Dom gyllene 20 frågorna...

Här följer en mall man kan ta hjälp av när man skall skriva en bakgrund till sin karaktär. Det bildar en ganska bra grund att ha för sin karaktär, plus att det är mycket enklare för en SL att veta vad man har att förvänta sej av karaktären och hur denna är som "person", vilket gör det mycket enklare då det är dags att räkna ihop EXP, LGP, ÄP å allt vad det nu heter. Har spelaren spelat sin karaktär så som han/hon beskrivit den eller inte? Om så ÄR fallet så är ju det alltid (tycker jag) värt lite extra belöning. Om så EJ är fallet så är det ju snarare värt ett litet avdrag av belöningen. 1. Vad heter din karaktär och vilket kön är han / hon? 2. Vad har han/hon för personlighet? (envis, snål, gladlynt, skämtsam) 3. Skriv en kort bakgrunds historia. 4. Hur ser din karaktär ut? (pipig röst, lång, smal, fet, kort, vulgobiceps, lungsjuk, hår och ögonfärg, osv.) 5. Ålder? 6. Vars föddes ni och var växte ni upp? (detta kan ni få hjälp av mej med) 7. Har ni någon familj eller släkt, i så fall skriv om dem kortfattat. (om fantasin tryter så skall jag fixa en tabell ni kan få slå på, detta är på både ont och gott, vem vill ha 5 tjatande fastrar?!) 8. Hur ser du på familjen och släkten? 9. Har släkten några fiender? 10. Har Du några fiender? 11. Har släkten/Karaktären några vänner (förutom släkten och medspelarna)? 12. Varför lämnade du hemmet? 13. Vilken religion tror du på? eller är du ateist? 14. Vad har du för moralisk kod? Har du några hämningar? Under vilka omständigheter skulle du kunna döda, stjäla, ljuga, förråda? 15. Är du speciellt bra på något? (Skriver vackert som få, Tex.) 16. Är du speciellt dålig på något? (Ex: sjunga, glas spricker, katter skriker, barn gråter då du stämmer upp i sång.) 17. Vad klarar Tex. din karaktär absolut inte av? (Lämna ett stop med öl fortfarande kvar, spara pengar, matte, osv.) 18. Nämn 3 OLIKA ting du riktigt älskar. 19. Nämn 3 OLIKA ting du riktigt hatar. 20. Och så den sista och den kanske viktigaste frågan: Vad är er drivkraft, vad är det som driver er till att resa land å rike och riskera liv å lem? Vad vill ni ha ut från allt? Vill ni ha rikedom och i så fall om ni blir rika vad ska de då ta sig till. Eller är det äventyrslusten?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful