat tunggal yang dijadikan ayat majmuk dengan menggugurkan dua frasa yang berulang-ulang. .

lalu. Menggunakan kata hubung dan.Jenis Gabungan Gabungan yang susunan faktanya berturutan. lagi. serta dan ambil Gabungan yang memberi maksud pertentangan Gabungan yang susunannya menggabungkan dua ayat atau lebih menggunakan kata hubung yang berpasangan .

2. kedua saya kurang berminat dalam hal ini dan yang ketiga saya sekarang terlalu sibuk dengan urusan pejabat. Beliau memandang saya sambil tersenyum. Pertama saya tidak berwang. lalu.Gabungan yang susunan faktanya berturutan. serta dan sambil • Contoh 1. Ali pandai menyanyi dan menari. . 3. lagi. Menggunakan kata hubung dan.

tetapi ) • Contoh : 1. Musim hujan dingin. sebaliknya musim kemarau panas. Ayahnya rajin berniaga tetapi anaknya tidak berminat sama sekali. .Gabungan yang memberi maksud pertentangan • Gabungan yang memberi maksud bertentangan fakta dalam ayat-ayat yang digabungkan. padahal. 2. ( sebaliknya.

2. daripada apakah …… ataupun adakah …… atau (pun) sama ada …… atau • Contoh : 1. Daripada kita makan gaji. Sama ada berita itu benar atau tidak belum pasti. .Gabungan yang susunannya menggabungkan dua ayat atau lebih menggunakan kata hubung yang berpasangan • Kata hubung berpasangan : lebih baik …. lebih baik bekerja sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful