P. 1
lucrareaIII

lucrareaIII

|Views: 8|Likes:
Published by Maria Solonaru
.
.

More info:

Published by: Maria Solonaru on Mar 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2013

pdf

text

original

2011-2012

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcţii şi InstalaţiiMETODE AVANSATE ÎN CALCULUL
STRUCTURILOR


LUCRAREA NR III

Masterand Solonaru Maria
Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor


Metode avansate în calculul structurilor

Solonaru Maria Page 2

Răspunsul seismic al unei structure date.
1. Enunţul problemei
Să se traseze grafice privind răspunsul seismic al unei structuri date, pentru deplasări, viteze,
acceleraţii, forţă tăietoare, moment încovoietor, efort unitar normal, efort unitar tangenţial şi
un grafic comparativ al primelor trei, în baza înregistrărilor seismului din Vrancea, 4 martie
1977.

2. Analiza problemei
Se dă structura din figura de mai jos:

+

+

=

=

∙ ∙

=

∙ ∙ = 2

=

∙ ∙ =
2

Prioritatea ecuaţiilor:
NOD Ec X Ec Y Ec Z
0 13® 14® 20Φ
1 15® 16® 21Φ
2 17® 18® 19®
3 10 ec 11 ec 12 ec
4 1 m 5 ec 6 ec
5 2 m 3 ec 4 ec
6 7 ec 8 ec 9 ec
Metode avansate în calculul structurilor

Solonaru Maria Page 3

3. Programarea problemei
Pentru rezolvarea problemei s-a folosit programul de calcul Matlab.
% masterand Maria Solonaru, RCSC
close all
clear all
disp('structuri cu nGDL - raspuns seismic - conf TS si MEF')
% date de intrare
bs=20; %latimea sectiunii
bs=bs/100;
hs=40; %inaltimea sectiunii (cm)
hs=hs/100;
niu=5; %procentul din amortizarea critica (%)
niu=niu/100;
E=2.1e6;%modulul de elasticitate(daN/cm^2)
E=E*1e6;
%calculul caracteristicilor geometrice
%momentul de inertie (m^4)
I=bs*hs^3/12;
% date referitoare la structura
ngld=2;
% mase
m1=1e6;
m2=1e6;
% generare matricea maselor
m=diag([m1,m2]);
% MEF pt det matr de rigidit
% nr de noduri
nnod=7;
% nr de bare
nbar=6;
% coordonate noduri
xnod(1)=0; ynod(1)=0;
xnod(2)=5; ynod(2)=-5;
xnod(3)=15; ynod(3)=-5;
xnod(4)=0; ynod(4)=5;
xnod(5)=10; ynod(5)=5;
xnod(6)=10; ynod(6)=0;
xnod(7)=15; ynod(7)=0;
% descrierea barelor
bnodi(1)=1; bnodj(1)=4; tip(1)=2; nI(1)=1;
bnodi(2)=4; bnodj(2)=5; tip(2)=1; nI(2)=2;
bnodi(3)=5; bnodj(3)=6; tip(3)=1; nI(3)=1;
bnodi(4)=6; bnodj(4)=2; tip(4)=2; nI(4)=3;
bnodi(5)=6; bnodj(5)=7; tip(5)=1; nI(5)=2;
bnodi(6)=7; bnodj(6)=3; tip(6)=1; nI(6)=1;
% calculul lung barelor
for nb=1:nbar
lb(nb)=sqrt((xnod(bnodi(nb))-xnod(bnodj(nb)))^2+(ynod(bnodi(nb))-ynod(bnodj(nb)))^2);
nI(nb)=nI(nb)*I;
aria(nb)=bs*(12*nI(nb)*I/bs)^(1/3);
end
% conventie de tip
% 1 = bara dublu incastrata
% 2 = bara articulat-incastrata
% desenare structura = desenare bare
h11=figure(1);
set(h11,'name','masterand Solonaru Maria, RCSC an I')
set(h11,'color',[0.98 0 0.8])
Metode avansate în calculul structurilor

Solonaru Maria Page 4

hold on
for nb=1:nbar
h12=plot([xnod(bnodi(nb)) xnod(bnodj(nb))],[ynod(bnodi(nb)) ynod(bnodj(nb))]);
set(h12,'color',[1 0.3 0])
set(h12,'linewidth',[2])
end
hold off
ax=axis;
proc=0.15;
ax(1)=ax(1)-proc*abs(ax(2)-ax(1));
ax(2)=ax(2)+proc*abs(ax(2)-ax(1));
ax(3)=ax(3)-proc*abs(ax(4)-ax(3));
ax(4)=ax(4)+proc*abs(ax(4)-ax(3));
axis(ax)
% numerotare noduri fol instr text
for nd=1:nnod
h14=text(xnod(nd),ynod(nd),num2str(nd));
set(h14,'fontweight','bold','color','r')
end
% numerotare bare
for nb=1:nbar
xcb=xnod(bnodi(nb))+(xnod(bnodj(nb))-xnod(bnodi(nb)))/2;
ycb=ynod(bnodi(nb))+(ynod(bnodj(nb))-ynod(bnodi(nb)))/2;
h13=text(xcb,ycb,num2str(nb))
set(h13,'fontangle','italic','color','b','fontsize',14)
end
% numar total de ecuatii
ntec=nnod*3;
% nr de ec generate in plus fata de nr de gld-uri
restec=7;
% atribuirea ecuatiilor pe nod
ecx(1)=13; ecy(1)=14; ecz(1)=20;
ecx(2)=15; ecy(2)=16; ecz(2)=21;
ecx(3)=17; ecy(3)=18; ecz(3)=19;
ecx(4)=10; ecy(4)=11; ecz(4)=12;
ecx(5)=1; ecy(5)=5; ecz(5)=6;
ecx(6)=2; ecy(6)=3; ecz(6)=4;
ecx(7)=7; ecy(7)=8; ecz(7)=9;
% matricea de rigiditate totala a structurii
Kst=zeros(ntec,ntec);
% generare matrici de rigiditate locale/globale
for nb=1:nbar
Kbloc=zeros(6,6);
disp([' se genereaza matricea barei ' , num2str(nb)])
switch tip(nb)
case 1
disp([' bara ',num2str(nb),'este de tip 1'])
% bara dublu incastrata partea superioara
Kbloc(1,1)=E*aria(nb)/lb(nb);Kbloc(1,4)=-Kbloc(1,1);
Kbloc(2,2)=12*E*nI(nb)/lb(nb)^3;Kbloc(2,3)=6*E*nI(nb)/lb(nb)^2;
Kbloc(2,5)=-Kbloc(2,2); Kbloc(2,6)=Kbloc(2,3);
Kbloc(3,3)=4*E*nI(nb)/lb(nb); Kbloc(3,5)=-Kbloc(2,3);Kbloc(3,6)=Kbloc(3,3)/2;
Kbloc(4,4)=Kbloc(1,1);
Kbloc(5,5)=Kbloc(2,2); Kbloc(5,6)=-Kbloc(2,3);
Kbloc(6,6)=Kbloc(3,3);
% simetrizare
Kbloc=Kbloc'+Kbloc;
for ii=1:6; Kbloc(ii,ii)=Kbloc(ii,ii)/2; end
case 2
disp([' bara ' ,num2str(nb), 'este de tip 2'])
Metode avansate în calculul structurilor

Solonaru Maria Page 5

% bara articulat incastrata
Kbloc(1,1)=E*aria(nb)/lb(nb);Kbloc(1,4)=-Kbloc(1,1);
Kbloc(2,2)=3*E*nI(nb)/lb(nb)^3;
Kbloc(2,5)=-Kbloc(2,2);Kbloc(2,6)=3*E*nI(nb)/lb(nb)^2;
Kbloc(4,4)=Kbloc(1,1);
Kbloc(5,5)=Kbloc(2,2);Kbloc(5,6)=-Kbloc(2,6);
Kbloc(6,6)=3*E*nI(nb)/lb(nb);
% simetrizare
Kbloc=Kbloc'+Kbloc;
for ii=1:6; Kbloc(ii,ii)=Kbloc(ii,ii)/2; end
otherwise
disp([' bara ' ,num2str(nb), 'este de tip necunoscut'])
break
end
% cosinusuri directoare
sd=(ynod(bnodj(nb))-ynod(bnodi(nb)))/lb(nb);
cd=(xnod(bnodj(nb))-xnod(bnodi(nb)))/lb(nb);
% matr de transf din coord loc in coord gen
Tr=[cd sd 0 0 0 0;
-sd cd 0 0 0 0;
0 0 1 0 0 0;
0 0 0 cd sd 0;
0 0 0 -sd cd 0;
0 0 0 0 0 1];
Kbgen=Tr'*Kbloc*Tr;
% vectorul ecuatiilor pe nodurile barei curente
vec=[ecx(bnodi(nb)) ecy(bnodi(nb)) ecz(bnodi(nb)) ecx(bnodj(nb)) ecy(bnodj(nb)) ecz(bnodj(nb))];
% aportul barei curente la matricea statica totala
for ii=1:6
for jj=1:6
Kst(vec(ii),vec(jj))=Kst(vec(ii),vec(jj))+Kbgen(ii,jj);
end
end
end
% extragerea matricei de rigiditate reduse
Kred=Kst(1:ngld+restec,1:ngld+restec);
% matricea de rigiditate dupa directiile gld
R11=Kred(1:ngld,1:ngld);
R12=Kred(1:ngld,ngld+1:end);
R21=Kred(ngld+1:end,1:ngld);
R22=Kred(ngld+1:end,ngld+1:end);
k=R11-R12*inv(R22)*R21;
% problema de valori si vectori proprii
[Up,Wp]=eig(k,m);
omg2=diag(Wp);
omg=sqrt(omg2);
per=2*pi./omg;
for jj=1:ngld
for ii=2:ngld
Up(ii,jj)=Up(ii,jj)/Up(1,jj);
end
Up(1,jj)=1;
end
% generarea matricii de amortizare
mg=Up'*m*Up; % matricea generalizata a maselor
cg=diag(2*niu*omg.*diag(mg)); % matricea generalizata a amortizarii
c=inv(Up')*cg*inv(Up); % matricea de amortizare
% teoria sistemelor
% alcatuirea matricei A
A=[zeros(ngld) eye(ngld);
Metode avansate în calculul structurilor

Solonaru Maria Page 6

-inv(m)*k -inv(m)*c];
[U,W]=eig(A); % problema complexa de valori si vectori proprii
% verificare niu si omega
dW=diag(W);
rp=real(dW(1:2:end));
ip=imag(dW(1:2:end));
rap=rp./ip;
vniu=abs(rap./sqrt(1+rap.^2));
vomega=-rp./vniu;
% alcatuirea matricei B
B=[zeros(ngld,1);
ones(ngld,1)];
% alcatuirea matricei C cu deplasari, viteze si acceleratii
C=[ eye(2*ngld);
-inv(m)*k -inv(m)*c];
% alcatuirea matricei D
D=[zeros(2*ngld,1);
ones(ngld,1)];
% alcatuire sistem
sngld=ss(A,B,C,D);
% incarcarea exterioara - seism
load VRAN.ACC
[n,mc]=size(VRAN);
pt=0.02;% pasul de timp
timp=0:pt:(n-1)*pt;
nordsud=VRAN(:,2)/100;
[y1max,i1max]=max(nordsud);
[y1min,i1min]=min(nordsud);
h21=figure(2)
set(h21,'color',[0 0.8 1])
set(h21,'name','macs seism1 NS Vrancea')
h22=plot(timp,nordsud,[0 timp(end)],[0,0])
set(h22(1),'color',[1 0.43 0.23])
set(h22(1),'linewidth',[2])
set(h22(2),'color',[0.1 0.6 0.5])
set(h22(2),'linewidth',[2])
set(h22(2),'linestyle','--')
h33=title('Vrancea 4 martie 1977 NS');
set(h33,'fontname','times','fontsize',16')
set(h33,'color',[0.3 0 1])
h34=xlabel('timpul (t)');
set(h34,'fontname','times','fontsize',20)
set(h34,'color',[ 0.9 0.6 0.5])
h35=ylabel('deplasarea (m)');
set(h35,'fontname','times','fontsize',18)
set(h35,'color',[ 0.7 0.5 0.1])
set(gca,'color',[0.8 0.8 0.6])
ax=axis;
ax(2)=timp(end);
ax(3)=y1min*1.1;
ax(4)=y1max*1.1;
axis(ax);
set(gca,'color',[0.4 0.9 0.8])
% generare raspuns seismic
y=lsim(sngld,nordsud,timp);
% afisarea rezultatelor
z1=y(:,1);
h31=figure(3);
set(h31,'color',[0.8 0.23 1])
set(h31,'name','masterand Maria Solonaru, RCSC an I')
Metode avansate în calculul structurilor

Solonaru Maria Page 7

h32=plot(timp,z1,[0 timp(end)],[0 0], '--',timp,inf,timp,-inf);
set(h32(1),'color',[1 0.23 1])
set(h32(1),'linewidth',[2])
set(h32(2),'color',[0.5 1 0.4])
set(h32(2),'linewidth',[2])
set(h32(2),'linestyle','--')
h33=title('Raspunsul seismic al structurii - deplasari pe directia cu 1gdl');
set(h33,'fontname','times','fontsize',16')
set(h33,'color',[ 0.235 0.2 0.7])
h34=xlabel('timpul (t)');
set(h34,'fontname','times','fontsize',20)
set(h34,'color',[ 0.98 0.435 0.5])
h35=ylabel('deplasarea (m)');
set(h35,'fontname','times','fontsize',18)
set(h35,'color',[ 0.7 0.5 0.1])
set(gca,'color',[0.213 0.987 0.6])
%calculul minimului si maximului
[z1max,imax]=max(z1);
[z1min,imin]=min(z1);
h36=text(timp(imax)*1.10,0.95*z1max,['maxim=',num2str(z1max),' pentru t=',num2str(z1(imax))])
set(h36,'fontweight','bold')
h37=text(timp(imin)*1.10,0.95*z1min,['minim=',num2str(z1min),' pentru t=',num2str(z1(imin))])
set(h37,'fontweight','bold')
z2=y(:,2);
h41=figure(4);
set(h41,'color',[0.41 0.78 0.8])
set(h41,'name','masterand Maria Solonaru, RCSC an I')
h42=plot(timp,z2,[0 timp(end)],[0 0], '--',timp,inf,timp,-inf);
set(h42(1),'color',[0.43 0.54 1])
set(h42(1),'linewidth',[2])
set(h42(2),'color',[0.0 1 0.4])
set(h42(2),'linewidth',[2])
set(h42(2),'linestyle','--')
h43=title('Raspunsul seismic al structurii - deplasari pe directia cu 2gdl');
set(h43,'fontname','times','fontsize',16')
set(h43,'color',[ 0.6 0.2 0.7])
h44=xlabel('timpul (t)');
set(h44,'fontname','times','fontsize',20)
set(h44,'color',[ 0.5 0.6 0.5])
h45=ylabel('deplasarea (m)');
set(h45,'fontname','times','fontsize',18)
set(h45,'color',[ 0.7 0.5 0.1])
set(gca,'color',[0.1323 0.789 0.6])
%calculul minimului si maximului
[z2max,imax]=max(z2);
[z2min,imin]=min(z2);
h46=text(timp(imax)*1.10,0.95*z2max,['maxim=',num2str(z2max),' pentru t=',num2str(z2(imax))])
set(h36,'fontweight','bold')
h47=text(timp(imin)*1.10,0.95*z2min,['minim=',num2str(z2min),' pentru t=',num2str(z2(imin))])
set(h47,'fontweight','bold')
z3=y(:,3);
h51=figure(5);
set(h51,'color',[0.78 0.986 0.8])
set(h51,'name','masterand Maria Solonaru, RCSC an I')
h52=plot(timp,z3,[0 timp(end)],[0 0], '--',timp,inf,timp,-inf);
set(h52(1),'color',[1 0.54 0])
set(h52(1),'linewidth',[2])
set(h52(2),'color',[1 0.65 0.4])
set(h52(2),'linewidth',[2])
set(h52(2),'linestyle','--')
Metode avansate în calculul structurilor

Solonaru Maria Page 8

h53=title('Raspunsul seismic al structurii - viteze pe directia cu 1gdl');
set(h53,'fontname','times','fontsize',16')
set(h53,'color',[ 0.6 0.2 0.7])
h54=xlabel('timpul (t)');
set(h54,'fontname','times','fontsize',20)
set(h54,'color',[ 0.78 0.2 0.5])
h55=ylabel('viteza (m/s)');
set(h55,'fontname','times','fontsize',18)
set(h55,'color',[ 0.234 0.5 0.1])
set(gca,'color',[0.9 0 0.6])
%calculul minimelui si maximului
[z3max,imax]=max(z3);
[z3min,imin]=min(z3);
h56=text(timp(imax)*1.10,0.95*z3max,['maxim=',num2str(z3max),' pentru t=',num2str(z3(imax))])
set(h56,'fontweight','bold')
h57=text(timp(imin)*1.10,0.95*z3min,['minim=',num2str(z3min),' pentru t=',num2str(z3(imin))])
set(h57,'fontweight','bold')
z4=y(:,4);
h61=figure(6);
set(h61,'color',[0.789 0.8 0.8])
set(h61,'name','masterand Maria Solonaru-RCSC an I')
h62=plot(timp,z4,[0 timp(end)],[0 0], '--',timp,inf,timp,-inf);
set(h62(1),'color',[0 0.43 1])
set(h62(1),'linewidth',[2])
set(h62(2),'color',[0.987 1 0.4])
set(h62(2),'linewidth',[2])
set(h62(2),'linestyle','--')
h63=title('Raspunsul seismic al structurii - viteze pe directia cu 2gdl');
set(h63,'fontname','times','fontsize',16')
set(h63,'color',[ 0.6 0.2 0.7])
h64=xlabel('timpul (t)');
set(h64,'fontname','times','fontsize',20)
set(h64,'color',[ 0.98 0.6 0.5])
h65=ylabel('viteza (m/s)');
set(h65,'fontname','times','fontsize',18)
set(h65,'color',[ 0.21 0.5 0.1])
set(gca,'color',[0.43 0.1 0.6])
%calculul minimului si maximului
[z4max,imax]=max(z4);
[z4min,imin]=min(z4);
h66=text(timp(imax)*1.10,0.95*z4max,['maxim=',num2str(z4max),' pentru t=',num2str(z4(imax))])
set(h66,'fontweight','bold')
h67=text(timp(imin)*1.10,0.95*z4min,['minim=',num2str(z4min),' pentru t=',num2str(z4(imin))])
set(h67,'fontweight','bold')
z5=y(:,5);
h71=figure(7);
set(h71,'color',[0.17 0.2 0.8])
set(h71,'name','masterand Maria Solonaru, RCSC an I')
h72=plot(timp,z5,[0 timp(end)],[0 0], '--',timp,inf,timp,-inf);
set(h72(1),'color',[1 0.65 1])
set(h72(1),'linewidth',[2])
set(h72(2),'color',[0.98 1 0.4])
set(h72(2),'linewidth',[2])
set(h72(2),'linestyle','--')
h73=title('Raspunsul seismic al structurii - acceleratii pe directia cu 1gdl');
set(h73,'fontname','times','fontsize',16')
set(h73,'color',[ 0.6 1 0.7])
h74=xlabel('timpul (t)');
set(h74,'fontname','times','fontsize',20)
set(h74,'color',[ 1 0.6 0])
Metode avansate în calculul structurilor

Solonaru Maria Page 9

h75=ylabel('accelaratia (m/s2)');
set(h75,'fontname','times','fontsize',18)
set(h75,'color',[ 0.65 0.5 0.1])
set(gca,'color',[0.98 0.23 0.6])
%calculul minimului si maximului
[z5max,imax]=max(z5);
[z5min,imin]=min(z5);
h76=text(timp(imax)*1.10,0.95*z5max,['maxim=',num2str(z5max),' pentru t=',num2str(z5(imax))])
set(h76,'fontweight','bold')
h77=text(timp(imin)*1.10,0.95*z5min,['minim=',num2str(z5min),' pentru t=',num2str(z5(imin))])
set(h77,'fontweight','bold')
z6=y(:,6);
h81=figure(8);
set(h81,'color',[0.98 0.22 0.8])
set(h81,'name','masterand Maria Solonaru-RCSC an I')
h82=plot(timp,z6,[0 timp(end)],[0 0], '--',timp,inf,timp,-inf);
set(h82(1),'color',[1 0.54 1])
set(h82(1),'linewidth',[1])
set(h82(2),'color',[0.23 1 0.4])
set(h82(2),'linewidth',[1])
set(h82(2),'linestyle','--')
h83=title('Raspunsul seismic al structurii - acceleratii pe directia cu 2gdl');
set(h83,'fontname','times','fontsize',16')
set(h83,'color',[ 0.67 0.2 0.7])
h84=xlabel('timpul (t)');
set(h84,'fontname','times','fontsize',20)
set(h84,'color',[ 0.23 0.6 0.5])
h85=ylabel('acceleratia (m/s2)');
set(h85,'fontname','times','fontsize',18)
set(h85,'color',[ 0.235 0.5 0.1])
set(gca,'color',[0.67 0.8 0.6])
%calculul minimului si maximului
[z6max,imax]=max(z6);
[z6min,imin]=min(z6);
h86=text(timp(imax)*1.10,0.95*z6max,['maxim=',num2str(z6max),' pentru t=',num2str(z6(imax))])
set(h86,'fontweight','bold')
h87=text(timp(imin)*1.10,0.95*z6min,['minim=',num2str(z6min),' pentru t=',num2str(z6(imin))])
set(h87,'fontweight','bold')

3. Rezultate
Perioada fundamentala a structurii în programele Matlab, respectiv LinPro a rezultat:

Metode avansate în calculul structurilor

Solonaru Maria Page 10
Metode avansate în calculul structurilor

Solonaru Maria Page 114. Verificarea perioadei proprii de vibraţie cu un program.

Pentru această verificare s-a folosit programul de calcul pentru structuri LINPRO.

Enunţul problemei Să se traseze grafice privind răspunsul seismic al unei structuri date. pentru deplasări. efort unitar tangenţial şi un grafic comparativ al primelor trei. forţă tăietoare. viteze. 1. efort unitar normal. Analiza problemei Se dă structura din figura de mai jos: 𝑚𝑔𝑒𝑛 𝜑 + 𝑐𝑔𝑒𝑛 𝜑 + 𝑘𝑔𝑒𝑛 𝜑 = 𝑓 𝑚𝑔𝑒𝑛 = 𝑈 𝑇 ∙ 𝑚 ∙ 𝑈 𝑐𝑔𝑒𝑛 = 𝑈 𝑇 ∙ 𝑐 ∙ 𝑈 = 2𝜈𝜔𝑚𝑔𝑒𝑛 𝑘𝑔𝑒𝑛 = 𝑈 𝑇 ∙ 𝑘 ∙ 𝑈 = 𝜔2 𝑚𝑔𝑒𝑛 Prioritatea ecuaţiilor: NOD 0 1 2 3 4 5 6 Ec X 13® 15® 17® 10 ec 1m 2m 7 ec Ec Y 14® 16® 18® 11 ec 5 ec 3 ec 8 ec Ec Z 20Φ 21Φ 19® 12 ec 6 ec 4 ec 9 ec Solonaru Maria Page 2 . 2. în baza înregistrărilor seismului din Vrancea. 4 martie 1977. moment încovoietor. acceleraţii.Metode avansate în calculul structurilor Răspunsul seismic al unei structure date.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->